OPLÆG, TVIVL OG MAGT. Af Hans Jørgen Bonnichsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPLÆG, TVIVL OG MAGT. Af Hans Jørgen Bonnichsen"

Transkript

1 OPLÆG, TVIVL OG MAGT Af Hans Jørgen Bonnichsen I den klassiske magtfordelingslære er politiet en del af den udøvende magt og tilligemed en organisation der har monopol på fysisk magtanvendelse. I de seneste års undersøgelse af de meste magtfulde personer i Danmark figurerer chefen for PET altid på listen. Jeg har således befundet mig i magthavernes rum. Og det er selvfølgelig med dette afsæt. Jeg vil dele min refleksioner om modmagt, balance og kontrol med magthaverne. Og lad mig starte da døren åbnede sig til dette rum: Tag ikke noget for givet. Tro ikke på nogen. Undersøg alt! dette credo lærte jeg som ung kriminalpolitimand. Det var efterforskningens ABC fortalte de mig. Og det har fulgt mig gennem mange af de 41 år, jeg har været i dansk politi. Disse tre sætninger udtrykker vel den stærkeste form for tvivl, man kan forestiller sig. Men lad mig erkende det med det samme, at jeg undervejs kom til at tvivle på det rigtige i disse dogmer.. Det gik mere og mere op for mig, at denne efterforskningens trosbekendelse skaber en negativ tilgang til arbejdet. Det er en form for rå magt, der ligger i disse sætninger, da de udtrykker mistillid og menneskefjendskhed. Og jeg oplevede da også, at de personer der blev udsat for dette credo, hurtigt fik følelsen af magtesløshed og ufrihed overfor denne mistro. Derved blev det i sin fulde udfoldelse kontraproduktiv, truende og meget lidt befordrende for den vigtige relation mellem myndighedsudøveren og borgere. 1

2 Dyrekøbt erfaring lærte mig, at vende mig mod den mere positive og menneskevenlige tilgang, som jeg ser det udtrykt i den franske filosof Rene Descartes metodiske tvivl i citatet: Tvivl på alt og tro på meget, hvor man ikke slipper sin forundring og skepsis samtidig med, at man bevarer det åbne, positive og nysgerrige sind, hvilket for mig i min gerning, har været overordentlig givende og effektivt og et værn mod magtfuldkommenhed. Jeg havde en inderlig tro på og håb om, at denne tilgang til magtudøvelsen ville være retningsgivende da truslernemod vort samfund ved indgangen til år nullerne, så og sige ikke var eksisterende. Så kom 11/9. Og der blev igen, ligesom under den kolde krig skabt en følelse af utryghed, angst og uvished, og det kom til at ændre vores syn på verden. Og fra den dag fik tvivlen, en af vore vigtigste europæiske dyder, et grundskud. Fra den dag blev det blev lettere at fordømme end at forstå. Og enten/eller retorikken blev en del af magtens sprogbrug. Dem der ikke er med os er imod os, Vi var enten blinde eller seende, bukke eller får var nogle af ordene, der blev sagt. Her er det værd at være opmærksomme på, at den europæiske historie fortæller os, at hver eneste gang tvivlen udfordres eller trædes under fode, da sker der noget voldsom. Det er lige fra kætterafbrændingerne, religionskrigene, Stalins forbrydelser mod menneskeheden, Hitlers holocaust og DDRs forsøg på at spærre deres egen befolkning inde bag pigtråd, minefelter og beton. Og sidst men ikke mindst det vi aldrig troede igen skulle ske på europæisk jord, de etniske udrensninger på Balkan.. Og resultaterne efter 11/9 udeblev da heller ikke. Følgerne var de alvorligst tænkelige, en verdensomspændende krig mod terror og to konventionelle krige, hvor en af dem fortsat raser i Afghanistan, og Abu Ghraib, Guantanamos uhyrligheder, for at nævne nogle af konsekvenserne. Alt understreger og desværre, også den kendsgerning, at selv om vi i den vestlige verden vil betragte os selv som en meget renfærdig race med høje idealer om menneskerettigheder, så er der tale om et tyndt lag fernis, der hurtigt skrabes af, når vi konfronteres med uhyrligheder som terror. I det frygtens årtid, der fulgte efter den 11/9 forventedes et skråsikkert ja eller nej til tidens problemer. Og kunne man ikke levere det, var det næsten en forbrydelse, man havde i hvert fald kastet vrag på ytringsfriheden. Disse bastante holdninger har haft afsmittende effekt på vore samfund. At leve som 2

3 borger borger i et frit land er frihed til at leve sit liv, som man vil inden for lovens rimelige rammer. Med til denne frihed hører retten til ikke at blive unødigt chikaneret, overvåget eller mistænkeliggjort. Men denne frihed synes ikke længere at være så selvfølgelig, som den burde være. Vi har siden da, i røgen fra Ground Zero fået bålforbud, rygeforbud, knivforbud, luftbøsseforbud og sladretjenester, hvor borgerne anonymt kan melde hinanden for socialt bedrageri, fået institutioner der er uddannet i at spotte forældre, der har drukket, når de henter og bringer deres bøn. Almene samfundsinteresser prioriteres højere end den enkeltes helt basale frihedsrettigheder. Vore åbne demokratiske samfund er i dag gennemsyret af Nineeleven grundskudet mod tvivlen. Det har efter min opfattelse medvirket til, at vi mere og mere ændrer os fra at være et tillidssamfund til et mistillidsamfund, fra at være en liberal retsstat til en kontrolstat. Vi ofrede frihed for sikkerhed. Og den der gør det, fortjener hverken eller, sagde Benjamin Franklin. Retssikkerheden og privatlivets fred blev sat til salg på denne konto. Vi kunne jo være en af de formastelige. Antallet af forbud og overvågningsinitiativer er som nævnt vokset støt siden da., Jeg prøvede en dag at tælle hvor tit jeg og mine aktiviteter var observeret og registreret, og inden kl. var slået 1200, nåede jeg et antal på ca Så opgav jeg. Resigneret måtte jeg konstatere, at jeg var omgivet af øjne som aldrig hviler, af kameraer og elektronik som aldrig slukkes. Jeg deltager som alle andre borgere aktivt i leveringen af mine elektroniske spor til politi og efterretningsvæsen. Overvågningen er massiv og den er for mig ganske enkelt mangel på frihed. Et helt afgørende træk for os som mennesker er, at vi som udgangspunkt har retten til selv at bestemme, hvordan og hvem vi vil dele vore informationer med. Det kunne jeg ikke den formiddag. Det kan jeg ikke i dag. Længslen efter sikkerhed er en farlig illusion.at der skulle findes en total sikkerhed er en vrangforestilling, ikke en gang et totalitært system er i stand til at garantere en sådan tilstand. Men kun få tvivler på nytten og relevansen i disse kontrol og overvågningsinitiativer. Og hvis man gør og tør, så trækkes frygtens trumfkort : Vil du hellere terror end sikkerhed? og al skepsis bliver fejet af bordet, og selv blandt liberale bliver det betragtet som liberalt klynkeri. Og så risikerer man, at tvivl bliver til fortvivlelse, ikke mindst i erkendelsen af, at der siden Machiavellis dage har været kendt, at den der kan styre frygten i et samfund, er også den 3

4 der har magten over samfundet. Det er måske svaret på konferencens hovedspørgsmål: Hvem har magten midt i friheden? Truslen fra terror har fået vort demokrati til at føle sig sårbart og presset og når dette sker er der en tendens til, at alt for mange systemer bukker under og glemmer tvivlens nådegave. Der viser sig et andet ansigt end fornuftens, desværre ofte frygtens og foragtens fjæs. Frygtens første offer er nu engang fornuften og i dens hale findes foragten. Jeg skal ikke trætte forsamlingen med en nøjere gennemgang af de lovgivningsmæssige initiativer vi har set efter den 11. september 2001, initiativer som ville have været utænkelige for 11 år siden, og som jeg ser som et udtryk for det pres, og den foragt der er lagt for dagen i forhold til vore vigtige retsprincipper, som f.eks. magtens tredeling, herunder domstolskontrollen, men blot nævne, f.eks. PET.s. ret til hos alle offentlige myndigheder, at indhente selv personfølsomme oplysninger, om væsentlige sociale problemer og rent private forhold, f.eks. lån af bøger, uden at forvaltningsmyndigheden har muligheden for at vurdere, hvorvidt der foreligger en konkret mistanke, endsige protestere eller få det prøvet ved en domstol. Jeg har den største tillid til de ansatte i PET. Det er dygtig og engagerede medarbejder med en høj etik og moral, der arbejder solidt for Danmarks sikkerhed. Men jeg kan ikke lade være med at påpege, at hvis man er en del af et system, der arbejder i en højere sags tjeneste, og omgærdet af hemmeligholdelse, ligegyldigt om systemet hedder CIA, FBI, SÄPO, PST, eller for den sags skyld PET, er risikoen for overgreb og misbrug altid tilstede, og ikke mindst, når man føler et mere eller mindre udtrykt politisk accept af, at i en ekstraordinær situation kan der gives slip på gældende retsprincipper. Systemer har det nemlig ligesom masser. De er identitetsløse. De har ingen samvittighed. En tegner har engang illustreret det ved at fylde et stykke papir med en endeløs række af nuller. Indholdsløse huller, der er absolut uden fornuft, og som kan fyldes med alt. Nulliteter, der bølger frem og tilbage, som stemninger og pres tilsiger det. Her lades alt tvivl ude og derfor er systemer under pres farlige.. Man kan kun håbe på, at individerne i systemet har mod og mandshjerte til at modstå sådanne pres.. Men det er al mulig grund til at frygte, at tvivl og uenighed i stigende grad overhøres eller direkte forsøges undertrykt. Vi har set resultaterne heraf.. 4

5 Det er nemt at rette kikkerten mod USA, hvor manglen på tvivl førte til moralsk fallit ved oprettelsen af Guantanamo, ved brug af tortur og tortureksporter, sværere er det at bruge spejlet, når vi skal søge efter egne fejl. Men også i vor egen handlen, f.eks. i Tunesersagen, hvor to personer i februar 2008 blev anholdt og efterfølgende administrativt udvist p.g.a planer om at dræbe Jyllandspostens tegner, Kurt Westergaard. Det skete, præcist som med interneringerne på Guantanamo, administrativt, og var udelukket baseret på efterretninger og uden bevisførelse for en domstol. Og præmisserne for afgørelserne blev hemmeligholdte Sagen blev et stærkt memento om den farlige retssikkerhedsmæssige cocktail, der opstår, når politikerne bryder med anerkendte retsprincipper. Men det gode ved sagen er, at her viste tvivlens styrke sig til sidst, da sagen medførte voldsomme protester. Det var positivt, for det lykkedes, at overbevise magten om det betænkelige i sådanne indgreb. Den rejste tvivl fik tilsidst fornuften til at råde, da sådanne administrative udvisninger, fremover skal prøves af domstolene. Sagen viste også, at når man dækker sig bag det hemmelige forsvinder den kritiske sans for det viste sig, at PET, som alle andre kan fejle. Uden sammenligning er det en kendsgerning, at når magt korrumperer spiller det hemmelige og hemmeligholdelse en stor rolle. Det gør det også i en efterretningstjenestes arbejde. Det kan være nødvendig, men det skaber også fascination, magt og prestige, at være en person eller en organisation, der har adgang til hemmeligheder. Ordet hemmelig og den måde det forvaltes på, har en række forunderlige og foruroligende betydninger og egenskaber. Det er på en og samme måde både fascinerende og paradoksalt. De klogeste ord, der er sagt om hemmeligheder, er danske. De er Søren Kierkegaards fra Forførerens dagsbog: Der er dog intet, hvorover der hviler så megen forførelse og så megen forbandelser, som over en hemmelighed. Hvem ønsker ikke at få del i en hemmelighed, samtidig med at vi næsten ikke kan holde ud at bære på en hemmelighed. Men hemmeligheder skaber også magt, som kan bruges til at undertrykke andre med, eller til at skjule egne fejl og mangler. Så hemmeligheder kan også være kompromitterende eller ødelæggende for en selv eller for andre. Specielt hvis hemmeligheder bruges som et magtmiddel, og ikke som et beskyttelsesredskab. Magten kan da løbe af med en og være ødelæggende for en organisation og dens virke. I min tid i PET stod der en skulptur af billedhuggeren Henrik Starcke med navnet: Kvinden der holder en hemmelighed i sin hånd. Værket er formet i rå 5

6 cement, der står i en skrigende kontrast til den ynde og graciøse udstråling, kvinden har i sin levende ubevægelighed. Nænsomt former hun hænderne om hemmeligheden, som kun hun kan se. Og som hun værner om. Et smukkere symbol findes der næppe på, at det afgørende i hemmeligholdelsens karakter er at beskytte og udvise omsorg En krampagtig fastholdelse af det hemmelige kan få katastrofal betydning, hvis man udnytter den på den forkerte måde. Jeg vil fra det banale mod det fatale forsøge at konkretisere dette. Det ville være oplagt at tage et eksempel fra et totalitært system, f.eks. Stasi, men jeg kan ikke lade være med at bruge et andet, og fremhæve, nationens helt, den ubestikkelige forsvarer af de amerikanske værdier,den tidligere chef for FBI, J. Edgar Hoovers historie som et stærkt memento om, hvad der kan ske, når virkeligheden bygges op på spin, frygt og hemmeligheder Spin der gjorde Hoover til synonymet på nationens sikkerhed. Frygt der blev brugt som brikker i et skakspil, bragt i front af nyttige idioter. Frygt der skabte McChartyismens vanvid, orkestreret af Hoover, og dirigeret af senator Joseph McCharty. Hemmeligheder der fik folk til at styrte ned fra tårne højere end Crowne Plaza. Dette skabte Hoover en central og urørlig position i det amerikanske magtapparat. Politikerne svigtede deres ansvar og medierne var mikrofonholder til formidling af Edgar Hoovers heltegerninger og uhyrlige budskaber om samfundets påståede fjender. Tvivlen fik aldrig lov til at råde. I dag ved vi at magtmisbrug, afpresning og stribevis af lovbrud ved anvendelse af ulovlige rum og telefonaflytninger og misbrugen af oplysningerne fra de hemmelige arkiver og korruption lå under det hemmelige Hvis man prøver at gøre alt, hvad der har med efterretningstjenesten, at gøre til et mysterium bliver det en ren forbandelse for alle. For megen hemmeligholdelse kan være til stor skade.. Hemmeligholdelse, men også rivalisering, må jeg erkende, førte til at FBI holdt 12 og CIA 11 efterretninger for dem selv op til den skelsættende begivenhed i september måned 2001 Informationer der, såfremt de var nået de rigtige positioner, måske kunne have forhindret ground zero fastslog 11/9 kommissionen efter deres undersøgelser. Overdreven lukkethed og hemmeligholdelse kan få den stik modsat effekt end det tiltænkte. Det kan være kontraproduktiv i.f.t. sikkerhed. Nogle af den norske 22. juli kommissions begrædelige konklusioner var, at netop overdreven hemmeligholdelse måske var medvirkende til de hjerteskærende konsekvenser af Breiviks handlinger. 6

7 Det prøvede jeg at overbevise det danske folketings retsudvalg om i mandags, hvor jeg deltog i en offentlig høring om en lovgivning om PET. Jeg er langt fra sikker på, at det krones med held, men lad tvivlen komme dem til gode. Enhver situation må vurderes alt efter omstændighederne og enhver tvivl om berettigelsen af hemmeligholdelse bør komme offentliggørelse til gode. Jeg har selv som tidligere operativ leder af PET måttet erkende og fået kuldegysninger af at se, hvorledes der gennem de seneste år, der er brugt efterretning der i deet hemmeliges navn er blevet anvendt i konkrete sager til at afgøre andre menneskers skæbner med.. Det er nødvendigt for mig her, at gøre opmærksom på, at efterretninger ikke er beviser eller videnskabelige kendsgerninger, og at efterretninger ikke, i modsætning til en efterforsknings resultater skal stå sin prøve når en forsvarer udfordrer det, og en dommer eller lægdommere vurdere deres validitet. Efterretningsarbejde er kort sagt tolkninger af rå og ofte uverificerede oplysninger. Tolkninger foretaget af analytikere, der vurderer materialet og sætter det i sammenhænge med den øvrige viden og ekspertise, der eksisterer på området. Tolkninger når de er bedst og rigtige, kan bruges præventivt og forhindre angreb mod staten og dens sikkerhed. Tolkninger når de er værst, spekulative og fejlagtige, kan medføre karakterdrab, en ministertaburet, ønskejobbet, nægtelse af statsborgerskab, tålt ophold og dybe krænkelser af fundamentale rettigheder. PET kommer på denne måde til at fremstå som både anklager, dommer og bøddel, og det er vel ikke meningen? PET.s. tolkninger er for de flestes vedkommende funderet i fornuftige og velovervejede vurderinger, der er foretaget af veluddannede mennesker. Fra mit virke i PET og fra mig selv kender jeg dog de risici, der ligger i tolkningens karakter, men også den forskningsmæssige og veldokumenterede kendsgerning, at sætter personer sig sammen i en gruppe, der befinder sig i samme univers, og jo mere lukket dette univers er, så medfører det, at man snakker hinanden op i situationen og tvivlen glemmes eller undertrykkes. Det får en dynamisk radikaliserende effekt i forhold til ens opfattelse af sandheden og virkeligheden. Kontrollen bør på disse områder styrkes, som det f.eks. er sket i Holland, hvor kontrolkomiteen med efterretningstjenesterne, kan behandle klager over manglende sikkerhedsgodkendelser, eller som i Sverige og Norge, der kan behandle klager fra udlændinge, der på grund af vurderinger fra tjenesten er nægtet statsborgerskab. Det ville styrke retssikkerheden, men da også PET og dets medarbejdere. Dengang og som så ofte før, hørte vi fra vore politikere de mange meningsløse og intetsigende floskler om, at hvis PET skulle lægge baggrunden for deres 7

8 vurderinger frem, villle de ikke længere kunne fungere som en efterretningstjeneste eller: Vi er nødt til at have en efterretningstjeneste som kan holde fortrolige oplysninger fortrolige og fastholdelse af det hemmelige er en nødvendighed for PET.s virke. Jeg er enig i, at det er en afgørende forudsætning for et professionelt virke, at man beskytter sine kilder, agenter, samarbejdet med fremmede magter, og uskyldige 3. personer, der kommer ind i en overvågning. Men tvivlen bør altid være til stede, når det drejer sig om andres mennesker skæbner. Det ligger som sagt megen magt i at forvalte det hemmelige, men det er betroet magt, og det skal, forvaltes med den største varsomhed, så det ikke bliver et magtmiddel til at undertrykke andre med, eller til at bruges som forsvar til at skjule fejl og magtmisbrug. Så bliver hemmeligholdelsen til magtmisbrug, et farligt våben, en ikke detoneret håndgranat, der sprænger uventet og ødelægger alt omkring sig.. Man skal kunne være sine hemmeligheder bekendt, og her kan tvivlen være en uvurderlige støtte. Mit oplæg er set ud fra de vinduer, jeg havde i et af magtens centre. Det er mine billeder, men som med alle andre billeder, afhænger det sete altid af beskueren. Horisonten kan forekomme både høj og lav, og tingene kan komme så tæt på, at det er umuligt at se helheden. Spejlbilleder forekommer, ofte af en selv, ikke altid lige behagelig, men sådan er det nu engang. Der findes ingen endegyldige billeder. Alle billeder åbner op for fortolkninger, for spørgsmål og undersøgelse, og det er det stik modsatte af den fundamentalsme, der ligger i os alle, og som terroren bygger på. Under mit oplæg har i set på et billede, de fleste utvivlsomt har identificeret, som Emil Noldes: Barn og stor fugl fra Det er et maleri, der for mig kan væremed til at anskueligegøre et af af pointerne i mit oplæg som et billede på modvægten, balancen og kontrol medvore magthavere. Billedet fortæller på sin særegen måde noget om tvivlens styrke og betydning i forhold til magten. En lille pige forstørret i sin figur, som stor overfor en kæmpe stor, sort fugl en fugl, som i alene i sin farvedæmoni viser,at der er uligheder mellem de to. Fuglen er dæmonisk og har magten til med lethed at vende sig om og hugge til pigen, og hun ville øjeblikkelig være smadret. Men se hvad der sker, Tvivlen råder hos dem begge, og den skaber den tøven, den undren, der gør, at der opstår balance og kontrol i situationen og en mulighed for at nærme sig hinanden. 8

9 Tvivlen og de fundamentale spilleregler vi har i vore demokratier er de stærkeste redskaber vi har i etableringen af modstandskraften ikke alene mod vore magthavere men også i vort arsenal mod terrorismen Det har ikke alene den arabiske ungdom mindet os, men også en den norsk statsminister Stoltenberg, da han efter Utøya hævede sig op over fjendebillederne, frygten og hadet ved at sige Vi er fortsat rystet af det som skete, men vi opgiver aldrig vore værdier. Vort svar er mere demokrati, mere åbenhed og mere humanitet. Men aldrig naivitet. Med talen viste Jens Stoltenberg, at man behøver ikke være høg eller macho som politiker for at fremstå stærk. Lad os dog lære af ham. For efter min opfattelse er det afgørende for os at lade tvivlen og fornuften styre frem for frygten. Hvis vi ser en fortsættelse af de meningsløse initiativer, hvoraf jeg kun har skitseret få,vil det på sigt skabe usikkerhed og etablere en uværdig mistænksomheds og mistillidskultur. Det vil være ødelæggende for det vort frisind. Vi har alle dage haft kriminalitet og terror. En sjælden gang bliver vi desværre udsat for vold, der er ideologisk motiveret. Men vi har alligevel været i stand til at opretholde et frit og åbent samfund. Et samfund hvor det gode liv kan leve. Vi har enestående og betydningsfulde aktiver. Vi har ressourcerne, idealerne og værdier til at modstå alle fjender af frihed og demokrati. Men desværre går vi for ofte i frygtens fælde. En fælde hvor tvivlen udelukkes og følelserne og myterne kalder på handling, blot for en sikkerheds skyld. Tvivl på alt og tro på meget. 9

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække.

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. 1 Nollund Kirke. Fredag d. 29. marts 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. Salmer. DDS 193 O hoved, højt forhånet (gerne Hasslers mel.). DDS 197 Min Gud,

Læs mere

En bombe i familien. Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos

En bombe i familien. Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos En bombe i familien Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos En ung, der laver et selvmordsforsøg, kan kalkulere med Det skal se ud, som om jeg dør, men jeg vil ikke dø. Men de tanker

Læs mere

4. Søn.e.h.3.k. d Matt.8,23-27.

4. Søn.e.h.3.k. d Matt.8,23-27. 4. Søn.e.h.3.k. d.30.1.11. Matt.8,23-27. 1 Tit og ofte, når vi åbner for fjernsynet, vises der indslag fra krige, der foregår forskellige steder i verden. Indimellem er der også et indslag, der handler

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

Fjendebilleder: Propaganda

Fjendebilleder: Propaganda Roskilde Tekniske Gymnasium Dansk, Samfundsfag og Engelsk Fjendebilleder: Propaganda Af Henrik Breddam Skrevet: 2006-12-06 Længde: 9 sider Side 1 af 9 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Indledning... 3 Gammeldags

Læs mere

Den svære samtale - ér svær

Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm 18. november 2017 www.diakoni.dk cohj@filadelfia.dk Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm, Filadelfia Uddannelse cohj@filadelfia.dk Den svære samtale ér svær Nogle gange er samtalen svær,

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Det er godt at være her i Herning sammen med jer og holde mindefest. Vi mindes de ofre den onde borgerkrig bragte mennesker vi kender eller har hørt om.

Læs mere

Og i regeringsgrundlaget kan man umiddelbart efter det afsnit, jeg lige læste op, læse følgende:

Og i regeringsgrundlaget kan man umiddelbart efter det afsnit, jeg lige læste op, læse følgende: Retsudvalget 2011-12 REU Alm.del Bilag 550 Offentligt RETSUDVALGETS HØRING 3. SEPTEMBER 2012 om PET I ET MENNESKERETLIGT PERSPEKTIV 1. Ude godt, hjemme bedst Danmark er et land, der gerne vi påvirke andre

Læs mere

4. søndag efter trinitatis I Salmer: 403, 598, 313, 695, 599, 696

4. søndag efter trinitatis I Salmer: 403, 598, 313, 695, 599, 696 4. søndag efter trinitatis I Salmer: 403, 598, 313, 695, 599, 696 De sidste par uger har der kørt en serie på dr2 med titlen i følelsernes vold, her bliver der i hvert afsnit sat fokus på én bestemt følelse

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL FOMUSOH IVO FEH, CAMEROUN 1) Hvorfor sidder Ivo i fængsel? 2) Hvad stod der i sms en? 3) Hvem er Boko Haram? 4) Hvorfor mener myndighederne, at Ivo og hans venner er en trussel mod

Læs mere

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015 COK Magtanvendelse over for børn Holbæk Kommune Den 12. august 2015 Dagsorden Hvem bestemmer over barnet Barnet og barnets rettigheder Forældremyndigheden rettigheder og pligter Institutionens overtagelse

Læs mere

Potentiale Den gensidige tillid vokser med tillid Mistilliden lever også af tillid som den tærer på

Potentiale Den gensidige tillid vokser med tillid Mistilliden lever også af tillid som den tærer på Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen d.9/5 2012 Potentiale Den gensidige tillid vokser med tillid Mistilliden lever også af tillid som den tærer på Det er ikke sikkert, at verden bliver ved med at bestå.

Læs mere

Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00

Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00 Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00 Semesterstart pastoralseminariet 313 Kom regn af det høje Hilsen kollekt-læsning 684 o Jesus du al nådes væld Læsning trosbekendelse 396 Min mund

Læs mere

Prædiken tl 3. søndag i fasten, Jægersborg kirke 2015. Salmer: 192 447 674 v. 1,2 & 7 302 // 325 424 697

Prædiken tl 3. søndag i fasten, Jægersborg kirke 2015. Salmer: 192 447 674 v. 1,2 & 7 302 // 325 424 697 Prædiken tl 3. søndag i fasten, Jægersborg kirke 2015 Salmer: 192 447 674 v. 1,2 & 7 302 // 325 424 697 Fører religion tl fanatsme og tl konfrontaton mellem os og de andre - og måske i sidste ende tl udøvelse

Læs mere

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Hvad Guds er Evangelium: Matt. 22,15-22 Salmer: 745, 367, 448; 728, 266 Her er en 20'er. [Vis en 20 krone-mønt frem!] I ved hvordan den ser ud, selv om I ikke kan se den ordentligt

Læs mere

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009 retssikkerhed Advokatrådets program 2009 BEHOV FOR ØGET RETSSIKKERHED Balancen mellem hensynet til at beskytte borgerne mod overgreb fra staten og hensynet til terrorbekæmpelse har ændret sig markant.

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Rikke Heimark Coaching

Rikke Heimark Coaching Find dit rette fokus Pixi E-bog Af Rikke Heimark, 2. februar 2017 For at tiltrække de rigtige ting i livet, hvad en det er mennesker, oplevelser, kontakter, muligheder osv, så er det alt afgørende at du

Læs mere

8. søndag efter trinitatis

8. søndag efter trinitatis 8. søndag efter trinitatis Salmevalg 10: Alt, hvad som fuglevinger fik 337: Behold os, Herre, ved dit ord/448: Fyldt af glæde 292: Kærligheds og sandheds ånd 701: Huset, som Gud har bygt 725: Det dufter

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil. GRUNDLOVSTALE 2015 I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.) Det var en milepæl i udviklingen af det dengang

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14.

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14. Bruger Side 1 27-08-2017 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Lukas 18,9-14. Vi sammenligner os med hinanden. Måske går vi ikke ligefrem i Kirken og gør det, vi gå på de sociale medier.

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

4. s. e. trin. I 2017 Ølgod 9.00 og Bejsnap

4. s. e. trin. I 2017 Ølgod 9.00 og Bejsnap I tegneserien Radiserne spørger Nuser engang Trine, hvorfor hun er blevet psykolog. Hun svarer, at det er fordi hun har talent for at se andres fejl. Hvad så med dine egne, spørger Nuser. Ja, dem har jeg

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen 1 749 - I østen stiger solen op 419 - O Gud hør min bøn 70 - Du kom til vor runde jord 478 - vi kommer til din kirke, Gud 721 - Frydeligt med jubelkor Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Sandhed del 1. Relativ eller absolut sandhed 1?

Sandhed del 1. Relativ eller absolut sandhed 1? Sandhed del 1 Relativ eller absolut sandhed 1? Dagens spørgsmål: Når det gælder sandhed findes der grundlæggende to holdninger. Den ene er, at sandhed er absolut, og den anden at sandhed er relativ. Hvad

Læs mere

24. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 18. november 2012 kl. 10.00. Salmer: 49/434/574/538//526/439/277/560 Uddelingssalme: se ovenfor: 277

24. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 18. november 2012 kl. 10.00. Salmer: 49/434/574/538//526/439/277/560 Uddelingssalme: se ovenfor: 277 1 24. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 18. november 2012 kl. 10.00. Salmer: 49/434/574/538//526/439/277/560 Uddelingssalme: se ovenfor: 277 Åbningshilsen Vi er kommet i kirke på 24. søndag

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

4. søndag efter Trinitatis

4. søndag efter Trinitatis 4. søndag efter Trinitatis Salmevalg 747: Lysets engel går med glans 302: Gud Helligånd, o kom 276: Dommer over levende og døde 688: Skal kærlighed sin prøve stå 696: Kærlighed er lysets kilde Dette hellige

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1 30-11-2014 side 1 Prædiken til 1.søndag i advent 2014. Tekst. Matt. 21,1-9. Bording. I sommerferien gik jeg en aften hen af fortovet på Kürfürstendamm i Berlin, ikke så langt fra den sønderbombede ruin

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Prædiken til 12. s. e. trin. 7. sept. 2014 kl. 10.00

Prædiken til 12. s. e. trin. 7. sept. 2014 kl. 10.00 1 Prædiken til 12. s. e. trin. 7. sept. 2014 kl. 10.00 5 O, havde jeg dog tusinde tunger 406 Søndag morgen fra de døde 276 dommer over levende og døde 695 Nåden hun er af kongeblod 439 O, du Guds lam 387

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. Ord udgør en meget stor og vigtig del af vores liv. Man kan næsten sige det, at ord er liv. Nogen af os er snakker meget, andre snakker

Læs mere

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Ligestillingsudvalget 2013-14 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Det talte ord gælder Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål G og H (LIU d. 2. juni 2014) Tak for invitationen til

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator.

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. PERNILLE MELSTEDS SHADOW FACILITATOR TRAINING. 21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. Hvad får du (og dem, du arbejder med) ud af, at du deltager

Læs mere

EN MALERS OVERVEJELSER. af Peter Lundberg

EN MALERS OVERVEJELSER. af Peter Lundberg EN MALERS OVERVEJELSER af Peter Lundberg Et nyt maleri bliver til Jeg maler, fordi jeg ikke kan lade være, alligevel bliver jeg hver gang ramt af tvivlen og angsten for ikke at slå til, skarpt forfulgt

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Forestil jer så, at der kom en mand og tilbød os frihed. Vi ville nok svare ham, at vi da allerede er frie.

Forestil jer så, at der kom en mand og tilbød os frihed. Vi ville nok svare ham, at vi da allerede er frie. Vi har alle sammen drømme. Vi drømmer om lykke, om den store kærlighed, om den helt store gevinst i lotto. En af de mest berømte taler nogen sinde, Martin Luther Kings tale, hvor han siger I have a dream,

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

RETS HEDS GUIDE SIKKER

RETS HEDS GUIDE SIKKER RETS SIKKER HEDS GUIDE 1 FORORD Guiden er udarbejdet af Advokatsamfundet og Institut for Menneskerettigheder, som led i drøftelserne i Advokatsamfundets Center for Lov og Ret. Center for Lov og Ret har

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

Den buddhistiske tilflugt

Den buddhistiske tilflugt Den buddhistiske tilflugt Af Merete Boe Nielsen Tilflugt handler om, hvor vi søger vores lykke, og begrebet er grundlæggende i buddhismen. Det gælder for alle buddhister, ligegyldig hvilken buddhistisk

Læs mere

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer:

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: DDS 739 - Rind nu op DDS 449 - Vor Herre tar de små i favn DDS

Læs mere

certifiedkid.dk Hej, jeg hedder Lotte og er 12 år. Skal vi skrive sammen? 50.000 gange om året oplever børn og unge en skjult voksen på internettet.

certifiedkid.dk Hej, jeg hedder Lotte og er 12 år. Skal vi skrive sammen? 50.000 gange om året oplever børn og unge en skjult voksen på internettet. Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 287 Offentligt TIL ELEVER OG FORÆLDRE certifiedkid.dk ONLINE SECURITY FOR KIDS 9 16 POWERED BY TELENOR Hej, jeg hedder Lotte og er 12 år.

Læs mere

Dimission Grenaa Gymnasium og HF den 21. juni 2002

Dimission Grenaa Gymnasium og HF den 21. juni 2002 Dimission Grenaa Gymnasium og HF den 21. juni 2002 Kære HF-studenter - kære studenter Til lykke med huen! I dag er det jeres sidste dag på GG. Eksamen er veloverstået. Et vigtigt mål er nået - og det kan

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 16. marts 2005. Klage over tv-reklame for Politiken sendt på TV 2

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 16. marts 2005. Klage over tv-reklame for Politiken sendt på TV 2 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura København den 16. marts 2005 Klage over tv-reklame for Politiken sendt på TV 2 Birgit Kornum har ved mail af 4. januar

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Rum for den frivillige indsats

Rum for den frivillige indsats Rum for den frivillige indsats Oplæg på konference om Medborgercentre - et fremtidigt bibliotekskoncept Den 26. september 2012 i Vollsmose Kulturhus Af Torben Larsen, sekretariatsleder i Landsforeningen

Læs mere

Baggrund. Udkast til svar:

Baggrund. Udkast til svar: Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 423 Offentligt Det talte ord gælder 18. december 2012 Forsvarsministerens taleseddel til besvarelse af Retsudvalgets samrådsspørgsmål S vedr.

Læs mere

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 1 1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Det er forår og faste. Og 1.

Læs mere

12. søndag efter Trinitatis

12. søndag efter Trinitatis 12. søndag efter Trinitatis Salmevalg 743: Nu rinder solen op af østerlide 417: Herre Jesus, vi er her 414: Den Mægtige finder vi ikke 160: Jeg tror det, min genløser 418: Herre Jesus, kom at røre Dette

Læs mere

21. søndag efter trinitatis II

21. søndag efter trinitatis II 21. søndag efter trinitatis II»Fædrene spiser sure druer, og sønnerne får stumpe tænder.«sådan hørte vi før ordsproget fra Ezekiels bog. Et ordsprog der heldigvis, vil ligge fjernt fra de fleste menneskers

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7 I 1999 hærgede en voldsom orkan i Danmark og Sverige. Store skovarealer blev ødelagt. Det var en katastrofe for mange svenske skovejere, og efterfølgende begik flere af disse mennesker, der havde mistet

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Prædiken Fastelavns søndag. Holdt i Hinge kl. 9.00 og i Thorning kl. 10.30.

Prædiken Fastelavns søndag. Holdt i Hinge kl. 9.00 og i Thorning kl. 10.30. Prædiken Fastelavns søndag. Holdt i Hinge kl. 9.00 og i Thorning kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Korsvar Jesus tog de tolv til side og sagde til dem:»se, vi går op til Jerusalem,

Læs mere

Langfredag, Hurup 2015. Herre Jesus Kristus, sig: Vi går til Paradis! AMEN

Langfredag, Hurup 2015. Herre Jesus Kristus, sig: Vi går til Paradis! AMEN Langfredag, Hurup 2015 Herre Jesus Kristus, sig: Vi går til Paradis! AMEN Ypperstepræsterne og de skriftkloge spurgte: Sig os, er du Kristus, Guds Søn? De spurgte ikke, fordi de ville tro ham, hvis han

Læs mere

Kasper Angelo, Klasse 1.3, HTX Roskilde 9/

Kasper Angelo, Klasse 1.3, HTX Roskilde 9/ Kasper Angelo, Klasse 1.3, HTX Roskilde 9/12 2007 Inholdsfortegnelse Analyse af fjendebilledet.. s. 1 Ku Klux Klan (KKK) s. 2 Hvordan bliver billedet brugt og hvilken funktion har det?... s. 2-3 Troværdighed?...

Læs mere

At positionere sig som vejleder. Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014. Dagens program

At positionere sig som vejleder. Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014. Dagens program At positionere sig som vejleder Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014 Dagens program 14.00: Velkommen og opfølgning på opgave fra sidst 14.20: Oplæg om diskurs og positionering

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

21.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod /

21.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod / Når man får børn, vil man gerne give noget godt videre til dem. Man kan drømme om at give dem selvværd, gåpåmod og et lyst sind. Man kan forestille sig hvordan man vil lære sit barn at spille fodbold eller

Læs mere

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug grundloven og kongeriget frihed og tryghed vi står vagt om de svage verdens bedste sundhedsvæsen dansk skik og brug et trygt land uden terrorisme Danmark på rette kurs et troværdigt og stærkt forsvar danmark

Læs mere

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner 749 309 41 / 46 69,5+6-31 15.s.e.Trin 13. september 2015 Dom kl.10.00 Matt.

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner 749 309 41 / 46 69,5+6-31 15.s.e.Trin 13. september 2015 Dom kl.10.00 Matt. Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner 749 309 41 / 46 69,5+6-31 15.s.e.Trin 13. september 2015 Dom kl.10.00 Matt.6,24-34 Der er et meget voldsomt sammenstød mellem denne søndags

Læs mere

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må-

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må- Introduktion Fra 2004 og nogle år frem udkom der flere bøger på engelsk, skrevet af ateister, som omhandlede Gud, religion og kristendom. Tilgangen var usædvanlig kritisk over for gudstro og kristendom.

Læs mere

Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942

Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942 Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942 Da Stauning døde i maj 1942, overtog Vilhelm Buhl statsministerposten. Den 2. september 1942 holdt han en radiotale, hvis indhold kom til at præge resten

Læs mere

når alting bliver til sex på arbejdspladsen

når alting bliver til sex på arbejdspladsen når alting bliver til sex på arbejdspladsen Fagligt Fælles Forbund Udgivet af 3F Kampmannsgade 4 DK, 1790 København V Februar 2015 Ligestilling og Mangfoldighed Tegninger: Mette Ehlers Layout: zentens

Læs mere

22. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 16. november 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/434/574/382//379/439/674/266

22. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 16. november 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/434/574/382//379/439/674/266 1 22. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 16. november 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/434/574/382//379/439/674/266 Åbningshilsen Efter gudstjenesten har fire i menigheden forberedt kirkefrokost til

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

På egne veje og vegne

På egne veje og vegne På egne veje og vegne Af Louis Jensen Louis Jensen, f. 1943 Uddannet arkitekt, debuterede i 1970 med digte i tidsskriftet Hvedekorn. Derefter fulgte en række digtsamlinger på forlaget Jorinde & Joringel.

Læs mere

3. søndag efter påske 2015, Hurup og Gettrup Johs. 16, 16-22

3. søndag efter påske 2015, Hurup og Gettrup Johs. 16, 16-22 3. søndag efter påske 2015, Hurup og Gettrup Johs. 16, 16-22 Herre, Jesus Kristus fyld min tid med glæde, når sorgen truer. Fyld min tid med håb, når tvivlen truer. Fyld min tid med kærlighed nu og i evighed

Læs mere

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 754 Se, nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 412 - som vintergrene 158 - Kvindelil din tro er stor 192 v. 7 du som har dig selv mig givet 375 Alt står

Læs mere

Digital mobning og chikane

Digital mobning og chikane Film 3 7. 10. klasse Lærervejledning >> Kolofon Digital mobning er udgivet af Børns Vilkår. Materialet er produceret i samarbejde med Feldballe Film og TV. Kort om materialet Tidsforbrug To til tre lektioner.

Læs mere

Militant islamisme. Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER

Militant islamisme. Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER Militant islamisme Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 Program Baggrund og afgrænsning Hvad taler vi om? Verdensbillede og selvforståelse Omgivelsernes modtagelse Hvem befolker miljøet

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis Slotskirken 20/7 kl. 10 Tekster: Es 10,1-3; Luk 18,1-8 Salmer:

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis Slotskirken 20/7 kl. 10 Tekster: Es 10,1-3; Luk 18,1-8 Salmer: Prædiken til 9. søndag efter trinitatis Slotskirken 20/7 kl. 10 Tekster: Es 10,1-3; Luk 18,1-8 Salmer: 3 276 674 643 272 287 1 Ida Secher I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Salige de tjenere,

Læs mere

Alkoholdialog og motivation

Alkoholdialog og motivation Alkoholdialog og motivation Morten Sophus Clausen Psykolog Casper! Vi skal have en snak om alkohol. Jeg synes, du drikker for meget. Det typiske svar på den indgangsreplik vil nok være noget i retning

Læs mere

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom sam- værspolitik Red Barnet Ungdom samværspolitik Red Barnet Ungdoms RED BARNET UNGDOMS SAMVÆRSPOLITIK Enhver borger, som får mistanke om at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller

Læs mere

HEMMELIGE RANSAGNINGER: FRA ABSOLUT UNDTAGELSE TIL HOVEDREGEL?

HEMMELIGE RANSAGNINGER: FRA ABSOLUT UNDTAGELSE TIL HOVEDREGEL? HEMMELIGE RANSAGNINGER: FRA ABSOLUT UNDTAGELSE TIL HOVEDREGEL? 1. Executive Summary Analysen indeholder en kort og overordnet redegørelse af retsgrundlaget for og anvendelsen af hemmelige ransagninger,

Læs mere