Før-leder-forløb 2013 modul 4. Gentofte Centralbibliotek Den 30. august 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Før-leder-forløb 2013 modul 4. Gentofte Centralbibliotek Den 30. august 2013"

Transkript

1 Før-leder-forløb 2013 modul 4 Gentofte Centralbibliotek Den 30. august 2013

2 Program formiddag: : Kaffe og morgenmad : Velkomst og siden sidst : Genetablering af Scrumboard : Det personlige lederskab hvad er det for mig? : Ledelsesstile eller -positioner v. Hanne V. Moltke Inkl. pause : Ledelsesdilemmaer a la Mads og monopolet : Frokost

3 Program eftermiddag: : Forhåbningsafstemning i forhold til praktikken : De nødvendige samtaler feedback Inkl. pause positionering og magt v. Hanne V. Moltke : Afsluttende Scrum : Afrunding og check ud

4 Siden sidst Korte møder om: Hvordan fungerede processen på arbejdsgruppemødet i forhold til at udfolde transformationsfortællingerne? Hvilke erfaringer har I gjort jer mht. at afprøve gamemasterrollen i egen kontekst?

5 Genetablering af Scrumboard

6 Det personlige lederskab hvad er det for mig?

7 Ledelsesstile eller positioner (med afsæt i Golemans artikel om ledere, der skaber resultater)

8 Ledelse foregår ikke løsrevet men i mindst 4 arenaer 4. Arena Vilkår og omkringliggende samfund 3. Arena Organisationen 2. Arena -Afdelingen 1. Arena Det personlige lederskab Det lille fællesskab Det store fællesskab Det politiske system og markedet 8

9 Det personlige lederskab i en kontekst (eller i en masse kontekster.) Omverdensbetingelser ORGANISATIONEN Mission, Vision & Værdier DET GODE LEDERLIV min trivsel LEDELSESRUM Ledelseskraft/ledelsesmagt Kraftfelt EGNE VÆRDIER & HOLDNINGER Professionelle & personlige ORGANISATORISKE RESULTATER Borgere, bruger og samfund MEDARBEJDERE, FAGLIGHED & UDVIKLING

10 Empirisk forskning: 3,871 personer 6 distinkte ledelsesstile udsprunget af følelsesmæssig intelligens En kombination af nogle af disse stile viser sig at have indflydelse på virksomheden, afdelingen, teamet i forhold til at opnå resultater Ledelses eller kommunikationsstilene skal tilpasses den konkrete situation som en golfspiller vælger kølle alt efter banen Forskningen viser en sammenhæng mellem ledelse, følelsesmæssig intelligens, klima og præstation

11 Klima og ledelse Klima skal forstås som: Fleksibilitet: friheden til at udvikle nyt Følelsen af ansvar overfor virksomheden De standarder for deres arbejde folk sætter Deres præcise fornemmelse for hvad der giver belønning Den klarhed folk har omkring mission og værdier Graden af forpligtelse i forhold til fælles mål Forskning viser, at der er sammenhæng mellem klimafaktorer og økonomiske resultater i organisationen

12 Seks distinkte ledelsesstile Kommanderende/tvingende ledelsesstil do as I say Visionær/retningskabende ledelsesstil come with me Tilknyttende/relationsskabende ledelsesstil people come first Demokratisk/involverende/ ledelsesstil what do you think Eksempelsættende/toneangivende ledelsesstil - do as I do Coachende ledelsesstil - what are your strengths? Kommanderende og eksempelsættendee ledelsesstile har den mindste positive indflydelse på klimafaktorerne 12

13 Coercive (Commandin g) Authoritative (Visionary) Affiliative (Integrative) Democratic Pacesetting Coaching Demand immediate compliance Mobilizes people toward a vision Creates harmony and builds relations and emotional bonds Forges consensus through participation Sets high standards for performance Develops people for the future Do what I tell you Come with me People come first What do you think Do as I do now Try this Empathy, building relationship, communication Collaboration, team leadership, communication Drive to achieve, initiative, selfcontrol Selfconfidence, empathy, change catalyst Conscientiousness, drive to achieve, initiative Developing others, empathy, selfawareness In crisis, to kick start a turnaround or with problem employees When changes require a new vision, or when a clear direction is needed To heal rifts in a team or to motivate people during stressful circumstances To build buyin or consensus, or to get input from valuable employees Quick results from a higly motivated and competent team To help an employee improve performance or develop strengths Highly negative Most strongly positive Positive Positive Highly negative Highly positive Consulting firm Hay/McBer: Research projekt, Random sample of 3871 executives out of worldwide, 2000.

