Notat. Transportudvalget TRU alm. del Bilag 356 Offentligt. Afrapportering DSB S-tog 1. kvartal 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Transportudvalget TRU alm. del Bilag 356 Offentligt. Afrapportering DSB S-tog 1. kvartal 2012"

Transkript

1 Transportudvalget TRU alm. del Bilag 356 Offentligt Notat Transportministeriet Center for Kollektiv Trafik Frederiksholms Kanal Kbh Afrapportering DSB S-tog 1. Antallet af rejser I blev der foretaget 27,4 mio. rejser på S-banen, hvilket er en stigning på 2,1 mio. rejser i forhold til samme periode sidste år. Denne stigning skal dog ses i lyset af at S-tog er gået over til et nyt og mere præcist system til registrering af passagerantallet. Løbende test af systemet har vist at det nye vejesystem fremkommer med et passagertal som ligger 3,2 procent højere end de hidtidige opgørelser. Dette er et udtryk for at de tidligere rapporterede tal har ligget på for lavt niveau i forhold til det faktiske antal rejsende. Skiftet indebærer, at DSB S-togs trend med flotte passagerstigninger bliver yderligere hjulpet på vej i sammenligningen med tidligere år. Figur 1: Antal rejser pr. kvartal i 2008 til (mio.) Koncernsekretariat & Jura 31. maj DSB Sølvgade 40 DK-1349 København K Mobil Antal rejser (mio.) kvartal 3. kvartal 4. kvartal 2. Antallet af præsterede personkilometer På S-banen blev der i præsteret 328,6 mio. personkilometer, hvilket er en stigning på 24,5 mio. personkilometer i forhold til samme periode sidste år. De præsterede personkilometer er en funktion af rejsetallet, hvorfor de ovennævnte implikationer af paradigmeskiftet i rejsetalsopgørelser ligeledes påvirker personkilometerne positivt. Figur 2: Antal præsterede personkilometer pr. kvartal i 2008 til (mio.) 360 Præsterede personkm (mio.) kvartal 3. kvartal 4. kvartal

2 3. Antallet af kørte tog på de i bilag 1 nævnte strækningsafsnit i forhold til trafikeringsplanens krav herom I bilag 1 og 2 sammenholdes oplysninger om antallet af kørte tog på de strækningsafsnit, der nævnes i bilag 1 i kontrakten mellem Transportministeriet og DSB S-tog a/s om S-togstrafikken udført som offentlig service i perioden Bilag 1 vedrører hverdage og bilag 2 vedrører lørdage og søndage. Tabellerne viser kolonnerne TRM, Plan og Faktisk. TRM er den trafik, som er angivet i trafikeringsplanen. Plan er den trafik, der planlægges gennemført, når der tages højde for publicerede særkøreplaner i forbindelse med planlagte infrastrukturarbejder. Faktisk er den gennemførte trafik, når der tillige tages højde for uplanlagte aflysninger. Af bilag 1 og 2 fremgår det, at den faktisk gennemførte trafik i i al væsentlighed svarer til den planlagte trafik. 4. Erstatningskørsel med bus Erstatningskørsel med bus opdeles i erstatningskørsel som konsekvens af driftsforstyrrelser og kørsel som følge af planlagte driftsændringer. Fra er opgørelsesmetoden for erstatningsbuskørsel i S-tog forbedret, hvilket dog medfører at den ikke længere er sammenlignelig med tidligere års opgørelser. Illustrationerne af erstatningsbuskørsel omfatter derfor alene. I figur 3 og 4 er omfanget af erstatningskørsel vist for. Den ikke-planlagte erstatningskørsel med bus fremgår af figur 3, omfanget udgjorde 358 timer i. I figur 4 vises erstatningskørslen i forbindelse med planlagte driftsændringer, omfanget udgjorde 53 timer i. Figur 3: Buskørsel i forbindelse med driftsforstyrrelser (ikke-planlagt) Figur 4: Buskørsel i forbindelse med planlagte driftsændringer kvartal 3. kvartal 4. kvartal 0 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal

3 5. Regularitet Regularitet er udtryk for, hvor stor en andel af den afviklede togtrafik, som ankommer rettidigt. Figur 5: Regularitet for S-banen i. Forsinkede ankomster 3,5% Rettidige ankomster Forsinkede ankomster Rettidige ankomster 96,5% Som det fremgår af figur 5, var regulariteten 96,5 pct. på S-banen i. hvilket er 2,5 procent point over kravet i trafikkontrakten. Større enkelthændelser fremgår af tabel 1 herunder. Tabel 1: Større regularitetspåvirkninger i 2011 Dato Sted Årsag Antal tog Øvrig påvirkning Nørreport Påkørsel 213 Alle strækninger Østerport Fejl i sikringsanlæg 165 Alle strækninger Vesterport Ambulancetilkald og genoplivning 167 Alle strækninger Karlslunde Køreledningsnedfald 190 Alle strækninger Svanemøllen Fejl i sikringsanlæg 123 Alle strækninger Østerport Fejl i sikringsanlæg 123 Alle strækninger Nørreport Fejl i sikringsanlæg 307 Alle strækninger Ryparken Køreledningsnedfald 342 Alle strækninger Lyngby Nedbrud 106 Alle strækninger Svanemøllen HKT-fejl 126 Alle strækninger Ølstykke Køreledningsnedfald 115 Alle strækninger Nørreport Nedbrud/Fast fjederbremse 149 Alle strækninger Vesterport Fejl i sikringsanlæg 374 Alle strækninger Østerport Signalfejl 104 Alle strækninger Åmarken Personpåkørsel 160 Alle strækninger Ryparken Personpåkørsel 313 Alle strækninger Østerport Personpåkørsel 195 Alle strækninger Allerød AM på stop 104 Alle strækninger 6. Pålidelighed Pålideligheden er udtryk for forholdet mellem den planlagte trafik og antallet af aflysninger. Som det fremgår af tabel 2 var pålideligheden 97,3 i, hvilket er 0,2 procent point lavere end kontraktkravet.

4 Det bemærkes at rettidigt varslede aflysninger for DSB S-tog ofte er små i forhold til de urettidigt varslede aflysninger. Dette skyldes at planlagte stationsankomster løbende korrigeres som følge af planlagte infrastrukturarbejder. Tabel 2: Pålidelighed på S-banen Planlagte ankomster Rettidigt varslede aflysninger Urettidigt varslede aflysninger Pålidelighed ,3 7. DSB S-tog a/s's og Banedanmarks andele i forsinkelser i forhold til regulariteten opgjort efter stationsankomster I figur 6, hvor fordelingen af irregulariteten er vist, fremgår det, at DSB i var ansvarlig for forsinkelsen af 1,2 pct. af den afviklede trafik. Figur 6: DSB S-tog a/s og Banedanmarks andele af forsinkelser i forhold til regulariteten opgjort efter stationsankomster min. 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 Mål, jf. kontrakt 1. kvt kvt kvt kvt ,0 0,5 0,0 DSB Banedanmark Udef ra

5 Notat Bilag 1 S-tog pr. 20. min. - hverdage Det centrale afsnit Køge-strækningen Høje Taastrup-strækningen Frederikssund-strækningen Farum-strækningen Hillerød-strækningen Klampenborg-strækningen Ringbanen Hverdag Grundbetjening Supplement Ekstra kørsel TRM Plan Faktisk Plan Faktisk TRM Plan Faktisk Plan Faktisk TRM Plan Faktisk Plan Faktisk Valby-Dybbølsbro 3,0 2,8 2,7 2,8 2,7 2,0 2,0 1,9 2,0 1,9 1,0 1,0 0,9 1,0 0,9 Dybbølsbro-København H 5,0 4,8 4,7 4,8 4,7 4,0 4,0 3,8 4,0 3,8 1,0 1,0 0,9 1,0 0,9 København H-Østerport 5,0 4,2 4,1 4,2 4,1 4,0 4,0 3,8 4,0 3,8 1,0 1,0 0,9 1,0 0,9 Østerport-Svanemøllen 4,0 3,6 3,5 3,6 3,5 4,0 4,0 3,8 4,0 3,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Svanemøllen - Hellerup 3,0 2,6 2,5 2,6 2,5 3,0 3,0 2,8 3,0 2,8 1,0 1,0 0,9 1,0 0,9 Køge-Solrød Strand 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 0,9 Solrød Strand-Hundige 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Hundige-Dybbølsbro 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 2,0 1,9 Høje Taastrup-Glostrup 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9 1,0 0,9 Glostrup-Valby 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9 1,0 0,9 Frederikssund-Ballerup 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Ballerup-Valby 2,0 1,8 1,7 1,8 1,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Svanemøllen-Buddinge 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Buddinge-Farum 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Hellerup-Lyngby 2,0 1,8 1,8 1,8 1,8 2,0 2,0 1,9 2,0 1,9 Lyngby-Holte 2,0 1,8 1,8 1,8 1,8 2,0 2,0 1,9 2,0 1,9 Holte-Hillerød 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 0,9 Hellerup-Klampenborg 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Hellerup-Flintholm 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,3 2,2 2,3 2,2 Flintholm-Ny Ellebjerg 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,3 2,2 2,3 2,2

6 Bilag 2 S-tog pr. 20. min. - lørdag og søndag Det centrale afsnit Køge-strækningen Høje Taastrup-strækningen Frederikssund-strækninen Farum-strækningen Hillerød-strækningen Klampenborg-strækningen Ringbanen Lørdag Søndag Grundbetjening Supplement (1. søndag i mnd.) Grundbetjening TRM Plan Faktisk Plan Faktisk TRM Plan Faktisk Plan Faktisk TRM Plan Faktisk Plan Faktisk Valby-Dybbølsbro 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 1,8 2,0 1,8 3,0 2,8 2,8 2,8 2,8 Dybbølsbro-København H 5,0 5,0 4,9 5,0 4,9 4,0 4,0 3,5 4,0 3,5 5,0 4,6 4,6 4,6 4,6 København H-Østerport 5,0 5,0 4,9 5,0 4,9 4,0 4,0 3,5 4,0 3,5 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Østerport-Svanemøllen 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,5 4,0 3,5 4,0 3,5 3,4 3,5 3,4 Svanemøllen-Hellerup 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,6 3,0 2,6 3,0 2,5 2,5 2,5 2,5 Køge-Solrød Strand 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 1,0 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Solrød Strand-Hundige 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 1,0 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Hundige-Dybbølsbro 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,7 2,0 1,7 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 Høje Taastrup-Glostrup 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Glostrup-Valby 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Frederikssund-Ballerup 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Ballerup-Valby 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 0,9 1,0 0,9 2,0 1,8 1,8 1,8 1,8 Svanemøllen-Buddinge 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 1,0 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Buddinge-Farum 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 1,0 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Hellerup-Lyngby 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,7 2,0 1,7 2,0 1,7 1,7 1,7 1,7 Lyngby-Holte 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,7 2,0 1,7 2,0 1,7 1,7 1,7 1,7 Holte-Hillerød 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 1,0 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Hellerup-Klampenborg 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Hellerup-Flintholm 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Flintholm-Ny Ellebjerg 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

7 Bilag 3 Tabel forklaring: Kolonne Indhold Kolonne 1 Tidspunktet for udnyttelsesgraden af en. Morgen og eftermiddag er myldretid Kolonne 2 Tællingen foregår i et 20 minutters interval i overensstemmelse med Østtællingen Kolonne 3 "Finger" er strækningsangivelse, henholdsvis: Det centrale afsnit Køge Bugt-strækningen Høje Taastrup-strækningen Frederikssund-strækningen Farum-strækningen Hillerød-strækningen Klampenborg-strækningen Kolonne 4 S-togets retning på det givne tidspunkt i "fingeren" Kolonne 5 og 6 De to stationer på strækningen, hvor imellem der er flest passagerer i det angivne tidsrum. Kolonne 7 Den udnyttede mellem de to stationer anført i kolonne 5 og 6 i det angivne tidsinterval Kolonne 8 ½ #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 Periode 20 minutters interval fra klokken: Finger Retning Fra station Til station på hele strækning 1. kvt ÅTD 1. kvt ÅTD Morgen 08:00 Det centrale afsnit N Dybbølsbro København H 70,3 70,3 49,8 49,8 Morgen 08:20 Det centrale afsnit S Svanemøllen Nordhavn 67,4 67,4 49,0 49,0 Eftermiddag 16:20 Det centrale afsnit N Østerport Nordhavn 55,7 55,7 47,5 47,5 Eftermiddag 16:20 Det centrale afsnit S København H Dybbølsbro 63,1 63,1 45,5 45,5 Dagtimer 13:00 Det centrale afsnit N Nørreport Østerport 26,1 26,1 25,9 25,9 Dagtimer 13:00 Det centrale afsnit S København H Dybbølsbro 31,5 31,5 27,5 27,5 Øvrig tid 19:00 Det centrale afsnit N Nørreport Østerport 39,1 39,1 32,0 32,0 Øvrig tid 19:00 Det centrale afsnit S København Dybbølsbro 33,5 33,5 25,1 25,1

8 Periode 20 minutters interval fra klokken: Finger Retning H Fra station Til station på hele strækning 1. kvt ÅTD 1. kvt ÅTD Morgen 07:40 Køgebugt strækningen N Åmarken Ny Ellebjerg 87,9 87,9 60,4 60,4 Morgen 07:40 Køgebugt strækningen S Dybbølsbro Sydhavn 31,6 31,6 17,6 17,6 Eftermiddag 16:20 Køgebugt strækningen N Sydhavn Dybbølsbro 25,5 25,5 14,5 14,5 Eftermiddag 16:20 Køgebugt strækningen S Ny Ellebjerg Åmarken 65,6 65,6 46,4 46,4 Dagtimer 13:00 Køgebugt strækningen N Sydhavn Dybbølsbro 25,8 25,8 16,2 16,2 Dagtimer 13:00 Køgebugt strækningen S Dybbølsbro Sydhavn 31,2 31,2 24,3 24,3 Øvrig tid 05:00 Køgebugt strækningen N Sjælør Sydhavn 23,6 23,6 18,9 18,9 Øvrig tid 19:00 Køgebugt strækningen S Dybbølsbro Sydhavn 39,4 39,4 25,6 25,6 Morgen 07:40 Høje Taastrup strækningen N Hvidovre Danshøj 85,3 85,3 56,6 56,6 Morgen 07:40 Høje Taastrup strækningen S Rødovre Brøndbyøster 92,6 92,6 67,0 67,0 Eftermiddag 16:20 Høje Taastrup strækningen N Brøndbyøster Rødovre 80,6 80,6 56,0 56,0 Eftermiddag 16:20 Høje Taastrup strækningen S Danshøj Hvidovre 86,9 86,9 55,6 55,6 Dagtimer 13:00 Høje Taastrup strækningen N Hvidovre Danshøj 37,4 37,4 25,8 25,8 Dagtimer 13:00 Høje Taastrup strækningen S Danshøj Hvidovre 52,3 52,3 36,0 36,0 Øvrig tid 19:00 Høje Taastrup strækningen N Hvidovre Danshøj 29,7 29,7 18,5 18,5 Øvrig tid 19:00 Høje Taastrup strækningen S Danshøj Hvidovre 40,2 40,2 24,9 24,9 Morgen 08:00 Frederikssund strækningen N Jyllingevej Vanløse 108,0 108,0 61,6 61,6 Morgen 07:40 Frederikssund strækningen S Vanløse Jyllingevej 80,1 80,1 38,1 38,1 Eftermiddag 16:20 Frederikssund strækningen N Jyllingevej Vanløse 81,7 81,7 37,3 37,3 Eftermiddag 16:40 Frederikssund strækningen S Vanløse Jyllingevej 77,9 77,9 47,2 47,2 Dagtimer 10:00 Frederikssund strækningen N Jyllingevej Vanløse 32,7 32,7 19,1 19,1 Dagtimer 13:00 Frederikssund strækningen S Vanløse Jyllingevej 33,0 33,0 20,6 20,6 Øvrig tid 19:00 Frederikssund strækningen N Jyllingevej Vanløse 21,7 21,7 11,5 11,5 Øvrig tid 19:00 Frederikssund strækningen S Vanløse Jyllingevej 26,5 26,5 16,0 16,0 Morgen 07:40 Farum strækningen N Svanemøllen Ryparken 38,1 38,1 20,5 20,5 Morgen 08:00 Farum strækningen S Emdrup Ryparken 83,2 83,2 49,0 49,0 Eftermiddag 16:20 Farum strækningen N Svanemøllen Ryparken 58,9 58,9 35,9 35,9 Eftermiddag 15:40 Farum strækningen S Ryparken Svanemøllen 33,1 33,1 16,5 16,5 Dagtimer 13:00 Farum strækningen N Ryparken Emdrup 32,4 32,4 20,4 20,4 Dagtimer 13:00 Farum strækningen S Emdrup Ryparken 27,2 27,2 14,3 14,3 Øvrig tid 19:00 Farum strækningen N Svanemøllen Ryparken 46,8 46,8 25,9 25,9 Øvrig tid 19:00 Farum strækningen S Emdrup Ryparken 25,0 25,0 12,7 12,7

9 #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 Periode 20 minutters interval fra klokken: Finger Retning Fra station Til station mellem #5 og #6 på hele strækning (#3) 1. kvt ÅTD 1. kvt ÅTD Morgen 07:40 Hillerød strækningen N Hellerup Bernstorffsvej 58,5 58,5 38,8 38,8 Morgen 08:00 Hillerød strækningen S Bernstorffsvej Hellerup 73,8 73,8 57,7 57,7 Eftermiddag 16:40 Hillerød strækningen N Hellerup Bernstorffsvej 56,7 56,7 42,8 42,8 Eftermiddag 16:20 Hillerød strækningen S Bernstorffsvej Hellerup 53,3 53,3 35,6 35,6 Dagtimer 13:00 Hillerød strækningen N Hellerup Bernstorffsvej 32,8 32,8 27,3 27,3 Dagtimer 13:00 Hillerød strækningen S Bernstorffsvej Hellerup 29,5 29,5 22,8 22,8 Øvrig tid 19:00 Hillerød strækningen N Hellerup Bernstorffsvej 29,4 29,4 22,4 22,4 Øvrig tid 19:00 Hillerød strækningen S Gentofte Bernstorffsvej 26,1 26,1 18,2 18,2 Morgen 08:40 Klampenborg strækningen N Hellerup Charlottenlund 17,8 17,8 10,7 10,7 Morgen 08:00 Klampenborg strækningen S Charlottenlund Hellerup 31,6 31,6 20,1 20,1 Eftermiddag 17:00 Klampenborg strækningen N Hellerup Charlottenlund 24,7 24,7 15,3 15,3 Eftermiddag 15:20 Klampenborg strækningen S Charlottenlund Hellerup 20,7 20,7 13,3 13,3 Dagtimer 13:00 Klampenborg strækningen N Hellerup Charlottenlund 14,4 14,4 8,9 8,9 Dagtimer 13:00 Klampenborg strækningen S Charlottenlund Hellerup 12,7 12,7 8,3 8,3 Øvrig tid 19:00 Klampenborg strækningen N Hellerup Charlottenlund 11,3 11,3 7,3 7,3 Øvrig tid 19:00 Klampenborg strækningen S Charlottenlund Hellerup 5,0 5,0 3,2 3,2 Morgen 07:40 Ringbanen N Fuglebakken Nørrebro 99,0 99,0 70,1 70,1 Morgen 07:20 Ringbanen S Grøndal Flintholm 68,6 68,6 43,4 43,4 Eftermiddag 16:20 Ringbanen N Flintholm Grøndal 64,1 64,1 42,0 42,0 Eftermiddag 16:20 Ringbanen S Fuglebakken Grøndal 72,7 72,7 51,1 51,1 Dagtimer 13:00 Ringbanen N Flintholm Grøndal 34,4 34,4 23,6 23,6 Dagtimer 13:00 Ringbanen S Fuglebakken Grøndal 36,5 36,5 24,5 24,5 Øvrig tid 19:00 Ringbanen N Flintholm Grøndal 38,3 38,3 25,0 25,0 Øvrig tid 19:00 Ringbanen S Flintholm KB Hallen 48,0 48,0 32,3 32,3

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 194 Offentligt

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 194 Offentligt Transportudvalget -13 TRU Alm.del Bilag 194 Offentligt Afrapportering DSB S-tog 1. Antallet af rejser I blev der foretaget 28,8 mio. rejser på S-banen, hvilket er en stigning på 1,2 mio. rejser i forhold

Læs mere

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 55 Offentligt

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 55 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 55 Offentligt Afrapportering DSB S-tog 3. kvartal 2013 1. Antallet af rejser I 3. kvartal 2013 blev der foretaget 24,7 mio. rejser på S-banen, hvilket er et

Læs mere

Transportudvalget TRU alm. del Bilag 17 Offentligt

Transportudvalget TRU alm. del Bilag 17 Offentligt Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 17 Offentligt Bilag 1 S-tog pr. 20. min. - hverdage Hverdag Grundbetjening Supplement Ekstra kørsel TRM Plan Faktisk Plan Faktisk TRM Plan Faktisk Plan Faktisk

Læs mere

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Afrapportering DSB S-tog 3. kvartal 2014 1. Antallet af rejser I 3. kvartal 2014 blev der foretaget 26,2 mio. rejser på S-banen, hvilket er en

Læs mere

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 416 Offentligt

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 416 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 416 Offentligt Afrapportering Fjern- og Regionaltog, 2. kvartal 2014 1. Antallet af rejser I 2. kvartal 2014 blev der foretaget 12,7 mio. rejser med DSB's fjern-

Læs mere

Mandag-fredag Monday-Friday

Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 Mandag-fredag Monday-Friday 17 27 47 57 07 22 32 42 52 02 12 47 57 07 17 27 59 09 19 29 39 49 07 17 27 47 57 11 21 31 41 51 01 17 27 47 57 07 Hillerød Hillerød Allerød

Læs mere

Mandag-fredag Monday-Friday

Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 M2 M1 02 12 22 32 42 52 17 27 47 57 07 22 32 42 52 02 12 30 40 50 00 20 47 57 07 17 27 59 09 19 29 39 49 02 12 22 32 42 52 07 17 27 47 57 11 21 31 41 51 01 17 27 47 57 07 Hillerød Hillerød Allerød

Læs mere

1. kvartal 2010. 2. kvartal 2010. 3. kvartal 2010

1. kvartal 2010. 2. kvartal 2010. 3. kvartal 2010 Trafikudvalget -11 TRU alm. del Bilag 98 Offentligt Notat Afrapportering Fjern- og Regionaltog, 3. 1. Antallet af rejser I 3. blev der foretaget ca. 12,8 mio. rejser med DSB's fjern- og regionaltog. Dette

Læs mere

Farum. Hillerød. Østerport. Hundige / Solrød Strand. Køge. Farum

Farum. Hillerød. Østerport. Hundige / Solrød Strand. Køge. Farum 18 28 38 48 58 08 31 41 51 01 11 21 47 57 07 17 27 58 08 18 28 38 48 20 30 40 50 00 10 Køge Hillerød - ma-fr 5.02-0.22 5.52-18.32 lø 5.02-0.22 10.32-17.12 sø og hldg 6.02-0.22 - Køge ma-fr 5.22-0.42 6.12-18.52

Læs mere

Farum. Østerport. Hillerød. Køge. Hundige

Farum. Østerport. Hillerød. Køge. Hundige Dagtimer ma-lø Daytime Mon-Sat 18 28 38 48 58 08 28 38 48 58 08 18 47 57 07 17 27 50 00 10 20 30 40 20 30 40 50 00 10 Hillerød Hillerød Allerød Birkerød Virum Sorgenfri Lyngby Jægersborg Gentofte Bernstorffsvej

Læs mere

DSB S-tog a/s. Til modtagere af tjenestekøreplan for S-tog. Gyldig fra 08.01.2006. Ændringerne i forhold til foregående TKS omfatter :

DSB S-tog a/s. Til modtagere af tjenestekøreplan for S-tog. Gyldig fra 08.01.2006. Ændringerne i forhold til foregående TKS omfatter : DSB S-tog a/s Til modtagere af tjenestekøreplan for S-tog Gyldig fra 08.01.2006 Ændringerne i forhold til foregående TKS omfatter : Bx udgår som personførende tog A+ forlænges til Bud ma-fr F+ forlænges

Læs mere

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21 Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Transportministeriet Bagom letbanen på Ring 3 I sommeren 2013 indgik 11 kommuner Lyngby-Taarbæk,

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT MAJ 2015

MÅNEDS- RAPPORT MAJ 2015 MÅNEDS- RAPPORT MAJ I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN -2024 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT MARTS 2016

MÅNEDS- RAPPORT MARTS 2016 MÅNEDS- RAPPORT MARTS I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT APRIL 2016

MÅNEDS- RAPPORT APRIL 2016 MÅNEDS- RAPPORT APRIL I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT FEBRUAR 2016

MÅNEDS- RAPPORT FEBRUAR 2016 MÅNEDS- RAPPORT FEBRUAR I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT OKTOBER 2015

MÅNEDS- RAPPORT OKTOBER 2015 MÅNEDS- RAPPORT OKTOBER I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN -2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT DECEMBER 2016

MÅNEDS- RAPPORT DECEMBER 2016 MÅNEDS- RAPPORT DECEMBER I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner......3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT FEBRUAR 2015

MÅNEDS- RAPPORT FEBRUAR 2015 MÅNEDS- RAPPORT FEBRUAR I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN -2024 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT MAJ 2016

MÅNEDS- RAPPORT MAJ 2016 MÅNEDS- RAPPORT MAJ I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT JUNI 2017

MÅNEDS- RAPPORT JUNI 2017 MÅNEDS- RAPPORT JUNI I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT-, BYGGE- OG BOLIGMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner......3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT SEPTEMBER 2017

MÅNEDS- RAPPORT SEPTEMBER 2017 MÅNEDS- RAPPORT SEPTEMBER I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT-, BYGGE- OG BOLIGMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT JULI 2017

MÅNEDS- RAPPORT JULI 2017 MÅNEDS- RAPPORT JULI I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT-, BYGGE- OG BOLIGMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner......3 Passagerindtægter...4

Læs mere

KØBENHAVN MALMÖ SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER ALTERNATIVE VÆKSTRATER INCENTIVE PARTNERS

KØBENHAVN MALMÖ SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER ALTERNATIVE VÆKSTRATER INCENTIVE PARTNERS KØBENHAVN MALMÖ SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER ALTERNATIVE VÆKSTRATER INCENTIVE PARTNERS ØRESUNDSMETRO KØBENHAVN MALMØ 2013 Notat Projekt: 1529 Samfundsøkonomisk screening af Øresundsmetroen Dato: 23.

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT AUGUST 2017

MÅNEDS- RAPPORT AUGUST 2017 MÅNEDS- RAPPORT AUGUST I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT-, BYGGE- OG BOLIGMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner......3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT JULI 2016

MÅNEDS- RAPPORT JULI 2016 MÅNEDS- RAPPORT JULI I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1

Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1 Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1 20/09 2016 1. Arbejdsopgave Vedligehold/rengøring samt mindre reperationer på apteringen så som venterum. Arbejde med vand med tryk og der i øvrigt er risiko for overskridelse

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT DECEMBER 2015

MÅNEDS- RAPPORT DECEMBER 2015 MÅNEDS- RAPPORT DECEMBER I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN -2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

Infrastrukturforbedringer på S-banen - tog til tiden

Infrastrukturforbedringer på S-banen - tog til tiden Infrastrukturforbedringer på S-banen - tog til tiden Ønsker fra DSB S-tog til Banedanmark og Trafikstyrelsen Analyseret for DSB S-tog af ATKINS Udgangspunktet Ny S-togskøreplan til august 2007 Nye S-tog

Læs mere

DSB S-tog a/s. Tjenestekøreplan for S-tog (TKS) TKS S09. Gyldig fra TKS redigeres af: Driftsplanlægning, DSB S-tog a/s Tlf.

DSB S-tog a/s. Tjenestekøreplan for S-tog (TKS) TKS S09. Gyldig fra TKS redigeres af: Driftsplanlægning, DSB S-tog a/s Tlf. DSB Stog a/s Tjenestekøreplan for Stog (TKS) Gyldig fra 11.01.2009 TKS redigeres af: Driftsplanlægning, DSB Stog a/s Tlf. 33 54 09 33 Ansvarshavende: DSB Planlægning & Trafik Sølvgade 40. 1349 København

Læs mere

DSB S-tog a/s. Tjenestekøreplan for S-tog (TKS) TKS S11. Gyldig fra TKS redigeres af: Driftsplanlægning, DSB S-tog a/s

DSB S-tog a/s. Tjenestekøreplan for S-tog (TKS) TKS S11. Gyldig fra TKS redigeres af: Driftsplanlægning, DSB S-tog a/s DSB Stog a/s Tjenestekøreplan for Stog (TKS) Gyldig fra 09.01.2011 TKS redigeres af: Driftsplanlægning, DSB Stog a/s Ansvarshavende: DSB Trafikplanlægning Sølvgade 40. 1349 København K TKS 100 2 Indhold

Læs mere

Nye køreplaner for S-banen i København med hurtige tog og høj frekvens

Nye køreplaner for S-banen i København med hurtige tog og høj frekvens Nye køreplaner for S-banen i København med hurtige tog og høj frekvens Joakim Bak og Anne Pilegaard, DSB S-tog Søndag d. 23. september 2007 gennemfører S-tog det største køreplanskift siden 1989. Den nye

Læs mere

Trafikkøbsrapport Trafikkøb 2016

Trafikkøbsrapport Trafikkøb 2016 Trafikkøbsrapport Trafikkøb Trafikkøbsrapport Udgivet af: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet ISBN:

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 50 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 50 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 50 Offentligt Notat Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Nedenstående tabel viser antallet

Læs mere

Kontrakt mellem Trafikministeriet og DSB S- tog a/s om S-togstrafikken udført som offentlig service i perioden 2005-2014

Kontrakt mellem Trafikministeriet og DSB S- tog a/s om S-togstrafikken udført som offentlig service i perioden 2005-2014 Kontrakt mellem Trafikministeriet og DSB S- tog a/s om S-togstrafikken udført som offentlig service i perioden 2005-2014 Titel Kontrakt mellem Trafikministeriet og DSB S-tog a/s om S- togstrafikken udført

Læs mere

Trafikkøbsrapport 2010-2014. Trafikkøb 2010-2014

Trafikkøbsrapport 2010-2014. Trafikkøb 2010-2014 Trafikkøbsrapport 2010-2014 Trafikkøb 2010-2014 Trafikkøbsrapport 2010-2014 Udgivet af: Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

Digitale Netværk... 3 Abribus... 4 Railboards... 5 Retail & Convenience... 6

Digitale Netværk... 3 Abribus... 4 Railboards... 5 Retail & Convenience... 6 Prisliste 2017 Indhold Digitale Netværk... 3 Abribus... 4 Railboards... 5 Retail & Convenience... 6 Side 2 Digitale netværk 2017 1 Digitalt Netværk skærme Share of Time pr. stk. * DSB 93 16,66% 2.200 204.600

Læs mere

Københavns Hovedbanegård

Københavns Hovedbanegård Københavns Hovedbanegård - Udfordringer og muligheder Baggrund - Ifølge aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 skal der gennemføres en analyse af stationskapaciteten ved Københavns Hovedbanegård

Læs mere

Punktlighed for Tog og Metro

Punktlighed for Tog og Metro Punktlighed for Tog og Metro September 2017 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Resumé... 4 3 Måling af togenes punktlighed på Fjern- og S-banen... 7 3.1 Fjernbanen... 7 3.2 S-banen... 8 3.3 Arriva tog...

Læs mere

TKS K13 Afsnit 1 1 TJENESTEKØREPLAN S-TOG (TKS) Gyldig 9. december 2012 kl. 00.00 14. december 2013 kl. 23.59 K13

TKS K13 Afsnit 1 1 TJENESTEKØREPLAN S-TOG (TKS) Gyldig 9. december 2012 kl. 00.00 14. december 2013 kl. 23.59 K13 TKS K13 Afsnit 1 1 TJENESTEKØREPLAN S-TOG (TKS) Gyldig 9. december 2012 kl. 00.00 14. december 2013 kl. 23.59 K13 2 Afsnit 1 TKS K13 TKS K13 Afsnit 1 3 Nummeret på sidst indsatte rettelsesblad 4 Afsnit

Læs mere

Farum. Østerport. Hillerød. Hundige / Solrød Strand. Køge. Farum

Farum. Østerport. Hillerød. Hundige / Solrød Strand. Køge. Farum Hillerød Dagtimer ma-lø Daytime Mon-Sat Dagtimer ma-fr Daytime Mon-fri 18 28 38 48 58 08 31 41 51 01 11 21 47 57 07 17 27 58 08 18 28 38 48 20 30 40 50 00 10 Hillerød Allerød Birkerød Virum Sorgenfri Lyngby

Læs mere

Nørreport. Bus, tog og Metro, mens vi bygger om

Nørreport. Bus, tog og Metro, mens vi bygger om Nørreport Bus, tog og Metro, mens vi bygger om Vi bygger Ny Nørreport Under navnet Ny Nørreport er DSB, Banedanmark og Københavns Kommune gået sammen om en omfattende ombygning af Nørreport Station og

Læs mere

Kommercielkredsens vedtægter

Kommercielkredsens vedtægter Kommercielkredsens vedtægter 0. Navn og hjemsted. Kredsens navn er Kommercielkredsen. Kredsen har hjemsted i Københavns kommune 1. Kredsens formål Kredsens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT OKTOBER 2016

MÅNEDS- RAPPORT OKTOBER 2016 MÅNEDS- RAPPORT OKTOBER I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT APRIL 2015

MÅNEDS- RAPPORT APRIL 2015 MÅNEDS- RAPPORT APRIL I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN -2024 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT JANUAR 2015

MÅNEDS- RAPPORT JANUAR 2015 MÅNEDS- RAPPORT JANUAR I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN -2024 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

Østtælling 2007 DSB og DSB S-tog

Østtælling 2007 DSB og DSB S-tog Østtælling 2007 DSB og DSB S-tog Østtælling 2007 blev gennemført den 8. november 2007 Denne rapport beskriver de overordnede resultater af Østtælling 2007 samt de metodiske forhold og overvejelser der

Læs mere

Kriegers Flak AC Oversigtskort - projektområde

Kriegers Flak AC Oversigtskort - projektområde Holbæk Stenløse Værløse Kongens Lyngby Charlottenlund Bagsværd Gentofte Måløv runedre borg Hellerup Herlev Ballerup Bispebjerg Skovlunde Brønshøj Østerbro Nørrebro Vanløse København RødovreFrederiksberg

Læs mere

Analyse af udviklingen i A- og S-bus passagertal 2007-2009

Analyse af udviklingen i A- og S-bus passagertal 2007-2009 Bestyrelsesmødet den 10. december 2009. Bilag 06.1 Notat Sagsnummer Sagsbehandler JR Direkte 36 13 18 71 Fax JR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. november 2009 Analyse af udviklingen

Læs mere

De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser (tog) Detaljeret metodebeskrivelse

De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser (tog) Detaljeret metodebeskrivelse De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser (tog) Detaljeret metodebeskrivelse December 2016 1 Indhold 1. Baggrund og formål... 3 2. Dataindsamling... 3 3. Databehandling... 4 3.1 Omregning af besvarelserne

Læs mere

Østtælling 2008 DSB og DSB S-tog

Østtælling 2008 DSB og DSB S-tog Østtælling 2008 DSB og DSB S-tog Østtælling 2008 blev gennemført den 13. november 2008 Denne rapport beskriver de overordnede resultater af Østtælling 2008 samt de metodiske forhold og overvejelser der

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT AUGUST 2016

MÅNEDS- RAPPORT AUGUST 2016 MÅNEDS- RAPPORT AUGUST I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

Bedre infrastruktur på S-banen Katalog over mulige infrastrukturforbedringer og tilhørende kapacitets- og driftsudvidelser Februar 2009 2 Bedre infrastruktur på S-banen Indholdsfortegnelse Indledning 4

Læs mere

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER Egelundsvej 5 2620 Albertslund Shell / 7-Eleven 06:30-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 07:00-22:00 07:00-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 Roskildevej 117 2620 Albertslund

Læs mere

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan?

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan? Busser på Frederiksberg - Hvor og hvordan? 1 Kære Frederiksbergborgere Siden omlægningerne af bustrafikken på Frederiksberg i foråret 2013, har der været sagt og skrevet meget om ændringerne. Formålet

Læs mere

OTM prognose. Sagsnr Emne Kollektive trafik efter 2018 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt Dato med metro til Glostrup

OTM prognose. Sagsnr Emne Kollektive trafik efter 2018 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt Dato med metro til Glostrup OTM prognose Sagsnr. 31004 Emne Kollektive trafik efter 2018 Udarbejdet af COH Kontrolleret af Godkendt Dato 12.11.2011 Scenarie: Opsætning: Result Soceco Traffi Car supply Pu supply Extern 5001Q200 5000Q_01

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Notat Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K TRU 142 Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan?

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan? Busser på Frederiksberg - Hvor og hvordan? 1 H.C. Ørstedsvej Finsensvej Howitzvej Smallegade Falkoner Allé Gl. Kongevej Kære Frederiksbergborgere Siden omlægningerne af bustrafikken på Frederiksberg i

Læs mere

Ringbanen Januar 2004. Flintholm Station - din nye skiftestation

Ringbanen Januar 2004. Flintholm Station - din nye skiftestation Ringbanen Januar 2004 Flintholm Station - din nye skiftestation DIN NYE SKIFTESTATION Flintholm Station giver dig nye muligheder for at bruge den offentlige transport i hovedstaden. Mange veje og stier

Læs mere

C.F. Richs Vej - Flintholm st. - Jernbane Allé C.F. Richs Vej - Flintholm st. - Grøndals Parkvej Jernbane Allé - Flintholm st. - C.F. Richs Vej.

C.F. Richs Vej - Flintholm st. - Jernbane Allé C.F. Richs Vej - Flintholm st. - Grøndals Parkvej Jernbane Allé - Flintholm st. - C.F. Richs Vej. Notat Til: JEG, TOR Kopi til: ANS Sagsnummer Sagsbehandler SBA Direkte +45 36 13 16 32 Fax - sba@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15-01-2014 Analyse af køretid og regularitet på

Læs mere

Trafikkøbsrapport Trafikkøb 2015

Trafikkøbsrapport Trafikkøb 2015 Trafikkøbsrapport Trafikkøb Trafikkøbsrapport Udgivet af: Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transport- og Bygningsministeriet ISBN: 978-87-93292-01-7

Læs mere

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: November 2017

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: November 2017 Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: November 2017 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K 1. Nuværende indsættelsesplan 19. december 2017

Læs mere

NOTAT. Automatisk S-banedrift

NOTAT. Automatisk S-banedrift NOTAT DEPARTEMENTET Dato 25. januar 2011 J. nr. 2010-101 Center for Kollektiv Trafik Automatisk S-banedrift Baggrund Transportarbejdet på S-banen har i en længere årrække været faldende. Det faldende transportarbejde

Læs mere

Månedlig Driftsstatusrapport IC4/IC2 Rapporteringsperiode: April Direktionssekretariatet

Månedlig Driftsstatusrapport IC4/IC2 Rapporteringsperiode: April Direktionssekretariatet Månedlig Driftsstatusrapport IC4/IC2 Rapporteringsperiode: April 2016 Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Driftsafvikling IC4/IC2 1. Nuværende indsættelsesplan

Læs mere

Ringbanen en ny, tværgående bybane. Ringbanen

Ringbanen en ny, tværgående bybane. Ringbanen Ringbanen en ny, tværgående bybane Ringbanen EN BANE PÅ TVÆRS MED NYE FORBINDELSER Ringbanen bliver en ny, tværgående linie på det storkøbenhavnske S-banenet. Hér får passagererne mulighed for hurtigt

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 92 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 92 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 92 Offentligt Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: Oktober 2016 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal

Læs mere

Perronnummer. Spornummer

Perronnummer. Spornummer Banedanmarks Netredegørelse 2016 Bilag 3.6 Rev. 27.04.2015. Perronlængder og -højder TIB nummer Stationsnavn Perronnummer Spornummer 1 København H (Fjern Syd) 3 5 310 55 1 København H (Fjern Syd) 3 6 310

Læs mere

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: September 2017

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: September 2017 Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: September 2017 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K 1. Nuværende indsættelsesplan 26. oktober 2017

Læs mere

Støj og vibrationer. - Screeningsnotat. Hastighedsopgradering af S-banen

Støj og vibrationer. - Screeningsnotat. Hastighedsopgradering af S-banen Støj og vibrationer - Screeningsnotat Hastighedsopgradering af S-banen Støj og vibrationer Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 21 København Ø www.bane.dk ISBN: Skriv ISBN-nr. her Støj og vibrationer

Læs mere

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Nem adgang til Ring 3 og motorvejsnettet. Nu udbydes dette moderne kontorlejemål i en markant

Læs mere

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: September Direktionssekretariatet. Driftsafvikling IC4

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: September Direktionssekretariatet. Driftsafvikling IC4 Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: September 2016 Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Driftsafvikling IC4 Direktionssekretariatet 1. Nuværende

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT JANUAR 2016

MÅNEDS- RAPPORT JANUAR 2016 MÅNEDS- RAPPORT JANUAR I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: August Direktionssekretariatet. Driftsafvikling IC4

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: August Direktionssekretariatet. Driftsafvikling IC4 Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: August 2016 Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Driftsafvikling IC4 1. Nuværende indsættelsesplan DSB planlagde

Læs mere

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: Juli 2017

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: Juli 2017 Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: Juli 2017 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K 1. Nuværende indsættelsesplan Den 25. juni 2017 trådte

Læs mere

8.2. Høje Taastrup - København H

8.2. Høje Taastrup - København H TB (Ø) 171-15 Strækningshastighed: Høje Taastrup - Valby Valby - København H København H - Valby Valby - Høje Taastrup max. max. max. max. 120 km/t 90 km/t 90 km/t 120 km/t 13.08.2007 1999 172-15 TB (Ø)

Læs mere

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D Trafikplan 2016 / Jeppe Grønholt-Pedersen Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D. 05.12.16 Politiske beslutninger 30. april 2015 BR godkendte, at Økonomiforvaltningen gik i gang med at udarbejde forslag

Læs mere

Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne

Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne Banebranchens jernbanekonference 2011 11.05.2011 Præsenteret af Klaus S. Jørgensen Banedanmarks organisation (pr. 01.07.2010)

Læs mere

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: December Direktionssekretariatet. Driftsafvikling IC4

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: December Direktionssekretariatet. Driftsafvikling IC4 Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: December 2016 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Driftsafvikling IC4 Direktionssekretariatet 1.

Læs mere

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: August 2017

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: August 2017 Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: August 2017 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K 1. Nuværende indsættelsesplan 19. september 2017

Læs mere

Erfaringer fra det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland 2003-10. - Trafikdage på AAU 2012

Erfaringer fra det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland 2003-10. - Trafikdage på AAU 2012 Erfaringer fra det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland 2003-10 - Trafikdage på AAU 2012 Hvordan gik det med Arriva kontrakten? - Det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland har, på

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Gladsaxe Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Gladsaxe Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Gladsaxe

Læs mere

Nyt Bynet i Gentofte Kommune

Nyt Bynet i Gentofte Kommune Nyt Bynet i Gentofte Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Gentofte Kommune 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet

Læs mere

Månedlig Driftsstatusrapport IC4/IC2 Rapporteringsperiode: Juni Direktionssekretariatet

Månedlig Driftsstatusrapport IC4/IC2 Rapporteringsperiode: Juni Direktionssekretariatet Månedlig Driftsstatusrapport IC4/IC2 Rapporteringsperiode: Juni 2016 Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Driftsafvikling IC4/IC2 1. Nuværende indsættelsesplan DSB

Læs mere

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Præsentabel ejendom Hvis I er på udkig efter et

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2012 19. februar 213 Befolkning og bevægelser i København i 212 I løbet af 212 steg folketallet i København fra 549.5 til 559.44. Der blev i 212 født 9.76 børn og der døde 4.15 personer, fødselsoverskuddet

Læs mere

Movia - Pauser i forbindelse med 24.12.2015

Movia - Pauser i forbindelse med 24.12.2015 Sidste Første afg. Kørsel den 24.12 (søndagsplan) 2015 afg. før efter pausen pausen Linje Afgang FRA Retning MOD Kl. Kl. Bemærkninger 1 A Klampenborg St. Hvidovre Hospital 17:07 22:08 1 A Hellerup St.

Læs mere

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: April 2017

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: April 2017 Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: April 2017 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K 6. juni 2017 1. Nuværende indsættelsesplan DSB planlagde

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED INDHOLD. 1 Indledning. 2 Datagrundlag og metode. 1 Indledning 1. 2 Datagrundlag og metode 1

SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED INDHOLD. 1 Indledning. 2 Datagrundlag og metode. 1 Indledning 1. 2 Datagrundlag og metode 1 FORBRUGERRÅDET TÆNK SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Bedre infrastruktur på S-banen Katalog over mulige infrastrukturforbedringer og tilhørende kapacitets- og driftsudvidelser

Bedre infrastruktur på S-banen Katalog over mulige infrastrukturforbedringer og tilhørende kapacitets- og driftsudvidelser Bedre infrastruktur på S-banen Katalog over mulige infrastrukturforbedringer og tilhørende kapacitets- og driftsudvidelser Februar 2009 2 Bedre infrastruktur på S-banen Indholdsfortegnelse Indledning 4

Læs mere

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog Dobbelt op i 2030 Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog 1 Ove Dahl Kristensen, Trafikteknik Dobbelt op i 2030 (på 20 år) Bredt

Læs mere

Månedlig Driftsstatusrapport IC4/IC2 Rapporteringsperiode: Juli Direktionssekretariatet

Månedlig Driftsstatusrapport IC4/IC2 Rapporteringsperiode: Juli Direktionssekretariatet Månedlig Driftsstatusrapport IC4/IC2 Rapporteringsperiode: Juli 2016 Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Driftsafvikling IC4/IC2 1. Nuværende indsættelsesplan DSB

Læs mere

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: November Direktionssekretariatet. Driftsafvikling IC4

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: November Direktionssekretariatet. Driftsafvikling IC4 Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: November 2016 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Driftsafvikling IC4 Direktionssekretariatet 1.

Læs mere

Fremtidens S-bane i København

Fremtidens S-bane i København Fremtidens S-bane i København Alex Landex, DTU Transport, al@transport.dtu.dk Niels Wellendorf, DSB Planlægning og Trafik, nwellendorf@s-tog.dsb.dk 1. Resumé Boulevardbanens nærtrafikspor mellem København

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt MINISTEREN Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget Dato J. nr. 30. januar 2017 2017-61 Frederiksholms

Læs mere

Nyt Bynet i Rødovre Kommune

Nyt Bynet i Rødovre Kommune Nyt Bynet i Rødovre Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Rødovre Kommune 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet

Læs mere

Alex Landex, DTU Transport Niels Wellendorf, DSB Planlægning & Trafik

Alex Landex, DTU Transport Niels Wellendorf, DSB Planlægning & Trafik Fremtidens S-bane i København Alex Landex, DTU Transport Niels Wellendorf, DSB Planlægning & Trafik S-banen i dag 2 DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet Togantal gennem København 30 Num mber of

Læs mere

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: Juni 2017

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: Juni 2017 Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: Juni 2017 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K 15. august 2017 1. Nuværende indsættelsesplan Af IC4

Læs mere

Trafiktallene er opdateret til og med marts 2015 for alle takstområder og lokalbanerne.

Trafiktallene er opdateret til og med marts 2015 for alle takstområder og lokalbanerne. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Jenny Kanth 05.2 Trafiktalsrapport juni 2015 Resume: Trafiktallene er opdateret til og med marts 2015 for alle takstområder og lokalbanerne.

Læs mere

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER Albertslund Albertslund Station, Hedemarksvej 1 DSB / 7-Eleven 08:00-17:00 08:00-19:00 08:00-19:00 08:00-19:00 08:00-19:00 10:00-19:00 Albertslund Egelundsvej 5 Shell / 7-Eleven 08:00-22:00 08:00-22:00

Læs mere