Håndbog og studieordning. Installatør (AK)-VVS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog og studieordning. Installatør (AK)-VVS"

Transkript

1 Håndbog og studieordning For Installatør (AK)-VVS Akademiuddannelser(AK) 1

2 Velkommen til ErhvervsAkademiet Slagelse. Med denne studiehåndbog vil vi ønske dig velkommen her på ErhvervsAkademiet Selandia CEU i Slagelse. Vi håber du får en spændende og lærerig tid på akademiet. På ErhvervsAkademiet Slagelse er studerende og læring i centrum. Vi tilbyder dig rammer og muligheder, men du skal selv være med til at planlægge, gennemføre og evaluere det er jo DIN uddannelse. Studiehåndbogen her er dit værktøj til at få et overblik over muligheder og konsekvenser. Det er i den, du finder mange praktiske oplysninger og du ser hvorledes uddannelsen gennemføres og hvilke fagområder vi arbejder med. Deltag positivt og engageret i diskussioner og aktiviteter på akademiet. På den måde er du selv med til at præge dagligdagen her. Med venlig hilsen Preben Knorrenborg Direktør 2

3 Håndbog for akademiuddannelsen til installatør VVS side Indledning Kort resume over studiet 5 Adgangskrav 5 Jobprofiler 5 Studiemiljø Lokalsamfundet 6 Adgang til institutionens faciliteter 7 Studieadministration 7 Studievejledning, økonomi, forsikringer 8 Medindflydelse 10 Studieophold / rejser 1 Studieordning installatør VVS Forord Formål og varighed - ECTS - Studieforløb Obligatorisk del - Alment - Virksomheden - Bundne valgemner Studieområder - Målsætning - Hovedindhold - Undervisningsform - Forudsætninger - Læremidler - Evaluering Valgdelen - Specialeforløb - Afsluttende eksamensprojekt - Eksamen/prøver Autorisation

4 Eksamen og bedømmelse Prøver til bedømmelse 26 Studiedeltagelse Studieaktivitet 27 Eksamensreglement Eksamensreglement Samarbejdpartnere 30 - Andre uddannelsesinstitutioner - Erhvervslivet - Internationalt Merit 30 Åben Uddannelse 31 Revision og ikrafttrædelse 31 Appendix Lovgrundlag 32 4

5 Indledning Kort resume over studiet Installatør VVS er en af de 13 korte videregående uddannelser, som er et resultat af en ny reform, som Undervisningsministeriet har gennemført. Uddannelsen fokuserer på den uddannede selvstændigt skal kunne projektere, installere samt varetage driften af systemer inden for Gas og VVS På den nye Installatør uddannelse inden for Gas og VVS, kan du specialisere dig inden for Gas - eller VVS - professionsretning som du måtte ønske. Du har herved mulighed for at sammensætte dit uddannelsesforløb, så det passer lige præcis til dine interesser og kariereønsker. Er du interesseret i et studie, hvor der lægges stor vægt selvstændighed og hvor du evner sammen med andre, at arbejde med emner inden for VVS Som sanitets- og gastekniske installationer, foruden varmetekniske og indeklimatekniske installationer, så er uddannelsen til installatør(ak) det rigtige valg. Adgangskrav En erhvervsuddannelse i VVS tekniske uddannelser. Smed med matematik niveau D. Jobprofiler Som færdig uddannet installatør indenfor Gas og VVS er du kvalificeret til at etablere egen installatør virksomhed. Du kan også blive ansat i en større virksomhed med titel såsom: Installatør eller overmontør i en installationsvirksomhed Sælger eller repræsentant hos en elleverandør eller grossist virksomhed VVS-installatør Installatør med VVS-teknik som speciale i et rådgivende virksomhed Beregnervirksomhed Uddannelsen tager sigte på ansættelse i nationale såvel som internationale virksomheder, offentlige såvel som private. Uddannelsen er udviklet i samarbejde med erhvervslivet og det betyder, at uddannelsen er meget målrettet i forhold til de krav, virksomhederne stiller i dag. 5

6 Studiemiljø På ErhvervsAkademiet Slagelse kan vi tilbyde dig et spændende og inspirerende studiemiljø, hvor det er rart at være og lære sammen med andre i et engageret fællesskab. Selv om vi er en stor skole med mange uddannelsestilbud, lægger vi vægt på et trygt og nært miljø. Skolen er delt op i mindre enheder, således er ErhvervsAkademiet placeret på adressen Willemoesvej 4. Her er vi en basisgruppe med 37 lærere og ca. 350 studerende, hvor man lærer hinanden godt at kende. I begyndelsen af studieåret arrangerer vi et introduktionsforløb, så du hurtigt kommer til at føle dig hjemme på skolen og med dine nye studiekammerater og lærere. På erhvervsakademiet Slagelse er alle studerende desuden medlem af en studiegruppe, og du vælger din egen læringspartner, som du på samme måde er læringspartner for. En stor del af undervisningen er tilrettelagt som projektarbejde, hvor I kan udnytte hinandens forskellige styrker i læringsarbejdet. Skolens studiemiljø er under løbende udbygning. Bl. a. kan nævnes at vi netop har etableret et Open Learning Center, OLC, også kaldet et læringsrum med IT udstyr, håndbiblotek og tilknyttede undervisere. ErhvervsAkademiet Selandia Center for Erhvervsuddannelser er en af landets største erhvervsskoler ca 3500 elever og studerende samt over 500 ansatte. Du møder også Selandias logo mange steder i byen, hvor de forskellige afdelinger ligger, eller du møder en af skolens biler i trafikken. Skolens hovedadresse er : Selandia Center for Erhvervsuddannelser Bredahlsgade Slagelse tlf: Du kan ringe mandag- torsdag kl fax: og fredag kl

7 Adgang til institutionens faciliteter: ErhvervsAkademiet på Willemoesvej 4 Slagelse har følgende åbningstider: Hoveddøren åbnes og lukkes Mandag til fredag Kl til De studerende har fri adgang til ErhvervsAkademiet Undervisningsfri perioder Ifølge årsplan Mandag til lørdag Kl til Studievejledning: Mandag til fredag Se opslag ved kontoret Bogudsalget, Depotet: Mandag til torsdag Kl til Fredag Kl til Kantinen: Mandag til fredag Kl til Bibliotek, Bredahlsgade 1: Mandag til torsdag Kl til Fredag Kl til Middagslukket Kl til Bibliotek, Willemosevej 4: Mandag til fredag Kl til 1500 Middagslukket Kl til Lektiecafe: Fredag Kl til Studieadministration Studieadministrationen varetages af sekretær Marianne Juel, der har styr på papirgangen på ErhvervsAkademiet. Hvis du flytter eller skifter telefonnummer, skal du give besked til sekretæren. Du kan også få hjælp, hvis du har spørgsmål om tilmelding, studiestart, transport, SU-skemaer mm. Desuden kan du have brug for følgende telefon-/ faxnumre: Sekretær Marianne Juel: Tlf Fax. Willemoesvej Bibliotek. Skolens har et teknisk bibliotek på Bredahlsgade 1, som kan benyttes af alle skolens studerende. Bibliotekaren hedder Troels Ladefoged og kan træffes på Tlf ErhvervsAkademiet har yderligere et bibliotek på Wilemoesvej 4, hvor en del af den lektura du har brug for er placeret. Bibliotekaren hedder Anne Marie Kaszner ög kan træffes på tlf

