Virtuel undervisning i praksis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virtuel undervisning i praksis"

Transkript

1 Virtuel undervisning i praksis Rapport over FoU-projekt nr : Udvikling af efteruddannelseskurset Multimedieværkstedskursus for sproglærere No. 15 e-learning Lab Publication Series Center for User-Driven Innovation, Learning & Design

2 Forfatterne Publikation: Virtuel undervisning i praksis Forfattere: Kresten C. Torp, Aalborghus Gymnasium Marianne Georgsen, ell Tom Nyvang, ell e-learning Lab - Center for Brugerdreven Innovation, Læring & Design Aalborg Universitet, december 2008 Aalborg Universitet e-learning Lab, Institut for Kommunikation Kroghstræde 1 DK-9220 Aalborg Ø Kontakt: Joan Vuust Milborg ISSN-nummer: About e-learning Lab e-learning Lab will, through a fertile, dynamic and collaborative research environment in interaction with user groups and stakeholders, establish a solid theoretical and methodological basis, and ensure the development of long term knowledge building for the research field User driven Innovation, Learning and Design that will best serve the region, the nation and the world in the 21st century. e-learning Lab contributes to the bridging of the digital divide, emphasising projects with partners in developing countries. The series e-learning Lab Publication Series disseminates workshop and project reports, conference papers, master- and Ph.D. dissertations created in relation to e-learning Lab. The publications are available for free at the web-page: Paper versions can be ordered, against payment, through Joan Vuust Milborg at Series Editors: Ann Bygholm Lone Dirckinck-Holmfeld, ell project managers

3 Indhold Resumé...2 Projektets formål og indhold...2 Medvirkende og deres hovedopgaver...3 Projektforløbets praktiske tilrettelæggelse og gennemførelse...4 Tilrettelæggelse af kursets mål og rammer...4 Udvikling af kursets indhold og kursusmaterialer...4 Principper i kursusudviklingen...5 Rammerne for den efterfølgende support...5 Pilotkursets afholdelse...5 Evaluering af kursusindhold, kursusform og support...5 Evaluering og videre arbejde...6 Evalueringens mål og metode...6 Evaluering af kursusdagen hvad siger kursisterne...6 Evaluering af support-tilbuddet...8 Anbefalinger i forhold til videre udvikling af kursusområdet...9 Muligheder og rammer for yderligere kurser...10 Konklusion...11 Bilag

4 Virtuel undervisning i praksis Resumé Projektets formål har været at udvikle et efteruddannelseskursus i praktisk brug af multimedier i undervisning og udvikling af undervisningsmaterialer. Den oprindelige ansøgning var rettet mod udviklingen af tre ligeledes praktisk baserede kurser med mellemliggende opfølgning, som fokuserede på forskellige virtuelle undervisningsformer. Med den reducerede bevilling valgte vi at fokusere hvor vi vurderede at effekten ville være størst, ved at sætte lærerne i gang med at bruge umiddelbart tilgængelige programmer og værktøjer til at udvikle multimediematerialer til deres undervisning. Kurset blev planlagt og afholdt med en efterfølgende supportperiode til kursusdeltagerne. Tilbagemeldingen fra de deltagende lærere har været overordentlig positiv. Projektet tog sit udgangspunkt i erfaringerne fra pilotprojektet Udvikling af god praksis ved feedback på elevernes kollektive skriftlige arbejde i virtuel undervisning, på hhx, htx og stx (FoU-projekt nr ) og organiseringen og udviklingen fandt sted i samme konsortium. Som en del af evalueringen har vi undersøgt mulighederne for at udvikle og udbyde yderligere kurser. Projektets formål og indhold Formålet med dette FoU-projekt var ifølge den oprindelige ansøgning at udvikle 3 efteruddannelseskurser som skulle medvirke til en praktisk implementering af virtuelle undervisningsformer i forlængelse af indsatsområdet Virtuelle tilrettelæggelser, Anvendelse af studieplaner i det daglige arbejde. Kurserne skulle tage udgangspunkt i erfaringerne fra projektet Udvikling af god praksis ved feedback på elevernes kollektive skriftlige arbejde i virtuel undervisning, på hhx, htx og stx, som samme konsortium afsluttede i efteråret Projektet konkluderede at en af de helt centrale udfordringer i udvikling af god praksis i virtuel undervisning på skolerne, er manglende praktiske erfaringer blandt lærerne og konkrete undervisningsforløb. Lærerne skal i gang selv. Formålet med dette projekt var derfor at udvikle efteruddannelseskurser for lærere på stx, hhx og htx med fokus på praktisk inspiration og metodeværktøjer til tilrettelæggelse af virtuel undervisning, i forskellige studieretninger og fag, under den fælles overskrift mål, metoder, materialer. Vi valgte at bruge den reducerede bevilling til at udvikle et kursus efter de samme principper, men i stedet for at fokusere på et enkelt felt inden for virtuel tilrettelæggelse, valgte vi at sætte lærerne meget konkret i gang med at bruge praktiske og tilgængelige redskaber til at udarbejde virtuelle materialer og forløb, nemlig video og lyd. De konkrete værktøjer og metoder blev på kursusdagen perspektiveret til deres mulige anvendelser gennem praktiske eksempler. For at gøre dette så anvendeligt som muligt valgte vi at lade pilotkurset fokusere på én overordnet faggruppe, sproglærerne, som er repræsenterede i alle de gymnasiale uddannelser. Et formål med den oprindelige kursusudvikling var at udvikle rammerne for en evaluering og opfølgning som fokuserede på at støtte lærernes arbejde med praksisudvikling imellem og efter kursusdagene, og med at opsamle og formidle erfaringer til kolleger. Vi har holdt fast i den grundlæggende ide ved at arbejde med rammerne for efterfølgende praktisk support til deltagerne. Evalueringen skal herudover danne basis for senere udbud af tilsvarende kurser, med den oprindelige ide for øje. 2

5 Medvirkende og deres hovedopgaver Projektets styregruppe bestod af: Marianne Georgsen, Aalborg Universitet Tom Nyvang, Aalborg Universitet Annemette Mondrup Christensen, Aalborghus Gymnasium og HF Jørn Dahl, Aalborg Handelsskole Kresten Cæsar Torp, Aalborg Tekniske Gymnasium, fra august 2008 Aalborghus Gymnasium og HF, har været projektkoordinator. Uddannelseschef Rikke Palmgren, Aalborg Tekniske Gymnasium har været projektansvarlig, og Tech College Aalborg har forestået den administrative koordinering. Kurset er udviklet af: Hanne Larsen, Aalborg Handelsskole Ole Beltoft, Aalborg Handelsskole Brian Svendsen, Aalborg Universitet Thomas Kjærgaard, Aalborg Tekniske Gymnasium, senere University College Aalborg Marianne Georgsen og Tom Nyvang er i samarbejde med projektets styregruppe ansvarlige for projektets evalueringsaktiviteter. Kresten Cæsar Torp har forestået afrapporteringen i samarbejde med Gitte Larsen, Aalborg Tekniske Gymnasium. Ved udvikling af kurserne vil der blive trukket på følgende eksterne ressourcepersoner: Thomas Ryberg, Aalborg Universitet Thomas Kjærgaard, University College Aalborg 3

6 Virtuel undervisning i praksis Projektforløbets praktiske tilrettelæggelse og gennemførelse Udviklingsarbejdets operationelle mål blev at 1. tilrettelægge kursets indhold og rammer, så det eksemplarisk afspejler indholdet, 2. udvikle kursets indhold og kursusmaterialer, 3. udvikle rammerne for den efterfølgende support til deltagerne, 4. gennemføre pilotkursus for de involverede skolers lærere, 5. evaluere kursusindhold, kursusform og support samt 6. undersøge og vurdere muligheder og rammer for yderligere kurser. I det følgende er den praktiske tilrettelæggelse og det faktiske forløb uddybet. Tilrettelæggelse af kursets mål og rammer Styregruppen tilrettelagde kursets mål og rammer på to styregruppemøder: 15/02/08 på Aalborg Tekniske Gymnasium 28/03/08 på Aalborg Handelsskole Det første møde havde karakter af brainstorm og drøftelse, mens styregruppen på det andet møde fastlagde en egentlig projektplan, fastlagde kursets mål og rammer og deltagerne i arbejdsgruppen, samt reviderede budgettet. Der var enighed om at målrette pilotkurset mod sproglærere. Referater vedlagt som bilag 1 og 2, revideret budget som bilag 3. Udvikling af kursets indhold og kursusmaterialer Det konkrete kursusindhold, program og materialer blev udviklet af arbejdsgruppen og koordineret på tre arbejdsgruppemøder: 11/04/08 på Aalborg Tekniske Gymnasium 29/04/08 på Aalborg Handelsskole 09/09/08 på Aalborghus Gymnasium Det blev besluttet at arbejde på en kursusdag bygget op omkring to praktisk orienterede workshops. Det praktiske arbejde ville blive perspektiveret i forhold til anvendelser vha. gode eksempler fra undervisningen. Herudover engagerede gruppen Thomas Ryberg, Aalborg Universitet, til et oplæg omkring de muligheder der ligger i social software og i de unges mediebrug. Referater fra arbejdsgruppemøder er vedlagt som bilag 4, 5 og 6. I forbindelse med kurset blev der udviklet følgende materialer: Hvorfor multimedier? Begrundelser og forståelsesramme for anvendelsen af multimedier Video i undervisningen Brugervejledning til audioworkshop Hent video til din harddisk fra U-Tube mm. Podcasting Nye sociale medier, oplæg ved Thomas Ryberg Faggruppen og vidensdeling, hvordan kommer vi videre? 4

7 Kursusmaterialer kan ses på Indsatte videoer er dog ikke aktive af tekniske årsager. Principper i kursusudviklingen Kursusudviklingen er baseret på en række principper, som har været styrende for de konkrete valg undervejs. Et styrende princip har været, at kurset overordnet set tilstræbes at rette sig mod videreudvikling af deltagernes undervisningspraksis. Det betyder i praksis at: Kursets workshops lægger op til konkret arbejde med undervisningsmaterialer fra egen praksis. Der lægges op til at deltagerne konkret kan integrere kursets produkter i egen undervisning efterfølgende. Kurset udvikles til lærere inden for den samme faggruppe (her sproglærere), og kursets indhold tilpasses specifikt til målgruppen (gennem valg af eksempler, indhold og undervisere). Der trækkes på undervisere/eksperter fra målgruppens eget fagområde, det vil i dette tilfælde sige sproglærere. Der inddrages perspektiverende oplæg fra eksterne eksperter/forskere, som rækker ud over den konkrete undervisningspraksis. Rammerne for den efterfølgende support Det blev besluttet at tilbyde kursusdeltagerne efterfølgende supportmulighed. Det blev ligeledes besluttet at supporten fortrinsvis skulle finde sted den første måned efter kursusafholdelsen, dels for at have det i rammer, dels af hensyn til projektevalueringen. Dette havde til formål yderligere at støtte lærernes arbejde med udvikling af materialer der relaterer sig til egen praksis, sådan at der kan hentes hjælp når lærerne har brug for at tage de nye materialer eller teknologier i brug i konkrete undervisningsforløb. Pilotkursets afholdelse Kurset blev afholdt 2. oktober 2008 på Aalborg Handelsskole, Thurøgade. Kursusdagen forløb som planlagt. Invitation med program samt deltagerliste er vedlagt som bilag 7 og 8. Kurset blev desuden udbudt på Der kom dog ikke yderligere tilmeldinger, muligvis fordi det først skete i september. Evaluering af kursusindhold, kursusform og support Evalueringen blev tilrettelagt og gennemført af Marianne Georgsen og Tom Nyvang. Den faldt i to dele, dels gennem et spørgeskema ved afslutningen af kursusdagen og dels gennem et opfølgende spørgeskema ved slutningen af oktober (efter en periode med support). Evalueringsskema til kursusdeltagerne er vedlagt som bilag 9, og opfølgningsspørgsmålene er vedlagt som bilag 10. 5

8 Virtuel undervisning i praksis Evaluering og videre arbejde I dette afsnit redegøres kort for evalueringstilgangen, og udbyttet af evalueringen præsenteres. Afslutningsvis præsenteres anbefalinger for videre kursusudvikling på baggrund af kursisternes bidrag til evalueringen. Evalueringens mål og metode Evalueringsindsatsen er designet til at kunne indfange og beskrive tre forhold omkring kurset: 1/ kursisternes umiddelbare oplevelser og vurderinger af kursusdagen; 2/ kursisternes vurderinger og evt. anvendelse af tilbuddet om support efter kursusdagen; og 3/ implementeringen af de bærende principper i kursusdesignet. Kursisternes oplevelser og vurderinger er indfanget gennem observationer på kursusdagen og udfyldelse af et spørgeskema ved dagens afslutning. Nogle kursister valgte at tage skemaet med sig, og udfylde det et par dage senere, og fik således mulighed for at reflektere lidt mere over kursets umiddelbare indtryk. Fokus var på deltagernes baggrund og motivation for at deltage, deres forberedelse til kursusdagen, oplevelsen af undervisningen, og deres vurdering af udbyttet af kurset. Desuden var der mulighed for at komme med forslag til ændringer og forbedringer i kursusindholdet og -konceptet. 9 kursister og en underviser udfyldte dette skema, som er vedlagt rapporten som bilag 9. I gennemgangen herunder er underviserens svar udeladt. En måned efter afholdelsen af kursusdagen fik deltagerne på mail tilsendt nogle få opfølgningsspørgsmål rettet mod deres arbejde efter kursusdagen. Her var fokus på at afklare om deltagerne havde arbejdet videre med de materialer og ideer, de påbegyndte på kursusdagen, samt om de havde benyttet sig af muligheden for support, og i så fald til hvad. Halvdelen af kursisterne udfyldte dette skema, som er vedlagt rapporten som bilag 10. Det var klart allerede på kursusdagen, at hovedparten af deltagerne kun ville have begrænset tid til at arbejde videre med materialerne i de fire uger efter kursusdagen, da flere skulle deltage i studierejser, ligesom en af ugerne var efterårsferie. Det blev dog besluttet at gennemføre denne del af evalueringen alligevel, da ideen med den efterfølgende support er et af kursets styrende principper. Den tredje dimension i evalueringen fokuserer på implementeringen af de styrende principper i kursuskonceptet. Dette perspektiv er vi opmærksomme på løbende gennem evalueringen, og det søges desuden vurderet ved en gennemgang af programmet og det realiserede koncept for kurset, og ved hjælp af deltagernes bidrag til evalueringen. Det behandles imidlertid ikke i et særskilt afsnit, da det som nævnt er et gennemgående tema for evalueringen. Evaluering af kursusdagen hvad siger kursisterne Deltagerne udtrykker generelt meget stor tilfredshed med det afviklede kursus, både hvad angår indhold, arbejdsform og kursuskoncept. Det er således karakteristisk for både de mundtlige udsagn på kursusdagen og besvarelserne af spørgeskemaerne, at der er stor opbakning til denne model, og at deltagerne oplever et stort udbytte af undervisning og eget arbejde i workshops. I det følgende opsummeres de svar, der er kommet til de fire hovedpunkter i evalueringens første del: deltagernes baggrund og 6

9 motivation for at deltage, deres forberedelse til kursusdagen, oplevelsen af undervisningen, og deres vurdering af udbyttet af kurset. Baggrund og motivation for at deltage Deltagerne er overvejende meget erfarne gymnasielærere, de fleste har undervist mere end 10 år. En enkelt skiller sig ud ved at have undervist i 18 måneder. Deltagerne angiver primært følgende motiver for at deltage i kurset: De interesserer sig generelt meget for emnet (7 svar); de ønsker at udvikle deres undervisningsform (6 svar); de vil gerne vide mere om mulighederne for at bruge IT og medier i undervisningen (6 svar). 2 har endvidere angivet, at de havde konkrete ideer, de ønskede hjælp til at arbejde videre med, ligesom 2 angiver at de har meldt sig, fordi kurset så spændende ud. Halvdelen svarer at de tidligere har været på kurser inden for området (IT-kørekort, gymnasie-it og masteruddannelse nævnes). Konklusion: Deltagerne er meget motiverede, både i forhold til emnet og i forhold til at udvikle egen undervisningspraksis. Kursusbeskrivelsen formår at fange målgruppens opmærksomhed Kommentar: Deltagerne har stor undervisningserfaring vanskeligt at afgøre om det er afgørende for den gode modtagelse af konceptet med stor deltagerinvolvering og arbejdet med egne materialer. Deltagernes forberedelse til kursusdagen 7 deltagere angiver at have forberedt sig forud for kursusdagen, blandt andet ved at overveje hvilke stofområder/emner fra egen undervisning, der kunne arbejdes med, ved at udvælge og medbringe materialer til videre bearbejdning (f.eks. powerpoints hvor der ønskedes lyd eller video integreret), og ved at overveje personlige læringsmål for kurset. 2 deltagere angiver at de ikke havde forberedt sig, begge har endvidere angivet at de følte sig velforberedte, dvs. den manglede forberedelse har ikke været nogen hindring for udbyttet af kursusdagen. Konklusion: Deltagerne viser stor motivation og parathed i forhold til den målsætning og arbejdsform der er valgt for kurset. Kommentar: Det at nogle forbereder sig kan være medvirkende til at øge udbyttet for de der ikke har haft mulighed for at forberede sig. Eksempelvis angiver en deltager, at vedkommende havde medbragt materialer til videre arbejde, som hun ikke fik arbejdet med. Udbyttet af kurset var stadig meget stort, idet det også var lærerigt at arbejde med andres materiale. Deltagernes oplevelse og vurdering af undervisningen Vurderingen er afgivet specifikt i forhold til oplæg og workshops, ligesom der er indsamlet generelle vurderinger af undervisningsformen. I forhold til oplæggene er det deltagernes vurdering at de er: inspirerende (7 svar); informative (7 svar); og der var ting deltagerne kunne arbejde videre med (6 svar). En enkelt deltager synes endvidere at oplæggene var for korte. Af konkrete forslag til forbedringer nævnes blandt andet praktisk opfølgning på det teoretiske/perspektiverende oplæg til sidst; illustration af konkrete undervisningsmuligheder med de teknologier/webservices der præsenteres i det sidste oplæg. I forhold til workshops vurderer deltagerne at de var: gode (6 svar); lærerige (8 svar); passede godt til deltagerens behov (5 svar); kan bringe deltageren videre i sit eget ar- 7

10 Virtuel undervisning i praksis bejde (7 svar); og de er et godt oplæg til eget arbejde hjemme (5 svar). En enkelt deltager synes endvidere at workshops var for korte. Konklusion: Samlet set er deltagernes vurderinger meget positive. Oplæggene fungerer for de fleste deltagere godt som inspiration og udgangspunkt for eget praktisk arbejde. Der efterlyses pædagogiske handlingsanvisninger i forhold til det perspektiverende oplæg sidst på dagen. Vurdering af udbyttet af kurset Som det fremgår af ovenstående, finder deltagerne i overvejende grad, at undervisningen har været lærerig, og alle udtrykker sig positivt om udbyttet. Den efterfølgende evaluering af support-tilbuddet viser da også, at de der ønsker det, har været i stand til at arbejde videre på egen hånd efter kursusdagen. Samtlige deltagere angiver at de vil anbefale kurset til andre, heraf nævner de fleste at de vil anbefale det til kolleger og fagkolleger på eget niveau. I en generel vurdering af undervisningsformen er der ros til konceptet med at veksle mellem oplæg og workshops, ligesom det fremhæves positivt at der er mulighed for tæt interaktion med en instruktør i workshops (en instruktør til to kursister). Det fremhæves også af en enkelt deltager, at det var en kvalitet ved kurset at man kunne møde fag-kolleger fra andre skoler. Konklusion: Konceptet med at veksle mellem oplæg og workshops modtages rigtig godt af deltagerne, og vurderes at være stærkt medvirkende til at deltagerne oplever et tilfredsstillende læringsudbytte af kurset, samt at de er i stand til at arbejde videre på egen hånd. Endvidere tillægges den uformelle stemning og tætte kontakt mellem deltagere og undervisere ligeledes en del af æren for deltagernes store tilfredshed og pæne udbytte af dagen. Evaluering af support-tilbuddet Support-tilbuddet er evalueret gennem et lille netbaseret spørgeskema, og gennem s til deltagerne er de blevet opfordret til at deltage. Der var ganske kort tid til at besvare skemaet, og ved deadline var der indløbet 5 besvarelser, som det følgende er baseret på. Af besvarelserne fremgår det at alle har været opmærksomme på muligheden for support fra kursusholderne (5 svar). Det fremgår endvidere, at 4 ud af 5 har arbejdet videre med produktion af MM-materialer til undervisningen siden kursusdagen; heraf har 2 opsøgt og fået hjælp, mens de øvrige angiver at de ikke har haft behov for hjælp til arbejdet. Den deltager, der endnu ikke havde arbejdet videre med materialeudviklingen, svarede at vedkommende stadig havde planer om det. Ud fra de indkomne besvarelser ses det at deltagerne efter kursusdagen var i stand til at arbejde videre med materialerne på egen hånd, og at alle havde planer om at gøre dette og lyst til det. Det kan endvidere konkluderes at tilbuddet om support var tydeligt annonceret og også tilgængeligt for deltagerne. Konklusion: Konceptet med efterfølgende support virker som et godt tilbud, der yderligere styrker deltagernes muligheder for at komme i gang på egen hånd efter endt kursusdag. Det er dog ønskeligt med flere erfaringer med konkret implementeringer heraf, førend der kan konkluderes på hvilken konkret form dette support-tilbud skal have. Det kan tænkes at forskellige målgrupper vil have glæde af forskellige former for support (netbaseret, hands on, opfølgnings-workshops, etc.). Dette blev diskuteret at sty- 8

11 regruppen forud for kurset, men det er ikke muligt at konkludere om dette på baggrund af pilotkurset alene. Gennem den efterfølgende support og eventuelt også gennem brugen af undervisere fra de lokale skoler opbygges gradvist et netværk af lokale ressourcepersoner på regionens skoler, ligesom der på tværs af skoler kan opstå kendskab til både lokale kompetencer, ressourcer (materialer og udstyr), og pædagogiske praksisser. Kommentar: En enkelt deltager nævner, at adgang til kursusmaterialer på web (i dette tilfælde gennem LMS et Fronter) er et væsentligt element i den efterfølgende support. Det vurderes af deltagerne til at have afgørende betydning for hvorvidt vedkommende får brug for at kontakte den personlige support, idet det oftest forsøges at finde svar på nettet først. Anbefalinger i forhold til videre udvikling af kursusområdet Der udtrykkes generelt stor tilfredshed med kursets brugbarhed, og perioden efter kurset viser også at deltagerne er i stand til at arbejde videre på egen med kursets temaer og materialer herfra. Deltagernes mulighed for, kompetencer og motivation til på egen hånd at arbejde med udvikling af MM-baserede undervisningsmaterialer styrkes således gennem kurset. Herved er den vigtigste målsætning for dette kursus nået. Der er imidlertid stadig et behov for opkvalificering på det IKT-didaktiske niveau, som det også blev konstateret i VUF-projektet, og som det var intentionen at en række af værkstedskurser kunne bidrage til. I forlængelse af VUF-projektet opstod ideen til en kursusrække, der kan medvirke til kompetenceudvikling inden for brug af IKT i undervisningen på forskellige niveauer, og i første omgang blev tre forskellige kurser udtænkt. På baggrund af deltagerevalueringen og styregruppens diskussioner undervejs og efter afholdelsen af kurset anbefales følgende: Principperne for kurset fastholdes se afsnit herom ovenfor. Gennem inddragelse af lærere og andre ressourcepersoner fra skoler i regionen opnås både det at underviserne har kendskab til deltagerne praksisområde, samt det at der over tid opstær et netværk af ressourcepersoner på tværs af skoler og fagområder, som kan medvirke til udvikling af området. Det konkrete planlægningsarbejde kan kvalificeres ved at tilknytte en redaktør/kursusansvarlig, som har ansvar for at koordinere oplæggene til de enkelte kurser. Herved gøres det lettere at tilknytte forskellige undervisere fra gang til gang, samtidig med at fokus for de enkelte kurser fastholdes. Ideen om en række af kurser på forskelligt niveau/med forskellig fokus bør fastholdes, idet erfaringerne fra dette kursus viser, at der BÅDE er behov for at give lærerne flere hands on-kompetencer (på værktøjsniveau), OG at der fortsat er et behov for kompetencer på et mere overordnet IKT-didaktisk niveau. Der bør udvikles flere (andre) kurser på det operationelle niveau efter denne skabelon (inden for andre fagområder og inden for andre teknologiske områder), ligesom der bør udvikles kurser der imødekommer behovet for styrkelsen af det IKT-pædagogiske vidensniveau og handleberedskab hos lærerne. Ansvaret for kursusudviklingen bør forankres i en (gerne tvær-institutionel) styregruppe, med tydelig organisatorisk forankring og support fra en enkelt institution. 9

12 Virtuel undervisning i praksis Muligheder og rammer for yderligere kurser Marianne Georgsen og Tom Nyvang har i forlængelse af kurset overvejet forskellige muligheder for varig forankring af kursusudbuddet ved Aalborg Universitet eventuelt et udbud i en udvidet form, men byggende på grundprincipperne i det aktuelle kursus plus anbefalingerne fra denne evaluering. Det Humanistiske Fakultet ved AAU har tidligere udbudt korte kurser (kurser af få dages varighed), rettet mod blandt andre gymnasielærere om en vifte af emner, herunder e-læring. Af uvisse årsager havde disse korte kurser ikke tilstrækkelig søgning til at fortsætte udbuddet. På den anden side har AAU, også ved Det Humanistiske Fakultet, haft større succes med at udbyde efter-/videreuddannelse i e-læring og ikt-støttet læring på masterniveau. Disse udbud tiltrækker i et vist omfang allerede gymnasielærere og har desuden den fordel sammenlignet med meget korte kurser, at de er formelt kompetencegivende. Sammenholdes succesen med udbud af kompetencegivende uddannelse med denne evaluering og gymnasielærernes behov for konkret målrettet inspiration gennem relativt korte kurser, synes det oplagt at undersøge om de to kan kombineres. I praksis kunne en kombination måske realiseres inden for de rammer universitetssamarbejdet it-vest tilbyder med det fleksible itev master-koncept. Det skulle i så fald være i tilknytning til fagpakken Design af e-læring1 - eksempelvis i form af et særligt tilrettelagt enkeltfag rettet mod gymnasielærere, men stadig formelt kompetencegivende. I sin nuværende form forløber enkeltfagene over ca. halvanden måned og har et omfang af 5 ECTS-point (svarende til ca. 140 arbejdstimer for deltageren), men kunne i et særligt forløb rettet mod gymnasielærere strækkes til at forløbe over et halvt år/et semester, hvis der er tilstrækkeligt mange deltagere. Det vil give lærerne mulighed for dels at opnå grundlæggende færdigheder i at arbejde med ikt-støttede læreprocesser, og dels at arbejde systematisk med udvikling af ikt-støttet læring i egen undervisning. Et særligt tilrettelagt forløb for gymnasielærere vil i tilrettelæggelsesfasen bygge på dette projekt, ligesom det bør involvere gymnasielærere med særlig viden om ikt-støttede læreprocesser i gymnasiet, således at man fastholder at (nogle af) underviserne skal have indgående kendskab til deltagernes praksisområde

13 Konklusion Hovedpunkterne fra evalueringen er: Basale kompetencer i produktion og håndtering af nye medier med henblik på udvikling af egen undervisning er et udbredt behov blandt underviserne. Det aktuelle kursus har givet disse kompetencer (på et afgrænset område), hvilket ses ved at deltagerne er i stand til at arbejde videre efter kurset. Konkret indsigt i nye pædagogikker og (fag-)didaktikker i lyset af de muligheder nye medier tilbyder, efterlyses af deltagerne. De efterlyser således en endnu mere konkret kobling af den gennem kurset erhvervede tekniske kunnen og nye former for undervisningstilrettelæggelse. Dermed bekræfter dette pilotprojekt erfaringer fra et tidligere FOU-projekt (Virtuelle UndervisningsFormer VUF). Udviklingsprincipperne var velvalgte. Deltagerne sætter det højt, at de kunne arbejde aktivt også med egen undervisning i forløbet, samtidig med, at kursusundervisningen tilbyder en genvej til indsigt i mulighederne med nye medier i undervisningen. Hvis forandringen af lærernes undervisning i endnu højere grad skal sikres er én kursusdag med efterfølgende support næppe nok. Der er så behov for et længere og for lærerne forpligtende forløb. Fremtidigt udbud af kurser og udvikling af nye kurser er ikke sikret. AAU undersøger fortsat mulighederne for at indgå som partner i et fremtidigt og udvidet udbud et udbud, der eksempelvis kunne bestå af særligt tilrettelagte kurser, der samtidig indgår som formelt kompetencegivende dele af en uddannelse på masterniveau. Baseret på ovenstående tegner der sig et billede af et udmærket kursuskoncept, der med få justeringer kan udbydes, hvis rammerne for udbuddet kan etableres og der er et marked for udbud. 11

14 Virtuel undervisning i praksis Bilag Bilag 1 Referat fra møde om anvendelse af video i undervisning fredag den 15. februar 2008 AATG Sankelmarksgade. Tilstede: Kresten Cæsar Torp, Tom Nyvang, Jørn Dahl, Marianne Georgsen, Thomas Kjærgaard (ref.). Hvordan skal kurset skæres? Jørn: Ønske om værktøjer til praktisk udførelse af VU KCT: Den teknologiske begrænsning skal ikke sætte overlæggeren. KCT: De gode eksempler! Find gode eksempler. HHX e-læringsmateriale database Tom: Hvilke temaer kunne være oplagte at vise video anvendt i. Instruktionsvideoer til labs. Jørn: Skal det bruges til introduktion, instruktion eller dokumentation? Præsentation eller bare en del af et forløb? Thkj: Definition af målgruppe! Tom: Indholdet af dagen skal være eksemplarisk, altså kunne bruges i praksis. Kursusdeltagerne skal prøve at producere multimediemateriale. Fra idé til færdigt produkt. Marianne: Evt. at lave guides, instruktionsvideoer osv. Kursusdeltagerne skal helst kunne grupperes efter faggrupper. Marianne: Senere kunne kurset udbydes til bestemte faggrupper. KCT: De implicerede lærere kigger på om kurset skal være generelt eller faggruppespecifikt. Marianne: ell kunne forestå evalueringen. Og måske dele af indholdet. Anvendelse af multimedie i undervisningen tekst, lyd, still og video. Frigørelse fra tid og sted. Budget: Diskussion af timefordeling og økonomi. Jørn laver en formålsbeskrivelse. Aktører? Torben STX inddrages Tidsplan? Der søges om udsættelse til efterår 2008 (KCT). 12

15 Bilag 2 Referat den 28. Marts 2008 på Aalborg Handelsskole. Tilstede: Jørn Dahl, Brian Svendsen, Tom Nyvang, Thomas Kjærgaard, Kresten Cæsar Torp (ref.) 1. Formål og skitse af indhold. Kursets indhold har baggrund i VUF-projektet og medarbejderdagen på AATG. Virtuel undervisning involverer formidling fra læreren i en eller anden form, men kan også have vægten på et kollaborativt aspekt. Video og medier er i dag lav-tek, og kan integreres på mange flere måder end vi gør, både når det gælder formidling fra lærer til elever og ved elevernes samarbejde om opgaver. Her kan eleverne fx være producerende. Virtuel undervisning kan samtidig have interessante aspekter i forhold til elever med lange afstande til skolen. Hvordan får vi lærerne i gang med at anvende disse muligheder i undervisningen. Kurset kan samtidig gøre opmærksomt på nye trends: Social software kollaborativ læring. Nye muligheder med mobile medier. Udkomme: En kursusdag, 15 deltagere, i form af workshop, et par oplæg, opgaver og arbejde med medierne. Målgruppe: Uerfarne brugere. Evt. indsnævres det fagdidaktiske fokus. Flere deltager fra faggrupper. Evt. forsk. Workshops om eftermiddagen: Koll. Læring, konkret optage, lægge ind, distribuere, streaming. Fokus på erfaringsudveksling /deling. Eksempler? Desuden skal evalueringen indebære en afklaring i forhold til evt. nye kurser. 2. Personer, roller og ansvar, tidsplan og mødedatoer for arbejdsgruppen. Uge Aktiviteter og personer Budget 13 Jørn rundsender en skitse til formål /indhold, som vi talte om på sidste møde. 13 Møde: Formål, indhold, tidsplan og roller /ansvarsområder rettes til Kursusindhold og materialer udvikles, så de kan præsenteres til sparring. Thomas Kjærgaard, Hanne Larsen, Ole Beltoft, Brian Svendsen og Kresten varetager kursusudviklingen, og aftaler hvem der står for afviklingen af kurset. 15 Kursusudviklere mødes Torsdag d (Kresten) Alternativ: Fredag d. 11. Kl (Hanne) 21 Feedback på indhold og materialer Thomas + Kresten: 60 t, Hanne + Ole: 60 t, Brian 30 t. 13

16 Virtuel undervisning i praksis Jørn, Tom, Marianne, Kresten sparrer på de midlertidige materialer Kresten indkalder til møde Kursusindhold og materialer rettes til og fyldes ud. Praktiske forhold og dato tilrettelægges inden ferien. Invitation udsendes før ferien 33 Reminder til skolerne. Tilbagemelding fra skolerne mht. deltagere. 35 Opsamling på indhold 40 Kursus afholdes Opsamling på evaluering af kurser (kursusholdere) Undersøgelse af muligheder for fremtidige kurser i hhx, htx, stxregi (+ Marianne og Tom) Indsendelse af regninger (deltagende institutioner) Afrapportering (Marianne, Tom, Thomas og Hanne (?)). 1.nov. Deadline for afrapportering Der budgetteres med: Mødeudgifter: Eksterne konsulenter: Kursusmaterialer: Kursusudgifter: Administration Marianne og Tom: 40 t, Thomas, Hanne(?): 20 t kr 5000 kr 5000 kr 7500 kr kr Næste mødedato: Torsdag d. 10./4. Kl (alternativt fredag kl. 8.00) 14

17 Bilag 3 Revideret budget Oprindeligt budget Revideret Antal Mængde Antal /personer /timer Enhedspris I alt /personer Mængde /Timer Faktiske udgifter Enhedspris I alt Udvikling af kurser og kursusmaterialer Deltagere fra skolerne Deltagere fra ell Møder og rejseudgifter Eksterne konsulenter Kursusmaterialer Evaluering og opfølgning imellem kursusdagene, ell Support efter kursusdagen Afrapportering, deltagende skoler Afrapportering ell Projektledelse og koordinering IT-support (egenfinansiering) Administration Kursusdeltagelse (egenfinansiering) Kursusudgifter Sum Egenfinancering, kursusdeltagelse og IT-support (egenfinansiering) Ansøgt beløb

18 Virtuel undervisning i praksis Bilag 4 Referat fra møde i arbejdsgruppen d. 11/04/08 på Sankelmarksgade Tilstede: Brian Svendsen, Hanne Larsen, Ole Beltoft, Thomas Kjærgaard, Kresten Torp Mødets formål er at få skitseret kursusdagens indhold og form, fordele opgaver og roller imellem os og sætte det praktiske arbejde i gang.. Dagsorden 1. Præsentation af hinanden 2. Rammerne for projektet og kurset kort gennemgang af sidste referat 3. Tidsplan 4. Kursets indhold a. Brainstorm Ideer omkring kursusdagens form og rammer: Lærerne skal opleve at de får et input Der udarbejdes kursusmaterialer -kompendium el. lign., som lærerne føler at de kan bruge efterfølgende Vi koncentrerer os i første omgang om en faggruppe gerne sproglærere Lærernes forskellige niveauer skal tilgodeses det kan særligt ske gennem hands-on emne /niveaudele i forbindelse med workshop-delen Lærerne skal kunne se nytten enten ved at arbejdsformen fanger eleverne, eller læreren sparer tid. Det kan være gennem muligheden for at hente materialer, vidensdeling i faggruppen, samarbejde t Eksempler + pædagogik gøre klart hvor vi laver nedslag -Workshops delt i spor (2x2t) som udgangspunkt skal der komme et lille konkret produkt ud. Forberedelsen er at komme med et emne eller lignende som kunne bearbejdes i gang med workshops inden frokost tag-med-hjem-materialer til workshops -1t perspektiv Kursusdeltagerne kan få behov for efterfølgende hjælp og sparring pædagogisk og praktisk hjælp. Kan vi fx allokere 5 timer til hver skole efterfølgende til hjælp? Ideer til indhold: Hvordan udnytter vi hinanden bedre? Det kan være i form af fildeling, som kan udvides med vidensdeling. Endeligt kan man også tænke mere i lærende fællesskab, hvor man målsætter i forhold til indsatsområder, aftaler fælles forpligtelser. Man kan starte med at udvikle materialer omkring de fælles temaer fx det kulturelle område. Mdt. kommenteringsmuligheder i Word 07 -Coursegenie til Word Ho t potatoes -Feedback til elever ressourcemæssig fordel. Elevinvolvering elever som medproducerende afleveringer, elever fremstiller undervisningsmaterialer vi kan give eksempler på soft- /hardware på forskellige niveauer fokusere på det skolerne har, det umiddelbart tilgængeligt 16

19 Materialer til elever instruerende, webquests, programmeret læring, huske regler, kongruensregler, sætte ind i pp, suppleret med regler der popper op, Niels Brock matematik, Differentiering programmeret uv /formidling synkront med elevsamtaler Youtube? open learning ressource bruge lægge ind? kan vi bruge sites og ressourcer som eleverne er fortrolige med evt. fag som facebook? Frirum og variation i uv vha. forskellige medier Mindmapping programmer og muligheder freemind ol. b. Afgrænsning og fastlæggelse af indhold Vi arbejder med en kursusdag som følger: Timer Indhold 8.30 Generelt + nedslag og inspirerende eksempler på hvordan det kan gøres Workshop 1 Lærerne /faggrupperne medbringer emner fra undervisningen, som de gerne vil arbejde med. På workshoppen introduceres lærerne til de relevante teknikker, og prøve dem af på de niveauer de starter på: Video optage indsætte i pp redigere filformater upload Podcasting teknikker indhold elevproduceret, lærermaterialer Lyd open source filformater redigeringsværktøjer wavepad mp Frokost Workshop 2 De samme som om formiddagen Perspektiv: Nye ideer og eksempler Afslutning c. Hvordan supplerer vore kompetencer og erfaringer hinanden Vi ser ideerne igennem hjemme til næste gang, og overvejer hvor vi passer ind. 5. Fordeling af roller og opgaver Indtil næste møde fylder vi hver især kød på første og sidste time, tænker workshoppene igennem, researcher på eksempler og input. 6. Fastlæggelse af deadlines og mødetidspunkter Næste møde tirsdag den 29. April kl på Thurøgade. 17

20 Virtuel undervisning i praksis Bilag 5 Referat fra arbejdsgruppemøde den 29/04/08 på Aalborg Handelsskole, Thurøgade. Deltagere: Ole Beltoft, Thomas Kjærgaard, Brian Svendsen, Hanne Larsen (ref.) Ideer til dagens indhold: Timer Indhold 8.30 Velkomst, præsentation, plan for dagen og de gennemgående ideer. Kort om materialerne til workshoppen og de efterfølgende muligheder. Eksempler på hvordan multimedier kan bruges i undervisningen: Materialer til elever (eksempler på instruerende materialer, programmeret læring, webquests, huske regler, kongruensregler, sætte ind i pp, suppleret med regler der popper op, Niels Brock matematik). Differentiering (Uddybning af ovenstående. Eksempler på programmeret uv /formidling, som kan foregå på forskelligt niveau, eller gennem elevernes behov /valg(fx grammatikøvelser efter skanning /behov) eller synkront med elevsamtaler). Frirum og variation i uv vha. forskellige medier (eksempler på hvordan man kan skabe inspirerende materialer med begrænset indsats dette kan evt. vises ved at vi putter det ind i det vi ellers laver). Elevinvolvering elever som medproducerende (eks. på afleveringer eller eksempler på undervisningsmaterialer fremstillet af elever). Generelt skal vi give eksempler på soft- /hardware på forskellige niveauer fokusere på det skolerne har, det umiddelbart tilgængeligt 9.30 Workshop 1 Lærerne /faggrupperne medbringer emner fra undervisningen, som de gerne vil arbejde med. På workshoppen introduceres lærerne til de relevante teknikker, og prøve dem af på de niveauer de starter på: Video optage indsætte i pp redigere filformater upload Podcasting teknikker indhold elevproduceret, lærermaterialer Lyd open source filformater redigeringsværktøjer wavepad mp Frokost Workshop 2 De samme som om formiddagen Perspektiv: Nye ideer og eksempler. Materialeudvikling er en fælles aktivitet: Hvordan udnytter vi hinanden bedre på skolerne? o Fildeling upload og deling o Vidensdeling kommunikation af erfaringer og sammenhæng o Lærende fællesskab, hvor man målsætter i forhold til indsatsområder, aftaler fælles forpligtelser. Man kan starte med at udvikle materialer omkring de fælles temaer fx det kulturelle område. Nye medier kan vi bruge sites og ressourcer som eleverne er fortrolige med? o Youtube? open learning ressource bruge lægge ind? Medieclips hvad kan de formidle? Læring? o Facebook? Fag som facebook? o Social software? o Mobil undervisning? Kan vi bruge lyd og samtale som asynkront medie i virtuel undervisning? Mobiltelefonernes billede-, videoog diktafonmuligheder. 18

21 o Mdt. kommenteringsmuligheder i Word 07 -Coursegenie til Word Hot potatoes -Feedback til elever ressourcemæssig fordel. o Mindmapping programmer og muligheder freemind ol. Kommunikation af eksempler fra dagen, muligheder for efterfølgende support og vidensdeling Afslutning 19

22 Virtuel undervisning i praksis Bilag 6 Referat fra møde i arbejdsgruppen 9./ på Aalborghus Gymnasium Deltagere: Hanne Larsen, Ole Beltoft, Thoman Kjærgaard, Brian Svendsen, Kresten Cæsar Torp (ref.) Ansvar og tidsfrister er markeret med kursiv. Dagsorden 1. Det praktiske arrangement omkring dagen. 2. Gennemgang af dagsprogrammet med feedback på oplæggene. 3. Materialer, evt. hjemmeside og support. 4. Evaluering og opfølgning. 5. Evt. Ad. 1: Det praktiske arrangement omkring dagen Kurset flyttes til Thurøgade 1. Hanne og Ole arrangerer lokaler, spisning og adgang til pc-ere. Hanne er ordstyrer på kursusdagen Kresten kontakter skolerne igen mht. den ændrede adresse. Desuden ændres tilmeldingsfristen til den 22. sept. (den anden dato var en smutter), og lærerne bedes tage deres bærbare med. Der suppleres evt. med skolens pc ere. Der er i budgettet sat 7500 kr af til kursusdagen. Noget af beløbet kan evt. flyttes til materialer eller til efterfølgende support fra Hanne, Ole og Brian. Ad. 2: Gennemgang af dagsprogrammet med feedback på oplæggene Timer Ansvarlig Indhold 8.10 Hanne Kresten Ole Thomas Hanne+Ole Thomas Velkomst, præsentation, plan for dagen og en kop morgenkaffe. Oplæg: Hvorfor skal vi bruge medier i undervisningen? (ppt-en skæres ned til fordel for eksemplerne) Muligheder og eksempler: Basisgrammatik, evt. Krig som tema. U-tube- keepvid.com Talking head ppt Flere eksempler kl Introduktion til workshop, materialer og kursets webside 9.30 Ole+Thomas Brian+Hanne Workshop 1 Lærerne introduceres til de relevante teknikker, og prøver dem af på de emner de selv medbringer: Video optage indsætte i pp redigere filformater upload Lyd open source filformater redigeringsværktøjer wavepad mp Brian Kresten Evt. Hanne Frokost Ole+Thomas Workshop 2 Muligheder og eksempler: Anvendelse af Podcasting Aflevering og feedback med anvendelse af medier Mdt. kommenteringsmuligheder i Word 07, Coursegenie til Word og Hot potatoes 20

23 Brian+Hanne De samme som om formiddagen Hanne Fremvisning af dagens produktioner. Fælles erfaringer og ideudvikling Kaffe Thomas Ryberg Unges mediebrug og tilgange til læring Kresten Hanne Hvad gør vi nu: Vidensdeling på skolerne. Eksempel på vidensdelingsstrategi teknologi på AATG. Henvisning til materialerne: Vidensdeling i organisationen. Muligheder for efterfølgende support og vidensdeling Afslutning Ad. 3: Materialer, evt. hjemmeside og support Til hvert oplæg udarbejdes en kommenteret udgave af materialerne, evt. vejledninger og links. Hanne + Ole finder materiale om produktionsplanlægning. Til kursusdagen printes en papirudgave af slides ol. (Kresten) Alle mailer senest den 22. september følgende til Kresten: Materiale som skal printes Liste over indkøbsbehov (kursusmaterialer, webcams ol.) Så vidt muligt opgørelse over udgifter (regninger) i forbindelse med mødeafholdelse ol. gennem projektet. Kresten reviderer budgettet ud fra dette, og laver opgørelse over hvor mange supporttimer der evt. kan blive plads til. Der er nu sat 5000 kr af til materialer. Ad.4: Afrapportering, evaluering og opfølgning Afrapporteringen består af to dele: Afrapporteringen til uvm (skabelon, afholdte aktiviteter, udkomme). Der er sat 20 timer af i budgettet. Evalueringen af kurserne trækker på Marianne og Toms evaluering. Frist 1. november. Indtil videre er Kresten på opgaven. Marianne og /eller Tom regner med at deltage i dele af kursusdagen, lave et spørgeskema til deltagerne, en opfølgning senere og derefter en mindre rapport omkring hvordan eventuelle opfølgende kurser kan gribes an. Der er sat 40 t af til formålet. Marianne og Tom opsummerer kursusevalueringen til uvm-afrapporteringen. Alle institutioner indsender timeafregning og regninger til AATS senest 1. november. Ad.5: Evt. 21

24 Virtuel undervisning i praksis Bilag 7 Invitation til skolerne Indbydelse til værkstedskursus: Multimedier i undervisningen Torsdag den 2. oktober (uge 40) kl til på Aalborg Hanelsgymnasium, Thurøgade 1, 9000 Aalborg. Hvordan kommer jeg som lærer i gang med at fremstille og anvende multimediematerialer i undervisningen? Hvordan gør jeg? Hvordan kan jeg bruge det? Med en pc, et webcam, standardprogrammer og evt. nogle få ekstra hjælpemidler, kan man som lærer komme langt med at integrere video, billeder og lyd i sine undervisningsmaterialer. Som faggruppe og kollegiale netværk kan vi komme endnu længere. Multimedier kan anvendes til formidling til eleverne, til selvinstruerende materialer og til forløb med fokus på undervisningsdifferentiering. Multimedier kan også indgå i forløb hvor eleverne er formidlerne. Dagen er planlagt som et værkstedskursus, hvor deltagerne kommer i gang med at udarbejde undervisningsmaterialer under kyndig praktisk vejledning. Værkstederne lægger vægt på at introducere de enkleste og mest umiddelbart tilgængelige redskaber. Gennem oplæg og diskussion fokuserer vi på forskellige anvendelser af multimedier i undervisningen, perspektiverer anvendelserne til de nye muligheder som dukker op, og på hvordan man samarbejder omkring opgaven i faggruppen og på skolen. Kursets baggrund og målgruppe Pilotkurset er udviklet i forbindelse med FoU-projektet virtuel undervisning i praksis mellem skolerne Aalborg Handelsgymnasium, Aalborg Tekniske Gymnasium, Aalborghus Gymnasium og ell, Aalborg Universitet, og afholdes for fem lærere fra hver af de deltagende skoler. Pilotkurset vil i første omgang henvende sig til faggrupper indenfor sprogfagene. Vi vil derfor opfordre skolerne til at finde kursusdeltagerne i så god tid, at lærerne i faggruppen på forhånd kan tale sammen. Det forventes at faggrupperne møder op med ideer til emner eller forløb som de ønsker at arbejde med gennem dagens to workshops. Kursusmaterialer og materialer produceret på workshoppen vil efterfølgende være tilgængelige på kursets webside, og kursusholderne vil efterfølgende stå til rådighed for praktisk support i et nærmere defineret omfang. Kursusudviklingen og kursusafholdelsen er finansieret af Undervisningsministeriet, mens lærernes deltagelse i kursusdagen indgår som skolernes egenfinansiering. På baggrund af erfaringer fra pilotkurset udbydes kurset evt. til en bredere kreds, tilrettet andre faggrupper. Program for dagen 8.10 Velkomst, præsentation, plan for dagen og en kop morgenkaffe. Oplæg: Hvorfor skal vi bruge medier i undervisningen? Muligheder og eksempler Introduktion til workshop, materialer og kursets webside 9.30 Workshop 1 Lærerne introduceres til de relevante teknikker, og prøver dem af på de emner de selv 22

25 medbringer: Video optage indsætte i pp redigere filformater upload Lyd open source filformater redigeringsværktøjer wavepad mp Oplæg: Anvendelse af Podcasting Oplæg: Aflevering og feedback med anvendelse af medier Frokost Workshop 2 Samme workshops som om formiddagen, lærerne skifter Opsamling: Fremvisning af dagens produktioner, fælles erfaringer og ideudvikling Kaffe Oplæg: Hvordan udnytter vi hinanden bedre på skolerne? Oplæg ved Thomas Ryberg: Unges mediebrug og tilgange til læring Oplæg: Nye medier Afslutning Programmet er foreløbigt, og der kan forekomme mindre ændringer. Tilmelding sker samlet for hver af de deltagende skoler til: Kresten Cæsar Torp, Senest den 20. september Vi glæder os til dagen! Mvh. Arbejdsgruppen Bilag 8 Kursusdeltagere Helle Gottlieb Engelsk Historie Aalborghus Gymnasium Philipp Alexander Blau Tysk Historie Aalborghus Gymnasium Thorbjørn Lind Engelsk Filosofi Aalborghus Gymnasium Thyra Bjerreskov Engelsk Religion Aalborghus Gymnasium Mette Fredberg Dansk Engelsk Aalborghus Gymnasium Maria Melson Dansk Historie Aalborg Handelsgymnasium Annalise Thierry Sillemann Engelsk IT Aalborg Handelsgymnasium Tina Stein Raaschau Tysk Dansk Aalborg Handelsgymnasium Mikkel Hassing Povlsen Aalborg Handelsgymnasium 23

26 Virtuel undervisning i praksis Bilag 9 Evalueringsskema kursusdagen Aalborg Handelsskole, d. 2. oktober 2008 Evaluering af værkstedskursus: Multimedier i undervisningen Kære deltager Dette kursus er et pilotkursus, og det er udviklernes ønske at kunne justere kursets indhold og form så det kan udbydes igen, både til sproglærere og undervisere inden for andre fag. Der gennemføres derfor en evaluering af kurset, som har til formål at indsamle erfaringer med pilotkurset og evt. forslag til justeringer fra deltagerne. Evalueringen gennemføres i to trin. En opsamling ved afslutningen af kursusdagen (dette skema), og en skriftlig evaluering en måned efter kursusdagen, som fokuserer på tiden hjemme på egen institution efter kursusdagen plus de refleksioner deltagerne har gjort i tiden efter kurset. Vi vil derfor bede dig om at udfylde dette evalueringsskema så godt du kan, og håber endvidere at du vil bidrage yderligere til evalueringen ved at svare på det skema, vi sender ud til dig om ca. 3 uger. Evalueringen gennemføres og sammenfattes af tilknyttede forskere fra Aalborg Universitet, som også har fulgt processen med udvikling af kurset. 1. Baggrund og motivation Hvilke skole kommer du fra? Hvad underviser du i? Hvor længe har du været gymnasielærer? Har du tidligere været på kursus inden for dette område? Ja 24

Teambaseret kompetenceudvikling i praksis

Teambaseret kompetenceudvikling i praksis Teambaseret kompetenceudvikling i praksis Marianne Georgsen, VIA Marianne Georgsen, VIA Projektleder for demonstrationsskoleprojektet ITfagdidaktik og lærerkompetencer i organisatorisk perspektiv Mv. Hvad

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

Fremmedsprog i gymnasiet: Innovation, didaktik og digitale medier. Projekttitel

Fremmedsprog i gymnasiet: Innovation, didaktik og digitale medier. Projekttitel Afrapportering for projekter, der deltager i netværks-, analyse- og formidlingsprojekt vedr. fremmedsprogenes profil, faglige identitet og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser. Runde 2 /

Læs mere

Efteruddannelsestilbud

Efteruddannelsestilbud Efteruddannelsestilbud GLOBALE GYMNASIERS 2015/2016 Interkulturel kommunikation sprog og medier Ved deltagelse af 10 hold à to lærere og to elever er prisen pr. hold 40.000 kr. Over tre adskilte kursusdage

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister. EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE.

TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister. EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE. TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE Pixi-udgave Digitale skills i AMU new practice Formål Projektets formål er

Læs mere

Checklister. Version 1: 30/8-2017

Checklister. Version 1: 30/8-2017 Checklister Når du skal i gang med at forberede dit kursus, er der en række helt praktiske ting som du skal have styr på. Du er dog ikke alene. Alle kursusledere har en kursuskoordinator i PLO-E som tager

Læs mere

Skema til selvevaluering

Skema til selvevaluering Skema til selvevaluering EVALUERING AF UDVIKLINGSPROJEKTET Projekttitel Bevilling Ansøger Praksisnært pædagogisk kompetenceudviklings forløb -~~- oto - Formål Projektet som er et samarbejde mellem Aarhus

Læs mere

Ny skole Nye skoledage

Ny skole Nye skoledage Skoleledelsesforløb 2013 KL og COK har i samarbejde med kommunale chefer og skoleledere tilrettelagt og udviklet et 3-dages udviklingsforløb for landets skoleledelser med henblik på at understøtte implementeringen

Læs mere

Digital dannelse: Fra begreb til praksis

Digital dannelse: Fra begreb til praksis DEFF På vegne af de samlede ansøgere: Kulturstyrelsen Vicerektor Lars Nordam H.C. Andersens Boulevard 2 Århus Statsgymnasium 1553 København K Fenrisvej 33 8210 Århus V Digital dannelse: Fra begreb til

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

ʺIKT i de klassiske fagʺ

ʺIKT i de klassiske fagʺ Lille afsluttende rapport om udviklingsprojektet ʺIKT i de klassiske fagʺ 1. januar 2008 31. marts 1009 Arbejdsgruppe: Anne Bisgaard Vase, Odder Gymnasium Rikke Forsberg, Marselisborg Gymnasium Chresteria

Læs mere

Afrapportering projekt Regn og Design

Afrapportering projekt Regn og Design DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 27.SEPTEMBER 2013 Afrapportering projekt Regn og Design SCIENCE KOMMUNIKATION BÜLOWSVEJ 17 1870 FREDERIKSBERG C TLF 353 34042 DIR 353 32387

Læs mere

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Uddannelse som talentvejleder

Uddannelse som talentvejleder Uddannelse som talentvejleder et efteruddannelsestilbud hos ScienceTalenter Vi skal sikre en bedre grundskole, der giver alle børn mulighed for at lære så meget som muligt og få et højere fagligt udbytte

Læs mere

Webaktiviteter i Studieaktivitetsmodellen

Webaktiviteter i Studieaktivitetsmodellen MOVE Idébeskrivelse (uddybende) MOVE program Pilot på egen læring Ansøger/projektleder Lone Guldbrandt Tønnesen Ansøger e-mail adresse logt@ucl.dk Ansvarlig leder Lars Breinholt Søndergaard Afdeling Læreruddannelsen

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Rammer for delprojekter i edidaktik

Rammer for delprojekter i edidaktik Prestudy med fleksibel elevvejledning. Større elevdeltagelse og højere kvalitet i læringen. Formål. Med udgangspunkt i den socialkonstruktivistiske e-læringsform fra den e-didaktiske overvejelsesmodel

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Klar til selvevaluering. Hæfte til lærerne. Selvevaluering på gymnasier oplæg til en pædagogisk dag

Klar til selvevaluering. Hæfte til lærerne. Selvevaluering på gymnasier oplæg til en pædagogisk dag Klar til selvevaluering Hæfte til lærerne Selvevaluering på gymnasier oplæg til en pædagogisk dag Klar til selvevaluering Inspirationsmateriale til gymnasier 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Pernille

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Gymnasiefremmede i de gymnasiale uddannelser Seminar for skolekoordinatorer

Gymnasiefremmede i de gymnasiale uddannelser Seminar for skolekoordinatorer Gymnasiefremmede i de gymnasiale uddannelser Seminar for skolekoordinatorer Nyborg Gymnasium 15. maj 2013 Lars Ulriksen Christine Holm Aase Bitsch Ebbensgaard Institut for Naturfagenes Didaktik Formål

Læs mere

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 1. Indledning Denne strategi er udtryk for en status, nogle retningslinjer og en plan for den fortsatte udvikling på it området. Målet er at styrke integrationen af

Læs mere

IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014

IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014 IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014 54,5 % har besvaret skemaet til tilvalgslinjens fag. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester?

Læs mere

Videndeling 1-11-2013

Videndeling 1-11-2013 Videndeling 1-11-2013 Prestudy med fleksibel elevvejledning. Større elevdeltagelse og højere kvalitet i læringen. Projektnummer: 706001-17 Indhold Indledende beskrivelse af forløbet...3 Skema 1.1 Beskrivelse

Læs mere

Ansøgning om udviklingsprojekt i de gymnasiale uddannelser 2010

Ansøgning om udviklingsprojekt i de gymnasiale uddannelser 2010 Dato: 02-DEC-10 Side 1 af 6 sider Ansøgning om udviklingsprojekt i de gymnasiale uddannelser 2010 1. Skolens navn, 2. postadresse og 3. telefonnummer/ web/ e-mail 575012 Vejen Gymnasium og HF Petersmindevej

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

DELTIDSSTUDIUM MED SEMINARER I AALBORG OG KØBENHAVN SPLIT MASTERUDDANNELSE I SPROGUNDERVISNING, LINGVISTIK OG IT SPLIT.AAU.DK

DELTIDSSTUDIUM MED SEMINARER I AALBORG OG KØBENHAVN SPLIT MASTERUDDANNELSE I SPROGUNDERVISNING, LINGVISTIK OG IT SPLIT.AAU.DK DELTIDSSTUDIUM MED SEMINARER I AALBORG OG KØBENHAVN SPLIT MASTERUDDANNELSE I SPROGUNDERVISNING, LINGVISTIK OG IT SPLIT.AAU.DK OPTIMER DIN SPROGUNDERVISNING Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Projekt It og eksamen

Projekt It og eksamen 5. nov. 2007 Projekt It og eksamen Baggrund Ved reformen af de gymnasiale uddannelser blev der i relation til it i bekendtgørelserne indført bestemmelser, der tilsammen ikke kendes fra andre ungdomsuddannelser

Læs mere

It. Strategi og handlingsplan 2008-10

It. Strategi og handlingsplan 2008-10 Fredericia Gymnasium 2008-10 Side 1/5 It. Strategi og handlingsplan 2008-10 1. Indledning 2. Elevernes it-kompetencer og it-færdigheder 3. Kommunikationssystemer mv. 4. Netværk, hardware, software - investeringsplan

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

ESDH. Specialisten. Produkter og priser 2010 2011. www.esdh specialisten.dk. esdh specialisten.dk tel. 2818 4940 info esdh specialiaten.

ESDH. Specialisten. Produkter og priser 2010 2011. www.esdh specialisten.dk. esdh specialisten.dk tel. 2818 4940 info esdh specialiaten. ESDH Specialisten Produkter og priser 2010 2011 www.esdh specialisten.dk Grundkurser Målgruppe: Slutbrugere Varighed: 1 dag Et typisk grundkursus varer en dag. Alle kurser tilpasses kundens organisation.