14 Find eksempler, du selv har oplevet på disse stile/ledelsespostioner Find eksempler Tal om: Virkede de? Hvad gjorde at de virkede netop i den situation? (eller ikke virkede)

15 Seks distinkte ledelsesstile - opgave Individuelt arbejde: se din arbejdsplads for dig her i efteråret. Forestil dig, at du var lederen. Hvad tegner der sig i horisonten hvilke ledelsesopgaver og udfordringer kan du få øje på? Gå sammen i par og interview hinanden på skift: Hvilke ledelsesopgaver og ledelsesudfordringer ser du forude? I forhold til Golemann - hvilke ledelsesstile og ledelsesmetoder vil du særligt skulle benytte dig af? Og i hvilke sammenhænge? Hvornår oplever du at der i organisationer kaldes på de forskellige ledelsesstile? (Hvornår har du selv kaldt på dem?) Hvilke af disse er dine stærke sider og hvilke skal du have særlig opmærksomhed på at videreudvikle? 15

16 Hvordan kan tanken om disse ledelsesstile eller ledelsespositioner hjælpe dig i din egen afklaring?

17 De uendelige lederkompetencer og de uendelige måder ledere kan bruge deres tid på De næste to slides viser forskellige kompetencer/måder at bruge sin ledelsestid på. Ved lejlighed: Lav en lagkage over aktuelt tidsforbrug og ønsket tidsforbrug. Sammenlign..

18 Fokus på ledelse Medarbejderorienteret Team-building, relationer Dialog, involvering, deltagelse Konfliktløsning Skabe engagement Coach, personaleudvikling Empati og selvindsigt, refleksion Værdier, mening og normer Kompetenceudvikling Udviklingsorienteret Nye muligheder, eksperimenter Kreativitet, udvikling og læring Forandringsledelse Legitimitet, sælge ideer Ressourcegenerering Rekruttering og relationer Magtbaser, trusler Administrativt orienteret Kontrol og dokumentation - regler og procedurer - kvalitet Informationsbehandling Analysere proces og resultater Opgaveorienteret Personlig motivation Personlig produktivitet Motivere medarbejdere Produktivt arbejdsmiljø Operationalisere, budgettere Designe arbejdsprocesser Integration på tværs af enheder Projektledelse Skabe og kommunikere visioner Sprogskabelse Fastlægge mål og planer Delegere og fordele ressourcer Quinn: Becoming a Master Manager a competing values approach, 2007 bearbejdet af J. Gustafsson

19 Lederens grundlæggende positioner (Annemette Digmann) Administrator og planlægger Fagspecialist Coach og integrator Visionær strateg 19

20 Ledelsesdilemmaer!

21 Frokost

22 Forhåbningsafstemning Hvad håber I på at få ud af praktikken? Hvad håber I på at kunne give praktikstedet?

23 De nødvendige samtaler feedback,positionering og magt Hvornår finder ledere samtaler vanskelige?

24 Feedback og feedforward 1. Feedback er en kommunikation, der har fokus på det, der ér sket (fortidsrettet) Forstærkende feedback - fokus på overensstemmelse imellem ønsket og faktisk adfærd, positiv forstærkning Korrigerende feedback - fokus på uoverensstemmelse imellem faktisk og ønsket adfærd, Feedforward er en kommunikation, der har fokus på det, der kan ske (fremtidsrettet - udviklingsrettet) fokus på fremtidig ønsket adfærd Vi ved, at forstærkende feedback og feed forward virker (NABC, Stanford Research institute) feedbacken er 1) Hvad virker godt og 2) hvad kunne forbedres Vi ved, at både forstærkende og korrigerende feedback virker (Bowlingforsøget, fornylig gentaget helt uvidenskabeligt i DR)

25 HVAD VIRKER ved feedback? 1. Feedback (forstærkende eller korrigerende) er mest effektiv, hvis den gives umiddelbart efter adfærden 2. Kærligt, konstruktivt og konkret - fokus på adfærden... ikke personen 3. IKKE: du virker som en der ikke har respekt for andres menneskers tid, MEN fx Din formulering kan virke stødende.. 4. Ofte er der noget at vinde ved et perspektivskifte: Hvordan tror du din kollega oplevede at blive irettesat i andres påhør? 5. Forstærkende feedback ændrer adfærd langt mere effektivt end korrigernede feedback 6. MEN korrigerende feedback kan være lige så lærerigt som forstærkende feedback. Det afhænger af konteksten: Tid, sted, relation, indhold

26 FEED FORWARD 1. Feed-forward ændrer adfærd mere effektivt end korrigerende feedback. Jeg har nogle ideer til hvordan du bedre kan indtage rummet med autoritet, når du indleder et møde Du kan med fordel læse Peters udkast til formulering af en redegørelse igennem inden vi skal arbejde videre med dette Med tanke på erfaringerne fra i dag, hvad vil du så lægge særlig vægt på næste gang du skal udarbejde et projekt? Hvad vil du særligt gerne have at jeg giver dig feedback på næste gang?

