Dansk Apopleksiregister. Årsrapport Revideret udkast

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast"

Transkript

1 Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2012 Revideret udkast 13. marts 2013

2 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik (KCEB-) Nord. Rapporten vil blive klinisk auditeret i samarbejde med styregruppen for Dansk Apopleksiregister. Formandsskabet for Dansk Apopleksiregister udgøres af Palle Petersen, klinikchef, overlæge, dr.med., Neurocentret, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet og klinisk oversygeplejerske, MHSc (N) Susanne Zielke, Neurologisk afdeling, Bispebjerg Hospital. Kontaktperson for Dansk Apopleksiregister i KCEB-Nord er forskningsoverlæge, ph.d. Søren Paaske Johnsen, Olof Palmes Allé 43-45, 8200 Århus N, Tlf.: Kontaktperson for Dansk Apopleksiregister i Regionernes Kliniske KvalitetsudviklingsProgram (RKKP), Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet & Sundhedsinformatik (KCKS-) Vest er kvalitetskonsulent, cand.scient.san., ph.d. Annette Ingeman, Olof Palmes Allé 15, 8200 Århus N, Tlf.: og

3 Indholdsfortegnelse 1. KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER 2 2. OVERSIGTSTABEL OVER DE SAMLEDE INDIKATORRESULTATER 3 Indikator 1: Andel af patienter der indlægges i en apopleksienhed. 5 Indikator 2: Andel af patienter med akut iskæmisk apopleksi uden atrieflimren der sættes i trombocythæmmende behandling. 10 Indikator 3: Andel af patienter med akut iskæmisk apopleksi og atrieflimren der sættes i antikoagulansbehandling. 15 Indikator 4: Andel af patienter der får udført CT/MR scanning. 20 Indikator 5: Andel af patienter der vurderes af fysioterapeut. 25 Indikator 6: Andel af patienter der vurderes af ergoterapeut. 30 Indikator 7: Andel af patienter med tidlig mobilisering. 35 Indikator 8: Andel af patienter der får foretaget vurdering af ernæringsrisiko. 40 Indikator 9: Andel af patienter der får foretaget indirekte synketest. 45 Indikator 10: Andel af patienter der får foretaget direkte synketest. 50 Indikator 11: Andel af patienter der får foretaget ultralyd af halskar. 55 Indikator 12: Andel af patienter som får gennemført karotisendarterektomi indenfor 14 dage 60 Indikator 13a og b: Andel af patienter der bliver indlagt indenfor henholdsvis 3 og 4,5 timer. 65 Indikator 14: Andel af patienter der trombolyseres indenfor 1 time. 71 Indikator 15: Andel af patienter med akut iskæmisk apopleksi der trombolyseres. 75 Indikator 16: Andel af patienter der dør indenfor 30 dage efter indlæggelse. 78 Indikator 17: Andel af patienter med akut iskæmisk (+ uspecifik) apopleksi der dør indenfor 30 dage efter indlæggelse. 78 Indikator 18: Andel af patienter med akut hæmorrhagisk apopleksi der dør indenfor 30 dage efter indlæggelse BESKRIVELSE AF SYGDOMSOMRÅDET OG MÅLING AF BEHANDLINGSKVALITET OVERSIGT OVER ALLE INDIKATORER DATAGRUNDLAG STYREGRUPPENS MEDLEMMER APPENDIX 101 Komplethed af patientregistrering 102 Deskriptive tabeller: Fordeling af data vedr. prognostiske faktorer 104 Vejledning i fortolkning af resultater 124 Indikatorberegning for Dansk Apopleksiregister 130 I SÆRSKILT BILAG: Indikatoropfyldelse under hele indlæggelsen samt All-Or-None Tabel over kontraindikationer for AK-behandling Andel af ikke-relevante for fysioterapi, ergoterapi og mobilisering CUSUM plots af 30-dages mortalitet 1

4 1. Konklusioner og anbefalinger På baggrund af 15 procesindikatorer og 3 resultatindikator skal denne rapport søge at belyse om: Kvaliteten af den danske behandling af patienter med apopleksi opfylder de fastlagte standarder Der er klinisk betydningsfuld regional variation i behandlingen mellem regioner og sygehuse i Danmark Dansk Apopleksiregister blev sat i landsdækkende drift i Der er siden registreret ca patientforløb i databasen, hvilket udgør en værdifuld datakilde til at belyse og udvikle kvaliteten af den tidlige diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering af patienter med akut apopleksi i Danmark. I 2012 er der indberettet patientforløb. Kompletheden af patientregistreringen har generelt været tilfredsstillende, med Region Midtjylland som en beklagelig undtagelse. Region Midtjylland har i 2012 omlagt den akutte udredning og behandling af patienter med formodet apopleksi, således at behandlingen er blevet centraliseret på kun 2 afdelinger. Omlægningen har medført en dramatisk stigning i antallet af patienter, som er blevet henvist til disse afdelinger, hvilket vurderes at være baggrunden for, at det har været vanskeligt at sikre en tilfredsstillende indberetning af patienterne. Kompletheden af variabelregistreringen på den enkelte patient har derimod generelt udviklet sig meget positivt i 2012, og andelen af patienter med manglende data var i 2012 den laveste nogensinde siden etableringen af Dansk Apopleksiregister. Styregruppen vurderer på denne baggrund, at Dansk Apopleksiregister giver et retvisende billede af kvaliteten af sundhedsvæsenets indsats på en række væsentlige områder hos patienter med apopleksi. Rapportens væsentligste resultater og anbefalinger omfatter følgende punkter: Der er for alle procesindikatorer sket en væsentlig fremgang siden indikatormonitoreringen blev påbegyndt. Denne udvikling er fastholdt og for de fleste indikatorer fortsat i Fremgangen var dog generelt begrænsede, typisk nogle få procentpoint for den enkelte procesindikator. For en række procesindikatorer, herunder tidlig indlæggelse på et apopleksiafsnit, trombocythæmmende behandling til patienter med iskæmisk apopleksi uden atrieflimren, tidlig CT/MR scanning, tidlig mobilisering, indirekte og direkte synketest, tidlig indlæggelse, tid fra indlæggelse til trombolyse og brug af trombolyse til patienter med iskæmisk apopleksi er standarden opfyldt eller tæt ved at være opfyldt på både nationalt plan og i én eller flere regioner. For andre procesindikatorer er lands- såvel som det store flertal af regionsresultaterne endnu under de opsatte standarder. Dette gælder oral AK-behandling, tidlig vurdering ved fysio- og ergoterapeut, tidlig mobilisering, ernæringsrisikovurdering, ultralydsscanning af halskar samt ventetid til karotisendarterektomi. For de fleste af disse indikatorer er der sket mærkbare fremskridt i alle eller i det mindste nogle regioner, men der er også en række tilfælde med stagnation. Sidstnævnte er selvsagt utilfredsstillende, dels i lyset af at en række af indikatorerne nu har været monitoreret uafbrudt siden 2003, og dels fordi der er tale om basale diagnostiske og rehabiliteringsmæssige tiltag, som bør være en naturlig del af den indsats, som et moderne sundhedsvæsen tilbyder patienter med akut apopleksi. Der bør i forbindelse med den lokale audit være stærk fokus på disse områder og hurtigst muligt iværksættes lokale tiltag til at forbedre indsatsen og få opfyldt de fastsatte standarder. Det er påfaldende, at der for de nævnte indikatorer generelt kan iagttages en betydelig variation på regions- og afdelingsniveau. Det kan stærkt anbefales, at der i forbindelse med ændring af praksis i de regioner og afdelinger, som ikke opfylder standarderne, trækkes på erfaringer fra regioner og afdelinger, hvor det har været muligt at leve op til standarderne. Korttids-mortaliteten blandt patienter registreret i Dansk Apopleksiregister befinder sig i lighed med tidligere opgørelsesperioder fortsat på et tilfredsstillende niveau på nationalt plan. Der er dog tegn på regional/lokal variation, og årsagerne hertil bør afdækkes. 13. marts 2012 Palle Petersen Susanne Zielke Klinikchef, overlæge, dr.med. Klinisk oversygeplejerske Formandskab for styregruppen for Dansk Apopleksiregister 2

5 2. Oversigtstabel over de samlede indikatorresultater Tabellen viser en oversigt over de samlede indikatorresultater på landsplan for aktuelle årsrapport, samt 4 tidligere års indikatorresultater (hvis relevant). Kolonnen Datakomplethed angiver komplethed af de data, der er nødvendige til at beregne den enkelte indikator. Indikatoropfyldelse Indikator Indikator 1: Andel af patienter der indlægges i en apopleksienhed Indikator 2: Andel af patienter med akut iskæmisk apoleksi uden atrieflimren der sættes i trombocythæmmende behandling Indikator 3: Andel af patienter med akut iskæmisk apopleksi og atrieflimren der sættes i antikoagulansbehandling Indikator 4: Andel af patienter der får udført CT/MR scanning Indikator 5: Andel af patienter der vurderes af fysioterapeut Indikator 6: Andel af patienter der vurderes af ergoterapeut Indikator 7: Andel af patienter med tidlig mobilisering Indikator 8: Andel af patienter der får foretaget vurdering af ernæringsrisiko Indikator 9: Andel af patienter der får foretaget indirekte synketest Indikator 10: Andel af patienter der får foretaget direkte synketest Indikator 11: Andel af patienter der får foretaget ultralyd af halskar Indikator 12: Andel af patienter som får gennemført karotisendarterektomi indenfor 14 dage Indikator 13a: Andel af patienter der bliver indlagt indenfor 3 timer Indikator 13b: Andel af patienter der bliver indlagt indenfor 4.5 timer Indikator 14: Andel af patienter der trombolyseres indenfor 1 time Indikator 15: Andel af patienter med akut iskæmisk apopleksi der trombolyseres Standard Uoplyst % Mindst 90% 0 94 (94-95) 94 (94-95) 93 (92-93) 91 (91-92) 89 (88-89) Mindst 95% 1 94 (93-95) 93 (92-93) 91 (90-92) 88 (87-89) 87 (86-88) Mindst 95% 5 89 (86-91) 85 (82-87) 80 (77-82) 72 (69-75) 73 (70-76) Mindst 80% 0 86 (86-87) 85 (84-86) 79 (78-80) 70 (69-71) 67 (66-67) Mindst 90% 0 88 (87-88) 86 (85-86) 81 (80-82) 75 (74-76) 73 (72-74) Mindst 90% 0 86 (85-86) 83 (82-84) 78 (77-79) 72 (71-73) 70 (69-71) Mindst 80% 1 82 (82-83) 74 (73-75) Mindst 90% 4 84 (83-84) 85 (84-85) 79 (79-80) 69 (68-70) 68 (67-69) Mindst 80% 2 83 (82-84) 81 (80-82) Mindst 80% 2 81 (80-82) 78 (77-79) 73 (72-74) 61 (60-62) 55 (54-57) Mindst 90% 1 84 (84-85) 80 (79-81) 73 (72-74) 52 (51-53) 42 (40-43) Mindst 90% 3 61 (53-68) 50 (42-58) 49 (41-56) 40 (33-48) 38 (30-46) Mindst 30% (39-41) 43 (42-45) 47 (46-48) 43 (41-44) 43 (41-44) Mindst 40% (49-51) 55 (53-56) 59 (58-61) 55 (54-56) 54 (53-56) Mindst 50% 1 71 (68-74) 60 (57-64) Mindst 10% 0 12 (11-13) 13 (12-13)

6 Indikatoropfyldelse Indikator Indikator 16: Andel af patienter der dør indenfor 30 dage efter indlæggelse Indikator 17: Andel af patienter med akut iskæmisk (+ uspecifik) apopleksi der dør indenfor 30 dage efter indlæggelse Indikator 18: Andel af patienter med akut hæmorrhagisk apopleksi der dør indenfor 30 dage efter indlæggelse Standard Uoplyst % Højest 15% 0 10 (10-11) 11 (10-12) 12 (11-12) 11 (11-12) 10 (10-11) Højest 12% 0 8 (7-8) 9 (8-9) 9 (8-9) 8 (8-9) 8 (7-8) Højest 40% 0 32 (29-34) 31 (28-33) 33 (31-36) 33 (30-35) 31 (28-33) 4

7 3. Indikatorresultater på lands-, regions- og afdelingsniveau Indikator 1: Andel af patienter der indlægges i en apopleksienhed. Standard 90% Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Danmark ja / (0) 94 (94-95) 94 (94-95) 93 (92-93) Hovedstaden ja 3293 / (0) 96 (95-96) 95 (95-96) 93 (92-94) Sjælland ja 1911 / (0) 98 (98-99) 99 (98-99) 99 (98-99) Syddanmark ja 2115 / (0) 94 (93-95) 94 (93-95) 95 (94-95) Midtjylland ja 1839 / (0) 92 (91-94) 92 (91-93) 88 (86-89) Nordjylland ja* 1054 / (0) 89 (87-91) 90 (88-91) 87 (84-89) Hovedstaden ja 3293 / (0) 96 (95-96) 95 (95-96) 93 (92-94) Amager ja* 160 / (0) 89 (84-93) 89 (83-93) 86 (80-90) Bispebjerg ja 559 / (0) 93 (91-95) 95 (93-97) 91 (88-93) Bornholm ja 85 / 92 0 (0) 92 (85-97) 96 (89-99) 88 (79-94) Frederiksberg ja 161 / (0) 96 (92-98) 97 (93-99) 90 (84-94) Glostrup ja 845 / (0) 96 (94-97) 94 (92-95) 94 (93-96) Herlev ja 760 / (0) 98 (97-99) 98 (96-99) 95 (94-97) Nordsjælland ja 685 / (0) 97 (96-98) 96 (95-98) 93 (92-95) Rigshospitalet ja 38 / 39 0 (0) 97 (87-100) 100 (92-100) 99 (95-100) Sjælland ja 1911 / (0) 98 (98-99) 99 (98-99) 99 (98-99) Holbæk ja 633 / (0) 99 (98-100) 99 (98-100) 99 (98-100) Nykøbing F ja 201 / (0) 98 (94-99) 97 (94-98) 98 (96-99) Næstved ja 366 / (0) 100 (98-100) 99 (97-100) 99 (97-100) Roskilde ja 711 / (0) 97 (96-98) 99 (98-99) 99 (98-100) Syddanmark ja 2115 / (0) 94 (93-95) 94 (93-95) 95 (94-95) Kolding nej 18 / 31 0 (0) 58 (39-75) 59 (39-78) 80 (69-89) OUH ja 552 / (0) 93 (90-95) 95 (93-96) 96 (94-97) Svendborg ja 418 / (0) 95 (93-97) 95 (92-97) 94 (91-96) Sydvestjysk ja 424 / (2) 92 (89-94) 91 (88-94) 94 (91-96) Sønderborg ja 277 / (0) 96 (93-98) 92 (89-94) 91 (88-93) Vejle ja 426 / (0) 99 (97-99) 98 (96-99) 99 (98-100) 5

8 Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Midtjylland ja 1839 / (0) 92 (91-94) 92 (91-93) 88 (86-89) Aarhus, Neurok. NK nej 14 / 33 0 (0) 42 (25-61) 36 (19-56) 21 (5-51) Aarhus, Neurol. F 1 ja 228 / (0) 95 (91-97) 98 (97-99) 94 (92-96) Aarhus, Neurol. F 2 ja 576 / (0) 96 (94-97) - - Holstebro 1 ja 194 / (0) 91 (86-95) 94 (92-96) 90 (87-92) Holstebro 2 ja 571 / (0) 94 (91-95) - - Horsens ja 61 / 67 0 (0) 91 (82-97) 89 (84-93) 88 (83-92) Randers nej 95 / (0) 81 (73-88) 76 (71-80) 67 (61-72) Viborg ja 100 / (0) 94 (88-98) 95 (93-97) 94 (91-97) Nordjylland ja* 1054 / (0) 89 (87-91) 90 (88-91) 87 (84-89) Aalborg, DR med. center ja 78 / 79 0 (0) 99 (93-100) 97 (91-99) 99 (95-100) Aalborg, neurokir. nej 3 / 20 0 (0) 15 (3-38) 5 (0-26) 17 (5-37) Aalborg, neurol. ja 422 / (0) 94 (92-96) 94 (91-96) 99 (97-100) Hjørring ja 323 / (0) 95 (92-97) 97 (95-99) 94 (91-97) Hobro nej 117 / (0) 74 (66-80) 85 (78-90) 82 (75-87) Thy-Mors nej 111 / (0) 79 (71-85) 77 (69-83) 67 (59-75) Den akutte behandling i Region Midtjylland blev per 1/ centraliseret til Holstebro og Aarhus Universitetshospital, afd. F. Kode 1 og 2 angiver perioderne henholdsvis før og efter 1/ Indikatorer I indikatortabellerne angives om standarden er opfyldt på niveau 2,5%.'Ja*' indikerer at standarden er opfyldt når der tages højde for den statistiske usikkerhed, dvs. når konfidensintervallet indeholder standarden. Tilsyneladende uoverensstemmelse mellem konfidensintervallet og angivelse af om standarden er opfyldt kan forekomme p.g.a. afrunding af førstnævnte. Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentar: På landsplan blev i alt 95% af patienterne indlagt i en apopleksienhed senest 2. indlæggelsesdøgn, hvilket var en stigning på 1% procentpoint i forhold til Variationen mellem de enkelte regioner var beskeden og indikatorværdien var for alle regioner 90%. Der var dog fortsat betydelig variation mellem de enkelte kliniske enheder, hvor bl.a. Kolding, Randers (har ikke varetaget akut behandling siden 1/5 2012) og Hobro, Thy-Mors skiller sig negativt ud. De neurokirurgiske afdelinger har p.g.a. den særlige patientpopulation en særlig udfordring med at opfylde indikatoren, og det er aktuelt kun Neurokirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital og Neurokirurgisk afdeling, Aalborg Universitetshospital som selvstændigt indberetter patienter. I forbindelse med tolkningen af resultaterne skal der tages et forbehold, idet størstedelen af de dataindberettende afdelinger er apopleksienheder. Patienter, der ikke på noget tidspunkt i deres indlæggelsesforløb blev indlagt i en apopleksienhed, var derfor mindre tilbøjelige til at blive registreret. Som det fremgår af de indberettede data vedr. kompletheden af patientregistreringen (Se venligst Datagrundlag ) synes det dog kun at være et mindre antal patienter på landsplan, som ikke er blevet registreret i Dansk Apopleksiregister. Faglig klinisk kommentar: Et apopleksiafsnit er i Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi defineret som en sygehusafdeling, der udelukkende eller næsten udelukkende beskæftiger sig 6

9 med udredning og behandling af patienter med apopleksi, og som er karakteriseret ved tværfaglige team, et personale med særlig interesse og kompetence for apopleksi, medinddragelse af pårørende og stadig kompetenceudvikling af personalet. Det er afgørende for relevansen af indikatoren, at betegnelsen apopleksiafsnit kun anvendes til afsnit, som reelt opfylder disse krav. Betegnelsen bør således ikke anvendes af f.eks. uspecifikke akutte modtage- eller visitationsafsnit. Samtlige neurokirurgiske afdelinger bør indberette relevante patienter. Det vil styrke arbejdet omkring Dansk Apopleksiregister såfremt der også i styregruppen var repræsenteret neurokirurgisk ekspertise. Dansk Neurokirurgisk Selskab vil blive kontaktet med henblik på udpegning af repræsentant. Det er vigtigt at være opmærksom på at standarden for denne indikator er sat ved 90% og ikke 100%, idet der vil være patienter med alvorlige konkurrerende sygdomme, f.eks. akut myokardieinfarkt, som har behov for behandling på en anden relevant afdeling inden de evt. overflyttes til et specialiseret apopleksiafsnit. Det er således ikke udtryk for god kvalitet at samtlige patienter med apopleksi indlægges direkte på et apopleksiafsnit. Det kan konkluderes, at udviklingen vedrørende denne indikator har udviklet sig positivt. Standarden er i lighed med 2011 opfyldt på både lands- og regionsplan, men der er fortsat problemer på enkelte kliniske enheder. Det besluttes at fastholde indikatoren og standarden. Anbefaling til indikator: Det anbefales, at alle regioner fortsat sikrer, at patienter med formodet apopleksi indlægges direkte på et reelt apopleksiafsnit. Endvidere er der behov for en vedvarende indsats for at få inkluderet patienter i Dansk Apopleksiregister, som ikke på noget tidspunkt i deres sygeforløb indlægges i en apopleksienhed, således at indikatoren giver et retvisende billede af patienternes adgang til specialiseret diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering i den akutte fase. De neurokirurgiske afdelinger repræsenterer den specialiserede akutte behandling for en mindre andel af patienterne med apopleksi, og det er derfor væsentlig, at alle de neurokirurgiske afdelinger også indberetter til Dansk Apopleksiregister, hvilket fortsat ikke er tilfældet trods anbefalinger fra tidligere år. Dansk Neurokirurgisk Selskab inddrages med henblik på at løse denne udfordring. 7

10 8

11 Trend 9

12 Indikator 2: Andel af patienter med akut iskæmisk apopleksi uden atrieflimren der sættes i trombocythæmmende behandling. Standard 95% Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Danmark nej 6678 / (1) 94 (93-95) 93 (92-93) 91 (90-92) Hovedstaden ja 2111 / (1) 97 (96-97) 95 (94-96) 93 (92-94) Sjælland ja 1353 / (0) 95 (94-97) 94 (93-95) 93 (91-94) Syddanmark nej 1272 / (0) 91 (90-93) 92 (91-94) 88 (86-89) Midtjylland ja* 1222 / (1) 94 (92-95) 93 (91-94) 90 (88-91) Nordjylland nej 720 / (1) 90 (87-92) 85 (82-87) 91 (89-93) Hovedstaden ja 2111 / (1) 97 (96-97) 95 (94-96) 93 (92-94) Amager ja* 97 / (0) 94 (88-98) 93 (86-97) 83 (76-89) Bispebjerg ja* 370 / (1) 93 (90-95) 93 (90-96) 97 (94-99) Bornholm ja* 60 / 64 0 (0) 94 (85-98) 85 (73-94) 90 (78-97) Frederiksberg ja 92 / 94 4 (4) 98 (93-100) 97 (93-99) 95 (89-98) Glostrup ja 591 / (0) 97 (95-98) 96 (94-97) 93 (91-95) Herlev ja 455 / (3) 99 (98-100) 98 (95-99) 93 (90-95) Nordsjælland ja 431 / (0) 97 (95-99) 96 (94-97) 93 (90-95) Rigshospitalet ja* 15 / 17 0 (0) 88 (64-99) 92 (73-99) 95 (87-98) Sjælland ja 1353 / (0) 95 (94-97) 94 (93-95) 93 (91-94) Holbæk ja 459 / (0) 97 (95-98) 97 (95-98) 96 (94-98) Nykøbing F ja 152 / (0) 96 (92-99) 95 (92-98) 92 (88-95) Næstved ja* 257 / (0) 93 (89-96) 98 (95-99) 92 (87-95) Roskilde ja 485 / (0) 95 (93-97) 89 (85-91) 90 (87-92) Syddanmark nej 1272 / (0) 91 (90-93) 92 (91-94) 88 (86-89) Kolding nej 9 / 13 0 (0) 69 (39-91) 100 (66-100) 93 (80-98) OUH ja 370 / (0) 99 (97-100) 95 (93-97) 87 (84-90) Svendborg nej 234 / (0) 88 (83-91) 89 (85-93) 83 (78-87) Sydvestjysk nej 251 / (2) 86 (82-90) 84 (79-88) 84 (79-87) Sønderborg nej 160 / (0) 84 (78-89) 92 (89-95) 90 (87-93) Vejle ja 248 / (0) 97 (94-99) 98 (96-99) 94 (91-96) Midtjylland ja* 1222 / (1) 94 (92-95) 93 (91-94) 90 (88-91) Aarhus, Neurok. NK ja 1 / 1 1 (33) 100 (3-100) 50 (1-99) 100 (16-100) Aarhus, Neurol. F 1 ja 127 / (0) 96 (91-99) 97 (95-98) 96 (93-97) Aarhus, Neurol. F 2 ja 392 / (1) 96 (94-98)

13 Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Holstebro 1 ja* 138 / (0) 93 (87-96) 91 (87-93) 82 (78-86) Holstebro 2 nej 376 / (0) 92 (89-94) - - Horsens ja* 42 / 45 0 (0) 93 (82-99) 92 (86-96) 88 (82-93) Randers nej 85 / 95 0 (0) 89 (81-95) 87 (81-91) 89 (84-93) Viborg ja 61 / 63 3 (4) 97 (89-100) 96 (92-98) 94 (89-97) Nordjylland nej 720 / (1) 90 (87-92) 85 (82-87) 91 (89-93) Aalborg, DR med. center ja 57 / 59 0 (0) 97 (88-100) 87 (76-94) 90 (81-95) Aalborg, neurokir. - 0 / 0 0 (0). - 0 (0-84) 100 (3-100) Aalborg, neurol. nej 255 / (2) 85 (81-89) 82 (77-87) 96 (93-98) Hjørring ja 230 / (0) 95 (91-97) 93 (89-96) 95 (91-98) Hobro nej 86 / (2) 84 (76-91) 77 (67-86) 88 (80-93) Thy-Mors ja* 92 / (0) 90 (83-95) 83 (74-90) 84 (76-90) Den akutte behandling i Region Midtjylland blev per 1/ centraliseret til Holstebro og Aarhus Universitetshospital, afd. F. Kode 1 og 2 angiver perioderne henholdsvis før og efter 1/ Indikatorer I indikatortabellerne angives om standarden er opfyldt på niveau 2,5%.'Ja*' indikerer at standarden er opfyldt når der tages højde for den statistiske usikkerhed, dvs. når konfidensintervallet indeholder standarden. Tilsyneladende uoverensstemmelse mellem konfidensintervallet og angivelse af om standarden er opfyldt kan forekomme p.g.a. afrunding af førstnævnte. Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentar: I alt var 94% af patienterne med akut iskæmisk apopleksi uden atrieflimren i trombocythæmmende behandling senest 2. indlæggelsesdøgn, hvilket var 1 procentpoint højere end i I løbet af hele indlæggelsesforløbet blev stort set alle relevante patienter sat i behandling (se Bilag). Region Hovedstaden og Sjælland opfyldte standarden på 95%, mens Region Midtjylland ikke adskilte sig statistisk signifikant fra standarden. Der er endvidere sket fremgang i Region Nordjylland. På afdelingsniveau er der adskillige eksempler på standardopfyldelse. Faglig klinisk kommentar: Trombocythæmmende behandling er en simpel og effektiv behandling og det er derfor vigtigt, at indikatoren bliver opfyldt både på lands-, regions- og afdelingsniveau. En stigende andel af patienter behandles i disse år med i.v. trombolyse, hvilket kan medføre et mindre delay på start af trombocythæmmende behandling, idet de gældende retningslinjer anbefaler at der gennemføres en kontrolscanning timer efter trombolysebehandlingen førend trombocythæmmende behandling påbegyndes. Det er glædeligt, at resultaterne på lands- og regionsniveau nu med et langt tilløb nærmer sig den opsatte standard, men der er fortsat eksempler på afdelinger, hvor en betydelig del af patienterne tilsyneladende ikke bliver sat i hurtig behandling. Dette er utilfredsstillende, og der bør tages initiativ til at få rettet op. Det besluttes at fastholde indikatoren og standarden. Anbefaling til indikator: Det anbefales, at der lokalt anvendes instrukser, som vedvarende sikrer, at håndteringen af antitrombotisk behandling hos patienter med akut apopleksi standardiseres, d.v.s. at alle patienter som udgangspunkt udredes billeddiagnostisk umiddelbart efter indlæggelse, og at alle patienter med iskæmisk apopleksi herefter påbegynder trombocythæmmende behandling med mindre der foreligger 11

14 oplagte kontraindikationer. Endvidere bør der forsat være opmærksomhed på at sikre korrekte registreringer til Dansk Apopleksiregister via instruktion af relevant personale. Der kan med fordel søges inspiration til tilrettelæggelse af en hensigtsmæssig praksis samt instruktion af personale via de skriftlige behandlingsvejledninger som er udarbejdet/anvendes på de talrige enheder, som opfylder standarden. 12

15 13

16 Trend 14

17 Indikator 3: Andel af patienter med akut iskæmisk apopleksi og atrieflimren der sættes i antikoagulansbehandling. Standard 95% Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Danmark nej 886 / (5) 89 (86-91) 85 (82-87) 80 (77-82) Hovedstaden nej 307 / (1) 90 (86-93) 87 (82-91) 84 (79-88) Sjælland nej 152 / (0) 90 (85-94) 85 (79-90) 89 (82-93) Syddanmark nej 200 / (3) 86 (81-90) 81 (75-85) 67 (60-73) Midtjylland ja* 145 / (12) 92 (87-96) 86 (80-90) 78 (72-84) Nordjylland nej 82 / (19) 83 (74-90) 88 (79-94) 83 (73-90) Hovedstaden nej 307 / (1) 90 (86-93) 87 (82-91) 84 (79-88) Amager nej 22 / 33 0 (0) 67 (48-82) 72 (51-88) 58 (37-78) Bispebjerg ja* 38 / 42 4 (4) 90 (77-97) 90 (77-97) 97 (84-100) Bornholm nej 4 / 7 0 (0) 57 (18-90) 73 (39-94) 38 (14-68) Frederiksberg nej 18 / 22 0 (0) 82 (60-95) 91 (59-100) 92 (64-100) Glostrup ja* 67 / 71 1 (1) 94 (86-98) 81 (69-89) 94 (82-99) Herlev ja* 98 / (1) 94 (88-98) 94 (85-98) 73 (58-84) Nordsjælland ja 60 / 63 0 (0) 95 (87-99) 95 (85-99) 97 (88-100) Rigshospitalet ja* 0 / 1 0 (0) 0 (0-98) 67 (9-99) 89 (52-100) Sjælland nej 152 / (0) 90 (85-94) 85 (79-90) 89 (82-93) Holbæk ja 78 / 81 0 (0) 96 (90-99) 87 (78-93) 93 (83-98) Nykøbing F ja* 15 / 17 0 (0) 88 (64-99) 100 (84-100) 71 (42-92) Næstved nej 18 / 24 0 (0) 75 (53-90) 83 (61-95) 92 (62-100) Roskilde ja* 41 / 46 1 (1) 89 (76-96) 74 (57-88) 88 (76-95) Syddanmark nej 200 / (3) 86 (81-90) 81 (75-85) 67 (60-73) Kolding ja 4 / 4 0 (0) 100 (40-100) 75 (19-99) 100 (59-100) OUH ja* 50 / 55 0 (0) 91 (80-97) 95 (86-99) 81 (61-93) Svendborg nej 51 / 65 2 (2) 78 (67-88) 71 (57-82) 76 (60-88) Sydvestjysk nej 31 / 39 8 (10) 79 (64-91) 60 (44-74) 37 (25-50) Sønderborg nej 24 / 29 1 (2) 83 (64-94) 83 (66-93) 59 (41-76) Vejle ja 40 / 41 1 (1) 98 (87-100) 94 (82-99) 100 (90-100) Midtjylland ja* 145 / (12) 92 (87-96) 86 (80-90) 78 (72-84) Aarhus, Neurok. NK - 0 / 0 0 (0) Aarhus, Neurol. F 1 ja* 19 / (19) 86 (65-97) 92 (80-98) 90 (79-97) 15

18 Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Aarhus, Neurol. F 2 ja 36 / (24) 100 (90-100) Holstebro 1 ja 10 / 10 1 (4) 100 (69-100) 86 (71-95) 79 (65-89) Holstebro 2 ja* 52 / 56 1 (1) 93 (83-98) - - Horsens ja* 5 / 7 0 (0) 71 (29-96) 86 (65-97) 74 (49-91) Randers ja 13 / 13 0 (0) 100 (75-100) 77 (61-89) 61 (43-77) Viborg nej 10 / 13 1 (5) 77 (46-95) 85 (69-95) 82 (60-95) Nordjylland nej 82 / (19) 83 (74-90) 88 (79-94) 83 (73-90) Aalborg, DR med. center ja* 6 / 8 0 (0) 75 (35-97) 43 (10-82) 75 (43-95) Aalborg, neurokir. - 0 / 0 0 (0) Aalborg, neurol. nej 21 / (44) 78 (58-91) 94 (80-99) 100 (83-100) Hjørring ja* 27 / 31 1 (2) 87 (70-96) 85 (62-97) 84 (64-95) Hobro nej 12 / 17 5 (16) 71 (44-90) 88 (62-98) 69 (41-89) Thy-Mors ja 16 / 16 1 (4) 100 (79-100) 100 (78-100) 80 (52-96) Den akutte behandling i Region Midtjylland blev per 1/ centraliseret til Holstebro og Aarhus Universitetshospital, afd. F. Kode 1 og 2 angiver perioderne henholdsvis før og efter 1/ Indikatorer I indikatortabellerne angives om standarden er opfyldt på niveau 2,5%.'Ja*' indikerer at standarden er opfyldt når der tages højde for den statistiske usikkerhed, dvs. når konfidensintervallet indeholder standarden. Tilsyneladende uoverensstemmelse mellem konfidensintervallet og angivelse af om standarden er opfyldt kan forekomme p.g.a. afrunding af førstnævnte. Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentar: I alt blev 89% af patienterne med akut iskæmisk apopleksi og atrieflimren uden kontraindikationer sat i antikoagulansbehandling indenfor 14 dage. Dette er en forbedring i forhold til 2011 på 4 procentpoint. Der var beskeden variation mellem de enkelte regioner (83%-92%). Fire ud af fem regioner havde fremgang, idet Region Nordjylland var undtagelsen. Det kan konkluderes, at udviklingen i denne indikator på landsplan også i 2012 har været positiv, hvilket er en fortsættelse af en positiv udvikling, som har pågået i flere år. Standarden er dog endnu ikke er opfyldt på hverken lands- eller regionsplan (dog med undtagelse af Region Midtjylland når der tages højde for den statistiske usikkerhed). Standarden var dog opfyldt for en række dataindberettende enheder, hvilket indikerer, at det også på regionalt og landsplan bør være muligt at opfylde standarden. Faglig klinisk kommentar: En betydelig andel af patienter med akut iskæmisk apopleksi og atrieflimren vil have kontraindikationer mod antikoagulansbehandling, f.eks. i form af demens eller faldtendens. Den regionale variation i andelen af patienter, hvor behandlingen klassificeres som Kontraindiceret har tidligere været betydelig, men var i 2011 begrænset (se Bilag). For langt de fleste patienter, hvor oral AK-behandling blev vurderet til at være kontraindiceret, var der angivet én eller flere specifikke kontraindikationer. Samlet tegner dette et billede af en homogen registreringspraksis. Der er nu 3 nye orale antitrombotika (dabigatran, rivaroxaban og apixaban), som alle kan anvendes som alternativ til vitamin K antagonisterne. Disse præparater opfattes som ligestillet med vitamin K antagonisterne i Dansk Apopleksiregister. Dette vil blive specificeret i en kommende opdatering af datadefinitioner og registreringsskemaet. 16

19 Den generelt faldende indlæggelsestid for patienter med apopleksi udgør dog et logistisk problem for denne indikator, idet patienterne typisk er udskrevet inden tidsrammen på 14 dage, hvilket styregruppen er opmærksom på. Det er muligt, at lægge en plan for antikoagulansbehandlingen i medicinmodulet i de regionale/lokale EPJer, d.v.s. at der lægges faste rammer for behandlingen også selv om patienten ikke nødvendigvis længere befinder sig på apopleksiafsnittet når behandlingen påbegyndes. Medicinmodulerne er derfor meget brugbare både i forhold til det daglige kliniske arbejde og i forhold til indsamlingen af data til Dansk Apopleksiregister. Det kræver dog stadig en manuel proces at overføre data herfra til Dansk Apopleksiregister, hvorfor det vil være oplagt som alternativ at anvende oplysninger fra det Fælles Medicinkort, når dette kommer i rutinemæssig drift. Det besluttes at fastholde indikatoren og standarden. Anbefaling til indikator: Det anbefales, at regionerne fortsat overvejer tiltag som i højere grad sikrer, at håndteringen af antitrombotisk behandling, herunder oral AK-behandling, hos patienter med akut apopleksi standardiseres således, at relevante patienter sættes i behandling uden unødig forsinkelse. Det er endvidere særligt vigtigt, at der løbende på afdelingerne er opmærksomhed på korrekt dataregistrering vedrørende denne indikator. 17

20 18

21 Trend 19

22 Indikator 4: Andel af patienter der får udført CT/MR scanning. Standard 80% Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Danmark ja 9401 / (0) 86 (86-87) 85 (84-86) 79 (78-80) Hovedstaden ja 3036 / (0) 88 (87-89) 85 (84-86) 77 (75-78) Sjælland ja 1705 / (0) 88 (86-89) 86 (84-87) 75 (73-77) Syddanmark ja 1944 / (0) 86 (84-87) 84 (83-86) 81 (80-83) Midtjylland ja 1728 / (0) 86 (84-87) 88 (87-90) 84 (82-86) Nordjylland ja 988 / (0) 82 (79-84) 80 (77-82) 80 (77-82) Hovedstaden ja 3036 / (0) 88 (87-89) 85 (84-86) 77 (75-78) Amager ja 149 / (1) 84 (78-89) 83 (76-88) 67 (60-74) Bispebjerg ja 510 / (0) 85 (82-88) 79 (75-82) 67 (62-71) Bornholm ja 86 / 96 0 (0) 90 (82-95) 85 (76-91) 82 (72-89) Frederiksberg ja 132 / (1) 84 (77-89) 87 (80-92) 79 (72-85) Glostrup ja 801 / (0) 90 (88-92) 89 (87-91) 78 (75-81) Herlev ja 664 / (0) 85 (83-88) 78 (75-81) 77 (73-80) Nordsjælland ja 658 / (0) 93 (91-95) 90 (88-92) 81 (78-83) Rigshospitalet ja 36 / 39 0 (0) 92 (79-98) 88 (74-96) 84 (76-91) Sjælland ja 1705 / (0) 88 (86-89) 86 (84-87) 75 (73-77) Holbæk ja 541 / (0) 85 (81-87) 94 (92-96) 93 (90-95) Nykøbing F ja 172 / (0) 84 (78-89) 76 (71-81) 65 (59-70) Næstved ja 316 / (0) 86 (82-89) 87 (82-90) 73 (68-78) Roskilde ja 676 / (0) 92 (90-94) 82 (79-85) 64 (61-68) Syddanmark ja 1944 / (0) 86 (84-87) 84 (83-86) 81 (80-83) Kolding ja* 25 / 33 0 (0) 76 (58-89) 68 (49-83) 81 (71-89) OUH ja 543 / (0) 91 (89-93) 86 (84-89) 87 (84-89) Svendborg ja 363 / (0) 83 (79-86) 83 (79-86) 69 (65-74) Sydvestjysk ja 393 / (1) 83 (79-86) 83 (79-86) 84 (80-87) Sønderborg ja 254 / (0) 89 (84-92) 82 (78-86) 80 (76-84) Vejle ja 366 / (0) 85 (81-88) 86 (82-89) 81 (77-84) Midtjylland ja 1728 / (0) 86 (84-87) 88 (87-90) 84 (82-86) Aarhus, Neurok. NK ja 34 / 38 0 (0) 89 (75-97) 87 (69-96) 100 (85-100) 20

23 Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Aarhus, Neurol. F 1 ja 219 / (0) 91 (87-94) 94 (92-96) 91 (88-93) Aarhus, Neurol. F 2 ja 548 / (0) 91 (88-93) - - Holstebro 1 ja* 170 / (0) 79 (73-85) 86 (83-89) 80 (76-83) Holstebro 2 ja* 488 / (0) 80 (76-83) - - Horsens ja 57 / 67 0 (0) 85 (74-93) 88 (83-92) 88 (83-92) Randers ja 111 / (0) 83 (76-89) 75 (71-80) 76 (71-80) Viborg ja 101 / (0) 95 (89-98) 93 (90-96) 85 (80-89) Nordjylland ja 988 / (0) 82 (79-84) 80 (77-82) 80 (77-82) Aalborg, DR med. center nej 52 / 79 0 (0) 66 (54-76) 60 (49-69) 62 (53-71) Aalborg, neurokir. ja 21 / 24 0 (0) 88 (68-97) 90 (70-99) 86 (68-96) Aalborg, neurol. ja 388 / (1) 88 (84-91) 89 (85-92) 94 (90-96) Hjørring ja 276 / (0) 81 (76-85) 84 (80-88) 77 (71-82) Hobro ja* 134 / (0) 75 (68-81) 63 (54-71) 82 (76-88) Thy-Mors ja 117 / (0) 82 (75-88) 77 (69-83) 69 (62-76) Den akutte behandling i Region Midtjylland blev per 1/ centraliseret til Holstebro og Aarhus Universitetshospital, afd. F. Kode 1 og 2 angiver perioderne henholdsvis før og efter 1/ Indikatorer I indikatortabellerne angives om standarden er opfyldt på niveau 2,5%.'Ja*' indikerer at standarden er opfyldt når der tages højde for den statistiske usikkerhed, dvs. når konfidensintervallet indeholder standarden. Tilsyneladende uoverensstemmelse mellem konfidensintervallet og angivelse af om standarden er opfyldt kan forekomme p.g.a. afrunding af førstnævnte. Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentar: I alt blev 86% af alle patienter undersøgt med CT/MR scanning på indlæggelsesdagen, hvilket er en fremgang på 1 procentpoint i forhold til I løbet af hele indlæggelsesforløbet blev praktisk taget alle relevante patienter undersøgt (Bilag). Både på lands- og regionsplan var standarden på 80% således opfyldt for første gang for denne indikator. Der har siden påbegyndelsen af monitoreringen af denne indikator i 2003 været en stærk stigning i andelen af patienter, som tilbydes en tidlig scanning. Registreringen af tidspunkt for scanning foretages aktuelt manuelt og kun på datoniveau, idet tidligere forsøg på at indsamle mere detaljerede data ikke har været succesfulde. Der foregår aktuelt et analysearbejde i regi af Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik (Nord) med henblik på at afklare, hvorvidt data vedr. tidspunkt for scanning opsamlet i Landspatientregisteret kan erstatte de manuelt indsamlede data. Dette analysearbejde vil blive færdiggjort i første halvdel af Faglig klinisk kommentar: Det besluttes, at fastholde indikatoren, idet det efter styregruppens opfattelse er centralt i en moderne diagnostisk udredning hos patienter med formodet apopleksi, at der gennemføres en hurtig CT/MR scanning. De logistiske muligheder for at leve op til standarden er givetvis også blevet forbedrede betydeligt i de seneste år i forbindelsen med den landsdækkende implementering af et trombolyse- og endovaskulært behandlingsberedskab. 21

24 Anbefaling til indikator: Det anbefales, at regionerne fortsat er opmærksomme på at få implementeret og fastholde tiltag, der sikrer at patienter med apopleksi tilbydes scanning umiddelbart efter indlæggelse. 22

25 23

26 Trend 24

27 Indikator 5: Andel af patienter der vurderes af fysioterapeut. Standard 90% Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Danmark nej 7503 / (0) 88 (87-88) 86 (85-86) 81 (80-82) Hovedstaden nej 2168 / (1) 89 (87-90) 86 (84-87) 78 (76-79) Sjælland ja 1328 / (0) 92 (90-93) 92 (90-93) 90 (88-91) Syddanmark nej 1620 / (0) 88 (86-89) 87 (85-88) 82 (80-84) Midtjylland nej 1485 / (0) 88 (86-89) 87 (85-88) 83 (81-84) Nordjylland nej 902 / (1) 80 (77-82) 73 (70-76) 68 (65-71) Hovedstaden nej 2168 / (1) 89 (87-90) 86 (84-87) 78 (76-79) Amager ja* 142 / (2) 88 (82-92) 83 (76-89) 70 (62-76) Bispebjerg nej 337 / (2) 83 (79-87) 79 (74-83) 71 (65-76) Bornholm ja* 74 / 85 1 (1) 87 (78-93) 83 (73-90) 85 (75-93) Frederiksberg ja* 138 / (1) 86 (79-91) 77 (70-83) 59 (51-66) Glostrup ja 547 / (0) 92 (89-94) 88 (85-91) 79 (75-82) Herlev ja 429 / (1) 90 (87-93) 89 (86-92) 84 (81-88) Nordsjælland ja* 481 / (0) 89 (86-91) 89 (86-92) 81 (77-84) Rigshospitalet ja 20 / 22 3 (8) 91 (71-99) 80 (52-96) 86 (76-93) Sjælland ja 1328 / (0) 92 (90-93) 92 (90-93) 90 (88-91) Holbæk ja* 530 / (0) 90 (87-92) 94 (92-96) 91 (89-94) Nykøbing F ja 183 / (0) 94 (90-97) 90 (86-94) 91 (87-94) Næstved ja* 205 / (0) 90 (85-93) 81 (76-86) 74 (67-80) Roskilde ja 410 / (0) 94 (91-96) 95 (92-97) 95 (92-96) Syddanmark nej 1620 / (0) 88 (86-89) 87 (85-88) 82 (80-84) Kolding nej 8 / 13 0 (0) 62 (32-86) 89 (52-100) 72 (55-85) OUH ja* 420 / (0) 88 (84-90) 91 (88-93) 90 (87-92) Svendborg ja 355 / (0) 91 (88-94) 88 (84-91) 79 (74-83) Sydvestjysk nej 283 / (0) 76 (71-80) 72 (67-77) 62 (57-67) Sønderborg ja 253 / (0) 93 (90-96) 88 (84-91) 83 (79-86) Vejle ja 301 / (0) 94 (91-96) 94 (90-96) 96 (94-98) Midtjylland nej 1485 / (0) 88 (86-89) 87 (85-88) 83 (81-84) Aarhus, Neurok. NK nej 3 / 7 3 (8) 43 (10-82) 60 (26-88) 33 (4-78) Aarhus, Neurol. F 1 ja* 171 / (0) 86 (80-90) 87 (84-89) 81 (78-84) 25

