TRÆNINGSINTERVENTIONS STUDIE. Kan ældre med vedvarende lavt funktionsniveau efter lårbensbrud genoptrænes sent i forløbet?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRÆNINGSINTERVENTIONS STUDIE. Kan ældre med vedvarende lavt funktionsniveau efter lårbensbrud genoptrænes sent i forløbet?"

Transkript

1 TRÆNINGSINTERVENTIONS STUDIE Kan ældre med vedvarende lavt funktionsniveau efter lårbensbrud genoptrænes sent i forløbet?

2 BAGGRUND Risikoen for brud på lårbenshalsen øges bl.a. med stigende alder og knogleskørhed samt med dårlig balance og gangfunktion, som øger risikoen for fald. Forskudte brud på lårbenshalsen (billede) kan behandles kirurgisk med skruer, del hofteprotese eller total hofteprotese. Behandling med skruer er en billig og hurtig behandling, men medfører en høj risiko (50%) for komplikationer herunder at bruddet skrider og må re-opereres med hofteprotese (Schep et al., 2004). Derfor opererer man på de fleste danske sygehuse i første omgang patienterne med en delprotese, men også op mod 20% af disse operationer må laves om fordi delprotesen går ud af led eller patienten udvikler slidgigt og smerter (Enocson et al., 2008,Hedbeck et al., 2011,Enocson et al., 2012). På Holstebro Sygehus har man siden 2005 opereret alle patienter med forskudt brud på lårbenshalsen med total hofteprotese. Vi har anvendt en meget stabil type total hofteprotese (Saturne dual-mobility system), der anbefales selv hos patienter som ikke kan overholde bevægelsesrestriktioner pga. svækket hukommelse. Filosofien bag det komplekse valg af en noget dyrere hofteprotese, at udsætte patienterne for et lidt større primært operativt indgreb og nødvendigheden af at have hoftekirurger i vagt har været at forebygge komplikationer, genindlæggelse og re-operation hos en meget skrøbelig patientgruppe (Palm et al., 2012). Vi har netop opgjort resultatet for de 402 patienter (414 hofteproteser) der er opereret i perioden ,6 % af alle (inklusiv de demente patienter) har oplevet at protesen gik af led og måtte trækkes på plads under bedøvelse og for 1,6% af den 402 patienter resulterede gentagne proteseluksationer (max 3) i re-operation, hvorefter luksationsproblemet blev løst (Tabori Jensen et al., 2012). Det er fantastisk gode resultater for denne patientgruppe de bedste på landsplan ved vi fra det nyligt afholdte 2012 årsmøde i Dansk Ortopædkirurgiske Selskab. Fra ortopædkirurgisk synspunkt giver vi altså disse patienter en dyr og god behandling, som resulterer i få komplikationer. Hofteproteseoperation hos slidgigtpatienter løfter funktionsniveauet for denne patientgruppe til over gennemsnittet for en jævnaldrende befolkningsgruppe. Vi har spekuleret på, om patienter med lårbensbrud og proteseoperation også genvandt deres tidligere funktionsniveau og derfor er vi aktuelt i gang med at se alle 260 levende patienter fra denne gruppe til en kontrol, hvor vi bl.a. tester deres funktionsniveau og tilfredshed og sammenligner med deres tidligere funktionsstatus. Den generelle opfattelse er at alle patienter har tabt funktionsniveau, er blevet afhængige af gangredskaber og offentlige ydelser i form af praktisk eller personlig hjælp. Balance, styrke og asymmetri (halten) i gangfunktion er hos ganske mange så dårlig, at deres faldrisiko er meget høj og dermed er deres risiko for ny fraktur væsentlig forøget. Vi vil være færdige med at gennemgå patientmaterialet i januar Der er god evidens for, at 8-12 ugers styrketræning kan forbedre hofteprotesepatienters funktionsniveau efter operationen (Suetta et al., 2004,Suetta et al., 2008,Gilbey et al., 2003,Husby et al., 2009), og et enkelt studie viser, at det også gælder for patienter med brud på lårbenshalsen, som er behandlet med hofteprotese (Hauer et al., 2002). Et højere funktionsniveau efter operation betyder, at patienten er mere selvhjulpen og har mindre behov for pleje og hjemmehjælp i primærsektorregi.

