KOMMUNIKATION. Tekster på vejle.dk. Ord skal være til at forstå. Undgå Else og Ing. Undgå forkortelser KLAR BESKED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNIKATION. Tekster på vejle.dk. Ord skal være til at forstå. Undgå Else og Ing. Undgå forkortelser KLAR BESKED"

Transkript

1 KOMMUNIKATION Ord skal være til at forstå Tekster på vejle.dk Undgå Else og Ing Undgå forkortelser

2 2

3 KOMMUNIKATION Dagligsprog og fagsprog... 6 Lixtal...7 Begynd med konklusionen... 8 Sæt punktummer... 9 Pas på bureaukrati-ordene...10 Undgå -else og -ing...13 Pas på med de abstrakte ord...16 Genitiv (ejefald) Venlig hilsen...18 Brug direkte tale - undgå passiver...19 Vi skriver du og jeg...20 Fredmmedord og fagudtryk...21 Undgå forkortelser...22 Ansatte eller medarbejdere...24 Sådan skriver vi tal og telefonnumre...24 Hyppige stavefejl...25 Ord der skal skrives med stort og småt...26 Stillingsbetegnelser...26 Brug af &- tegnet...26 Ordenes betydning ændrer sig Vi bruger det grammatiske komma...28 Brug af fed, kursiv og understregning...30 Stillingsannoncer...31 Gode tekster - bøger, links og lixberegnere...35 Tekster på vejle.dk Skriv til søgemaskiner...46 Skriv til nettet - links og lixberegner...46 Brug af billeder - kunstværk, skulptur eller personer Ti bud på at formulere sig

4 Klar besked i Vejle Kommune I Vejle Kommune skriver vi, så det er til at forstå. Vi bruger et klart og letforståeligt sprog, der tager udgangspunkt i modtageren. Og vi skriver, så det også er interessant at læse. Sproget i breve, annoncer, pjecer og andet skriftligt materiale og på hjemmesiden er i høj grad kommunens ansigt udadtil. Det er de færreste borgere, der ofte har personlig kontakt med en medarbejder i kommunen. Men mange borgere er i skriftlig kontakt med os. Og med vores sprog sender vi kraftige signaler om, hvem vi er og vores syn på modtageren. Husk det er altid afsenderens ansvar, at sproget fungerer, og at modtageren forstår vores budskab! Det er os, der vil sende et budskab ud i verden. Vi kan aldrig give modtageren skylden for, at budskabet ikke når frem. Kommunikation har derfor skrevet dette hæfte med gode råd og ideer til jer, der gerne vil arbejde med jeres skriftlige kommunikation. Tal til mennesker, du henvender dig til på et sprog, de forstår. Forstår de dig ikke, er fejlen din. Da må du begynde forfra. Ellers når vi ikke videre. Carl Scharnberg 4

5 KOMMUNIKATION ORD SKAL VÆRE TIL AT FORSTÅ... 5

6 Dagligsprog og fagsprog Vi har to slags sprog. Dagligsproget er det danske modersmål, vi har fælles. Derfor kommunikerer det godt. Fagsprogene beherskes af fagets folk socialrådgivere, jurister, sygeplejersker, økonomifolk, IT-folk osv. andre forstår det kun delvist. Derfor kommunikerer det dårligt overfor en bredere kreds. Og det er skidt. Sproget skal formidle information, viden, oplevelse og indsigt. Det skal sende besked fra et menneske til et andet. Hvis det mislykkes, er opgaven ikke løst. Fagsprog bør kun bruges i dialog med fagfolk inden for samme fag. Udover de mange fagsprog, vi behersker i kommunen, så har vi også et fælles fagsprog: Kancellisproget. Myndighedernes foretrukne udgave af det danske sprog. Cancelli er latin og betyder skranke. Det er præget af lange sætninger, få punktummer, mange navneord og passiver og så de velkendte standard indledninger og vendinger, vi så tit bruger. Der er langt fra dette sprog til vores fælles dagligsprog, og forvaltningssproget kommer til at fungere som en skranke mellem os og modtageren. 6

7 KOMMUNIKATION Lixtal LIX står for LæsbarhedsIndeX. Det siger noget om, hvor læsbar en tekst er. Mange lange sætninger med mange lange ord giver en høj lix. Et ord er langt, når det er på 7 bogstaver eller derover. Lixtal kan ikke bruges på alle tekster. F.eks. er ord som børnefødselsdag eller fødselsdagsfest lange ord i en lix-tælling. Men det er ikke særligt svære ord for de fleste. Men et lixtal kan give dig et fingerpeg om, hvor svær din tekst er. > 55 Meget svær, faglitteratur på akademisk niveau, lovtekster Svær, f.eks. faglige bøger, populærvidenskabelige værker, akademiske udgivelser Middel, f.eks. dagblade og tidsskrifter Let for øvede læsere, f.eks. ugebladslitteratur og < 24 skønlitteratur for voksne. Let tekst for alle læsere, f.eks. børnelitteratur. KLAR BEKSED Beregning af Lixtal Du kan beregne Lixtallet for din tekst på f.eks. Tag en kopi af din tekst og indsæt den direkte på siden. 7

8 Begynd med konklusionen Det vigtigste skal stå først i brevet, dagsordenen, rapporten, annoncen, på hjemmesiden osv. Sæt altid en sigende overskrift på med budskabet. Skriv ikke: Vedr. pension. Skriv : Afslag på pension. Begynd altid med konklusionen, hvis du svarer på f.eks. en ansøgning. Hvad er det, din læser gerne vil vide? Nyhedstrekanten Konklusion Uddybning Bagefter kan du komme med begrundelser, forbehold osv. Og til sidst henvisninger til lovparagraffer m.v. Detaljer 8

9 KOMMUNIKATION Sæt punktummer Pas på, at du ikke får hældt alt for mange informationer ind i den samme sætning. Mange tror fejlagtigt, at teksten skal fylde så lidt som muligt. Men det gør den bestemt ikke lettere at læse. Hellere fem let læste sætninger end to tunge. Spred dine oplysninger over noget mere plads. Brug lidt flere sætninger. Sæt flere punktummer men sørg samtidig for en passende blanding af korte og længere sætninger. Brug lidt flere sætninger. Sæt flere punktummer! KLAR BEKSED 9

10 Pas på bureaukrati-ordene Bureaukrati-ord er ord, som vi næsten kun ser i officielle breve, og som gør sproget selvhøjtideligt, tungt og kedeligt. Andre kalder dem papir-ord eller offipyk. Pynteord er også et godt ord for mange af dem. Hvorfor f.eks. skrive målsætning, når vi kan skrive mål? Det er både kortere og lettere at forstå. Offipyk??? Bureaukrati-ord sender et signal om, at du er en lidt gammeldags og kedelig bureaukrat, der sjældent tænker nye tanker og ikke kender til fleksibilitet og omstilling. Tænk på modtageren og erstat tunge og højtidelige ord og udtryk med mere læsevenlige. 10

11 KOMMUNIKATION Hvorfor skrive Når du kan skrive afholde møde... holde møde afsende... sende fremsende... sende afslutte... slutte såfremt... hvis angående... om anmode om... bede om, spørge om samt... og ansøge... søge beliggende i... ligger i berettiget til... kan få bevilger... giver bibeholde... beholde Hvorfor skrive Når du kan skrive det forhold, at... at er pligtig til... skal, har pligt til erlægge... betale finde sted... ske forblive... blive forefindes... er forinden... før forløbne... sidste hvorledes... hvordan i henhold til... efter, ifølge i hænde... vi skal have den i tilfælde af... hvis i lighed med... ligesom KLAR BEKSED 11

12 Hvorfor skrive Når du kan skrive i indeværende år... i år indenfor... i indgive... sende indkommet... kommet, modtaget indtræffe... ske iværksætte... sætte i gang ligeledes... også således at... så at ligger til eftersyn... kan ses med det formål at... for at meddele... oplyse målsætning... mål Hvorfor skrive Når du kan skrive nærværende... denne på grund af... fordi på det tidspunkt da... da påbegynde... begynde rekvirere... få, bestille samtlige... alle skrivelse... brev under forudsætning af... hvis 12

13 KOMMUNIKATION Undgå -else og -ing brug udsagnsord i stedet for navneord Når du læser din tekst igennem, så prøv at markere alle ord, der ender på -ing og -else. Er der mange af dem, så er det tegn på, at teksten er meget svær at læse. Du bruger alt for mange navneord. Prøv i stedet at skrive ordene om til udsagnsord. F.eks.: Foretager en undersøgelse undersøger Foretager en kortlægning kortlægger Undgå Else og Ing KLAR BEKSED 13

14 Arbejdsredskab eller skovl? 14

15 KOMMUNIKATION Hvorfor skrive... Når du kan skrive foretager en undersøgelse... undersøger foretager en forespørgsel... spørger retter henvendelse til... henvender sig, kontakter give meddelelse om... meddeler, fortæller tager under overvejelse... overvejer tager i anvendelse... anvender, bruger foretager en kortlægning af... kortlægger, undersøger foretager en gennemlæsning af... læser igennem Foretager en undersøgelse eller undersøger? 15

16 Pas på med de abstrakte ord Hvorfor skrive når du kan skrive befordringsmiddel... bil, personbil, opel midler, ressourcer... penge, medarbejdere finansiel dækning... få betalt udgifterne skriveredskab... kuglepen, blyant ejendom... hus, gård, andelsbolig apparat... brødrister arbejdsredskab... spade husstand... familie, single publikation... hæfte, brochure, bog, rapport renovationsbeholder... skraldespand 16

17 KOMMUNIKATION Genitiv (ejefald) Hvornår bruger man s, s og (apostrof)? Du danner som hovedregel genitiv ved at tilføje et s, f.eks. Peters. Apostrof s ved ord der ender på s, x eller z, f.eks. hus veranda, Alex veninde. I forkortelser s når forkortelsen ender med et punktum, f.eks. B.T.s læsere. s når forkortelsen ikke ender med et punktum, f.eks. USA s præsident. apostrof når forkortelsen ender på s, z eller x, SAS personale. Ved tal og symboler s efter ordenstal (altså tal der afsluttes med et punktum), f.eks. Margrethe 2.s gravhund. s efter andre taltegn og symboler, f.eks. TV 2 s programmer. Gruppegenitiver Her kan du nøjes med et enkelt s, fordi man taler om en gruppe af personer eller ting. Man kan f.eks. sige Peter, Astrid og Evas gave til Ole. 17

18 Med venlig hilsen lyder ikke særlig venligt. Det lyder lidt gammeldags, tungt og bureaukratisk. Skriv i stedet : Venlig hilsen F.eks.: Venlig hilsen Hans Hansen Kommunikationsekspert 18

19 KOMMUNIKATION Brug direkte tale - undgå passiver I Vejle Kommune skriver vi, så læseren tydeligt kan se, hvem der har truffet hvilke beslutninger, og hvem der skal gøre hvad. Vi undgår så vidt muligt passiver. Hvorfor skrive når du kan skrive der meddeles en bevilling...borgerservice giver beløbet bedes indbetalt...vi beder dig indbetale gælden det tilrådes at...du bør, det bedste er, vi råder dig til til orientering fremsendes...til din orientering sender vi kontrakten bedes underskrevet...vi beder dig underskrive det meddeles, at...vi kan fortælle dig, at du der skyldes...du skylder det overvejes...vi overvejer der sendes...jeg sender Så når du bruger udsagnsord, så brug nutid i stedet for passiver. En klar afsender og modtager giver også et mere personligt brev. Husk afgørelser træffes af mennesker ikke af systemer. 19

20 Vi skriver du og jeg Som hovedregel skriver vi du i breve, med mindre modtageren har henvendt sig i De-form. Vi er altid dus på nettet og i annoncer og pjecer. Som afsender skriver vi : Jeg, vi, Sundhedsafdelingen, Vejle Kommune osv. afhængig af situationen. Prøv ikke at undgå at tage stilling ved at skrive: Det skal meddeles eller: Det er besluttet. Det gør sproget meget upersonligt og bureaukratisk. Brug ikke man som et omsvøb, hvor det egentlig skal hedde jeg eller du. 20

21 KOMMUNIKATION Pas på med fremmedord og fagudtryk Før du bruger fagord, fremmedord eller specielle begreber, så overvej altid, om din modtager mon kender ordet. Hvis du er i tvivl, så find en erstatning eller skriv teksten om. Hvorfor skrive når du kan skrive implementering... gennemføre, indføre målsætning... mål problematik... problem funktion... opgave træningsmæssige aktiviteter... træne genpart... kopi Lad dig heller ikke friste til at konstruere lange sammensatte ord. De er meget svære at læse og forudsætter ofte, at læseren skal i gang med at bryde ordene op og analysere indholdet! 21

22 Undgå forkortelser Gå ud fra, at kun de mest almindelige forkortelser er kendte, bl.a., ca., kr. osv. Forkortelser som d.d. og p.t. er derimod ikke kendte af den almindelige læser. Gør det derfor til en god regel at bruge så få forkortelser som muligt. Det er meget begrænset, hvad du sparer af tid og plads ved at forkorte et ord eller udtryk. Hvorfor skrive når du kan skrive ang.... om d.d.... i dag diff.... forskel i.h.t.... efter jf.... jævnfør eller se vedr.... om div.... diverse Ifølge gældende lovgivning ja hvad ellers? Hvornår har vi sidst henvist til en forældet lov? Hvorfor skriver vi lovgivning i stedet for lov? Hvorfor skrive ifølge gældende lovgivning, når vi lige så godt kan skrive: ifølge loven eller: Det siger loven. 22

23 KOMMUNIKATION kl.14:30 kl kl SÅDAN SKRIVER VI TAL 23

24 Ansatte eller medarbejdere? Er vi ansatte, eller er vi medarbejdere i kommunen? Vi skriver: ansatte, når vi mener alle hoveder i Vejle Kommune inkl. ledere og medarbejdere. ledere og medarbejdere, hvis det er vigtigt at pointere, at det gælder begge grupper. medarbejdere, hvis lederne er undtaget. ledere, hvis medarbejderne er undtaget. Sådan skriver vi telefonnumre I Vejle Kommune skriver vi altid tallene to og to. F.eks Det er det mest læsevenlige. Sådan skriver vi tal I tekster skriver vi generelt tal fra nul til og med ni med bogstaver, mens vi skriver tal fra 10 og opefter med tal. Og så er der selvfølgelig undtagelser : Talord, der står sammen med forkortelser eller symboler : 4 kr., 5 %, 10. Når tallet har decimaler eller er en brøk: 5,2. Ved statistik. Ved brug af både små og store tal så er vi konsekvente og skriver alle tal med tal: Børnene var mellem 3 og 15 år. Og så er der bare nogle situationer, hvor det er mest hensigtsmæssigt at bruge enten tal eller bogstaver, f.eks. : Hun ligner en million og ikke: hun ligner ! Procent (%) skrives altid med et mellemrum mellem tallet og procenttegnet 10 %. 24

25 KOMMUNIKATION Flere regler for brug af tal Klokkeslæt skrives med punktum: kl Hele klokkeslæt skriver vi uden nuller: kl Hvis der indgår minutter i det ene tal, skriver vi begge tal med minutter: kl Datoer I løbende tekst skriver vi dem helt ud Mødet foregår 22. juli 2012 (at skrive den foran dato er overflødig). I mere tekniske datoangivelser kan vi bruge andre skrivemåder, f.eks Hvis samme århundrede: Hvis forskellige århundreder: Hvis flere kalenderår, bruges skråstreg: skoleåret 10/11. Pengebeløb Kr. sættes altid efter beløbet kr. og ikke kr Hyppige stavefejl Sådan skriver vi disse ord! inkl. ekskl. f.eks. eller fx i alt i dag hierarki tjekke priviligeret Nyt fra Dansk Sprognævn Du kan frit bruge store eller små bogstaver i initialforkortelser f.eks.: ATP, it, cd, dvd, sms må også skrives atp, IT, CD, DVD, SMS. Der er nye regler for sammenskrevne ord. F.eks. kan du skrive: bag efter eller bagefter inden om el. indenom, uden for eller udenfor hen ad el. henad. 25

26 Ord der skal skrives med stort Vejle Kommune, Teknik & Miljø, Erhverv & Kultur, Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget. Vi skal alle skrives med stort. Og alle ord i navnet skal skrives med stort (undtagen småord som og ). Kun små ubetydelige afdelinger skal skrives med småt! Og dem har vi vel ingen af? Ord der skal skrives med småt Fællesnavne skrives til gengæld med småt : kommunen, sekretariatet, afdelingen, borgmesteren, bestyrelsen, byrådet. Husk også, at alle titler og love, bekendtgørelser og cirkulærer skrives med småt. Stillingsbetegnelser skrives med småt i tekster. F.eks. Flere oplysninger kan fås hos afdelingsleder Meta Hansen. Brug af &-tegnet Tegnet kan ikke direkte erstatte en hvilken som helst brug af ordet og ; tegnet indikerer et tættere bånd end et almindeligt og, og bør derfor på dansk kun bruges, når det forener flere dele til et hele. Eksempelvis er Bang & Olufsen udtryk for et hele, mens jeg så en hest og en hund ikke er det. Vi bruger &-tegnet, når vi skriver: Forvaltninger og stabe Børn & Unge, Teknik & Miljø Økonomi & Administration Stillingsbetegnelser Direktør for Børn & Unge Direktør for Teknik & Miljø Direktør for Kultur & Fritid 26

27 KOMMUNIKATION Ordenes betydning ændrer sig Vi tror altid, at læserne forstår det samme ved ordene, som vi selv gør. Men det er langt fra tilfældet. Mange ord ændrer faktisk betydning over en årrække. Så pas på, når du skriver til læsere, der er yngre eller ældre end dig selv. Eksempler : Godt 5 kr. Ældre: Lidt mere end 5 kr. Yngre: Lidt mindre end 5 kr. Bjørnetjeneste Ældre: En velment hjælp, som imidlertid gør mere skade end gavn. Yngre: En stor hjælp. Overstå Ældre: At komme igennem noget vanskeligt. Yngre: At blive færdig (neutralt). Virak Ældre: Festligholdelse, ros. Yngre: Postyr, ballade. Forfordele Ældre: Behandle nogle dårligere end andre. Yngre: Behandle nogle bedre end andre. 27

28 Vi bruger det grammatiske komma I Vejle Kommune bruger vi det grammatiske komma. I virkeligheden er der kun ét officielt komma i dag. Kommaet svarer til det traditionelle grammatiske komma men med den tilføjelse, at det er valgfrit at sætte komma foran ledsætninger. I Vejle Kommune sætter vi komma foran ledsætninger. Det gør vi, fordi det gør teksten lettere at læse, og fordi det stadig er det mest brugte i medier, litteratur m.v. Grammatisk komma Det grundlæggende princip i det grammatiske komma er, at du ved at finde udsagnsled og grundled kan finde ud af, hvor omtrent sætningerne går. Sætningerne afgrænses og adskilles med et komma. F.eks: man siger, at skolen er for livet. Komma ved indskudte sætninger: En indskudt sætning er en sætning, der står skudt ind i en anden sætning, ofte mellem grundled og udsagnsled. F.eks. Manden, der vandt i lotto, er min onkel. 28

29 KOMMUNIKATION Det grammatiske kommas korrekte placering kan du finde frem til ved at sætte x og o (kryds og bolle). Hvis du ikke er så god til det, kan du bruge følgende huskeregler, som fanger de fleste kommaer : Komma foran men han faldt ned fra gyngen, men slog sig ikke. Komma foran hv-ord. Ved du, hvad der sker, når man falder? Komma foran som og der, når de kan erstatte hinanden. De er i familie med dem, der bor rundt om hjørnet. Komma foran at, undtagen når at efterfølges af et udsagnsord i navneform (f.eks. at spise, at løbe, at være). Børnene lovede at besøge deres bedsteforældre. Bedsteforældrene elskede at få besøg af deres børnebørn. Forældrene syntes dog, at bedsteforældrene forkælede deres børnebørn for meget. Komma foran og efter et navnetillæg. Danmarks kendte filosof, Søren Kierkegaard, studeres overalt i verden. Komma sættes i mange tilfælde, hvor ordforbindelsen står med en vis selvstændighed i teksten. F.eks. Læreren elskede sit job, især om sommeren. Søg først at forstå. Derefter at blive forstået Stephen R. Covey 29

30 Pas på med fed, kursiv og understregning Mange benytter fed eller kursiv, når de gerne vil fremhæve dele af teksten. Men pas på det kan have den modsatte virkning. Større mængder tekst i kursiv og fed er svært at læse, fordi det hele flyder sammen. Så begræns dig. Det samme gælder versaler (tekst med ene store bogstaver). Det er også meget svært at læse. Brug også helst skrifter med fødder, hvis du har en større mængde tekst. Understregning er den værste synder, da den sætter en streg gennem bogstavernes fødder. Derved bliver teksterne meget svære at læse/skimme. Understregning er et levn fra skrivemaskinens tid og bør slet ikke bruges. sjippetovet sjippetovet Mennesker er som køer vi ændrer ikke retning, før vi er nødt til det. 30

31 KOMMUNIKATION Stillingsannoncer Når du skriver en stillingsannonce, er det vigtigt at huske disse informationer i annoncen : Det vigtigste først Mange læser kun det øverste i en annonce, og er interessen ikke skabt med det samme, bliver jobbet hurtigt overset. Overskrift Skriv hvad du søger F.eks. Pædagog til Børnehaven Skovhulen. Lærer til Hældagerskolen. Økonomisk konsulent til Børn & Unge. Undgå overskrifter som Vejles bedste afdeling søger medarbejder etc. Det siger intet om, hvad det er, du søger. Google bruger overskriften og de første linier til at finde et givent job, hvis en ansøger søger efter det på nettet. De basale oplysninger er vigtige at få op i toppen Hvor er stillingen, er det i Børkop eller i Egtved? Er det halvdags, fuld tid eller vikariat? Er det vigtigt, at ansøgeren har en speciel uddannelse eller erfaring? Ansættelsesdato. 31

32 Andre vigtige oplysninger Kontaktperson med telefonnummer. Beskrivelse af jobbet og den person, vi søger. Oplysning om, hvordan jobbet aflønnes f.eks. Løn efter overenskomst og principperne for Ny Løn. Gerne link til f.eks. job- og personprofil, virksomhedsplan og/eller egen web-adresse. Bundtekster i stillingsopslaget Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v. Fast bundtekst ved jobs, hvor det er relevant: Vejle Kommune indhenter børneattest. Sprog Stillingsannoncer er i høj grad Vejle Kommunes ansigt udadtil. Det er derfor vigtigt, at vores annoncer altid er skrevet i et godt og letforståeligt sprog, og at de både indholds- og designmæssigt signalerer, hvad kommunen står for. Tjek altid annoncen for stavefejl. Brug Word s stavekontrol og/eller få en kollega til at læse den igennem. 32

33 KOMMUNIKATION Undgå Skriv i stedet Ansøgningen skal være os i hænde senest... Send ansøgningen, så vi har den senest... I hænde stammer fra Chr. IX s tid. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til...kontaktperson : Afdelingsleder Hans Hansen Flere oplysninger kan fås hos Peter Jensen Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst... Løn og ansættelsesvilkår efter overenskomst Afholder ansættelsessamtaler... Vi har ansættelsessamtale... 33

34 Vi vil fortælle : Hvad vores mission er Hvad vores vision er Hvad vores baggrund er Hvad vores filosofi er Læserne vil vide : Hvad vi laver Hvad vi koster Hvordan vi ser ud Læserne og kunderne er generelt ligeglade med missionerne og visionerne! 34

35 KOMMUNIKATION Bøger om at skrive gode tekster Skriv så det fænger af Teddy Petersen, Forlaget Frydenlund. En rigtig god og let læst bog om det at skrive godt. Skrivgodt.dk sådan skriver du gode tekster til internettet. Grandjean Kommunikation. Forlaget Frydenlund Håndbog i Nudansk Politikens Sprogbrugsleksikon uundværlig opslagsbog, som giver svar på alle de daglige sproglige og kommunikationsmæssige problemer, vi støder ind i. Få budskabet ud om formidling af juridiske tekster. Af Lene Rosenmeier. Nyt Juridisk Forlag Tjeksproget.dk årlige sprogtip fra Line-by-Line kan bestilles via nettet. Sproglinks på nettet Dansk Sprognævn: Her finder du Retskrivningsordbogen på nettet, oplysninger om kommaer og mulighed for at teste din sprogviden. Sproget.dk Her får du svar på spørgsmål om grammatik, stavning, sprogpolitik m.m. Andre gode web-sider Lixberegninger 35

36 skole.vejle.dk affaldgenbrug.vejle.dk visitvejle.dk oplev.vejle.dk virk.dk vejle.dk 36 DEN FÆLLES PORTAL borger.dk dagtilbud.vejle.dk

37 KOMMUNIKATION Tekster på vejle.dk Læserne søger efter svar på bestemte spørgsmål og er målrettede i deres søgen efter information. Læserne skimmer i stedet for at læse hele teksten. Overskrifter, manchetter og billedtekster er det første, læserne ser og læser. Meget lange tekster i brede spalter virker afskrækkende og er svære at læse. Gode hjemmesider opleves som en dynamisk, vekselvirkende dialog. Vær ikke bange for at skrive du. Læserne er troløse de klikker hurtigt videre. Læserne hopper måske fra en søgemaskine og midt ind i teksten. Skimlæsning 16 % læser ord for ord. 79 % skimlæser. Du har ca. 15 sekunder til at fange dine besøgendes interesse. Vi læser 25 % langsommere på skærmen. Dine sider skal være lette at skimme. Placer den vigtigste information øverst på siden. 37

38 Strukturen i net- tekster Tænk på net-tekster som en blanding mellem en leksikon-artikel og en nyhedsartikel. Et afsnit et budskab. Hvert afsnit skal kunne stå alene og give mening alene. Servér informationerne i den rækkefølge, læserne har behov for dem. Det vigtigste først derefter detaljerne. Afsnittene skal kunne kaldes/klikkes frem efter behov. Skærmtræet Let Dybt Let Dybt Let Dybt Konklusion Uddybning Konklusion Uddybning Konklusion Uddybning 38

39 KOMMUNIKATION 15 sekunder - så zapper jeg videre... Byg teksten op i lag. Læserne bestemmer, om de vil have noget uddybet eller nøjes med de vigtigste informationer. 39

40

41 KOMMUNIKATION 1 Menuoverskrift (samme som sidens overskrift) Vælg en kort og dækkende sidetitel (H1)*. Læseren på nettet skimmer og skal hurtigt kunne finde en side. Gør det klart allerede i sidetitlen, hvad din tekst handler om, så læseren ved, om det er relevant eller ej. Brug centrale begreber/ord i sidetitlen, undgå generelle overskrifter. F.eks. er Åbningstid i Borgerservice mere dækkende end Åbningstider. Gode overskrifter beskriver indholdet præcist, så det er tydeligt, hvad der gemmer sig bag den. 2 Sidens overskrift (H1) * * Se forklaring til H1, H2 og H3 på side Manchet (H2) * Træk pointerne frem i et resume/beskrivelsen (H2). Skal fortælle hele historien i få sætninger Tænk evt. over, hvad formålet er med det, du skriver: Hvad skal læseren vide? Hvad vil du gerne, have han/hun skal gøre, når de har læst? 4 Del din tekst op i afsnit med underoverskrifter (H3) * Det skal være muligt at skimme en tekst på nettet. Læseren har ofte travlt og skal hurtigt kunne vurdere, om indholdet er relevant, ellers vil han springe videre eller springe over. Find en dækkende og fængende overskrift og fortæl altid det vigtigste i afsnittets begyndelse. 41

42 5 Højre-bokse Brug højrebokse til supplerende oplysninger. Søgemaskinerne vægter altid indhold i højreboksene lavere end indholdet i midterfeltet. Links Binder internet-sider sammen. Link-tekster skal være informative. Undgå Læs mere, Klik her osv. Skriv i stedet læs mere om el-biler, klik her for at se miljørapporten. Links til andre hjemmesider ledsages af en kort forklarende tekst. Husk at lave linket, så det åbner i et nyt vindue. Links til relateret indhold på vejle.dk skrives som hovedregel i en højreboks eller integreret i teksten. Skriv aktivt Skriv ikke: Pjecen kan bestilles skriv hellere: Du kan bestille pjecen eller Bestil pjecen. 6 Relaterede sider (kun Knyt relevante tags til din tekst i SkybrudEdit*. På baggrund af tags, dannes automatisk links til relaterede sider indenfor samme emne. Tags tilknyttes under sidens egenskaber i SkybrudEdit*. Vælg fortrinsvis tags, som allerede er oprettet i SkybrudEdit*. Knyt kun tags til sider, hvor det er relevant altså sider, det er vigtigt at binde sammen. * SkybrudEdit er kommunens CMS-system til redigering af hjemmesider. 42

43 KOMMUNIKATION 7 Ankerlinks Er et link, som springer fra toppen af en side til et afsnit længere nede. Er gode, hvis teksten har mange afsnit og er meget lang. 8 Brødtekst Fortæller og udfolder selve historien. Del op skab fordøjelige elementer maks. 10 linier og så en ny overskrift. Brug mange beskrivende overskrifter. Punktopstillinger Er med til at gøre en side mere overskuelig og nemmere at skimme. Du sparer en masse fyldord. Om H-tags (headings) H-tags er overskrifter på en hjemmeside. H-tags er det Google, browsere og andre søgemaskiner forstår som en reel overskrift. Derfor er det vigtigt at bruge disse, så Vejle Kommunes sider kan findes. 43

44 44

45 KOMMUNIKATION Andre gode råd når du skriver til nettet Brug mange beskrivende overskrifter. Del op skab fordøjelige elementer maks. 10 linier og så en ny overskrift. Skriv dine konklusioner øverst på siden. Skab indgange sørg for at læseren kan finde rundt i din tekst. Skab forbindelser sørg for gode links, god navigation. Tekstafsnit og sætninger skal være korte. Vær vedkommende tal til dine læsere. Skriv gerne talesprog men ordentligt dansk. Skriv forståeligt pak ikke tingene ind. Skriv præcist læseren skal ikke gætte på meningen. Skriv kort du har sekunder til at fange læseren. Skriv direkte til læseren. Skriv du, din vi, vores etc. Skriv 50 % kortere end til papir. Husk at læse korrektur. Kopier evt. teksten ind i Word og brug stavekontrollen. Ram dine besøgendes behov. Giv dem de oplysninger, de leder efter. 45

46 Skriv til søgemaskiner En tekst til nettet kan formuleres, så den er let at finde for søgemaskiner. Du kan tjekke, om en bestemt side er let at finde for søgemaskiner ved hjælp af online værktøjer som Nogle søgemaskiner vægter især det eller de første ord på siden. Tænk derfor over, hvordan du indleder manchetten. Et centralt ord på en side må gerne gentages, så det udgør 3-5 % af teksten. Undgå dog for mange gentagelser. Hvis du gentager dine søgeord for mange gange, vil nogle søgemaskiner opfatte det som forsøg på at snyde sig til en høj placering. Korte sider kan blive opfattet som mindre interessante af nogle søgemaskiner. Forsøg derfor at have mindst 300 ord på en side. Navne på filer Nogle søgemaskiner har lettere ved at finde filer, hvis filnavnet er adskilt med bindestreg (-) eller underscore (_). For eksempel : find-mig-her.pdf eller find_mig _her.pdf. Brug ikke æ, ø eller å i filnavne. Pdf-filer Giv filer gode navne. Undgå at kalde filer for generelle ord som Referat eller Budget. Skriv i stedet Referat-fra-foraeldremoede2013.pdf i Børnehaven Myren. Det giver mening, hvis der søges efter dokumentet. Ordet referat vil give en søgning på rigtig mange dokumenter! 46

47 KOMMUNIKATION Links til hjemmesider om at skrive til nettet Links til lixberegning af web-sider På kan du checke lix-tallet på en hjemmeside. F.eks. eller Brug af billeder af kunstværk, skulptur eller en person på Internettet Kunst der er placeret på offentlig plads eller vej, må frit gengives. Det er en betingelse, at kunsten er varigt anbragt på den offentlige plads eller vej og at gengivelsen ikke udnyttes erhvervsmæssigt. På datatilsynets hjemmeside finder du retningslinierne for, hvornår du må bruge billeder på nettet. F.eks. situationsbilleder, billeder taget i offentlig rum, portrætbilleder, billeder af børn i børnehaver, skoler m.m. Se datatilsynets hjemmeside: internettet/billeder-paa-internettet 47

48 Ti bud på at formulere sig Begynd med konklusionen. Hvad er det, din læser gerne vil vide? Det er ingen skam at sætte punktum. Undgå de lange formuleringer. Har du flere ting på hjertet så sig en ting ad gangen! Vær høflig mod læseren. Undgå -else og -ing! Lad være med at lave udsagnsord om til navneord. Indled altid dine sætninger, så grundleddet kommer før udsagnsleddet. Brug ikke sjældne fremmedord, modeord, managementord eller videnskabeligt klingende påfugleord til at pynte med. Vær konkret. Mener du penge, så skriv penge i stedet for ressourcer. Vær ikke bange for det personlige tonefald. Test din tekst ved at læse den op for dig selv. Vejle Kommune Kommunikation April 2014

Skriv godt! ikke flot...

Skriv godt! ikke flot... Skriv til nettet Skriv godt! ikke flot... Vi læser 25% langsommere på skærmen 79% af alle net-læsere skimmer kun online FØR du skriver en tekst til din hjemmeside Før du skriver din tekst til din hjemmeside,

Læs mere

Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6

Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6 Indholdsfortegnelse Godt sprog er vigtigt 5 Relevans for modtageren 6 Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6 Gør teksten overskuelig

Læs mere

Skriv let. - gode råd til at skrive, så din modtager forstår dig. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk

Skriv let. - gode råd til at skrive, så din modtager forstår dig. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Skriv let - gode råd til at skrive, så din modtager forstår dig Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1. Indledning og tjekliste... 3 2. Tænk på, hvem der skal læse din tekst...

Læs mere

Spr g p litik. Ballerup Kommune

Spr g p litik. Ballerup Kommune Spr g p litik Ballerup Kommune Sprogpolitik Ballerup Kommune Indhold Husk det gode sprog... 2 Hvem er modtageren?... 3 Start med det vigtigste... 3 Overskrift giver overblik... 3 Brug punktopstillinger...

Læs mere

gladsaxe.dk godt sprog - Sådan skriver vi i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk godt sprog - Sådan skriver vi i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk godt sprog - Sådan skriver vi i Gladsaxe Kommune i d e Gladsaxe Kommune 2006 Grafik & Idé: Katja Moikjær, Lisbeth Wamsler Jensen og Rasmus Hald Oplag 1.500 Tekst: Katja Moikjær Tryk: Grafia

Læs mere

De 10 bud. God skriftlig kommunikation til vore kunder

De 10 bud. God skriftlig kommunikation til vore kunder De 10 bud God skriftlig kommunikation til vore kunder Kundeområdet Marked Marketing 2 1. Skab relationer mellem dig og kunden En af vores værdier i PenSam er nærhed til kunden. Det betyder, at vi skal

Læs mere

Sprogguide. Sådan skriver vi i Holbæk Kommune. Tips og gode råd

Sprogguide. Sådan skriver vi i Holbæk Kommune. Tips og gode råd Sprogguide Sådan skriver vi i Holbæk Kommune Tips og gode råd Februar 2009 Indhold Formål... 3 Retningslinjer for den gode tekst... 4 Skriv klart og præcist...5 Skriv konkret...6 Skriv kort...7 Skriv i

Læs mere

Denne sproghåndbog er tænkt som et redskab, der er godt at have ved hånden, når vi henvender os til vores omverden.

Denne sproghåndbog er tænkt som et redskab, der er godt at have ved hånden, når vi henvender os til vores omverden. Det er ikke det du skriver......det er måden du gør det på!! SPROGHÅNDBOG November 2008 Forord Hver dag skriver vi til mange forskellige målgrupper: Borgere, foreninger, organisationer, kommuner, styrelser,

Læs mere

Skriv godt til nettet Institutionshjemmesider Tips og tricks, når du skriver til borgere, pårørende, samarbejdspartnere og andre på nettet.

Skriv godt til nettet Institutionshjemmesider Tips og tricks, når du skriver til borgere, pårørende, samarbejdspartnere og andre på nettet. Skriv godt til nettet Institutionshjemmesider 2013 Tips og tricks, når du skriver til borgere, pårørende, samarbejdspartnere og andre på nettet. Når du selv er på nettet Hvad kan irritere dig, når du besøger

Læs mere

SKRIV TIL NETTET. - et hurtigt overblik

SKRIV TIL NETTET. - et hurtigt overblik SKRIV TIL NETTET - et hurtigt overblik Af Nis Hollesen Webmaster Norddjurs Kommune nih@norddjurs.dk Senest opdateret 05.02.2011 Skriv til nettet: Et hurtigt overblik I denne manual kan du få et hurtigt

Læs mere

SKRIV FORSTÅELIGT - værktøjer til at skrive gode tekster

SKRIV FORSTÅELIGT - værktøjer til at skrive gode tekster SKRIV FORSTÅELIGT - værktøjer til at skrive gode tekster FORORD Denne folder indeholder vejledninger og værktøjer til at skrive tekster, der er vedkommende og relevante personlige og konkrete læsevenlige

Læs mere

Sprogpolitik. Skriv godt. Aa p G

Sprogpolitik. Skriv godt. Aa p G Sprogpolitik Skriv godt Aa p G 2 SPROGPOLITIK Skriv godt Denne del af skrivevejledningen handler om at skrive godt. Hvordan får du bedst muligt dit budskab frem til modtageren, så det både er forståeligt

Læs mere

Sprogpolitik i. Advokatsamfundet

Sprogpolitik i. Advokatsamfundet E S Advokatsamfundet S E R V I C E S E L S K A B Sprogpolitik i Advokatsamfundet Indholdsfortegnelse Vi skriver ikke til kuverter 3 Modtager og medie 4 Hvem skal læse din tekst? 4 Vælg det rigtige medie

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere

D E S I G N M A N U A L

D E S I G N M A N U A L D E S I G N M A N U A L 2 0 1 2 SKRIFTTYPER Velkommen Formålet med denne designmanual er at give et simpelt og overskueligt overblik over de mange grafiske muligheder, som DGI-universet råder over. Helt

Læs mere

LaserTryk.dk præsenterer. Typiske sprogbøffer. Udgivet med tilladelse af den oprindelige forfatter, Telia

LaserTryk.dk præsenterer. Typiske sprogbøffer. Udgivet med tilladelse af den oprindelige forfatter, Telia LaserTryk.dk præsenterer Typiske sprogbøffer Udgivet med tilladelse af den oprindelige forfatter, Telia 1 Typiske sprogbøffer 1/6 Du vil her med stor sandsynlighed finde mindst én bøf eller fejl, som du

Læs mere

Gode råd om at skrive

Gode råd om at skrive Gode råd om at skrive Kapitel 3 (s. 13-16) fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA): Skrivehåndbogen, ca. 2007 (udgivelsesår er ikke angivet i bogen). Håndbogen er oprindelig henvendt til instituttets medarbejdere

Læs mere

Skriv så det fænger. - til nettet

Skriv så det fænger. - til nettet Skriv så det fænger - til nettet Dagens program Lyt, spørg, lær Kaffe og hygge Fri leg Tak for i dag Hvorfor skal vi skrive bedre på vores hjemmesider? Du sikrer, at modtageren får den rigtige information

Læs mere

Danhost Webshop. Bliv fundet på Google

Danhost Webshop. Bliv fundet på Google Danhost Webshop Bliv fundet på Google SEO - Søgemaskineoptimering Når du arbejder med SEO, er det med henblik på, at din hjemmeside eller webshop skal dukke op i søgeresultaterne på f.eks. Google når en

Læs mere

Sprogpolitik i Landsplanafdelingen

Sprogpolitik i Landsplanafdelingen Sprogpolitik i Landsplanafdelingen 1 Titel Sprogpolitik i Landsplanafdelingen. Udarbejdet af Miljø- og Energiministeriet Landsplanafdelingen i samarbejde med Yngve Søndergaard. Illustrationer Vivi Barsted.

Læs mere

Byrådsindstillinger i Aarhus Kommune - Nulpunktsmåling 2012

Byrådsindstillinger i Aarhus Kommune - Nulpunktsmåling 2012 Byrådsindstillinger i - Nulpunktsmåling 1 Formål med nulpunktsmålingen er at vurdere, hvor læsevenlige indstillinger til byrådsmøderne i er. Målingen er gennemført af Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Gør jobannoncen skarp

Gør jobannoncen skarp God kommunikation i Region Syddanmark Gør jobannoncen skarp Se din jobannonce som en salgsannonce Introduktion Du skal se jobannoncen som en salgsannonce. Du skal sælge din arbejdsplads og den ledige stilling

Læs mere

ANKESTYRELSENS SPROGPOLITIK

ANKESTYRELSENS SPROGPOLITIK ANKESTYRELSENS SPROGPOLITIK August 2015 ANKESTYRELSENS SPROGPOLITIK 1. udgave, 7. maj 2015 Seneste version finder du på Ajour. 2 INDHOLD Sprogpolitik... 4 Sådan bruger du sprogpolitikken... 4 Skriv godt...

Læs mere

sproget.dk en internetportal for det danske sprog

sproget.dk en internetportal for det danske sprog sproget.dk en internetportal for det danske sprog Ida Elisabeth Mørch, Dansk Sprognævn Lars Trap-Jensen, Det Danske Sprog- og Litteratuselskab 1 Baggrunden 2003 Sprog på spil 2005 Ekstrabevilling 2006

Læs mere

Sådan korrekturlæser du fagtekster (forkortet udgave)

Sådan korrekturlæser du fagtekster (forkortet udgave) (forkortet udgave) Den gode tekst er (forkortet udgave) Korrekt Konsekvent Konsistent Andreas Christensen Velformuleret, men det ligger delvist uden for korrekturlæserens arbejdsområde. Tjeksproget.dk

Læs mere

Rekruttering. Fredensborg.dk/job

Rekruttering. Fredensborg.dk/job Rekruttering Fredensborg.dk/job Når vi i Fredensborg Kommune skal rekruttere nye medarbejdere er det vigtigt, at vi med ord og billeder fortæller en historie. En historie, der giver ansøgerne lyst til

Læs mere

Sprogpolitik og skriveguide

Sprogpolitik og skriveguide Sprogpolitik og skriveguide derfor! Vi taber ikke nogen ved at skrive enkelt og letforståeligt. Men vi taber nogen ved ikke at gøre det. Borgerne skal kunne forstå, hvad Københavns Kommune kommunikerer,

Læs mere

SPROGNOTER for mindrebemidlede

SPROGNOTER for mindrebemidlede AALBORG UNIVERSITET CENTER FOR LINGVISTIK HANS GÖTZSCHE SPROGNOTER for mindrebemidlede Emne: SPROG og TEKSTLIG FREMSTILLING version opd/prt 2011-09-07 Teori og eksempler: ORD OG SÆTNING BLIVER TIL TEKST

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Skriv rigtigt - vejledning i at skrive korrekt

Skriv rigtigt - vejledning i at skrive korrekt Skriv rigtigt - vejledning i at skrive korrekt Denne skrivevejledning handler om at skrive rigtigt og sikre, at vores skriftlige kommunikation overholder Dansk Sprognævns regler for skriftsproget. Vejledningen

Læs mere

DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.

DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis. DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk SKRIV FORSTÅELIGE NYHEDER TOMMELFINGERREGLER TIL ET BEDRE SPROG Intern

Læs mere

Søgning er derfor den vigtigste navigationsform på hjemmesiden, og det er af den grund også vigtig at afsætte nogle resurser til søgeoptimering.

Søgning er derfor den vigtigste navigationsform på hjemmesiden, og det er af den grund også vigtig at afsætte nogle resurser til søgeoptimering. Vejledning til søgeoptimering Vil du have, at dine sider bliver lettere for borgere og virksomheder at finde på hjemmesiden. Her er kort guide til at gøre dine sider lettere at søge frem. Hvorfor er det

Læs mere

Københavns Kommune. Sprogpolitik og Skriveguide

Københavns Kommune. Sprogpolitik og Skriveguide Københavns Kommune Sprogpolitik og Skriveguide Indhold Sprogpolitik og Skriveguide derfor!... 4 Sådan bruger du Skriveguiden... 4 Sprogpolitik: Fem vigtige skriveregler... 5 Grammatik og sprog... 6 Tiltaleformer...

Læs mere

Retningslinjer for redigering og skrivestil på ballerup.dk

Retningslinjer for redigering og skrivestil på ballerup.dk Sidst opdateret: 14. feb. 2011 Retningslinjer for redigering og skrivestil på ballerup.dk Indhold Introduktion... 1 Midtersektion... 2 Overskriften/titlen:... 2 Hovedbillede/Topbillede:... 2 Resume:...

Læs mere

21 sproglige dødssynder. (og hvordan du undgår dem)

21 sproglige dødssynder. (og hvordan du undgår dem) 21 sproglige dødssynder (og hvordan du undgår dem) Kære læser Vi håber, at du vil få gavn af vores lille e-bog om klassiske sproglige fejl. Send endelig bogen videre til kollegaer, venner, familie eller

Læs mere

Velkommen til 3. omgang af IT for let øvede

Velkommen til 3. omgang af IT for let øvede Velkommen til 3. omgang af IT for let øvede I dag Hjemmeopgave 2 NemId, E-boks, borger.dk Internet Hjemmeopgave 2 I har vel læst Komputer for Alles modul 27 om filer og mapper? Internet Kablede forbindelser

Læs mere

Skriv en artikel. Korax Kommunikation

Skriv en artikel. Korax Kommunikation Skriv en artikel Indledningen skal vække læserens interesse og få ham eller hende til at læse videre. Den skal altså have en vis appel. Undgå at skrive i kronologisk rækkefølge. Det vækker ofte større

Læs mere

At skrive en artikel

At skrive en artikel At skrive en artikel 1. Du kan vælge mellem 3 artikeltyper o Portrætartikel, som beskriver en person, der er interessant i forhold til et bestemt emne. o Baggrundsartikel, der vil informere om et emne.

Læs mere

BLIV FUNDET PÅ GOOGLE! Hvorfor er det vigtigt? Hvad er Google (en søgemaskine)? Hvordan fungerer den? Hvad er SEO?

BLIV FUNDET PÅ GOOGLE! Hvorfor er det vigtigt? Hvad er Google (en søgemaskine)? Hvordan fungerer den? Hvad er SEO? BLIV FUNDET PÅ GOOGLE! Hvorfor er det vigtigt? Hvad er Google (en søgemaskine)? Hvordan fungerer den? Hvad er SEO? Mål for denne workshop: Grundlæggende forståelse for SEO Grundlæggende redskaber til SEO

Læs mere

Det gode sprog i dagsordenstekster. Januar 2013

Det gode sprog i dagsordenstekster. Januar 2013 Det gode sprog i dagsordenstekster Januar 2013 indhold Kære dagsordensskribent... 5 Gode råd... 7 Husk altid, at:... 7 Kend din læser............................. 8 Gør din tekst nem at gå til... 8 Gør

Læs mere

Skriv bedre - Høst de lavthængende frugter

Skriv bedre - Høst de lavthængende frugter Skriv bedre - Høst de lavthængende frugter Miniguide: Hvad skal vi skrive? Skriv det vigtigste først. Brug nyhedstrekanten. Beskriv: Hvem, hvad, hvor, hvornår, hvorfor og hvad så? Brug overskriften aktivt.

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

FORMÅL. Medie. Budskab EFFEKT

FORMÅL. Medie. Budskab EFFEKT Den udvidede kommunikationsmodel FORMÅL Medie Målgruppe/ modtager Kommunikationsmiljø Budskab Udformning Afsender EFFEKT Spørgsmål i forbindelse med den skriftlige kommunikation Formål Afsender Hvad er

Læs mere

Webredaktørens værktøjskasse

Webredaktørens værktøjskasse Webredaktørens værktøjskasse Indledning Hjemmesider er i dag en nødvendig kommunikationskanal for alle virksomheder, organisationer og myndigheder. Netkommunikation kræver tid og viden. En vellykket hjemmeside

Læs mere

10 gode råd når du skriver til dine kunder

10 gode råd når du skriver til dine kunder 10 gode råd når du skriver til dine kunder 1. Skriv på modtagerens betingelser Prøv altid at tage udgangspunkt i modtagerens behov. Læg vægt på de fordele og det udbytte som kunden vil opleve. Inden du

Læs mere

Tips til at lave en ansøgning

Tips til at lave en ansøgning Tips til at lave en ansøgning Det er ikke nemt at skrive en god ansøgning. Det kræver forberedelse og tålmodighed, hvis du skal opnå et godt resultat. Virksomheden kender dig som udgangspunkt ikke og du

Læs mere

De 10 sprogbud. Redskaber til god tekstproduktion med modtager i fokus

De 10 sprogbud. Redskaber til god tekstproduktion med modtager i fokus De 10 sprogbud Redskaber til god tekstproduktion med modtager i fokus 1. Skriv godt! Afstem teksten efter modtager! Eksempel uden hensyn til modtager:! Lægen skriver til patienten: De skal være fastende

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

Sådan skriver vi i Lejerbo

Sådan skriver vi i Lejerbo Revideret den 2. december 2005 skriver vi Sådan skriver vi i Lejerbo Et dokument fra Lejerbo skal være indbydende sat op, let at læse, nemt at forstå og frem for alt fri for stavefejl. Dette budskab gælder

Læs mere

Den gode historie/kontakt til pressen

Den gode historie/kontakt til pressen Den gode historie/kontakt til pressen 1. Hvilke historier? 2. Tips og tricks 3. Kontakt til pressen Hvorfor fortælle historier? Styrke kommunens omdømme At åbne dørene nedbryder barrierer kommunen er også

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Websites om sprog 4. Bedragede eller bedrog? 6. Konfiskering eller konfiskation? 8. Dobbelt- eller enkeltkonsonant første del 10

Indholdsfortegnelse. Websites om sprog 4. Bedragede eller bedrog? 6. Konfiskering eller konfiskation? 8. Dobbelt- eller enkeltkonsonant første del 10 Sprogtip 2009 Indholdsfortegnelse Websites om sprog 4 Bedragede eller bedrog? 6 Konfiskering eller konfiskation? 8 Dobbelt- eller enkeltkonsonant første del 10 Dobbelt- eller enkeltkonsonant anden del

Læs mere

Type af fejl Eksempler på fejl Rettet til korrekt dansk sammensatte ord. lærene er flinke alarmen giver trykhed priviligeret resource indiferens

Type af fejl Eksempler på fejl Rettet til korrekt dansk sammensatte ord. lærene er flinke alarmen giver trykhed priviligeret resource indiferens I 2014 er der kommet en ny elektronisk udgave af Retskrivningsordbogen. Den hedder RO+ og koster i udgangspunktet 80 kr. pr. år. Husk på, at ingen kan huske, hvordan alle ord staves. Det er ikke det, det

Læs mere

Sprogpolitik. Skriv rigtigt. Aa p H

Sprogpolitik. Skriv rigtigt. Aa p H Sprogpolitik G Skriv rigtigt Aa p H Skriv rigtigt Denne del af skrivevejledningen handler om at skrive rigtigt. Hvordan er de vigtigste regler for at sætte komma? Hvilke forkortelser bruger vi? Hvornår

Læs mere

Program. Sådan læser vi på nettet. Formål og modtager. Skriv til nettet - guidelines. Skriv bedre - 10 gode skriveråd. Webtekster der dur

Program. Sådan læser vi på nettet. Formål og modtager. Skriv til nettet - guidelines. Skriv bedre - 10 gode skriveråd. Webtekster der dur Program Sådan læser vi på nettet Formål og modtager Skriv til nettet - guidelines Skriv bedre - 10 gode skriveråd 1 Brugeren har et ærinde Brugerne skanner teksten for nytteværdi Skimmer de første ord

Læs mere

Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne

Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne Der er mange måder at gøre jeres hjemmeside synlig i søgemaskinerne på. På dette kursus kommer vi omkring de fleste med fokus på, hvad I selv kan gøre for at komme

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Find Selv Fejlen asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Læs mere

Case: http://www.julius-nielsen.dk/

Case: http://www.julius-nielsen.dk/ Case: http://www.julius-nielsen.dk/ Hjemmesidens formål og målgruppe Formålet med hjemmesiden må være at informere potentielle kunder om firmaet, da hjemmesiden indeholder informationer om firmaets historie,

Læs mere

SPROG I FUNKTION NIVEAU FAGLIGE MÅL

SPROG I FUNKTION NIVEAU FAGLIGE MÅL Om Sprogkassen Sprogkassen indeholder en samling af forskelligartede sprogforløb. Hvert forløb gennemgår et sprogligt område, som er nødvendigt at beherske for at kunne udtrykke sig nuanceret, entydigt

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

Pressefif og mediekontakt

Pressefif og mediekontakt Pressefif og mediekontakt Disposition for dette dokument Side 1: Mediekontakt (inkl. den gode historie) Side 3: Interviewteknik Side 5: Artikelskrivning (inkl. målgruppe, sprog, opbygning) Side 7: Pressemeddelelse

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Posterpræsentation et middel til formidling. Landskursus for dermatologiske sygeplejersker i Fredericia 10. Marts 2006

Posterpræsentation et middel til formidling. Landskursus for dermatologiske sygeplejersker i Fredericia 10. Marts 2006 Posterpræsentation et middel til formidling Landskursus for dermatologiske sygeplejersker i Fredericia 10. Marts 2006 Hvorfor en posterpræsentation? Vigtigt at formidle sit arbejde/projekt Formidle viden

Læs mere

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk Forlaget 2vejs.dk Indhold Indhold Forord... 6 Kapitel 1 Før du skriver om målgrupper og analyser... 9 En tekstmodel sætter rammen. Vi sætter konkrete mål for de fem elementer i teksten: Du skal formulere

Læs mere

SÅDAN SIKRER DU KVALITETEN I DIT INDHOLD PÅ SUNDHED.DK. Vejledning til redaktører. Web-kommunikation, nov. 2013, version 1.0

SÅDAN SIKRER DU KVALITETEN I DIT INDHOLD PÅ SUNDHED.DK. Vejledning til redaktører. Web-kommunikation, nov. 2013, version 1.0 SÅDAN SIKRER DU KVALITETEN I DIT INDHOLD PÅ SUNDHED.DK Vejledning til redaktører Web-kommunikation, nov. 2013, version 1.0 INDHOLD Vejledning til redaktører 1 Web-kommunikation, nov. 2013, version 1.0

Læs mere

Ankestyrelsens. Sprogpolitik

Ankestyrelsens. Sprogpolitik Ankestyrelsens Sprogpolitik September 2009 Ankestyrelsens sprogpolitik Ankestyrelsen, september 2009 Indholdsfortegnelse Side 4 Tjekliste 5 Kapitel 1 Politikken bygger på vores værdier og og mission 9

Læs mere

Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation

Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation Hvad er læsning: Læsning er sprog. At læse, er ikke bare det at kunne læse en tekst flydende uden at lave fejl og uden at køre fast. Det er samtidig et

Læs mere

Oprettelse af nyhed / Upload af fil på Iserasuaat

Oprettelse af nyhed / Upload af fil på Iserasuaat Oprettelse af nyhed / Upload af fil på Iserasuaat Dette er en vejledning i oprettelse af fagnyheder og upload af filer til placering på allerede definerede listevisninger i Iserasuaat. 1 Login 1: Gå til

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Hjælp til kommatering

Hjælp til kommatering Hjælp til kommatering Materialet her indeholder en række forklaringer som er nødvendige for at kunne sætte komma. Vælg ud hvad du synes er relevant for dig. Indhold i materialet Hvis du venstreklikker

Læs mere

Hvad bør du vide om layout og typografi

Hvad bør du vide om layout og typografi Hvad bør du vide om layout og typografi Når man vil lave en tekst, som andre skal læse, er det vigtigt at vælge en skrifttype, der er motiverende og inspirerende at læse for målgruppen. Derfor bør man

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Sådan kommunikerer vi! Sprog-, e-mail- og telefonpolitik for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Sådan kommunikerer vi! Sprog-, e-mail- og telefonpolitik for Danmarks Akkrediteringsinstitution Sprog-, e-mail- og telefonpolitik for Danmarks Akkrediteringsinstitution Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse Om kommunikationspolitikken 5 Hvem skriver du til? 6 Tekstens struktur 7 Korrektur 8 Faldgruber

Læs mere

5 måder at reducere dine Powerpoint tekster

5 måder at reducere dine Powerpoint tekster 1 Slides og præsentationer med alt for meget tekst er kedelige og kan ikke holde dit publikum fanget. Hvordan reducerer du mængden af tekst på dine slides? Hvordan får du gjort dem simple? // www.facebook.com/slidemarkting

Læs mere

Lær at sælge med LinkedIn. Del 1: Din profil

Lær at sælge med LinkedIn. Del 1: Din profil Lær at sælge med LinkedIn Del 1: Din profil Kom godt i gang 1) Undgå at spamme dit netværk med ligegyldige opdateringer Før du går i gang med at ændre i din profil, er der en vigtig ting, du skal gøre.

Læs mere

Plads til dit barn...

Plads til dit barn... Publikationer A4 Folder - Institution Det bærende element på forsiden er et billede indsat i et gitter med 9 felter samt en titel. Billedet skal passe til titlen og underbygger emnet så budskabet bliver

Læs mere

Opret dit CV. Jeg søger job som. Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk.

Opret dit CV. Jeg søger job som. Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Opret dit CV Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på 'MIN JOBSØGNING' i den sorte menu øverst på siden. Du kan se 'Jobnets værktøjer', og du kan få mere at

Læs mere

Vejledning til den skrevne patientinformation i Hospitalsenheden Vest

Vejledning til den skrevne patientinformation i Hospitalsenheden Vest Vejledning til den skrevne patientinformation i Hospitalsenheden Vest November 2015 /Kommunikation Inden du går i gang: Er det første gang, du skal bruge den fælles skabelon for den skrevne patientinformation

Læs mere

TYPO3 TRIN FOR TRIN 3

TYPO3 TRIN FOR TRIN 3 TYPO3 TRIN FOR TRIN 3 De indledende øvelser er fuldstændig de samme som i TYPO3 TRIN FOR TRIN 1 side 1-2. Du åbner altså din browser, skriver ale.dk/typo3 i Adressefeltet, og klikker på ordet Side i menuen

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin

Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin Du skal se tre film o o o Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin Du skal lære o o o o o At tale på dansk om ting og dyr i naturen. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmene.

Læs mere

Akademisk skrivning og formidling v/ Henriette Lungholt. Formidling og metode, ITU, forår 2012

Akademisk skrivning og formidling v/ Henriette Lungholt. Formidling og metode, ITU, forår 2012 Akademisk skrivning og formidling v/ Henriette Lungholt Formidling og metode, ITU, forår 2012 Faglig formidling Professionel skrivning; et ubeskrevet krav til akademiske opgaver Den videnskabelige genre

Læs mere

Velkommen til 4. omgang af IT for let øvede

Velkommen til 4. omgang af IT for let øvede Velkommen til 4. omgang af IT for let øvede I dag NemId, E-boks, borger.dk Hjemmeopgave 3 Pause Internet Hjemmeopgave 3 I har vel læst Komputer for Alles modul 27 om filer og mapper? Og et par af de andre

Læs mere

Skriftlig fremstilling

Skriftlig fremstilling Skriftlig fremstilling Det at skulle formulere noget skriftligt kan være meget svært. Især hvis det er noget, man ikke gør ret tit. Hvordan skal man dog komme i gang, hvordan skal det struktureres, og

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning Word-7 (XP)

Kvikke sider om rapportskrivning Word-7 (XP) Kvikke sider om rapportskrivning Word-7 (XP) Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Kort introduktion til Google.

Kort introduktion til Google. Google Side 1 af 10 Kort introduktion til Google.... 2 Tilpas din søgning... 2 Generelle Tips... 2 Udelukkelse af ord... 2 Brug af *... 3 Sætningssøgninger... 3 Jeg Føler Mig Heldig... 3 Avanceret søgning...

Læs mere

Akademisk skrivning og formidling v/ Henriette Lungholt. Formidling og metode, ITU, forår 2013

Akademisk skrivning og formidling v/ Henriette Lungholt. Formidling og metode, ITU, forår 2013 Akademisk skrivning og formidling v/ Henriette Lungholt Formidling og metode, ITU, forår 2013 Faglig formidling Professionel skrivning; et ubeskrevet krav til akademiske opgaver Den videnskabelige genre

Læs mere

Skriv bedre til nettet. ITU, april 2009 Helle Egly

Skriv bedre til nettet. ITU, april 2009 Helle Egly Skriv bedre til nettet ITU, april 2009 Helle Egly Helle Egly - baggrund Kommunikationsrådgiver i Økonomistyrelsen www.oes.dk Webredaktør i MSN, Microsoft Danmark www.msn.dk Webjournalist i Scandinavia

Læs mere

Frydenlunds redaktions- og forfattermanual

Frydenlunds redaktions- og forfattermanual Frydenlunds redaktions- og forfattermanual 2 Denne manual gælder for Frydenlunds ansatte samt tilknyttede forfattere, korrekturlæsere m.m. Den følger som hovedregel Retskrivningsordbogen (RO) (Se også

Læs mere

Retskrivning og tegnsætning

Retskrivning og tegnsætning Retskrivning og tegnsætning Til afslutningen af D-niveauet hører en prøve i retskrivning. Du skal derfor i løbet af året træne din stavning samt din evne til at sætte komma. Hvis du har meget store vanskeligheder

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

KOMMUNIKATION Gode råd om basiskommunikation

KOMMUNIKATION Gode råd om basiskommunikation KOMMUNIKATION Gode råd om basiskommunikation Etape 0 Kommunikationen er en del af jeres ansigt udadtil. Sørg derfor for at den stemmer overens med jeres foreningsstrategi. Mission: Hvorfor findes foreningen?

Læs mere

Vejledning TEA. Vejledning Afholdelse af skolebestyrelsesvalg

Vejledning TEA. Vejledning Afholdelse af skolebestyrelsesvalg TEA Vejledning Afholdelse af skolebestyrelsesvalg 1 Forord Har din kommune tilkøbt det modul som tillader forældrene at afgive deres stemmer elektronisk vha. NemID login er det langt den nemmeste og billigste

Læs mere