27 Principper for feedback og feedforward i en læringskontekst 1. Afklar rammen - Aftal hvad der skal gives feedback/ feedforward på (eller sig, hvad du har tænkt dig at give feedback/feedforward på, hvis det er dig, der bestemmer) 2. Vær kærlig - At være kærlig handler mere om, at den anden ved, at du er på vedkommendes side og på faglighedens side end at du siger noget pænt. 3. Vær konkret - Fortæl nøjagtigt hvad personen gjorde, som set fra dit perspektiv virkede/ikke virkede. Du sidder uroligt (undgå at tolke du er nervøs ) Du har talt i 3 min. i træk (ikke generalisere Du taler altid så meget ). Afstem med den anden: ser du det samme? / Kan du genkende det? 4. Vær konstruktiv - Anvis handlemuligheder eller spørg til den andens egne ideer til handlemuligheder 5. Bed om feedback på din måde at give feedback på

28 Hvad giver legitimitet til at give feedback til nogen?

29 Hvordan arbejde anerkendende med nødvendige samtaler? SE + ENIG - ENIG + SE -

30 Hvornår har du selv oplevet at være medarbejder i de fire felter? Hvilke gode råd kan du på den baggrund give til dig selv som leder?

31 Feedback i praktiktiden Hvordan vil du rammesætte feedbacksamtaler med din kommende praktikleder i forhold til at få feedback i din praktiktid? Hvilken feedback vil være mulig og realistisk? Hvad ønsker du særligt feedback på?

32 Og det gælder jo ikke alene for ledere.. Hvordan er det lige med de nødvendige samtaler overfor kolleger?

33 Afsluttende Scrum

34 Interview i par (2x5 min.) Hvad var dit spørgsmål? Er der noget, du mangler at få sparring i forhold til for at komme i mål med dit spørgsmål? Hvis ja: Hvad mangler du? Prøv at formuler manglen som et spørgsmål? HUSK: tag noter i jeres logbog!

35 Check ud: Tænk tilbage på netværksmødet før sommerferien, som handlede om læring og hvad I gerne ville have ud af praktikken. Find sammen i de gamle tremandsgrupper og tal om: - Når I husker tilbage på øvelsen: Hvad var den vigtigste erkendelse i forhold til egen læring og praktikken? - Er I i siden sidst blevet endnu skarpere mht., hvad I gerne vil have særligt fokus på i forhold til jeres egen læring i praktikforløbet?

The New Leaders Kap. 3&4

The New Leaders Kap. 3&4 Side 1 af 6 The New Leaders Kap. 3&4 Daniel Goleman Fag: HRM Indholdsfortegnelse: Generelt indtryk af bogen: Bogen er noget langhåret, men bliver hurtigt interessant. Helt klart en bog jeg gerne vil læse

Læs mere

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet.

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet. Emne: Nye vinkler til forandringsledelse Af: Niels Sparre, Partner i Mindbiz ApS Formål Mange har prøvet at være en del af en forandring, der ikke har været succesfuld. Denne artikel har til formål at

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da MANNAZ UPDATE Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da Motivation og produktivitet. Kender du rækkefølgen? Vidensmedarbejderen anno 2014 sætter sine

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 2: MIG SOM FACILITERENDE RÅDGIVER, DEL 1 LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL.COM 51612841

DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 2: MIG SOM FACILITERENDE RÅDGIVER, DEL 1 LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL.COM 51612841 DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 2: MIG SOM FACILITERENDE RÅDGIVER, DEL 1 LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL.COM 51612841 FORMÅL Forløbet skal klæde konsulenter på til at kunne håndtere/facilitere

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

DPL kursusdag 2. Det personlige lederskab er jeg værd at følge?

