U D D A N N E L S E

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "U D D A N N E L S E 20 12 2 0 1 3"

Transkript

1 UDDANNELSE

2 UDGIVET AF: Dansk Fjernvarme Merkurvej Kolding Tlf Fax Udgivet maj 2012 FOTO: Nils Rosenvold OPLAG: TRYK: Datagraf

3 Udviklingsgrupper... 4 Forord... 5 Oversigt over kurser... 6 Mød Dansk Fjernvarme...10 Generelle...12 Bestyrelse...14 Ledelse...16 Teknik distribution...21 Teknik fyringsteknik og energiproduktion...24 Teknik el- og styringsteknik...29 Service, rådgivning, besparelser m.m...31 Administration Kun for ingeniører og maskinmestre...42 Tilknyttede brancher...44 Temadage...46 Praktiske oplysninger...48

4 UDVIKLINGSGRUPPER UDDANNELSESUDVALG Formand Søren Gertsen Grenaa Rudi Bjerregaard Høje Taastrup Erik Hansen Nyborg Torben Hjorth Pedersen Vejen Bent K. Olsen Aarhus Evan Stokkebæk Esbjerg Mette Hansen Dansk Fjernvarme Gunhild Seested Dansk Fjernvarme TEKNIK FYRING OG STYRING Torben Hjorth Pedersen Vejen Henrik Lundsgaard Hashøj Carsten Birkholm Pedersen Odense Søren Gertsen Nakskov Erling Jensen Thyborøn Per Kristensen Brædstrup Flemming Sørensen Strandby Gunhild Seested Dansk Fjernvarme TÆNKETANK FOR LEDELSE Rudi Bjerregaard Høje Taastrup Helge Schlott Hansen Kolding Torben Christiansen Roskilde Henry Juul Nielsen Viborg Flemming Skjødt Ry Christian Niederbockstruck Horsens Gunhild Seested Dansk Fjernvarme ADMINISTRATION Erik Hansen Nyborg Gunnar Thuesen Esbjerg Dorthe Staldkarl Skanderborg Arne Hermansen Tarm Susanne Engelbrecht Fredericia Thomas Glibstrup Ringkøbing Birgitte V. Faaborg Dansk Fjernvarme Gunhild Seested Dansk Fjernvarme 4 TEKNIK DISTRIBUTION Evan Stokkebæk Esbjerg John C. W. Olsen København Tom Diget Viborg Lennart Møller Skive Mogens Nielsen Dansk Fjernvarme Gunhild Seested Dansk Fjernvarme SERVICE Bent K. Olesen Aarhus Torben Nielsen Hedensted Flemming Rytter Odense Finn Bruus København Villy Jensen Aalborg Gunhild Seested Dansk Fjernvarme UDVIKLINGSGRUPPER Sidste udkald...nyt om kurser og møder fra Dansk Fjernvarme direkte i din mailboks. Tilmeld dig på:

5 FORORD Uddannelsesudvalget har hermed fornøjelsen af at præsentere det nye katalog for perioden 2012/2013. Med det store og brede energiforlig, som Folketinget indgik, kommer fjernvarmen for alvor i fokus. Et af de områder, der politisk har stor tyngde, er et øget energisparemål. Det vil stille større krav, og her skal vi alle blive dygtigere til at finde de gode projekter. Uddannelsesudvalget vil hen over sommeren sætte fokus på bestyrelse og forsyningsudvalg med udarbejdelse af en folder, der giver overblik over den række af relevante kurser, temadage og fyraftensmøder, der henvender sig konkret til bestyrelse og forsyningsudvalg. Det er særdeles vigtigt, at der til stadighed er fokus på driften af de enkelte værker, specielt i en tid, hvor nye regler og lovgivning er en del af en travl hverdag. Forny dig og gå i dybden, uddannelsesarbejdet i Dansk Fjernvarme foregår i tæt kontakt med vores medlemmer. Vi vil sikre målrettede tilbud, der er på forkant med den udvikling, vi er en vigtig del af. Uddannelsesudvalget vil fortsat arbejde for, at kursusudbuddet skal: Have et højt fagligt niveau Være på forkant med udviklingen i samfundet Øge medarbejdernes tilfredshed og personlige udvikling Formidle viden til såvel nye som erfarne medarbejdere i branchen Være økonomisk konkurrencedygtigt i forhold til øvrige kursusudbydere Der er igen i år en række nye tilbud i kataloget, som er et resultat af ny lovgivning samt den udvikling, der sker i samfundet og i branchen. Og husk, at du altid kan finde en aktuel oversigt over kursusudbuddet på hjemmesiden Her kan du også tilmelde dig vores nyhedsbrev Sidste udkald, så du får de gode tilbud direkte i din mailbox. God fornøjelse! 5 FORORD Efteruddannelse og opkvalificering er ikke noget, man kan gøre på et eller andet tidspunkt. Nej, det er en løbende proces igennem hele dit arbejdsliv. Vi ser frem til en aktiv sæson og glæder os til at se dig på nogle af vore kurser. Held og lykke med din uddannelse og din personlige udvikling i den kommende periode. Søren Gertsen, Grenaa Varmeværk A.m.b.A. Formand for Uddannelsesudvalget

6 6 MØD DANSK FJERNVARME MODUL A.0.1 Informationsdag om Dansk Fjernvarme for nye ledere og bestyrelser Side 11 MODUL A.0.2 NYHED Lokale møder med administrative medabejdere Side 11 MODUL A.0.3 Introduktion til fjernvarme Side 11 GENERELLE MODUL A.0.10 Håndtering af konflikter Side 12 MODUL A.0.11 NYHED Præsentationsteknik Side 12 MODUL A.0.12 At lede uden at være leder Side 12 MODUL A.0.13 NYHED Arbejdsmiljø ulykker og psykisk arbejdsmiljø! Side 13 MODUL A.0.14 NYHED Arbejdsmiljø ergonomi, kemi/biologi og støj! Side 13 BESTYRELSE MODUL D.0.1 Bestyrelsens opgaver og ansvar Side 14 MODUL D.0.2 Bestyrelsens økonomiske ansvar Side 14 MODUL D.0.3 NYHED Fyraftensmøde om lokal energiplanlægning Side 14 LEDELSE MODUL B.0.1 NYHED Grundlæggende projektledelse Side 16 MODUL B.0.2 Kender du typen? Side 16 MODUL B.0.3 NYHED Styrk dine ledelsesmæssige kompetencer Side 16 MODUL B.0.4 NYHED Klare mål og effektiv opfølgning Side 16 MODUL B.0.5 NYHED Benchmark Side 17 MODUL B.0.6 NYHED Medierne og den gode historie, trin I Side 18 MODUL B.0.7 NYHED Mediehåndtering i modvind, trin II Side 18 MODUL B.0.8 NYHED Udviklingsdag bliv innovativ! Side 19 MODUL B.0.9 NYHED Seminar om lavenergi bygningers energibehov Side 19 MODUL B.0.10 Afgifter for ledere og revisorer Side 19 MODUL B.0.12 NYHED Låntagning og finansiel strategi Side 19 MODUL B.0.13 Det frie elmarked Side 20 MODUL B.0.15 Jura på et varmeværk Side 20 OVERSIGT MODUL D.0.4 NYHED Fyraftensmøde for bestyrelser Samarbejder og fusioner Side 15 MODUL D.0.5 NYHED Bestyrelsens strategiske rolle som vagthund og lods Side 15 SIKKERHEDSKURSER gjort let! Sikkerhedskurserne er i år særligt mærkede med advarselstrekanter, så de springer lige i øjnene.

7 TEKNIK distribution MODUL A.1.0 Praktisk dimensionering og projektering af ledninger Side 21 MODUL A.1.1 Planlægning og projektering af udførelsen, trin I Side 21 MODUL A.1.1 Planlægning af tilsynet og styring af udførelsen, trin II Side 21 MODUL A.1.2 Opgravning og retablering Side 21 MODUL B.1.2 Pumper og pumperegulering Side 22 MODUL B.1.3 Dimensionering af ledninger Side 22 MODUL B.1.4 Udbud og indkøb, trin I Side 23 MODUL B.1.4 Udbud og indkøb, trin II Side 23 MODUL B.1.5 Projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven, trin I Side 23 MODUL B.1.5 Projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven, trin II Side 23 TEKNIK fyringsteknik og energiproduktion MODUL A.2.1 Almindelig kedelpasseruddannelse! Side 24 MODUL A.2.2 Vandbehandling Side 24 MODUL A.2.3 Gasteknik/gasmotor! Side 24 MODUL A.2.6 Forbrændingsteknik biomasse Side 26 MODUL A.2.7 Sikkerhedskursus for driften! Side 26 MODUL B.2.1 Fjernvarmens miljøforhold Side 27 MODUL B.2.3 NYHED Klimateknik Side 27 MODUL B.2.4 NYHED Køleteknik Side 27 MODUL B.2.5 Solenergi Side 28 MODUL B.2.6 Elkedler og varmepumper i fjernvarmen Side 28 TEKNIK el- og styringsteknik MODUL A.2.8 Grundlæggende L-AUS/El-sikkerhed! Side 29 MODUL A.2.8 L-AUS/El-sikkerhed, opfølgning og andre sikkerhedsemner! Side 29 MODUL A.2.9 NYHED Grundlæggende el! Side 29 MODUL A.2.10 Driftslederen på kraftvarmeværker! Side 29 MODUL A.2.11 SRO-anlæg Side 30 MODUL A.2.12 Regulering i SRO-anlæg Side 30 7 MODUL A.2.4 Gasmotorteknik og vedligeholdelse af gasmotoranlæg! Side 25 MODUL A.2.4 Gasmotorteknik og vedligeholdelse af gasmotoranlæg for maskinmestre! Side 25 OVERSIGT MODUL A.2.5 Certificering inden for gasområdet over 135 kw! Side 26

8 8 SERVICE, RÅDGIVNING, BESPARELSER M.M. MODUL A.3.1 Kundeservice, trin I Side 31 MODUL A.3.1 Kundeservice, trin II Side 31 MODUL A.3.1 Kundeservice, trin III Side 31 MODUL A Kontrol af fjernvarmeanlæg Side 32 MODUL A Eftersyn og service af fjernvarmeanlæg Side 32 MODUL A.3.3 NYHED Ajourføringskursus i varmenormen DS 469 Side 33 MODUL A.3.5 Afkøling lavere returtemperatur Side 33 MODUL A.3.7 NYHED Energispareaktiviteter for begyndere, trin I Side 33 MODUL A.3.8 NYHED Energispareaktiviteter, trin II Side 33 MODUL A.3.9 Salg og rådgivning Side 34 MODUL A.3.10 Lukning på en anstændig måde Side 34 MODUL A.3.11 Kvalitetssikring og intern audit af energibesparelser Side 34 MODUL B.3.1 Driftsoptimering Side 35 MODUL B.3.2 Energibesparelser i og omkring nettet Side 35 MODUL B.3.7 Erfa-træf om energibesparelser for de større selskaber Side 37 MODUL B.3.8 Erfa-træf om energibesparelser for de mindre værker Side 37 ADMINISTRATION MODUL A.4.1 Administration og regnskab for nye administrative medarbejdere Side 38 MODUL A.4.2 Praktisk regnskabsmæssig håndtering Side 38 MODUL A.4.3 Fra budget til regnskab og priseftervisning Side 39 MODUL A.4.4 Moms, skat og afgifter Side 39 MODUL A.4.5 Kom godt i gang med standardkontoplanen Side 39 MODUL A.4.6 Restanceinddrivelse, trin I Side 40 MODUL A.4.7 Restanceinddrivelse, trin II Side 40 MODUL A.4.8 NYHED Administration og kvalitetssikring af energibesparelser Side 40 MODUL B.4.1 Erfa-træf for alle administrative Side 41 MODUL B.4.2 NYHED Personalejura for praktikere Side 41 OVERSIGT MODUL B.3.3 Energimålere Side 36 MODUL B.3.4 NYHED Fjernaflæsning Side 36 KUN FOR INGENIØRER OG MASKINMESTRE MODUL B.5.1 NYHED For nyansatte ingeniører/maskinmestre et introkursus Side 43 MODUL B.3.6 NYHED Erfa-træf om energimålere Side 37 MODUL B.5.2 NYHED Erfa-træf for regnedrengene Side 43

9 TILKNYTTEDE BRANCHER MODUL E.1.1 Need to know for revisorer om priseftervisning, trin I Side 44 MODUL E.1.1 Need to know for revisorer om selvevaluering, trin II Side 44 MODUL E.1.2 NYHED Jura for revisorer i et varmeselskab Side 45 MODUL E.1.3 NYHED For rådgivende ingeniører energibesparelser, overskudsvarme m.m. Side 45 TEMADAGE MODUL C.1.1 Vær med til at skabe fremtiden gør en forskel Side 46 KurserOgMøder Find uddybende kursusbeskrivelser og kursusprogrammer på vores hjemmeside hvor du også kan tilmelde dig vores kurser, møder og temadage. Hjemmesiden opdateres løbende og indeholder derfor altid de seneste kursusdatoer og nyeste kursustilbud m.m. MODUL C.1.2 Regnskabet og Varmeforsyningsloven Side 46 MODUL C.1.3 Bliv ajourført med den nyeste lovgivning Side 47 MODUL C.1.4 Markedsføring Side 47 MODUL C.1.5 Samarbejde om energibesparelser Side 47 MODUL C.1.6 ESCO vinder frem Side 47 MODUL A, B, C, D ELLER E? Modul A grundlæggende kurser. Det kendetegnende ved A-kurserne er, at de består af en blanding af teori og praktiske øvelser. Modul B overbygningskurser. Det kendetegnende ved B-kurserne er, at de er mere teoretiske end A-kurserne. De fleste B-kurser er overbygningskurser til A-kurserne. Modul C temadage. 9 Modul D bestyrelseskurser. Modul E kurser målrettet tilknyttede brancher, f.eks. revisorer, rådgivende ingeniører o.lign. OVERSIGT

10 DANSK FJERNVARME TILBYDER OGSÅ... KUN FOR MEDLEMMERNE! INDLÆG PÅ BESTYRELSESMØDER Der sker meget nyt i branchen, der er mange udfordringer, der gør det nødvendigt, at bestyrelserne er aktive og innovative. Dansk Fjernvarme tilbyder derfor også at hjælpe medlemmerne med at få gang i udviklingsdebatten og strategi for fremtiden. Det er meget væsentligt, at de enkelte fjernvarmeselskaber er professionelle inden for deres felt, og herunder aktivt tager stilling til forventninger for fremtiden. Dansk Fjernvarme kommer gerne med et indlæg til et bestyrelsesmøde, til generalforsamlingen eller et hilse på-møde. 10 Ring og hør nærmere mange indlæg/foredrag kan vi bidrage med som en gratis medlemsservice. DANSK FJERNVARME FORMIDLER Konsulenter til strategiseminarer Foredragsholdere til strategiseminarer Kurser på varmeværket eller i nærområdet MØD DANSK FJERNVARME Ring og få en snak om jeres tanker og ønsker så forsøger vi sammen at lægge en plan. UDDANNELSESPLANLÆGNING Dansk Fjernvarme tilbyder: Hjælp til uddannelsesplanlægning Ring og hør nærmere.

11 MODUL A.0.1 INFORMATIONSDAG OM DANSK FJERNVARME FOR NYE LEDERE OG BESTYRELSER MØD OS, LÆR OS AT KENDE, VI VIL GERNE HJÆLPE Nye ledere, nye mellemledere og nye bestyrelsesmedlemmer i et varmeselskab. Præsentation af Dansk Fjernvarme Kommunikation og politisk interessevaretagelse Internationalt arbejde Administration, service, kurser og arrangementer Medlemsservice og fjernvarmefaglige spørgsmål Statistik og statistikken Forskning og udvikling DFP, DFF-EDB og FIF Marketing Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab Fjernvarmens Udviklingscenter DATO : 19. november 2012 (holdnr. 1999) 23. maj 2013 (holdnr. 2144) PRIS : Gratis BILLEDERNE I DETTE KATALOG er bl.a. taget i foråret 2012 Fotograf Nils Rosenvold besøgte tre kurser i Fjernvarmens Hus i Kolding: Elkedler og varmepumper i fjernvarmen den 13. marts 2012 Opgravning og retablering den 13. marts 2012 Moms, skat og afgifter den 19. marts 2012 MODUL A.0.2 LOKALE MØDER MED ADMINISTRATIVE MEDARBEJDERE NYHED MEST FOR DIG, SOM VI IKKE SER PÅ KURSER M.M. Administrative medarbejdere herunder driftsledere. Mødet er mest for dig, der sjældent eller slet ikke benytter dig af den hjælp, som Dansk Fjernvarme tilbyder medlemmerne, blandt andet inden for administration og regnskab m.m. Dansk Fjernvarme hvad kan vi tilbyde? Dansk Fjernvarmes vejledninger Statistikken Hjemmesiden m.m. Varmeforsyningsloven Budget og regnskab Anmeldelse i praksis Moms, skat, afgifter m.m. Nye love og regler på vej STED : Møderne tilbydes lokalt ring og hør nærmere PRIS : Gratis MODUL A.0.3 INTRODUKTION TIL FJERNVARME NYE MEDARBEJDERE STARTER HER. FÅ VIDEN OM FJERNVARME I DANMARK Nyansatte medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer, såvel i fjernvarmebranchen som hos samarbejdspartnere, leverandører m.m. Dansk Fjernvarme og hvad vi kan bruges til Dansk Fjernvarmes vejledninger Fjernvarme historisk Hvordan fjernvarme virker Produktionsanlæg Ledningsnet Brugeranlæg Reguleringen af fjernvarme Fjernvarmens udvikling Branchens udfordringer Dine muligheder for netværk og efteruddannelse DATO : 12. november 2012 (holdnr. 1997) 2. maj 2013 (holdnr. 2146) PRIS : Kr ,- 11 MØD DANSK FJERNVARME

