VedvarendeEnergi. Synlighed og konkrete tiltag. Vi er enige om målet; mere handling tak! " Et godt år for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VedvarendeEnergi. Synlighed og konkrete tiltag. Vi er enige om målet; mere handling tak! " Et godt år for"

Transkript

1 Årsrapport 2010

2 Indhold Contents Et godt år for VedvarendeEnergi 3 SEK og OVE blev til VedvarendeEnergi 4 Aktive lokale foreninger med spændende arrangementer 5 Ny styrke til det politiske arbejde 6 Energibesparelser, transport og solenergi 7...Klimakaravanen, Sol i Skive og Sol på Bornholm 8 International afdeling på vej til fast aftale med Danida 9 Informationsarbejdet 11 Økonomiske nøgletal 12 2

3 Et godt år for VedvarendeEnergi var et år med en klimakommission, der fremlagde et forslag til hvordan Danmark kan 2010 overgå til 100% vedvarende energi og dermed befæstede kommissionen denne målsætning i den officielle danske energipolitik var også et år, hvor OVE og SEK blev til VedvarendeEnergi, et år, hvor vores internationale arbejde kvalificerede sig til en fast rammeaftale med Danida, og et år hvor Energitjenesten fastholdte sin flotte succes, som en af de vigtigste energispareindsatser i Danmark var på mange måder et godt år for VedvarendeEnergi. Vi er enige om målet; mere handling tak! Det er ikke længere en politisk dagsorden om 100% vedvarende energi, vi skal kæmpe for. Den dagsorden har vi. Men2010 var desværre også et år, hvor det manglende politiske mod blev udstillet med en meget uambitiøs dansk VE-handlingsplan og en alt for dyr havmøllepark ved Anholt. Vi har en statsminister, der udtaler, at Danmark skal være fri for fossile brændsler, men regeringen har stadig ikke vist, hvordan målet skal nås. Vores opgave i VedvarendeEnergi handler om at anvise, HVORDAN 100% vedvarende energi skal implementeres og i at presse på for at omstillingen sker HURTIGERE end nu. Skal vi nå målet om en temperaturstigning under 2 grader, så haster det. Danmark kan ikke gøre det alene, siger de nej, det er rigtigt, men vi kan vise, hvordan både vi og andre lande kan tage fat på de mange udfordringer. Derfor skal vi også i VedvarendeEnergi sætte os nogle meget konkrete og synlige mål i vores strategi. Synlighed og konkrete tiltag Det handler bl.a. om helt konkrete projekter om eksempelvis dybe energirenoveringer, eller projekter, der muliggør at vi kan satse markant på en decentral udbygning af energiforsyningen med lokalt engagement. Vi skal også i handling tage fat på transportområdet, hvor vi skal demonstrere løsningsmuligheder, der sikrer mobilitet samtidig med at transporten bliver bæredygtig. Vi skal ikke længere bare kæmpe for disse ting rpolitisk vi skal sikre at vores vision bliver udmøntet i konkrete projekter. I det globale perspektiv skal vi have fokus ikke bare på klimaforandringer og CO2, men også klimaforandringernes konsekvenser, der rækker endnu videre end de pludselige naturkatastrofer, som nyhedsmedierne er gode til at formilde: Nemlig de forhold, som langsomt, men sikkert ændres, og som betyder at store befolkningsgrupper bliver udsat for vand- og fødevaremangel. Klimaforandringerne i sig selv er en katastrofe for store befolkningsgrupper. VedvarendeEnergis opgave er at synliggøre dette for den danske befolkning, og bidrage til globale løsninger ved at demonstrere dem i Danmark og formidle vores viden til de lande, vi arbejder i. Formand Marianne Bender 3

4 SEK og OVE blev til VedvarendeEnergi Ved generalforsamlingen den 10. april 2010 overtog Organisationen for Vedvarende Energi (OVE) de aktiviteter og forpligtelser, der tidligere blev varetaget af Samvirkende Energi- og Miljøkontorer (SEK). Den 21. august 2010 blev det nye navn, VedvarendeEnergi, enstemmigt vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling på Borups Højskole i København. Baggrunden for sammenlægningen af de to foreninger har været et ønske om større synergi i aktiviteterne, større synlighed og dermed på sigt flere medlemmer. SEK s tidligere paraplyfunktion for de lokale foreninger varetages af foreningsafdelingen i VedvarendeEnergi, mens det overordnede ansvar for Energitjenesten, der tidligere blev forvaltet af Fællesudvalget (FU) med repræsentanter fra OVE og SEK, nu ligger hos VedvarendeEnergis bestyrelse. Som et nyt tiltag har hver afdeling i VedvarendeEnergi en følgegruppe, der består af medlemmer, ansatte, repræsentanter fra bestyrelsen og ressourcepersoner udefra. Følgegrupperne har ikke beslutningskompetence men fungerer som sparringspartner og tænketank for afdelingerne og er samtidig bindeled mellem afdeling og bestyrelse. Bestyrelse Forening Politik Energitjenesten International Ny organisationsstruktur VedvarendeEnergi er nu organiseret i fire afdelinger: Foreningsafdelingen, der varetager medlemsfunktioner for medlemmer af VedvarendeEnergi og de lokale energi- og miljøforeninger. Den politiske afdeling, der står for udarbejdelse af politiske strategier samt kontakt til politikere og netværk. Energitjenesten, der varetager projektaktiviteter i Danmark, og den internationale afdeling, der varetager projekter uden for Danmark, primært i udviklingslande. Fusionen fremover Fusionen har været et stort skridt fremad for en større sammenhæng i bevægelsen både holdningsmæssigt og organisatorisk. Fremover ligger der et stort arbejde i at udnytte det store potentiale for samarbejde og synergieffekter mellem f.eks. lokale foreninger og det internationale arbejde, som VedvarendeEnergi har. 4

5 Aktive lokale foreninger med spændende arrangementer december 2010 havde VedvarendeEnergi 19 lokale energi- I og miljøforeninger tilknyttet. Godt halvdelen har haft tre eller flere aktiviteter i 2010, og i 2011 er der planlagt mindst ligeså mange. Aktiviteterne spænder bredt fra deltagelse på energimesser, over medlemsudflugter til vindmøller og til medvirken til miljørigtig efterisolering af det lokale forsamlingshus. Generelt har særligt kurser og information om solceller trukket mange deltagere. En enkelt forening, Vestsjællands Energi- og Miljøforening, har valgt at nedlægge sig, efter at ildsjælen Peter Djurtoft døde i foråret Tre foreninger i syddanmark har ligget stille i en periode, men overvejer at fusionere for atter at kunne lave aktiviteter i området. I løbet af 2010 er der med jævne mellemrum udsendt nyhedsbreve til foreningerne. Siden september 2010 stort set månedligt. De lokale foreninger nu en del af VedvarendeEnergi Sammenlægningen af SEK og OVE har givet en gode synergieffekter. Helt konkret kan foreningsafdelingen trække direkte på flere kompetencer blandt VedvarendeEnergis ansatte: layouter, it medarbejder, bogholder mm. Langt vigtigere er det dog, at arbejdet med de lokale foreninger kan koordineres med arbejdet i de øvrige afdelinger og den nationale indsats. Årets Vedvarende Energi dag var et godt eksempel på en event/kampagne, der i høj grad skabte synergi mellem lokalforeningsarbejdet, VedvarendeEnergi International og Energitjenesten. 10 foreninger deltog med 20 arrangementer fordelt over hele landet. Halvdelen var åbenthus-arrangementer, resten var større eller mindre torvearrangementer. Organisering og strategi Siden september har foreningsafdelingen haft en følgegruppe bestående af: Lotte Holmberg Rasmussen, Anders Andersen, Julius Nielsen og Henning Bo Madsen. Følgegruppen har afholdt to meget konstruktive møder i 2010, hvor man har taget sig af de løbende ting i afdelingen, men hvor man også har arbejdet med forslag til indsatsområder og aktiviteter. En del af følgegruppens arbejde har desuden været at udarbejde afdelingens bidrag til den fælles strategi. Et gennemgående spørgsmål har været, hvordan der skal tages fat i medlemsproblematikken. Vi vil gerne tiltrække flere yngre medlemmer. Vi har derfor planer om at tilbyde praktikpladser/frivilligt arbejde i forbindelse med aktiviteter som fx Vedvarende Energi-dag, aktionsgrupper og vi satser på at etablere en ungdomsafdeling. Der er desuden indledt samtaler med gymnasier, erhvervsskoler, arkitektskolen og ingeniørhøjskolen i Århus, for at klarlægge, hvorledes der kan skabes et samarbejde mellem foreninger og uddannelsesinstitutioner rundt i landet. Samtidig sætter vi fokus på,hvad vi konkret kan bruge hinanden til. 5

6 Ny styrke til det politiske arbejde VedvarendeEnergihar reorganiseret indsatsen for at overbevise både politikere og andre om at gennemføre en hurtig overgang til vedvarende energi. Bestyrelsens arbejde er blevet suppleret med en politisk koordinator, ansat 10 timer/ uge, en politisk følgegruppe, og støtte fra sekretariatets infogruppe. Den politiske følgegruppe har holdt to møder i løbet af året, og dens medlemmer kommenterer jævnligt politiske forslag og ideer, som VedvarendeEnergi arbejder med. Forsat arbejde med energivisionen Energivisionen fra 2009 er fortsat en hjørnesten i VedvarendeEnergis politiske arbejde: Danmark kan stadig nå at få en 100% vedvarende energiforsyning i I 2010 har vi udvidet energivisionen med 7 scenarier, der viser hvordan 100% vedvarende energi i 2030 kan lade sig gøre med forskelligt forbrug af biomasse og forskellige investeringer i vindkraft. Hermed viser vi, at det er muligt at nå 100% vedvarende energi med f.eks. mindre biomasse end der bruges i dag, kombineret med MW vindkraft eller alternativt en del mere dansk biomasse og MW vindkraft. Vi arrangerede et større seminar på Christiansborg 27/9, hvor vi præsenterede den opdaterede energivision dagen før Klimakommission kom med sin rapport. Desuden præsenterede vi energivisionen ved flere arrangementer inklusiv et velbesøgt arrangement i Aalborg, arrangeret af Energitjenesten Nordjylland i samarbejde med Ingeniørforeningen i Danmark (IDA). Transport og vindkraft Landsmødet 2010 prioriterede transport og vindkraft som politiske fokusområder for VedvarendeEnergi. For transport har vi indledt et samarbejde med grønne transportorganisationer som NOAH trafik, Rådet for Bæredygtig Trafik og Jyder mod Overflødige Motorveje, og vi har arbejdet med et forslag til et lokalt trafikprojekt for demonstration af omstilling til en mere grøn transport i en lille by/stor landsby. For vindkraft har vi igennem året fremført, at vindkraft bør være med mindst 50% lokalt ejerskab, laugsejet og/eller kommunalt, og at der ikke bør være flere havmølleudbud - i stedet bør der være en havmølletarif, der jævnligt reguleres, så vi kan få en jævn udbygning med havmøller. En stor del af VedvarendeEnergis politiske arbejde er at kommentere aktuel energipolitik, når f.eks. Energistyrelsen eller Klima-og Energiministeriet sender forskellige forslag i høring. Desuden deltager VedvarerendeEnergi i Klima-og Energiministeriets energispecialudvalg, der diskuterer EU-sager og klimaforhandlinger og vi er med i 92-gruppen, hvor miljø-og udviklingsorganisationer koordinerer den politiske indsats, også på klima-og energiområdet. Endelig er vi begyndt at forberede en indsats for VE og grønne løsninger den kommende valgkamp. 6

7 Energibesparelser, transport og solenergi Energitjenesten er den vores største aktivitet i Danmark med ca. 50 ansatte på 9 lokale Energitjenester fordelt i hele landet og med VedvarendeEnergis sekretariat som fællesekretariat. Kerneydelsen er en gratis og uvildig energirådgivning til alle danskere. I 2010 fastholdt Energitjenesten sit flotte niveau fra 2009 med omkring besøgende på hjemmesiden og ca direkte henvendelser. Ud over Energitjenesten, har VedvarendeEnergi været engageret i et projekt rettet imod små og mellemstore erhvervsvirksomheder, i skoleprojektet Klimakaravanen og i solenergiprojekter. Energibesparelser i øjenhøjde Energitjenesten er efterhånden blevet efterspurgt i medierne også på TV. Den flotte eksponering i 2009 i TV2 s Go morgen Danmark og DRs Klimaignoranterne, blev i 2010 fulgt op af en række programmer på TV2 Øst, hvor Energitjenesten var storleverandør til udsendelser om vinduer, transport, el-forbrug, varmepumper, solenergi, osv. Man kan se udsendelserne på På DR2 var Energitjenesten med i flere udsendelser af Gør Danmark Grønnere, hvor viden om energibesparelser og vedvarende energi blev formidlet kompetent og korrekt i øjenhøjde. Nye tiltag i Energitjenesten I 2010 startede et nyt initiativ på transportområdet med I 2010 startede et nyt initiativ på transportområdet med tilskud fra Vejdirektoratet. Grøn mobilitet blev skudt i gang med et videnssamarbejde med en række Agenda 21 centre samt Odense Kommune, som er foregangskommune på området. Grøn Mobilitet er indtil videre en 2-årig indsats som skal ændre danskernes transportvaner. Men håbet er, at det er starten på en permanent indsats inden for transport. En stor aktør indenfor energioplysning, Elsparefonden, blev i 2010 omdannet til Center for Energibesparelser, der nu ud over elforbrug også skal dække varmeforbruget. Der forventes meget af samarbejdet med det nye center. I 2010 blev det tidligere Koordinationsudvalg erstattet af det uafhængige, rådgivende organ: Energisparerådet. Energitjenesten er repræsenteret v. Marianne Bender, der sammen med de andre rådsmedlemmer skal rådgive Klimaog energiministeren og Energistyrelsen i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af en samlet koordineret besparelsesindsats, herunder Center for Energibesparelsers arbejde. ESCO energieffektivisering i små og mellemstore erhvervsvirksomheder Sammen med DS Håndværk & Industri har VedvarendeEnergi været med til at sikre medarbejderinddragelse i energispareaktiviteter i 8 SME ere. Besparelserne, der er gennemført, tæller alt fra nedlukning af maskiner, når de ikke anvendes til udskiftning af kompressorer og nye belysningsanlæg. Projektet afsluttes i juni

8 ...Klimakaravanen, Sol i Skive og Sol på Bornholm Klimakaravanen Klimakaravanen har været et tilbud til folkeskolens klasser siden Gennem et heldagsbesøg på skolen med en speciel klimabus har de unge lært om energi og klima gennem konkrete forsøg og debatskabende aktiviteter. I alt er det blevet til næsten 200 skolebesøg. I 2010 blev 40 skoler besøgt og tilbagemeldingerne har som de forrige år været meget positive. Fremover vil Klimakaravanen blive en integreret del af Energitjenestens skoleindsats, Skolernes EnergiForum. Sol i Skive Det bugner med solcelleanlæg på skoler og institutioner i Skive. I alt 1,2 megawatt solceller giver nu kommunen grøn strøm svarende til ca. 250 enfamiliehuses elforbrug. VedvarendeEnergi er ansvarlig for presse- og informationsindsatsen og har blandt andet fået optrykt plakater og faktaark om anlæggene. Materialet er placeret ude på de enkelte skoler og institutioner. Sol på Bornholm I 2010 har VedvarendeEnergi sammen med Energitjenesten Bornholm planlagt en større pr-kampagne til foråret 2011, der skal få bornholmske husejere til at investere i solceller. Kampagnen opererer med flere platforme, blandt andet inspirationsoplæg i grundejer- og borgerforeninger, annoncekampagne i medier, inspirationskursus for de godkendte elinstallatører på øen m.v. Målet er, at Bornholm inden for et par år har 2 megawatt solceller på hustagene. 8

9 International afdeling på vej til fast aftale med Danida Arbejdet med en 3-årig programaftale med Danida har præget året i den internationale afdeling. Programmet er bygget op om to tematiske områder: bæredygtig energi og bymiljø med aktiviteter i de 4 lande vi arbejder i, Mozambique, Mali, Kenya og Vietnam. Danidas konsulenter foretog en vurdering af programmets indhold samt organisationens kapacitet og vurderingen var meget positiv. Programforslaget indstilles til godkendelse med start 1. juli Større integration af den danske og internationale afdeling Arbejdet med programaftalen har blandt andet sat fokus på, hvorledes vi skaber bedre synergi mellem den danske og den internationale afdeling. Vi skal arbejde for en sammenkædning af dagsordenen for vores arbejde i Nord (vores store forbrug og vores ødelæggende energiproduktion) med den i Syd (eliminering af de værste effekter af vores umådeholdne energiforbrug, klimadagsordenen). Tilsyn og støtte til projekter og partnere Som en vigtig del af arbejdet hen imod en programaftale afsluttede vi i august et 2-årigt forløb, hvor vores afrikanske partnere har udviklet og vedtaget en organisatorisk plan for udviklingen af deres organisation. Planerne er et vigtigt instrument i samarbejdet mellem os og vores partnere. Status på projekterne: Mali Projektområdet blev i juli udvidet fra 13 til 24 landsbyer. Fokus er stadig på udarbejdelse og gennemførelse af miljø- og udviklingsplaner, der fokuserer på en mere bæredygtig udnyttelse af skovressourcer, samt bekæmpelse af kommerciel skovhugst ved at støtte alternative indkomstmuligheder. Mozambique 1. fase af projektet i Sofala gennemført og en ny fase fortsætter de mange initiativer inden for produktion af energieffektive komfurer, etablering af PV systemer på skoler og hos private, træplantning, samt planlægning og rådgivning fra 3 energicentre. 1. fase af bymiljøprojektet i Maputo er afsluttet og en ny fase indledes i Fokus er fortsat på forbedring af toiletfaciliteter som støttes af midler fra beboernes egen opsparinger og bistand fra projektet. Kenya Vores to bymiljøprojekter i henholdsvis Kisumu og i Kibera, Nairobi har kørt på fuld kraft i I Kisumu er beboerne i de tre slumområder nu organiseret i bydelsgrupper, der planlægger og prioriterer hvilke miljøprojekter, der skal gennemføres. Vi har støttet byggeriet af et bio-center, der indeholder 20 toiletter, hvor affaldet komposteres i en underjordisk dome og gassen udnyttes i den nærliggende skole. I Kibera har vi trænet lærere på tre skoler inden for miljø og community 9

10 arbejde. Lærere og elever skal nu sammen med forældregrupper planlægge og gennemføre miljøprojekter. Samtidig skal der etableres bio-centre (fællestoiletter) på skolerne. I Bio-centrene etableres der endvidere et IT- center, hvor eleverne kan kommunikere med skolebørn fra 10 danske skoler om miljøforhold, lokale såvel som globale, samt andre emner, der optager børn i klasse. Projektet har modtaget midler fra overskuddet fra Børnenes U-landskalender Vietnam Hanoi-projektet forsætter i 2 nye distrikter med gennemførelse af miljøprojekter inden for vand, dræn og affaldsindsamling. I Ha Nam, 60 km syd for Hanoi, er projektet nu i implementeringsfasen, hvor det etableres kompost- og affaldsløsninger, bæredygtige energiprojekter og spildevandsrensning. Projekterne gennemføres i et samarbejde mellem lokale miljøgrupper og lokale myndigheder. Nye områder i vil betyde fortsat arbejde på en integration af det danske og internationale arbejde inden for den nye strategis mål, konsolidering af programmet og tilrette det igangværende projektarbejde til programmet, afsøge nye internationale samarbejdsmuligheder og afsøge mulighederne for nye finansieringsmuligheder blandt andet gennem EU og et CSR samarbejde. 10

11 Informations arbejdet For at få mest mulig synergi og synlighed ud af vores arbejde, har informationsarbejdet i VedvarendeEnergi været koordineret af en tværgående Infogruppe siden 2009 Presse og medier I pressearbejdet har vi har haft held til at få flere debatindlæg og læserbreve i blandt andet Politiken, Information og Weekendavisen. På TV fik vi gjort opmærksom på os selv gennem DR2-programmet Danmark ser grønt, som fokuserede på grøn teknologi. Gunnar Boye Olesen repræsenterede VedvarendeEnergi i programmerne. Årets VedvarendeEnergi-dag fik også en flot pressedækning med dobbelt så meget omtale som året før. I Energitjenestens regi har det været tydeligt, at pressemeddelelser med forbrugerkritisk vinkel har stor gennemslagskraft. Således gik en pressemeddelelse om dårlig rådgivning, når folk køber varmepumper, rundt blandt en lang række medier i januar måned. Over 500 gange blev Energitjenesten i øvrigt nævnt i medierne i sidste kvartal 2010, hvilket er rekord. Hjemmeside VedvarendeEnergi lancerede til VE-dagen 2010 sin nye hjemmeside Hjemmesiden blev dermed, sammen med det øvrige markedsføringsmateriale, til VE- dagen 2010, startskuddet på brugen af VedvarendeEnergis nye visuelle identitet. Ud over at hjemmesiden har fået et nyt grafisk udtryk, har den også skiftet platform til et CMS system som hedder Joomla. Joomla er open source, det er stort set gratis at bruge og udvikles og opdateres hele tiden af entusiastiske it-programmører. Hjemmesiden skal være færdig i Det næste store projekt er Energitjenestens hjemmeside, der skal over i samme system og samtidig står foran en omfattende renovering bl.a. på baggrund af ny viden fra en brugerundersøgelse. Tidsskriftet Vedvarende Energi & Miljø Vedvarende Energi og Miljø er både medlemsblad og tidsskrift for emnerne: vedvarende energi, energibesparelser og miljø. Tidsskriftet har et oplag på Med fokusnumre om Klima og Kina, Byfornyelse og renovering, Atomkraft, og Barrierer for hr. og fru Danmark, har tidsskriftet dækket sit emneområde bredt og idérigt i Et nyt tiltag er en fast artikel, som har mulighed for at komme bredere ud og blive anvendt i andre medier. En kioskbasker kalder vi det. Det har i 2010 været artikler om Flygtningeskibet, om VELFACs testhus i Lystrup, om pensionskassernes medansvar for olieudvindingen fra tjæresand i Canada, sammenligning af CO2-regnskaber fra Randers, Timbukto og Illulissat, og Grøn uorden. Vi har i 2010 opfyldt vores mission om at have en artikel med fra vores internationale engagementer i hvert eneste nummer. Det har betydet interview med Dorcas Otieno fra Kenya, Dagligdag i Vietnam, En pose at skide i om en svensk plasticpose afprøvet i Kiberas slum i Kenya og om Svedjebrug i Mozambique. 11

12 Omsætning En organisation i vækst mio 23,7 29,9 32,7 Økonomiske nøgletal Egenkapital: 1,06 mio pr. 31.dec 2010 Indtægter 2010 Danida 10,4 Øvrige internationale donorer 1,4 Private midler og gaver 0,9 Energisparepuljen 17,1 Små projekter DK 2,1 Øvrige DK 0,8 I alt 32,7 Udgifter 2010 Internationale projekter 10,2 Øvrige internationale aktiviteter 1,6 Vedvarende Energi & Miljø 0,6 Energisparepuljen 17,1 Små projekter DK 1,8 Øvrige DK 1,4 I alt 32,3 12

Kolofon. Udgiver VedvarendeEnergi Klosterport 4E, 1.sal 8000 Aarhus c 8676 0444 www.ve.dk. Redaktør Lene Nørris Jensen

Kolofon. Udgiver VedvarendeEnergi Klosterport 4E, 1.sal 8000 Aarhus c 8676 0444 www.ve.dk. Redaktør Lene Nørris Jensen Årsrapport 2011 Kolofon Udgiver VedvarendeEnergi Klosterport 4E, 1.sal 8000 Aarhus c 8676 0444 www.ve.dk Redaktør Lene Nørris Jensen Foto: Hans Christian Jacobsen Forside samt side 8, 12, 13 Jakob Dall

Læs mere

E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG I T J E N E S T E N

E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG ITJENESTEN Indhold 4 Energitjenesten en succeshistorie 5 Spørg om energi 9 Skolernes EnergiForum 13 Håndværkernes EnergiForum 17 Grønne Diplomer 21 Hvor kommer pengene fra 22 Velkommen til Energitjenesten

Læs mere

E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG I T J E N E S T E N

E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG I T J E N E S T E N E NERGIT JENESTEN Indhold 4 Energitjenesten en succeshistorie 5 Spørg om energi 9 Skolernes EnergiForum 13 Håndværkernes EnergiForum 17 Grønne Diplomer 21 Hvor kommer pengene fra 22 Velkommen til Energitjenesten

Læs mere

E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG I T J E N E S T E N

E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG ITJENESTEN Indhold 4 en succeshistorie 5 Spørg om energi 9 Skolernes EnergiForum 13 Håndværkernes EnergiForum 17 Grønne Diplomer 21 Hvor kommer pengene fra 22 Velkommen til i fremtiden 23 Den

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Samt udarbejdelse af plan for etablering af et landsdækkende markedsføringsnetværk - med afsæt i 950 boliger i Fløng Nye vinduer og døre E erisolering

Læs mere

Andedammen. Internt nyhedsbrev for Energitjenesten August 2012

Andedammen. Internt nyhedsbrev for Energitjenesten August 2012 Andedammen Internt nyhedsbrev for Energitjenesten August 2012 Energitjenestens fremtid Energitjenesten er en succes. Vi er anerkendt som en seriøs aktør, og kunderne efterspørger vores ydelser i stigende

Læs mere

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 dfs@dfs.dk - www.dfs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Bestyrelsens

Læs mere

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Årsmødehæfte foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Papirer til Enhedslistens årsmøde 1.-1. maj Dette indstik indeholder de første papirer til Enhedslistens

Læs mere

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet November 2011 1 2 Forord Formålet med denne evaluering af Videncenter for energibesparelser i bygninger

Læs mere

FRI ÅRSBERETNING 2013

FRI ÅRSBERETNING 2013 Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI Indholdsfortegnelse FRI en forening, der både lytter og bliver lyttet til...04 Konjunktur: Omsætningen når nye højder...06 fri skal præge ny udbudslov og AB-system....08

Læs mere

Bud til Klimakommissionen Samlet rapport fra Alt4Kreativ A/S

Bud til Klimakommissionen Samlet rapport fra Alt4Kreativ A/S LBs Indhold 10 byer 10 bud Bud til Klimakommissionen Samlet rapport fra Indledning... 2 Rapportens opbygning... 3 Gennemgående temaer og spørgsmål... 4 1. Adfærd... 9 2. Boliger... 11 3. Erhvervsliv...

Læs mere

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Favrskov Kommune forstærker klimaarbejdet Forord...3 Indledning...4 Internationale og nationale mål...6 Mål, forbrug og CO 2 -udledning...8 Indhold i

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Grønne veje til vækst. Inspiration til kommunale tiltag

Grønne veje til vækst. Inspiration til kommunale tiltag Grønne veje til vækst Inspiration til kommunale tiltag Indhold Grønne veje til vækst i kommunerne Grønne veje til vækst i kommunerne Grønne veje til vækst............................ 3 Stadig potentiale

Læs mere

Forord. Denne rapport beskriver Fredericia Kommunes erfaringer fra deltagelsen i etrans. Peter Krongaard-Kruse, projektejer, Natur & Miljø

Forord. Denne rapport beskriver Fredericia Kommunes erfaringer fra deltagelsen i etrans. Peter Krongaard-Kruse, projektejer, Natur & Miljø Forord Vi kan hurtigt blive enige om, at vækst er godt for samfundet og vores økonomi. Men en del af den vækst, vi går ind for, kan på længere sigt medføre uoprettelig skade på vores miljø og klima. Derfor

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Indhold. Friluftsliv for alle 1. Målsætninger 2007-2010 2. Friluftspolitik i kredsene 6. Indsatsområder 8. Formidling og aktivitet 10

Indhold. Friluftsliv for alle 1. Målsætninger 2007-2010 2. Friluftspolitik i kredsene 6. Indsatsområder 8. Formidling og aktivitet 10 Årsberetning 2007 Indhold Friluftsliv for alle 1 Målsætninger 2007-2010 2 Friluftspolitik i kredsene 6 Indsatsområder 8 Formidling og aktivitet 10 Vækst i internationalt arbejde 14 Partnerskaber og grønne

Læs mere

Nye muligheder med et CO2-regnskab

Nye muligheder med et CO2-regnskab Nye muligheder med et CO2-regnskab Nyhedsbrev nr. 56 Maj 2009 Reduktion i CO2 udslippet er for alvor kommet på den politiske dagsorden. Der er bl.a. et af de centrale omdrejningspunkter for den klimaaftale

Læs mere

Regionale miljønetværk og grønne job

Regionale miljønetværk og grønne job Erfaringer fra evalueringen af Den Grønne Jobpulje Regionale miljønetværk og grønne job Center for Alternativ Samfundsanalyse Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) har skrevet dette hæfte om projekter,

Læs mere

Forprojekt Fremme af energibesparelser og vedvarende energi i offentlige og private bygninger i Region Syddanmark via støtte fra EU s ELENA-ordning

Forprojekt Fremme af energibesparelser og vedvarende energi i offentlige og private bygninger i Region Syddanmark via støtte fra EU s ELENA-ordning Rapport til Region Syddanmark, december 2012 Region Syddanmark Forprojekt Fremme af energibesparelser og vedvarende energi i offentlige og private bygninger i Region Syddanmark via støtte fra EU s ELENA-ordning

Læs mere

Klima og Energi Strategi 2029

Klima og Energi Strategi 2029 Klima og Energi Strategi 2029 2 Forord Hermed foreligger Skive Kommunes Strategiplan 2029 for Klima og Energi. Strategien ud-springer af den vision, som Byrådet fastsatte allerede i 2008 om at blive CO2-neutral

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere

Grønne job fremmer udvikling af bæredygtig turisme

Grønne job fremmer udvikling af bæredygtig turisme Erfaringer fra evalueringen af Den Grønne Jobpulje Grønne job fremmer udvikling af bæredygtig turisme Center for Alternativ Samfundsanalyse Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) har skrevet dette

Læs mere

Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011

Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011 Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011 Friluftsrådet Scandiagade 13 2450 København SV Tlf. 33 79 00 79 Fax 33 79 01 79 fr@friluftsraadet.dk www.friluftsraadet.dk Kredssektionen Tlf. 33 28 04 17 kreds@friluftsraadet.dk

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2014. Øget fokus på gas til transport

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2014. Øget fokus på gas til transport Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2014 Øget fokus på gas til transport G a s t i l t r a n s p o r t Nordjyllands Trafik har indsat seks nye biogasbusser på rute 73 mellem Aalborg og Frederikshavn.

Læs mere

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC)

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Dansk Arkitektur Center Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Oktober 2009 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Evalueringens formål... 4 1.2 Læsevejledning... 5 1.3 Kort om DAC... 6 2 Konklusioner og anbefalinger...

Læs mere

Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING

Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING 2013 2 Forord Spændende og travlt år for Business Center Bornholm 2013 var et både spændende og travlt år for Business Center

Læs mere

Kære læsere I DECEMBER KAN DU BL.A. LÆSE: Har frøen, fulgen og fisken nu også fået det bedre? Formandens leder

Kære læsere I DECEMBER KAN DU BL.A. LÆSE: Har frøen, fulgen og fisken nu også fået det bedre? Formandens leder NYHEDSBREV FOR MILJØSAMARBEJDET GREEN CITIES DECEMBER 2010 Kære læsere Energirenoveringer kunne løfte klimaindsatsen Da statsminister Lars Lykke Rasmussen den 5. oktober åbnede folketinget, var det blandt

Læs mere