8 Kantine. Det er Edit Kristensen der har styr på alle lækkerierne. Der kan købes koldt og varmt mad, plus diverse drikkevarer mm. Parkering. Cykler og knallerter skal parkeres i cykelskurene. Hvis du er i bil, parkerer du på P-pladsen foran skolen. Studieaktivitet. Som studerende er du forpligtiget til at være studieaktiv d.v.s. deltage i de undervisnings- og projektaktiviteter der foregår på skolen, samt søge og videreformidle den viden du erhverver dig i form af rapporter og faglige projektløsninger efter de regler, der gælder for uddannelsen. Sygdom. Hvis du bliver syg, er det vigtigt du ringer til Marianne Juel på , for kun derved har skolen mulighed for at være dig behjælpelig med at ajourføre den viden du går glip af i en sygdomsperiode. Hvis du vil vide mere, kan du finde oplysninger på skolens hjemmeside hvor der både er generelle oplysninger og nyheder. Studievejledning. Til ErhvervsAkademiet Slagelse er der knyttet et informations- og studievejledningsfunktion. Vejleder kan hjælpe dig i forbindelse med uddannelsesmuligheder / merit, studieproblemer, statens uddannelses-støtte mm. Derudover kan du drøfte mere personlige forhold med vejlederen, der har tavshedspligt. Uddannelses-og erhvervsvejleder Jens Kolding kan træffes på tlf eller Træffetid: Se opslag ved kontoret. Økonomi. Leveomkostninger, mens du studerer til Installatør, kan finansieres på flere forskellige måder. De mest almindelige er: SU ( Statens Uddannelsesstøtte ). Du skal være studieaktiv for at modtage støtte. Ad. 1: SU. Skal du begynde på en uddannelse, eller er du i gang med at uddanne dig, kan du søge SU. Støtten gives som stipendium, der er et tilskud. Derudover kan du også optage et studielån. 8

9 Så meget kan du få. Stipendium: Udeboende Hjemmeboende 4379,- kr. pr. måned 2177,- kr. pr. måned Lån: 2241,- kr. pr. måned Satser reguleres hvert år 1. April Studielån: Studielån forrentes med ca. 4% om året i studietiden. Derefter forrentes lånene med en årlig rente, svarende til diskontoen med et procenttillæg på max. 1%, det endelige procenttillæg fastsættes hvert år på finansloven. Anden offentlig støtte: Du kan ikke få SU samtidig med, at du får anden offentlig støtte, der skal dække dine leveomkostninger, som f.eks. uddannelsesgodtgørelse eller uddannelsesydelse fra din A-kasse, fast revalideringsydelse, orlovsydelse, førtidspension eller arbejdsløshedsdagpenge. Skat: Stipendiet er som andre indtægter skattepligtigt, der bliver trukket skat af stipendiet, inden du får det udbetalt. Du skal ikke betale arbejdsmarkedsbidrag af SU-stipendium. Hvad må du tjene: Der er grænser for, hvor meget du må tjene ved siden af SU. Alt hvad du tjener i det pågældende kalenderår tæller med. Det gælder også, hvis du f.eks. starter eller afslutter din uddannelse midt på året. Det beløb, du må tjene ved siden af din SU, kaldes dit fribeløb. Hvis du tjener mere i løbet af året, kræves den for meget udbetalte støtte tilbage med et tillæg. Vil du vide mere om fribeløbet kan du få en brochura på skolen. Transport: Du kan få 65%på den del af prisen, der overstiger pr. dag dog max. 19,48 pr. dag. Yderligere oplysninger kan ses på Økonomi. Studerende på de videregående uddannelser skal selv betale alle undervisningsmaterialer, bøger og rekvisitter. Du kan få en liste over bøger og rekvisitter, som du forventes at skulle bruge under uddannelsen. Du kan låne specielle bøger og kataloger i depotet mod kvittering. Har du brug for kopikort, kan de købes i depotet. Depotet bestyres af Lena Andersen. Forsikringer. EhvervsAkademiet Slagelse kan ikke forsikre dig i uddannelsesperioden. Du må selv tegne en fritidsulykkeforsikring der dækker 24 timer i døgnet eller udvidde en eksisterende fritidsulykkeforsikring du eventuelt har i forvejen. 9

10 Medindflydelse: Studieråd. Hver uddannelsesafdeling har et studieråd. Der vælges nyt studieråd hvert år i august og januar. Formanden for studierådet kan deltage ved ved behandling af punkter på afdelingsmøder. Studierådet kan lave forskellige aktiviteter i samarbejde med lærerne. En repræsentant fra uddannelsen deltager i ErhvervsAkademiets fælles studieråd. Der er lærere knyttet til studierådets arbejde. Studieophold og rejser. Op til 15 ECTS-point af det samlede uddannelsesforløb kan gennemføres som studieophold ved en eller flere virksomheder. Mål og indhold fastlægges i samarbejde med skolen. I samarbejde med studierådet og lærere og den aktuelle klasse og semester kan der arrangeres studierejser. 10

11 Studieordning for installatør VVS Forord: ErhvervsAkademiet Slagelses studieordning for Installatør VVS ( AK ) er udarbejdet under iagttagelse af de mål og rammer, der er beskrevet i bekendgørelse nr. 639 af 30 juni 2000, samt under hensyn til de prøver og eksamener der er omtalt samme sted. Installatør VVS ( AK ) er omfattet af kvalitetsbekendtgørelse af 15 juni 1999 samt bekendtgørelse nr. 513 af 22. Juni 1995 om karakterskala og anden bedømmelse, og bekendtgørelse nr. 615 af 18. August 1998 om eksamen ved de videregående uddannelser. Studieordningen er først og fremmest et styringsværktøj, der samtidig over for Undervisningsministeriet dokumenterer ErhversAkademiet Slagelse materialisering af uddannelsens rammeplan. Derudover kan studieordningen rekvireres af studerende, virksomheder, arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer, gymnasier og andre interesserede. Det påhviler ErhvervsAkademiet Slagelse at: 1. Følge behovet for fornyelse af studieordningen og dermed at revidere denne i takt hermed. 2. Følge behovet for fornyelse af de regler i uddannelsens rammeplan, der evt. begrænser studieordningens indhold, og på grundlag heraf fremkomme med forslag til ændring af rammeplan. Formål og varighed Formålet med uddannelsen er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne varetage arbejde med at projektere, installere samt varetage driften af systemer inden for Gas og VVS. Den uddannede skal kunne 1) Integrere viden om tekniske, organisatoriske, økonomiske, miljømæssige og metodiske forhold i forbindelse med projektering, dimensionering, installation og drift af systemer inden for gas og VVS. 2) Anvende tidssvarende teknologier og metoder samt vurdere hensigtsmæssigheden heraf. 3) Tilegne sig ny viden i relation til området og tilgrænsede områder. 4) Indgå i ledelses- og samarbejdsmæssige sammenhænge med andre med anden uddannelsemæssig, sproglig og kulturel baggrund. Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er nomeret til 2 år. Uddannelsen skal være afsluttet senest 4 år efter studiestart. Skolen kan, hvor der foreligger usædvanlige forhold, dispensere herfra. Erhvervsakademiuddannelsen inden for installatør giver ret til at anvende betegnelsen installatør (AK ) 11

12 Hvad er ECTS? ECTS (European Credit Transfer System) er oprettet med det formål at få anerkendt studieperioder for studieophold i udlandet. Det vil sige at det er et europæisk meritoverførelsessystem. ECTS-systemet består af flere elementer, men vi skal her kun ser på den kvantitative del. Den kvantitative del, ECTS-point, er den værdi, der tillægges de undervisningsenheder du møder på uddannelsen, og med det formål, at beskrive din arbejdsindsats for at gennemføre uddannelsen. De afspejler den forventede arbejdsmængde for hvert undervisningsforløb i forhold til den samlede arbejdsmængde for et helt studieår. I ECTS repræsenterer 60 point arbejdsindsatsen for et helt studieår. 30 point gives for et semester. ECTS-point tildeles de studerende, der fuldfører uddannelsens elementer tilfredsstillende ved at bestå eksaminer eller anden former for bedømmelse. Udover at ECTS anvendes i det internationale uddannelsessamarbejde, anvendes det i stigende omfang på de nationale uddannelser. Studieforløb Fordelingen af uddannelsens emner fremgår af nedenstående fig. 1 for den samlede uddannelse. 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester Bolig Bolig / Erhvervsbygning Profilering til erhvervslivet Erhverv/Administrations Emneområder ECTS-point Emneområder ECTS-point Emneområder ECTS-point Emneområder ECTS-point Alment 15 ECTS Alment 15 ECTS Virksomheden 5 ECTS Virksomheden 5ECTS Virksomheden 5 ECTS Virksomheden 5 ECTS Teknologi Teknologi Teknologi (bundne valgemner) 10 ECTS (bundne valgemner) 10 ECTS (bundne valgemner) 20ECTS Obligatorisk del 30 ECTS Fig. 1 Obligatorisk del 30 ECTS Valgdelen: Speciale forløb 5 ECTS Obligatorisk del 30 ECTS Valgdelen: Speciale forløb 15 ECTS Afsluttende Eksamensprojekt 10 ECTS Valgdelen 30 ECTS 12

13 Obligatorisk del Emneområdet alment, der skal kvalificere den studerende til på et teoretisk og praktisk grundlag at kunne løse tekniske og dokumentationsmæssige problemer inden for energi og installation samt udvikle sproglig, kulturel og personlig kompetence til brug for virksomhedens opgaveløsning. I området indgår nedenstående emner, og deres fordeling af ECTS point se fig. 2 Installatør Obligatorisk del ECTS 1. sem 2. sem 3. sem 4. sem Emner Alment 30 Sproglig kommunikation 1) kan forstå og anvende relevant teknisk litteratur, tidsskrifter og manualer samt kan meddele og forklare forhold af praktisk, faglig og teoretisk art på dansk og mindst et fremmedsprog Teknisk dokumentation 1) kan udarbejde tidssvarende dokumentation for projekter, tekniske systemer og anlæg under hensyn til gældende regler og normer Teknisk matematik og fysik Informationsteknik Laboratorie- og måleteknik Fig. 2 1) kan analysere og dimensionere tekniske systemer ved anvendelse af relevante og tidssvarende matematiske og fysiske discipliner og værktøjer. 1) kan analysere og dimensionere tekniske systemer ved anvendelse af relevante og tidssvarende informationsteknologiske værktøjer og metoder. 1) kan vælge og anvende instrumenter samt udføre relevante målinger inden for fag- /emneområdet

14 Virksomheden: Emneområdet virksomheden, der skal kvalificere den studerende til at kunne projektere og gennemføre installationsprojekter efter gældende lovgivning og kvalitetskrav under hensyn til virksomhedens organisation, drift, økonomi samt miljø. I området indgår nedenstående emner, og deres fordeling af ECTS point se fig. 3 Emner Erhvervsmæssigt køb og salg Økonomi Organisation Projektledelse Jura Miljø og sikkerhed Installatør obligatorisk del Virksomheden 1) kan vurdere skriftlige aftaler, manualer og andre forskrifter samt har kendskab til erhvervsjura inden for køb og salg. 1) kan anvende de grundlæggende økonomiske begreber som overslag, kalkulation, budgettering og kontrol i forbindelse med gennemførelse af projekter, under hensyn til såvel virksomhedens interne situation som markedssituationen, samt redegøre for metoder til vurdering og rangordning af investeringer 2) kan forstå bogføring og regnskabsopbygning, herunder økonomistyringssystemer. 1) kan redegøre for de økonomiske konsekvenser af forskellige selskabsformer 2) har kendskab til almindelige ledelsesteorier og formelle organisationsformer samt til principperne for mødedeltagelse og mødeledelse. 1) kan anvende almindelige begreber og terminologier inden for projektledelse og - organisering 2) kan anvende almene metoder og værktøjer til planlægning, styring og gennemførelse af projekter 3) kan vurdere og anvende eksterne leverandører i forbindelse med projektet. 1) kan anvende relevante love, bekendtgørelser og cirkulærer vedrørende udbud, kontrahering og arbejdets udførelse samt har kendskab til gældende arbejdsretslige regler. 1) kan vurdere problemstillinger i relation til miljø- og arbejdsmiljøloven og medvirke ved dokumentation af miljø og arbejdsmiljøbelastningen i forbindelse med projekterings- og konstruktionsarbejde 2) har kendskab til gældende sikkerhedsbestemmelser. ECTS 1. sem sem 3. sem sem

15 Kvalitet Virksomhedsteknik Fig. 3 1) kan udarbejde dokumentation og foretage registreringer vedrørende kvalitet 2) har kendskab til gældende standarder og kan arbejde med kvalitetssikring 3) har kendskab til grundstrukturen i alment kendte systemer til kvalitetssikring, -kontrol og -styring. 1) kan udforme licitations- og tilbudsmaterialer med henblik på projektering og installation efter gældende regler og lovgivning 2) kan anvende tidssvarende kalkulationsmetoder for tilbudsberegning Bundne valgemner: Bundne valgemne inden for teknologi VVS, der skal kvalificere den studerende til at kunne vurdere, rådgive, lede og tilrettelægge udførelsen af arbejder på sanitets- og gastekniske installationer. I området indgå nedenstående emner, og deres fordeling af ECTS point, se fig. 4 Emner Installatør Obligatorisk del ECTS 1. sem 2. sem 3. sem 4. sem Teknologi Bundne valgemner 40 Sanitetsteknik Varmeteknik Gasteknik 1) kan projektere og dimensionere alment forekommende sanitetstekniske forsyningsanlæg 1) kan projektere og dimensionere varmeanlæg samt varmefordelende og varmeproducerende anlæg ud fra et beregnet energibehov. 1) kan projektere og dimensionere gastekniske anlæg og installationer og kan vurdere sikkerhedstekniske komponenters funktion, placering og montering. Vand 5,5 Afløb 5,5 12 2, ,5 3,5 2,

16 Indeklima Automatik og styring Fig. 4 1) kan projektere og dimensionere indeklimaanlæg, herunder foretage beregninger af de dimensionsgivende luftmængder, projektere kanalsystemer og beregne aggregater. 2) Kan implementere og varetage drift og vedligeholdelse af vvs-anlæg med tilhørende automatik 8,5 3,5 5 2,5 1 1,5 Af uddannelsesbekendtgørelsen fremgår det at, de undervisningsformer som anvendes skal udvikle den studerendes selvstændighed, samarbejdsevne og evne til at skabe fornyelse. Den studerende vil derfor opleve, at læringen foregår i forskelligt tempo og ved brug af forskellige metoder under inddragelse af informationsteknologi samt ved brug af akademiets forskellige faciliteter i og uden for den egentlige undervisning. Du vil derfor i det kommende læringsforløb opleve, egentlig undervisning i fastlagt skema samt en række tværgående læringsforløb i projektform med det formål, at tilgodese kravet om selvstændighed og samarbejde. I det efterfølgende vil studieområder fra det obligatoriske uddannelsesforløb blive beskrevet. 16

17 Studieområde: BOLIG ( 1 til 1½ plans byggeri ) 1. Årsprøve Målsætning Målet med emnet er, at den studerende bliver i stand til at dimensionere, projektere og dokumentere SANITET, VARME og REGULERING i 1 til 1 plans byggeri i overensstemmelse med gældende normer og regler. Den studerende skal kunne vurdere installationsmulighederne, og vælge relevante løsninger for installationer under hensyn til komfort og energiforbrug samt økonomiske parametre. Hovedindhold Installationsprojekt, der indeholder relevant dokumentation. Mødereferater fra alle vejledningssamtaler. Beskrive de tekniske muligheder og vurdere den med hensigtsmæssige installationer. Analyse de forskellige typer af installationsmuligheder. Kvalitetssikring i forhold til myndighedskrav. Udarbejde økonomisk grundlag for projekt. Undervisningsform Projektarbejde efter given bygningstegning. Forudsætning (mindre gruppe/ individuel, periode/ tidsforbrug, vejledning m.v.) Projekterne tilknytter vejledere for samtlige relevante fagområder. Evaluering Mundtlig projektforsvar individuelt med ekstern censor. Vægtning I bedømmelsen af projektet skal der vægtes elevens forståelse af de almene emner og elevens indblik af de virksomhedstekniske emner indenfor økonomi, projektledelse og kvalitet, samt de bundne valgemner. Fig. 5 17

18 Studieområde: BOLIG (fleretager / Erhverv) 2. Årsprøve (2a ) Målsætning Målet med emnet er, at den studerende bliver i stand til at dimensionere, projektere og dokumentere SANITET, GAS, VARME og VENTILATION i et fleretager boligbyggeri, og- / eller erhvervsbygning i overensstemmelse med gældende normer og regler. Den studerende skal kunne vurdere installationsmuligheder, og vælge relevante løsninger for installationer under hensyn til komfort og energiforbrug samt økonomiske og miljømæssige parameter. Hovedindhold Installationsprojekt, der indeholder relevant dokumentation. Mødereferater fra alle vejledningssamtaler. Beskrive de tekniske muligheder og vurdere den med hensigtsmæssige installationer. Analyse de forskellige typer af installationsmuligheder. Kvalitetssikring i forhold til myndighedskrav. Udarbejde økonomisk grundlag for projekt. Undervisningsform Projektarbejde efter given bygningstegning. Forudsætning (mindre gruppe/ individuel, periode/ tidsforbrug, vejledning m.v.) Projekterne tilknytter vejledere for samtlige relevante fagområder. Evaluering Mundtlig projektforsvar individuelt med ekstern censor. Vægtning I bedømmelsen af projektet skal der vægtes elevens forståelse af de almene emner og elevens indblik af de virksomhedstekniske emner indenfor økonomi, projektledelse, kvalitet, jura, miljø og sikkerhed og virksomhedsteknik, samt de bundne valgemner. Fig. 6 18

19 Studieområde: (Erhvervsbygning / administrationsbygning) 2. Årsprøve (2b ) Målsætning Målet med emnet er, at den studerende bliver i stand til at dimensionere, projektere og dokumentere VARME -, KLIMA- og FYRINGSANLÆG og i et erhvervsbyggeri / administrationsbygning i overensstemmelse med gældende normer og regler. Den studerende skal kunne vurdere installationsmuligheder, og vælge relevante løsninger for installationer under hensyn til komfort, energiforbrug, økonomiske og miljømæssige parametre. Hovedindhold Installationsprojekt, der indeholder relevant dokumentation. Mødereferater fra alle vejledningssamtaler. Beskrive de tekniske muligheder og vurdere den med hensigtsmæssige installationer. Analyse de forskellige typer af installationsmuligheder. Kvalitetssikring i forhold til myndighedskrav. Udarbejde økonomisk grundlag for projekt. Undervisningsform Projektarbejde efter given bygningstegning. Forudsætning (mindre gruppe/ individuel, periode/ tidsforbrug, vejledning m.v.) Projekterne tilknytter vejledere for samtlige relevante fagområder. Evaluering Mundtlig projektforsvar individuelt med ekstern censor. Vægtning I bedømmelsen af projektet skal der vægtes elevens forståelse af de almene emner og elevens indblik af de virksomhedstekniske emner indenfor økonomi, projektledelse, kvalitet, jura, miljø og sikkerhed og virksomhedsteknik, samt de bundne valgemner. Fig. 7 19

20 Specialeforløb Valgdelen (specialeforløb) inden for teknologi VVS, der skal kvalificere den studerende til at kunne vurdere, rådgive, lede og tilrettelægge udførelsen af arbejder indefor VVS-områder der vil gøre den studerende særlig kvalifiseret til specifikke fagområder. I området indgår som eksempel nedenstående emner. I dialog med de studerende vil ErhvervsAkademiet ved overgang mellem 1. og 2. andet studieår udbyde en kursusrække - Gas (1. Gasforbrugende apparater ) (2. Gasfejlfinding og indregulering af gasforbrugende apparater under 135 kw ) - Forsyning, dels vandværker, dels rensningsanlæg - Fjernvarmeværker - CTS /SRO - Ventilation, dels industriventilation, dels indregulering - Alternativ energi, dels solenergi, dels Bioenergi, dels fastbrændsel - CTS /SRO Gasfagets valgdel Gasforbrugende apparater. Omfang svarende til 4 ECTS-point Målet er at den studerende kan Vurdere korrekt funktion og placering af gastekniske komponenter i en gasinstallation Vælge korrekt type og størrelse gasforbrugende apparater til en gasinstallation Forestå målinger og indregulering på gasinstallationer under 135 kw. Indhold. - Gasblæseluftbrændere - Gaskedler med åben og lukket forbrændingskammer - Gaskedler med premix brændere - Gasvandvarmere - Gasradiatorer - Gaskomfurer - Tørretumblere - Hus- og måleregulatorer 20

21 Gasfejlfinding og indregulering af gasforbrugende apparater under 135 kw Omfang svarende til 4 ETCS point Gasfejlfinding: Målet er, at den studerende selvstændigt og forsvarligt kan påvise og udbedre fejl på gasinstallationer, gasforbrugende apparater og andre til installationen hørende komponenter. Indregulering: Målet er, at den studerende selvstændigt kan afprøve sikkerhedsfunktioner og indregulere gasforbrugende apparater til korrekt belastning og forbrænding efter gasreglement og bygningsreglement. Afprøvning af gasinstallation: Målet er, at den studerende kan afprøve gasforbrugende apparater med tilhørende armaturer for korrekt funktion efter gasreglementet med tilhørende forskrifter. Afsluttende eksamensprojekt. Uddannelsen til Installatør afsluttes med et eksamensprojekt som udgør 10 ETCS point. I eksamensprojektet skal de studerende bevise, at de kan benytte de færdigheder som er tillært i løbet af studiet. Projektet skal altså tage udgangspunkt i centrale problemstillinger fra uddannelsens emner samt den studerendes specialeforløb. Eksamensprojektet kan tilrettelægges individuelt eller i grupper, normalt op til 3 studerende. Emnet for det enkelte projekt formuleres af den studerende i samråd med skolen og virksomheden i de tilfælde, hvor projektet gennemføres i en virksomhed. Skolen godkender opgavens formulering. I det afsluttende projekt afholdes der en individuel mundtlig prøve med udgangspunkt i projektarbejdet. Deltagelse i prøven er betinget af, at projektarbejdet er gennemført og rettidigt afleveret. 21