12 MODUL A.0.10 HÅNDTERING AF KONFLIKTER GØR DIN HVERDAG NEMMERE Alle medarbejdere, der ønsker at få mere viden om, hvordan man kan håndtere en konflikt. Sådan opstår konflikter Sådan udvikler de sig Konkrete værktøjer Egne og andres konflikter Mønstre og reaktioner Arbejdsmiljø Bedre trivsel Sådan kan det gøres Praktiske øvelser DATO : 10. april 2013 (holdnr. 2147) PRIS : Kr ,- 12 GENERELLE MODUL A.0.11 PRÆSENTATIONSTEKNIK NYHED KOM IGENNEM MED DIT BUDSKAB Alle medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer der kræves ingen specielle forudsætninger. Gode præsentationsteknikker Den rigtige teknik God stemmeføring Det rigtige kropssprog Lær at få budskabet ud Vær overbevisende Få en lyttende forsamling Få gennemslagskraft Praktiske øvelser MODUL A.0.12 AT LEDE UDEN AT VÆRE LEDER STYRK DIN PERSONLIGE GENNEMSLAGSKRAFT Alle medarbejdere, der leder, men ikke er formelle ledere. Det kan være outsourcede arbejdsopgaver, projektledere, teamledere, koordinatorer, tovholdere m.m. Introduktion til ledelse Lederstile og ledertyper Ledelsesværktøjer Den coachende lederstil spørgeteknik SMART Kommunikation Forstå konflikter og håndtér dem bedre Dialog og forventningsafstemning Praktiske øvelser DATO : 4. oktober 2012 (holdnr. 1974) PRIS : Kr ,- DATO : november 2012 (holdnr. 2108) PRIS : Kr ,- (+ evt. overnatning kr. 800,-)

13 MODUL A.0.13 ARBEJDSMILJØ ULYKKER OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ NYHED KAN INDGÅ I ARBEJDSGIVERENS LOVPLIGTIGE TILBUD TIL ARBEJDSMILJØ- ORGANISATIONEN, HVOR ALLE HVERT ÅR SKAL TILBYDES 1½ DAGS UDDANNELSE Alle, der er interesserede i arbejdsmiljø. Du kan være medlem af arbejdsmiljøorganisationen, men alle er velkomne. Arbejdsmiljø og trivsel er vigtig for alle medarbejdere. MODUL A.0.14 ARBEJDSMILJØ ERGONOMI, KEMI/BIOLOGI OG STØJ NYHED KAN INDGÅ I ARBEJDSGIVERENS LOVPLIGTIGE TILBUD TIL ARBEJDSMILJØ- ORGANISATIONEN, HVOR ALLE HVERT ÅR SKAL TILBYDES 1½ DAGS UDDANNELSE Alle, der er interesserede i arbejdsmiljø. Du kan være medlem af arbejdsmiljøorganisationen, men alle er velkomne. Arbejdsmiljø og trivsel er vigtig for alle medarbejdere. 13 Ulykker: Varmt vand Trafik og udgravninger Værnemidler, sikkerhedsudstyr og sikkerhedskoordinering Kultur og adfærd mv. Psykisk arbejdsmiljø: Trivsel og forandringer Samarbejde og vagter Alenearbejde Konflikter og kundekontakt mv. Ergonomi: Tunge løft og arbejdsstillinger Tekniske hjælpemidler mv. Kemi/biologi: Kemiske stoffer Halm, flis, støv, svampesporer og gasser Forurenet jord mv. Støj: Kedler, motorer, trafik, maskiner Grænseværdier og værnemidler mv. GENERELLE DATO : 19. september 2012 (holdnr. 2024) 26. februar 2013 (holdnr. 2132) PRIS : Kr ,- DATO : 9. oktober 2012 (holdnr. 2025) 21. marts 2013 (holdnr. 2133) PRIS : Kr ,-

14 MODUL D.0.1 BESTYRELSENS OPGAVER OG ANSVAR FAKTA OG VÆRKTØJER Bestyrelsesmedlemmer, uanset selskabsform. Hvad er en bestyrelse? Hvorfor har man bestyrelser? Hvad siger loven? Bestyrelsens tre tilsynspligter Bestyrelsens vigtigste arbejdsopgaver Ledelse gennem bestyrelsesarbejde Kompetencer og forudsætninger for succes Praktiske forhold vedr. papirgang og ledelsesinformation Bestyrelsens forretningsorden Praktisk gennemgang af bestyrelsens konkrete opgaver gennem året Praktisk evaluering af bestyrelsesarbejdet DATO : 11. oktober 2012 (holdnr. 1939) PRIS : Kr ,- MODUL D.0.3 FYRAFTENSMØDE OM LOKAL ENERGI- PLANLÆGNING NYHED KLIMA-, ENERGI- OG VARMEPLANER, LOKALE SAMARBEJDER M.M. Alle, der har interesse i energiplanlægning i kommunerne, varmeselskabernes bestyrelser, medarbejdere fra kommuner og varmeselskaber, politikere osv. Energi- og varmeplanlægning hvorfor og hvordan? Hvilken rolle spiller varmeforsyningen i kommunernes arbejde med klima- og energiplaner? Hvordan kan kommuner og varmeværker samarbejde optimalt omkring varmeplanlægning? Eksempler på et godt samarbejde, og hvordan man kan komme i gang/inspiration til at komme videre Konvertering af naturgasområder til fjernvarme, som et af de vigtigste virkemidler Strategisk energiplanlægning hvor langt er man? DATO : 19. september 2012 (holdnr. 2203) 24. september 2012 (holdnr. 2204) 2. oktober 2012 (holdnr. 2205) 9. oktober 2012 (holdnr. 2206) 13. november 2012 (holdnr. 2207) STED : Afklares senere, se eller ring til os PRIS : Kr ,- 14 MODUL D.0.2 BESTYRELSENS ØKONOMISKE ANSVAR BUDGET, REGNSKAB OG INVESTERINGSPLANER Bestyrelsesmedlemmer, uanset selskabsform. BESTYRELSE Bestyrelsens økonomiske ansvar Økonomiske begreber og regnskabsforståelse Lovgivninger Budgetopfølgning Investeringsbudgetter/-planlægning Sikre overblik og anmeldelser til tiden Tariffer Prisregnskab og årsregnskab Selvevaluering Nøgletal og statistik PR- OG MEDIETRÆNING Læs mere på side 18. DATO : 12. september 2012 (holdnr. 2148) PRIS : Kr ,-

15 MODUL D.0.4 FYRAFTENSMØDE FOR BESTYRELSER SAMARBEJDER OG FUSIONER NYHED FÅ INSPIRATION MULIGHEDER OG BARRIERER Bestyrelser i varmeselskaber såvel større som mindre selskaber. Samarbejde indenfor branchen Samarbejde med andre selskabstyper (vandværker, elværker) I hvilken grad ønsker vi at samarbejde? Få begyndt, metoder og redskaber Beslutningsprocessen for bestyrelsen Fusion hvad skal vi være opmærksomme på Praktiske eksempler på samarbejdsformer/fusioner DATO : 27. november 2012 Kolding (holdnr. 2028) 5. februar 2013 Sjælland (holdnr. 2029) 4. marts 2013 Nordjylland (holdnr. 2030) Flere fyraftensmøder kan tilbydes lokalt ring og hør nærmere. PRIS : Kr ,- inkl. middag MODUL D.0.5 BESTYRELSENS STRATEGISKE ROLLE SOM VAGTHUND OG LODS NYHED ANSVAR OG SIKRING AF UDVIKLING 15 Bestyrelser og ledere, der har ansvaret for den strategiske udvikling i varmeselskabet. Bestyrelsens opgaver og ansvar Hvem har ansvaret for strategien og forretningsudviklingen Strategimodel Rollefordeling Inspiration til forretningsorden Vedtægter som fundament Planlægning af fremtiden Vision og målsætning Opfølgning BESTYRELSE DATO : november 2012 (holdnr. 2078) STED : Scandic, Odense PRIS : Kr ,- (+ evt. overnatning)

16 MODUL B.0.1 GRUNDLÆGGENDE PROJEKTLEDELSE NYHED AT PLANLÆGGE, ORGANISERE OG STYRE MOD MÅL Kurset retter sig mod nye projektledere på mindre projekter og projektdeltagere. Der kræves ingen specielle forudsætninger for at kunne deltage. Projektlederens rolle Kommunikation, motivation og engagement Samarbejde og konflikthåndtering Valg af projektorganisation Projektdefinition, -model og -forløb Projektplanlægning, mål og succeskriterier SWOT- og interessentanalyse Risikostyring og estimat Forandringer og faldgruber Udbydes sammen med andre brancher. Tilmelding skal ske via www. efteruddannelse.dk DATO : august september oktober november februar marts maj juni 2013 STED : IBC Kurser, Kolding PRIS : Kurset er et AMU-kursus MODUL B.0.3 STYRK DINE LEDELSESMÆSSIGE KOMPETENCER NYHED TRÆN VÆRKTØJER OG FÅ FEEDBACK! Ledere, mellemledere og andre medarbejdere med ledelsesansvar. Medarbejdere, der planlægger at blive ledere kan også deltage. Udvikling af egne ledelseskompetencer Praktiske ledelsesmodeller Strategiske og driftsmæssige ledelsesopgaver Gennemførelse af egen profilanalyse Metoder til funktionsbeskrivelser Kommunikation, at gå i samme retning Feedback fra medarbejdere Udvikling af medarbejdernes talenter Motivationsfaktorer Det gode arbejdsmiljø og APV Værktøjer til MUS-samtaler Træning i værktøjerne DATO : marts marts april 2013 (holdnr. 1955) PRIS : Kr ,- (+ evt. overnatning kr. 800,-) 16 MODUL B.0.2 KENDER DU TYPEN? FÅ PERSONLIG INDSIGT OG FORSTÅ ANDRE MODUL B.0.4 KLARE MÅL OG EFFEKTIV OPFØLGNING NYHED SUCCESFAKTORER OG FALDGRUBER LEDELSE Ledere, mellemledere og andre medarbejdere, der har interesse for og ønsker at få mere selvindsigt for dermed bedre at forstå, hvorfor andre reagerer, som de gør. Indsigt i egne og andres adfærdsmønstre Egne og andres motivationsfaktorer Egne stærke og svage sider (DiSC-profil) Forskellighederne er vores styrke Øget forståelse for andre mennesker Få et nemt og succesfyldt samarbejde DATO : 15. november 2012 (holdnr. 1975) 29. april 2013 (holdnr. 2150) PRIS : Kr ,- Ledere, mellemledere og medarbejdere med ledelsesmæssige arbejdsopgaver. Udviklingsprocesser Succesfaktorer og faldgruber Forandringsmodeller Motivationsfaktorer og den mentale indstilling Målhierarkiet hvad er effekt og hvad er resultater? Udarbejdelse af handlingsplaner Kommunikationen i organisationen Praktiske øvelser DATO : maj 2013 (holdnr. 2005) PRIS : Kr ,- (+ evt. overnatning kr. 800,-)

17 MODUL B.0.5 BENCHMARK NYHED HVAD KAN VI GØRE BEDRE? Ledere, mellemledere og administrative medarbejdere. Benchmark som ledelsesværktøj Nøgletalsberegninger på egne tal Forudsætninger for analyser Bearbejdning af resultater Værktøjerne Praktiske øvelser Ny udgave af konteringsvejledningen er under udarbejdelse. Desuden udvikles der nye værktøjer, der vil gøre det nemmere at benchmarke i praksis. Kurset udbydes, når dette arbejde er færdigt. DATO : Udbydes 1. halvår 2013 (holdnr. 2218) PRIS : Udregnes senere 17 MØD ULRIK WILBEK Læs mere på side 46. LEDELSE

18 18 LEDELSE JydskeVestkysten Budstikken Jyllandsposten BØRSEN Ekstra Bladet TV2 DR POLITIKEN SØNDAGSAVISEN TV2 Nord TV2 FYN BT Berlingske TV-SYD Ugeavisen TV2 Midt TV2 Bornholm INFORMATION TV2 Lorry Ingeniøren MODUL B.0.6 MEDIERNE OG DEN GODE HISTORIE, TRIN I NYHED PR OG BRUG AF PRESSEN Alle medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer, der enten selv har kontakt med pressen eller gerne vil have det samt medarbejdere, der har flair for at se/finde de gode historier eller ønsker at blive gode til det. Jeres brand Journalisternes arbejdsvilkår Nyhedskriterier Find den gode historie Medievalg Praktiske øvelser der efter kurset kan udføres i virkeligheden Tips og tricks til at komme videre Der er efterfølgende adgang til en hotline i ca. 2 uger, hvor undervisere giver feedback m.m. Kurset kan afholdes internt i selskabet/lokalt ring og hør nærmere. DATO : 5. november 2012 (holdnr. 2231) PRIS : Kr ,- MODUL B.0.7 MEDIEHÅNDTERING I MODVIND, TRIN II NYHED MEDIETRÆNING RADIO, TV M.M. Medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i Modul B.0.6 eller har tilsvarende kvalifikationer. Chok-interview Radio-interview Træning af teknikker TV-interview Praktiske øvelser Tommelfingerregler Kropssprog Troværdighed Feedback og rådgivning Tips og tricks Der er efterfølgende adgang til en hotline i ca. 2 uger, hvor undervisere giver feedback m.m. Kurset kan afholdes internt i selskabet/lokalt ring og hør nærmere. DATO : 22. januar 2013 (holdnr. 2232) PRIS : Kr ,-

19 MODUL B.0.8 UDVIKLINGSDAG BLIV INNOVATIV! NYHED ALLE KAN DET, KOM GODT I GANG Alle, der gerne vil blive inspireret til, hvordan du/i får nye idéer, fremmer udviklingen af nytænkning og virkeliggørelse af idéerne. Inspiration til, hvordan man kommer i gang Metoder og værktøjer Nye/forbedring af: Produkter Måder at servicere kunderne Metoder til inddragelse af kunder og leverandør Samarbejdet med kunderne Vedligeholdelsen Koncepter MODUL B.0.10 AFGIFTER FOR LEDERE OG REVISORER HVILKE KONSEKVENSER HAR DE FORSKELLIGE ENERGIAFGIFTER? Ledere og medarbejdere, der har ansvaret for afgiftsområdet indenfor decentral kraftvarme og de selskaber, der køber varme herunder affaldsvarme. Yderligere er det naturligt, at revisorer også kender reglerne. Formålet med energiafgifter Virkemidler og afgiftstyper Fritagelse og godtgørelse af energiafgifter, herunder CO2-afgifter Afgiftssatser Kraftvarme og afgifter Beregningsformler Overskudsvarme Konsekvenser for selskabet DATO : 11. marts 2013 (holdnr. 2215) PRIS : Kr ,- DATO : 15. august 2012 (holdnr. 2106) 29. januar 2013 (holdnr. 2151) PRIS : Kr ,- MODUL B.0.9 SEMINAR OM LAVENERGI BYGNINGERS ENERGI- BEHOV NYHED NYBYGNINGER OG RENOVERINGER Alle, der vil vide mere om lavenergibyggeri samt krav og muligheder for fjernvarme i lavenergibyggeri. Status på energipolitik i EU og Danmark Fjernvarmens rolle nu og i fremtiden Status på Bygningsreglementets og energirammens betydning for energidesign Teoretisk og praktisk forbrug i lavenergibyggeri (eksempler) Energibalancen i fremtidigt nybyggeri Orientering om kommende udviklingsprojekt Energibalancen i fremtidens energirenoveringer Erfaringer fra igangværende udviklingsprojekter Energidesign og installationer i lavenergibyggeri Påvirkning af ledningsnet og brugerinstallationer MODUL B.0.12 LÅNTAGNING OG FINANSIEL STRATEGI NYHED STØRRE PROJEKTER, RENOVERINGER OG LÅN TIL KUNDERNE Ledere, bestyrelsesmedlemmer og økonomiansvarlige. Lovgivning Lånetyper og afdragsformer Kommunekredits rolle og mulighederne Leasing, renteprodukter, løbende cashflow Lån contra henlæggelser, fordele og ulemper Finansiel politik/strategi Interne retningslinjer for låntagning Billigst muligt? Stabile varmepriser? M.v. Kunderne Tilslutningsbidrag, lån Gør det ekstra attraktivt for kunderne 19 LEDELSE DATO : 6. september 2012 (holdnr. 2153) PRIS : Kr ,- DATO : 25. september 2012 (holdnr. 2233) PRIS : Kr ,-

20 MODUL B.0.13 DET FRIE ELMARKED NYE MULIGHEDER, NYE ROLLER, NYE PRODUKTER Medarbejdere, såvel ledere, nyansatte og andre medarbejdere, der arbejder med driftsøkonomi, salg og måske køb af el på det frie elmarked. Grundlæggende gennemgang af elmarkedet Forsyningssikkerheden Balance-energi Rollefordelingen mellem produktionsselskaber og Energinet.dk Energi, kapacitet og effekt Elbørsens spotmarked Elspot Blokbud, regulèr-energi Sikring af et kraftvarmeværks indtjening Det finansielle marked Forskellige typer af finansielle kontrakter DATO : 11. september 2012 (holdnr. 2063) PRIS : Kr ,- MODUL B.0.15 JURA PÅ ET VARMEVÆRK FÅ OVERBLIK OVER DE VIGTIGSTE LOVE OG REGLER 20 Driftsledere, mellemledere eller andre med et overordnet ledelsesansvar. Kurset er især velegnet for nye ledere. LEDELSE Myndigheder Varmeforsyningsloven Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af priser, omkostningsfordeling Tilslutningsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om varmeplanlægning og godkendelse af anlægsprojekter Administrativ praksis og domstolenes fortolkning af varmeforsyningslovgivningen Miljøgodkendelse Arbejdsmiljølove, APV (arbejdspladsvurdering), arbejdstilsynets anvisninger Kedler og trykbeholdere DATO : 13. december 2012 (holdnr. 2109) PRIS : Kr ,-

21 MODUL A.1.0 PRAKTISK DIMENSIONERING OG PROJEKTE- RING AF LEDNINGER BLIV KLOG PÅ RØRDIMENSIONERING Medarbejdere beskæftiget med anlæg og vedligeholdelse af fjernvarmeledninger. Fastlæggelse af effektbehov til opvarmning og fremstilling af varmt brugsvand for en bolig Samtidighedsbegrebet for flere boliger Fastlæggelse af forsyningstryk og temperatur ved tilslutningssted Dimensionering af stikledning, herunder twinrør og boosterpumper Forhold i den kommunale planlægning/lavenergihuse Dimensionering af forsyningsledning for et mindre område Valg af rørsystemer Udarbejdelse af materialebestilling DATO : november 2012 (holdnr. 2110) PRIS : Kr ,- (+ evt. overnatning kr. 800,-) MODUL A.1.1 PLANLÆGNING AF TILSYNET OG STYRING AF UDFØRELSEN, TRIN II BLIV SKARP PÅ TILSYNET Medarbejdere beskæftiget med anlæg og vedligeholdelse af fjernvarmeledninger, herunder planlægning af tilsynet og udførelsen. Deltagerne skal have gennemgået Modul A.1.1, trin I eller have tilsvarende kvalifikationer. Aftalegrundlag og ansvarsfordeling Entrepriseformer Byggestyring Tilsyn Byggemøde Afleveringsforretning Afhjælpningsperioden Kvalitetssikring Rapportering Budgetstruktur Norm for registrering af ledninger, DS 462 Praktisk øvelse i tilsyn MODUL A.1.1 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING AF UDFØRELSEN, TRIN I DET ER BYGHERRENS ANSVAR! Medarbejdere beskæftiget med anlæg og vedligeholdelse af fjernvarmeledninger, herunder tilsynet. DATO : februar 2013 (holdnr. 2112) PRIS : Kr ,- (+ evt. overnatning kr. 800,-) MODUL A.1.2 OPGRAVNING OG RETABLERING BLIV AJOUR MED LOVE OG REGLER Medarbejdere beskæftiget med anlæg og vedligeholdelse af fjernvarmeledninger. 21 Ledningsplacering Planlægning af udførelsen Myndighedskontakt Vejloven, DS 475 Etablering af ledningsanlæg i jord, EN Andre relevante normer og standarder Gravetilladelser Miljøforhold og sikkerhedsbestemmelser Afspærringer og afmærkninger Arbejdsmetoder Information til fjernvarmekunder Deltagerne kan med fordel have gennemgået Modul A.1.1 eller have tilsvarende kvalifikationer. Ledningspakken Afstivning Oplukning og opgravning Materialer Tilfyldning Komprimering Materiel Kontrol og lukning Praktiske øvelser TEKNIK DISTRIBUTION DATO : december 2012 (holdnr. 2111) PRIS : Kr ,- (+ evt. overnatning kr. 800,-) DATO : marts 2013 (holdnr. 2135) PRIS : Kr ,- (+ evt. overnatning kr. 800,-)

22 RELEVANTE OG OFTE BRUGTE SIKKERHEDSKURSER (AMU-KURSER) Udbydes på tekniske skoler flere steder i landet Vejen som arbejdsplads grundkursus lovpligtigt bl.a. når I arbejder i statens veje Vejen som arbejdsplads ajourføring lovpligtigt bl.a. når I arbejder i statens veje Varmt arbejde brandforanstaltninger ved gnistproducerende værktøj Epoxy og isocyanater lovpligtigt Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring 26-kursus Læs evt. mere om kurserne på tilmelding via Har du brug for hjælp til at finde det rette kursus eller finde tilbuddene hos uddannelsesstederne, så ring eller mail til os. Vi hjælper gerne. 22 MODUL B.1.2 PUMPER OG PUMPEREGULERING DRIFT OG ENERGI Medarbejdere med ansvar for pumpers dimensionering, styring eller regulering. MODUL B.1.3 DIMENSIONERING AF LEDNINGER FÅ STØRRE FORSTÅELSE Medarbejdere, der vil have en større forståelse for ledningsdimensionering og blive i stand til selv at dimensionere mindre ledningsprojekter. TEKNIK DISTRIBUTION Pumper, karakteristikker, driftspunkter, effekt og virkningsgrad Variation af omdrejningstal Anvendelse af parallel- og seriekoblede pumper Tryk- og differenstrykregulering af anlæg Hydrauliske betingelser og ledningskarakteristik for fjernvarmenet Dimensionering af fjernvarmenet, varighedskurver Optimering og valg af pumper Beregning af energibesparelser ved pumpedrift et eksempel Eksempler fra eksisterende pumpeanlæg i varmeselskaber Fastlæggelse af varme- og effektbehov Beregning af samtidighedsfaktor Beregning af tryktab i ledningsstrækning og enkeltkomponenter Anvendelse af nomogram til beregning af tryktab Anvendelse af excelprogram til beregning af tryktab Dimensionering af stikledninger Energibesparelser ved renovering Ledningsdimensionering i lavenergiområder Gennemgang af forskellige simuleringsprogrammer og mulighederne i disse DATO : december 2012 (holdnr. 2113) PRIS : Kr ,- (+ evt. overnatning kr. 800,-) DATO : 4. september 2012 (holdnr. 2114) PRIS : Kr ,-

23 MODUL B.1.4 UDBUD OG INDKØB, TRIN I SPAR PÅ PENGENE OG PÅ PROBLEMERNE Medarbejdere, der køber ind og/eller har ansvar for udbud og indkøb af entrepriser og leverancer. Hvad skal udbydes og hvordan?: Kontraktens genstand, opgørelse af kontraktværdi og tærskelværdier, valg af udbudsform/procedure Brug af interne ressourcer/brug af eksterne rådgivere Inhabilitetsspørgsmål i forhold til brug af ekstern rådgiver Udbudsgrundlaget: Udbudsbetingelser (eksempler på skabeloner) Håndtering af kontakt med tilbudsgivere under udbudsprocessen Evaluering af tilbud: Forbehold, pointsystem og underretning DATO : 3. oktober 2012 (holdnr. 2115) PRIS : Kr ,- MODUL B.1.5 PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARME- FORSYNINGSLOVEN, TRIN I BLIV EN GOD VARMEPLANLÆGGER OG FÅ NY INSPIRATION Medarbejdere fra varmeselskaber, rådgivere m.m., der har ansvaret for projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven og relevante bekendtgørelser. Varmeforsyningsloven Relevante bekendtgørelser Gennemgang af udarbejdelsen Øvelser i udarbejdelsen Metode/regneark til gennemførelse af nødvendige beregninger Nyttige it-værktøjer Ajourføring og hvad der er på vej DATO : 12. december 2012 (holdnr. 2103) PRIS : Kr ,- MODUL B.1.4 UDBUD OG INDKØB, TRIN II SPAR PÅ PENGENE OG PÅ PROBLEMERNE Medarbejdere, der køber ind og/eller har ansvar for udbud og indkøb af entrepriser og leverancer. Deltagerne skal have deltaget i Modul B.1.4, trin I eller have tilsvarende kvalifikationer, dvs. have overblik over lovgivningen på området. Udvælgelse af tilbudsgivere hvornår og efter hvilke kriterier? Tildelingskriterier, underkriterier og pointmodeller Kontrakter og kontraktstyring: Kontraktvilkår Styringsmekanismer Ændringer af kontrakter efter indgåelse MODUL B.1.5 PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARME- FORSYNINGSLOVEN, TRIN II MED VÆGT PÅ PRAKTISKE ØVELSER Medarbejdere, der har ansvaret for projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven og relevante bekendtgørelser. Det forudsættes, at deltagerne har et vist kendskab til reglerne inden for området f.eks. ved at have deltaget på Modul B.1.5, trin I eller have tilsvarende kvalifikationer. Introduktion og ajourføring af varmeforsyningslovgivningens regler omkring projektforslag Gennemgang af samfundsøkonomiske beregningsmetoder og -eksempler Praktisk øvelse i udarbejdelse af samfundsøkonomisk beregning Praktiske erfaringer, herunder typiske fejl og mangler. 23 TEKNIK DISTRIBUTION DATO : 10. april 2013 (holdnr. 2116) PRIS : Kr ,- DATO : 30. april 2013 (holdnr. 2152) PRIS : Kr ,-

24 MODUL A.2.1 ALMINDELIG KEDELPASSERUDDANNELSE CERTIFIKAT B I PASNING AF KEDLER TYPE 1 OG 2 Medarbejdere beskæftiget med varmeproduktion/kedelpasning. Forbrændingsprocessen Kedlers opbygning Myndighedsbestemmelser Kontrol og afprøvning af sikkerhedsudstyr Sikker drift og betjening af anlægget Analyser på spædevand, fødevand og kedelvand i henhold til kedelfabrikantens specifikationer Opbygning af fjernvarmesystemer Drift af fjernvarmesystemer DATO : november 2012 (holdnr. 2154) maj 2013 (holdnr. 2155) STED : Fredericia Maskinmesterskole PRIS : Kr ,- (+ evt. hotel og aftensmad) MODUL A.2.2 VANDBEHANDLING FJERNVARMEVANDETS BEHANDLING OG KVALITET Medarbejdere, der blandt andet er beskæftiget med vandbehandling. Deltagerne kan med fordel have gennemgået Modul A.2.1 eller have tilsvarende kvalifikationer. Vandkvalitet generelt Råvand og råvandskilder Behandling af spædevand/krav til kedel og anlægsvand Intern og ekstern vandbehandling Blødgøringsanlæggets funktion og virkemåde Det omvendte osmoseanlægs funktion og virkemåde Totalafsaltning og EDI-anlægs funktion og virkemåde O2 Henrys lov, termisk afluftning, vacuum afluftning Specielle brintanlæg, kemisk behandling, fordele og ulemper DATO : september 2012 (holdnr. 1987) februar 2013 (holdnr. 2156) PRIS : Kr ,- (+ evt. overnatning kr. 800,-) 24 TEKNIK FYRINGSTEKNIK OG ENERGIPRODUKTION MODUL A.2.1 ALMINDELIG KEDELPASSERUDDANNELSE CERTIFIKAT B I PASNING AF KEDLER TYPE 1 OG 2 Under 110 ºC Et godt grundkursus for nyansatte Over 110 ºC og under 120 ºC Er et lovkrav Over 120 ºC Ikke dette kursus, men den udvidede kedelpasseruddannelse er et lovkrav. MODUL A.2.3 GASTEKNIK/GASMOTOR FØRSTE DEL AF DEN LOVPLIGTIGE GASTEKNISKE EFTERUDDANNELSE FOR GASDREVNE MOTORANLÆG Medarbejdere, der er i berøring med driften på en gasmotor, herunder også biogas. Udskiftning af tændrør er også en del af driften. Deltagerne kan med fordel have gennemgået Modul A.2.1 eller have tilsvarende kvalifikationer. Gassers sammensætning og fysiske egenskaber Gasforbrænding Opbygning af større gasinstallationer Sikkerheds- og kontroludstyr Kontrol og afprøvning samt myndighedsbestemmelser Kurset giver forudsætninger for deltagelse på Modul A.2.4. DATO : september 2012 (holdnr. 2164) december 2012 (holdnr. 2165) marts 2013 (holdnr. 2166) maj 2013 (holdnr. 2167) STED : EUC Syd, Tønder PRIS : Kr ,- (+ evt. overnatning kr. 600,- pr. nat inkl. aftensmad m.m.)

25 MODUL A.2.4 GASMOTORTEKNIK OG VEDLIGEHOLDELSE AF GASMOTORANLÆG ANDEN DEL AF DEN UDVIDEDE GASTEKNISKE EFTERUDDANNELSE FOR GASDREVNE MOTORANLÆG Medarbejdere, der er i berøring med driften på en gasmotor, f.eks. udskiftning af tændrør. Deltagerne SKAL have gennemgået Modul A.2.3 eller have tilsvarende kvalifikationer. Maskinopbygning, tændingsmetoder, smøreolier Sikkerhedssystemer, miljø Dimensionering, varmebalance, drift Drifts- og vedligeholdelsesrapporter Pumper, turboladere, alarmer Automation/regulering, vandbehandling El-produktion, el-vedligehold, NDE-metoder Skader, vedligeholdsaftaler, forbrændingsoptimering DATO : september oktober 2012 (holdnr. 2102) marts april 2013 (holdnr. 2130) STED : Fredericia Maskinmesterskole PRIS : Kr ,- (+ evt. hotel og aftensmad) MODUL A.2.4 GASMOTORTEKNIK OG VEDLIGEHOLDELSE AF GASMOTORANLÆG FOR MASKINMESTRE ANDEN DEL AF DEN UDVIDEDE GASTEKNISKE EFTERUDDANNELSE FOR GASDREVNE MOTORANLÆG Maskinmestre eller tilsvarende med erfaring i drift og vedligeholdelse af større dieselmotoranlæg, og som er i berøring med driften på en gasmotor, f.eks. udskiftning af tændrør. Deltagerne SKAL have gennemgået Modul A.2.3 eller have tilsvarende kvalifikationer. Maskinopbygning, kølevands- og smøreoliesystemer Sikkerhedssystemer, herunder alarmer Tændingsmetoder, kontrol Forbrændingsoptimering El-teori, el-produktion og el-vedligehold Sikkerhed ved højspænding, generatorer Skader DATO : 25. februar 1. marts + 4. april 2013 (holdnr. 2131) STED : Fredericia Maskinmesterskole PRIS : Kr ,- (+ evt. hotel og aftensmad) 25 TEKNIK FYRINGSTEKNIK OG ENERGIPRODUKTION

26 MODUL A.2.5 CERTIFICERING INDEN FOR GASOMRÅDET OVER 135 KW TEORI OG PRAKSIS Medarbejdere, der opstarter nye anlæg og indregulerer større gasbrænderanlæg over 135 kw til kedler og procesformål. Endvidere henvender kurset sig til ledere med ansvar for energi- eller procesanlæg. Varmeproducerende gaskedler Indregulering Gasbrænder og gasforbrænding Udstyr i tilknytning til gasbrænderanlæg over 135 kw Afprøvning og ibrugtagning Drift og vedligeholdelse Fejlfinding og -retning Kontrolmålinger Overholde lovgivning Udbydes sammen med andre brancher. Tilmelding skal ske via www. efteruddannelse.dk DATO : 19. september 10. oktober 2012 (holdnr. 2118) STED : EUC Syd, Tønder PRIS : Kurset er et AMU-kursus 26 TEKNIK FYRINGSTEKNIK OG ENERGIPRODUKTION MODUL A.2.6 FORBRÆNDINGSTEKNIK BIOMASSE FÅ STYR PÅ, HVORFOR TINGENE VIRKER, SOM DE GØR Kurset henvender sig til medarbejdere på biomasseanlæg. Deltagerne skal have gennemført Modul A.2.1 eller have tilsvarende kvalifikationer. Love og bekendtgørelser Brændsel Forbrænding Optimering af energiudbyttet Begrænsning af miljøskadelige stoffer Fysisk og termisk belastning, luftfordeling, forbrænding og varme overføring Røgrensning Driftsparametre, kontrol og kalibrering Praktiske øvelser DATO : november 2012 med fælles opstart om aftenen den 13. november Nakskov (holdnr. 2158) marts 2013 med fælles opstart om aftenen den 12. marts Jylland (holdnr. 2159) PRIS : Kr ,- (+ evt. 2 overnatninger á kr. 800,-) MODUL A.2.7 SIKKERHEDSKURSUS FOR DRIFTEN FÅ OVERBLIK OVER ARBEJDSTILSYNETS (AT S) KRAV Medarbejdere i driften i princippet skal alle være opmærksomme på de mange forskellige sikkerhedsregler. Arbejdsulykker på fjernvarmeværker Arbejdstilsynets bekendtgørelser og vejledninger Arbejdstilsynets krav om serviceeftersyn Maskinsikkerhed og CE-mærkning Krav til ældre og nye kedler Porte Arbejdsmiljø og APV DATO : 26. november 2012 (holdnr. 2160) 4. juni 2013 (holdnr. 2216) PRIS : Kr ,-

27 MODUL B.2.3 KLIMATEKNIK NYHED KLIMA- OG VENTILATIONSANLÆG Medarbejdere, der udfører energirådgivning og/eller har ansvar for drift og vedligehold. Termodynamik Indeklima Tilstandsforandringer i et klimaanlæg Opbygning af anlæg Ventilationsprincipper Ventilationsanlægs regulerings- og beskyttelsesprincip Varmegenindvindingsprincippet Genvex ventilation DATO : oktober 2012 (holdnr. 2226) STED : SIMAC, Svendborg PRIS : Kr. Kr ,- (+ evt. hotel og aftensmad) MODUL B.2.1 FJERNVARMENS MILJØFORHOLD DANMARKS STØRSTE MILJØBEVÆGELSE, VI VED HVORFOR! Medarbejdere med ledelsesansvar. Typiske miljøforhold Miljøgodkendelse Miljøtilsyn Miljøredegørelse Arbejdsmiljø Tilsynsmyndighedens opgave og formål Miljøledelse som styringsværktøj Miljøpolitik, mål og målsætning, registrering og egenkontrol Praktiske øvelser MODUL B.2.4 KØLETEKNIK NYHED VARMETEKNIK KAN I KØLETEKNIK ER NYT! Medarbejdere, der er eller forventes at komme i berøring med kølesystemer m.m. Køleteknik Kølekredsløb Laboratoriearbejde med Sabro køleanlæg Fjernkøling som system Fjernkølesystemets komponenter Virkemåde, effekt Miljøpåvirkninger Varmepumpeteknologi 27 TEKNIK FYRINGSTEKNIK OG ENERGIPRODUKTION DATO : 25. september 2012 (holdnr. 1874) PRIS : Kr ,- DATO : marts 2013 (holdnr. 2227) STED : SIMAC, Svendborg PRIS : Kr ,- (+ evt. hotel og aftensmad)

28 MODUL B.2.5 SOLENERGI EN GRATIS NATURRESSOURCE Kurset er for alle, der ikke kender ret meget til solenergi og ønsker at opnå en grundlæggende viden. Teorien om benyttelsen af solenergi Anlægsopbygninger Mindre og større anlæg Kommunal planlægning Økonomi Sagsforløb Rundvisning på det lokale solvarmeanlæg Andre praktiske eksempler Kurset afholdes i nærheden af et varmeværk med solvarme. DATO : 29. august 2012 Vest for Storebælt (holdnr. 2161) 5. september 2012 Øst for Storebælt (holdnr. 2162) PRIS : Kr ,- 28 MODUL B.2.6 ELKEDLER OG VARMEPUMPER I FJERNVARMEN TEKNIK, ØKONOMI OG DRIFTSERFARINGER TEKNIK FYRINGSTEKNIK OG ENERGIPRODUKTION Ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med produktion og planlægning. Kurset er især rettet mod jer, der er inde i overvejelser omkring elanvendelse, spildvarme, fjernkøling, varmepumper og/eller elkedler. Elkedler og varmepumper i dag og i fremtiden Status for elkedler baseret på gennemførte undersøgelser fra Aalborg Universitet Teknik, økonomi og driftserfaringer: Høj- og lavspændingselkedler Absorptionsvarmepumper Kompressionsvarmepumper Aktuelle markeder og afgifter på elanvendelse Værktøjer til anlægsdesign og driftsoptimering DATO : 20. september 2012 (holdnr. 2136) PRIS : Kr ,-

29 MODUL A.2.8 GRUNDLÆGGENDE L-AUS/EL-SIKKERHED DU SKAL INSTRUERES HVERT ÅR, HVIS DU ARBEJDER PÅ ELLER NÆR VED EL-TAVLER Medarbejdere, der arbejder på eller nær ved spændingsløse eller spændingsførende el-anlæg. Fortolkning af Stærkstrømsbekendtgørelsens bestemmelser Anvendelse af korrekt sikkerhedsudstyr, herunder egnet værktøj, isolering, afskærmning og personligt beskyttelsesudstyr, suppleret med praktiske eksempler Orientering om materielle skader samt patofysiologiske virkninger ved el-ulykker Orientering om SKS og Installatørlov m.m. Praktiske øvelser DATO : 7. november 2012 (holdnr. 2071) 28. maj 2013 (holdnr. 2126) PRIS : Kr ,- MODUL A.2.9 GRUNDLÆGGENDE EL NYHED STRØM, SPÆNDING, MODSTAND OG EFFEKT Medarbejdere med en ikke-elektriker baggrund, herunder vagter, der har brug for en grundlæggende forståelse for el-sikkerhed. Elektrotekniske grundbegreber Måleenheder Spænding, strøm og modstand Grundkomponenter og faseforskydning El-forsyningsnettet El-sikkerhed Tilslutning af elmotorer CTS-anlæg M-bus-systemer DATO : 31. oktober 2012 (holdnr. 2129) PRIS : Kr ,- MODUL A.2.8 L-AUS/EL-SIKKERHED, OPFØLGNING OG ANDRE SIKKERHEDSEMNER DU SKAL INSTRUERES HVERT ÅR, HVIS DU ARBEJDER PÅ ELLER NÆR VED EL-TAVLER Medarbejdere, der arbejder på eller nær ved spændingsløse eller spændingsførende el-anlæg. Du SKAL have været på Modul A.2.8 Grundlæggende L-AUS/El-sikkerhed, uanset din uddannelsesbaggrund. Stærkstrømsbekendtgørelsen Praktiske eksempler Sikkerhedsforanstaltninger Gennemgang af værktøj og udrustning for L-AUS Orientering om materielle skader m.m. DATO : 27. september 2012 Kolding (holdnr. 2072) 30. oktober 2012 Kolding (holdnr. 2073) med førstehjælp 15. november 2012 Aalborg (holdnr. 2074) 20. november 2012 Slagelse (holdnr. 2075) 28. november 2012 Kolding (holdnr. 2076) 6. december 2012 Slagelse (holdnr. 2077) 19. marts 2013 Kolding (holdnr. 2127) 16. maj 2013 Aalborg (holdnr. 2128) PRIS : Kr ,- MODUL A.2.10 DRIFTSLEDEREN PÅ KRAFTVARMEVÆRKER BLIV OPDATERET OM REGLERNE I STÆRKSTRØMSBEKENDTGØRELSEN Driftsledere og andre, der løser opgaver i relation til Stærkstrømsbekendtgørelsen. Driftslederens pligter og ansvar Delegering af opgaver Skriftlig bemyndigelse af sagkyndige medarbejdere Instrukser til sagkyndige medarbejdere Instruktion og oplæring af medarbejdere Værktøj og udrustning Samarbejdsaftaler med entreprenører (el-installatører) Nøglekvitteringer Kurset udbydes i samarbejde med Dansk Energi. DATO : 12. november 2012 (holdnr. 2141) PRIS : Kr ,- 29 TEKNIK EL- OG STYRINGSTEKNIK

30 MODUL A.2.11 SRO-ANLÆG FORSTÅ OPBYGNINGEN OG MULIGHEDERNE Driftspersonale og tilsvarende faggrupper uden forudgående eller med begrænset kendskab til SRO-anlæg. Kurset henvender sig til medarbejdere, der er med i en projektgruppe eller er projektansvarlige for udskiftning, ombygning eller udbygning af SRO-anlægget. SRO-terminologi Netværksløsninger i moderne SRO-anlæg Følere og aktuatorer Elektriske forbindelser, dokumentation og funktionstest Controllere (PLC) og objektorienteret programmering i SRO-anlægget OPC og grafisk betjeningsflade (SCADA-programmer) Fjernovervågning af client/serverløsning Alarmhåndtering (muligheder og begrænsninger) DATO : maj 2013 (holdnr. 2202) STED : SIMAC, Svendborg PRIS : Kr ,- (+ evt. hotel og aftensmad) 30 MODUL A.2.12 REGULERING I SRO-ANLÆG UDBYG DIN VIDEN OG LÆR AT UDNYTTE SRO-ANLÆGGET BEDRE Driftspersonale og tilsvarende faggrupper uden forudgående eller med begrænset kendskab til reguleringsteknik. Det er en fordel at have deltaget i Modul A.2.11 eller have tilsvarende kompetencer. TEKNIK EL- OG STYRINGSTEKNIK Praktisk reguleringsteknik, terminolog Teori om PID sløjfens opbygning, algoritmer, filtre og trinsvar Følere og aktuatorer Avancerede reguleringssløjfer (Feed-forward og kaskade regulering) Programmering af PID sløjfe i moderne controllere (PLC) Optimering af reguleringssløjfer ved hjælp af anerkendte metoder Auto-tuning af reguleringssløjfer DATO : november 2012 (holdnr. 1966) STED : SIMAC, Svendborg PRIS : Kr ,- (+ evt. hotel og aftensmad)

31 MODUL A.3.1 KUNDESERVICE, TRIN I FJERNVARMESELSKABER SOM SERVICEVIRKSOMHED Medarbejdere, der igennem deres arbejde kommer i kontakt med kunder/ forbrugere. Kurset er et ikke-teknisk kursus. Hvad er service? Hvad er kvalitet? Hvem er vores interessenter? Kunden i centrum Kundens oplevelser Hvad er vores kerneydelse? Personlige egenskaber og færdigheder Lytteteknik Spørgeteknik DATO : oktober 2012 (holdnr. 2004) marts 2013 (holdnr. 2163) STED : AMU SYD, Ribe PRIS : Kurset er et AMU-kursus MODUL A.3.1 KUNDESERVICE, TRIN III KOMMUNIKATION I TEAMS Medarbejdere, der igennem deres arbejde kommer i kontakt med kunder/ forbrugere. Kurset er et ikke-teknisk kursus. Det forudsættes, at deltagerne har kendskab til kommunikation svarende til Modul A.3.1, trin I og II. Betydning af egen adfærd Samarbejde og kommunikation At sige tingene mere direkte Anvende spørgeteknik Styr samtalen Analyser og reflekter Sætte rammer og lægge strategi for samtalen Hvad er væsentlig og hvad er ikke væsentligt? Bruge metoderne til løsning af konflikter DATO : Kurset udbydes løbende (3 dage) ring og hør nærmere STED : AMU SYD, Ribe PRIS : Kurset er et AMU-kursus MODUL A.3.1 KUNDESERVICE, TRIN II KONFLIKTHÅNDTERING 31 Medarbejdere, der igennem deres arbejde kommer i kontakt med kunder/ forbrugere. Kurset er et ikke-teknisk kursus. Det forudsættes, at deltagerne har kendskab til kommunikation svarende til Modul A.3.1, trin I. Hvad er en konflikt? Eksempler fra dagligdagen De logiske niveauer i en konflikt Skrevne og uskrevne regler At tro og/eller at vide Kommunikationens svære kunst Tankemønstre og livspositioner Matchning og kropsprog Assertionstræning og konstruktiv kritik DATO : Kurset udbydes løbende (3 dage) ring og hør nærmere STED : AMU SYD, Ribe PRIS : Kurset er et AMU-kursus AMU-REGLER kort fortalt I 2012 er deltagergebyret for de tekniske kurser ca. kr. 118,- pr. dag I 2012 er deltagergebyret på de ikke-tekniske kurser ca. kr. 178,- pr. dag VEU-godtgørelsen er i 2012 kr. 630,40 pr. dag. Se mere under Praktiske oplysninger bagest i kataloget eller på SERVICE, RÅDGIVNING, BESPARELSER M.M.

Nyt værk sikrer fleksibilitet. Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk.

