KOMMUNIKATION. Tekster på vejle.dk. Ord skal være til at forstå. Undgå Else og Ing. Undgå forkortelser KLAR BESKED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNIKATION. Tekster på vejle.dk. Ord skal være til at forstå. Undgå Else og Ing. Undgå forkortelser KLAR BESKED"

Transkript

1 KOMMUNIKATION Ord skal være til at forstå Tekster på vejle.dk Undgå Else og Ing Undgå forkortelser

2 2

3 KOMMUNIKATION Dagligsprog og fagsprog... 6 Lixtal...7 Begynd med konklusionen... 8 Sæt punktummer... 9 Pas på bureaukrati-ordene...10 Undgå -else og -ing...13 Pas på med de abstrakte ord...16 Genitiv (ejefald) Venlig hilsen...18 Brug direkte tale - undgå passiver...19 Vi skriver du og jeg...20 Fredmmedord og fagudtryk...21 Undgå forkortelser...22 Ansatte eller medarbejdere...24 Sådan skriver vi tal og telefonnumre...24 Hyppige stavefejl...25 Ord der skal skrives med stort og småt...26 Stillingsbetegnelser...26 Brug af &- tegnet...26 Ordenes betydning ændrer sig Vi bruger det grammatiske komma...28 Brug af fed, kursiv og understregning...30 Stillingsannoncer...31 Gode tekster - bøger, links og lixberegnere...35 Tekster på vejle.dk Skriv til søgemaskiner...46 Skriv til nettet - links og lixberegner...46 Brug af billeder - kunstværk, skulptur eller personer Ti bud på at formulere sig

4 Klar besked i Vejle Kommune I Vejle Kommune skriver vi, så det er til at forstå. Vi bruger et klart og letforståeligt sprog, der tager udgangspunkt i modtageren. Og vi skriver, så det også er interessant at læse. Sproget i breve, annoncer, pjecer og andet skriftligt materiale og på hjemmesiden er i høj grad kommunens ansigt udadtil. Det er de færreste borgere, der ofte har personlig kontakt med en medarbejder i kommunen. Men mange borgere er i skriftlig kontakt med os. Og med vores sprog sender vi kraftige signaler om, hvem vi er og vores syn på modtageren. Husk det er altid afsenderens ansvar, at sproget fungerer, og at modtageren forstår vores budskab! Det er os, der vil sende et budskab ud i verden. Vi kan aldrig give modtageren skylden for, at budskabet ikke når frem. Kommunikation har derfor skrevet dette hæfte med gode råd og ideer til jer, der gerne vil arbejde med jeres skriftlige kommunikation. Tal til mennesker, du henvender dig til på et sprog, de forstår. Forstår de dig ikke, er fejlen din. Da må du begynde forfra. Ellers når vi ikke videre. Carl Scharnberg 4

5 KOMMUNIKATION ORD SKAL VÆRE TIL AT FORSTÅ... 5

6 Dagligsprog og fagsprog Vi har to slags sprog. Dagligsproget er det danske modersmål, vi har fælles. Derfor kommunikerer det godt. Fagsprogene beherskes af fagets folk socialrådgivere, jurister, sygeplejersker, økonomifolk, IT-folk osv. andre forstår det kun delvist. Derfor kommunikerer det dårligt overfor en bredere kreds. Og det er skidt. Sproget skal formidle information, viden, oplevelse og indsigt. Det skal sende besked fra et menneske til et andet. Hvis det mislykkes, er opgaven ikke løst. Fagsprog bør kun bruges i dialog med fagfolk inden for samme fag. Udover de mange fagsprog, vi behersker i kommunen, så har vi også et fælles fagsprog: Kancellisproget. Myndighedernes foretrukne udgave af det danske sprog. Cancelli er latin og betyder skranke. Det er præget af lange sætninger, få punktummer, mange navneord og passiver og så de velkendte standard indledninger og vendinger, vi så tit bruger. Der er langt fra dette sprog til vores fælles dagligsprog, og forvaltningssproget kommer til at fungere som en skranke mellem os og modtageren. 6

7 KOMMUNIKATION Lixtal LIX står for LæsbarhedsIndeX. Det siger noget om, hvor læsbar en tekst er. Mange lange sætninger med mange lange ord giver en høj lix. Et ord er langt, når det er på 7 bogstaver eller derover. Lixtal kan ikke bruges på alle tekster. F.eks. er ord som børnefødselsdag eller fødselsdagsfest lange ord i en lix-tælling. Men det er ikke særligt svære ord for de fleste. Men et lixtal kan give dig et fingerpeg om, hvor svær din tekst er. > 55 Meget svær, faglitteratur på akademisk niveau, lovtekster Svær, f.eks. faglige bøger, populærvidenskabelige værker, akademiske udgivelser Middel, f.eks. dagblade og tidsskrifter Let for øvede læsere, f.eks. ugebladslitteratur og < 24 skønlitteratur for voksne. Let tekst for alle læsere, f.eks. børnelitteratur. KLAR BEKSED Beregning af Lixtal Du kan beregne Lixtallet for din tekst på f.eks. Tag en kopi af din tekst og indsæt den direkte på siden. 7

8 Begynd med konklusionen Det vigtigste skal stå først i brevet, dagsordenen, rapporten, annoncen, på hjemmesiden osv. Sæt altid en sigende overskrift på med budskabet. Skriv ikke: Vedr. pension. Skriv : Afslag på pension. Begynd altid med konklusionen, hvis du svarer på f.eks. en ansøgning. Hvad er det, din læser gerne vil vide? Nyhedstrekanten Konklusion Uddybning Bagefter kan du komme med begrundelser, forbehold osv. Og til sidst henvisninger til lovparagraffer m.v. Detaljer 8

9 KOMMUNIKATION Sæt punktummer Pas på, at du ikke får hældt alt for mange informationer ind i den samme sætning. Mange tror fejlagtigt, at teksten skal fylde så lidt som muligt. Men det gør den bestemt ikke lettere at læse. Hellere fem let læste sætninger end to tunge. Spred dine oplysninger over noget mere plads. Brug lidt flere sætninger. Sæt flere punktummer men sørg samtidig for en passende blanding af korte og længere sætninger. Brug lidt flere sætninger. Sæt flere punktummer! KLAR BEKSED 9

10 Pas på bureaukrati-ordene Bureaukrati-ord er ord, som vi næsten kun ser i officielle breve, og som gør sproget selvhøjtideligt, tungt og kedeligt. Andre kalder dem papir-ord eller offipyk. Pynteord er også et godt ord for mange af dem. Hvorfor f.eks. skrive målsætning, når vi kan skrive mål? Det er både kortere og lettere at forstå. Offipyk??? Bureaukrati-ord sender et signal om, at du er en lidt gammeldags og kedelig bureaukrat, der sjældent tænker nye tanker og ikke kender til fleksibilitet og omstilling. Tænk på modtageren og erstat tunge og højtidelige ord og udtryk med mere læsevenlige. 10

11 KOMMUNIKATION Hvorfor skrive Når du kan skrive afholde møde... holde møde afsende... sende fremsende... sende afslutte... slutte såfremt... hvis angående... om anmode om... bede om, spørge om samt... og ansøge... søge beliggende i... ligger i berettiget til... kan få bevilger... giver bibeholde... beholde Hvorfor skrive Når du kan skrive det forhold, at... at er pligtig til... skal, har pligt til erlægge... betale finde sted... ske forblive... blive forefindes... er forinden... før forløbne... sidste hvorledes... hvordan i henhold til... efter, ifølge i hænde... vi skal have den i tilfælde af... hvis i lighed med... ligesom KLAR BEKSED 11

12 Hvorfor skrive Når du kan skrive i indeværende år... i år indenfor... i indgive... sende indkommet... kommet, modtaget indtræffe... ske iværksætte... sætte i gang ligeledes... også således at... så at ligger til eftersyn... kan ses med det formål at... for at meddele... oplyse målsætning... mål Hvorfor skrive Når du kan skrive nærværende... denne på grund af... fordi på det tidspunkt da... da påbegynde... begynde rekvirere... få, bestille samtlige... alle skrivelse... brev under forudsætning af... hvis 12

13 KOMMUNIKATION Undgå -else og -ing brug udsagnsord i stedet for navneord Når du læser din tekst igennem, så prøv at markere alle ord, der ender på -ing og -else. Er der mange af dem, så er det tegn på, at teksten er meget svær at læse. Du bruger alt for mange navneord. Prøv i stedet at skrive ordene om til udsagnsord. F.eks.: Foretager en undersøgelse undersøger Foretager en kortlægning kortlægger Undgå Else og Ing KLAR BEKSED 13

14 Arbejdsredskab eller skovl? 14

15 KOMMUNIKATION Hvorfor skrive... Når du kan skrive foretager en undersøgelse... undersøger foretager en forespørgsel... spørger retter henvendelse til... henvender sig, kontakter give meddelelse om... meddeler, fortæller tager under overvejelse... overvejer tager i anvendelse... anvender, bruger foretager en kortlægning af... kortlægger, undersøger foretager en gennemlæsning af... læser igennem Foretager en undersøgelse eller undersøger? 15

16 Pas på med de abstrakte ord Hvorfor skrive når du kan skrive befordringsmiddel... bil, personbil, opel midler, ressourcer... penge, medarbejdere finansiel dækning... få betalt udgifterne skriveredskab... kuglepen, blyant ejendom... hus, gård, andelsbolig apparat... brødrister arbejdsredskab... spade husstand... familie, single publikation... hæfte, brochure, bog, rapport renovationsbeholder... skraldespand 16

17 KOMMUNIKATION Genitiv (ejefald) Hvornår bruger man s, s og (apostrof)? Du danner som hovedregel genitiv ved at tilføje et s, f.eks. Peters. Apostrof s ved ord der ender på s, x eller z, f.eks. hus veranda, Alex veninde. I forkortelser s når forkortelsen ender med et punktum, f.eks. B.T.s læsere. s når forkortelsen ikke ender med et punktum, f.eks. USA s præsident. apostrof når forkortelsen ender på s, z eller x, SAS personale. Ved tal og symboler s efter ordenstal (altså tal der afsluttes med et punktum), f.eks. Margrethe 2.s gravhund. s efter andre taltegn og symboler, f.eks. TV 2 s programmer. Gruppegenitiver Her kan du nøjes med et enkelt s, fordi man taler om en gruppe af personer eller ting. Man kan f.eks. sige Peter, Astrid og Evas gave til Ole. 17

18 Med venlig hilsen lyder ikke særlig venligt. Det lyder lidt gammeldags, tungt og bureaukratisk. Skriv i stedet : Venlig hilsen F.eks.: Venlig hilsen Hans Hansen Kommunikationsekspert 18

19 KOMMUNIKATION Brug direkte tale - undgå passiver I Vejle Kommune skriver vi, så læseren tydeligt kan se, hvem der har truffet hvilke beslutninger, og hvem der skal gøre hvad. Vi undgår så vidt muligt passiver. Hvorfor skrive når du kan skrive der meddeles en bevilling...borgerservice giver beløbet bedes indbetalt...vi beder dig indbetale gælden det tilrådes at...du bør, det bedste er, vi råder dig til til orientering fremsendes...til din orientering sender vi kontrakten bedes underskrevet...vi beder dig underskrive det meddeles, at...vi kan fortælle dig, at du der skyldes...du skylder det overvejes...vi overvejer der sendes...jeg sender Så når du bruger udsagnsord, så brug nutid i stedet for passiver. En klar afsender og modtager giver også et mere personligt brev. Husk afgørelser træffes af mennesker ikke af systemer. 19

20 Vi skriver du og jeg Som hovedregel skriver vi du i breve, med mindre modtageren har henvendt sig i De-form. Vi er altid dus på nettet og i annoncer og pjecer. Som afsender skriver vi : Jeg, vi, Sundhedsafdelingen, Vejle Kommune osv. afhængig af situationen. Prøv ikke at undgå at tage stilling ved at skrive: Det skal meddeles eller: Det er besluttet. Det gør sproget meget upersonligt og bureaukratisk. Brug ikke man som et omsvøb, hvor det egentlig skal hedde jeg eller du. 20

21 KOMMUNIKATION Pas på med fremmedord og fagudtryk Før du bruger fagord, fremmedord eller specielle begreber, så overvej altid, om din modtager mon kender ordet. Hvis du er i tvivl, så find en erstatning eller skriv teksten om. Hvorfor skrive når du kan skrive implementering... gennemføre, indføre målsætning... mål problematik... problem funktion... opgave træningsmæssige aktiviteter... træne genpart... kopi Lad dig heller ikke friste til at konstruere lange sammensatte ord. De er meget svære at læse og forudsætter ofte, at læseren skal i gang med at bryde ordene op og analysere indholdet! 21

22 Undgå forkortelser Gå ud fra, at kun de mest almindelige forkortelser er kendte, bl.a., ca., kr. osv. Forkortelser som d.d. og p.t. er derimod ikke kendte af den almindelige læser. Gør det derfor til en god regel at bruge så få forkortelser som muligt. Det er meget begrænset, hvad du sparer af tid og plads ved at forkorte et ord eller udtryk. Hvorfor skrive når du kan skrive ang.... om d.d.... i dag diff.... forskel i.h.t.... efter jf.... jævnfør eller se vedr.... om div.... diverse Ifølge gældende lovgivning ja hvad ellers? Hvornår har vi sidst henvist til en forældet lov? Hvorfor skriver vi lovgivning i stedet for lov? Hvorfor skrive ifølge gældende lovgivning, når vi lige så godt kan skrive: ifølge loven eller: Det siger loven. 22

23 KOMMUNIKATION kl.14:30 kl kl SÅDAN SKRIVER VI TAL 23

24 Ansatte eller medarbejdere? Er vi ansatte, eller er vi medarbejdere i kommunen? Vi skriver: ansatte, når vi mener alle hoveder i Vejle Kommune inkl. ledere og medarbejdere. ledere og medarbejdere, hvis det er vigtigt at pointere, at det gælder begge grupper. medarbejdere, hvis lederne er undtaget. ledere, hvis medarbejderne er undtaget. Sådan skriver vi telefonnumre I Vejle Kommune skriver vi altid tallene to og to. F.eks Det er det mest læsevenlige. Sådan skriver vi tal I tekster skriver vi generelt tal fra nul til og med ni med bogstaver, mens vi skriver tal fra 10 og opefter med tal. Og så er der selvfølgelig undtagelser : Talord, der står sammen med forkortelser eller symboler : 4 kr., 5 %, 10. Når tallet har decimaler eller er en brøk: 5,2. Ved statistik. Ved brug af både små og store tal så er vi konsekvente og skriver alle tal med tal: Børnene var mellem 3 og 15 år. Og så er der bare nogle situationer, hvor det er mest hensigtsmæssigt at bruge enten tal eller bogstaver, f.eks. : Hun ligner en million og ikke: hun ligner ! Procent (%) skrives altid med et mellemrum mellem tallet og procenttegnet 10 %. 24

25 KOMMUNIKATION Flere regler for brug af tal Klokkeslæt skrives med punktum: kl Hele klokkeslæt skriver vi uden nuller: kl Hvis der indgår minutter i det ene tal, skriver vi begge tal med minutter: kl Datoer I løbende tekst skriver vi dem helt ud Mødet foregår 22. juli 2012 (at skrive den foran dato er overflødig). I mere tekniske datoangivelser kan vi bruge andre skrivemåder, f.eks Hvis samme århundrede: Hvis forskellige århundreder: Hvis flere kalenderår, bruges skråstreg: skoleåret 10/11. Pengebeløb Kr. sættes altid efter beløbet kr. og ikke kr Hyppige stavefejl Sådan skriver vi disse ord! inkl. ekskl. f.eks. eller fx i alt i dag hierarki tjekke priviligeret Nyt fra Dansk Sprognævn Du kan frit bruge store eller små bogstaver i initialforkortelser f.eks.: ATP, it, cd, dvd, sms må også skrives atp, IT, CD, DVD, SMS. Der er nye regler for sammenskrevne ord. F.eks. kan du skrive: bag efter eller bagefter inden om el. indenom, uden for eller udenfor hen ad el. henad. 25

26 Ord der skal skrives med stort Vejle Kommune, Teknik & Miljø, Erhverv & Kultur, Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget. Vi skal alle skrives med stort. Og alle ord i navnet skal skrives med stort (undtagen småord som og ). Kun små ubetydelige afdelinger skal skrives med småt! Og dem har vi vel ingen af? Ord der skal skrives med småt Fællesnavne skrives til gengæld med småt : kommunen, sekretariatet, afdelingen, borgmesteren, bestyrelsen, byrådet. Husk også, at alle titler og love, bekendtgørelser og cirkulærer skrives med småt. Stillingsbetegnelser skrives med småt i tekster. F.eks. Flere oplysninger kan fås hos afdelingsleder Meta Hansen. Brug af &-tegnet Tegnet kan ikke direkte erstatte en hvilken som helst brug af ordet og ; tegnet indikerer et tættere bånd end et almindeligt og, og bør derfor på dansk kun bruges, når det forener flere dele til et hele. Eksempelvis er Bang & Olufsen udtryk for et hele, mens jeg så en hest og en hund ikke er det. Vi bruger &-tegnet, når vi skriver: Forvaltninger og stabe Børn & Unge, Teknik & Miljø Økonomi & Administration Stillingsbetegnelser Direktør for Børn & Unge Direktør for Teknik & Miljø Direktør for Kultur & Fritid 26

27 KOMMUNIKATION Ordenes betydning ændrer sig Vi tror altid, at læserne forstår det samme ved ordene, som vi selv gør. Men det er langt fra tilfældet. Mange ord ændrer faktisk betydning over en årrække. Så pas på, når du skriver til læsere, der er yngre eller ældre end dig selv. Eksempler : Godt 5 kr. Ældre: Lidt mere end 5 kr. Yngre: Lidt mindre end 5 kr. Bjørnetjeneste Ældre: En velment hjælp, som imidlertid gør mere skade end gavn. Yngre: En stor hjælp. Overstå Ældre: At komme igennem noget vanskeligt. Yngre: At blive færdig (neutralt). Virak Ældre: Festligholdelse, ros. Yngre: Postyr, ballade. Forfordele Ældre: Behandle nogle dårligere end andre. Yngre: Behandle nogle bedre end andre. 27

28 Vi bruger det grammatiske komma I Vejle Kommune bruger vi det grammatiske komma. I virkeligheden er der kun ét officielt komma i dag. Kommaet svarer til det traditionelle grammatiske komma men med den tilføjelse, at det er valgfrit at sætte komma foran ledsætninger. I Vejle Kommune sætter vi komma foran ledsætninger. Det gør vi, fordi det gør teksten lettere at læse, og fordi det stadig er det mest brugte i medier, litteratur m.v. Grammatisk komma Det grundlæggende princip i det grammatiske komma er, at du ved at finde udsagnsled og grundled kan finde ud af, hvor omtrent sætningerne går. Sætningerne afgrænses og adskilles med et komma. F.eks: man siger, at skolen er for livet. Komma ved indskudte sætninger: En indskudt sætning er en sætning, der står skudt ind i en anden sætning, ofte mellem grundled og udsagnsled. F.eks. Manden, der vandt i lotto, er min onkel. 28

29 KOMMUNIKATION Det grammatiske kommas korrekte placering kan du finde frem til ved at sætte x og o (kryds og bolle). Hvis du ikke er så god til det, kan du bruge følgende huskeregler, som fanger de fleste kommaer : Komma foran men han faldt ned fra gyngen, men slog sig ikke. Komma foran hv-ord. Ved du, hvad der sker, når man falder? Komma foran som og der, når de kan erstatte hinanden. De er i familie med dem, der bor rundt om hjørnet. Komma foran at, undtagen når at efterfølges af et udsagnsord i navneform (f.eks. at spise, at løbe, at være). Børnene lovede at besøge deres bedsteforældre. Bedsteforældrene elskede at få besøg af deres børnebørn. Forældrene syntes dog, at bedsteforældrene forkælede deres børnebørn for meget. Komma foran og efter et navnetillæg. Danmarks kendte filosof, Søren Kierkegaard, studeres overalt i verden. Komma sættes i mange tilfælde, hvor ordforbindelsen står med en vis selvstændighed i teksten. F.eks. Læreren elskede sit job, især om sommeren. Søg først at forstå. Derefter at blive forstået Stephen R. Covey 29

30 Pas på med fed, kursiv og understregning Mange benytter fed eller kursiv, når de gerne vil fremhæve dele af teksten. Men pas på det kan have den modsatte virkning. Større mængder tekst i kursiv og fed er svært at læse, fordi det hele flyder sammen. Så begræns dig. Det samme gælder versaler (tekst med ene store bogstaver). Det er også meget svært at læse. Brug også helst skrifter med fødder, hvis du har en større mængde tekst. Understregning er den værste synder, da den sætter en streg gennem bogstavernes fødder. Derved bliver teksterne meget svære at læse/skimme. Understregning er et levn fra skrivemaskinens tid og bør slet ikke bruges. sjippetovet sjippetovet Mennesker er som køer vi ændrer ikke retning, før vi er nødt til det. 30

31 KOMMUNIKATION Stillingsannoncer Når du skriver en stillingsannonce, er det vigtigt at huske disse informationer i annoncen : Det vigtigste først Mange læser kun det øverste i en annonce, og er interessen ikke skabt med det samme, bliver jobbet hurtigt overset. Overskrift Skriv hvad du søger F.eks. Pædagog til Børnehaven Skovhulen. Lærer til Hældagerskolen. Økonomisk konsulent til Børn & Unge. Undgå overskrifter som Vejles bedste afdeling søger medarbejder etc. Det siger intet om, hvad det er, du søger. Google bruger overskriften og de første linier til at finde et givent job, hvis en ansøger søger efter det på nettet. De basale oplysninger er vigtige at få op i toppen Hvor er stillingen, er det i Børkop eller i Egtved? Er det halvdags, fuld tid eller vikariat? Er det vigtigt, at ansøgeren har en speciel uddannelse eller erfaring? Ansættelsesdato. 31

32 Andre vigtige oplysninger Kontaktperson med telefonnummer. Beskrivelse af jobbet og den person, vi søger. Oplysning om, hvordan jobbet aflønnes f.eks. Løn efter overenskomst og principperne for Ny Løn. Gerne link til f.eks. job- og personprofil, virksomhedsplan og/eller egen web-adresse. Bundtekster i stillingsopslaget Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v. Fast bundtekst ved jobs, hvor det er relevant: Vejle Kommune indhenter børneattest. Sprog Stillingsannoncer er i høj grad Vejle Kommunes ansigt udadtil. Det er derfor vigtigt, at vores annoncer altid er skrevet i et godt og letforståeligt sprog, og at de både indholds- og designmæssigt signalerer, hvad kommunen står for. Tjek altid annoncen for stavefejl. Brug Word s stavekontrol og/eller få en kollega til at læse den igennem. 32

33 KOMMUNIKATION Undgå Skriv i stedet Ansøgningen skal være os i hænde senest... Send ansøgningen, så vi har den senest... I hænde stammer fra Chr. IX s tid. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til...kontaktperson : Afdelingsleder Hans Hansen Flere oplysninger kan fås hos Peter Jensen Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst... Løn og ansættelsesvilkår efter overenskomst Afholder ansættelsessamtaler... Vi har ansættelsessamtale... 33

34 Vi vil fortælle : Hvad vores mission er Hvad vores vision er Hvad vores baggrund er Hvad vores filosofi er Læserne vil vide : Hvad vi laver Hvad vi koster Hvordan vi ser ud Læserne og kunderne er generelt ligeglade med missionerne og visionerne! 34

35 KOMMUNIKATION Bøger om at skrive gode tekster Skriv så det fænger af Teddy Petersen, Forlaget Frydenlund. En rigtig god og let læst bog om det at skrive godt. Skrivgodt.dk sådan skriver du gode tekster til internettet. Grandjean Kommunikation. Forlaget Frydenlund Håndbog i Nudansk Politikens Sprogbrugsleksikon uundværlig opslagsbog, som giver svar på alle de daglige sproglige og kommunikationsmæssige problemer, vi støder ind i. Få budskabet ud om formidling af juridiske tekster. Af Lene Rosenmeier. Nyt Juridisk Forlag Tjeksproget.dk årlige sprogtip fra Line-by-Line kan bestilles via nettet. Sproglinks på nettet Dansk Sprognævn: Her finder du Retskrivningsordbogen på nettet, oplysninger om kommaer og mulighed for at teste din sprogviden. Sproget.dk Her får du svar på spørgsmål om grammatik, stavning, sprogpolitik m.m. Andre gode web-sider Lixberegninger 35

36 skole.vejle.dk affaldgenbrug.vejle.dk visitvejle.dk oplev.vejle.dk virk.dk vejle.dk 36 DEN FÆLLES PORTAL borger.dk dagtilbud.vejle.dk

37 KOMMUNIKATION Tekster på vejle.dk Læserne søger efter svar på bestemte spørgsmål og er målrettede i deres søgen efter information. Læserne skimmer i stedet for at læse hele teksten. Overskrifter, manchetter og billedtekster er det første, læserne ser og læser. Meget lange tekster i brede spalter virker afskrækkende og er svære at læse. Gode hjemmesider opleves som en dynamisk, vekselvirkende dialog. Vær ikke bange for at skrive du. Læserne er troløse de klikker hurtigt videre. Læserne hopper måske fra en søgemaskine og midt ind i teksten. Skimlæsning 16 % læser ord for ord. 79 % skimlæser. Du har ca. 15 sekunder til at fange dine besøgendes interesse. Vi læser 25 % langsommere på skærmen. Dine sider skal være lette at skimme. Placer den vigtigste information øverst på siden. 37

38 Strukturen i net- tekster Tænk på net-tekster som en blanding mellem en leksikon-artikel og en nyhedsartikel. Et afsnit et budskab. Hvert afsnit skal kunne stå alene og give mening alene. Servér informationerne i den rækkefølge, læserne har behov for dem. Det vigtigste først derefter detaljerne. Afsnittene skal kunne kaldes/klikkes frem efter behov. Skærmtræet Let Dybt Let Dybt Let Dybt Konklusion Uddybning Konklusion Uddybning Konklusion Uddybning 38

39 KOMMUNIKATION 15 sekunder - så zapper jeg videre... Byg teksten op i lag. Læserne bestemmer, om de vil have noget uddybet eller nøjes med de vigtigste informationer. 39

40

41 KOMMUNIKATION 1 Menuoverskrift (samme som sidens overskrift) Vælg en kort og dækkende sidetitel (H1)*. Læseren på nettet skimmer og skal hurtigt kunne finde en side. Gør det klart allerede i sidetitlen, hvad din tekst handler om, så læseren ved, om det er relevant eller ej. Brug centrale begreber/ord i sidetitlen, undgå generelle overskrifter. F.eks. er Åbningstid i Borgerservice mere dækkende end Åbningstider. Gode overskrifter beskriver indholdet præcist, så det er tydeligt, hvad der gemmer sig bag den. 2 Sidens overskrift (H1) * * Se forklaring til H1, H2 og H3 på side Manchet (H2) * Træk pointerne frem i et resume/beskrivelsen (H2). Skal fortælle hele historien i få sætninger Tænk evt. over, hvad formålet er med det, du skriver: Hvad skal læseren vide? Hvad vil du gerne, have han/hun skal gøre, når de har læst? 4 Del din tekst op i afsnit med underoverskrifter (H3) * Det skal være muligt at skimme en tekst på nettet. Læseren har ofte travlt og skal hurtigt kunne vurdere, om indholdet er relevant, ellers vil han springe videre eller springe over. Find en dækkende og fængende overskrift og fortæl altid det vigtigste i afsnittets begyndelse. 41

42 5 Højre-bokse Brug højrebokse til supplerende oplysninger. Søgemaskinerne vægter altid indhold i højreboksene lavere end indholdet i midterfeltet. Links Binder internet-sider sammen. Link-tekster skal være informative. Undgå Læs mere, Klik her osv. Skriv i stedet læs mere om el-biler, klik her for at se miljørapporten. Links til andre hjemmesider ledsages af en kort forklarende tekst. Husk at lave linket, så det åbner i et nyt vindue. Links til relateret indhold på vejle.dk skrives som hovedregel i en højreboks eller integreret i teksten. Skriv aktivt Skriv ikke: Pjecen kan bestilles skriv hellere: Du kan bestille pjecen eller Bestil pjecen. 6 Relaterede sider (kun Knyt relevante tags til din tekst i SkybrudEdit*. På baggrund af tags, dannes automatisk links til relaterede sider indenfor samme emne. Tags tilknyttes under sidens egenskaber i SkybrudEdit*. Vælg fortrinsvis tags, som allerede er oprettet i SkybrudEdit*. Knyt kun tags til sider, hvor det er relevant altså sider, det er vigtigt at binde sammen. * SkybrudEdit er kommunens CMS-system til redigering af hjemmesider. 42

43 KOMMUNIKATION 7 Ankerlinks Er et link, som springer fra toppen af en side til et afsnit længere nede. Er gode, hvis teksten har mange afsnit og er meget lang. 8 Brødtekst Fortæller og udfolder selve historien. Del op skab fordøjelige elementer maks. 10 linier og så en ny overskrift. Brug mange beskrivende overskrifter. Punktopstillinger Er med til at gøre en side mere overskuelig og nemmere at skimme. Du sparer en masse fyldord. Om H-tags (headings) H-tags er overskrifter på en hjemmeside. H-tags er det Google, browsere og andre søgemaskiner forstår som en reel overskrift. Derfor er det vigtigt at bruge disse, så Vejle Kommunes sider kan findes. 43

44 44

45 KOMMUNIKATION Andre gode råd når du skriver til nettet Brug mange beskrivende overskrifter. Del op skab fordøjelige elementer maks. 10 linier og så en ny overskrift. Skriv dine konklusioner øverst på siden. Skab indgange sørg for at læseren kan finde rundt i din tekst. Skab forbindelser sørg for gode links, god navigation. Tekstafsnit og sætninger skal være korte. Vær vedkommende tal til dine læsere. Skriv gerne talesprog men ordentligt dansk. Skriv forståeligt pak ikke tingene ind. Skriv præcist læseren skal ikke gætte på meningen. Skriv kort du har sekunder til at fange læseren. Skriv direkte til læseren. Skriv du, din vi, vores etc. Skriv 50 % kortere end til papir. Husk at læse korrektur. Kopier evt. teksten ind i Word og brug stavekontrollen. Ram dine besøgendes behov. Giv dem de oplysninger, de leder efter. 45

