Familieliv i Danmark. Spørgeskema

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Familieliv i Danmark. Spørgeskema"

Transkript

1 IP. nr.: Intv. nr.: Familieliv i Danmark Spørgeskema Socialforskningsinstituttet Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet Us. nr November

2 2

3 1. Vi vil gerne starte med nogle spørgsmål om kvinder. I hvor høj grad er du enig eller i følgende påstande? Helt enig (Sæt venligst ét kryds i hver linie) Delvis enig Hverken enig eller Delvis Helt a. En udearbejdende mor er i lige så høj grad som en hjemmegående mor i stand til at opbygge et varmt og trygt forhold til sine børn b. Et barn, der endnu er begyndt i skolen, vil sandsynligvis lide under, at moderen går på arbejde uden for hjemmet c. Alt i alt skader det familielivet, hvis kvinden arbejder på fuld tid d. Det er i orden for kvinder, at de skal gå på arbejde, men inderst inde er de fleste kvinder mest interesserede i hjem og børn e. At være hjemmegående husmor er ligeså tilfredsstillende som at have et lønnet job f. Det er ved at have et arbejde, at en kvinde bedst kan sikre sin uafhængighed Ved 3

4 2. Og i hvor høj grad er du enig eller i følgende påstande? Helt enig (Sæt venligst ét kryds i hver linie) Delvis enig Hverken enig eller Delvis Helt a. Både manden og kvinden bør bidrage til husstandens indkomst b. Det er mandens opgave at tjene penge, og det er kvindens opgave at tage sig af hjemmet og familien c. Mænd burde gøre en større andel af det huslige arbejde, end de gør i dag d. Mænd burde udføre en større andel af børnepasningen, end de gør i dag Synes du, at kvinder burde arbejde på fuld tid, på del-tid eller slet under følgende omstændigheder? Arbejde på fuld tid (Sæt venligst ét kryds i hver linie) Arbejde på del-tid Blive derhjemme a. Efter at de er blevet gift, og før der kommer børn b. Så længe der er mindre børn, der endnu er begyndt i skolen c. Efter at det yngste barn er startet i skolen d. Efter at børnene er flyttet hjemmefra Ved Ved 4

5 4. I hvor høj grad er du enig eller i følgende påstande? Helt enig (Sæt venligst ét kryds i hver linie) Delvis enig Hverken enig eller Delvis Helt a. Gifte mennesker er i almindelighed mere lykkelige end ugifte b. Det er bedre at have et dårligt ægteskab end slet at have et c. Folk, som vil have børn, bør gifte sig d. Enlige forældre er lige så gode til at tage vare på deres børn som to forældre, der lever sammen e. Det er i orden for et par at bo sammen, også selv om de har planer om at blive gift f. For et par, der har planer om at gifte sig, er det en god idé at bo sammen først g. Skilsmisse er som regel den bedste udvej, hvis et par kan få deres ægteskab til at fungere I hvor høj grad er du enig eller i følgende påstande? Helt enig (Sæt venligst ét kryds i hver linie) Delvis enig Hverken enig eller Delvis Helt a. At se sine børn vokse op er livets største glæde b. Folk, som aldrig har fået børn, lever et indholdsløst liv Ved Ved 5

6 6. I hvor høj grad er du enig eller i følgende påstande? Helt enig (Sæt venligst ét kryds i hver linie) Delvis enig Hverken enig eller Delvis Helt a. Udearbejdende kvinder skal have betalt barselsorlov, når de har født b. Hvis begge forældre er udearbejdende, skal det offentlige yde økonomisk tilskud til børnepasning Bor du i øjeblt sammen med en ægtefælle eller partner? Ja, bor sammen med ægtefælle/partner... 1 Gå til spm. 8 Nej, bor uden ægtefælle/partner... 2 Gå til spm Hvordan administrerer du og din ægtefælle/partner den indkomst, som husstanden tjener? Vælg den af de følgende muligheder, der kommer nærmest. Jeg administrerer alle pengene og giver min ægtefælle/partner hans/hendes del af pengene... 1 Min ægtefælle/partner administrerer alle pengene og giver mig min del af pengene... 2 Vi har fælles økonomi og tager hvad vi hver især har brug for... 3 Vi lægger en del af pengene i en fælles pulje, og beholder selv resten... 4 Vi har separat økonomi... 5 Ved 6

7 9. Hvem gør følgende ting i din husholdning? Altid mig For det meste mig (Sæt venligst ét kryds i hver linie) Mig og min ægtefælle/ partner deles nogenlunde ligeligt om det For det meste min ægtefælle/ partner Altid min ægtefælle/ partner En tredje person a. Vasker tøj b. Udfører småreparationer i huset c. Passer familiemedlemmer ved sygdom Køber dagligvarer d. ind e. Gør rent f. Laver mad a. Hvor mange timer bruger du i gennemsnit om ugen på husligt arbejde, når du medregner børnepasning og fritidsaktiviteter? Ved timer 10.b. Og hvad med din ægtefælle/partner? Hvor mange timer bruger han/hun i gennemsnit om ugen på husligt arbejde, når du medregner børnepasning og fritidsaktiviteter? timer 7

8 11. Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på den måde du og din ægtefælle/partner deler det huslige arbejde imellem jer? Jeg laver væsentlig mere, end hvad der med rimelighed kan anses som min del af de huslige pligter... 1 Jeg laver lidt mere, end hvad der med rimelighed kan anses som min del af de huslige pligter... 2 Jeg laver stort set, hvad der med rimelighed kan anses som min del af de huslige pligter... 3 Jeg laver lidt mindre, end hvad der med rimelighed kan anses som min del af de huslige pligter... 4 Jeg laver væsentlig mindre, end hvad der med rimelighed kan anses som min del af de huslige pligter Hvor ofte er du og din ægtefælle/partner e om fordelingen af det huslige arbejde? Flere gange om ugen... 1 Et par gange om måneden... 2 Et par gange om året... 3 Sjældnere... 4 Aldrig... 5 Ved

9 13. Hvem træffer/traf som regel beslutninger om børneopdragelse? (Hvis du aldrig har haft børn, bedes du sætte kryds i firkant 7: Ikke relevant: Har aldrig haft børn). For det meste mig... 1 For det meste min ægtefælle/partner... 2 Nogen gange mig, andre gange min ægtefælle/partner... 3 Vi tager/tog beslutningerne sammen... 4 Nogen andre tager/tog beslutningerne... 5 Ikke relevant: Har aldrig haft børn Når du og din ægtefælle/partner træffer beslutninger om følgende ting, hvem har så det endelige ord at skulle have sagt? Mest mig (Sæt venligst ét kryds i hver linie) Mest min ægtefælle/ partner Nogen gange mig, andre gange min partner Vi beslutter det sammen Andre har det endelige ord a. Valg af fælles weekendaktiviteter b. Anskaffelser af større ting til hjemmet

10 15. Hvem har den højeste indtægt af dig og din ægtefælle/partner, når alle former for indtægt medregnes? Min ægtefælle/partner har ingen indkomst... 1 Jeg har klart den højeste indkomst... 2 Jeg har den højeste indkomst... 3 Vi har stort set lige høj indkomst... 4 Min ægtefælle/partner har den højeste indkomst... 5 Min ægtefælle/partner har klart den højeste indkomst... 6 Ved I hvor høj grad er du enig eller i følgende påstande? Helt enig Delvis enig (Sæt venligst ét kryds i hver linie) Hverken enig eller Delvis Helt Ved a. Der er så meget der skal gøres derhjemme, at jeg tit når det hele Ikke relevant har noget arbejde (kun for c og d) b. Det er sjældent, at mit liv hjemme er stresset c. Der er så mange ting der skal gøres på mit arbejde, at jeg tit når det hele d. Det er sjældent, at mit job giver mig stress

11 17. Hvor ofte er følgende sket for dig i løbet af de seneste 3 måneder? (Hvis du har været i arbejde de seneste tre måneder, bedes du sætte kryds i de fire kasser med nr. 7). Flere gange om ugen (Sæt venligst èt kryds i hver linie) Flere gange om måneden En gang eller to Slet Ikke relevant har noget arbejde a. Jeg har været så træt, når jeg kom hjem fra arbejde, at jeg har orket de huslige pligter, som skulle gøres b. Det har været svært for mig at leve op til mine familieforpligtelser, på grund af den tid jeg har brugt på mit arbejde c. På grund af huslige pligter har jeg været så træt, at jeg har kunne gøre mit arbejde ordentligt d. Jeg har haft svært ved at koncentrere mig på mit job på grund af mine familieforpligtelser Hvis du lige nu skulle bedømme din tilværelse i almindelighed, hvor lykkelig eller ulykkelig vil du så sige, du er? Fuldstændig lykkelig... 1 Meget lykkelig... 2 Overvejende lykkelig... 3 Hverken lykkelig eller ulykkelig... 4 Overvejende ulykkelig... 5 Meget ulykkelig... 6 Fuldstændig ulykkelig... 7 Ved

12 19. Alt i alt, hvor tilfreds er du med dit (vigtigste) job? (Hvis du har erhvervsarbejde, bedes du sætte kryds i firkant 08). Fuldstændig tilfreds Meget tilfreds Overvejende tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Overvejende utilfreds Meget utilfreds Fuldstændig utilfreds Har erhvervsarbejde Ved Alt i alt, hvor tilfreds er du med dit familieliv? Fuldstændig tilfreds... 1 Meget tilfreds... 2 Overvejende tilfreds... 3 Hverken tilfreds eller utilfreds... 4 Overvejende utilfreds... 5 Meget utilfreds... 6 Fuldstændig utilfreds... 7 Ved

13 21. I perioden fra du blev født til du fyldte 14 år, havde din mor da erhvervsmæssig beskæftigelse i mindst 1 år? Ja, hun var erhvervsmæssigt beskæftiget... 1 Nej... 2 Ved Har du, eller har du haft børn fast boende hos dig. Det gælder både egne børn, evt. ægtefælles/partners børn og delebørn. Ja, har eller har haft børn boende fast... 1 Gå til spm. 23 Nej, har aldrig haft børn boende fast... 2 Gå til spm Arbejdede du på fuld tid, på del-tid eller slet... (Hvis du arbejdede på fuld-tid i nogle perioder og på del-tid i andre perioder, så angiv den arbejdstid der var mest typisk for perioderne i underspørgsmål a-d). (Du bedes sætte kryds i firkant nr. 7 Ikke relevant, hvis dine børn er nået de perioder, der spørges til i underspørgsmål b-d). Arbejdede på fuld tid (Sæt venligst ét kryds i hver linie) Arbejdede på del-tid Arbejdede Ikke relevant a. Efter at du blev gift, men inden du fik barn b. Mens du havde mindre børn der endnu var begyndt i skolen c. Efter at dit yngste barn var startet i skole d. Efter at børnene var flyttet hjemmefra

14 24. Og med hensyn til din ægtefælle/partner, arbejdede han/hun på fuld tid, på del-tid eller slet... (Hvis din ægtefælle/partner arbejdede på fuldtid i nogle perioder og på deltid i andre perioder, så angiv den arbejdstid, der var mest typisk for underspørgsmål a-d). (Hvis du har/havde ægtefælle/partner i de perioder, der spørges til, bedes du sætte kryds i firkant nr. 7 Ikke relevant. Du bedes også sætte kryds i firkant nr. 7, hvis dine børn er nået de perioder, der spørges til i underspørgsmål b-d). Arbejdede på fuld tid (Sæt venligst ét kryds i hver linie) Arbejdede på del-tid Arbejdede Ikke relevant a. Efter at I blev gift, men inden I fik børn b. Mens I havde mindre børn der endnu var begyndt i skolen c. Efter at jeres yngste barn var startet i skole d. Efter at børnene var flyttet hjemmefra Synes du kvinder burde arbejde på fuld tid, på del-tid eller slet, hvis de lever i et parforhold, men endnu har fået børn? Burde arbejde på fuld tid... 1 Burde arbejde på del-tid... 2 Burde slet arbejde... 3 Ved

15 26. I hvor høj grad er du enig eller i følgende påstande? Helt enig (Sæt venligst ét kryds i hver linie) Delvis enig Hverken enig eller Delvis Helt a. Mænd har generelt mistet deres traditionelle autoritet i de moderne familier b. I moderne familier er moderen først og fremmest blevet en service medarbejder, der sørger for at det praktiske i familien fungerer c. Det er helt naturligt, at kvinder selv køber hårde hvidevarer, uden at tage familien med på råd d. En god far er først og fremmest én, der undersøger de mange muligheder, moderne familier har i dag Her er et par spørgsmål om, hvordan du opfatter mødet med andre mennesker. Du bedes svare med ét af tallene på skalaen, fra 0-10, hvor 0 betyder slet vigtigt og 10 betyder meget vigtigt. De øvrige tal er mellemformer mellem disse to yderpunkter. a. Når man møder andre mennesker, hvor vigtigt er det så, at man gør eller siger noget for at vise, at man respekterer dem? Ved Slet vigtigt Meget vigtigt Ved

16 b. Når man møder andre mennesker, som man kan lide, eller som man er e med, hvor vigtigt er det så, at man gør eller siger noget for at vise, at man tolererer dem? Slet vigtigt Meget vigtigt Ved c. Når man møder andre mennesker, som har brug for hjælp, hvor vigtigt er det så, at man hjælper dem, uden at man forventer noget til gengæld? Slet vigtigt Meget vigtigt Ved De næste spørgsmål handler om dig selv. Er du..? Mand... 1 Kvinde Hvilket år er du født? Skriv år du er født: Hvad er din nuværende civilstand rent juridisk? Er du Gift... 1 Gå til spm. 32 Enke (mand)... 2 Gå til spm. 31 Fraskilt... 3 Gå til spm. 31 Separeret... 4 Gå til spm. 31 Aldrig gift... 5 Gå til spm Bor du sammen med en fast partner? Ja... 1 gå til spm. 33 Nej... 2 gå til spm

17 32. Bor du sammen med din ægtefælle? Ja... 1 Nej A. Hvor mange personer bor der i din husstand (medregn dig selv)? 1 person personer personer personer personer personer personer personer personer personer personer personer personer eller flere

18 B. Hvor mange personer i din husstand er mellem 6 og 17 år (begge år inklusiv)? Ingen personer mellem 6 og 17 år person mellem 6 og 17 år personer mellem 6 og 17 år personer mellem 6 og 17 år personer mellem 6 og 17 år personer mellem 6 og 17 år personer eller flere mellem 6 og 17 år C. Og hvor mange personer i din husstand er under 6 år? Ingen personer under 6 år person under 6 år personer under 6 år personer under 6 år personer under 6 år personer under 6 år personer eller flere under 6 år

19 34. Hvilken skoleuddannelse har du? (Skoleuddannelse omfatter kun folkeskolen og de gymnasiale uddannelser som fx almindeligt gymnasium, HF, HHX, HTX samt HH og HG). 7. klasse eller kortere klasse klasse, mellemskoleeksamen klasse, realeksamen... 4 Studentereksamen eller HF... 5 Højere Handelseksamen (HH, HG, HHX) eller højere teknisk eksamen (HTX)... 6 Andet Er du stadig i gang med en skoleuddannelse? Nej, har afsluttet folkeskole eller en af de øvrige skoleuddannelser, der er nævnt i spm Ja, stadig i gang med folkeskole eller en af de øvrige skoleuddannelser, der er nævnt i spm

20 36. Hvilken erhvervs- eller videregående uddannelse har du ud over skoleuddannelsen? (Hvis du har taget flere uddannelser, bedes du sætte kryds i firkanten med det højeste tal). Ingen erhvervsuddannelse Specialarbejder uddannelse EFG basis år (men 2. del) Lærlinge elev eller EFG-uddannelse Anden faglig uddannelse af mindst 12 måneders varighed... Kort videregående uddannelse (under 3 år) Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år) Lang videregående uddannelse (over 4 år) Anden erhvervsuddannelse Er du stadig i gang med en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse? 05 Er aldrig begyndt på en erhvervs- eller videregående uddannelse eller har afbrudt den før tid... 1 Nej, har afsluttet en erhvervs- eller videregående uddannelse... 2 Ja, stadig i gang med en erhvervs- eller videregående uddannelse Hvor mange års fuldtids-uddannelse har du i alt? (Her tænkes både på folkeskole, gymnasiale uddannelser inkl. HF, HHX, HTX, HH og HG samt erhvervs- og videregående uddannelse. Men erhvervspraktik, AMUkurser og lignende). Skriv antal år i alt: 20

21 39. Er du for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget? (Her tænkes på hovedbeskæftigelse). - Hvis du er studerende eller skoleelev med deltids- eller fritidsarbejde, bedes du afkrydse studerende eller skoleelev. - Lærlinge eller elever (med løn): Bemærk venligst, at der er en særlig svarkategori 9 for lærlinge og elever (med løn). - Hvis du er folkepensionist eller modtager tjenestemandspension, bedes du afkrydse disse med mindre du arbejder på deltid eller mere. - Afkryds kun kategorien husmoder/hjemmegående, hvis du tilhører nogle af de øvrige kategorier. Ja, lønmodtager på fuld tid (30 timer eller mere pr. uge) Gå til spm. 41 Ja, selvstændig (30 timer eller mere pr. uge) Gå til spm. 41 Ja, lønmodtager på deltid (10-29 timer pr. uge) Gå til spm. 41 Ja, selvstændig på deltid (10-29 timer pr. uge) Gå til spm. 41 Ja, lønmodtager på mindre end deltid (mindre end 10 timer pr. uge) Gå til spm. 41 Ja, men midlertidig fraværende p.g.a. sygdom og lignende Gå til spm. 41 Ja, men midlertidigt fraværende p.g.a. barsels, forældre eller uddannelsesorlov fra arbejdet Gå til spm. 41 Ja, medhjælpende ægtefælle, familiemedlem Gå til spm. 41 Ja, som lærling eller elev (med løn) Gå til spm. 41 Nej, arbejdsløs (herunder orlov fra arbejdsløshed) Gå til spm. 40 Nej, skoleelev (uden løn) Gå til spm. 40 Nej, studerende (uden løn) Gå til spm. 40 Nej, på efterløn eller overgangsydelse Gå til spm. 40 Nej, førtidspension Gå til spm. 40 Nej, pensionist i øvrigt (folke-/tjenestemandspension) Gå til spm. 40 Nej, husmoder/hjemmegående Gå til spm. 40 Nej, andet uden for arbejdsstyrken Gå til spm Har du tidligere været erhvervsmæssigt beskæftiget? Ja... 1 Gå til spm

22 Nej... 2 Gå til spm. 47 De næste spørgsmål handler om dit job. Hvis du er erhvervsmæssigt beskæftiget for tiden eller hvis du er pensioneret, bedes du tænke på dit seneste job, når du svarer. 41. Hvad er/var din stilling og branche helt nøjagtigt? Du bedes angive din stilling og branche så nøjagtigt som muligt: - Stilling f.eks. murermester, murersvend, murerarbejdsmand ( murer ). - Branche f.eks. autoværksted, plastindustri, plejehjem. Angiv din fulde stilling (din titel) og beskriv kort, hvad du primært laver/lavede på din arbejdsplads: Skriv hvilken branche du arbejder/arbejdede inden for: Ved Hvor mange timer arbejder/arbejdede du normalt om ugen? Skriv antal timer om ugen: Ved

23 43. Leder/ledte du eller er/var du ansvarlig for andres arbejde? Ja... 1 Nej... 2 Ved Er/var du offentligt ansat, privat ansat eller selvstændig? (Her tænkes på din hovedbeskæftigelse). Ansat i den offentlige sektor (stat, amt eller kommune)... 1 Gå til spm. 47 Ansat i en offentlig ejet virksomhed... 2 Gå til spm. 47 Ansat i privat virksomhed, herunder medhjælpende ægtefælle... 3 Gå til spm. 47 Selvstændig... 4 Gå til spm Har/havde du nogle ansatte? Ja... 1 Gå til spm. 46 Nej... 2 Gå til spm Hvor mange ansatte har/havde du? Skriv antal ansatte: 23

24 Hvis du er gift eller samlevende...gå videre med spm. 47 Ellers...Gå frem til spm Hvilken skoleuddannelse har din ægtefælle/samlever? 7. klasse eller kortere klasse klasse, mellemskoleeksamen klasse, realeksamen... 4 Studentereksamen eller HF... 5 Højere Handelseksamen (HH, HG, HHX) eller højere teknisk eksamen (HTX)... 6 Andet Hvilken erhvervs- eller videregående uddannelse har din ægtefælle/samlever ud over skoleuddannelsen? (Hvis din ægtefælle/samler har taget flere uddannelser, bedes du sætte kryds i firkanten med det højeste tal). Ingen erhvervsuddannelse Specialarbejder uddannelse EFG basis år (men 2. del) Lærlinge - elev eller EFG-uddannelse Anden faglig uddannelse af mindst 12 måneders varighed Kort videregående uddannelse (under 3 år) Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år) Lang videregående uddannelse (over 4 år) Anden erhvervsuddannelse

25 49. Er din ægtefælle/samlever for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget? (Her tænkes på hovedbeskæftigelse). - Hvis din ægtefælle/samlever er studerende eller skoleelev med deltids- eller fritidsarbejde, bedes du afkrydse studerende eller skoleelev. - Lærlinge eller elever (med løn): Bemærk venligst, at der er en særlig svarkategori 9 for lærlinge og elever (med løn). - Hvis din ægtefælle/samlever er folkepensionist eller modtager tjenestemandspension, bedes du afkrydse disse med mindre han/hun arbejder på deltid eller mere. - Afkryds kun kategorien husmoder/hjemmegående, hvis din ægtefælle/samlever tilhører nogle af de øvrige kategorier. Ja, lønmodtager på fuld tid (30 timer eller mere pr. uge) Gå til spm. 51 Ja, selvstændig (30 timer eller mere pr. uge) Gå til spm. 51 Ja, lønmodtager på deltid (10-29 timer pr. uge) Gå til spm. 51 Ja, selvstændig på deltid (10-29 timer pr. uge) Gå til spm. 51 Ja, lønmodtager på mindre end deltid (mindre end 10 timer pr. uge) Gå til spm. 51 Ja, men midlertidig fraværende p.g.a. sygdom og lignende Gå til spm. 51 Ja, men midlertidigt fraværende p.g.a. barsels, forældre eller uddannelsesorlov fra arbejdet Gå til spm. 51 Ja, medhjælpende ægtefælle, familiemedlem Gå til spm. 51 Ja, som lærling eller elev (med løn) Gå til spm. 51 Nej, arbejdsløs (herunder orlov fra arbejdsløshed) Gå til spm. 50 Nej, skoleelev (uden løn) Gå til spm. 50 Nej, studerende (uden løn) Gå til spm. 50 Nej, på efterløn eller overgangsydelse Gå til spm. 50 Nej, førtidspension Gå til spm. 50 Nej, pensionist i øvrigt (folke-/tjenestemandspension) Gå til spm. 50 Nej, husmoder/hjemmegående Gå til spm. 50 Nej, andet uden for arbejdsstyrken Gå til spm

26 50. Har din ægtefælle/samlever tidligere været erhvervsmæssigt beskæftiget? Ja... 1 Gå til spm. 51 Nej... 2 Gå til spm. 54 De næste spørgsmål handler om din ægtefælles/samlevers job. Hvis han/hun er erhvervsmæssigt beskæftiget for tiden eller hvis han/hun er pensioneret, bedes du tænke på hans/hendes seneste job, når du svarer. 51. Hvad er/var din ægtefælle/samlevers stilling og branche helt nøjagtigt? Du bedes angive din ægtefælles/samlevers stilling og branche så nøjagtigt som muligt: - Stilling f.eks. murermester, murersvend, murerarbejdsmand ( murer ). - Branche f.eks. autoværksted, plastindustri, plejehjem. Angiv din ægtefælle/samleverskes fulde stilling (titel) og beskriv kort, hvad han/hun primært laver/lavede på sin arbejdsplads: Skriv hvilken branche din ægtefælle/samlever arbejder/arbejdede inden for: Ved

27 52. Er/var din ægtefælle/samleverske offentligt ansat, privat ansat eller selvstændig? (Her tænkes på hovedbeskæftigelsen). Ansat i den offentlige sektor (stat, amt eller kommune)... 1 Ansat i en offentlig ejet virksomhed... 2 Ansat i privat virksomhed, herunder medhjælpende ægtefælle... 3 Selvstændig Hvor mange timer arbejder/arbejdede din ægtefælle/samlever normalt om ugen? Skriv antal timer om ugen: Ved Er eller har du tidligere været medlem af en fagforening? Ja, er medlem af en fagforening... 1 Nej, men har tidligere været medlem af en fagforening... 2 Nej, har aldrig været medlem af en fagforening Er du medlem af Folkekirken eller et andet religiøst trossamfund? Ja, medlem af Folkekirken... 1 Ja, medlem af et katolsk trossamfund... 2 Ja, medlem af et jødisk trossamfund... 3 Ja, medlem af et muslimsk trossamfund... 4 Ja, medlem af et andet trossamfund... (Skriv hvilket: ) Nej, medlem af noget religiøst trossamfund... 6 Ved

28 56. Hvor ofte går du til gudstjeneste? Flere gange om ugen En gang om ugen gange om måneden En gang om måneden Flere gange om året En gang om året Mindre end en gang om året Aldrig Ved I vores samfund taler man nogle gange om, at der findes visse grupper, der opfattes som højere placeret i samfundet og andre grupper, der opfattes som lavere placeret. Nedenfor er en skala, der går fra top til bund. Hvis du skulle placere dig selv på denne skala, hvor skulle det så være? 10 Toppen Bunden

29 58. Er det sted du bor en En storby... 1 En forstad til en storby... 2 En by (mindre end en storby)... 3 En landsby... 4 En gård, et landsted eller lignende Hvor mange indbyggere er der i den by, hvor du bor? (Hvis du bor i Hovedstadsområdet (København og Frederiksberg kommune samt København og Frederiksborg amt, bedes du sætte kryds i kasse nr. 1, uanset hvor mange indbyggere der er i den by, du bor i). Bor i Hovedstadsområdet (København og Frederiksberg kommune, samt København og Frederiksborg amt) Mindre end 5000 indbyggere... 2 En by med indbyggere... 3 En by med indbyggere... 4 En by med indbyggere... 5 Ved Hvad er dit postnummer? Notér postnummer: 29

30 61. Stemte du ved det sidste folketingsvalg d. 20. november 2001, eller var der noget som gjorde, at du havde mulighed for eller lyst til at stemme? Ja, jeg stemte... 1 Gå til spm. 62 Nej, jeg stemte, men var stemmeberettiget... 2 Gå til spm. 63 Nej, jeg stemte, og var stemmeberettiget... 3 Gå til spm Hvilket parti stemte du på? A. Socialdemokratiet B. Det radikale venstre C. Det konservative folkeparti D. Centrum-demokraterne F. Socialistisk folkeparti O. Dansk folkeparti Q. Kristeligt folkeparti V. Venstre Z. Fremskridtspartiet Ø. Enhedslisten Andre partier Stemte blankt Husker Ved

31 63. Tænker du i almindelighed på dig selv som tilhænger af et bestemt parti? Ja... 1 Gå til spm. 64 Nej... 2 Gå til spm. 65 Ved... 8 Gå til spm Hvilket parti er der tale om? A. Socialdemokratiet B. Det radikale venstre C. Det konservative folkeparti D. Centrum-demokraterne F. Socialistisk folkeparti O. Dansk folkeparti Q. Kristeligt folkeparti V. Venstre Z. Fremskridtspartiet Ø. Enhedslisten Andre partier

32 65. Hvad er din samlede årsindtægt brutto dvs. før skat? (Med samlede årsindtægt tænkes på alle former for indtægt, herunder løn, pension, B-indkomst, børnebidrag m.v.). Under kr kr kr kr kr kr kr kr kr. eller derover

33 66. Hvad er husstandens samlede årsindtægt brutto dvs. før skat? (Med samlede årsindtægt tænkes på alle former for indtægt, herunder løn, pension, B-indkomst, børnebidrag m.v.). ) Under kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr million kr. eller derover TAK FOR HJÆLPEN. 33

Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire

Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire 0 + IP.nr.: Int.nr.: OM DET AT VÆRE DANSK Spørgeskema Institut for økonomi, politik og forvaltning, Aalborg Universitet & Socialforskningsinstituttet

Læs mere

December Familie og kønsroller i Danmark + Sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark. Spørgeskema

December Familie og kønsroller i Danmark + Sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark. Spørgeskema December 2012 Familie og kønsroller i Danmark + Sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark Spørgeskema ISSP 2012 1. Vi vil gerne starte med nogle spørgsmål om kvinder. I hvor høj grad er du enig eller i følgende

Læs mere

Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire

Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire IP.nr.: Int.nr.: Sociale forhold og personlig netværk Spørgeskema Socialforskningsinstituttet Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet

Læs mere

Denmark ISSP 2006 Role of Government IV Questionnaire

Denmark ISSP 2006 Role of Government IV Questionnaire + 0 Denmark ISSP 2006 Role of Government IV Questionnaire + 0 2 + IP. nr.: Danskerne og det offentlige Us. 5831 Januar 2008 2 + + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede

Læs mere

Om at være borger i Danmark

Om at være borger i Danmark + 0 IP. nr.: Int. nr.: Om at være borger i Danmark Us. 5708 November - December 2004 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om at udfylde alle spørgsmål og aflevere

Læs mere

«ID» - «EXTERNKE» Undersøgelse om danskernes holdning til miljø og økologi

«ID» - «EXTERNKE» Undersøgelse om danskernes holdning til miljø og økologi Undersøgelse om danskernes holdning til miljø og økologi 1 1a. Hvilket af disse politiske spørgsmål, mener du, er det vigtigste for Danmark i dag? q Sundhed q Uddannelse q Kriminalitet q Miljø q Indvandring

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

Danskerne og fritidslivet

Danskerne og fritidslivet IP. nr.: Danskerne og fritidslivet Us. 5831 Januar 2008 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede Dem om at udfylde alle spørgsmål og aflevere skemaet retur i vedlagte svarkuvert.

Læs mere

Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009

Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009 + 0 IP. nr.: Int. nr.: Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om at udfylde alle spørgsmål og aflevere skemaet retur

Læs mere

Working Paper - Department of Economics, Politics and Public Administration, Aalborg University

Working Paper - Department of Economics, Politics and Public Administration, Aalborg University Working Paper - Department of Economics, Politics and Public Administration, Aalborg University Technical report ISSP 2001 Social Networks Mette Tobiasen ISSN 1396-3503 2005:2 IP.nr.: Int.nr.: Sociale

Læs mere

Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire

Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire Løbenr. MILJØ Aalborg Universitet Februar 2001 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem.

Læs mere

Denmark ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire

Denmark ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire Denmark ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire + 0 IP. nr.: Int. nr.: Danskerne og fritidslivet Us. 5889 April 2008 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede

Læs mere

RELIGION. Hvad er dine holdninger til religion? Og hvor engageret er du i religiøse aktiviteter? ISSP 2008

RELIGION. Hvad er dine holdninger til religion? Og hvor engageret er du i religiøse aktiviteter? ISSP 2008 + 0 IP. nr.: RELIGION Hvad er dine holdninger til religion? Og hvor engageret er du i religiøse aktiviteter? ISSP 2008 Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet Us. nr. 5935-0 +

Læs mere

Denmark ISSP 2013 National Identity III Questionnaire

Denmark ISSP 2013 National Identity III Questionnaire Denmark ISSP 2013 National Identity III Questionnaire Velkommen til ISSP 2013 - National Identitet Hvad er din holdning? Ofte diskuteres danskernes holdninger til forskellige dele af vores samfund. Men

Læs mere

Denmark ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire

Denmark ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire Denmark ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire Velkommen til ISSP 2014 - Om at være borger i Danmark Hvad er din holdning? Ofte diskuteres danskernes holdninger til forskellige dele af vores samfund. Men

Læs mere

Hvad er din holdning? Ofte diskuteres danskernes holdninger til forskellige dele af vores samfund. Men hvad mener danskerne egentlig?

Hvad er din holdning? Ofte diskuteres danskernes holdninger til forskellige dele af vores samfund. Men hvad mener danskerne egentlig? Velkommen til ISSP 2015-16 - Om danskernes forhold til det offentlige og danskernes arbejdsliv Hvad er din holdning? Ofte diskuteres danskernes holdninger til forskellige dele af vores samfund. Men hvad

Læs mere

De kan benytte følgende skala til Deres besvarelse. INTV: Vis kort 1 (13599). [13599Sp1B] Info1 Sp.1. - fortsat. 4. Lidt mindre tid [4]

De kan benytte følgende skala til Deres besvarelse. INTV: Vis kort 1 (13599). [13599Sp1B] Info1 Sp.1. - fortsat. 4. Lidt mindre tid [4] [13599Sp1A] Sp.1. Lad os antage, at De kunne ændre den måde, De bruger Deres tid på, således at De kunne bruge mere tid på nogle ting og mindre tid på andre. Hvilke af de aktiviteter, som jeg nu vil læse

Læs mere

Denmark ISSP 2005 Work Orientations III Questionnaire

Denmark ISSP 2005 Work Orientations III Questionnaire Denmark ISSP 2005 Work Orientations III Questionnaire + 0 IP. nr.: Danskernes arbejdsliv Us. nr. 5780 Maj-juni 2006 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om

Læs mere

Løbenr. LIGHED - ULIGHED. Aalborg Universitet. November 2000

Løbenr. LIGHED - ULIGHED. Aalborg Universitet. November 2000 Løbenr. _ LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk.

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk. Infotekst 1: De første handler om dit nærmiljø og dit netværk. 1. Hvilken slags bolig bor du i? Lejet lejlighed Rækkehus, kædehus, villa, parcelhus, landbrugsejendom Ejerlejlighed Andelslejlighed Lejet

Læs mere

Borgerlige vælgere vilde med Obama

Borgerlige vælgere vilde med Obama Borgerlige vælgere vilde med Obama Kun hver 4. danske vælger mener valget mellem Obama og McCain er uden betydning for Danmark og langt de fleste også borgerlige ville stemme på Obama. Kun 6 % synes Bush

Læs mere

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk.

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk. Infotekst 1: De første handler om dit nærmiljø og dit netværk. 1. Hvilken slags bolig bor du i? Lejet lejlighed Rækkehus, kædehus, villa, parcelhus, landbrugsejendom Ejerlejlighed Andelslejlighed Lejet

Læs mere

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Denmark

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Denmark ISSP 1998 Religion II - Questionnaire - Denmark [16345info1] De næste spørgsmål handler om Deres holdninger til nogle forskellige ting i tilværelsen. For en del af spørgsmålene vil vi vise Dem et kort,

Læs mere

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Skema 2 Til studerende, arbejdsløse, pensionister og øvrige uden beskæftigelse eller bibeskæftigelse Udfyld venligst Skemaet tilhører 1-Mand Fødselsår 19 2-Kvinde

Læs mere

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ MAND... 2: 1 KVINDE...

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ MAND... 2: 1 KVINDE... NÅR VI SPØRGER TIL DERES HOLDNING TIL KOMMUNEN, ER DET DERES BOPÆLSKOMMUNE VI MENER, ALTSÅ KOMMUNENS NAVN, OG IKKE KOMMUNERNE I ALMINDELIGHED. KØN MAND... 2: 1 KVINDE... 2 HVAD ER DERES ALDER? +-+-+ 3:

Læs mere

Børns velfærd, sundhed og trivsel i et forløbsperspektiv for børn født i Fædreskema

Børns velfærd, sundhed og trivsel i et forløbsperspektiv for børn født i Fædreskema 0 + IP.nr.: Int.nr.: Børns velfærd, sundhed og trivsel i et forløbsperspektiv for børn født i 1995 Fædreskema Skemaet er henvendt til barnets far, med mindre der er tale om, at faren har forældremyndigheden

Læs mere

460 responses. Holdninger til integration. Demogra. Dit køn (udfyld selv uden at spørge) Hvor gammel er du? QUESTIONS RESPONSES 460

460 responses. Holdninger til integration. Demogra. Dit køn (udfyld selv uden at spørge) Hvor gammel er du? QUESTIONS RESPONSES 460 Holdninger til integration QUESTIONS RESPONSES 460 SUMMARY INDIVIDUAL Accepting responses Demogra Dit køn (udfyld selv uden at spørge) 53.3% Mand Kvinde 46.7% Hvor gammel er du? https://docs.google.com/forms/d/16fzw8q1ff7zqaluroer-gx5nbbjnhvd_abpgmach4r0/edit#responses

Læs mere

Lukningen af Thomas B. Thriges gade

Lukningen af Thomas B. Thriges gade Side 1 af 5 Lukningen af Thomas B. Thriges gade I denne meningsmåling vil vi undersøge odenseanernes holdning til lukningen af Thomas B. Thriges gade og omdannelsen af Odense centrum. Undersøgelsen er

Læs mere

Eurostat ad hoc modul

Eurostat ad hoc modul Eurostat ad hoc modul BXPARHAT_. Har en af dine forældre en videregående uddannelse? Fx universitet, handelshøjskole, folkeskolelærer, sygeplejerske, pædagog eller andre kortere videregående uddannelser:

Læs mere

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater To ud af tre vælgere mener, at dobbeltmandater gør det stort set umuligt at passe det politiske arbejde ordentligt, mens kun hver sjette ser det som en styrke.

Læs mere

Er du...? Mand ,0% Kvinde ,0% Total ,0% Alder

Er du...? Mand ,0% Kvinde ,0% Total ,0% Alder Er du...? Mand 2172 48,0% Kvinde 2351 52,0% Alder 15-19 år 351 7,8% 20-29 år 631 14,0% 30-39 år 760 16,8% 40-49 år 816 18,0% 50-59 år 725 16,0% 60-69 år 782 17,3% 70+ 458 10,1% Region Hovedstaden 1343

Læs mere

Myter om efterløn holder ikke

Myter om efterløn holder ikke Myter om efterløn holder ikke Kun hver femte efterlønner angiver at være helt frisk, mens hver anden føler sig nedslidt. Halvdelen vil dog kunne passe et deltidsjob eller mere og et flertal af efterlønnerne

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema. ESS 5. runde, 2010 US NR.: 4252. Indsamlingsperiode: 2010-2011

Forevisningskort til hovedskema. ESS 5. runde, 2010 US NR.: 4252. Indsamlingsperiode: 2010-2011 ESS DOCUMENT DATE: 15.09.2010 Forevisningskort til hovedskema ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: 2010-2011 Spørgsmål: A1, A2, A3, A4, A5, A6 KORT 1 Slet ingen tid Mindre

Læs mere

Offentligt ansatte vil dele milliarderne

Offentligt ansatte vil dele milliarderne Offentligt ansatte vil dele milliarderne Et flertal af danskerne også privat ansatte - bakker op om, at staten skal afsætte en særlig pulje penge til offentligt ansatte. Puljen skal dog gå til alle faggrupper

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema ESS 6. runde, 2012 INDHOLDSFORT5EGNELSE

Forevisningskort til hovedskema ESS 6. runde, 2012 INDHOLDSFORT5EGNELSE ESS DOCUMENT DATE: 17.12.2012 Forevisningskort til hovedskema ESS 6. runde, 2012 INDHOLDSFORT5EGNELSEE US NR.: 4527 Indsamlingsperiode: 2013 Us.4527 runde 6 Spørgsmål: A1, A2 KORT 1 Slet ingen tid Mindre

Læs mere

Monitorering af rygevaner, 2003 Krydstabeller - mænd

Monitorering af rygevaner, 2003 Krydstabeller - mænd Monitorering af rygevaner, 2003 Krydstabeller - mænd Monitorering af danskernes rygevaner, 2003 - Mænd Side 1 5. Ryger du? 5. Ryger du? Ja, hver dag Ja, mindst en gang om ugen Ja, men sjældnere end hver

Læs mere

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi Tillykke! Tænk bare. Et nyt lille barn, dreng eller pige. Jeres barn. Noget I har sammen, og som ingen andre har så meget del i, som far

Læs mere

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre Danskerne vil af med mellem- og topskatten Danskerne er parate til at skrotte både mellem- og topskatten ved en kommende skattereform. Det viser en meningsmåling foretaget af Megafon. Således erklærer

Læs mere

Sektion H/i Version A

Sektion H/i Version A + 1 Sektion H/i Version A + 1 + 2 Filter: Hvis IP er en mand... 1 Gå til spm. HF1 Hvis IP er en kvinde... 2 Gå til spm. HF2 HF1 KORT A. Nu vil jeg kort beskrive nogle forskellige personer. Lyt til hver

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema. ESS 4. runde, 2008 US NR.: 4106

Forevisningskort til hovedskema. ESS 4. runde, 2008 US NR.: 4106 ESS DOCUMENT DATE: 25.08.08 Forevisningskort til hovedskema ESS 4. runde, 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4106 Indsamlingsperiode: 2008 Spørgsmål: A1, A2, A3, A4, A5, A6 KORT 1 Slet ingen tid... 00 Mindre

Læs mere

Levevilkårsundersøgelse 2005

Levevilkårsundersøgelse 2005 Nr. Levevilkårsundersøgelse 2005 Skema 2 Øvrige familiemedlemmer Sådan udfylder De skemaet De fleste spørgsmål besvares ved at sætte et kryds i rubrikken ud for svaret. Ved nogle spørgsmål er der skrevet

Læs mere

Sektion H/i. Version B

Sektion H/i. Version B Sektion H/i Version B 1 Filter: Hvis IP er en mand... 1 Gå til spm. HF1 Hvis IP er en kvinde... 2 Gå til spm. HF2 HF1 KORT A. Nu vil jeg kort beskrive nogle forskellige personer. Lyt til hver beskrivelse

Læs mere

TNS Gallup December 2007

TNS Gallup December 2007 Køn MAND 1230 100,0% KVINDE 0 - Alder 15-19 år 126 10,3% 20-29 år 140 11,4% 30-39 år 223 18,1% 40-49 år 229 18,6% 50-59 år 206 16,7% 60-69 år 172 14,0% 70+ år 134 10,9% Region Hovedstaden 388 31,6% Sjælland

Læs mere

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte)

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte) Danskernes tryghed Endeligt skema DK2004-283 X:\Kunder og Job\Kunder\Advice Analyse\Ordrer\DK2004-283\Dk2004-283\Endeligt skema.doc Last printed: 06-12-2004 10:44 Tekniske specifikationer: De oprindelige

Læs mere

Arbejde, ledighed og tilbagetrækning 2006-2008

Arbejde, ledighed og tilbagetrækning 2006-2008 Arbejde, ledighed og tilbagetrækning 2006-2008 Teknisk rapport Modul 4 David Hedegaard Andersen CCWS Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Aalborg Universitet August 2008 Arbejde og tilbagetrækning

Læs mere

*** DENNE BLOK ER EN GENTAGELSE FRA 2009 MÅLINGEN FOR FULD SAMMENLIGNELIGHED MED 2005/09 ***

*** DENNE BLOK ER EN GENTAGELSE FRA 2009 MÅLINGEN FOR FULD SAMMENLIGNELIGHED MED 2005/09 *** > Goddag, du taler med fra Jysk Analyse. Vi er igang med en undersøgelse i din region. Din husstand er blevet tilfældigt udvalgt til at deltage og i den forbindelse vil vi gerne have lov

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

Levevilkårsundersøgelse 2007

Levevilkårsundersøgelse 2007 Nr. Levevilkårsundersøgelse 2007 Skema 2 Øvrige familiemedlemmer Sådan udfylder De skemaet Spørgsmålene besvares ved at sætte et kryds i rubrikken ud for svaret. Ud for nogle svar er der skrevet "Gå til

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredsheden med plejeboligen

Undersøgelse af brugertilfredsheden med plejeboligen IP. nr.: Int. nr.: Undersøgelse af brugerheden med plejeboligen Us. 5955-1 September 2009 + 0 + nvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerundersøgelser på ældreområdet,

Læs mere

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Skema 1 Til lønmodtagere, selvstændige og øvrige med beskæftigelse eller bibeskæftigelse Udfyld venligst Skemaet tilhører 1-Mand Fødselsår 19 2-Kvinde HvilkendatoharDeudfyldt

Læs mere

TNS Gallup December 2007

TNS Gallup December 2007 Køn MAND 0 - KVINDE 1275 100,0% Alder 15-19 år 120 9,4% 20-29 år 115 9,0% 30-39 år 242 19,0% 40-49 år 222 17,4% 50-59 år 205 16,1% 60-69 år 177 13,9% 70+ år 193 15,2% Region Hovedstaden 372 29,1% Sjælland

Læs mere

Forventninger til 2013

Forventninger til 2013 Region Syddanmarks Borgerpanel Forventninger til 2013 Region Syddanmarks Borgerpanel er et repræsentativt panel af mere end 1000 borgere over 15 år i Region Syddanmark. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Unge 18. juni Public 56429

TNS Gallup - Public Tema: Unge 18. juni Public 56429 TNS Gallup - Public Tema: Unge 18. juni 2009 Public 56429 Metode Feltperiode: 12. juni 18. juni 2009 Målgruppe: Unge på 15-25 år Repræsentativ på køn, alder og region. Metode: G@llupForum (webinterviews)

Læs mere

Kort 2. Ingen adgang hjemme eller på arbejde...

Kort 2. Ingen adgang hjemme eller på arbejde... Kort 1 Slet ingen tid... 00 Mindre end ½ time... 01 ½ time til 1 time... 02 Mere end 1 time, højst 1½ time... 03 Mere end 1½ time, højst 2 timer... 04 Mere end 2 timer, højst 2½ time... 05 Mere end 2½

Læs mere

TNS Gallup December 2007

TNS Gallup December 2007 Køn MAND 1230 49,1% KVINDE 1275 50,9% Alder 15-19 år 246 9,8% 20-29 år 255 10,2% 30-39 år 465 18,6% 40-49 år 451 18,0% 50-59 år 411 16,4% 60-69 år 349 13,9% 70+ år 328 13,1% Region Hovedstaden 760 30,3%

Læs mere

Spørgsmål og svar oplevet af interviewerne

Spørgsmål og svar oplevet af interviewerne Spørgsmål og svar oplevet af interviewerne Lone Kirsten Rasmussen Danmarks Statistik DST Survey lkr@dst.dk 21. marts 2017 Spørgsmål til forskellige indsamlingstyper Kun Web (Papir) Web (Papir) Telefon

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Index Danmark/Gallup

Index Danmark/Gallup Index Danmark/Gallup DAGENS MEDICIN Interviewperiode: 1. halvår 2010 Projektnr.: 21018 Kunde: A/S Rapporteringsmåned: Christian IX's Gade September 2010 1006 Kbh K Denne rapport må ikke offentliggøres

Læs mere

De rigeste flygter fra den offentlige velfærd

De rigeste flygter fra den offentlige velfærd De rigeste flygter fra den offentlige velfærd Danskere som tjener over 50.000 om måneden fravælger i stigende grad offentlige tilbud som skoler og hospitaler til fordel for private. Samtidig svinder deres

Læs mere

Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt unge under uddannelse. Spørgeskema

Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt unge under uddannelse. Spørgeskema Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt unge under uddannelse Spørgeskema Om dig 1. Hvor gammel er du? (1) 2. Er du? (1) Kvinde (2) Mand 3. Hvad er din sidst afsluttede grunduddannelse? (Har

Læs mere

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Næsten 100.000 danskere har tegnet en lønsikring som tillæg til dagpengene især vellønnede forsikrer sig. Samtidig mener næsten hver anden, at lønsikringen øger

Læs mere

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Op mod hver anden dansker flere kvinder end mænd - mener, at børnefamilier skal have ret til at gå på deltid, mens de har børn under seks år. På spørgsmålet

Læs mere

Spørgeskemaanalyse i byer med lukningstruede dagligvarebutikker

Spørgeskemaanalyse i byer med lukningstruede dagligvarebutikker Notat Projekt: Spørgeskemaanalyse i byer med lukningstruede dagligvarebutikker Dato: 6. december 2013 Udarbejdet af: Jonas Herby og Casper Tolstrup Spørgeskemaanalyse i byer med lukningstruede dagligvarebutikker

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der netop er begyndt på. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der netop er begyndt på. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der netop er begyndt på Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Sådan udfyldes skemaet Vi håber, at du vil besvare nedenstående

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Levevilkårsundersøgelse 2010

Levevilkårsundersøgelse 2010 Nr. Levevilkårsundersøgelse 2010 Skema 1 Husstanden og den udtrukne person Sådan udfylder du skemaet Spørgsmålene besvares ved at sætte et kryds i rubrikken ud for svaret. Ud for nogle svar er der skrevet

Læs mere

Hjemmegående indvandrerkvinder vil gerne i job

Hjemmegående indvandrerkvinder vil gerne i job Hjemmegående indvandrerkvinder vil gerne i job Flygtninge- og indvandrerkvinder uden for arbejdsmarkedet er motiverede til at komme i arbejde. For otte ud af ti er det vigtigt at have et arbejde. 54 procent

Læs mere

Uddannelse. 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse?

Uddannelse. 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? Uddannelse 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? 2. Hvor tilfreds eller utilfreds er du med adgangen til kompetencegivende uddannelser i dit område? Med "dit område" menes i rimelig køreafstand.

Læs mere

Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv

Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv Maj 2007 Side 2 af 34 Indledning...3 Nogle hovedresultater af FOAs medlemsundersøgelse...3 Tilfredshed med arbejdstidens placering, den samlede

Læs mere

Spørgeskema. Voksne 19-100 år. (Dansk)

Spørgeskema. Voksne 19-100 år. (Dansk) Spørgeskema Voksne 19-100 (Dansk) Kære beboer Eksempel: 15. Hvor stor en del af et bor du i dit boligområde? Hele et Over halvdelen af et Under halvdelen af et 1 måned eller mindre www.naboskabet.dk

Læs mere

FORÆLDER. Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling

FORÆLDER. Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling FORÆLDER Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen af Funktionel Familieterapi (FFT). I spørgeskemaet bliver du spurgt til dit barn og jeres familie.

Læs mere

Krydstabeller Thorning, side 1/23

Krydstabeller Thorning, side 1/23 Krydstabeller, 25. 27. juni 2012 MEGAFON/TV 2 Nyhederne/Politiken Thorning, 1.030 respondenter 04. Regeringen med Helle 03. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo

Læs mere

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Januar 205 Metode Interviewmetode Undersøgelsen om værdig ældrepleje er gennemført for Ældre Sagen i forbindelse med Voxmeters

Læs mere

[Introduktion] Goddag, mit navn er Torben Holm Jeg ringer fra analysefirmaet Capacent. Taler jeg [2. Børn] [1. Nærmiljø, netværk]

[Introduktion] Goddag, mit navn er Torben Holm Jeg ringer fra analysefirmaet Capacent. Taler jeg [2. Børn] [1. Nærmiljø, netværk] [Introduktion] Goddag, mit navn er Torben Holm Jeg ringer fra analysefirmaet Capacent. Taler jeg med @name? (Når relevante person er i røret) Goddag, mit navn er... Jeg ringer fra analysefirmaet Capacent.

Læs mere

Nr. DANMARKS ~ ~~M';IR~iIK ~ STATISTIK Levevilkårsundersøgelse 2004 Skema 3 Stikprøvepersonen- - 1. Hvad er Deres hoved beskæftigelse på nuværende tidspunkt? Erhvervsarbejde, lønmodtager D 01 Erhvervsarbejde,

Læs mere

Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt

Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt Fedme påfører samfundet store udgifter, så samfundet har ret til at blande sig i den enkeltes vægt, mener 55 % af danskerne. Tre ud af fire siger også ok

Læs mere

Levevilkårsundersøgelse 2012. Skema 1 Husstanden og den udtrukne person

Levevilkårsundersøgelse 2012. Skema 1 Husstanden og den udtrukne person Levevilkårsundersøgelse 22 Skema 1 Husstanden og den udtrukne person Sådan udfylder du skemaet Spørgsmålene besvares ved at sætte et kryds i rubrikken ud for svaret. Ud for nogle svar er der skrevet "Gå

Læs mere

10. Spørgeskema til personer visiteret til fleksjob

10. Spørgeskema til personer visiteret til fleksjob IP.nr: Int.nr.: 10. Spørgeskema til personer visiteret til fleksjob FORTROLIGT SFI Us. 4711 Maj 2014 1 Tekst 0: Allerførst vil jeg spørge om din tilknytning til arbejdsmarkedet Sp. 0 Hvad er din aktuelle

Læs mere

Familiepolitik er usynlig for danskerne

Familiepolitik er usynlig for danskerne Familiepolitik er usynlig for danskerne Næsten hver anden dansker kan ikke få øje på noget parti, der specielt kæmper børnefamiliernes sag. Når danskerne skal pege på de partier, der bedst kæmper børnefamiliernes,

Læs mere

Levevilkårsundersøgelse 2011. Skema 1 Husstanden og den udtrukne person

Levevilkårsundersøgelse 2011. Skema 1 Husstanden og den udtrukne person Levevilkårsundersøgelse 21 Skema 1 Husstanden og den udtrukne person Sådan udfylder du skemaet Spørgsmålene besvares ved at sætte et kryds i rubrikken ud for svaret. Ud for nogle svar er der skrevet "Gå

Læs mere

Bilag 1 X X X. Spørgeskema

Bilag 1 X X X. Spørgeskema Bilag 1 Spørgeskema En sociologisk undersøgelse som handler om balancegangen mellem danske lønmodtageres arbejdsog familieliv, og der vil derfor blive spurgt ind til både erhvervsrelateret oplevelser og

Læs mere

P57317 - OPEC - 2BOELGE - NY VERSION

P57317 - OPEC - 2BOELGE - NY VERSION P - OPEC - BOELGE - NY VERSION SKEMA Velkomment til Københavns Universitets Valgpanel. at deltage i valgpanelet bidrager du til et stort forskningsprojekt om valgkampe og folketingsvalg finansieret af

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen

Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen IP. nr.: Int. nr.: Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen Us. 5954 September 2009 + 0 SPØRGESKEMA TIL HJEMMEHJÆLPSMODTAGERE Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål

Læs mere

Working Paper - Department of Economics, Politics and Public Administration, Aalborg University

Working Paper - Department of Economics, Politics and Public Administration, Aalborg University Working Paper - Department of Economics, Politics and Public Administration, Aalborg University Technical report ISSP 2002 Gender and Family Mette Tobiasen ISSN 1396-3503 2005:3 Technical report ISSP 2002

Læs mere

KORT 4 KORT 3. De fleste mennesker ville prøve at. De fleste mennesker ville prøve. på at være reelle. udnytte mig. Man kan ikke være for forsigtig 00

KORT 4 KORT 3. De fleste mennesker ville prøve at. De fleste mennesker ville prøve. på at være reelle. udnytte mig. Man kan ikke være for forsigtig 00 KORT 3 Man kan ikke være for forsigtig 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 De fleste mennesker er til at stole på 10 KORT 4 De fleste mennesker ville prøve at udnytte mig De fleste mennesker ville prøve på at

Læs mere

ENDELIGT SPØRGESKEMA. ESS 3. runde, 2006/7 US NR.: 5819

ENDELIGT SPØRGESKEMA. ESS 3. runde, 2006/7 US NR.: 5819 ESS DOKUMENTDATO: 15.09.06 ENDELIGT SPØRGESKEMA ESS 3. runde, 2006/7 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 5819 Indsamlingsperiode: September-december 2006 1 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid

Læs mere

Valgundersøgelsen 2001

Valgundersøgelsen 2001 Valgundersøgelsen 2001 TEKNISK RAPPORT Modul 4 Spørgeskema og svarkort Jørgen Goul Andersen Jakob Rathlev Claus Hansen Henrik Jørgensen Gregers Lehrmann Bruun Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning

Læs mere

TILFLYTTERANALYSEN 2016

TILFLYTTERANALYSEN 2016 Sagsnr. 00.13.02-P05-1-15 Sagsbehandler Anette Olsen TILFLYTTERANALYSEN 2016 18.07.2016 FAKTA OM TILFLYTTERNE FRA TILFLYTTERANALYSEN - 34 % af tilflytterne har tidligere boet i Hedensted Kommune. - 29

Læs mere

Mrs. 11 procent ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 18/2009 DATO: 18.05.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Mrs. 11 procent ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 18/2009 DATO: 18.05.2009 LINK TIL ARTIKEL I Mrs. 11 procent Effekten af Lene Espersen som formand for de konservative er begrænset udenfor V og K s egen vælgerskare. Og her er opbakningen til hende som eventuel ny statsminister halveret på 3 måneder.

Læs mere

S P Ø R G E S K E M A

S P Ø R G E S K E M A Bilag 10: Spørgeskema til hjemmeudfyldning S P Ø R G E S K E M A Handelshøjskolen i Århus 2005 Undersøgelse af prisviden blandt kunder i Føtex og Bilka 2005 IP Nummer: xxxx xxxx-xxxx-xxxx 461 Velkommen

Læs mere

Fædres brug af orlov

Fædres brug af orlov Fædres brug af orlov Forord I Danmark er der fleksible regler for, hvordan far og mor kan fordele forældreorloven imellem sig. Regeringen ønsker ikke ny eller ændret lovgivning på området det skal fortsat

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der har deltaget i Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Hvordan besvares spørgeskemaet? Inden du besvarer et spørgsmål,

Læs mere

Inquisite Page 1 of 5. Indledningsvis vil vi gerne vide lidt om dig og din baggrund for at studere datalogi på Københavns Universitet.

Inquisite Page 1 of 5. Indledningsvis vil vi gerne vide lidt om dig og din baggrund for at studere datalogi på Københavns Universitet. Inquisite Page 1 of 5 Din baggrund Indledningsvis vil vi gerne vide lidt om dig og din baggrund for at studere datalogi på Københavns Universitet. Køn Mand Kvinde Hvor gammel er du? (vælg antal år) Under

Læs mere

Danskernes værdier og holdninger 2008

Danskernes værdier og holdninger 2008 + 0 IP.nr.: Int.nr.: Danskernes værdier og holdninger 2008 Us. 5864 + 0 + 1 Tekst 1: Først nogle spørgsmål om Deres meninger om og holdninger til forskellige ting. 1. Hvor vigtige er hver af de følgende

Læs mere

Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA B LIGE IP. NR. Us. 5586-2 Oktober-december 2002

Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA B LIGE IP. NR. Us. 5586-2 Oktober-december 2002 0 + IP.nr.: Int.nr.: Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA B LIGE IP. NR. Us. 5586-2 Oktober-december 2002 0 + + 0 + 0 + 1 0. SKRIV STARTTIDSPUNKT: 1. Hvor lang tid bruger

Læs mere

Gold-MSI spørgeskema Juni 2014 Dansk (version 1.0)

Gold-MSI spørgeskema Juni 2014 Dansk (version 1.0) Sæt venligst ring om den mest passende kategori: 1 1. Jeg bruger meget af min fritid på musik-relaterede aktiviteter. Gold-MSI spørgeskema Juni 01 Dansk (version 1.0) Meget Uenig Hverken enig eller Enig

Læs mere

Værestedsundersøgelse 2011

Værestedsundersøgelse 2011 Landsforeningen af VæreSteder & Sammenslutningen af Værestedsbrugere I Danmark gennemført i samarbejde med Public futures 4. Er du født i Danmark? 1. Er du? Ja 91,7% 655 Nej 8,3% 59 Mand 61,8% 444 Kvinde

Læs mere

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Kun hver tredje dansker tror, at flere penge vil forbedre folkeskolen. 56 % tror på flere faglige krav og mere disciplin. Flertallet er tilfreds med lærerne,

Læs mere

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger Eksternt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om kommunens kommunikation med borgerne. Det er din personlige mening om kommunikationen, som spørgeskemaet handler

Læs mere