Årsberetning års Jubilæum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2010. 25 års Jubilæum"

Transkript

1 25 års Jubilæum Fagforum for Idrætsfysioterapi har 25 års jubilæum. For 25 år siden (1986) satte en gruppe visionære, dygtige ildsjæle sig sammen og lagde grundstenene for Faggruppen for Idrætsfysioterapi. En faggruppe opstod, hvor uddannelse, formidling og netværk blandt idrætsfysioterapeuter skulle finde sted. Der var mange opgaver at at tage fat på for den nye bestyrelse og en ikke uvæsentlig del var vidensdeling og uddannelse af fysioterapeuter indenfor idrætten. Fra en opstart med blot 2 årlige grundkurser for henholdsvis overekstremitet og underekstremitet voksede kursusaktiviteten støt og roligt til omkring 30 årlige kurser og temadage, som afholdes i dag. I 1997 opstod Dansk Sports Medicin i samarbejde med DIMS og erstattede det hidtidige medlemsblad Trykpunktet. Der blev dog udtryk bekymring for, om fysioterapeuter nu også kunne levere materialer til et fælles blad, da..fysioterapeuter ikke er de flittigste skribenter. Ved årtusindeskiftet blev det tid til at ændre og udvide kursusstrukturen og -aktiviteterne og bestyrelsen satte fokus på at få et speciale i idrætsfysioterapi igennem. Faggruppen blandede sig sågar også internationalt og var med, da IFSP i slutningen af 90 erne blev beskrevet og blev en realitet ved den stiftende generalforsamling i år Samme år fik Faggruppen sin egen hjemmeside. I 2002 blev Faggruppen omdøbt til Fagforum, og FFI blev dermed anerkendt som et bredt fysioterapeutisk arbejdsområde, som skulle bane vejen for en specialisering i Idrætsfysioterapi. I 2004 udvidede DIMS og FFI det gode samarbejde og Idrætsmedicinsk Årskongres blev et fælles projekt blev året, hvor Specialist i Idrætsfysioterapi endelig blev en realitet. Godkendelsen havde været små 10 år undervejs, men som Gorm Rasmussen dengang også udtrykte det: Ting tager tid. Og det må vi sande, - altså at ting tager tid, selvom et hurtigt kik over skulderen jo vidner om rigtig meget udvikling og aktivitet i de forgangne 25 år. Hvor står vi så i dag? Hvor skal vi hen? Vi er det største specialforum under Danske Fysioterapeuter med godt 1500 medlemmer. Knap 150 har gennemført Del A eksamen og 10 har gennemført del B eksamen. I det forgangne år blev FFI uddannelse godkendt i IFSP regi. Dvs, vi er et af de få lande, der kan har fået idrætsfysioterapi uddannelsen sammen med specialist anerkendelsen godkendt i IFSP. Vi kan således anerkendes som idrætsfysioterapeuter i de andre IFSP medlemslande. FFI er inde i endnu en omvæltning. Målet er, at blive et fagligt selskab, hvor formålet er at samle, bearbejde og formidle viden i form af anbefalinger om best practice. Det er 1

2 ved første øjekast ikke den store forandring fra det nuværende fagforums formålsparagraffer, men organisationens struktur vil blive forandret. Bestyrelsen har derfor brugt tid på at tegne de store streger i sandet og har været synlig aktør op til repræsentantskabet Med en godkendelse i repræsentantskabet til at gå videre med processen har bestyrelsen lagt hovederne i blød, har kigget bagud og fremad for at definere FFI s vision, mission, værdigrundlag, som skal være fundamentet for fremtidens strategibaserede ledelse. Vi håber, at kunne være ligeså visionære som de fysioterapeuter, der for 25 år siden stiftede FFI og de fysioterapeuter der banede vejen for at gøre idrætsfysioterapi til en anerkendt uddannelse og beskæftigelse i Danmark såvel som i udlandet. Medlemssituationen Fagforum For Idrætsfysioterapi er i løbet af 2010 vokset med 75 medlemmer. Faggruppens medlemstal var ved årets begyndelse 1427, ved årets slutning % er kvinder og 46 % er mænd. I årets løb har vi fået 119 nye medlemmer, 29 har meldt sig ud og 15 er blevet ekskluderet på grund af kontingentrestance eller manglende medlemskab af Danske Fysioterapeuter. Det har i 2010 været Danske Fysioterapeuter der opkrævede kontingent. Denne ordning forsætter i Bestyrelsesarbejdet Bestyrelsesarbejdet planlægges ved første møde efter generalforsamlingen i forhold til forskellige fokusområder. I 2010 har fokus været på videreudviklingen af organisationen FFI. Bestyrelsen har målrettet arbejdet med FFIs vision, mission, værdigrundlag, strategi & planlægning af arbejdsopgaver. Udviklingen af FFI som fagligt selskab, skal tage afsæt i dette arbejde og derfor vil processen fortsætte i Processen har allerede nu afledt nogle konkrete tiltag, som videreudvikling af kursusstrukturen og udvikling af strategi for formidling af viden til medlemmer blandt andet i form af et internetbaseret fagligt katalog. I takt med at FFIs berøringsflade vokser og flere interessante samarbejdspartnere melder sig, er en veldefineret strategi og planlægning af arbejdsopgaver blevet en nødvendighed. Dette er fortsat en udfordring for bestyrelsen. En del arbejdsopgaver er lagt ud i ad hoc grupper med ressourcepersoner for at gøre det mest muligt kompetent. Fordelingen af ansvar for de forskellige områder af bestyrelsens arbejde har i 2010 været: 2

3 Karen Kotila: Formand, kontakt til Danske Fysioterapeuter samt fagfora, DIMS, Team Danmark, DIF. Martin Uhd Hansen: Administration (økonomi, medlemskartotek), medlem af styregruppe Årskongres 2012, løbende redigering af kongresmanual. Vibeke Bechtold: Formand for Uddannelses og kursusudvalg (UKU), internationalt Arbejde, samt kontakt til fagfora og Danske Fysioterapeuter. Medlem af styregruppe Årskongres 2012 Berit Duus: Kontakt til Team Danmark, medlem af styregruppe Årskongres 2011 og 2012, ad-hoch opgaver Lisbet W. Pagter: Forskningspulje, PR, medlem af styregruppe Årskongres 2011, ad-hoch opgaver Simon Hagbarth: Webmaster Kristian Seest: PR, ad-hoch opgaver, medlem af styregruppe Årskongres 2012 Suppleanter: Pernille Mogensen: Ad hoc opgaver, medlem af styregruppe Årskongres 2011 Peder Berg: Forskningspulje, ad hoc opgaver. Der har gennem året været afholdt 7 bestyrelsesmøder. Møderne har været heldags møder og et enkelt et 1 ½ dags møde. Mellem møderne foregår der livlig kommunikation og aktivitet over mail systemet. UKU Knyttet til bestyrelsen fungerer kursus- og uddannelsesudvalget. Udvalget har i 2010 bestået af Vibeke Bechtold, Bente Andersen, Anders Skov Hansen og Mikkel A. Pedersen. Udvalget har ansvar for vedligeholdelse og udvikling af kurser og kursusmateriale, og er rådgivende i forhold til uddannelsesspørgsmål indenfor faggruppens område. Nærmere om udvalgets arbejde og kurserne læses i udvalgets egen beretning. 3

