Studiehåndbog For Datamatiker Erhvervsakademiuddannelse inden for Informationsteknologi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studiehåndbog For Datamatiker Erhvervsakademiuddannelse inden for Informationsteknologi"

Transkript

1 Studiehåndbog For Erhvervsakademiuddannelse inden for Informationsteknologi Erhvervsakademiet Lillebælt Campus Vejle August 2011

2 1. Indhold 1. INDHOLD VELKOMMEN PÅ DATAMATIKER UDDANNELSEN STUDIEHÅNDBOGEN ET VÆRKTØJ STUDIEFORHOLD IT-BRANCHENS FORVENTNINGER TIL EN DATAMATIKER STUDIETS RAMMER Hvad kan uddannelsen på EAL i Vejle tilbyde? Kvalitet i uddannelsen STUDIET OG DIG Forudsætninger Studieaktivitet Hvad kan skolen tilbyde? Studiemiljøet Arbejdsbelastning Den vanskelige begyndelse OPSTIL MÅL JOB - VIDEREUDDANNELSE ØKONOMI UNDER STUDIET DIN ØKONOMI STUDIEOMKOSTNINGER STATENS UDDANNELSESSTØTTE, SU (WWW.SU.DK) SU-ydelse Studielån Legater BOLIGFORHOLD PRAKTISKE OPLYSNINGER ÅBNINGSTIDER M.V KANTINEN SKOLENS INDRETNING PARKERING BIBLIOTEK STUDIEVEJLEDNING LEDELSE SERVICECENTER UNDERVISERE IT-SUPPORT Side 1 August 2011

3 2. Velkommen på Uddannelsen Det er med glæde, vi kan byde dig velkommen til uddannelsen ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Vejle. Vi har ambitioner om at være blandt de bedste erhvervsakademier i Danmark og vil gøre vort bedste for, at den kvalitet, du møder på uddannelserne, er helt i top på alle områder eksempelvis det faglige og det pædagogiske, herunder også studiemiljøet. Vi forventer, at du som studerende er aktiv, engageret og deltager positivt i skolens aktiviteter. Såfremt du har konstruktive forslag, der kan fastholde og forbedre det gode studiemiljø, vil vi meget gerne modtage disse. Vi har udarbejdet denne Studiehåndbog for at give dig et grundigt billede af skolen og uddannelsen. Vi håber, at Studiehåndbogen kan medvirke til, at du får mest muligt ud af studiet fra den allerførste dag på skolen, samt at du undervejs i studiet kan finde svar på nogle af de spørgsmål, der måtte opstå. Studiehåndbogen giver naturligvis ikke svar på alle spørgsmål, men vi står gerne til rådighed, hvis du ønsker yderligere informationer. Ved studiestart får du udleveret din Semesterplan, der beskriver semestrets mål, indhold og prøver. Du kan downloade den aktuelle Studieordning på Hjertelig velkommen på uddannelsen. Med venlig hilsen Bruno Lindskjold Akademichef Erhvervsakademiet Lillebælt Vejle Poul Erik Andersen Uddannelsesleder Side 2 August 2011

4 3. Studiehåndbogen Et værktøj Studiehåndbogen til uddannelsen er tænkt anvendt som et værktøj for studerende på EAL. I Studiehåndbogen kan man finde praktiske oplysninger om f.eks. IT-branchens forventninger til en Studiets rammer herunder studiets og skolens krav til den studerende Nyttige råd og vink om studieteknik og studiemiljø Økonomiske forhold Praktiske forhold på din skole som f.eks. kantineforhold og åbningstider Uddannelses- og erhvervsvejledning ( studievejledning ) Studiehåndbogen udkommer 2 gange om året. For at den kan fungere som et godt stykke værktøj, er det vigtigt, at redaktionen modtager oplysninger fra brugerne af bogen om områder, som har ændret sig - eller ikke er beskrevet. Oplysninger / ideer kan mailes til redaktionen. Redaktion Knud Torntoft Mogens Lorentzen Side 3 August 2011

5 4. Studieforhold 4.1. IT-branchens forventninger til en De tider er forbi, hvor det var nok, at en IT-medarbejder kunne sætte nogle kodelinier sammen til et edb-program. Nutidens udbredelse af små og store computere og integrationen af flere og større IT-systemer betyder, at man som datamatiker skal være både helhedsorienteret og specialiseret - den fleksible IT-medarbejder. Nyuddannede datamatikere skal hurtigt efter ansættelse i en privat/offentlig virksomhed, være kvalificeret til at udføre IT-opgaver. Arbejdsopgaverne kan spænde lige fra design af mindre administrative/tekniske systemer til store globale ITprojekter. Som datamatiker skal man kunne kommunikere med brugere på alle niveauer lige fra topledelse til den almindelige bruger. Evnen og viljen til hurtigt at tilegne sig ny viden er vigtig verden forandrer sig hurtigt i denne branche Studiets rammer Hvad kan uddannelsen på EAL i Vejle tilbyde? Med udgangspunkt i dine forudsætninger giver studiet dig netop den erhvervsrettede og datalogiske profil, som erhvervslivet efterspørger. Det erhvervsrettede aspekt tilgodeses både gennem selvstændige fag og gennem projektorienteret undervisning. Den datalogiske del giver dig en solid generel viden, desuden får du under studiet interessante specialefag samt opnår kendskab til relevante erhvervsfunktioner gennem praktikforløb. Som afslutning udarbejdes en hovedopgave, hvor du har mulighed for at gå i dybden med et eller flere datalogiske emner på et avanceret niveau Kvalitet i uddannelsen Skolen lægger afgørende vægt på kvalitet i uddannelsen og på netværksrelationer til det omgivende erhvervsliv og uddannelsessystem. uddannelsen i Vejle optager studerende hvert halve år, hvilket sikrer ekstra kontinuitet i uddannelsen. Side 4 August 2011

6 Afgørende for kvaliteten er også, at du på Skolen finder et aktivt studiemiljø, hvor du som studerende er sikret medindflydelse gennem De Studerendes Råd, og deltagelse i evalueringer af uddannelsen Studiet og dig Forudsætninger Det er skolens erfaring, at studerende, der på en eller anden måde har nogle forudsætninger eksempelvis kendskab til programmering etc., ikke føler at de første uger er unødvendige på trods af, at de deltager på et begyndertrin. Undervisningen accelererer efter de første uger Studieaktivitet Skolen forventer, du er studieaktiv dvs. forbereder dig og deltager aktivt i undervisningen. Ifølge bekendtgørelsesgrundlaget for uddannelsen definerer skolen begrebet studieaktivitet. Skolen har af hensyn til SU-systemet og andre offentlige systemer pligt til løbende at vurdere din studieaktivitet Hvad kan skolen tilbyde? Skolen lægger stor vægt på åbenhed og samspil med de studerende. Der er rig mulighed for fagligt samspil med underviserne. Hver klasse har tilknyttet en kontaktlærer, som formidler information mellem skolen og klassen. Det vil være normalt, at klassen får en ny kontaktlærer ved hvert semesterskift. Derudover kan vi på skolen tilbyde: Moderne IT-udstyr og programmel Fleksibel adgang til skolens IT-udstyr via adgangssystem En formuleret strategi for uddannelsen for at sikre størst mulig kvalitet Undervisning på et højt fagligt niveau Engagerede og kvalificerede undervisere med stor datalogisk og erhvervsrettet erfaring Et effektivt Servicecenter Uddannelses- og erhvervsvejledning ( studievejledning ) Et godt studiemiljø, der udvikles løbende i samarbejde mellem studerende og skole En god og moderne kantine Gode undervisningslokaler Biblioteksfaciliteter Hygge- og relaxområder PC-Café Café Loop med bl.a. fredagsbar Side 5 August 2011

7 Studiemiljøet Studiemiljøet er medvirkende til, at du får et godt studieforløb. Til et godt studiemiljø hører ikke blot de ydre rammer som undervisningslokaler, grupperum, kantine, fredagsbar m.m. Den sociale dimension af studiemiljøet spiller også en meget stor rolle. Det er derfor vigtigt for dig at finde sammen med andre studerende i en studiegruppe. Det vil give dig mulighed for at samarbejde omkring løsningen af faglige problemer og gensidig opbygning af den nødvendige erfaring. Dette samarbejde er af afgørende betydning for gennemførelsen af uddannelsen. Velfungerende studiegrupper og sammenhold på holdene gør studiet til en udbytterig tid både fagligt og socialt Arbejdsbelastning Dine arbejdsuger kan variere meget. Der er derfor vigtigt, at du lærer at håndtere stress-situationer og at acceptere deadlines f.eks. i forbindelse med opgaveafleveringer. Det er vigtigt at kunne planlægge og disponere sin tid hensigtsmæssigt. For at hjælpe dig med dette udarbejder underviserne ugeplaner. Her kan du på Fronter se den kommende uges undervisningsmæssige indhold for alle dine fagområder Den vanskelige begyndelse I de gymnasiale uddannelser har du nok været vant til en høj grad af lærer- og lærebogsstyring. Du er måske vant til at få at vide præcist, hvad du skal læse til næste lektion. Sådan arbejdes der ikke på et videregående studium her skal du i langt højere grad selv disponere studiet ud fra de givne rammer i semesterplaner m.m. Undervisningen er således et tilbud til dig, derfor er både initiativ og ansvar reelt dit eget. Det er desværre en kendsgerning, at denne omstillingsproces volder en del studerende (især på 1.semester) problemer. Netop derfor er det særdeles vigtigt, at du relativt hurtigt bliver studerende Opstil mål Opstil dine egne mål straks ved begyndelsen af studiet. Brug de udleverede semesterplaner sammen med studiehåndbogen som et værktøj til at opstille mål. Hvis du ikke er vant til at opstille mål, kan du begynde i det små med at opstille kortsigtede mål for en uge ad gangen, ugesedlen kan hjælpe dig. Senere kan du med den erfaring, du erhverver, opstille mere langsigtede mål. Det er ikke nok at opstille målene. Du skal også realistisk vurdere, hvorledes de kan gennemføres, så du også tilgodeser dit privatliv. Side 6 August 2011

8 4.5. Job - Videreuddannelse Uddannelsen kvalificerer direkte til job i erhvervslivet både i den private og offentlige sektor. Du kan varetage f.eks. opgaver inden for system- og softwareudvikling. Uddannelsen sikrer dig en bred vifte af videre- og efteruddannelsesmuligheder. Der findes to overbygningsuddannelser specielt målrettet til e, hvor du i løbet af 1 1½ års fuldtidsstudium får mulighed for at fordybe dig yderligere inden for dine interesseområder: - Professionsbachelor inden for Softwareudvikling - Professionsbachelor inden for Webudvikling Du kan læse mere om disse uddannelser på uddannelsen giver merit ved fortsat studie på et universitet til en bachelorgrad inden for IT. Det vil tage ca. 1½ år - afhængig af det valgte universitet. Der er også indgået meritaftaler med blandt andet universiteter i England, Australien og USA. Derudover findes der meritaftaler med Handelshøjskoler og til ITingeniøruddannelser. Får du lyst til videreuddannelse, så tag kontakt til studievejlederen, der vil hjælpe dig med dine specifikke ønsker. Forudsætninger Job Professionsbachelor Videreuddannelse Efteruddannelse Side 7 August 2011

9 5. Økonomi under studiet 5.1. Din økonomi Udgifterne til husleje og køb af bøger er man som regel indstillet på. Mange, der flytter hjemmefra for første gang, bliver overraskede over udgifterne til vask, mad, transport og til de små ting, der gør livet lidt gladere og festligere. Under studiet kan du få SU og studielån. Nogle studerende har erhvervsarbejde ved siden af studiet, men det er en kendsgerning, at for meget erhvervsarbejde (mere end timer ugentligt) forøger risikoen for at studiet forlænges eller giver et dårligere eksamensresultat Studieomkostninger Undervisningen er gratis. Du skal påregne en udgift på ca. kr pr. semester til bøger. Hos de edb-faglige organisationer (PROSA, HK-Samdata) er der bog-rabatmuligheder, skolen er behjælpelig med at formidle informationer om dette Statens Uddannelsesstøtte, SU (www.su.dk) SU-ydelse Uddannelsen er berettiget til SU, og du skal selv søge om at komme i betragtning til at få SU. Du skal selv ansøge direkte via Min egen SU på De aktuelle SU-regler og -satser findes på SU-styrelsens hjemmeside: På uddannelsen har man ikke automatisk ret til at gå et semester om. Man skal søge om det, og skolen vil da foretage en fornyet vurdering af den studerendes muligheder for at fuldføre hele studiet. Såfremt du ønsker at tage et semester om, skal du altid henvende dig til studievejlederen. Hvis du på grund af for lav studieaktivitet udmeldes fra skolens side, mister du automatisk SU-ydelsen fra og med den næste kalendermåned efter udmeldelsen. SU-ydelsen er skattepligtig, og der sker automatisk A-Skattetræk ved den månedlige udbetaling. Hvis du har haft erhvervsindtægter op til studiestart eller ved si Side 8 August 2011

10 den af studiet, kan du ikke være sikker på, at skattetrækket er korrekt. Henvend dig i denne situation til skattemyndigheden i din hjemkommune. Har du indtægter ud over SU skal du være opmærksom på, at der er en grænse for, hvor meget man må tjene ekstra ved siden af SU-ydelsen du kan indhente flere informationer via Studielån Under studiet kan du få studielån. I studietiden forrentes det med en lav rente. Efter studietiden afhænger renten af den aktuelle diskonto Legater Du har selvfølgelig mulighed for at søge legater - se evt. legathåndbogen (kan lånes på biblioteket) Boligforhold En god bolig, hvor man føler sig godt tilpas, er væsentlig for et godt studium. Det kan være svært, at finde den rigtige bolig til den rigtige pris. Du må være forberedt på at leje et værelse eller en ungdomsbolig i første omgang og bruge dette som base for videre boligsøgning. Du kan søge boliger en række steder, eksempelvis via denne internetportal: Dagligt annonceres værelser og lejligheder i de lokale aviser. Desuden kommer der en række gratis ugeaviser, vær også opmærksom på boligtilbudene heri. Side 9 August 2011

11 6. Praktiske oplysninger Campus Vejles afdelinger Boulevarden 48, 7100 Vejle. Tlf. nr Erhvervsakademiet Lillebælt Servicecenter Uddannelser: Logistikøkonom Handelsøkonom Serviceøkonom Professionsbachelor inden for Softwareudvikling Professionsbachelor inden for Webudvikling Professionsbachelor i Økonomi og Informationsteknologi Åben uddannelse, AspIT, AU / Akademi-merkonom Campus Vejle Administration Uddannelser: HG (Handelsskolens Grunduddannelse) Det tre-årige gymnasiale forløb (HH) 3. og efterfølgende skoleperiode Jobservice VUC Boulevarden 19D, 7100 Vejle Tlf. nr Kursuscentret Administration Uddannelser: Kursusafdeling, Handelsskolens Efteruddannelse (HE) Åben uddannelse og enkeltfag 6.1. Åbningstider m.v. Skolen er åben alle hverdage fra kl til kl Side 10 August 2011

12 Uden for disse tidspunkter kan de studerende mod et depositum få udleveret en nøglebrik, der giver adgang til skolen. Henvendelse i servicecentret, som også instruerer i brugen af nøglebrikken. Skolen bliver gjort rent af personale fra et rengøringsselskab. Kontrakten er baseret på, at flasker og service ikke fjernes fra kantinen og at lokalerne er opryddet. Det forventes at alle overholder disse enkle regler. I øvrigt henvises til de fælles spilleregler (se bilag A.) 6.2. Kantinen Kantinen ledes af Anna-Marie Møberg og har åbent mandag til torsdag: fredag: Der er hver dag lukket mellem og Skolens indretning I stueetagen finder du et servicecenter, lærerværelse, PC-Café, undervisningslokaler og grupperum. På 1. sal forefindes undervisningslokaler. I underetagen finder du grupperum, PC-faciliteter og Café Loop med bl.a. billard og Fredagsbar Parkering Parkering kan ske i området omkring skolen. Vær opmærksom på eventuelle P- informationsskilte. Bemærk: P-pladser ved skolens langside mod Syd er forbeholdt skolens personale derfor kan du risikere at få en bøde fra Euro-Park hvis du parkerer der. Cykler og knallerter skal anbringes i båse/cykelstativer ved hovedindgangen til Erhvervsakademiet. Spørg venligst i Servicecentret hvis du er i tvivl om, hvor du må parkere Bibliotek Du finder Campus Vejle bibliotek i nærheden af hovedindgangen til Erhvervsakademiet. Side 11 August 2011

13 6.6. Studievejledning Studievejlederen hjælper og vejleder de studerende. Du kan få råd og vejledning om SU og anden uddannelsesstøtte, og vejlederen kan være bindeled til sociale forvaltninger, fagforeninger m.v. Får du problemer af personlig art, vil det ofte være fornuftigt at tage en samtale med den interne studievejleder. Alle samtaler er naturligvis fortrolige og vil kun blive refereret til andre efter aftale med dig. Intern Studievejleder er Knud Torntoft Han kan træffes i servicecentret: Tirsdage fra kl Torsdage fra kl Fredage fra kl og Ledelse Akademichef: Bruno Lindskjold Uddannelsesleder Poul Erik Andersen 6.8. Servicecenter Servicecenteret ledes af: Hanne Severinsen Liselotte Hansen International medarbejder: Jamshid Tafrishi 6.9. Undervisere JTM Jens Toft Madsen KNT Knud Torntoft ML Mogens Lorentzen PL Per Larsen PTH Per Bøgeskov PAN Poul Erik Andersen OEM Ole E. Mikkelsen KBR Kaj Bromose DOH Dorthe Juul Samtlige undervisere kan træffes efter aftale. Side 12 August 2011

14 6.10. IT-Support Åbningstider IT-support har åbent for personlig henvendelse på flg. tidspunkter Lokale O10: Mandag - fredag kl Udenfor dette tidsrum kan IT-Support kontaktes på: Side 13 August 2011

15 Fælles spilleregler (Bilag A.) Vi har alle et medansvar for at skabe et attraktivt studiemiljø og en god arbejdsplads. Vi arbejder til stadighed på at gøre det så attraktivt at færdes på skolen som overhovedet muligt derfor modtager vi gerne gode råd eller konstruktiv kritik. Vi taler med hinanden ikke om hinanden! Åbningstider: Hoveddøren er åben alle hverdage fra klokken 7.00 til Ønsker du adgang til skolen udenfor de nævnte tidsrum, kan du mod betaling af et depositum få udleveret en nøglebrik, der kan anvendes til at åbne hoveddøren og afbryde/tilslutte alarmen. Nøglebrikken fås i servicecentret. Rygning: Der må ryges på alle udendørs områder, hvor der er et askebæger. Men der må IKKE ryges foran hovedindgangen. Kantinen: Forlad kantinen som du vil modtage den. Dette indebærer bl.a. følgende simple regler: Stole hænges på plads Selvafrydning og sortering af service Affald i skraldespandene PC-Café/IT-lokale/IT-udstyr: Når du forlader en arbejdsstation så sluk for maskinen og ryd op efter dig. Drikkevarer må ikke nydes ved pc erne. Øvrige områder: Husk at rydde op efter dig. Evt. service fra kantinen skal tilbageleveres sorteret. Affald anbringes i skraldespandene. Stole skal sættes på plads igen. Side 14 August 2011

16 Etiske Spilleregler for alle, der har deres gang på Erhvervsakademi Lillebælt: Vi forventer, at undervisning og læring foregår i et globalt miljø af gensidig respekt og værdighed. Vi ønsker at være en uddannelsesinstitution, hvor vi taler med hinanden og ikke om hinanden. Derfor har vi opstillet nedenstående etiske spilleregler: Alle har lov til at udtrykke sig Man tager hensyn til hinanden Man undlader at bruge diskriminerende udtryk Man danner ikke kliker og grupper til gene for den enkelte og fællesskabet Man respekterer, når nogen siger stop Man får snakket om problemerne, når de opstår Man bagtaler ikke nogen Man tildeler ikke nogen ufrivillige øgenavne Man holder ikke nogen ude af klassefællesskabet I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at underviseren har en væsentlig funktion som rollemodel for disse spilleregler, ligesom underviseren bør indgå aktivt i identifikation og afhjælpning af mobning. Man skal være opmærksom på, at der i vort internationale undervisningsmiljø findes mange forskellige etniske kulturer, derfor bør man være opmærksom på, at ikke alle eksempelvis forstår ironi og dansk humor. Side 15 August 2011

17 Såfremt du selv oplever mobning, og du føler, at det ikke kan stoppes på anden vis parterne imellem, vil vi anbefale, at du kontakter din studievejleder, som i øvrigt har tavshedspligt omkring din personlige samtale. Hvis du observerer, at der er andre, der bliver mobbet, kan du også altid henvende dig trygt til din studievejleder, og henlede hans/hendes opmærksomhed på dette. Erhvervsakademiet Lillebælt i Vejle accepterer ikke mobning, da vi tilstræber et psykisk sundt og fordomsfrit undervisningsmiljø. Side 16 August 2011

Studiehåndbog PBA i Softwareudvikling PBA i Webudvikling Erhvervsakademiuddannelse inden for Informationsteknologi

Studiehåndbog PBA i Softwareudvikling PBA i Webudvikling Erhvervsakademiuddannelse inden for Informationsteknologi Studiehåndbog i Softwareudvikling i Webudvikling Erhvervsakademiuddannelse inden for Informationsteknologi Erhvervsakademiet Lillebælt Campus Vejle August 2011 1. Indhold 1. INDHOLD... 1 2. VELKOMMEN PÅ

Læs mere

Erhvervsuddannelser. Elevinformation 2011-2012. www.rhs.dk

Erhvervsuddannelser. Elevinformation 2011-2012. www.rhs.dk Erhvervsuddannelser Elevinformation 2011-2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelser...4 Vores forventninger til dig...5 Studiemiljø...6 Studiemiljøaktiviteter...6 Studiemiljøudvalg

Læs mere

STUDIESTART 2012 - 1 - Indholdsfortegnelse

STUDIESTART 2012 - 1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til studiet... 2 Studiemiljø... 2 Rusturen 2012... 3 Praktisk omkring rusturen... 3 Vigtige ting at have på plads inden studiestart... 5 Den første tid på universitetet...

Læs mere

Elevinformation 2012/2013. www.rhs.dk

Elevinformation 2012/2013. www.rhs.dk Elevinformation 2012/2013 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelserne...4 Vores forventninger til dig...5 Studiemiljø...6 Studiemiljøaktiviteter...6 Studiemiljøudvalg og elevråd...6

Læs mere

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 1 1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 2. SKOLENS VÆRDIER... 7 3. SKOLENS ADRESSE OG ORGANISATION... 8 4. SKOLEBETJENTE:... 9 5. MØDETIDER... 9 6. SKEMAER... 9 7. HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør Kære elev Vi er glade for, at du har valgt at gennemføre din erhvervsuddannelse på Niels Brock. Med grundforløbet vil du have meget gode forudsætninger for at søge praktikplads inden for handels- og kontorområdet.

Læs mere

3. udgave. Februar 2014. Studiehåndbog

3. udgave. Februar 2014. Studiehåndbog 3. udgave Februar 2014 Studiehåndbog 20141 Indholdsfortegnelse SIMAC - et godt sted at studere... 4 Adresser... 5 Historie... 6 Mission... 6 Vision... 6 Værdigrundlag... 6 Organisationen Organisationsdiagram...

Læs mere

HHX og HTX. Elevhåndbog 2013-14

HHX og HTX. Elevhåndbog 2013-14 HHX og HTX Elevhåndbog 2013-14 1 Indhold Uddannelseschef Klaus Kristiansen har ordet 4 Uddannelsesleder Ann Due har ordet 5 Adgang til skolen 6 Bøger 6 Eksamener og prøver 6 Elevråd og elevdemokrati 7

Læs mere

Elevhåndbog eux 2015/2016

Elevhåndbog eux 2015/2016 Elevhåndbog eux 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelserne...4 Sådan er det at starte...5 Vores forventninger til dig...5 Studiemiljø...6 Elevråd...6 Fredagscafé...6 Fester...6

Læs mere

Velkommen til erhvervsuddannelser og EUX på Merkurs Plads. kloge hænder ELEVHÅNDBOG 15/16

Velkommen til erhvervsuddannelser og EUX på Merkurs Plads. kloge hænder ELEVHÅNDBOG 15/16 Velkommen til erhvervsuddannelser og EUX på Merkurs Plads Her har vi kloge hænder ELEVHÅNDBOG 15/16 Indhold Velkommen til CELF...side 3 EUD og EUX Business, kontor, handel og forretningsservice...side

Læs mere

6. udgave. August 2015. Studie- håndbog

6. udgave. August 2015. Studie- håndbog 6. udgave August 2015 Studie- håndbog 2015 1 Indholdsfortegnelse SIMAC - et godt sted at studere... 4 Adresser... 5 Historie... 6 Mission... 6 Vision... 6 Værdigrundlag... 6 Organisationen Organisationsdiagram...

Læs mere

VUC Roskilde Kursisthåndbog

VUC Roskilde Kursisthåndbog VUC Roskilde Kursisthåndbog En guide til vigtig information 2014-2015 Hvornår har vi ferie? Kan jeg få befordringsgodtgørelse? Hvornår skal jeg op i skriftlig dansk? Kan jeg få forlænget tid til eksamen?

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt Studiehåndbog Ergoterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt Februar 2012 Forord Denne studiehåndbog er skrevet for at give de studerende ved ergoterapeutuddannelsen i Odense information

Læs mere

Kvalitetshåndbog. For. Akademiet ved Vejle Handelsskole. Erhvervsakademiuddannelser. Professionsbacheloruddannelser

Kvalitetshåndbog. For. Akademiet ved Vejle Handelsskole. Erhvervsakademiuddannelser. Professionsbacheloruddannelser Kvalitetshåndbog For Akademiet ved Vejle Handelsskole Datamatiker Logistikøkonom Handelsøkonom Serviceøkonom Pba Økonomi og informationsteknologi Pba Softwareudvikling Pba Webudvikling Erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

ELEVHÅNDBOG En. hjælp til dig som ny kontorelev i Viborg Kommune

ELEVHÅNDBOG En. hjælp til dig som ny kontorelev i Viborg Kommune ELEVHÅNDBOG En hjælp til dig som ny kontorelev i Viborg Kommune Indhold Uddannelsen....5 Vejledning... 11 Personalemæssige forhold...13 Praktiske oplysninger....17 Skoleophold....27 Videreuddannelse....31

Læs mere

Velkommen til Aalborg Handelsskoles erhvervsuddannelser

Velkommen til Aalborg Handelsskoles erhvervsuddannelser Velkommen til Aalborg Handelsskoles erhvervsuddannelser ELEVHÅNDBOG - 2015/2016 Få svar på de mest almindelige spørgsmål, find kontaktoplysninger på skolens personale og se billeder af underviserne. Dette

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

Studiehåndbog. Studiehåndbogen orienterer dig om:

Studiehåndbog. Studiehåndbogen orienterer dig om: Studiehåndbog Læsevejledning KEAs studiehåndbog er til for at give dig et indblik i KEA. Vi vil gerne hjælpe dig med hurtigt at falde til og kunne fokusere på dit studie. Studiehåndbogen orienterer dig

Læs mere

Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. Version august 2011

Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. Version august 2011 Uddannelsesbog Social- og Sundhedsassistent Version august 2011 Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200 UDDANNELSESBOGEN INDHOLDSFORTEGNELSE: side Velkommen til Social- og sundhedsskolen...

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

HHX og HTX. Elevhåndbog 2015-16

HHX og HTX. Elevhåndbog 2015-16 HHX og HTX Elevhåndbog 2015-16 1 Indhold Campus Bornholm på Facebook Campus Bornholm har en facebookside, hvor du kan følge med i, hvad der sker over hele Campus Bornholm. Elevjournalister fra de forskellige

Læs mere

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 Tietgen Nyborg Handelsgymnasium og merkantilt grundforløb (HG) 1 A Adfærd Skolen forventer en acceptabel adfærd overfor andre elever, skolens personale og skolens bygninger og inventar,

Læs mere

Velkommen til Tradium Mariagerfjord

Velkommen til Tradium Mariagerfjord Velkommen til Tradium Mariagerfjord Kære Elev Velkommen til ungdomsuddannelserne på Tradium Mariagerfjord. Vi glæder os til samarbejdet med dig. Vi håber elevhåndbogen bliver et godt redskab for dig, så

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

Ordensregler & Praktiske oplysninger

Ordensregler & Praktiske oplysninger Ordensregler & Praktiske oplysninger Juni 2014 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende miljø. Her sker en masse, og vores hverdag er fuld af aktiviteter. Overalt på

Læs mere

Kvalitetshåndbog. For. Akademiet ved Vejle Handelsskole. Erhvervsakademiuddannelser. Professionsbacheloruddannelser

Kvalitetshåndbog. For. Akademiet ved Vejle Handelsskole. Erhvervsakademiuddannelser. Professionsbacheloruddannelser Kvalitetshåndbog For Akademiet ved Vejle Handelsskole Datamatiker Logistikøkonom Handelsøkonom Serviceøkonom Pba Økonomi og informationsteknologi Pba Softwareudvikling Pba Webudvikling Erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK Forord Vinterindtag 2011 Denne introbog er udarbejdet i samarbejde mellem DSR (De Studerendes Råd) og Pædagoguddannelsen JYDSK. Bogen skal give dig en række nyttige oplysninger om forhold på uddannelsen.

Læs mere

Elevhåndbog. HG Handelsskolens Grunduddannelse

Elevhåndbog. HG Handelsskolens Grunduddannelse Elevhåndbog Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning... 3 Elevhåndbogen... 3 Undervisningen... 3 Adresser og telefonnumre... 3 Afdelingsleder... 3 Lærere... 3 Uddannelsesvejleder... 3 Elevadministration...

Læs mere

Kold college/erhvervsakademi Lillebælt

Kold college/erhvervsakademi Lillebælt Kold college/erhvervsakademi Lillebælt Studiehåndbog for Laborantuddannelsen (AK) August 2011 1 Forord Kold college byder dig velkommen med denne studiehåndbog. Studiehåndbogen findes på den virtuelle

Læs mere