VedvarendeEnergi. Synlighed og konkrete tiltag. Vi er enige om målet; mere handling tak! " Et godt år for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VedvarendeEnergi. Synlighed og konkrete tiltag. Vi er enige om målet; mere handling tak! " Et godt år for"

Transkript

1 Årsrapport 2010

2 Indhold Contents Et godt år for VedvarendeEnergi 3 SEK og OVE blev til VedvarendeEnergi 4 Aktive lokale foreninger med spændende arrangementer 5 Ny styrke til det politiske arbejde 6 Energibesparelser, transport og solenergi 7...Klimakaravanen, Sol i Skive og Sol på Bornholm 8 International afdeling på vej til fast aftale med Danida 9 Informationsarbejdet 11 Økonomiske nøgletal 12 2

3 Et godt år for VedvarendeEnergi var et år med en klimakommission, der fremlagde et forslag til hvordan Danmark kan 2010 overgå til 100% vedvarende energi og dermed befæstede kommissionen denne målsætning i den officielle danske energipolitik var også et år, hvor OVE og SEK blev til VedvarendeEnergi, et år, hvor vores internationale arbejde kvalificerede sig til en fast rammeaftale med Danida, og et år hvor Energitjenesten fastholdte sin flotte succes, som en af de vigtigste energispareindsatser i Danmark var på mange måder et godt år for VedvarendeEnergi. Vi er enige om målet; mere handling tak! Det er ikke længere en politisk dagsorden om 100% vedvarende energi, vi skal kæmpe for. Den dagsorden har vi. Men2010 var desværre også et år, hvor det manglende politiske mod blev udstillet med en meget uambitiøs dansk VE-handlingsplan og en alt for dyr havmøllepark ved Anholt. Vi har en statsminister, der udtaler, at Danmark skal være fri for fossile brændsler, men regeringen har stadig ikke vist, hvordan målet skal nås. Vores opgave i VedvarendeEnergi handler om at anvise, HVORDAN 100% vedvarende energi skal implementeres og i at presse på for at omstillingen sker HURTIGERE end nu. Skal vi nå målet om en temperaturstigning under 2 grader, så haster det. Danmark kan ikke gøre det alene, siger de nej, det er rigtigt, men vi kan vise, hvordan både vi og andre lande kan tage fat på de mange udfordringer. Derfor skal vi også i VedvarendeEnergi sætte os nogle meget konkrete og synlige mål i vores strategi. Synlighed og konkrete tiltag Det handler bl.a. om helt konkrete projekter om eksempelvis dybe energirenoveringer, eller projekter, der muliggør at vi kan satse markant på en decentral udbygning af energiforsyningen med lokalt engagement. Vi skal også i handling tage fat på transportområdet, hvor vi skal demonstrere løsningsmuligheder, der sikrer mobilitet samtidig med at transporten bliver bæredygtig. Vi skal ikke længere bare kæmpe for disse ting rpolitisk vi skal sikre at vores vision bliver udmøntet i konkrete projekter. I det globale perspektiv skal vi have fokus ikke bare på klimaforandringer og CO2, men også klimaforandringernes konsekvenser, der rækker endnu videre end de pludselige naturkatastrofer, som nyhedsmedierne er gode til at formilde: Nemlig de forhold, som langsomt, men sikkert ændres, og som betyder at store befolkningsgrupper bliver udsat for vand- og fødevaremangel. Klimaforandringerne i sig selv er en katastrofe for store befolkningsgrupper. VedvarendeEnergis opgave er at synliggøre dette for den danske befolkning, og bidrage til globale løsninger ved at demonstrere dem i Danmark og formidle vores viden til de lande, vi arbejder i. Formand Marianne Bender 3

4 SEK og OVE blev til VedvarendeEnergi Ved generalforsamlingen den 10. april 2010 overtog Organisationen for Vedvarende Energi (OVE) de aktiviteter og forpligtelser, der tidligere blev varetaget af Samvirkende Energi- og Miljøkontorer (SEK). Den 21. august 2010 blev det nye navn, VedvarendeEnergi, enstemmigt vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling på Borups Højskole i København. Baggrunden for sammenlægningen af de to foreninger har været et ønske om større synergi i aktiviteterne, større synlighed og dermed på sigt flere medlemmer. SEK s tidligere paraplyfunktion for de lokale foreninger varetages af foreningsafdelingen i VedvarendeEnergi, mens det overordnede ansvar for Energitjenesten, der tidligere blev forvaltet af Fællesudvalget (FU) med repræsentanter fra OVE og SEK, nu ligger hos VedvarendeEnergis bestyrelse. Som et nyt tiltag har hver afdeling i VedvarendeEnergi en følgegruppe, der består af medlemmer, ansatte, repræsentanter fra bestyrelsen og ressourcepersoner udefra. Følgegrupperne har ikke beslutningskompetence men fungerer som sparringspartner og tænketank for afdelingerne og er samtidig bindeled mellem afdeling og bestyrelse. Bestyrelse Forening Politik Energitjenesten International Ny organisationsstruktur VedvarendeEnergi er nu organiseret i fire afdelinger: Foreningsafdelingen, der varetager medlemsfunktioner for medlemmer af VedvarendeEnergi og de lokale energi- og miljøforeninger. Den politiske afdeling, der står for udarbejdelse af politiske strategier samt kontakt til politikere og netværk. Energitjenesten, der varetager projektaktiviteter i Danmark, og den internationale afdeling, der varetager projekter uden for Danmark, primært i udviklingslande. Fusionen fremover Fusionen har været et stort skridt fremad for en større sammenhæng i bevægelsen både holdningsmæssigt og organisatorisk. Fremover ligger der et stort arbejde i at udnytte det store potentiale for samarbejde og synergieffekter mellem f.eks. lokale foreninger og det internationale arbejde, som VedvarendeEnergi har. 4

5 Aktive lokale foreninger med spændende arrangementer december 2010 havde VedvarendeEnergi 19 lokale energi- I og miljøforeninger tilknyttet. Godt halvdelen har haft tre eller flere aktiviteter i 2010, og i 2011 er der planlagt mindst ligeså mange. Aktiviteterne spænder bredt fra deltagelse på energimesser, over medlemsudflugter til vindmøller og til medvirken til miljørigtig efterisolering af det lokale forsamlingshus. Generelt har særligt kurser og information om solceller trukket mange deltagere. En enkelt forening, Vestsjællands Energi- og Miljøforening, har valgt at nedlægge sig, efter at ildsjælen Peter Djurtoft døde i foråret Tre foreninger i syddanmark har ligget stille i en periode, men overvejer at fusionere for atter at kunne lave aktiviteter i området. I løbet af 2010 er der med jævne mellemrum udsendt nyhedsbreve til foreningerne. Siden september 2010 stort set månedligt. De lokale foreninger nu en del af VedvarendeEnergi Sammenlægningen af SEK og OVE har givet en gode synergieffekter. Helt konkret kan foreningsafdelingen trække direkte på flere kompetencer blandt VedvarendeEnergis ansatte: layouter, it medarbejder, bogholder mm. Langt vigtigere er det dog, at arbejdet med de lokale foreninger kan koordineres med arbejdet i de øvrige afdelinger og den nationale indsats. Årets Vedvarende Energi dag var et godt eksempel på en event/kampagne, der i høj grad skabte synergi mellem lokalforeningsarbejdet, VedvarendeEnergi International og Energitjenesten. 10 foreninger deltog med 20 arrangementer fordelt over hele landet. Halvdelen var åbenthus-arrangementer, resten var større eller mindre torvearrangementer. Organisering og strategi Siden september har foreningsafdelingen haft en følgegruppe bestående af: Lotte Holmberg Rasmussen, Anders Andersen, Julius Nielsen og Henning Bo Madsen. Følgegruppen har afholdt to meget konstruktive møder i 2010, hvor man har taget sig af de løbende ting i afdelingen, men hvor man også har arbejdet med forslag til indsatsområder og aktiviteter. En del af følgegruppens arbejde har desuden været at udarbejde afdelingens bidrag til den fælles strategi. Et gennemgående spørgsmål har været, hvordan der skal tages fat i medlemsproblematikken. Vi vil gerne tiltrække flere yngre medlemmer. Vi har derfor planer om at tilbyde praktikpladser/frivilligt arbejde i forbindelse med aktiviteter som fx Vedvarende Energi-dag, aktionsgrupper og vi satser på at etablere en ungdomsafdeling. Der er desuden indledt samtaler med gymnasier, erhvervsskoler, arkitektskolen og ingeniørhøjskolen i Århus, for at klarlægge, hvorledes der kan skabes et samarbejde mellem foreninger og uddannelsesinstitutioner rundt i landet. Samtidig sætter vi fokus på,hvad vi konkret kan bruge hinanden til. 5

6 Ny styrke til det politiske arbejde VedvarendeEnergihar reorganiseret indsatsen for at overbevise både politikere og andre om at gennemføre en hurtig overgang til vedvarende energi. Bestyrelsens arbejde er blevet suppleret med en politisk koordinator, ansat 10 timer/ uge, en politisk følgegruppe, og støtte fra sekretariatets infogruppe. Den politiske følgegruppe har holdt to møder i løbet af året, og dens medlemmer kommenterer jævnligt politiske forslag og ideer, som VedvarendeEnergi arbejder med. Forsat arbejde med energivisionen Energivisionen fra 2009 er fortsat en hjørnesten i VedvarendeEnergis politiske arbejde: Danmark kan stadig nå at få en 100% vedvarende energiforsyning i I 2010 har vi udvidet energivisionen med 7 scenarier, der viser hvordan 100% vedvarende energi i 2030 kan lade sig gøre med forskelligt forbrug af biomasse og forskellige investeringer i vindkraft. Hermed viser vi, at det er muligt at nå 100% vedvarende energi med f.eks. mindre biomasse end der bruges i dag, kombineret med MW vindkraft eller alternativt en del mere dansk biomasse og MW vindkraft. Vi arrangerede et større seminar på Christiansborg 27/9, hvor vi præsenterede den opdaterede energivision dagen før Klimakommission kom med sin rapport. Desuden præsenterede vi energivisionen ved flere arrangementer inklusiv et velbesøgt arrangement i Aalborg, arrangeret af Energitjenesten Nordjylland i samarbejde med Ingeniørforeningen i Danmark (IDA). Transport og vindkraft Landsmødet 2010 prioriterede transport og vindkraft som politiske fokusområder for VedvarendeEnergi. For transport har vi indledt et samarbejde med grønne transportorganisationer som NOAH trafik, Rådet for Bæredygtig Trafik og Jyder mod Overflødige Motorveje, og vi har arbejdet med et forslag til et lokalt trafikprojekt for demonstration af omstilling til en mere grøn transport i en lille by/stor landsby. For vindkraft har vi igennem året fremført, at vindkraft bør være med mindst 50% lokalt ejerskab, laugsejet og/eller kommunalt, og at der ikke bør være flere havmølleudbud - i stedet bør der være en havmølletarif, der jævnligt reguleres, så vi kan få en jævn udbygning med havmøller. En stor del af VedvarendeEnergis politiske arbejde er at kommentere aktuel energipolitik, når f.eks. Energistyrelsen eller Klima-og Energiministeriet sender forskellige forslag i høring. Desuden deltager VedvarerendeEnergi i Klima-og Energiministeriets energispecialudvalg, der diskuterer EU-sager og klimaforhandlinger og vi er med i 92-gruppen, hvor miljø-og udviklingsorganisationer koordinerer den politiske indsats, også på klima-og energiområdet. Endelig er vi begyndt at forberede en indsats for VE og grønne løsninger den kommende valgkamp. 6

7 Energibesparelser, transport og solenergi Energitjenesten er den vores største aktivitet i Danmark med ca. 50 ansatte på 9 lokale Energitjenester fordelt i hele landet og med VedvarendeEnergis sekretariat som fællesekretariat. Kerneydelsen er en gratis og uvildig energirådgivning til alle danskere. I 2010 fastholdt Energitjenesten sit flotte niveau fra 2009 med omkring besøgende på hjemmesiden og ca direkte henvendelser. Ud over Energitjenesten, har VedvarendeEnergi været engageret i et projekt rettet imod små og mellemstore erhvervsvirksomheder, i skoleprojektet Klimakaravanen og i solenergiprojekter. Energibesparelser i øjenhøjde Energitjenesten er efterhånden blevet efterspurgt i medierne også på TV. Den flotte eksponering i 2009 i TV2 s Go morgen Danmark og DRs Klimaignoranterne, blev i 2010 fulgt op af en række programmer på TV2 Øst, hvor Energitjenesten var storleverandør til udsendelser om vinduer, transport, el-forbrug, varmepumper, solenergi, osv. Man kan se udsendelserne på På DR2 var Energitjenesten med i flere udsendelser af Gør Danmark Grønnere, hvor viden om energibesparelser og vedvarende energi blev formidlet kompetent og korrekt i øjenhøjde. Nye tiltag i Energitjenesten I 2010 startede et nyt initiativ på transportområdet med I 2010 startede et nyt initiativ på transportområdet med tilskud fra Vejdirektoratet. Grøn mobilitet blev skudt i gang med et videnssamarbejde med en række Agenda 21 centre samt Odense Kommune, som er foregangskommune på området. Grøn Mobilitet er indtil videre en 2-årig indsats som skal ændre danskernes transportvaner. Men håbet er, at det er starten på en permanent indsats inden for transport. En stor aktør indenfor energioplysning, Elsparefonden, blev i 2010 omdannet til Center for Energibesparelser, der nu ud over elforbrug også skal dække varmeforbruget. Der forventes meget af samarbejdet med det nye center. I 2010 blev det tidligere Koordinationsudvalg erstattet af det uafhængige, rådgivende organ: Energisparerådet. Energitjenesten er repræsenteret v. Marianne Bender, der sammen med de andre rådsmedlemmer skal rådgive Klimaog energiministeren og Energistyrelsen i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af en samlet koordineret besparelsesindsats, herunder Center for Energibesparelsers arbejde. ESCO energieffektivisering i små og mellemstore erhvervsvirksomheder Sammen med DS Håndværk & Industri har VedvarendeEnergi været med til at sikre medarbejderinddragelse i energispareaktiviteter i 8 SME ere. Besparelserne, der er gennemført, tæller alt fra nedlukning af maskiner, når de ikke anvendes til udskiftning af kompressorer og nye belysningsanlæg. Projektet afsluttes i juni

8 ...Klimakaravanen, Sol i Skive og Sol på Bornholm Klimakaravanen Klimakaravanen har været et tilbud til folkeskolens klasser siden Gennem et heldagsbesøg på skolen med en speciel klimabus har de unge lært om energi og klima gennem konkrete forsøg og debatskabende aktiviteter. I alt er det blevet til næsten 200 skolebesøg. I 2010 blev 40 skoler besøgt og tilbagemeldingerne har som de forrige år været meget positive. Fremover vil Klimakaravanen blive en integreret del af Energitjenestens skoleindsats, Skolernes EnergiForum. Sol i Skive Det bugner med solcelleanlæg på skoler og institutioner i Skive. I alt 1,2 megawatt solceller giver nu kommunen grøn strøm svarende til ca. 250 enfamiliehuses elforbrug. VedvarendeEnergi er ansvarlig for presse- og informationsindsatsen og har blandt andet fået optrykt plakater og faktaark om anlæggene. Materialet er placeret ude på de enkelte skoler og institutioner. Sol på Bornholm I 2010 har VedvarendeEnergi sammen med Energitjenesten Bornholm planlagt en større pr-kampagne til foråret 2011, der skal få bornholmske husejere til at investere i solceller. Kampagnen opererer med flere platforme, blandt andet inspirationsoplæg i grundejer- og borgerforeninger, annoncekampagne i medier, inspirationskursus for de godkendte elinstallatører på øen m.v. Målet er, at Bornholm inden for et par år har 2 megawatt solceller på hustagene. 8

9 International afdeling på vej til fast aftale med Danida Arbejdet med en 3-årig programaftale med Danida har præget året i den internationale afdeling. Programmet er bygget op om to tematiske områder: bæredygtig energi og bymiljø med aktiviteter i de 4 lande vi arbejder i, Mozambique, Mali, Kenya og Vietnam. Danidas konsulenter foretog en vurdering af programmets indhold samt organisationens kapacitet og vurderingen var meget positiv. Programforslaget indstilles til godkendelse med start 1. juli Større integration af den danske og internationale afdeling Arbejdet med programaftalen har blandt andet sat fokus på, hvorledes vi skaber bedre synergi mellem den danske og den internationale afdeling. Vi skal arbejde for en sammenkædning af dagsordenen for vores arbejde i Nord (vores store forbrug og vores ødelæggende energiproduktion) med den i Syd (eliminering af de værste effekter af vores umådeholdne energiforbrug, klimadagsordenen). Tilsyn og støtte til projekter og partnere Som en vigtig del af arbejdet hen imod en programaftale afsluttede vi i august et 2-årigt forløb, hvor vores afrikanske partnere har udviklet og vedtaget en organisatorisk plan for udviklingen af deres organisation. Planerne er et vigtigt instrument i samarbejdet mellem os og vores partnere. Status på projekterne: Mali Projektområdet blev i juli udvidet fra 13 til 24 landsbyer. Fokus er stadig på udarbejdelse og gennemførelse af miljø- og udviklingsplaner, der fokuserer på en mere bæredygtig udnyttelse af skovressourcer, samt bekæmpelse af kommerciel skovhugst ved at støtte alternative indkomstmuligheder. Mozambique 1. fase af projektet i Sofala gennemført og en ny fase fortsætter de mange initiativer inden for produktion af energieffektive komfurer, etablering af PV systemer på skoler og hos private, træplantning, samt planlægning og rådgivning fra 3 energicentre. 1. fase af bymiljøprojektet i Maputo er afsluttet og en ny fase indledes i Fokus er fortsat på forbedring af toiletfaciliteter som støttes af midler fra beboernes egen opsparinger og bistand fra projektet. Kenya Vores to bymiljøprojekter i henholdsvis Kisumu og i Kibera, Nairobi har kørt på fuld kraft i I Kisumu er beboerne i de tre slumområder nu organiseret i bydelsgrupper, der planlægger og prioriterer hvilke miljøprojekter, der skal gennemføres. Vi har støttet byggeriet af et bio-center, der indeholder 20 toiletter, hvor affaldet komposteres i en underjordisk dome og gassen udnyttes i den nærliggende skole. I Kibera har vi trænet lærere på tre skoler inden for miljø og community 9

10 arbejde. Lærere og elever skal nu sammen med forældregrupper planlægge og gennemføre miljøprojekter. Samtidig skal der etableres bio-centre (fællestoiletter) på skolerne. I Bio-centrene etableres der endvidere et IT- center, hvor eleverne kan kommunikere med skolebørn fra 10 danske skoler om miljøforhold, lokale såvel som globale, samt andre emner, der optager børn i klasse. Projektet har modtaget midler fra overskuddet fra Børnenes U-landskalender Vietnam Hanoi-projektet forsætter i 2 nye distrikter med gennemførelse af miljøprojekter inden for vand, dræn og affaldsindsamling. I Ha Nam, 60 km syd for Hanoi, er projektet nu i implementeringsfasen, hvor det etableres kompost- og affaldsløsninger, bæredygtige energiprojekter og spildevandsrensning. Projekterne gennemføres i et samarbejde mellem lokale miljøgrupper og lokale myndigheder. Nye områder i vil betyde fortsat arbejde på en integration af det danske og internationale arbejde inden for den nye strategis mål, konsolidering af programmet og tilrette det igangværende projektarbejde til programmet, afsøge nye internationale samarbejdsmuligheder og afsøge mulighederne for nye finansieringsmuligheder blandt andet gennem EU og et CSR samarbejde. 10

11 Informations arbejdet For at få mest mulig synergi og synlighed ud af vores arbejde, har informationsarbejdet i VedvarendeEnergi været koordineret af en tværgående Infogruppe siden 2009 Presse og medier I pressearbejdet har vi har haft held til at få flere debatindlæg og læserbreve i blandt andet Politiken, Information og Weekendavisen. På TV fik vi gjort opmærksom på os selv gennem DR2-programmet Danmark ser grønt, som fokuserede på grøn teknologi. Gunnar Boye Olesen repræsenterede VedvarendeEnergi i programmerne. Årets VedvarendeEnergi-dag fik også en flot pressedækning med dobbelt så meget omtale som året før. I Energitjenestens regi har det været tydeligt, at pressemeddelelser med forbrugerkritisk vinkel har stor gennemslagskraft. Således gik en pressemeddelelse om dårlig rådgivning, når folk køber varmepumper, rundt blandt en lang række medier i januar måned. Over 500 gange blev Energitjenesten i øvrigt nævnt i medierne i sidste kvartal 2010, hvilket er rekord. Hjemmeside VedvarendeEnergi lancerede til VE-dagen 2010 sin nye hjemmeside Hjemmesiden blev dermed, sammen med det øvrige markedsføringsmateriale, til VE- dagen 2010, startskuddet på brugen af VedvarendeEnergis nye visuelle identitet. Ud over at hjemmesiden har fået et nyt grafisk udtryk, har den også skiftet platform til et CMS system som hedder Joomla. Joomla er open source, det er stort set gratis at bruge og udvikles og opdateres hele tiden af entusiastiske it-programmører. Hjemmesiden skal være færdig i Det næste store projekt er Energitjenestens hjemmeside, der skal over i samme system og samtidig står foran en omfattende renovering bl.a. på baggrund af ny viden fra en brugerundersøgelse. Tidsskriftet Vedvarende Energi & Miljø Vedvarende Energi og Miljø er både medlemsblad og tidsskrift for emnerne: vedvarende energi, energibesparelser og miljø. Tidsskriftet har et oplag på Med fokusnumre om Klima og Kina, Byfornyelse og renovering, Atomkraft, og Barrierer for hr. og fru Danmark, har tidsskriftet dækket sit emneområde bredt og idérigt i Et nyt tiltag er en fast artikel, som har mulighed for at komme bredere ud og blive anvendt i andre medier. En kioskbasker kalder vi det. Det har i 2010 været artikler om Flygtningeskibet, om VELFACs testhus i Lystrup, om pensionskassernes medansvar for olieudvindingen fra tjæresand i Canada, sammenligning af CO2-regnskaber fra Randers, Timbukto og Illulissat, og Grøn uorden. Vi har i 2010 opfyldt vores mission om at have en artikel med fra vores internationale engagementer i hvert eneste nummer. Det har betydet interview med Dorcas Otieno fra Kenya, Dagligdag i Vietnam, En pose at skide i om en svensk plasticpose afprøvet i Kiberas slum i Kenya og om Svedjebrug i Mozambique. 11

12 Omsætning En organisation i vækst mio 23,7 29,9 32,7 Økonomiske nøgletal Egenkapital: 1,06 mio pr. 31.dec 2010 Indtægter 2010 Danida 10,4 Øvrige internationale donorer 1,4 Private midler og gaver 0,9 Energisparepuljen 17,1 Små projekter DK 2,1 Øvrige DK 0,8 I alt 32,7 Udgifter 2010 Internationale projekter 10,2 Øvrige internationale aktiviteter 1,6 Vedvarende Energi & Miljø 0,6 Energisparepuljen 17,1 Små projekter DK 1,8 Øvrige DK 1,4 I alt 32,3 12

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

At være frivillig i UngEnergi

At være frivillig i UngEnergi At være frivillig i UngEnergi UngEnergi er VedvarendeEnergis ungdomsafdeling. Vi er en gruppe af unge mellem 15 og 35 år, som brænder for det samme mål: en grøn og bedre verden. Vores projekter har til

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

Visioner og forslag. for Danmark og EU. Name - Date

Visioner og forslag. for Danmark og EU. Name - Date Visioner og forslag for Danmark og EU Name - Date Alliance for Community Power Vestjyllands Energi-og Miljøforening Ærø Energi-og Miljøkontor Høje Taastrup Miljø-og Energicenter Himmerlands Energi-og Miljøforening

Læs mere

100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling

100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling 100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi og INFORSE International Network for Sustainable Energy Grøn energiomstilling i EU Arr. med

Læs mere

Kolofon. Udgiver VedvarendeEnergi Klosterport 4E, 1.sal 8000 Aarhus c 8676 0444 www.ve.dk. Redaktør Lene Nørris Jensen

Kolofon. Udgiver VedvarendeEnergi Klosterport 4E, 1.sal 8000 Aarhus c 8676 0444 www.ve.dk. Redaktør Lene Nørris Jensen Årsrapport 2011 Kolofon Udgiver VedvarendeEnergi Klosterport 4E, 1.sal 8000 Aarhus c 8676 0444 www.ve.dk Redaktør Lene Nørris Jensen Foto: Hans Christian Jacobsen Forside samt side 8, 12, 13 Jakob Dall

Læs mere

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling Thomas Kastrup-Larsen Rådmand 1 2 3 4 5 6 Målsætning: Aalborg Kommune fri af fossile brændsler senest i 2050. Bernd Müller, AAU-2011 7 Energibesparelser Mål: 40 50 % reduktion af energiforbruget frem mod

Læs mere

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Af Gunnar Boye Olesen, Vedvarende Energi og International Network for Sustainable Energy - Europe

Læs mere

Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030?

Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030? Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030? Debat: Er EU spydspids eller hæmsko i klimakampen? mandag den 25. november 2013 VedvarendeEnergi og INFORSE-Europe

Læs mere

Omstilling til vedvarende energi Hvad koster det? Gunnar Boye Olesen, november 2015

Omstilling til vedvarende energi Hvad koster det? Gunnar Boye Olesen, november 2015 Omstilling til vedvarende energi Hvad koster det? Gunnar Boye Olesen, november 2015 Folkelig organisa-on s-.et i 1975 med 2000 medlemmer Arbejder for oms-lling af Danmark -l bæredyg-g brug af vedvarende

Læs mere

Når borgere og virksomheder skal spare på energien. Energitjenestens tilbud til danske kommuner

Når borgere og virksomheder skal spare på energien. Energitjenestens tilbud til danske kommuner Når borgere og virksomheder skal spare på energien Energitjenestens tilbud til danske kommuner Energitjenesten en partner for kommuner Med Energitjenesten som samarbejdspartner kan kommunen sætte gang

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2013 November 2013 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2012 November 2012 Opfølgning på IDAs klimaplan I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin

Læs mere

Seminar om BR10. Velkommen til: -Med særligt fokus på barrierer og muligheder for at få gennemført energibesparelser i eksisterende bygninger

Seminar om BR10. Velkommen til: -Med særligt fokus på barrierer og muligheder for at få gennemført energibesparelser i eksisterende bygninger Energitjenesten i samarbejde med: IDA Konstruktørforeningen AaU Velkommen til: Seminar om BR10 -Med særligt fokus på barrierer og muligheder for at få gennemført energibesparelser i eksisterende bygninger

Læs mere

Hvorfor en omstilling De svindende energiressourcer

Hvorfor en omstilling De svindende energiressourcer Hvorfor en omstilling De svindende energiressourcer En visionær dansk energipolitik at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Strategisk energiplanlægning i Syddanmark

Strategisk energiplanlægning i Syddanmark Strategisk energiplanlægning i Syddanmark Kick-off møde 27. februar 2014 Jørgen Krarup Systemplanlægning 1 Målsætninger 2020: Halvdelen af klassisk elforbrug dækkes af vind. 2030: Kul udfases fra de centrale

Læs mere

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Politiske målsætninger og energiforbrug i bygninger

Læs mere

Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan

Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan November 2011 Opfølgning på IDAs klimaplan I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

Vindkraft. Fælles mål. Strategi

Vindkraft. Fælles mål. Strategi Udkast til strategi for vindkraft Vindkraft Fælles mål I 2035 er de eksisterende landvindmøller nedtaget og erstattet af ca. 750 moderne møller på over 100 meters højde. Møllerne placeres så vidt muligt

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Chefkonsulent Peter Bach MILJØFORUM MIDTJYLLAND Konference Aarhus, 31. oktober 2012 Nye rammebetingelser Energiaftalen

Læs mere

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune Klimaet sætter dagsordenen Hvorfor? Randers Kommune Randers Kommune Strategisk energiplanlægning overvejelser Hvem skal vi lave strategisk energiplanlægning for? For klimaet, økonomien, sikkerheden, Danmark,

Læs mere

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det?

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? (Energivision 2030 - økonomi) Klimakommissionens rapport -det betyder den for dig og mig! Seminar

Læs mere

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus DEBATOPLÆG Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus Plan C: http://www.gate21.dk/projekter/planc/ Svend Svendsen og Maria Harrestrup samt PlanC s forsyningsgruppe Regeringens

Læs mere

Klima, forsyningssikkerhed og vindmøller hvorfor skal kommunerne beskæftige sig med vindmølleplanlægning?

Klima, forsyningssikkerhed og vindmøller hvorfor skal kommunerne beskæftige sig med vindmølleplanlægning? Klima, forsyningssikkerhed og vindmøller hvorfor skal kommunerne beskæftige sig med vindmølleplanlægning? Jan Hylleberg Adm. direktør, Vindmølleindustrien Temadag om vindmølleplanlægning for kommunerne,

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

Mål for vedvarende energi

Mål for vedvarende energi Mål for vedvarende energi - 2030 mål, Eu s og Danmarks omstilling til vedvarende energi, hvordan, hvor hurtigt og hvorfor VedvarendeEnergi og INFORSE-Europe Gunnar Boye Olesen Debatmøde "EUs klima-og energistrategi

Læs mere

Dialogbaseret borgerkommunikation

Dialogbaseret borgerkommunikation Dialogbaseret borgerkommunikation SmartCityDK Projektprogram 2 Energirigtig byggeri Frederikshavn Kommune Landsbymodellen 1:1 SmartCityDK Projektprogram 2 Energirigtig byggeri vil via samarbejde, viden

Læs mere

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Varmepumper i et energipolitisk perspektiv Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Dagsorden: Den energipolitiske aftale 2012 Stop for installation af olie- og naturgasfyr Den energipolitiske aftale

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

unity power www.noah.dk www.communitypower.eu Name - Date

unity power www.noah.dk www.communitypower.eu Name - Date unity power www.noah.dk www.communitypower.eu Name - Date Henning Bo Madsen! Arbejdet med energi / energipolitik siden 1979 som græsrod og i forskellige projekter.! P,t, ansat i NOAH Friends of the Earth

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland?

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Dansk Fjernvarmes regional møde i Sæby den 12. marts 2015, oplæg ved Thomas Jensen, energiplanlægger Hjørring Kommune, projektleder for Et Energisk

Læs mere

Energilandsby en del af fremtidens landsby

Energilandsby en del af fremtidens landsby Energilandsby en del af fremtidens landsby Lyø sætter fokus på energien 13:00 Velkomst v. Rasmus Andersen 13:05 Fremtidens landsby v. Jens Peter Jacobsen 13:15 Energi og Klima i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem

Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem Baseret på resultater udarbejdet af projektets Arbejdsgruppe fremlagt af Poul Erik Morthorst, Risø - DTU Teknologirådets scenarier for energisystemet

Læs mere

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Ib Larsen, Energistyrelsen Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Bedre vilkår for danske virksomheder Regeringen vil gøre det mere attraktivt at

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Fremme af varmepumper i Danmark

Fremme af varmepumper i Danmark Fremme af varmepumper i Danmark Energiaftalen i februar og hvad så nu? Mikkel Sørensen Energipolitisk aftale 21. februar 2008: En aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne,

Læs mere

EU på Samsø energi og miljø

EU på Samsø energi og miljø EU på Samsø energi og miljø Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi og INFORSE International Network for Sustainable Energy oktober 2, 2014, Samsø Arr. med støtte: Europæisk netværk med 75 NGO'er som medlemmer,

Læs mere

Det åbne land og de mindre byer

Det åbne land og de mindre byer Udkast strategi Det åbne land og de mindre byer Fælles mål Der anvendes ikke fossile brændsler i boligopvarmningen på landet i 2035. Der gennemføres energirenovering af boliger på landet koordineret med

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Øst gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 % Norddjurs

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

ECO-Life Projektet Vision Gammelsø

ECO-Life Projektet Vision Gammelsø ECO-Life Projektet Vision Gammelsø COWI Projektleder ECO-Life rmh@cowi.dk # 1 EU's CONCERTO program EU's Concerto program støtter ambitiøse bæredygtige byudviklings projekter, der med forankring i en klimaplan

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

Svendborg Kommunes Innovative Energispareprojekt 2012 2018 V. Kristian R. Bernhard. Offentlig / privat partnering

Svendborg Kommunes Innovative Energispareprojekt 2012 2018 V. Kristian R. Bernhard. Offentlig / privat partnering Svendborg Kommunes Innovative Energispareprojekt 2012 2018 V. Kristian R. Bernhard Offentlig / privat partnering Hvor stod Svendborg Kommune i 2012? De tekniske forbedringer er gennemført ca. 80 % CTS

Læs mere

ManagEnergy 18-03-2014

ManagEnergy 18-03-2014 ManagEnergy 18-03-2014 1 Nationale målsætninger 2020: Halvdelen af vores elforbrug dækkes af vind 2030: Kul udfases fra de centrale kraftværker 2035: El- og varmeforsyningen dækkes af vedvarende energi

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne

Energibesparelser i kommunerne Energibesparelser i kommunerne Klima-workshop 2 3. maj 2011 Program www.mm.dk 1400-1405 Velkomst 1405-1410 Mød naboen 1410-1425 Oplæg: Potentialet for energibesparelser, Bjarke Wiegand, Mandag Morgen 1425-1515

Læs mere

Samsø Energi- og Miljøkontor Langgade 24, 8305 Samsø Tlf. 86592322, fax 86592311 e-mail: samso@,sek.dk

Samsø Energi- og Miljøkontor Langgade 24, 8305 Samsø Tlf. 86592322, fax 86592311 e-mail: samso@,sek.dk Samsø Energi- og Miljøkontor Langgade 24, 8305 Samsø Tlf. 86592322, fax 86592311 e-mail: samso@,sek.dk Afrapportering for aktiviteter 1/7 1998-31/12 1998 Kontorets drift: Energi vej lederen er ansat i

Læs mere

Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen

Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen 1 VE% Andel vedvarende energi (uden Shell) 12,0 10,0 10,7 9,5 8,0 6,0 6,2 6,7 6,8 VE%EU 4,0 2,0-2006 2008 2009 2011 2013

Læs mere

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan for Randers Kommune Lars Bo Jensen Klimakoordinator Randers Kommune Udgangspunkt Randers Kommune Oversvømmelse 1921 Oversvømmelse 2006 Randers Klimaby! Micon-møller

Læs mere

Agenda 21 - fra proces til resultater

Agenda 21 - fra proces til resultater Agenda 21 - fra proces til resultater Nyt samarbejde Danske kommuner er i gang med at omsætte lokal Agenda 21 i handling, det er en stor udfordring for mange. Vi er tre rådgivende organisationer, som har

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

Tlf. 70 333 777. www.energitjenesten.dk. 7 Energitjenesten Sjælland Vestergade 3 4600 Køge. 5 Energitjenesten Samsø Strandengen 1 8305 Samsø

Tlf. 70 333 777. www.energitjenesten.dk. 7 Energitjenesten Sjælland Vestergade 3 4600 Køge. 5 Energitjenesten Samsø Strandengen 1 8305 Samsø 1 Energitjenesten Nordjylland Gugvej 146B, 1 sal 9210 Aalborg SØ 2 Energitjenesten Midtjylland Klosterport 4E, 1.sal 8000 Aarhus C 3 Energitjenesten Vestjylland Lokalafdeling tilknyttet Midt 6900 Skjern

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Marts 2015 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Indledning I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid...

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GO2GREEN Svendborg Kommune er partner i GO2Green. GO2Green er en nonprofitorganisation, som arbejder for den grønne omstilling. Organisationen finansieres

Læs mere

Netværket for bygge- og anlægsaffald

Netværket for bygge- og anlægsaffald Netværket for bygge- og anlægsaffald Arbejdsprogram 2015-2017 Idégrundlag og formål Bygge- og anlægsaffald (B&A- affald) betragtes som en ressource. Ressourcerne skal i hele værdikæden håndteres således,

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Seminar: Lokalt drevet energiomstilling i Danmark og EU 9. september 2016, kl. 10 til 16 Christiansborg, København, Danmark

Seminar: Lokalt drevet energiomstilling i Danmark og EU 9. september 2016, kl. 10 til 16 Christiansborg, København, Danmark Seminar: Lokalt drevet energiomstilling i Danmark og EU 9. september 2016, kl. 10 til 16 Christiansborg, København, Danmark Title in English: Local Driven Energy Transition in Denmark & EU Oplægsholdere

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Klimaudfordringen globalt og nationalt

Klimaudfordringen globalt og nationalt Klimaudfordringen globalt og nationalt Titel. Gate 21 Jarl Strategisk Krausing Forum 27. maj 2016 CONCITO Christian Ibsen, direktør Danmarks grønne tænketank www.concito.dk CONCITO Danmarks grønne tænketank

Læs mere

"v3 m ::_j;-~tl:^'-!r.:' :>' - wi/a - iki

v3 m ::_j;-~tl:^'-!r.:' :>' - wi/a - iki 5-JAN-99 ONS lå: 14 VIBORG. ENERGI. OG. MILJØ FAX NR. 87252165 0* ""V. Samvirkende ISnorgl- og Miljøkontoror (

Læs mere

Grøn omstilling og lokal vækst gennem partnerskaber KL-netværksdage

Grøn omstilling og lokal vækst gennem partnerskaber KL-netværksdage Grøn omstilling og lokal vækst gennem partnerskaber KL-netværksdage Projektchef Lotte Lindgaard Andersen Vi sætter handling bag og lægger energi i. Grøn erhvervsvækst er et offentligt-privat partnerskab

Læs mere

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Partnerskabet for brint og brændselsceller Hobro den 3. april 2014 Margrethe Høstgaard Udviklingskonsulent Regionens opgaver Regional Udviklingsplan: Ny plan

Læs mere

ESCO Light præsentation. ESCO-light arbejdsgruppen

ESCO Light præsentation. ESCO-light arbejdsgruppen ESCO Light præsentation 14. juni 2010 ESCO-konceptet har været en murbrækker for at få gang i energibesparelserne, specielt i store bygninger, fordi det nedbryder de væsentligste barrierer for energibesparelser.

Læs mere

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Borgmesterforum 2014 Gate 21 porten til grøn omstilling og vækst Gate 21 er en non-profit partnerorganisation, som gennemfører tværkommunale projekter

Læs mere

FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST

FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST BRIAN VAD MATHIESEN bvm@plan.aau.dk Gate 21 s Borgmesterforum 2016 DOLL Visitors Center, København, April 2016 SUSTAINABLE ENERGY PLANNING RESEARCH GROUP AALBORG UNIVERSITY

Læs mere

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune Visionen CO2030 - Århus uafhængig af fossile brændsler Århus CO2 neutral 2030 Aftenmøde 1. december 2010 Jan Nielsen, Klimachef Århus Kommune Indhold 1. Visionen for Århus CO2030 2. Hvad er status for

Læs mere

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning Esther Martin Dam Roth, Wied, Erik Alsema, Gate 21 W/E Consultants Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Indhold af Session

Læs mere

Kursus i etablering af lokale partnerskaber. Kursussted Dato, år

Kursus i etablering af lokale partnerskaber. Kursussted Dato, år Kursus i etablering af lokale partnerskaber Kursussted Dato, år 1 Kursus i etablering af lokale partnerskaber Kursusprogram Work-shops! Om Energitjenesten Introduktion til kursus og drejebogen Formålet

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Foreningens formål er at samle fabrikanter af varmepumpeanlæg med henblik på at koordinere de enkelte fabrikanters branchemæssige og merkantile interesse, for herigennem at

Læs mere

Klimakommunernes bestræbelser på at fremme solenergi. Danvak møde 25. Januar 2012 Klaus Ellehauge. Klaus Ellehauge. Sponsorer: Projektteam

Klimakommunernes bestræbelser på at fremme solenergi. Danvak møde 25. Januar 2012 Klaus Ellehauge. Klaus Ellehauge. Sponsorer: Projektteam En europæisk kampagne for udbredelsen af viden om solenergi Afholdtes for første gang 12-14 maj 2011 i Danmark Afholdes næste gang 10-12. maj 2012 Finansieres af EU i 2011, 2012 og 2013 samt af sponsorer

Læs mere

Bæredygtighed - fra strategi til undervisning. Steffen Lervad Thomsen Bæredygtighedskoordinator Miljø og Energiforvaltningen

Bæredygtighed - fra strategi til undervisning. Steffen Lervad Thomsen Bæredygtighedskoordinator Miljø og Energiforvaltningen Bæredygtighed - fra strategi til undervisning Steffen Lervad Thomsen Bæredygtighedskoordinator Miljø og Energiforvaltningen Disposition - Organisering - Strategier og mål - Initiativer - Resultater Organisation

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Varmeplan Hovedstaden - Klima mål, miljø og VE Varme-seminar I Dansk Design center 9. juni 2008 Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Henrik Lund Professor i energiplanlægning

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Klimastrategi for Hovedstadsregionen

Klimastrategi for Hovedstadsregionen Klimastrategi for Hovedstadsregionen Møde i den 10. juni 2011 Det indstilles, at Hovedstaden: tager oplægget til efterretning godkender de fremlagte aktiviteter som de centrale elementer i klimastrategien.

Læs mere

RES-e Regions / WP3 Første aktivitet: Analyse af RES-e i kommunerne

RES-e Regions / WP3 Første aktivitet: Analyse af RES-e i kommunerne RES-e Regions / WP3 Første aktivitet: Analyse af RES-e i kommunerne Introduktion Kommunernes energipolitiske kontekst, beføjelser og aktuelle situation beskrives indledningsvis for at give baggrund for

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Foreløbig strategi for vindkraft og biogas Vestgruppen. Fællesmøde 28. oktober 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Foreløbig strategi for vindkraft og biogas Vestgruppen. Fællesmøde 28. oktober 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Foreløbig strategi for vindkraft og biogas Vestgruppen 1 Vindkraft 2 Vindkraft i et scenarie for 100 % vedvarende energi i Danmark 3 6 gange så meget el fra vindkraft Hvor meget på land? Energistyrelsen

Læs mere

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Vest gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 %

Læs mere

Branchedag for Danske Bygningskonsulenter 28. oktober 2015 HENRIK ANDERSEN ENERGISTYRELSEN

Branchedag for Danske Bygningskonsulenter 28. oktober 2015 HENRIK ANDERSEN ENERGISTYRELSEN Branchedag for Danske Bygningskonsulenter 28. oktober 2015 HENRIK ANDERSEN ENERGISTYRELSEN UDFORDRINGEN: 35 PCT. AF DANMARKS SAMLEDE ENERGIFORBRUG ANVENDES I BYGNINGER TIL VARME OG VARMT VAND ENDELIGT

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning

Strategisk Energiplanlægning Strategisk Energiplanlægning Henning Laursen Udviklingskonsulent www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region Midtjylland 2 www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region

Læs mere

Energibesparelser: Hvad er status, og hvor er vi på vej hen? 01. dec. 15. Energibesparelser. Hvad er status, og hvor er vi på vej hen?

Energibesparelser: Hvad er status, og hvor er vi på vej hen? 01. dec. 15. Energibesparelser. Hvad er status, og hvor er vi på vej hen? Energibesparelser Hvad Dagsorden 2 Velkomst og introduktion til de nyeste energispareordninger Konsulent Anne Lund Andersen, DI Energi Energiforbruget i industrien er faldet fra 1980-2014 Endeligt energiforbrug

Læs mere

CASE: Energieffektivisering i Kommunale bygninger og enfamiliehuse. Steen Olesen, klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup Kommune

CASE: Energieffektivisering i Kommunale bygninger og enfamiliehuse. Steen Olesen, klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup Kommune CASE: Energieffektivisering i Kommunale bygninger og enfamiliehuse Steen Olesen, klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup Kommune CASE: Energieffektivisering i Kommunale bygninger og enfamiliehuse

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Solceller på kommunale bygninger. Dansk Solcelleforening

Solceller på kommunale bygninger. Dansk Solcelleforening Solceller på kommunale bygninger Ove Folmer Jensen SEKRETARIATET Dansk Solcelleforening Hvem er Dansk Solcelleforening Brancheforening der arbejdet for at fremme og understøtte solcelleaktiviteter i Danmark

Læs mere