Security, Government and Infrastructure. Training brochure 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Security, Government and Infrastructure. Training brochure 2007"

Transkript

1 Training brochure 2007 Intergraph kursuskatalog 1. halvår 2009

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Velkommen...3 Generel Information...4 Kursusoversigt...5 Kursus beskrivelser...6 GeoMedia 6.1 Grundkursus...6 GeoMedia WebMap Indlejrede Kort G/Technology Designer...8 GeoMedia 6.1 Opgradering...9 GeoMedia 6.1 Metadata...10 G/Technology Administrator...11 Kursustilmelding...12 Kursustilmelding (eksempel)...13 Intergraph Kursuskatalog 1. halvår

3 Velkommen Godt nytår til alle. Her er Intergraphs kursuskatalog for første halvår af Bemærk at kataloget også er tilgængeligt på og der vil kalenderen blive opdateret såfremt der er nogle ændringer. For tilmelding henviser jeg til blanketten sidst i kataloget. Du skal blot udfylde blanketten og faxe på og så er man tilmeldt! Alternativt kan du også scanne og e. Blanketten kan også downloades fra vores hjemmeside i Word-format og udfyldes ad denne vej. Endelig vil jeg gerne opfordre Jer til at lade os vide såfremt der er nogle kurser der har speciel interesse for Jer. Jeg vil så forsøge at tage disse ønsker i betragtning, således at vi kan få planlagt de mest brugbare kurser fremover. Med venlig hilsen René Andersen, Account Manager, Security Government & Infrastructure Division Intergraph, Hørkær 12A, 2730 Herlev, Denmark Intergraph Kursuskatalog 1. halvår

4 Generel Information Uddannelse og træning er afgørende for en succesfuld implementering af GIS løsninger. Intergraph udbyder derfor løbende kurser i Intergraph software for at imødekomme vores kunders uddannelsesbehov. Undervisere Intergraphs kursusdeltagere undervises af højtkvalificerede konsulenter, som alle har arbejdet i branchen i adskillige år og har erfaring inden for flere tekniske områder fra installation og vedligeholdelse til software support og softwareudvikling. Sted Kurserne afholdes i Intergraph s træningslokaler i Herlev med mindre andet er angivet. Her er opsat træningsmaskiner, projektor og andet. Adressen er: Hørkær 12A, 2730 Herlev Kontoret ligger 5 minutters gang fra Herlev S-station, og er således nemt at komme til med offentlige transportmidler. Er man i egen bil skal man have en parkerings-tilladelse fra Intergraph. Denne sender vi ud efter modtagelse af tilmeldingen, således at man har den når man ankommer. Kursusform Kurserne kører typisk fra 10-17, men det kan dog variere. Formen er typisk gennemgang af stof teoretisk med efterfølgende praktiske øvelser. Der veksles mellem teori og praksis flere gang i løbet af en dag. Vi tilstræber maksimalt 8 deltager på hvert kursus. Overnatning For kurser over flere dage kan vi tilbyde deltagere fra Jylland overnatningsmulighed på Hotel Herløv Kro, som er 10 minutters gang fra vores kontor. Intergraph har en speciel rabat aftale med denne Kro, så skal huske at nævne aftalen med Intergraph ved booking. Tlf: Special kurser Kurser kan også afholdes hos Jer lokalt enten som standard kursus eller workshop. I disse tilfælde er prisen pr. medgået tid efter vores standard konsulent takster. Dvs. omkostninger er selve tiden til kursets afholdelse, forberedelse samt evt. udgifter. I sådanne tilfælde udregnes tilbuddene enkeltvis. Tilmelding For tilmelding benyt kursustilmeldingen sidst i dette katalog se også det vedhæftede eksempel. Alternativt kontakt René Andersen. Tlf: Intergraph Kursuskatalog 1. halvår

5 Kursusoversigt Følgende kurser afholdes i 1. halvår 2009: Kursus Dato Underviser Pris Kommentarer GeoMedia februar 2009 Lars Breumlund Grundkursus GeoMedia WebMap Indlejrede Kort marts 2009 (2 dage) René Andersen / NN G/Technology Designer april 2009 (2 dage) Simon Veilstrup Andersen GeoMedia 6.1 Opgradering GeoMedia 6.1 Metadata G/Technology Administrator april 2009 (1 dag) april 2009 (1 dag) maj 2009 (2 dage) Lars Breumlund Lars Breumlund Jens Erik Jensen Alle priser er eksklusiv moms. For tilmelding benyt kursustilmeldingen sidst i dette katalog se også det vedhæftede eksempel. Alternativt kontakt René Andersen. Tlf: Intergraph Kursuskatalog 1. halvår

6 Kursus beskrivelser GeoMedia 6.1 Grundkursus GeoMedia er Intergraph GIS platform til præsentation, analyse og plotgenerering. Deltagerne får en grundlæggende træning i anvendelse af GeoMedia. Kurset indeholder følgende emner: Grundlæggende begreber (geoworkspaces, warehouses, featureklasser, dataservere mm) Anvendelse af legende (symbologi, locatable, målestoksafhængig display mm) Opsætning og anvendelse af attribut og spatiale forespørgsler (queries) Anvendelse af searches Opsætning af tematiske kort Digitalisering og editering af temaer eksemplificeret med lokalplangrænser, træbeplantning og vejudlæg. Opsætning og anvendelse af layout vinduet Print til plotter og forskellige outputmuligheder Kurset er berammet til 2 dage. Kurset kræver ikke forudgående kendskab til GeoMedia, men et vist kendskab til GIS forventes dog. Intergraph Kursuskatalog 1. halvår

7 GeoMedia WebMap Indlejrede Kort 6.0 GeoMedia WebMap Indlejrede Kort er Intergraphs komponent- og servicebaserede GIS-løsning. Disse GIS-komponenter kan nemt indsættes i ens websider endda via ens almindeligt benyttede CMS-system og her give mulighed for at vise kort, lave attributbaserede og spatiale søgninger, via søgeresultater mv. Komponenterne fremstår simple, kan tilpasses til enkelte brugssituationer og benyttes hver for sig eller arbejde sammen de kan derfor give brugeren præcis den nødvendige GIS-funktionalitet uden at brugeren behøver GIS-viden eller gå til separat GIS-portal. På kurset vil deltagerne få et overblik over produktets anvendelsesmuligheder, sammenhæng med CMS-systemer, omfang og konfiguration, samt få mulighed for at afprøve dette i praksis. Derudover vil vi se på anvendelsesscenarier, perspektiverne i produktet og brug af de medfølgende webtjenester. Kurset indeholder følgende emner: Systemets dele og anvendelsesmuligheder Opsætning af default-indstillinger (i opsætningsdatabasen) Lave opsætninger til brug for web-redaktøren via database Opsætningsdatabasens struktur og opbygning CMS-systemer og komponenter Webredaktørens brug af komponenter i CMS-systemet Anvendelses-scenarier Perspektiver og muligheder for fremtidige komponenter Introduktion og perspektiver i brug af medfølgende web services Kurset er berammet til 2 dage. Kurset forudsætter grundkursus i GeoMedia eller GeoMedia Professional samt kendskab til GeoMedia WebMap og GeoMedia WebMap Publisher. Intergraph Kursuskatalog 1. halvår

8 G/Technology Designer Kurset henvender sig til den nye slutbruger af G/Technology Designer som i forvejen er en rutineret anvender af Windows og har en god forståelse af GIS/Ledningsregistrering. Under kurset vil deltagerne arbejde med mange praktiske øvelser, som direkte kan overføres til de konkrete opgaver, der arbejdes med i hverdagen. Følgende emner behandles på kurset. Workspaces Brugergrænseflade Views, zoom og lagstyring Feature Explorer Jobmiljø/lange transaktioner Feature Placering Etablering af topologi Editering Konstruktionsværktøjer Forespørgsler og analyser Trace og rapporter Plotning og templates Kurset er berammet til 3 dage. Intergraph Kursuskatalog 1. halvår

9 GeoMedia 6.1 Opgradering GeoMedia og GeoMedia Professional 6.1 indeholder væsentlige nye funktioner. Der er derfor et klart behov for opdatering af eksisterende GeoMedia brugere i anvendelse af de nye 6.1 funktioner. Kurset indeholder følgende emner: Anvendelse af den nye Queue funktion til validering og kvalitetsstyring af data Opbygning og anvendelse af den nye Search funktion, herunder set i relation til GeoMedia Plus Anvendelse af style biblioteket i GeoMedia, som følge af at legend synkroniseres med style biblioteket Nearest feature analysen Nye Functional Attributes funktioner Opbygning og anvendelse af categories og reference featureklasser til brug i mange flere funktioner Nye værktøjer til hånderting af tekst Nye redigeringsværktøjer i GeoMedia Professional Redesign af layout modulet med nye muligheder Kort beskrivelse af håndtering af metadata efter den nye ISO standard Nye muligheder med OGC dataservere (GML, WFS og WMS) Anvendelse af KML dataserver i GeoMedia Kurset er berammet til 1 dag. Kurset kræver forudgående kendskab til GeoMedia Professional 6.0. Intergraph Kursuskatalog 1. halvår

10 GeoMedia 6.1 Metadata GIS-databaser florerer på Internettet og i organisationer uden dokumentation af nøgleinformationer om data (metadata). GeoMedia 6.1 er udbygget med muligheden for håndtering af metadata i GeoMedia miljøer. Kombineret med implementering af ISO standarden for georelaterede metadata kan danske metadata nu håndteres i et GeoMedia miljø. Kurset indeholder følgende emner: Hvad er metadata? Danske eksempler på metadata. Kort redegørelse for ISO standarderne: ISO og ISO Den danske implementering af ISO standarderne Danske initiativer på metadata området. Hvad gør Intergraph? Opsætning og administration af metadata i Catalog funktionen Opdatering af metadata på featureklasse niveau Opdatering af metadata på feature niveau Dannelse af metadata ud fra eksisterende databaseinformationer Forespørgsler på metadata i GeoMedia Eksport af metadata database til GeoMedia WebMap (GeoConnect) Import og eksport af metadataopsætninger i XML filer GeoMedia Metadata SIG (brugergruppe) Kurset er berammet til 1 dag. Kurset kræver forudgående kendskab til GeoMedia 6.1. Intergraph Kursuskatalog 1. halvår

11 G/Technology Administrator Kurset henvender sig til den nye administrator af G/Technology og som har en indgående forståelse af Windows, Oracle, SQL samt GIS og ledningsregistrering. Desuden skal kursisten have gennemført G/Technology Designer bruger kurset eller have tilsvarende kendskab til G/Technology. Kurset vil veksle mellem teori/gennemgang og praktiske øvelser i G/Technology Administrator. Note: Der benyttes engelsk kursusmateriale. Følgende emner behandles på kurset: G/Technology system gennemgang Konfiguration af G/Technology Publicering af data og metadata Software opgraderinger Database tuning Flytning af metadata fra udvikling til produktion Adgangskontrol Datastruktur Data import Grafisk præsentation Attribut præsentation Placering af features Analyse og forespørgselsmetadata Metadata konfiguration Relationer Jobs/Lange transaktioner Plot Metadata Explorer Kurset er berammet til 3 dage. Intergraph Kursuskatalog 1. halvår

12 Kursustilmelding Tilmelding til ét eller flere kurser sker ved at nedenstående skemaer udfyldes, underskrives og returneres på fax Alternativt scannes og returneres på Kursus / Dato Antal Deltagere Pris pr Deltager Samlet Pris pr. Kursus GeoMedia 6.1 Grundkursus Afholdes den februar GeoMedia WebMap Indlejrede Kort Afholdes den marts G/Technology Designer Afholdes den april GeoMedia 6.1 Opgradering Afholdes den 29. april GeoMedia 6.1 Metadata Afholdes den 30. april G/Technology Administrator Afholdes den maj I alt Alle priser er eksklusiv moms. Tilmelding skal ske senest en uge før kursets afholdelse. Der tages forbehold for at Intergraph må afvise tilmeldingen i fald der ikke længere er plads på det pågældende kursus. Kurserne faktureres ved modtagelse af denne tilmelding med mindre andet aftales. I henhold til regler fra det offentlige om betaling af regninger skal følgende oplysninger anføres før Intergraph kan modtage ordre fra det offentlige. Organisation <skal udfyldes> Adresse <skal udfyldes> Navn med blokbogstaver <skal udfyldes> Underskrift <skal udfyldes> Dato <skal udfyldes> EAN-nummer <skal udfyldes> Ordre- eller rekvisitionsnummer <kan udfyldes> Person- eller anden reference <kan udfyldes> Evt. internt konteringsnummer <kan udfyldes> Intergraph Kursuskatalog 1. halvår

13 Kursustilmelding (eksempel) Nedenfor er angivet et eksempel på en udfyldt kursustilmelding. Dokumentet kan også downloades i MS Word-format fra Intergraph Kursuskatalog 1. halvår

14 Intergraph Kursuskatalog 1. halvår

PMP - ID-nr.42289. Kursusl2011. NTI CADcenter A/S totalleverandør af CAD-, CAM-, GIS- og PDM-løsninger. Værløse. Ringsted. Vejle. Aarhus.

PMP - ID-nr.42289. Kursusl2011. NTI CADcenter A/S totalleverandør af CAD-, CAM-, GIS- og PDM-løsninger. Værløse. Ringsted. Vejle. Aarhus. PMP - ID-nr.42289 Kursusl2011 NTI CADcenter A/S totalleverandør af CAD-, CAM-, GIS- og PDM-løsninger.... www.nti.dk altid opdateret med de sidste nye kurser og datoer Firmakurser & kompetanceanalyse NTI

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

Kursusl2013l 1. NTI CADcenter A/S totalleverandør af CAD-, CAM-, GIS- og PDM-løsninger. Værløse. Ringsted. Vejle. Aarhus. Aalborg

Kursusl2013l 1. NTI CADcenter A/S totalleverandør af CAD-, CAM-, GIS- og PDM-løsninger. Værløse. Ringsted. Vejle. Aarhus. Aalborg Kursusl2013l 1 NTI CADcenter A/S totalleverandør af CAD-, CAM-, GIS- og PDM-løsninger.... www.nti.dk altid opdateret med de sidste nye kurser og datoer Firmakurser & kompetanceanalyse NTI CADcenter afholder

Læs mere

PMP - ID-nr.42289. Kursusl2011. NTI CADcenter A/S totalleverandør af CAD-, CAM-, GIS- og PDM-løsninger. Værløse. Ringsted. Vejle. Aarhus.

PMP - ID-nr.42289. Kursusl2011. NTI CADcenter A/S totalleverandør af CAD-, CAM-, GIS- og PDM-løsninger. Værløse. Ringsted. Vejle. Aarhus. PMP - ID-nr.42289 Kursusl2011 NTI CADcenter A/S totalleverandør af CAD-, CAM-, GIS- og PDM-løsninger.... www.nti.dk altid opdateret med de sidste nye kurser og datoer Firmakurser & kompetanceanalyse NTI

Læs mere

Kursusl2015l 1. NTI CADcenter A/S totalleverandør af CAD-, CAM-, GIS- og PDM-løsninger. Gold Partner. Værløse. Ringsted. Vejle. Aarhus.

Kursusl2015l 1. NTI CADcenter A/S totalleverandør af CAD-, CAM-, GIS- og PDM-løsninger. Gold Partner. Værløse. Ringsted. Vejle. Aarhus. Kursusl2015l 1 NTI CADcenter A/S totalleverandør af CAD-, CAM-, GIS- og PDM-løsninger Gold Partner Værløse. Ringsted. Vejle. Aarhus. Aalborg www.nti.dk altid opdateret med de sidste nye kurser og datoer

Læs mere

Kursusl2015l 1. NTI CADcenter A/S totalleverandør af CAD-, CAM-, GIS- og PDM-løsninger. Gold Partner. Værløse. Ringsted. Vejle. Aarhus.

Kursusl2015l 1. NTI CADcenter A/S totalleverandør af CAD-, CAM-, GIS- og PDM-løsninger. Gold Partner. Værløse. Ringsted. Vejle. Aarhus. Kursusl2015l 1 NTI CADcenter A/S totalleverandør af CAD-, CAM-, GIS- og PDM-løsninger Gold Partner Værløse. Ringsted. Vejle. Aarhus. Aalborg www.nti.dk altid opdateret med de sidste nye kurser og datoer

Læs mere

Kursusl2013l 2. NTI CADcenter A/S totalleverandør af CAD-, CAM-, GIS- og PDM-løsninger

Kursusl2013l 2. NTI CADcenter A/S totalleverandør af CAD-, CAM-, GIS- og PDM-løsninger Kursusl2013l 2 NTI CADcenter A/S totalleverandør af CAD-, CAM-, GIS- og PDM-løsninger Gold Partner Architecture, Engineering & Construction Manufacturing Media & Entertainment.... www.nti.dk altid opdateret

Læs mere

Kursusl2014-15. Workshop Certificering. Floorwalk. Seminar Webinar. Uddannelse hos NTI CADcenter. Online. kurser. Kompetenceanalyse. Firmakurser.

Kursusl2014-15. Workshop Certificering. Floorwalk. Seminar Webinar. Uddannelse hos NTI CADcenter. Online. kurser. Kompetenceanalyse. Firmakurser. Kursusl2014-15 Floorwalk Workshop Certificering Online kurser Firmakurser Uddannelse hos NTI CADcenter Åbne kurser Seminar Webinar Kompetenceanalyse NTI CADcenter A/S totalleverandør af CAD-, CAM-, GIS-

Læs mere

DIG BEDRE TIL KAN KURSUS GØR DET DU ALLEREDE. Dialog Manager

DIG BEDRE TIL KAN KURSUS GØR DET DU ALLEREDE. Dialog Manager www.dmsoftware.dk Dea Hammer Toftkær, EDUCATION CENTER KURSUS Hvad er Jeres samarbejdsbetingelser? At begge parter overordnet er indstillet på et konstruktivt samarbejde, der afvikles i en positiv atmosfære,

Læs mere

CBkort brugervejledning

CBkort brugervejledning CBkort brugervejledning Version 2.5 September 2009 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 1.1 Formål 4 1.2 Målgruppe 4 2. Forudsætninger 4 3. Præsentation af CBkort 4 3.1 Sidens opbygning 4 3.1.1 Kortet

Læs mere

KURSUSKATALOG. kursus og videreuddannelse. efterår 2015 K URSUS WORKSHOP KICKSTART

KURSUSKATALOG. kursus og videreuddannelse. efterår 2015 K URSUS WORKSHOP KICKSTART KURSUSKATALOG kursus og videreuddannelse. efterår 2015 K URSUS WORKSHOP KICKSTART VELKOMMEN Velkommen til Jensens Kursers kursuskatalog for efteråret 2015, og tak fordi du læser med. Jensens Kurser har

Læs mere

Landinspektøruddannelsen

Landinspektøruddannelsen Landinspektøruddannelsen INSTITUT 20, INSTITUT FOR SAMFUNDSUDVIKLING OG PLANLÆGNING FAGLIG OG PROFESSIONEL UDVIKLING (PROFESSIONAL DEVELOPMENT), 9. SEMESTER SPATIAL INFORMATION MANAGEMENT TITEL: TEMA:

Læs mere

I dette nyhedsbrev. Kurser. Arbejdsgrupper NYHEDER OG ÆNDRINGER I LUDUS SUNDHED. CSC Scandihealth orienterer

I dette nyhedsbrev. Kurser. Arbejdsgrupper NYHEDER OG ÆNDRINGER I LUDUS SUNDHED. CSC Scandihealth orienterer Nr. 5, maj 2004 NYHEDER OG ÆNDRINGER I LUDUS SUNDHED I dette nyhedsbrev Orientering tilkøbs-funktionaliteter Næste version Ny e-mailadresse Ny hjemmeside design Mailservice CSC Scandihealth orienterer

Læs mere

kursus katalog 2011 Juli-December

kursus katalog 2011 Juli-December kursus katalog 2011 Juli-December Fandt du ikke et planlagt kursus, hvor du havde mulighed for at deltage? Bare rolig, vi har altid et kursus, der passer til dig, når det passer dig. Ring på 89 30 47 50

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

LUDUS SUITE BRUGERKURSER Efterår 2015

LUDUS SUITE BRUGERKURSER Efterår 2015 LUDUS SUITE BRUGERKURSER Efterår 2015 LUDUS SUITE BRUGERKURSER INDHOLDSFORTEGNELSE Viden er vejen til bedre resultater... 3 Kursus, Seminar og Workshop... 4 Administration af fuldtidsuddannelser... 5 Aktivitetsberegning

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Kursusprogram Forår 2013

Kursusprogram Forår 2013 Kursusprogram Forår 2013 Åbne kurser Firmahold Tips & Tricks i Advosys 4 Intro, tips & tricks til Microsoft Office UNIK ADVOSYS KURSUSPROGRAM Kursusoversigt Kursusdatoer i Vejle angives: V 10/4 Kursusdatoer

Læs mere

Kursusprogram 2014/15

Kursusprogram 2014/15 Kursusprogram 2014/15 Jo bedre du er til at bruge Epos, desto bedre er din virksomheds investering i løsningen. Med korrekt brug og fuld udnyttelse af de mange muligheder kan du spare tid og besvær i hverdagen,

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

SharePoint. Intranet guide

SharePoint. Intranet guide SharePoint Intranet guide Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 1. Afklaring af behov... 3 2. Målsætninger og succeskriterier... 4 3. Valg af intranet projekt-team og superbrugere... 6 4. Indholdsstruktur...

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

UDDANNELSESKATALOG VINTER/FORÅR 2011 IT-KURSER PÅ ALLE NIVEAUER - I DIT EGET TEMPO

UDDANNELSESKATALOG VINTER/FORÅR 2011 IT-KURSER PÅ ALLE NIVEAUER - I DIT EGET TEMPO UDDANNELSESKATALOG VINTER/FORÅR 2011 IT-KURSER PÅ ALLE NIVEAUER - I DIT EGET TEMPO INDHOLDSFORTEGNELSE Prøv kræfter på IT værkstedet................. 4 Grundlæggende IT med undervisning - for alle!.. 6

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D RESPONSE 2.0 Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kort om Response:... 3 Lektion 1: Indledende overvejelser...4 Strategiske overvejelser...4

Læs mere

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Indholdsfortegnelse 3 Indholdsfortegnelse OM DENNE DOKUMENTATION 6 SÅDAN FÅR DU ADGANG TIL HJÆLPESYSTEMET I EPISERVER 6 FORVENTET VIDEN 6 REFERENCER 6 ONLINE FÆLLESSKAB PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELELSE

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning beskriver, hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post, ligesom der gives en kort introduktion til, hvordan Digital Post / NemSMS hænger

Læs mere

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata Integration mellem webcrm og NN Markedsdata I samarbejde med NN Markedsdata (NNM) tilbyder webcrm følgende 3 tillægsmoduler, der giver mulighed for direkte integration mellem webcrm og NN Markedsdatabasen,

Læs mere

2. halvår KURSUSKATALOG. Forøg dine vinderchancer ved at blive bedre til tilbudsgivning

2. halvår KURSUSKATALOG. Forøg dine vinderchancer ved at blive bedre til tilbudsgivning 2. halvår 2014 KURSUSKATALOG Forøg dine vinderchancer ved at blive bedre til tilbudsgivning INDHOLD Shipley Denmark 3 Instruktører 4 I hvilken rækkefølge skal jeg tage kurserne? Kursus / Vindende Tilbudsskrivning

Læs mere

Aastra CMG Kursuskatalog

Aastra CMG Kursuskatalog Aastra CMG Kursuskatalog SundCom Group AB Korskildelund 4 2670 Greve Telefon: 43 94 43 47 E-post: info@sundcom.com Indhold 03. SundCom uddannelse 04. Kursusbooking 06. NOW 07. System Overview, Voice Configuration

Læs mere