3 FORMÅL At undersøge om man 1) kan gennemføre styrketræning med ældre patienter med funktionstab efter brud på lårbenshalsen og behandling med stabil hofteprotese og 2) hvilken effekt træningen giver umiddelbart efter endt træningsforløb og på længere sigt (efter 1 år). STUDIE DESIGN Prospektivt træningsstudie af patient kohorte på 402 patienter (414 hofter) med forskudt brud på lårbenshalen, der primært er behandlet med total hofteprotese af dual-mobility type (Saturne ) i perioden 2005 til Gruppen består af 291 kvinder og 111 mænd med en gennemsnitsalder på 80 år (range 30 til 98 år). Det er en patientgruppe med høj sygelighed og dødelighed og 48% af mændene og 34% af kvinderne er døde. Det betyder formentlig, at de stærkeste med forventet lang overlevelse fortsat er i live. Endpoints vil være funktionsniveau umiddelbart efter afslutning af intervention (umiddelbar træningseffekt) samt efter 1 års opfølgning (langtidseffekt). TRÆNINGSINTERVENTION Træningen udføres dagligt i patientens hjem og vil være superviseret en gang om ugen af en kommunal fysioterapeut, der kommer ud i hjemmet til patienten. Der er tale om funktionsøvelser, som for den enkelte også bliver til styrkeøvelser enten fra starten eller med stigende belastning. Træning af benene fokuserer primært på hoftemuskler og træning af arme fokuserer primært på overarmsmusklerne. Øvelserne kan udføres uden redskaber, evt. skal der bruges en knæpude til armøvelser på gulvet. Der skal holdes kort pause på fx 1 minut mellem træningspassene. Fysioterapeuten vejleder patienten i, hvorledes øvelserne skal udføres og progredierer træningen efter nedenstående plan. Patienten noterer dagligt i en træningsdagbog, om øvelserne er gennemført. Plan for progression Uge 1: 2 sæt x 15 gentagelser med 15 RM Uge 6: 3 sæt 10 gentagelser med 10 RM Uge 2: 3 sæt 15 gentagelser med 15 RM Uge 7-8: 4 sæt 10 gentagelser med 10 RM Uge 3: 3 sæt 12 gentagelser med 12 RM Uge 9-10: 3 sæt 8 gentagelser med 8 RM Uge 4-5: 3 sæt 12 gentagelser med 12 RM Uge 10-12: 4 sæt 8 gentagelser med 8 RM

4 Træningsøvelserne: Quadriceps, hofteflektorer og ekstensorer: Rejse-sætte sig med hjælp af armlæn. Progrediere ved ikke at bruge armlæn og ved at udføre øvelsen langsomt. Hvis øvelsen er for nem, kan sværhedsgraden progredieres ved at kun at bruge et ben. Gastrochnemius: Stå på flad fod og hvis nødvendigt så støtte mod køkkenborg. Op at stå på tæer, holde stillingen og ned igen. Progrediere belastningen ved øvelsen ved at sætte tæerne på en telefonbog og komme op at stå på tæer. Quadriceps, hofteflektorer og ekstensorer: Stående benbøjninger mens man holder fast i bordet. Progrediere ved at gå længere ned i knæene og holde stillingen. Hvis øvelsen er for nem, kan sværhedsgraden progredieres ved at kun at bruge et ben. Overarme: Armstræk mod væg, progrediere ved at placere arme på stol, på gulvet i knæfire-stående og til sidst armbøjninger på knæ (pigearmbøjninger). Gangtræning: Ud at gå mindst 15 min. dagligt med eller uden gangredskab. TEST FØR OG EFTER TRÆNINGSINTERVENTION

5 Effektmål, der testes: Patienterne testes på sygehuset i alt 3 gange: inden træningen opstartes, umiddelbart efter 12 ugers træning er afsluttes, samt 12 måneder efter afslutning af træningsinterventionen. Ved 12 måneders testen laves kun aktivitetsmålinger og spørgeskema besvarelse. 1) Funktionstest (Timed Up and Go, trappetest, sit to stand, 20 meter gangtest). 2) Objektiv bevægeanalyse under funktionstest ved at påsætte gyro-sensor. Herved opnås parametre som skridtlænge, skridttid, asymmetri, irregularitet, kompensation ved øget bækkentilt eller bækkenkip. 3) Power (kraft*hastighed målt i watt/kg) målt på Leg Extension Power Rig. Korrelerer godt med patientens styrke og giver en objektiv mål for evnen til at afværge fald. 4) Selvrapporteret funktion ved besvarelse af spørgeskemaerne Oxford Hip Score (OHS) og New Mobility Score (NMS). 5) Aktivitetsmålinger over fire dage ved hjælp af accelerometer. Med acceletometer test kan man kvantificere tiden patienten ligger ned, sidder, står, går, går på trapper og hvor langt uden for hjemmet/hvor langt væk patienten bevæger sig. 6) Evt. Senior Fitness Test KRITERIER FOR DELTAGELSE Inklusion: - Kommunen skal være villig til at deltage (kunne stille terapeut til rådighed) - Patienten skal have ønske om træning - Demensscore >7 - NMS >7 Eksklusionskriterier: - Belastningsrestriktioner eller andre begrænsninger der umuliggør øvelserne - Svær sygdom STIKPRØVESTØRRELSE og STATISTIK - Det primære effektmål er asymmetri ved gang, hvor der forventes en spredning på 7% og den kliniske relevante forskel er sat til 30%. Risikoen for at begå en type 1 fejl er sat til 5%, og styrken til at påvise en forskel (power) er sat til 80%. Beregningen viser, at der skal være 25 patienter i gruppen. Der inkluderes 40 patienter i gruppen for at tage højde for eventuelt bortfald. - Baselineoplysningerne beskrives med deskriptiv statistik. Til vurdering af forskel mellem baseline og follow-up testen anvendes parret t-test. Signifikansgrænsen sættes til p<0.05.

6 BUDGETOVERSLAG Lønbudget (kroner) 2013 Fysioterapeut til intervention (200 kr. *40 ptt*12 uger) 96,000 Forsker til baseline og follow up test (300 kr. *40 ptt*2 test af ½ time) 12,000 Læge til baseline og follow up test (300 kr. *40 ptt*2 test af ½ time) 12,000 Apparatur og testudstyr (kroner) 2013 Evt ekstra gyrosensor men kan låne den fra Arhus 24, accelerometre 11,250 TOTAL BELØB 155,250 ETISKE OVERVEJELSER Etisk komite for Region Midt er adspurgt (forespørgsel 149/2012 af 1. oktober 2012; Juridisk konsulent Marie Bartholdy) men finder efter konkret vurdering, jf. lov nr. 593 af 14. juni , stk. 1 om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, at projektet ikke er anmeldelsespligtigt. Datatilsynet vil blive ansøgt om tilladelse til oprettelse af data og opbevaring af data. PERSPEKTIVERING - Alle nyere studier efterspørger forskning inden for effekten af træningstiltag på denne patientgruppe særligt angående langtidseffekten. - Hvis vi kan træne patienterne til bedre gangfunktion reduceres deres faldrisiko og dermed deres risiko for ny fraktur med sygelighed, indlæggelse, operation, afhængighed af hjælp og dødelighed. - Antageligt vil træning til en bedre og mere sikker gangfunktion reducere patientens afhængighed af offentlig hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp. - En sundhedsøkonomisk vurdering er ønskelig, men vanskelig, da vi ikke har - og af etiske årsager ikke finder det relevant/forsvarligt at gennemføre studiet i - et randomiseret design. - En del af den effekt vi forventer at finde vil være one-to-one effekt fra kontakten mellem fysioterapeut og patient. Det er en kendt konfunder, som vanskeligt kan kvantificeres.

7 PLANLÆGNING - 1. februar 15. februar 2013: test på sygehuset februar 15. maj 2013: træningsperiode maj til 15. august 2013: dataopgørelse og rapport (videnskabelig artikel) maj 2014: accelerometer test + spørgeskema SAMARBEJDSPARTNERE/PROJEKTDELTAGERE Holstebro Sygehus, Hospitalsenheden Vest: Fysioterapien og Ortopædkirurgisk afdeling. De 6 kommuner i Vestklyngen af Region Midt: Herning-, Holstebro-, Ikast-Brande-, Lemvig-, Ringkøbing-Skjern- og Struer kommune. Århus Universitet repræsenteret ved forskningskapacitet fra adjunkt, læge, ph.d Maiken Stilling og lektor, cand.scient.san, ph.d. Inger Mechlenburg. REFERENCER Enocson A, Hedbeck C J, Tornkvist H, Tidermark J, Lapidus L J. Unipolar versus bipolar Exeter hip hemiarthroplasty: a prospective cohort study on 830 consecutive hips in patients with femoral neck fractures. Int Orthop 2012; 36(4): Enocson A, Tidermark J, Tornkvist H, Lapidus L J. Dislocation of hemiarthroplasty after femoral neck fracture: better outcome after the anterolateral approach in a prospective cohort study on 739 consecutive hips. Acta Orthop 2008; 79(2): Gilbey H J, Ackland T R, Tapper J, Wang A W. Perioperative exercise improves function following total hip arthroplasty: A randomized controlled trial. Journal of Musculoskeletal Research 2003; 7(2): Hauer K, Specht N, Schuler M, Bartsch P, Oster P. Intensive physical training in geriatric patients after severe falls and hip surgery. Age and Ageing 2002; 31(1): Hedbeck C J, Enocson A, Lapidus G, Blomfeldt R, Tornkvist H, Ponzer S, Tidermark J. Comparison of bipolar hemiarthroplasty with total hip arthroplasty for displaced femoral neck fractures: a concise four-year follow-up of a randomized trial. J Bone Joint Surg Am 2011; 93(5): Husby V S, Helgerud J, Bjorgen S, Husby O S, Benum P, Hoff J. Early maximal strength training is an efficient treatment for patients operated with total hip arthroplasty. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 2009; 90(10): Palm H, Krasheninnikoff M, Holck K, Lemser T, Foss N B, Jacobsen S, Kehlet H, Gebuhr P. A new algorithm for hip fracture surgery. Reoperation rate reduced from 18 % to 12 % in 2,000 consecutive patients followed for 1 year. Acta Orthop 2012; 83(1): Schep N W, Heintjes R J, Martens E P, van Dortmont L M, Van Vugt A B. Retrospective analysis of factors influencing the operative result after percutaneous osteosynthesis of intracapsular femoral neck fractures. Injury 2004; 35(10): Suetta C, Andersen J L, Dalgas U, Berget J, Koskinen S, Aagaard P, Magnusson S P, Kjaer M. Resistance training induces qualitative changes in muscle morphology, muscle architecture, and muscle function in elderly postoperative patients. Journal of applied physiology 2008; 105(1): Suetta C, Magnusson S P, Rosted A, Aagaard P, Jakobsen A K, Larsen L H, Duus B, Kjaer M. Resistance training in the early postoperative phase reduces hospitalization and leads to muscle hypertrophy in elderly hip surgery patients--a controlled, randomized study. Journal of the American Geriatrics Society 2004; 52(12): Tabori Jensen S, Hansen TB, Homilius M, Bøvling S, Stilling M. Retrospektivt follow-up 1-6 år efter operation med Saturne Dual- Mobility THA grundet collum femoris fraktur. DOS 2012.

Dokumentalistrapport

Dokumentalistrapport Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud Dokumentalistrapport Dato Versionsnummer: Dokumenttitel Ansvarlig/forfatter 08.01.2014 0.5 Dokumentalistrapport Tine Nymark DRHoftebrud 1 Dansk Tværfagligt

Læs mere

PROJEKTER ORTOPÆDKIRURGISK FORSKNINGSENHED

PROJEKTER ORTOPÆDKIRURGISK FORSKNINGSENHED PROJEKTER ORTOPÆDKIRURGISK FORSKNINGSENHED WINSTA SKULDERFRAKTUR PROJEKT Maiken Stilling, læge, lektor, ph.d. At undersøge helingstidspunkt for proximale humerus frakturer der opereres med/stabiliseres

Læs mere

Procedurer og skemaer Træning og anden indsats til faldtruede ældre - forebyggelse af ældres fald

Procedurer og skemaer Træning og anden indsats til faldtruede ældre - forebyggelse af ældres fald Omslag -procedurer og skemaer 17.09.01 8:42 Side 1 Procedurer og skemaer Træning og anden indsats til faldtruede ældre - forebyggelse af ældres fald Forebygge faldulykker Tværfagligt samarbejde Tværsektorielt

Læs mere

Børkop, d. 2. marts 2015. Mette Thomasberg Kobborg

Børkop, d. 2. marts 2015. Mette Thomasberg Kobborg FORORD Denne undersøgelse er udarbejdet som speciale på kandidatuddannelsen i fysioterapi ved Syddansk Universitet. Undersøgelsen henvender sig til ridefysioterapeuter, fysioterapeuter og andre faggrupper,

Læs mere

DAHANCA 25B CIRRO IP010309. Anmeldt til: Videnskabsetisk Komité for Region Midtjylland (godkendt anm.nr: 30104) Datatilsynet (jour.nr.

DAHANCA 25B CIRRO IP010309. Anmeldt til: Videnskabsetisk Komité for Region Midtjylland (godkendt anm.nr: 30104) Datatilsynet (jour.nr. DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group DAHANCA 25B CIRRO IP010309 Styrketræning som intervention til genopbygning af muskelmasse efter strålebehandling for hoved-hals cancer Anmeldt til: Videnskabsetisk

Læs mere

Et tværsnitsstudie om benamputerede

Et tværsnitsstudie om benamputerede Et tværsnitsstudie om benamputerede Sammenhæng mellem muskelstyrke og balance Et tværsnitstudie om benamputerede * Sammenhæng mellem muskelstyrke og balance * Undertegnede bekræfter, at besvarelsen er

Læs mere

Referenceprogram for Patienter med Hoftebrud

Referenceprogram for Patienter med Hoftebrud Referenceprogram for Patienter med Hoftebrud Udarbejdet af Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Dansk Ortopædisk Selskab 2008 Indholdsfortegnelse Side Forord. 2 Styregruppe.. 3 Grad af evidens og

Læs mere

Ergoterapi til patienter med en hoftenær fraktur nytter det?

Ergoterapi til patienter med en hoftenær fraktur nytter det? Ergoterapi til patienter med en hoftenær fraktur nytter det? Af Marianne Møller, ergoterapeut, Ergoterapiafdelingen på Odense Universitetshospital. Medforfatter på analysedelen af den kvantitative del:

Læs mere

Hjerterehabilitering i Region Nordjylland - Fysisk træning på fysioterapiklinikker

Hjerterehabilitering i Region Nordjylland - Fysisk træning på fysioterapiklinikker 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. RESUMÉ... 4 3. INDLEDNING... 5 4. ANVENDTE UDTRYK... 5 5. BAGGRUND... 5 5.1 HJERTESYGDOM I DET BREDE PERSPEKTIV... 5 5.2 DEN PRAKTISERENDE LÆGES ROLLE... 6 5.3 HJERTESYGDOMME

Læs mere

Projekt Ortogeriatrisk afsnit - MTVrapport. MTV rapport

Projekt Ortogeriatrisk afsnit - MTVrapport. MTV rapport Projekt Ortogeriatrisk afsnit - MTVrapport Skulptur af den spanske kunstner Joan Antigas Planas, placeret ved indgangen til Ortopædkirurgisk afd. Projekt Ortogeriatrisk afsnit MTV rapport - Et tværfagligt

Læs mere

Træning og anden indsats til faldtruede ældre - forebyggelse af ældres fald. Forebygge faldulykker

Træning og anden indsats til faldtruede ældre - forebyggelse af ældres fald. Forebygge faldulykker Træningskatalog Træning og anden indsats til faldtruede ældre - forebyggelse af ældres fald Forebygge faldulykker Tværfagligt samarbejde Tværsektorielt samarbejde Fælles mål Helbredsstatus og Funktionsevne

Læs mere

Evaluering af Online KOL-rehabilitering

Evaluering af Online KOL-rehabilitering Hospital Bispebjerg Hospital Lungemedicinsk Ambulatorium Evaluering af Online KOL-rehabilitering et pilotprojekt med tilbud om online KOL-rehabilitering til patienter, som ikke har mulighed for at komme

Læs mere

versus standard total hoftealloplastik (THA) en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2012; 12(5)

versus standard total hoftealloplastik (THA) en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2012; 12(5) Metal-metal resurfacing hoftealloplastik (RHA) versus standard total hoftealloplastik (THA) en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2012 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2012; 12(5) Metal-metal

Læs mere

Virksomhedstilpasset intervention med Intelligent Motion mod Smerter i nakke-skulderregionen (VIMS)

Virksomhedstilpasset intervention med Intelligent Motion mod Smerter i nakke-skulderregionen (VIMS) Virksomhedstilpasset intervention med Intelligent Motion mod Smerter i nakke-skulderregionen (VIMS) Slutrapport med hovedfund fra målinger før og efter interventionen Titel Undertitel Forfattere Institution

Læs mere

BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE SYDDANSK UNIVERSITET. Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14

BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE SYDDANSK UNIVERSITET. Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14 SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14 Bedre Liv med Artrose en folkesygdom med slagside

Læs mere

DAHANCA 25A CIRRO IP010309

DAHANCA 25A CIRRO IP010309 DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group DAHANCA 25A CIRRO IP010309 Styrketræning kombineret med kosttilskud som intervention til genopbygning af muskelmasse efter strålebehandling for hoved hals cancer

Læs mere

Implementering af opfølgende hjemmebesøg

Implementering af opfølgende hjemmebesøg Implementering af opfølgende hjemmebesøg Hvad kan andre lære af 11 kommuners foreløbige erfaringer? Henning Voss Dansk Sundhedsinstitut December 2009 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en

Læs mere

Genoptræning i kommunale træningscentre

Genoptræning i kommunale træningscentre Genoptræning i kommunale træningscentre dokumentation af effekterne nr. 35 juni 2 0 08 analyse Eigil Boll Hansen, Leena Eskelinen og Vibeke Tornhøj Christensen Konklusion og anbefalinger FOKUS 1 Genoptræning

Læs mere

Fra holdning til handling

Fra holdning til handling Fra holdning til handling Undersøgelse af holdninger, fysiske funktioner og økonomi forbundet med træning og genoptræning af ældre Januar 2007 Morten Hoff 1, Christian Kronborg 2 og Lis Puggaard 3 1 Institut

Læs mere

VelfærdsTeknologiVurdering(VTV) af Virtuel Genoptræning

VelfærdsTeknologiVurdering(VTV) af Virtuel Genoptræning Esbjerg Kommune VelfærdsTeknologiVurdering(VTV) af Virtuel Genoptræning Dorte Malig Rasmussen, Konsulent, cand. scient.san., Ph.d. Teknologisk Institut, 2 1. Indledning... 3 2. VelfærdsTeknologiVurdering...

Læs mere

Godt i gang med forskning

Godt i gang med forskning Godt i gang med forskning Videnskabelige udvalg DOS Maj 2011 Indhold: 1. Indledning 2. Mest almindelige studiedesigns 3. Ordforklaringer 4. Opbygning af forsøgsprotokol 5. Guidelines og anmeldelser 6.

