Fodbold for alle hele året hele livet!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fodbold for alle hele året hele livet!"

Transkript

1 Mundtlig beretning 2015 Endnu et fodbold år er gået med spændende aktiviteter og udfordringer. Vi skal være opmærksomme på megatrends i samfundet omkring os. Sikre tendenser, der vil påvirke fodbolden, som b.la. individualisering, færre børn og unge og flere ældre og bevægelse fra land til by. Medlemstal På trods af en tilbagegang i medlemstallet på Fyn på 1919 fodboldspillere i forhold til 2012 er fodbolden stadig den mest dyrkede sportsgren. Medlemsudviklingen dokumenterer, hvad vi allerede havde på fornemmelsen, nemlig at fodbolden som foreningsidræt er i hård konkurrence med andre fritidstilbud. Det gælder også på landsplan. Det fortæller også, at både DBU Fyn og klubberne er nødsaget til at forholde os til, om de tilbud vi har på hylderne er tilstrækkelige. Specielt er det bekymrende at se, at frafaldet hos de yngste drenge udgør næsten 50 % af det samlede frafald i Når vi analyserer medlemstallene, skal vi også have større samfundsmæssige perspektiver for øje. Vi skal bl.a. se på befolkningstal, fødselsraten og bevægelsen fra land til by. Disse faktorer forklarer naturligvis ikke alene tilbagegangen fra 2012 til 2013, men når vi ser på medlemsudviklingen over en længere periode, vil det være meget væsentlige faktorer. Ligeledes kan overgangen til elektronisk spillerregistrering have medført en optimering af klubbernes medlemskartoteker i 2014, således at vi nu har et opdateret billede af medlemstallet. Om det er større eller mindre må de kommende år vise. DBU Fyns kerneydelser: Turnering, Stævner, Uddannelse og Klubudvikling Aktuelle tal for turnerings- og stævneåret 2014 viser, at vi stadig er udfordret på fastholdelse af antal hold i DBU Fyns turneringer hele vejen fra børnefodbold til senior og de gamle. Den udvikling skal vendes og her ligger et stort stykke arbejde foran os i samarbejde med de fynske klubber. Dog deltager flere hold en nogensinde i vores indefodboldturnering, hvilket er glædeligt. Fodboldverdenen bygger i høj grad på traditioner, og det er da også fodboldens dybe historiske rødder, der gør, at sporten i dag er så populær, som den er. Traditioner er gode og værd at værne om, men de må ikke blive stopklods for udvikling og

2 nytænkning. Indførelsen af 8:8 ved sidste delegeretmøde er et godt eksempel på, at forandringer baseret på viden og undersøgelser frem for tro, uden videre kan implementeres over hele landet. En rapport udarbejdet af DIF om Fodbold i Danmark er et godt grundlag for kommende strategiske beslutninger i fodbolden. Dansk fodbold er og vil de kommende år blive udsat for konkurrence som aldrig før. Ifølge rapporten vil dansk fodbold de kommende år blandt andet blive udfordret på medlemstal og kommercialisering. Analysen peger meget rigtigt på, at dansk fodbold bliver udfordret af nye vaner i samfundet, hvor folk efterspørger lettere tilgængelighed og mere fleksibilitet blandt andet som konsekvens af den demografiske udvikling, hvor der bliver færre børn og unge og flere ældre. Derfor har DBU de senere år lanceret en række nye projekter og initiativer, der skal imødekomme danskernes nye vaner og ønsker. Blandt de mest succesfulde aktiviteter er Fodbold Fitness, hvor deltagerne har fokus på træning og øvelser og ikke turnering eller kampe. Alle kan være med, så længe det organiseres som småspil med høj grad af involvering. Fodbold Fitness tilbydes i dag landsdækkende i 180 forskellige klubber, hvor mere end nye eller eksisterende fodboldspillere indtil videre har deltaget i en af verdens sundeste sportsgrene. De positive sundhedsmæssige effekter ved at dyrke fodbold betyder større fokus på nytænkning af aktiviteter med fokus på motionsfodbold for voksne. Det kan være i partnerskaber med f.eks. Hjerteforeningen og Diabetesforeningen. Konkurrence tvinger os til at være skarpe, og betyder, at vi hele tiden udvikler på vores aktiviteter med nye spilleformer, fodboldskoler, sundheds- og trivselsaktiviteter. Det gælder både i DBU, i lokalunionerne og hos landets mange fodboldklubber. Vi skal konstant have fokus på at få fleksibilitet ind i foreningslivet, for danskerne vil også i de næste mange år søge efter det sociale fællesskab, som foreningslivet tilbyder, så længe vi har fokus på at gøre det så tilgængeligt som muligt for dem. Netop fleksibilitet gør, at vi senere i dag foreslår, at 11-mands kampe på laveste niveau kan afvikles som 9:9 i stedet for at melde afbud. Det må handle om at få færre afbud og flere fodboldkampe.

3 Uanset antallet af børn, unge og voksne, så er en del af løsningen at skabe de bedste fodboldtilbud i en kombination af gode trænere, sjov og lærerig træning, godt kammeratskab og gode faciliteter. Fællesturnering med DBU Jylland er et godt eksempel på turneringssamarbejde, hvor det giver mening. 2 arbejdsgrupper vil se på henholdsvis dispensationsregler og en videreudvikling af samarbejdet, der i øjeblikket omfatter U 14 drenge og U15 Piger. Respekt for modspillere og dommere er en væsentlig del af fodboldspillet. Vi skal værne om fodboldens sjæl gennem respekt og Fair Play. Det gode kampmiljø er et fælles ansvar for alle involverede parter. I forbindelse med seneste års budget ønskede bestyrelsen derfor at sætte fokus på adfærdsregulering gennem bøder. Det skulle nu koste 100 kr. at få et rødt kort ligesom gebyrer for udeblivelse til kampe steg både med og uden afbud. Der er flere parter i en fodboldkamp og vi skal gøre alt for at kampene gennemføres. Klubberne har været kritiske over for især gebyrerne på røde kort. De påpeger også, at der jævnligt kæmpes en kamp for at stille hold og det derfor er ekstra surt, hvis man efter timers og dages forsøg tilligemed skal betale en bøde ved et afbud. Vi lytter naturligvis til klubberne og medbringer deres input til årets budget. Et forslag fra klubberne om at nedsætte en arbejdsgruppe til at kigge på adfærdsregulering er ligeledes taget til efterretning og vil blive iværksat i Fastholdelse af fodboldspillere i klubberne kræver dygtige trænere og ledere og en forståelse for andet en bare fodbold. Siden 2008 er antallet af danske fodboldtrænere, der tager en træneruddannelse i DBU-regi nemlig eksploderet, og aldrig før har dansk fodbold haft så mange uddannede trænere fra den frivillige børnetræner til den ambitiøse elitetræner. Således har flere af træneruddannelserne oplevet en fordobling i antallet af kursister på både C og B-træneruddannelserne. En så stor stigning i antallet af uddannede trænere giver jo ikke kun bedre trænere men også bedre spillere. En bedre og mere kvalificeret træning gavner ganske enkelt på alle niveauer af dansk fodbold både når det gælder fastholdelse i bredden og talentudvikling i eliten. Det kniber mere med uddannelse af lederne, og det at finde

4 formand og kasserer opleves som den største udfordring i klubberne. For at understøtte den udfordring og komme tættere på klubberne og deres behov iværksættes nu projekt Lettere og Tættere med netværks- og uddannelsestilbud til at styrke formand, kasserer og administrative personer og egne klubfold, der arbejder strategisk med børne- og ungdomsfodbold. Fodbold på Ærø Vi melder desværre afbud til kamp. Den besked har de ærøske klubber alt for ofte hørt gennem de seneste år. Det går ud over en masse fodboldspillere bosat på Ærø, som blot vil ud og spille fodbold. En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra DBU Fyn, de ærøske klubber samt klubber fra Fyn, har derfor kigget på udfordringen. Det er besluttet, at der: Udbetales rejsetilskud til alle årgange (tidligere var seniorer ikke omfattet) Lavet et afsnit på DBU Fyns hjemmeside omhandlende kampe på Ærø, herunder transport til og fra kampe og økonomi i forbindelse med kampe Direkte mail til klubber der skal til Ærø Resultatet af indsatsen er, at kun 1 hold ud af 32 meldte afbud til kamp på Ærø i efteråret Fodboldens IT-værktøjer er i rivende udvikling. Jeg tænker her på elektroniske holdkort, Fodbold App, Kampklar og nyt CMS system. Vi oplever, at I tager godt imod værktøjerne, der skal medvirke til at gøre det lettere at være leder, træner, spiller og forælder i fodboldklubben. Stort og Småt fra DBU Fyn, der udsendes hver onsdag, er et forsøg på at samle vores informationer til jer klubber. Vi håber, at det gør informationen mere overskuelig og let tilgængelig. Kommuner, Faciliteter og Sundhed Formandsklubberne er stadig et vigtigt omdrejningspunkt i DBU Fyns kommunale indsats. Det lokale netværk kan bringe relevante emner til debat i kommunen, og der bliver lyttet.

5 Antallet af kunstgræsbaner, hvad enten der er tale om 11-mands baner eller multibaner, er stadig i vækst. Det giver fantastiske muligheder for at spille fodbold året rundt og endvidere muligheder for at bringe fodbolden endnu tættere på skoler, ungdomsskoler, børnehaver m.m. Afvikling af kampe og stævner er nu en helårlig begivenhed. Kunstgræsbaner er fremtidens bedste bud på at sikre fortsat fastholdelse, tilgang og udvikling i fodboldklubberne. Det er god kommunal fritidspolitik og sundhedspolitik at støtte kunstgræsbaner, så kommunerne opfordres hermed til at gøre det lettere at anlægge kunstgræsbaner. Faciliteter skaber nu engang aktivitet. Ny skolereform er skudt i gang med længere og mere aktiv skoledag til følge. DBU Fyn har i første omgang valgt at udbyde en valgfags pakke til de fynske skoler. Her tilbydes fodbold som valgfag i et samarbejde med skole, lokal forening og en DBU Fyn konsulent. Indtil videre indhentes erfaringer fra skoler i Bogense, Ringe og Odense. Flere partnerskaber er på vej. Der er delte meninger om skolereformen i forhold til foreningslivet, men det er for tidligt at konkludere endeligt på effekten. Dels skal skolerne finde sig selv og dels skal foreninger finde mulighederne for optimalt samarbejde. Det er under alle omstændigheder en kendsgerning, at aktive børn lærer bedst, så lad os hjælpe og understøtte hinanden. DBU formand, Jesper Møller, vil aflægge samtlige 98 borgmestre et besøg. Besøgene sker i samarbejde og dialog med såvel klubber som lokalunioner. Forhåbentlig kommer der spændende partnerskaber ud af det til gavn for fynsk fodbold. Der er nok at tage fat på i forhold til de fynske kommuner. Frivillighed rekruttering og fastholdelse Frivilligheden driver de fynske fodboldklubber. Derfor er det altid en fornøjelse at kunne invitere fynske frivillige til Frivillig Fredag den sidste fredag i september. Her hyldes de frivillige i form af hyggeligt samvær, rundvisning, quiz og gode historier. Igen i år lagde Albani rammer til begivenheden. Hvorfor ikke udpege en Frivillighedsansvarlig i jeres klub, som sørger for at koordinere og organisere frivilligheden i foreningen? En frivilligansvarlig kan være én person eller et team.

6 De kommende børneårgange er ret beskedne, hvilket naturligt vil føre til en skærpet kamp om medlemmerne og i denne proces er det vigtigt, at man i klubberne overvejer, hvordan man får informeret om fodboldprojektet til de forældre, der ikke er fortrolige med fodboldverden! og det er faktisk op mod halvdelen af forældrene. For alle grupper af spillere er forældrene det primære redskab til, at man kan tage skridtet fra selvorganiseret til organiseret fodbold men der er stor forskel på at kommunikere med dem, der er fortrolige med projektet og dem, der ikke er. Vi skal hjælpe forældrene ind i foreningen, klæde dem på og involvere dem. De er en kæmpe ressource, hvis vi ved, hvad vi vil som klub. DBU Arbejdet i DBU har været præget af økonomiske udfordringer, hvor der skal findes adskillige millioner i besparelser på budgettet. Det er altid en udfordring, men samtidig en mulighed for et nærmere kig på organisationens aktiviteter og prioritere indsatsområderne i opdaterede strategiske indsatsområder. Åbenhed, involvering, samarbejde og dialog er nøgleord i processen. DBU s bestyrelse og ledelse har netop lanceret den nye fortælling En Del af Noget Større, der blandt andet sætter fokus på, at DBU og dansk fodbold skal løfte et større ansvar for sundhed, trivsel, integration og læring i skolen. Den nye fortælling inviterer til langt større samarbejde med kommuner, skoler og andre, der kan have glæde af DBU og dansk fodbold. I DBU anses matchfixing og den systematiske bestikkelse af dommere, spillere og andre som det største problem for fodbolden. Der er tale om snyd, bedrageri og manipulation på værst tænkelige måder. DBU s direktør Claus Bretton-Meyer vil fortælle mere om dette senere i dag. Tak til de fynske fodboldklubber for en fremragende indsats derude. Vi glæder os til samarbejdet i 2015 med jer i

7 centrum. Tillykke til de klubber, der i året løb har modtaget velfortjent hæder og anerkendelse på og udenfor banen. Tak til Administrationen og Klubrådgiverne, der som sædvanligt har arbejdet dygtigt og hårdt for at understøtte fynsk fodbold. Tak til Bestyrelsen for godt og konstruktivt samarbejde. Tak for ordet!

Mundtlig beretning 2014

Mundtlig beretning 2014 Mundtlig beretning 2014 Endnu et fodbold år er gået og det har samtidig været mit første år som formand for DBU Fyn. Hvis jeg troede, at fodbold bare er et spil med 22 mand på banen og en dommer, hvor

Læs mere

DBU FYN DELEGERETMØDET 2014

DBU FYN DELEGERETMØDET 2014 DBU FYN DELEGERETMØDET 2014 1 DELEGERETMØDE 2014 Søndag, den 19.01.14 kl. 09.30 i Langskov Hallen, Langeskov. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent. 2. DBU Fyns formand eller hans stedfortræder aflægger

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

KLUBMANUAL version 1.0

KLUBMANUAL version 1.0 FODBOLD BOOK ONLINE OG SPIL NÅR DU HAR TID SUNDT, SJOVT OG SOCIALT KLUBMANUAL version 1.0 FODBOLD MANUAL Forord....3 Hvad er Fodbold fitness?....4 Baggrunden for Fodbold Fitness...4 Tidshorisont....6 Landsdækkende

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2014

Repræsentantskabsmøde 2014 Repræsentantskabsmøde 2014 Formand Flemming Knudsens mundtlige beretning Først og fremmest vil jeg gerne ønske os alle sammen tillykke: Tillykke med at vi nu er DIFs tredjestørste specialforbund kun svøm

Læs mere

[2013] Skriftlig beretning. Håndbold Region Øst

[2013] Skriftlig beretning. Håndbold Region Øst [2013] Skriftlig beretning Håndbold Region Øst Indhold Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde...3 Formandens beretning....4 Ny turneringsstruktur....4 Idræts Forum København....4 KNÆK KURVEN...5

Læs mere

Uanset om man er 14, 44 eller 69 handler foreningsliv om langt mere end tøndebånd, tennisbolde og mål!

Uanset om man er 14, 44 eller 69 handler foreningsliv om langt mere end tøndebånd, tennisbolde og mål! Uanset om man er 14, 44 eller 69 handler foreningsliv om langt mere end tøndebånd, tennisbolde og mål! Velkommen til den skriftlige beretning fra VUIF, en opsamling på året der er gået og et begyndende

Læs mere

Holdninger & handlinger

Holdninger & handlinger DBUs holdningshæfte Holdninger & handlinger den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold fra leg til landshold Udgiver Dansk Boldspil-Union Layout/dtp DBU Grafisk Bettina Emcken Lise Fabricius

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune 4. SIFAs administration 5. TV BINGO m.v. 6. Årets aktiviteter 100 års

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18.

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18. Formandens beretning på generalforsamlingen 26-01-2009 Generalforsamlingen 2009 Den nye generalforsamling Sidste års generalforsamling var på mange måder et varsel på nye tider. De af jer, der var med,

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012

BESTYRELSENS BERETNING 2012 HF Mors HC Ørstedsvej 15 DK-7900 Nykøbing M. www.hfmors.dk BESTYRELSENS BERETNING 2012 Først og fremmest vil vi gerne sig tak til alle fremmødte, dejligt at i har interesse i, hvordan det går i vores forening.

Læs mere

JYSK FODBOLD. Stort temanummer om fastholdelse. 68 sider fyldt med gode ideer til ungdomsarbejdet i din klub AUGUST 2008

JYSK FODBOLD. Stort temanummer om fastholdelse. 68 sider fyldt med gode ideer til ungdomsarbejdet i din klub AUGUST 2008 JYSK FODBOLD AUGUST 2008 Stort temanummer om fastholdelse 68 sider fyldt med gode ideer til ungdomsarbejdet i din klub Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin til erfarne Børne-

Læs mere

PA R TNER SKAB. Skab en stærk C SR profil for din virksomhed med DBU København som partner. Foto: Per Kjærbye

PA R TNER SKAB. Skab en stærk C SR profil for din virksomhed med DBU København som partner. Foto: Per Kjærbye PA R TNER SKAB Skab en stærk C SR profil for din virksomhed med DBU København som partner Foto: Per Kjærbye Indhold 03 04 05 06 08 09 12 13 14 15 16 17 Om DBU København Partnerskaber og formidlingen De

Læs mere

EN KONSULENT TAKKER AF

EN KONSULENT TAKKER AF FYN BOLD Nr. 1 Marts 2009 16. årgang EN KONSULENT TAKKER AF FBUs FODBOLDRÅDSSYSTEM - PÅ VEJ TIL ET GULDÆG DELEGERETMØDE 2009 EN FODBOLDDOMMERS VIGTIGSTE EGENSKAB 2 FYN BOLD 1/2009 FYN BOLD Nr. 1 Marts

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen.

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Lederbogen Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave,

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Med 750 fodboldspillere og 170 frivillige ledere/hjælpere er Snekkersten blandt de største fodboldklubber på Sjælland, og vi har i dette årtusinde oplevet en tredobling

Læs mere

Fodbold Fitness. institut for idræt og ernæring. københavns universitet. Center for Holdspil og Sundhed. Implementeringsstudie Juli 2013

Fodbold Fitness. institut for idræt og ernæring. københavns universitet. Center for Holdspil og Sundhed. Implementeringsstudie Juli 2013 institut for idræt og ernæring københavns universitet Center for Holdspil og Sundhed Fodbold Fitness Implementeringsstudie Juli 2013 Søren Bennike Johan Michael Wikman Laila Ottesen Fodbold Fitness Implementeringsstudie

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

Holdninger & handlinger. DBUs Holdningshæfte. den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold. Fairplay for alle. Fodbold skal være sjovt

Holdninger & handlinger. DBUs Holdningshæfte. den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold. Fairplay for alle. Fodbold skal være sjovt Fairplay for alle DBUs Holdningshæfte Fodbold skal være sjovt Væk med resultaterne Ingen negative tilråb Hellere 5v5 end 11v11 Fokus på udvikling Holdninger & handlinger den nye måde at tænke og spille

Læs mere

COACHING - DET HANDLER OM DIG! U-21 2011 RYKKER NÆRMERE

COACHING - DET HANDLER OM DIG! U-21 2011 RYKKER NÆRMERE FYN BOLD Nr. 5 Dec. 2009 16. årgang COACHING - DET HANDLER OM DIG! U-21 2011 RYKKER NÆRMERE BOLDKLUBBEN MARIENLYST SOM VALGFAG ÅRET 2009 I TAL 2 FYN BOLD 5/2009 FYN BOLD Nr. 5 December 2009 16. årgang

Læs mere

DBU Lolland-Falster. Beretninger. Konkurrence. Udvikling. Fællesskab

DBU Lolland-Falster. Beretninger. Konkurrence. Udvikling. Fællesskab DBU Lolland-Falster Beretninger Konkurrence. Udvikling. Fællesskab 2014 DBU Lolland-Falster årsberetning 2014 Det er midt i december og vi nærmer os årets afslutning. Et år, der igen har været præget af

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012 Beretning 2011 Version 1.0 22. januar 2012 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2011 Indledning Idrætsrådets arbejde har i 2011 været præget af, at den økonomiske krise også er begyndt at sætte

Læs mere

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO Indholdsfortegnelse Table of contents 27 Resultater HVILKE MULIGHEDER FOR EN STYRKET TRIVSEL OG INKLUSION AF BØRNENE SER PÆDAGOGERNE I EN FORENINGS SFO? 28 Hvorfor

Læs mere