Studiehåndbog For Datamatiker Erhvervsakademiuddannelse inden for Informationsteknologi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studiehåndbog For Datamatiker Erhvervsakademiuddannelse inden for Informationsteknologi"

Transkript

1 Studiehåndbog For Erhvervsakademiuddannelse inden for Informationsteknologi Erhvervsakademiet Lillebælt Campus Vejle August 2011

2 1. Indhold 1. INDHOLD VELKOMMEN PÅ DATAMATIKER UDDANNELSEN STUDIEHÅNDBOGEN ET VÆRKTØJ STUDIEFORHOLD IT-BRANCHENS FORVENTNINGER TIL EN DATAMATIKER STUDIETS RAMMER Hvad kan uddannelsen på EAL i Vejle tilbyde? Kvalitet i uddannelsen STUDIET OG DIG Forudsætninger Studieaktivitet Hvad kan skolen tilbyde? Studiemiljøet Arbejdsbelastning Den vanskelige begyndelse OPSTIL MÅL JOB - VIDEREUDDANNELSE ØKONOMI UNDER STUDIET DIN ØKONOMI STUDIEOMKOSTNINGER STATENS UDDANNELSESSTØTTE, SU (WWW.SU.DK) SU-ydelse Studielån Legater BOLIGFORHOLD PRAKTISKE OPLYSNINGER ÅBNINGSTIDER M.V KANTINEN SKOLENS INDRETNING PARKERING BIBLIOTEK STUDIEVEJLEDNING LEDELSE SERVICECENTER UNDERVISERE IT-SUPPORT Side 1 August 2011

3 2. Velkommen på Uddannelsen Det er med glæde, vi kan byde dig velkommen til uddannelsen ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Vejle. Vi har ambitioner om at være blandt de bedste erhvervsakademier i Danmark og vil gøre vort bedste for, at den kvalitet, du møder på uddannelserne, er helt i top på alle områder eksempelvis det faglige og det pædagogiske, herunder også studiemiljøet. Vi forventer, at du som studerende er aktiv, engageret og deltager positivt i skolens aktiviteter. Såfremt du har konstruktive forslag, der kan fastholde og forbedre det gode studiemiljø, vil vi meget gerne modtage disse. Vi har udarbejdet denne Studiehåndbog for at give dig et grundigt billede af skolen og uddannelsen. Vi håber, at Studiehåndbogen kan medvirke til, at du får mest muligt ud af studiet fra den allerførste dag på skolen, samt at du undervejs i studiet kan finde svar på nogle af de spørgsmål, der måtte opstå. Studiehåndbogen giver naturligvis ikke svar på alle spørgsmål, men vi står gerne til rådighed, hvis du ønsker yderligere informationer. Ved studiestart får du udleveret din Semesterplan, der beskriver semestrets mål, indhold og prøver. Du kan downloade den aktuelle Studieordning på Hjertelig velkommen på uddannelsen. Med venlig hilsen Bruno Lindskjold Akademichef Erhvervsakademiet Lillebælt Vejle Poul Erik Andersen Uddannelsesleder Side 2 August 2011

4 3. Studiehåndbogen Et værktøj Studiehåndbogen til uddannelsen er tænkt anvendt som et værktøj for studerende på EAL. I Studiehåndbogen kan man finde praktiske oplysninger om f.eks. IT-branchens forventninger til en Studiets rammer herunder studiets og skolens krav til den studerende Nyttige råd og vink om studieteknik og studiemiljø Økonomiske forhold Praktiske forhold på din skole som f.eks. kantineforhold og åbningstider Uddannelses- og erhvervsvejledning ( studievejledning ) Studiehåndbogen udkommer 2 gange om året. For at den kan fungere som et godt stykke værktøj, er det vigtigt, at redaktionen modtager oplysninger fra brugerne af bogen om områder, som har ændret sig - eller ikke er beskrevet. Oplysninger / ideer kan mailes til redaktionen. Redaktion Knud Torntoft Mogens Lorentzen Side 3 August 2011

5 4. Studieforhold 4.1. IT-branchens forventninger til en De tider er forbi, hvor det var nok, at en IT-medarbejder kunne sætte nogle kodelinier sammen til et edb-program. Nutidens udbredelse af små og store computere og integrationen af flere og større IT-systemer betyder, at man som datamatiker skal være både helhedsorienteret og specialiseret - den fleksible IT-medarbejder. Nyuddannede datamatikere skal hurtigt efter ansættelse i en privat/offentlig virksomhed, være kvalificeret til at udføre IT-opgaver. Arbejdsopgaverne kan spænde lige fra design af mindre administrative/tekniske systemer til store globale ITprojekter. Som datamatiker skal man kunne kommunikere med brugere på alle niveauer lige fra topledelse til den almindelige bruger. Evnen og viljen til hurtigt at tilegne sig ny viden er vigtig verden forandrer sig hurtigt i denne branche Studiets rammer Hvad kan uddannelsen på EAL i Vejle tilbyde? Med udgangspunkt i dine forudsætninger giver studiet dig netop den erhvervsrettede og datalogiske profil, som erhvervslivet efterspørger. Det erhvervsrettede aspekt tilgodeses både gennem selvstændige fag og gennem projektorienteret undervisning. Den datalogiske del giver dig en solid generel viden, desuden får du under studiet interessante specialefag samt opnår kendskab til relevante erhvervsfunktioner gennem praktikforløb. Som afslutning udarbejdes en hovedopgave, hvor du har mulighed for at gå i dybden med et eller flere datalogiske emner på et avanceret niveau Kvalitet i uddannelsen Skolen lægger afgørende vægt på kvalitet i uddannelsen og på netværksrelationer til det omgivende erhvervsliv og uddannelsessystem. uddannelsen i Vejle optager studerende hvert halve år, hvilket sikrer ekstra kontinuitet i uddannelsen. Side 4 August 2011

6 Afgørende for kvaliteten er også, at du på Skolen finder et aktivt studiemiljø, hvor du som studerende er sikret medindflydelse gennem De Studerendes Råd, og deltagelse i evalueringer af uddannelsen Studiet og dig Forudsætninger Det er skolens erfaring, at studerende, der på en eller anden måde har nogle forudsætninger eksempelvis kendskab til programmering etc., ikke føler at de første uger er unødvendige på trods af, at de deltager på et begyndertrin. Undervisningen accelererer efter de første uger Studieaktivitet Skolen forventer, du er studieaktiv dvs. forbereder dig og deltager aktivt i undervisningen. Ifølge bekendtgørelsesgrundlaget for uddannelsen definerer skolen begrebet studieaktivitet. Skolen har af hensyn til SU-systemet og andre offentlige systemer pligt til løbende at vurdere din studieaktivitet Hvad kan skolen tilbyde? Skolen lægger stor vægt på åbenhed og samspil med de studerende. Der er rig mulighed for fagligt samspil med underviserne. Hver klasse har tilknyttet en kontaktlærer, som formidler information mellem skolen og klassen. Det vil være normalt, at klassen får en ny kontaktlærer ved hvert semesterskift. Derudover kan vi på skolen tilbyde: Moderne IT-udstyr og programmel Fleksibel adgang til skolens IT-udstyr via adgangssystem En formuleret strategi for uddannelsen for at sikre størst mulig kvalitet Undervisning på et højt fagligt niveau Engagerede og kvalificerede undervisere med stor datalogisk og erhvervsrettet erfaring Et effektivt Servicecenter Uddannelses- og erhvervsvejledning ( studievejledning ) Et godt studiemiljø, der udvikles løbende i samarbejde mellem studerende og skole En god og moderne kantine Gode undervisningslokaler Biblioteksfaciliteter Hygge- og relaxområder PC-Café Café Loop med bl.a. fredagsbar Side 5 August 2011

7 Studiemiljøet Studiemiljøet er medvirkende til, at du får et godt studieforløb. Til et godt studiemiljø hører ikke blot de ydre rammer som undervisningslokaler, grupperum, kantine, fredagsbar m.m. Den sociale dimension af studiemiljøet spiller også en meget stor rolle. Det er derfor vigtigt for dig at finde sammen med andre studerende i en studiegruppe. Det vil give dig mulighed for at samarbejde omkring løsningen af faglige problemer og gensidig opbygning af den nødvendige erfaring. Dette samarbejde er af afgørende betydning for gennemførelsen af uddannelsen. Velfungerende studiegrupper og sammenhold på holdene gør studiet til en udbytterig tid både fagligt og socialt Arbejdsbelastning Dine arbejdsuger kan variere meget. Der er derfor vigtigt, at du lærer at håndtere stress-situationer og at acceptere deadlines f.eks. i forbindelse med opgaveafleveringer. Det er vigtigt at kunne planlægge og disponere sin tid hensigtsmæssigt. For at hjælpe dig med dette udarbejder underviserne ugeplaner. Her kan du på Fronter se den kommende uges undervisningsmæssige indhold for alle dine fagområder Den vanskelige begyndelse I de gymnasiale uddannelser har du nok været vant til en høj grad af lærer- og lærebogsstyring. Du er måske vant til at få at vide præcist, hvad du skal læse til næste lektion. Sådan arbejdes der ikke på et videregående studium her skal du i langt højere grad selv disponere studiet ud fra de givne rammer i semesterplaner m.m. Undervisningen er således et tilbud til dig, derfor er både initiativ og ansvar reelt dit eget. Det er desværre en kendsgerning, at denne omstillingsproces volder en del studerende (især på 1.semester) problemer. Netop derfor er det særdeles vigtigt, at du relativt hurtigt bliver studerende Opstil mål Opstil dine egne mål straks ved begyndelsen af studiet. Brug de udleverede semesterplaner sammen med studiehåndbogen som et værktøj til at opstille mål. Hvis du ikke er vant til at opstille mål, kan du begynde i det små med at opstille kortsigtede mål for en uge ad gangen, ugesedlen kan hjælpe dig. Senere kan du med den erfaring, du erhverver, opstille mere langsigtede mål. Det er ikke nok at opstille målene. Du skal også realistisk vurdere, hvorledes de kan gennemføres, så du også tilgodeser dit privatliv. Side 6 August 2011

8 4.5. Job - Videreuddannelse Uddannelsen kvalificerer direkte til job i erhvervslivet både i den private og offentlige sektor. Du kan varetage f.eks. opgaver inden for system- og softwareudvikling. Uddannelsen sikrer dig en bred vifte af videre- og efteruddannelsesmuligheder. Der findes to overbygningsuddannelser specielt målrettet til e, hvor du i løbet af 1 1½ års fuldtidsstudium får mulighed for at fordybe dig yderligere inden for dine interesseområder: - Professionsbachelor inden for Softwareudvikling - Professionsbachelor inden for Webudvikling Du kan læse mere om disse uddannelser på uddannelsen giver merit ved fortsat studie på et universitet til en bachelorgrad inden for IT. Det vil tage ca. 1½ år - afhængig af det valgte universitet. Der er også indgået meritaftaler med blandt andet universiteter i England, Australien og USA. Derudover findes der meritaftaler med Handelshøjskoler og til ITingeniøruddannelser. Får du lyst til videreuddannelse, så tag kontakt til studievejlederen, der vil hjælpe dig med dine specifikke ønsker. Forudsætninger Job Professionsbachelor Videreuddannelse Efteruddannelse Side 7 August 2011

9 5. Økonomi under studiet 5.1. Din økonomi Udgifterne til husleje og køb af bøger er man som regel indstillet på. Mange, der flytter hjemmefra for første gang, bliver overraskede over udgifterne til vask, mad, transport og til de små ting, der gør livet lidt gladere og festligere. Under studiet kan du få SU og studielån. Nogle studerende har erhvervsarbejde ved siden af studiet, men det er en kendsgerning, at for meget erhvervsarbejde (mere end timer ugentligt) forøger risikoen for at studiet forlænges eller giver et dårligere eksamensresultat Studieomkostninger Undervisningen er gratis. Du skal påregne en udgift på ca. kr pr. semester til bøger. Hos de edb-faglige organisationer (PROSA, HK-Samdata) er der bog-rabatmuligheder, skolen er behjælpelig med at formidle informationer om dette Statens Uddannelsesstøtte, SU (www.su.dk) SU-ydelse Uddannelsen er berettiget til SU, og du skal selv søge om at komme i betragtning til at få SU. Du skal selv ansøge direkte via Min egen SU på De aktuelle SU-regler og -satser findes på SU-styrelsens hjemmeside: På uddannelsen har man ikke automatisk ret til at gå et semester om. Man skal søge om det, og skolen vil da foretage en fornyet vurdering af den studerendes muligheder for at fuldføre hele studiet. Såfremt du ønsker at tage et semester om, skal du altid henvende dig til studievejlederen. Hvis du på grund af for lav studieaktivitet udmeldes fra skolens side, mister du automatisk SU-ydelsen fra og med den næste kalendermåned efter udmeldelsen. SU-ydelsen er skattepligtig, og der sker automatisk A-Skattetræk ved den månedlige udbetaling. Hvis du har haft erhvervsindtægter op til studiestart eller ved si Side 8 August 2011

10 den af studiet, kan du ikke være sikker på, at skattetrækket er korrekt. Henvend dig i denne situation til skattemyndigheden i din hjemkommune. Har du indtægter ud over SU skal du være opmærksom på, at der er en grænse for, hvor meget man må tjene ekstra ved siden af SU-ydelsen du kan indhente flere informationer via Studielån Under studiet kan du få studielån. I studietiden forrentes det med en lav rente. Efter studietiden afhænger renten af den aktuelle diskonto Legater Du har selvfølgelig mulighed for at søge legater - se evt. legathåndbogen (kan lånes på biblioteket) Boligforhold En god bolig, hvor man føler sig godt tilpas, er væsentlig for et godt studium. Det kan være svært, at finde den rigtige bolig til den rigtige pris. Du må være forberedt på at leje et værelse eller en ungdomsbolig i første omgang og bruge dette som base for videre boligsøgning. Du kan søge boliger en række steder, eksempelvis via denne internetportal: Dagligt annonceres værelser og lejligheder i de lokale aviser. Desuden kommer der en række gratis ugeaviser, vær også opmærksom på boligtilbudene heri. Side 9 August 2011

11 6. Praktiske oplysninger Campus Vejles afdelinger Boulevarden 48, 7100 Vejle. Tlf. nr Erhvervsakademiet Lillebælt Servicecenter Uddannelser: Logistikøkonom Handelsøkonom Serviceøkonom Professionsbachelor inden for Softwareudvikling Professionsbachelor inden for Webudvikling Professionsbachelor i Økonomi og Informationsteknologi Åben uddannelse, AspIT, AU / Akademi-merkonom Campus Vejle Administration Uddannelser: HG (Handelsskolens Grunduddannelse) Det tre-årige gymnasiale forløb (HH) 3. og efterfølgende skoleperiode Jobservice VUC Boulevarden 19D, 7100 Vejle Tlf. nr Kursuscentret Administration Uddannelser: Kursusafdeling, Handelsskolens Efteruddannelse (HE) Åben uddannelse og enkeltfag 6.1. Åbningstider m.v. Skolen er åben alle hverdage fra kl til kl Side 10 August 2011

12 Uden for disse tidspunkter kan de studerende mod et depositum få udleveret en nøglebrik, der giver adgang til skolen. Henvendelse i servicecentret, som også instruerer i brugen af nøglebrikken. Skolen bliver gjort rent af personale fra et rengøringsselskab. Kontrakten er baseret på, at flasker og service ikke fjernes fra kantinen og at lokalerne er opryddet. Det forventes at alle overholder disse enkle regler. I øvrigt henvises til de fælles spilleregler (se bilag A.) 6.2. Kantinen Kantinen ledes af Anna-Marie Møberg og har åbent mandag til torsdag: fredag: Der er hver dag lukket mellem og Skolens indretning I stueetagen finder du et servicecenter, lærerværelse, PC-Café, undervisningslokaler og grupperum. På 1. sal forefindes undervisningslokaler. I underetagen finder du grupperum, PC-faciliteter og Café Loop med bl.a. billard og Fredagsbar Parkering Parkering kan ske i området omkring skolen. Vær opmærksom på eventuelle P- informationsskilte. Bemærk: P-pladser ved skolens langside mod Syd er forbeholdt skolens personale derfor kan du risikere at få en bøde fra Euro-Park hvis du parkerer der. Cykler og knallerter skal anbringes i båse/cykelstativer ved hovedindgangen til Erhvervsakademiet. Spørg venligst i Servicecentret hvis du er i tvivl om, hvor du må parkere Bibliotek Du finder Campus Vejle bibliotek i nærheden af hovedindgangen til Erhvervsakademiet. Side 11 August 2011

13 6.6. Studievejledning Studievejlederen hjælper og vejleder de studerende. Du kan få råd og vejledning om SU og anden uddannelsesstøtte, og vejlederen kan være bindeled til sociale forvaltninger, fagforeninger m.v. Får du problemer af personlig art, vil det ofte være fornuftigt at tage en samtale med den interne studievejleder. Alle samtaler er naturligvis fortrolige og vil kun blive refereret til andre efter aftale med dig. Intern Studievejleder er Knud Torntoft Han kan træffes i servicecentret: Tirsdage fra kl Torsdage fra kl Fredage fra kl og Ledelse Akademichef: Bruno Lindskjold Uddannelsesleder Poul Erik Andersen 6.8. Servicecenter Servicecenteret ledes af: Hanne Severinsen Liselotte Hansen International medarbejder: Jamshid Tafrishi 6.9. Undervisere JTM Jens Toft Madsen KNT Knud Torntoft ML Mogens Lorentzen PL Per Larsen PTH Per Bøgeskov PAN Poul Erik Andersen OEM Ole E. Mikkelsen KBR Kaj Bromose DOH Dorthe Juul Samtlige undervisere kan træffes efter aftale. Side 12 August 2011

14 6.10. IT-Support Åbningstider IT-support har åbent for personlig henvendelse på flg. tidspunkter Lokale O10: Mandag - fredag kl Udenfor dette tidsrum kan IT-Support kontaktes på: Side 13 August 2011

15 Fælles spilleregler (Bilag A.) Vi har alle et medansvar for at skabe et attraktivt studiemiljø og en god arbejdsplads. Vi arbejder til stadighed på at gøre det så attraktivt at færdes på skolen som overhovedet muligt derfor modtager vi gerne gode råd eller konstruktiv kritik. Vi taler med hinanden ikke om hinanden! Åbningstider: Hoveddøren er åben alle hverdage fra klokken 7.00 til Ønsker du adgang til skolen udenfor de nævnte tidsrum, kan du mod betaling af et depositum få udleveret en nøglebrik, der kan anvendes til at åbne hoveddøren og afbryde/tilslutte alarmen. Nøglebrikken fås i servicecentret. Rygning: Der må ryges på alle udendørs områder, hvor der er et askebæger. Men der må IKKE ryges foran hovedindgangen. Kantinen: Forlad kantinen som du vil modtage den. Dette indebærer bl.a. følgende simple regler: Stole hænges på plads Selvafrydning og sortering af service Affald i skraldespandene PC-Café/IT-lokale/IT-udstyr: Når du forlader en arbejdsstation så sluk for maskinen og ryd op efter dig. Drikkevarer må ikke nydes ved pc erne. Øvrige områder: Husk at rydde op efter dig. Evt. service fra kantinen skal tilbageleveres sorteret. Affald anbringes i skraldespandene. Stole skal sættes på plads igen. Side 14 August 2011

16 Etiske Spilleregler for alle, der har deres gang på Erhvervsakademi Lillebælt: Vi forventer, at undervisning og læring foregår i et globalt miljø af gensidig respekt og værdighed. Vi ønsker at være en uddannelsesinstitution, hvor vi taler med hinanden og ikke om hinanden. Derfor har vi opstillet nedenstående etiske spilleregler: Alle har lov til at udtrykke sig Man tager hensyn til hinanden Man undlader at bruge diskriminerende udtryk Man danner ikke kliker og grupper til gene for den enkelte og fællesskabet Man respekterer, når nogen siger stop Man får snakket om problemerne, når de opstår Man bagtaler ikke nogen Man tildeler ikke nogen ufrivillige øgenavne Man holder ikke nogen ude af klassefællesskabet I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at underviseren har en væsentlig funktion som rollemodel for disse spilleregler, ligesom underviseren bør indgå aktivt i identifikation og afhjælpning af mobning. Man skal være opmærksom på, at der i vort internationale undervisningsmiljø findes mange forskellige etniske kulturer, derfor bør man være opmærksom på, at ikke alle eksempelvis forstår ironi og dansk humor. Side 15 August 2011

17 Såfremt du selv oplever mobning, og du føler, at det ikke kan stoppes på anden vis parterne imellem, vil vi anbefale, at du kontakter din studievejleder, som i øvrigt har tavshedspligt omkring din personlige samtale. Hvis du observerer, at der er andre, der bliver mobbet, kan du også altid henvende dig trygt til din studievejleder, og henlede hans/hendes opmærksomhed på dette. Erhvervsakademiet Lillebælt i Vejle accepterer ikke mobning, da vi tilstræber et psykisk sundt og fordomsfrit undervisningsmiljø. Side 16 August 2011

Studiehåndbog PBA i Softwareudvikling PBA i Webudvikling Erhvervsakademiuddannelse inden for Informationsteknologi

Studiehåndbog PBA i Softwareudvikling PBA i Webudvikling Erhvervsakademiuddannelse inden for Informationsteknologi Studiehåndbog i Softwareudvikling i Webudvikling Erhvervsakademiuddannelse inden for Informationsteknologi Erhvervsakademiet Lillebælt Campus Vejle August 2011 1. Indhold 1. INDHOLD... 1 2. VELKOMMEN PÅ

Læs mere

Studiehåndbog For Handelsøkonom Erhvervsakademiuddannelse inden for Handel

Studiehåndbog For Handelsøkonom Erhvervsakademiuddannelse inden for Handel Studiehåndbog For Erhvervsakademiuddannelse inden for Handel Erhvervsakademiet Lillebælt Campus Vejle August 2011 1. Indhold 1. INDHOLD... 1 2. VELKOMMEN PÅ HANDELSØKONOM UDDANNELSEN... 2 3. STUDIEHÅNDBOGEN

Læs mere

Studiehåndbog For Serviceøkonom Erhvervsakademiuddannelse inden for Service

Studiehåndbog For Serviceøkonom Erhvervsakademiuddannelse inden for Service Studiehåndbog For Erhvervsakademiuddannelse inden for Service Erhvervsakademiet Lillebælt Campus Vejle August 2011 1. Indhold 1. INDHOLD... 1 2. VELKOMMEN PÅ SERVICEØKONOM UDDANNELSEN... 2 3. STUDIEHÅNDBOGEN

Læs mere

Studiehåndbog For Logistikøkonom Erhvervsakademiuddannelse inden for Logistik

Studiehåndbog For Logistikøkonom Erhvervsakademiuddannelse inden for Logistik Studiehåndbog For Erhvervsakademiuddannelse inden for Logistik Erhvervsakademiet Lillebælt Campus Vejle August 2011 1. Indhold 1. INDHOLD... 1 2. VELKOMMEN PÅ LOGISTIKØKONOM UDDANNELSEN... 2 3. STUDIEHÅNDBOGEN

Læs mere

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC I denne folder får du info om: Forventninger Muligheder for støtte og vejledning It på skolen Studie- og ordensregler VUC fra A-Å . Forventninger Jens Otto Madsen,

Læs mere

HF-Enkeltfag Uddannelse i dit tempo

HF-Enkeltfag Uddannelse i dit tempo HF-Enkeltfag 1 HF-Enkeltfag Uddannelse i dit tempo Hvad er HF-Enkeltfag? HF Enkeltfag er en fleksibel gymnasial uddannelse, der kan skræddersys efter dine ønsker. HF er en forkortelse for Højere Forberedelseseksamen

Læs mere

Intro-program 2013 Serviceøkonom, Vejle

Intro-program 2013 Serviceøkonom, Vejle Intro-program 2013 Serviceøkonom, Vejle Velkommen på Seviceøkonom-uddannelsen! Kære kommende studerende, Velkommen til Erhvervsakademi Lillebælt, Vejle og tillykke med dit optag på erhvervsakademiuddannelsen

Læs mere

HF Enkeltfag Uddannelse i dit tempo

HF Enkeltfag Uddannelse i dit tempo HF Enkeltfag HF Enkeltfag Uddannelse i dit tempo Hvad er HF Enkeltfag? HF er en forkortelse for Højere Forberedelseseksamen En HF giver adgang til videre gående uddannelser på lige fod med øvrige gymnasiale

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness City

Velkommen. Cphbusiness City s Velkommen Cphbusiness City 2015 Velkommen til Cphbusiness City Afdelingen ligger på Landemærket 11 og har Rundetårn og Købmagergade som nærmeste naboer. Huset har velfungerende undervisningslokaler med

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

Velkommen til Aalborg Universitet 2013

Velkommen til Aalborg Universitet 2013 Velkommen til Aalborg Universitet 2013 God morgen alle sammen. Og rigtig hjertelig velkommen til Aalborg Universitet, og vores smukke campus her i Sydhavnen. Det er en stor dag i dag både for os og for

Læs mere

NY ONLINE BOOKING VEJLEDNINGS CENTRET

NY ONLINE BOOKING VEJLEDNINGS CENTRET NY ONLINE BOOKING VEJLEDNINGS CENTRET ST U D I E V E J L E D N I NG I KARRIEREVEJLEDNING I INTERNATIONAL VEJLEDNING INDHOLD OM VEJLEDNINGSCENTRET PÅ AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN STUDIEVEJLEDNING KARRIEREVEJLEDNING

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Velkommen. til Cphbusiness Søerne 2015-2016

Velkommen. til Cphbusiness Søerne 2015-2016 s Velkommen til Cphbusiness Søerne 2015-2016 Velkommen til Cphbusiness Søerne Cphbusiness Søerne ligger mellem søerne og HC Ørstedsparken i Nansensgade med mange cafeer og små butikker. Afdelingen er Cphbusiness

Læs mere

UDDANNELSESVIDENSKAB. Uddannelsesvidenskab PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2017 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS AARHUS

UDDANNELSESVIDENSKAB. Uddannelsesvidenskab PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2017 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS AARHUS Uddannelsesvidenskab PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2017 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS AARHUS UDDANNELSESVIDENSKAB Kære studerende, Tillykke med din optagelse og velkommen til Uddannelsesvidenskab 2017 på, Campus

Læs mere

Arabisk- og Islamstudier

Arabisk- og Islamstudier Arabisk- og Islamstudier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET MARHABA! VELKOMMEN TIL ARABISK- OG ISLAMSTUDIER Tillykke med din optagelse på Arabisk og Islamstudier!

Læs mere

Studie-og ordensregler

Studie-og ordensregler Studie-og ordensregler På VUC Roskilde tager vi i studie- og ordensregler udgangspunkt i gældende lovgivning samt de 4 værdier, som er udgangspunkt for VUC Roskildes værdigrundlag. Mangfoldighed: Fordi

Læs mere

stud_puls: Udviklingsplan

stud_puls: Udviklingsplan stud_puls: Udviklingsplan Uddannelse:Bioanalytikeruddannelsen Hold:SB513 Pædagogisk - /uddannelsesansvarlige (tov-holder):aino Elmegaard Larsen (pædagogisk og faglig ansvarlig) Dato (stud_puls tilbagemelding):23/9-15

Læs mere

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Merkantil HG - Student GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Læs mere på KHS.DK/MERKANTILSTUDENT MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER

Læs mere

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K Studiegrupper Vejledende retningslinjer Indhold Studiegrupper 3 Hvorfor skal du arbejde i grupper på universitetet? 3 Hvad bliver

Læs mere

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering Akademiet 2010-13 side 1 Mission Akademiet skal medvirke til at dække behovet for, udvikle og gennemføre undervisning og dertil hørende serviceydelser inden for professionsbacheloruddannelser, erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

ucsyd.dk DEN DIGITALE LÆRERUDDANNELSE Fleksibel læreruddannelse. Online.

ucsyd.dk DEN DIGITALE LÆRERUDDANNELSE Fleksibel læreruddannelse. Online. DEN DIGITALE LÆRERUDDANNELSE Fleksibel læreruddannelse. Online. Den delvis digitale læreruddannelse i Tønder er for dig, der ønsker at forene fritid, familieliv og uddannelse. ucsyd.dk Fjernstudie. Tæt

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Svarprocent: 67% (64/96) Studieglæde 75 75 75 71 71 69 69 [+2] 68 69 65 66 [+2] 66 [-2] 65 [+2] 62 [-2] 2 Studieglæde 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med din uddannelse?

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 5 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 5 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2015-2016 I dette program

Læs mere

Selvevaluering 2007/08. Logistikøkonomuddannelsen

Selvevaluering 2007/08. Logistikøkonomuddannelsen Selvevaluering 2007/08. Logistikøkonomuddannelsen På basis af primært vor opfølgningsplan for 2007-08 og den gennemførte Benchmarkevaluering i november 2007 har vi i august 2008 lavet denne selvevaluering,

Læs mere

Count and Percent Datalogi: Førsteårsstuderende

Count and Percent Datalogi: Førsteårsstuderende Køn Mand Kvinde 62 87,32 % Hvor gammel er du? (vælg antal år) Under 19 19 20 21 22 23 24 25 26 Over 29 23 32,39 % Hvor mange år har du boet i hovedstadsområdet? (vælg antal år. vælg 0, hvis du ikke bor

Læs mere

Bar Graphs Datalogi: Førsteårsstuderende

Bar Graphs Datalogi: Førsteårsstuderende Køn (sæt kryds) Kvinde 12,68 % Mand 87,32 % Hvor gammel er du? (vælg antal år) Over 29 26 25 24 23 22 21 4,23 % 16,9 % 18,31 % 20 32,39 % 19 9,86 % Under 19 december 27, 2000 Page 1 of 81 Hvor mange år

Læs mere

STUDIE- OG KARRIEREVEJLEDNING AAU CPH

STUDIE- OG KARRIEREVEJLEDNING AAU CPH STUDIE- OG KARRIEREVEJLEDNING AAU CPH STUDIEVEJLEDNING I KARRIEREVEJLEDNING I INTERNATIONAL VEJLEDNING INDHOLD STUDIE- OG KARRIEREVEJLEDNINGEN PÅ AAU CPH STUDIEVEJLEDNING KARRIEREVEJLEDNING INTERNATIONAL

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Ta en 2-årig HF og kom videre

Ta en 2-årig HF og kom videre 2-årig HF Ta en 2-årig HF og kom videre Med en HF-eksamen kan du få adgang til din drømmeuddannelse Du kan få adgang til: Kortere videregående uddannelser som f.eks. laborant, farmakonom, logistikøkonom

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Studieplan Tillæg til studieordning Version 1.0

Studieplan Tillæg til studieordning Version 1.0 Studieplan Tillæg til studieordning Version 1.0 Finansøkonomuddannelsen Årgang 2013-2015 Erhvervsakademi Midtvest Vi ser frem til at byde dig rigtig velkommen til Finansøkonomuddannelsen på Erhvervsakademi

Læs mere

have- og parkingeniør

have- og parkingeniør have- og parkingeniør Praktisk og fagligt studie Have- og parkingeniør er en professionsbachelor for dig, der vil arbejde med byens grønne områder på et højt niveau. Uddannelsen har både et praktisk og

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Optagelsen 2010 på Københavns Universitet. 1. Ansøgning om SU > Du skal søge i "minsu" 2. Information om SU, herunder krav til dig

Optagelsen 2010 på Københavns Universitet. 1. Ansøgning om SU > Du skal søge i minsu 2. Information om SU, herunder krav til dig K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T V E J L E D N I N G & O P T A G E L S E S U - K O N T O R E T Optagelsen 2010 på Københavns Universitet 1. Ansøgning om SU > Du skal søge i "minsu" 2. Information

Læs mere

Bar Graphs Datalogi : "Sandkasse" Accounts

Bar Graphs Datalogi : Sandkasse Accounts Køn (sæt kryds) Kvinde 7,85 % Mand 92,15 % Hvor gammel er du? (vælg antal år) Over 29 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 Under 19 0,79 % 0,52 % 3,66 % 4,45 % 7,59 % 8,12 % 7,85 % 8,64 % 6,54 % 10,99 % 11,78

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

OnLine HGS. Deltagergebyret vil være kr. 750,- som dækker vores ekstra omkostninger til onlineundervisning f.eks. i- bøger.

OnLine HGS. Deltagergebyret vil være kr. 750,- som dækker vores ekstra omkostninger til onlineundervisning f.eks. i- bøger. Indholdsfortegnelse OnLine HGS... 2 Vigtige personer i forhold til din uddannelse... 3 Underviseren... 3 Kontaktpersoner i dagligdagen... 3 Uddannelses- og erhvervsvejledning samt LOP... 3 Uddannelses-

Læs mere

Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet

Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet Indhold Indledning...2 Lovgrundlag...2 Formål...2 Målsætning 1: Retningslinjer og krav...2 Målsætning 2: Professionel vejledning...2 Målsætning

Læs mere

Kontaktperson for alle studienævn og handlinger: Studieleder Malene Gram. Gøre opmærksom på problemet til Skolen for Kultur og Globale Studier

Kontaktperson for alle studienævn og handlinger: Studieleder Malene Gram. Gøre opmærksom på problemet til Skolen for Kultur og Globale Studier Handlingsplan for studiemiljøarbejdet på School of Culture and Global Studies/samfdelen/præciseret d. 4. marts 2014 Konkrete ønsker til teknisk forvaltning er markeret med gult: Områder til gruppearbejdspladser

Læs mere

Evaluering af Mentorordningen. HA (almen) Vejledning i besvarelse af spørgeskemaet

Evaluering af Mentorordningen. HA (almen) Vejledning i besvarelse af spørgeskemaet ?idx=dfxb55&rid=tstinq-20100119084352-840176267&np=1&hidepreview=1&lg=engl... Vejledning i besvarelse af spørgeskemaet Mentorordningen er de ældre studerende, der blandt andet har holdt oplæg på dit hold

Læs mere

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi ved Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens IT-udstyr og IT-støttet læring 7. Undervisningsmidler 8.

Læs mere

KA i Uddannelsesvidenskab

KA i Uddannelsesvidenskab KA i Uddannelsesvidenskab INSTITUT FOR UDDANNELSES OG PÆDAGOGIK (IUP) ARTS AARHUS UNIVERSITET PROGRAM FOR INTRODAGENE 2013 UDDANNELSESVI- DENSKAB Pro civitate de humane via litteras - for samfundet, ved

Læs mere

PROGRAM FOR STUDIESTARTEN Asienstudier ASIENSTUDIER

PROGRAM FOR STUDIESTARTEN Asienstudier ASIENSTUDIER 1 Asienstudier ASIENSTUDIER 2 VELKOMMEN PÅ ASIENSTUDIER Tillykke med optagelsen på en af Asienstudiers tre uddannelser. På vegne af undervisere, medstuderende og ledelsen vil vi gerne byde dig velkommen

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Datamatiker-uddannelsen ved Roskilde Handelsskole Maj 2010 Manual til praktikophold / Datamatiker 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

SDU ønsker, at du har det bedst mulige studiemiljø, dvs. de bedst mulige fysiske, æstetiske, virtuelle samt

SDU ønsker, at du har det bedst mulige studiemiljø, dvs. de bedst mulige fysiske, æstetiske, virtuelle samt STUDIEMILJØUNDERSØGELSE 2015 PÅ SYDDANSK UNIVERSITET SDU ønsker, at du har det bedst mulige studiemiljø, dvs. de bedst mulige fysiske, æstetiske, virtuelle samt psykiske og sociale rammer. Derfor har vi

Læs mere

Code of conduct Roskilde Handelsskole 2007/2008

Code of conduct Roskilde Handelsskole 2007/2008 Code of conduct Roskilde Handelsskole 2007/2008 Generelt Roskilde Handelsskole ønsker generelt at udvikle og konsolidere skolens internationale dimensioner i overensstemmelse med regeringens og undervisningsministeriets

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia Land: Australien Periode: Fra: Januar 2013 Til: Juni 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

MINI A-B-C FOR NYE ELEVER VEJLE TEKNISKE GYMNASIUM BYDER VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017/2018

MINI A-B-C FOR NYE ELEVER VEJLE TEKNISKE GYMNASIUM BYDER VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017/2018 MINI A-B-C FOR NYE ELEVER VEJLE TEKNISKE GYMNASIUM BYDER VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017/2018 Vi er glade for at byde dig velkommen på Vejle Tekniske gymnasium. Vi har samlet et par praktiske informationer

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: KU Leuven. Land: Belgien

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: KU Leuven. Land: Belgien US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: KU Leuven Land: Belgien Periode: Fra: september 2013 Til: januar 2014 Udvekslingsprogram: Erasmus Hvorfor

Læs mere

Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM)

Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM) Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM) 1 HVAD ER CPHBUSINESS? Cphbusiness er en erhvervsrettet uddannelsesinstitution, der sætter en stor ære i høj faglighed og i at uddanne de studerende

Læs mere

Ta en 2-årig HF og kom videre

Ta en 2-årig HF og kom videre 2-årig HF 1 Ta en 2-årig HF og kom videre Få adgang til din drømmeuddannelse Med en HF-eksamen kan du få adgang til den videregående uddannelse du drømmer om. Du kan få adgang til: Korte videregående uddannelser

Læs mere

stud_puls: Udviklingsplan

stud_puls: Udviklingsplan stud_puls: Udviklingsplan Uddannelse: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Hold: Hold 2013 D Pædagogisk - /uddannelsesansvarlige (tov-holder): Nabil Karas Dato (stud_puls tilbagemelding): 28.05.14 Udviklingsplan

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet. gældende fra 1. august 2013

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet. gældende fra 1. august 2013 Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet gældende fra 1. august 2013 Indhold Formål med kvalitetsarbejdet............................... 4 Vision for uddannelse og læring

Læs mere

STUDIESTARTSOPLÆG 2015 FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB

STUDIESTARTSOPLÆG 2015 FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB 2015 FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB VELKOMMEN TIL! Hvem er vi?! Studievejledningen på Health! Mentorordningen! Strukturen på uddannelsen! Jeres studieprogram (kassogram)! Det faglige indhold, eksamensformer, 1.

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 77 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 30% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 214 28 Kandidat 44 41 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Nibe Skole. Praktik. Informationer om din kommende praktik på Nibe Skole

Nibe Skole. Praktik. Informationer om din kommende praktik på Nibe Skole Nibe Skole Praktik Informationer om din kommende praktik på Nibe Skole Nibe Skole som praktikskole Her kan du finde en række relevante informationer før dit praktikforløb på Nibe Skole. Nibe Skole er en

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

HF og VUC Campus Vejle HF

HF og VUC Campus Vejle HF Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse HF og VUC Campus Vejle HF Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning HF og VUC, Campus Vejle - HF Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Referat af Uddannelsesudvalg, Byggeri

Referat af Uddannelsesudvalg, Byggeri Referat af Uddannelsesudvalg, Byggeri Mødet afholdt den: 29. april 2015 Deltagere: Lars Kvist, Steffen Bruun Andresen, Thomas Stokke Nielsen, Peter John Andersen, Gorm Guldmann, Michael Royal Petersen,

Læs mere

alle elever Bent Ole Madsen

alle elever Bent Ole Madsen UNDERVISNINGSMILJØ UNDERSØGELSEN alle elever HANDELSGYMNASIET 9 Bent Ole Madsen Indhold Spørgsmål : Er du kvinde eller mand?... 3 Spørgsmål : Har du anden etnisk baggrund end dansk?... 3 Spørgsmål 3: Hvilken

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem. Til den studerende på dmu, slut januar 2011

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem. Til den studerende på dmu, slut januar 2011 Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem Til den studerende på dmu, slut januar 2011 Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle version 1 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi Navn på universitet i udlandet: University of London, Instutite of Education Land: England Periode: Fra:1. oktober Til:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of Washington.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of Washington. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: University of Washington Land: USA Periode: Fra: 15. September 2010 Til: 18. Marts 2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Karakterbogen Netværk C

Karakterbogen Netværk C Karakterbogen Netværk C HG afdelinger UU trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2007 Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2007, HG afdelinger 2007 ASPEKT

Læs mere

Åbent Læringscenter. Informationshæfte WWW.AH.DK

Åbent Læringscenter. Informationshæfte WWW.AH.DK HG Åbent Læringscenter Informationshæfte WWW.AH.DK Hvad er Åbent Læringscenter? Åbent Læringscenter på Aalborg Handelsskole er en fleksibel læringsmetode, som tager højde for dine individuelle læringsbehov.

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 INDHOLD Indledning... 2 Studieaktivitet... 3 Ordensregler... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Klageprocedure... 6 Vald. Poulsens Vej 8 7500 Holstebro T 9627

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Kære filosofistuderende anno 2016!

Kære filosofistuderende anno 2016! Kære filosofistuderende anno 2016! Velkommen på Filosofistudiet! I denne ruspjece finder du de relevante informationer om dit skema for Rus-ugen, vigtige telefonnumre og alle de praktiske oplysninger,

Læs mere

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at gå på Grunduddannelsen på Skive Handelsskole. Generelt: Du opfører

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

Studierelevante jobs ved UCL, Sygeplejeuddannelsen i Odense

Studierelevante jobs ved UCL, Sygeplejeuddannelsen i Odense Studierelevante jobs ved UCL, Sygeplejeuddannelsen i Odense Sygplejerskeuddannelsens hensigt med at etablere studierelevante jobs er at anvende studerendes erhvervede studiekompetencer i mødet med medstuderende

Læs mere

Skolepraktikhåndbog. Bygningsmaler. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk

Skolepraktikhåndbog. Bygningsmaler. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Skolepraktikhåndbog Bygningsmaler Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Indholdsfortegnelse Velkommen side 3 Det er os du møder side 3 Forskelle side 4 Ligheder side 4 Arbejdstid

Læs mere

L Æ R E R U D D A N N E L S E N I N Ø R R E N I S S U M

L Æ R E R U D D A N N E L S E N I N Ø R R E N I S S U M V E L K O M M E N P Å L Æ R E R U D D A N N E L S E N I N Ø R R E N I S S U M TUTORHOLDET 2011 PROGRAM INTRO 1. årgang Kære nye studerende på Læreruddannelsen i Nørre Nissum Vi glæder os til at se dig,

Læs mere

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør Studiehåndbog for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH INDHOLD VELKOMMEN... 4 STUDIESERVICE... 5 STUDIEVEJLEDNING... 5 SU-VEJLEDNING... 5 INTERNATIONALT KONTOR... 6 CAREER

Læs mere

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen 2015-2016 Velkommen Laborant- og miljøteknologuddannelsen Velkommen Velkommen til Cphbusiness Laboratorie og Miljø Velkomstfolderen er en praktisk guide i alfabetisk orden, hvor du kan finde generelle

Læs mere

Kære nye studerende. Informationsmøde for nye netstuderende (KUN netstuderende)

Kære nye studerende. Informationsmøde for nye netstuderende (KUN netstuderende) Kære nye studerende I mailen her får du information om, hvordan din studiestart på sygeplejerskeuddannelsen på UCC kommer til at forløbe. OBS: Hvis du er på orlov eller af andre årsager først skal starte

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Studiemiljøevaluering 2015 Designskolen Kolding

Studiemiljøevaluering 2015 Designskolen Kolding Studiemiljøevaluering 2015 Designskolen Kolding Samlet rapport Studiemiljøevalueringen blev gennemført i efterårssemesteret 2015. BA-evalueringen har en svarprocent på 41% svarende til 90 studerende. Herudover

Læs mere

Uddannelsesplan Skalmejeskolen som praktikskole

Uddannelsesplan Skalmejeskolen som praktikskole Uddannelsesplan Skalmejeskolen som praktikskole Skalmejeskolen Skalmejevej 33 7451 Sunds Tlf: 96 28 76 10 Skalmejeskolen@herning.dk Kære Praktikant. Velkommen i praktik på Skalmejeskolen. I uddannelsesplanen

Læs mere

Tietgen Handelsgymnasium HHX

Tietgen Handelsgymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 203 Tietgen Handelsgymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Tietgen Handelsgymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 203 Undersøgelsen på Tietgen Handelsgymnasium,

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I SOFTWAREUDVIKLING

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I SOFTWAREUDVIKLING IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I SOFTWAREUDVIKLING BLIV BACHELOR I SOFTWAREUDVIKLING HVEM STUDERER SOFTWAREUDVIKLING? Verdens mest succesfulde virksomheder som Google og Apple er skabt af mennesker

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

stud_puls: Udviklingsplan

stud_puls: Udviklingsplan stud_puls: Udviklingsplan Uddannelse:Radiograf Uddannelsen Hold:Rad 513 Pædagogisk - /uddannelsesansvarlige (tov-holder):marianne Gellert Dato (stud_puls tilbagemelding):28.11. 2013 Udviklingsplan lagt

Læs mere

Middelfart Gymnasium og HF STX. Elevtrivselsundersøgelse 2012. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Middelfart Gymnasium og HF STX. Elevtrivselsundersøgelse 2012. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Middelfart Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 0 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Middelfart Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 0 Undersøgelsen på Middelfart Gymnasium og HF, STX Der

Læs mere

PROGRAM FOR STUDIESTARTEN

PROGRAM FOR STUDIESTARTEN DIGITAL DESIGN Program for studiestarten 2017 Digital Design VELKOMMEN PÅ DIGITAL DESIGN! Tillykke! Du er nu studerende på Digital Design! Det betyder, at nu kan se frem til at starte på et af de bedste

Læs mere

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Det Grønlandske Hus i Aalborg er et hus, som er åbent for alle med relationer til og interesse for Grønland og grønlandske forhold. Vores formål er at

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland.

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling i praktik

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling i praktik Information til virksomheder om Datamatiker & Pba i Softwareudvikling i praktik Business Unit Erhvervsakademiet Lillebælt hse@vejlehs.dk tlf: 7216 2898 Hvorfor er det en god ide at have en IT-studerende

Læs mere