Patienterne og de pårørende har ordet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patienterne og de pårørende har ordet"

Transkript

1 Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Februar 2010

2 Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark 2009 Undersøgelsen er iværksat af Danske Regioner. Undersøgelseskonceptet og rapporten er udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Udover denne landsdækkende rapport er der til hver region udarbejdet to rapporter med de lokale resultater for henholdsvis patient- og pårørendeundersøgelsen på sengeafsnittene. Rapporten kan læses på og kan rekvireres hos Danske Regioner på Der findes mere information om undersøgelserne på: Henvendelse vedrørende undersøgelsen: Niels Bruhn Christensen, Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé Århus N Telefon: ISBN-nr Pris: Kr. 85 (ekskl. moms og forsendelse) Omslagsillustration: Annette Windfeld, Gigraf Tryk: Danske Regioner Center for Kvalitetsudvikling, februar 2010 Brug af uddrag, herunder figurer, tabeller og citater er tilladt mod tydelig kildeangivelse.

3 Forord Patienternes viden om egen sygdom og erfaringer fra deres møde med sundhedsvæsenet er vigtige for udviklingen af de offentlige sundhedstilbud. Patienten som aktiv ressource gør sig i høj gældende for psykiatrien, hvor patientens egen involvering i forløbet er vigtig for behandlingsresultatet. Vi har derfor valgt at spørge patienterne selv samt deres pårørende. Ordet er dermed givet til de sindslidende, som møder systemet og de mennesker, som følger dem på deres vej. Nærværende undersøgelse er anden undersøgelsesrunde på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark, og den er én i en række af undersøgelser, som omfatter distriktspsykiatrien, børne- og ungdomspsykiatrien samt hospitalspsykiatrien. Det er håbet, at regionerne med undersøgelsen får fokus på de positive såvel som de negative patientoplevelser for herigennem at videreudvikle og igangsætte initiativer, der kan sikre den bedst mulige behandling af de psykiatriske patienter. Det er målet, at dette værktøj bruges af de enkelte psykiatriske afsnit, ligesom det er ønskeligt, at denne viden indgår som en del af beslutningsgrundlaget for udvikling af hospitalspsykiatrien politisk lokalt og centralt. Bent Normann Olsen Fotmand for Danske Regioners Social- og Psykiatriudvalg

4

5 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 DEL 1. HOVEDRESULTATER Hovedresultater fra patientundersøgelsen i Danmark Hovedresultater fra pårørendeundersøgelsen i Danmark DEL 2. PATIENTUNDERSØGELSEN Resultater fra patientundersøgelsen Patientundersøgelsens datagrundlag Multivariate analyser af patientundersøgelsens data Patienternes skriftlige kommentarer Registreringsskemaer på patienter Spørgeskema til patienter DEL 3. PÅRØRENDEUNDERSØGELSEN Resultater fra pårørendeundersøgelsen Pårørendeundersøgelsens datagrundlag Multivariate analyser af pårørendeundersøgelsens data Pårørendes skriftlige kommentarer Spørgeskema til pårørende DEL 4. ORGANISERING OG METODE Deltagende afsnit Undersøgelsesmetode og organisering Bilag Bilag A. Oversigt over spørgsmål der er med i Den Danske Kvalitetsmodel

6

7 1. Indledning De landsdækkende psykiatriundersøgelser giver viden om patienters og pårørendes oplevelser og vurdering af psykiatrien. Med undersøgelserne kan man afdække, hvor der er behov for kvalitetsforbedringer lokalt og lave sammenligninger inden for og på tværs af regioner. Ved anden undersøgelsesrunde er der desuden mulighed for systematisk opfølgning på udviklingen i patient- og pårørendetilfredsheden fra 2005 til Det er håbet, at undersøgelsen kan danne afsæt for lokal kvalitetsudvikling på de psykiatriske sengeafsnit. Denne rapport Denne rapport indeholder anden runde af de landsdækkende psykiatriundersøgelser for patienter og pårørende på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark. Undersøgelserne blev gennemført fra 1. januar 2009 til 31. maj Udover denne landsrapport er der udarbejdet to lokale rapporter til hver region med resultaterne fra henholdsvis patient- og pårørendeundersøgelsen. I disse præsenteres resultaterne opdelt på lokale afsnit. Retspsykiatriske afsnit Da antallet af udskrevne/overflyttede patienter er forholdsvis lille på de retspsykiatriske sengeafsnit, er denne del af undersøgelsen udvidet, så undersøgelsesperioden har været fra 1. juni 2008 til 31. august Andelen af retspsykiatriske patienter, der er med i undersøgelsen, er meget lille, hvorfor deres svar rapporteres samlet med resultaterne fra sengeafsnittene. Der er desuden lavet en separat rapport med alle de retspsykiatriske afsnit i Danmark, som kan findes på Temaer i undersøgelsen Undersøgelsen afdækker, hvordan patienter og pårørende opfatter temaerne: Den faglige indsats i undersøgelser og behandling Kommunikation mellem personale og patienter/pårørende Information om sygdommen, behandlingen m.v. Patientindflydelse og -inddragelse Inddragelse af det professionelle netværk Koordination og kontinuitet i behandlingen og i de forskellige tilbud De fysiske rammer på sengeafsnittene Spørgsmålene er rettet mod områder, som tidligere undersøgelser har vist, at både patienter, pårørende, ledelse og personale finder grundlæggende for en god patient- og pårørendeoplevelse. Den Danske Kvalitetsmodel Undersøgelserne dækker relevante standarder i Den Danske Kvalitetsmodel. I bilag A kan der ses en oversigt over, hvilke spørgsmål, der dækker hvilke standarder i Den Danske Kvalitetsmodel. Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelser på psykiatriske sengeafsnit 2009 Side 1

8 Flere slags kvalitet Undersøgelsesresultaterne kan benyttes som dokumentation for patienters og pårørendes oplevelser den brugeroplevede kvalitet. Resultaterne kan indgå i psykiatriens arbejde med at forbedre kvaliteten, men undersøgelsen kan ikke stå alene som kvalitetsmål. Den skal ses i sammenhæng med andre kvalitetsmål. Anvendelse af resultaterne Undersøgelser som disse kan give et generelt overblik over, hvilke områder der kan kvalitetsudvikles. Med henblik på nøjere identifikation af problemer kan der være behov for, at de enkelte regioner efterfølgende foretager supplerende undersøgelser af områder, som landsundersøgelsen har vist er problematiske. Det er centralt, at det enkelte afsnit og dets ledelse selv arbejder videre med rapporten og ser undersøgelsesresultaterne i lyset af de målsætninger og den faglige viden, man i øvrigt har om, hvad der er god og dårlig kvalitet inden for hospitalspsykiatrien. Rapportens opbygning Del 1 indeholder hovedresultaterne fra patient- og pårørendeundersøgelsen. Del 2 indeholder resultaterne fra patientundersøgelsen. Resultaterne fra de enkelte spørgsmål fremstilles i søjlediagrammer og tabeller, der gør det muligt at sammenligne på regionalt niveau. Patientundersøgelsens datagrundlag fremstilles i form af svarprocenter, bortfaldsanalyse, signalement af svarpersoner, repræsentativitet m.m. Dernæst er der lavet multivariate analyser af resultaterne. Analyserne viser hver baggrundsvariabels indflydelse på tilfredsheden efter kontrol for de øvrige baggrundsvariable. Til sidst er der et lille udpluk af de skriftlige kommentarer fra patienterne. Del 3 indeholder resultaterne fra pårørendeundersøgelsen efter samme model som for patientundersøgelsen ovenfor. Del 4 beskriver undersøgelsernes organisering og giver et overblik over de afsnit, der indgår i undersøgelserne. Desuden beskrives undersøgelsesmetoden. Bilag A indeholder en oversigt over, hvilke spørgsmål, der dækker hvilke standarder i Den Danske Kvalitetsmodel. Der kan læses mere om de landsdækkende undersøgelser i psykiatrien på Side 2 Center for Kvalitetsudvikling Februar 2010

9 DEL 1. HOVEDRESULTATER 2. Hovedresultater fra patientundersøgelsen i Danmark I dette kapitel præsenteres hovedresultaterne fra patientundersøgelsen i Danmark. Undersøgelsens datagrundlag Fra 1. januar 2009 til 31. maj 2009 (retspsykiatrien 1. juni 2008 til 31. maj 2009) fik 7897 patienter fra 194 psykiatriske sengeafsnit i Danmark udleveret et spørgeskema patienter besvarede skemaet. På landsplan er undersøgelsens svarprocent dermed på 67. Svarprocenten fordeler sig således: Tabel 2.1 Svarprocent i patientundersøgelsen Nægtede at Udleverede modtage et spørgeskemaer spørgeskema Mulige respondenter Besvarede spørgeskemaer Svarprocent Region Hovedstaden % Region Midtjylland % Region Nordjylland % Region Sjælland % Region Syddanmark % Hele landet % Repræsentativitet En bortfaldsanalyse blandt patienter viser, at svarpersonerne er repræsentative for de patienter, der fik tilbudt et spørgeskema. Bortfaldsanalysen kan ses i kapitel 5. Diagnose er dog ikke angivet på 52 % af de besvarede spørgeskemaer. Svarpersonerne har følgende baggrund: Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelser på psykiatriske sengeafsnit 2009 Side 3

10 Tabel 2.2 Svarpersonernes karakteristika Hele landet 5289 besvarelser Patientens køn Patientens alder Patientens modersmål Indlæggelsens varighed Diagnose Tvang Procent Mand 45 Kvinde 49 Uoplyst år og derover 17 Uoplyst 7 Dansk 86 Ikke dansk 7 Uoplyst 7 Under 1 døgn døgn døgn uger uger måneder måneder 7 Over 6 måneder 4 Uoplyst 6 F0 1 F1 4 F2 15 F3 16 F4 3 F5 0 F6 3 Andet 6 Uoplyst 52 Ja 19 Nej 70 Ved ikke/husker ikke 5 Uoplyst 6 Patienternes samlede vurdering Patienterne bliver bedt om at give deres samlede indtryk af indlæggelsen gennem tildeling af 1-5 stjerner. 5 stjerner (enestående) 4 stjerner (godt) 3 stjerner (både godt og dårligt) 2 stjerner (dårligt) 1 stjerne (uacceptabelt) Figur 2.1 på næste side viser patienternes samlede vurdering i 2009 og Side 4 Center for Kvalitetsudvikling Februar 2010

11 Figur 2.1: Hvad er dit samlede indtryk af din indlæggelse på dette afsnit? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet 2009 (4878) Hele landet 2005 (3727) Region Syddanmark 2009 (1327) Region Syddanmark 2005 (1055) Region Nordjylland 2009 (506) Region Nordjylland 2005 (334) Region Sjælland 2009 (607) Region Sjællland 2005 (531) Region Midtjylland 2009 (916) Region Midtjylland 2005 (786) Region Hovedstaden 2009 (1522) Region Hovedstaden 2005 (1021) 5 stjerner (enestående) og 4 stjerner (godt) 3 stjerner (både godt og dårligt), 2 stjerner (dårligt) og 1 stjerne (uacceptabelt) Figuren viser, at patienterne samlet set er blevet mere tilfredse med deres indlæggelse i 2009 i forhold til i I de tre afsnit i landet, hvor der er relativt flest tilfredse patienter, giver 96 % af patienterne 5 eller 4 stjerner. I de tre afsnit i landet, der har den laveste tilfredshed, giver 38 % af patienterne 5 eller 4 stjerner. Forskel mellem patientgrupper Blandt besvarelserne fra alle afsnit er det analyseret, hvordan patienternes alder, køn, modersmål, diagnose, indlæggelseslængde og oplevelse af tvang og et eventuelt retsligt forhold påvirker svarpersonernes samlede vurdering af afsnittet. Baggrundsforholdene er taget i betragtning samtidig i én samlet analyse, som kan ses i kapitel 6. Det, der blandt disse forhold påvirker besvarelserne, er hvorvidt patienterne har været tvangsindlagt eller ej. Tilfredshed med indlæggelsen I figuren på næste side vises landsresultatet for de øvrige spørgsmål, der vedrører patientens indlæggelse. Spørgsmålene er sorteret efter tilfredshed. Spørgsmålenes fulde ordlyd kan læses af spørgeskemaet i slutningen af del 2. Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelser på psykiatriske sengeafsnit 2009 Side 5

12 Figur 2.2: 18 tilfredshedsspørgsmål vedrørende patientens indlæggelse 1. Plejepersonalets tilgængelighed Plejepersonalets tilgængelighed % 20% 40% 60% 80% 100% 5. Uforstyrrede samtaler Uforstyrrede samtaler Kontakt med kontaktpers Kontakt med kontaktpers Modtagelsen på afsnittet Modtagelsen på afsnittet Hensyn og respekt Hensyn og respekt Forberedelse til samtaler Atmosfæren på afsnittet Atmosfæren på afsnittet Kontakt med medpatienter Kontakt med medpatienter De fysiske rammer De fysiske rammer Kontakt med lægerne Kontakt med lægerne Fået det bedre af indlæg Fået det bedre af indlæg Planlægning af forløb Relevant behandling Relevant behandling Egen indflydelse Egen indflydelse Øget håb og livsmod Øget håb og livsmod Info om sygdom og behandl Info om sygdom og behandl Aktiviteter Aktiviteter Info om livsstil 2009 "Ja, i høj " og "Ja, i nogen " "Nej, kun i mindre " og "Nej, slet ikke" Side 6 Center for Kvalitetsudvikling Februar 2010

13 Variation i besvarelserne Figuren nedenfor viser variationen i besvarelserne på afsnitsniveau for tilfredshedsspørgsmålene. Hver bjælke i figuren viser antal procentpoints forskel mellem de tre afsnit, hvor andelen af tilfredse patienter er størst og de tre afsnit, hvor andelen af tilfredse patienter er lavest. Som det fremgår af figuren, er der på flere spørgsmål store forskelle på de afsnit, hvor der er størst tilfredshed og de afsnit, hvor der er lavest tilfredshed. Figur 2.3 Variation mellem afsnit Procentpointforskel mellem de tre afsnit med relativt flest tilfredse patienter og de tre afsnit med relativt færrest tilfredse patienter 1. Plejepersonalets tilgængelighed Kontakt med kontaktpers Uforstyrrede samtaler Hensyn og respekt Modtagelsen på afsnittet Kontakt med lægerne Forberedelse til samtaler Relevant behandling Planlægning af forløb Egen indflydelse Fået det bedre af indlæg Atmosfæren på afsnittet Kontakt med medpatienter Øget håb og livsmod Info om sygdom og behandl Info om livsstil De fysiske rammer Aktiviteter Spørgsmålene er sorteret efter variationens størrelse. De to positive svarkategorier er lagt sammen, og de to negative svarkategorier er lagt sammen, før variationen er beregnet. Forskellen mellem andelen af tilfredse patienter i afsnit, hvor tilfredsheden er størst og i afsnit, hvor den er mindst, er udregnet efter sammenlægning af de tre afsnit, hvor tilfredsheden er størst og de tre afsnit, hvor tilfredsheden er mindst. Herved undgås det, at meget små afsnit, hvor helt specielle forhold måske gør sig gældende, alene kommer til at udgøre yderpunkterne. Hvis forskellene var beregnet med udgangspunkt i én enhed med relativt flest tilfredse patienter og én enhed med relativt færrest tilfredse patienter, ville variationen være lidt større. Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelser på psykiatriske sengeafsnit 2009 Side 7

14 Faktuelle spørgsmål Patienterne bliver spurgt om syv faktuelle spørgsmål vedrørende, hvorvidt de har fået skriftlig information om deres sygdom og behandling, om de oplevede fejl under deres indlæggelse, hvorvidt personalet havde kontakt med deres pårørende, om der er lavet aftaler om tiden efter deres udskrivelse, om der er samarbejde mellem de forskellige steder, som patienten har kontakt med vedrørende sygdommen, om patienten har fået tilbud om psykoedukation og endelig, om patienten savner andre behandlingstilbud i psykiatrien. Til flere af disse spørgsmål knytter der sig et tillægsspørgsmål, der fokuserer på, hvorvidt patienten var tilfreds med det pågældende. Spørgsmålene fremstilles samlet i figur 2.4, hvor tilfredshedsspørgsmålene er dikotomiseret, således at de to positive svarkategorier og de to negative svarkategorier er lagt sammen. Side 8 Center for Kvalitetsudvikling Februar 2010

15 Figur 2.4: 7 faktuelle spørgsmål med tilhørende tilfredshedsspørgsmål 19. Skriftlig information % 20% 40% 60% 80% 100% 20. Fejl under indlæggelsen Pårørendekontakt fra personalet Pårørendekontakt fra personalet a. Tilfreds med pårørendekontakt a. Tilfreds med pårørendekontakt b. Ønske om pårørendekontakt b. Ønske om pårørendekontakt Aftaler efter udskrivning Aftaler efter udskrivning a. Tilfreds med aftaler efter udskrivn a. Tilfreds med aftaler efter udskrivn b. Ønske om aftaler efter udskrivning b. Ønske om aftaler efter udskrivning Samarbejde mellem instanser Samarbejde mellem instanser a. Tilfreds med samarb. ml. instanser a. Tilfreds med samarb. ml. instanser b. Ønske om samarb. ml. instanser b. Ønske om samarb. ml. instanser Tilbud om undervisning Tilbud om undervisning b. Brug for undervisning b. Brug for undervisning Mangler behandlingstilbud Mangler behandlingstilbud 2005 Andel tilfredse Andel utilfredse Af de patienter, der oplevede fejl, mener 54 %, at personalet klarede fejlen virkelig godt eller godt, 33 % mener, at personalet klarede fejlen dårligt eller virkelig dårligt, og endelig siger 13 %, at personalet ikke har erkendt eller opdaget fejlen. Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelser på psykiatriske sengeafsnit 2009 Side 9

16 Kommentarer Patienterne bliver bedt om med egne ord at begrunde deres tildeling af antal stjerner, hvad der havde størst betydning for dem under indlæggelsen, om de har oplevet fejl og om de savner behandlingstilbud i psykiatrien som helhed. De lokale svar kan læses i de regionale rapporters del II. Side 10 Center for Kvalitetsudvikling Februar 2010

17 3. Hovedresultater fra pårørendeundersøgelsen i Danmark I dette kapitel præsenteres hovedresultaterne fra pårørendeundersøgelsen i Danmark. Undersøgelsens datagrundlag Fra 1. januar 2009 til 31. maj 2009 fik 2696 pårørende fra 174 psykiatriske sengeafsnit i Danmark udleveret et spørgeskema pårørende besvarede skemaet. På landsplan er undersøgelsens svarprocent dermed på 46. Svarprocenten fordeler sig således: Tabel 3.1 Svarprocent pårørendeundersøgelsen Tilsendte Besvarede Svarprocent spørgeskemaer spørgeskemaer Region Hovedstaden % Region Midtjylland % Region Nordjylland % Region S jælland % Region Syddanmark % Hele landet % Repræsentativitet En bortfaldsanalyse blandt de pårørende viser, at svarpersonerne er repræsentative for de pårørende, der fik tilbudt et spørgeskema. Bortfaldsanalysen kan ses i kapitel 9. Svarpersonerne har følgende baggrund: Tabel 3.2 Svarpersonernes karakteristika Hele landet 1250 besvarelser Den pårørendes køn Den pårørendes alder Den pårørendes modersmål Den pårørendes relation til patienten Den pårørendes belastning af patientens sygdom Længde på den pårørendes kontakt med det psykiatriske system Antal samtaler med personalet ved denne indlæggelse Patientens indlæggelseslængde Procent Mand 35 Kvinde 64 Uoplyst år og derover 61 Uoplyst 1 Dansk 97 Ikke dansk 3 Uoplyst 1 Ægtefælle/samlever 35 Mor/far 34 Andet 31 Uoplyst 1 Meget/en del belastet 81 Lidt/slet ikke belastet 17 Uoplyst måneder 42 Over 1 år 48 Uoplyst 10 Ingen samtaler samtaler 61 Over 5 samtaler 15 Uoplyst 5 Under 1 uge uger 36 Over 1 måned 45 Uoplyst 2 Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelser på psykiatriske sengeafsnit 2009 Side 11

18 De pårørendes samlede vurdering af sengeafsnittets kontakt med dem De pårørende bliver bedt om at give deres samlede indtryk af sengeafsnittets kontakt til dem gennem tildeling af 1-5 stjerner. 5 stjerner (enestående) 4 stjerner (godt) 3 stjerner (både godt og dårligt) 2 stjerner (dårligt) 1 stjerne (uacceptabelt) Figuren nedenfor viser de pårørendes samlede vurdering i 2009 og Figur 3.1: Hvad er dit samlede indtryk af sengeafsnittets kontakt med dig? Hele landet 2009 (1148) Hele landet 2005 (881) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Region Syddanmark 2009 (325) Region Syddanmark 2005 (270) Region Sjælland 2009 (176) Region Sjællland 2005 (127) Region Nordjylland 2009 (113) Region Nordjylland 2005 (89) Region Midtjylland 2009 (230) Region Midtjylland 2005 (206) Region Hovedstaden 2009 (304) Region Hovedstaden 2005 (189) 5 stjerner (enestående) og 4 stjerner (godt) 3 stjerner (både godt og dårligt), 2 stjerner (dårligt) og 1 stjerne (uacceptabelt) Figuren viser, at de pårørende samlet set er blevet mere tilfredse med sengeafsnittets kontakt til dem i 2009 i forhold til I de tre afsnit i landet, hvor der er relativt flest tilfredse pårørende, giver 72 % af de pårørende 5 eller 4 stjerner. I de tre afsnit i landet, der har den laveste tilfredshed, giver 22 % af de pårørende 5 eller 4 stjerner. Side 12 Center for Kvalitetsudvikling Februar 2010

19 Forskel mellem pårørendegrupper Blandt besvarelserne fra alle afsnit er det analyseret, hvordan de pårørendes alder, køn, modersmål, relation til patienten, hvor belastet de føler sig af patientens sygdom, hvor længe de har haft kontakt med det psykiatriske system og hvor mange samtaler de har haft med personalet under denne indlæggelse, påvirker deres samlede vurdering af afsnittet. Baggrundsforholdene er taget i betragtning samtidig i én samlet analyse, som kan ses i kapitel 10. Det, der blandt disse forhold påvirker besvarelserne, er hvorvidt de pårørende har haft samtaler med personalet på sengeafsnittet eller ej. Tilfredshed med kontakten med sengeafsnittet og det psykiatriske system som helhed I figur 3.2 nedenfor vises landsresultatet for de øvrige spørgsmål, der vedrører de pårørendes kontakt med sengeafsnittet og med psykiatrien som helhed. Spørgsmålene er sorteret efter tilfredshed. Spørgsmålenes fulde ordlyd kan læses af spørgeskemaet i slutningen af del 3. Figur 3.2: Syv spørgsmål vedr. kvaliteten af information og kontakt 1) 14. Samme oplysn. fra forsk. Instanser 2) Samme oplysn. fra forsk. Instanser 2) % 20% 40% 60% 80% 100% 12. Information om sygdommen Information om sygdommen Interesse for pårørendes viden 3) Interesse for pårørendes viden 3) Støtte til pårørende Støtte til pårørende Information om behandlingen Information om behandlingen Pårørende som samarbejdspartner Pårørende som samarbejdspartner Medinddragelse af pårørende Medinddragelse af pårørende 2005 "Ja, i høj " og "Ja, i nogen " "Nej, kun i mindre " og "Nej, slet ikke" 1) Spørgsmål 6-9 drejer sig om sengeafsnittene, mens spørgsmål vedrører psykiatrien som helhed. 2) Pårørende, der kun har haft kontakt med et enkelt sted, bliver opfordret til at svare Ved ikke/ej relevant. 3) Pårørende, der ikke mener, at de har nogen erfaring eller viden, som personalet bør kende, bliver opfordret til at svare Ved ikke/ej relevant. Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelser på psykiatriske sengeafsnit 2009 Side 13

20 Variation i besvarelserne Figuren på næste side viser variationen i besvarelserne på afsnitsniveau for tilfredshedsspørgsmålene. Hver bjælke i figuren viser antal procentpoints forskel mellem de tre afsnit, hvor andelen af tilfredse pårørende er størst og de tre afsnit, hvor andelen af tilfredse pårørende er lavest. Som det fremgår af figuren, er der på flere spørgsmål store forskelle på de afsnit, hvor der er størst tilfredshed og de afsnit, hvor der er lavest tilfredshed. Figur 3.3 Variation mellem afsnit Procentpointforskel mellem de tre afsnit med relativt flest tilfredse pårørende og de tre afsnit med relativt færrest tilfredse pårørende 8. Pårørende som samarbejdspartner Medinddragelse af pårørende Interesse for pårørendes viden Støtte til pårørende Spørgsmålene er sorteret efter variationens størrelse. De to positive svarkategorier er lagt sammen, og de to negative svarkategorier er lagt sammen, før variationen er beregnet. For spørgsmålet om det samlede indtryk er der skelnet mellem 4 og 5 stjerner og 1-3 stjerner. Forskellen mellem andelen af tilfredse pårørende i afsnit, hvor tilfredsheden er størst og i afsnit, hvor den er mindst, er udregnet efter sammenlægning af de tre afsnit, hvor tilfredsheden er størst og de tre afsnit, hvor tilfredsheden er mindst. Herved undgås det, at meget små afsnit, hvor helt specielle forhold måske gør sig gældende, alene kommer til at udgøre yderpunkterne. Hvis forskellene var beregnet med udgangspunkt i én enhed med relativt flest tilfredse pårørende og én enhed med relativt færrest tilfredse pårørende, ville variationen være lidt større. Side 14 Center for Kvalitetsudvikling Februar 2010

21 Faktuelle spørgsmål De pårørende bliver spurgt om otte faktuelle spørgsmål, der vedrører deres mulighed for at tale uforstyrret med patienten på sengeafsnittet, deres kontakt til personalet, om de er blevet tilbudt undervisning om psykiske sygdomme og informeret om nogle pårørende rådgivninger og endelig, om de savnede tilbud til dem som pårørende i psykiatrien. Til spørgsmålet om de pårørende er blevet tilbudt undervisning om psykiske sygdomme, knytter der sig et tillægsspørgsmål. Dette fokuserer på, hvorvidt de pårørende havde brug for undervisning, hvis ikke de modtog undervisning. Spørgsmålet fremstilles også i figur 3.4 blot i dikotomiseret form, således at de to positive svarkategorier og de to negative svarkategorier er lagt sammen. Figur 3.4: 8 faktuelle spørgsmål 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1. Uforstyrret samtale med patienten Uforstyrret samtale med patienten Ved hvem patientens kontaktpersoner er Ved hvem patientens kontaktpersoner er Blev inviteret til møde i begyndelsen Blev inviteret til møde i begyndelsen Personalet tog initiativ til kontakt Personalet tog initiativ til kontakt Talt om forventninger til kontakten Talt om forventninger til kontakten Tilbudt psykoedukation Tilbudt psykoedukation a. Behov for psykoedukation a. Behov for psykoedukation Informeret om pårørenderådgivninger Informeret om pårørenderådgivninger Mangler tilbud Mangler tilbud 2005 Andel tilfredse Andel utilfredse Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelser på psykiatriske sengeafsnit 2009 Side 15

22 Variation i besvarelserne Figuren på næste side viser variationen i besvarelserne på afsnitsniveau for de faktuelle spørgsmål. Hver bjælke i figuren viser antal procentpoints forskel mellem de tre afsnit, hvor andelen af tilfredse pårørende er størst og de tre afsnit, hvor andelen af tilfredse pårørende er lavest. Som det fremgår af figuren, er der på flere spørgsmål store forskelle på de afsnit, hvor der er størst tilfredshed og de afsnit, hvor der er lavest tilfredshed. Figur 3.5 Variation mellem afsnit Procentpointforskel mellem de tre afsnit med relativt flest tilfredse pårørende og de tre afsnit med relativt færrest tilfredse pårørende 1. Uforstyrret samtale med patienten Blev inviteret til møde i begyndelsen Ved hvem patientens kontaktpersoner er Talt om forventninger til kontakten Personalet tog initiativ til kontakt Spørgsmålene er sorteret efter variationens størrelse. De to positive svarkategorier er lagt sammen, og de to negative svarkategorier er lagt sammen, før variationen er beregnet. For spørgsmålet om det samlede indtryk er der skelnet mellem 4 og 5 stjerner og 1-3 stjerner. Forskellen mellem andelen af tilfredse pårørende i afsnit, hvor tilfredsheden er størst og i afsnit, hvor den er mindst, er udregnet efter sammenlægning af de tre afsnit, hvor tilfredsheden er størst og de tre afsnit, hvor tilfredsheden er mindst. Herved undgås det, at meget små afsnit, hvor helt specielle forhold måske gør sig gældende, alene kommer til at udgøre yderpunkterne. Hvis forskellene var beregnet med udgangspunkt i én enhed med relativt flest tilfredse pårørende og én enhed med relativt færrest tilfredse pårørende, ville variationen være lidt større. Side 16 Center for Kvalitetsudvikling Februar 2010

23 Den pårørendes vurdering af psykiatriens behandling af patienten I figur 3.6 fremstilles svarene på de to holdningsspørgsmål, der vedrører den pårørendes oplevelse af behandlingen af patienten i psykiatrien som helhed. Spørgsmålenes fulde ordlyd kan læses i spørgeskemaet i bilag C. Figur 3.6: To spørgsmål vedr. psykiatriens behandling af patienten 19. Pt. støttes i pårørendekontakt Pt. støttes i pårørendekontakt % 20% 40% 60% 80% 100% 18. Rette psyk. behandling af patienten Rette psyk. behandling af patienten 2005 "Ja, i høj " og "Ja, i nogen " "Nej, kun i mindre " og "Nej, slet ikke" Kommentarer De pårørende bliver bedt om med egne ord at begrunde deres tildeling af antal stjerner, hvad der havde størst betydning for dem i deres kontakt med sengeafsnittet, hvilke tilbud de savner til dem selv i psykiatrien samt deres indtryk af psykiatriens behandling af patienten som helhed. De lokale svar kan læses i de regionale rapporter. Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelser på psykiatriske sengeafsnit 2009 Side 17

24 Side 18 Center for Kvalitetsudvikling Februar 2010

25 DEL 2. PATIENTUNDERSØGELSEN 4. Resultater fra patientundersøgelsen I dette kapitel fremstilles resultaterne fra patientundersøgelsen. Først fremstilles patienternes svar på det enkelte spørgsmål i undersøgelsen i søjlediagrammer, som giver mulighed for et hurtigt overblik. Dernæst vises resultaterne i tabelform opgjort på de enkelte afsnit med mulighed for sammenligning regionalt, på landsplan og i forhold til resultaterne fra 2005 undersøgelsen. I rapportens del 4 er der beskrevet en række kommentarer vedrørende organisering og afvikling af undersøgelsen på de enkelte afsnit. De er vigtige at være opmærksomme på ved læsningen af søjlediagrammerne. Søjlediagrammer - venstre side Søjlediagrammerne er opstillet på følgende måde: 1. søjle viser landsresultater for søjle viser resultaterne fra de fem regioner Tal i parentes viser, hvor mange patienter der besvarede spørgsmålet. Spørgsmålsformuleringen fremgår øverst af søjlediagrammet. Hele spørgeskemaet kan ses i slutningen af denne del af rapporten. Tabeller - højre side Af højresiden fremgår procenttallene fordelt på de enkelte afsnit med mulighed for sammenligning med aggregerede niveauer. I tredje sidste kolonne angives antallet af svar, der ligger bag procentberegningen. I nogle tilfælde er der tale om ret små absolutte tal. Derfor bør man være opmærksom på, om talmaterialet er tilstrækkelig stort til, at der kan drages sikre konklusioner. Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelser på psykiatriske sengeafsnit 2009 Side 19

26 Udvikling mellem 2005 og 2009 De to kolonner yderst til højre i tabellerne angiver andelen af patienter, der har svaret bekræftende på spørgsmålet i henholdsvis 2009 og Ved at sammenligne disse to kolonner kan man se, om der har været en positiv eller negativ udvikling i tilfredsheden mellem 2005 og Til alle spørgsmål er der dog ikke 2005 tal, hvilket skyldes, at spørgsmålet ikke var med i spørgeskemaet i første runde af undersøgelsen. Ej heller er der 2005 tal for alle afsnit. Dette skyldes enten, at det ikke har været muligt at sammenligne afsnittets resultater i denne rundes med dets resultater fra 2005 eller, at afsnittet i 2005 havde for få svarpersoner til at få opgjort egne resultater. Resultaterne er ikke signifikanstestet. Derfor bør antallet af svarpersoner og ændringens størrelse ved fortolkning af udviklingen tages med i betragtning. De detaljerede opgørelser over resultaterne i 2005 kan findes i amtsrapporterne, som kan downloades på Antal svarpersoner Ved læsningen af søjlediagrammerne og tabellerne er det vigtigt at huske på, at der ikke skal meget til at rykke tilfredshedsprocenterne op eller ned i de afsnit, der har få svarpersoner. Hvis årsagen til det begrænsede antal svarpersoner er en lav patientnormering, og hvis afsnittets svarprocent i øvrigt er acceptabel, kan man regne med, at svarfordelingen afspejler virkeligheden, selvom der ikke skal meget til at rykke procenterne. Bunder det begrænsede antal svarpersoner imidlertid i, at svarprocenten er for lav, bør resultaterne tages med forbehold. Ved ikke/ ikke relevant I den indledende tekst på forsiden af spørgeskemaet bliver patienterne opfordret til at krydse af i svarkategorien "Ved ikke/ikke relevant", når spørgsmålene ikke passer på deres situation. Svarpersoner, der har svaret Ved ikke/ikke relevant, er frasorteret i figurerne i dette kapitel, hvilket er forklaringen på, at antallet af svarpersoner varierer fra spørgsmål til spørgsmål. Skriftlige kommentarer Opsamlende kan svarpersonerne begrunde deres stjernetildeling. De bliver også spurgt om, hvad der har haft størst betydning for dem under indlæggelsen, om de oplevede fejl, og om de savner tilbud i psykiatrien. Der er udvalgt 200 tilfældige patientkommentarer, som fremstilles i kapitel 7. De øvrige kommentarer kan læses i patientrapporternes del II. Side 20 Center for Kvalitetsudvikling Februar 2010

27 Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelser på psykiatriske sengeafsnit 2009 Side 21

28 Figur 4.1: Kunne du komme i kontakt med plejepersonalet, når du havde behov for det? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (5133) Region Hovedstaden (1602) Region Midtjylland (966) Region Nordjylland (535) Region Sjælland (635) Region Syddanmark (1395) Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 22 Center for Kvalitetsudvikling Februar 2010

29 Kunne du komme i kontakt med plejepersonalet, når du havde behov for det? Hele landet, Spørgsmål 1 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja 2009 Samlet Ja 2005 % % % % % % Hele landet Region Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelser på psykiatriske sengeafsnit 2009 Side 23

30 Figur 4.2: Var du tilfreds med kontakten med din(e) kontaktperson(er)? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (5124) Region Hovedstaden (1596) Region Midtjylland (967) Region Nordjylland (534) Region Sjælland (637) Region Syddanmark (1390) Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 24 Center for Kvalitetsudvikling Februar 2010

31 Var du tilfreds med kontakten med din(e) kontaktperson(er)? Hele landet, Spørgsmål 2 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja 2009 Samlet Ja 2005 % % % % % % Hele landet Region Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelser på psykiatriske sengeafsnit 2009 Side 25

32 Figur 4.3: Var du tilfreds med kontakten med lægen/lægerne? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (5081) Region Hovedstaden (1591) Region Midtjylland (946) Region Nordjylland (529) Region Sjælland (634) Region Syddanmark (1381) Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 26 Center for Kvalitetsudvikling Februar 2010

33 Var du tilfreds med kontakten med lægen/lægerne? Hele landet, Spørgsmål 3 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja 2009 Samlet Ja 2005 % % % % % % Hele landet Region Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelser på psykiatriske sengeafsnit 2009 Side 27

34 Figur 4.4: Synes du, at personalet viste hensyn og respekt over for dig som menneske? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (5144) Region Hovedstaden (1610) Region Midtjylland (962) Region Nordjylland (536) Region Sjælland (640) Region Syddanmark (1396) Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 28 Center for Kvalitetsudvikling Februar 2010

35 Synes du, at personalet viste hensyn og respekt over for dig som menneske? Hele landet, Spørgsmål 4 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja 2009 Samlet Ja 2005 % % % % % % Hele landet Region Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelser på psykiatriske sengeafsnit 2009 Side 29

36 Figur 4.5: Var der mulighed for, at du kunne tale uforstyrret med personalet på sengeafsnittet? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (5054) Region Hovedstaden (1572) Region Midtjylland (949) Region Nordjylland (528) Region Sjælland (633) Region Syddanmark (1372) Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 30 Center for Kvalitetsudvikling Februar 2010

37 Var der mulighed for, at du kunne tale uforstyrret med personalet på sengeafsnittet? Hele landet, Spørgsmål 5 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja 2009 Samlet Ja 2005 % % % % % % Hele landet Region Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelser på psykiatriske sengeafsnit 2009 Side 31

38 Figur 4.6: Var personalet godt forberedt til vigtige samtaler? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (4752) Region Hovedstaden (1490) Region Midtjylland (870) Region Nordjylland (492) Region Sjælland (585) Region Syddanmark (1315) Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 32 Center for Kvalitetsudvikling Februar 2010

39 Var personalet godt forberedt til vigtige samtaler? Hele landet, Spørgsmål 6 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja 2009 Samlet Ja 2005 % % % % % % Hele landet Region Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelser på psykiatriske sengeafsnit 2009 Side 33

40 Figur 4.7: Var du tilfreds med de aktiviteter, du kunne deltage i under indlæggelsen? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (4241) Region Hovedstaden (1367) Region Midtjylland (769) Region Nordjylland (448) Region Sjælland (522) Region Syddanmark (1135) Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 34 Center for Kvalitetsudvikling Februar 2010

41 Var du tilfreds med de aktiviteter, du kunne deltage i under indlæggelsen? Hele landet, Spørgsmål 7 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja 2009 Samlet Ja 2005 % % % % % % Hele landet Region Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelser på psykiatriske sengeafsnit 2009 Side 35

42 Figur 4.8: Var dine undersøgelser og behandling under hele din indlæggelse på sengeafsnittet godt planlagt? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (4691) Region Hovedstaden (1482) Region Midtjylland (863) Region Nordjylland (480) Region Sjælland (578) Region Syddanmark (1288) Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 36 Center for Kvalitetsudvikling Februar 2010

43 Var dine undersøgelser og behandling under hele din indlæggelse på sengeafsnittet godt planlagt? Hele landet, Spørgsmål 8 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja 2009 Samlet Ja 2005 % % % % % % Hele landet Region Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelser på psykiatriske sengeafsnit 2009 Side 37

44 Figur 4.9: Fik du de informationer om din sygdom og behandling, som du havde brug for? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (4805) Region Hovedstaden (1525) Region Midtjylland (886) Region Nordjylland (496) Region Sjælland (588) Region Syddanmark (1310) Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 38 Center for Kvalitetsudvikling Februar 2010

45 Fik du de informationer om din sygdom og behandling, som du havde brug for? Hele landet, Spørgsmål 9 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja 2009 Samlet Ja 2005 % % % % % % Hele landet Region Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelser på psykiatriske sengeafsnit 2009 Side 39

46 Figur 4.10: Har personalet informeret dig om, hvordan din livsstil kan påvirke din sygdom? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (4598) Region Hovedstaden (1458) Region Midtjylland (853) Region Nordjylland (470) Region Sjælland (560) Region Syddanmark (1257) Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 40 Center for Kvalitetsudvikling Februar 2010

47 Har personalet informeret dig om, hvordan din livsstil kan påvirke din sygdom? Hele landet, Spørgsmål 10 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja 2009 Samlet Ja 2005 % % % % % % Hele landet Region Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelser på psykiatriske sengeafsnit 2009 Side 41

48 Figur 4.11: Var du tilfreds med den indflydelse, du selv havde på din behandling? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (4746) Region Hovedstaden (1494) Region Midtjylland (869) Region Nordjylland (498) Region Sjælland (596) Region Syddanmark (1289) Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 42 Center for Kvalitetsudvikling Februar 2010

49 Var du tilfreds med den indflydelse, du selv havde på din behandling? Hele landet, Spørgsmål 11 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja 2009 Samlet Ja 2005 % % % % % % Hele landet Region Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelser på psykiatriske sengeafsnit 2009 Side 43

50 Figur 4.12: Synes du, at du har fået den psykiatriske behandling, som du havde brug for på sengeafsnittet? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (4793) Region Hovedstaden (1497) Region Midtjylland (888) Region Nordjylland (500) Region Sjælland (592) Region Syddanmark (1316) Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 44 Center for Kvalitetsudvikling Februar 2010

51 Synes du, at du har fået den psykiatriske behandling, som du havde brug for på sengeafsnittet? Hele landet, Spørgsmål 12 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja 2009 Samlet Ja 2005 % % % % % % Hele landet Region Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelser på psykiatriske sengeafsnit 2009 Side 45

52 Figur 4.13: Oplevede du, at der var en god atmosfære på sengeafsnittet? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (4993) Region Hovedstaden (1577) Region Midtjylland (929) Region Nordjylland (516) Region Sjælland (612) Region Syddanmark (1359) Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 46 Center for Kvalitetsudvikling Februar 2010

53 Oplevede du, at der var en god atmosfære på sengeafsnittet? Hele landet, Spørgsmål 13 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja 2009 Samlet Ja 2005 % % % % % % Hele landet Region Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelser på psykiatriske sengeafsnit 2009 Side 47

54 Figur 4.14: Var du tilfreds med din kontakt med de andre patienter? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (4709) Region Hovedstaden (1490) Region Midtjylland (866) Region Nordjylland (499) Region Sjælland (594) Region Syddanmark (1260) Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 48 Center for Kvalitetsudvikling Februar 2010

55 Var du tilfreds med din kontakt med de andre patienter? Hele landet, Spørgsmål 14 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja 2009 Samlet Ja 2005 % % % % % % Hele landet Region Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelser på psykiatriske sengeafsnit 2009 Side 49

56 Figur 4.15: Var du tilfreds med de fysiske rammer? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (5046) Region Hovedstaden (1586) Region Midtjylland (941) Region Nordjylland (525) Region Sjælland (622) Region Syddanmark (1372) Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 50 Center for Kvalitetsudvikling Februar 2010

57 Var du tilfreds med de fysiske rammer? Hele landet, Spørgsmål 15 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja 2009 Samlet Ja 2005 % % % % % % Hele landet Region Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelser på psykiatriske sengeafsnit 2009 Side 51

58 Figur 4.16: Var du tilfreds med den modtagelse du fik på dette sengeafsnit? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (4939) Region Hovedstaden (1557) Region Midtjylland (903) Region Nordjylland (520) Region Sjælland (605) Region Syddanmark (1354) Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 52 Center for Kvalitetsudvikling Februar 2010

59 Var du tilfreds med den modtagelse du fik på dette sengeafsnit? Hele landet, Spørgsmål 16 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja 2009 Samlet Ja 2005 % % % % % % Hele landet Region Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelser på psykiatriske sengeafsnit 2009 Side 53

60 Figur 4.17: Har du fået det bedre af at være indlagt på sengeafsnittet? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (4884) Region Hovedstaden (1529) Region Midtjylland (895) Region Nordjylland (523) Region Sjælland (607) Region Syddanmark (1330) Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 54 Center for Kvalitetsudvikling Februar 2010

61 Har du fået det bedre af at være indlagt på sengeafsnittet? Hele landet, Spørgsmål 17 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja 2009 Samlet Ja 2005 % % % % % % Hele landet Region Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelser på psykiatriske sengeafsnit 2009 Side 55

62 Figur 4.18: Har indlæggelsen givet dig mere håb og livsmod i forhold til fremtiden? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (4784) Region Hovedstaden (1500) Region Midtjylland (876) Region Nordjylland (505) Region Sjælland (590) Region Syddanmark (1313) Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 56 Center for Kvalitetsudvikling Februar 2010

63 Har indlæggelsen givet dig mere håb og livsmod i forhold til fremtiden? Hele landet, Spørgsmål 18 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja 2009 Samlet Ja 2005 % % % % % % Hele landet Region Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelser på psykiatriske sengeafsnit 2009 Side 57

64 Figur 4.19: Har du fået skriftlig information om din sygdom og behandling fra dette sengeafsnit? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (4377) Region Hovedstaden (1374) Region Midtjylland (808) Region Nordjylland (469) Region Sjælland (533) Region Syddanmark (1193) Ja Nej Side 58 Center for Kvalitetsudvikling Februar 2010

65 Har du fået skriftlig information om din sygdom og behandling fra dette sengeafsnit? Hele landet, Spørgsmål 19 Ja Nej Antal Ja 2009 Ja 2005 % % % % Hele landet Region Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelser på psykiatriske sengeafsnit 2009 Side 59

66 Figur 4.20: Oplevede du, at der skete fejl under din indlæggelse? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (4592) Region Hovedstaden (1443) Region Midtjylland (853) Region Nordjylland (467) Region Sjælland (569) Region Syddanmark (1260) Ja Nej Side 60 Center for Kvalitetsudvikling Februar 2010

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Midtjylland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Midtjylland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Hovedstaden, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Sjælland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Danmark 2010 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne- og

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Sjælland 2010 DEL I 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Patienterne og deres forældre har ordet

Patienterne og deres forældre har ordet Patienterne og deres forældre har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Danmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne og deres forældre

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Midtjylland 2010 DEL I 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Syddanmark 2010 DEL I 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sydjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland,

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland, Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland,

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland,

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland, Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Midtjylland 2010 DEL I LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

Brugerne har ordet. Landsrapport. Undersøgelse i de socialpsykiatriske dagtilbud i Danmark 2009. Juni 2010

Brugerne har ordet. Landsrapport. Undersøgelse i de socialpsykiatriske dagtilbud i Danmark 2009. Juni 2010 Brugerne har ordet Landsrapport Undersøgelse i de socialpsykiatriske dagtilbud i Danmark 2009 Juni 2010 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

Beboerne og de pårørende har ordet

Beboerne og de pårørende har ordet Beboerne og de pårørende har ordet Undersøgelse i de socialpsykiatriske boformer i Danmark 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden,

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden, Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Region Syddanmark Pårørendeundersøgelse på boformer for voksne personer med handicap Juni 2010 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region Hovedstaden Region

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Sjælland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark Dato: 12-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Nordjylland Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2016 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 24-02-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland Dato: 25-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Randers kommune Pårørendeundersøgelse på boformer for voksne og på døgninstitutioner for børn med handicap Juni 2010 Udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling for Randers Kommune

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Indlagte patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

Forældrene har ordet

Forældrene har ordet Forældrene har ordet Landsrapport Landsdækkende forældreundersøgelse i regionernes døgninstitutioner for børn og unge Juni 2010 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region Hovedstaden

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2016 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 04-01-2017 Indledning I efteråret 2016 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Landsrapport Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Juni 2012 På vegne af Region

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden 18-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Syddanmark 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015 LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 18-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Regionsrapport for Region Syddanmark Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Ambulante patienter 27-11-2015 Indledning I efteråret 2015 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter Region Midtjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Nordjylland 2010 DEL I 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Regionsrapport for Region Midtjylland Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden.

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser blandt psykiatriske patienter

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser blandt psykiatriske patienter 15. april 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser blandt psykiatriske patienter 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig spørgeskemaundersøgelse af

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Nordjylland 2010 DEL I LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Landsrapport Landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne personer med handicap Juni 2010 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region Hovedstaden

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Regionsrapport for Region Nordjylland Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Regionsrapport for Region Hovedstaden Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Regionsrapport for Region Syddanmark Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro/Herning) Hospitalsenheden

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Medicinsk Ambulatorium, Horsens Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske patienter 2015

1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske patienter 2015 Februar 2016 1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske 2015 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP Psykiatri 2015. Resultaterne offentliggøres i uge 11,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på M3 Medicinsk Sengeafsnit Diagnostisk Center Hospitalsenhed Midt 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Landsrapport Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for voksne personer med handicap,

Læs mere

Beboerne og de pårørende har ordet

Beboerne og de pårørende har ordet Beboerne og de pårørende har ordet Landsrapport Undersøgelse i de socialpsykiatriske boformer i Danmark 2009 Juni 2010 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region Hovedstaden Region

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Medicinsk Afdeling M2 Medicinsk Afdeling, Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Nyreambulatoriet, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

Evalueringsrapport. Pårørende i Psykiatrien

Evalueringsrapport. Pårørende i Psykiatrien Evalueringsrapport Pårørende i Psykiatrien Nationalt kvalitetsprojekt til udvikling af pårørendearbejdet i psykiatrien Maj 2009 "Pårørende i Psykiatrien" Nationalt kvalitetsprojekt til udvikling af pårørendearbejdet

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Hovedstaden 2010 DEL I LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Klinisk Diætist Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Sår- og Varice Dagafsnit Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Den

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Idrætsklinikken, Tage-Hansens gade Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus

Læs mere

National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2014

National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2014 National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2014 LUP-psykiatri 2014 National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien Udarbejdet af CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik øjne Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børneortopædisk sektor Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2012

National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2012 National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2012 LUP-Psykiatri 2012 Landsdækkende undersøgelse af patient og pårørendeoplevelser i psykiatrien Udarbejdet af CFK Folkesundhed

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere