9 11 September Bella Center Copenhagen Denmark MESSEGUIDE EXHIBITION GUIDE. Et Selvstændigt Liv An Independent Life

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "9 11 September Bella Center Copenhagen Denmark MESSEGUIDE EXHIBITION GUIDE. Et Selvstændigt Liv An Independent Life"

Transkript

1 9 11 September Bella Center Copenhagen Denmark MESSEGUIDE EXHIBITION GUIDE Et Selvstændigt Liv An Independent Life

2 BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN - NÅR DU HAR BRUG FOR HJÆLP STAND 2 LIGE VED INDGANGEN MINISEMINAR HVER DAG KL TIRSDAG 9. SEPTEMBER -M2, kl. 12:30-13:15 Hjælpere til børn, i hjemmet og skole V. Lone Bech Christensen, ergoterapeut på Rehabiliterings Center for Muskelsvind ONSDAG 10. SEPTEMBER Speakers Corner - Hal C4, kl. 12:30-13:15 Rehabilitering for svagtstillede borgergrupper V. Ph.d Morten Sodemann, Ph.d. og professor i Invandremedicin og Global Sundhed TORSDAG 11. SEPTEMBER Speakers Corner - Hal C4, kl. 12:30-13:15 BHF s Borgerpanel Mød medlemmer af BHF srådgivende panel af borgere med BPA ordning, samt direktør Daniel Sten Andersen DELTAG I VORES IPAD KONKURRENCE MØD BHF OPLEV VORES NYE IT SYSTEMER VIND EN IPAD HVER DAG NYHEDSBREV Tilmeld dig med QR koden MERE INFORMATION Se meget mere om Bruger Hjælper Formidlingen på formidlingen.dk København tlf Aarhus tlf formidlingen.dk

3 Protektor H.K.H Prinsesse Benedikte Protektor for Health & Rehab Scandinavia - Skandinaviens største messe for hjælpemidler, velfærdsteknologi, sundhedsteknologi, serviceydelser samt pleje- og hospitalsudstyr. Fotograf Christina Hauschildt Patron of Health & Rehab Scandinavia - Scandinavia s largest exhibition of assistive technology welfare, health technology, services, and care and hospital equipment. Arrangør / Organizer Dansk Rehab Gruppe Strandgade 36, 1. DK-1401 København K T Annoncer Helle Pedersen Grafisk produktion BRUHN Grafisk ApS Oplag stk. Papir Omslag: 170 g silk Indhold: 130 g silk Svanemærket tryksag

4 Welcome Arrangør / Organizer Dansk Rehab Gruppe Strandgade 36, 1. DK-1401 København K T Health & Rehab Scandinavia Ambolten 39 DK-6000 Kolding T Welcome to Health & Rehab Scandinavia, 9 11 September 2014 Focus on An independent Living All players, national and international, as well as users are invited to Scandinavia s largest trade fair with conferences, seminars etc. related to assistive technology, welfare technology, healthcare technology, services, care and hospital equipment. In 2014, Health & Rehab Scandinavia has five focal themes: Healthcare Technologies and Welfare Technologies Future Building Projects Nutrition & Wellbeing Active Living Rehabilitation Whether you are elderly, disabled, hospitalised or under rehabilitation, you may need solutions and assistive devices designed and manufactured specifically with a view to facilitating daily routines and enhancing independent living and quality of life. This also applies to the many employees of the social and healthcare sector. The quality of their working environment is highly dependent on the assistive devices placed at their disposal to improve their working conditions. But what are the possibilities available? What are the right solutions for me or the people I know? Have new working tools been developed to intensify and improve the public efforts? And what are the advantages, which you, as a citizen and public authority, may expect from the implementation of today s and tomorrow s technologies? As has already been said, the Health & Rehab Scandinavia fair addresses everybody interested in the development within this specific sector, whether from Denmark, the remaining part of Scandinavia or from abroad, who would like to gain inspiration and present solutions and products, which make a difference in daily living and increase the quality of life of the individual user and support the professional efforts to the benefit of the service level, working environment and the specific public bottom line. Opening hours Tuesday 9 TH September: 9:00-17:00 Wednesday 10 TH September: 9:00-17:00 Thursday 11 TH September: 9:00-17:00 An overview of the latest products and ideas may be combined with the participation in conferences, seminars, debates, workshops and other learning activities. Arrangements, in which professionals, users, specialists and enterprises discuss the latest knowledge and outlooks and exchange views on welfare, healthcare and assistive technology within the social and healthcare sector in all its aspects. Welcome to the universe of possibilities Health & Rehab Scandinavia 2014

5 Forord Velkommen til Health & Rehab Scandinavia september 2014 med fokus på Et Selvstændigt Liv Alle aktører både nationalt og internationalt samt brugerne er inviteret til Skandinaviens største fagmesse og tilhørende konferencer, seminarer mm i relation til hjælpemidler, velfærdsteknologi, sundhedsteknologi, serviceydelser samt pleje og hospitalsudstyr. I 2014 sætter Health & Rehab Scandinavia særlig fokus på følgende 5 temaer: Sundhedsteknologier og Velfærdsteknologier Fremtidens Byggeri Kost & Trivsel Aktivt Liv Rehabilitering Hvad enten man er ældre, handicappet, patient på et hospital eller under genoptræning, kan man få brug for løsninger og hjælperedskaber, som er udformet og produceret specifikt med henblik på at lette hverdagen, og understøtte et selvstændigt liv og den enkeltes livskvalitet Det samme gælder de mange medarbejdere, der har social- og sundhedsområdet som arbejdsfelt. Kvaliteten af deres arbejdsmiljø er tæt koblet med de hjælperedskaber, som bliver stillet til rådighed for at forbedre deres daglige arbejde. Men hvad findes der af muligheder? Hvilke løsninger er lige noget for mig eller for dem, jeg kender? Hvilke nye arbejdsredskaber findes der til at styrke og forbedre den offentlige indsats? Og hvilket udbytte kan man som borger og offentlig myndighed forvente ved implementeringen af nutidens og fremtidens teknologier? Styregruppe / Management Group Claus Lund Albertsen, Pressalit A/S / Danish Rehabilitation Group Helle Pedersen, Danish Rehabilitation Group / Health & Rehab Scandinavia Jørn Iversen, Jørn Iversen Rødekro ApS / Danish Rehabilitation Group Leif Lytken, Danish Rehabilitation Group Pia Christiansen, Protac A/S / Danish Rehabilitation Group Messekomité / Fair Committee Beate Jarl, Ergoterapeutforeningen / Occupational Therapy association Bent Graasted, Dansk Handicap Idræts Forbund / Danish Disabled Sports Association Else Marie Hansen, Socialstyrelsen / National Board of Social Services Gitte Olsen, Telecentre-Danmark / Telecentre-Denmark Helle Pedersen, Danish Rehabilitation Group / Health & Rehab Scandinavia Jane Nielsen, Specialrådgivningen, Hjælpemidler og Handicap / Special counseling, Assistive products and Disability Morten Lembke Telecentre-Danmark / Telecentre-Denmark Susanne Olsen, Dansk Handicap Forbund / Danish Association for the Disabled Som angivet er messen Health & Rehab Scandinavia for alle med interesse for udviklingen indenfor området, enten man kommer fra Danmark, det øvrige Skandinavien eller har et internationalt tilhørsforhold, og som gerne vil hente inspiration samt præsenteres for løsninger og produkter, som gør en forskel i hverdagen og som højner livskvaliteten hos den enkelte bruger samt understøtter den professionelle indsats til gavn for service niveau, arbejdsmiljøet og den offentlige respektive bundlinje. Et indblik i de nyeste produkter og ideer kan krydres med deltagelse i konferencer, seminarer, debatter, workshops og andre læringsaktiviteter. Arrangementer hvor fagfolk, brugere, specialister og virksomheder diskuterer ny viden og holdninger og udveksler synspunkter indenfor velfærds- og sundhedsteknologi samt hjælpemiddelområdet i alle de facetter af social- og sundhedssektoren, hvori disse indgår. Velkommen til mulighedernes univers Health & Rehab Scandinavia 2014

6 Focus on Teknologi Sundhedsteknologier og velfærdsteknologier er teknologiske ydelser og produkter rettet mod social- og sundhedsområdet, som øger kvaliteten og trygheden for patienter og borgere, øger effektiviteten, letter arbejdsbyrden for personalet samt forbedrer arbejdsmiljøet. Technology Healthcare and welfare technologies designed for the social and healthcare sector can improve the quality of life, confidence and security for patients and citizens, enhance the efficiency and effectiveness, reduce the workload of the personnel and improve the working environment. Fremtidens Byggeri I forhold til plejehjemsbyggeri, ældreboliger og socialpædagogiske bomiljøer kan der opleves bud på arkitektur, tilgængelighed, indretning, installationer, inventar, trivsel, hjemlighed, bæredygtighed og arbejdsmiljø. Både besøgende og udstillere er med til at skabe inspiration, dialog og visioner for fremtidens byggeri i social- og sundhedssektoren. Future Building As regards care homes, senior housing, housing environments and residence for citizens with mental illness and mentally disabilities you can get inspiration regarding architecture, accessibility, interior, installations, furniture, working environment and much more. Rehabilitering Gå på opdagelse i messens udstillingsmiljø, hvor fokus er rettet mod den indsats og de hjælpemidler som bruges til at støtte borgere og patienter i deres recovery-proces i forbindelse med fysiologisk rehabilitering, psykosocial rehabilitering og neurologisk rehabilitering, men også i forbindelse med hverdagsrehabilitering, vedligeholdelsestræning mv. Rehabilitation Get new knowledge about efforts and assistive technology products directed to supporting citizens and patients during their recovery process in connection with psychological, psychosocial and neurological rehabilitation and rehabilitation related to daily routines, training etc. ALTER Vægtaflastende genoptræning Er AlterG noget for jeres klinik, så få en prøvetur på stand C2-27A Bjarne går i AlterG hos Cortsen Fysioterapi. Se youtube.com: AlterG og Bjarne Enkelt, sikkert, smertefrit Gangbesværet efter operation, skade eller progressiv sygdom, måske kørestolsbruger, så kan AlterG træning være løsningen. AlterG reducerer belastningen på led ankel, knæ, hofter og rygrad med op til 80%. Gang og balance kan nu trænes effektivt og hindringer, f. eks. smerte, for start af tidlig genoptræning er elimineret. FYSIODEMA.DK

7 Focus on Aktivt Liv Knap hver tredje dansker har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og oplever i større eller mindre grad hindringer for at deltage på lige fod med andre i samfundet. Hvad enten man har en nyerhvervet funktionsnedsættelse, en kro nisk sygdom eller et medfødt handicap, så er der mange veje til et selvstændigt liv og øget livskvalitet. Active Living The many ways leading to independent living with increased quality of life, e.g. working life, social life and relationships, club activities, mass and competitive sports, holidays and travelling, hobbies and leisure time activities, outdoor life, dating, love life and sex life. Meet the experts. Kost & Trivsel Ernæringens vigtige rolle i forhold til rehabilitering, restituering og sundhedsfremme vil også få ekstra opmærksomhed på messen. Særlige fødevare, diæter og kostanbefalinger skal forbindes med rehabilitering, restituering og sundhedsfremme. Kun med den rette opmærksomhed på ernæringens rolle har borgere, kronikere og patienter fundamentet i orden. Food & Well-being Special food, nutrition and dietary recommendations must be connected with rehabilitation, restitution and health promotion regardless the nutritional challenges is about malnutrition or obesity. INVITATION RECEPTION Oplev vores sansestimulerende nyheder I 20 år har vi udviklet sansestimulerende produkter. Vi fejrer jubilæet med reception onsdag den 10. september kl. 14 på Protacs stand C2:031 - og du er inviteret! Besøg os på Health & Rehab Scandinavia 2014 stand C2:031 fra 9 11 september _180x120.indd 1 06/08/

8 Udstillerliste / List of exhibitors 2014 B5-001 Rabel B5-002 Biosynergy A/S B5-007 NestléHealthScience B5-008 Toft Care ApS B5-013 Arla Foods amba B5-022 Biodane Pharma A/S B6-050 Tunstall A/S B6-102 G4S Security Service A/S B6-104 CARE-CALL A/S B6-106 Den Innovative Plejebolig Silkeborg Kommune B6-108 Fremtidens Plejebolig C1-001 Dynamo Stol ApS C1-004 HMN a/s C1-005 Profil Rejser HandiTours C1-006 Helse C1-007 Phonic Ear A/S C1-008 Focus On Care C1-009 Altro Danmark c/o Altro Nordic AB Flintyxegatan 4, Box 9055 C1-010 ABR Danmark ApS C1-011 Messe Düsseldorf GmbH c/o Intermess ApS C1-012 Leva & Fungera C1-013 Naidex, Birmingham England C1-014 Det Unikke Barn C1-014 K.C. Pedersen C1-015 Danske BPA A/S C1-016 LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance C1-025 Jørgen P. ApS C1-026 Trappeliften ApS C1-027 Naesborg A/S C1-028 J. Honoré Care ApS C1-029 A*B*Handic*Help C1-030 Alcyon ApS C1-032 Cambus Corporation C1-032 Formosa Cultural Corporation C1-034 Contec Medical Systems Co., Ltd Qinhuang West Street C1-035 Aktiv Sport ApS C1-036 Dansk Handicap Forbund C1-041 Telecentre-Danmark C1-042 Specialrådgivningen Handicap & Hjælpemidler C1-043 Landsforeningen af Statsautoriserede Fodterapeuter, LASF C1-044 Kidde Danmark A/S C1-045 Idify C1-045 Jacobsen Pharma & MedTech Advice ApS C1-045 Maribo Medico C1-045 ProReact ApS C1-045 Suma Care ApS C1-045 Teccluster C1-045 Welfare Tech C1-045 Welldana A/S C1-047 Care&Relax C1-048 Birepo ApS C1-050 Sjældne Diagnoser C1-053 Worms smede og maskinværksted C1-054 Alexandra Instituttet C1-055 Arbejdsmiljøsekretariatet C Human Technologies ApS C1-045 C1-057 Center for FrihedsTeknologi- Velfærdsteknologi i Aarhus Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg C1-057A Teknologi i praksis C1-058 Bekey C2-000 Health & Rehab News C2-000 Hjælpemiddelbasen Socialstyrelsen C2-001 Faaborg Rehab Technic C2-002 Qimova A/S C2-003 CarePartner C2-003A Dyna Products BV C2-004 Jadea C2-005 miha bodytec C2-006 Danske Care C2-007 LEMCO AMT International ApS C2-008 KMD C2-009 IRFI de Lone Sorensen SL C2-010 Zibo Athene A/S C2-011 medi Danmark C2-012 COMFORT DESIGN & LEWEL PLUS C2-013 TENTE A/S C2-014 Hass Berg A/S C2-015 Back on Track Danmark C2-016 Simonsen & Weel C2-016A Vejlefjord Rehabiliteringscen Viden & Forandring C2-016B Den Nationale Tolkemyndighed DNTM C2-017 Meyra Ortopedia Danmark K/S C2-018 INNOVAID A/S C2-019 P.P. Handicapservice ApS C2-020 Curaga ApS C2-021 Bandagist Jan Nielsen A/S C2-022 Focus People A/S C2-023 By Connie Hansen C2-023 Meyland-Smith A/S C2-024 MJ Safety C2-025 Danish Care Supply C2-026 Made for Movement ApS C2-027A AlterG/Fysiodema aps c/o Fysiodema C2-028 COBI Rehab C2-029 Guldmann A/S C2-030 Post Danmark A/S C2-031 Protac A/S C2-032 HENRO-TEK ApS C2-033 Carewarekompagniet C2-034 C. Reinhardt as C2-034A Trappetjeneren ApS C2-035 KEN A/S C2-040 Pressalit A/S C2-041 Ergoterapeutforeningen C2-042 Arcubal C2-043 Socialpædagogerne Fag & Socialpolitik C2-044 Kinco Coporation ApS C2-045 Rolko Scandinavia ApS C2-046 Cama Lifte ApS C2-053 Sundhedsstyrelsen C2-054 Senior Hjem A/S

9 Udstillerliste / List of exhibitors 2014 C2-055 Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen C2-056 Det Centrale Handicapråd C2-057 Motopad Scandinavia Fanfaregruppen ApS C2-058 Frederiksberg Vægtfabrik C2-060 mobility research C2-061 IKA-foreningenaf kommunale indkøbere C2-062 Sekoia ApS C2-063 My Video Coach C2-066 Mh System ApS C3-004 Mitii Development A/S C3-005 Barn i Bevægelse C3-007 Bek Scooter A/S C3-008 JYSK HANDI C3-009 Anatomic SITT A/S C3-010 Excellent Systems A/S C3-010A Inerventions AB C3-012 Jørn Iversen Rødekro Aps C3-012A ArjoHuntleigh C3-013 Mobility4you ApS C3-013A AutoMax ApS C3-013B Bridgesystem C3-013C Athena Nordic AB C3-013D Cekura A/S C3-014 Vendlet ApS C3-015 Aidcare v/sbpl ApS C3-016 Global Carehab C3-016A DigiCorpus C3-017 Mobilex A/S C3-017A Medema Production A/S C3-018 BRD. KLEE A/S C3-020 SmartHome Aps C3-021 ExorLive AS C3-022 Dansk Plejeteknik C3-023 Sahva A/S C3-024 AJ Stole A/S C3-024 A/S Aabentoft C3-024 J.K. Medico ApS C3-024 K.R. Hospitalsudstyr A/S C3-029 ROLTEC el-kørestole A/S C3-030 Wayup ApS C3-031 Nihola Cykler C3-032 Pro Comfort C3-034 Brøndumseats A/S C3-035 TT SAFE Med ApS C3-036 Alu Rehab ApS C3-037 Bjørn Nielsen Rehab & Hospitalsartikler A/S C3-038 Surcon Care Line ApS C3-039 Nordens Välfärdscenter, NVC Nordic Centre for Welfare and Social Issues C3-050 Handicare A/S C3-051 MasterCARE C3-052 ThyssenKrupp Elevator A/S C3-054 ICURA ApS C3-060 American Heart of Poland C3-060 Carolina Meidical Center C3-060 Center for Reproductive Medicine "Bocian" C3-060 DENTestetica Dental Clinic C3-060 EQUILIBRIUM THE HEALTH TOURISM PROVIDER C3-060 European Center for Enterprise C3-060 John Paul II Health Clinic "Pod Tezniami" Co-Operative Service C3-060 Platek Center C3-060 Polish Medical Toursim Promotion C3-060 "Ustron" Health Resort C3-060 "Wieliczka" Salt Mine Health Resort C3-067 ProTerapi A/S C3-068 Projekt Ligelyst C3-069 Sammenslutningen af Unge Med Handicap SUMH C3-080 Mærsk Mc-Kinny Møller Instituttet C3-082 C3-083 Teknologisk Institut Center for Velfærds- og Interaktionsseknologi C3-084 Marselisborg/Rehabiliteringsforum DK C4-020 TA. Service A/S C4-021 / VELA - Vermund Larsen A/S C4-022 C4-023 Invacare A/S C4-023A Falck Hjælpemidler A/S C4-038 Birdhouse C4-039 Handicapteamet C4-040 Gloria Mundi Care ApS C4-042 Socialstyrelsen C4-045 Wolturnus A/S C4-055 Wellness Nordic C4-059 Ergolet ApS C4-060 Etac A/S C4-084 PF mobility aps C4-085 Dansk Handicapservice A/S C4-088 STH - Servicehunde til Handicappede C4-089 Handikano C4-090 Aktivitetszonen C4-091 Dansk Handicap Idræts-Forbund C TOWARDS 12 Fotoudstillingen E0002 Bruger - Hjælper Formidlingen A/S E0003 Langhøj Live E0004 Nyhedsinformation E0005 Be-Ge Jany A/S E0006 Olivia Danmark E0007 Handicaphjælpen ApS E0008 BC lift A/S E0009 WeCare4u A/S E0010 BPA SUPPORT E0010 Welltech E0011 WMAN - Future Technologies E0012 Faci A/S E0013 AKP Design E0014 Dansk Lægemiddel Information A/S E0015 Sanitätshaus Schütt & Jahn GmbH E0016 JØHL HUMAN CARE E0017 Liftup A/S E0018 ROPOX A/S E0019 Borringia A/S E0030 Permobil Danmark A/S E0040 Handicare Auto A/S E0060 Langhøj ApS

10 180pax. klass E Health & Rehab Scandinavia 2014 EXPORT LOUNGE BUFFET RESTAURANT KONFERENCE OMRÅDE VÆG DEKORATION VIP LOUNGE DEPOT FREMTIDENS BYGGERI KOST & TRIVSEL Focus Bel Club Udstiller Cafeteria Sekretariat Pressekontor Auditorium 15 Pressekontor Bella Center Scene 7x3x0,4m KONFER Indgang VEST Rampe 180pax. klass Scene 7x3x0,4m KONFER Rampe

11 Hal B SPEAKERS CORNER Online Katalog HEALTH & REHAB NEWS Tech. ENCE Buffet erum grå stole AKTIVITETS ZONEN ENCE Tech. LIGELYST FOTO- UDSTILLING BIBLIOTEKS MILJØ Hal C erum grå stole BUFFET HJØRNET DEBAT ZONEN

12 Eventprogram Socialstyrelsen Kl.: 09:00 Stand: C4-042 Kør sikkert Projektet Kør sikkert er et samarbejde mellem 3 kommuner og Socialstyrelsen. Projektet handler om at teste elkørestolsbrugere og scooterbrugere med hensyn til deres kørefærdigheder. Kom og hør om projektet og test dine kørefærdigheder på Testbanen på stand C Ergolet ApS Kl.: 09:00 Stand: C4-059 Vægtaflastning til at øge det fysiske funktionsniveau På Ergolets stand C4-059 er der demonstration af genoptræning med vægtaflastning hele dagen. Ved hjælp af vægtaflastning giver ErgoTrainer en unik mulighed for et individuelt tilpasset genoptræningsforløb, der effektivt øger det fysiske funktionsniveau. Se den i brug eller prøv den selv. SmartHome Aps Kl.: 09:00 Stand: C3-020 Konkurrence - Vind et AquaClean Kom og bliv klogere på SmartHome og deltag i konkurrencen om 1 stk AquaClean 5000Plus monteret hos dig. Dansk Handicap Idræts Forbund Kl.: 09:00 Stand: C4-091 Aktivitetszonen Dansk Handicap Idræts Forbund tilbyder de besøgende et tætpakket program med aktiviteter inden for idræt og bevægelse. Programme sammensættes i samarbejde med en række samarbejdspartnere herunder bl.a. Servicehundene, som giver daglige opvisninger på aktivitetsarealet. Made for Movement Kl.: 10:00 - Lokale B4-M4 Foredrag om projekt Innowalk i Hillerød 3 fysioterapeuter fra Hillerød har i samarbejde med Nord sjællands Hospital Hillerød og Made for Movement kørt et udviklingsprojekt med 10 børn på specialskolen Skolen ved skoven. P.P. Handicapservice ApS Kl.: 10:00 - Lokale B4-M3 Livet med hjælperordning på godt og ondt Kom og hør om det at være arbejdsleder, og vær med til at påvirke politikkerne i deres beslutninger. Socialpædagogernes Landsforbund Tirsdag Kl.: 10:00 Hal C1 - Lokale C1-M5 Social IT - Livskvalitet og etiske dilemmaer! v/ Socialpædagogernes Landsforbund Socialpædagogernes Landsforbund og SUS Social IT Lab inviterer til minikonference om brugen af Social IT for mennesker med funktionsnedsættelser eller psykiske vanskeligheder. IKA-foreningen af kommunale indkøbere Kl.: 10:00 Hal B3 - Lokale B3-M3 Funktionsudbud på genbrugshjælpemidler Indkøbsgruppen bag det store fælles funktionsudbud af genbrugshjælpemidler til flere kommuner i Jylland og Fyn, vil redegøre for de mange fordele, der findes i denne form for udbudsforretning, fordele for såvel terapeuter som indkøbere. Det samlede udbudsmateriale vil efterfølgende kunne downloades fra IKA s hjemmeside, CareNet Kl.: 10:00 Hal B3 - Lokale B3-M1 CareNet - Hverdagsrehabilitering Tirsdag den 9. september inviterer CareNet til arrangement om hverdagsrehabilitering, med både faglige oplæg og erfaringsudveksling, samt et efterfølgende besøg på Health & Rehab messen. A B Handic Help Kl.: 10:00 Stand: C1-029 Kastanjedynen i snoezel miljø Hør om de mange muligheder med kastanjedynen bl.a. i brug sammen med massagemadrassen. Vendlet ApS Kl.: 10:00 Stand: C3-014 Hvad skal vi med velfærdsteknologi? Mini seminar v./ fysioterapeut Peter Maindal. miha bodytec Kl.: 10:00 Stand: C2-005 LOBPA Kl.: 10:00 Stand: C1-016 Få et fællesskab i LOBPA med andre borgere med BPA Få en snak med LOBPAs medlemskonsulent om de forskellige aktiviteter Vendlet ApS Kl.: 10:00 Stand: C3-014 Manual handling and patients skin Mini seminar v./ MSc Nico Knibbe, fra det hollandske firma LOCOmotion. Seminaret afvikles på engelsk. Etac Kl.: 10:20 Alle siger: der skal være dialog i udbudsarbejdet, men hvordan gør man? Chef for offentligt-privat samarbejde, Jakob Scharff, vil give Dansk Erhvervs bud på hvordan dialog i praksis kan give bedre udbud, og i sidste ende bedre resultater. Anatomic SITT A/S Kl.: 10:30 Mini Head School Mini Seminar med Dorte Støvring og Anatomic SITT. Dansk Fysioterapeuter Vendlet ApS Kl.: 11:00 Stand: C3-014 Hvorfor er lejring så vigtigt? Mini seminar v./fysioterapeut Peter Maindal. miha bodytec Kl.: 11:00 Stand: C2-005 LOBPA Kl.: 11:00 Stand: C1-016 Er du ung og har eller på vej til at få en BPA? Kom og mød Amalie Pi Riis, der er 22 år og har en BPA. MasterCARE Kl.: 11:00 Stand: C3-051 Morgendagens forflytning Kl.: 10:30 Handicare AS Kl.: 11:30 Får du nok valg af puder? Valg af pude, indstilling og vedligeholdelse. Hal C1 - Lokale C1-M4 Telerehabilitering - Det er dig der styrer fremtidens genoptræning er du klædt på? v/ Danske Fysioterapeuter Danske Fysioterapeuter inviterer fysioterapeuter på et gratis seminar om online genoptræning individuelt og på hold - med efterfølgende sandwich, spørgsmål og debat. Vendlet ApS Kl.: 10:30 Stand: C3-014 VENDLET og lejring Workshop v./ fysioterapeut Lars Büchert. miha bodytec Kl.: 10:30 Stand: C2-005 Sundhedsstyrelsen Kl.: 11:30 Hal C4 Meld hændelser med hjælpemidler Sundhedsstyrelsen lancerer en ny kampagne om hjælpemidler Meld hændelser med hjælpemidler. Vendlet ApS Kl.: 11:30 Stand: C3-014 Manual handling and patients skin Mini seminar v./ MSc Nico Knibbe, fra det hollandske firma LOCOmotion. Seminaret afvikles på engelsk. miha bodytec Kl.: 11:30 Stand: C2-005 A B Handic Help Kl.: 11:30 Stand: C1-029 Lev sanseligt Lev sanseligt (efter winnie Dunn) - 20 min. Foredrag ved Gitte Andersson fra Guldhornet.

13 Eventprogram LOBPA Kl.: 12:00 Stand: C1-016 Få din ABC om BPA hos LOBPA Hvad gør jeg, hvis jeg vil have en BPA? Mød et medlem af LOBPA, der har en BPA og en erfaren konsulent fra LOBPA. (gentages kl ). MasterCARE Kl.: 12:00 Stand: C3-051 Nyheder Etac Kl.: 12:30 Offentlige udbud for sundhedsfagligt & teknisk personale. Måske er du allerede involveret i udbudsprojekter eller du savner indsigt og forståelse for udbudsprocessen eller måske er du bare nysgerrig for at høre hvorledes et udbud foregår? Bruger - Hjælper Formidlingen AS Kl.: 12:30 Handicaphjælpere til børn, i hjemmet og skolen Hjælperens rolle er kompleks og dilemmafyldt. I en børnefamilie er det mor og far som bestemmer, men det er barnet, der har behov for hjælp. VELA - Vermund Larsen AS Kl.: 12:30 - Lokale B4-M4 VELA Activerest Nyt revolutionerende siddesystem til el-kørestole LOBPA Kl.: 12:30 Stand: C1-016 Er du ung og har eller på vej til at få en BPA? Kom og mød Amalie Pi Riis, der er 22 år og har en BPA. ROPOX AS Kl.: 12:30 Stand: E0018 Event på udstillers stand Olivia Danmark Kl.: 13:00 - Lokale B4-M3 Workshop med Gitte Madsen Gitte Madsen, socialrådgiver og handicapkonsulent, vil ind lede med at ridse de lovgivningsmæssige muligheder op, og derefter sætte gang i dialogen om de gode erfaringer og de svære udfordringer. Socialstyrelsen og Dansk Rehab Gruppe Kl.: 13:00 Hal B3 - Lokale B3-M3 Indkøbsseminar 2014 v/ Socialstyrelsen Seminaret sætter fokus på offentligt indkøb af hjælpemidler i Danmark. Eksportforeningen og Medicoindustrien Kl.: 13:00 Hal C1 - Lokale C1-M5 Eksportkonference for Medicoindustrien v/ Eksportforeningen og Medicoindustrien Medicoindustrien og Eksportforeningen arrangerer i samarbejde en konference på fokus på markedsmulighederne i Kina, USA, Tyskland samt udvalgte vækstmarkeder. Vendlet ApS Kl.: 13:00 Stand: C3-014 Madrasser - et overblik over typer og egenskaber Mini seminar v./ ergoterapeut Pia Beck. miha bodytec Kl.: 13:00 Stand: C2-005 AlterGFysiodema aps Kl.: 13:00 Stand: C2-027A Gå på månen - Få en tur i AlterG AltergG er en ny type vægtaflastende løbebånd, hvor en person bæres af luft i stedet for at være ophængt i et seletøj. SmartHome ApS Kl.: 13:00 Stand: C3-020 Produktudvikling Kom og deltag i erfaringsudveksling om hjælpemiddelløsninger til badeværelset i samarbejde med vores leverandør fra England. Er det en menneskeret, at kunne nyde et varmt karbad? A B Handic Help Kl.: 13:00 Stand: C1-029 Hjertets intelligens Foredrag ved Gitte Andersson fra Guldhornet. LOBPA Kl.: 13:00 Stand: C1-016 Hvad betyder en BPA for mig Kom og hør hvordan et medlem oplever, at BPA gør en forskel i hverdagen. MasterCARE Kl.: 13:00 Stand: C3-051 Morgendagens forflytning COBI Rehab Kl.: 13:30 Respiration og trunkus stabilitet i forhold til den siddende stilling i seng el. kørestol Anatomi om trunkus musklers funktioner og samspil. Specielt med fokus på diafragma. Vejrtræknings mønstre fordele og ulemper. Handicare AS Kl.: 13:30 Får du nok korte rammer? Stabilitet, siddestilling og korrekt stellængde på en tilpasningskørestol. Vendlet ApS Kl.: 13:30 Hal C4 Guidelines, classification and cross-over research in order to save nurses backs and patients skin. Seminaret præsenterer et helt nyt og interessant studie af relationen mellem anbefalede forflytningsteknikker af sengeliggende og risikoen for udvikling af tryksår. Seminaret afholdes på engelsk. Ergolet ApS Kl.: 13:30 - Lokale B4-M4 Vægtaflastning til at øge det fysiske funktionsniveau Ny forskning inden for området gennemgås, herunder anbefalinger for dosis og intensitet. Eksempler på træning fremvises vha. videocases. Nordens Velfærdscenter Kl.: 13:30 Hal C1 - Lokale C1-M4 Hvordan styrker vi det fælles nordiske marked for velfærdsteknologi? v/ Nordens Velfærdscenter På trods af en stor grad af ensartethed i de nordiske sundhedssystemer forbliver markedet for velfærdsteknologi fragmenteret. Denne workshop vil undersøge hvorledes vi kan opbygge et fælles nordisk marked, til glæde for både private og offentlige aktører. Vendlet ApS Kl.: 13:30 Stand: C3-014 DORMILET - fremtidens trykaflastende madras Workshop v./ konsulent Michael Gervin. miha bodytec Kl.: 13:30 Stand: C2-005 LOBPA Kl.: 13:30 Stand: C1-016 Få et fællesskab i LOBPA med andre borgere med BPA Få en snak med LOBPAs medlemskonsulent om de forskellige aktiviteter. Etac Kl.: 14:00 Stand: C4-060 Fra 2 til 1 i plejearbejdet Kom og få tips & tricks fra Etacs forflytningseksperter Steffen, Stine, Ole og Anette så din arbejdsdag bliver nemmere og mere sikker i arbejdet med borgeren. miha bodytec Kl.: 14:00 Stand: C2-005 LOBPA Kl.: 14:00 Stand: C1-016 Cafésnak om dilemmaer med BPA Kom og hør om hverdagens dilemmaer og giv dit bidrag til, hvordan vi løser dem. MasterCARE Kl.: 14:00 Stand: C3-051 Nyheder Bjørn Nielsen Rehab & Hospitalsartikler AS Kl.: 14:30 Nu er det On & Off med kompressionsstrømpen Seminar om den patenterede verdensnyhed On & Off Stocking, der sætter nye standarder for på- og aftagning af kompressionsstrømper.

14 Eventprogram Handicare AS Kl.: 14:30 Får du nok af siddestillinger? Flexible Grip en banebrydende ryg. Vendlet ApS Kl.: 14:30 Stand: C3-014 Arbejdsmiljø - kan man vælge til og fra? Mini seminar v./ ergoterapeut Pia Beck. miha bodytec Kl.: 14:30 Stand: C2-005 A B Handic Help Kl.: 14:30 Stand: C1-029 Kastanjedynen i snoezel miljø Hør om de mange muligheder med kastanjedynen bl.a. i brug sammen med massagemadrassen. LOBPA Kl.: 14:30 Stand: C1-016 Hvad betyder en BPA for mig Kom og hør hvordan et medlem oplever, at BPA gør en forskel i hverdagen. Vendlet ApS Kl.: 15:00 Stand: C3-014 VENDLET og mobilisering Workshop v./ salgsleder Claus Lykke. miha bodytec Kl.: 15:00 Stand: C2-005 LOBPA Kl.: 15:00 Stand: C1-016 Politiske toner i debatten om BPA Kom og hør hvad der rør sig i den politiske debat om BPA og få en snak med en konsulent, der kender til lovforslagene og hvordan LOBPA som socialøkonomisk virksomhed gør en forskel. MasterCARE Kl.: 15:00 Stand: C3-051 Morgendagens forflytning AlterGFysiodema aps Kl.: 15:30 Moderne Idrætsfysioterapi Hvordan bliver idrætsudøveren hurtigst mulig klar? v. Dorte Nielsen, DPT., ATC., CSCS., Cert. MDT., Spec. i Idrætsfysioterpi. Vendlet ApS Kl.: 15:30 Stand: C3-014 Udtrækning af dagens vinder Kom og hør om du er den heldige vinder af et wellnessophold. miha bodytec Kl.: 15:30 Stand: C2-005 LOBPA Kl.: 15:30 Stand: C1-016 Cafésnak om dilemmaer med BPA Kom og hør om hverdagens dilemmaer og giv dit bidrag til, hvordan vi løser dem. Vendlet ApS Kl.: 15:45 Stand: C3-014 Den bariatriske borger - Definitioner og udfordringer Mini seminar v./ ergoterapeut Pia Beck. LOBPA Kl.: 16:00 Stand: C1-016 Politiske toner i debatten om BPA Kom og hør hvad der rør sig i den politiske debat om BPA og få en snak med en konsulent, der kender til lovforslagene og hvordan LOBPA som socialøkonomisk virksomhed gør en forskel. LOBPA Kl.: 16:30 Stand: C1-016 Lodtrækning - Tip en 13 er om BPA hos LOBPA Tip en 13 er om BPA hos LOBPA, hver dag 9-16 og vind en kurv til et selvstændigt liv i haven. Onsdag Socialstyrelsen Kl.: 09:00 Stand: C4-042 Kør sikkert Projektet Kør sikkert er et samarbejde mellem 3 kommuner og Socialstyrelsen. Projektet handler om at teste elkørestolsbrugere og scooterbrugere med hensyn til deres kørefærdigheder. Kom og hør om projektet og test dine kørefærdigheder på Testbanen på stand C Ergolet ApS Kl.: 09:00 Stand: C4-059 Vægtaflastning til at øge det fysiske funktionsniveau På Ergolets stand C4-059 er der demonstration af genoptræning med vægtaflastning hele dagen. Ved hjælp af vægtaflastning giver ErgoTrainer en unik mulighed for et individuelt tilpasset genoptræningsforløb, der effektivt øger det fysiske funktionsniveau. Se den i brug eller prøv den selv. SmartHome ApS Kl.: 09:00 Stand: C3-020 Konkurrence - Vind et AquaClean Kom og bliv klogere på SmartHome og deltag i konkurrencen om 1 stk AquaClean 5000Plus monteret hos dig. Dansk Handicap Idræts Forbund Kl.: 09:00 Stand: C4-091 Aktivitetszonen Dansk Handicap Idræts Forbund tilbyder de besøgende et tætpakket program med aktiviteter inden for idræt og bevægelse. Programme sammensættes i samarbejde med en række samarbejdspartnere herunder bl.a. Servicehundene, som giver daglige opvisninger på aktivitetsarealet. Vendlet ApS Kl.: 09:30 Hal C4 Guidelines, classification and cross-over research in order to save nurses backs and patients skin Seminaret præsenterer et helt nyt og interessant studie af relationen mellem anbefalede forflytningsteknikker af sengeliggende og risikoen for udvikling af tryksår. Seminaret afholdes på engelsk. IDA, NITO og Sveriges Ingenjörer Kl.: 09:30 Hal C1 - Lokale C1-M5 Fra opfinderes bord til borgerens hjem bedst mulig udbredelse af velfærdsteknologi. v/ IDA De tre nordisk ingeniørforeninger NITO (Norges Ingeniørforening), Sveriges Ingenjörer og IDA, Ingeniørforeningen i Danmark sætter sammen fokus på, hvordan de nordiske lande kan bruge hinandens erfaringer og viden til at sikre en øget udbredelse af velfærdsteknologi. Healthcare Denmark Kl.: 09:30 Hal C1 - Lokale C1-M4 Delegation conference Introduction to the Danish healthcare system and the Scandinavian Welfare Model. Welfare Tech Kl.: 10:00 Hal B3 - Lokale B3-M1 Wellfare Tech Kick-off for Innovationsnetværk for velfærdsteknologi Welfare Tech - Innovationsnetværket for Velfærdsteknologi har direkte sigte på udvikling af velfærdsløsninger målrettet den selvhjulpne borger. Fokus er således rettet mod løsninger, der fremmer borgernes muligheder for at blive i eget hjem så længe de selv ønsker det, og som reducerer borgerens behov for personlig og praktisk hjælp - til gavn for både borger og samfund. Vendlet ApS Kl.: 10:00 Stand: C3-014 Hvad skal vi med velfærdsteknologi? Mini seminar v./ fysioterapeut Peter Maindal. miha bodytec Kl.: 10:00 Stand: C2-005 LOBPA Kl.: 10:00 Stand: C1-016 Få et fællesskab i LOBPA med andre borgere med BPA Få en snak med LOBPAs medlemskonsulent om de forskellige aktiviteter. Vendlet ApS Kl.: 10:20 Stand: C3-014 Den bariatriske borger, definitioner og udfordringer Mini seminar v./ ergoterapeut Pia Beck. Etac Kl.: 10:30 Forstoppelse og problemer ved inkontinens Forstoppelse, irriteret tyktarm og inkontinens giver sociale problemer og påvirker livskvaliteten hos rigtig mange mennesker, børn som voksne.

15 Eventprogram Anatomic SITT A/S Kl.: 10:30 Mini Head School Mini Seminar med Dorte Støvring og Anatomic SITT Birdhouse Kl.: 10:30 Hal C4 DMO - Dynamiske bløde ortoser Birdhouse præsenterer: DMO ortoser PRØV dem selv! Dynamic Movement Orthoses. Center for Frihedsog Velfærdsteknologi Kl.: 10:30 Hal C2 - Debatzonen Ivan Kjær Lauridsen At bygge bro mellem det mulige og det gavnlige Chef for Center for Frihedsteknologi i Aarhus Kommune, Ivan Kjær Lauridsen, deler ud af sin erfaring fra arbejdet med velfærdsteknologi i Aarhus Kommune. Landsforeningern af Statsautoriserede Fodterapeuter, LASF Kl.: 10:30 - Lokale B4-M4 Indlæg bedre livskvalitet for ældre? Hvad er livskvalitet? Er det at kunne bevæge sig rundt på sine fødder og ben uden smerter? Det mener de statsaut. fodterapeuter. Kom og hør, hvordan vi kan afhjælpe på nogle af generne fra fødder og ben. Vi vil komme med et par bud på, hvordan vi kan hjælpe vores ældre medborgere tilbage på fødderne, og forhåbentlig få smilet frem igen. AlterGFysiodema aps Kl.: 10:30 - Lokale B4-M3 Astronaut-træning i Viborg Kommune Viborg Kommune har siden 2010 udviklet og implementeret velfærdsteknologi til gavn for borgerne, medarbejderne og økonomien. I år har kommunen investeret i AlterG efter en testperiode med systematisk dataindsamling, for at afgøre potentialet i AlterG i forhold til træning i offentligt regi. Disse resultater viser et stort potentiale for mange borgergrupper. v. Projektmedarbejder Peter A. K. Bahnsen, Viborg Kommune. Danske Fysioterapeuter Kl.: 10:30 Hal B3 - Lokal B3-M3 Telerehabilitering - Det er dig der styrer fremtidens genoptræning er du klædt på? v/ Danske Fysioterapeuter Danske Fysioterapeuter inviterer fysioterapeuter på et gratis seminar om online genoptræning individuelt og på hold - med efterfølgende sandwich, spørgsmål og debat. Vendlet ApS Kl.: 10:30 Stand: C3-014 VENDLET og lejring Workshop v./ fysioterapeut Lars Büchert. miha bodytec Kl.: 10:30 Stand: C2-005 Vendlet ApS Kl.: 11:00 Stand: C3-014 Hvorfor er lejring så vigtigt? Mini seminar v. /fysioterapeut Peter Maindal. miha bodytec Kl.: 11:00 Stand: C2-005 LOBPA Kl.: 11:00 Stand: C1-016 Er du ung og har eller på vej til at få en BPA? Kom og mød Amalie Pi Riis, der er 22 år og har en BPA. MasterCARE Kl.: 11:00 Stand: C3-051 Morgendagens forflytning Post Danmark AS Kl.: 11:30 Hal B3 Velfærdsdistribution Hør om Post Danmarks nye løsninger inden for velfærdsdistribution. Handicare AS Kl.: 11:30 Får du nok af siddestillinger? Flexible Grip en banebrydende ryg. Sundhedsstyrelsen Kl.: 11:30 Hal C4 Meld hændelser med hjælpemidler Sundhedsstyrelsen lancerer en ny kampagne om hjælpemidler Meld hændelser med hjælpemidler. Dansk Lægemiddel Information AS Kl.: 11:30 - Lokale B4-M4 Kender du hjemmesiden medicin.dk? Medicin.dk har udgivet information om medicin til læger og andre fagfolk i knap 40 år. Mød folkene bag - og lær de nye gratis værktøjer og features at kende. SmartHome ApS Kl.: 11:30 - Lokale B4-M3 Erfaring med implementering af velfærdsteknologien vaske-skylletoiletter Teknologi er ikke nødvendigvis løsningen på alle hver dagens udfordringer i vores plejeboliger. I hvert fald er det afgørende, at teknologierne altid tilpasses den enkelte borgers behov. Tekboost hos Væksthus Hovedstadsregionen Kl.: 11:30 Hal C2 - Debatzonen Tekboost Live Åben TekBoost-innovation oplev produktudvikling live med ekspertpanel. Med TekBoost matcher vi virksomheder med et panel af eksperter, som giver feedback på virksomhedens udviklingsprojekter og teknologiske udfordinger. Vendlet ApS Kl.: 11:30 Stand: C3-014 Manual handling and patients skin Mini seminar v./ MSc Nico Knibbe, fra det hollandske firma LOCOmotion. Seminaret afvikles på engelsk. miha bodytec Kl.: 11:30 Stand: C2-005 LOBPA Kl.: 12:00 Stand: C1-016 Få din ABC om BPA hos LOBPA Hvad gør jeg, hvis jeg vil have en BPA? Mød et medlem af LOBPA, der har en BPA og en erfaren konsulent fra LOBPA. (gentages kl ) MasterCARE Kl.: 12:00 Stand: C3-051 Nyheder Etac Kl.: 12:30 Evidens på forflytningsområdet Mød op på vores miniseminar og få præsenteret væsentlige pointer fra eksisterende evidens på forflytningsområdet. Anatomic SITT A/S Kl.: 12:30 Formstøbte sæder Mini Seminar om formstøbte sæder med H.C Winther fra Anatomic Sitt. Bruger - Hjælper Formidlingen AS Kl.: 12:30 Hal C4 Er rehabilitering ens for alle? erfaringer fra Indvandrermedicinsk Klinik Professor, Morten Sodemann, fra Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital, fortæller om klinikkens erfaringer med rehabilitering. Ergoterapeutforeningen Kl.: 12:30 - Lokale B4-M4 Ryger faglighed og professionalisme ud med badevandet - i krydsfeltet mellem krav om effektivitet og bureaukrati? Direktør i Kræftens Bekæmpelse Leif Vestergaard Pedersen vil give sit bud på ovenstående dilemma. VELA - Vermund Larsen AS Kl.: 12:30 - Lokale B4-M3 VELA Activerest - Nyt revolutionerende siddesystem til el-kørestole LOBPA Kl.: 12:30 Stand: C1-016 Er du ung og har eller på vej til at få en BPA? Kom og mød Amalie Pi Riis, der er 22 år og har en BPA.

16 Eventprogram Ergoterapeutforeningen Kl.: 13:00 Hal B3 - Lokale B3-M3 Anatomic SITT A/S Kl.: 13:30 - Lokale B4-M3 INNOVAID AS Kl.: 14:30 - Lokale B4-M3 Innovative plejeboliger Ergoterapeutforeningen er vært for et arrangement for ergoterapeutstuderende. Vendlet ApS Kl.: 13:00 Stand: C3-014 Madrasser - et overblik over typer og egenskaber Mini seminar v./ ergoterapeut Pia Beck. AlterGFysiodema aps Kl.: 13:00 Stand: C2-027A Gå på månen - Få en tur i AlterG AltergG er en ny type vægtaflastende løbebånd, hvor en person bæres af luft i stedet for at være ophængt i et seletøj. SmartHome Aps Kl.: 13:00 Stand: C3-020 Produktudvikling Kom og deltag i erfaringsudveksling om hjælpemiddelløsninger til badeværelset i samarbejde med vores leverandør fra England. Er det en menneskeret, at kunne nyde et varmt karbad? miha bodytec Kl.: 13:00 Stand: C2-005 Med få og simple øvelser i ganske kort tid kan du træne dine muskler svarende til 2-3 timers konventionel træning. LOBPA Kl.: 13:00 Stand: C1-016 Hvad betyder en BPA for mig Kom og hør hvordan et medlem oplever, at BPA gør en forskel i hverdagen. MasterCARE Kl.: 13:00 Stand: C3-051 Morgendagens forflytning COBI Rehab Kl.: 13:30 Respiration og trunkus stabilitet i forhold til den siddende stilling i seng el. kørestol Anatomi om trunkus musklers funktioner og samspil. Specielt med fokus på diafragma. Vejrtræknings mønstre fordele og ulemper. Handicare AS Kl.: 13:30 Får du nok valg af puder? Valg af pude, indstilling og vedligeholdelse. P.P. Handicapservice ApS Alt er muligt Kl.: 13:30 Hal C4 Welfare Tech Kl.: 13:30 - Lokale B4-M4 Ekspertsparring for virksomheder Welfare Tech tilbyder virksomheder 1:1 sparring med en ekspert. Den liggende stilling Mini Seminar med Andrew Wilson, fra The Helping Hand Company. Vendlet ApS Kl.: 13:30 Stand: C3-014 DORMILET - fremtidens trykaflastende madras Workshop v./ konsulent Michael Gervin miha bodytec Kl.: 13:30 Stand: C2-005 Med få og simple øvelser i ganske kort tid kan du træne dine muskler svarende til 2-3 timers konventionel træning. LOBPA Kl.: 13:30 Stand: C1-016 Få din ABC om BPA hos LOBPA Hvad gør jeg, hvis jeg vil have en BPA? Mød et medlem af LOBPA, der har en BPA og en erfaren konsulent fra LOBPA. (gentages kl ) Etac Kl.: 14:00 Stand: C4-060 Fra 2 til 1 i plejearbejdet Kom og få tips & tricks fra Etacs forflytningseksperter Steffen, Stine, Ole og Anette så din arbejdsdag bliver nemmere og mere sikker i arbejdet med borgeren. miha bodytec Kl.: 14:00 Stand: C2-005 LOBPA Kl.: 14:00 Stand: C1-016 Cafésnak om dilemmaer med BPA Kom og hør om hverdagens dilemmaer og giv dit bidrag til, hvordan vi løser dem. MasterCARE Kl.: 14:00 Stand: C3-051 Nyheder Bjørn Nielsen Rehab & Hospitalsartikler AS Kl.: 14:30 Nu er det On & Off med kompressionsstrømpen Seminar om den patenterede verdensnyhed On & Off Stocking, der sætter nye standarder for på- og aftagning af kompressionsstrømper. Handicare AS Kl.: 14:30 Får du nok korte rammer? Stabilitet, siddestilling og korrekt stellængde på en tilpasningskørestol. Birdhouse Kl.: 14:30 Hal C4 DMO - Dynamiske bløde ortoser Birdhouse præsenterer: DMO ortoser PRØV dem selv! Dynamic Movement Orthoses Evidens på træning i det interaktive dynamiske ståsystem Happy Rehab Kom til vores miniseminar og hør forskningsresultater og væsentlige pointer fra projektet samt erfaringer fra brug af Happy Rehab systemet. Vendlet ApS Kl.: 14:30 Stand: C3-014 Arbejdsmiljø - kan man vælge til og fra? Mini seminar v./ ergoterapeut Pia Beck. miha bodytec Kl.: 14:30 Stand: C2-005 Med få og simple øvelser i ganske kort tid kan du træne dine muskler svarende til 2-3 timers konventionel træning. LOBPA Kl.: 14:30 Stand: C1-016 Hvad betyder en BPA for mig Kom og hør hvordan et medlem oplever, at BPA gør en forskel i hverdagen. Vendlet ApS Kl.: 15:00 Stand: C3-014 VENDLET og mobilisering Workshop v./ salgsleder Claus Lykke. miha bodytec Kl.: 15:00 Stand: C2-005 LOBPA Kl.: 15:00 Stand: C1-016 Politiske toner i debatten om BPA Kom og hør hvad der rør sig i den politiske debat om BPA og få en snak med en konsulent, der kender til lovforslagene og hvordan LOBPA som socialøkonomisk virksomhed gør en forskel. MasterCARE Kl.: 15:00 Stand: C3-051 Morgendagens forflytning Vendlet ApS Kl.: 15:30 Stand: C3-014 Udtrækning af dagens vinder Kom og hør om du er den heldige vinder af et wellnessophold. miha bodytec Kl.: 15:30 Stand: C2-005 Vendlet ApS Kl.: 15:45 Stand: C3-014 Hvad skal vi med velfærdsteknologi? Mini seminar v./ fysioterapeut Peter Maindal.

17 Eventprogram LOBPA Kl.: 16:00 Stand: C1-016 Politiske toner i debatten om BPA Kom og hør hvad der rør sig i den politiske debat om BPA og få en snak med en konsulent, der kender til lovforslagene og hvordan LOBPA som socialøkonomisk virksomhed gør en forskel. LOBPA Kl.: 16:30 Stand: C1-016 Lodtrækning - Tip en 13 er om BPA hos LOBPA Tip en 13 er om BPA hos LOBPA, hver dag 9-16 og vind en kurv til et selvstændigt liv i haven. Socialstyrelsen Kl.: 09:00 Stand: C4-042 Kør sikkert Projektet Kør sikkert er et samarbejde mellem 3 kommuner og Socialstyrelsen. Projektet handler om at teste elkørestolsbrugere og scooterbrugere med hensyn til deres kørefærdigheder. Kom og hør om projektet og test dine kørefærdigheder på Testbanen på stand C Ergoterapeutforeningen Ergolet ApS Kl.: 09:00 Stand: C4-059 Vægtaflastning til at øge det fysiske funktionsniveau På Ergolets stand C4-059 er der demonstration af genoptræning med vægtaflastning hele dagen. Ved hjælp af vægtaflastning giver ErgoTrainer en unik mulighed for et individuelt tilpasset genoptræningsforløb, der effektivt øger det fysiske funktionsniveau. Se den i brug eller prøv den selv. SmartHome Aps Kl.: 09:00 Stand: C3-020 Konkurrence - Vind et AquaClean Kom og bliv klogere på SmartHome og deltag i konkurrencen om 1 stk AquaClean 5000Plus monteret hos dig. Dansk Handicap Idræts Forbund Torsdag Brøndby Kommune Kl.: 09:00 - Lokale B4-M3 Miniseminar lokale B4-M3 Kl.: 09:00 Hal B3 - Lokale B3-M1 Netværksmøde - Hverdagsrehabilitering For medlemmer af Ergoterapeutforeningen, der arbejder med eller har interesse for hverdagsrehabilitering. Kl.: 09:00 Stand: C4-091 Aktivitetszonen Dansk Handicap Idræts Forbund tilbyder de besøgende et tætpakket program med aktiviteter inden for idræt og bevægelse. Programme sammensættes i samarbejde med en række samarbejdspartnere herunder bl.a. Servicehundene, som giver daglige opvisninger på aktivitetsarealet. Cobi Rehab og Health & Rehab Scandinavia KL og Københavns Kommune Kl.: 10:00 Hal B3 - Lokale B3-M3 Fremtidens plejecenter - Implementeringsudfordringer og fremtidens velfærdsteknologiske løsninger Hvordan får man allerede eksisterende velafprøvet velfærdsteknologi implementeret i fremtidens plejecentre? Og hvilke forventninger og krav har kommunerne til fremtidens velfærdsteknologi? Kom og vær med til en dialog med medarbejdere og leverandører via to paneldebatter og en netværkssession med kommunale eksempler. Vi slutter af med en lukket kommunal opsamling. Telecentre Danmark Kl.: 09:30 Kl.: 10:00 Hal C1 - Lokale C1-M5/ C1-M4 Smertekonferencen 2014 Smerteproblematikken har en væsentlig indvirkning på hovedparten af de forskellige borgere, vi som fagpersoner dagligt er i kontakt med. Konferencen udfordrer forskellige smerteproblematikker ud fra et tværfagligt perspektiv og henvender sig til personale, der ønsker teoretisk og praktisk viden om pleje, behandling, træning og mobilisering af patienter og borgere med smerter. Hal C1 - Lokale C1-M4 Hvad betyder det for mig What s in it for me - Digitaliseringens betydning for borgeren og fællesskabet På seminaret sætter fokus på: Gevinsten for samfundet, udfordringerne og begrænsninger samt motivationen hos borgeren, bl. på baggrund. Vendlet ApS Kl.: 10:00 Stand: C3-014 Hvad skal vi med velfærdsteknologi? Mini seminar v./ fysioterapeut Peter Maindal. miha bodytec Kl.: 10:00 Stand: C2-005 LOBPA Kl.: 10:00 Stand: C1-016 Få et fællesskab i LOBPA med andre borgere med BPA Få en snak med LOBPAs medlemskonsulent om de forskellige aktiviteter. Vendlet ApS Kl.: 10:20 Stand: C3-014 Den bariatriske borger, definitioner og udfordringer Mini seminar v./ ergoterapeut Pia Beck. Etac Kl.: 10:30 Fra Fru Fernando Møhge til Cross 5 Ergoterapeut Lise Møldrup, Etac, ekspert udi manuelle kørestole og siddestillingsanalyse, giver dig her en historisk indsigt i kørestolens udvikling frem til nutidens standarder, krav og muligheder. Anatomic SITT A/S Kl.: 10:30 Formstøbte sæder Mini Seminar om formstøbte sæder med H.C Winther fra Anatomic Sitt. Birdhouse Kl.: 10:30 Hal C4 Med OPT kan både spisning og tale forbedres! Birdhouse inviterer til mini-seminar om OPT terapi for både børn og voksne. Oral Placement Therapy er udviklet af amerikanske specialister. AlterGFysiodema aps Kl.: 10:30 - Lokale B4-M4 Vægtaflastet fysisk aktivitet i overtrykskammer (AlterG). Fremtidens vej til effektiv fysisk træning? Bent R Jensen har gennem de seneste år deltaget i en række kliniske undersøgelser med AlterG træning til patienter med progredierende sygdomme: Muskelsvind, Parkinsonisme, Osteoartrit og også målt Ground Reaction Forces påvirkning af kroppen under AlterG træning. Bente vil resumere sine resultater mhp anvendelse af AlterG træning som led i den fysiske genoptræning. v. Lektor, msk, phd, Bente R. Jensen, Integreret fysiologi, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet. Vendlet ApS Kl.: 10:30 Stand: C3-014 VENDLET og lejring Workshop v./ fysioterapeut Lars Büchert. miha bodytec Kl.: 10:30 Stand: C2-005 Vendlet ApS Kl.: 11:00 Stand: C3-014 Hvorfor er lejring så vigtigt? Mini seminar v. /fysioterapeut Peter Maindal. miha bodytec Kl.: 11:00 Stand: C2-005 LOBPA Kl.: 11:00 Stand: C1-016 Er du ung og har eller på vej til at få en BPA? Kom og mød Amalie Pi Riis, der er 22 år og har en BPA. MasterCARE Kl.: 11:00 Stand: C3-051 Morgendagens forflytning VELA - Vermund Larsen AS Kl.: 11:30 Hal B3 VELA Activerest Nyt revolutionerende siddesystem til el-kørestole

18 Eventprogram Handicare AS Kl.: 11:30 Får du nok korte rammer? Stabilitet, siddestilling og korrekt stellængde på en tilpasningskørestol. Sundhedsstyrelsen Kl.: 11:30 Hal C4 Meld hændelser med hjælpemidler Sundhedsstyrelsen lancerer en ny kampagne om hjælpemidler Meld hændelser med hjælpemidler. Post Danmark AS Kl.: 11:30 - Lokale B4-M4 Velfærdsdistribution Hør om Post Danmarks nye løsninger inden for velfærdsdistribution. Vendlet ApS Kl.: 11:30 Stand: C3-014 Hvad skal vi med velfærdsteknologi? Mini seminar v./ fysioterapeut Peter Maindal. miha bodytec Kl.: 11:30 Stand: C2-005 miha bodytec Kl.: 12:00 Stand: C1-016 Få din ABC om BPA hos LOBPA Hvad gør jeg, hvis jeg vil have en BPA? Mød et medlem af LOBPA, der har en BPA og en erfaren konsulent fra LOBPA. (gentages kl ). MasterCARE Kl.: 12:00 Stand: C3-051 Nyheder Etac Kl.: 12:30 Turtle formstøbning, det mest individuelle hjælpemiddel Etac er eksperter i optimale formstøbte løsninger, skalstole, for et langt større velbefindende hos den fysisk handicappede bruger. Bruger - Hjælper Formidlingen AS Kl.: 12:30 Hal C4 Mød BHF s borgerpanel for BPA-området Mød medlemmerne af BHF s nye borgerpanel, og bliv præsenteret for tankerne bag initiativet. LOBPA Kl.: 12:30 Stand: C1-016 Er du ung og har eller på vej til at få en BPA? Kom og mød Amalie Pi Riis, der er 22 år og har en BPA. Olivia Danmark Kl.: 13:00 - Lokale B4-M3 Workshop med Esma Birdi: Knæk de kulturelle koder Mødet mellem fremmede kulturer og det danske kommunale system er ikke altid enkelt. Hvilke særlige spilleregler skal man kende, og hvad kan man gøre for at få en god kontakt? Annette Johannesen og Annette Krath Poulsen Kl.: 13:00 Hal B3 - Lokale B3-M1 Bedst at kunne handle selv! Mini-konferencen præsenterer forskningsresultater om vellykket aldring og debatterer udfordringer og muligheder nye serviceløsninger og hjælpemidler, som understøtter ældres muligheder i hverdagen. Vendlet ApS Kl.: 13:00 Stand: C3-014 Madrasser - et overblik over typer og egenskaber Mini seminar v./ ergoterapeut Pia Beck. AlterGFysiodema aps Kl.: 13:00 Stand: C2-027A Gå på månen - Få en tur i AlterG AltergG er en ny type vægtaflastende løbebånd, hvor en person bæres af luft i stedet for at være ophængt i et seletøj. SmartHome Aps Kl.: 13:00 Stand: C3-020 Produktudvikling Kom og deltag i erfaringsudveksling om hjælpemiddelløsninger til badeværelset i samarbejde med vores leverandør fra England. Er det en menneskeret, at kunne nyde et varmt karbad? miha bodytec Kl.: 13:00 Stand: C2-005 LOBPA Kl.: 13:00 Stand: C1-016 Hvad betyder en BPA for mig Kom og hør hvordan et medlem oplever, at BPA gør en forskel i hverdagen. MasterCARE Kl.: 13:00 Stand: C3-051 Morgendagens forflytning Birdhouse Kl.: 13:30 Hal C4 Med OPT kan både spisning og tale forbedres! Birdhouse inviterer til mini-seminar om OPT terapi for både børn og voksne. Oral Placement Therapy er udviklet af amerikanske specialister. Ergolet ApS Kl.: 13:30 - Lokale B4-M4 Vægtaflastning til at øge det fysiske funktionsniveau Ny forskning inden for området gennemgås, herunder anbefalinger for dosis og intensitet. Eksempler på træning fremvises vha. videocases. Vendlet ApS Kl.: 13:30 Stand: C3-014 DORMILET - fremtidens trykaflastende madras Workshop v./ konsulent Michael Gervin. miha bodytec Kl.: 13:30 Stand: C2-005 LOBPA Kl.: 13:30 Stand: C1-016 Få et fællesskab i LOBPA med andre borgere med BPA Få en snak med LOBPAs medlemskonsulent om de forskellige aktiviteter. Etac Kl.: 14:00 Stand: C4-060 Fra 2 til 1 i plejearbejdet Kom og få tips & tricks fra Etacs forflytningseksperter Steffen, Stine, Ole og Anette så din arbejdsdag bliver nemmere og mere sikker i arbejdet med borgeren. miha bodytec Kl.: 14:00 Stand: C2-005 LOBPA Kl.: 14:00 Stand: C1-016 Cafésnak om dilemmaer med BPA Kom og hør om hverdagens dilemmaer og giv dit bidrag til, hvordan vi løser dem. MasterCARE Kl.: 14:00 Stand: C3-051 Nyheder Bjørn Nielsen Rehab & Hospitalsartikler AS Kl.: 14:30 Nu er det On & Off med kompressionsstrømpen Seminar om den patenterede verdensnyhed On & Off Stocking, der sætter nye standarder for på- og aftagning af kompressionsstrømper. Maribo Medico Kl.: 14:30 Hal C2 - Debatzonen Digital sundhed Motivation gennem velfærdsteknologi. Vendlet ApS Kl.: 14:30 Stand: C3-014 Arbejdsmiljø - kan man vælge til og fra? Mini seminar v./ ergoterapeut Pia Beck.

19 Eventprogram miha bodytec Kl.: 14:30 Stand: C2-005 LOBPA Kl.: 14:30 Stand: C1-016 Hvad betyder en BPA for mig Kom og hør hvordan et medlem oplever, at BPA gør en forskel i hverdagen. Vendlet ApS Kl.: 14:30 Stand: C3-014 VENDLET og mobilisering Workshop v./ salgsleder Claus Lykke. LOBPA Kl.: 15:00 Stand: C1-016 Politiske toner i debatten om BPA Kom og hør hvad der rør sig i den politiske debat om BPA og få en snak med en konsulent, der kender til lovforslagene og hvordan LOBPA som socialøkonomisk virksomhed gør en forskel. MasterCARE Kl.: 15:00 Stand: C3-051 Morgendagens forflytning Vendlet ApS Kl.: 15:30 Stand: C3-014 Udtrækning af dagens vinder Kom og hør om du er den heldige vinder af et wellnessophold. LOBPA Kl.: 15:30 Stand: C1-016 Cafésnak om dilemmaer med BPA Kom og hør om hverdagens dilemmaer og giv dit bidrag til, hvordan vi løser dem. Vendlet ApS Kl.: 15:45 Stand: C3-014 Den bariatriske borger, definitioner og udfordringer Mini seminar v./ ergoterapeut Pia Beck. LOBPA Kl.: 16:00 Stand: C1-016 Politiske toner i debatten om BPA Kom og hør hvad der rør sig i den politiske debat om BPA og få en snak med en konsulent, der kender til lovforslagene og hvordan LOBPA som socialøkonomisk virksomhed gør en forskel. miha bodytec Kl.: 15:00 Stand: C2-005 miha bodytec Kl.: 15:30 Stand: C2-005 LOBPA Kl.: 16:30 Stand: C1-016 Lodtrækning - Tip en 13 er om BPA hos LOBPA Tip en 13 er om BPA hos LOBPA, hver dag 9-16 og vind en kurv til et selvstændigt liv i haven. Redaktionen for programmet er afsluttet d. 15. august. Redaktionen fralægger sig ethvert ansvar for trykfejl. Når arbejdet gør ondt. Kom og få en snak om ergonomi og gode arbejdsstillinger. Du kan samtidig deltage i vores konkurrence, hvor du kan vinde en Dynamostol. Vi ses på stand: C1-001

20 Gateway to Scandinavia Scandinavias largest trade exhibition See You in 2016! Bella Center, Copenhagen May Contact Health & Rehab Scandinavia Ambolten 39 DK-6000 Kolding T

Skandinaviens største messe for hjælpemidler, velfærdsteknologi, sundhedsteknologi, serviceydelser samt pleje- og hospitalsudstyr.

Skandinaviens største messe for hjælpemidler, velfærdsteknologi, sundhedsteknologi, serviceydelser samt pleje- og hospitalsudstyr. 9. - 11. september 2014 Bella Center København Skandinaviens største messe for hjælpemidler, velfærdsteknologi, sundhedsteknologi, serviceydelser samt pleje- og hospitalsudstyr. Brugere Kronikere Pårørende

Læs mere

Fremtidens Velfærdsteknologi på tapetet

Fremtidens Velfærdsteknologi på tapetet Fremtidens Velfærdsteknologi på tapetet En casesamling om at udvikle fremtidens teknologi med ældre der gør det muligt for dem at blive længere i eget hjem BDSI Magasinet 2011 KOLOFON Indholdsansvarlig

Læs mere

Se, mød, prøv. stande og aktiviteter i udstillingsområdet

Se, mød, prøv. stande og aktiviteter i udstillingsområdet stande og aktiviteter i udstillingsområdet tabulex LæringsCenter Brejning Handicap, Viden, Forankring & Bevægelse Life-Partners.com Think tomorrow VelfærdsInnovation Socialstyrelsen Er du interesseret

Læs mere

SUND VÆKST VÆKST. Velfærdsingeniører der tænker anderledes. Teknologiske løsninger med mennesket i centrum

SUND VÆKST VÆKST. Velfærdsingeniører der tænker anderledes. Teknologiske løsninger med mennesket i centrum IDA Idéklinikken dyrker, motiverer og udbreder innovation, der kan gøre sundhedsvæsenet bedre og give patienterne en bedre behandling. Sundhedsinnovation Side 24 Tillægget er udgivet af IDA SUND VÆKST

Læs mere

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet. Deutsches Krebsforschungszentrum Heidelberg FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet. Deutsches Krebsforschungszentrum Heidelberg FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA. Nr. 9 december 2013 2. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 2245-3997 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK læs inde i bladet International hospitalskongres i Argentina

Læs mere

Træf det rette valg VIA Uddannelsesguide 2014. VIA University College

Træf det rette valg VIA Uddannelsesguide 2014. VIA University College Træf det rette valg VIA Uddannelsesguide 2014 2 Find din vej 2014 Kolofon Redaktion: Kommunikationsafdelingen Lisbeth Katborg Bjerre (ansv.) Design: 1508 A/S Tryk: Bording A/S Sat i: VIA Type Oplag: 20.000

Læs mere

Statusrapport. velfærdsteknologi. Sekretariatet for digitalisering og. Udviklingskonsulent Michael Bech Petersen mbp@faaborgmidtfyn.dk Tlf.

Statusrapport. velfærdsteknologi. Sekretariatet for digitalisering og. Udviklingskonsulent Michael Bech Petersen mbp@faaborgmidtfyn.dk Tlf. Statusrapport Sekretariatet for digitalisering og velfærdsteknologi Udarbejdet af: Udviklingskonsulent Michael Bech Petersen mbp@faaborgmidtfyn.dk Tlf.: 7253 5003 Sagsnummer.: Dato: 3. april 2013 Indhold

Læs mere

Velfærdsteknologi i Danmark. Udarbejdet af udviklingspartnerskabet i Gribskov Kommune

Velfærdsteknologi i Danmark. Udarbejdet af udviklingspartnerskabet i Gribskov Kommune Velfærdsteknologi i Danmark Udarbejdet af udviklingspartnerskabet i Gribskov Kommune Desk Research Velfærdsteknologi Denne undersøgelse, er lavet af udviklingspartnerskabet på Sundhedsområdet i Gribskov

Læs mere

PROGRAM FORÅR 2015 ÅRGANG 1. SEMESTER

PROGRAM FORÅR 2015 ÅRGANG 1. SEMESTER PROGRAM FORÅR 2015 ÅRGANG 1. SEMESTER VELKOMMEN TIL AKADEMIET & 1. SEMESTER Som ny elev i Akademiet glæder det os at kunne præsentere dig for et spændende forårsprogram, der består af 4 obligatoriske seminarer

Læs mere

VELFÆRDENS INNOVATIONS- DAG 2012

VELFÆRDENS INNOVATIONS- DAG 2012 PROGRAM VELFÆRDENS INNOVATIONS- DAG 2012 Temasessioner Løsningsgalleri Se og prøv Velfærdens Innovationsdag 2012 1 Øksnehallen CPH Conference Øksnehallen Toiletter Toiletter Temasessioner 2/3/4/5/6 Plenum

Læs mere

Overblik over sessioner

Overblik over sessioner Øksnehallen CPH Conference Øksnehallen PORT 13 Toiletter Toiletter Udgang til: CPH Conference DGI-byens Hotel Rysensteen Gymnasium Plenum Temasessioner 2,3,4,5,6,7,8 Sideevents A og B 52 50 43 44 48 47

Læs mere

Formiddagens temasessioner

Formiddagens temasessioner Formiddagens temasessioner Kl. 11.20-12.30 kan du blive klogere på velfærdsinnovation ved at deltage i en af syv temasessioner: Temasession 1a: Den digitale folkeskole Temasession 2a: Den Aktive Borger

Læs mere

PROGRAM FAGKONGRES 2015

PROGRAM FAGKONGRES 2015 PROGRAM FAGKONGRES 2015 Tina Lambrecht Formand for Danske Fysioterapeuter En fest for faget Jeg er glad, stolt og spændt. Glad for, at vi for femte gang kan samle fysioterapeuter fra hele landet med det

Læs mere

årsmøde FORSA FORSA Information september 2013 Hvilken viden er der behov for på socialområdet nu og i fremtiden? Hvorfor? Hvordan? Og af hvem?

årsmøde FORSA FORSA Information september 2013 Hvilken viden er der behov for på socialområdet nu og i fremtiden? Hvorfor? Hvordan? Og af hvem? FORSA FORSA Information september 2013 årsmøde Gå ikke glip af årsmødets spændende debat om Politik, viden og praksis! Torben Buse, vicedirektør Socialstyrelsen, Maria Appel Nissen, lektor Aalborg Universitet,

Læs mere

KARRIEREMESSEN 2013. For studerende på SCIENCE AND TECHNOLOGY. Torsdag d. 28. 11. Kl. 10-16 Aulaen og vandrehallen Bygning 1412 og 1413

KARRIEREMESSEN 2013. For studerende på SCIENCE AND TECHNOLOGY. Torsdag d. 28. 11. Kl. 10-16 Aulaen og vandrehallen Bygning 1412 og 1413 KARRIEREMESSEN 2013 For studerende på SCIENCE AND TECHNOLOGY Torsdag d. 28. 11. Kl. 10-16 Aulaen og vandrehallen Bygning 1412 og 1413 Indholdsfortegnelse 1 Velkomst ved Science JobLink, arrangør af Karrieremessen

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2013

KURSER & KONFERENCER 2013 2013 KURSER & KONFERENCER Velkomst Viden skal omsættes til handling Hvad gør vi, når hr. Hansen med demenssymptomer har et stort alkoholforbrug? Hvordan hjælper vi bedst personen med Huntingtons sygdom?

Læs mere

Overblik over sessioner

Overblik over sessioner PROGRAM Øksnehallen Toiletter Toiletter Udgang til: CPH Conference Port 13 47 46 DGI-byens Hotel Rysensteen Gymnasium 3 41 42 40 43 1 2 45 44 39 48 38 49 50 37 21 20 36 35 34 33 30 29 26 32 31 28 27 6

Læs mere

LÆS INDE I BLADET MEDICO OG SUNDHEDS-IT UAFHÆNGIGT MAGASIN FOR MEDICOTEKNOLOGI OG SUNDHEDS-IT

LÆS INDE I BLADET MEDICO OG SUNDHEDS-IT UAFHÆNGIGT MAGASIN FOR MEDICOTEKNOLOGI OG SUNDHEDS-IT Nr. 3 august 2014 11. årgang ISSN Nr. 1901-4465 MEDICO OG SUNDHEDS-IT UAFHÆNGIGT MAGASIN FOR MEDICOTEKNOLOGI OG SUNDHEDS-IT www.medicinskteknologi.dk LÆS INDE I BLADET Tillid er nøgleordet, når læger og

Læs mere

stemmer du ja eller nej? På forkant med diabetesforskningen i DD2 Ny skoleleder om magt og meget Markedsføring med Gå Godt

stemmer du ja eller nej? På forkant med diabetesforskningen i DD2 Ny skoleleder om magt og meget Markedsføring med Gå Godt Medlemsblad for statsautoriserede Fodterapeuter februar 2011 02 stemmer du ja eller nej? På forkant med diabetesforskningen i DD2 Ny skoleleder om magt og meget Markedsføring med Gå Godt WWW.LASF.DK leder

Læs mere

MesseKatalog. Odense Congress Center 25. september 2014. Kit@

MesseKatalog. Odense Congress Center 25. september 2014. Kit@ En platform for videndeling mellem leverandører, udviklere og chefer, ledere og medarbejdere i kommunerne MesseKatalog Odense Congress Center 25. september 2014 Arrangører: KL, Borgerservice Danmark og

Læs mere

Sundhedsydelser med IT

Sundhedsydelser med IT Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare i den danske sundhedssektor Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Teknologirådets rapporter 2006/11 1 Sundhedsydelser med IT

Læs mere

Privat vækst, offentlig implementering

Privat vækst, offentlig implementering Privat vækst, offentlig implementering Den demografiske udfordring er en fantastisk markedsmulighed, siger Lars Kolind, formand for Welfare Tech Region. Der er 1000 nye nicher lige foran os, som kan danne

Læs mere

Arbejdslivs Nyhedsbrev

Arbejdslivs Nyhedsbrev Arbejdslivs Nyhedsbrev December 2013 Arbejdsulykker bekæmpes med video og e-læringsmodul December 2013 Takket være et samarbejde med Teknologisk Institut har Rockwool på blot to år mere end halveret antallet

Læs mere

Hverdagsrehabilitering og relationel koordinering. Afsluttende rapport fra ReKoHveR-projektet

Hverdagsrehabilitering og relationel koordinering. Afsluttende rapport fra ReKoHveR-projektet Hverdagsrehabilitering og relationel koordinering Afsluttende rapport fra ReKoHveR-projektet Udarbejdet af: Karen Albertsen, Inger-Marie Wiegman og Hans-Jørgen Limborg September 2014 HVERDAGSREHABILITERING

Læs mere

DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5

DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5 Nr. 113. oktober 2011. 19. årgang DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5 Modul 5-studerende giver

Læs mere

# 2 6 September 2009. Årets Bosted Temadag sprænger alle rammer. Vikar for beboernes hukommelse. bostednyt.dk. Rekorddeltagelse:

# 2 6 September 2009. Årets Bosted Temadag sprænger alle rammer. Vikar for beboernes hukommelse. bostednyt.dk. Rekorddeltagelse: # 2 6 September 2009 10 Bosted Systemet på friplejehjemmet Havglimt: Vikar for beboernes hukommelse Rekorddeltagelse: Årets Bosted Temadag sprænger alle rammer 8 6 Team Onlines Supportteam: I ringer, vi

Læs mere

CSR AWARDS 2014 PROGRAM. Musikteatret Holstebro. Fremtidens forretning. 1 csrfonden.dk

CSR AWARDS 2014 PROGRAM. Musikteatret Holstebro. Fremtidens forretning. 1 csrfonden.dk CSR AWARDS 2014 PROGRAM Musikteatret Holstebro Fremtidens forretning 1 csrfonden.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen... side 04 Program... side 06 Oversigtsplan over Musikteatret... side Talere... side 12

Læs mere

Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 142 Offentligt

Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 142 Offentligt Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 142 Offentligt BRUGERDREVEN INNOVATION ÅRSRAPPORT 2007 indhold 3 Forord ved bestyrelsesformand Jakob Holm 4 Beretning 7 2007-uddelingerne i tal 8 Eksempler

Læs mere

Den Nationale Autismekonference SIKON 2015

Den Nationale Autismekonference SIKON 2015 Den Nationale Autismekonference SIKON 2015 Mandag den 27. og tirsdag den 28. april 2015 Carol Gray Jennifer Cook O Toole Carol Anders Gray Seneca Meta Majken Jørgensen Poulsen Majken Kirsten Callesen Poulsen

Læs mere

Årskonference 2012. E-sundhed som fundamentet, der sikrer kontinuitet og sammenhæng i borgerens sundhedsvæsen

Årskonference 2012. E-sundhed som fundamentet, der sikrer kontinuitet og sammenhæng i borgerens sundhedsvæsen Årskonference 2012 E-sundhed som fundamentet, der sikrer kontinuitet og sammenhæng i borgerens sundhedsvæsen INDHOLDSFORTEGNELSE App til smartphone og trådløst log-in... 2 Velkommen... 3 Lokalefordeling...

Læs mere