46 Skriv til søgemaskiner En tekst til nettet kan formuleres, så den er let at finde for søgemaskiner. Du kan tjekke, om en bestemt side er let at finde for søgemaskiner ved hjælp af online værktøjer som Nogle søgemaskiner vægter især det eller de første ord på siden. Tænk derfor over, hvordan du indleder manchetten. Et centralt ord på en side må gerne gentages, så det udgør 3-5 % af teksten. Undgå dog for mange gentagelser. Hvis du gentager dine søgeord for mange gange, vil nogle søgemaskiner opfatte det som forsøg på at snyde sig til en høj placering. Korte sider kan blive opfattet som mindre interessante af nogle søgemaskiner. Forsøg derfor at have mindst 300 ord på en side. Navne på filer Nogle søgemaskiner har lettere ved at finde filer, hvis filnavnet er adskilt med bindestreg (-) eller underscore (_). For eksempel : find-mig-her.pdf eller find_mig _her.pdf. Brug ikke æ, ø eller å i filnavne. Pdf-filer Giv filer gode navne. Undgå at kalde filer for generelle ord som Referat eller Budget. Skriv i stedet Referat-fra-foraeldremoede2013.pdf i Børnehaven Myren. Det giver mening, hvis der søges efter dokumentet. Ordet referat vil give en søgning på rigtig mange dokumenter! 46

47 KOMMUNIKATION Links til hjemmesider om at skrive til nettet Links til lixberegning af web-sider På kan du checke lix-tallet på en hjemmeside. F.eks. eller Brug af billeder af kunstværk, skulptur eller en person på Internettet Kunst der er placeret på offentlig plads eller vej, må frit gengives. Det er en betingelse, at kunsten er varigt anbragt på den offentlige plads eller vej og at gengivelsen ikke udnyttes erhvervsmæssigt. På datatilsynets hjemmeside finder du retningslinierne for, hvornår du må bruge billeder på nettet. F.eks. situationsbilleder, billeder taget i offentlig rum, portrætbilleder, billeder af børn i børnehaver, skoler m.m. Se datatilsynets hjemmeside: internettet/billeder-paa-internettet 47

48 Ti bud på at formulere sig Begynd med konklusionen. Hvad er det, din læser gerne vil vide? Det er ingen skam at sætte punktum. Undgå de lange formuleringer. Har du flere ting på hjertet så sig en ting ad gangen! Vær høflig mod læseren. Undgå -else og -ing! Lad være med at lave udsagnsord om til navneord. Indled altid dine sætninger, så grundleddet kommer før udsagnsleddet. Brug ikke sjældne fremmedord, modeord, managementord eller videnskabeligt klingende påfugleord til at pynte med. Vær konkret. Mener du penge, så skriv penge i stedet for ressourcer. Vær ikke bange for det personlige tonefald. Test din tekst ved at læse den op for dig selv. Vejle Kommune Kommunikation April 2014

Sådan kommunikerer vi! Sprog-, e-mail- og telefonpolitik for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Sådan kommunikerer vi! Sprog-, e-mail- og telefonpolitik for Danmarks Akkrediteringsinstitution Sprog-, e-mail- og telefonpolitik for Danmarks Akkrediteringsinstitution Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse Om kommunikationspolitikken 5 Hvem skriver du til? 6 Tekstens struktur 7 Korrektur 8 Faldgruber

Læs mere

Sprogpolitik og skriveguide

Sprogpolitik og skriveguide Sprogpolitik og skriveguide derfor! Vi taber ikke nogen ved at skrive enkelt og letforståeligt. Men vi taber nogen ved ikke at gøre det. Borgerne skal kunne forstå, hvad Københavns Kommune kommunikerer,

Læs mere

Tjekliste. Skriv klart, direkte og letforståeligt. Skriv det vigtigste først. Del lange sætninger op.

Tjekliste. Skriv klart, direkte og letforståeligt. Skriv det vigtigste først. Del lange sætninger op. Skriveguide 2007 Tjekliste Skriv klart, direkte og letforståeligt. Skriv det vigtigste først. Del lange sætninger op. Sproget skal være aktivt, konkret og afvekslende. Ordvalg og vendinger skal være nutidige.

Læs mere

Sådan skriver vi på. - Vejledning og principper for produktion af tekster til borger.dk

Sådan skriver vi på. - Vejledning og principper for produktion af tekster til borger.dk Sådan skriver vi på - Vejledning og principper for produktion af tekster til borger.dk Version 2.0, juni 2012 Digitaliseringsstyrelsen Tilde Schmidt & Anja Blom Sprogpolitik Mål Vi vil hjælpe borgerne

Læs mere

Hjemmesidehåndbog. for Norddjurs Kommune

Hjemmesidehåndbog. for Norddjurs Kommune Hjemmesidehåndbog for Norddjurs Kommune I denne vejledning kan du læse om, hvordan du skriver til nettet. Det er en vejledning i at lægge indhold på Norddjurs Kommunes hjemmesider, så brugerne kan læse

Læs mere

Forord. om skriftsprog og forståelighed. Denne vejledning er skrevet af sprogfolk, der ved noget

Forord. om skriftsprog og forståelighed. Denne vejledning er skrevet af sprogfolk, der ved noget Forord Denne vejledning er skrevet af sprogfolk, der ved noget om skriftsprog og forståelighed. Men forfatterne beder læserne forestille sig, at det er en henvendelse fra den menige dansker - ham og hende,

Læs mere

God kommunikation i Region Syddanmark. Skriv godt. Skriv klart, ligefremt og bliv forstået

God kommunikation i Region Syddanmark. Skriv godt. Skriv klart, ligefremt og bliv forstået God kommunikation i Region Syddanmark Skriv godt Skriv klart, ligefremt og bliv forstået Introduktion Region Syddanmark er en åben og dialogsøgende organisation. Det skal afspejle sig i vores skriftlige

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen. Skriv og bliv læst. Frydenlund

Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen. Skriv og bliv læst. Frydenlund Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen Skriv og bliv læst Frydenlund Skriv og bliv læst 3. udgave, 1. oplag, 2012 Forfatterne og Frydenlund ISBN 978-87-7118-183-8 Grafisk tilrettelæggelse: Anette

Læs mere

Skriveguide Plan, Kultur og Teknik

Skriveguide Plan, Kultur og Teknik Skriveguide Plan, Kultur og Teknik Indholdsfortegnelse ❶ Holdning... 3 ❷ Brevets opbygning de fire A er... 5 ❸ Layout og overblik... 7 ❹ De og du vi og jeg... 9 ❺ Formuleringen... 11 ❻ Skjulte udsagnsord...

Læs mere

Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4. Skab overblik... 4. Fokuser på læseren... 6. Skil dig ud fra mængden...

Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4. Skab overblik... 4. Fokuser på læseren... 6. Skil dig ud fra mængden... Indholdsfortegnelse Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4 Skab overblik... 4 Fokuser på læseren... 6 Skil dig ud fra mængden... 6 Don t tell me show me... 7 Fokuser på, hvad læseren

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER 1 FORORD I Danmark har vi en lang tradition for at samles lokalt til oplysende, underholdende eller politiske sammenkomster.

Læs mere

E-mails fra det offentlige til borgerne

E-mails fra det offentlige til borgerne E-mails fra det offentlige til borgerne Hvordan skriver det offentlige egentlig til borgerne? Det er der næsten lige så mange svar på, som der er ansatte... Men der findes sprogpolitikker, der findes retningslinjer

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

Henning Bergenholtz, Jonna Bisgaard, Majken Brunsborg Lauritsen & Kamilla Kvist Wichmann* Sprogpolitik: So ein Ding müssen wir auch haben

Henning Bergenholtz, Jonna Bisgaard, Majken Brunsborg Lauritsen & Kamilla Kvist Wichmann* Sprogpolitik: So ein Ding müssen wir auch haben Henning Bergenholtz, Jonna Bisgaard, Majken Brunsborg Lauritsen & Kamilla Kvist Wichmann* 135 Sprogpolitik: So ein Ding müssen wir auch haben Abstract To argue that language policies are subject to the

Læs mere

Rekrutteringsguiden 2012. den professionelle rekrutteringsproces

Rekrutteringsguiden 2012. den professionelle rekrutteringsproces Rekrutteringsguiden 2012 den professionelle rekrutteringsproces Indledning En guide til vellykket rekruttering En ledig stilling er en enestående mulighed for at praktisere aktiv personaleplanlægning og

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

Jobsøgning - Råd og vink fra PraktikService. Jobsøgning. Råd og vink fra PraktikService. Tietgen KompetenceCenter

Jobsøgning - Råd og vink fra PraktikService. Jobsøgning. Råd og vink fra PraktikService. Tietgen KompetenceCenter Jobsøgning - Råd og vink fra PraktikService Jobsøgning Råd og vink fra PraktikService Tietgen KompetenceCenter Jobsøgning - Råd og vink fra PraktikService - August 2009 TietgenSkolens PraktikService en

Læs mere

White paper Kernen i god tekstforfatning

White paper Kernen i god tekstforfatning White paper Kernen i god tekstforfatning Skab et behov for det, du sælger få modtageren til at handle Kernen i god tekstforfatning Inden for e-mailmarkedsføring findes der en sand vrimmel af gode råd om

Læs mere

LEKTIEHJÆLP TIL BØRN HVORFOR OG HVORDAN?

LEKTIEHJÆLP TIL BØRN HVORFOR OG HVORDAN? ET HÆFTE OM LEKTIEHJÆLP FOR FRIVILLIGE I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN HVORFOR OG HVORDAN? DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID LEKTIEHJÆLP TIL BØRN HVORFOR OG HVORDAN? Et hæfte

Læs mere

SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE

SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE Af Anette Nielsen, Nielsens Bureau - november 2012 revideret marts 2015 INDHOLD: 2 Hvad er søgemaskineoptimering (SEO)? 3 På

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Grundlæggende kursus i webdesign

Grundlæggende kursus i webdesign Webdesign med Frontpage 2003 Undervisning i webdesign Søren "Noah" Nielsen Sept. 2006 Indholdsfortegnelse Webdesign med Microsoft Frontpage...3 Hvad er en hjemmeside?...4 Hvad består websiden af?...5 Opret

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Jobsøgning gjort let. - en guide til din personlige jobsøgningsstrategi. af Michael Heckenthaler

Jobsøgning gjort let. - en guide til din personlige jobsøgningsstrategi. af Michael Heckenthaler Jobsøgning gjort let - en guide til din personlige jobsøgningsstrategi af Michael Heckenthaler Indholdsfortegnelse Jobsøgning gjort let 1 Indledning 3 Hvad vil du 4 Stillingsopslaget 5 Ring til virksomheden

Læs mere

Niveau D: Faglitteratur

Niveau D: Faglitteratur Niveau D: Faglitteratur 1. Kommunikation Ordet kommer af det latinske ord communicatio, som betyder meddelelse, og det er igen afledt af ordet communis, som betyder fælles. At kommunikere betyder på dansk

Læs mere