DPL kursusdag 2. Det personlige lederskab er jeg værd at følge? DPL kursusdag 2 Det personlige lederskab er jeg værd at følge? Det er i dag et vejr Det er i dag et vejr, et solskinsvejr! O søde vår, så er du atter nær! Nu vil jeg glemme rent, at det var vinter, nu

Læs mere

Den halve leder. Teamkoordinator, projektleder, tovholder og teamleder

Den halve leder. Teamkoordinator, projektleder, tovholder og teamleder Den halve leder Teamkoordinator, projektleder, tovholder og teamleder Er jeg nu rigtig leder? Skal jeg også holde udviklingssamtaler? Hvad er min rolle? Hvilke opgaver har jeg ansvaret for? Hvor stor indflydelse

Læs mere

DPL kursusdag 4. Det personlige lederskab er jeg værd at følge?

DPL kursusdag 4. Det personlige lederskab er jeg værd at følge? DPL kursusdag 4 Det personlige lederskab er jeg værd at følge? Program for kursusdag 3 - den 14. marts 2013 8.30 Velkomst og program for dagen I lære som leder hele livet Håndtering af lederrollen Tilbagemelding

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Lederens aktive rolle i et lærende Teamsamarbejde med elevernes læring som omdrejningspunkt. 1. og 2. dag

Lederens aktive rolle i et lærende Teamsamarbejde med elevernes læring som omdrejningspunkt. 1. og 2. dag Lederens aktive rolle i et lærende Teamsamarbejde med elevernes læring som omdrejningspunkt. 1. og 2. dag V/ Annette Adelhardt,Organisations og Lederkonsulent, International Certificeret Relationscoach

Læs mere

Personal Leadership. Lederuddannelse. - Et kursus for ledere med personaleansvar -

Personal Leadership. Lederuddannelse. - Et kursus for ledere med personaleansvar - Personal Leadership Lederuddannelse - Et kursus for ledere med personaleansvar - Derfor laver vi Personal Leadership Vi lever i en global verden, hvor krav til viden og konstante forandringer gør arbejdskonteksten

Læs mere

Toplederens egen kompetenceudvikling

Toplederens egen kompetenceudvikling Toplederens egen kompetenceudvikling En guide til aktionslæring 1 Toplederens egen kompetenceudvikling en guide til aktionslæring Udgiver Væksthus for Ledelse Projektledelse Søren Bjerregaard Kjær, Djøf

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Figur 15.0. Procesark til teamets fundament 254 SKOLE LEDELSE I FORANDRING

Figur 15.0. Procesark til teamets fundament 254 SKOLE LEDELSE I FORANDRING Fundamentet for teamet. Procesark til teamudvikling Fælles i teamet 1. Hvert enkelt teammedlem forholder sig til spørgsmålene (A-D). Det kan være en god idé, at man har forberedt sig enkeltvis til processen

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEMADAG TRIVSELSUNDERSØGELSER SKAL SKABE VÆRDI

VELKOMMEN TIL TEMADAG TRIVSELSUNDERSØGELSER SKAL SKABE VÆRDI VELKOMMEN TIL TEMADAG TRIVSELSUNDERSØGELSER SKAL SKABE VÆRDI Thomas Bonderup tb@attractor.dk Karina Solsø ksi@attractor.dk RAMBOLL MANAGEMENT CONSULTING - ATTRACTOR LEDELSESUDVIKLING TEAMSAMARBEJDE KOMMUNIKATION

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual AT ARBEJDE MED FORANDRINGER Manual Denne manual kan hjælpe jer til at arbejde med forandringer. Den giver jer nogle bud på, hvordan forandringer og omstruktureringer skabes i respekt for trivslen på arbejdspladsen.

Læs mere

DPL kursusdag 3. Det personlige lederskab er jeg værd at følge?

DPL kursusdag 3. Det personlige lederskab er jeg værd at følge? DPL kursusdag 3 Det personlige lederskab er jeg værd at følge? Ledelsesrummet magt, autoritet og kraft Ledelsesrummet Ledelsesmagt det formelle ledelsesmæssige mandat Ledelseskraft den faktiske ledelsesudøvelse

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PROGRAM 09.00-15.00 09.00-09.30 Velkomst, program og indflyvning til dagen 10.15-10.30 PAUSE 11.45 FROKOST En indføring i grundlæggende

Læs mere

Kompetenceudvikling af pædagogiske ledere

Kompetenceudvikling af pædagogiske ledere SAMMEN GØR VI DIG BEDRE Kompetenceudvikling af pædagogiske ledere Rammesætning 1 Pædagogisk ledelse Program for d. 16. og 17. september 10.00 Velkomst, præsentation af deltagere og konsulenter Pædagogisk

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE November 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.900 Kære læser! November måned er jubilæumsmåned. Jeg fejrer mit 10 års jubilæum med bogen: I den gode ledelses tjeneste. Du kan hele

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere