OPLÆG, TVIVL OG MAGT. Af Hans Jørgen Bonnichsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPLÆG, TVIVL OG MAGT. Af Hans Jørgen Bonnichsen"

Transkript

1 OPLÆG, TVIVL OG MAGT Af Hans Jørgen Bonnichsen I den klassiske magtfordelingslære er politiet en del af den udøvende magt og tilligemed en organisation der har monopol på fysisk magtanvendelse. I de seneste års undersøgelse af de meste magtfulde personer i Danmark figurerer chefen for PET altid på listen. Jeg har således befundet mig i magthavernes rum. Og det er selvfølgelig med dette afsæt. Jeg vil dele min refleksioner om modmagt, balance og kontrol med magthaverne. Og lad mig starte da døren åbnede sig til dette rum: Tag ikke noget for givet. Tro ikke på nogen. Undersøg alt! dette credo lærte jeg som ung kriminalpolitimand. Det var efterforskningens ABC fortalte de mig. Og det har fulgt mig gennem mange af de 41 år, jeg har været i dansk politi. Disse tre sætninger udtrykker vel den stærkeste form for tvivl, man kan forestiller sig. Men lad mig erkende det med det samme, at jeg undervejs kom til at tvivle på det rigtige i disse dogmer.. Det gik mere og mere op for mig, at denne efterforskningens trosbekendelse skaber en negativ tilgang til arbejdet. Det er en form for rå magt, der ligger i disse sætninger, da de udtrykker mistillid og menneskefjendskhed. Og jeg oplevede da også, at de personer der blev udsat for dette credo, hurtigt fik følelsen af magtesløshed og ufrihed overfor denne mistro. Derved blev det i sin fulde udfoldelse kontraproduktiv, truende og meget lidt befordrende for den vigtige relation mellem myndighedsudøveren og borgere. 1

2 Dyrekøbt erfaring lærte mig, at vende mig mod den mere positive og menneskevenlige tilgang, som jeg ser det udtrykt i den franske filosof Rene Descartes metodiske tvivl i citatet: Tvivl på alt og tro på meget, hvor man ikke slipper sin forundring og skepsis samtidig med, at man bevarer det åbne, positive og nysgerrige sind, hvilket for mig i min gerning, har været overordentlig givende og effektivt og et værn mod magtfuldkommenhed. Jeg havde en inderlig tro på og håb om, at denne tilgang til magtudøvelsen ville være retningsgivende da truslernemod vort samfund ved indgangen til år nullerne, så og sige ikke var eksisterende. Så kom 11/9. Og der blev igen, ligesom under den kolde krig skabt en følelse af utryghed, angst og uvished, og det kom til at ændre vores syn på verden. Og fra den dag fik tvivlen, en af vore vigtigste europæiske dyder, et grundskud. Fra den dag blev det blev lettere at fordømme end at forstå. Og enten/eller retorikken blev en del af magtens sprogbrug. Dem der ikke er med os er imod os, Vi var enten blinde eller seende, bukke eller får var nogle af ordene, der blev sagt. Her er det værd at være opmærksomme på, at den europæiske historie fortæller os, at hver eneste gang tvivlen udfordres eller trædes under fode, da sker der noget voldsom. Det er lige fra kætterafbrændingerne, religionskrigene, Stalins forbrydelser mod menneskeheden, Hitlers holocaust og DDRs forsøg på at spærre deres egen befolkning inde bag pigtråd, minefelter og beton. Og sidst men ikke mindst det vi aldrig troede igen skulle ske på europæisk jord, de etniske udrensninger på Balkan.. Og resultaterne efter 11/9 udeblev da heller ikke. Følgerne var de alvorligst tænkelige, en verdensomspændende krig mod terror og to konventionelle krige, hvor en af dem fortsat raser i Afghanistan, og Abu Ghraib, Guantanamos uhyrligheder, for at nævne nogle af konsekvenserne. Alt understreger og desværre, også den kendsgerning, at selv om vi i den vestlige verden vil betragte os selv som en meget renfærdig race med høje idealer om menneskerettigheder, så er der tale om et tyndt lag fernis, der hurtigt skrabes af, når vi konfronteres med uhyrligheder som terror. I det frygtens årtid, der fulgte efter den 11/9 forventedes et skråsikkert ja eller nej til tidens problemer. Og kunne man ikke levere det, var det næsten en forbrydelse, man havde i hvert fald kastet vrag på ytringsfriheden. Disse bastante holdninger har haft afsmittende effekt på vore samfund. At leve som 2