Læs mere

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation

Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilke kurser på 5. semester Interpersonel kommunikation: Kender du læringsmålene for kurset? Interpersonel

Læs mere

Delrapport. Januar 2012 For perioden august 2011 december 2011. Vedrørende Uddannelses og udkant: pilotprojekt med fokus på Hirtshals

Delrapport. Januar 2012 For perioden august 2011 december 2011. Vedrørende Uddannelses og udkant: pilotprojekt med fokus på Hirtshals Delrapport Januar 2012 For perioden august 2011 december 2011 Vedrørende Uddannelses og udkant: pilotprojekt med fokus på Hirtshals 01.08.2011 31.07.2014 Journalnummer: 1-30-76-29-0040-11 Kontraktens parter

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag i forhold til folkeskolereformen. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

Demonstrationsskoler Elevernes egenproduktion og elevindragelse

Demonstrationsskoler Elevernes egenproduktion og elevindragelse Demonstrationsskoler Elevernes egenproduktion og elevindragelse Birgitte Holm Sørensen, Aalborg Universitet, CPH Rasmus Ullerup 10.kl. UngdomsCenter, Vejle AGENDA Introduktion til projektet Didaktisk rammedesign

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2015-16 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan hhx Frafald Overgang til videregående uddannelse 2015 Opfølgningsplan Analyse Frafald Skolen har konstateret, at der har været et stort frafald for de seneste 3 årgange af HHX-elever. Der

Læs mere

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel 1 Denne projektbeskrivelse uddyber den korte version indenfor følgende elementer: 1. Aalborg kommunes forberedelsesfase 2. Aalborg kommunes formål med

Læs mere

1. Tilbuds-beskrivelse

1. Tilbuds-beskrivelse Bilag 1. Ungesporet forbedring af og øget sammenhæng mellem udskoling og ungdomsuddannelser så flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Introduktion. 1. Tilbuds-beskrivelse Gladsaxe Kommune og Gentofte

Læs mere

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147 Meningskondensering Herunder det meningskondenserede interview. Der er foretaget meningsfortolkning i de tilfælde hvor udsagn har været indforståede, eller uafsluttede. Udsagn som har været off-topic (ikke

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere Kursusperiode: ECTS- point Beskrivelse: Formål og indhold Læringsmål

Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere Kursusperiode: ECTS- point Beskrivelse: Formål og indhold Læringsmål Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere: Lektor Karin Levinsen, AAU Professor Birgitte Holm Sørensen, AAU Kursusperiode: 15. januar 2016 7. juni 2016 ECTS- point:

Læs mere

Praktisk innovation - sådan!

Praktisk innovation - sådan! Praktisk innovation - sådan! Stil skarpt på problemet og find løsninger der virker Praktisk innovationsforløb på 12 lektioner Grundskolens 6. til 10. klasse Natur- og samfundsfag Opfinderrådgivningen 2011

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling, Middelfart Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen.

Psykiatrisk Afdeling, Middelfart Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Baggrund og ramme for etablering af lokal evalueringspraksis: CVSU - Fyn igangsatte i 2003 et tværfagligt evalueringsprojekt

Læs mere

HF projekt for KS lærere i Globale Gymnasier

HF projekt for KS lærere i Globale Gymnasier HF projekt for KS lærere i Globale Gymnasier Deltagende skoler (8 i alt): Kalundborg Gymnasium, Københavns åbne Gymnasium, Ikast Brande Gymnasium, Struer Statsgymnasium, Langkær Gymnasium, Rosborg Gymnasium,

Læs mere

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende FAGLIG DAG Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende Institut for Statskundskab har i samarbejde med Center for Læring og Undervisning i efteråret 2010 gennemført en temadag om studieteknik

Læs mere

Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning

Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning Gråzonesprog er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. I perioden 2013-2016 indgår FastholdelsesTaskforce

Læs mere

LAS III - Kursus i ledelse, administration og samarbejde. Kursusbeskrivelse

LAS III - Kursus i ledelse, administration og samarbejde. Kursusbeskrivelse LAS III - Kursus i ledelse, administration og samarbejde Kursusbeskrivelse Oktober 2006 Revideret Juli 2008 Indholdsfortegnelse Kursusbeskrivelse...1 Indholdsfortegnelse...2 LAS III...3 Placering i hoveduddannelsen...3

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE Skole: Filstedvejens Skole, Nøvling Skole Udviklingsarbejdets titel: Google Apps i undervisningen Nr.: Tidsramme: I hvilken periode skal udviklingsarbejdet

Læs mere

Web 2.0 generationen nye kommunikationsformer bygger bro mellem elever og undervisning.

Web 2.0 generationen nye kommunikationsformer bygger bro mellem elever og undervisning. 1 Slutrapport. Web 2.0 generationen nye kommunikationsformer bygger bro mellem elever og undervisning. Projekt på Næstved Gymnasium og HF efteråret 2010-sommeren 2011 som del af forsknings- og udviklingsprojektet:

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Aftenskolens foreningsnummer: 67460 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel: It for alle Ansøgers navn: NETOP København Navn på ansvarlig:

Læs mere

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Refleksion og handling i socialpædagogisk arbejde KURSUS Etiske dilemmaer i socialpædagogisk arbejde og hvordan man håndterer dem KURSUSFORLØB Pædagogisk dømmekraft

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C omfatter sammenhængen mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger. Faget belyser samspillet mellem teknologiudviklingen og

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

Håndbog og retningslinjer

Håndbog og retningslinjer Håndbog og retningslinjer - for nye studenterundervisere ved Det rullende Universitet Aarhus Universitet Velkommen til Det rullende Universitet Denne håndbog er tiltænkt nye og nuværende ansatte ved Det

Læs mere

Projektplan. FoUprojekt. Situationsbestemt Pædagogisk Ledelse

Projektplan. FoUprojekt. Situationsbestemt Pædagogisk Ledelse Projektplan FoUprojekt Situationsbestemt Pædagogisk Ledelse Dette er projektplanen for Situationsbestemt Pædagogisk Ledelse, der ligger til grund for Niels Brocks ansøgning om FoU-midler i 2013. Formål

Læs mere

FIP-arbejdsmøde om international økonomi Netadgang: Havea9ce10me. Marts 2017

FIP-arbejdsmøde om international økonomi Netadgang: Havea9ce10me. Marts 2017 FIP-arbejdsmøde om international økonomi Netadgang: Havea9ce10me Marts 2017 Dagsorden for i dag 9.30-10.00 Morgenkaffe 10.00-11.00 Opsamling fra sidst - Kort oplæg om de nye læreplaner til faget. Claus

Læs mere

Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.

Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign. Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale STRATEGI Vision og strategi for Educational IT på Arts, 2013-2020 Arts, dekanatet Vision Arts sætter i uddannelsesdelen af strategien for 2013 20 fokus på kvalitetsudvikling af uddannelserne, herunder

Læs mere

Projekt Samarbejdsplatform Vejledning til kommunalt review af udbudsmateriale Juni 2016 Input og forslag til kommunens lokale reviewproces Version 0.5 www.kombit.dk/samarbejdsplatformen Version 0.5 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE)

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 1 DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 2 Frivilligkursus: Værktøjskasse for frivillige Dagkursus Lørdagskursus: 09.00 16.00 Program: 09.00 09.30 Morgenmad 09.30 09.45 Velkommen, præsentation og dagens

Læs mere

Materialerne må meget gerne være af digital eller elektronisk form, og de skal kunne distribueres via www.ffe-ye.dk

Materialerne må meget gerne være af digital eller elektronisk form, og de skal kunne distribueres via www.ffe-ye.dk Ansøgningsskema Ansøgning til puljemidler for Ungdomsuddannelserne marts 2012 Materialer til brug i enkeltfag gymnasiale uddannelser 1 Grundlæggende Der kan søges midler til udvikling af materialer til

Læs mere

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K 1 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hovedkonklusioner... 4 2. Den synligt lærende elev... 6 2.1. Elevernes forståelse af læringsmål og læringsproces...

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem. Indholdet af dette materiale, herunder tekst, billeder og anden grafik og deres arrangement, er ophavsretligt beskyttet af EG A/S eller dets tilknyttede,

Læs mere

Oplæg om læreplaner og præsentation af dagens program

Oplæg om læreplaner og præsentation af dagens program Oplæg om læreplaner og præsentation af dagens program Pernille Kaltoft Fagkonsulent for teknologi Plan for oplæg: 1. om ændringerne i teknologi A og B læreplanerne 2. om grundforløbet i produktudvikling

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

UMV. Professionshøjskolen UCC Læreruddannelsen Bornholm. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_september 2016_

UMV. Professionshøjskolen UCC Læreruddannelsen Bornholm. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_september 2016_ UMV Dato:_2. sept. 2013 _ Professionshøjskolen UCC Læreruddannelsen Bornholm Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_september 2016_ UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling Afrapportering i fb. med bevilling af udviklingsmidler fra Dansk Folkeoplysnings Samråd (UVM) Aalborg d. 5. december 2005 Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling FO-Aalborg FO-AALBORG,

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten

Nyt fra fagkonsulenten Nyt fra fagkonsulenten Kære kolleger Siden det meget beskedne nyt jeg udsendte i august-nummeret af Noter, er der sket lidt, der gør det relevant med et opfølgende nyhedsbrev, der ikke kan vente til at

Læs mere

Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne

Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne Projektdesignet tager udgangspunkt i pilotfasens slutrapport af 21/5-2012 og anbefalingerne heri. Områdets afgrænsning Vi fastholder

Læs mere

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Indhold 1. Indledning side 1 2. Evaluering af undervisningen 2.1. Evaluering af studieplanen. side 2 2.2. Evaluering af planlægning og gennemførelse af undervisningen

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

It på ungdomsuddannelserne

It på ungdomsuddannelserne It på ungdomsuddannelserne En kortlægning af it som pædagogisk redskab på gymnasier og erhvervsuddannelser Relevans og målgruppe Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) kortlægger i denne rapport brugen af

Læs mere