Videnregistreringssystem til Professionshøjskolerne - fra PURE til UC Viden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Videnregistreringssystem til Professionshøjskolerne - fra PURE til UC Viden"

Transkript

1 PURE-projektet: fra projekt til drift Tidslinje og aktivitetsoversigt PURE-projektets kernedokumenter PURE-projektleder Tove Schmidt Januar 2011

2 PURE-projektet: fra projekt til drift Slutrapportering af DEFF-projektet Videnregistreringssystem til professionshøjskolerne Resume: PURE-projektet har været længe undervejs. Fra den første projektgruppe nedsættes i januar 2007 til januar 2011, hvor den fælles UC Viden-webflade går i betadrift, er der gået 4 år. Det er en lang periode, men det er også en periode, hvor bevægelsen har været fra nogle løse intentioner om registrering af viden til en meget kompleks sektorløsning med fokus på videnformidling til professionshøjskolernes interessenter. Projektet er nu omsider nået i mål med et resultat, der ligger lang over det, der var forventningerne ved projektets start. Projektets oprindelige formål og succeskriterier: På baggrund af et tværinstitutionelt udvalgsarbejde er der etableret en metadatamodel specielt tilpasset PHS ernes behov. Dette sikrer at de forskellige typer af viden i PHS erne kan registreres: o skriftlig produktion (bøger, artikler, papers o. lign), o ikke-skriftlig produktion (it-systemer, spil, udstillinger, multimedie-produkter o. lign) o projekter (udviklingsprojekter, forskningsprojekter o. lign) o aktiviteter (konferencedeltagelse, foredrag, tillidsposter, netværk, redaktionelle opgaver o. lign) o konsulentydelser (evalueringsopgaver o. lign) o undervisningsforløb (eksemplariske undervisningsplaner, temaforløb o. lign) o studenterprojekter (bachelorprojekter) En central ekstern hostingløsning er etableret. Etableringen af en fælles webløsning til offentlig adgang til data fra PURE Etablering af en projektorganisation, der kan forestå udvikling og implementering Etablering af en driftsorganisation, der kan opsamle og prioritere fremtidig udvikling Desuden er følgende etableret indenfor projektets rammer: Samtlige 8 PHS ere og de to Ingeniørhøjskoler har underskrevet kontrakter med Atira a/s og er i fuld gang med den lokale organisatoriske og it-mæssige implementering af PURE ver. 4. i PHS ernes udgave: UC Viden Til præsentation af projektets resultater blev der i marts 2009 afholdt en konference med 68 deltagere fra alle PHS erne. Projektet er blevet udbygget med en WAYF løsning til adgangsstyring, hvilket sikrer en bedre funktionalitet for brugerne. Det er indenfor den oprindelige projektramme lykkedes at få udviklet en fælles sektor- PURE-løsning. Professionshøjskolernes videnproduktion vil blive formidlet via en fælles PURE-portal inkl. 8 underliggende institutionelle PURE-portals, en funktionalitet, der først blev skabt undervejs i processen. Disse portaler bliver åbnet successivt, når der skønnes at være tilstrækkeligt materiale at præsentere. Den fælles portal går i luften i en betaversion pr PURE-systemet er blevet udbygget med en extra-net funktionalitet, der sikrer forskellige niveauer af tilgængelighed/offentlighed for den enkelte professionshøjskole på indholdet i UC Viden. Side 2

3 PURE-projekets historie En udfordret tidslinie PURE-projektet har været længe undervejs i det, der nu hedder professionshøjskole-sektoren. De første tanker og ideer om at påbegynde en systematisk registrering og indsamling af viden i de daværende Centre for Videregående Uddannelser blev luftet i CVU Rektorkollegiet i november Det skete som en udløber af projektet Viden i spil 1, hvori man anbefalede at have videnregistrering som et fælles indsatsområde inspireret af de tiltag, der var på universiteterne. Herefter etablerede den daværende bibliotekskonsulent Peter Rubeck en projektgruppe med biblioteks-repræsentanter fra alle CVU erne. I løbet af foråret 2007 udarbejdede gruppen en projektansøgning til DEFF på vegne af CVU Rektorkollegiet. Projektansøgningen blev forelagt CVU Rektorkollegiet i maj 2007 men det tidsmæssige sammenfald mellem projektgodkendelse og nedlæggelse af CVU erne gjorde, at CVU Rektorkollegiet udskød behandlingen til det nye Professionshøjskolernes Rektorkollegie var etableret. I december 2007 blev projektansøgningen så behandlet i Professionshøjskolernes Rektorkollegie, og man enedes om at fremsende en ansøgning til DEFF om medfinansiering af projekt Videnregistreringssystem til professionshøjskolerne I februar 2008 bevilger DEFF ,00 kr, men man måtte afvente finanslovens vedtagelse i april, før den endelige bevilling forelå. Herefter fulgte nogle afklarende møder mellem Rektorkollegiet og DEFF, hvorefter projektet i juni 2008 officielt blev skudt i gang med ansættelse af projektleder Tove Schmidt. Projektet var således født med en tidsforskydning fra de første tanker og planer i 2006 til den reelle projektstart i 2008 en tidsforskydning, der skal vise sig senere i projektet at få afgørende (positiv!) betydning i projektets målopfyldelse og fokus. Projektet er blevet et barn af en reform, hvor uddannelsestænkningen har skiftet fokus fra uddannelse til profession fra intern videnregistrering til aftagernes brug af vores viden. PURE-projektets formål Formålet med projektet var fra starten at etablere et værktøj til videnregistrering, byggende på de erfaringer og værktøjer, man anvendte på en række universiteter. Projektets oprindelige vision var i projektbeskrivelsen formuleret således: at skabe en samlet videnregistreringsplatform for de kommende professionshøjskoler, der kan opsamle den videnproduktion, som finder sted. Denne platform skal sikre en fælles udvikling på professionshøjskoleniveau, og at den videnproduktion, der finder sted, bliver tilgængelig for hele praksisfeltet bl.a. via upload til den nationale Forskningsdatabase (bilag 1) Formålet var At etablere en PURE løsning herunder en speciel PHS-metadatamodel At etablere en samlet central driftsløsning At etablere en fælles web-løsning At etablere en projektorganisation til udvikling og implementering 1 Side 3

4 At etablere en driftsorganisation til opsamling og prioritering af fremtidig udvikling (bilag 1) Projektets succeskriterier var At der er defineret en datamodel efter institutionernes behov At projektet er forankret i PHS ernes ledelse og hos de primære interessenter At metadatamodellen er implementeret i PURE At en driftsklar version af PURE er etableret på en central driftsplatform som PHS erne kan tilslutte sig (bilag 1) Projektet er blevet gennemført i samarbejde med Atira a/s, som ligeledes er systemleverandør til alle de danske universiteter, der anvender PURE som videnregistreringsværktøj. På den måde kunne professionshøjskolesektoren udnytte de erfaringer og modeller, der var blevet opbygget gennem en årrække. Men dette projekt adskiller sig på 2 væsentlige områder ift. universitetsmodellerne: 1. systemet skal være en sektorløsning, ikke en monoinstitutionel løsning 2. systemet skal registrere videnproduktion ikke blot artikler/bøger PURE som sektorløsning At udvikle IT-løsninger til uddannelsesinstitutioner er ikke helt enkelt. Men at lave IT-løsninger, der skal dække en hel sektor kræver meget mere, både at IT-udviklerne og systemaftagerne. PURE systemet skulle kunne håndtere, at professionshøjskolerne både ville videndele internt i den enkelte professionshøjskole og videndele professionshøjskolerne imellem. Samtidig var det ikke alt i PURE, man ønskede at videndele med de øvrige professionshøjskoler, der skulle således indbygges forskellige lag af filtre og spærringer, som man kunne slå til og fra efter behov. Rent programmeringsteknisk kunne disse krav ikke opfyldes i den version af PURE, som universiteterne arbejde i. Derfor tog projektlederen sammen med projektgruppen og arbejdsgrupperne den beslutning at udvikle professionshøjskolernes PURE i PURE-ver.4, som Atira udviklede parallelt med dette projekt. Den beslutning har helt sikkert både forsinket og kompliceret hele projektet og har efterfølgende i implementeringsprocessen været et alvorligt problem. Professionshøjskolerne har været dobbeltudfordret ved samtidigt at skullet indføre videnregistrering i organisationerne og lave pilotdrift af selve PURE-systemet. Men valget stod mellem monoinstitutionel løsning/pure-ver.3 og sektorløsning/pure-ver.4. Beslutningen om at gå direkte i PURE-ver.4 viste sig at være det eneste rigtige valg, efterhånden som kravene og forventningerne til PURE udviklede sig i sektoren i løbet af projektperioden. Men det er også klart, at såvel Atira som projektgruppen undervurderede kompleksiteten i en sektorløsning. Der burde have været indbygget et langvarigt, lukket testforløb af systemet, inden implementeringen blev påbegyndt i hele sektoren, hvilket kunne have sparet mange arbejdstimer og frustrationer efterfølgende. Side 4

5 Videnproduktion andet og mere end bøger og artikler Universiteternes metadatamodel har naturligvis fokus på klassisk videnproduktion. Hvis PURE skulle give et retvisende billede af den videnproduktion, der finder sted på professionshøjskolerne, var det nødvendigt at ændre metadatamodellen til dette formål. Denne nye professionshøjskolemetadatamodel skal sikrer at de forskellige typer af viden i PHS erne kan registreres: o skriftlig produktion (bøger, artikler, papers o. lign), o ikke-skriftlig produktion (it-systemer, spil, udstillinger, multimedie-produkter o. lign) o projekter (udviklingsprojekter, forskningsprojekter o. lign) o aktiviteter (konferencedeltagelse, foredrag, tillidsposter, netværk, redaktionelle opgaver o. lign) o konsulentydelser (evalueringsopgaver o. lign) o undervisningsforløb (beskrivelser af eksemplariske undervisningsforløb, temaforløb o. lign) o studenterprojekter (bachelorprojekter) Forventningen fra såvel Atira s som projektdeltagernes side var oprindeligt, at det ville handle om tilrettelser af den eksisterende metadatamodel, men slutproduktet, PHS-metadatamodellen, indeholder elementer, som er helt unikke. Det er især værd at fremhæve vidensformen undervisningsforløb en metadatamæssig nyskabelse, der skal synliggøre og facilitere videndeling på grundsubstansen og kerneydelsen for langt de fleste ansatte på professionshøjskolerne : den gode, eksemplariske undervisning. PURE-projektets organisering PURE projektet har været forankret i Professionshøjskolernes Rektorkollegium, fra hvis midte, der blev nedsat et forretningsudvalg bestående af: Rektor Niels Horsted, UC Nordjylland Rektor Tyge Skovgaard Christensen, UC Vest (nu UC Syddanmark) Sekretariatschef Marianne la Cour Sonne, Professionshøjskolernes Rektorkollegium PURE-projektleder Tove Schmidt, UC Vest (nu UC Syddanmark) PURE-projektets motor har i hele projektperioden været PURE-projektgruppen. Denne gruppe er sammensat af biblioteksfaglige og if-faglige personer fra alle professionshøjskoler og de to Ingeniørhøjskoler: Margrete Gjersøe Fog, Den flerfaglige professionshøjskole (nu Metropol) Inga Paludan, Den pædagogiske Professionshøjskole (nu UCC) Grethe Kristensen, Via UC Maria B. Schmidt, UC Lillebælt Søren Hansen, UC Sjælland Mikkel Steen Pedersen, UC Nordjylland Frederik Rasmussen, UC Vest (nu UC Syddanmark) Anne-Dorte Tækker, UC Syd (nu UC Syddanmark) Gitte Gjøde, Ingeniørhøjskolen i Århus Eva B. Andersen, Ingeniørhøjskolen i København Peter Rubeck Olesen, bibliotekskonsulent, UVM Side 5

6 Arbejdet med at definere den ny metadatamodel var organiseret omkring 2 tema-konferencer i september og oktober På disse konferencer deltog en række videnproducenter fra professionshøjskolerne: undervisere, projektmedarbejdere, konsulenter og it-folk. Med udgangspunkt i deres viden, ønsker og behov blev det klarlagt, hvilke vidensformer der skulle registreres i PURE og efterfølgende, redefinition af metadatamodellen for at kunne håndtere disse krav. Sandsynligvis har netop det faktum, at man tog udgangspunkt i videnproducenternes klarlæggelse af vidensformerne betydet, at metadatamodellen for professionshøjskolerne endte med ikke blot at være en mindre justering af universiteternes model, men en reel nyskabelse på nogle områder. Disse nye vidensformer kan selvfølgelig ikke trække på en lang årrække af erfaringer og justeringer, så det vil uden tvivl være de dele af metadatamodellen, der efterfølgende vil blive justeret på, efterhånden som erfaringsgrundlaget stiger. PURE-projektet skifter fokus Som nævnt var PURE-projektet forankret i Professionshøjskolernes Rektorkollegium. Forretningsudvalget holdt kollegiet løbende orienteret, og projektlederen præsenterede i foråret 2009 de foreløbige resultater fra projektet. På mødet blev det klart, at der i Rektorkollegiet var sket en udvikling/modning af opfattelserne i sektoren, så tænkning og fokus i forhold til PURE-projektet var skiftet fra PURE som værktøj til videnregistrering til PURE som værktøj til videndeling og videnudstilling. Dette skal ses som en konsekvens af professionshøjskolesektorens arbejde med udviklings- og videnbasering et arbejde, der i maj 2009 resulterede i udgivelsen: Professionshøjskolernes politik for videnbasering 2. I denne publikation står bl.a.: National kvalitetssikring og formidling af professionsviden. Den viden som allerede er til stede i professioner og praksis samt ny viden udviklet på grundlag af anerkendte metoder og modeller af professionshøjskolerne i samspillet mellem praksis, uddannelse og forskning skal systematiseres, omsættes, formidles og anerkendes til gavn for uddannelser og professioner på landsplan. Til dette formål udvikles et nationalt system, som stiller viden til rådighed for professionen, aftagere, uddannelsesinstitutioner og andre relevante brugere. Professionshøjskolerne er allerede i gang med udvikling af et videnregistrerings-og formidlingssystem (PURE). Systemet forventes at blive taget i brug af de enkelte professionshøjskoler i 2009 og på nationalt plan i Systemet skal løbende videreudvikles og vedligeholdes. Parallelt er der behov for at udvikle metoder til validering af den producerede viden, inden den omsættes. Dermed var der kommet en ny udfordring i forhold til det oprindelige formål, som var at hele professionshøjskolernes videnproduktion skulle registreres. Det var stadig målet, at alt skulle registreres, nu var det blot ikke længere hensigtsmæssigt, at hele videnproduktionen blev udstillet offentligt. Dele af registreringen skulle kun bruges intern af ansatte og studerende, mens andre dele af videnproduktionen skulle ud i så bred en offentlighed som muligt. Projektet blev derfor udvidet med en funktionalitet i form af et PURE-extranet med adgangsstyring, hvilket muliggjorde styringen af de forskellige niveauer af offentlighed. 2 Side 6

7 Udviklingen af denne funktionalitet lå ikke indenfor projektets oprindelige økonomiske ramme, men det skønnedes så vigtigt for projektets realisering, at der blev der på vegne af Rektorkollegiet fremsendt ansøgning til DEFF om tillægsbevilling på kr Ansøgningen blev imødekommet, og projektet blev således udvidet med udviklingen af et PURE-extranet med adgangsstyring. Fra intern viden til ekstern vare? præsentation af systemets tænkning og metadatamodel PURE konference i Odense, marts En vigtig opgave for projektet var at skabe en forankring af PURE i professionshøjskolesektoren. For at bringe projektet ud i en større faglig offentlighed, blev der arrangeret en konference på UC Lillebælt i Odense. På konferencen blev projektets foreløbige resultater fremlagt til diskussion, ligesom metadatamodellen blev præsenteret. I konferencen deltog 68 personer, bredt repræsenterende alle professionshøjskolerne og ingeniørhøjskolerne. På konferencen havde man håbet at kunne præsentere en beta-version af PURE-ver.4, men Atira var på daværende tidspunkt endnu ikke færdige med at programmere systemet. De involverede biblioteker fik først adgang til betaversionen i april måned, og den endelige version gik først i luften 15. juni Pilotdrift og implementeringsfasen juni 2009-maj 2010 I juni 2009 igangsattes den første pilotdrift af PURE-ver.4 på UC Lillebælt. Den i projektet indbyggede testfase blev således erstattet af en pilot-drift på en enkelt professionshøjskole. Denne pilotdrift afslørede en lang række mangler og fejl i systemet, som man løbende tilrettede i samarbejde med Atira. Men pilotdriften afslørede også, at der var alvorlige mangler i datagrundlaget på professionshøjskolerne. På grund af de mange organisatoriske fusioner og efterfølgende (manglende?) it-systemomlægninger indenfor en meget kort årrække, var der ingen af professionshøjskolerne der var i stand til at levere de grundlæggende dataudtræk, der skulle lægges ind i PURE for at få systemet i luften. På en del af professionshøjskolerne var man midt i denne system-migration, på andre var man i planlægningsfasen og på nogle havde man end ikke den endelige organisation på plads. Implementeringsfasen blev derfor en udfordring udover det sædvanlige. Den meget uheldige cocktail af ufærdigt system, ufærdige organisationer og nye biblioteker har været en meget frustrerende oplevelse for alle involverede parter. Projektorganisationen under udfasning Periode fra sommeren 2009 og frem til foråret 2010 var en overgangsfase, hvor PURE projektorganisationen har været under udfasning, men samtidig har der ikke væren etableret en PURE driftsorganisation. Den økonomiske og tidsmæssige ramme for projektledelsen var for længst overskredet, men til gengæld kunne man ikke sige, at opgaven i forhold til det oprindelige projekt var afsluttet, før metadatamodellen var implementeret og PURE var færdig til drift og dermed kunne skifte navn til UC Viden. De sidste opgaver for projektledelsen var således at få etableret en driftsorganisation og få lavet en status på, om der stadig var mangler i forhold til de aftaler, der var indgået med Atira, således at der var en klar snitflade mellem PURE projektperioden og den kommende UC Viden-driftsfase. Side 7

8 Projektledelsen udarbejdede i samarbejde med Forretningsudvalget et forslag til Professionshøjskolerne Rektorkollegium om etablering af en driftsorganisation for det nationale arbejde og driftsmiljø omkring UC Viden. Forslaget blev behandlet og vedtaget på Rektorkollegiets møde d , og det første skridt mod en driftsorganisation var hermed taget. Fra projekt til drift driftsorganisationens struktur Projektets UC Videns (PURE) videre forankring i professionshøjskolerne var således sikret, såvel politisk, som økonomisk og organisatorisk. Samtlige professionshøjskoler besluttede at anskaffe UC Viden (PURE), og med den nye driftsorganisation var den fælles udvikling sikret et resultat, der ikke nødvendigvis var givet på forhånd. Professionshøjskolernes Rektorkollegiet Forretningsudvalg/ styregruppe Kvalitetssikring /validering /udvikling UC Vidensystemudvikling Professionshøjskolernes Rektorkollegium UC Viden (PURE) er et centralt redskab til opfyldelse af et af fokusområderne i Rektorkollegiets Professionshøjskolernes politik for videnbasering. Det er derfor et satsningsområde, som også fremover vil have Rektorkollegiets bevågenhed, så det sikres en udvikling til fælles bedste for hele sektoren. Rektorkollegiet bevarer i denne organisationsplan det overordnede politiske ansvar for UC Viden (PURE). Forretningsudvalg Rektorkollegiet har nedsat et Forretningsudvalg med 10 medlemmer, som tager sig af at afstikke de overordnede politiske og økonomiske rammer. Udvalgets formand er rektor Ulla Koch. Til at koordinere og sikre fremdrift har Forretningsudvalget udpeget en halvtids lønnet UC- Videnkoordinator. Herudover har Forrretningsudvalget nedsat to permanente arbejdsgrupper: Udvalget til kvalitetssikring/validering/udvikling Udvalget til UC Viden-systemudvikling Side 8

9 Udvalget holdt sit første møde d. 23. marts Udvalget til kvalitetssikring/validering/udvikling Udvalget til kvalitetssikring/validering/udvikling har til formål at fastlægge og afklare UC Vidensystemet rolle og funktion i Professionshøjskolernes videnproduktion. De skal f.eks. fastlægge centrale kvalitetskriterier i forhold til den centrale UC Viden-portal, afklare og afstemme politikker for hvad der uploades til UC Viden, fastlægge retningslinier for UC Viden-portalen osv. Udvalget er sammensat af repræsentanter for følgende grupper: Rektorer / institutionsledelsen Udviklingsafdelingerne Videnproducenterne Administrationscheferne Antal medlemmer: 9 personer Mødeaktivitet: 4 6 møder årligt Udvalget holdt sit første møde 14. juni 2010 Udvalget vil i startfasen måske have brug for at nedsætte små ad hoc udvalg, f. eks. til opstilling af kvalitetskriterier, design af interessentanalyser mv. En anden mulighed ville være at tilknytte de forskellige udvalg og grupper, der har nedsat i anden sammenhæng, f.eks. Professionshøjskolernes politik for videnbasering Udvalget til UC Viden-systemudvikling Udvalget til UC Viden-systemudvikling har fokus på, hvordan PURE-systemet kan omsætte de krav og ønsker, som bliver rejst fra såvel det politiske lag (Udvalget til kvalitetssikring/validering /udvikling og Forretningsudvalget) som fra den daglige praksis i arbejdet med UC Viden på de enkelte institutioner. Udvalget er sammensat af : Lokale UC Viden-koordinatorer / UC Viden-projektledere/ UC Viden-medarbejdere (1 fra hver Professionshøjskole) IT-folk (f.eks. udpeget af IT-chefernes forum) Rektorkollegiets Sekretariat Biblioteksledelserne (f.eks. udpeget af Professionshøjskolernes Biblioteksledernetværk) Antal medlemmer: 11 personer Mødeaktivitet: 4 6 møder årligt Udvalget holdt sit første møde 15. juni 2010 UC Viden-koordinator Til at binde alle udvalgene sammen, sikre fremdriften i udviklingen og være tovholder på UC Viden-projektet er der i perioden 2010/2012 ansat en national UC Viden-koordinator. Funktionen er normeres som en halvtidsstilling, og er besat med phd. Charlotte Greve, Via UC. Den fremtidige økonomi i det fælles UC Viden Udgifterne til aflønning af den nationale UC Viden-koordinator finansieres i fællesskab af professionshøjskolerne. Side 9

10 Derudover kan der blive tale om økonomi i forbindelse med evt. udviklingstiltag og ændringsønsker, som Rektorkollegiet (Forretningsudvalget) måtte igangsætte på eget initiativ eller efter indstilling fra de to stående udvalg. Sådanne udgifter betales lokalt fra den enkelte Professionshøjskole fordelt efter de samme VIP-tal, som betalingen til køb og drift af PUREsystemet er beregnet på grundlag af. Beløbet indbetales til og administreres af PUREsystemudviklingsgruppen. Som startkapital og udgangspunkt for udviklingsønsker er der i perioden 2010/2012 afsat et beløb svarende til det årlige vedligeholdelsesabonnement hos Atira a/s. Statusseminar juni 2010 den systemmæssige overgang fra projekt til drift Den 22. juni 2010 blev der afholdt et statusseminar med henblik på at udarbejde en samlet liste over hvilke rettelser og ændringer, der skal foretages med henblik på at definere en første version af UC Viden. Der var 25 deltagere fra UC erne samt 2 repræsentanter fra Atira. I forskellige workshops blev alle dele af UC Viden-systemet gennemgået for fejl og mangler. Umiddelbart herefter blev der afholdt møde mellem PURE-projektledelsen, UC Viden-koordinatoren og Atira, hvor der skete en fastlæggelse af, hvilke fejl og mangler der måtte siges at høre ind under den oprindelige aftale med Atira. Atira indvilligede i medtage de påviste fejl og mangler i version 4.6 til releas Projektets oprindelige formål og succeskriterier er nu opfyldt: På baggrund af et tværinstitutionelt udvalgsarbejde er der etableret en metadatamodel specielt tilpasset PHS ernes behov. Dette sikrer at de forskellige typer af viden i PHS erne kan registreres: o skriftlig produktion (bøger, artikler, papers o. lign), o ikke-skriftlig produktion (it-systemer, spil, udstillinger, multimedie-produkter o. lign) o projekter (udviklingsprojekter, forskningsprojekter o. lign) o aktiviteter (konferencedeltagelse, foredrag, tillidsposter, netværk, redaktionelle opgaver o. lign) o konsulentydelser (evalueringsopgaver o. lign) o undervisningsforløb (eksemplariske undervisningsplaner, temaforløb o. lign) o studenterprojekter (bachelorprojekter) En central ekstern hostingløsning er etableret. Samtlige 8 PHS ere har underskrevet kontrakter med Atira a/s og er i fuld gang med den lokale organisatoriske og it-mæssige implementering af PURE ver. 4. i PHS ernes udgave: UC Viden Til præsentation af projektets resultater blev der i marts 2009 afholdt en konference med 68 deltagere fra alle PHS erne. Desuden er følgende etableret indenfor projektets rammer: Samtlige 8 PHS ere og de to Ingeniørhøjskoler har underskrevet kontrakter med Atira a/s og er i fuld gang med den lokale organisatoriske og it-mæssige implementering af PURE ver. 4. i PHS ernes udgave: UC Viden Til præsentation af projektets resultater blev der i marts 2009 afholdt en konference med 68 deltagere fra alle PHS erne. Projektet er blevet udbygget med en WAYF løsning til adgangsstyring, hvilket sikrer en bedre funktionalitet for brugerne. Side 10

11 Det er indenfor den oprindelige projektramme lykkedes at få udviklet en fælles sektor- PURE-løsning. Professionshøjskolernes videnproduktion vil blive formidlet via en fælles PURE-portal inkl. 8 underliggende institutionelle PURE-portals, en funktionalitet, der først blev skabt undervejs i processen. Disse portaler bliver åbnet successivt, når der skønnes at være tilstrækkeligt materiale at præsentere. Den fælles portal går i luften i en betaversion pr PURE-systemet er blevet udbygget med en extra-net funktionalitet, der sikrer forskellige niveauer af tilgængelighed/offentlighed på indholdet i UC Viden. Projektet har opfyldt sit mål. PHS-sektoren har fået et grundlæggende værktøj, hvis elementer kan bruges til videnregistrering og videndeling, såvel internt som eksternt. PURE ver. 4 er omsider ved at være et færdigudviklet system, men det skal huskes, at det ikke er et statisk system. Videreudvikling af systemet vil ske på baggrund af de nye ønsker og behov, der opsamles i UC Viden-driftsorganisationen og i samarbejde med f.eks. universiteternes tilsvarende organisationer og fora. Med etableringen af UC Viden-driftsorganisationen og ansættelse af en UC Viden-koordinator er driftsfasen påbegyndt. Professionshøjskolesektoren står overfor en stor opgave i forhold til implementering af systemet på den enkelte professionshøjskole. Valget af en sektorløsning og ikke mindst en fælles web-portal giver en unik mulighed for et fælles PHS-udstillingsvindue, men kræver også et politisk afklaring og fastlæggelse af fælles kvalitetskriterier og publiceringspraksis. Disse opgaver bliver nu givet videre til den nye UC Viden-driftsorganisation og UC Videnkoordinator. Til belysning af den gode fremdrift sluttes denne afrapportering af med såvel en tidslinie og aktivitetsoversigt for selve PURE-projektet som en aktivitetsoversigt for UC Videnkoordinatorens første halve år. Side 11

12 Tidslinje og aktivitetsoversigt for PURE-projektet November 2006 Januar 2007 Maj 2007 December 2007 Februar 2008 April 2008 Juni 2008 Juni 2008 CVU Rektorkollegiet sætter fokus på videnregistrering Bibliotekskonsulent Peter Rubeck nedsætter projektgruppe PURE-projektforslag fremlægges for CVU Rektorkollegiet PHS Rektorkollegiet godkender ansøgning til DEFF om PURE-projekt DEFF bevilger kr. afventer dog finansloven Finansloven vedtages Møde mellem DEFF og Rektorkollegiet med tilrettelse af projektet Projektleder udnævnes og projektet igangsættes 9. september 2008 Arbejdsgruppemøde 1 i PURE Projektgruppen september 2008 Arbejdskonference 1: tema: Hvad ønsker vi at registrere? 1. oktober 2008 Arbejdsgruppemøde 2 i PURE Projektgruppen oktober 2008 Arbejdskonference 2: tema: Metadatamodellen 21. oktober 2008 Arbejdsgruppemøde 3 i PURE Projektgruppen 15. december 2008 Arbejdsgruppemøde 4 i PURE Projektgruppen 25. marts 2009 PURE-konference i Odense: Fra intern viden til ekstern vare? præsentation af systemets tænkning og metadatamodel April 2009 Atira åbner for adgang til betaversion af PURE april 2009 Tillægsbevilling fra DEFF på kr. til adgangsstyring ifm. PURE som videndeling og videnudstilling 4. juni 2009 Arbejdsgruppemøde 5 i PURE-projektgruppen 15. juni 2009 Version af PURE 4 færdig 22. juni 2009 Pilotdrift på UC Lillebælt 25. juni 2009 PURE workshop for UC ere i/på vej i pilotdrift 19. august 2009 Møde i PURE-forretningsudvalget om fremtidig driftsorganisation Side 12

13 September Igangsættelse af PURE-pilotprojekter og WAYFimplementering på 5 PHS 9. september 2009 Oprettelse af interim-uc Viden driftsarbejdsgruppe 27. oktober 2009 Fremtidig driftsorganisation vedtager af Rektorkollegiet 23. marts møde i Forretningsudvalget for UC Viden 6. maj møde i Forretningsudvalget for UC Viden 22. juni 2010 Statusseminar og møde med Atira a/s Oversigt over møder og andre aktiviteter for UC Viden-koordinatoren, (referater fra møder journaliseres hos Rektorkollegiets sekretariat) 14. juni: Første møde i UC Viden kvalitetsudvalget afholdt 15. juni: Første systemudviklingsmøde afholdt 22. juni: Statusseminar blev afholdt 17. august: Møde i UC Viden kvalitetsudvalget 18. august: Møde i UC Viden forretningsudvalget 13. sept.: Møde i UC Viden systemudviklingsgruppen 23. sept.: Møde i UC Viden forretningsudvalget 1. oktober: Opdatering af UC Viden til version oktober: Møde i UC Viden kvalitetsudvalget 7. oktober: Møde med Atira (UC Viden koordinator) 25. oktober: Møde i UC Viden systemudviklingsudvalget 4. nov..: Møde i UC Viden kvalitetsudvalget nov.: ESciDoc-Days 21. nov.: Opdatering af UC Viden til version nov.: Møde om kompetenceprofil (underudvalg med deltagelse af Tom K. Poulsen (UCL) og Lars Kofod-Jensen (Metropol)) 22. nov.: Møde om nationale portal (underudvalg med deltagelse af Tom K. Poulsen og Jørgen Thorslund (UCL)) 30. nov.: Møde i UC Viden systemudviklingsudvalget 2. dec.: Møde i UC Viden kvalitetsudvalget 6. dec.: UNESCO symposium om Open Access 9. decr: Møde i UC Viden forretningsudvalget Side 13

14 PURE-projektets kernedokumenter: Projektansøgning Videnregistreringssystem til professionshøjskolerne : Incl. rev. tidsplan, budget, estimat på anskaffelses- og driftudgifter, budget-oplæg fra Atira på udgifter til definition af metadatamodel, implementering af PHSdatamodel, fælles PUREportal-framework, central drift af PHS-PURE og anskaffelse af PURE-licenser. Rev Tilsagnsbrev vedr. DEFF-midler til projektet Fælles videnregistrering for professionshøjskolerne tillægsansøgning April 2009 Tilsagnsbrev vedr. DEFF-midler til tillægsansøgning til projektet Videnregistreringssystem til professionshøjskolerne 27. april 2009 Metadatamodel for professionshøjskolerne. Ver. 3, UC Viden: Implementering af PURE, fase 2. Fra projekt til drift. 8. januar 2010 Kontrakter og licensaftaler: PURE-licenser til professionshøjskolerne ændret pr Atira-tilbud PURE licensaftale til University College XX 12. februar 2009 (det enkelte UC s PURE-kontrakt) Kontrakt om serviceydelser. Atira og Rektorkollegiet, 25. marts 2009 (udviklingen af PHS-PURE) Kontrakt om drift (hosting) af PURE. Atira og Rektokollegiet, 3.april 2009 Kontrakt om tilslutning af PURE til WAYF, 29.april 2009, WAYF og UC Vest/Syd (på vegne af de deltagende biblioteker) Side 14

Projekthåndbogen Ballerup Kommune

Projekthåndbogen Ballerup Kommune Projekthåndbogen Ballerup Kommune 3. version November 2005 P:\Personal\User Shell Folders\Desktop\061105 Projekthåndbog 3. version5.doc Projekthåndbogen er udarbejdet af Konsulentnetværket efter forlæg

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 15. juni 2009 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested:

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 15. juni 2009 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Dagsorden HSU Mødedato: Mandag den 15. juni 2009 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Mødelokale: Journalnummer:

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Opkvalificering af den tidlige indsats

Opkvalificering af den tidlige indsats Jill Mehlbye, John Andersen & Maj-Britt Høybye Hansen Opkvalificering af den tidlige indsats Udvikling og afprøvning af opsporingsmodellen AKF, UdviklingsForum og EVA i samarbejde med Assens, Haderslev,

Læs mere

Mod bedre viden. AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner

Mod bedre viden. AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner Mod bedre viden En antologi om erfaringerne i videncentrene i CVU Storkøbenhavn beskrevet af medarbejderne af Udviklingsforum

Læs mere

Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) 1. periode (januar-april) 2011 Juni 2011 af DEFF Sekretariatet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Status for DEFF Sekretariatet...

Læs mere

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING Dato: 2. oktober 2012 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 6 Medlemmer: Marianne Stendell Lars

Læs mere

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 2. kvartal af 2006 Juli 2006 af DEFF-sekretariatet Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Status for DEFF-sekretariatet... 4 Status for

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen. En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark

Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen. En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark Hans Jørgen Limborg og Inger-Marie Wiegman December 2006 Indhold Forord...3

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 2. kvartal af 2005 Udgivet d 5. juli 2005 af DEFF-sekretariatet Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Status for DEFF-sekretariatet...

Læs mere

Evaluering af Forskningsdatabasen

Evaluering af Forskningsdatabasen Biblioteksstyrelsen November 2004 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk 1. Forord 1 2. Evalueringens formål, organisering og metode 2 2.1

Læs mere

Evaluering af det kriminal- præventive projekt. Et samarbejde mellem Hjørring og Frederikshavn politikredse

Evaluering af det kriminal- præventive projekt. Et samarbejde mellem Hjørring og Frederikshavn politikredse Evaluering af det kriminal- præventive projekt Et samarbejde mellem Hjørring og Frederikshavn politikredse Andreas Christensen, juni 2000 Indhold RESUMÉ 6 OM DIG & MIG 11 BAGGRUNDEN FOR DIG & MIG 11 PROCESSEN

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

Evaluering af forsøg med digitaliseret dansk materiale på tre professionshøjskoler

Evaluering af forsøg med digitaliseret dansk materiale på tre professionshøjskoler PROFESSIONSHØJSKOLEN METROPOL PROFESSIONSHØJSKOLEN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND PROFESSIONSHØJSKOLEN UNIVERSITY COLLEGE VEST Evaluering af forsøg med digitaliseret dansk materiale på tre professionshøjskoler

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

Videncentre på erhvervsakademier og professionshøjskoler. En kortlægning på baggrund af del- og slut-rapporter

Videncentre på erhvervsakademier og professionshøjskoler. En kortlægning på baggrund af del- og slut-rapporter Videncentre på erhvervsakademier og professionshøjskoler En kortlægning på baggrund af del- og slut-rapporter Videncentre på erhvervsakademier og professionshøjskoler En kortlægning på baggrund af del-

Læs mere

Uddannelsespuljen 2013

Uddannelsespuljen 2013 Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsskema til Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsfrist er mandag d. 4. marts kl. 12.00 Spørgsmål til skemaet kan rettes til: Uddannelsespuljen@rn.dk Projektnavn: Virk-SOM-Ung

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Beretning 2006

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Beretning 2006 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Beretning 2006 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Beretning 2006 Udgivet 2007 af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek/ Biblioteksstyrelsen

Læs mere

Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten

Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten www.fm.dk Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten - Afrapportering fra arbejdsgruppen vedrørende bedre statslige it-projekter

Læs mere

Afslutningsevaluering

Afslutningsevaluering Afslutningsevaluering Oktober 2003 1 Indledning...1 2 Om FIR-projektet...2 3 Evalueringsdesign...4 4 Samlet konklusion...6 5 Opfølgning på de to foregående evalueringer Anbefalinger til det videre arbejde...10

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Fra plan til udvikling. Svendborg Erhvervsskole

Fra plan til udvikling. Svendborg Erhvervsskole Fra plan til udvikling Svendborg Erhvervsskole Ekstern evaluering Oktober 2014 1 Indhold Forord 3 Sammenfatning og perspektivering 5 Kort om projektets struktur og indhold 7 Opnåede resultater og erfaringer

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) 2. periode (maj-august) 2011 Oktober 2011 af DEFF Sekretariatet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Status for DEFF Sekretariatet...

Læs mere

Evaluering af Århus Kommunes indkøbspolitik og indførelsen af e-handel

Evaluering af Århus Kommunes indkøbspolitik og indførelsen af e-handel Bilag 1. Evaluering af Århus Kommunes indkøbspolitik og indførelsen af e-handel - udarbejdet på baggrund af de hidtidige erfaringer siden vedtagelsen af indstillingerne vedr. indførelse af e-handel i Århus

Læs mere