It og dansk. Thomas Illum Hansen Videncenterleder, ph.d. Jeppe Bundsgaard Lektor, ph.d. Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "It og dansk. Thomas Illum Hansen Videncenterleder, ph.d. Jeppe Bundsgaard Lektor, ph.d. Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidler"

Transkript

1 It og dansk Thomas Illum Hansen Videncenterleder, ph.d. Jeppe Bundsgaard Lektor, ph.d. Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidler Handlingsanvisende udviklingsviden Forskningsprogram for medier og it i læringsperspektiv Evidensbaseret forskningsviden

2 Faglighed!? Hvilke læremidler har vi brug for? Det afhænger af hvilke typer faglige mål vi vil nå Faglighed som var det mursten? Først støber vi læsning og bygger fundamentet, så stavning, så skrivning, så litteraturlæsning Faglighed støtter udvikling af kompetencer til at håndtere udfordringer

3 Hvad er udfordringerne Assessment & Teaching of 21 st Century Skills (ATC21S.org) Cisco, Intel & Microsoft. University of Melbourne. Arbejdsgrupper af internationalt anerkendte uddannelsesforskere It transformerer arbejde og betydningen af sociale relationer Decentraliseret beslutningstagning, informationsdeling, teamwork, innovation

4 Hvilke skills? Hence, new standards for what students should be able to do must replace the basic skills and knowledge expectations of the past

5 Ten skills Ways of thinking Creativity and innovation Critical thinking, problem solving, decision making Learning to learn, Metacognition Ways of working Communication Collaboration (teamwork) Tools for working Information literacy ICT literacy

6 Og de tre sidste... Living in the world Citizenship local and global Life and career Personal & social responsibility including cultural awareness and competence

7 Kompetencer i dansk

8 Integration af it og fag! Hvad er it? Computerbaseret informationsteknologi bearbejde informationer og lagre informationer Computerbaseret kommunikationsteknologi udveksle informationer og udvikle kommunikationsmåder Hvad er dansk? Et dannelsesfag om sprog og litteratur medborgerskabskompetencer Et kommunikationsfag om tegn og medier kommunikationskompetencer

9 Typologi - over prototypiske læremiddeltyper Systemet Reservoiret Redskabet Praksisstilladset Funktion Progression (iflg. faglige mål) Differentiering og Variation (af stof) Kompensering og Facilitering (af produktion) Deltagelse (i produktion og fællesskab) Støtte Støttes fagligt og organisatorisk Støttes fagligt Støttes organisatorisk Støttes fagligt og organisatorisk Lærerrolle Formidler, leder Igangsætter Organisator, faglig formidler Vejleder, deltager Elevrolle Lytter, arbejder Arbejder Interagerer Deltager, medbestemmer

10 Typologi - over prototypiske læremiddeltyper Systemet Reservoiret Redskabet Praksisstilladset Funktion Progression (iflg. faglige mål) Differentiering og Variation (af stof) Kompensering og Facilitering (af produktion) Deltagelse (i produktion og fællesskab) Støtte Støttes fagligt og organisatorisk Støttes fagligt Støttes organisatorisk Støttes fagligt og organisatorisk Lærerrolle Formidler, leder Igangsætter Organisator, faglig formidler Vejleder, deltager Elevrolle Lytter, arbejder Arbejder Interagerer Deltager, medbestemmer

11 Systemet - Det it-baserede undervisningssystem 1. Didaktisk system: Der er truffet en lang række valg med hensyn til mål, indhold, organisering 2. Facilitering: Det støtter planlægning, gennemførsel og evaluering af undervisning 3. Legitimering: Det garanterer en vis overensstemmelse med gældende normer og læreplaner

12 Systemet - Det it-baserede undervisningssystem Lærebogssystemet med strøm til Lærebogen som norm Læreplansstyrede Skoleagtige emner Lav grad af interaktivitet og hypertekstualitet Begrænset brug af web 2.0-teknologi

13 Systemet - Det it-baserede undervisningssystem Styrker Evaluering: Adgang til arbejdsprocesser Udfordringer: Linearitet: Lærebogen er stadig en bedre lærebog Kompensering: Digitale værktøjer støtter og aflaster (fx syntetisk tale) Kognitiv tilgængelighed: Lærebogen er stadig mere læselig og læsbar Elevaktivering: spil, quiz og elektronisk respons aktiverer Teknologisk tilgængelighed: lærebogen er stadig mere bærbar og driftsikker

14 Typologi - over prototypiske læremiddeltyper Systemet Reservoiret Redskabet Praksisstilladset Funktion Progression (iflg. faglige mål) Differentiering og Variation (af stof) Kompensering og Facilitering (af produktion) Deltagelse (i produktion og fællesskab) Støtte Støttes fagligt og organisatorisk Støttes fagligt Støttes organisatorisk Støttes fagligt og organisatorisk Lærerrolle Formidler, leder Igangsætter Organisator, faglig formidler Vejleder, deltager Elevrolle Lytter, arbejder Arbejder Interagerer Deltager, medbestemmer

15 Reservoiret - Den it-baserede ressourcebank 1. Differentiering: Samme tekst + forskellige niveauer kollektivt arbejde + individuel fordybelse 2. Variation: Adgang til forskellige typer af opgaver og aktiviteter 3. Multimodalitet: støtter læsning og skrivning ved at koble lyd, skrift, film og billeder

16 Hvad sælger? Fra Undervisere.dk,

17 Typologi - over prototypiske læremiddeltyper Systemet Reservoiret Redskabet Praksisstilladset Funktion Progression (iflg. faglige mål) Differentiering og Variation (af stof) Kompensering og Facilitering (af produktion) Deltagelse (i produktion og fællesskab) Støtte Støttes fagligt og organisatorisk Støttes fagligt Støttes organisatorisk Støttes fagligt og organisatorisk Lærerrolle Formidler, leder Igangsætter Organisator, faglig formidler Vejleder, deltager Elevrolle Lytter, arbejder Arbejder Interagerer Deltager, medbestemmer

18 Kombinationen - Bogbaserede systemer og it-baserede reservoirer Systemet Progression Lineær opbygning Legitimering Faglig formidling Fælles forløb Reservoiret Differentiering Rumlig forgrening Variation Spil og quiz Individuel træning

19 Vild med dansk vinder af Undervisningsministeriets undervisningsmiddelspris 2009

20 Systemet tilbyder progression og legitimitet Grundbog Lærervejledning

21 Reservoiret tilbyder variation og oplevelser - ekstramateriale til chat, anmeldelser, rollespil og net-dating for artlovers

22 Reservoiret tilbyder variation og oplevelser - ekstramateriale til chat, anmeldelser, rollespil og net-dating for artlovers

23

24 Reservoiret tilbyder variation og stilladsering Træningsopgaver: Stavevejen Dilemmaspil: Stykker af himlen Videndeling: d dansk (filmwiki) Faglig stilladsering: d dansk og Hvad nu hvis? Webstilladsering. Linkguide og linksamlinger

25 Fem udfordringer 1. Aktivisme 2. Differentiering 3. Autentisk kommunikation 4. Informationskompentencer 5. Multimodalitet

26 1. Aktivisme At faglig elevaktivering bliver forvekslet med aktivisme At it-relevant kompetenceudvikling bliver forvekslet med it-baseret aktivitisme At undervisning bliver forvekslet med underholdning

27 2. Differentiering At differentiering bliver forvekslet med variation At differentiering og progression bliver skilt ad At it og differentiering blot bliver et tilvalg (der kan ignoreres eller fravælges)

28 3. Autentisk kommunikation At kommunikationen bliver skoleagtig pseudokommunikation At omverdensemnerne bliver til skoleagtig pseudovirkelighed

29 4. Informationskompetencer At teknologiske færdigheder bliver forvekslet med informationskompetencer At it-baserede læremidler ofte har en lav grad af interaktivitet og hypertekstualitet At it-baserede læremidler sjældent støtter eleverne i at søge, finde, sortere, validere og anvende informationer

30 5. Multimodalitet At der mangler forsknings- og udviklingsviden om samspillet mellem tekst, billede, diagram, lydspor m.m. At der mangler vejledning i multimodal undervisning og multimodale forståelsesstrategier

31 Typologi - over prototypiske læremiddeltyper Systemet Reservoiret Redskabet Praksisstilladset Funktion Progression (iflg. faglige mål) Differentiering og Variation (af stof) Kompensering og Facilitering (af produktion) Deltagelse (i produktion og fællesskab) Støtte Støttes fagligt og organisatorisk Støttes fagligt Støttes organisatorisk Støttes fagligt og organisatorisk Lærerrolle Formidler, leder Igangsætter Organisator, faglig formidler Vejleder, deltager Elevrolle Lytter, arbejder Arbejder Interagerer Deltager, medbestemmer

32 Redskabet: Funktionelle læremidler Kompenserende Til produktion Skrift Billede, lyd Animation/forløb Faglig stilladsering

33 Kompenserende redskaber Talesyntese Adgang for alle CD-Ord Skrivestøtte Stavekontrol Staver.dk SMS-ordforslag

34 Kompenserende II Gør det muligt at skille problemerne ad så besvær med læsning eller stavning ikke bremser andre processer Problemer med læsning må ikke forhindre eleverne i at følge med i andre fag og andre dele af danskfaget. De kompenserende redskaber kan ofte også bruges af normalelever.

35 Redskaber: Produktion Tekstbehandling Præsentationsprogrammer (Powerpoint, Freemind etc.) Content Management Systemer ( hjemmesideprogrammer )

36 Elever fra én klasse producerer tekster eller andet materiale til jævnaldrende eller yngre elever. Må sætte sig grundigt ind i emnet for at kunne formidle indholdet til andre Må arbejde bevidst med at målrette kommunikationen til modtagne. Modtagerne er motiverede og kvalificerede responsgivere

37 Produktion af billeder Tegneserien og Photo Story konkretiserer struktur i fortællinger Faglig stilladsering: andre repræsentationsformer end skriften gør nogle strukturer lettere tilgængelige, Situation vs. forløb jf. handlingsbro/ tørresnor/fortællebro. Komplementerende multimodalitet

38 Animation Lommefilm Brug af mobilkamera til at fastholde og analysere Fx arbejde med nytårstaler se, producer, analyser, producer. Fiktionsfilm er meget svært fordi der nu skal skabes et forløb i billeder at skrive med billeder

39 Funktionelle læremidler: Faglig stilladsering Anmeldelse på elevintra Forfatter, titel, forlag, sværhedsgrad, nøgleord, resume Interaktive assistenter fx før interview Filmstudiet i D Dansk fx Storyboard

40 Typologi - over prototypiske læremiddeltyper Systemet Reservoiret Redskabet Praksisstilladset Funktion Progression (iflg. faglige mål) Differentiering og Variation (af stof) Kompensering og Facilitering (af produktion) Deltagelse (i produktion og fællesskab) Støtte Støttes fagligt og organisatorisk Støttes fagligt Støttes organisatorisk Støttes fagligt og organisatorisk Lærerrolle Formidler, leder Igangsætter Organisator, faglig formidler Vejleder, deltager Elevrolle Lytter, arbejder Arbejder Interagerer Deltager, medbestemmer

41 Workflows Lærerstyret lærerbestemt indhold Lærer fremlægger dagens tekst Lærer kontrollerer forståelse (IRF) Elever arbejder med stoffet gennem opgaver Lærer styrer elevfremlæggelse (kontrol). Lærerstyret dialog Lærer lægger op til dialog gennem spørgsmål Lærer orkestrerer dialog med autentiske spørgsmål, optag, høj værdsætning osv. Elever deltager med erfaringer, synspunkter, argumenter osv.

42 Komplekse workflows Projektarbejde Introduktion (lærer på klassen) Idegenerering (elever og lærer på klassen) Problemformulering (i grupper) Research (individuelt og i grupper) Tilrettelæggelse af stof (individuelt og i grupper) Præsentation på papir/planche/hjemmeside osv. (klasse) Fremlæggelse (elever på klassen) Evaluering (individuelt og i grupper) Indimellem: Faglige foredrag (læreren på klassen)

43 Udfordring Lærebogssystemerne fungerer godt! De reducerer kompleksiteten i praksis Skaber tryghed: Vi når det vi skal (gør man?) Men: De fremmer ikke de mere komplekse kompetencer De er kedelige? Det er skolsk kommunikation Det er abstrakt faglighed der definerer progressionen

44 Praksisstilladserende læremidler Kompetenceorienterede Autentisk kommunikation Interaktivitet Elevstyrede læreprocesser Understøttelse af samarbejde Strukturering af læreprocesser

45 Det simple eksempel Klassens avis Én artikel om ugen Skrevet af grupper af elever på skift Klassen giver respons på første udkast Og lærer danskfaglige begreber og metoder i praksis Artiklen redigeres Der læses korrektur Og artiklen offentliggøres på klassens hjemmeside

46 Praksisfælleskaber? En gruppe individer deltager i en fælles aktivitet, mens de løbende skaber deres fælles identitet gennem at indgå i og bidrage til deres fællesskabs praksis og derved udvikler de et fælles repertoire Jean Lave and Etienne Wenger

47 Godt med praksisfællesskaber! Mange af skolens kompetencer kan læres i praksis Det letter transfer & permanens Meningsfuldhed er iboende i praksis Det fremmer pluralistisk tænkning at man lærer at tænke som læger, journalister, arkitekter osv.

48 Projektarbejdets udfordringer Faglighed Drukner let i produktmålet Kaos Lærerens tid går med organisering At få alle med De svage og de dovne dukker sig Struktur på arbejdet Hvad skal jeg nu gøre?

49 Spørgsmål til projektarbejde Hvordan organiseres komplekse processer? (kaos!) Relationer Struktur i arbejdet Tidsforløb Hvordan læres projektarbejde? Hvordan sikres fagligt indhold? Hvordan formidles fagligt indhold?

50 Praksisfællesskabers udfordringer Der er ingen eksperter til at lede novicerne Praksis kan let være for svær Repertoiret i praksisfællesskabet står ikke nødvendigvis til rådighed Praksisfællesskabets mål er ikke nødvendigvis overensstemmende med skolens mål.

51 Praksis- Stilladserende Interaktiv Platform Løsningen? PracSIP

52 PracSIP Stilladserer Organiserer samarbejde Strukturerer processen Stiller relevante redskaber fra det delte repertoire til rådighed for deltagerne Gør praksisfællesskabet relevant for skolen ved at Fokusere på de aspekter af praksisfællesskabet som aktualiserer relevante kompetencer Understøtte faglige kompetencer Reducerer kompleksiteten i praksis

53 Ekstra Bladet Redaktionen

54 Elevernes arbejde struktureres Faser fra profil over planlægning, research, foto, fokus og skrivning til Layout og Deadline

55 Kaos håndteres o o o o Organisering af arbejdet fra start til slut Eleverne opretter artikler fordeler opgaver sætter deadlines Eleverne ved hvad de skal Læreren har overblikket Læreren kan sætte ind hvor der er behov.

56 Og så var der det der med fagligheden o Udfordringen for læreren: At få faglige aspekter af arbejdet tematiseret når der er behov for det. At kunne gennemskue hvad der er faglighed i At kende alle de faglige aspekter

57 Faglighed: Interaktive assistenter o o Tager udgangspunkt i en konkret opgave som eleven har Leder eleven gennem arbejdsgangen eller erkendelsen o o Computeren strukturerer eleven tænker Computeren sidder ikke med alle svarene de er ikke multiple choice

58 Interaktive assistenter II o o o Computeren stiller nogle gennemtænkte spørgsmål, så eleven tænker videre Computeren integrerer elevens respons i den videre proces Præsenterer faglige begreber og metoder undervejs integreret

59 Assistentrapport

60 Assistentrapport En oversigt over svar på de vigtigste spørgsmål Kan vises til og diskuteres med læreren Kan fungere som rettesnor ifht. opgaven fx som interviewguide, disposition til artikelskrivningen osv.

61 Den nye lærerrolle Eleverne er aktive og i gang over hele skolen og udenfor arbejder på hvert sit projekt/delprojekt møder fagligt udfordrende opgaver men uden nødvendigvis selv at opdage at de er fagligt udfordrende Lærerne er vidensleder, organisator, faglig sparringspartner, den med nogenlunde overblik

62 Redskaberne i systemet integrerede funktionelle læremidler

63 Struktur på skriveprocessen Artiklerne er inddelt i deleelementer (rubrik, underrubrik, brødtekst, faktaboks osv.) Når en artikel er skrevet, markeres den som klar til respons. Dernæst som klar til korrektur, og til sidst som klar til layout. Når en artikel er klar til respons kan den ses af klassekammerater og lærere i artikeloversigten. Derved struktureres elevernes skrivearbejde og de offentliggør ikke noget der ikke har været igennem redaktion

64 Artikelskrivning - stilladser

65 Respons Meget svært at give respons selv for lærere! Elevens projekt lærerens udfordringer At sætte sig ind i hvad den anden vil sige med sin tekst ikke rette, men kommentere og hjælpe fremad med projektet Responsassistenter støtter Først forberedelse af respons Så givning af respons både fra læreren og fra klassekammeraterne. Fx kan elever der venter/er færdige bedes om at give respons Først dernæst: Korrektur.

66 Forbered respons

67 Giv respons

68 Udfordringer Praksisstilladser indebærer ikke i sig selv en overordnet progression Praksisstilladsers legitimering ifht. fagbeskrivelsers målbeskrivelser (Fælles Mål) Kan svage elever indgå i så komplekse praksisser? Hvordan evalueres elevernes udbytte af undervisningen?

69 Læremiddeltjek

70 Læremiddeltjek et evalueringsværktøj Udviklet i et samarbejde mellem bladet folkeskolen og Læremiddel.dk

71 Det gode it-baserede læremiddel Det gode it-baserede læremiddel ligger inden for elevens nærmeste udviklingszone, men også inden for lærerens og skolens nærmeste udviklingszone.

72 Repræsentationsformer

73 Multimodalitet - samspillet mellem repræsentationsformer Kropslig Billedlig Repræsentationsform Genstandsmæssig Diagrammatisk Sproglig Symbolsk Typer Gestik/ mimik/ kinæstese Anskuelse/ eksperiment Statisk/ dynamisk, animeret/ ikkeanimeret, 2.d./ 3.d. Statisk/ dynamisk, 2.dim./ 3.dim. Tale/skrift Symbolske skrifttegn Funktion Forankrer forståelsen i en kropslig oplevelse og fornemmelse Forankrer forståelsen i kropslig oplevelse af og interaktion med genstande Skaber genkendelse og konkret billedlighed Skaber præcision og abstrakt billedlighed Pakker informationer og skaber sammenhængende forståelse Pakker informationer og repræsenterer generelle lovmæssigheder

Hedensted 9. november 2011 En autentisk, progressiv undervisning

Hedensted 9. november 2011 En autentisk, progressiv undervisning Hedensted 9. november 2011 En autentisk, progressiv undervisning Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Danmarks Pædagogiske Universitetsskole/Aarhus Universitet To udfordringer Viden- og netværkssamfund Forbereder

Læs mere

Malling Skole 8. august 2013. Autentisk læring og IT-didaktik i et web 2.0 perspektiv

Malling Skole 8. august 2013. Autentisk læring og IT-didaktik i et web 2.0 perspektiv Malling Skole 8. august 2013 Autentisk læring og IT-didaktik i et web 2.0 perspektiv Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus Universitet Slides på www.jeppe.bundsgaard.net

Læs mere

Næstved Sprog- og Integrationscenter

Næstved Sprog- og Integrationscenter Næstved Sprog- og Integrationscenter 19. september 2015 Didaktik med digitale ressourcer Find slides på jeppe.bundsgaard.net Professor Jeppe Bundsgaard Program Kl. 9 Didaktik og it Kl. 10.15 Oplæg til

Læs mere

Kvaliteter ved digitale læremidler og ved pædagogiske praksisser med digitale læremidler

Kvaliteter ved digitale læremidler og ved pædagogiske praksisser med digitale læremidler 1 Kvaliteter ved digitale læremidler og ved pædagogiske praksisser med digitale læremidler Forskningsbaseret bidrag til anbefalinger, pejlemærker og kriterier i forbindelse med udmøntning af midler til

Læs mere

Udvikling af literacy

Udvikling af literacy Udvikling af literacy i scenariebaserede undervisningsforløb Jeppe Bundsgaard, ph.d. og lektor, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, Morten Misfeldt, ph.d. og lektor, Institut for

Læs mere

Læremiddeltjek Dansk Faglig læsning. Læremiddeltjek af Danskfaget.dk, d dansk, Fandango, Pegasus og Plot

Læremiddeltjek Dansk Faglig læsning. Læremiddeltjek af Danskfaget.dk, d dansk, Fandango, Pegasus og Plot Læremiddeltjek Dansk Faglig læsning Læremiddeltjek af Danskfaget.dk, d dansk, Fandango, Pegasus og Plot Indholdsfortegnelse Forord 6 Læremidler er røvtriste! 6 Fra tjekliste til tjekmodel 6 Læremiddeltjek

Læs mere

l ær e m id l l e EVALUERING AF DIGITALE LÆREMIDLER AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU)

l ær e m id l l e EVALUERING AF DIGITALE LÆREMIDLER AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) digita m id l l e l ær e er EVALUERING AF DIGITALE LÆREMIDLER AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) 2 EVALUERING AF DIGITALE LÆREMIDLER Indhold Evaluering af digitale læremidler................

Læs mere

Store idedag. Svendborg 21. marts 2012. God didaktik: læringsformer og læringsmidler

Store idedag. Svendborg 21. marts 2012. God didaktik: læringsformer og læringsmidler Store idedag Svendborg 21. marts 2012 God didaktik: læringsformer og læringsmidler Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus Universitet Slides på www.jeppe.bundsgaard.net

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

LÆRERES BRUG AF iskriv

LÆRERES BRUG AF iskriv Af Stig Toke Gissel I dette casestudie undersøges læreres brug af et didaktisk, digitalt læremiddel. Gennem interviews med tre lærere på mellemtrinnet i den danske folkeskole afdækkes deres brug og vurdering

Læs mere

LÆREMIDDELDIDAKTIK NUMMER 7 MARTS 2015

LÆREMIDDELDIDAKTIK NUMMER 7 MARTS 2015 LÆREMIDDELDIDAKTIK NUMMER 7 MARTS 2015 REDAKTION Marie Falkesgaard Slot (ansvarshavende) mfsl@ucl.dk Rene B Christiansen rbc@ucsj.dk Hildegunn Juulsgaard Johannesen hjoh@ucsj.dk Indholdet må ikke eftertrykkes

Læs mere

TIDSSKRIFT FOR LÆREMIDDELDIDAKTIK

TIDSSKRIFT FOR LÆREMIDDELDIDAKTIK Evaluering af digitale læremidler Af Thomas Illum Hansen, Videncenterleder, Ph.d., Læremiddel.dk Hvad kendetegner digitale læremidler? Hvilke typer findes der? Og hvordan bør vi evaluere de forskellige

Læs mere

Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen. Læseplan for faget dansk

Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen. Læseplan for faget dansk Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen Læseplan for faget dansk Indledning Faget dansk er et obligatorisk fag i Folkeskolen fra 1. til 9. klasse. Undervisningen

Læs mere

Pædagogisk inspirationsdag 28. februar 2013. It-didaktik

Pædagogisk inspirationsdag 28. februar 2013. It-didaktik Pædagogisk inspirationsdag 28. februar 2013 It-didaktik Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus Universitet Slides på www.jeppe.bundsgaard.net En tendens: Nye refleksioner

Læs mere

Evaluering af digitale læremidler

Evaluering af digitale læremidler Evaluering af digitale læremidler AF: THOMAS ILLUM HANSEN, VIDENCENTERLEDER, PH.D., LÆREMIDDEL.DK Hvad kendetegner digitale læremidler? Hvilke typer findes der? Og hvordan bør vi evaluere de forskellige

Læs mere

Grundforløb 2.0 Grundforløb 2.0 Opgaven indeholder 59.892 tegn Opgaven må udlånes

Grundforløb 2.0 Grundforløb 2.0 Opgaven indeholder 59.892 tegn Opgaven må udlånes Grundforløb 2.0 Opgaven indeholder 59.892 tegn Opgaven må udlånes Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Problemfelt... 2 Problemformulering... 3 Metode... 3 Erhvervskundskab & erhvervsdidaktik... 4 Læringsforudsætninger...

Læs mere

Nordic Smart - DK IT- integration i fagene - et brugerdrevent innovationsprojekt mellem Absalons Skole i Roskilde og University College Sjælland

Nordic Smart - DK IT- integration i fagene - et brugerdrevent innovationsprojekt mellem Absalons Skole i Roskilde og University College Sjælland Nordic Smart - DK IT- integration i fagene - et brugerdrevent innovationsprojekt mellem Absalons Skole i Roskilde og University College Sjælland Afsluttende rapport University College Sjælland Juni 2011

Læs mere

Ind i teksten. Inden for teksten. Ud af teksten. It og multimodalitet i litteraturundervisningen i lyset af en kognitiv litteraturdidaktik

Ind i teksten. Inden for teksten. Ud af teksten. It og multimodalitet i litteraturundervisningen i lyset af en kognitiv litteraturdidaktik It og multimodalitet i litteraturundervisningen i lyset af en kognitiv litteraturdidaktik Af Thomas Illum Hansen Denne artikel har tre indgange til emnet multimodalitet og it i litteraturundervisningen.

Læs mere

Er det på tide at skifte adgangskode? - indtryk og refleksioner fra et udviklingsarbejde i Skanderborg Kommune

Er det på tide at skifte adgangskode? - indtryk og refleksioner fra et udviklingsarbejde i Skanderborg Kommune Er det på tide at skifte adgangskode? - indtryk og refleksioner fra et udviklingsarbejde i Skanderborg Kommune Af Aase Holmgaard, psykolog, ph.d. tilknyttet udviklingsprojektet som forsker fra Nationalt

Læs mere

Skolens kultur- og læremiddelcenter

Skolens kultur- og læremiddelcenter Skolens kultur- og læremiddelcenter - skal skolebiblioteket lukke og slukke? Karsten Gynther Leder af EDUCATION LAB - Forskningsprogram for TEKNOLOGI og UDDANNELSESDESIGN Forskning og Innovation University

Læs mere

WEB 2.0 OG DIDAKTISK DESIGN I DANSKUNDERVISNINGEN

WEB 2.0 OG DIDAKTISK DESIGN I DANSKUNDERVISNINGEN WEB 2.0 OG DIDAKTISK DESIGN I DANSKUNDERVISNINGEN Bachelorprojekt Studerende: Tina Vestergård Pedersen nr. 141212 Vejledere: Johannes Fibiger og Bodil Riiskjær Aflevering: 2. maj 2014 Via University Læreruddannelsen

Læs mere

Mia Elise Wied Læreruddannelse Zahle, UCC 23.april 2014

Mia Elise Wied Læreruddannelse Zahle, UCC 23.april 2014 86.356 1 af 60 Nye web 2.0 teknologiers læringspotentiale MIA ELISE WIED z100271@ucc.dk Læreruddannelse Zahle, UCC 23.april 2014 2 af 60 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 6 1.1 En skole i et forandringsperspektiv?

Læs mere

Professionsbachelorprojekt. It-didaktisk design i historieundervisningen

Professionsbachelorprojekt. It-didaktisk design i historieundervisningen Professionsbachelorprojekt It-didaktisk design i historieundervisningen Professionsbachelorprojekt - it-didaktisk design i historieundervisningen ERFARINGER OG VISIONER JENS ANDERSEN-MØLGAARD University

Læs mere

Vurdering af digitale læremidler Vejle 19.11.2012

Vurdering af digitale læremidler Vejle 19.11.2012 UNVERSTY COLLEGE LLLEBÆLT Vurdering af digitale læremidler Vejle 19.11.2012 Karina Kiær Pædagogisk konsulent ved Center for Undervisningsmidler Dagsorden 12.45-13.30 Tildelingskriterier nteraktivitet hvordan

Læs mere

Digitale læremidler og læremiddelkulturer

Digitale læremidler og læremiddelkulturer Digitale læremidler og læremiddelkulturer Til at inddele Lærestoffet, give Eleverne det paa en synlig Måde, og gjøre Læregangen anskuelig, bruger man Læremidler. De bidrage saaledes baade til at gjøre

Læs mere

Hånden på skolebogen er de læremidler, der bruges i skolen, gode nok? Den diskussion er nærmest fraværende. Men skolen bør have et læremiddelløft.

Hånden på skolebogen er de læremidler, der bruges i skolen, gode nok? Den diskussion er nærmest fraværende. Men skolen bør have et læremiddelløft. Tjek på læremidler! Hånden på skolebogen er de læremidler, der bruges i skolen, gode nok? Den diskussion er nærmest fraværende. Men skolen bør have et læremiddelløft. Af Thomas Illum Hansen, Erik Knudsen

Læs mere

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov?

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Folkeskolen er i en omstillingsfase. Opgaven er at udvikle folkeskolen til skolen for alle, hvor det bærende pædagogiske princip er

Læs mere

Læremiddelvurdering af Mingoville og Globetrekking AF: ELSEBETH HURUP, UC LILLEBÆLT og JETTE RISGAARDS, CENTER FOR INFORMATIK, KØBENHAVNS KOMMUNE

Læremiddelvurdering af Mingoville og Globetrekking AF: ELSEBETH HURUP, UC LILLEBÆLT og JETTE RISGAARDS, CENTER FOR INFORMATIK, KØBENHAVNS KOMMUNE Læremiddelvurdering af Mingoville og Globetrekking AF: ELSEBETH HURUP, UC LILLEBÆLT og JETTE RISGAARDS, CENTER FOR INFORMATIK, KØBENHAVNS KOMMUNE I de reviderede Fælles Mål, gældende fra 2009, understreges

Læs mere

Elevers læringsdesign og uformelle strategier på den digitale platform

Elevers læringsdesign og uformelle strategier på den digitale platform Elevers læringsdesign og uformelle strategier på den digitale platform Steen Lembcke, medarbejder ved Videncenter for Børn og Unges kultur og programleder af FoUprogrammet: Forskning i og udvikling af

Læs mere