Dette referat er godkendt af Mikkel Harder Munck-Hansen og Hanne Svejstrup.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette referat er godkendt af Mikkel Harder Munck-Hansen og Hanne Svejstrup."

Transkript

1 Workshop/møde for politiske og økonomiske interessenter Fredag den 13. marts kl (studie 5), Dansehallerne Deltagere: Kulturministeriet: Karin Marcussen og Eva Argir Falster. Københavns Kommune: Marianne Krukow og Louise Stensborg Kulturstyrelsen: Carsten Topholt, Henrik Wentzel, Marc Schynol og Kirsten Sylvest. Dansehallernes bestyrelse: Mikkel Harder Munck-Hansen og Anna Katrine Korning. Dansehallernes konstituerede ledelse: Susanna Iversen og Hanne Svejstrup. Redaktør på dhdialog.dk (referent): Thilde Maria Kristensen. Deltagere fra dansemiljøet: Kirstine Kyhl Andersen, Lene Boel, Eva Nordhagen, Karina Dichov Lund, Camilla Stage, Anna Marie Krarup, Carolina Bäckmann, Dorte Persson, Charlotte Rindom, Andrea Deres, Michala Bjarnov Lage, Tali Razga og Mette Bachdal. Dette referat er godkendt af Mikkel Harder Munck-Hansen og Hanne Svejstrup. Velkomst v. Dansehallernes bestyrelsesformand Mikkel Harder Munck-Hansen Bestyrelsesformand Mikkel Harder Munck-Hansen byder velkommen og forklarer at mødet oprindeligt var tænkt som et møde udelukkende for politiske og økonomiske interessenter. Det har dansemiljøet opponeret imod, derfor denne åbne struktur, hvor miljøet deltager som observatører. Afslutningsvis vil der kort være mulighed for at dansemiljøet kan stille spørgsmål. Mikkel opridser Dansehallernes (DH) situation med opsigelse fra Carlsberg og muligheden for en ny start via en ny ledelse/ledelsesform. Indtil 2016 har DH en kontrakt, der skal overholdes, men derefter ligger alt åbent. Med afsæt i alt dette har bestyrelsen valgt en åben proces for, hvordan DH s fremtid skal se ud, med bloggen dhdialog.dk og en række workshops, der giver input fra alle mulige interessenter. Det har allerede flyttet meget i bestyrelsens bevidsthed at læse alle indlæg på bloggen, en proces der fortsat er i gang. Bestyrelsen har valgt en meget tilbagetrukken rolle i den første del af fasen, så de ikke skal stå på mål over for noget på nuværende tidspunkt, der ville hindre den åbne proces. Meget af det der dominerer på bloggen er kunstnernes behov, hvilket er meget naturligt. Men der er også støttegivere, der skal se at det giver mening at støtte Dansehallerne i et bredere samfundsmæssigt perspektiv. Derfor dette møde i dag. Embedsmænd tager ikke beslutningerne, det gør politikerne, de forvalter deres opgave og dermed også støttemidlerne. Dernæst en hurtig gennemgang af Dansehallernes historik, arbejdsopgaver og økonomi ved konstitueret administrativ leder Susanna Iversen. Oplægget kommer på bloggen som et separat indlæg i forbindelse med særarrangementet:

2 Gennemgang af Dansehallernes økonomi torsdag den 12. marts 2015 kl Bestyrelsen har oplevet en stor og positiv interesse fra støttegivere såsom Kommune, Ministerier og Styrelser i forbindelse med DH s fremtid. Herunder har PUS indkaldt til et møde, der blev afholdt den 12. marts. Her meldte PUS ud, at det er ærgerligt at DH søger PUS, fordi de frie midler i virkeligheden ikke er så frie, fordi de skal støtte de driftstunge institutioner. PUS-midler er blevet mindre med tiden. Projektstøttemidler til fx Dans for Børn forsvandt ved overgangen til PUS. Hvis DH ikke kan søge PUS, vil det medføre, at DH ikke kan udtænke nye initiativer. Medarbejdere i DH som fx Projektkontoret sidder på midlertidige bevillinger fra PUS. DH ønsker ikke at tage midler fra PUS, på den anden side kan DH ikke køre uden støtte fra PUS. Dansehallernes nye hjem Mikkel præsenterer tanker om Dansehallernes fremtidige hjem. Udgiften til husleje/drift er afgørende for fremtidens Dansehallerne. For år siden var det vigtigt at definere dans som dans, det ændrer sig muligvis i disse år, til at blive mere tværæstetisk. Kan vi åbne op for samarbejde med ny-cirkus, parkour mm. og samtidig bevare den koreografiske fordybelse? Der er mange der gerne vil arbejde interaktivt med kunsten - med publikum som medskabere. Hvordan skaber man rum for at det kan finde sted, uden at give køb på rum for den koreografiske fordybelse? Vi må lave noget, der er kompatibelt med fremtiden og som kan ændre sig. Mange siger, at vi må finde fleksible kvadratmeter, der kan inddrage en masse behov. Bestyrelsen er i gang med at undersøge hvilke grunde der er i Kbh Kommune, fordi de er en af vores hovedbidragsydere og publikum er i Kbh. Bestyrelsen kigger på tre grunde lige nu: Batterigrunden over for Kbh Uni, en grund ved siden Fields og Papirøen (arkitektkonkurrence). Real Dania er i gang med at definere rum behov mm. og lave beregninger på det (red. Real Dania har bevilliget kr. til at lave en forundersøgelse til et evt. nybyggeri - mere info følger). Det stiller spørgsmål som: Skal vi bygge nye scener? Marianne Krukow fra Kbh Kommune: Det hele bygger på tillidsbaseret forvaltning. Vi bliver enige om rammer, målsætninger og succeskriterier. Kommunen fungerer derefter som: Critical Friends. Kommunen kommer ikke med en scenekunstnerisk vurdering. De tænker på borgerne, og det gælder også borgerne som kreative skabere. Der kommer ikke flere kulturmidler. Det kræver beslutninger om, hvad gør vi på kort og langt sigt. Synes I grundene er spændende, så er det grunde vi i forvejen arbejder med i kommunen. Vi har brug for et godt forslag inden for den ramme der er. Et godt forslag for os, er at vi gerne vil øge vores facilitetsydelser. I de timer der ikke bliver danset, kan man så se andre funktionaliteter? Det kunne godt være en mulighed

3 for os. Med folkeskolereformen er det vigtigt, at man skriver sig ind i de mange midler, der går til bevægelse i folkeskolen. Karin Marcussen fra Kulturstyrelsen: Siden 2000 har der været status quo i bevillinger, hvilket gør det svært at flytte rundt på noget. Hvis der skal gå flere penge til dansemiljøet, så skal de tages et andet sted fra. Alle gør rigtig meget for de få penge, de får. Man vil rigtig gerne have et levende og dynamisk dansemiljø med scenefacilitet og det mere indadvendte. Den nuværende minister tænker at DH skal være som i dag. Tænkt som en samlet institution - også fremadrettet. I kan godt bygge, hvis I kan finde en fond, der vil støtte - og det kan I sikkert. Men det skal ske med et stift blik på driftsmidlerne, for der komme ikke flere - desværre. Det begrænser mulighederne for udvikling, fordi bevillingssystemet er så fastlåst som det er. Anlægsbevillinger fra Staten - det er lang tid siden, det er set sidst, det er ikke nogen nem vej. Mikkel: Hvis en fond støtter et nybyggeri, så vil de ikke støtte husleje til eksterne partnere. Derfor vil DH gerne være selvejende, hvis dette er vejen frem. Det ville være en mulighed at tage lån, eftersom det er billigt at låne lige nu. Men det kræver en særlig godkendelse. Vores arkitekters udsagn: mio. (kvadratmeterpris på ). Vi ville måske kunne fundraise 100 mio og låne resten, men hvordan, rent teknisk, griber vi det an? Må vi gå ind og tage et ejerskab, så vi kan gå i dialog med de fonde, der kunne være relevante? Der skal være opbakning fra miljøet, hvilket kræver dialog. Det skal være nu. Vi har et tidspres. Karin: Der skal være et projekt, før man kan ansøge. Mikkel: Hvor færdigt skal sådan et projekt være? Marc Schynol fra Kulturstyrelsen: Det kræver en finansieringsplan. Grydeklart projekt. 30-årigt lån. At driftsøkonomien bliver overholdt. Mikkel: Arkitekterne på forundersøgelsen arbejder på planer om et byggeri der kan sælges til andre formål, hvis vi ikke længere bliver støttet. Så værdien er konstant. Marianne: Jo mere færdigt jeres projekt er - desto større er sandsynligheden for at opnå støtte. I er hjemløse om to år, ingen byggerier er færdige på den tid, derfor ser vi gerne en orienterende ansøgning om, hvad vi gør på kort sigt og på lang sigt. Evt. udarbejde en ny samarbejdsaftale. Mikkel: Hvad tænker I om det nationale vs. det lokale? Er det vigtigt med et kompetencecenter + lobbyister for dans ude i landet? Ser I fra politisk side et stort behov for, at det bliver splittet op eller skal det samles (stordriftsfordele ved et sted)? Evt. et mål på sigt med flere kraftcentre?

4 Kirsten Sylvest fra Kulturstyrelsen: Måske skal man også tænke regionalisering ind for at opnå støtte? Marianne: Oplever modsatte meninger fx film. Mest politisk genklang - det skal ud i landet. Men det er også vigtigt at der er substans i miljøerne. Personligt mener hun, at vi skal have et stærkt nationalt dansecenter i Kbh, men DH skal også ud og gøre noget i landet. Understøtte de miljøer der er ude i landet. Det ville have været rigtig fint med fusionen med Danseværket i Århus. Det handler om synlighed. Anna Katrine Korning fra DH bestyrelse + medarbejder i DH: Der er allerede en masse aktiviteter i hele landet. Er det nok, eller skal vi have nye samarbejdspartnere? Marianne: Det er vigtigt at I har fokus på at synliggøre det I gør derude. Henrik Wentzel fra Kulturstyrelsen: Hvor er behovet? Ikke nok at sige, man kommer ud med aktiviteter. Der skal være en tilstedeværelse - et fysisk sted. Tilstedeværelse og adgang til rådgivning. Samarbejdsaftale. Mikkel: Ulla og Unne sidder i Århus som DH. Vi er i dialog med Holstebro Kommune om et større samarbejde. Kirsten: Produktioner i DH ud i landet som den øverste overbygning - også internationale gæstespil. Produktioner skal forbindes med de lokale miljøer, så det ikke kun er turné. Det vil også øge synligheden. Mikkel: Kunne man forestille sig et scenarie uden bygning bare et kontor? Henrik Wentzel: De fysiske rammer har defineret DH. Færre penge til mursten kan booste aktivitetsniveauet. Fremme adgangen til studiekapacitet. Carsten Topholt fra Kulturstyrelsen: DH bruger 1/4 udgifter på lokaler. Mange penge er brugt på overhovedet at komme i gang. En krone sparet på det, er en krone tjent til kunst. Kan man få en stærk identitet uden et hus? Ned i omkostninger, mere fleksible. Overordnede beregninger: 50 kr. pr. billet - udgifter 1400 kr. Jeg ville tænke meget bredt. Enormt potentiale i dansen. Det handler om at gøre sig til, børn og unge er kommet for at blive, man skal være omstillingsparat i forhold til tidens trends. Evt med et Advisery Board - talspersoner for DH og dansen. Mikkel: Lille publikum, stor støtte. Der skal være plads til det smalle, fordi det udvikler kunstarten. Vi henvender os til embedsværket først, før vi får politikerne med på en vision. Dansk Danseteater lejer sig ind andre steder, hvor der er flere siddepladser til en del af deres forestillinger, fordi vores Store Scene er for lille. Derudover er den store scene mindst efterspurgt i DH, miljøet foretrækker Lille Scene. Måske skal vi have flere huskompagnier? Som bestyrelse ser vi en kvalitet i at have professionelle og amatører under samme tag + international dimension. Sjælden

5 en økonomisk god forretning at invitere gæstespil. Men netværksfunktion betyder meget, hvilket kræver en volumen som DH har nu. Det er med til at løfte national dans. Vi er ikke Tivoli med Dirty Dancing - eller er vi? Marianne: Vi giver støtte, fordi det ikke hænger sammen uden. At blive kommerciel er fri galop væk fra støtten. Kunstnerisk og kulturelt miljø for borgeren - også potentielle brugere. Karin: Det ville være fantastisk, men det er ikke realistisk. Kirsten: Man er også interesseret i at der er publikum. Mikkel: New Public Management - vi er selv med til at skrive målene og skal selvfølgelig opfylde dem. Vi har ikke midler til at producere indhold, men skal rumme miljøet, vi har meget lidt mulighed for at påvirke det kunstneriske produkt og hvordan det formidles + belægningsprocent. Meget lille indflydelse på publikumsrettede aktiviteter, som er det synlige i offentligheden. Vi skal dokumentere og skabe synlighed omkring Community arrangementer. Vi har et ansvar for at producere de gode historier. Kirsten: Er du tilbage ved den gamle deling? Dansescenen og Dansens Hus? Marianne: Forskellige behov i forhold til et nyt sted at bo. Måske kan man godt have to forskellige steder. Eller scenisk være del af en scene et andet sted. Fysisk opdeling. Samtalen åbnes for det observerende miljø Michala Bjarnov Lage vil gerne have mere info om de fysiske rammer? Mikkel: Vi er i dialog med Refshaleøen - 30/40 mio kroner for noget, der kun kan ligge der i 10 år. Svært at komme derud - især for børn og unge - ikke velegnet. I dialog med ny-cirkus miljøet, der har udtænkt en plan for mobile containere som kontor og stor hal med scene og faciliteter til at træne, måske vi kunne tænke noget lignende - fx dansecontainere? Med trænings/prøve faciliteter andre steder? kreative løsninger. Vi afsøger både plan A, B og C på en gang - vi kigger på det hele. Internationalt respons: Vi danner inspiration i hele Norden med DH, samtidig kritik for at DH ikke har formået at udnytte potentialet fuldt ud. Anna Marie Krarup - projektleder Ta fat om dansen: Driftsmidler genererer nye projekter fx 20,5 mio fra Nordea til Ta fat om dansen, hvor kunsten når ud til borgere. DH er den organisatoriske muskel og kunstneriske faglighed, der gør at vi kan opnå en sådan støtte.

6 Mikkel: Det er også afgørende at være en del af internationale netværk at vi er en organisation med fx prof. folk til regnskab. Dette gør at vi kan søge EU-midler. Samtidig måtte vi i efteråret sige nej til 5 EU projekter, fordi vi har svært ved at skaffe matchende national støtte. Det kræver administrativ power at fundraise større projekter nationalt og internationalt. Lene Boel: Har ikke brug for støtte fra DH i international regi. Mikkel: Prøver at etablere en længerevarende ramme for DH, der er god for landet og for kunsten.

Bilag til rapport. Scenen er åben

Bilag til rapport. Scenen er åben Bilag til rapport Scenen er åben Seminar afholdt af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst og Bikubenfonden for interessenter fra den danske scenekunstverden på Takkelloftet den 22. oktober

Læs mere

Analyse af sammenlægning af danseorganisationer i et nyt Dansens Hus Endelig afrapportering 17. juni 2004

Analyse af sammenlægning af danseorganisationer i et nyt Dansens Hus Endelig afrapportering 17. juni 2004 Analyse af sammenlægning af danseorganisationer i et nyt Dansens Hus Endelig afrapportering 17. juni 2004 17. juni 2004 Analyse af danseorganisationerne i Dansen Hus Side 1/64 1. Introduktion...4 1.1 Baggrund

Læs mere

Referat for Uafhængige Scenekunstneres ordinære generalforsamling 2010, d. 29. november.

Referat for Uafhængige Scenekunstneres ordinære generalforsamling 2010, d. 29. november. Referat for Uafhængige Scenekunstneres ordinære generalforsamling 2010, d. 29. november. STED: Forsøgsstationen, Sdr. Boulevard 81, Kbh. V. Fremmødte: 14 medlemmer, 1 medlem kom 1 time forsinket Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Bilag 1: Interview af Søren Nørgaard Madsen

Bilag 1: Interview af Søren Nørgaard Madsen Bilag 1: Interview af Søren Nørgaard Madsen Interviewer: ja, øhm, ja vi kommer fra ruc og vi skriver det her projekt om kødbyen, og kreativitet ude i kødbyen, og vi ville ja gerne stille dig nogle spørgsmål

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Bilag 1 Opsummering Ekspert interview med Mads Faber Henriksen 1/12 2014. Varighed: 1 time. Leder af Frivilligcenteret på EnergiCenter Voldparken

Bilag 1 Opsummering Ekspert interview med Mads Faber Henriksen 1/12 2014. Varighed: 1 time. Leder af Frivilligcenteret på EnergiCenter Voldparken Bilag 1 Opsummering Ekspert interview med Mads Faber Henriksen 1/12 2014. Varighed: 1 time. Leder af Frivilligcenteret på EnergiCenter Voldparken Indledende udsagn til Mads: Vi skriver projekt om frivillighed,

Læs mere

Slutevaluering for Kulturaftale Nordjylland 2009-2012

Slutevaluering for Kulturaftale Nordjylland 2009-2012 Slutevaluering for Kulturaftale Nordjylland 2009-2012 Evaluering af de seks indsatsområder Børnekulturområdet Det har været en hovedmålsætning både i denne og i den foregående kulturaftale at udvikle en

Læs mere

Bilag 1. Figur og tabel

Bilag 1. Figur og tabel Bilag 1. Figur og tabel TABEL 1: ANALYSERAMME... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. TABEL 2: INTERVIEWETS 7 FASER... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. TABEL 3: TRADITION ROLLE IMAGE OG NYE ROLLER OG DILEMMA

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Interview med Trine Kristoffersen, Teamleder Planlægning, Lolland kommune

Interview med Trine Kristoffersen, Teamleder Planlægning, Lolland kommune Interview med Trine Kristoffersen, Teamleder Planlægning, Lolland kommune Mandag d. 23/4-2007, kl. 13:30-15, Rødby. Tilstede: Rina Sandberg, Pernille Arborg, Trine Kristoffersen PA: Du er teamleder i planafdelingen.

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING 1 Debatmaterialet er udgivet af Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv 1610 København V tlf. 33 15 14 66 www.dfs.dk Materialet udgives som led i en proces om Fremtidens Folkeoplysning. Projektet

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 3. juni 2015. Sag 1: OPS-projekt for bygning i Gellerup

Aarhus byrådsmøde onsdag 3. juni 2015. Sag 1: OPS-projekt for bygning i Gellerup Sag 1: OPS-projekt for bygning i Gellerup Den første sag på dagsordenen i dag det er sag nummer 1, OPS-projekt for bygning i Gellerup. Hvem ønsker ordet til den? Man bedes indtegne sig under Camilla Fabricius,

Læs mere

Visionskatapult. - For teater i HUSET-KBH og Planeten. Indledning. Lidt om arbejdet med opsamlingen

Visionskatapult. - For teater i HUSET-KBH og Planeten. Indledning. Lidt om arbejdet med opsamlingen Visionskatapult - For teater i HUSET-KBH og Planeten Fredag d. 1. februar samledes 35 personer fra teatermiljøet og deltog i Visionskatapult for teater i HUSET og Planeten. Formålet var at kickstarte en

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

FREMTIDENS BISPETORV

FREMTIDENS BISPETORV Udviklingsplan i relation til at skabe liv gennem aktiviteter og arrangementer Maj 2015 1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER Aarhus Teater ønsker, at der som led i den igangværende arkitektoniske udvikling af Bispetorv

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00

Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00 Referatet er godkendt Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00 Til stede: Ditte G, Kristina, Isak, Cathrine, Lars, Steffen, Ditte, 2 tolke 1 Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

En kortlægning af højskolernes internationale og europæiske arbejde

En kortlægning af højskolernes internationale og europæiske arbejde En kortlægning af højskolernes internationale og europæiske arbejde Folkehøjskolernes Forening i Danmark, august 2006. 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Hvordan arbejder skolerne med internationale spørgsmål...3

Læs mere

Billag til Rapporten. Gruppe 7. En samling af de billag der bliver refereret til i rapporten.

Billag til Rapporten. Gruppe 7. En samling af de billag der bliver refereret til i rapporten. Billag til Rapporten Gruppe 7 En samling af de billag der bliver refereret til i rapporten. Indholdsfortegnelse INTERVIEWSPØRGSMÅL:... 3 TRANSSKRIBERING AF POSTEN:... 5 MAIL-INTERVIEW MED RUST... 17 TRANSSKRIBERING

Læs mere

interviewundersøgelse

interviewundersøgelse Folkebiblioteket: Fra bøger til brugere interviewundersøgelse Styrelsen for Bibliotek og Medier 12.03.08 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med undersøgelsen side 3 2. Interviewspørgsmål side 4 3. Rammerne

Læs mere

I forhold til Dansehallernes fokusområder ser 2014 kort fortalt således ud

I forhold til Dansehallernes fokusområder ser 2014 kort fortalt således ud Dansehallernes årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens og ledelsens beretning s. 3-5 Publikum - Udbredelse af dans som kunstart, herunder præsentation af forestillinger s. 6-7 Moderne Dans på

Læs mere

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Dato: September 2014

Læs mere