Læs mere

forskelle i metoderne ved den kliniske undersøgelse og muligvis også i den form for motion og træning, som kan forebygge udviklingen af smerter.

forskelle i metoderne ved den kliniske undersøgelse og muligvis også i den form for motion og træning, som kan forebygge udviklingen af smerter. !! "#$ Resume Ved Regionssygehuset i Silkeborg gennemføres et flerårigt projekt, som har til formål at forbedre funktionsevne og arbejdsfastholdelse af sygemeldte arbejdstagere med uspecifikke lidelser

Læs mere

Evalueringsrapport Stolemotion og Motionsvenner 2001-2004

Evalueringsrapport Stolemotion og Motionsvenner 2001-2004 Evalueringsrapport Stolemotion og Motionsvenner 2001-2004 Rapporten er udarbejdet af Margit Vestergaard Larsen, DAI i samarbejde med Nina Beyer og Annegrete Juul Nielsen Projektet er finansieret af Socialministeriet

Læs mere

Evaluering af KOL rehabiliterings indsatsen i Vordingborg kommune 2008 2010

Evaluering af KOL rehabiliterings indsatsen i Vordingborg kommune 2008 2010 Evaluering af KOL rehabiliterings indsatsen i Vordingborg kommune 2008 2010 Oprettet af Ulla Hemmingsen Side 1 30 09 2010 Evaluering af KOL rehabiliterings indsatsen i Vordingborg kommune Indholdsfortegnelse:

Læs mere

PatientRapporterede Outcome Mål (PROMs) i landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser: Foreløbige erfaringer og anbefalinger

PatientRapporterede Outcome Mål (PROMs) i landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser: Foreløbige erfaringer og anbefalinger Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) PatientRapporterede Outcome Mål (PROMs) i landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser: Foreløbige erfaringer og anbefalinger Ekspertgruppe under RKKP

Læs mere

Evaluering af terapeutisk opfølgningstræning i eget hjem til patienter med collum femoris fraktur fra Fredericia Sygehus og Give sygehus

Evaluering af terapeutisk opfølgningstræning i eget hjem til patienter med collum femoris fraktur fra Fredericia Sygehus og Give sygehus CAST - Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering J. B. Winsløws Vej 9B 5000 Odense C www.cast.sdu.dk Evaluering af terapeutisk opfølgningstræning i eget hjem til patienter med

Læs mere

FYSIOTERAPI & REHABILITERING

FYSIOTERAPI & REHABILITERING 22. NOVEMBER 2011, AALBORG FYSIOTERAPI & REHABILITERING EN ABSTRAKTSAMLING FRA DET ÅRLIGE FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSSYMPOSIUM I NORDJYLLAND FOR FYSIOTERAPEUTER 2011 STYREGRUPPE: Thomas Graven, Center for

Læs mere

VIRKSOMHEDSTILPASSET INTERVENTION MED INTELLIGENT MOTION MOD SMERTER I NAKKE-SKULDERREGIONEN (VIMS)

VIRKSOMHEDSTILPASSET INTERVENTION MED INTELLIGENT MOTION MOD SMERTER I NAKKE-SKULDERREGIONEN (VIMS) VIRKSOMHEDSTILPASSET INTERVENTION MED INTELLIGENT MOTION MOD SMERTER I NAKKE-SKULDERREGIONEN (VIMS) Afrapportering af hovedfund fra delprojektet Virksomhedstilpasset intelligent motion blandt kontoransatte

Læs mere

Effekten af en ACL-forebyggende intervention på 13-15-årige håndboldpigers resultat i Dropjump-test,

Effekten af en ACL-forebyggende intervention på 13-15-årige håndboldpigers resultat i Dropjump-test, Effekten af en ACL-forebyggende intervention på 13-15-årige håndboldpigers resultat i Dropjump-test, målt i 2D The effect of an ACL-preventive intervention on 13-15 years old female handball players score

Læs mere

Projektdesign. Hverdagsrehabilitering i ældreplejen. Rehabiliterende Ældrepleje i Struer Kommune ISBN 978-87-89810-01-0

Projektdesign. Hverdagsrehabilitering i ældreplejen. Rehabiliterende Ældrepleje i Struer Kommune ISBN 978-87-89810-01-0 Projektdesign Hverdagsrehabilitering i ældreplejen. Rehabiliterende Ældrepleje i Struer Kommune ISBN 978-87-89810-01-0-1- Forord Struer Kommune ønsker at bidrage til, at det bliver nemmere, at sammenligne

Læs mere