28 Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Aarhus, Neurol. F 2 ja* 413 / (0) 89 (86-92) - - Holstebro 1 ja* 161 / (0) 89 (83-93) 91 (88-94) 87 (84-90) Holstebro 2 ja* 493 / (0) 89 (86-92) - - Horsens ja 62 / 67 0 (0) 93 (83-98) 87 (82-91) 88 (83-92) Randers ja* 106 / (2) 88 (80-93) 81 (77-86) 75 (70-80) Viborg nej 76 / 99 0 (0) 77 (67-85) 86 (82-90) 83 (78-88) Nordjylland nej 902 / (1) 80 (77-82) 73 (70-76) 68 (65-71) Aalborg, DR med. center nej 59 / 76 0 (0) 78 (67-86) 68 (58-77) 59 (50-68) Aalborg, neurokir. nej 3 / 14 0 (0) 21 (5-51) 17 (2-48) 6 (0-29) Aalborg, neurol. nej 311 / (1) 75 (71-80) 72 (67-77) 67 (61-72) Hjørring ja* 284 / (0) 87 (83-91) 81 (75-85) 76 (70-81) Hobro nej 139 / (1) 80 (73-86) 67 (59-75) 73 (65-79) Thy-Mors nej 106 / (0) 82 (74-88) 76 (69-83) 74 (66-81) Den akutte behandling i Region Midtjylland blev per 1/ centraliseret til Holstebro og Aarhus Universitetshospital, afd. F. Kode 1 og 2 angiver perioderne henholdsvis før og efter 1/ Indikatorer I indikatortabellerne angives om standarden er opfyldt på niveau 2,5%.'Ja*' indikerer at standarden er opfyldt når der tages højde for den statistiske usikkerhed, dvs. når konfidensintervallet indeholder standarden. Tilsyneladende uoverensstemmelse mellem konfidensintervallet og angivelse af om standarden er opfyldt kan forekomme p.g.a. afrunding af førstnævnte. Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentar: I alt blev 88% af alle patienter vurderet af en fysioterapeut indenfor de første 2 indlæggelsesdøgn. Dette var en stigning på 2 procentpoint i forhold til 2011, men altså fortsat under den fastlagte standard på 90%. Alle regioner forbedrede eller fastholdt indikatorværdien, hvilket er en fortsættelse af en positiv udvikling, som har strakt sig over flere år. Region Sjælland opfyldte i lighed med 2010 og 2011 som den eneste region standarden, men flere regioner var i 2012 tæt på standarden. I løbet af indlæggelsesforløbet blev 99% af patienterne vurderet (Bilag). Faglig klinisk kommentar: Der har igennem flere år været opmærksomhed lokalt på at få tilpasset lokale arbejdsgange, f.eks. ved anvendelse af rammeordinationer, således at unødige forsinkelser undgås. Lokale audits flere steder i landet har påvist at disse tiltag mange steder er fuldt implementeret. Problematikken vedr. manglende weekend- og helligdagsbemanding er dog på mange afdelinger fortsat den afgørende forklaring på den manglende standardopfyldelse. En række andre forhold kan også forhindre, at patienterne tilbydes hurtig fysioterapeutisk vurdering, f.eks. hvis anden behandling i den akutte fase prioriteres højere. I så fald er det dog muligt at angive, at vurderingen af fysioterapeut ikke har været relevant. Andelen af patienter, hvor en fysioterapeutisk indsats i den tidlige fase er vurderet til at være ikke relevant varierer forsat betydeligt mellem de indberettende afdelinger (Bilag). Dette er i et vist omfang forventeligt bl.a. fordi ikke alle afdelinger varetager trombolyse- og endovaskulær behandling. Sammenlignelige enheder må dog over tid forventes at have en sammenlignelig andel af patienter, hvor hurtig fysioterapeutisk vurdering er relevant, såfremt der anvendes de samme kriterier i dataregistreringen. Det er i den sammenhæng vigtigt at være opmærksom på at svarkategorien Ikke faglig 26

29 relevant kun bør anvendes i situationer, hvor det var åbenlyst formålsløst at foretage en vurdering, f.eks. fordi patienten var moribund eller symptomfri indenfor kort tid eller hvor anden behandling prioriteres. Der er videnskabelig evidens for, at patienter med apopleksi bør påbegynde rehabilitering/genoptræning hurtigst muligt efter symptomdebut. Det er styregruppens vurdering, at det er en forudsætning for tidlig rehabilitering og træning, at patienterne forinden er blevet fagligt vurderet med henblik på at afklare omfanget og typen af rehabilitering, samt tidspunkt for påbegyndelse af rehabilitering. Det kan konkluderes, at indikatoren udviser fremgang om end den manglende opfyldelse af den fastlagte standard i fire ud af fem regioner efter 10 års monitorering er utilfredsstillende. Som demonstreret i gennem flere år af Region Sjælland og en række dataindberettende enheder i de øvrige regioner er opfyldelse af standarden mulig. Det besluttes at fastholde indikatoren og standarden. Anbefaling til indikator: Den markante positive udvikling, der er sket over årene vedrørende denne indikator er glædelig, men hastigheden, hvormed denne udvikling er sket, har ikke været tilfredsstillende. Opfyldelse af standarden er mulig, og det kan stærkt anbefales at trække på erfaringer fra de enheder, som har demonstreret dette. Det må understreges, at den fysioterapeutiske vurdering også skal omfatte en konkret plan for den efterfølgende fysioterapeutiske indsats, herunder omfang, type og tidspunkt for påbegyndelse af rehabilitering. 27

30 28

31 Trend 29

32 Indikator 6: Andel af patienter der vurderes af ergoterapeut. Standard 90% Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Danmark nej 7425 / (0) 86 (85-86) 83 (82-84) 78 (77-79) Hovedstaden nej 2214 / (1) 88 (86-89) 86 (84-87) 77 (76-79) Sjælland nej 1233 / (0) 85 (83-87) 81 (79-83) 78 (76-80) Syddanmark nej 1615 / (0) 86 (84-88) 86 (84-88) 81 (79-82) Midtjylland nej 1488 / (0) 88 (86-89) 86 (84-87) 83 (81-85) Nordjylland nej 875 / (1) 77 (75-80) 70 (67-73) 66 (63-69) Hovedstaden nej 2214 / (1) 88 (86-89) 86 (84-87) 77 (76-79) Amager ja* 142 / (2) 87 (80-91) 81 (74-87) 68 (60-75) Bispebjerg nej 317 / (2) 79 (75-83) 72 (67-76) 67 (61-72) Bornholm ja* 81 / 91 0 (0) 89 (81-95) 95 (88-99) 81 (71-89) Frederiksberg nej 134 / (1) 81 (74-87) 80 (72-85) 56 (48-63) Glostrup ja 571 / (0) 92 (90-94) 88 (85-90) 80 (76-83) Herlev ja 442 / (0) 90 (87-93) 89 (86-92) 85 (81-88) Nordsjælland ja* 518 / (0) 90 (87-92) 90 (88-93) 83 (80-85) Rigshospitalet nej 9 / 16 4 (10) 56 (30-80) 85 (55-98) 80 (68-88) Sjælland nej 1233 / (0) 85 (83-87) 81 (79-83) 78 (76-80) Holbæk nej 484 / (0) 82 (78-85) 84 (81-87) 83 (80-85) Nykøbing F nej 166 / (0) 84 (78-89) 71 (65-77) 73 (67-78) Næstved nej 213 / (0) 83 (78-88) 71 (65-76) 64 (57-71) Roskilde ja 370 / (1) 91 (87-93) 89 (85-91) 83 (78-86) Syddanmark nej 1615 / (0) 86 (84-88) 86 (84-88) 81 (79-82) Kolding nej 8 / 16 0 (0) 50 (25-75) 56 (21-86) 68 (51-82) OUH ja* 428 / (0) 88 (84-90) 91 (88-93) 89 (86-92) Svendborg ja 355 / (0) 91 (87-93) 87 (84-90) 79 (75-83) Sydvestjysk nej 282 / (0) 75 (70-79) 72 (67-77) 64 (59-68) Sønderborg ja 252 / (0) 92 (88-95) 88 (84-91) 82 (78-86) Vejle ja* 290 / (0) 88 (84-91) 89 (85-92) 89 (85-92) Midtjylland nej 1488 / (0) 88 (86-89) 86 (84-87) 83 (81-85) Aarhus, Neurok. NK nej 2 / 7 2 (5) 29 (4-71) 25 (3-65) 38 (9-76) 30

33 Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Aarhus, Neurol. F 1 ja* 168 / (0) 88 (82-92) 86 (83-89) 82 (78-85) Aarhus, Neurol. F 2 ja* 425 / (0) 90 (87-92) - - Holstebro 1 ja* 163 / (0) 89 (84-93) 90 (87-93) 87 (84-90) Holstebro 2 ja* 489 / (0) 88 (85-91) - - Horsens ja* 59 / 66 0 (0) 89 (79-96) 86 (81-91) 87 (82-91) Randers ja* 104 / (2) 87 (80-93) 79 (74-84) 78 (73-82) Viborg nej 78 / 98 0 (0) 80 (70-87) 86 (82-90) 80 (75-85) Nordjylland nej 875 / (1) 77 (75-80) 70 (67-73) 66 (63-69) Aalborg, DR med. center nej 57 / 76 0 (0) 75 (64-84) 67 (56-76) 61 (52-70) Aalborg, neurokir. nej 3 / 15 0 (0) 20 (4-48) 17 (2-48) 12 (1-36) Aalborg, neurol. nej 307 / (1) 74 (70-78) 71 (66-76) 67 (61-72) Hjørring ja* 284 / (0) 87 (83-91) 81 (76-86) 76 (70-81) Hobro nej 144 / (1) 83 (76-88) 66 (57-74) 71 (63-78) Thy-Mors nej 80 / (0) 63 (54-71) 61 (52-69) 60 (52-68) Den akutte behandling i Region Midtjylland blev per 1/ centraliseret til Holstebro og Aarhus Universitetshospital, afd. F. Kode 1 og 2 angiver perioderne henholdsvis før og efter 1/ Indikatorer I indikatortabellerne angives om standarden er opfyldt på niveau 2,5%.'Ja*' indikerer at standarden er opfyldt når der tages højde for den statistiske usikkerhed, dvs. når konfidensintervallet indeholder standarden. Tilsyneladende uoverensstemmelse mellem konfidensintervallet og angivelse af om standarden er opfyldt kan forekomme p.g.a. afrunding af førstnævnte. Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentar: I alt blev 86 % af alle patienter vurderet af en ergoterapeut indenfor de første 2 indlæggelsesdøgn. Dette var en stigning på 3 procentpoint i forhold til 2011 og dermed en fortsættelse af den positive, men langsomme, udvikling, som er observeret siden Resultatet var stadig under den fastlagte standard på 90%. Under hele indlæggelsesforløbet blev 99% af de relevante patienter vurderet (Bilag). Ingen af regionerne opfyldte standarden om end Region Hovedstaden og Midtjylland var tæt på, men der er en række eksempler på dataindberettende enheder, som enten opfylder eller er meget tæt på at opfylde standarden. Faglig klinisk kommentar: I lighed med situationen vedrørende den fysioterapeutiske vurdering, har der også igennem flere år været opmærksomhed lokalt på at få tilpasset lokale arbejdsgange vedr. ergoterapeutisk vurdering. Det er dog bemærkelsesværdigt at andelen af relevante patienter som modtager hurtig ergoterapeutisk vurdering i alle årene har ligget konsekvent lavere end andelen af patienter som modtager fysioterapeutisk vurdering. Denne forskel er der ikke noget fagligt belæg for. Lokale audits flere steder i landet har påvist at diverse tiltag til at optimere arbejdsgangen mange steder er fuldt implementeret. Problematikken vedr. manglende weekend- og helligdagsbemanding er dog på mange afdelinger fortsat den afgørende forklaring på den manglende standardopfyldelse. En række andre forhold kan også forhindre at patienterne tilbydes hurtig ergoterapeutisk vurdering, f.eks. hvis anden behandling i den akutte fase prioriteres højere. I så fald er det dog muligt at angive, at vurderingen af ergoterapeut ikke har været relevant. Andelen af patienter, hvor en ergoterapeutisk indsats i 31

34 den tidlige fase er vurderet til at være ikke relevant varierer også mellem de indberettende afdelinger (Bilag). Dette er i et vist omfang forventeligt bl.a. fordi ikke alle afdelinger varetager trombolyse- og endovaskulær behandling. Sammenlignelige enheder må dog over tid forventes at have en sammenlignelig andel af patienter, hvor hurtig ergoterapeutisk vurdering er relevant, såfremt der anvendes de samme kriterier i dataregistreringen. I lighed med indikatoren vedr. hurtig fysioterapeutisk vurdering, er det også her vigtigt at være opmærksom på at svarkategorien Ikke faglig relevant kun bør anvendes i situationer, hvor det var åbenlyst formålsløst at foretage en vurdering, f.eks. fordi patienten var moribund eller symptomfri indenfor kort tid eller hvor anden behandling prioriteres. Der er videnskabelig evidens for, at patienter med apopleksi bør påbegynde rehabilitering/genoptræning hurtigst muligt efter symptomdebut. Det er styregruppens vurdering, at det er en forudsætning for tidlig rehabilitering og træning at patienterne forinden er blevet fagligt vurderet med henblik på at afklare omfanget og typen af rehabilitering, samt tidspunkt for påbegyndelse af rehabilitering. Det besluttes at fastholde indikatoren og standarden. Anbefaling til indikator: Den markante positive udvikling der er sket over årerne vedr. denne indikator, må anerkendes men hastigheden hvormed denne udvikling er sket er ikke tilfredsstillende. Der fortsat behov for at optimere arbejdsgange, men særligt manglende weekend- og helligdagsbemanding udgør en væsentlig begrænsning. Opfyldelse af standarden er mulig, og det kan stærkt anbefales at trække på erfaringer fra de enheder, som har demonstreret dette eller er tæt på målopfyldelse. Det må understreges, at den ergoterapeutiske vurdering også skal omfatte en konkret plan for den efterfølgende ergoterapeutiske indsats, herunder omfang, type og tidspunkt for påbegyndelse af rehabilitering. 32

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2013 1. januar 31. december 2013 Endelig udgave 28. april 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2014 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave 15. maj 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Bilag til Årsrapport 2012. Dansk Apopleksiregister

Bilag til Årsrapport 2012. Dansk Apopleksiregister Bilag til Årsrapport 2012 Dansk Apopleksiregister Indholdsfortegnelse INDIKATOR (HELE INDLÆGGELSEN) OG ALL-OR-NONE OPFYLDELSE - OVERSIGTSTABEL 2 INDIKATORER HELE INDLÆGGELSEN 3 Indikator 1: Andel af patienter

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2011 Endelig version 26. marts 2012 Dansk Apopleksiregister (Tidligere NIP-apopleksi) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, godkendt af Sundhedsstyrelsen og

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Bilag til Årsrapport 2016 Dansk Apopleksiregister Indholdsfortegnelse Tabel over kontraindikationer til oral AK behandling 3 Andel af ikke relevante for fysioterapi 4 Andel af ikke relevante for ergoterapi

Læs mere

Trombolyse. Dansk Apopleksiregister Tillæg til årsrapport. Endelig udgave 10. maj 2015

Trombolyse. Dansk Apopleksiregister Tillæg til årsrapport. Endelig udgave 10. maj 2015 Trombolyse 2014 Dansk Apopleksiregister Tillæg til årsrapport Endelig udgave 10. maj 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter for

Læs mere

Resultater fra Dansk Apopleksiregister

Resultater fra Dansk Apopleksiregister Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 12/8248 Dato: 4. oktober 2012 Udarbejdet af: Maria Frank E mail: Maria.Frank@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631347 Notat Resultater

Læs mere

Trombolyse. Dansk Apopleksiregister Tillæg til årsrapport. Endelig udgave 13. maj 2016

Trombolyse. Dansk Apopleksiregister Tillæg til årsrapport. Endelig udgave 13. maj 2016 Trombolyse 2015 Dansk Apopleksiregister Tillæg til årsrapport Endelig udgave 13. maj 2016 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter for

Læs mere

DANARREST Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2017 Perioden 1. januar 31. december 2017

DANARREST Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2017 Perioden 1. januar 31. december 2017 Årsrapport 2017 Perioden 1. januar 31. december 2017 Endelig udgave 15. juni 2018 2 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram

Læs mere

Trombolyse. Dansk Apopleksiregister Tillæg til årsrapport. Endelig udgave 9. maj 2017

Trombolyse. Dansk Apopleksiregister Tillæg til årsrapport. Endelig udgave 9. maj 2017 Trombolyse 2016 Dansk Apopleksiregister Tillæg til årsrapport Endelig udgave 9. maj 2017 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter for

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2016 1. januar - 31. december 2016 Endelig udgave 9. maj 2017 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 910 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 910 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 910 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets

Læs mere

Indikatorer og standarder for Dansk Apopleksiregister 1

Indikatorer og standarder for Dansk Apopleksiregister 1 Indikatorer og standarder for Dansk Apopleksiregister 1 Indikatorområde Indikator Type Standard Hurtig udredning i sekundær sektor 1a Andel af patienter med akut apopleksi som indlægges indenfor 3 timer

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Indikatorer og standarder for Dansk Apopleksiregister 1

Indikatorer og standarder for Dansk Apopleksiregister 1 Indikatorer og standarder for Dansk Apopleksiregister 1 Indikatorområde Indikator Type Standard Hurtig udredning i sekundær sektor 1a Andel af patienter med akut apopleksi som indlægges indenfor 3 timer

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi Kvaliteten i behandlingen af patienter med apopleksi Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Indikatorer og standarder for Dansk Apopleksiregister 1

Indikatorer og standarder for Dansk Apopleksiregister 1 Indikatorer og standarder for Dansk Apopleksiregister 1 Indikatorområde Indikator Type Standard 1a. Andel af patienter med akut apopleksi som indlægges indenfor 3 timer efter symptomdebut. Proces Mindst

Læs mere

Indikatorer og standarder for Dansk Apopleksiregister 1

Indikatorer og standarder for Dansk Apopleksiregister 1 Indikatorer og standarder for Dansk Apopleksiregister 1 Indikatorområde Indikator Type Standard Hurtig udredning i sekundær sektor 1a Andel af patienter med akut apopleksi som indlægges indenfor 3 timer

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi Kvaliteten i behandlingen af patienter med apopleksi Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Resultater...

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Ukommenteret årsrapport 2016 1. september 2015-31. august 2016 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Center for Klinisk

Læs mere

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014 Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 CPOP Opfølgningsprogram for cerebral parese. Denne version

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012 Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Alle mortalitetsmål Dansk Intensiv Database Årsrapport 2015/2016 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2015 30. juni 2016 ENDELIG VERSION TIL REGIONAL HØRING 16. november 2016 1

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Søren Paaske Johnsen Forskningsoverlæge, klinisk lektor, ph.d. Christian Fynbo Christiansen Kompetencecenterleder Afdelingslæge, klinisk lektor,

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2016 1. juli 2015 30. juni 2016 Kommenteret version 1.0 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens styregruppe, Kompetencecenter

Læs mere

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen på:

Læs mere

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud DrHOFTEBRUD Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud National årsrapport 2014 1. december 2013 30. november 2014 Endelig udgave 24. april 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Trombolyse. Dansk Apopleksiregister Tillæg til årsrapport. Endelig version 20. november 2018

Trombolyse. Dansk Apopleksiregister Tillæg til årsrapport. Endelig version 20. november 2018 Trombolyse 2017 Dansk Apopleksiregister Tillæg til årsrapport Endelig version 20. november 2018 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Regionernes Kliniske

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2017 1. januar - 31. december 2017 Endelig version 20. november 2018 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Regionernes

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2017 1. juli 2016 30. juni 2017 Kommenteret version 1.0 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens styregruppe og databasens

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2013 Perioden 1. januar - 31. december 2013

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2013 Perioden 1. januar - 31. december 2013 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2013 Perioden 1. januar - 31. december 2013 Endelig udgave 20. november 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Opgørelse af indikator 1-3 for patienter indlagt mere end 24 timer på intensivafdeling blandt patienter med udskrivelsestidspunkt registreret Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015 Omfatter

Læs mere

Indikatorer og standarder for kvalitet i behandlingen af patienter med apopleksi/tia:

Indikatorer og standarder for kvalitet i behandlingen af patienter med apopleksi/tia: Dansk Apopleksiregister Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af apopleksi? Fakta om indikatorer og standarder Et behandlingsforløb på et sygehus består typisk af flere forskellige delbehandlinger

Læs mere

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for 21, 211, 212 og 213. Værdierne er her vist som antal pr. patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

Malignt lymfom National Årsrapport 2012

Malignt lymfom National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 Indhold Dødelighed og SMR alle patientkategorier samlet... 3 Indikator 4a: Standardiseret

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2013 1. juli 2012 30. juni 2013 Kommenteret version 1.0 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens styregruppe, Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister

Dansk Fedmekirurgiregister Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2016 (Perioden 1. januar - 31. december 2016) Endelig udgave 30. juni 2017 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Fra strategi til virkelighed

Fra strategi til virkelighed Fra strategi til virkelighed Det Nationale Indikatorprojekt FORMÅL at udvikle den sundhedsfaglige kvalitet på et dokumenteret grundlag at skabe et kvalificeret dialoggrundlag for faglig, politisk og ledelsesmæssig

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 26. januar 2012 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Ukommenteret årsrapport 2017 1. september 2016-31. august 2017 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Statistiker og epidemiolog

Læs mere

Dansk Knæalloplastikregister. Kvalitetsindikatorer

Dansk Knæalloplastikregister. Kvalitetsindikatorer Dansk Knæalloplastikregister Kvalitetsindikatorer Årsrapport 2014 Aktuelle opgørelsesperioder: 1.1.2013 31.12.2013 1.1.2014 31.7.2014 www.dkar.dk Årsrapporten 2014 Rapporten er udarbejdet af styregruppen

Læs mere

Dansk Klinisk Kvalitetsdatabase for Demens. Årsrapport 2016

Dansk Klinisk Kvalitetsdatabase for Demens. Årsrapport 2016 Dansk Klinisk Kvalitetsdatabase for Demens Årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Årsrapporten er udarbejdet af RKKP - Afdeling for Epidemiologi og Biostatistik af datamanager

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2015 Perioden 1. januar december 2015

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2015 Perioden 1. januar december 2015 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2015 Perioden 1. januar - 31. december 2015 Endelig udgave 30. juni 2016 2 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database

Den Landsdækkende Myelomatose Database Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2012 21. juni 2011 20. juni 2012 Version 1.0 19. november 2012 Henvendelse vedr. rapporten til: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik

Læs mere

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 10. juli 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 28. juni 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2013/2014 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2013-30. juni 2014 Rapportens analyser og

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012 Årsrapport nr. 7 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 0. januar 0-3. december 0 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter Syd for

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2015

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2015 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Revideret udkast 20. april 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Landsdækkende database for patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Endelig udgave

Læs mere

Status på opfyldelse af kvalitetsmål

Status på opfyldelse af kvalitetsmål Status på opfyldelse af kvalitetsmål Den patientoplevede kvalitet Kvalitetsmål 1 Patientoplevet kvalitet, ambulatorier Ambulante patienter skal have et godt samlet indtryk af ambulatoriet. Indikatoren

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2011 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 Komplethedsgrad 2011 91% Antal

Læs mere

Malignt lymfom. National Årsrapport 2012

Malignt lymfom. National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Produktivitetsstigning på pct. på offentlige sygehuse Produktiviteten er fra 2012-2013 steget med pct. Siden 2003 er produktiviteten i gennemsnit steget med

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2012 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 Komplethedsgrad 2012 92% Antal

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2013 1. september 2012-31. august 2013 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Landsdækkende database for patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Endelig udgave

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Hovedstaden Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2010 20. juni 2011 1 Indholdsfortegnelse Resultater...

Læs mere

GAPS. ABT Projekt: Genanvendelse af administrative patientdata til måling af den sundhedsfaglige kvalitet. E-sundhedsobservatoriets årsmøde 2010

GAPS. ABT Projekt: Genanvendelse af administrative patientdata til måling af den sundhedsfaglige kvalitet. E-sundhedsobservatoriets årsmøde 2010 ABT Projekt: Genanvendelse af administrative patientdata til måling af den sundhedsfaglige kvalitet GAPS E-sundhedsobservatoriets årsmøde 2010 Enhed for klinisk kvalitet (EKK) En del at kompetancecenter

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

1. JANUAR - 31. DECEMBER

1. JANUAR - 31. DECEMBER Dansk Palliativ Database Årsrapport 2012 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2012 Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud. National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013.

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud. National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013. DrHOFTEBRUD Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013 Endelig udgave 6.april 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2012-2013 1 BILAG Bilag 1: Benchmarking af sygefravær i regionerne - baseret på data fra 2012 Bilag 2: 2012 Benchmarkrapport om sygefravær bilag 1-9 Bilag 3: Benchmarking

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Nordjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2009 20. juni 2010 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Nordjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2010 20. juni 2011 1 Indholdsfortegnelse Resultater...

Læs mere

Anvendelse af kvalitetsdata Forskningsvinklen

Anvendelse af kvalitetsdata Forskningsvinklen Anvendelse af kvalitetsdata Forskningsvinklen Søren Paaske Johnsen Status Der anvendes meget betydelige ressourcer (inklusiv penge samt tid af personale, ledelse og patienter) på at indsamle data til kvalitetsudvikling

Læs mere

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013 Årsrapport nr. 8 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 213 1. januar 213-31. december 213 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister

Dansk Fedmekirurgiregister Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2015 (Perioden 1. januar - 31. december 2015) Endelig udgave 29. juni 2016 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XI delrapport udviklingen fra ti. Rapporten

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen. Årsrapport 2014/2015

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen. Årsrapport 2014/2015 Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2014/2015 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2014-30. juni 2015 OFFICIEL VERSION per

Læs mere

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Indhold Tabel B1 Oversigt over antal børn og fødsler... 2 Tabel B2 Inkluderede enkelt- og flerfoldsfødsler... 3 Tabel B3 Vaginale fødsler, planlagte

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport 2014. 1. januar 2014-31. december 2014. Dato 04.09.2015

BUP-ADHD. National årsrapport 2014. 1. januar 2014-31. december 2014. Dato 04.09.2015 BUP-ADHD National årsrapport 2014 1. januar 2014-31. december 2014 Dato 04.09.2015 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 2. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 23. august 2011 Erstatter version af 13. juli 2011,

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2014 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf14/vejledning

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2009 20. 1 Indholdsfortegnelse Resultater... 4 Ekkokardiografi

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2014 1. september 2013-31. august 2014 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter for Epidemiologi

Læs mere

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud DrHOFTEBRUD Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud National årsrapport 2017 1. december 2015 30. november 2016 Version 3, 15. maj 2017 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport januar december Dato

BUP-ADHD. National årsrapport januar december Dato BUP-ADHD National årsrapport 2015 1. januar 2015-31. december 2015 Dato 28.09.2016 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Indhold Tabel B1 Oversigt over antal børn og fødsler... 2 Tabel B2 Inkluderede enkelt- og flerfoldsfødsler... 3 Tabel B3 Vaginale fødsler, planlagte

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2014

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2014 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Den Landsdækkende Database for Geriatri. National årsrapport 2016

Den Landsdækkende Database for Geriatri. National årsrapport 2016 Den Landsdækkende Database for Geriatri National årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Årsrapporten er udarbejdet af RKKP Afdeling for Epidemiologi og Biostatistik af statistiker

Læs mere