Nyt værk sikrer fleksibilitet. Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk. dansk fjernvarmes magasin nr. 6 JUNI 2012 nyheder Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk. praksis Nyt værk sikrer fleksibilitet Et nyt flisværk giver Midtlangeland

Læs mere

KURSUSPROGRAM 2010-2011

KURSUSPROGRAM 2010-2011 KURSUSPROGRAM 2010-2011 Juni 2010 Udgiver: Dansk Byggeri Postboks 2125 1015 København K Tlf.: 72 16 00 00 Fax: 72 16 00 10 Layout: MONTAGEbureauet ApS Foto: Hanne Gabel Christensen, Ricky John Molloy,

Læs mere

Overblik under asfalten. Lad Dansk Fjernvarme klare energibesparelserne Nu tilbyder Dansk Fjernvarme fælles indkøb og håndtering af energibesparelser.

Overblik under asfalten. Lad Dansk Fjernvarme klare energibesparelserne Nu tilbyder Dansk Fjernvarme fælles indkøb og håndtering af energibesparelser. DANSK FJERNVARMES MAGASIN NR. 10 OKTOBER 2013 NYHEDER Lad Dansk Fjernvarme klare energibesparelserne Nu tilbyder Dansk Fjernvarme fælles indkøb og håndtering af energibesparelser. NY VIDEN Er det slut

Læs mere

Nye afgifter koster dyrt Planlagte energi afgifter kommer til at koste forbrugerne 2.000 kr. om året.

Nye afgifter koster dyrt Planlagte energi afgifter kommer til at koste forbrugerne 2.000 kr. om året. dansk fjernvarmes magasin nr. 2 februar 2012 nyheder Nye afgifter koster dyrt Planlagte energi afgifter kommer til at koste forbrugerne 2.000 kr. om året. ny viden Roadmap for fjernvarmen Vejen til et

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

VELKOMMEN TIL AL EFTERUDDANNELSES KURSUSPROGRAM FOR 1. HALVÅR 2015

VELKOMMEN TIL AL EFTERUDDANNELSES KURSUSPROGRAM FOR 1. HALVÅR 2015 iobrændselcirkulationspumperenerg XpertengrundmodulVådrumoginstalla ionerdriftogvedligeholdaftilbagestrømn gssikringerfgaskursussagkyndigkurs silovpligtigeeftersynafkranenergiexper entrin2industrihygiejnekursusfordrifta

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

Sol over Tarm. F&U-projekt Projekt om forsyning af ny bæredygtig by viser, at fjernvarme er bedst og billigst.

Sol over Tarm. F&U-projekt Projekt om forsyning af ny bæredygtig by viser, at fjernvarme er bedst og billigst. dansk fjernvarmes magasin nr. 5 maj 2013 ny viden F&U-projekt Projekt om forsyning af ny bæredygtig by viser, at fjernvarme er bedst og billigst. nyheder Fjernvarme nu med PULS Dansk Fjernvarme introducerer

Læs mere

Fremskridt. Byggeriets kursusprogram. Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5. nr. 2 2012/13. Godt arbejdsmiljø giver bedre økonomi side 6-7

Fremskridt. Byggeriets kursusprogram. Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5. nr. 2 2012/13. Godt arbejdsmiljø giver bedre økonomi side 6-7 nr. 2 2012/13 Fremskridt guide til ny viden og kompetenceudvikling Byggeriets kursusprogram side 14-15 Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5 Skepsis vendt til succes Netværk blomstrer side 6-7 Godt

Læs mere

Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema

Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema Arbejdsmiljøkurser 2014 PROGRAM 2014 I 2010 blev den obligatoriske uddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøgrupper gjort kortere. Idéen bag den kortere uddannelse

Læs mere

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Kursuskatalog Randers Kommune Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Forord Velkommen til fremtidens kompetencer i Randers Kommune Med de statsanerkendte

Læs mere

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44 indholdsfortegnelse Interne virksomhedsforløb Virksomhedskurser 3 Ledernes VærdiSpil 4 HR-support nyt 5 Lederrollen ledelse af medarbejdere Fra kollega til leder 7 Kommende leder er ledelse noget for mig?

Læs mere

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. Oktober 2014

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. Oktober 2014 KURSUSKATALOG 15 Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk Oktober 14 Oplag: 22.000 Udarbejdet af: TUK Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: CoolGray Tryk:

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Sønderborg henter varmen under jorden Efter seks års arbejde leverer geotermianlægget nu varme til Sønderborg Fjernvarmes 10.000 andelshavere.

Sønderborg henter varmen under jorden Efter seks års arbejde leverer geotermianlægget nu varme til Sønderborg Fjernvarmes 10.000 andelshavere. dansk fjernvarmes magasin nr. 4 april 2013 ny viden Ny udgave af DS 469 Få overblik over, hvad revideringen af normen betyder for fjernvarmen. nyheder Generalforsamling i Dansk Fjernvarme Der er valg i

Læs mere

Dagrofa University. Kursuskatalog. Catering Engros. en del af FoodService Danmark

Dagrofa University. Kursuskatalog. Catering Engros. en del af FoodService Danmark ursuskatalog Dagrofa University 20 en del af FoodService Danmark Catering Engros en del af FoodService Danmark ære ollega Så er der endnu et spændende og indholdsrigt kursuskatalog for Dagrofa University

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

Fjernvarmen rykker ind. Landsmøde 2012. Rente blokerer for grøn omstilling Nye beregningsforudsætninger

Fjernvarmen rykker ind. Landsmøde 2012. Rente blokerer for grøn omstilling Nye beregningsforudsætninger dansk fjernvarmes magasin nr. 12 December 2012 reportage: Landsmøde 2012 ny viden Rente blokerer for grøn omstilling Nye beregningsforudsætninger betyder, at kalkulationsrenten skal ned for at nå grønne

Læs mere

Confex kursuskatalog 2011

Confex kursuskatalog 2011 Mød os på www.confex.dk Tid til ledelse og personlig udvikling? Confex kursuskatalog 2011 KURSUS 2011 Her bliver du præsenteret for et udsnit af de kurser, konferencer og uddannelser, Confex kan tilbyde

Læs mere

Fjernvarme under fjorden. Ny erfa-gruppe fik god start 50 værker var med, da erfa-gruppen for administration og regnskab blev stiftet.

Fjernvarme under fjorden. Ny erfa-gruppe fik god start 50 værker var med, da erfa-gruppen for administration og regnskab blev stiftet. dansk fjernvarmes magasin nr. 1 januar 2014 nyheder Ny erfa-gruppe fik god start 50 værker var med, da erfa-gruppen for administration og regnskab blev stiftet. ny viden Prærørstest med blandede resultater

Læs mere

Kursuskatalog 2015 udbudt af Dental Consult. Hos Dental Consult, kan du få et løft, der styrker dit CV og klinikken som arbejdsplads

Kursuskatalog 2015 udbudt af Dental Consult. Hos Dental Consult, kan du få et løft, der styrker dit CV og klinikken som arbejdsplads Kursuskatalog 2015 udbudt af Dental Consult Hos Dental Consult, kan du få et løft, der styrker dit CV og klinikken som arbejdsplads Klinikmægler v/ Civiløkonom Ken Kürstein kursuer 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012 1 g Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsudvikling g g g g g g g g g g g g g g virksomhedsudvikling Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsvirk somhedsudvikling virksomhedsudvikling

Læs mere

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme.

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme. dansk fjernvarmes magasin nr. 9 september 2012 nyheder OL med fjernvarme og fjernkøling Kollektive løsninger gav grønt og energieffektivt OL i London. ny viden Ny håndbog Få idéer til at holde anlægsomkostningerne

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Velkommen til DLBR Akademiet - karrieremuligheder i Dansk Landbrugsrådgivning

Velkommen til DLBR Akademiet - karrieremuligheder i Dansk Landbrugsrådgivning Velkommen til DLBR Akademiet - karrieremuligheder i Dansk Landbrugsrådgivning I DLBR Akademiet udvikler vi kompetencegivende, sammenhængende og målrettede uddannelsesforløb og kursusudbud for at sikre,

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Organisation og ledelse

Organisation og ledelse 3 sfortegnelse Organisation og ledelse... 5 Rådgivning... 13 Pædagogik og formidling... 17 Personlig udvikling... 25 Landbrugsinfo, Database, Fundraising, Kvalitetsstyring... 33 Salg... 37 Kvægbrug...41

Læs mere

Fremskridt. Vejen til fremskridt: Kursusguide og program. Nr. 4 2013. 20% rabat ved tilmelding inden jul. Konsulenter med indsigt i byggeriets behov

Fremskridt. Vejen til fremskridt: Kursusguide og program. Nr. 4 2013. 20% rabat ved tilmelding inden jul. Konsulenter med indsigt i byggeriets behov Nr. 4 2013 Fremskridt guide til ny viden og kompetenceudvikling Vejen til fremskridt: Kursusguide og program Konsulenter med indsigt i byggeriets behov Entrepriseret: Få hjælp til udbud Lederudvikling

Læs mere

ERFARINGSUDVEKSLING BILLIGERE RØRLÆGNING

ERFARINGSUDVEKSLING BILLIGERE RØRLÆGNING Til Dansk Fjernvarmes F&U konto, projekt 2013-08 Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 ERFARINGSUDVEKSLING BILLIGERE RØRLÆGNING ERFARINGSUDVEKSLING BILLIGERE RØRLÆGNING Revision 1 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere