Indholdsfortegnelse. Scoreboard system. Brugermanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Scoreboard system. Brugermanual"

Transkript

1 Eks.: NT 00 F Indholdsfortegnelse. ovedmenu (sportsvalg).... Setup..... vordan startes setup menuen... Default sport... Sprog... Indstil tavle on-tid... Indstil ur.... åndbold setup-menu åndbold setup undermenu åndbold spille-menu åndbold - Tildeling af kort Basketball setup-menu Basketball setup undermenu Indtastning af spillernumre Basketball spille-menu Redigering af score Sidepult til spiller fejl og score Volleyball setup-menu Volleyball spille-menu Tennis setup-menu Tennis spille-menu Ishockey / floorball / minihockey setup-menu Ishockey / floorball / minihockey spille-menu Indtastning af udvisning Reset af min. udvisning efter scoring Skudstatistik Vandpolo setup-menu Vandpolo spille-menu Tekst-display Indtastning af navn Indtastning af spillere Indtastning af tekst Futsal setup-menu Futsal spille-menu...9. Service-menu.... Fejlsøgning...5. Installation Kabel diagrammer Standard system Standard system med shot clocks Placering af terminator vordan terminatoren monteres...40 DanskVer65.doc Version :56

2 Eks.: NT 00 F Når pulten tilsluttes Ved tilslutning af pulten startes menuen i den sportsgren der sidst var valgt eller i den sportsgren der er valgt som standard (default). Se pkt.. For at komme til hovedmenuen, tryk, EXIT.. ovedmenu (sportsvalg) I hovedmenuen vises uret i tavlen og pulten (venstre display). ØJRE DISPLAY VÆL SPORTSREN BASKETBALL SETUP VÆL SETUP: skifter til setup-menuen. Valg af sport: Med og skiftes mellem de tilgængelige sportsgrene. Med eller vælges sportsgrenen. Den valgte sportsgren vises i displayet, og markeres med en tændt lysdiode ud for den pågældende sportsrude. Følgende sportsgrene er tilgængelige: åndbold Basketball Volleyball Tennis Ishockey Vandpolo Floorball Minihockey Futsal DanskV65.doc :56:44- Side

3 Eks.: NT 00 F. Setup.. vordan startes setup menuen Når man står i - ) en sportsgren: Tryk på de to samtidigt. Tryk derefter (EXIT) for at gå til hovedmenuen. ) hovedmenuen (valg af sport): Tryk (SETUP) for at gå til setup-menuen. ØJRE DISPLAY SETUP: DEFAULT SPORT -> ÅNDBOLD EXIT ÆNDRE EXIT: Tryk for at returnere til hovedmenuen. Ændringer gemmes automatisk! Med og vælges mellem følgende menupunkter: Default sport Service-menu Sprog er kan der vælges hvilken sportsgren pulten normalt skal starte op med. Sportsgrenen ændres med eller. Da service-menuen kun er for specielle brugere, kræves adgangskode. Service-menuen er nærmere beskrevet under punkt. Med eller kan der vælges mellem følgende sprog: Engelsk, Dansk, Tysk, Svensk, Finsk, Tyrkisk, ollandsk, Fransk, Russisk, Spansk, Lettisk og Portugisisk. Russisk kræver dog en pult med specielt højre display. Indstil tavle on-tid er angives i hvilket tidsrum tavlen skal vise uret (være tændt). Uden for dette tidsrum slukkes tavlen. Tryk på eller for at ændre tidsrummet. Tidsrummet angives i hele timer. Eks.: 0-4 (Tændt mellem klokken 0.00 og 4.00.) Tidsrummet indtastes via de numeriske taster. Med kan det sidst indtastede tal slettes. odkend med eller fortryd ændring af tid med. Tips! Uret er altid slukket : Uret er altid tændt : Bemærk: Levetiden på lysdioderne forlænges ved at begrænse den tid uret holdes tændt. Der er derfor ingen grund til at lade anlægget stå tændt mere end højst nødvendigt. DanskV65.doc :56:44- Side

4 Eks.: NT 00 F Indstil ur Tryk eller for at stille uret. Tiden tastes ind via de numeriske taster. Med kan det sidst indtastede tal slettes. odkend med eller fortryd ændring med. Urmodul: vis et radiostyret Ur er installeret på NauNettet vil 4-timers urene automatisk bliver styret af UR modulet. DanskV65.doc :56:44- Side

5 Eks.: NT 00 F. åndbold setup-menu ØJRE DISPLAY ÅNDBOLD UNDER # 0:00 TID ORN EM EXIT MENU OFF TID OP AUTO Spille-menu: Med eller ved start af kamptid skiftes til spille-menuen. EM: Tryk for at gemme ændringer. (em opsætning) EXIT: Tryk for at returnere til hovedmenuen. (ovedmenu) Kan kun udføres, hvis en kamp ikke er i gang. Evt. fejlmeddelelse: KAMP ER I AN... TRYK FØRST MASTER! UNDER MENU: Tryk for at gå til undermenuen. I undermenuen kan spillernumre og holdnavne eller holdfarver sættes op. Se endvidere punkt.. #: Tryk for at slå sidetavlerne fra (OFF) eller til (ON). Sidetavle (on/off) vis sidetavlerne slukkes, skal der ikke indtastes spillernr. ved scoring og udvisning. TID: Tryk først på og derefter på for at ændre kamptiden. (Kamptid ændring) vis kampen er i gang, er det den optalte tid, der kan ændres. Tiden tastes ind via de numeriske taster. Med kan det sidst indtastede tal slettes. odkend med eller fortryd med. OP: Med vælges om kamptiden skal tælle op eller ned. (Op-/nedtælling) AUTO: Med skiftes mellem automatisk eller manuelt horn. (orn) DanskV65.doc :56:44- Side 4

6 Eks.: NT 00 F.. åndbold setup undermenu ØJRE DISPLAY UNDERMENU OLDNAVN SPILLERE EXIT RUL EXIT: Tryk eller for at returnere til håndbold setup-menuen. RUL: vis der kun er hold tekstdisplay i tavlen, kan holdopstillingen (spillernavnene) rulles hen over displayet. Tryk for at rulle eller stoppe holdopstillingen. OLDNAVN: Tryk eller for at ændre jemme eller æste holdets navn. Indtastning af navn; se punkt 9. oldfarve: Tryk eller for at ændre jemme eller æste holdets farve. Kun tilgængelig hvis hold tekstdisplay ikke er installeret og farve-markering er installeret. SPILLERE: Tryk eller for at ændre jemme eller æste spillernavne og numre. (Nr.+Navn) Indtastning af spillere; se punkt 9. DanskV65.doc :56:44- Side 5

7 Eks.: NT 00 F.. åndbold spille-menu ØJRE DISPLAY UDVISNIN: :00 :00 PER TIME-OUT 0:00 KORT / / / / Setup-menu: Med skiftes til setup-menuen. KORT: Menupunktet er kun tilgængeligt, hvis sidetavlerne er tændte. Tryk eller for at tildele en jemme eller æste spiller et gult eller rødt kort. (se endvidere punkt..) Tryk først inden eller for at fortryde en tildeling af kort. ØJRE DISPLAY UDVISNIN: :00 :00 PER TIME-OUT 0:00 + min / / / / Setup-menu: Med skiftes til setup-menuen. UDVISNIN: Tryk eller for at give jemme eller æsterne en udvisning. ( min.) Tryk først inden eller for at fortryde en udvisning. For at give min ekstra udvisning til en spiller tastes eller efterfulgt af eller for jemme eller æsterne. er vælges hvilken af de op til spillere som allerede er udvist, der skal have + min. ved tryk på, eller (se illustration nedenfor). Tast eller Menu (Exit) for gå tilbage til spille-menuen. år selv tilbage efter 5 sek. hvis intet tastes.. Antal udvisninger vises i displayet (/x eller /x) og som punkter i tavlen. Korteste udvisningstid vises i displayet og i tavlens midtersektion. ØJRE DISPLAY jem udvisn.: :58 :4 0:5 Exit + :00 + min + min PER: Tryk for at skifte til næste periode. (Periode) Tryk først inden for at skifte til forrige periode. Perioden tælles automatisk op, når tiden løber ud, og der trykkes. DanskV65.doc :56:44- Side 6

8 Eks.: NT 00 F TIME-OUT: Tryk eller for at starte en jemme eller æste time-out. ( min.) Tryk først inden eller for at fortryde en time-out. Ved tryk på stoppes time-out tiden uden at kamptiden startes. Ved tryk på stoppes time-out tiden, og kamptiden startes. Antal time-outs vises i displayet (/x eller /x) og i tavlens midtersektion. Antal time-outs nulstilles, når tiden løber ud, og der trykkes. Time-out tiden vises i displayet over og i stedet for kamptiden i tavlen. ornet giver signal, når der er 0 sek. tilbage af time-out tiden. : Når trykkes, vil et tryk på tasterne til virke som en minus-funktion. I displayet blinker, så længe minus-funktionen er aktiv. vis der ikke trykkes en tast inden 0 sek. deaktiveres minus-funktionen. Kamptid: Kamptiden startes og stoppes med og. vis tiden er stoppet, kan denne nulstilles med. Tryk dog i - sekunder, hvis tiden skal nulstilles midt i en periode. Point: Med og kan pointene i pultens venstre side forøges eller formindskes. Pointene i tavlen opdateres først når aktiveres. Lysdioden over lyser, når pointene i pulten og tavlen er forskellige. Reset kamp: Tryk på de to samtidig for at nulstille resultaterne og tiden. orn: Ved tryk på giver hornet signal. Ved valg af automatisk horn, giver hornet signal, når kamptiden løber ud... åndbold - Tildeling af kort ØJRE DISPLAY JEMME SPILLER FEJL VÆL KORT: UL RØD Vælg kort: Tryk for at tildele gult kort. Tryk for at tildele rødt kort. ØJRE DISPLAY JEMME SPILLER FEJL KORT: UL/RØD INDTAST SPILLER NR.: xx ANTAL FEJL: x Vælg spiller: Indtast spillernummer på pultens numeriske tastatur. Afslut med for at tildele en spiller et kort. Afslut med for at returnere uden tildeling af kort. DanskV65.doc :56:44- Side 7

9 Eks.: NT 00 F 4. Basketball setup-menu ØJRE DISPLAY BASKETBALL UNDER # 0:00 S.CLK TID ORN EM EXIT MENU OFF TID 4 NED AUTO Spille-menu: Med eller ved start af kamptid skiftes til spille-menuen. EM: Tryk for at gemme de indstillede data. (em opsætning) EXIT: Tryk for at returnere til hovedmenuen. (ovedmenu) Kan kun udføres, hvis en kamp ikke er i gang. Evt. fejlmeddelelse: KAMP ER I AN... TRYK FØRST MASTER! UNDER MENU: Tryk for at gå til undermenuen. I undermenuen kan spillernumre og holdnavne eller holdfarver samt antal spillerfejl sættes op. Se endvidere punkt 4.. #: Spiller nr. (on/off) Tryk for at vælge (ON) spiller nr. eller fravælge (OFF) spiller nr. vis spiller nr. er OFF skal der ikke indtastes et spiller nr. efter en pointgivning eller en udvisning. (Dette menu punkt vil kun være til syne, hvis der er mulighed for at vise spiller nr. på tavlen) TID: Tryk for at ændre kamptiden. (Kamptid ændring) vis kampen er i gang, er det den optalte kamptid, der kan ændres. Tiden tastes ind via de numeriske taster. Med kan det sidst indtastede tal slettes. odkend med eller fortryd med. S.CLK: Tryk for at ændre Shot Clock tiden. (Shot Clock) vis kamptiden ikke har været sat i gang, ændres den tid Shot Clock en skal tælle ned fra fremover. Ellers korrigeres kun starttiden for den næste Shot Clock nedtælling. Tiden i sekunder indtastes via de numeriske taster. Med kan det sidst indtastede tal slettes. odkend med eller fortryd med. NED: Med vælges om kamptiden skal tælle op eller ned. (Op-/nedtælling) AUTO: Med skiftes mellem automatisk eller manuelt horn. (orn) DanskV65.doc :56:44- Side 8

10 Eks.: NT 00 F 4.. Basketball setup undermenu ØJRE DISPLAY UNDERMENU OLDNAVN SPILLERE SPIL. OLD EXIT RUL 5 FEJL 5 EXIT: Tryk eller for at returnere til basketball setup-menuen. RUL: vis der kun er hold tekstdisplay i tavlen, kan holdopstillingen (spillernavnene) rulles hen over displayet. Tryk for at rulle eller stoppe holdopstillingen. OLDNAVN: Tryk eller for at ændre jemme eller æste holdets navn. Indtastning af navn; se punkt 9. oldfarve: Tryk eller for at ændre jemme eller æste holdets farve. Kun tilgængelig hvis hold tekstdisplay ikke er installeret og farve-markering er installeret. SPILLERE: Tryk eller for at ændre jemme eller æste spillernavne og numre. (Nr.+Navn) Indtastning af spillere; se punkt 9. SPIL.NR.: Tryk eller for at ændre jemme eller æste holdets spillernumre. (Spillernumre) Indtastning af spillernumre; se punkt 4.. Kun tilgængelig hvis hold og spiller tekstdisplay ikke er installeret og spillernumre er installeret. SPIL.FEJL: Tryk for at ændre antal spillerfejl. (5 eller 6) (Maks. spiller fejl) Ændringen træder i kraft, når undermenuen forlades. OLD FEJL: Tryk for at ændre maks. antal hold fejl. (fra 5 til 9) (Maks. hold fejl) Ændringen træder i kraft, når undermenuen forlades. DanskV65.doc :56:44- Side 9

11 Eks.: NT 00 F 4.. Indtastning af spillernumre ØJRE DISPLAY JEMME SPILLERE NR.=4-5 EXIT Cursoren blinker ud for det spillernummer, som kan ændres. Nummeret indtastes på det numeriske tastatur (0-99). Nummeret godkendes med, hvorefter næste spillernummer (til højre) kan indtastes. vis nummeret findes i forvejen nulstilles dette. Nummer 0 udskrives ikke i sidetavlen. : Tryk for at godkende nummeret og gå tilbage til foregående spillernummer (til venstre). : Tryk for at godkende nummeret og gå frem til næste spillernummer (til højre). NR.=4-5: Tryk eller for at sætte spillernumrene til 4-5. EXIT: Tryk eller for at returnere til setup undermenuen og opdatere spillernumrene i sidetavlerne. DanskV65.doc :56:44- Side 0

12 Eks.: NT 00 F 4.. Basketball spille-menu ØJRE DISPLAY POS EDIT SPIL.FEJL PER TIME-OUT : SCORE / / / / Setup-menu: Med skiftes til setup-menuen. POS: Tryk for at ændre bold besiddelse til jemme eller æste holdet. (bold besiddelse) vis der trykkes hurtigt, skiftes mellem jemmehold, blank, Udehold, blank, jemmehold, osv. vis der trykkes med mere end 4 sek. mellem hvert tryk, skiftes mellem jemmehold, Udehold, jemmehold, osv. EDIT SCORE: Tryk for at ændre spiller score for jemme eller æste holdet. (Ændre spiller score) Redigering af spiller score; se punkt 4.. Ikke tilgængelig, hvis sidepult er tilsluttet, og tavlen er med individuelle spiller score. Se punkt 4. SPIL.FEJL: Tryk eller for at give en jemme eller æste spiller en fejl. (Spiller fejl) Tryk først inden eller for at fortryde en fejl. Antal holdfejl vises i displayet (/x eller /x) og i tavlens midter-sektion. Ikke tilgængelig, hvis sidepult er tilsluttet; se punkt 4. Med NS65 og soft dip sæt til 0006: vis hold fejl er lige med max. hold fejl (5 til 9)-,dvs. 4-8, Starter tallene under eller at blinke og pult- summer lyder ca. sek. Tryk eller for at tænde eller slukke det rødt lys af NS65 for jemme eller æste hold. PER: Tryk for at skifte til næste periode. (Periode) Tryk først inden for at skifte til forrige periode. Perioden tælles automatisk op, når tiden løber ud, og der trykkes reset. TIME-OUT: Tryk eller for at starte en jemme eller æste time-out. ( min.) Tryk først inden eller for at fortryde en time-out. Ved tryk på stoppes time-out tiden uden at kamptiden startes. Ved tryk på stoppes time-out tiden, og kamptiden startes. Antal time-outs vises i displayet (/x eller /x) og som punkter i tavlen. Antal time-outs nulstilles, når tiden løber ud, og der trykkes. Time-out tiden vises i displayet over og i tavlens midter-sektion eller i stedet for kamptiden. ornet giver signal, når der er 0 sek. tilbage af time-out tiden. : Når trykkes, vil et tryk på tasterne til virke som en minus-funktion. I displayet blinker, så længe minus-funktionen er aktiv. vis der ikke trykkes en tast inden 0 sek. deaktiveres minus-funktionen. DanskV65.doc :56:44- Side

13 Eks.: NT 00 F Kamptid: Kamptiden startes og stoppes med og. vis tiden er stoppet, kan denne nulstilles med. Tryk dog i - sekunder, hvis tiden skal nulstilles midt i en periode. Point: Med og kan pointene i pultens venstre side forøges eller formindskes. Pointene i tavlen opdateres først når aktiveres. Lysdioden over lyser, når pointene i pulten og tavlen er forskellige. Ved tavler med individuel spiller score, spørges efter målscorens nummer, som tastes ind via de numeriske taster og afsluttes med eller. vis sidepult er tilsluttet, og tavlen er med individuelle spiller score, så skal pointene tastes ind i sidepulten; se punkt 4. Reset kamp: Tryk på de to samtidig for at nulstille resultaterne og tiden. orn: Ved tryk på giver hornet signal. Ved valg af automatisk horn, giver hornet signal, når kamptiden løber ud Redigering af score EXIT ØJRE DISPLAY EDITER SCORE EXIT: Tryk eller for at returnere til basketball setup-menuen. Editer Score: Tryk eller for at ændre spiller score for æste eller jemme holdet. ØJRE DISPLAY ÆSTE SCORIN: xxx INDTAST SPILLER NR.: - SCORE: Spiller nr.: En spillers nr. tastes ind via de numeriske taster (0-5). Spillerens aktuelle score udskrives ud for SCORE:. Med slettes det sidste indtastede tal. Ved tryk på hoppes til ændringen af den aktuelle spillers score. Ved tryk på returneres uden ændringer. Spiller score: En spillers score tastes ind via de numeriske taster. Værdien kan være fra 0 og op til en værdi, som ikke får den totale score til at overstige 99. Ved tryk på ændres den aktuelle spillers score, og der hoppes tilbage til valg af spiller. Ved tryk på hoppes tilbage til valg af spiller uden ændring af score. Flere ændringer: Der kan foretages flere ændringer, og den totale scores ændring i forhold til scoren i tavlen udskrives ud for ÆSTE SCORIN:. Afslut : Med godkendes ændringerne, og der returneres. Samtidig opdateres holdets samlede score i pulten og tavlen. DanskV65.doc :56:44- Side

14 Eks.: NT 00 F 4. Sidepult til spiller fejl og score UEST SCORE DISPLAY 4:xx 6:xx 8:xx 0:xx :xx 4:xx 5:xx 7:xx 9:xx :xx :xx 5:xx FOUL SCORE TEAM FOUL SCORE TEAM Tasterne i sidepultens venstre side er til hjemme spillerne og højre side er gæste spillerne. Spillernes numre for hjemme eller gæste holdet vises i displayet. xx i displayet fortæller, hvor mange fejl eller point hver spiller har lavet. Tildel fejl: Tryk et nummer (4-5) for at tildele en spiller en fejl. Tavlen opdateres og i displayet vises holdets spiller fejl. Tryk før nummeret for at trække en fejl fra en spiller. Tildel score: Tryk antal score (-) og derefter spillerens nummer (4-5). Tavlen opdateres og i displayet vises holdets spiller score. Tryk før antal score og derefter spillerens nummer for at trække score fra en spiller. vis tavlen ikke er med individuelle spiller score, så skal pointene tildeles i hovedpulten. FOUL: SCORE: TEAM: Tryk FOUL for at se hjemme eller gæste holdets spiller fejl. Tryk SCORE for at se hjemme eller gæste holdets spiller score. Tryk TEAM for at se hjemme eller gæste holdets totale fejl og score. OME TEAM DISPLAY TOTAL SCORES: XXX TOTAL FOULS : XX : Sidepulten resettes, når der trykkes i pulten. DanskV65.doc :56:44- Side

15 Eks.: NT 00 F 5. Volleyball setup-menu ØJRE DISPLAY VOLLEYBALL OLDNAVN T.TO. RELER ORN EM EXIT AUTO INTERNAT. AUTO Spille-menu: Med eller ved tildeling af point skiftes til spille-menuen. EM: Tryk for at gemme de indstillede data. (em opsætning) EXIT: Tryk for at returnere til hovedmenuen. (ovedmenu) Kan kun udføres, hvis en kamp ikke er i gang. Evt. fejlmeddelelse: KAMP ER I AN... TRYK FØRST MASTER! OLDNAVN: Tryk eller for at ændre jemme eller æste holdets navn. (oldnavn) Indtastning af navn; se punkt 9. oldfarve: Tryk eller for at ændre jemme eller æste holdets farve. Kun tilgængelig hvis hold tekstdisplay ikke er installeret og farve-markering er installeret. T.TO.: Tryk for at vælge mellem automatisk eller manuel teknisk time-out. Menupunktet er kun tilgængeligt, hvis der er valgt internationale regler. Ved automatisk teknisk time-out udføres et time-out ved 8 og 6 point i.,.,. og 4. sæt (internationale regler). Ændring af Tech time out tid i service menu. Se punkt INTERNAT.: Tryk eller for at vælge mellem internationale regler eller dansk elite- (Regler) serie regler (med halvlege). AUTO: Med skiftes mellem automatisk eller manuelt time-out horn. (orn) DanskV65.doc :56:44- Side 4

16 Eks.: NT 00 F 5.. Volleyball spille-menu ØJRE DISPLAY SERV SÆT UNDER TEK. TIME-OUT 0:00 / / MENU 0 / / Setup-menu: Med skiftes til setup-menuen. SERV: Med skiftes serve-markering ( eller ), og denne vises i tavlen med en bindestreg (-). Serven skifter automatisk til det hold, der får tildelt point. SÆT: Tryk eller for at optælle jemme eller æste sæt. Er kun mulig hvis det aktuelle hold har flest point. Ved optælling af sæt nulstilles pointene. Tryk først inden eller for at annullere sidste sæt. Ved annullering af sæt, bliver pointene lig med resultatet af forrige sæt. UNDER Tryk for at gå til udskiftningsmenu for jemme eller æste hold. MENU: Undermenuen afsluttes ved tryk på. Tryk på eller i undermenuen for at optælle udskiftningerne. Når trykkes, vil et tryk på eller virke som en minus-funktion. I displayet blinker, så længe minus-funktionen er aktiv. vis der ikke trykkes en tast inden 0 sek. deaktiveres minus-funktionen. TEK.: Dette menupunkt er kun tilgængeligt ved valg af internationale regler. Tryk for at udføre en teknisk time-out. Tryk først inden for at slette en teknisk time-out. TIME-OUT: Tryk eller for at starte en jemme eller æste time-out. (0 sek.) Tryk først inden eller for at fortryde en time-out. Ved tryk på eller stoppes time-out tiden. Antal time-outs vises i displayet (/x eller /x) og som punkter i tavlen. Antal time-outs nulstilles, efter hvert sæt. Time-out tiden vises i displayet over og i stedet for sættene i tavlen. vis automatisk horn er valgt giver hornet signal, når time-out tiden bliver 0. : Når trykkes, vil et tryk på, samt til virke som en minusfunktion. I displayet blinker, så længe minus-funktionen er aktiv. vis der ikke trykkes en tast inden 0 sek. deaktiveres minus-funktionen. Point: Med og kan pointene i pultens venstre side forøges eller formindskes. Pointene i tavlen opdateres først når aktiveres. Lysdioden over lyser, når pointene i pulten og tavlen er forskellige. Sættene opdateres automatisk, når point-stillingen svarer til et vundet sæt efter de valgte regler. Når et sæt er vundet, opdateres displayene i pulten med det samme, mens tavlen først opdateres efter 5 sekunder eller når aktiveres igen. Reset kamp: Tryk på de to samtidig for at nulstille resultaterne. DanskV65.doc :56:44- Side 5

17 Eks.: NT 00 F 6. Tennis setup-menu ØJRE DISPLAY TENNIS OLDNAVN TIE-BREAK EM EXIT AUTO Spille-menu: Med eller ved tildeling af point skiftes til spille-menuen. EM: Tryk for at gemme de indstillede data. (em opsætning) EXIT: Tryk for at returnere til hovedmenuen. (ovedmenu) Kan kun udføres, hvis en kamp ikke er i gang. Evt. fejlmeddelelse: KAMP ER I AN... TRYK FØRST MASTER! oldnavn: Tryk eller for at ændre jemme eller æste spillerens navn. (Spillernavn) Indtastning af navn; se punkt 9. Spillerfarve: Tryk eller for at ændre jemme eller æste spillerens farve. Kun tilgængelig hvis hold tekstdisplay ikke er installeret og farve-markering er installeret. TIE-BREAK: Med eller skiftes mellem automatisk og manuel tie-break. Ved manuel tie-break kommer der en valgmulighed når situationen opstår. er kan så svares JA eller NEJ til ændring. DanskV65.doc :56:44- Side 6

18 Eks.: NT 00 F 6. Tennis spille-menu ØJRE DISPLAY SERV PARTI SÆT :X X X X X /4 / /0 / :X X X X X Setup-menu: Med skiftes til setup-menuen. SERV: Med skiftes serve-markering ( eller ), og denne vises i tavlen med en bindestreg (-). Serve-markeringen skifter automatisk efter hvert parti. PARTI: Tryk eller for at optælle jemme eller æste partier. Tryk først inden eller for at nedtælle partier. Partierne opdateres automatisk efter point-givning. SÆT: Tryk eller for at optælle jemme eller æste sæt. Tryk først inden eller for at annullere sidste sæt. Sættene opdateres automatisk og resultaterne i sættene udskrives over tasterne og. : Når trykkes, vil et tryk på tasterne til virke som en minus-funktion. I displayet blinker, så længe minus-funktionen er aktiv. vis der ikke trykkes en tast inden 0 sek. deaktiveres minus-funktionen. Point: Med og kan pointene i pultens venstre side forøges eller formindskes ( A-P). Pointene i tavlen opdateres først når aktiveres. Lysdioden over lyser, når pointene i pulten og tavlen er forskellige. Ved et point-skift fra 40 eller A40 til P (Parti vundet) optælles partierne automatisk. Når der er nok partier til at vinde sættet, så optælles sættene, og partierne nulstilles efter 0 sekunder. Ved stillingen 6-6 i partier aktiveres TIE-BREAK, hvis automatisk tie-break er valgt. TIE BREAK: punkter tændes i tavlen for at indikere TIE-BREAK. Med og kan pointene i pultens venstre side forøges eller formindskes med et point. Pointene i tavlen opdateres først når aktiveres. Lysdioden over lyser, når pointene i pulten og tavlen er forskellige. Reset kamp: Tryk på de to samtidig for at nulstille resultaterne. DanskV65.doc :56:44- Side 7

19 Eks.: NT 00 F 7. Ishockey / floorball / minihockey setup-menu ØJRE DISPLAY ISOCKEY OLDNAVN0:00 5:00 TID ORN EM EXIT TID PAUSE OP AUTO Spille-menu: Med eller ved start af kamptid skiftes til spille-menuen. EM: Tryk for at gemme de indstillede data. (em opsætning) EXIT: Tryk for at returnere til hovedmenuen. (ovedmenu) Kan kun udføres, hvis en kamp ikke er i gang. Evt. fejlmeddelelse: KAMP ER I AN... TRYK FØRST MASTER! oldnavn: Tryk eller for at ændre jemme eller æste holdets navn. (oldnavn) Indtastning af navn; se punkt 9. oldfarve: Tryk eller for at ændre jemme eller æste holdets farve. Ikke tilgængelig hvis hold tekstdisplay er slået til. TID: Tryk på for at ændre kamptiden. (Kamptid ændring) vis kampen er i gang, er det den optalte tid, der kan ændres. Tiden tastes ind via de numeriske taster. Med kan det sidst indtastede tal slettes. odkend med eller fortryd ændring af tid med. PAUSE: Tryk på for at ændre pausetiden. (Pausetid ændring) Tiden tastes ind via de numeriske taster. Med kan det sidst indtastede tal slettes. odkend med eller fortryd ændring af pausetiden med. I minihockey er pausetiden lig med den tid, der skal gå imellem de automatiske stop med hornsignal. OP: Med vælges om kamptiden skal tælle op eller ned. (Op-/nedtælling) AUTO: Med skiftes mellem automatisk eller manuelt horn. (orn) DanskV65.doc :56:44- Side 8

20 Eks.: NT 00 F 7.. Ishockey / floorball / minihockey spille-menu ØJRE DISPLAY UDVISNIN= :00 5:00 PER TIME-OUT 0:00 EDIT /xx /xx /0 / Setup-menu: Med skiftes til setup-menuen. EDIT: Tryk for at ændre værdierne for udvisningstider, 5 & 0 minutter. UDVISNIN: Tryk eller for at give jemme eller æsterne en udvisning. Mindste udvisningstid vises i displayet og i tavlens midter-sektion. Desuden vises nr. på spilleren med den mindste udvisningstid i displayet (/xx og /xx). Når en udvisningstid løber ud, vises spillerens nr. blinkende i tavlen. PER: Tryk for at skifte til næste periode. (Periode) Tryk først inden for at skifte til forrige periode. Perioden tælles automatisk op, når tiden løber ud, og der trykkes reset. TIME-OUT: Tryk eller for at starte en jemme eller æste time-out. (0 sek.) Tryk først inden eller for at fortryde en time-out. Ved tryk på stoppes time-out tiden uden at kamptiden startes. Ved tryk på stoppes time-out tiden, og kamptiden startes. Antal time-outs vises i displayet (/x eller /x) og i tavlens midtersektion. Antal time-outs nulstilles, når tiden løber ud, og der trykkes. Time-out tiden vises i displayet over og i tavlens midter-sektion eller i stedet for kamptiden. ornet giver signal, når time-out tiden når 0. : Når trykkes, vil et tryk på tasterne til virke som en minus-funktion. I displayet blinker, så længe minus-funktionen er aktiv. vis der ikke trykkes en tast inden 0 sek. deaktiveres minus-funktionen. Kamptid/ : Tiden startes og stoppes med og. pausetid vis tiden er stoppet, kan denne nulstilles med. Tryk dog i - sekunder, hvis tiden skal nulstilles midt i en periode. Når kamptiden udløber, så skiftes automatisk til pausetiden. Point: Med og kan pointene i pultens venstre side forøges eller formindskes. Pointene i tavlen opdateres først når aktiveres. Lysdioden over lyser, når pointene i pulten og tavlen er forskellige. Reset kamp: Tryk på de to samtidig for at nulstille resultaterne og tiden. orn: Ved tryk på giver hornet signal. Ved valg af automatisk horn, giver hornet signal, når kamptiden løber ud. DanskV65.doc :56:44- Side 9

21 Eks.: NT 00 F 7.. Indtastning af udvisning ØJRE DISPLAY JEM UDVISN.: 4:++ 85:+0 54:5+ INDTAST SPILLER NR: 7:+5 0:0 Vælg spiller: oldets aktuelle udvisninger udskrives ud for UDVISNINER:. (spiller nr. : udvisning) udvisningstider afsluttende med et +, betyder spilleren også har fået en 0 min. udvisning En spillers nr. tastes ind via de numeriske taster. Med slettes det sidste indtastede tal. Ved tryk på hoppes til tildelingen af udvisningstid. Ved tryk på returneres uden ændring af udvisninger. Tildeling af udvisningstid: ØJRE DISPLAY SPILLER NR.: xx AKTUEL UDVISNIN: EXIT Den valgte spillers nr. og udvisninger udskrives på første linie. Udvisning: Ved tryk på til tildeles en udvisningstid. I ishockey og minihockey kan udvisningerne kombineres på andre måder. : Tryk for at slette spillerens udvisninger. EXIT: Tryk eller for at godkende udvisningen og returnere. Ved tryk på returneres uden ændring af udvisninger. 7.. Reset af min. udvisning efter scoring ØJRE DISPLAY JEMME UDVISNIN: 4: 85:+ 7:+5 Når et hold scorer et mål, kan der slettes en min. udvisning på det modsatte hold. De mulige spillere udskrives i displayet over,, og. Spilleren med den mindste udvisningstid tilbage udskrives længst til venstre. Tryk,,, eller for at nulstille en spillers min. udvisning. Tryk for at returnere til spille-menuen uden nulstilling af udvisning. DanskV65.doc :56:44- Side 0

22 Eks.: NT 00 F 7..4 Skudstatistik SOT STATISTICS: åndtag monteres i siden af pulten. Tryk + eller + hver gang jemmehold eller æstehold skyder på mål. Antal skud på mål øges med i tavlen. Ved fejltryk kan antal skud på mål mindskes med ved at trykke -. - eller Ball possession anvendes ikke. DanskV65.doc :56:44- Side

23 Eks.: NT 00 F 8. Vandpolo setup-menu ØJRE DISPLAY VANDPOLO OLDNAVN 8:00 :00 TID ORN EM EXIT TID PAUSE NED AUTO Spille-menu: Med eller ved start af kamp tid skiftes til spille-menuen. EM (opsætning): Tryk for at gemme de indstillede data. EXIT: Tryk for at returnere til hovedmenuen. (ovedmenu) Kan kun udføres, hvis en kamp ikke er i gang. Evt. fejlmeddelelse: KAMP ER I AN... TRYK FØRST MASTER! oldnavn: Tryk eller for at ændre jemme eller æste holdets navn. (oldnavn) Indtastning af navn; se punkt 9. oldfarve: Tryk eller for at ændre jemme eller æste holdets farve. Ikke tilgængelig hvis hold tekstdisplay er slået til. TID/PAUSE: Tryk på eller for at ændre kamptiderne og pausetiderne. (Kamptid ændring) Tiden tastes ind via de numeriske taster. Med kan det sidst indtastede tal slettes. odkend med eller fortryd ændring af tid med. Kamp tid for periode -4: TIMER Kamp tid for periode 5-n: TIMER Pause imellem periode -, -4, 5-n : BREAK Pause imellem periode -, 4-5: BREAK SET TIMER TIMER BREAK BREAK EXIT 08:00 0:00 0:00 05:00 Nye tider bliver automatisk gemt efter indtastning. vis kampen/ pause er i gang, er det den optalte tid, der kan ændres. NED: Med vælges om kamp tiden skal tælle op eller ned. AUTO: Med skiftes mellem automatisk eller manuelt horn. (orn) DanskV65.doc :56:44- Side

24 Eks.: NT 00 F 8. Vandpolo spille-menu ØJRE DISPLAY UDVIS= 0:0 PER. 0S TIME-OUT ResSC /0 / 0 /0 /0 Setup-menu: Med skiftes til setup-menuen. UDVISNIN: Tryk eller for at give jemme eller æsterne en udvisning. (0 sek.) Tryk først inden eller for at fortryde en udvisning. Max. udvisninger i gang på hvert hold. Antal udvisninger vises i displayet (/x eller /x) og som punkter i tavlen. Mindste udvisningstid vises i displayet og i tavlens midter-sektion. ResSC: Tryk for reset shot clocks. (Samme funktion som " reset " taste på håndtaget). PER: Tryk for at skifte til næste periode. (Periode) Tryk først inden for at skifte til forrige periode. Perioden tælles automatisk op, når kamptiden løber ud, og der trykkes reset. 0S.: Tryk for at ændre 0 sek. tiden. (0sek. tid ændring) vis kamptiden ikke har været sat i gang, ændres den tid 0 sek. klokken skal tælle ned fra fremover. Ellers korrigeres kun starttiden for den næste 0 sek. nedtælling. Tiden i sekunder tastes ind via de numeriske taster. Med kan det sidst indtastede tal slettes. odkend med eller fortryd ændring af tid med. TIME-OUT: Tryk eller for at starte en jemme eller æste time-out. ( min.) Tryk først inden eller for at fortryde en time-out. Ved tryk på stoppes time-out tiden uden at kamptiden startes. Ved tryk på stoppes time-out tiden, og kamptiden startes. Antal time-outs vises i displayet (/x eller /x) og i tavlens midtersektion. Antal time-outs nulstilles, når tiden løber ud, og der trykkes. Time-out tiden vises i displayet over og i tavlens midter-sektion eller i stedet for kamptiden. ornet giver signal, når time-out tiden når 0. : Når trykkes, vil et tryk på tasterne til samt til virke med minus-funktion. I displayet blinker, så længe minus-funktionen er aktiv. vis der ikke trykkes en tast inden 0 sek. deaktiveres minus-funktionen. DanskV65.doc :56:44- Side

25 Eks.: NT 00 F Kamptid/ : Tiden startes og stoppes med og. pausetid vis tiden er stoppet, kan denne nulstilles med. Tryk dog i - sekunder, hvis tiden skal nulstilles midt i en periode. Når kamptiden udløber, så startes pausetiden automatisk. Kamptid Pausetid Kamptid. Periode: 8min min. Periode: 8min 5min. Periode: 8min min 4. Periode: 8min 5min Ekstra Periode: min min min Tryk for at starte en ny periode. Point: Med og kan pointene i pultens venstre side forøges eller formindskes. Pointene i tavlen opdateres først når aktiveres. Lysdioden over lyser, når pointene i pulten og tavlen er forskellige. Reset kamp: Tryk på de to samtidig for at nulstille resultaterne og tiden. orn: Ved tryk på giver hornet signal. Ved valg af automatisk horn, giver hornet signal, når tiden løber ud. DanskV65.doc :56:44- Side 4

26 Eks.: NT 00 F 9. Tekst-display 9. Indtastning af navn ØJRE DISPLAY INDTAST -NAVN: NC ABCDEFIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ. /&-! Navnet kan enten tastes ind på det eksterne tastatur eller det kan tastes ind i pulten på følgende måde: Med A til F tasterne vælges et bogstav. Med kan der skiftes mellem bogstaverne fra A til E. Med kan der skiftes mellem bogstaverne fra F til J. Osv. -> over er lig med mellemrum. Med de numeriske taster vælges et tal, og cursoren rykkes en til højre. Ved tryk på Ved tryk på Ved tryk på Ved tryk på vælges den aktuelle karakter, og cursoren rykkes en til højre. slettes den aktuelle karakter og cursoren rykkes en til venstre. godkendes navnet, og der returneres. annulleres ændringen af navnet, og der returneres. DanskV65.doc :56:44- Side 5

27 Eks.: NT 00 F 9. Indtastning af spillere ØJRE DISPLAY JEMME 98. CAMILLA ANSEN SPILLERE INDSÆT SLET xx EXIT Indtast spillernr.: Nummeret tastes enten ind på pultens eller det eksterne tastaturets numeriske taster. Der afsluttes med ENTER, hvorefter spillernavnet kan indtastes enten på pulten eller det eksterne tastatur. Indtast spillernavn: Navnet tastes ind på tastaturet. Er der i forvejen et navn, slettes dette hvis der først trykkes et bogstav. vis der derimod først trykkes på venstre eller højre pil, kan navnet i stedet redigeres. Der afsluttes med ENTER, hvorefter næste spiller kan indtastes. Indsæt: Tryk for at indsætte en ny spiller. Er dog kun muligt, hvis der ikke er tastet 4/ spillere ind. Dvs. hvis spillere har været slettet kan der indsættes. Der vil så være en eller flere spillere med nr. 0. Slet: Tryk for at slette den aktuelle spiller. Se ny spiller: Tryk eller på pulten eller brug pil-op og pil-ned på tastaturet for at bladre i spillerne. Imellem pilene i displayet (xx) vises det aktuelle linienr. (-4 i håndbold og 4-5 i basketball) Eventuelle ændringer i den aktive indtastning (spillernr. eller spillernavn) gemmes ikke. EXIT: Tryk eller for at afslutte indtastningen af spillerne. DanskV65.doc :56:44- Side 6

28 Eks.: NT 00 F 9. Indtastning af tekst ØJRE DISPLAY INDTAST TEKST: SLET <ER KAN INDTASTES T > ALT Tekst håndtering: Trykkes der på pulten skiftes der mellem at vise enten holdnavne/holdopstilling eller den indtastede reklametekst i tavlens display. Lysdiode over er slukket når der vises holdnavne/holdopstilling i tavle. Lysdiode over lyser når der køres reklametekst i tavle. Lysdiode over blinker mens tavle opdateres med ny tekst eller ved skift mellem reklametekst og holdnavne/holdopstilling. Indtast tekst: Trykkes der F på det eksterne tastatur, kan teksten redigeres (se illustration ovenfor). Når teksten redigeres, lyser lysdioden ud for T symbolet i pultens midte. Teksten tastes ind på det ekstene tastatur (maks. 800 karakterer). Med højre og venstre piletast kan der rulles rundt i teksten. Tasten ome går tilbage til første bogstav i teksten, End går frem til sidste bogstav i teksten, Page up og Page down går henholdsvis et skærmbillede frem og tilbage. Shift-funktionen på tastaturet virker ikke. ver gang teksten har været redigeret tastes opdateringen i tavlen. gange for at gennemføre Afslut tekst indtastning: Tryk på pulten eller ESC på ekstern tastatur for at fortryde tekstændringen og afslutte indtastningen. Tryk for at opdatere tekstændringen i pultens tekstdisplay og afslutte indtastningen. Der kan vises tekst på tekstdisplayet i alle sportsgrene. SLET ALT: Tryk for at slette hele teksten, og derefter ENTER på ekstern tastatur. DanskV65.doc :56:44- Side 7

29 Eks.: NT 00 F 0. Futsal setup-menu ØJRE DISPLAY FUTSAL UNDER # 0:00 UDV. TID ORN EM EXIT MENU ON TID TID OP AUTO Spille-menu: Med eller ved start af kamptid skiftes til spille-menuen. EM: Tryk for at gemme de indstillede data. (em opsætning) EXIT: Tryk for at returnere til hovedmenuen. (ovedmenu) Kan kun udføres, hvis en kamp ikke er i gang. Evt. fejlmeddelelse: Kamp er i gang... Tryk først Master Reset! Undermenu: Tryk for at ændre hold/spiller navne. (oldnavn) Indtastning af navn; se punkt 9. #ON: Tryk for evt. sidetavler. ON/OFF. oldfarve: Tryk eller for at ændre jemme eller æste holdets farve. Ikke tilgængelig hvis hold tekstdisplay er slået til. TID: Tryk på for at ændre kamptiderne og pausetiderne (Kamptid ændring) Tiden tastes ind via de numeriske taster. Med kan det sidst indtastede tal slettes. odkend med eller fortryd ændring af tid med. Kamp tid for periode -: TIMER Kamp tid for periode -n: TIMER Pause imellem periode & : BREAK Pause imellem periode & n : BREAK SET TIMER TIMER BREAK BREAK EXIT 0:00 05:00 5:00 0:00 Nye tider bliver automatisk gemt efter indtastning. vis kampen/ pause er i gang, er det den optalte tid, der kan ændres. Tryk for at returnere til setup- menuen. NED: Med vælges om kamptiden skal tælle op eller ned. (Op-/nedtælling) AUTO: Med skiftes mellem automatisk eller manuelt horn. (orn) DanskV65.doc :56:44- Side 8

30 Eks.: NT 00 F 0. Futsal spille-menu ØJRE DISPLAY UDVISNIN= 0:0 PER. TIME-OUT /0 / /0 /0 SETUP-MENU: Med skiftes til setup-menuen. UDVISNIN: Tryk eller for at give jemme eller æsterne en udvisning. (0 sek.) Tryk først inden eller for at fortryde en udvisning. Max. udvisninger i gang på hvert hold. Antal udvisninger vises i displayet (/x eller /x) og som punkter i tavlen. Mindste udvisningstid vises i displayet og i tavlens midter-sektion. Når ét hold scorer kan det andet hold få annulleret en udvisning. PER: Tryk for at skifte til næste periode. (Periode) Tryk først inden for at skifte til forrige periode. Perioden tælles automatisk op, når kamptiden løber ud, og der trykkes reset. TIME-OUT: Tryk eller for at starte en jemme eller æste time-out. ( min.) Tryk først inden eller for at fortryde en time-out. Ved tryk på stoppes time-out tiden uden at kamptiden startes. Ved tryk på stoppes time-out tiden, og kamptiden startes. Antal time-outs vises i displayet (/x eller /x) og i tavlens midtersektion. Antal time-outs nulstilles, når tiden løber ud, og der trykkes. Time-out tiden vises i displayet over og i tavlens midter-sektion eller i stedet for kamptiden. ornet giver signal, når time-out tiden når 0. : Når trykkes, vil et tryk på tasterne til samt til virke med minus-funktion. I displayet blinker, så længe minus-funktionen er aktiv. vis der ikke trykkes en tast inden 0 sek. deaktiveres minus-funktionen. DanskV65.doc :56:44- Side 9

31 Eks.: NT 00 F Kamptid/ : Tiden startes og stoppes med og. pausetid vis tiden er stoppet, kan denne nulstilles med. Tryk dog i - sekunder, hvis tiden skal nulstilles midt i en periode. Når kamptiden udløber, så startes pausetiden automatisk. Kamptid Pausetid Kamptid. Periode: 0min 5min. Periode: 0min min.+4+e Per: 5min min Tryk for at starte en ny periode Point: Med og kan pointene i pultens venstre side forøges eller formindskes. Pointene i tavlen opdateres først når aktiveres. Lysdioden over lyser, når pointene i pulten og tavlen er forskellige. Reset kamp: Tryk på de to samtidig for at nulstille resultaterne og tiden. orn: Ved tryk på giver hornet signal. Ved valg af automatisk horn, giver hornet signal, når tiden løber ud. DanskV65.doc :56:44- Side 0

32 Eks.: NT 00 F. Service-menu ØJRE DISPLAY SERVICE: TEST NR.: OFF EXIT ÆNDRE EXIT: Tryk for at forlade service-menuen. Inden der returneres til setup-menuen, skal der bekræftes om opsætningerne skal gemmes. Med og kan der vælges mellem følgende menupunkter: TEST: Med eller kan der vælges mellem Test=off, Test=, Test= & Test=. Test tænder alle lysdioder i tavlerne. Test tænder cifrene i tavlen et af gangen. Værdien der udskrives er lig med erne i ciffer-adressen. Desuden tændes et evt. tilhørende punkt. Test tæller fra 0-9 og tænder derefter alle punkter i tavlerne. SOFT DIP: Fra Software version V.59 (0/-06) Software dipswitch: 00000: Standard 0000: Special icehockey program ( icehockey periode: 0+ ur med signal i omklædningsrum) : øjre og venstre stille af holdt resultater. Kun for pointtavler ude afmærkning rundt om resultater og med max. point af : RedTeamFouls med NS65: Visning af holdt fejl skal godkendes med et tasttryk.(se side ). Ishockey +->4 MIN = Med eller kan kontrol af + visning ændres til 4 min visning. ON: + vises som 4 min. OFF: + vises som +. Skudur kamp horn= Kun til NB740, som ikke har monteret skudur horn. ON: Skudur horn er omdirigeret til Kamp horn. OFF: Skudur horn er ikke omdirigeret til Kamp horn. Skudur Stop = Med eller kan kontrol af skudur ændres. ON: pulten stopper skudurs-tiden. OFF: Skudur er uafhængig af pult. Basketball pausetid = Med eller kan tiden ændres. DanskV65.doc :56:44- Side

33 Eks.: NT 00 F Basketball pausetid = Med eller kan tiden ændres. Skudurs horn tid (SEK) = Med eller kan tiden ændres i området -4 sek. Timeout horn tid (SEK) = Med eller kan tiden ændres i området -4 sek. Kamp horn tid (SEK) = Med eller kan tiden ændres i området -4 sek. Midter-sektion = Med eller kan der slukkes el. tændes for tavlens midter-sektion. Dette er bestemmende for hvor time-out tiden skal vises. Farve-markering = Med eller angives om der er farve-markering i tavlen. Dette er bestemmende for om der kan vælges holdfarve i sportsgrenenes setup-menuer. Sidetavle = Med eller angives om der er sidetavler og om de også indeholder individuelle spiller-score. Dette er bestemmende for om der ved scoring i basketball spørges efter spiller-nr. Spiller-numre = Med eller angives om der er spillernumre i sidetavlen. vis ikke så anvendes numrene fra 4 til 5 i basketball. old tekst-display = Med eller angives om der er tekstdisplay til holdnavne i tavlen. Dette er bestemmende for om der kan indtastes navn i sportsgrenenes setup-menuer. Samtidig bestemmes antal karakterer i et display. (5,0,6,,6-,-) 6- og - betyder at der kun er et tekstdisplay til både hjemme og gæst. Spil. tekst-display = Med eller angives om der er tekstdisplay til spillernavne i tavlen. Dette er bestemmende for om der kan indtastes navn i sportsgrenenes setup-menuer. Samtidig bestemmes antal karakterer i et display (5,0,6,). Time-out horn = Med eller angives om der er time-out horn i tavlen. vis ikke så bruges det normale horn. vis Time-out horn er sat til ON, vil kamptids horn lyde på det horn der kan tilkobles på OUT- i stedet for det normale på OUT-. DanskV65.doc :56:44- Side

34 Eks.: NT 00 F Kommunikations-info. Tryk eller for at se hvilke enheder (adresser) der er koblet på pulten. Desuden kan antal retransmissioner og fejlsvar på NauNettet ses. vis der er flere end 8 enheder koblet på pulten, så tryk for at se flere adresser (tilkoblede enheder). vis menuen benyttes kort tid efter at pulten er tilkoblet, kan der ses adresser som pulten leder efter, men som ikke nødvendigvis er på nettet. Disse forsvinder så efter et stykke tid. Tryk for at forlade visningen. Test af håndtag. er kan tilsluttede håndtag testes for at se om tasterne på håndtaget er OK. Med til kan lamper og brummere i håndtaget testes. Tryk for at forlade testen. Kalibrering af ur = Med eller kan pult-urets hastighed ændres (default = 0). Værdien kan ændres fra - til +. En minus værdi indikerer antal sekunder uret skal gå langsommere indenfor 6 dage. En plus værdi indikerer antal sekunder uret skal gå hurtigere indenfor dage. Urmodul (NT40): vis et radiostyret Ur er installeret på NauNettet vil 4-timers urene automatisk bliver styret af UR modulet. Total reset (default opsætning) OBS: Inden "Total reset" skal alle setup indstillingerne til pointtavle noteres. Tryk på eller for at nulstille alle setup-data til standard indstillinger. Inden funktionen træder i kraft skal handlingen bekræftes. Service-kode ændring Tryk på eller for at ændre service-koden. Koden tastes ind via de numeriske taster. Med kan det sidst indtastede tal slettes. odkend med eller fortryd ændring af koden med. vis intet indtastes, nulstilles koden til standard indstilling. Timer i brug = Dette er en information om hvor lang tid pulten har været i brug. Værdien nulstilles kun første gang der sættes strøm på pulten. En total reset nulstiller ikke denne værdi. Software version: Information om pultens software version og dato. Vandpolo timeout-tid = Tryk på eller for at ændre timeouttiden. Tiden tastes ind via de numeriske taster. Med kan det sidst indtastede tal slettes. odkend med eller fortryd ændring af tid med. DanskV65.doc :56:44- Side

35 Eks.: NT 00 F Vandpolo udvisningstid = Tryk på eller for at ændre udvisningstiden. Tiden tastes ind via de numeriske taster. Med kan det sidst indtastede tal slettes. odkend med eller fortryd ændring af tid med. FUTSAL timeout-tid = Tryk på eller for at ændre timeouttiden. Tiden tastes ind via de numeriske taster. Med kan det sidst indtastede tal slettes. odkend med eller fortryd ændring af tid med. Volleyball time-out 5.sæt, Volleyball teknisk time-out tid, Floorball time-out tid, Ishockey time-out tid, Volleyball time-out tid, Basketball time-out tid, åndbold time-out tid: Tryk på eller for at ændre time-out tiden. Tiden tastes ind via de numeriske taster. Med kan det sidst indtastede tal slettes. odkend med eller fortryd ændring af tid med. DanskV65.doc :56:44- Side 4

36 Eks.: NT 00 F. Fejlsøgning I bunden af tavlen sidder 5 lysdioder til fejlsøgning: UL RØD RØN RØN RØN 0VAC lysdiode: RØN (F) 4VAC lysdiode: RØN (F) 8VDC lysdiode: RØN (F) NauNet lysdiode: RØD NauLink lysdiode: vis ingen lyser, så kontrollér: - 0VAC tilslutning. - 0VAC sikring (F). vis den ikke lyser, og 0VAC lysdioden lyser, så kontrollér: Sikring (F). Lyser hvis der er forsyning til pulten samt tavlens controller. vis den ikke lyser, så kontrollér: - Sikring (F). - Springer sikring igen, kan det skyldes kortslutning eller forkert forbindelse i kablet mellem tavle og pult. Muligvis kortslutning i pulten. Blinker når der kommunikeres med pulten. vis de tre grønne lysdioder lyser, og den røde ikke blinker, så er der fejl i kommunikationen mellem pulten og tavlen. Fejlmuligheder: - Pult ikke tilsluttet. - Brud eller kortslutning i NauNet kabel. - Ledninger byttet i NauNet kabel. - Fejl i PULT. - Fejl i NC. (Controlleren i tavlen) Blinker for at indikere at controlleren i tavlen (NC) er aktiv, UL samt at den interne kommunikation til cifrene kører. vis de tre grønne lysdioder lyser, og den gule ikke blinker, så er der fejl i controlleren (NC). lysdiode i pult: Lyser når forsyning til pult er OK. vis den ikke lyser: - Kontroller F sikring. - Muligvis brud på NauNet kabel. vis den lyser, men displayene i pulten ikke viser noget: - Intern fejl i PULT. vis alle lysdioder i tavlen lyser og blinker som de skal, og pulten fungerer, men tavlen intet viser, når en sportsgren er valgt. Så kontroller om ledningerne fra ben og i NET-IN er forbundet rigtigt til pulten. DanskV65.doc :56:44- Side 5

37 Eks.: NT 00 F. Installation Følgende dele følger med et standard anlæg: 4 stk. Monteringsbeslag (Appendiks I - figur ) 8 stk. Firkant møtrikker (Appendiks I - figur ) 8 stk. Bolte (Appendiks I - figur ) 8 stk. Spændeskiver (Appendiks I - figur 4) stk. 0V kabel med apparatstik (Appendiks I - figur 5) stk. Pult kabel med XLR stik (Appendiks I - figur 6) stk. Stikboks, NT (Appendiks I - figur 7) stk. NT Pult (Appendiks I - figur 8) Placer de 4 montage vinkler med nøglehuller (figur A) på væggen med en afstand som svarer til tavlens længde og højde. Vinklerne kan valgfrit placeres i top/bund, højre/venstre side eller en kombination af disse. Derudover kan vinklerne monteres som udvendig montage, hvor en del af beslagene vil være synlig eller som skjult montage, hvor det meste af beslaget vil være skjult af anlægget. Vedlagte firkant møtrikker (Appendiks I - figur) skubbes ind i sporene (figur A, pos. 5). Dette er muligt fra alle rammens hjørner. Derefter løftes tavlen op og sættes ind mellem vinklerne som den så kan hvile på, mens beslagene fastgøres til firkant møtrikkerne med de vedlagte bolte (Appendiks I - figur ) og spændeskiver (Appendiks I - figur 4). Figur A Monter derefter stikboksen (Appendiks I - figur 7) på væggen i nærheden af pulten. Tilslut derefter skrueklemmer fra boksen ovenpå tavlen mærket NET IN (figur B) med skrueklemmerne i stikboksen (figur C). Brug x x 0,6mm parsnoede med par# på / & par# på /4. Figur B Appendiks - Side 6

38 Eks.: NT 00 F Forbindelsen skal udføres fra klemme i boksen på tavlen til klemme i stikboks (figur C) ved pulten og klemme til, til og 4 til 4. Tilslut derefter det medfølgende eller tilsvarende 0VAC kabel (Appendiks I - figur 5) til tavlens 0V indgang mærket MAIN. Sæt kabel (Appendiks I - figur 6) fra pult (Appendiks I - figur 8) i stikboks. Kontroller at sikringerne F, F og F (se figur B) er isat og korrekt monteret. Tænd for strømmen og kontroller Service Dioderne (figur D) som er monteret nederst i rammen således at de er synlige når man står under anlægget og kigger op på bunden. Service dioderne er monteret i højre side af anlægget. Kontroller: - at den gule lysdiode blinker langsomt - at den røde lysdiode blinker, når pulten er tilsluttet - at alle tre grønne lysdioder lyser Figur C UL RØD RØN RØN RØN Figur D Virker anlægget ikke, så anbefaler vi at du gennemlæser afsnittet Fejlsøgning og ellers kontakter en servicetekniker. Installationen er nu fuldført og anlægget er klar til brug. Appendiks - Side 7

Indholdsfortegnelse. Scoreboard system. Brugermanual

Indholdsfortegnelse. Scoreboard system. Brugermanual Eks.: NT 00 F Indholdsfortegnelse Når pulten tilsluttes.... ovedmenu (sportsvalg).... Setup..... vordan startes setup menuen... Default sport... Sprog... Indstil tavle on-tid... Indstil ur.... åndbold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 3

Indholdsfortegnelse. Side 3 pocketloader Rev.1.0 2009 KEsolutions AS - all rights reserved Author: JS.10.02.2009 Indholdsfortegnelse Servicemenu... Side 5 Adgang... Side 5 Menuoversigt... Side 6 101: INDSÆT PÅ KORT... Side 6 102:

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

I denne menu taster man data på kampen. Dette inkluderer scoringer, advarsler og andre hændelser på kampen.

I denne menu taster man data på kampen. Dette inkluderer scoringer, advarsler og andre hændelser på kampen. Kampregistrering I denne menu taster man data på kampen. Dette inkluderer scoringer, advarsler og andre hændelser på kampen. Der skal nu være det antal spillere med, som er markeret under teknisk møde

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Brugervejledning for LIVE rapportering i CuMap

Brugervejledning for LIVE rapportering i CuMap Brugervejledning for LIVE rapportering i CuMap Efkon AB 2014 1. HVAD ER CUMAP LIVE?... 2 2. HVAD VISES DER FOR BESØGENDE?... 3 3. CUMAP LIVE VIA CUMAP-PC... 5 3.1. OPSÆTNING I CUMAP-PC... 5 3.2. HOLDLEDERNE

Læs mere

MANUAL HÅNDTERMINAL. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL HÅNDTERMINAL. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! HÅNDTERMINAL 981 000 505 Ver. 100 02-10-2013 Indhold 1. HÅNDTERMINAL... 4 1.1 Håndterminal versioner.... 4 1.2 Integreret håndterminal... 4 1.3 Vigtig ved anvendelse af håndterminal...

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Ver TI TEKNIK. Mega Count. Bruger og service manual

Ver TI TEKNIK. Mega Count. Bruger og service manual Ver. 1.00 TI TEKNIK Mega Count Bruger og service manual SYSYEM MEGA COUNT Version 1.00-15/02-2003 Bruger og service manual Produceret for: BRYGGERIGRUPPEN A/S Ceres Allé 1 DK-8000 Århus C. Tlf. +45 86

Læs mere

Indhold. Vejledning til ur - DGT 2010

Indhold. Vejledning til ur - DGT 2010 Vejledning til ur - DGT 2010 Indhold Knapper på uret... 2 Korrigere tiden - give ekstra tid... 3 Standard indstilling... 3 1 tids kontrol uden tillægs tid - program 3... 3 2 tids kontroller uden tillægs

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning DAN TWINCA EASY Brugervejledning EASY BrugerVejledning DK.doc Version 1.00 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Start og manuel fodring... 4 Opstart...4 Indtastning af talværdier i menuen...4 Automatisk

Læs mere

Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner:

Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner: NY MODEL VANDVAGT VV800 SERIE Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner: 1 Efter fuldendt montering af sagkyndig tilsluttes

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion )

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion ) Model: Sønderborg Valgfri portrækkefølge. Visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Mulighed for visning af starttid for næste

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring.

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring. Tidsur til Ridebanespring Model: Sønderborg Med visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Visning af starttid for næste klasse.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: 721044.03 8930 Randers NØ Danmark Tel.: +45 8640 5888

Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: 721044.03 8930 Randers NØ Danmark Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: 721044.03 8930 Randers NØ Danmark Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic OL-computer / Sporting-computer type 220034 for operatørkort BETJENINGSVEJLEDNING OL-Trap Sporting

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Due//Matic A/S Tel.: +45 8640 5888

Due//Matic A/S Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic 220073 Kontorpult BRUGERMANUAL Kort-betalingssystem for Jagt, Skeet, Trap & Sporting KONTORPULT Computeren anvendes af klubbens personale til opsætning af betalingssystemet samt til programmering

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

I n t r o d u k t i o n / I n d h o l d s f o r t e g n e l s e. Indholdsfortegnelse

I n t r o d u k t i o n / I n d h o l d s f o r t e g n e l s e. Indholdsfortegnelse I n t r o d u k t i o n / I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Tillykke med købet af Deres nye Petscribe graveringsmaskine. Den følgende manual skal fungere som en guide til korrekte udpaknings-, opstillings-,

Læs mere

DigiMatch Elektronisk Kamprapport

DigiMatch Elektronisk Kamprapport TK / 21.06.2017 v.0.3 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Indhold Link & Guides... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 6 Login... 7 Tilpas knapperne... 8 Kampregistrering... 9 Holdopstilling inden

Læs mere

Programmeringsvejledning. Indgangs-controller EC 602-02

Programmeringsvejledning. Indgangs-controller EC 602-02 Programmeringsvejledning Indgangs-controller EC 602-02 Indhold Generelle oplysninger 3 Indtastningsmoduler 4 Programmerings-/betjeningspanel 5 Ledningsdiagram for programmeringseksemplerne 6 Programmeringseksempel

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR NB1200 Ver. 1.01

BRUGERMANUAL FOR NB1200 Ver. 1.01 BRUGERMANUAL FOR NB1200 Ver. 1.01 NAUTRONIC SCOREBOARD SYSTEM A/S Danmarksvej 1B, DK-8660 Skanderborg. Phone +45 8651 1166 Fax +45 8652 5373 Email Nautronic@nautronic.com - 0 - INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Setup...

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

28 Udvidede servicefunktioner

28 Udvidede servicefunktioner 8 Udvidede servicefunktioner Der er mulighed for udvidede servicefunktioner, f.eks. tilpasning af primærdata og ændring af tariftab ved brug af ekstern software. Landis+Gyrs serviceprogram MAP10, som udover

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Strandengen 2 2680 Solrød Strand (+45) 46 92 77 17 SCOREBOARD. www.scoreboard.dk. Brugsanvisning for scoretavle JN27. Sponsorfelt.

Strandengen 2 2680 Solrød Strand (+45) 46 92 77 17 SCOREBOARD. www.scoreboard.dk. Brugsanvisning for scoretavle JN27. Sponsorfelt. SCOREBOARD Strandengen 2 2680 Solrød Strand (45) 46 92 77 17 www.scoreboard.dk Brugsanvisning for scoretavle JN27 Sponsorfelt 3 80 2 48 7 5428. 3 542. 2 4 96 82 Spiller Spiller 2 Scoretavlen leveres i

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen Installations punkter. 1. Monter centralen hvor man ønsker den placeret 2. Monter forsyningskablet 3. Tilslut Ethernet kablet og/eller SIM kortet til kommunikations modulet 4. Tilslut batteri backup i

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Brugervejledning SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Copyright 2006, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44 44 E-post:

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7 Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7 Tilslut usb boksen til en usbport, og start programmet. Efter kort tid står der Boks OK, og en grøn lampe tænder imellem 4 og 5 knap. Effektmåling: Gå

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250e

Installationsvejledning Countertop ict250e Installationsvejledning Countertop ict250e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 2.0 (2016-01-13). Software version 20.20 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

VI GI R DIG. Installations guide Air 4920 Trådløst access point

VI GI R DIG. Installations guide Air 4920 Trådløst access point VI GI R DIG Installations guide Air 4920 Trådløst access point Indhold Medfølgende udstyr 04 Gode råd til opsætning 05 Internet Opsætning af trådløst internet 06 Ændre netværksnavn og adgangskode 08 Tilføj

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Scorings tavler Installation & Service

Scorings tavler Installation & Service Scorings tavler Installation & Service Rev.: 2.0 August 2007 INNO SIGN A/S Gyvelvaenget 2-4 DK-5690 - Tommerup Denmark Tel: +45 70 20 39 35 Fax::+45 64 76 19 85 www.innosign.dk Email: innosign@teas.dk

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E:

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E: MANUAL for Sukup Europe silostyring Kvalitet, styrke og effektivitet Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: +45 7568 5311, E: info@sukup-eu.com // INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt styring side 1 Betjening af anlægget

Læs mere

U n i C o r e. I n s t a l l a t i o n s - v e j l e d n i n g

U n i C o r e. I n s t a l l a t i o n s - v e j l e d n i n g Dokument nr.: 103-230-0001A/- dansk Side nr.: 1 Copyright 1993 Crysberg A/S U n i C o r e I n s t a l l a t i o n s - v e j l e d n i n g Crysberg A/S Phone: +45 4913 8303 E-mail: mail@crysberg.dk Oldenvej

Læs mere

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0 R S - 2 4 0 V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM Ver. 2-6 Rev. 5. april 2001. Dokument : RS-240b / FG Alarmfirma: BRUGER VEJLEDNING 2 15 INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING PRODUKTBESKRIVELSE FH2000S er Gastryk Prøvesystem til brug i f.eks. fysiklokaler, sløjdlokaler og laboratorier. Gas/ventilation interlock sikrer at det kun er muligt

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

PCR 40 Door Access Control unit

PCR 40 Door Access Control unit Installations vejledning PCR 40 Door Access Control unit Ruko A/S Copyright 2003-2005, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Fax: +45 44 54 4444 E-post: support@ruko.dk

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0 Side 1 af 14 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Bestillings nummer 6000.0165 Vejledning Manual version 2.0 Side 2 af 14 Indhold 1. Funktioner og Specifikationer... 3 1.1 Funktioner... 3 1.2 Specifikationer... 3

Læs mere

Parallelbox 2. Installationsmanual

Parallelbox 2. Installationsmanual Parallelbox Installationsmanual Side Parallelbox Indholdsfortegnelse. Generelt.... Forbindelser.... Programmering...4. Standardprogrammering...4. Lysdiodeindstilling for aktiv indgang (00)...5. Lysdiodeindstilling

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

LAVT BATTERI SIGNAL - Hvis ERROR blinker alene 7 gange, hurtigt efter hinanden, er batteriet ved at være brugt op.

LAVT BATTERI SIGNAL - Hvis ERROR blinker alene 7 gange, hurtigt efter hinanden, er batteriet ved at være brugt op. ELEKTRONISK DIGITAL KOMBINATIONSLÅS RUNNER GENERELLE NOTER (3. UDGAVE) TYPER DER FINDES 4 VERSIONER: NORMAL (V.01) MED KODE TIL BRUG OG TIL NØDSITUATIONER (V.02), MED TIDSFORSINKELSE (V.03), TIL INDGANGSDØRE

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

MANUAL AGROSOFT POCKETPIGS. Ver. 02 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL AGROSOFT POCKETPIGS. Ver. 02 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! AGROSOFT POCKETPIGS 981 002 640 Ver. 02 03-10-2013 2 981 002 640 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om brugen af Pocket... 4 1.1 Svinedata... 4 1.2 Opbygning... 5 1.3 Brugen

Læs mere

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM1000v.1 Manual DANdec12 Side 2 CM 1000 Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering af Brugere... 4 3.1

Læs mere