4 Deltagelse i møder FFI har været inviteret til samarbejdsmøde med Danske Fysioterapeuter, hvor samarbejde om kursusaktivitet og temadage blev diskuteret. Desuden har Karen, Vibeke og Bente deltaget i et heldagsmøde sammen med alle øvrige faggrupper vedrørende faglige selskaber. To gange årligt afholdes fællesmøde med faggrupperne MDT og MT ligeledes for at diskutere fælles interesseområder. Emnerne på dagsordenen har blandt andet været den organisatoriske struktur for faglige selskaber og det i gangværende samarbejde om tværfaglig master uddannelse. FFI afholder et årligt møde med Team Danmark, hvor fælles interesseområder diskuteres. I 2010 var emnet elitekommuner en fælles strategi for ansættelsesprocedure og uddannelseskrav af idrætsfysioterapeuter i kommunerne er blevet udmeldt elitekommunerne. FFI er blevet inviteret til at deltage i aftagerpanelet for Master uddannelsen Fitness og Træning på SDU. På møde i december blev uddannelsens opbygning diskuteret. Det blev ligeledes diskuteret, hvorledes enkelte moduler kunne udbydes til forskellige interessenter, heriblandt FFI medlemmer, som er i gang med kursusrækken. Presse og medier Vi har ad hoc kontakt til pressen i forhold til aktuelle problemstillinger og holdninger, som vi ønsker at synliggøre i medierne. I forbindelse med mediernes opmærksomhed på brug af halvskadede landsholdsspillere til diverse slutrunder, har FFI ført aktiv brevskrivning til medierne, blandt andet TV2 og DRSport, om vigtigheden af en god genoptræning, dog uden at blive direkte kontaktet igen. Om denne aktivitet alligevel har givet næring til den opmærksomhed medierne har givet genoptræning og skadede idrætsudøvere er svær at spå om. Vi har for nuværende ingen strategi for målbarhed af den opmærksomhed, vi forsøger at skabe ved at kontakte pressen ad hoc. Kampagner I 2009 lagde bestyrelsen grunden til at starte en ny kampagne med overskriften Den Gode Genoptræning. Planen var, at startskuddet for kampagnen skulle lyde i Vi har i midlertidig indgået et samarbejde med DIF om denne kampagne, så den er blevet del af det større projekt. Det overordnede fælles formål for projektet er, at formidle viden til aktive danskere omkring akut første hjælp til idrætsskader, træningsplanlægning og skadesforebyggende træning. Sammen med DIF har vi udarbejdet et idrætskadekursus for trænere. Dette bliver nu et E learning kursus. En hjemmeside 4

5 idraetskader.dk, som henvender sig til den aktive borger, som søger information om idrætsskader er under udarbejdelse. Her vil det også være muligt at downloade en akut første hjælp til idrætsskader applikation til smart phones gratis. Denne er ligeledes under udarbejdelse. Oplysningskampagnen Den Gode Genoptræning skal sætte fokus på, hvorledes danskere kan komme til at vide mere om forebyggelse og behandling af idrætskader. Der vil blive henvist til E learn kurset, hjemmesiden og smart phone applikationen. Blikfanget i kampagnen er kendte idrætsudøvere, som har gennemført et genoptræningsforløb og fortæller om deres succes i interviews. Vores hjemmeside fik i løbet af 2009 et nyt layout, det havde en del opstarts vanskeligheder. I 2010 var siden oppe at køre normalt igen og vi håber I alle har haft glæde af dens nye muligheder og bedre overskuelighed. Vores nyhedsredaktør, som løbende leverer nyheder til forsiden, er meget aktiv og levere nyheder i et bredt og viden formidlende omfang. Find en FFI eksamineret fysioterapeut i din region er en side der bliver flittigt brugt både af kollegaerne, læge og potentielle patienter, samt sports klubber der leder efter en samarbejdspartner. De sider der har den største efterspørgsel er FFI s kursuskalender og kursusbeskrivelser. Hvis I har ris, ros eller forslag til ændringer så er I meget velkommen til at kontakte Simon. Internationalt arbejde med fokus på IFSP (International Federation of Sports Physiotherapy Hjemmesiden for IFSP er: Det internationale arbejde fortsætter med stor aktivitet, og vores medvirken i det internationale bestyrelsesarbejde betyder, at vi hele tiden har fingeren på pulsen i forhold til, hvad der sker på verdensplan. Det er bestyrelsens håb, at det internationale netværk kan bibringe sportsfysioterapien udvikling på både nationalt og internationalt plan. Bente Andersen blev valgt ind i bestyrelsen i november 2009, og har deltaget i 4 Skype bestyrelsesmøder samt et enkelt konfrontationsmøde i forbindelse med den Amerikanske Sportsfysioterapi kongres i Vibeke Bechtold og Henning Langberg er baggrundsgruppe for Bente. 5

6 Andre bestyrelsesmedlemmer er: Laetita Dekker, Holland (formand); Jan Smith, Australien (sekretær); Mark de Carlo, USA; kasserer, Nicola Philips, UK; Mario Bizzini, Schweiz. Bestyrelsen står overfor en udskiftning af Laetitia, Mark og Jan i 2011 ved Generalforsamlingen i Amsterdam i forbindelse med den fysioterapeutiske verdenskongres og en omfattende nominerings runde er sat i værk mellem medlemslandene. Ved Generalforsamlingen i 2009 blev en spændende udvikling aftalt og besluttet. Disse planer har nye perspektiver for fysioterapeuter, som arbejder i sportens verden. Registrering af sportsfysioterapeuter (i Danmark eksempelvis: eksaminerede idrætsfysioterapeuter del B og Specialister i Idrætsfysioterapeuter i regi af Danske Fysioterapeuter) er meget forskellig i alle medlemslande. Ligeledes er uddannelserne forskellige. IFSP har i en arbejdsgruppe i 2010 med Nicola Philips som formand arbejdet på at få gennemgået de forskellige medlemslandes registrerings grundlag og videre imod en international registrering afhængig af det niveau, det enkelte land befinder sig på. Individuel registrering og godkendelse er blevet foretaget af og godkendt i et Review Panel og Registration Board udpeget af bestyrelsen i IFSP, med henblik på udarbejdelse af en IFSP påtegning og godkendelse som Sportsfysioterapeut. Henning Langberg og Bente Andersen sidder i arbejdsgruppen og har i foråret udarbejdet en ansøgning om registrering af FFI medlemmer i forbindelse med et Skype møde afholdt i juni måned. Den danske uddannelse blev godkendt via FFIs del A og B kurser, samt Specialistgodkendelsen i Danske Fysioterapeuters regi. Da andre lande ligger på Master/Kandidat niveau var det på denne måde, vi kunne opnå godkendelsen. Godkendelsen hedder: Recognition of Specialty Status in Sport and Exercise Physiotherapy og nuværende medlemmer af Registration Board er: Dr Nicola Phillips (acting chair) - UK Mrs Bente Andersen - Denmark Mr Mario Bizzini Switzerland Mr Hans Bloo - Netherlands Mr Mark de Carlo USA Mrs Maria Constantinou Australia Mrs Jan Gildea Australia 6

7 Prof Henning Langberg - Denmark Mr Karl Lochner - Austria Ms Tara O Meara Ireland Mr Colin Paterson - UK Dr Tony Schneiders New Zealand De øvrige godkendte lande på linje med Danmark er: Australia Ireland Netherlands New Zealand UK Danske specialister i Idrætsfysioterapi er dermed kommet i selskab med et stærkt felt af uddannelser. Fremgangsmåden førende til individuel godkendelse og registrering vil ligge hos de enkelte medlemslandes organisationer og i vores tilfælde: Bestyrelsen i FFI evt. med uddelegering til Uddannelses- og Kursusudvalget. Dette vil der blive taget stilling til i 2011 og i den nye bestyrelse i IFSP. Der er en stor vilje i IFSP til at arbejde hen imod en Mentor ordning, hvor medlemslandene kan hjælpe hinanden med at undervise i og udveksle eksempler på god sportsfysioterapi praksis og med kliniske kurser. Den største korrespondance i IFSP foregår via , da det for alle lande er økonomisk belastende at holde konfrontationsmøder. IFSP er en særdeles velkommen mulighed for Danske Idrætsfysioterapeuters netværk internationalt og bestyrelsen arbejder til stadighed på at få selvstændige workshops og seminarer ved internationale fysioterapeutiske kongresser. Ligeledes arbejdes der på at få fælles kursusvirksomhed og uddannelse etableret. IFSP deltager ved WCPT i Amsterdam 2011 i workshops og seminarer samt en fælles reception med andre subgroups. Vi håber mange af FFIs medlemmer møder op til dette. Der vil blive lagt information på hjemmesiden om alle tiltag, når de er endeligt aftalte. Kontakt: Bente A.S. Andersen, 7

8 Samarbejde med Dansk Idræts Medicinsk Selskab (DIMS) FFI samarbejder aktivt med DIMS. Samarbejdet omhandler kursusvirksomhed, afholdelse af temadage, produktion af Dansk Sportsmedicin og afholdelse af Årskongressen. Vi er i år kommet til enighed om, hvor Årskongressen skal afholdes i 2012 og valget er faldet på Comwell i Kolding, som både prismæssigt og pladsmæssigt lever op til de krav og forventninger vi havde til et kongressted. Desuden sidder Vibeke Bechtold i DIMS s Uddannelsesudvalg (UU) som ekstraordinære medlemmer repræsentant. Det giver godt samarbejde i forhold til UKU og UU. Forskningspuljen 2010 Der har i 2010 ikke været nogen ansøgere til forskningspuljen Bestyrelsen har i forhold til vedtægterne stillet et forslag om ændring af udbetaling af midler, fra to gange årligt, til kun en gang, og med løbende ansøgning hele året. Deltagelse i kongresser I forbindelse med det årlige bestyrelsesmøde i IFSP, fik Vibeke som suppleant mulighed for at deltage kort i mødet og ellers deltage på den Amerikanske Sports Physical Therapy Sections årlige konference. Begge delene fandt sted i den fantastiske by Las Vegas. Det var meget spændende at deltage på konferencen og finde ud af, at der altid er nye ting at lære, men vi er godt med i FFI og UKU i forhold til hvad der rør sig på bjerget. Det giver også ideer til foredragsholdere på kommende årskongresser eller temadage. I Las Vegas var der blandt andet oplæg om skulderen af Mike Reinold og Phil Page, som kunne være aktuelle at få til Danmark. Også oplæg om albue problemer og workshop om fodbold skader og forebyggelsesstrategier indenfor FIFA, som Henning Langberg stod for sammen med Mike Voight og Mario Bizzini. Jeg vil anbefale andre at se på konferencemuligheder rundt i verden. Det er spændende at møde andre idrætsfysioterapeuter og høre hvad der sker ude i verden. Årskongres 2010 I 2010 var vores normale idrætsmedicinske årskongres udbygget til den Skandinaviske idrætsmedicinske kongres, SCMSS. Den løb af stablen fra 4/2 til 6/2 i København. 8

9 Fakultetet bestod af både nye og kendte ansigter fra hele Skandinavien krydret med foredragsholdere fra Holland, England, Schweiz. Der udover var vi så heldige at få besøg af de to store trækplastre Ben Kibler og Mal McHugh fra USA. Det var generelt en stor kongres, med hele 402 kongresdeltagere og 17 udstillere. Som de tidligere år er nogle af de øvrige selskaber repræsenteret, det gælder Dansk Selskab for Artroskopisk kirurgi & Sportstraumatologi og Antidoping Danmark. Emnerne på kongressen var koncentreret om skulder og knæ, brusk, ligament og sene skader, forebyggelse, genoptræning/klartest og promovering af fysisk aktivitet, ældre, lungeproblematikker, muskelaktivitet, skandinavisk forskning samt fodbold. Derudover var der som vanen tro diverse workshops og frie foredrag med foredragskonkurrence, samt en posterkonkurrence. Torsdag aften var der get together og fredag aften var der fuldt hus til gallafesten. Endnu en gang en vellykket årskongres. Årskongres 2011 I samarbejde med DIMS har vi i år arrangeret årskongressen i Odense. Programmet i år, byder på mange spændende oplæg fra danske og udenlandske foredragsholdere. Temaerne i år er overbelastningsskader i underbenet, det nyeste indenfor behandling af hjernerystelse, akutte muskelskader mm. Derudover er der også i år lagt vægt på at opfylde et stort ønske fra mange deltagere, nemlig flere workshops med temaerne indenfor undersøgelse af knæ, skulder, stabilitetstræning, ultralyd mm. I år skal vi desuden fejre, at FFI har 25 års jubilæum. Udviklingen har været stor og vi har nu vokset os til den største faggruppe indenfor Danske Fysioterapeuter, Vel mødt! Dansk Sportsmedicin Fagforum for Idrætsfysioterapi og Dansk Idrætsmedicinsk Selskab udgiver sammen bladet Dansk Sportsmedicin. Bladet udkommer fire gange om året i et oplag på stk. og distribueres til medlemmerne af de to organisationer samt til cirka 80 abonnenter og den dominerende del af den danske dagpresse. 9

10 Bladets 14. årgang, 2010, er udkommet i januar, maj, august og november måned. Indholdet i årets numre har omfattet: Januar (44 sider), med overskriften Idrætsmedicinsk uddannelse : Idrætsmedicinsk uddannelse i FFI-regi. Idrætsmedicinsk uddannelse i DIMS-regi. Idrætsmedicinsk forskning. Idrætsmedicinsk uddannelse - lægens vej. Idrætsfysioterapi i den nye fysioterapeutuddannelse. Abstracts til 10th Scandinavian Congress on Medicine and Science in Sports. Maj (36 sider), med overskrifterne Løb, Løbeanalyse og Løbeskoen : Den fysioterapeutiske løbeanalyse. Risikofaktorer for udvikling af patellofemoralt smertesyndrom og medialt tibialt stress-syndrom. Zen og kunsten at vedligeholde en løber... Løbeskoen. Hvorfor løber vi? August (32 sider), med overskrifterne Fodens mediale længdebue og Skulderelevationstest og Deling af ny viden : Kliniske mål for fodens mediale længdebue. Skuldertesten "kombineret elevation". Idrætsfysioterapi i ungdomssport - mere udvikling, mindre reparation. To stretch or not to stretch. Deling af ny viden - korte resuméer af nye artikler. November (32 sider), med overskriften Fasciitis plantaris : Fasciitis plantaris: Diagnose og behandling. Mechanisms underlying the development of Plantar Fasciitis. Risikofaktorer for udvikling af fasciitis plantaris. Is there any relationship between plantar fasciitis and heel spur? 10

11 Ny viden - korte resuméer af nye artikler. Ud over ovenstående artikler af faglig karakter har bladet også bragt stof under kategorierne "aktuelt", informationer, debat, "kursusreferater", "møder og kurser" og "adresser". På baggrund af DIMS's og FFI's beslutning i 2009 om, at der skulle startes 'på en frisk' med bladet og med en ny redaktion fra forsommeren 2010, sagde bladet efter nr. 1/2010 farvel til flere af de tidligere redaktionsmedlemmer: Per Hölmich, Bent Wulff Jakobsen, Bent Lund, Peder Berg, Kristian Thorborg og Gitte Vestergaard. De skal alle have en stor tak for indsatsen for bladet. Den nye redaktion fra blad nr. 2/2010 har bestået af 4 repræsentanter for Fagforum for Idrætsfysioterapi (Svend B. Carstensen, Pernille R. Mogensen, Michael S. Rathleff og Andreas Serner) og 2 for Dansk Idrætsmedicinsk Selskab (Philip Hansen og Morten Storgaard). Der har været afholdt to redaktionsmøder (i marts og september) for at planlægge bladenes struktur og indhold. Fysioterapeut Svend B. Carstensen har fungeret som ansvarshavende redaktør og fysioterapeut Gorm H. Rasmussen har været tilknyttet bladet som redaktionssekretær og ansvarlig for den daglige drift. Hen mod slutningen af året er der arbejdet med en mindre fornyelse på bladets udseende, hvoraf det mest synlige er et nyt forsidelayout fra nr. 1/2011. Der kan ske yderligere i løbet af året. Redaktionen håber på en god modtagelse hos læserne, og er i øvrigt altid modtagelig for konstruktive henvendelser og ny inspiration til bladets form og indhold, samt hører gerne om ønsker til temaer for fremtidige numre. Kontakt: Gorm Rasmussen Repræsentantskabet Repræsentantskabet er Danske Fysioterapeuters øverste myndighed og det afholdes hvert andet år. Alle medlemmer har mulighed for at stemme på den eller de kandidater de ønsker, skal repræsentere deres meninger og holdninger ved repræsentantskabet. Det er vigtigt at medlemmer af faggrupperne gør deres stemmer gældende, så de får indflydelse svarende til den store medlemsskare, der er medlem af de forskellige faggrupper. 11

12 I år blev der holdt Repræsentantskabsmøde i Nyborg d november. Fra FFI var 2 repræsentanter valgt ind. Vibeke Bechtold, som sad i Hovedbestyrelsen og Berit Duus. Der var som altid mange spændende og udfordrende emner på dagsordenen og der blev diskuteret livligt hele weekenden. Et af de vigtigste områder for vores faggruppe var oprettelsen af Faglige selskaber. Trods alle faggrupperne tidligere har angivet ønske om dannelse af Faglige selskaber blev afgørelsen udskudt, og det blev besluttet, at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe i samarbejde med fagfora og faggrupper, som skal komme med et endeligt oplæg til organisering af Faglige selskaber til næste repræsentantskab. Vibeke Bechtold trådte efter 2 år ud af hovedbestyrelsen, hvilket medførte, at der desværre ikke på nuværende tidspunkt er noget medlem fra FFI i hovedbestyrelsen, og der er kun 1 repræsentant for faggrupperne nemlig Eva Hauge fra MDT. Berit Duus blev valgt som suppleant til hovedbestyrelsen. 12

13 Uddannelses- og Kursus Udvalgets (UKU) årsberetning for Udvalgets sammensætning Bente Andersen, Anders Skov Hansen, Mikkel A, Petersen og Vibeke Bechtold (formand). Overordnede betragtninger Der er stadig høj aktivitet i Uddannelses- og Kursus Udvalget (UKU), og det synes ikke at blive mindre i tider, hvor alle ønsker at udvikle deres kompetencer på forskellige områder og gerne indgå i den løbende udvikling inden for det idrætsfysioterapeutiske speciale. Vi forsøger i udvalget og sammen med den faste undervisningsstab og bestyrelsen på bedst mulig vis at udfordre hinanden, få nye ideer og anvende de ideer, der kommer fra medlemmerne eller Danske Fysioterapeuter. Vi gør hvad vi kan for at følge med udviklingstendenserne indenfor forskning og andre nye tiltag indenfor idrætsfysioterapi i forhold til idrætsskader, diagnosticering og rehabilitering samt sundhedsfremme og forebyggelse. Der kommer fortsat nye krav om opkvalificering, nye kompetencer og specialisering samt forskningsresultater i relation til idrætsfysioterapi og idrætsmedicin, som vi må forholde os til. Det stiller krav til de fysioterapeuter, der arbejder med idrætsfolk og motionister og dermed til uddannelses - og kursusudviklingen i forhold til udbud og justering af kursusaktiviteterne. UKU arbejder bredt i forhold til at være et rådgivende udvalg for FFI s bestyrelse, både i forhold til at følge med i hvad der sker nationalt og internationalt indenfor idrætsfysioterapi samt det der måske fylder mest i UKU, nemlig ansvaret for udvikling af FFI s uddannelses- og kursusvirksomhed. For at tilgodese dette er det nødvendigt med et godt samarbejde både med underviserne og bestyrelsen i FFI. UKU har i det forløbne år også haft samarbejde med nogle af de andre fagfora, som vi mener at have fællesområder med, især Faggruppen Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi (FIMDT), Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi (FMF). Vi har også en del samarbejde med vores lægelige søsterorganisation DIMS og deres Uddannelsesudvalg (UU) samt Team Danmark og Danske Fysioterapeuter. Fysioterapi og herunder Idrætsfysioterapi udvikler sig og det er vigtigt at ny og dokumenteret viden anvendes bedst muligt i forhold til det omgivende samfund. Antallet af personer, som dyrker idræt er steget i de seneste år. Dette gælder både den organiserede idræt og den mere selvtilrettelagte, hvorunder motionisterne indgår. Der er fokus på, at man skal være fysisk aktive for at være sund 13

14 og undgå livsstilssygdomme. I naturen løbes der som aldrig før og fitnesscentrene udbygges og fyldes mere end nogen sinde, så der er nok at tage fat på som idrætsfysioterapeut. Specialistordningen i Idrætsfysioterapi skal medvirke til at understøtte denne udvikling. Specialister anerkendt af DF har et ansvar for at være med til at sprede deres viden og praktiske kompetencer inden for sit specialeområde herunder idrætsfysioterapi. Centralt i specialet om idrætsfysioterapi står behovet for genoptræning, der ikke kun efterlader idrætsudøveren på et niveau, hvor denne kan udføre dagligdags aktiviteter, men hvor den neuromuskulære kontrol har opnået et adækvat niveau og muskler/sener/ligamenter har opnået en vævsstyrke, der tillader genoptagelse af idræt selv på et højt niveau. Det er vigtigt, ud fra kendskab til den givne idræt, at kunne behandle og rådgive om øvelser og aktiviteter, der kan optimere den neuromuskulære kontrol samt bringe den skadede vævsstruktur op på en styrke og et funktionsniveau, der ikke blot tillader almindelig aktivitet, men yderligere sætter idrætsudøveren i stand til igen at dyrke idræt på ønsket niveau. I 2010 blev, der desværre ikke godkendt nogen nye som specialister i Idrætsfysioterapi. FFI/UKU vil meget gerne anmode flest mulige om at søge om at blive specialist. Der er ansøgningsmulighed 2 gange årligt den. 5. april og d. 5. november (http://fysio.dk/fafo/specialistordningen/ ). Specialistordningen blev etableret i 2000 og der er nu behov for at se nærmere på, om den fortsat skal se ud, som den gør. Der blev i 2010 nedsat en arbejdsgruppe i Danske Fysioterapeuter, som skal evaluere ordningen og komme med forslag til fremtid ordning samt hvordan kliniske eksperter eventuelt kan indgå. FFI er repræsenteret i denne arbejdsgruppe. Mødeaktivitet, udvikling og uddannelse: UKU har afholdt 4 konfrontationsmøder og 1 fællesmøde med FFI s bestyrelse. Der har været 2 møder med UKU og de faste undervisere i FFI, hvor vi både evaluerer og ser fremadrettet, samt ofte har et oplæg til at understøtte fokus områderne på mødet. I foråret var fokus på det pædagogiske og vi havde en ekstern oplægsholder, Cand. merc. og pæd. Kurt Albæk Pedersen fra Start2learn, som gav input i forhold til læring og læringsstile. Det blev en god konstruktiv og inspirerende dag. I efteråret var fokus mere på fremtidig kursusstruktur og indhold. Hvordan følger vores kursusudbud med tiden? Som oplæg til dette var der oplæg fra Henning Langberg om litteratursøgning og referencer i forhold til blandt andet udvikling af kurserne og opdatering af kursusmaterialet. Ud over dette har der været afholdt flere kortere møder i mindre grupper blandt andet møder med henblik på udvikling og afholdelse af de enkelte kurser beskrevet under del A og del B, 14

15 kursusstruktur/ -organisering, eksamen og undervisningsmaterialer samt symposier og/eller temadage. En væsentlig del af kommunikationen og udvalgsarbejdet mellem møderne foregår via mail. Det medvirker til hurtigere informationer, men også til øget arbejdspres, idet alle forventer hurtige tilbagemeldinger. Der har i 2010 ikke været afholdt møde mellem DIMS s uddannelsesudvalg (UU) og UKU med henblik på planlægning af fælles aktiviteter. I 2010 blev det til et Ketchersymposium og nedsættelse af en arbejdsgruppe, som er i gang med planlægning af et fodbold symposium i Der er også allerede nu planer om et håndboldsymposium i 2014, hvor der skal være VM i Danmark. Der har også været afholdt møder mellem FFI/UKU og Team Danmark og vi har sammen afholdt en temadag om Fysioterapeutisk screening, især for fysioterapeuter tilknyttet Elitekommunerne og fysioterapeuter med tilknytning til speciel forbund. Denne dag var meget eftertragtet, så der var en længere venteliste, da vi med Team Danmark havde aftalt at max. antal deltagere var 50. Undervisning var også af høj kvalitet, og vi håber at kunne følge op med en ny temadag med Team Danmark i Vi har i 2010 afholdt Eksamen Idrætsfysioterapi del A 2 gange. Først på La Santa i forbindelse med et Brush Up kursus (se nedenfor). Anden gang var i november, hvor 42 fysioterapeuter var tilmeldt og 38 bestod. Der afholdes reeksamen først i Til lykke til alle de nye eksaminerede fysioterapeuter. Der er nu 170, der har bestået del A idrætsfysioterapi. De kan findes på hjemmesiden angivet med navn, by og mailadresse. Del A eksamen justeres hele tiden blandt andet i forhold til de modtagne evalueringer, men overordnet mener vi eksamen har fundet en form som tilgodeser de aspekter, vi gerne vil have bedømt, hvilket også kan ses af evalueringerne fra eksamen i Eksamensretningslinjerne for Del A kan læses på hjemmesiden, hvor der også findes eksempler på eksamensspørgsmål I 2010 afholdt vi del B eksamen for anden gang og 4 fysioterapeuter bestod denne eksamen og kan nu kalde sig Idrætsfysioterapeuter i FFI regi. Det var spændende emner de enkelte fysioterapeuter havde fordybet sig i, og vi håber flere af dem vil dele deres viden med øvrige medlemmer via 15

16 Dansk Sportsmedicin eller hjemmesiden. Som udgangspunkt angives lige overordnet de emner der blev eksamineret i: Mikkel Hjuler med emnet 2D videoanalyse af Drop Jump testen på et kvinde håndboldhold. En vurdering af test, udstyr og tidsforbrug Bente Andersen med emnet Beslutningsalgoritme for patienter med kronisk impingement syndrom i skulderen, en projektbeskrivelse Anders Skov Hansen med emnet Sammenhængen mellem scapula dyskinesi og impingement af skulderen hos the overhead athlete Mikkel Ammentorp Pedersen med emnet Beskrivelse af profylaktisk træning af unge håndboldspillere over en 6 mdr. periode med fokus på den neuromotorisk træning og compliance. Til lykke til de nye eksaminerede idrætsfysioterapeuter. Både del A og del B eksamen står beskrevet på FFI s hjemmeside Som tidligere nævnt afholdt UKU i 2010 et specielt kursus, som opstod ud fra ønsker fra medlemmer, der har taget kurser længere tilbage dvs. svarende til den tidligere kursusstruktur fra før 2002 og stadig er meget aktive indenfor idrætsfysioterapi. Kursus blev afholdt som et intensivt Brush Up uge kursus på La Santa afsluttende med del A eksamen. Det blev et meget vellykket kursus for de 16 deltagere, men også et hårdt kursus for både kursister og undervisere, der var ikke mange fri perioder til at nyde La Santas mange tilbud og gode vejr. Dagene var fyldt op med lærerige timer. Det er desværre stadig vanskeligt at få fyldt kurserne vedrørende Doping, Idrætspsykologi og kost/ernæring op. Kendskab til Antidoping og Doping er obligatorisk i forbindelse med vores medlemskab af IFSP og såvel idrætspsykologi som ernæring er ligeledes meget væsentlige områder at have med i sin rygsæk som Idrætsfysioterapeut. Vi fastholder derfor disse kurser som obligatoriske kurser til del B og håber de justeringer, vi foretager ud fra evalueringerne er med til at gøre dem mest mulig relevante for vores medlemmer, så de kan afholdes. Vi påtænker at ændre kursusformen så idrætspsykolog og kost/ernæring eventuelt kan afholdes som fyraftensmøder, og håber det kan medvirke til flere deltagere. Vi er opmærksomme på, at en ændret kursusafholdelse ikke må gå ud over kvaliteten og indholdet af de enkelte kurser. Oversigt over nuværende kursusstrukturen del A og B se bilag 1. 16

17 Kursusaktivitet: Kursusaktiviteten udvides langsomt men sikkert. Der har i 2010 været stigende efterspørgsel efter kurserne, og næsten alle opslåede del A kurser har været fuldt tegnede. Vi har endda måtte udbyde ekstra kurser for ikke at have så lang venteliste. Dette har vi prøvet at råde bod på i 2011 ved at udbyde flere kurser, så vi håber alle kan få deres ønsker opfyldt umiddelbart. Vi havde i 2010 planlagt et kursus om Idrætsfysioterapi i praksis, - supervision og praksisøvning, da flere havde efterspurgt dette specielt med henblik på del A eksamen, men måtte aflyse på grund af meget få tilmeldinger. I stedet fik de tilbudte mulighed for individuel supervision efter aftale med de faste undervisere og en del tog imod dette tilbud. Måske er dette løsningen fremover. Vi vil se hvordan vi kan tilgodese flest mulige i forhold til fremtidig supervision og praksisøvning. Sammen med DIMS/UU havde vi i 2010 planlagt1 fælleskursus om ketchersport hvor der var 23 kursister plus 9 studerende (kun til en del af kursus), som er i gang med et skulderprojekt og gerne ville høre Ann Cools. Niels Chr. Kaldau og Vibeke Bechtold som var kursusarrangører var enige sammen med deltagerne i at det var alt for lidt til så godt et kursus, men det er ikke altid let at vide hvad det er der trækker deltagere Børn, træning og idræt, som afholdes i samarbejde med Team Danmark, blev afholdt med 15 deltager og kursus om idræt og træning med fokus på ældre blev desværre aflyst på grund af for få deltagere. Begge kurser blev i år planlagt af UKU og medlemmer af DIMS var inviteret, men der kom ingen læger. Vi vil i UKU overveje, hvilke tiltag der kan gøres for at vække en større interesse fra lægernes side, da vi mener det er vigtigt i forhold til vores samarbejdsfunktioner. Trods lille deltagerantal udbydes kurserne i 2011, da vi tror og mener, der er et idrætsmedicins behov for disse kurser. Vi havde også sammen med Ultralydsgruppen planlagt et introduktions kursus til ultralyd med fokus på idrætsfysioterapeutiske problemstillinger, men dette blev aflyst på grund af for få tilmeldinger.. I alt blev i 2010 planlagt 38 kurser i FFI/UKU regi, heraf 1 kurser i samarbejde med DIMS, 1 kursus i samarbejde med Team Danmark og 4 blev aflyst. I 2011 er der foreløbig planlagt 40 kurser. De ændrede tilmeldings- og afmeldingsprocedurerne til kurserne i FFI regi synes at fungere godt og der har været langt færre sene afbud, så det har været muligt at fylde kurserne op, hvis der kom et afbud, da afbud kommer tidligere. Flere og flere venter også lidt med tilmelding, så de ikke skal betale så lang tid i forvejen og nogle aftaler speciel betaling, hvis de gerne vil gennemføre hele 17

18 kursusrækken på en nærmere fastlagt tid. Retningslinjer for tilmelding og afmelding kan ses på Udbudte FFI kurser i 2010: Del A kurser Introduktionskursus i København, Odense, Varde og på Lanzarote x 2 Skulder kursus i København x 2, Ålborg og på Lanzarote Hofte kursus i Varde, Horsens og København x 2 Knæ kursus i Ålborg, Odense, Varde og København Fod kursus i Odense, Varde og København Albue / hånd kursus i Odense og København Tape kursus i Odense og København x 2 1. hjælp 2 x Øst for Storebælt og 2 x vest for Storebælt Supervision og praksisøvning (aflyst) Del B kurser Idrætspsykologi og Ernæring i København (aflyst) Styrke træning og Aerob - / anaerob træning i København Træning og idræt i forhold til børn (UKU/TD) Antidoping kursus i København (Antidoping dk/uku/uu) (aflyst) Ældre, træning og idræt (aflyst) Temadag Ketchersport i Odense (UKU/DIMS-UU) Fysioterapeutisk screening (UKU/TD) Kurserne bliver generelt meget positivt evalueret, og kursisterne er gode til at evaluere kurserne, så der er mulighed for at justere. Kursister/medlemmer er altid velkomne til at rette henvendelse, hvis de har lyst til at komme med ideer til kurser og temadage både i forhold til emner, indhold og afviklingen. Vi forsøgte i 2010 at afholde et skulder og et knæ kursus i Ålborg, men det viste sig vanskeligt at fylde kurserne op, så det er åbenbart for langt væk for de fleste til at det er muligt at afholde kurser i Ålborg. I stedt prøver vi nu at lægge flere kurser i Århus. Vi håber det kommer til at fungere. I 2010 afprøvede vi at holde kursus i Vestjylland, nærmere betegnet Varde og det må siges 18

19 at have været succes. Kurserne fungerer godt selv om der er langt for underviserne, så det fortsætter vi i Vi forsøger således at udbyde kurserne bredt i Danmark. FFI og UKU synes, det er spændende og udfordrende at sætte fokus på uddannelse indenfor idrætsfysioterapi samt at lave kurser sammen med andre faggrupper. Vi vil gerne have ideer til nye kurser og temadage og gerne i samarbejde med andre Fagfora, DIMS, Team Danmark eller andre. I 2010 måtte vi desværre tage afsked med Flemming Enoch som del af den faste underviserstab. Flemming har været med lige fra starten af UKU både som medlem af Uddannelsesudvalget og som underviser, så det bliver ganske underligt ikke at have ham med til de faglige, pædagogiske og udviklingsmæssige dialoger, ideer og diskussioner. Vi vil alle i gruppen komme til at savne Flemmings store teoretiske og praktiske viden samt entusiasme, men vi regner med, at han fortsat kan være del af den eksterne undervisningsstab og i forskellige arbejdsgrupper indenfor FFI/UKU. Så vi er helt sikre på at det nære samarbejde vil fortsætte selvom Flemming har utroligt mange gøremål. FFI og UKU vil hermed gerne sige Flemming tak for mange gode år. Flemmings afgang har medvirket til at UKU nu vil søge 1-2 nye undervisere, så hold øje med hjemmesiden, når der annonceres, hvis du kunne tænke dig at indgå i den faste underviser stab i FFI. Visioner for fremtidig kursus struktur og uddannelse: UKU og den faste underviserstab, samt FFI s bestyrelse har ambitioner om at lægge kursusstrukturen/uddannelsen til Idrætsfysioterapeut i FFI regi om, således at den slutter med eet eksamensbevis. Det indebærer evt samarbejde med andre uddannelsessteder, f.eks. universitet. Der vil stadig blive lagt vægt på den praktiske håndtering, der evalueres undervejs i forløbet, men man skal forestille sig, at Del A og Del B lægges sammen til et langt kursus/uddannelses forløb. Dette vil UKU og FFIs bestyrelse selvfølgelig holde medlemmerne underrettede om via hjemmesiden. Visionen er en ny færdigudviklet struktur fra kursus året FFIs arbejde med Faglige Kataloger vil løbende blive implementeret på kurserne/i uddannelsen og vi opfordrer medlemmerne til ligeledes at følge dette på hjemmesiden. Afsluttende kommentarer: Tak for endnu et godt år med stor aktivitet, udvikling og iderigdom til alle, der har været involveret i FFI s Uddannelses og Kursus virksomhed. 19

20 Vi er altid åbne overfor ideer, forslag, kritik eller roser fra medlemmerne. Det giver mulighed for at komme videre og ikke hænge fast i gammel tankevirksomhed. Vi synes, det er vigtigt, at der er en fortsat dialog mellem UKU og Fagforums medlemmer, så vi fælles kan arbejde for at profilere idrætsfysioterapien. Det gode og konstruktive samarbejde i UKU og den nære kontakt mellem UKU og underviserne samt mellem UKU og bestyrelsen giver god grobund for udvikling og er motiverende for arbejdet. Idealismen i UKU og undervisernes store entusiasme er medvirkende til, at udviklingen indenfor Idrætsfysioterapien til stadighed finder sted. Tak for godt samarbejde og fortsat god arbejdslyst til alle. Kursusudvalget ved Vibeke Bechtold, formand og bestyrelsesmedlem 20

21 Bilag 1. Kursusstrukturen i F.F.I. Obligatoriske kurser del A Introduktionskursus Skulder Albue/ Hånd Hofte Knæ Fod Tape og 1. Hjælp EKSAMEN DEL A (10 ECTS inkl. eksamen) DEL B kursus (10 ECTS inkl. eksamen) Obligatoriske kurser 4,5 ECTS Træningsfysiologiske aspekter, biomekaniske analyser, styrketræning, aerob - og anaerob træning, forebyggelse, screening, tests o.l. i relation til Idrætsfysioterapi 0,75 ECTS Idrætspsykologi, coaching og kost/ernæring 0,75 ECTS Antidoping/doping Emner, hvoraf 1-2 kan vælges 1,5 ECTS Træning og idræt til børn/unge 1,5 ECTS Træning og idræt til ældre 1,5 ECTS Handicap idræt 1,5 ECTS Motion, træning, coaching 1,5 ECTS Relevante emner i relation til Idrætsfysioterapi udbud af andre faggrupper f. eks. MT kurser, dynamisk stabilitet, Fysisk aktivitet/motion, biomekaniske analyser o.l. 1,5 ECTS Grenspecifikke Idrætskurser over minimum 2 dage f. eks. fodbold, løb, atletik, ketcher sport, dans 21

Uddannelses- og Kursus Udvalgets (UKU) årsberetning for 2009.

Uddannelses- og Kursus Udvalgets (UKU) årsberetning for 2009. Uddannelses- og Kursus Udvalgets (UKU) årsberetning for 2009. Udvalgets sammensætning Bente Andersen, Anders Skov Hansen, Mikkel A, Petersen og Vibeke Bechtold (formand). Overordnede betragtninger Der

Læs mere

En del af arbejdet er lagt ud i ad hoc grupper med ressourcepersoner for at gøre det mest muligt kompetent.

En del af arbejdet er lagt ud i ad hoc grupper med ressourcepersoner for at gøre det mest muligt kompetent. Medlemssituationen Fagforum For Idrætsfysioterapi er i løbet af 2009 vokset med 65 medlemmer. Faggruppens medlemstal var ved årets begyndelse 1362, ved årets slutning 1427. 55 % er kvinder og 45 % er mænd.

Læs mere

Årsberetning 2012. Medlemssituationen. Bestyrelsesarbejdet

Årsberetning 2012. Medlemssituationen. Bestyrelsesarbejdet Medlemssituationen Fagforum For Idrætsfysioterapi er i løbet af 2012 vokset med 55 medlemmer. Faggruppens medlemstal var ved årets begyndelse 1547 og 1602 ved årets slutning. 54 % er kvinder og 46 % er

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2006

Bestyrelsens beretning for 2006 Bestyrelsens beretning for 2006 Medlemssituationen Fagforum For Idrætsfysioterapi er i løbet af 2006 vokset med 90 medlemmer. Faggruppens medlemstal var ved årets begyndelse 1056, ved årets slutning 1146.

Læs mere

Medlemssituationen...side 2. Bestyrelsesarbejdet...side 2. Om Dansk selskab for Fysioterapi...side 3. Om Høringssvar...side 3

Medlemssituationen...side 2. Bestyrelsesarbejdet...side 2. Om Dansk selskab for Fysioterapi...side 3. Om Høringssvar...side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE I ÅRSBERETNINGEN Medlemssituationen...side 2 Bestyrelsesarbejdet...side 2 Om Dansk selskab for Fysioterapi...side 3 Om Høringssvar...side 3 www.sportsfysioterapi.dk...side 4 Faglige

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005

Ordinær Generalforsamling 2005 Dagsorden: Ordinær Generalforsamling 2005 Fredag den 5 februar 2005 kl. 15.00 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning fra bestyrelsen 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2004 4. Fastsættelse

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2008. Torsdag den 31. januar 2008 kl. 16.30. Dagsorden: i bestyrelsen: 3. Fremlæggelse. af det reviderede regnskab for 2007

Ordinær Generalforsamling 2008. Torsdag den 31. januar 2008 kl. 16.30. Dagsorden: i bestyrelsen: 3. Fremlæggelse. af det reviderede regnskab for 2007 Ordinær Generalforsamling 2008 Torsdag den 31. januar 2008 kl. 16.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning fra bestyrelsen 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2007 4. Fastlæggelse

Læs mere

18.11.13 Side 1. Ekstra ordinær generalforsamling d. 5. december 2013 FFI 2013 VEDTÆGTERNE. Fremsat af: bestyrelsen. Gældende vedtægter 1

18.11.13 Side 1. Ekstra ordinær generalforsamling d. 5. december 2013 FFI 2013 VEDTÆGTERNE. Fremsat af: bestyrelsen. Gældende vedtægter 1 AD DAGSORDENENS PUNKT 1 Gældende vedtægter 1 FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF VEDTÆGTERNE Navn på foreningen ) 1 Navn: Danske Fysioterapeuters Fagforum for Idrætsfysioterapi. I internationale sammenhænge er navnet:

Læs mere

Torsdag den 29. januar 2009 kl

Torsdag den 29. januar 2009 kl Ordinær Generalforsamling 2008 Torsdag den 29. januar 2009 kl. 16.45 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning fra bestyrelsen 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2008 4. Fremlæggelse

Læs mere

Medlemssituationen... side 2. Bestyrelsesarbejdet... side 2. Om Dansk selskab for Fysioterapi... side 3. Om Høringssvar... side 3

Medlemssituationen... side 2. Bestyrelsesarbejdet... side 2. Om Dansk selskab for Fysioterapi... side 3. Om Høringssvar... side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE I ÅRSBERETNINGEN Medlemssituationen... side 2 Bestyrelsesarbejdet... side 2 Om Dansk selskab for Fysioterapi... side 3 Om Høringssvar... side 3 Internationalt arbejde med fokus på IFSPT...

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2004

Ordinær Generalforsamling 2004 Ordinær Generalforsamling 2004 Fredag den 12 marts 2004 kl. 16.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning fra bestyrelsen 3. Fremlæggelse af det revideret regnskab for 2003 4. Fastsættelse

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2006

Ordinær Generalforsamling 2006 Dagsorden: Ordinær Generalforsamling 2006 fredag den 3. februar 2006 kl. 15.00 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning fra bestyrelsen 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2005 4. Fastlæggelse

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Bestyrelsens beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretningen dækker perioden 14. marts 2014 til 5. marts 2015. Bestyrelsen vi

Læs mere

DANSK IDRÆTSMEDICINSK SELSKAB DANISH ASSOCIATION OF SPORTS MEDICINE DIMS. Dansk Idrætsmedicinsk Selskab DANISH ASSOCIATION OF SPORTS MEDICINE

DANSK IDRÆTSMEDICINSK SELSKAB DANISH ASSOCIATION OF SPORTS MEDICINE DIMS. Dansk Idrætsmedicinsk Selskab DANISH ASSOCIATION OF SPORTS MEDICINE DIMS Dansk Idrætsmedicinsk Selskab Formandsberetning 2013-2014 DIMS DIMS har nu bestået i 56 år, og er fortsat et levende selskab med stor aktivitet. Der er 547 medlemmer (PLO 202, YL 91, FAS 165), her

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom 1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Hvert år får ca. 2.500 danskere enten lymfekræft, leukæmi, MDS eller andre blodkræftsygdomme, og godt 20.000 lever i dag med en af disse sygdomme.

Læs mere

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Cheerleading 2014 DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND CHEERLEADING TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor cheerleading. Uddannelserne ligger i slutningen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DSF 19. november København

Bestyrelsesmøde i DSF 19. november København Dagsorden Dagsorden for møde: Dato for møde: Bestyrelsesmøde i DSF 19. november 2014 10.00-16.00 For referat: Mette Østergaard Deltagere: Martin B. Josefsen Bente Andersen Bjarne Rittig-Rasmussen Hans

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi - McKenzie Institut Danmark Formandsberetning 2013. Beretning 2013

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi - McKenzie Institut Danmark Formandsberetning 2013. Beretning 2013 Dansk selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark Beretning 2013 Mission Det er vores mission at: Uddanne i og promovere anvendelsen af principperne til håndtering af muskuloskeletale

Læs mere

Instituttets Mission

Instituttets Mission Instituttets Mission Missionen for IMDT er at udbrede kendskabet til MDT, bidrage til videre udforskning af anvendeligheden og begrænsningerne indenfor MDT. Indledning Denne beretning beskriver aktiviteter

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

Tina Povlsen Henrik Hansen Mette Østergaard

Tina Povlsen Henrik Hansen Mette Østergaard BESTYRELSESSEMINAR Referat for møde i: Bestyrelsesseminar i Dansk Selskab for Fysioterapi For referat: Tina Povlsen/Mette Østergaard Dato for møde: Fra torsdag den 12. februar kl. 17.30 til lørdag den

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Evaluering af ammekursus 2010/2011

Evaluering af ammekursus 2010/2011 Evaluering af ammekursus 2010/2011 Indledning Tværfagligt ammekursus blev etableret i 2004. Baggrunden var, at det var blevet muligt at gå til eksamen i Danmark og få den internationale certifikation til

Læs mere

Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering

Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering 09-0371 - BORA - 16.11.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering Opsamling af de

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2015 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5 17:00 17:15 1.0 Formalia Dirigent: Kristoffer Barfod Referent: Thomas Jensen 17:15 18:45 2.0 Gennemgang af handlingsplan for ansvarområderne 2.1 Handlingsplan

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 Leder Hvordan lærer du bedst? Af egen erfaring ved vi, at optimal indlæring opnås bedst, når man undervises i noget man i forvejen har lidt viden/erfaring i. Dette understøttes

Læs mere

2.2 Høringssvar og udpegning til arbejds og referencegrupper

2.2 Høringssvar og udpegning til arbejds og referencegrupper INDHOLDSFORTEGNELSE 1. MEDLEMSVILKÅR 1.1. Medlems situationen 1.2 Netværksgrupper og Fyraftensmøder 1.3 Faglige kataloger 1.4 D ansk Selskab for Fysioterapi 1.5 Internationalt Samarbejde 1.6 Hjemmesiden

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Velkommen til årets generalforsamling, og traditionen tro, starter vi med at høre lidt om det forgangne år og hvad der venter her i 2016. Først stor tak til Peter, for at vi kan få lov at være her og også

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Vedr.: Faglige selskaber for fysioterapi

Vedr.: Faglige selskaber for fysioterapi Bilag 1 til forslag 1 Profession og kompetence Vedr.: Faglige selskaber for fysioterapi Beskrivelse af model Baggrund Tanken om faglige selskaber for fysioterapi har udviklet sig og taget form i Danske

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSKAMERIKANSK FODBOLDFORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSKAMERIKANSK FODBOLDFORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2017 DAFF DANSKAMERIKANSK FODBOLDFORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne ligger

Læs mere

Instituttets Mission. Vision. Værdier

Instituttets Mission. Vision. Værdier Instituttets Mission Missionen for IMDT er at udbrede kendskabet til MDT samt at bidrage til udforskning af anvendeligheden og begrænsningerne indenfor MDT. Vision At alle, der beskæftiger sig med muskuloskeletale

Læs mere

FOR TALENT- OG ELITE- TRÆNERE ELLER DEM DER GERNE VIL VÆRE DET

FOR TALENT- OG ELITE- TRÆNERE ELLER DEM DER GERNE VIL VÆRE DET DIF Diplomtræner FOR TALENT- OG ELITE- TRÆNERE ELLER DEM DER GERNE VIL VÆRE DET DIF Diplomtræner er for dig, der ikke bare vil træne de bedste atleter, men som også selv har en ambition om at være med

Læs mere

Årsberetning for Idrætsteamet 2012-2013

Årsberetning for Idrætsteamet 2012-2013 Årsberetning for Idrætsteamet 2012-2013 Evaluering af mål for 2012 Mål A og B At fastholde og udbygge indsatsen overfor de frivillige tilknyttet IF Limone, således at der sker en fortsat rekruttering samt

Læs mere

Anbefalinger til sportsfysiologiske kvalifikationskrav i forbindelse med ansættelse af ernæringsfaglige konsulenter i elitekommuner

Anbefalinger til sportsfysiologiske kvalifikationskrav i forbindelse med ansættelse af ernæringsfaglige konsulenter i elitekommuner Anbefalinger til sportsfysiologiske kvalifikationskrav i forbindelse med ansættelse af ernæringsfaglige konsulenter i elitekommuner Følgende kvalifikationskrav kan anvendes ved ansættelse af ernæringsfaglige

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

Store Kursusdag - 7. januar 2012 i Dronninglund hallerne.

Store Kursusdag - 7. januar 2012 i Dronninglund hallerne. Her kan alle klubbens trænere få inspiration på samme kursus - og samtidig give hinanden sparring på hverdagens udfordringer. Store Kursusdag - 7. januar 2012 i Dronninglund hallerne. Håndboldens Store

Læs mere

Drejebog til udvikling af undervisnings opgaver

Drejebog til udvikling af undervisnings opgaver Drejebog til udvikling af undervisnings opgaver Forberedt til: Institut Mekanisk Diagnostik og Terapi, Mckenzie Institut DK 2011 Institut Mekanisk Diagnostik og Terapi, Ny Kongevej 40 5000 Odense C info@mckenzie.dk

Læs mere

Nye kurser for fysioterapeuter

Nye kurser for fysioterapeuter SMERTEFYSIOTERAPI Kursuskatalog 2011/12 Nye kurser for fysioterapeuter Læs mere på videnomsmerter.dk HVAD ER SMERTEFYSIOTERAPI? Der er tre årsager til, at patienter henvender sig til fysioterapeuter: 1.

Læs mere

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder.

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. Referat af møde i UDDU 1/5 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. 2.0 Godkendelse af referat. Referatet godkendes uden yderligere kommentarer.

Læs mere

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark. Beretning 2008

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark. Beretning 2008 Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark Beretning 2008 Instituttets Mission Missionen for IMDT er at udbrede kendskabet til MDT samt at bidrage til udforskning af anvendeligheden

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2016 Indledning 2016 var det tredje år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2015 Indledning 2015 var det andet år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Formandens beretning 2017

Formandens beretning 2017 Velkommen til årets generalforsamling. Traditionen tro, starter vi med at høre lidt om det forgangne år og hvad der venter her i 2017. Igen i år tak til Peter, for at vi kan være her og senere når vi skal

Læs mere

Kære alle! Vi skal hermed have fornøjelsen at indkalde til den årlige generalforsamling med efterfølgende temamøde

Kære alle! Vi skal hermed have fornøjelsen at indkalde til den årlige generalforsamling med efterfølgende temamøde Kære alle! Vi skal hermed have fornøjelsen at indkalde til den årlige generalforsamling med efterfølgende temamøde onsdag den 16. marts 2005, kl. 18.30 i Anlægspavillonen, Lystanlægget 1 i Holstebro hvor

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling. Formålet med kliniske retningslinjer

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde. D. 4. november 2011

Referat fra regionsbestyrelsesmøde. D. 4. november 2011 Referat fra regionsbestyrelsesmøde D. 4. november 2011 1. Fastholdelse og rekruttering 2. Status og indsatser vedr. nationale retningslinjer på ryg og knæ området her i regionen 3. Neurorehabilitering

Læs mere

Ledersektionens bestyrelses beretning for periode d. 30. september 2010 til d. 3.oktober 2012.

Ledersektionens bestyrelses beretning for periode d. 30. september 2010 til d. 3.oktober 2012. Ledersektionens bestyrelses beretning for periode d. 30. september 2010 til d. 3.oktober 2012. Ledersektionen tæller nu omkring 950 medlemmer Bestyrelsen består af 6 medlemmer. 4 fra Region Øst, 1 fra

Læs mere

Fagbeskrivelse. Valgfrit modul: Undersøgelse og rehabilitering af seneskader i relation til idræt

Fagbeskrivelse. Valgfrit modul: Undersøgelse og rehabilitering af seneskader i relation til idræt Fagbeskrivelse Valgfrit modul: Undersøgelse og rehabilitering af seneskader i relation til idræt Assessment and rehabilitation of tendon injuries - in relation to sport Valgfrit modul - Kandidatuddannelsen

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Formandens beretning 2015. Så er det igen blevet tid til at kikke både baglæns og fremad.

Formandens beretning 2015. Så er det igen blevet tid til at kikke både baglæns og fremad. Så er det igen blevet tid til at kikke både baglæns og fremad. Men først en stor tak til Lotte Jensen, for at vi igen kan få lov til at afholde den årlige generalforsamling her på hendes arbejdsplads.

Læs mere

Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014

Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 1 Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 ved Ingrid Lysholdt Den nuværende bestyrelse består ud over undertegnede Ingrid Lysholdt, af Næstformand

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 5. marts 2011 kl. 9.00 11.00 Sted: Hotel Opus, Horsens Deltagere: Jesper Holm (formand), Birger Kyhl, Joy Nordkvist, Peter Hansen,

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

Kursuskalender. Årshjul

Kursuskalender. Årshjul Kursuskalender 2016-2017 Kursuskalenderen tilbyder foreninger og frivillige kurser/temamøder som kan gøre det lettere at være frivillig leder. Kurserne er sat ind i nedenstående årshjul. 9. Temamøde: pressemeddelelse

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse Indledning... 2 LL-klubben... 2 Årsmødet... 3 Bestyrelsen... 4 Forretningsudvalget... 4 Sekretariatspersonale... 5 Principprogrammet...

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

Ansøgning om projekttimer i efteråret 2012 Sundhedsfaglig Højskole

Ansøgning om projekttimer i efteråret 2012 Sundhedsfaglig Højskole Del 1: Stamoplysninger Projekttitel Ansøger(e)s navn(e) Uddannelsestilknytning Antal timer der søges i 2012 Kan hele projektet gennemføres inden for ovenstående time-/tidsramme? Hvis nej: Hvilke faser

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

1. Årsmøde 4. juni Dansk Selskab for Fysioterapi 18. juli Nyhedsbrev Dansk Selskab for Fysioterapi juli 2014

1. Årsmøde 4. juni Dansk Selskab for Fysioterapi 18. juli Nyhedsbrev Dansk Selskab for Fysioterapi juli 2014 18. juli 2014 Nyhedsbrev juli 2014 1. Årsmøde 4. juni 2014 afholdt deres første årsmøde den 4. juni 2014 på HUSET i Middelfart. På dagen blev en ny bestyrelse valgt ind. Ved generalforsamlingen var 16

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Velkommen til kurser og fyraftensmøder i 2014-2015

Velkommen til kurser og fyraftensmøder i 2014-2015 Kursus- og mødekatalog 2014-2015 Velkommen til kurser og fyraftensmøder i 2014-2015 BO-VESTs kursusudvalg ønsker, at alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne er klædt godt på til de opgaver, der skal løses,

Læs mere

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Notat Dato 6. marts 2013 CH Side 1 af 5 Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning v/ellen Hansen 3. Debat om vigtige

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 19. september 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Joy Nordkvist, Hanne

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører:

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører: TRÆNERKURSUS DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015 Instruktører: Nicolej Krickau, Casper Brunsgaard Jensen, Martin Hjortshøj, Peder

Læs mere

FRIVILLIGKURSER. Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid.

FRIVILLIGKURSER. Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid. København den 1. april 2011 Kære frivillige rundt i landet Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid. Siden sidste meddelelse om kursustilbud, er

Læs mere

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige KURSUSPLAN 2015 Nutricia Academia Kursusplan 2015 1 Nutricia udbyder en række forskellige tilbud om efteruddannelse inden for klinisk ernæring for

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i område 2

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i område 2 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i område 2 Stillingsbetegnelse Fysioterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital Klinik Klinik Akut,

Læs mere

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Ambitionen Det er MacMann Bergs vision at være dagsordensættende

Læs mere

GUIDE TIL NETVÆRKSLEDERE

GUIDE TIL NETVÆRKSLEDERE GUIDE TIL NETVÆRKSLEDERE Til dig som er netværksleder - eller overvejer at blive det Dit navn: KOMMUNAL Kære netværksleder Denne guide er til dig, der er netværksleder i et af HK Kommunals faglige netværk

Læs mere

Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna

Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna Odense Lokalgruppe Referat af grupperådsmøde den 21. september 2005 Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna Referent: Karina

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008

REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008 REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008 Dagsorden punkter: 1. Evaluering af generalforsamlingen 2. Mål og fokus områder for 2008 Herunder følgende indsatsområder nævnt på generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

REFERAT bestyrelsesmøde 12. August 2014

REFERAT bestyrelsesmøde 12. August 2014 REFERAT bestyrelsesmøde 12. August 2014 Deltagere: Malene Nielsen, Nadja Jensen, Anne Fritzner, Jakob Agergaard, Michael Lindberg, Nikolaj Clausen, Kasper Brix og Jakob Færch Afbud: Charlotte Olsen 1.

Læs mere

DIF, uddannelse og Elitekommuner

DIF, uddannelse og Elitekommuner DIF, uddannelse og Elitekommuner Østerbro stadion, 17/11 2011 Indledning Hvad kan trænere bruge uddannelse til? Hvad kan I opnå ved hjælp af uddannelse? DIF og uddannelse 1,7mill udøvere Ca. 12.000 klubber

Læs mere

Specialisering i fysioterapi

Specialisering i fysioterapi Dato: 28. september 2016 E-mail: moe@dsfys.dk NOTAT Specialisering i fysioterapi Model for godkendelse af specialisering Indledning Nærværende notat beskriver model for godkendelse af specialisering i

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 Sommeren er ved at gå på hæld, og jeg håber, at man har nydt det typiske danske sommervejr, som må siges at være så uforudsigeligt. Bestyrelsen er atter i arbejdstøjet

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Referat af ESB-styregruppemøde den 13. december 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af ESB-styregruppemøde den 13. december 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets styregruppe o Karin Rosenmejer o Kirsten Habekost o Mia Rasmussen o Mogens Schlüter o Yvonne Andersen o Anne Birthe Mortensen (suppleant) ESB-sekretariatet: o Anette Halvgaard

Læs mere

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015 Klik her og læs mere Hvis du bliver ved med at gøre, hvad du altid har gjort, vil du blive ved med at få, hvad du altid har fået Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar

Læs mere

Inspirationskatalog. Introduktion

Inspirationskatalog. Introduktion Inspirationskatalog Introduktion Inspirations kataloget er udarbejdet på baggrund af de statsfinansierede praksisnære innovationsprojekter. Rammen for de praksisnære innovationsprojekter er sat op omkring,

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat framøde i DMU Uddannelsespanel Tid: 26. marts 2012 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Niels Frode Sølvsteen,

Læs mere

MEDLEMSHÅNDBOG Indhold

MEDLEMSHÅNDBOG Indhold Indhold Velkommen... 2 Klubbens historie... 2 Vedtægter... 2 Bestyrelsen:... 2 Hus regler... 3 Din rolle som medlem... 3 Årshjulet... 3 Månedskonkurrencer:... 4 Foto ture:... 4 Foredrag:... 4 Arrangementer:...

Læs mere