22 Eksamen / Prøver. Prøve 1 ved afslutning af 2. semester. 1.årsprøve tilrettelægges så den bredt kombinerer væsentlige områder af 1. Års undervisning. Emner, der skal indgå i prøven: Bundne valgemner indenfor sanitetsteknik, varme og regulering i 1 til 1½ plans byggeri, endvidere almene emner og den studerendes viden om virksomhedstekniske emner indenfor økonomi, projektledelse og kvalitet. Opgavetype: Tværfagligt projekt. Arbejdsform: Mindre gruppe eller individuelt. Prøveform: Individuelt mundtligt projektforsvar. Bedømmelse: Ved eksamen medvirker den studerendes lærer og en ekstern censor. Prøve 2a ved afslutningen af 3. semester. Emner, der skal indgå i prøven: Bundne valgemner indenfor sanitetsteknik, gas, varme og klimateknik i fleretager / bolig, erhverv, endvidere almene emner og den studerendes viden om virksomhedstekniske emner indenfor økonomi, projektledelse, jura, miljøsikkerhed og kvalitet. Opgavetype: Tværfagligt projekt. Arbejdsform: Mindre gruppe eller individuelt. Prøveform: Individuelt mundtligt projektforsvar. Bedømmelse: Ved eksamen medvirker den studerendes lærer og en ekstern censor. 22

23 Prøve 2b ved afslutningen af 3. semester. Emner, der skal indgå i prøven: Bundne valgemner indenfor varme, fyringsanlæg og klimateknisk anlæg i erhvervsbygning / administrationsbygning, endvidere almene emner og den studerendes viden om virksomhedstekniske emner indenfor økonomi, projektledelse, jura, miljøsikkerhed og kvalitet. Opgavetype: Tværfagligt projekt. Arbejdsform: Mindre gruppe eller individuelt. Prøveform: Individuelt mundtligt projektforsvar. Bedømmelse: Ved eksamen medvirker den studerendes interne lærergruppe og ekstern censor. Afslutningsprojekt. Emner, der skal indgå i prøven: Alle emner fra den obligatoriske del og udvalgte emner fra specialeforløb. Opgavetype: Projekt. Arbejdsform: Individuelt / Mindre gruppe. Prøveform: Individuelt mundtligt projektforsvar. Bedømmelse: Bedømmes af den enkelte vejleder og to eksterne censorer. Interne prøver. De interne prøver, deres antal, form og tidsmæssige placering fremgår af semesterplan. 23

24 Autorisation. Studieordningen ved ErhvervsAkademiet Selandia CEU, Slagelse, er af den autorisationsgodkendende myndighed DGP ( Dansk Gasmateriel Prøvning ) godkendt som grundlag for, at en studerende der opfylder nedenstående krav vil kunne søge om autorisation på GVS-mester området ( Gas- vand- og sanitets-området ) efter endt uddannelse til installatør (AK) -VVS - Aftalegrundlag: j.nr Danmarks Gasmateriel Prøvnings retningslinier for de kompetencegivende prøver på VVS-området med bilag Målbeskrivelse for uddannelsesforløbet frem imod den kompetencegivende prøve på VVS-området. Godkendelsen er givet under følgende forudsætninger: - Adgangskrav: Den studerende skal have erhvervet en erhvervsfaglig grunduddannelse indenfor VVS-området. Se de generelle adgangskrav til uddannelsen til installatør (AK) VVS. - Specialevalg: En studerende der vil have mulighed for efter uddannelse til installatør (AK) VVS, at kunne ansøge om autorisation til GVS-mester, skal følge det obligatoriske indhold på uddannelsen og bestå de indeholdte prøver og eksaminer, og det endelige afslutningsprojekt med tilfredsstillende resultat. Ud over dette skal den studerende, under uddannelsens valgdel, som samlet er på 20 ETCS-point, vælge specialet gasforbrugende apparater samt fejlfinding og indregulering. (omfang 8 ETCS-point). Prøve. Specialeforløbet afsluttes med en fejlfindingsprøve, der er suppleret med en mundtlig overhøring. Prøven tilrettelægges efter retningslinier udarbejdet af autorisationsmyndigheden (DGP). Prøven skal bestås med et godkendt resultat i henhold til autorisationsmyndigheden (DGP) Krav om samme. (karakteren skal mindst være 6.) Krav til skolen. Skolen tilrettelægger specialedelen således at interesserede studerende kan gennemføre de af autorisationsmyndigheden foreskrevne valgdele indenfor gasområdet, herunder apparatlære og indregulering og fejlfindingsøvelser, afsluttende med den obligatoriske prøve i de beskrevne områder. (se beskrivelse af specialedelens udbud) Skolen tilbyder undervisning i gasfejlfindingslokaler der opfylder autorisationsmyndighedens (DGP) krav om udstyr og indretning. 24

25 Adgangskrav Ansøgere med en erhvervsuddannelse indenfor VVS- teknisk installation, med speciale i: VVS-montør VVS-og energimontør VVS-og industrimontør m. fl. Alment 30 ETCS-point Sproglig kommunikation, teknisk kommunikation Teknisk matematik, fysik og kemi Informationsteknik, laboratorie- og måleteknik Virksomheden 20 ETCS-point Økonomi, organisation og projektledelse Jura, miljø og miljøsikkerhed, virksomhedsteknik Bundne valgemner 40 ETCS-point Sanitetsteknik Varmeteknik Gasteknik Indeklima Automatik og styring Specialeforløb 20 ETCS-point Afsluttende eksamensprojekt 10 ETCS-point Fig. 8 Afsluttende eksamen Som Installatør (AK) VVS Specialeforløb Gas 8 ETCS-point Gasforbrugende apparater Fejlfinding og indregulering 25

26 Eksamen og bedømmelse: Eksamen består af prøver og bedømmelse. Formålet med eksamen er at bedømme om dine kvalifikationer modsvarer de mål, der er opstillet i uddannelsesbekendtgørelsen. Eksamen giver grundlag for udstedelse af eksamensbevis. Dette forudsætter, at samtlige prøver er gennemført/bestået. Prøver kan være projekter og skriftlige arbejder der gennemføres som led i undervisningsforløbet. Projekterne bedømmes normalt ved udgangen af en projektperiode. Den mundtlige eksamen tilrettelægges ved afslutningen af det første studieår med 1 prøve, og ved afslutningen af den obligatoriske undervisning på 2. Studieår med 2 prøver. Det afsluttende eksamensprojekt bedømmes ved et mundligt forsvar af eksamenprojektet. Prøveformer ved eksamen På uddannelsen indgår der følgende prøveformer: 1. Som mundtlig prøve 2. Som projekt 3. Kombination af ovenstående Mundtlig prøve, der gennemføres som dialog mellem den studerende og eksaminator og kan omfatte selvstændig fremlæggelse og besvarelse af spørgsmål. Prøven kan tage udgangspunkt i spørgsmål udvalgt ved lodtrækning og/eller i et eller flere projekter. Censor kan foranledige spørgsmål stillet og kan forlange at blive gjort bekendt med spørgsmål til udvælgelse ved lodtræning så betids, at disse kan drøftes med eksaminator med henblik på ændringer. Skriftlig prøve, der genemføres som individuel besvarelse af skriftligt formulerede opgaver. Opgaveløsningen skal ske uden vejledning inden for et afgrænset tidsrum. Ved opgaveløsningen kan der anvendes computer efter nærmere fastsatte regler herom. Projekt er en afgrænset del af undervisningsforløbet, som af skolen er særligt tilrettelagt inden for et eller flere emneområder, samlet i et studieområde, og som af skolen på forhånd er særligt udpeget for den studerende som bedømmelsesgrundlag ved eksamen. Projekter afleveres som skriftlige rapporte med eventuelle tilhørende resultater af praktiske opgaver i forbindelse med projektet. Projekter tilrettelægges af skolen og kan gennemføres uden for skole i samarbejde med en virksomhed. Skolen eller virksomheden stiller vejleder til rådighed for de studerende. Hvis et projekt udføres som gruppearbejde, skal den enkelte studerendes præstationer kunne bedømmes individuelt. 26

27 Studiedeltagelse Studieaktivitet Det er den studerendes eget ansvar at være studieaktiv. Forudsætningerne for at løse de stillede opgaver, og kunne bestå de interne og eksterne prøver der er på uddannelsen, er at du følger de planlagte undervisnings- og projektforløb. For at du kan indstille dig til eksamen kræver det, at du har afleveret de stillede skriftlige arbejder, og deltager i de mundtlige overhøringer der er planlagt på uddannelsen. Med skriftlige opgaver menes: Projekter, rapporter, skriftlige opgaver m. m.. Opgaverne afleveres i den af lærerne forlangte standard, og omfang, og til de fastsatte tidspunkter. Du har selv ansvaret for opbevaringen af dine opgaver på skolen og hjemme, bortset fra de perioder, hvor de er afleveret til bedømmelse. Skriftlige arbejder skal afleveres senest på det aftalte tidspunkt. Opgaver, der afleveres for sent, vil uden forudgående aftale ikke blive rettet/bedømt. Studerende, der efter skolens skøn ikke har afleveret i tilstrækkeligt omfang, kan ikke indstille sig til eksamen. Manglende studieaktivitet Hvis lærerne vurderer, at du ikke er studieaktiv, sender skolen en meddelelse til dig om den konstaterede manglende studieaktivitet. Ved forsat manglende studieaktivitet, og efter at skolen har udfoldet rimelige bestræbelser på at gøre opmærksom på dette forhold, kan skolen betragte dig som udmeldt. Skolen giver 2 skriftlige meddelelser om manglende studieaktivitet. 27

28 Eksamensreglement. Erhvervsakademiet Ved alle prøveformer skal den studerende møde 15 min før det for eksamen/prøvens offentliggjorte tidspunkt. Skriftlige prøver: Ved skriftlige prøver må bøger, brochurer, notater og batteridrevne lommeregner (dog ikke programmerbar) anvendes, med mindre andet fremgår af efterfølgende bilag, omhandlende de enkelte uddannelser. Alle papirer skal være forsynet med navn, eksamensnummer og klasse. Af papirerne skal det klart fremgå, hvad der ønskes bedømt. Kontakt med medstuderende og forladelse af eksamenslokalet må kun ske efter tilladelse fra vagthavende. Såfremt den studerende ønsker at aflevere før tiden, skal besvarelsen og alt udleveret materiale afleveres til vagthavende. Kursusarbejder: Kursusarbejder, som er udarbejdet og afleveret i uddannelsesforløbet, vil blive bedømt af censorer i samme termin som bedømmelsen af afgangsprojektet. Afslutningsprojektet: Afslutningsprojektet skal afleveres i 2 eksemplarer (inkl. original), til det i eksamensplanen offentliggjorte tidspunkt. Der må til projektevalueringen ikke medbringes bøger og notater, idet original af eksamensprojekt er til den studerendes disposition. Der er til projektevalueringen afsat 60 min. pr. studerende inkl. votering og karaktergivning. Karaktergivning foregår som anført i bekendtgørelse nr. 513 af 22. juni Projektevalueringen er offentlig tilgængeligt, med mindre projektet på forhånd er stemplet hemmeligt. Censorers og eksaminators notater, drøftelser o.lign. til brug for bedømmelsen er hemmelige. 28

29 Eksamensplan: Eksamensplanen er tilsendt den studerende. Hvis en studerende under prøveforløbet overtræder skolens eksamensregelement eller udviser forstyrrende adfærd, bliver denne bortvist fra prøven. Den studerenes præstation ved prøven kan normalt ikke bedømmes. I mindre alvorlige tilfælde giver skolen dog først en mundtlig advarsel. Bortvisning indberettes til Erhvervsskole-afdelingen i Undervisningsministeriet. Klage over eksamenen. Den studerende kan indgive klage til skolen over opnåede karakterer ved eksamenen. Klager skal afleveres til skolen senest ugedagen efter, at karakteren er meddelt den pågældende. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Begrundelsen kan indeholde: 1) Eksamensforløbet. 2) De stillede spørgsmål eller opgavens forhold til uddannelsens mål. 3) Bedømmelsen. Skolens afgørelse foregår i henhold til bekendtgørelse nr. 805 af 22. november 1990 kapitel 13. Klage over skolens afgørelse: Klager over skolens afgørelse efter bekendtgørelsen kan indbringes for Undervisningsministeriet. Klagen indgives skriftligt til skolen senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Hvis klagen ikke taget til følge af skolen og klageren fastholder sin klage, vil skolen videresende klagen til Undervisningsministeriet. Klagen vil blive ledsaget af skolens udtalelser, samt en rapport fra eksaminator og censorer. 29

30 Samarbejdspartnere Nationale og internationale samarbejdspartnere er en væsentlig del af målsætningen for ErhvervsAkademiet Selandia ceu, hvor formålet med dette samarbejde er: At fremme kvaliteten af uddannelserne, både gennem udviklingen af studiernes faglige indhold og gennem opbygning af internationale dimensioner i uddannelsen, hvorved de studerendes internationale kvalifikationer, sproglige færdigheder og kulturelle forståelse udbygges. At fremme de studerendes konkurrencedygtighed og mobilitet. Uddannelsesudvalg Der etableres uddannelsesudvalg med det formål, at sikre den fortsatte udvikling af den indholdsmæssige del af uddannelsen, således at indholdet er ajourført i forhold til de virksomheder de færdige studerende forventes at søge ansættelse ved. Skolesamarbejde Grundlaget for denne studieordning er udviklet i et samarbejde mellem skolerne der udbyder de nye uddannelser til installatør (AK) i Danmark. Den fortsatte udvikling af uddannelserne fortsætter via de etablerede skoleudvalg og erfa-grupper i tilknytning til skoleudvalget. Merit Som tidligere beskrevet er den indholdsmæssige del af studieordningen tilrettelagt således, at den studerende efter 1. år vil kunne skifte skole og opnå fuld merit ved dette skoleskift. ErhvervsAkademiet er behjælpelig med merit afklaring i forhold til studerende der helt eller delvis har gennemført akademiuddannelsen og som måtte ønske en videre uddannelse til ingeniør. 30

31 Åben uddannelse Åben uddannelse: Skolen kan udbyde uddannelsen som deltidsuddannelse eller som enkeltfag efter reglerne om åben uddannelse. Der forudsættes samme arbejdsindsats for den studerende som i heltidsuddannelsen. Skolen kan optage ansøgere til et enkeltfag selv om enkelte af adgangskravene til helhedsuddannelsen ikke er opfyldt. Reglerne for heltidsuddannelsen finder i øvrigt tilsvarende anvendelse for deltidsuddannelse og enkltfagsundervisning. Ved deltidsuddannelse udbydes studieområder,eller specialefag jf. overordnet struktur, og at der aflægges eksamen efter reglerne for fuldtidsuddannelsen. Hvis skolen udbyder uddannelsen som deltidsuddannelser, er man forpligtet til at gennemføre hele uddannelsen. Hvis skolen udbyder enkelt fag jf. overordnet struktur, skal den studerende gennemfører alle fag med individuel eksamen. Når alle fag jf. fultidsuddannelsen er bestået kan der udstedes endeligt eksamens bevis. Revision og ikrafttrædelse Ikrafttrædelse Studieordningen og væsentlige ændringer heraf træder i kraft ved et studieårs begyndelse. Studieordningen træder i kraft ved studiestart august 2000, og vil være tilgængelig for studerende, censorer, undervisningsministeriet, og andre interesserede. Revision Ved ajourføring af studieordningen inddrages de studerende, aftagere, og samarbejdsskoler, endvidere indhentes der udtalelse fra censorformandsskabet. Ved væsentlige ændringer fastsættes overgangsregler i studieordningen. 31

32 Appendix Lovgrundlag for udarbejdelse af håndbog og studieordning. - KVU-loven: Lov nr af 29.december 1997 om korte videregående uddannelser. - Uddannelsesbekendtgørelse: Nr. 639 af om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation (installatør AK). - Adgangsbekendtgørelse: Nr.154 af om adgang, indskrivning og orlov m. v. ved videregående uddannelser. - Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang, indskrivning og orlov m. v. ved videregående uddannelser: Nr. 591 af Eksamensbekendtgørelse: Nr. 615 af om eksamen ved visse videregående uddannelser under undervisningsministeriet. - Karakterbekendtgørelse: Nr. 513 af om karakterskala og anden bedømmelse. - Kvalitetsbekendtgørelse: Nr. 635 af om kvalitetsudvikling og kvalitetskontrol i erhvervsakademiuddannelserne. - Censorbekendtgørelse: Nr.332 af om censorinstitutionen for visse videregående uddannelser under undervisningsministeriet. - Lov om åben uddannelse: Lov nr. 508 af om åben uddannelse m. v. - Bekendtgørelse om elevråd: Nr.433 af om elevråd ved erhvervsskoler. - Merit og fleksibilitet: Redegørelse om merit og fleksibilitet i de videregående uddannelser. 32

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation BEK nr 639 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik BEK nr 643 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Gastekniske uddannelser Krav, kompetencer, muligheder

Gastekniske uddannelser Krav, kompetencer, muligheder Krav, kompetencer, muligheder ERFA-Konference gasfyrede anlæg Byggecentrum Middelfart Den 30. & 31. august 2007 Nils Lygaard TEKNIQ 1 Gastekniske uddannelser Oversigt» - Installatør AK / Gas-, vand- og

Læs mere

Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK)

Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK) Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK) Studieordning 1 1.1 Indledning... 4 1.2 Lovgrundlag... 4 1.3 adgangskrav... 5 1.4 Jobprofiler... 5 1.5 Studiemiljø... 6 Lokalsamfundet...

Læs mere

ErhvervsAkademiet, Odense Tekniske Skole. Studieordning for Gas-, Vand- og Sanitetsmesteruddannelsen

ErhvervsAkademiet, Odense Tekniske Skole. Studieordning for Gas-, Vand- og Sanitetsmesteruddannelsen ErhvervsAkademiet, Odense Tekniske Skole Studieordning for Gas-, Vand- og Sanitetsmesteruddannelsen Gældende fra januar 2008 Indhold 1. Lovgrundlag for uddannelsen... 3 Lovgrundlag... 3 Indledning... 3

Læs mere

INSTALLATØR STÆRKSTRØM

INSTALLATØR STÆRKSTRØM INDHOLD Velkommen.......................... 2 Studiemiljø Lokalsamfundet....................... 3 Tobaksrygning........................ 3 EDB/adgang til EAM s faciliteter........... 3 Øvrige faciliteter......................

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

STUDIEORDNING for Gas-, Vand- og Sanitetsmesteruddannelsen

STUDIEORDNING for Gas-, Vand- og Sanitetsmesteruddannelsen STUDIEORDNING for Gas-, Vand- og Sanitetsmesteruddannelsen Gældende fra januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag for uddannelsen... 4 Lovgrundlag... 4 Indledning... 4 Adgangskrav... 4 2. Studieordning

Læs mere

STUDIEORDNING. Installatør (AK) VVS. August 2008. Erhvervsakademiuddannelserne inden for energiinstallation. Installatørafdelingen. www.hadstents.

STUDIEORDNING. Installatør (AK) VVS. August 2008. Erhvervsakademiuddannelserne inden for energiinstallation. Installatørafdelingen. www.hadstents. STUDIEORDNING Installatør (AK) VVS Erhvervsakademiuddannelserne inden for energiinstallation August 2008 Installatørafdelingen www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Studieordningens formål... 4 Hvor findes

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Studieordning - Specialebeskrivelse. Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Konstruktionsprojektering

Studieordning - Specialebeskrivelse. Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Konstruktionsprojektering 26. juni 2008 J.Nr. 08.06 cst Studieordning - Specialebeskrivelse for Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Konstruktionsprojektering Specialebeskrivelsen hører til Studieordning E2008 for Bygningskonstruktør

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5

Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5 Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5 EKSAMENSPLAN Punkter som eleverne skal informeres om ved uddannelsens start er: Antal prøver og tidspunkter for den enkelte eksamens afholdelse og

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

STUDIEORDNING GVS-mester (AK)

STUDIEORDNING GVS-mester (AK) STUDIEORDNING GVS-mester (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Slagelse 2013-2015 Gældende fra august 2013 Forord Med denne studiehåndbog vil vi ønske dig velkommen her på Erhvervsakademi Sjælland

Læs mere

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Efter- og videreuddannelsesafdelingen september 2002 Indledning Studieordningen er udarbejdet i henhold

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen) BEK nr 597 af 08/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Uddannelsesbeskrivelse

Uddannelsesbeskrivelse Uddannelsesbeskrivelse - Installatør - stærkstrøm - Uddannelsen fokuserer på, at den uddannede selvstændigt skal kunne projektere, installere samt varetage driften af systemer inden for stærkstrømsteknik.

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

STUDIEORDNING Produktionsteknolog (AK)

STUDIEORDNING Produktionsteknolog (AK) STUDIEORDNING Produktionsteknolog (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Slagelse 2013-2015 Gældende fra august 2013 Forord Med denne studiehåndbog vil vi ønske dig velkommen her på Erhvervsakademi

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 247 af 15/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen Page 1 of 5 BEK nr 536 af 28/06/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 09-07-2002 Undervisningsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Uddannelsens formål

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglementet er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr. 41 af 16/01/2014. Denne

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole VIA University College Efter- og videreuddannelsesdivisionen og Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole STUDIEORDNING Teknisk

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold. Eksamensordning for Københavns Erhvervsakademi Bygningskonstruktører, byggeteknikere, kort- og landmålingsteknikere, produktionsteknologer, installatører, automationsteknologer og energiteknologer Tilmelding

Læs mere

område (talentbekendtgørelsen).

område (talentbekendtgørelsen). BEK nr 1605 af 19/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Praktisk prøve: Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. LMH august 2017 Side 1

Praktisk prøve: Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. LMH august 2017 Side 1 Praktisk prøve Kontorservice LMH august 2017 Side 1 Indhold 1. Prøvens formål... 3 2. Organisering af prøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens rolle... 4 2.3. Handelsskolens rolle.... 4

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 udarbejdet 15.01.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser

Læs mere

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9940 9591 Fax 9815 6864 humfak@adm.aau.dk Sagsbehandler: Janus Skjoldborg Tlf. 9940 9602 jms@adm.aau.dk 29. marts 2014 Ref.:

Læs mere

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet Studieordning for Faglig supplering i Samfundsfag ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1. november 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Studienævn...3 3. Optagelse...3 4. Uddannelsens betegnelse

Læs mere

Eksamensvejledning. for. Brødbager, brødbager m/profil

Eksamensvejledning. for. Brødbager, brødbager m/profil Eksamensvejledning for Brødbager, brødbager m/profil Denne vejledning er til brug ved afsluttende eksamen for elever der har valgt uddannelsen som brødbager eller brødbager med profil. 12. februar 2009

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6, 22, stk. 2, 23 og 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 9. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1, i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

Erhvervsakademiet Lillebaelt Munke Mose Allé 9 5100 Odense C Tlf.: 70 10 58 00 INSTALLATØR VVS STUDIEHÅNDBOG 2009

Erhvervsakademiet Lillebaelt Munke Mose Allé 9 5100 Odense C Tlf.: 70 10 58 00 INSTALLATØR VVS STUDIEHÅNDBOG 2009 INSTALLATØR VVS STUDIEHÅNDBOG 2009 E R H V E R V S A K A D E M I E T L I L L E B A E LT VVS ERHVERVSAKADEMIET LILLEBAELT DIN FREMTID VVS 2009 2 2009 VVS INDHOLDSFORTEGNELSE TEKST SIDE Forord 3 Vigtige

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

Praktisk prøve : Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. BCH februar 2009 Side 1

Praktisk prøve : Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. BCH februar 2009 Side 1 Praktisk prøve Kontorservice BCH februar 2009 Side 1 Indhold 1. Prøvens formål...3 2. Organisering af prøven...3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens rolle... 4 2.3. Handelsskolens rolle.... 4 3.

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

STUDIEORDNING VVS Installatør (AK)

STUDIEORDNING VVS Installatør (AK) STUDIEORDNING VVS Installatør (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Slagelse 2012-2014 Gældende fra august 2012 Forord Med denne studiehåndbog vil vi ønske dig velkommen her på Erhvervsakademi Sjælland

Læs mere

Eksamensprojekt for dansk på grundforløb 1

Eksamensprojekt for dansk på grundforløb 1 Eksamensprojekt for dansk på grundforløb 1 Eksamensform Eksamen er mundtlig og varer 30 min incl. lodtrækning af eksamensopgave (dokumentation) og karaktervotering. Mindst 2 uger før du skal til eksamen,

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for uddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse september 2015 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til prøver... 3 2.1 Ordinære prøver... 3 2.2 Omprøve...

Læs mere

Studieplan Tillæg til studieordning Version 1.0

Studieplan Tillæg til studieordning Version 1.0 Studieplan Tillæg til studieordning Version 1.0 Finansøkonomuddannelsen Årgang 2013-2015 Erhvervsakademi Midtvest Vi ser frem til at byde dig rigtig velkommen til Finansøkonomuddannelsen på Erhvervsakademi

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik)

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

STUDIEORDNING VVS Installatør (AK)

STUDIEORDNING VVS Installatør (AK) STUDIEORDNING VVS Installatør (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Slagelse 2013-2015 Gældende fra august 2013 Forord Med denne studiehåndbog vil vi ønske dig velkommen her på Erhvervsakademi Sjælland

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 Enkeltfag Studieordning STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1 1. Fællesbestemmelser. Enkeltfagskurserne ved

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af januar 2013 /TF Indholdsfortegnelse Eksamensreglement...

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Studievejledning for Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA Univercity College. Generel del

Studievejledning for Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA Univercity College. Generel del Studievejledning for Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA Univercity College Generel del 1. Indledning Studievejledningen angiver retningslinjer og rammer for Diplomuddannelsen i

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner I medfør af 1, stk. 1 og 4, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser,

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen EKSAMENSREGLEMENT Akademiuddannelsen 2012/2013 1. Akademiuddannelsen Uddannelsen, der er en erhvervsrettet videregående deltidsuddannelse, består af et antal linjer, der retter sig mod centrale funktioner

Læs mere

Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens

Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens Semesterorientering Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens 4. semester December 2014 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 2. VEJLEDENDE SKEMATISK OVERSIGT OVER FJERDE SEMESTER.... 5 3. VALGDELEN...

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Bilag 2 BScE studieordning 2004

Bilag 2 BScE studieordning 2004 2004/2005 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Bilag 2 BScE studieordning 2004 Studieordningen for BScE studiet er DTU's overordnede beskrivelse af, hvordan bachelordelen af civilingeniøruddannelsen er sammensat.

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer.

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer. Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Sagsbehandler: Lisbeth Videbæk Thomsen Telefon: 9940 9602 Email: lvt@adm.aau.dk Dato: 19-06-2015 Sagsnr.: 2015-441-00025 DET HUMANISTISKE

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Gældende for efterårs-/forårssemestret 2017/2018 og efterårs/forårssemestret 2018/2019 01-09-2017

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011 Generelle regler for skriftlig eksamen 1. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøvens begyndelse. 2. En eksaminand, der kommer for sent til skriftlig prøve,

Læs mere

Studieordning E2008 - Specialebeskrivelse. Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Arkitektprojektering

Studieordning E2008 - Specialebeskrivelse. Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Arkitektprojektering 26. juni 2008 J.Nr. 08.06 cst Studieordning E2008 - Specialebeskrivelse for Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Arkitektprojektering Specialebeskrivelsen hører til Studieordning E2008 for Bygningskonstruktør

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Gruppebaseret projekteksamen på SUND

Gruppebaseret projekteksamen på SUND Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 Fax 9815 9757 www.sundhedsvidenskab.aau.dk Gruppebaseret projekteksamen på SUND Vejledning til studerende, projektvejledere,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på Eksamensreglement for efter- og videreuddannelserne på Gældende fra februar 2012 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til eksamen... 3 2.1 Ordinære eksamener... 3 2.2 Reeksamination/sygeeksamen... 3 2.3

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord... 3 Bekendtgørelser... 4 Vigtige datoer... 4 Indstilling til eksamen... 5 Mulige eksaminer... 5 Standpunktskarakterer... 5 Hjælpemidler

Læs mere

STUDIEORDNING Produktionsteknolog (AK)

STUDIEORDNING Produktionsteknolog (AK) STUDIEORDNING Produktionsteknolog (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Slagelse 2012-2014 Gældende fra august 2012 Forord Med denne studiehåndbog vil vi ønske dig velkommen her på Erhvervsakademi

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser Generelle prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Prøver i områdefag... 2 Prøver i grundfag... 2 Afsluttende prøve...

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser. April 2013.

Generelle prøvebestemmelser. April 2013. Generelt. Reglerne i de generelle prøvebestemmelser tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier BEK nr 1231 af 21/11/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2014/000549 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER:

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr.

Læs mere