9 11 September Bella Center Copenhagen Denmark MESSEGUIDE EXHIBITION GUIDE. Et Selvstændigt Liv An Independent Life

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "9 11 September Bella Center Copenhagen Denmark MESSEGUIDE EXHIBITION GUIDE. Et Selvstændigt Liv An Independent Life"

Transkript

1 9 11 September Bella Center Copenhagen Denmark MESSEGUIDE EXHIBITION GUIDE Et Selvstændigt Liv An Independent Life

2 BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN - NÅR DU HAR BRUG FOR HJÆLP STAND 2 LIGE VED INDGANGEN MINISEMINAR HVER DAG KL TIRSDAG 9. SEPTEMBER -M2, kl. 12:30-13:15 Hjælpere til børn, i hjemmet og skole V. Lone Bech Christensen, ergoterapeut på Rehabiliterings Center for Muskelsvind ONSDAG 10. SEPTEMBER Speakers Corner - Hal C4, kl. 12:30-13:15 Rehabilitering for svagtstillede borgergrupper V. Ph.d Morten Sodemann, Ph.d. og professor i Invandremedicin og Global Sundhed TORSDAG 11. SEPTEMBER Speakers Corner - Hal C4, kl. 12:30-13:15 BHF s Borgerpanel Mød medlemmer af BHF srådgivende panel af borgere med BPA ordning, samt direktør Daniel Sten Andersen DELTAG I VORES IPAD KONKURRENCE MØD BHF OPLEV VORES NYE IT SYSTEMER VIND EN IPAD HVER DAG NYHEDSBREV Tilmeld dig med QR koden MERE INFORMATION Se meget mere om Bruger Hjælper Formidlingen på formidlingen.dk København tlf Aarhus tlf formidlingen.dk

3 Protektor H.K.H Prinsesse Benedikte Protektor for Health & Rehab Scandinavia - Skandinaviens største messe for hjælpemidler, velfærdsteknologi, sundhedsteknologi, serviceydelser samt pleje- og hospitalsudstyr. Fotograf Christina Hauschildt Patron of Health & Rehab Scandinavia - Scandinavia s largest exhibition of assistive technology welfare, health technology, services, and care and hospital equipment. Arrangør / Organizer Dansk Rehab Gruppe Strandgade 36, 1. DK-1401 København K T Annoncer Helle Pedersen Grafisk produktion BRUHN Grafisk ApS Oplag stk. Papir Omslag: 170 g silk Indhold: 130 g silk Svanemærket tryksag

4 Welcome Arrangør / Organizer Dansk Rehab Gruppe Strandgade 36, 1. DK-1401 København K T Health & Rehab Scandinavia Ambolten 39 DK-6000 Kolding T Welcome to Health & Rehab Scandinavia, 9 11 September 2014 Focus on An independent Living All players, national and international, as well as users are invited to Scandinavia s largest trade fair with conferences, seminars etc. related to assistive technology, welfare technology, healthcare technology, services, care and hospital equipment. In 2014, Health & Rehab Scandinavia has five focal themes: Healthcare Technologies and Welfare Technologies Future Building Projects Nutrition & Wellbeing Active Living Rehabilitation Whether you are elderly, disabled, hospitalised or under rehabilitation, you may need solutions and assistive devices designed and manufactured specifically with a view to facilitating daily routines and enhancing independent living and quality of life. This also applies to the many employees of the social and healthcare sector. The quality of their working environment is highly dependent on the assistive devices placed at their disposal to improve their working conditions. But what are the possibilities available? What are the right solutions for me or the people I know? Have new working tools been developed to intensify and improve the public efforts? And what are the advantages, which you, as a citizen and public authority, may expect from the implementation of today s and tomorrow s technologies? As has already been said, the Health & Rehab Scandinavia fair addresses everybody interested in the development within this specific sector, whether from Denmark, the remaining part of Scandinavia or from abroad, who would like to gain inspiration and present solutions and products, which make a difference in daily living and increase the quality of life of the individual user and support the professional efforts to the benefit of the service level, working environment and the specific public bottom line. Opening hours Tuesday 9 TH September: 9:00-17:00 Wednesday 10 TH September: 9:00-17:00 Thursday 11 TH September: 9:00-17:00 An overview of the latest products and ideas may be combined with the participation in conferences, seminars, debates, workshops and other learning activities. Arrangements, in which professionals, users, specialists and enterprises discuss the latest knowledge and outlooks and exchange views on welfare, healthcare and assistive technology within the social and healthcare sector in all its aspects. Welcome to the universe of possibilities Health & Rehab Scandinavia 2014

5 Forord Velkommen til Health & Rehab Scandinavia september 2014 med fokus på Et Selvstændigt Liv Alle aktører både nationalt og internationalt samt brugerne er inviteret til Skandinaviens største fagmesse og tilhørende konferencer, seminarer mm i relation til hjælpemidler, velfærdsteknologi, sundhedsteknologi, serviceydelser samt pleje og hospitalsudstyr. I 2014 sætter Health & Rehab Scandinavia særlig fokus på følgende 5 temaer: Sundhedsteknologier og Velfærdsteknologier Fremtidens Byggeri Kost & Trivsel Aktivt Liv Rehabilitering Hvad enten man er ældre, handicappet, patient på et hospital eller under genoptræning, kan man få brug for løsninger og hjælperedskaber, som er udformet og produceret specifikt med henblik på at lette hverdagen, og understøtte et selvstændigt liv og den enkeltes livskvalitet Det samme gælder de mange medarbejdere, der har social- og sundhedsområdet som arbejdsfelt. Kvaliteten af deres arbejdsmiljø er tæt koblet med de hjælperedskaber, som bliver stillet til rådighed for at forbedre deres daglige arbejde. Men hvad findes der af muligheder? Hvilke løsninger er lige noget for mig eller for dem, jeg kender? Hvilke nye arbejdsredskaber findes der til at styrke og forbedre den offentlige indsats? Og hvilket udbytte kan man som borger og offentlig myndighed forvente ved implementeringen af nutidens og fremtidens teknologier? Styregruppe / Management Group Claus Lund Albertsen, Pressalit A/S / Danish Rehabilitation Group Helle Pedersen, Danish Rehabilitation Group / Health & Rehab Scandinavia Jørn Iversen, Jørn Iversen Rødekro ApS / Danish Rehabilitation Group Leif Lytken, Danish Rehabilitation Group Pia Christiansen, Protac A/S / Danish Rehabilitation Group Messekomité / Fair Committee Beate Jarl, Ergoterapeutforeningen / Occupational Therapy association Bent Graasted, Dansk Handicap Idræts Forbund / Danish Disabled Sports Association Else Marie Hansen, Socialstyrelsen / National Board of Social Services Gitte Olsen, Telecentre-Danmark / Telecentre-Denmark Helle Pedersen, Danish Rehabilitation Group / Health & Rehab Scandinavia Jane Nielsen, Specialrådgivningen, Hjælpemidler og Handicap / Special counseling, Assistive products and Disability Morten Lembke Telecentre-Danmark / Telecentre-Denmark Susanne Olsen, Dansk Handicap Forbund / Danish Association for the Disabled Som angivet er messen Health & Rehab Scandinavia for alle med interesse for udviklingen indenfor området, enten man kommer fra Danmark, det øvrige Skandinavien eller har et internationalt tilhørsforhold, og som gerne vil hente inspiration samt præsenteres for løsninger og produkter, som gør en forskel i hverdagen og som højner livskvaliteten hos den enkelte bruger samt understøtter den professionelle indsats til gavn for service niveau, arbejdsmiljøet og den offentlige respektive bundlinje. Et indblik i de nyeste produkter og ideer kan krydres med deltagelse i konferencer, seminarer, debatter, workshops og andre læringsaktiviteter. Arrangementer hvor fagfolk, brugere, specialister og virksomheder diskuterer ny viden og holdninger og udveksler synspunkter indenfor velfærds- og sundhedsteknologi samt hjælpemiddelområdet i alle de facetter af social- og sundhedssektoren, hvori disse indgår. Velkommen til mulighedernes univers Health & Rehab Scandinavia 2014

6 Focus on Teknologi Sundhedsteknologier og velfærdsteknologier er teknologiske ydelser og produkter rettet mod social- og sundhedsområdet, som øger kvaliteten og trygheden for patienter og borgere, øger effektiviteten, letter arbejdsbyrden for personalet samt forbedrer arbejdsmiljøet. Technology Healthcare and welfare technologies designed for the social and healthcare sector can improve the quality of life, confidence and security for patients and citizens, enhance the efficiency and effectiveness, reduce the workload of the personnel and improve the working environment. Fremtidens Byggeri I forhold til plejehjemsbyggeri, ældreboliger og socialpædagogiske bomiljøer kan der opleves bud på arkitektur, tilgængelighed, indretning, installationer, inventar, trivsel, hjemlighed, bæredygtighed og arbejdsmiljø. Både besøgende og udstillere er med til at skabe inspiration, dialog og visioner for fremtidens byggeri i social- og sundhedssektoren. Future Building As regards care homes, senior housing, housing environments and residence for citizens with mental illness and mentally disabilities you can get inspiration regarding architecture, accessibility, interior, installations, furniture, working environment and much more. Rehabilitering Gå på opdagelse i messens udstillingsmiljø, hvor fokus er rettet mod den indsats og de hjælpemidler som bruges til at støtte borgere og patienter i deres recovery-proces i forbindelse med fysiologisk rehabilitering, psykosocial rehabilitering og neurologisk rehabilitering, men også i forbindelse med hverdagsrehabilitering, vedligeholdelsestræning mv. Rehabilitation Get new knowledge about efforts and assistive technology products directed to supporting citizens and patients during their recovery process in connection with psychological, psychosocial and neurological rehabilitation and rehabilitation related to daily routines, training etc. ALTER Vægtaflastende genoptræning Er AlterG noget for jeres klinik, så få en prøvetur på stand C2-27A Bjarne går i AlterG hos Cortsen Fysioterapi. Se youtube.com: AlterG og Bjarne Enkelt, sikkert, smertefrit Gangbesværet efter operation, skade eller progressiv sygdom, måske kørestolsbruger, så kan AlterG træning være løsningen. AlterG reducerer belastningen på led ankel, knæ, hofter og rygrad med op til 80%. Gang og balance kan nu trænes effektivt og hindringer, f. eks. smerte, for start af tidlig genoptræning er elimineret. FYSIODEMA.DK

7 Focus on Aktivt Liv Knap hver tredje dansker har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og oplever i større eller mindre grad hindringer for at deltage på lige fod med andre i samfundet. Hvad enten man har en nyerhvervet funktionsnedsættelse, en kro nisk sygdom eller et medfødt handicap, så er der mange veje til et selvstændigt liv og øget livskvalitet. Active Living The many ways leading to independent living with increased quality of life, e.g. working life, social life and relationships, club activities, mass and competitive sports, holidays and travelling, hobbies and leisure time activities, outdoor life, dating, love life and sex life. Meet the experts. Kost & Trivsel Ernæringens vigtige rolle i forhold til rehabilitering, restituering og sundhedsfremme vil også få ekstra opmærksomhed på messen. Særlige fødevare, diæter og kostanbefalinger skal forbindes med rehabilitering, restituering og sundhedsfremme. Kun med den rette opmærksomhed på ernæringens rolle har borgere, kronikere og patienter fundamentet i orden. Food & Well-being Special food, nutrition and dietary recommendations must be connected with rehabilitation, restitution and health promotion regardless the nutritional challenges is about malnutrition or obesity. INVITATION RECEPTION Oplev vores sansestimulerende nyheder I 20 år har vi udviklet sansestimulerende produkter. Vi fejrer jubilæet med reception onsdag den 10. september kl. 14 på Protacs stand C2:031 - og du er inviteret! Besøg os på Health & Rehab Scandinavia 2014 stand C2:031 fra 9 11 september _180x120.indd 1 06/08/

8 Udstillerliste / List of exhibitors 2014 B5-001 Rabel B5-002 Biosynergy A/S B5-007 NestléHealthScience B5-008 Toft Care ApS B5-013 Arla Foods amba B5-022 Biodane Pharma A/S B6-050 Tunstall A/S B6-102 G4S Security Service A/S B6-104 CARE-CALL A/S B6-106 Den Innovative Plejebolig Silkeborg Kommune B6-108 Fremtidens Plejebolig C1-001 Dynamo Stol ApS C1-004 HMN a/s C1-005 Profil Rejser HandiTours C1-006 Helse C1-007 Phonic Ear A/S C1-008 Focus On Care C1-009 Altro Danmark c/o Altro Nordic AB Flintyxegatan 4, Box 9055 C1-010 ABR Danmark ApS C1-011 Messe Düsseldorf GmbH c/o Intermess ApS C1-012 Leva & Fungera C1-013 Naidex, Birmingham England C1-014 Det Unikke Barn C1-014 K.C. Pedersen C1-015 Danske BPA A/S C1-016 LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance C1-025 Jørgen P. ApS C1-026 Trappeliften ApS C1-027 Naesborg A/S C1-028 J. Honoré Care ApS C1-029 A*B*Handic*Help C1-030 Alcyon ApS C1-032 Cambus Corporation C1-032 Formosa Cultural Corporation C1-034 Contec Medical Systems Co., Ltd Qinhuang West Street C1-035 Aktiv Sport ApS C1-036 Dansk Handicap Forbund C1-041 Telecentre-Danmark C1-042 Specialrådgivningen Handicap & Hjælpemidler C1-043 Landsforeningen af Statsautoriserede Fodterapeuter, LASF C1-044 Kidde Danmark A/S C1-045 Idify C1-045 Jacobsen Pharma & MedTech Advice ApS C1-045 Maribo Medico C1-045 ProReact ApS C1-045 Suma Care ApS C1-045 Teccluster C1-045 Welfare Tech C1-045 Welldana A/S C1-047 Care&Relax C1-048 Birepo ApS C1-050 Sjældne Diagnoser C1-053 Worms smede og maskinværksted C1-054 Alexandra Instituttet C1-055 Arbejdsmiljøsekretariatet C Human Technologies ApS C1-045 C1-057 Center for FrihedsTeknologi- Velfærdsteknologi i Aarhus Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg C1-057A Teknologi i praksis C1-058 Bekey C2-000 Health & Rehab News C2-000 Hjælpemiddelbasen Socialstyrelsen C2-001 Faaborg Rehab Technic C2-002 Qimova A/S C2-003 CarePartner C2-003A Dyna Products BV C2-004 Jadea C2-005 miha bodytec C2-006 Danske Care C2-007 LEMCO AMT International ApS C2-008 KMD C2-009 IRFI de Lone Sorensen SL C2-010 Zibo Athene A/S C2-011 medi Danmark C2-012 COMFORT DESIGN & LEWEL PLUS C2-013 TENTE A/S C2-014 Hass Berg A/S C2-015 Back on Track Danmark C2-016 Simonsen & Weel C2-016A Vejlefjord Rehabiliteringscen Viden & Forandring C2-016B Den Nationale Tolkemyndighed DNTM C2-017 Meyra Ortopedia Danmark K/S C2-018 INNOVAID A/S C2-019 P.P. Handicapservice ApS C2-020 Curaga ApS C2-021 Bandagist Jan Nielsen A/S C2-022 Focus People A/S C2-023 By Connie Hansen C2-023 Meyland-Smith A/S C2-024 MJ Safety C2-025 Danish Care Supply C2-026 Made for Movement ApS C2-027A AlterG/Fysiodema aps c/o Fysiodema C2-028 COBI Rehab C2-029 Guldmann A/S C2-030 Post Danmark A/S C2-031 Protac A/S C2-032 HENRO-TEK ApS C2-033 Carewarekompagniet C2-034 C. Reinhardt as C2-034A Trappetjeneren ApS C2-035 KEN A/S C2-040 Pressalit A/S C2-041 Ergoterapeutforeningen C2-042 Arcubal C2-043 Socialpædagogerne Fag & Socialpolitik C2-044 Kinco Coporation ApS C2-045 Rolko Scandinavia ApS C2-046 Cama Lifte ApS C2-053 Sundhedsstyrelsen C2-054 Senior Hjem A/S

9 Udstillerliste / List of exhibitors 2014 C2-055 Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen C2-056 Det Centrale Handicapråd C2-057 Motopad Scandinavia Fanfaregruppen ApS C2-058 Frederiksberg Vægtfabrik C2-060 mobility research C2-061 IKA-foreningenaf kommunale indkøbere C2-062 Sekoia ApS C2-063 My Video Coach C2-066 Mh System ApS C3-004 Mitii Development A/S C3-005 Barn i Bevægelse C3-007 Bek Scooter A/S C3-008 JYSK HANDI C3-009 Anatomic SITT A/S C3-010 Excellent Systems A/S C3-010A Inerventions AB C3-012 Jørn Iversen Rødekro Aps C3-012A ArjoHuntleigh C3-013 Mobility4you ApS C3-013A AutoMax ApS C3-013B Bridgesystem C3-013C Athena Nordic AB C3-013D Cekura A/S C3-014 Vendlet ApS C3-015 Aidcare v/sbpl ApS C3-016 Global Carehab C3-016A DigiCorpus C3-017 Mobilex A/S C3-017A Medema Production A/S C3-018 BRD. KLEE A/S C3-020 SmartHome Aps C3-021 ExorLive AS C3-022 Dansk Plejeteknik C3-023 Sahva A/S C3-024 AJ Stole A/S C3-024 A/S Aabentoft C3-024 J.K. Medico ApS C3-024 K.R. Hospitalsudstyr A/S C3-029 ROLTEC el-kørestole A/S C3-030 Wayup ApS C3-031 Nihola Cykler C3-032 Pro Comfort C3-034 Brøndumseats A/S C3-035 TT SAFE Med ApS C3-036 Alu Rehab ApS C3-037 Bjørn Nielsen Rehab & Hospitalsartikler A/S C3-038 Surcon Care Line ApS C3-039 Nordens Välfärdscenter, NVC Nordic Centre for Welfare and Social Issues C3-050 Handicare A/S C3-051 MasterCARE C3-052 ThyssenKrupp Elevator A/S C3-054 ICURA ApS C3-060 American Heart of Poland C3-060 Carolina Meidical Center C3-060 Center for Reproductive Medicine "Bocian" C3-060 DENTestetica Dental Clinic C3-060 EQUILIBRIUM THE HEALTH TOURISM PROVIDER C3-060 European Center for Enterprise C3-060 John Paul II Health Clinic "Pod Tezniami" Co-Operative Service C3-060 Platek Center C3-060 Polish Medical Toursim Promotion C3-060 "Ustron" Health Resort C3-060 "Wieliczka" Salt Mine Health Resort C3-067 ProTerapi A/S C3-068 Projekt Ligelyst C3-069 Sammenslutningen af Unge Med Handicap SUMH C3-080 Mærsk Mc-Kinny Møller Instituttet C3-082 C3-083 Teknologisk Institut Center for Velfærds- og Interaktionsseknologi C3-084 Marselisborg/Rehabiliteringsforum DK C4-020 TA. Service A/S C4-021 / VELA - Vermund Larsen A/S C4-022 C4-023 Invacare A/S C4-023A Falck Hjælpemidler A/S C4-038 Birdhouse C4-039 Handicapteamet C4-040 Gloria Mundi Care ApS C4-042 Socialstyrelsen C4-045 Wolturnus A/S C4-055 Wellness Nordic C4-059 Ergolet ApS C4-060 Etac A/S C4-084 PF mobility aps C4-085 Dansk Handicapservice A/S C4-088 STH - Servicehunde til Handicappede C4-089 Handikano C4-090 Aktivitetszonen C4-091 Dansk Handicap Idræts-Forbund C TOWARDS 12 Fotoudstillingen E0002 Bruger - Hjælper Formidlingen A/S E0003 Langhøj Live E0004 Nyhedsinformation E0005 Be-Ge Jany A/S E0006 Olivia Danmark E0007 Handicaphjælpen ApS E0008 BC lift A/S E0009 WeCare4u A/S E0010 BPA SUPPORT E0010 Welltech E0011 WMAN - Future Technologies E0012 Faci A/S E0013 AKP Design E0014 Dansk Lægemiddel Information A/S E0015 Sanitätshaus Schütt & Jahn GmbH E0016 JØHL HUMAN CARE E0017 Liftup A/S E0018 ROPOX A/S E0019 Borringia A/S E0030 Permobil Danmark A/S E0040 Handicare Auto A/S E0060 Langhøj ApS

10 180pax. klass E Health & Rehab Scandinavia 2014 EXPORT LOUNGE BUFFET RESTAURANT KONFERENCE OMRÅDE VÆG DEKORATION VIP LOUNGE DEPOT FREMTIDENS BYGGERI KOST & TRIVSEL Focus Bel Club Udstiller Cafeteria Sekretariat Pressekontor Auditorium 15 Pressekontor Bella Center Scene 7x3x0,4m KONFER Indgang VEST Rampe 180pax. klass Scene 7x3x0,4m KONFER Rampe

11 Hal B SPEAKERS CORNER Online Katalog HEALTH & REHAB NEWS Tech. ENCE Buffet erum grå stole AKTIVITETS ZONEN ENCE Tech. LIGELYST FOTO- UDSTILLING BIBLIOTEKS MILJØ Hal C erum grå stole BUFFET HJØRNET DEBAT ZONEN

12 Eventprogram Socialstyrelsen Kl.: 09:00 Stand: C4-042 Kør sikkert Projektet Kør sikkert er et samarbejde mellem 3 kommuner og Socialstyrelsen. Projektet handler om at teste elkørestolsbrugere og scooterbrugere med hensyn til deres kørefærdigheder. Kom og hør om projektet og test dine kørefærdigheder på Testbanen på stand C Ergolet ApS Kl.: 09:00 Stand: C4-059 Vægtaflastning til at øge det fysiske funktionsniveau På Ergolets stand C4-059 er der demonstration af genoptræning med vægtaflastning hele dagen. Ved hjælp af vægtaflastning giver ErgoTrainer en unik mulighed for et individuelt tilpasset genoptræningsforløb, der effektivt øger det fysiske funktionsniveau. Se den i brug eller prøv den selv. SmartHome Aps Kl.: 09:00 Stand: C3-020 Konkurrence - Vind et AquaClean Kom og bliv klogere på SmartHome og deltag i konkurrencen om 1 stk AquaClean 5000Plus monteret hos dig. Dansk Handicap Idræts Forbund Kl.: 09:00 Stand: C4-091 Aktivitetszonen Dansk Handicap Idræts Forbund tilbyder de besøgende et tætpakket program med aktiviteter inden for idræt og bevægelse. Programme sammensættes i samarbejde med en række samarbejdspartnere herunder bl.a. Servicehundene, som giver daglige opvisninger på aktivitetsarealet. Made for Movement Kl.: 10:00 - Lokale B4-M4 Foredrag om projekt Innowalk i Hillerød 3 fysioterapeuter fra Hillerød har i samarbejde med Nord sjællands Hospital Hillerød og Made for Movement kørt et udviklingsprojekt med 10 børn på specialskolen Skolen ved skoven. P.P. Handicapservice ApS Kl.: 10:00 - Lokale B4-M3 Livet med hjælperordning på godt og ondt Kom og hør om det at være arbejdsleder, og vær med til at påvirke politikkerne i deres beslutninger. Socialpædagogernes Landsforbund Tirsdag Kl.: 10:00 Hal C1 - Lokale C1-M5 Social IT - Livskvalitet og etiske dilemmaer! v/ Socialpædagogernes Landsforbund Socialpædagogernes Landsforbund og SUS Social IT Lab inviterer til minikonference om brugen af Social IT for mennesker med funktionsnedsættelser eller psykiske vanskeligheder. IKA-foreningen af kommunale indkøbere Kl.: 10:00 Hal B3 - Lokale B3-M3 Funktionsudbud på genbrugshjælpemidler Indkøbsgruppen bag det store fælles funktionsudbud af genbrugshjælpemidler til flere kommuner i Jylland og Fyn, vil redegøre for de mange fordele, der findes i denne form for udbudsforretning, fordele for såvel terapeuter som indkøbere. Det samlede udbudsmateriale vil efterfølgende kunne downloades fra IKA s hjemmeside, CareNet Kl.: 10:00 Hal B3 - Lokale B3-M1 CareNet - Hverdagsrehabilitering Tirsdag den 9. september inviterer CareNet til arrangement om hverdagsrehabilitering, med både faglige oplæg og erfaringsudveksling, samt et efterfølgende besøg på Health & Rehab messen. A B Handic Help Kl.: 10:00 Stand: C1-029 Kastanjedynen i snoezel miljø Hør om de mange muligheder med kastanjedynen bl.a. i brug sammen med massagemadrassen. Vendlet ApS Kl.: 10:00 Stand: C3-014 Hvad skal vi med velfærdsteknologi? Mini seminar v./ fysioterapeut Peter Maindal. miha bodytec Kl.: 10:00 Stand: C2-005 LOBPA Kl.: 10:00 Stand: C1-016 Få et fællesskab i LOBPA med andre borgere med BPA Få en snak med LOBPAs medlemskonsulent om de forskellige aktiviteter Vendlet ApS Kl.: 10:00 Stand: C3-014 Manual handling and patients skin Mini seminar v./ MSc Nico Knibbe, fra det hollandske firma LOCOmotion. Seminaret afvikles på engelsk. Etac Kl.: 10:20 Alle siger: der skal være dialog i udbudsarbejdet, men hvordan gør man? Chef for offentligt-privat samarbejde, Jakob Scharff, vil give Dansk Erhvervs bud på hvordan dialog i praksis kan give bedre udbud, og i sidste ende bedre resultater. Anatomic SITT A/S Kl.: 10:30 Mini Head School Mini Seminar med Dorte Støvring og Anatomic SITT. Dansk Fysioterapeuter Vendlet ApS Kl.: 11:00 Stand: C3-014 Hvorfor er lejring så vigtigt? Mini seminar v./fysioterapeut Peter Maindal. miha bodytec Kl.: 11:00 Stand: C2-005 LOBPA Kl.: 11:00 Stand: C1-016 Er du ung og har eller på vej til at få en BPA? Kom og mød Amalie Pi Riis, der er 22 år og har en BPA. MasterCARE Kl.: 11:00 Stand: C3-051 Morgendagens forflytning Kl.: 10:30 Handicare AS Kl.: 11:30 Får du nok valg af puder? Valg af pude, indstilling og vedligeholdelse. Hal C1 - Lokale C1-M4 Telerehabilitering - Det er dig der styrer fremtidens genoptræning er du klædt på? v/ Danske Fysioterapeuter Danske Fysioterapeuter inviterer fysioterapeuter på et gratis seminar om online genoptræning individuelt og på hold - med efterfølgende sandwich, spørgsmål og debat. Vendlet ApS Kl.: 10:30 Stand: C3-014 VENDLET og lejring Workshop v./ fysioterapeut Lars Büchert. miha bodytec Kl.: 10:30 Stand: C2-005 Sundhedsstyrelsen Kl.: 11:30 Hal C4 Meld hændelser med hjælpemidler Sundhedsstyrelsen lancerer en ny kampagne om hjælpemidler Meld hændelser med hjælpemidler. Vendlet ApS Kl.: 11:30 Stand: C3-014 Manual handling and patients skin Mini seminar v./ MSc Nico Knibbe, fra det hollandske firma LOCOmotion. Seminaret afvikles på engelsk. miha bodytec Kl.: 11:30 Stand: C2-005 A B Handic Help Kl.: 11:30 Stand: C1-029 Lev sanseligt Lev sanseligt (efter winnie Dunn) - 20 min. Foredrag ved Gitte Andersson fra Guldhornet.

13 Eventprogram LOBPA Kl.: 12:00 Stand: C1-016 Få din ABC om BPA hos LOBPA Hvad gør jeg, hvis jeg vil have en BPA? Mød et medlem af LOBPA, der har en BPA og en erfaren konsulent fra LOBPA. (gentages kl ). MasterCARE Kl.: 12:00 Stand: C3-051 Nyheder Etac Kl.: 12:30 Offentlige udbud for sundhedsfagligt & teknisk personale. Måske er du allerede involveret i udbudsprojekter eller du savner indsigt og forståelse for udbudsprocessen eller måske er du bare nysgerrig for at høre hvorledes et udbud foregår? Bruger - Hjælper Formidlingen AS Kl.: 12:30 Handicaphjælpere til børn, i hjemmet og skolen Hjælperens rolle er kompleks og dilemmafyldt. I en børnefamilie er det mor og far som bestemmer, men det er barnet, der har behov for hjælp. VELA - Vermund Larsen AS Kl.: 12:30 - Lokale B4-M4 VELA Activerest Nyt revolutionerende siddesystem til el-kørestole LOBPA Kl.: 12:30 Stand: C1-016 Er du ung og har eller på vej til at få en BPA? Kom og mød Amalie Pi Riis, der er 22 år og har en BPA. ROPOX AS Kl.: 12:30 Stand: E0018 Event på udstillers stand Olivia Danmark Kl.: 13:00 - Lokale B4-M3 Workshop med Gitte Madsen Gitte Madsen, socialrådgiver og handicapkonsulent, vil ind lede med at ridse de lovgivningsmæssige muligheder op, og derefter sætte gang i dialogen om de gode erfaringer og de svære udfordringer. Socialstyrelsen og Dansk Rehab Gruppe Kl.: 13:00 Hal B3 - Lokale B3-M3 Indkøbsseminar 2014 v/ Socialstyrelsen Seminaret sætter fokus på offentligt indkøb af hjælpemidler i Danmark. Eksportforeningen og Medicoindustrien Kl.: 13:00 Hal C1 - Lokale C1-M5 Eksportkonference for Medicoindustrien v/ Eksportforeningen og Medicoindustrien Medicoindustrien og Eksportforeningen arrangerer i samarbejde en konference på fokus på markedsmulighederne i Kina, USA, Tyskland samt udvalgte vækstmarkeder. Vendlet ApS Kl.: 13:00 Stand: C3-014 Madrasser - et overblik over typer og egenskaber Mini seminar v./ ergoterapeut Pia Beck. miha bodytec Kl.: 13:00 Stand: C2-005 AlterGFysiodema aps Kl.: 13:00 Stand: C2-027A Gå på månen - Få en tur i AlterG AltergG er en ny type vægtaflastende løbebånd, hvor en person bæres af luft i stedet for at være ophængt i et seletøj. SmartHome ApS Kl.: 13:00 Stand: C3-020 Produktudvikling Kom og deltag i erfaringsudveksling om hjælpemiddelløsninger til badeværelset i samarbejde med vores leverandør fra England. Er det en menneskeret, at kunne nyde et varmt karbad? A B Handic Help Kl.: 13:00 Stand: C1-029 Hjertets intelligens Foredrag ved Gitte Andersson fra Guldhornet. LOBPA Kl.: 13:00 Stand: C1-016 Hvad betyder en BPA for mig Kom og hør hvordan et medlem oplever, at BPA gør en forskel i hverdagen. MasterCARE Kl.: 13:00 Stand: C3-051 Morgendagens forflytning COBI Rehab Kl.: 13:30 Respiration og trunkus stabilitet i forhold til den siddende stilling i seng el. kørestol Anatomi om trunkus musklers funktioner og samspil. Specielt med fokus på diafragma. Vejrtræknings mønstre fordele og ulemper. Handicare AS Kl.: 13:30 Får du nok korte rammer? Stabilitet, siddestilling og korrekt stellængde på en tilpasningskørestol. Vendlet ApS Kl.: 13:30 Hal C4 Guidelines, classification and cross-over research in order to save nurses backs and patients skin. Seminaret præsenterer et helt nyt og interessant studie af relationen mellem anbefalede forflytningsteknikker af sengeliggende og risikoen for udvikling af tryksår. Seminaret afholdes på engelsk. Ergolet ApS Kl.: 13:30 - Lokale B4-M4 Vægtaflastning til at øge det fysiske funktionsniveau Ny forskning inden for området gennemgås, herunder anbefalinger for dosis og intensitet. Eksempler på træning fremvises vha. videocases. Nordens Velfærdscenter Kl.: 13:30 Hal C1 - Lokale C1-M4 Hvordan styrker vi det fælles nordiske marked for velfærdsteknologi? v/ Nordens Velfærdscenter På trods af en stor grad af ensartethed i de nordiske sundhedssystemer forbliver markedet for velfærdsteknologi fragmenteret. Denne workshop vil undersøge hvorledes vi kan opbygge et fælles nordisk marked, til glæde for både private og offentlige aktører. Vendlet ApS Kl.: 13:30 Stand: C3-014 DORMILET - fremtidens trykaflastende madras Workshop v./ konsulent Michael Gervin. miha bodytec Kl.: 13:30 Stand: C2-005 LOBPA Kl.: 13:30 Stand: C1-016 Få et fællesskab i LOBPA med andre borgere med BPA Få en snak med LOBPAs medlemskonsulent om de forskellige aktiviteter. Etac Kl.: 14:00 Stand: C4-060 Fra 2 til 1 i plejearbejdet Kom og få tips & tricks fra Etacs forflytningseksperter Steffen, Stine, Ole og Anette så din arbejdsdag bliver nemmere og mere sikker i arbejdet med borgeren. miha bodytec Kl.: 14:00 Stand: C2-005 LOBPA Kl.: 14:00 Stand: C1-016 Cafésnak om dilemmaer med BPA Kom og hør om hverdagens dilemmaer og giv dit bidrag til, hvordan vi løser dem. MasterCARE Kl.: 14:00 Stand: C3-051 Nyheder Bjørn Nielsen Rehab & Hospitalsartikler AS Kl.: 14:30 Nu er det On & Off med kompressionsstrømpen Seminar om den patenterede verdensnyhed On & Off Stocking, der sætter nye standarder for på- og aftagning af kompressionsstrømper.

14 Eventprogram Handicare AS Kl.: 14:30 Får du nok af siddestillinger? Flexible Grip en banebrydende ryg. Vendlet ApS Kl.: 14:30 Stand: C3-014 Arbejdsmiljø - kan man vælge til og fra? Mini seminar v./ ergoterapeut Pia Beck. miha bodytec Kl.: 14:30 Stand: C2-005 A B Handic Help Kl.: 14:30 Stand: C1-029 Kastanjedynen i snoezel miljø Hør om de mange muligheder med kastanjedynen bl.a. i brug sammen med massagemadrassen. LOBPA Kl.: 14:30 Stand: C1-016 Hvad betyder en BPA for mig Kom og hør hvordan et medlem oplever, at BPA gør en forskel i hverdagen. Vendlet ApS Kl.: 15:00 Stand: C3-014 VENDLET og mobilisering Workshop v./ salgsleder Claus Lykke. miha bodytec Kl.: 15:00 Stand: C2-005 LOBPA Kl.: 15:00 Stand: C1-016 Politiske toner i debatten om BPA Kom og hør hvad der rør sig i den politiske debat om BPA og få en snak med en konsulent, der kender til lovforslagene og hvordan LOBPA som socialøkonomisk virksomhed gør en forskel. MasterCARE Kl.: 15:00 Stand: C3-051 Morgendagens forflytning AlterGFysiodema aps Kl.: 15:30 Moderne Idrætsfysioterapi Hvordan bliver idrætsudøveren hurtigst mulig klar? v. Dorte Nielsen, DPT., ATC., CSCS., Cert. MDT., Spec. i Idrætsfysioterpi. Vendlet ApS Kl.: 15:30 Stand: C3-014 Udtrækning af dagens vinder Kom og hør om du er den heldige vinder af et wellnessophold. miha bodytec Kl.: 15:30 Stand: C2-005 LOBPA Kl.: 15:30 Stand: C1-016 Cafésnak om dilemmaer med BPA Kom og hør om hverdagens dilemmaer og giv dit bidrag til, hvordan vi løser dem. Vendlet ApS Kl.: 15:45 Stand: C3-014 Den bariatriske borger - Definitioner og udfordringer Mini seminar v./ ergoterapeut Pia Beck. LOBPA Kl.: 16:00 Stand: C1-016 Politiske toner i debatten om BPA Kom og hør hvad der rør sig i den politiske debat om BPA og få en snak med en konsulent, der kender til lovforslagene og hvordan LOBPA som socialøkonomisk virksomhed gør en forskel. LOBPA Kl.: 16:30 Stand: C1-016 Lodtrækning - Tip en 13 er om BPA hos LOBPA Tip en 13 er om BPA hos LOBPA, hver dag 9-16 og vind en kurv til et selvstændigt liv i haven. Onsdag Socialstyrelsen Kl.: 09:00 Stand: C4-042 Kør sikkert Projektet Kør sikkert er et samarbejde mellem 3 kommuner og Socialstyrelsen. Projektet handler om at teste elkørestolsbrugere og scooterbrugere med hensyn til deres kørefærdigheder. Kom og hør om projektet og test dine kørefærdigheder på Testbanen på stand C Ergolet ApS Kl.: 09:00 Stand: C4-059 Vægtaflastning til at øge det fysiske funktionsniveau På Ergolets stand C4-059 er der demonstration af genoptræning med vægtaflastning hele dagen. Ved hjælp af vægtaflastning giver ErgoTrainer en unik mulighed for et individuelt tilpasset genoptræningsforløb, der effektivt øger det fysiske funktionsniveau. Se den i brug eller prøv den selv. SmartHome ApS Kl.: 09:00 Stand: C3-020 Konkurrence - Vind et AquaClean Kom og bliv klogere på SmartHome og deltag i konkurrencen om 1 stk AquaClean 5000Plus monteret hos dig. Dansk Handicap Idræts Forbund Kl.: 09:00 Stand: C4-091 Aktivitetszonen Dansk Handicap Idræts Forbund tilbyder de besøgende et tætpakket program med aktiviteter inden for idræt og bevægelse. Programme sammensættes i samarbejde med en række samarbejdspartnere herunder bl.a. Servicehundene, som giver daglige opvisninger på aktivitetsarealet. Vendlet ApS Kl.: 09:30 Hal C4 Guidelines, classification and cross-over research in order to save nurses backs and patients skin Seminaret præsenterer et helt nyt og interessant studie af relationen mellem anbefalede forflytningsteknikker af sengeliggende og risikoen for udvikling af tryksår. Seminaret afholdes på engelsk. IDA, NITO og Sveriges Ingenjörer Kl.: 09:30 Hal C1 - Lokale C1-M5 Fra opfinderes bord til borgerens hjem bedst mulig udbredelse af velfærdsteknologi. v/ IDA De tre nordisk ingeniørforeninger NITO (Norges Ingeniørforening), Sveriges Ingenjörer og IDA, Ingeniørforeningen i Danmark sætter sammen fokus på, hvordan de nordiske lande kan bruge hinandens erfaringer og viden til at sikre en øget udbredelse af velfærdsteknologi. Healthcare Denmark Kl.: 09:30 Hal C1 - Lokale C1-M4 Delegation conference Introduction to the Danish healthcare system and the Scandinavian Welfare Model. Welfare Tech Kl.: 10:00 Hal B3 - Lokale B3-M1 Wellfare Tech Kick-off for Innovationsnetværk for velfærdsteknologi Welfare Tech - Innovationsnetværket for Velfærdsteknologi har direkte sigte på udvikling af velfærdsløsninger målrettet den selvhjulpne borger. Fokus er således rettet mod løsninger, der fremmer borgernes muligheder for at blive i eget hjem så længe de selv ønsker det, og som reducerer borgerens behov for personlig og praktisk hjælp - til gavn for både borger og samfund. Vendlet ApS Kl.: 10:00 Stand: C3-014 Hvad skal vi med velfærdsteknologi? Mini seminar v./ fysioterapeut Peter Maindal. miha bodytec Kl.: 10:00 Stand: C2-005 LOBPA Kl.: 10:00 Stand: C1-016 Få et fællesskab i LOBPA med andre borgere med BPA Få en snak med LOBPAs medlemskonsulent om de forskellige aktiviteter. Vendlet ApS Kl.: 10:20 Stand: C3-014 Den bariatriske borger, definitioner og udfordringer Mini seminar v./ ergoterapeut Pia Beck. Etac Kl.: 10:30 Forstoppelse og problemer ved inkontinens Forstoppelse, irriteret tyktarm og inkontinens giver sociale problemer og påvirker livskvaliteten hos rigtig mange mennesker, børn som voksne.

15 Eventprogram Anatomic SITT A/S Kl.: 10:30 Mini Head School Mini Seminar med Dorte Støvring og Anatomic SITT Birdhouse Kl.: 10:30 Hal C4 DMO - Dynamiske bløde ortoser Birdhouse præsenterer: DMO ortoser PRØV dem selv! Dynamic Movement Orthoses. Center for Frihedsog Velfærdsteknologi Kl.: 10:30 Hal C2 - Debatzonen Ivan Kjær Lauridsen At bygge bro mellem det mulige og det gavnlige Chef for Center for Frihedsteknologi i Aarhus Kommune, Ivan Kjær Lauridsen, deler ud af sin erfaring fra arbejdet med velfærdsteknologi i Aarhus Kommune. Landsforeningern af Statsautoriserede Fodterapeuter, LASF Kl.: 10:30 - Lokale B4-M4 Indlæg bedre livskvalitet for ældre? Hvad er livskvalitet? Er det at kunne bevæge sig rundt på sine fødder og ben uden smerter? Det mener de statsaut. fodterapeuter. Kom og hør, hvordan vi kan afhjælpe på nogle af generne fra fødder og ben. Vi vil komme med et par bud på, hvordan vi kan hjælpe vores ældre medborgere tilbage på fødderne, og forhåbentlig få smilet frem igen. AlterGFysiodema aps Kl.: 10:30 - Lokale B4-M3 Astronaut-træning i Viborg Kommune Viborg Kommune har siden 2010 udviklet og implementeret velfærdsteknologi til gavn for borgerne, medarbejderne og økonomien. I år har kommunen investeret i AlterG efter en testperiode med systematisk dataindsamling, for at afgøre potentialet i AlterG i forhold til træning i offentligt regi. Disse resultater viser et stort potentiale for mange borgergrupper. v. Projektmedarbejder Peter A. K. Bahnsen, Viborg Kommune. Danske Fysioterapeuter Kl.: 10:30 Hal B3 - Lokal B3-M3 Telerehabilitering - Det er dig der styrer fremtidens genoptræning er du klædt på? v/ Danske Fysioterapeuter Danske Fysioterapeuter inviterer fysioterapeuter på et gratis seminar om online genoptræning individuelt og på hold - med efterfølgende sandwich, spørgsmål og debat. Vendlet ApS Kl.: 10:30 Stand: C3-014 VENDLET og lejring Workshop v./ fysioterapeut Lars Büchert. miha bodytec Kl.: 10:30 Stand: C2-005 Vendlet ApS Kl.: 11:00 Stand: C3-014 Hvorfor er lejring så vigtigt? Mini seminar v. /fysioterapeut Peter Maindal. miha bodytec Kl.: 11:00 Stand: C2-005 LOBPA Kl.: 11:00 Stand: C1-016 Er du ung og har eller på vej til at få en BPA? Kom og mød Amalie Pi Riis, der er 22 år og har en BPA. MasterCARE Kl.: 11:00 Stand: C3-051 Morgendagens forflytning Post Danmark AS Kl.: 11:30 Hal B3 Velfærdsdistribution Hør om Post Danmarks nye løsninger inden for velfærdsdistribution. Handicare AS Kl.: 11:30 Får du nok af siddestillinger? Flexible Grip en banebrydende ryg. Sundhedsstyrelsen Kl.: 11:30 Hal C4 Meld hændelser med hjælpemidler Sundhedsstyrelsen lancerer en ny kampagne om hjælpemidler Meld hændelser med hjælpemidler. Dansk Lægemiddel Information AS Kl.: 11:30 - Lokale B4-M4 Kender du hjemmesiden medicin.dk? Medicin.dk har udgivet information om medicin til læger og andre fagfolk i knap 40 år. Mød folkene bag - og lær de nye gratis værktøjer og features at kende. SmartHome ApS Kl.: 11:30 - Lokale B4-M3 Erfaring med implementering af velfærdsteknologien vaske-skylletoiletter Teknologi er ikke nødvendigvis løsningen på alle hver dagens udfordringer i vores plejeboliger. I hvert fald er det afgørende, at teknologierne altid tilpasses den enkelte borgers behov. Tekboost hos Væksthus Hovedstadsregionen Kl.: 11:30 Hal C2 - Debatzonen Tekboost Live Åben TekBoost-innovation oplev produktudvikling live med ekspertpanel. Med TekBoost matcher vi virksomheder med et panel af eksperter, som giver feedback på virksomhedens udviklingsprojekter og teknologiske udfordinger. Vendlet ApS Kl.: 11:30 Stand: C3-014 Manual handling and patients skin Mini seminar v./ MSc Nico Knibbe, fra det hollandske firma LOCOmotion. Seminaret afvikles på engelsk. miha bodytec Kl.: 11:30 Stand: C2-005 LOBPA Kl.: 12:00 Stand: C1-016 Få din ABC om BPA hos LOBPA Hvad gør jeg, hvis jeg vil have en BPA? Mød et medlem af LOBPA, der har en BPA og en erfaren konsulent fra LOBPA. (gentages kl ) MasterCARE Kl.: 12:00 Stand: C3-051 Nyheder Etac Kl.: 12:30 Evidens på forflytningsområdet Mød op på vores miniseminar og få præsenteret væsentlige pointer fra eksisterende evidens på forflytningsområdet. Anatomic SITT A/S Kl.: 12:30 Formstøbte sæder Mini Seminar om formstøbte sæder med H.C Winther fra Anatomic Sitt. Bruger - Hjælper Formidlingen AS Kl.: 12:30 Hal C4 Er rehabilitering ens for alle? erfaringer fra Indvandrermedicinsk Klinik Professor, Morten Sodemann, fra Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital, fortæller om klinikkens erfaringer med rehabilitering. Ergoterapeutforeningen Kl.: 12:30 - Lokale B4-M4 Ryger faglighed og professionalisme ud med badevandet - i krydsfeltet mellem krav om effektivitet og bureaukrati? Direktør i Kræftens Bekæmpelse Leif Vestergaard Pedersen vil give sit bud på ovenstående dilemma. VELA - Vermund Larsen AS Kl.: 12:30 - Lokale B4-M3 VELA Activerest - Nyt revolutionerende siddesystem til el-kørestole LOBPA Kl.: 12:30 Stand: C1-016 Er du ung og har eller på vej til at få en BPA? Kom og mød Amalie Pi Riis, der er 22 år og har en BPA.

16 Eventprogram Ergoterapeutforeningen Kl.: 13:00 Hal B3 - Lokale B3-M3 Anatomic SITT A/S Kl.: 13:30 - Lokale B4-M3 INNOVAID AS Kl.: 14:30 - Lokale B4-M3 Innovative plejeboliger Ergoterapeutforeningen er vært for et arrangement for ergoterapeutstuderende. Vendlet ApS Kl.: 13:00 Stand: C3-014 Madrasser - et overblik over typer og egenskaber Mini seminar v./ ergoterapeut Pia Beck. AlterGFysiodema aps Kl.: 13:00 Stand: C2-027A Gå på månen - Få en tur i AlterG AltergG er en ny type vægtaflastende løbebånd, hvor en person bæres af luft i stedet for at være ophængt i et seletøj. SmartHome Aps Kl.: 13:00 Stand: C3-020 Produktudvikling Kom og deltag i erfaringsudveksling om hjælpemiddelløsninger til badeværelset i samarbejde med vores leverandør fra England. Er det en menneskeret, at kunne nyde et varmt karbad? miha bodytec Kl.: 13:00 Stand: C2-005 Med få og simple øvelser i ganske kort tid kan du træne dine muskler svarende til 2-3 timers konventionel træning. LOBPA Kl.: 13:00 Stand: C1-016 Hvad betyder en BPA for mig Kom og hør hvordan et medlem oplever, at BPA gør en forskel i hverdagen. MasterCARE Kl.: 13:00 Stand: C3-051 Morgendagens forflytning COBI Rehab Kl.: 13:30 Respiration og trunkus stabilitet i forhold til den siddende stilling i seng el. kørestol Anatomi om trunkus musklers funktioner og samspil. Specielt med fokus på diafragma. Vejrtræknings mønstre fordele og ulemper. Handicare AS Kl.: 13:30 Får du nok valg af puder? Valg af pude, indstilling og vedligeholdelse. P.P. Handicapservice ApS Alt er muligt Kl.: 13:30 Hal C4 Welfare Tech Kl.: 13:30 - Lokale B4-M4 Ekspertsparring for virksomheder Welfare Tech tilbyder virksomheder 1:1 sparring med en ekspert. Den liggende stilling Mini Seminar med Andrew Wilson, fra The Helping Hand Company. Vendlet ApS Kl.: 13:30 Stand: C3-014 DORMILET - fremtidens trykaflastende madras Workshop v./ konsulent Michael Gervin miha bodytec Kl.: 13:30 Stand: C2-005 Med få og simple øvelser i ganske kort tid kan du træne dine muskler svarende til 2-3 timers konventionel træning. LOBPA Kl.: 13:30 Stand: C1-016 Få din ABC om BPA hos LOBPA Hvad gør jeg, hvis jeg vil have en BPA? Mød et medlem af LOBPA, der har en BPA og en erfaren konsulent fra LOBPA. (gentages kl ) Etac Kl.: 14:00 Stand: C4-060 Fra 2 til 1 i plejearbejdet Kom og få tips & tricks fra Etacs forflytningseksperter Steffen, Stine, Ole og Anette så din arbejdsdag bliver nemmere og mere sikker i arbejdet med borgeren. miha bodytec Kl.: 14:00 Stand: C2-005 LOBPA Kl.: 14:00 Stand: C1-016 Cafésnak om dilemmaer med BPA Kom og hør om hverdagens dilemmaer og giv dit bidrag til, hvordan vi løser dem. MasterCARE Kl.: 14:00 Stand: C3-051 Nyheder Bjørn Nielsen Rehab & Hospitalsartikler AS Kl.: 14:30 Nu er det On & Off med kompressionsstrømpen Seminar om den patenterede verdensnyhed On & Off Stocking, der sætter nye standarder for på- og aftagning af kompressionsstrømper. Handicare AS Kl.: 14:30 Får du nok korte rammer? Stabilitet, siddestilling og korrekt stellængde på en tilpasningskørestol. Birdhouse Kl.: 14:30 Hal C4 DMO - Dynamiske bløde ortoser Birdhouse præsenterer: DMO ortoser PRØV dem selv! Dynamic Movement Orthoses Evidens på træning i det interaktive dynamiske ståsystem Happy Rehab Kom til vores miniseminar og hør forskningsresultater og væsentlige pointer fra projektet samt erfaringer fra brug af Happy Rehab systemet. Vendlet ApS Kl.: 14:30 Stand: C3-014 Arbejdsmiljø - kan man vælge til og fra? Mini seminar v./ ergoterapeut Pia Beck. miha bodytec Kl.: 14:30 Stand: C2-005 Med få og simple øvelser i ganske kort tid kan du træne dine muskler svarende til 2-3 timers konventionel træning. LOBPA Kl.: 14:30 Stand: C1-016 Hvad betyder en BPA for mig Kom og hør hvordan et medlem oplever, at BPA gør en forskel i hverdagen. Vendlet ApS Kl.: 15:00 Stand: C3-014 VENDLET og mobilisering Workshop v./ salgsleder Claus Lykke. miha bodytec Kl.: 15:00 Stand: C2-005 LOBPA Kl.: 15:00 Stand: C1-016 Politiske toner i debatten om BPA Kom og hør hvad der rør sig i den politiske debat om BPA og få en snak med en konsulent, der kender til lovforslagene og hvordan LOBPA som socialøkonomisk virksomhed gør en forskel. MasterCARE Kl.: 15:00 Stand: C3-051 Morgendagens forflytning Vendlet ApS Kl.: 15:30 Stand: C3-014 Udtrækning af dagens vinder Kom og hør om du er den heldige vinder af et wellnessophold. miha bodytec Kl.: 15:30 Stand: C2-005 Vendlet ApS Kl.: 15:45 Stand: C3-014 Hvad skal vi med velfærdsteknologi? Mini seminar v./ fysioterapeut Peter Maindal.

17 Eventprogram LOBPA Kl.: 16:00 Stand: C1-016 Politiske toner i debatten om BPA Kom og hør hvad der rør sig i den politiske debat om BPA og få en snak med en konsulent, der kender til lovforslagene og hvordan LOBPA som socialøkonomisk virksomhed gør en forskel. LOBPA Kl.: 16:30 Stand: C1-016 Lodtrækning - Tip en 13 er om BPA hos LOBPA Tip en 13 er om BPA hos LOBPA, hver dag 9-16 og vind en kurv til et selvstændigt liv i haven. Socialstyrelsen Kl.: 09:00 Stand: C4-042 Kør sikkert Projektet Kør sikkert er et samarbejde mellem 3 kommuner og Socialstyrelsen. Projektet handler om at teste elkørestolsbrugere og scooterbrugere med hensyn til deres kørefærdigheder. Kom og hør om projektet og test dine kørefærdigheder på Testbanen på stand C Ergoterapeutforeningen Ergolet ApS Kl.: 09:00 Stand: C4-059 Vægtaflastning til at øge det fysiske funktionsniveau På Ergolets stand C4-059 er der demonstration af genoptræning med vægtaflastning hele dagen. Ved hjælp af vægtaflastning giver ErgoTrainer en unik mulighed for et individuelt tilpasset genoptræningsforløb, der effektivt øger det fysiske funktionsniveau. Se den i brug eller prøv den selv. SmartHome Aps Kl.: 09:00 Stand: C3-020 Konkurrence - Vind et AquaClean Kom og bliv klogere på SmartHome og deltag i konkurrencen om 1 stk AquaClean 5000Plus monteret hos dig. Dansk Handicap Idræts Forbund Torsdag Brøndby Kommune Kl.: 09:00 - Lokale B4-M3 Miniseminar lokale B4-M3 Kl.: 09:00 Hal B3 - Lokale B3-M1 Netværksmøde - Hverdagsrehabilitering For medlemmer af Ergoterapeutforeningen, der arbejder med eller har interesse for hverdagsrehabilitering. Kl.: 09:00 Stand: C4-091 Aktivitetszonen Dansk Handicap Idræts Forbund tilbyder de besøgende et tætpakket program med aktiviteter inden for idræt og bevægelse. Programme sammensættes i samarbejde med en række samarbejdspartnere herunder bl.a. Servicehundene, som giver daglige opvisninger på aktivitetsarealet. Cobi Rehab og Health & Rehab Scandinavia KL og Københavns Kommune Kl.: 10:00 Hal B3 - Lokale B3-M3 Fremtidens plejecenter - Implementeringsudfordringer og fremtidens velfærdsteknologiske løsninger Hvordan får man allerede eksisterende velafprøvet velfærdsteknologi implementeret i fremtidens plejecentre? Og hvilke forventninger og krav har kommunerne til fremtidens velfærdsteknologi? Kom og vær med til en dialog med medarbejdere og leverandører via to paneldebatter og en netværkssession med kommunale eksempler. Vi slutter af med en lukket kommunal opsamling. Telecentre Danmark Kl.: 09:30 Kl.: 10:00 Hal C1 - Lokale C1-M5/ C1-M4 Smertekonferencen 2014 Smerteproblematikken har en væsentlig indvirkning på hovedparten af de forskellige borgere, vi som fagpersoner dagligt er i kontakt med. Konferencen udfordrer forskellige smerteproblematikker ud fra et tværfagligt perspektiv og henvender sig til personale, der ønsker teoretisk og praktisk viden om pleje, behandling, træning og mobilisering af patienter og borgere med smerter. Hal C1 - Lokale C1-M4 Hvad betyder det for mig What s in it for me - Digitaliseringens betydning for borgeren og fællesskabet På seminaret sætter fokus på: Gevinsten for samfundet, udfordringerne og begrænsninger samt motivationen hos borgeren, bl. på baggrund. Vendlet ApS Kl.: 10:00 Stand: C3-014 Hvad skal vi med velfærdsteknologi? Mini seminar v./ fysioterapeut Peter Maindal. miha bodytec Kl.: 10:00 Stand: C2-005 LOBPA Kl.: 10:00 Stand: C1-016 Få et fællesskab i LOBPA med andre borgere med BPA Få en snak med LOBPAs medlemskonsulent om de forskellige aktiviteter. Vendlet ApS Kl.: 10:20 Stand: C3-014 Den bariatriske borger, definitioner og udfordringer Mini seminar v./ ergoterapeut Pia Beck. Etac Kl.: 10:30 Fra Fru Fernando Møhge til Cross 5 Ergoterapeut Lise Møldrup, Etac, ekspert udi manuelle kørestole og siddestillingsanalyse, giver dig her en historisk indsigt i kørestolens udvikling frem til nutidens standarder, krav og muligheder. Anatomic SITT A/S Kl.: 10:30 Formstøbte sæder Mini Seminar om formstøbte sæder med H.C Winther fra Anatomic Sitt. Birdhouse Kl.: 10:30 Hal C4 Med OPT kan både spisning og tale forbedres! Birdhouse inviterer til mini-seminar om OPT terapi for både børn og voksne. Oral Placement Therapy er udviklet af amerikanske specialister. AlterGFysiodema aps Kl.: 10:30 - Lokale B4-M4 Vægtaflastet fysisk aktivitet i overtrykskammer (AlterG). Fremtidens vej til effektiv fysisk træning? Bent R Jensen har gennem de seneste år deltaget i en række kliniske undersøgelser med AlterG træning til patienter med progredierende sygdomme: Muskelsvind, Parkinsonisme, Osteoartrit og også målt Ground Reaction Forces påvirkning af kroppen under AlterG træning. Bente vil resumere sine resultater mhp anvendelse af AlterG træning som led i den fysiske genoptræning. v. Lektor, msk, phd, Bente R. Jensen, Integreret fysiologi, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet. Vendlet ApS Kl.: 10:30 Stand: C3-014 VENDLET og lejring Workshop v./ fysioterapeut Lars Büchert. miha bodytec Kl.: 10:30 Stand: C2-005 Vendlet ApS Kl.: 11:00 Stand: C3-014 Hvorfor er lejring så vigtigt? Mini seminar v. /fysioterapeut Peter Maindal. miha bodytec Kl.: 11:00 Stand: C2-005 LOBPA Kl.: 11:00 Stand: C1-016 Er du ung og har eller på vej til at få en BPA? Kom og mød Amalie Pi Riis, der er 22 år og har en BPA. MasterCARE Kl.: 11:00 Stand: C3-051 Morgendagens forflytning VELA - Vermund Larsen AS Kl.: 11:30 Hal B3 VELA Activerest Nyt revolutionerende siddesystem til el-kørestole

18 Eventprogram Handicare AS Kl.: 11:30 Får du nok korte rammer? Stabilitet, siddestilling og korrekt stellængde på en tilpasningskørestol. Sundhedsstyrelsen Kl.: 11:30 Hal C4 Meld hændelser med hjælpemidler Sundhedsstyrelsen lancerer en ny kampagne om hjælpemidler Meld hændelser med hjælpemidler. Post Danmark AS Kl.: 11:30 - Lokale B4-M4 Velfærdsdistribution Hør om Post Danmarks nye løsninger inden for velfærdsdistribution. Vendlet ApS Kl.: 11:30 Stand: C3-014 Hvad skal vi med velfærdsteknologi? Mini seminar v./ fysioterapeut Peter Maindal. miha bodytec Kl.: 11:30 Stand: C2-005 miha bodytec Kl.: 12:00 Stand: C1-016 Få din ABC om BPA hos LOBPA Hvad gør jeg, hvis jeg vil have en BPA? Mød et medlem af LOBPA, der har en BPA og en erfaren konsulent fra LOBPA. (gentages kl ). MasterCARE Kl.: 12:00 Stand: C3-051 Nyheder Etac Kl.: 12:30 Turtle formstøbning, det mest individuelle hjælpemiddel Etac er eksperter i optimale formstøbte løsninger, skalstole, for et langt større velbefindende hos den fysisk handicappede bruger. Bruger - Hjælper Formidlingen AS Kl.: 12:30 Hal C4 Mød BHF s borgerpanel for BPA-området Mød medlemmerne af BHF s nye borgerpanel, og bliv præsenteret for tankerne bag initiativet. LOBPA Kl.: 12:30 Stand: C1-016 Er du ung og har eller på vej til at få en BPA? Kom og mød Amalie Pi Riis, der er 22 år og har en BPA. Olivia Danmark Kl.: 13:00 - Lokale B4-M3 Workshop med Esma Birdi: Knæk de kulturelle koder Mødet mellem fremmede kulturer og det danske kommunale system er ikke altid enkelt. Hvilke særlige spilleregler skal man kende, og hvad kan man gøre for at få en god kontakt? Annette Johannesen og Annette Krath Poulsen Kl.: 13:00 Hal B3 - Lokale B3-M1 Bedst at kunne handle selv! Mini-konferencen præsenterer forskningsresultater om vellykket aldring og debatterer udfordringer og muligheder nye serviceløsninger og hjælpemidler, som understøtter ældres muligheder i hverdagen. Vendlet ApS Kl.: 13:00 Stand: C3-014 Madrasser - et overblik over typer og egenskaber Mini seminar v./ ergoterapeut Pia Beck. AlterGFysiodema aps Kl.: 13:00 Stand: C2-027A Gå på månen - Få en tur i AlterG AltergG er en ny type vægtaflastende løbebånd, hvor en person bæres af luft i stedet for at være ophængt i et seletøj. SmartHome Aps Kl.: 13:00 Stand: C3-020 Produktudvikling Kom og deltag i erfaringsudveksling om hjælpemiddelløsninger til badeværelset i samarbejde med vores leverandør fra England. Er det en menneskeret, at kunne nyde et varmt karbad? miha bodytec Kl.: 13:00 Stand: C2-005 LOBPA Kl.: 13:00 Stand: C1-016 Hvad betyder en BPA for mig Kom og hør hvordan et medlem oplever, at BPA gør en forskel i hverdagen. MasterCARE Kl.: 13:00 Stand: C3-051 Morgendagens forflytning Birdhouse Kl.: 13:30 Hal C4 Med OPT kan både spisning og tale forbedres! Birdhouse inviterer til mini-seminar om OPT terapi for både børn og voksne. Oral Placement Therapy er udviklet af amerikanske specialister. Ergolet ApS Kl.: 13:30 - Lokale B4-M4 Vægtaflastning til at øge det fysiske funktionsniveau Ny forskning inden for området gennemgås, herunder anbefalinger for dosis og intensitet. Eksempler på træning fremvises vha. videocases. Vendlet ApS Kl.: 13:30 Stand: C3-014 DORMILET - fremtidens trykaflastende madras Workshop v./ konsulent Michael Gervin. miha bodytec Kl.: 13:30 Stand: C2-005 LOBPA Kl.: 13:30 Stand: C1-016 Få et fællesskab i LOBPA med andre borgere med BPA Få en snak med LOBPAs medlemskonsulent om de forskellige aktiviteter. Etac Kl.: 14:00 Stand: C4-060 Fra 2 til 1 i plejearbejdet Kom og få tips & tricks fra Etacs forflytningseksperter Steffen, Stine, Ole og Anette så din arbejdsdag bliver nemmere og mere sikker i arbejdet med borgeren. miha bodytec Kl.: 14:00 Stand: C2-005 LOBPA Kl.: 14:00 Stand: C1-016 Cafésnak om dilemmaer med BPA Kom og hør om hverdagens dilemmaer og giv dit bidrag til, hvordan vi løser dem. MasterCARE Kl.: 14:00 Stand: C3-051 Nyheder Bjørn Nielsen Rehab & Hospitalsartikler AS Kl.: 14:30 Nu er det On & Off med kompressionsstrømpen Seminar om den patenterede verdensnyhed On & Off Stocking, der sætter nye standarder for på- og aftagning af kompressionsstrømper. Maribo Medico Kl.: 14:30 Hal C2 - Debatzonen Digital sundhed Motivation gennem velfærdsteknologi. Vendlet ApS Kl.: 14:30 Stand: C3-014 Arbejdsmiljø - kan man vælge til og fra? Mini seminar v./ ergoterapeut Pia Beck.

19 Eventprogram miha bodytec Kl.: 14:30 Stand: C2-005 LOBPA Kl.: 14:30 Stand: C1-016 Hvad betyder en BPA for mig Kom og hør hvordan et medlem oplever, at BPA gør en forskel i hverdagen. Vendlet ApS Kl.: 14:30 Stand: C3-014 VENDLET og mobilisering Workshop v./ salgsleder Claus Lykke. LOBPA Kl.: 15:00 Stand: C1-016 Politiske toner i debatten om BPA Kom og hør hvad der rør sig i den politiske debat om BPA og få en snak med en konsulent, der kender til lovforslagene og hvordan LOBPA som socialøkonomisk virksomhed gør en forskel. MasterCARE Kl.: 15:00 Stand: C3-051 Morgendagens forflytning Vendlet ApS Kl.: 15:30 Stand: C3-014 Udtrækning af dagens vinder Kom og hør om du er den heldige vinder af et wellnessophold. LOBPA Kl.: 15:30 Stand: C1-016 Cafésnak om dilemmaer med BPA Kom og hør om hverdagens dilemmaer og giv dit bidrag til, hvordan vi løser dem. Vendlet ApS Kl.: 15:45 Stand: C3-014 Den bariatriske borger, definitioner og udfordringer Mini seminar v./ ergoterapeut Pia Beck. LOBPA Kl.: 16:00 Stand: C1-016 Politiske toner i debatten om BPA Kom og hør hvad der rør sig i den politiske debat om BPA og få en snak med en konsulent, der kender til lovforslagene og hvordan LOBPA som socialøkonomisk virksomhed gør en forskel. miha bodytec Kl.: 15:00 Stand: C2-005 miha bodytec Kl.: 15:30 Stand: C2-005 LOBPA Kl.: 16:30 Stand: C1-016 Lodtrækning - Tip en 13 er om BPA hos LOBPA Tip en 13 er om BPA hos LOBPA, hver dag 9-16 og vind en kurv til et selvstændigt liv i haven. Redaktionen for programmet er afsluttet d. 15. august. Redaktionen fralægger sig ethvert ansvar for trykfejl. Når arbejdet gør ondt. Kom og få en snak om ergonomi og gode arbejdsstillinger. Du kan samtidig deltage i vores konkurrence, hvor du kan vinde en Dynamostol. Vi ses på stand: C1-001

20 Gateway to Scandinavia Scandinavias largest trade exhibition See You in 2016! Bella Center, Copenhagen May Contact Health & Rehab Scandinavia Ambolten 39 DK-6000 Kolding T

Skandinaviens største messe for hjælpemidler, velfærdsteknologi, sundhedsteknologi, serviceydelser samt pleje- og hospitalsudstyr.

Skandinaviens største messe for hjælpemidler, velfærdsteknologi, sundhedsteknologi, serviceydelser samt pleje- og hospitalsudstyr. 9. - 11. september 2014 Bella Center København Skandinaviens største messe for hjælpemidler, velfærdsteknologi, sundhedsteknologi, serviceydelser samt pleje- og hospitalsudstyr. Brugere Kronikere Pårørende

Læs mere

I N V I T A T I O N Health & Rehab Messe den 9.-11. september 2014 i Bella Center

I N V I T A T I O N Health & Rehab Messe den 9.-11. september 2014 i Bella Center I N V I T A T I O N Health & Rehab Messe den 9.-11. september 2014 i Bella Center AKPdesign inviterer til 3 inspirerende dage med Mini-Konference, Erfaringsudveksling, Innovative Prototyper, testede Designhjælpemidler

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

UNGE I CENTRUM - VEJE TIL DET UNGDOMSVENLIGE HOSPITAL. Sygeplejesymposium på OUH Ved klinisk sygeplejespecialist Jette Sørensen

UNGE I CENTRUM - VEJE TIL DET UNGDOMSVENLIGE HOSPITAL. Sygeplejesymposium på OUH Ved klinisk sygeplejespecialist Jette Sørensen UNGE I CENTRUM - VEJE TIL DET UNGDOMSVENLIGE HOSPITAL. Sygeplejesymposium på OUH 2013 Ved klinisk sygeplejespecialist Jette Sørensen Odense University Hospital VISION At arbejde målrettet og evidensbaseret

Læs mere

Værdiskabende teknologi - Til ældre

Værdiskabende teknologi - Til ældre Værdiskabende teknologi - Til ældre Niels Henrik Helms Forskningschef UCSJ Aldring Copyright 2010 Pearson Education, Inc. Hvilken værdi? - Aldring samfundsmæssigt Det grå guld eller ældrebyrden Markedspotentiale

Læs mere

Demens og velfærdsteknologi. Dennis C. Søndergård

Demens og velfærdsteknologi. Dennis C. Søndergård Demens i Norden, Torshavn den 26. maj. Demens og velfærdsteknologi Dennis C. Søndergård 22-06-2015 Dennis C. Søndergård 1 . THE NORDIC WELFARE MODEL Welfare Politics Disability Issues Alcohol and drug

Læs mere

Værdiskabende teknologi

Værdiskabende teknologi Værdiskabende teknologi - Til ældre Niels Henrik Helms Forskningschef UCSJ Aldring Copyright 2010 Pearson Education, Inc. Hvilken værdi? - Aldring samfundsmæssigt Det grå guld eller ældrebyrden Markedspotentiale

Læs mere

Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling

Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling International forretningsudvikling Invio - Innovationsnetværk for oplevelsesøkonomi (Danmark) og Innovationsnetværket Arena USUS (Norge)

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE DIAS 1 OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE Kvalitet i Velfærdsteknologi Eller Velfærdsteknologi & Kvalitet Henriette Mabeck,MI. Ph.D. - KMD Future Solutions HVEM ER GIRAFFEN- DER SKAL SIGE NOGET NU? DIAS

Læs mere

Claus Duedal Pedersen. Innovation i en driftsorganisation

Claus Duedal Pedersen. Innovation i en driftsorganisation Claus Duedal Pedersen Innovation i en driftsorganisation Pejlemærker for Innovation Fokus på kliniske behov Fokus på patients behov og oplevelser Fokus på klinisk kvalitet Skabe viden og evidens 2 Nyt

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Den danske klynge for velfærdsteknologi. Demens tema, Odense den 17. september 2015

Den danske klynge for velfærdsteknologi. Demens tema, Odense den 17. september 2015 Den danske klynge for velfærdsteknologi Demens tema, Odense den 17. september 2015 VELKOMMEN Demens: Et godt, trygt og værdigt liv med velfærdsteknologi Hvem er Welfare Tech? Welfare Tech er en markedsdreven

Læs mere

KONFERENCEN OM GEVINSTREALISERING MED FOKUS PÅ DIGITALISERING JOHN CHRISTIANSEN KREDSFORMAND, DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK

KONFERENCEN OM GEVINSTREALISERING MED FOKUS PÅ DIGITALISERING JOHN CHRISTIANSEN KREDSFORMAND, DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK KONFERENCEN OM GEVINSTREALISERING MED FOKUS PÅ DIGITALISERING JOHN CHRISTIANSEN KREDSFORMAND, DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK DEN FAGLIGE VINKEL PÅ POTENTIALET I SUNDHEDS- OG VELFÆRDSTEKNOLOGI Patientforløb

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Udbyttet af turen har overordnet været, at vi har fået viden om: Hjælpemidler Systematisering af dokumentation Bariatrisk sygepleje

Udbyttet af turen har overordnet været, at vi har fået viden om: Hjælpemidler Systematisering af dokumentation Bariatrisk sygepleje !"#$!%!&'#()*#"$!&+,!*!-$.%($.!""# 2 Baggrund I forbindelse med dataindsamlingen til Projekt Bariatri det gode patientforløb og den attraktive arbejdsplads - er der afsat midler til at indhente viden fra

Læs mere

SANO. Præsentation af MitSano v/annie Abildtrup DIRF temadag den 7. april 2016

SANO. Præsentation af MitSano v/annie Abildtrup DIRF temadag den 7. april 2016 SANO Præsentation af MitSano v/annie Abildtrup DIRF temadag den 7. april 2016 1 Program Kort præsentation af Sano, - hvem er vi? MitSano Formål, baggrund og etablering MitSano MitSano - Det nuværende produkt

Læs mere

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende 1 Oplæggets fokus rehabilitering af ældre borgere udgangspunkt i hjemmet aktivitet

Læs mere

Velfærdsteknologi som aktiv i rehabiliteringsprocessen

Velfærdsteknologi som aktiv i rehabiliteringsprocessen Velfærdsteknologi som aktiv i rehabiliteringsprocessen CARENET d. 9.september Health and Rehab 2014 v. Kirsten Rud Bentholm Leder, Teknologi i Praksis Teknologi i Praksis en socialøkonomisk virksomhed

Læs mere

browser ARRANGEMENTER

browser ARRANGEMENTER Page 1 of 5 MedTech Innovation - Nyhedsbrev november 2015 View this email in your browser ARRANGEMENTER Book en gratis stand på Medico Bazaren, 8. marts 2016 Kom og udstil din produktidé eller udviklingsprojekt

Læs mere

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering Digital revolution Torben Stolten Thomsen Projektleder og kvalitetskonsulent Medlem af NMC ekspertpanelet 2014-2015 tt@hansenberg.dk Telefon 79320368 eller 21203610 Dagens tema Hvilken revolution? Her

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

DELTA. Mikkel Leth Olsen - mlo@delta.dk madebydelta.com

DELTA. Mikkel Leth Olsen - mlo@delta.dk madebydelta.com DELTA Mikkel Leth Olsen - mlo@delta.dk madebydelta.com BACK TRACK Fremtidens Rygtræning i Hjemmet History & highlights Technology pathfinders since 1941 70 years of history in headlines: 40 ties Knowledge

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder MEDTECH INNOVATION Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder DIT UDBYTTE Bliv udfordret Er du kliniker, forsker eller har en virksomhed indenfor det medicotekniske område, så kan

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

SmartCare. CareWare 2012. Bedre arbejdsliv i velfærdssektoren. Nu.

SmartCare. CareWare 2012. Bedre arbejdsliv i velfærdssektoren. Nu. SmartCare CareWare 2012 Bedre arbejdsliv i velfærdssektoren. Nu. Udstilling 18. april 2012 International konference, udstilling, workshop og netværk 19. april 2012 CareWare 2012, SmartCare Sundheds-, velfærds-

Læs mere

KLAR TIL NYE MULIGHEDER

KLAR TIL NYE MULIGHEDER KLAR TIL NYE MULIGHEDER Dagens program Klar til nye muligheder 24. november 2014 Råhavegaard Maribovej 9, 4960 Holeby. 8:30 09:00 Kaffe og registrering på Råhavegaard 09:00 11:00 Rundvisning på byggepladserne

Læs mere

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen Danmarks Læringsfestival 25.-26. marts 2014, Bella Center, København Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen En ny tradition er skabt Mød mulighederne Når Danmarks Læringsfestival den 25. og

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS)

Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS) Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS) Helle K. Iversen, Apopleksiansvarlig overlæge, forskningslektor, dr. med. Apopleksienheden, Neurologisk afdeling Glostrup Hospital, Københavns Universitet

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland

Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Erasmus samarbejdsaftale mellem TEI Athens, Departement of Health Visiting Grækenland og UCC Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Danmark FORMÅL MED INTERNATIONALISERING

Læs mere

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen Living with Statins Final Symposium Monday 27 th Tuesday 28 th November 2017 University of Copenhagen Faculty of Faculty of Social Sciences Faculty Auditorium: Henrik Dam Blegdamsvej 3, 2200 Copenhagen

Læs mere

Ergoterapi og velfærdsteknologi

Ergoterapi og velfærdsteknologi Ergoterapi og velfærdsteknologi Hvad er velfærdsteknologi? Overordnet er velfærdsteknologi den teknologi, som vi anvender for at forbedre og effektivisere velfærdssamfundets ydelser til borgerne. I arbejdet

Læs mere

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk gint Seminar Michael Jepsen (MiJ) Grontmij Carl Bro Næstformand Bentleyuser.dk Mij@gmcb.dk www.grontmij-carlbro.dk gint Seminar Agenda 10:00 Registration and

Læs mere

Verden tilhører dem, der kan forstå at forandre

Verden tilhører dem, der kan forstå at forandre KL TOPMØDE 2016 AALBORG Verden tilhører dem, der kan forstå at forandre Professor Ole Sejer Iversen Aarhus Universitet & University of Technology, Sydney @sejer Source: http://www.fastcoexist.com/1680659/the-beam-toothbrush-knows-if-youre-not-brushing-enough

Læs mere

Kurser der skaber muligheder. Udvid dine kompetencer

Kurser der skaber muligheder. Udvid dine kompetencer Kurser der skaber muligheder Udvid dine kompetencer Indledning Etac udvikler og markedsfører hjælpemidler til personer med nedsat bevægelsesfrihed. Nøgleordene for vores produkter er funktion, form og

Læs mere

Konferencen består af flere moduler, og du kan frit vælge, hvilke dele du vil deltage i:

Konferencen består af flere moduler, og du kan frit vælge, hvilke dele du vil deltage i: Konferencen består af flere moduler, og du kan frit vælge, hvilke dele du vil deltage i: DATO Overblik over konferencen 12. november Studietur til nybyggede plejeboliger i København og Nordsjælland 13.

Læs mere

Apps potentialet set fra kommunerne

Apps potentialet set fra kommunerne Apps potentialet set fra kommunerne v. Kirsten Rud Bentholm, leder, ergoterapeut Teknologi i Praksis En socialøkonomisk virksomhed i et strategisk partnerskab med Aarhus Kommune MarselisborgCentret, Aarhus

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Turtle. Optimale formstøbte løsninger for et langt større v elbefindende

Turtle. Optimale formstøbte løsninger for et langt større v elbefindende Turtle Optimale formstøbte løsninger for et langt større v elbefindende 1 I trygge hænder Hvem har brug for en formstøbt enhed? Etac og R82 har siden 1997 arbejdet tæt sammen om produktionen af formstøbte

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

KURSER DER SKABER. muligheder UDVID DINE KOMPETENCER

KURSER DER SKABER. muligheder UDVID DINE KOMPETENCER KURSER DER SKABER muligheder UDVID DINE KOMPETENCER Indledning Etac udvikler og markedsfører hjælpemidler til personer med nedsat bevægelsesfrihed. Nøgleordene for vores produkter er funktion, form og

Læs mere

Simulation på Tværs. Hanne Selberg Senior Lecturer Faculty of Health and Technology

Simulation på Tværs. Hanne Selberg Senior Lecturer Faculty of Health and Technology Simulation på Tværs Senior Lecturer Faculty of Health and Technology Hospitalet Testlejligheden Fysisk trænings-og testlab Den fleksible etage Udstyr Fantomer Færdighedstrænere Velfærdsteknologier Diverse

Læs mere

Future Lab præsentation

Future Lab præsentation Future Lab præsentation Hvad er Future Lab? SOSU Nord Future Lab er en del af SOSU Nord En enhed, der skal sikre, at: SOSU Nord sætter sig i spidsen som dét bindeled, der sikrer, at nye sundheds- og velfærdsteknologiske

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Lær at lave effektive og inspirerende præsentationer Effektiv formidling gennem PowerPointpræsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

- GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS

- GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS Dagens Program 13:00 13:10 Velkomst og introduktion ved Gunhild Sander Garsdal 13:10 13:30 Muligheder i Horizon2020 inden for sundhed og velfærd v/ Kim Kryger,

Læs mere

Observationer af personer

Observationer af personer new ways of working Spørgeskema Workshop Observationer af personer Observationer i rum Interviews Observationer af møder Snapshots Inspirationsforedrag Episoder Arbejdsmønsteranalyse Metoder til at afdække

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

K O N F E R E N C E P R O G R A M

K O N F E R E N C E P R O G R A M O N S D A G D. 9. S E P T E M B E R 2 0 1 5 Kl. 10.00-11.00: Esbjerg-modellen Kan sundhedsvæsnet sætte borgeren i centrum uden at det går ud over den sundhedsfaglige kvalitet? Siden 2010 har Esbjerg kommune

Læs mere

Torsdag den 2. juni og fredag den 3. juni Invitation / Seminar. Fra på 5 år. - Sådan bliver sygehusvæsenet % mere effektivt

Torsdag den 2. juni og fredag den 3. juni Invitation / Seminar. Fra på 5 år. - Sådan bliver sygehusvæsenet % mere effektivt Invitation / Seminar Torsdag den 2. juni og fredag den 3. juni 2016 Fra 0-100 på 5 år - Sådan bliver sygehusvæsenet 2-4-6-8 % mere effektivt Sådan bliver sygehusvæsenet 2-4-6-8 % mere effektivt Kravene

Læs mere

Independent Living & EU s 7. Rammeprogram

Independent Living & EU s 7. Rammeprogram Independent Living & EU s 7. Rammeprogram EU Baggrund Et eksempel Diskussion: Samarbejds- og projektmuligheder Morten Kyng, Center for Pervasive Healthcare, IT-byen Katrinebjerg sundhedsitnet 9. Februar

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Veldfærdsteknologi - et kulturanalytisk perspektiv

Veldfærdsteknologi - et kulturanalytisk perspektiv Veldfærdsteknologi - et kulturanalytisk perspektiv Astrid Jespersen, Center for Humanistisk Sundhedsforskning & Center for Sund Aldring, Københavns Universitet Center for Sund Aldring (CESA) Theme 1: Health

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter TROMSØ 2015 Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter 18-06-2015 Nordic Centre for Welfare and Social Issues 1 Nordisk Ministerråd Blandt verdens

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Vækst gennem eksport Benelux, Irland og UK (Brexit)

Vækst gennem eksport Benelux, Irland og UK (Brexit) TEMADAG Vækst gennem eksport Benelux, Irland og UK (Brexit) Faxe Peter Rosenkrands Slide 1 NØGLETAL Aktivitet: Placering: Etableret: 1959 Ejerskab: Ansatte: 42 Produktion: Kunder: > 300 Ordre produktion

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA Kort om Rambøll Vores udgangspunkt Rekruttering og kompetencer i forhold Til Ramboll Fundamentals og værdier Om projektledelse i Rambøll Project Excellence Jobfamilier;

Læs mere

Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE

Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE kl. 9.40 Velkomst, registrering og indledning ved Claus Clausen kl. 9.50 #01 Industri 4.0 omsat i praksis Ved Bo Lybæk, President and CEO, GPV International,

Læs mere

Standard hjælpemidler som indkøbes af 60 selskabet. Egedal Kommune og Frederikssund

Standard hjælpemidler som indkøbes af 60 selskabet. Egedal Kommune og Frederikssund Standard hjælpemidler som indkøbes af 60 selskabet. Egedal Kommune og Frederikssund Standardhjælpemidler er nedenstående hjælpemidler, som til enhver tid bør findes på depotet og som typisk udleveres ofte.

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

INVITATION. Internationalt fag- og debatseminar om Værdien af tidlig forebyggende indsats - hvordan gør vi den bedre, og hvad der skal til?

INVITATION. Internationalt fag- og debatseminar om Værdien af tidlig forebyggende indsats - hvordan gør vi den bedre, og hvad der skal til? INVITATION Internationalt fag- og debatseminar om Værdien af tidlig forebyggende indsats - hvordan gør vi den bedre, og hvad der skal til? 27. maj 2016 kl. 9.30-16.00 i Torvehallerne i Vejle Hvordan måler

Læs mere

AUDIT. - en metode til kvalitetsudvikling af klinisk praksis. Jan Mainz, Syddansk Universitet

AUDIT. - en metode til kvalitetsudvikling af klinisk praksis. Jan Mainz, Syddansk Universitet AUDIT - en metode til kvalitetsudvikling af klinisk praksis Workshop 4 Hvordan skal vi gennemføre audit i det danske sundhedsvæsen? Program Introduktion: Hvad er audit og har det effekt på kvaliteten af

Læs mere

SUNDHED FREMTIDENS FORUDSÆTNING FOR VÆKST Konference 25.10.2010 DGI Byen København

SUNDHED FREMTIDENS FORUDSÆTNING FOR VÆKST Konference 25.10.2010 DGI Byen København SUNDHED 2010 SUNDHED FREMTIDENS FORUDSÆTNING FOR VÆKST Konference 25.10.2010 DGI Byen København Lægemiddelindustri foreningen inviterer til debat Danmark er begun stiget af en international stærk sundhedsbranche,

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Effektiv formidling gennem PowerPoint-præsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles at være vidne til en kedsommelig og ustruktureret PowerPointpræsentation med dårlige

Læs mere

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Fagligt Træf 1 TEMA Fagligt Tekst indsættes Træf Invitation til Fagligt Træf 2007 Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Faglig inspiration til forflytningsvejledere, forflytningsansvarlige og undervisere

Læs mere

MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER

MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER Center for Frihedsteknologi, Sundhed og Omsorg Mere velfærdsteknologi til flere aarhusianere For at flere aarhusianere skal have gavn af velfærdsteknologi

Læs mere

Future Lab præsentation

Future Lab præsentation Future Lab præsentation Hvad er Future Lab? SOSU Nord Future Lab er en del af SOSU Nord En enhed, der skal sikre, at: SOSU Nord sætter sig i spidsen som dét bindeled, der sikrer, at nye sundheds- og velfærdsteknologiske

Læs mere

CareNet vidensrejse til Paris 2015

CareNet vidensrejse til Paris 2015 CareNet vidensrejse til Paris 2015 Den 20. 22. maj 2015 inviterer CareNet på vidensejse til kærlighedens by Paris med fokus på sundheds- og velfærdsteknologi. Her kan du både se de nyeste sundheds- og

Læs mere

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed?

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Danske Gymnasiers ledelseskonference Den 15. april 2015 Søren Barlebo Rasmussen (sbr@cbs-simi.dk, barlebokon.dk) Perspektiv/erfaringer:

Læs mere

Turtle Optimale formstøbte løsninger for et langt større velbefindende

Turtle Optimale formstøbte løsninger for et langt større velbefindende Turtle 05.2013 DK Turtle Optimale formstøbte løsninger for et langt større velbefindende Turtle side 4 side 5 I trygge hænder Hvem har brug for en formstøbt enhed? Etac og R82 har siden 1997 arbejdet tæt

Læs mere

HJÆLPETEKNOLOGIER. Find eller skab, hvad der er brug for, og brug det rigtig! 8. september 2010 Ivan Kjær Lauridsen

HJÆLPETEKNOLOGIER. Find eller skab, hvad der er brug for, og brug det rigtig! 8. september 2010 Ivan Kjær Lauridsen HJÆLPETEKNOLOGIER Find eller skab, hvad der er brug for, og brug det rigtig! 8. september 2010 Ivan Kjær Lauridsen Udbud / efterspørgsel efter arbejdskraft personaleplanlægning i Århus Kommune set fra

Læs mere

DESIGNGUIDE. Version 1.0 december 2015 OUR GOAL IS TO IMPROVE LIFE QUALITY WITH TECHNOLOGY

DESIGNGUIDE. Version 1.0 december 2015 OUR GOAL IS TO IMPROVE LIFE QUALITY WITH TECHNOLOGY DESIGNGUIDE Version 1.0 december 2015 OUR GOAL IS TO IMPROVE LIFE QUALITY WITH TECHNOLOGY INDHOLD: Cachet har brug for sikre deres strategiske kommunikation til deres visuelle kommunikation ved opstart

Læs mere

Erhvervsleder i Praktik og IBM

Erhvervsleder i Praktik og IBM Pia Rønhøj Manager CSR and Employer Branding IBM Danmark Erhvervsleder i Praktik og IBM 1 Our Strategy and Values: Working for a Smarter Planet IBM er Danmarks største it- og konsulentvirksomhed 2 IBM

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Perspektiverne i erhvervsudviklingen - hvor er mulighederne og hvordan bliver du en medspiller? Direktør Henrik Kagenow, 6.

Perspektiverne i erhvervsudviklingen - hvor er mulighederne og hvordan bliver du en medspiller? Direktør Henrik Kagenow, 6. Perspektiverne i erhvervsudviklingen - hvor er mulighederne og hvordan bliver du en medspiller? Direktør Henrik Kagenow, 6. oktober 2011 Hvem er Welfare Tech Region? Welfare Tech Region er erhvervslivets

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

Velfærdsteknologi. Temamøde i ATV, Aalborg d. 27. oktober Jørgen Løkkegaard, teamleder Center for Robotteknologi

Velfærdsteknologi. Temamøde i ATV, Aalborg d. 27. oktober Jørgen Løkkegaard, teamleder Center for Robotteknologi Velfærdsteknologi udfordringer d & muligheder Temamøde i ATV, Aalborg d. 27. oktober Jørgen Løkkegaard, teamleder Center for Robotteknologi Teknologisk Institut, Center for Robotteknologi 104 år, 40 centre.

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Venka Simovska Katrine Dahl Madsen Lone Lindegaard Nordin Forskning i sundhedsfremmende og bæredygtig

Læs mere

Hvordan kan vi konkurrere med resten af verden med vores viden om velfærdsteknologi i plejesektoren? Direktør Henrik Kagenow, 20.

Hvordan kan vi konkurrere med resten af verden med vores viden om velfærdsteknologi i plejesektoren? Direktør Henrik Kagenow, 20. Hvordan kan vi konkurrere med resten af verden med vores viden om velfærdsteknologi i plejesektoren? Direktør Henrik Kagenow, 20. september 2011 Kunne du tænke dig denne gevinst? 5 % mere tid til direkte

Læs mere

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Fredericia 15.09.2011 Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Indhold Principper for indførelse af teknologi

Læs mere

GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION

GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION Centre for Facilities Management, DTU DFM Netværk GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION Kgs. Lyngby, 21. Mai 2015 PROGRAM Kl. 14.00-14.10: Velkomst - Per Anker Jensen, CFM Kl. 14.10-14.45: Sony og Innovation

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Forretningstur til International Home Care & Rehabilitation Exhibition, Tokyo Japan

Forretningstur til International Home Care & Rehabilitation Exhibition, Tokyo Japan Forretningstur til International Home Care & Rehabilitation Exhibition, Tokyo Japan Selvfølgelig skal vi også nå at se et tempel - men denne tur skal først og fremmest skabe forretning. Japansk teknologi

Læs mere