3 borger borger i et frit land er frihed til at leve sit liv, som man vil inden for lovens rimelige rammer. Med til denne frihed hører retten til ikke at blive unødigt chikaneret, overvåget eller mistænkeliggjort. Men denne frihed synes ikke længere at være så selvfølgelig, som den burde være. Vi har siden da, i røgen fra Ground Zero fået bålforbud, rygeforbud, knivforbud, luftbøsseforbud og sladretjenester, hvor borgerne anonymt kan melde hinanden for socialt bedrageri, fået institutioner der er uddannet i at spotte forældre, der har drukket, når de henter og bringer deres bøn. Almene samfundsinteresser prioriteres højere end den enkeltes helt basale frihedsrettigheder. Vore åbne demokratiske samfund er i dag gennemsyret af Nineeleven grundskudet mod tvivlen. Det har efter min opfattelse medvirket til, at vi mere og mere ændrer os fra at være et tillidssamfund til et mistillidsamfund, fra at være en liberal retsstat til en kontrolstat. Vi ofrede frihed for sikkerhed. Og den der gør det, fortjener hverken eller, sagde Benjamin Franklin. Retssikkerheden og privatlivets fred blev sat til salg på denne konto. Vi kunne jo være en af de formastelige. Antallet af forbud og overvågningsinitiativer er som nævnt vokset støt siden da., Jeg prøvede en dag at tælle hvor tit jeg og mine aktiviteter var observeret og registreret, og inden kl. var slået 1200, nåede jeg et antal på ca Så opgav jeg. Resigneret måtte jeg konstatere, at jeg var omgivet af øjne som aldrig hviler, af kameraer og elektronik som aldrig slukkes. Jeg deltager som alle andre borgere aktivt i leveringen af mine elektroniske spor til politi og efterretningsvæsen. Overvågningen er massiv og den er for mig ganske enkelt mangel på frihed. Et helt afgørende træk for os som mennesker er, at vi som udgangspunkt har retten til selv at bestemme, hvordan og hvem vi vil dele vore informationer med. Det kunne jeg ikke den formiddag. Det kan jeg ikke i dag. Længslen efter sikkerhed er en farlig illusion.at der skulle findes en total sikkerhed er en vrangforestilling, ikke en gang et totalitært system er i stand til at garantere en sådan tilstand. Men kun få tvivler på nytten og relevansen i disse kontrol og overvågningsinitiativer. Og hvis man gør og tør, så trækkes frygtens trumfkort : Vil du hellere terror end sikkerhed? og al skepsis bliver fejet af bordet, og selv blandt liberale bliver det betragtet som liberalt klynkeri. Og så risikerer man, at tvivl bliver til fortvivlelse, ikke mindst i erkendelsen af, at der siden Machiavellis dage har været kendt, at den der kan styre frygten i et samfund, er også den 3

4 der har magten over samfundet. Det er måske svaret på konferencens hovedspørgsmål: Hvem har magten midt i friheden? Truslen fra terror har fået vort demokrati til at føle sig sårbart og presset og når dette sker er der en tendens til, at alt for mange systemer bukker under og glemmer tvivlens nådegave. Der viser sig et andet ansigt end fornuftens, desværre ofte frygtens og foragtens fjæs. Frygtens første offer er nu engang fornuften og i dens hale findes foragten. Jeg skal ikke trætte forsamlingen med en nøjere gennemgang af de lovgivningsmæssige initiativer vi har set efter den 11. september 2001, initiativer som ville have været utænkelige for 11 år siden, og som jeg ser som et udtryk for det pres, og den foragt der er lagt for dagen i forhold til vore vigtige retsprincipper, som f.eks. magtens tredeling, herunder domstolskontrollen, men blot nævne, f.eks. PET.s. ret til hos alle offentlige myndigheder, at indhente selv personfølsomme oplysninger, om væsentlige sociale problemer og rent private forhold, f.eks. lån af bøger, uden at forvaltningsmyndigheden har muligheden for at vurdere, hvorvidt der foreligger en konkret mistanke, endsige protestere eller få det prøvet ved en domstol. Jeg har den største tillid til de ansatte i PET. Det er dygtig og engagerede medarbejder med en høj etik og moral, der arbejder solidt for Danmarks sikkerhed. Men jeg kan ikke lade være med at påpege, at hvis man er en del af et system, der arbejder i en højere sags tjeneste, og omgærdet af hemmeligholdelse, ligegyldigt om systemet hedder CIA, FBI, SÄPO, PST, eller for den sags skyld PET, er risikoen for overgreb og misbrug altid tilstede, og ikke mindst, når man føler et mere eller mindre udtrykt politisk accept af, at i en ekstraordinær situation kan der gives slip på gældende retsprincipper. Systemer har det nemlig ligesom masser. De er identitetsløse. De har ingen samvittighed. En tegner har engang illustreret det ved at fylde et stykke papir med en endeløs række af nuller. Indholdsløse huller, der er absolut uden fornuft, og som kan fyldes med alt. Nulliteter, der bølger frem og tilbage, som stemninger og pres tilsiger det. Her lades alt tvivl ude og derfor er systemer under pres farlige.. Man kan kun håbe på, at individerne i systemet har mod og mandshjerte til at modstå sådanne pres.. Men det er al mulig grund til at frygte, at tvivl og uenighed i stigende grad overhøres eller direkte forsøges undertrykt. Vi har set resultaterne heraf.. 4

5 Det er nemt at rette kikkerten mod USA, hvor manglen på tvivl førte til moralsk fallit ved oprettelsen af Guantanamo, ved brug af tortur og tortureksporter, sværere er det at bruge spejlet, når vi skal søge efter egne fejl. Men også i vor egen handlen, f.eks. i Tunesersagen, hvor to personer i februar 2008 blev anholdt og efterfølgende administrativt udvist p.g.a planer om at dræbe Jyllandspostens tegner, Kurt Westergaard. Det skete, præcist som med interneringerne på Guantanamo, administrativt, og var udelukket baseret på efterretninger og uden bevisførelse for en domstol. Og præmisserne for afgørelserne blev hemmeligholdte Sagen blev et stærkt memento om den farlige retssikkerhedsmæssige cocktail, der opstår, når politikerne bryder med anerkendte retsprincipper. Men det gode ved sagen er, at her viste tvivlens styrke sig til sidst, da sagen medførte voldsomme protester. Det var positivt, for det lykkedes, at overbevise magten om det betænkelige i sådanne indgreb. Den rejste tvivl fik tilsidst fornuften til at råde, da sådanne administrative udvisninger, fremover skal prøves af domstolene. Sagen viste også, at når man dækker sig bag det hemmelige forsvinder den kritiske sans for det viste sig, at PET, som alle andre kan fejle. Uden sammenligning er det en kendsgerning, at når magt korrumperer spiller det hemmelige og hemmeligholdelse en stor rolle. Det gør det også i en efterretningstjenestes arbejde. Det kan være nødvendig, men det skaber også fascination, magt og prestige, at være en person eller en organisation, der har adgang til hemmeligheder. Ordet hemmelig og den måde det forvaltes på, har en række forunderlige og foruroligende betydninger og egenskaber. Det er på en og samme måde både fascinerende og paradoksalt. De klogeste ord, der er sagt om hemmeligheder, er danske. De er Søren Kierkegaards fra Forførerens dagsbog: Der er dog intet, hvorover der hviler så megen forførelse og så megen forbandelser, som over en hemmelighed. Hvem ønsker ikke at få del i en hemmelighed, samtidig med at vi næsten ikke kan holde ud at bære på en hemmelighed. Men hemmeligheder skaber også magt, som kan bruges til at undertrykke andre med, eller til at skjule egne fejl og mangler. Så hemmeligheder kan også være kompromitterende eller ødelæggende for en selv eller for andre. Specielt hvis hemmeligheder bruges som et magtmiddel, og ikke som et beskyttelsesredskab. Magten kan da løbe af med en og være ødelæggende for en organisation og dens virke. I min tid i PET stod der en skulptur af billedhuggeren Henrik Starcke med navnet: Kvinden der holder en hemmelighed i sin hånd. Værket er formet i rå 5

6 cement, der står i en skrigende kontrast til den ynde og graciøse udstråling, kvinden har i sin levende ubevægelighed. Nænsomt former hun hænderne om hemmeligheden, som kun hun kan se. Og som hun værner om. Et smukkere symbol findes der næppe på, at det afgørende i hemmeligholdelsens karakter er at beskytte og udvise omsorg En krampagtig fastholdelse af det hemmelige kan få katastrofal betydning, hvis man udnytter den på den forkerte måde. Jeg vil fra det banale mod det fatale forsøge at konkretisere dette. Det ville være oplagt at tage et eksempel fra et totalitært system, f.eks. Stasi, men jeg kan ikke lade være med at bruge et andet, og fremhæve, nationens helt, den ubestikkelige forsvarer af de amerikanske værdier,den tidligere chef for FBI, J. Edgar Hoovers historie som et stærkt memento om, hvad der kan ske, når virkeligheden bygges op på spin, frygt og hemmeligheder Spin der gjorde Hoover til synonymet på nationens sikkerhed. Frygt der blev brugt som brikker i et skakspil, bragt i front af nyttige idioter. Frygt der skabte McChartyismens vanvid, orkestreret af Hoover, og dirigeret af senator Joseph McCharty. Hemmeligheder der fik folk til at styrte ned fra tårne højere end Crowne Plaza. Dette skabte Hoover en central og urørlig position i det amerikanske magtapparat. Politikerne svigtede deres ansvar og medierne var mikrofonholder til formidling af Edgar Hoovers heltegerninger og uhyrlige budskaber om samfundets påståede fjender. Tvivlen fik aldrig lov til at råde. I dag ved vi at magtmisbrug, afpresning og stribevis af lovbrud ved anvendelse af ulovlige rum og telefonaflytninger og misbrugen af oplysningerne fra de hemmelige arkiver og korruption lå under det hemmelige Hvis man prøver at gøre alt, hvad der har med efterretningstjenesten, at gøre til et mysterium bliver det en ren forbandelse for alle. For megen hemmeligholdelse kan være til stor skade.. Hemmeligholdelse, men også rivalisering, må jeg erkende, førte til at FBI holdt 12 og CIA 11 efterretninger for dem selv op til den skelsættende begivenhed i september måned 2001 Informationer der, såfremt de var nået de rigtige positioner, måske kunne have forhindret ground zero fastslog 11/9 kommissionen efter deres undersøgelser. Overdreven lukkethed og hemmeligholdelse kan få den stik modsat effekt end det tiltænkte. Det kan være kontraproduktiv i.f.t. sikkerhed. Nogle af den norske 22. juli kommissions begrædelige konklusioner var, at netop overdreven hemmeligholdelse måske var medvirkende til de hjerteskærende konsekvenser af Breiviks handlinger. 6

7 Det prøvede jeg at overbevise det danske folketings retsudvalg om i mandags, hvor jeg deltog i en offentlig høring om en lovgivning om PET. Jeg er langt fra sikker på, at det krones med held, men lad tvivlen komme dem til gode. Enhver situation må vurderes alt efter omstændighederne og enhver tvivl om berettigelsen af hemmeligholdelse bør komme offentliggørelse til gode. Jeg har selv som tidligere operativ leder af PET måttet erkende og fået kuldegysninger af at se, hvorledes der gennem de seneste år, der er brugt efterretning der i deet hemmeliges navn er blevet anvendt i konkrete sager til at afgøre andre menneskers skæbner med.. Det er nødvendigt for mig her, at gøre opmærksom på, at efterretninger ikke er beviser eller videnskabelige kendsgerninger, og at efterretninger ikke, i modsætning til en efterforsknings resultater skal stå sin prøve når en forsvarer udfordrer det, og en dommer eller lægdommere vurdere deres validitet. Efterretningsarbejde er kort sagt tolkninger af rå og ofte uverificerede oplysninger. Tolkninger foretaget af analytikere, der vurderer materialet og sætter det i sammenhænge med den øvrige viden og ekspertise, der eksisterer på området. Tolkninger når de er bedst og rigtige, kan bruges præventivt og forhindre angreb mod staten og dens sikkerhed. Tolkninger når de er værst, spekulative og fejlagtige, kan medføre karakterdrab, en ministertaburet, ønskejobbet, nægtelse af statsborgerskab, tålt ophold og dybe krænkelser af fundamentale rettigheder. PET kommer på denne måde til at fremstå som både anklager, dommer og bøddel, og det er vel ikke meningen? PET.s. tolkninger er for de flestes vedkommende funderet i fornuftige og velovervejede vurderinger, der er foretaget af veluddannede mennesker. Fra mit virke i PET og fra mig selv kender jeg dog de risici, der ligger i tolkningens karakter, men også den forskningsmæssige og veldokumenterede kendsgerning, at sætter personer sig sammen i en gruppe, der befinder sig i samme univers, og jo mere lukket dette univers er, så medfører det, at man snakker hinanden op i situationen og tvivlen glemmes eller undertrykkes. Det får en dynamisk radikaliserende effekt i forhold til ens opfattelse af sandheden og virkeligheden. Kontrollen bør på disse områder styrkes, som det f.eks. er sket i Holland, hvor kontrolkomiteen med efterretningstjenesterne, kan behandle klager over manglende sikkerhedsgodkendelser, eller som i Sverige og Norge, der kan behandle klager fra udlændinge, der på grund af vurderinger fra tjenesten er nægtet statsborgerskab. Det ville styrke retssikkerheden, men da også PET og dets medarbejdere. Dengang og som så ofte før, hørte vi fra vore politikere de mange meningsløse og intetsigende floskler om, at hvis PET skulle lægge baggrunden for deres 7

8 vurderinger frem, villle de ikke længere kunne fungere som en efterretningstjeneste eller: Vi er nødt til at have en efterretningstjeneste som kan holde fortrolige oplysninger fortrolige og fastholdelse af det hemmelige er en nødvendighed for PET.s virke. Jeg er enig i, at det er en afgørende forudsætning for et professionelt virke, at man beskytter sine kilder, agenter, samarbejdet med fremmede magter, og uskyldige 3. personer, der kommer ind i en overvågning. Men tvivlen bør altid være til stede, når det drejer sig om andres mennesker skæbner. Det ligger som sagt megen magt i at forvalte det hemmelige, men det er betroet magt, og det skal, forvaltes med den største varsomhed, så det ikke bliver et magtmiddel til at undertrykke andre med, eller til at bruges som forsvar til at skjule fejl og magtmisbrug. Så bliver hemmeligholdelsen til magtmisbrug, et farligt våben, en ikke detoneret håndgranat, der sprænger uventet og ødelægger alt omkring sig.. Man skal kunne være sine hemmeligheder bekendt, og her kan tvivlen være en uvurderlige støtte. Mit oplæg er set ud fra de vinduer, jeg havde i et af magtens centre. Det er mine billeder, men som med alle andre billeder, afhænger det sete altid af beskueren. Horisonten kan forekomme både høj og lav, og tingene kan komme så tæt på, at det er umuligt at se helheden. Spejlbilleder forekommer, ofte af en selv, ikke altid lige behagelig, men sådan er det nu engang. Der findes ingen endegyldige billeder. Alle billeder åbner op for fortolkninger, for spørgsmål og undersøgelse, og det er det stik modsatte af den fundamentalsme, der ligger i os alle, og som terroren bygger på. Under mit oplæg har i set på et billede, de fleste utvivlsomt har identificeret, som Emil Noldes: Barn og stor fugl fra Det er et maleri, der for mig kan væremed til at anskueligegøre et af af pointerne i mit oplæg som et billede på modvægten, balancen og kontrol medvore magthavere. Billedet fortæller på sin særegen måde noget om tvivlens styrke og betydning i forhold til magten. En lille pige forstørret i sin figur, som stor overfor en kæmpe stor, sort fugl en fugl, som i alene i sin farvedæmoni viser,at der er uligheder mellem de to. Fuglen er dæmonisk og har magten til med lethed at vende sig om og hugge til pigen, og hun ville øjeblikkelig være smadret. Men se hvad der sker, Tvivlen råder hos dem begge, og den skaber den tøven, den undren, der gør, at der opstår balance og kontrol i situationen og en mulighed for at nærme sig hinanden. 8

9 Tvivlen og de fundamentale spilleregler vi har i vore demokratier er de stærkeste redskaber vi har i etableringen af modstandskraften ikke alene mod vore magthavere men også i vort arsenal mod terrorismen Det har ikke alene den arabiske ungdom mindet os, men også en den norsk statsminister Stoltenberg, da han efter Utøya hævede sig op over fjendebillederne, frygten og hadet ved at sige Vi er fortsat rystet af det som skete, men vi opgiver aldrig vore værdier. Vort svar er mere demokrati, mere åbenhed og mere humanitet. Men aldrig naivitet. Med talen viste Jens Stoltenberg, at man behøver ikke være høg eller macho som politiker for at fremstå stærk. Lad os dog lære af ham. For efter min opfattelse er det afgørende for os at lade tvivlen og fornuften styre frem for frygten. Hvis vi ser en fortsættelse af de meningsløse initiativer, hvoraf jeg kun har skitseret få,vil det på sigt skabe usikkerhed og etablere en uværdig mistænksomheds og mistillidskultur. Det vil være ødelæggende for det vort frisind. Vi har alle dage haft kriminalitet og terror. En sjælden gang bliver vi desværre udsat for vold, der er ideologisk motiveret. Men vi har alligevel været i stand til at opretholde et frit og åbent samfund. Et samfund hvor det gode liv kan leve. Vi har enestående og betydningsfulde aktiver. Vi har ressourcerne, idealerne og værdier til at modstå alle fjender af frihed og demokrati. Men desværre går vi for ofte i frygtens fælde. En fælde hvor tvivlen udelukkes og følelserne og myterne kalder på handling, blot for en sikkerheds skyld. Tvivl på alt og tro på meget. 9

Bør menneskerettighederne styrkes i Grundloven?

Bør menneskerettighederne styrkes i Grundloven? Bør menneskerettighederne styrkes i Grundloven? - af Kai Sørlander I gennem snart flere år har der været talt om, at tiden nu igen er kommet til en revision af Grundloven. En væsentlig begrundelse er,

Læs mere

Tid, timing og personlighed

Tid, timing og personlighed Tid, timing og personlighed TANKER& FORTÆLLINGER FRA ET ARBEJDSLIV BLANDT UDSATTE BØRN OG UNGE Af: Birger Mosholt Center for Ideudvikling Citater eller anden form for gengivelse af bogen, kun ifølge aftale

Læs mere

ONSDAG DEN 5. SEPTEMBER 2007

ONSDAG DEN 5. SEPTEMBER 2007 05-09-2007 1 ONSG DEN 5. SEPTEMBER 2007 FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING Formand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 9.05) 2. Bekæmpelse af terrorisme (forhandling) Formanden. - Næste punkt på dagsordenen

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

Odile Poulsen, Efterordene. I Hustler

Odile Poulsen, Efterordene. I Hustler Odile Poulsen, Efterordene. I Hustler Der er så mange ord, der kan kommer efter. Manglende forklaringer. Uddybninger af det, som hændte. Hvad der skete inden i mig mens jeg var i miljøet, efter. Hvad der

Læs mere

Artikler om mariologi

Artikler om mariologi Artikler om mariologi Jakob Munck - 2 - ARTIKLER OM MARIOLOGI *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 4 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 13 - *** MARIOLOGI OG ROBOTPSYKOLOGI... - 22 - *** KATOLICISME, PROTESTANTISME

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

At tale er at tale ud

At tale er at tale ud At tale er at tale ud Om K.E. Løgstrups teori om suveræne livsytringer med særlig vægt på talens åbenhed sat i perspektiv af praksis i form af et feltarbejde Af Anne Brockenhuus-Schack BA-projekt Efterår

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Danmark i et større perspektiv

Danmark i et større perspektiv Danmark i et større perspektiv Det Danmark jeg drømmer om Anders Samuelsen 1. udgave, 1. oplag, 2015 Layout Jette Tosti Trykt hos Skive Offset ApS www.liberalalliance.dk Indhold 4 10 13 17 21 25 INDLEDNING

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Indhold. Forord til den danske udgave...2. Forord til første udgave...3. Forord til 2001 udgaven...4. Indledning...7. Hvem er hashafhængig?...

