Mennesker - Ideer - Løsninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mennesker - Ideer - Løsninger"

Transkript

1 Mennesker - Ideer - Løsninger Mælk et følsomt produkt Side 3 Fermenteringer og ph måling Side 4 Måling af levende gærceller på 20 sek. Side 5 Måling af O 2 i øl Side 6 Dosering af korrekt mængde Side 8 Single-Use procesanlæg hurtigere og mere sikkert Side 10 Mobil tryk kalibreringsrig Side 12 Enkel og pålidelig niveaumåling Side 14 Insatech A/S Algade Vordingborg Tlf

2 2 NIVEAU INFORMATION NIVEAU 3 Instrumenteringsog Automations Nyt udgives af Mælk et følsomt produkt Insatech A/S Algade Vordingborg Tlf Fax Information Niveau Analyse 8-9 Flow Analyse Analyse Kalibrering - Tryk Analyse Niveau Ansvarshavende: Alan Christoffersen. Layout, sats og repro: Insatech A/S, Vordingborg. Tryk: Centraltrykkeriet, Vordingborg. Insanyt bliver trykt på FSC mærket papir*. Trykt i 3000 stk. Digital udgivelse i 1300 stk. Der tages forbehold for trykfejl og produktændringer. Alle nævnte priser er excl. moms. Gengivelse af artikler eller uddrag af artikler er tilladt med tydelig kildeangivelse. Lærerig tur til Hamilton i Schweiz Vi har igen i år haft mulighed for at arrangere en tur til vores elektrodeleverandør Hamilton i Schweiz. I år deltog 22 kunder fra den pharmaceutiske industri. Formålet med turen var gennemgang af ph, opløst ilt og ledningsevne. Undervisningen havde fokus på den teoretiske del, såvel som den praktiske del. Det er bestemt vores opfattelse, at alle deltagere har fået viden med hjem, som de kan arbejde videre med, for at optimere de enkelte processer. Derudover har mange fået snakket sammen på kryds og tværs af afdelinger og firmaer, samt udvekslet erfaringer med håndtering af forskelligt måleudstyr. Turen i år var andet end kun undervisning fra morgen til aften. Vi fik en fysisk udfordring, i form af en vandretur i det smukke landskab til en udsigtsposts over Schweizisk Grand Canyon. Vi fik en oplevelse af at prøve Europas længste Rodelbahn, inden turen gik hjem igen. Hamilton er lokaliseret i Bonaduz, som ligger 130 km sydøst for Zürich, og man kan kun sige, at omgivelserne burde have en beroligende effekt på alle. For ligegyldig hvilken retning man vender sig, er man omgivet af smukke bjergtoppe. Vi vil gerne sige tak til alle deltagere for Jeres engagement, og for at I alle har været med til at gøre det til en god tur. Vi håber at se Jer til andre af vores arrangementer en anden gang. Insatech forventer at planlægge en tur til Hamilton i efteråret Hvis du skulle være interesseret i at deltage, os allerede nu, og vi vil sikre en plads til dig. Mælken, der ankommer til mejeriet, er rå mælk, som kort tid forinden er malket fra koen. På mejeriet gennemgår mælken først en række processer, der er ens uanset, hvad den senere anvendes til. Mælken renses, når den pumpes ind i køletankene, den centrifugeres, homogeniseres og varmebehandles. Herefter gennemløber mælken en kortere eller længere række af særlige processer, inden den er klar til at komme ud til forbrugeren. Processerne varierer alt efter, hvilket produkt mælken ender med at blive til. Overordnet set er der fire muligheder: Mælk og fløde Syrnede produkter Smør Ost Hygiejnen er vigtig Hygiejnen er en streng nødvendighed i mælkeindustrien, og er underlagt strenge regulativer og krav fra sundhedsministeriet. Tryk- og niveaumåling i omrørerbeholderen med VEGABAR Mælk omrøres langsomt ved omkring 4 C i omrørerbeholderen. En beskyttelsesatmosfære ved 2 bar over mælken, sørger for beskyttelse mod bakterieangreb. Under rengøringsforløbet foregår der skrappe ting i beholderen. Den tomme beholder bliver renset med 2% 5% lud ved 60 C og herefter steriliseret med damp på 125 C. Det er en virkelig belastning for følsom målingsteknologi. Her er VEGABAR meget velegnet til niveaumåling, idet dens skillerum af førsteklasses stål eller legering er modstandsdygtig mod aggressiv rengøring, og modstår rengøringstemperaturer på over 150 C. Detektér høje og lave grænser med VEGASWING VEGASWING anvendes til detektering af det høje og lave niveau. Sensoren, som arbejder efter vibrationsprincippet, finder pålideligt niveauet under både proces og rengøringsfunktionen. Vibratorgaflen, som er lavet af 316L, er svejset helt sammen med processamlingen og uden åbninger, og derfor nem at rengøre. Jubilæer hos Insatech Kenneth Andersson havde den 1. september 2012 været ansat hos Insatech i 10 år. Kenneth er Key Account Manager, Sjælland. Christian Bach havde den 1. september 2012 været ansat hos Insatech i 5 år. Christian er Key Account Manager, Jylland. Niveaumåling i mælkepulver med VEGAFLEX samt niveauindikator VEGAWAVE. * FSC er en international non profit mærkningsordning til træ og papir. I en FSC skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er FSC en garanti for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn. Kim Bresson havde den 1. oktober 2012 været ansat hos Insatech i 5 år. Kim er Product Engineer. Carsten Hounsgaard havde den 15. november 2012 været ansat hos Insatech i 5 år. Carsten er Project Sales Manager. Niveaumåling i mælk med VEGABAR. Morten Olsen tlf

3 4 ANALYSE ANALYSE 5 Uanset hvilken ph elektrode man vælger, er det en god idé at følge elektroden nøje. Dens påvirkninger, herunder CIP/SIP og kalibreringsdata, bør altid kunne fremvises for den enkelte elektrode. Dels for at kunne optimere dens levetid, dels for, i sidste ende, at kunne dokumentere kvaliteten af sit produkt. ARC Prekalibreret og med indbygget transmitter. Hamiltons sensorer findes med ind bygget transmitterfunktion, hvilket vil sige, at man har 4 20 ma og modbus direkte fra sensoren. Endvidere er alle data tilgængelige direkte fra sensoren, herunder antallet af CIP/SIP. Kalibreringsdata lagres direkte i sensoren, så en sensor kan i realiteten ligge prekalibreret på lager, og med det samme idriftsættes uden risiko for, at man i travlhed glemmer at kalibrere transmitteren. Hvis du er i tvivl, om du benytter den mest optimale elektrode, er du altid velkommen til at tage en snak med os. *Testet og godkendt af MDT (Medical Device Testing GmBH Ochsenhausen) iht. EN ISO og USP 31, 2008 kapitel 87. Fermenteringer og ph måling Valide måledata er essentielle for en ideel fermentering. Måling af levende gærceller på 20 sekunder Der er mange udfordringer i forbindelse med fermenteringer, og valide måledata er essentielle for en ideel fermentering. En kritisk og ofte anvendt parameter er ph målingen. ph målingen kan dog være ganske problematisk. Særligt ved lange fermenteringer, kan det være vanskeligt at bibeholde en stabil ph måling. De store komplekse molekyler, der er en nødvendig del af enhver fermentering, kan skabe problemer med tilstopning af elektrodens diafragma, hvilket medfører at målingen driver. Kort om ph-teori ph elektroden er opbygget af to elektroder, en måleelektrode og en referenceelektrode. I moderne kombinationselektroder er disse bygget sammen i én, men der er i praksis altså to. Måleelektrodens glas er ionselektivt for hydrogen ioner (H+) via det gel lag, der naturligt opbygges på glasset. Glasset er sensitivt overfor belægninger, der begrænser hydrogen ionens vandring over glasset. Referenceelektrodens diafragma skal sikre en overordentlig god elektrisk kontakt til mediet. Hvis kontakten brydes eller forstyrres, skrider målingen. Én måde til at sikre god kontakt, er ved at sørge for positivt elektrolyt flow ud af elektroden, så diafragmaet skylles rent for eksempelvis proteiner eller additiver. I fermenteringer er det vigtigt, at cellerne har optimale betingelser for vækst, og det er kritisk, at den udflydende elektrolyt ikke udgør en forgiftningsfare for cellerne eller produktet. Dette er naturligvis mest aktuelt ved små fermentorer, som glasfermentorer og i posefermenteringer. Easyferm Plus til biotech applikationer Easyferm serien fra Hamilton er specielt udviklet til biotech applikationer som fermenteringer, hvor hyppig CIP/ SIP og autoklavering benyttes. Det store diafragma i kombination med tryksat elektrolyt minimerer tilstopningen af referenceelektroden, med en mere stabil måling til følge. Easyferm Food certificeret til brug i fødevarer Easyferm food har en elektrolyt, Foodlyte, der er ugiftig og biokompatibel, certificeret af MDT*. Den opfylder desuden kravene i EU forordning 1935/2004 og er derfor perfekt til fødevarer, hvor der ikke må afgives stoffer, der påvirker smag eller lugt i produktet. Foodlyte er altså ikke skadelig for mikroorganismer, og derfor særdeles velegnet til fermenteringer i meget små volumen. EHEDG certificering garanterer, at elektroden er nem at rengøre. Ligesom Easyferm Plus, kan man roligt autoklavere Easyferm Food, uden at bekymre sig om efterfølgende påvirkninger af målingen. Ny Laboratorie model fra ABER Til måling af levende gærceller offline i laboratoriet, eller direkte ved produktionen, har ABER netop lanceret deres nye CLYA Compact Lab Yeast Analyser. Den nye off line model kræver blot et tryk på en knap, og efter 20 sekunder har du resultatet for koncentrationen af kun de levende gærceller i din prøve. Troværdige resultater CLYA bruger ingen farvestoffer eller andre reagenser som traditionelle metoder til tælling af levende celler. Den virker ved at måle den ladning, de levende celler opbygger under påvirkning af et elektrisk felt. Ladningen, der opbygges på de intakte cellemembraner, er proportional med koncentrationen af levende celler. Det er en meget reproducerbar og hurtig metode, der sparer dig for en masse tid til at sidde og tælle celler under mikroskopet. Samme referencer in-line og i laboratoriet CLYA anvender samme elektroder og transmitter enhed som in line Compact og Futura serien, og giver dermed mulighed for overensstemmelse mellem laboratoriet og de in line proces værdier, din proces eventuelt styres efter. Denne overensstemmelse er typisk ikke mulig, da laboratoriets analyseapparater ofte ikke findes som in line løsninger, og ofte er de meget unøjagtige, hvad celletælling angår. Compact samt Futura serien, til henholdsvis bryggeri og biotek applikationer, er din løsning til direkte at kunne følge væksten og koncentrationen af kun de levende celler. Til bryggerierne er det selvfølgelig gærceller, der er af interesse, men til biotech virker løsningen på alle typer af cellekulturer. Kontakt vores analyseafdeling for en snak om din opgave, hvis enten off line eller in line måling af kun levende celler lyder spændende. Så skal vi hjælpe dig videre.

4 6 ANALYSE ANALYSE 7 Måling af O 2 i øl helt andre resultater under forskellige situationer i processen. Disse forskelle har stor betydning for selve driften af anlægget, især to tendenser kunne ses. Figur 1. Test udført på bryggeri i Tyskland for at sammenligne to forskellige måleprincipper til måling af opløst ilt. In line måling af opløst ilt er én af de af vigtigste procesparametre i produktionen af øl. For at sikre en god og ensartet kvalitet af øllet, samt at sikre holdbarheden, er det meget vigtigt at monitorere iltindholdet. I denne artikel sammenlignes de to velkendte måleprincipper til måling af opløst ilt, elektrokemisk og optisk, under tappelinjen på Krombacher bryggeriet i Tyskland. Iltindhold påvirker kvaliteten Selve bryggeprocessen er kompleks, og det kræver, at der konstant sker monitorering af alle procesparametre, for at sikre den bedste kvalitet af øllet. Denne kvalitet afhænger af mange faktorer, som for eksempel den maltede byg, gæren og selvfølgelig den teknologi, der anvendes til at monitorere hele processen. Ilt kan trænge ind i øllet under flere af de enkelte procestrin, og den har indflydelse på smagen af øllet, men også selve holdbarheden kan påvirkes negativt, hvis iltindholdet er for højt. Derfor er det vigtigt at måle iltindholdet kontinu erligt under hele bryggeprocessen. Især ved tapningen har det afgørende indflydelse på kvaliteten af det færdige øl. Måleprincipperne I industrien findes der to gængse måleprincipper til at måle iltindholdet. Her er tale om elektrokemiske eller optiske iltsensorer. 3 x Visiferm DO Amperometric Sensor 4-20 ma 4-20 ma Transmitter Process Control System Elektrokemisk iltsensor Den elektrokemiske sensor er den type sensor, som har eksisteret længst, og hvis måleprincip er beskrevet af Clark. Ilten diffunderer igennem en membran, som er permeabel for iltmolekyler, og en kemisk reaktion med elektrolytten i sensoren danner et spændingsdifferentiale. Den inducerede spænding er målesignalet, som er direkte proportionalt med mængden af ilt, der er til stede i processen. Essentielle komponenter i denne sensor er anode og katode, samt selve membrankappen, som er fyldt med elektrolyt. Dette er derved også dennes sårbare del, som skal vedligeholdes for at få målingen til at virke optimalt. Optisk iltsensor Det optiske måleprincip er baseret på fluorescerende lag (luminophor), hvis fluorescens er afhængig af iltindholdet. Sensoren indeholder en lyskilde, som eksiterer luminophoren ved en bestemt bølgelængde. Når luminophoren er i denne eksiterede tilstand, udsender den lys med en længere bølgelængde. Intensiteten og faseskiftet for denne udsendelse af lys, afhænger af mængden af ilt, der er til stede. Ved at anvende specielle filtre, måles kun den mængde lys, som luminophoren frigiver. Krav til målingen In line målinger skal overholde høje krav. Udover nøjagtighed, reproducerbarhed, responstid og detekteringsgrænser, er det også vigtigt med nem installation, kalibrering og vedligehold. Fyldeprocessen er det bedste sted at teste iltsensorer, fordi de i denne del af processen skal kunne holde til store trykstød og temperatursvingninger, og hyppige rengørings cyklusser (Clean In Place). Sammenligningen For at sammenligne de to måleprincipper under de krævende procesbetingelser, blev tre optiske iltsensorer, af typen Visiferm DO fra Hamilton installeret og testet parallelt med de eksisterende elektrokemiske iltsensorer, som har siddet på tappelinjen i en længere periode hos Krombacher bryggeriet i Tyskland. Figur 1 viser, hvordan sensorerne er monteret på tappelinjen. Det var meget vigtigt for denne test, at alle sensorer blev udsat for det samme, for at sikre, at de kan opfylde de samme krav. Under testen kunne der konstateres en signifikant forskel imellem de to typer sensorer. De optiske sensorer viste overensstemmende resultater under hele forløbet, hvorimod den klassiske elektrokemiske sensor viste Stop af flow Når tappelinjen stopper, lukkes ventilerne hvilket danner trykstød i rørene. Disse trykstød påvirker de elektrokemiske sensorer og resulterer i en stigning i målesignalet, når anlægget står stille. De optiske sensorer påvirkes ikke på samme måde, da de ikke er følsomme overfor trykstød, og derved bliver målesignalet ikke påvirket i samme grad, når anlægget står stille. På figur 2 kan man tydeligt se, hvordan signalet fra den elektrokemiske sensor stiger, når ventilerne lukkes. Når værdien kommer for højt op, aktiveres alarmer, og anlægget skal genstartes, før tapningen kan starte igen. Alle tre optiske sensorer viser samme iltværdi, når ventilerne lukkes. Så når flowet stoppes, driver iltmålingen ikke på de optiske iltsensorer. Regenerering efter CIP Efter alle tapninger skal der udføres en CIP (Clean In Place). Dette betyder at iltsensorerne bliver udsat for højere temperaturer og andre ph værdier end under normal drift. Ingen af iltsensorerne anvendes under CIP, da iltindholdet ligger udenfor sensorernes måleområder. Efter endt CIP procedure er det afgørende, at iltsensorerne stabiliserer sig hurtigt, da tapningen ikke kan starte, før ilt niveauet er nede under det tilladte. Da anlægget typisk skylles igennem med produkt, så er en hurtig regenerering af iltsensoren afgørende for, hvor meget produkt der ledes til dræn, inden tapningen kan genoptages. Dette kan også ses på figur 3. Vedligehold af sensorerne Under produktionen er det vigtigt, at driften kører så optimalt som muligt. Derfor er det vigtigt, at sensorerne ikke fejler eller kræver vedligehold eller kalibrering under tapning. Dette er en klar fordel for de optiske iltsensorer i forhold til de elektrokemiske sensorer, da der ikke skal skiftes elektrolyt, membraner m.m. Den eneste forbrugsvare, der er på en optisk sensor, er selve sensorkappen. Levetiden på denne er afhængig af, hvor mange CIP cyklusser sensoren bliver udsat for, men i denne type applikation vil levetiden typisk være 4 6 måneder. At udskifte sensorkappen tager kun et par minutter inklusiv kalibrering efter udskiftning. På en elektrokemisk sensor skal der udskiftes mekaniske dele, såsom anode, katode, membran og elektrolytvæske. Derefter skal elektroden polariseres, og dette er tidskrævende. Vedligehold er langt hurtigere og nemmere på en optisk iltsensor. Konklusion på sammenligningstesten Måling af opløst ilt med optiske sensorer har i denne test vist, at de fuldt ud lever op til de høje krav, der er til iltsensorer i tappelinjen. Fordelene ved at anvende denne type sensor i forhold til elektrokemiske iltsensorer er, at nedetiden på anlægget minimeres, da sensorerne er mere robuste, og vedligehold er nemt og hurtigt. Derudover er de optiske sensorer heller ikke følsomme overfor CO 2, som også kan være et problem med elektrokemiske sensorer. Andre fordele, som ikke er belyst i denne test, er at denne optiske iltsensortype, Visiferm, har indbygget transmitter, hvilket reducerer installationsomkostningen for måleloopet. Den samlede konklusion af testen viser, at investeringen ved at skifte til optiske iltsensorer fra Hamilton, på tappelinjen på bryggeriet Krombacher i Tyskland, hurtigt er tjent ind. Iben Kyndby tlf Figur 2. Figur 3.

5 FL OW F LOW Dosering af korrekt mængde Coriolismåler med reguleret ventil eller pumpe. Cori-Fill doseringsenheden til væsker består af en præcisions masse flowmåler, en integreret microprocessor styret on/off ventil eller en mikropumpe. Takket være denne teknik kan den korrekte mængde doseres. I modsætning til de traditio nelle doserings pumpe/vejesyste mer, kan man med en Cori Fill doseringsenhed håndtere forskellige væsker, kontinuerligt og pulsationsfrit (pumperelaterede effekter) samt over våge og dokumentere de doserede mængder. Det er tilstrækkeligt med kommandoen Start i form af en simpel spændingsløs kontakt eller et digitalt signal via en RS232 eller bus protocol, for at den næste præcisions dosering udføres. Cori Fill teknikken indeholder, ud over summeringstællere, en præcis medieuafhængig masseflowmåling, en adaptiv doseringsstyring for en di rekte integration af on/ off, proportio nalventiler og mikropumper. Filter Pumpe Power: Vdc Analog output: 0..5Vdc/0..10Vdc 0..20mA/4..20mA Analog input (controller): 0..5Vdc/0..10Vdc 0..20mA/4..20mA Bus / digital styring Fleksibiliteten i opsætning og kon figurationsmuligheder af Mini Cori Flow giver mulighed for alt fra simple stand alone enheder til fuld busstyret systemintegration. Mini Cori Flow kan vælges i tre områder. Hvert område har Check ventil Reset counter FLOW-BUS Main flow meter (master) Batch kontrol med lokal udlæsnings-/styringsmodul. Additive injection point en multi range funktionalitet. De fabrikskalibrerede områ der kan re skaleres af brugeren og samtidig opretholde nøjag tigheden i forhold til instrumen tets specifikationer. Fieldbus Power, Analog input Analog output RS232 FLOW OMRÅDER Unit M12 M13 M14 Minimum full scale [g/h] Nominal full scale [g/h] Maximum full scale [g/h] Minimum flow [g/h] 0, Rangeability meter 1:100 1:100 1:100 Rangeability controller > 1:50 > 1:50 > 1:50 Slave følger Master med mulighed for justering af blandingsforhold. Beholdere med»tilsætningsstoffer«. Trykluft (2..7 bar) Cori-fill kan med fordel anvendes til doseringsopgaver, hvor der skal tilsættes additiver/tilsætningsstoffer såsom smag, vitaminer, duft, farve, hærd og lignende. En bred vifte af applikationer, hvor der stilles store krav til nøjagtighed og repeterbarhed for at sikre ensartethed i det endelig produkt, samt mulighed for at kvantificere og dokumentere doseret mængde i hver enkelt batch. Analog styring / output Swagelok o.oo Applikationer Kortere produktionstid samti dig dosering af forskellige kom ponenter. Bedre produktresultater mindre fordampning af flygtige væsker. Masseflowmeteret (Cori Flow) kan anvendes, hvor man ellers kun havde mulighed for vægtdosering. Kompakt løsning/integration sammenbyggede enheder ventil/pumpe medfører reducering af dødtidseffekter og efterløb. Høj nøjagtighed Coriolis måleprincip og kompakt opstilling. Automatisk korrektion af efterløb, simpel software og analyseværktøj er tilgænge ligt. Hurtig respons tid (< 0,5 sek) Masse- og volumendosering muligt (ved hjælp af densi tets og massefylde informa tion). Mini Cori-flow Additive controller (slave) BRIGHT +Us Kombinationen af coriolis masse flowmeter (Mini Cori-Flow), den adaptive Cori Fill funktion og den kom pakte integration, kraftig reduktion af volumen i rør og tilslutning, resulterer i en hurtig reaktionstid og nøjagtig hed, grundet minimal dødtidseffekt og efterløb. Fordele ved anvendelse af Cori-Fill Til shut-off ventil Til shut-off ventil Doseringssektion med shut-off ventil Dosering af tilsætningsstoffer. Til shut-off ventil Direkte kontrol via batchcomputer Opsamlingsbeholder på bånd (uden vægt) Samlet nøjagtighed M13 på væske (±0,2% Rd + ± 0,2 g/h ZS) Nøjagtighed + Nulpunkt stabilitet (ZS) i % af udlæst værdi 8 Lokal styring / visning Bright Power: Vdc Analog output: 0..5Vdc/0..10Vdc 0..20mA/4..20mA Analog input (controller): 0..5Vdc/0..10Vdc 0..20mA/4..20mA Bronkhorst Flowbus system FLOW-BUS Flow (g/h) Morten Kristensen tlf

6 TARE ALT 10 ANALYSE ANALYSE 11 Figur 1. Single-Use procesanlæg hurtigere og mere sikre Hele produktionsafsnit i engangsmateriale kan være fremtiden for mange procestrin inden for pharmaceutisk og bioteknologisk industri. Denne produktionsform kan både spare tid og ressourcer. Det kan være svært at forholde sig til, at man kan spare noget ved at bruge engangsmaterialer, men flere studier viser, at dette faktisk er tilfældet, når man kigger på hele levetiden af et pharmaceutisk produkt. I et præparats levetid er der mange fordyrende led, og Single Use teknologien kan være med til at minimere omkostningerne til etablering af nye fabriksafsnit, inden produktet er klar til kommerciel produktion. Fra produktet udvikles, testes og endelig skal produceres, er det nemt at opskalere de enkelte procestrin, da Single Use anlæggenes kapaciteter nemt kan ændres, ved blot at indsætte for eksempel en større bioreaktor. Alle procestrin er bygget i moduler, så tilpasning nemt kan ske, ved blot at anvende et andet modul med en anden kapacitet. HOME START STOP ph Temperatur SELECT PROG BACK Det gør det også langt mere fleksibelt, da produktionen nemt kan flyttes fra en location til en anden, og inden præparatet er helt klar til produktion, behøver man ikke gå i gang med at opbygge fabriksafsnittet og starte på validering af anlægget. Derved spares en masse penge, da man ikke skal fortage store investeringer i fabrikker, inden produktet er klar til at generere en omsætning. De skjulte ressourcer I forbindelse med produktion af produkter i den pharmaceutiske og bioteknologiske industri, udføres utrolig mange rengøringsprocesser og valideringer af disse. Under disse processer bruges en masse ressourcer i form af vand, energi til opvarmning og kemikalier. Det er disse ressourcer, der kan reduceres ved at anvende Single Bioreaktor 1 Bioreaktor 2 HOME START STOP Use anlæg. Medieberørte dele anvendes kun til én batch, og der er derfor ikke risiko for kontamination mellem forskellige produkter, så rengøring er ikke nødvendig. Når batchen er endt udskiftes medieberørte dele, derefter er man klar til næste batch. Derved kan man hurtigere komme i gang med produktion af den næste batch, og skal ikke vente på, at anlægget frigives efter rengøring. Man opnår et langt mere effektivt produktionsanlæg, der nemt kan omstilles til nye produktioner ved at udskifte moduler. Single-Use instrumentering optimer drift og sikkerhed Når anlæggene bygges af engangsmaterialer, er det selvfølgelig vigtigt, at procesinstrumenteringen også laves i engangsmaterialer, så man har optimal drift uden kontamination. TARE ALT Bioreaktor 3 SELECT PROG BACK Klemmeventil Tryksensor Bioreaktor 4 Udluftningsventil Klemmeventil Tryksensor Klemmeventil Tryksensor Klemmeventil Tryksensor Insatech arbejder sammen med det amerikanske Pendotech, som er en af markedets førende producenter af Single Use procesinstrumentering. De leverer sensorer til tryk, temperatur, flow, ledningsevne og UV. Sensorerne kan leveres pre steriliseret, og kan tåle autoklavering. Til de meget sterile applikationer, er det også muligt at gamma sterilisere sensorerne før eller efter montage. Med Single Use tryksensorer kan man optimere drift og sikkerhed i Single Use Bioreaktorer (SUB) eller glasfermentorer. Det er vigtigt at opretholde det rigtige tryk i fermentoren, både for at sikre at cellerne har de optimale vækstbetingelser, men også for at sikre at trykket ikke bliver så stort, ph målinger Grundlæggende viden om ph ph i teorien Gennemgang af basis ph teori med fokus på hvordan en ph-elektrode virker Hvornår skal du temperaturkompensere, og hvorfor Opbygning af elektroder og elektrodevalg Måleelektroder Referenceelektroder Hvordan er elektrodens fysiske opbygning Hvorfor måler man ph Hvad kan man bruge målingen til Eksempler på i hvilke delprocesser man bør have styr på sin ph Hvilke erfaringer har du som bruger Kalibrering / Justering Kalibrering / Justering Buffertyper Forskellen mellem buffertyper, hvorfor anvende akkrediteret buffer Forventninger til målingen Hvad kan man forvente af nøjagtigheder Hvorfor opnår man ikke altid den teoretiske nøjagtighed Hvilke forventninger kan man have til målingen Optimal montage applikationsorienteret Montage/installation problemstillinger Muligheder for montage af elektroder, hvad enten man blot ønsker en permanent installation, eller der skal være mulighed for at håndtere elektroden under drift. Fejlmuligheder Eksempler på typiske fejl der begås i processen Kontakt Insatech for kursusdatoer at beholderen tager skade og måske revner. Især når man anvender Single Use fermentorer, kan selv små overtryk resultere i at posen revner. Tryk kan stige, fordi der sker en tilstopning af filteret på afgangsventilen. På rustfri stål fermentorer er der typisk en overvågning af trykket, og der er også indbygget trykudligninger for at udgå eventuelle uheld. Med fordel kan en Single Use tryksensor fra PendoTech monteres før filteret på Single Use fermentorerne. Derved overvåges kontinuerligt, og i kombination med en pneumatisk slangeventil kan man sikre, at trykket ikke stiger utilsigtet, så der er risiko for brud på fermentoren. Figur 1. Single Use teknologien bliver ved med at udvikle sig, og over de næste Målet med dette kursus er, at gennemgå hvordan ph teorien hænger sammen. Vi starter med det meget grundlæggende og arbejder os op. Hvordan overfører man teorien til praksis. Derudover vil kurset give dig en introduktion til de faldgruber, man skal være opmærksom på i forbindelse med måling af henholdsvis ph og Lednigsevnemålinger. Er der et eller f lere af delemnerne, hvor du ønsker et uddybende kursus, kan dette også arrangeres. Desuden afholder/udfører vi også gerne kundetilpassede kurser i jeres virksomhed. år vil der blive flere og flere installationer, hvor man kan drage fordel af de nye muligheder. Insatech arbejder sammen med nogle af markedets førende leverandører indenfor Single Use instrumentering, så vi kan blive ved med at levere procesoptimering til vores kunder. Hvad enten I arbejder med traditionelle produktionsanlæg eller nye Single Use anlæg. Iben Kyndby tlf Styrk din viden med kursus hos Insatech Ledningsevnemålinger Hvorfor måler man ledningsevne Hvad kan man bruge målingen til? Eksempler på hvor i delprocesserne man bør have styr på sin ledningsevne Hvad kan man forvente af nøjagtigheder Hvorfor opnår man ikke altid den teoretiske nøjagtighed Hvilke forventninger kan man have til målingen Grundlæggende viden om ledningsevne Ledningsevne i teorien Gennemgang af basisledningsevne teori med fokus på hvordan en elektrode virker i ledende opløsninger Hvad er en ledende opløsning, hvor kan du måle ledningsevne Er cellekonstanten virkelig konstant? Inf luensparametre Hvad indvirker på din måling, og hvor god målingen bliver Hvornår skal du temperaturkompensere, og hvorfor Kalibrering Sporbarhed Hvad er en sporbar kalibrering Hvad er en akkrediteret kalibrering Hvorfor anvende akkrediteret kalibrering Hvilke fordele opnås ved en akkrediteret kalibrering Typer af ledningsevnestandarder/referencer Hvilke standarder f indes på markedet og hvilke er fornuftige at anvende Opbygning af elektroder og målesystem Typer af elektroder Hvilke typer elektroder f indes på markedet i dag Celleopbygning Hvordan er elektrodens fysiske opbygning Optimal montage applikationsorienteret Montage/installation problemstillinger Muligheder for montage af elektroder, hvad enten man blot ønsker en permanent installation, eller der skal være mulighed for at håndtere elektroden under drift. Fejlmuligheder Eksempler på typiske fejl der begås i processen Hvilke erfaringer har du som bruger

7 12 KALIBRERING KALIBRERING 13 Mobil tryk kalibreringsrig Denne mobile kalibrerings rig gør det muligt at bringe fordelene fra laboratoriets udstyr ud i produktionen. Trykcontrolleren Trykcontrolleren blev oprindeligt designet til automatiseret testudstyr. Udviklingen på udstyret, og især de elektroniske tryktransducere, har givet en nøjagtighed, der matcher selv de bedre dødvægtstestere. Dette, sammenholdt med betjeningsvenlighed, og ikke mindst operatør uafhængighed, har flyttet controlleren ind i laboratorierne, og nu mobilt i produktionen. De pneumatiske controllere er reelt en avanceret regulator. Controlleren skal derfor have et forsyningstryk, for at kunne generere et overtryk i form af en nitrogenflaske og/eller en vakuumpumpe, hvis udstyret skal køre undertryk. Hydraulisk controller setup CPC8000-H Medie : Vand eller olie Trykområder : 600/1000/1600 bar Kontrolstabilitet : 0,003%FS Præcision : 0,005%FS High speed controlling og stabilitet Bleed / priming funktion for automatisk tilslutning / tilpasning til enheden under test Store test-volumer er også en mulighed Automatisering af kalibreringsopgaver Kundespecifikke løsninger Insatech har mulighed for at specialdesigne og fremstille rigs i samarbejde med kunden. Morten Kristensen tlf Insatech mobil kalibreringsrig. + supply APPLY Manifold Volume V P RELEASE VENT - supply Atmosphere Princip tegning GE-Sensing pneumatisk controller. Reference ISOLATION Kalibreringssetup En controller kan sætte, opretholde og kontrollere setpunktet. Det er muligt at sætte kontrol parametre,,således at man tilsikrer, at der ikke skydes over eller under det ønskede punkt. Man kan angive setpunktshastigheder og den acceptable regulerings funktion / indsvingning. Det er muligt at køre manuelle kalibreringsprocedurer, ved at skrive det egentlige kalibrerings set punkt til controlleren, eller udarbejde specialiserede dedikerede controller setup programmer, der følger en given SOP (Standard Operating Procedure). Pneumatisk controller setup PACE 5000 Medie : Luft / N 2 Trykområder : 25 mbar 210 Bar Mulighed for indbygget barometer for beregnet absolut tryk. Kontrolstabilitet (cm 2 ) : 0,003%FS Præcision (cm 2 ) : 0,005% RDG + 0,005% FS Styrk din viden med et kursus hos Insatech Efter kurset har du fået et indblik i de forskellige måleprincipper og de fordele og ulemper, der kan forekomme set i forhold til hvilken type opgave, man har foran sig. På kurset vil vi tage servicebriller på, og med udgangspunkt i daglige problemstillinger vil der blive lagt stor vægt på fejlsøgning, korrekt montage, valg af det rigtige udstyr til opgaven, applikationsproblemer og liniariseringstabeller. Er der et eller f lere af delemnerne, hvor du ønsker et uddybende kursus, kan dette også arrangeres. Desuden udfører vi også gerne kundetilpassede kurser i jeres virksomhed. Flowmåling På dette kursus vil vi behandle følgende emner: Teori - fysiske begreber i forbindelse med flowmåling Kort teoretisk gennemgang af de forskellige fysiske begreber, f.eks. densitet, viskositet og Reynolds Tal, og især hvilken indflydelse de har på henholdsvis mediet og målingen. Medie: Gasser, damp og væsker. Overblik over måleprincipperne Hvilke måleprincipper findes der De enkelte måleprincipper gennemgås. Magnetisk - Ultralyd - Coriolis - Vortex - Differenstryk - PD-målere - VA-målere. Hvordan vælger man korrekt måleprincip til applikationen? Hvad skal man være opmærksom på ved dimensionering? Hvornår og hvor ofte skal man kalibrere en flowmåler? Praksis Eksempler på fejlagtige eller uhensigtsmæssige installationer Sikkerhedsmæssige aspekter af fejlagtig installation Utroværdig måling grundet fejlagtig installation Minimer spildtid Optimal vedligeholdelse og kontrol Gennemgang af konfigurationssoftware Niveaumåling På dette kursus vil vi behandle følgende emner: Teoretisk gennemgang af måleprincipper Ultralyd - Guidede microbølger - Radar - Kapacitiv - Applikationseksempler Generel teori og funktion af PACTWARE software Anvendelse med interface - Hvordan opdateres DTM filer Konfigurering af instrumenter Gennemgang af guide/matrix liniarisering Radar Instrumenttyper - Antennesystemer Radarmåling på væsker Montage - Falske ekko-/signalbehandling Radarmåling på faststof Montage - Falske ekko-/signalbehandling Guidede microbølger Montage pulver/væske - Falske ekko-/signalbehandling Kontakt Insatech for kursusdatoer

8 1 4 NIVEAU NIVEAU Enkel og pålidelig niveaumåling handlingssystem, specielt tilegnet til måleprincippet, har givet den nye serie en førende position blandt gui dede mikrobølge radarer. Kortere målecyklustid sikrer påli delige målinger i små beholdere og under hurtige påfyldningsprocesser. Forhøjet nøjagtighed i kombination med forbedret målesikkerhed giver pålidelige og troværdige målevær dier. Respektafstand er betydeligt redu ceret, hvilket giver næsten fuldstæn dig udnyttelse af beholderen, og giver måling helt ned til probens spids. Det at man kan måle eller udføre målin ger ved meget lav dielektrisitetskon stant, gør det muligt at måle i stort set alle faststoffer og væsker. Automatic Probe End Tracking sikrer stabile må linger selv i kritiske tilfælde (DK<1.4). Med introduktionen af Plics -familien for cirka 10 år siden, realiserede VEGA visionen om en enkel, standardiseret måde at måle niveau og tryk på. Instrumenterne bliver leveret fær digkonfigureret med indstillinger til de fleste applikationer Enkel installation Nem tilslutning af kabler uden an vendelse af værktøj. Beskyttelse mod omvendt polaritet, kortslutning samt håndterbar dimensioner og lav vægt, gør installation og indjustering nem. Det roterbare hus giver yderligere mulighed for den ideelle monterings retning. Den nye VEGAFLEX serie 80 er en videreudvikling af dette, baseret på de succesfulde VEGAFLEX serie 60 instrumenter. Enkelt valg Den brede vifte af forskellige applika tioner gør det nødvendigt at definere klare og entydige beslutningskriterier for brugeren. Ud fra mange års erfa ring har Vega derfor inddelt VEGA FLEX serie 80 i niveaumåling til: Væske Faststof Fødevarer/Pharmaceutisk Højt tryk/ høj temperatur Væske Faststof Tilpasning til aktuelle forhold Pålidelig drift Pålidelig vedligehold Præcis og stabil aflæsning er den vig tigste faktor i en måling. VEGAFLEX instrumenter fungerer uafhængigt af produktegenskaber såsom støv, damp og opbygning. Dette er gjort muligt med en robust konstruktion med so lide stave, fleksible kabler og mod standsdygtige materialer. Optionen Second Line of Defen se giver yderligere sikkerhed og be skyttelse i applikationer med giftige produkter. En udskiftning af elektronikken er enkel at udføre, takket være de afta gelige fjederbelastede terminaler og den integrerede adskillelsesanord ning. De udskiftelige kabler og stave, såvel som alle andre komponenter, er tilgængelige som reservedele. Enkel justering sparer tid og penge. Instrumenterne er kalibreret til pro bens længde. Quickstart funktionen guider brugeren igennem alle re levante indstillinger i få enkle trin. Samtidig forklarer hjælpetekster hver funktion, og gør justeringen nem at forstå og gentage. Maintenance Fødevarer Pharma Function control Højt tryk Høj temperatur Out of specification Alle hændelser og ændringer bliver registreret i logbogfunktionen, hvilket giver mulighed for klar og omfattende fejldiagnose. Ved hjælp af et referencepunkt i top pen af proben, muliggøres anven delse i Steam Boilers og applikationer med tryksat gasfase, da den resulte rede afvigelse bliver kompenseret. For at opfylde de højeste sikker hedskrav, er softwaren udviklet i hen hold til IEC 61508, hvilket omfatter applikationer med SIL 2 og SIL 3 i homogen redundans. Et fintunet diagnosesystem giver klar og utvetydig information om instru mentets tilstand. Vedligeholdelsespla ner, baseret på sådan et system, giver tid- og omkostningseffektiv vedlige holdelse, som minimerer nedetider. Relevante informationer gemmes i hukommelsen. Det giver mulighed for klar og hurtig beslutning om at tage passende foranstaltninger. Failure Registrering i logbog Automatisk Runtime korrektion Pålidelig diagnose Enkel setup Automatisk måling af probens læng de gør tilpasning til aktuelle forhold enkelt og bekvemt, og detektering af kabelbrud eller tab af probe, giver en pålidelig fejlbesked. Både niveau og interface måling Et detaljeret kig på forbedringerne VEGAFLEX instrumenter har eksiste ret i næsten 14 år. Alle de erfaringer, der er opnået, er lagt ind i udviklin gen af VEGAFLEX serie 80. Nye og forbedrede komponenter, såsom Mi crokontrollere og hukommelseschips, danner basis for hardware, der bliver kraftigere, i takt med at den kræver mindre energi og plads. Forbedret software algoritmer og et signalbe Brugeren kan vælge mellem niveaueller interfacemåling uden at skulle skifte instrument, idet softwaren til interfacemålingen er integreret i alle instrumenter, der er beregnet til væ skemålinger. Ved hjælp af en enkel switchfunktion kan brugeren skifte fra niveau til interface måling. Morten Olsen tlf

9 Mennesker - Ideer - Løsninger Glædelig Jul og Godt Nytår Et travlt og særdeles positivt år er ved at være slut, og det giver en oplagt lejlighed til at kigge på, hvordan 2012 gik. I løbet af året har vi fejret mange kollegaers jubilæer i huset, og vi er stolte af, at vi er stærkt repræsenteret med mange års erfaring og bred viden inden for vores branche. Samtidig har vi også haft behov for at udvide medarbejderstaben, og skal i det nye år ansætte 6 7 medarbejdere yderligere. Glædeligt i en tid, hvor der stadig tales om krise. Vores leverandører står bag os med udvikling af nye produkter, som optimerer målinger og processer, og Insatech er hele tiden i gang med nye tiltag. Efteråret har været travlt, og Insatech har været repræsenteret på messer i både Danmark, f.eks. Scanlab og FoodTech samt i Tyskland på SMM i Hamburg, for at vise vore løsninger til Marineindustrien. Proces Dage 2012, Insatech s egen konference med udstilling, blev afholdt i Odense Congress Center i marts. Mange kunder deltog i seminarer, og fik en givende snak med både Insatech medarbejdere og vores leverandører, samt havde lejlighed til at skabe netværk med andre i samme eller lignende brancher. Succesen gentages i 2014 samme sted og vil selvfølgelig informere jer, når vi nærmer os arrangementet. I løbet af både forår og efterår har vi afholdt kurser i niveau, flow, ledningsevne- og ph-måling i vores egne kursuslokaler i Vordingborg ligesom der har været afholdt skræddersyede kurser ude hos vores kunder. Et hold Functional Safety Engineers (TÜV) er der også udklækket ved et kursus afholdt af Yokogawa og Insatech i samarbejde med TüV, på Hotel Nyborg Strand. Hold øje med vores kursuskalender på den bliver hele tiden opdateret. Alle Insatech s medarbejdere ønsker en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår til alle læsere og jeres familier. Vi glæder os til at fortsætte det gode samarbejde og løse nye opgaver for jer i Insatech A/S Algade Vordingborg Tlf

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand Måling af ledningsevne I rent og ultrarent vand Anvendelse af ledningsevne Mest anvendt til kvalitets kontrol Overvågning af renhed på vand til processen Kontrol af vand i processen Kontrol af drikkevand

Læs mere

Måling af ledningsevne: Hvordan og hvad skal man være opmærksom på?

Måling af ledningsevne: Hvordan og hvad skal man være opmærksom på? Måling af ledningsevne: Hvordan og hvad skal man være opmærksom på? www.insatech.com Agenda Kort om mig Hvad er ledningsevne Ledende opløsninger Termer, teori Måleteknikker Valg af sensor udfordringer

Læs mere

Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401

Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401 Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401 SENSOR MED MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE Oxix til måling af opløst ilt er et unikt system, hvor en avanceret solid-state optisk sensor kommunikerer

Læs mere

Agenda. Flowcomputer / Purgesystem - Menu opsætning

Agenda. Flowcomputer / Purgesystem - Menu opsætning Agenda Midlende Pitotrør - Primær og sekundær element - Bernoullis ligning - Kalibreringsfaktor - Tryktab - Versioner - Direkte eller remote monteret transmitter - Montage retning - Respektafstande - Spool

Læs mere

Kalibrering i praksis.

Kalibrering i praksis. Kalibrering i praksis Kalibrering i praksis Agenda Onsdag 15/3 14.30-15.15 Kalibrering hvorfor? Hvad er en kalibrering? Torsdag 16/3 11.00-12.00 - Reference / sporbarhed - Måleevne - Præcision og Nøjagtighed

Læs mere

Måling af niveau med mikrobølgeteknologi radar og guidet radar.

Måling af niveau med mikrobølgeteknologi radar og guidet radar. www.insatech.com Sammenligning af måleprincipper Kapacitiv Ultralyd Radar Guidede Flyder Tryk Radiometrisk Kilde Damping dependent on density Diff. Vejeceller Hydrostatisk www.insatech.com 2 Sammenligning

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

Optimering af faseadskillelse og CIP processer SEMINAR TI-11

Optimering af faseadskillelse og CIP processer SEMINAR TI-11 Optimering af faseadskillelse og CIP processer SEMINAR TI-11 Agenda Hvad er CIP? CIP faser CIP anlæggets funktion Hvad vil man opnå? Hvad sker der mellem faserne? Faseadskillelse / koncentration med in-line

Læs mere

Måling af ph: konventionelt eller digitalt loop.

Måling af ph: konventionelt eller digitalt loop. Måling af ph: konventionelt eller digitalt loop. www.insatech.com Agenda Kort om mig Hvad er ph Måling med glas elektrode Udfordringer Konventionelt eller digitalt loop. Valg af sensor Spørgsmål www.insatech.com

Læs mere

SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401

SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401 SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401 H Ø J T E K N O L O G I S K S E N S O R M E D A V A N C E R E T O P T I K To funktioner i samme sensor Med SuSix sensorens 6

Læs mere

MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401

MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401 MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401 PÅLIDELIG FLOWMÅLING MagFlux elektromagnetisk flowmåler har høj stabilitet og stor nøjagtighed, og anvendes til måling af flow

Læs mere

Danova kvalitet betaler sig

Danova kvalitet betaler sig Danova kvalitet betaler sig FLOW NIVEAU SERVICE KNOWHOW velkommen Seriøst samarbejde med klare mål Niveaumåling, flowmåling, teknisk rådgivning og stærk support. Velkommen hos Danova, hvor vi inviterer

Læs mere

Ventilsystem til tank blanketing

Ventilsystem til tank blanketing Ventilsystem til tank blanketing Når sikkerhed og kvalitet har højeste prioritet Blanketing i lukkede tanke Sikring mod brand og eksplosioner Forebyggelse af tankkollaps Nyt system til tank blanketing

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

Måledata via mobiltelefon netværk

Måledata via mobiltelefon netværk 12 NIVEAU NIVEAU 13 Måledata via mobiltelefon netværk Via GSM/GPRS netværk kan måledata aflæses uanset afstand. Mulighederne for at benytte GSM netværk til udveksling af data mellem måleinstrument og styresystem

Læs mere

Hvad gør du når optiske in-line målinger ikke kan klare opgaven?

Hvad gør du når optiske in-line målinger ikke kan klare opgaven? 8 Hvad gør du når optiske in-line målinger ikke kan klare opgaven? Lad os måle koncentration og ændringer i din proces. Hvordan måles koncentrationen Lyd bevæger sig med forskellig hastighed gennem luft,

Læs mere

Procesoptimering med online fotometre

Procesoptimering med online fotometre www.insatech.com Procesoptimering med online fotometre ON-14 Procesoptimering med online fotometre Ansat ved Insatech A/S siden marts 2014 Uddannet (industri-) laborant 18 års erhvervserfaring - Kemisk

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Er konsistensen af dit produkt en vigtig kvalitetsparameter?

Er konsistensen af dit produkt en vigtig kvalitetsparameter? 9 Er konsistensen af dit produkt en vigtig kvalitetsparameter? In-line viskositet med Marimex sikrer kvaliteten Konsistens, også kendt som viskositet, er et udtryk for hvor flydende et produkt er. Jo højere

Læs mere

Behagelig og billig varme. med træpiller og træflis

Behagelig og billig varme. med træpiller og træflis Behagelig og billig varme med træpiller og træflis CO 2 Neutral Varme Stigende priser på fossile brændsler, såsom olie og gas kræver alternative og bæredygtige varmeløsninger til decentrale opvarmning.

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

PROPEX A/S PROFESSIONELLE TURNKEY LØSNINGER - WORLD WIDE. Bag in Box

PROPEX A/S PROFESSIONELLE TURNKEY LØSNINGER - WORLD WIDE. Bag in Box Bag in Box Propex er totalleverandør af løsninger til emballering af produkter i Bag in Box. Propex er med fra start til slut med rådgivning, valg af udstyr, installation og service af dit anlæg. Propex

Læs mere

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS 1 Hvem er Dansk Varmepumpe og vores partnere DANSKVARMEPUMPE.DK er en del af den efterhånden store familie hvor også DANSKSOLVARME.DK og

Læs mere

Kombineret ph-elektrode type 160015. Gevind (PG 13) Evt. påfyldning af KCl. Ag/AgCl-referenceelement. Membran. Intern bufferopløsning

Kombineret ph-elektrode type 160015. Gevind (PG 13) Evt. påfyldning af KCl. Ag/AgCl-referenceelement. Membran. Intern bufferopløsning Kombineret ph-elektrode type 160015 Komponenter Top af elektrode med stikforbindelse og O-ringstætning Gevind (PG 13) Evt. påfyldning af KCl Ag/AgCl-referenceelement Kaliumchloridopløsning - 3,5 mol/l

Læs mere

System Komponenter. Vakuum stationer, Central filter systemer, Vacuum beholdere & Rørløsninger

System Komponenter. Vakuum stationer, Central filter systemer, Vacuum beholdere & Rørløsninger System Komponenter Vakuum stationer, Central filter systemer, Vacuum beholdere & Rørløsninger Systemkomponenter Introduktion Laboteks centraliserede systemer er anerkendt for høj driftsstabilitet og ydelse.

Læs mere

JKS TØJVASK. Når kun det bedste er godt nok.

JKS TØJVASK. Når kun det bedste er godt nok. JKS TØJVASK Onlin esho p Konc e pt Serv ice Tota ll øsni Når kun det bedste er godt nok. nger RENT VASKERI DIN TOTALLEVERANDØR I TEKSTILVASKEMIDLER Miljørigtige og intelligente vaskeløsninger Doseringspumpe

Læs mere

Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik

Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik Pneumatics blev stiftet i 2004 med det formål at være en seriøs sparringspartner inden for pneumatik, således at vore kunder altid sikres

Læs mere

17 % bedre vandslagsdæmpning i forhold til industristandarden. Lavere trykstød Lavere omkostninger. ia.danfoss.dk

17 % bedre vandslagsdæmpning i forhold til industristandarden. Lavere trykstød Lavere omkostninger. ia.danfoss.dk Lavere trykstød Lavere omkostninger Magnetventiler, skråsædeventiler og termostatisk styrede ventiler en oversigt over produkter til væskestyring 17 % bedre vandslagsdæmpning i forhold til industristandarden

Læs mere

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på:

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Fordele med EZstrip Family Maintenance In Place Hurtig og enkel udskiftning af de vigtige sliddele uden brug

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Niveautransmitter 2.1. Datablad. Norge MJK Automation AS Prins Chr. Plass 1 1530 Moss Tlf.: 69 20 60 70 Fax: 69 20 60 71 mjk@mjk.no www.mjk.

Niveautransmitter 2.1. Datablad. Norge MJK Automation AS Prins Chr. Plass 1 1530 Moss Tlf.: 69 20 60 70 Fax: 69 20 60 71 mjk@mjk.no www.mjk. Datablad Niveautransmitter 2.1 NY Tision 1 1, Div sorer e s s a l n K dte se n e k d Go Tlf.: 69 20 70 Fax: 69 20 71 DK 2.1 Shuttle 0708 Da vore produkter er under løbende udvikling, kan der forekomme

Læs mere

Elektroder for ph-, redox- og temperatur op til 135 C Elektroderne opfylder normen DIN (120 mm 12mm)

Elektroder for ph-, redox- og temperatur op til 135 C Elektroderne opfylder normen DIN (120 mm 12mm) Generelt Til måling af ph, redox og temperatur leveres elektroder og tilbehør. ne fremstilles efter de mest moderne metoder, så krav til teknologi, kvalitet og nøjagtighed opfyldes. Til elektroderne leveres

Læs mere

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING [Skriv tekst] [Skriv tekst] Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING Brugsanvisning Introduktion Styringen og overvågningen af processer med henblik på kvalitetssikring er

Læs mere

ATEX FDA ISO 9001 ATEX ISO 9001 FDA ISO 9001 FDA EMC EMC ISO 9001 ATEX FDA ATEX FDA EMC. Auto-line Automatiske selvrensende filtre

ATEX FDA ISO 9001 ATEX ISO 9001 FDA ISO 9001 FDA EMC EMC ISO 9001 ATEX FDA ATEX FDA EMC. Auto-line Automatiske selvrensende filtre ISO 91 ISO 91 FDA ISO EMC 91 ISO 91 FDA EMC FDA FDA EMC EMC ISO 91 FDA EMC Automatiske selvrensende filtre Skraber er kun i si under rensning Mange paknings- og styringsvarianter Skarpkantet spaltesi -

Læs mere

Ledningsevne - Måling og kalibrering i farmaceutiske vandsystemer. Jeanett N. Sørensen Martin Madsen. Novo Nordisk

Ledningsevne - Måling og kalibrering i farmaceutiske vandsystemer. Jeanett N. Sørensen Martin Madsen. Novo Nordisk 1 Ledningsevne - Måling og kalibrering i farmaceutiske vandsystemer Jeanett N. Sørensen Martin Madsen Novo Nordisk 2 Novo Nordisk en farmaceutisk virksomhed Novo Nordisk produces: Insulins, hormones and

Læs mere

Det bedste er blevet endnu bedre

Det bedste er blevet endnu bedre Det bedste er blevet endnu bedre Kræv den NYE ALPHA2 KONSTANT INNOVATION DET LIGGER I VORES GENER Med over 3 millioner solgte enheder på verdensplan har Grundfos ALPHA2 vist sig at være verdens bedst sælgende

Læs mere

Börger kendetegn: Fokus på udvikling.

Börger kendetegn: Fokus på udvikling. L O B E R O T O R P U M P E R N E D D E L I N G S T E K N I K F Ø D N I N G S T E K N I K Fokus på udvikling. L O B E R O T O R P U M P E R Fleksibilitet i alle detaljer. Börger loberotor pumper er selvansugende,

Læs mere

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd SERIE Z-20E.SN005 Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Straße 1 Telefon 07731

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg DAN FUGT RO vandbehandling DAN FUGT kompakt RO anlæg Fra 50 til 200 l/h Alle anlæg er med PLC styring og overvågning af sikkerhedsfunktioner. Alle anlæg er opbygget med rustfri tryktank, ( lukket system

Læs mere

17% Lavere trykstød. Lavere omkostninger. bedre vandslagsdæmpning

17% Lavere trykstød. Lavere omkostninger.  bedre vandslagsdæmpning MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Lavere trykstød. Lavere omkostninger. Magnetventiler, skråsædeventiler og termostatisk styrede ventiler en oversigt over produkter til væskestyring 17% bedre vandslagsdæmpning

Læs mere

PAR-600-CO2. Datablad. ØLAND A/S Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.

PAR-600-CO2. Datablad. ØLAND A/S Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland. -DK-17-01-08 Anvendelse Øland automatik PAR-600- anvendes, hvor der ønskes at måle og eller/regulerer rumluftens indhold, temperatur og relativ fugtighed. Automatikken er særdeles velegnet til styring

Læs mere

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP)

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP) 19 TAPNING I FLASKE 19.1 Procesidentifikation Tapning i flaske har til formål at overføre bulk øl til en beholder (flaske) der kan distribueres til kunder og sluttelig forbrugeren. Tapningen skal ske med

Læs mere

ecocirc XL and XLplus HØJ EFFEKTIVE SINGLE OG DOBBELT CIRKULATIONSPUMPER I STØBEJERN ELLER BRONZE TIL VARME OG KOLDE HVAC APPLIKATIONER

ecocirc XL and XLplus HØJ EFFEKTIVE SINGLE OG DOBBELT CIRKULATIONSPUMPER I STØBEJERN ELLER BRONZE TIL VARME OG KOLDE HVAC APPLIKATIONER ecocirc XL and XLplus HØJ EFFEKTIVE SINGLE OG DOBBELT CIRKULATIONSPUMPER I STØBEJERN ELLER BRONZE TIL VARME OG KOLDE HVAC APPLIKATIONER Præcis hvad du har brug for, fra en cirkulationspumpe. Lave driftomkostninger.

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer DVT - det sikre valg DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer INTELLIGENT TV OVERVÅGNING - INTRODUKTION DVT lancerer en ny serie af revolutionerende TV Overvågning, der især

Læs mere

Frontlæsser Fendt CARGO

Frontlæsser Fendt CARGO Frontlæsser Fendt CARGO I kombination ikke til at slå Fendt Vario med Fendt CARGO Den nye Fendt frontlæsser - Fendt CARGO - byder på avanceret teknik og dermed maksimal produktivitet. Den udvider Fendts

Læs mere

Produktion af vandsystemer

Produktion af vandsystemer THORNTON Førende inden for rentvandsanalyse Pålidelighed, brugervenlighed og kravoverholdelse inden for udvikling af vandsystemer Pålidelighed, brugervenlighed og kravoverholdelse Verdensomspændende fokus

Læs mere

In-line fugtmåling. Automatisering og optimering med In-line fugtmåling:

In-line fugtmåling. Automatisering og optimering med In-line fugtmåling: In-line fugtmåling Automatisering og optimering med In-line fugtmåling: ACO Automation Components har i mere end 30 år specialiseret sig i design og levering af professionelle løsninger til in-line fugtmåling

Læs mere

ES 999. Co2+ NTC Sensor Basic for montage på kanal. Sensor til ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges

ES 999. Co2+ NTC Sensor Basic for montage på kanal. Sensor til ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges Co Sensor Basic for montage på kanal Sensor til ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges Egenskaber: har en 0- proportional udgang, på baggrund af det aktuelle CO niveau, beregnet som input til en

Læs mere

A k v a r i e T e k n i k. c o n t r o l - r e g u l a t i o n - s u p e r v i s i o n. w w w. c o w e x. c o m

A k v a r i e T e k n i k. c o n t r o l - r e g u l a t i o n - s u p e r v i s i o n. w w w. c o w e x. c o m - Miljøvenligt Akvarium - Vandet renses og recirkuleres - Reducering af driftsomkostninger - Aqua Control System - Alarm system Cowex AkvarieTeknik Cowex AkvarieTeknik Ved anvendelse af den nyeste teknologi

Læs mere

De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion

De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion Gitterbakker med høj yde- og korrosionsevne Zinc+gitterbakker 1 P127354 En ny og let anvendelig løsning til krævende installationer Gitterbakker er

Læs mere

SOLCELLEANLÆG SolarEdge Kummerowsvej 3 9400 Nørresundby Tlf.: (+45) 9631 2020 Fax.: (+45) 9631 2021 www.nordland.dk

SOLCELLEANLÆG SolarEdge Kummerowsvej 3 9400 Nørresundby Tlf.: (+45) 9631 2020 Fax.: (+45) 9631 2021 www.nordland.dk SOLCELLEANLÆG SolarEdge Kummerowsvej 3 9400 Nørresundby Tlf.: (+45) 9631 2020 Fax.: (+45) 9631 2021 www.nordland.dk Producer din egen strøm de næste mange år Reducer dit CO2-udslip Få en sikker og energirigtig

Læs mere

Med AAMS spray scanneren, måles fordelingen af sprøjtevæsken. Væskens fordeling under sprøjtebommen afspejler kvaliteten af sprøjtearbejdet

Med AAMS spray scanneren, måles fordelingen af sprøjtevæsken. Væskens fordeling under sprøjtebommen afspejler kvaliteten af sprøjtearbejdet Med AAMS spray scanneren, måles fordelingen af sprøjtevæsken. Væskens fordeling under sprøjtebommen afspejler kvaliteten af sprøjtearbejdet undermarkforhold. Fordelingen måles med høj præcision, og uafhængig

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Introduktion Til Functional Safety

Introduktion Til Functional Safety Introduktion Til Functional Safety Functional safety er beskrevet i standarderne IEC 61508 IEC 65511 Hele denne præsentation vil tage udgangspunkt i principperne for denne standard. Det skal bemærkes at

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

Flygt AquaKontrol SPECIAL UDVIKLET VANDVÆRKSSTYRING

Flygt AquaKontrol SPECIAL UDVIKLET VANDVÆRKSSTYRING Flygt AquaKontrol SPECIAL UDVIKLET VANDVÆRKSSTYRING Èn enhed Ubegrænsede muligheder Flygt AquaKontrol er en standard modul opbygget styring, udviklet udelukkende til vandværker. Flygt AquaKontrol indeholder

Læs mere

PHEP 4. Vandtæt ph- og temperaturmåler

PHEP 4. Vandtæt ph- og temperaturmåler PHEP 4 Vandtæt ph- og temperaturmåler PHEP 4 er enkel at anvende. Alligevel anbefales det at gennemlæse denne instruktion nøje, før instrumentet tages i brug. Nærværende instruktion vil forsyne Dem med

Læs mere

Vidensdeling og kontinuert uddannelse er nøglebegreber hos FH Automation A/S.

Vidensdeling og kontinuert uddannelse er nøglebegreber hos FH Automation A/S. FH Automation A/S Rådgivning og Automa-tion indenfor: Scada PLC Drives & Motion Robotteknologi El-Tavler Elektrisk & Mekanisk Service Hos FH Automation har vi mange års erfaring med automatisering, og

Læs mere

LeanVent Produktoversigt

LeanVent Produktoversigt LeanVent Produktoversigt 05/2015 Hvorfor vælge et spjæld fra LeanVent? Ved første øjekast ligner et LeanVent spjæld et helt almindeligt spjæld, men ved nærmere øjesyn, ser man hurtigt det unikke design

Læs mere

NIR online analyse. - kun merværdi hvis gjort rigtigt

NIR online analyse. - kun merværdi hvis gjort rigtigt NIR online analyse - kun merværdi hvis gjort rigtigt Agenda Præsentation NIR online Installation Analyser fra processen Drift af NIR online Merværdi eller ej? Konklusion Q-Interline A/S FT-NIR Atline FT-NIR

Læs mere

mobil, praktisk, billig

mobil, praktisk, billig mobil, praktisk, billig Sådan fungerer det: til individuelle hytter, som følger det testede Igloo Veranda koncept. Igloerne og overdækningen flyttes. for ca. 2 x 5 enkelthytter og deres respektive løbegårde

Læs mere

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 30 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedkontoret på 2.000 m² ligger i Brøndby, hvor vi har lager,

Læs mere

Elma PH-222. English usermanual Page 6-7 EAN:

Elma PH-222. English usermanual Page 6-7 EAN: Elma PH-222 Dansk/norsk manual Side 1 - XX Svensk manual Sida 2 - XX English usermanual Page 6-7 EAN: 5706445230297 Indhold Dansk/Norsk brugermanual... 3 Indledning... 3 Egenskaber... 3 Specifikationer...

Læs mere

Produktoversigt. og distributører står til rådighed i mere end 40 lande over hele verden. MJK din partner for instrumentering og overvågning

Produktoversigt. og distributører står til rådighed i mere end 40 lande over hele verden. MJK din partner for instrumentering og overvågning Produktoversigt 1 MJK er en dansk virksomhed med mere end 30 års erfaring som producent af måle- og reguleringsudstyr til vand- og spildevandsinstallationer. Vores netværk af MJK selskaber og distributører

Læs mere

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera 2 MIC-serien 550 Sætter standarden inden for overvågning Attraktivt, kompakt design til diskret integration i overvågningsmiljøer Robust, hærværkssikret konstruktion

Læs mere

FIELDBUS I/O ADVANTAGE

FIELDBUS I/O ADVANTAGE FIELDBUS I/O ADVANTAGE Reducerer kabling og installationsomkostninger 2 I/O per node Beskyttelsesklasse IP/IP7 Enkeltpunkt diagnose Fuldt konfigurerbare I/O punkter Kompakt robust konstruktion 02 03 SKAB

Læs mere

Fokus på udvikling. Enkelthed. er ganske enkelt bedre. Loberotor pumper

Fokus på udvikling. Enkelthed. er ganske enkelt bedre. Loberotor pumper Fokus på udvikling Enkelthed er ganske enkelt bedre Loberotor pumper Så enkelt og dog så mange muligh Dertil lægges. Seks serier med 16 størrelser. AL-Serie PL- Serie CL- Serie FL-Serie EL-Serie XL-Serie

Læs mere

Blue Line bevægelsesdetektorer Detektering er styrke

Blue Line bevægelsesdetektorer Detektering er styrke Blue Line bevægelsesdetektorer Detektering er styrke Sikkerhed, du kan stole på. Blue Line Gen 2 bevægelsesdetektorer Hvis du vil sikre dit hjem, din detailbutik eller andet erhverv, er det vigtigt, at

Læs mere

E L E K T R O M A G N e t I S K e F L O W M Å l e r e

E L E K T R O M A G N e t I S K e F L O W M Å l e r e E L E K T R O M A G N e t I S K e F L O W M Å l e r e p å l i d e l i g f l o w m å l i n g MagFlux elektromagnetisk flowmåler har høj stabilitet og stor nøjagtighed, og anvendes til måling af flow i alle

Læs mere

Transport: En person kan let samle / adskille udstyret For at minimere løft, er Spray Scanneren udstyret med hjul der folder ned for ned transport.

Transport: En person kan let samle / adskille udstyret For at minimere løft, er Spray Scanneren udstyret med hjul der folder ned for ned transport. 03-10-2013 Med AAMS spray scanneren, måles fordelingen af sprøjtevæsken. Væskens fordeling under sprøjtebommen afspejler kvaliteten af sprøjtearbejdet undermarkforhold. Fordelingen måles med høj præcision,

Læs mere

3. HYDRUS koldtvandsmåler

3. HYDRUS koldtvandsmåler 3. HYDRUS koldtvandsmåler Diehl Metering ApS CVR 3374 8221 Glentevej 1 6705 Esbjerg Ø 7613 4300 info-dmdk@diehl.com www.diehl-metering.dk Side 1 af 6 HYDRUS ultralydsbaseret koldtvandsmåler Med en batterilevetid

Læs mere

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG 10 KW VINDMØLLE SEPEEG SOL VIND LED DESIGN OG TEKNIK Direkte dreven 10 kw vindmølle, som kombinerer den nyeste teknologi med solid, gennemprøvet mekanik Osiris 10 er en vindretningsorienteret (downwind)

Læs mere

TOOLS TO TRUST. Værktøjer til sprøjtestøbning i medicoindustrien

TOOLS TO TRUST. Værktøjer til sprøjtestøbning i medicoindustrien TOOLS TO TRUST Værktøjer til sprøjtestøbning i medicoindustrien DEN MINDSTE DETALJE GØR DEN STØRSTE FORSKEL Nøjagtighed kræver indsigt i det, der er vigtigt for vores kunder og deres slutbrugere. Og det

Læs mere

Bosch systemer til offentlige steder Førende inden for lyd

Bosch systemer til offentlige steder Førende inden for lyd Bosch systemer til offentlige steder Førende inden for lyd 2 Førende inden for lyd Avanceret akustisk ekspertise Med mere end 60 års erfaring inden for design og udvikling af elektro-akustisk teknologi,

Læs mere

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design PoolManager PoolManager PRO Funktionalitet og flot design Nyudviklet innovativ teknik i moderne design Made in Germany Nyd krystalklart vand hver eneste dag. Den seneste udgave af Poolmanager har gennemgået

Læs mere

ISO En guide til den nye standard for luftfiltrering.

ISO En guide til den nye standard for luftfiltrering. ISO 16890 En guide til den nye standard for luftfiltrering. Leadership in Filtration ISO 16890 Den nye standard for klassificering af luftfiltre. Partikler findes i mange forskellige størrelser mange af

Læs mere

Kursuskatalog 2017 TwinCAT 2 TwinCAT 3

Kursuskatalog 2017 TwinCAT 2 TwinCAT 3 Kursuskatalog 2017 TwinCAT 2 TwinCAT 3 Kursusoversigt 2017 Modul 30 - TC 3 Basic Kursus K173001 K173002 K173003 K173004 Dato 21.-22.02.17 02.-03.05.17 22.-23.08.17 07.-08.11.17 Modul 31 - TC 3 EtherCAT

Læs mere

Ultralyd Compact varmemåler HydroSonis USC

Ultralyd Compact varmemåler HydroSonis USC SONIS Ultralyd Compact varmemåler HydroSonis USC SONIS Ultralyd varmemåler Anvendelse Ultralyd kompakt energimåler kan anvendes til måling af energiforbruget i opvarmnings anvendelse til faktureringsformål.

Læs mere

Professional Series Indbrudsdetektorer

Professional Series Indbrudsdetektorer 1 Professional Series Indbrudsdetektorer Ved hvornår alarmen skal lyde, og hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering 2 Den revolutionerende Sensor Data Fu Mens andre

Læs mere

profil Hydraflex A/S er en danskejet, velkonsolideret og kvalitetsorienteret produktionsvirksomhed beliggende i Viborg.

profil Hydraflex A/S er en danskejet, velkonsolideret og kvalitetsorienteret produktionsvirksomhed beliggende i Viborg. cylindre profil Hydraflex A/S er en danskejet, velkonsolideret og kvalitetsorienteret produktionsvirksomhed beliggende i Viborg. Hydraflex A/S er en del af Hydraulic Group og har blandt andet herigennem

Læs mere

EUC Syd Praktikvejledning Automatikmontør og automatiktekniker

EUC Syd Praktikvejledning Automatikmontør og automatiktekniker Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for 1. skoleperiode. Praktik i virksomheden Praktikvejledning bruges som redskab til at sikre, at eleven opnår de praktikmål, som er beskrevet for uddannelsen

Læs mere

BROEN BALLOREX Dynamic R E ADY STEADY GO! Dynamiske Strengreguleringsventiler

BROEN BALLOREX Dynamic R E ADY STEADY GO! Dynamiske Strengreguleringsventiler BROEN BALLOREX Dynamic R E ADY STEADY GO! Dynamiske Strengreguleringsventiler BROEN A/S Skovvej 30 DK-5610 Assens +45 6471 2095 sales@ballorex.com www.broen.com Fordelene ved BROEN BALLOREX Dynamic Direkte

Læs mere

Teknologicenter. Forår 2015. Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid. Produktion og udvikling euc nordvest

Teknologicenter. Forår 2015. Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid. Produktion og udvikling euc nordvest Teknologicenter Forår 2015 Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid Produktion og udvikling euc nordvest Grundlæggende robotkendskab Robotter i industrien for operatører Varighed: 2 dage AMU 42838 Efter

Læs mere

A WORLD OF HUMIDIFICATION

A WORLD OF HUMIDIFICATION A WORLD OF HUMIDIFICATION KOR R EKT LU F TF UGTIGH ED ER EN ESSENTI EL FAKTOR Luftfugtighed er et vigtigt parameter i de klimatiske forhold her på jorden. Naturen og klimaet iværksætter i sig selv en meget

Læs mere

Kalibrering af Vejeceller og Flowmålere i processen INSA 1 / 48

Kalibrering af Vejeceller og Flowmålere i processen INSA 1 / 48 Kalibrering af Vejeceller og Flowmålere i processen INSA 1 / 48 INSA 2 / 48 Hvordan man bygger en flowvogn Målsætning: at udnytte tidligere erfaringer med bygning af flowvogne. Fokus på kompakt design

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYTEM. Fjernovervågning på el-sikringer. Gennemfører kontrol og overvågning af dit eksisterende elektriske system ENERGILØSNINGER

OVERVÅGNINGSSYTEM. Fjernovervågning på el-sikringer. Gennemfører kontrol og overvågning af dit eksisterende elektriske system ENERGILØSNINGER OVERVÅGNINGSSYTEM ENERGILØSNINGER Fjernovervågning på el-sikringer Gennemfører kontrol og overvågning af dit eksisterende elektriske system Sådan virker din løsning Webbaseret adgang til etactica databasen

Læs mere

Technote. Frese S - dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu

Technote. Frese S - dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu Side 1 af 13 Anvendelse anvendes i varme- og køleanlæg hvor der skal distribueres vand i forskellige områder af systemet. Den dynamiske strengreguleringsventil sikrer en let og stabil indregulering af

Læs mere

fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet

fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet Kompakt fuldisoleret fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet comfort 3 VXi øger komforten for dine kunder Drømmer du om endnu mere tilfredse kunder, er Redans VXi unit det oplagte valg.

Læs mere

Instruktionsmanual. HBLC-XXX-x-x NIVEAUSENSOR Til analog niveaumåling af CO 2 eller HFC i køleanlæg

Instruktionsmanual. HBLC-XXX-x-x NIVEAUSENSOR Til analog niveaumåling af CO 2 eller HFC i køleanlæg Instruktionsmanual HBLC-XXX-x-x NIVEAUSENSOR Til analog niveaumåling af CO 2 eller HFC i køleanlæg Instruktionsmanual HBLC-xxx Levelsensor (004-DK) 1 / 12 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktion... 3

Læs mere

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion Version 1 / 30. september 2014 Indhold Hvorfor typegodkendelse? Hvem berører det? CoC og CoP De tre alternativer Forpligtelser og ansvar VBG GROUP SALES

Læs mere

Manual. ACO In-Line analog fugtmåler MMS. Moisture Measuring Sensors (MMS) Installation og kalibrering af:

Manual. ACO In-Line analog fugtmåler MMS. Moisture Measuring Sensors (MMS) Installation og kalibrering af: Manual Installation og kalibrering af: ACO In-Line analog fugtmåler MMS. Moisture Measuring Sensors (MMS) Elektrisk strøm! Risiko for elektrisk chok! Kun trænet eller instruerede personer bør udføre de

Læs mere

look at Calibration

look at Calibration Take a look at Calibration Kalibrering er en samling af handlinger som, under specifikke betingelser, etablerer forholdet mellem værdier fra et måleinstrument eller målesystem, eller værdier fra et referencemateriale

Læs mere

ULTRAHEAT/ULTRACOLD T230. Varme- og kølemåler med ultralydsteknik Til private hjem. Statisk måler med ultralydsteknik

ULTRAHEAT/ULTRACOLD T230. Varme- og kølemåler med ultralydsteknik Til private hjem. Statisk måler med ultralydsteknik Varme- og kølemåler med ultralydsteknik Til private hjem Statisk måler med ultralydsteknik ULTRAHEAT/ULTRACOLD T230 Markedets bedste: Den nye generation af varme- og kølemålere med et fremtidsorienteret

Læs mere

look at Calibration

look at Calibration Take a look at Calibration Kalibrering er en samling af handlinger som, under specifikke betingelser, etablerer forholdet mellem værdier fra et måleinstrument eller målesystem, eller værdier fra et referencemateriale

Læs mere