Videnregistreringssystem til Professionshøjskolerne - fra PURE til UC Viden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Videnregistreringssystem til Professionshøjskolerne - fra PURE til UC Viden"

Transkript

1 PURE-projektet: fra projekt til drift Tidslinje og aktivitetsoversigt PURE-projektets kernedokumenter PURE-projektleder Tove Schmidt Januar 2011

2 PURE-projektet: fra projekt til drift Slutrapportering af DEFF-projektet Videnregistreringssystem til professionshøjskolerne Resume: PURE-projektet har været længe undervejs. Fra den første projektgruppe nedsættes i januar 2007 til januar 2011, hvor den fælles UC Viden-webflade går i betadrift, er der gået 4 år. Det er en lang periode, men det er også en periode, hvor bevægelsen har været fra nogle løse intentioner om registrering af viden til en meget kompleks sektorløsning med fokus på videnformidling til professionshøjskolernes interessenter. Projektet er nu omsider nået i mål med et resultat, der ligger lang over det, der var forventningerne ved projektets start. Projektets oprindelige formål og succeskriterier: På baggrund af et tværinstitutionelt udvalgsarbejde er der etableret en metadatamodel specielt tilpasset PHS ernes behov. Dette sikrer at de forskellige typer af viden i PHS erne kan registreres: o skriftlig produktion (bøger, artikler, papers o. lign), o ikke-skriftlig produktion (it-systemer, spil, udstillinger, multimedie-produkter o. lign) o projekter (udviklingsprojekter, forskningsprojekter o. lign) o aktiviteter (konferencedeltagelse, foredrag, tillidsposter, netværk, redaktionelle opgaver o. lign) o konsulentydelser (evalueringsopgaver o. lign) o undervisningsforløb (eksemplariske undervisningsplaner, temaforløb o. lign) o studenterprojekter (bachelorprojekter) En central ekstern hostingløsning er etableret. Etableringen af en fælles webløsning til offentlig adgang til data fra PURE Etablering af en projektorganisation, der kan forestå udvikling og implementering Etablering af en driftsorganisation, der kan opsamle og prioritere fremtidig udvikling Desuden er følgende etableret indenfor projektets rammer: Samtlige 8 PHS ere og de to Ingeniørhøjskoler har underskrevet kontrakter med Atira a/s og er i fuld gang med den lokale organisatoriske og it-mæssige implementering af PURE ver. 4. i PHS ernes udgave: UC Viden Til præsentation af projektets resultater blev der i marts 2009 afholdt en konference med 68 deltagere fra alle PHS erne. Projektet er blevet udbygget med en WAYF løsning til adgangsstyring, hvilket sikrer en bedre funktionalitet for brugerne. Det er indenfor den oprindelige projektramme lykkedes at få udviklet en fælles sektor- PURE-løsning. Professionshøjskolernes videnproduktion vil blive formidlet via en fælles PURE-portal inkl. 8 underliggende institutionelle PURE-portals, en funktionalitet, der først blev skabt undervejs i processen. Disse portaler bliver åbnet successivt, når der skønnes at være tilstrækkeligt materiale at præsentere. Den fælles portal går i luften i en betaversion pr PURE-systemet er blevet udbygget med en extra-net funktionalitet, der sikrer forskellige niveauer af tilgængelighed/offentlighed for den enkelte professionshøjskole på indholdet i UC Viden. Side 2

3 PURE-projekets historie En udfordret tidslinie PURE-projektet har været længe undervejs i det, der nu hedder professionshøjskole-sektoren. De første tanker og ideer om at påbegynde en systematisk registrering og indsamling af viden i de daværende Centre for Videregående Uddannelser blev luftet i CVU Rektorkollegiet i november Det skete som en udløber af projektet Viden i spil 1, hvori man anbefalede at have videnregistrering som et fælles indsatsområde inspireret af de tiltag, der var på universiteterne. Herefter etablerede den daværende bibliotekskonsulent Peter Rubeck en projektgruppe med biblioteks-repræsentanter fra alle CVU erne. I løbet af foråret 2007 udarbejdede gruppen en projektansøgning til DEFF på vegne af CVU Rektorkollegiet. Projektansøgningen blev forelagt CVU Rektorkollegiet i maj 2007 men det tidsmæssige sammenfald mellem projektgodkendelse og nedlæggelse af CVU erne gjorde, at CVU Rektorkollegiet udskød behandlingen til det nye Professionshøjskolernes Rektorkollegie var etableret. I december 2007 blev projektansøgningen så behandlet i Professionshøjskolernes Rektorkollegie, og man enedes om at fremsende en ansøgning til DEFF om medfinansiering af projekt Videnregistreringssystem til professionshøjskolerne I februar 2008 bevilger DEFF ,00 kr, men man måtte afvente finanslovens vedtagelse i april, før den endelige bevilling forelå. Herefter fulgte nogle afklarende møder mellem Rektorkollegiet og DEFF, hvorefter projektet i juni 2008 officielt blev skudt i gang med ansættelse af projektleder Tove Schmidt. Projektet var således født med en tidsforskydning fra de første tanker og planer i 2006 til den reelle projektstart i 2008 en tidsforskydning, der skal vise sig senere i projektet at få afgørende (positiv!) betydning i projektets målopfyldelse og fokus. Projektet er blevet et barn af en reform, hvor uddannelsestænkningen har skiftet fokus fra uddannelse til profession fra intern videnregistrering til aftagernes brug af vores viden. PURE-projektets formål Formålet med projektet var fra starten at etablere et værktøj til videnregistrering, byggende på de erfaringer og værktøjer, man anvendte på en række universiteter. Projektets oprindelige vision var i projektbeskrivelsen formuleret således: at skabe en samlet videnregistreringsplatform for de kommende professionshøjskoler, der kan opsamle den videnproduktion, som finder sted. Denne platform skal sikre en fælles udvikling på professionshøjskoleniveau, og at den videnproduktion, der finder sted, bliver tilgængelig for hele praksisfeltet bl.a. via upload til den nationale Forskningsdatabase (bilag 1) Formålet var At etablere en PURE løsning herunder en speciel PHS-metadatamodel At etablere en samlet central driftsløsning At etablere en fælles web-løsning At etablere en projektorganisation til udvikling og implementering 1 Side 3

4 At etablere en driftsorganisation til opsamling og prioritering af fremtidig udvikling (bilag 1) Projektets succeskriterier var At der er defineret en datamodel efter institutionernes behov At projektet er forankret i PHS ernes ledelse og hos de primære interessenter At metadatamodellen er implementeret i PURE At en driftsklar version af PURE er etableret på en central driftsplatform som PHS erne kan tilslutte sig (bilag 1) Projektet er blevet gennemført i samarbejde med Atira a/s, som ligeledes er systemleverandør til alle de danske universiteter, der anvender PURE som videnregistreringsværktøj. På den måde kunne professionshøjskolesektoren udnytte de erfaringer og modeller, der var blevet opbygget gennem en årrække. Men dette projekt adskiller sig på 2 væsentlige områder ift. universitetsmodellerne: 1. systemet skal være en sektorløsning, ikke en monoinstitutionel løsning 2. systemet skal registrere videnproduktion ikke blot artikler/bøger PURE som sektorløsning At udvikle IT-løsninger til uddannelsesinstitutioner er ikke helt enkelt. Men at lave IT-løsninger, der skal dække en hel sektor kræver meget mere, både at IT-udviklerne og systemaftagerne. PURE systemet skulle kunne håndtere, at professionshøjskolerne både ville videndele internt i den enkelte professionshøjskole og videndele professionshøjskolerne imellem. Samtidig var det ikke alt i PURE, man ønskede at videndele med de øvrige professionshøjskoler, der skulle således indbygges forskellige lag af filtre og spærringer, som man kunne slå til og fra efter behov. Rent programmeringsteknisk kunne disse krav ikke opfyldes i den version af PURE, som universiteterne arbejde i. Derfor tog projektlederen sammen med projektgruppen og arbejdsgrupperne den beslutning at udvikle professionshøjskolernes PURE i PURE-ver.4, som Atira udviklede parallelt med dette projekt. Den beslutning har helt sikkert både forsinket og kompliceret hele projektet og har efterfølgende i implementeringsprocessen været et alvorligt problem. Professionshøjskolerne har været dobbeltudfordret ved samtidigt at skullet indføre videnregistrering i organisationerne og lave pilotdrift af selve PURE-systemet. Men valget stod mellem monoinstitutionel løsning/pure-ver.3 og sektorløsning/pure-ver.4. Beslutningen om at gå direkte i PURE-ver.4 viste sig at være det eneste rigtige valg, efterhånden som kravene og forventningerne til PURE udviklede sig i sektoren i løbet af projektperioden. Men det er også klart, at såvel Atira som projektgruppen undervurderede kompleksiteten i en sektorløsning. Der burde have været indbygget et langvarigt, lukket testforløb af systemet, inden implementeringen blev påbegyndt i hele sektoren, hvilket kunne have sparet mange arbejdstimer og frustrationer efterfølgende. Side 4

5 Videnproduktion andet og mere end bøger og artikler Universiteternes metadatamodel har naturligvis fokus på klassisk videnproduktion. Hvis PURE skulle give et retvisende billede af den videnproduktion, der finder sted på professionshøjskolerne, var det nødvendigt at ændre metadatamodellen til dette formål. Denne nye professionshøjskolemetadatamodel skal sikrer at de forskellige typer af viden i PHS erne kan registreres: o skriftlig produktion (bøger, artikler, papers o. lign), o ikke-skriftlig produktion (it-systemer, spil, udstillinger, multimedie-produkter o. lign) o projekter (udviklingsprojekter, forskningsprojekter o. lign) o aktiviteter (konferencedeltagelse, foredrag, tillidsposter, netværk, redaktionelle opgaver o. lign) o konsulentydelser (evalueringsopgaver o. lign) o undervisningsforløb (beskrivelser af eksemplariske undervisningsforløb, temaforløb o. lign) o studenterprojekter (bachelorprojekter) Forventningen fra såvel Atira s som projektdeltagernes side var oprindeligt, at det ville handle om tilrettelser af den eksisterende metadatamodel, men slutproduktet, PHS-metadatamodellen, indeholder elementer, som er helt unikke. Det er især værd at fremhæve vidensformen undervisningsforløb en metadatamæssig nyskabelse, der skal synliggøre og facilitere videndeling på grundsubstansen og kerneydelsen for langt de fleste ansatte på professionshøjskolerne : den gode, eksemplariske undervisning. PURE-projektets organisering PURE projektet har været forankret i Professionshøjskolernes Rektorkollegium, fra hvis midte, der blev nedsat et forretningsudvalg bestående af: Rektor Niels Horsted, UC Nordjylland Rektor Tyge Skovgaard Christensen, UC Vest (nu UC Syddanmark) Sekretariatschef Marianne la Cour Sonne, Professionshøjskolernes Rektorkollegium PURE-projektleder Tove Schmidt, UC Vest (nu UC Syddanmark) PURE-projektets motor har i hele projektperioden været PURE-projektgruppen. Denne gruppe er sammensat af biblioteksfaglige og if-faglige personer fra alle professionshøjskoler og de to Ingeniørhøjskoler: Margrete Gjersøe Fog, Den flerfaglige professionshøjskole (nu Metropol) Inga Paludan, Den pædagogiske Professionshøjskole (nu UCC) Grethe Kristensen, Via UC Maria B. Schmidt, UC Lillebælt Søren Hansen, UC Sjælland Mikkel Steen Pedersen, UC Nordjylland Frederik Rasmussen, UC Vest (nu UC Syddanmark) Anne-Dorte Tækker, UC Syd (nu UC Syddanmark) Gitte Gjøde, Ingeniørhøjskolen i Århus Eva B. Andersen, Ingeniørhøjskolen i København Peter Rubeck Olesen, bibliotekskonsulent, UVM Side 5

6 Arbejdet med at definere den ny metadatamodel var organiseret omkring 2 tema-konferencer i september og oktober På disse konferencer deltog en række videnproducenter fra professionshøjskolerne: undervisere, projektmedarbejdere, konsulenter og it-folk. Med udgangspunkt i deres viden, ønsker og behov blev det klarlagt, hvilke vidensformer der skulle registreres i PURE og efterfølgende, redefinition af metadatamodellen for at kunne håndtere disse krav. Sandsynligvis har netop det faktum, at man tog udgangspunkt i videnproducenternes klarlæggelse af vidensformerne betydet, at metadatamodellen for professionshøjskolerne endte med ikke blot at være en mindre justering af universiteternes model, men en reel nyskabelse på nogle områder. Disse nye vidensformer kan selvfølgelig ikke trække på en lang årrække af erfaringer og justeringer, så det vil uden tvivl være de dele af metadatamodellen, der efterfølgende vil blive justeret på, efterhånden som erfaringsgrundlaget stiger. PURE-projektet skifter fokus Som nævnt var PURE-projektet forankret i Professionshøjskolernes Rektorkollegium. Forretningsudvalget holdt kollegiet løbende orienteret, og projektlederen præsenterede i foråret 2009 de foreløbige resultater fra projektet. På mødet blev det klart, at der i Rektorkollegiet var sket en udvikling/modning af opfattelserne i sektoren, så tænkning og fokus i forhold til PURE-projektet var skiftet fra PURE som værktøj til videnregistrering til PURE som værktøj til videndeling og videnudstilling. Dette skal ses som en konsekvens af professionshøjskolesektorens arbejde med udviklings- og videnbasering et arbejde, der i maj 2009 resulterede i udgivelsen: Professionshøjskolernes politik for videnbasering 2. I denne publikation står bl.a.: National kvalitetssikring og formidling af professionsviden. Den viden som allerede er til stede i professioner og praksis samt ny viden udviklet på grundlag af anerkendte metoder og modeller af professionshøjskolerne i samspillet mellem praksis, uddannelse og forskning skal systematiseres, omsættes, formidles og anerkendes til gavn for uddannelser og professioner på landsplan. Til dette formål udvikles et nationalt system, som stiller viden til rådighed for professionen, aftagere, uddannelsesinstitutioner og andre relevante brugere. Professionshøjskolerne er allerede i gang med udvikling af et videnregistrerings-og formidlingssystem (PURE). Systemet forventes at blive taget i brug af de enkelte professionshøjskoler i 2009 og på nationalt plan i Systemet skal løbende videreudvikles og vedligeholdes. Parallelt er der behov for at udvikle metoder til validering af den producerede viden, inden den omsættes. Dermed var der kommet en ny udfordring i forhold til det oprindelige formål, som var at hele professionshøjskolernes videnproduktion skulle registreres. Det var stadig målet, at alt skulle registreres, nu var det blot ikke længere hensigtsmæssigt, at hele videnproduktionen blev udstillet offentligt. Dele af registreringen skulle kun bruges intern af ansatte og studerende, mens andre dele af videnproduktionen skulle ud i så bred en offentlighed som muligt. Projektet blev derfor udvidet med en funktionalitet i form af et PURE-extranet med adgangsstyring, hvilket muliggjorde styringen af de forskellige niveauer af offentlighed. 2 Side 6

7 Udviklingen af denne funktionalitet lå ikke indenfor projektets oprindelige økonomiske ramme, men det skønnedes så vigtigt for projektets realisering, at der blev der på vegne af Rektorkollegiet fremsendt ansøgning til DEFF om tillægsbevilling på kr Ansøgningen blev imødekommet, og projektet blev således udvidet med udviklingen af et PURE-extranet med adgangsstyring. Fra intern viden til ekstern vare? præsentation af systemets tænkning og metadatamodel PURE konference i Odense, marts En vigtig opgave for projektet var at skabe en forankring af PURE i professionshøjskolesektoren. For at bringe projektet ud i en større faglig offentlighed, blev der arrangeret en konference på UC Lillebælt i Odense. På konferencen blev projektets foreløbige resultater fremlagt til diskussion, ligesom metadatamodellen blev præsenteret. I konferencen deltog 68 personer, bredt repræsenterende alle professionshøjskolerne og ingeniørhøjskolerne. På konferencen havde man håbet at kunne præsentere en beta-version af PURE-ver.4, men Atira var på daværende tidspunkt endnu ikke færdige med at programmere systemet. De involverede biblioteker fik først adgang til betaversionen i april måned, og den endelige version gik først i luften 15. juni Pilotdrift og implementeringsfasen juni 2009-maj 2010 I juni 2009 igangsattes den første pilotdrift af PURE-ver.4 på UC Lillebælt. Den i projektet indbyggede testfase blev således erstattet af en pilot-drift på en enkelt professionshøjskole. Denne pilotdrift afslørede en lang række mangler og fejl i systemet, som man løbende tilrettede i samarbejde med Atira. Men pilotdriften afslørede også, at der var alvorlige mangler i datagrundlaget på professionshøjskolerne. På grund af de mange organisatoriske fusioner og efterfølgende (manglende?) it-systemomlægninger indenfor en meget kort årrække, var der ingen af professionshøjskolerne der var i stand til at levere de grundlæggende dataudtræk, der skulle lægges ind i PURE for at få systemet i luften. På en del af professionshøjskolerne var man midt i denne system-migration, på andre var man i planlægningsfasen og på nogle havde man end ikke den endelige organisation på plads. Implementeringsfasen blev derfor en udfordring udover det sædvanlige. Den meget uheldige cocktail af ufærdigt system, ufærdige organisationer og nye biblioteker har været en meget frustrerende oplevelse for alle involverede parter. Projektorganisationen under udfasning Periode fra sommeren 2009 og frem til foråret 2010 var en overgangsfase, hvor PURE projektorganisationen har været under udfasning, men samtidig har der ikke væren etableret en PURE driftsorganisation. Den økonomiske og tidsmæssige ramme for projektledelsen var for længst overskredet, men til gengæld kunne man ikke sige, at opgaven i forhold til det oprindelige projekt var afsluttet, før metadatamodellen var implementeret og PURE var færdig til drift og dermed kunne skifte navn til UC Viden. De sidste opgaver for projektledelsen var således at få etableret en driftsorganisation og få lavet en status på, om der stadig var mangler i forhold til de aftaler, der var indgået med Atira, således at der var en klar snitflade mellem PURE projektperioden og den kommende UC Viden-driftsfase. Side 7

8 Projektledelsen udarbejdede i samarbejde med Forretningsudvalget et forslag til Professionshøjskolerne Rektorkollegium om etablering af en driftsorganisation for det nationale arbejde og driftsmiljø omkring UC Viden. Forslaget blev behandlet og vedtaget på Rektorkollegiets møde d , og det første skridt mod en driftsorganisation var hermed taget. Fra projekt til drift driftsorganisationens struktur Projektets UC Videns (PURE) videre forankring i professionshøjskolerne var således sikret, såvel politisk, som økonomisk og organisatorisk. Samtlige professionshøjskoler besluttede at anskaffe UC Viden (PURE), og med den nye driftsorganisation var den fælles udvikling sikret et resultat, der ikke nødvendigvis var givet på forhånd. Professionshøjskolernes Rektorkollegiet Forretningsudvalg/ styregruppe Kvalitetssikring /validering /udvikling UC Vidensystemudvikling Professionshøjskolernes Rektorkollegium UC Viden (PURE) er et centralt redskab til opfyldelse af et af fokusområderne i Rektorkollegiets Professionshøjskolernes politik for videnbasering. Det er derfor et satsningsområde, som også fremover vil have Rektorkollegiets bevågenhed, så det sikres en udvikling til fælles bedste for hele sektoren. Rektorkollegiet bevarer i denne organisationsplan det overordnede politiske ansvar for UC Viden (PURE). Forretningsudvalg Rektorkollegiet har nedsat et Forretningsudvalg med 10 medlemmer, som tager sig af at afstikke de overordnede politiske og økonomiske rammer. Udvalgets formand er rektor Ulla Koch. Til at koordinere og sikre fremdrift har Forretningsudvalget udpeget en halvtids lønnet UC- Videnkoordinator. Herudover har Forrretningsudvalget nedsat to permanente arbejdsgrupper: Udvalget til kvalitetssikring/validering/udvikling Udvalget til UC Viden-systemudvikling Side 8

9 Udvalget holdt sit første møde d. 23. marts Udvalget til kvalitetssikring/validering/udvikling Udvalget til kvalitetssikring/validering/udvikling har til formål at fastlægge og afklare UC Vidensystemet rolle og funktion i Professionshøjskolernes videnproduktion. De skal f.eks. fastlægge centrale kvalitetskriterier i forhold til den centrale UC Viden-portal, afklare og afstemme politikker for hvad der uploades til UC Viden, fastlægge retningslinier for UC Viden-portalen osv. Udvalget er sammensat af repræsentanter for følgende grupper: Rektorer / institutionsledelsen Udviklingsafdelingerne Videnproducenterne Administrationscheferne Antal medlemmer: 9 personer Mødeaktivitet: 4 6 møder årligt Udvalget holdt sit første møde 14. juni 2010 Udvalget vil i startfasen måske have brug for at nedsætte små ad hoc udvalg, f. eks. til opstilling af kvalitetskriterier, design af interessentanalyser mv. En anden mulighed ville være at tilknytte de forskellige udvalg og grupper, der har nedsat i anden sammenhæng, f.eks. Professionshøjskolernes politik for videnbasering Udvalget til UC Viden-systemudvikling Udvalget til UC Viden-systemudvikling har fokus på, hvordan PURE-systemet kan omsætte de krav og ønsker, som bliver rejst fra såvel det politiske lag (Udvalget til kvalitetssikring/validering /udvikling og Forretningsudvalget) som fra den daglige praksis i arbejdet med UC Viden på de enkelte institutioner. Udvalget er sammensat af : Lokale UC Viden-koordinatorer / UC Viden-projektledere/ UC Viden-medarbejdere (1 fra hver Professionshøjskole) IT-folk (f.eks. udpeget af IT-chefernes forum) Rektorkollegiets Sekretariat Biblioteksledelserne (f.eks. udpeget af Professionshøjskolernes Biblioteksledernetværk) Antal medlemmer: 11 personer Mødeaktivitet: 4 6 møder årligt Udvalget holdt sit første møde 15. juni 2010 UC Viden-koordinator Til at binde alle udvalgene sammen, sikre fremdriften i udviklingen og være tovholder på UC Viden-projektet er der i perioden 2010/2012 ansat en national UC Viden-koordinator. Funktionen er normeres som en halvtidsstilling, og er besat med phd. Charlotte Greve, Via UC. Den fremtidige økonomi i det fælles UC Viden Udgifterne til aflønning af den nationale UC Viden-koordinator finansieres i fællesskab af professionshøjskolerne. Side 9

10 Derudover kan der blive tale om økonomi i forbindelse med evt. udviklingstiltag og ændringsønsker, som Rektorkollegiet (Forretningsudvalget) måtte igangsætte på eget initiativ eller efter indstilling fra de to stående udvalg. Sådanne udgifter betales lokalt fra den enkelte Professionshøjskole fordelt efter de samme VIP-tal, som betalingen til køb og drift af PUREsystemet er beregnet på grundlag af. Beløbet indbetales til og administreres af PUREsystemudviklingsgruppen. Som startkapital og udgangspunkt for udviklingsønsker er der i perioden 2010/2012 afsat et beløb svarende til det årlige vedligeholdelsesabonnement hos Atira a/s. Statusseminar juni 2010 den systemmæssige overgang fra projekt til drift Den 22. juni 2010 blev der afholdt et statusseminar med henblik på at udarbejde en samlet liste over hvilke rettelser og ændringer, der skal foretages med henblik på at definere en første version af UC Viden. Der var 25 deltagere fra UC erne samt 2 repræsentanter fra Atira. I forskellige workshops blev alle dele af UC Viden-systemet gennemgået for fejl og mangler. Umiddelbart herefter blev der afholdt møde mellem PURE-projektledelsen, UC Viden-koordinatoren og Atira, hvor der skete en fastlæggelse af, hvilke fejl og mangler der måtte siges at høre ind under den oprindelige aftale med Atira. Atira indvilligede i medtage de påviste fejl og mangler i version 4.6 til releas Projektets oprindelige formål og succeskriterier er nu opfyldt: På baggrund af et tværinstitutionelt udvalgsarbejde er der etableret en metadatamodel specielt tilpasset PHS ernes behov. Dette sikrer at de forskellige typer af viden i PHS erne kan registreres: o skriftlig produktion (bøger, artikler, papers o. lign), o ikke-skriftlig produktion (it-systemer, spil, udstillinger, multimedie-produkter o. lign) o projekter (udviklingsprojekter, forskningsprojekter o. lign) o aktiviteter (konferencedeltagelse, foredrag, tillidsposter, netværk, redaktionelle opgaver o. lign) o konsulentydelser (evalueringsopgaver o. lign) o undervisningsforløb (eksemplariske undervisningsplaner, temaforløb o. lign) o studenterprojekter (bachelorprojekter) En central ekstern hostingløsning er etableret. Samtlige 8 PHS ere har underskrevet kontrakter med Atira a/s og er i fuld gang med den lokale organisatoriske og it-mæssige implementering af PURE ver. 4. i PHS ernes udgave: UC Viden Til præsentation af projektets resultater blev der i marts 2009 afholdt en konference med 68 deltagere fra alle PHS erne. Desuden er følgende etableret indenfor projektets rammer: Samtlige 8 PHS ere og de to Ingeniørhøjskoler har underskrevet kontrakter med Atira a/s og er i fuld gang med den lokale organisatoriske og it-mæssige implementering af PURE ver. 4. i PHS ernes udgave: UC Viden Til præsentation af projektets resultater blev der i marts 2009 afholdt en konference med 68 deltagere fra alle PHS erne. Projektet er blevet udbygget med en WAYF løsning til adgangsstyring, hvilket sikrer en bedre funktionalitet for brugerne. Side 10

11 Det er indenfor den oprindelige projektramme lykkedes at få udviklet en fælles sektor- PURE-løsning. Professionshøjskolernes videnproduktion vil blive formidlet via en fælles PURE-portal inkl. 8 underliggende institutionelle PURE-portals, en funktionalitet, der først blev skabt undervejs i processen. Disse portaler bliver åbnet successivt, når der skønnes at være tilstrækkeligt materiale at præsentere. Den fælles portal går i luften i en betaversion pr PURE-systemet er blevet udbygget med en extra-net funktionalitet, der sikrer forskellige niveauer af tilgængelighed/offentlighed på indholdet i UC Viden. Projektet har opfyldt sit mål. PHS-sektoren har fået et grundlæggende værktøj, hvis elementer kan bruges til videnregistrering og videndeling, såvel internt som eksternt. PURE ver. 4 er omsider ved at være et færdigudviklet system, men det skal huskes, at det ikke er et statisk system. Videreudvikling af systemet vil ske på baggrund af de nye ønsker og behov, der opsamles i UC Viden-driftsorganisationen og i samarbejde med f.eks. universiteternes tilsvarende organisationer og fora. Med etableringen af UC Viden-driftsorganisationen og ansættelse af en UC Viden-koordinator er driftsfasen påbegyndt. Professionshøjskolesektoren står overfor en stor opgave i forhold til implementering af systemet på den enkelte professionshøjskole. Valget af en sektorløsning og ikke mindst en fælles web-portal giver en unik mulighed for et fælles PHS-udstillingsvindue, men kræver også et politisk afklaring og fastlæggelse af fælles kvalitetskriterier og publiceringspraksis. Disse opgaver bliver nu givet videre til den nye UC Viden-driftsorganisation og UC Videnkoordinator. Til belysning af den gode fremdrift sluttes denne afrapportering af med såvel en tidslinie og aktivitetsoversigt for selve PURE-projektet som en aktivitetsoversigt for UC Videnkoordinatorens første halve år. Side 11

12 Tidslinje og aktivitetsoversigt for PURE-projektet November 2006 Januar 2007 Maj 2007 December 2007 Februar 2008 April 2008 Juni 2008 Juni 2008 CVU Rektorkollegiet sætter fokus på videnregistrering Bibliotekskonsulent Peter Rubeck nedsætter projektgruppe PURE-projektforslag fremlægges for CVU Rektorkollegiet PHS Rektorkollegiet godkender ansøgning til DEFF om PURE-projekt DEFF bevilger kr. afventer dog finansloven Finansloven vedtages Møde mellem DEFF og Rektorkollegiet med tilrettelse af projektet Projektleder udnævnes og projektet igangsættes 9. september 2008 Arbejdsgruppemøde 1 i PURE Projektgruppen september 2008 Arbejdskonference 1: tema: Hvad ønsker vi at registrere? 1. oktober 2008 Arbejdsgruppemøde 2 i PURE Projektgruppen oktober 2008 Arbejdskonference 2: tema: Metadatamodellen 21. oktober 2008 Arbejdsgruppemøde 3 i PURE Projektgruppen 15. december 2008 Arbejdsgruppemøde 4 i PURE Projektgruppen 25. marts 2009 PURE-konference i Odense: Fra intern viden til ekstern vare? præsentation af systemets tænkning og metadatamodel April 2009 Atira åbner for adgang til betaversion af PURE april 2009 Tillægsbevilling fra DEFF på kr. til adgangsstyring ifm. PURE som videndeling og videnudstilling 4. juni 2009 Arbejdsgruppemøde 5 i PURE-projektgruppen 15. juni 2009 Version af PURE 4 færdig 22. juni 2009 Pilotdrift på UC Lillebælt 25. juni 2009 PURE workshop for UC ere i/på vej i pilotdrift 19. august 2009 Møde i PURE-forretningsudvalget om fremtidig driftsorganisation Side 12

13 September Igangsættelse af PURE-pilotprojekter og WAYFimplementering på 5 PHS 9. september 2009 Oprettelse af interim-uc Viden driftsarbejdsgruppe 27. oktober 2009 Fremtidig driftsorganisation vedtager af Rektorkollegiet 23. marts møde i Forretningsudvalget for UC Viden 6. maj møde i Forretningsudvalget for UC Viden 22. juni 2010 Statusseminar og møde med Atira a/s Oversigt over møder og andre aktiviteter for UC Viden-koordinatoren, (referater fra møder journaliseres hos Rektorkollegiets sekretariat) 14. juni: Første møde i UC Viden kvalitetsudvalget afholdt 15. juni: Første systemudviklingsmøde afholdt 22. juni: Statusseminar blev afholdt 17. august: Møde i UC Viden kvalitetsudvalget 18. august: Møde i UC Viden forretningsudvalget 13. sept.: Møde i UC Viden systemudviklingsgruppen 23. sept.: Møde i UC Viden forretningsudvalget 1. oktober: Opdatering af UC Viden til version oktober: Møde i UC Viden kvalitetsudvalget 7. oktober: Møde med Atira (UC Viden koordinator) 25. oktober: Møde i UC Viden systemudviklingsudvalget 4. nov..: Møde i UC Viden kvalitetsudvalget nov.: ESciDoc-Days 21. nov.: Opdatering af UC Viden til version nov.: Møde om kompetenceprofil (underudvalg med deltagelse af Tom K. Poulsen (UCL) og Lars Kofod-Jensen (Metropol)) 22. nov.: Møde om nationale portal (underudvalg med deltagelse af Tom K. Poulsen og Jørgen Thorslund (UCL)) 30. nov.: Møde i UC Viden systemudviklingsudvalget 2. dec.: Møde i UC Viden kvalitetsudvalget 6. dec.: UNESCO symposium om Open Access 9. decr: Møde i UC Viden forretningsudvalget Side 13

14 PURE-projektets kernedokumenter: Projektansøgning Videnregistreringssystem til professionshøjskolerne : Incl. rev. tidsplan, budget, estimat på anskaffelses- og driftudgifter, budget-oplæg fra Atira på udgifter til definition af metadatamodel, implementering af PHSdatamodel, fælles PUREportal-framework, central drift af PHS-PURE og anskaffelse af PURE-licenser. Rev Tilsagnsbrev vedr. DEFF-midler til projektet Fælles videnregistrering for professionshøjskolerne tillægsansøgning April 2009 Tilsagnsbrev vedr. DEFF-midler til tillægsansøgning til projektet Videnregistreringssystem til professionshøjskolerne 27. april 2009 Metadatamodel for professionshøjskolerne. Ver. 3, UC Viden: Implementering af PURE, fase 2. Fra projekt til drift. 8. januar 2010 Kontrakter og licensaftaler: PURE-licenser til professionshøjskolerne ændret pr Atira-tilbud PURE licensaftale til University College XX 12. februar 2009 (det enkelte UC s PURE-kontrakt) Kontrakt om serviceydelser. Atira og Rektorkollegiet, 25. marts 2009 (udviklingen af PHS-PURE) Kontrakt om drift (hosting) af PURE. Atira og Rektokollegiet, 3.april 2009 Kontrakt om tilslutning af PURE til WAYF, 29.april 2009, WAYF og UC Vest/Syd (på vegne af de deltagende biblioteker) Side 14

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB 2013 Professionshøjskolerne modtog i 2013 for første

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget 21-09-2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag og de faglige miljøer...

Læs mere

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis J.NR.: 2009-1-0280 Ref.: mv D. 01.07.2010 Høring over Open Access Professionshøjskolernes Rektorkollegium University

Læs mere

Talent for ledelse i fremtidens folkeskole. Slutrapport

Talent for ledelse i fremtidens folkeskole. Slutrapport Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Slutrapport Århus 19. september 2012 Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Projektet talent for ledelse i fremtidens folkeskole er gennemført i henhold til

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget Godkendt: 20-09-2016 Revision: 06-07-2017 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Afdelingen for Kommunesamarbejde

Afdelingen for Kommunesamarbejde Projekt Implementering af den gode og Formål Formålet med projektet er via udarbejdelse af er, at: Sikre målrettede, sammenhængende og effektive sforløb for patienter, der har behov for efter udskrivning

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Strategi 2020 Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark En fælles retning mod 2020 University College Lillebælts mission, vision og strategier danner tilsammen billedet

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Strategi 2020 Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark En fælles retning mod 2020 University College Lillebælts mission, vision og strategier danner tilsammen billedet

Læs mere

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Indhold UCL og partnerskaber................................side 3 Etablering og vedligeholdelse..........................side

Læs mere

Ny sygeplejefaglig viden i sygeplejerskeuddannelsen

Ny sygeplejefaglig viden i sygeplejerskeuddannelsen Ny sygeplejefaglig viden i sygeplejerskeuddannelsen - Et koncept for hvordan der skabes systematisk adgang til og anvendelse af Sygeplejefaglig udviklings- og forskningsviden i sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling.

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. ANSØGNING Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. Se vejledning til ansøgningsskema nedenfor.

Læs mere

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Professionshøjskolerne en ny kontekst og omstilling til nye opgaver

Læs mere

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering.

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering. på projekt vedr. styrket ledelse på forløbsprogrammer Regionsrådet har besluttet at igangsætte forsøg med fælles ledelse af forløbsprogrammer. Dette er benævnt Forløbsledelse og finansieret af Puljen for

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets Uddannelses- og Forskningsministeriets It Mål- og resultatplan 2015 Udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3392 9700 E-mail: ufm@ufm.dk www.ufm.dk Publikationen

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Landsbypedel. Landdistrikternes Fællesråd. Landdistrikterne.dk

Landsbypedel. Landdistrikternes Fællesråd. Landdistrikterne.dk Idé Landsbyerne har i disse år store udfordringer i forhold til at fastholde serviceniveauet på en række centrale områder. En udfordring der er basal og af stor vigtighed for lokalsamfundets funktion og

Læs mere

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup Kontrakt 2013-14 Børnehuset Aavangen Aavangen 2c 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune. Vi tror

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt:

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Entreprenørskab i den ergoterapeutiske profession og uddannelse - styrkelse af entreprenante og innovative processer i grunduddannelsen.

Læs mere

Januar 2014. Resultatkontrakt 2014 mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Styrelsen for Videregående Uddannelser

Januar 2014. Resultatkontrakt 2014 mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Styrelsen for Videregående Uddannelser Januar 2014 Resultatkontrakt 2014 mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Styrelsen for Videregående Uddannelser Indledning Resultatkontrakten er en kontrakt mellem Styrelsen for Videregående Uddannelser

Læs mere

Digital dannelse: Fra begreb til praksis

Digital dannelse: Fra begreb til praksis DEFF På vegne af de samlede ansøgere: Kulturstyrelsen Vicerektor Lars Nordam H.C. Andersens Boulevard 2 Århus Statsgymnasium 1553 København K Fenrisvej 33 8210 Århus V Digital dannelse: Fra begreb til

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

Stærke uddannelses- og praktikforløb

Stærke uddannelses- og praktikforløb Stærke uddannelses- og praktikforløb Arbejdsmarkedets parter arbejder tæt sammen med professionshøjskolerne om at skabe stærke uddannelses- og praktikforløb, der kan sikre de studerende optimalt fagligt

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Slutrapportering af projektet: Fremtidens uddannelser og biblioteker spiller sammen i professionshøjskolerne

Slutrapportering af projektet: Fremtidens uddannelser og biblioteker spiller sammen i professionshøjskolerne Slutrapportering af projektet: Fremtidens uddannelser og biblioteker spiller sammen i professionshøjskolerne Projektdeltagere: Bibliotekschef Per Steen Hansen, VIA UC (ph@viauc.dk). Projektleder Bibliotekschef

Læs mere

REFERAT Direktionsmøde

REFERAT Direktionsmøde REFERAT Direktionsmøde Mødetidspunkt: Mandag den 16. marts 2009 kl. 8.30 13.00 Dato: 30. marts 2009 Ref.: Michael Christiansen Afdeling/Uddannelse: Selma Lagerløfs Vej 2, Aalborg, lok. 2.38 Referent: Michael

Læs mere

Børnehaverne Støvring Syd

Børnehaverne Støvring Syd Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Syd Brunagervej 2a 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

TUP 2012 Fra Plan til Udvikling

TUP 2012 Fra Plan til Udvikling VEU Center FYN TUP 2012 Fra Plan til Udvikling Formiddag: 09:30 12:15: Projektpræsentation og forventningsafstemning Velkomst og præsentation af Projektorganisationen v. Kursus- og udviklingschef Else

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

PRÆSENTATION AF CENTRET

PRÆSENTATION AF CENTRET PRÆSENTATION AF CENTRET Et nationalt videncenter Nationalt Videncenter for Læsning Professionshøjskolerne drives i fællesskab mellem landets syv professionshøjskoler. Det er juridisk, økonomisk og organisatorisk

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet Møde i universitetsledelsen den 27. juni 2011 - Punkt 1, bilag 1h: DFU PiD vedrørende AU Kommunikation AARHUS UNIVERSITET Projektinitieringsdokument version 0.3 Organisering af AU Kommunikation Aarhus

Læs mere

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 EVALUERING Projekt Ungetilbudsportal Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 Maj 2010 Indholdsfortegnelse Side Sammenfatning... 2 Baggrund... 2 Formål og mål... 2 Organisation... 3 Om ungetilbud.dk... 3 Projektets

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

J.NR.: 2014-0005/94710

J.NR.: 2014-0005/94710 Ref.: Charlotte Greve maa@uc-dk.dkdk +45 87 55 17 22 22. september 2014 Kvalitetsramme for UC-viden Indledning De Danske Professionshøjskoler har vedtaget at gøre PURE til et sektorforankret fælles videndelings-

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Baggrund for projektet Projektet startede på idéplan i foråret 2014 og blev yderligere aktualiseret ved reformen på beskæftigelsesområdet, der blev

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer af Rektor Laust Joen Jakobsen Uddannelseschef Tove Hvid Persson Professionshøjskolen UCC København HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE 14/6-2010 Reformer i professionshøjskolesektoren

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Unge med uddannelsespålæg

Læs mere

Esbjerg Kommune Biblioteker

Esbjerg Kommune Biblioteker 1 Esbjerg Kommune Biblioteker Virksomhedsplan 2016 Virksomhedsplanen omfatter ekstraordinære tiltag. Almindelig hverdagsopgaver med åbningstid, udlånsvagter, brugerkurser m.v. er naturligvis fundamentet

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Udarbejdelse af artikel på baggrund af bachelorprojekt i samarbejde med klinik

Udarbejdelse af artikel på baggrund af bachelorprojekt i samarbejde med klinik Projektskabelon Evt. projektnummer:193210311 Projektbeskrivelse 1. Projektets titel Traumecervikal 3D-RX contra ASiR-CT 2. Resumé Formålet er at formidle udviklingsviden til professionen på baggrund af

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole

Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole Kronik Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole Laust Joen Jakobsen En stærk sammenhæng mellem forskning, videreuddannelse og grunduddannelse er helt central for professionshøjskolerne.

Læs mere

For at sikre de involverede parters ejerskab af projektet, foreslår DGI-huse og haller følgende organisering af projektet:

For at sikre de involverede parters ejerskab af projektet, foreslår DGI-huse og haller følgende organisering af projektet: Furesø Kommune Att.: Peter Rosgaard, Centerchef Borgerservice, Kultur, Idræt og Fritid Vingsted, den 5. juli 2012 Udvikling, drift og organisering af Farum Arena Efter møde afholdt den 12. juni 2012 i

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget Til Orientering Kopi til Udvidelse af Filmby 3 Aarhus KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budget

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune

1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune Side1/5 Fællessekretariatet Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.:65151543 bjy@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 9-09-2010 1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune 2.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet September 2012 Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet Denne samarbejdsaftale er gældende mellem University College Sjælland (refereres til som UCSJ i det følgende) og

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Opfølgningsplan for selvevaluering af Masterplaner for undervisningen på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Opfølgningsplan for selvevaluering af Masterplaner for undervisningen på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Opfølgningsplan for selvevaluering af Masterplaner for undervisningen på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Oktober 2015 Social og sundhedsskolen Esbjerg har i perioden maj-september 2015 gennemført en

Læs mere

Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune.

Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. 1. Projektets titel: Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. Styregruppe 2. Baggrund: Beskæftigelsesområdet

Læs mere

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE. Sygeplejens identitet

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE. Sygeplejens identitet SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE Sygeplejens identitet Projektbeskrivelse Udarbejdet af Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppe Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg Dato: 15. oktober 2014

Læs mere

2-PARTSAFTALE. mellem. Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kloak A/S

2-PARTSAFTALE. mellem. Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kloak A/S 2-PARTSAFTALE mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kloak A/S om koordinering af klimatilpasnings- og skybrudsprojekter i Frederiksberg Kommune. 1. AFTALEN Aftalen består udover nærværende 2-partsaftale

Læs mere

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune Medlemmerne mødte med undtagelse af Lisbeth Harsvik (A), som havde meldt afbud. Berit Torm (V)

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Projektbeskrivelse for 'Sproggaven - det starter med sprog' Baggrund. Sprog- og literacy-udviklende tiltag på 0-6 års området

Projektbeskrivelse for 'Sproggaven - det starter med sprog' Baggrund. Sprog- og literacy-udviklende tiltag på 0-6 års området Projektbeskrivelse for 'Sproggaven - det starter med sprog' Sprog- og literacy-udviklende tiltag på 0-6 års området Baggrund Baggrunden for initiativet er et større antal skolestartere i Fredensborg Kommune

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Handlingsplan for program 1: Monopolbrud

Handlingsplan for program 1: Monopolbrud Handlingsplan for program 1: Monopolbrud Version af 11. december 2015 Version Dato Status Kommentar 0.3 22. oktober Udkast Struktur og eksisterende data lagt ind 0.4 27/10-15 Udkast Kommentarer fra styregruppe

Læs mere

Ansvarlig Handling Indhold

Ansvarlig Handling Indhold Opgaver i forbindelse med datatræk fra UC Viden til Baseline 2013 og videnregnskabet (Alle skal indtaste nedenstående handlinger i UC Viden) Ansvarlig Handling Indhold Medarbejdere Inddatere Skriftlige

Læs mere

Gennemgang af målopfyldelsen på udviklingskontraktens enkelte resultatkrav, indikatorer og milepæle

Gennemgang af målopfyldelsen på udviklingskontraktens enkelte resultatkrav, indikatorer og milepæle Midtvejsafrapportering af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Nordjylland Sammenfatning af målopfyldelsen for 2010 UCN s udviklingskontrakt er fuldt ud integreret i institutionens strategiplan

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Revideret projektbeskrivelse: Intern kommunikation og intranet i Kulturarvsstyrelsen

Revideret projektbeskrivelse: Intern kommunikation og intranet i Kulturarvsstyrelsen Revideret projektbeskrivelse: Intern kommunikation og intranet i Kulturarvsstyrelsen Projektets titel: Intern kommunikation, forbedrede HR-processer og intranet Dato for forelæggelse af projektbeskrivelse

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI)

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) 1. Formål MI nedsætter udviklingsgrupper (UG) dækkende MI s uddannelsesmæssige ansvarsområde. UG skal arbejde med

Læs mere

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 8. september 2008 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl.

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 8. september 2008 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. Dagsorden HSU Mødedato: Mandag den 8. september 2008 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Center for Undervisningsmidler, Vejle Damhaven 13A, 7100 Vejle Mødelokale: Journalnummer:

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Fællescenter HR og Udvikling Journalnr: 00.00.00-A00-6 Ref.: Charlotte Grøn Andersen Telefon: 99889432 E-mail: acga@rebild.dk Dato: 25-06-2015 Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Følgende

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

"Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Fastholdelsespakken Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg "Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Køge, Greve, Solrød og Stevns Kommuner UUV Køge bugt Køge Handelsskole og EUC Sjælland (De øvrige medlemmer af Uddannelsesnetværket

Læs mere

Overblik over opgaver - organisation og styring

Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsnr.: 2014/0004936 Dato: 23. juni 2014 Titel: Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsbehandler: Pia Lægaard Andersen, Direktionskonsulent 1. Indledning Dette notat har til formål at skabe

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE IMPLEMENTERING AF MAKERSPACE

PROJEKTBESKRIVELSE IMPLEMENTERING AF MAKERSPACE PROJEKTBESKRIVELSE IMPLEMENTERING AF MAKERSPACE DAGTILBUD OG UNDERVISNING NOVEMBER 2016 Projekttype: Implementeringsprojekt. Baggrund og kort beskrivelse af projektet: Projektet udspringer af en ansøgning

Læs mere

Proces for etablering af kommunale samarbejder

Proces for etablering af kommunale samarbejder Proces for etablering af kommunale samarbejder Fra idé til etableret samarbejde Version 1.0 Den 10. april 2016 1 Contents 1 Vejledning og anvendelse 3 2 Etablering af kommunale samarbejder 4 2.1 Sondering

Læs mere

1. Opsamling på forberedelse til første panelbesøg i institutionsakkrediteringen

1. Opsamling på forberedelse til første panelbesøg i institutionsakkrediteringen UCL Kvalitetsgruppe Mødedato 12. september 2017 Starttidspunkt 09:00 Sluttidspunkt 10:30 Afdeling/enhed Tværgående Uddannelsesudvikling Dokumentnavn Dokumentnummer Arbejdsområde Referent ULRM Dagsorden

Læs mere