Indhold. Forord til den danske udgave...2. Forord til første udgave...3. Forord til 2001 udgaven...4. Indledning...7. Hvem er hashafhængig?... Liv Med Håb 1 Indhold Forord til den danske udgave...2 Forord til første udgave...3 Forord til 2001 udgaven...4 Indledning...7 Hvem er hashafhængig?...7 12 spørgsmål fra MA...8 Historien om lotusspiserne...9

Læs mere

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse RCT Værktøjskasse til systemisk mødeledelse Fra rapporten Mod en fælles indsats Mette-Louise Johansen, Tina Mouritsen og Edith Montgomery Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre Rapporten

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Jamen først kunne jeg godt lige tænke mig at spørge om, hvad er din professionelle relation til politiet er, og hvad du sådan laver til hverdag?

Jamen først kunne jeg godt lige tænke mig at spørge om, hvad er din professionelle relation til politiet er, og hvad du sådan laver til hverdag? Bilag 1 Transskription af interview med Ramus Paludan Jamen først kunne jeg godt lige tænke mig at spørge om, hvad er din professionelle relation til politiet er, og hvad du sådan laver til hverdag? Ja,

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Illustreret af Anders Morgenthaler. Jens Moberg. Rettidig omsorg. Gyldendal Business

Illustreret af Anders Morgenthaler. Jens Moberg. Rettidig omsorg. Gyldendal Business Illustreret af Anders Morgenthaler Jens Moberg Rettidig omsorg Gyldendal Business Indhold Forord 5 Tak 10 1. Selvbevidsthed om at kende sig selv som leder 13 Succesfuld ledelse starter med selvbevidsthed

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

43. møde. Onsdag den 19. januar 2011 (D) 1

43. møde. Onsdag den 19. januar 2011 (D) 1 Onsdag den 19. januar 2011 (D) 1 43. møde Onsdag den 19. januar 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til udenrigsministeren om hemmelige CIA-flyvninger (hasteforespørgsel). Af

Læs mere

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014).

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014). Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1 84. møde Tirsdag den 6. maj 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgetime med statsministeren. 2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 35: Forespørgsel til statsministeren om

Læs mere

TIL DIG SOM ARBEJDER MED BØRN, HVIS

TIL DIG SOM ARBEJDER MED BØRN, HVIS Professionel i Til dig som arbejder med børn, hvis Pårørende er udsendt på mission BAglandet Til lærere og pædagoger BØRNS TYPISKE REAKTIONER NÅR SOLDATER TAGER I KRIG HVAD KAN DU GØRE SOM PROFESSIONEL?

Læs mere

Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde?

Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde? Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde? Formidlingscentret for socialt Arbejde 2002 Indhold Internationale fællesholdninger................ 4 Danmarks handlingsplan....................

Læs mere

En dansk fremtid med tryghed og tillid

En dansk fremtid med tryghed og tillid Formand Kristian Thulesen Dahl s tale ved Dansk Folkepartis Årsmøde den 20. september 2014. Klausuleret til afholdelsen. - Det talte ord gælder En dansk fremtid med tryghed og tillid DEL 1: Hold da op!

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

59. møde. Onsdag den 21. marts 2012 (D) 1. (Spm. nr. S 2627).

59. møde. Onsdag den 21. marts 2012 (D) 1. (Spm. nr. S 2627). Onsdag den 21. marts 2012 (D) 1 (Spm. nr. S 2627). 59. møde Onsdag den 21. marts 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte

Læs mere

Retsstaten og antiterrorismen

Retsstaten og antiterrorismen Et lille bidrag om Retsstaten og antiterrorismen Anders Henriksen Adjunkt, Juridisk Fakultet Københavns Universitet 1 2 Indholdsfortegnelse: Forord s. 5 Indledning s. 9 Kapitel 1. Den danske antiterrorlovgivning

Læs mere