Velkommen til GFO Skovshoved

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til GFO Skovshoved"

Transkript

1 Velkommen til GFO Skovshoved 1

2 Opstart 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til alle børn og forældre...3 Dagligdagen i GFO en...5 Når barnet skal hjem fra GFO...5 Beskeder til GFO en...5 Aktiviteter...6 Forældreintra...7 Forventninger til jer forældre...7 Sygdom og lus...8 Sikkerhed...8 Personalet i GFO en...8 Kontakt/Åbningstider...9 Lukkedage i GFOen...9 Stamkort...9 Stamkort til udfyldelse

3 Velkommen til alle nye børn og forældre. Kære forældre De næste 4 år har Jeres børn deres dagligdag her i Indskolingshuset (skole og GFO, klasse). GFOen fungerer som en samlet institution med 1 afdelingsleder Maria Wolstrup, 12 pædagoger (1 kontaktpædagog pr. klasse), 4 pædagogmedhjælpere og 1 studerende fra seminariet. GFOen er indrettet og fordelt i to hjemområder, Nord og Syd, med to årgange i hver afdeling. Børnehaveklasserne holder til det samme sted hvert år. Når barnet starter i 1. klasse, flytter man afdeling og bliver der indtil man går ud efter 3. klasse. Børnene kan bevæge sig frit omkring såvel ude som inde. Det er meget forskelligt, hvordan børnene reagerer på denne nye frihed, når de kommer fra børnehave til GFOen. Nogle holder sig tæt til de voksne, mens andre hurtigt indtager GFOen og dens tilbud. Det er en stor forandring, når ens barn starter i GFO. I GFOen er der ikke den samme tætte daglige kontakt til personalet, som i en børnehave. Det betyder at der ikke er det samme serviceniveau som mange er vant til fra børnehaven. Børnene skal hos os gøre og huske flere ting selv, selvfølgelig med den nødvendige voksenhjælp. På Skovshoved skole lægger pædagogerne timer i skoletiden om formiddagen, hvor de indgår som en vigtig og stærk ressource i arbejdet med målene i skolereformen, hvor alle børn skal udfordres, så de bliver så dygtige som muligt. Ligesom pædagogernes timer om formiddagen, får en afgørende betydning når hele inklusions- og fællesskabsdagsordnen skal foldes ud, og vi skal rumme et bredere gruppe af børn i vores dagligdag. Pædagoger og lærere vil i årgangsteam arbejde som samlet personalegruppe omkring de enkelte børn. Flere af vores pædagoger har særlige kompetencer med linjefag fra pædagogseminariet, eller har taget en efteruddannelse på diplomniveau. Indenfor ex. Billedkunst, Idræt, Musik, Inklusion og AKT (Adfærd, kontakt og trivsel). Disse pædagoger vil indgå med deres særlige kompetencer i skoledagen, dvs. både i undervisningen, i den understøttende undervisning, i bevægelsesbåndet og i dagsordenen omkring fællesskaber og inklusion. Jeres barn vil have tilknyttet en kontaktpædagog i sin klasse og al primær kontakt og information omkring det enkelte barn går gennem denne. Pædagogerne følger den enkelte klasse i hele indskolingsforløbet fra 0. kl. 3.kl. Således ønsker vi at skabe e kontinuitet, tryghed og genkendelighed for jer og jeres børn i samarbejdet med skolen og GFOen. 3

4 For at gøre starten nemmere for Jer og Jeres barns trivsel, er det vigtigt, at vi informerer hinanden om de oplevelser, som kan påvirke jeres barns hverdag. Har I udover den daglige kontakt behov for en uddybende samtale, kan dette arrangeres med kontaktpædagogen eller mig. Vi håber I bliver rigtig glade for at være her, og vi ser frem til et godt samarbejde. Venlig hilsen Dorthe Koch-Hansen, GFO-leder 4

5 Dagligdagen i GFO en: Vi har morgenåbent hver dag fra kl Dette foregår i indskolingshuset i afdeling Syd. Morgenen forløber stille og roligt, vi spiller spil, tegner og hygger os. Lidt før kl rydder vi op og gør klar til skolen starter. Herefter er børnene 0 3 årgang i skole. Vi har et tæt samarbejde med skolen, omkring eleverne i de enkelte klasser. Dette gør overgangen mellem skole og GFO mere tryg og giver en sammenhæng i barnets hverdag. GFO en er en blanding af fri leg, diverse værksteder, voksenstyrede aktiviteter samt spontant opståede ideer. Børnene bestemmer oftest selv, hvad de vil beskæftige sig med. Stort set alle aktiviteter er frivillige. Der kan dog være aktiviteter, hvor vi mener barnet skal have prøvet det, for at vide hvad det efterfølgende siger nej til. Der bliver serveret eftermiddagsmad ( Efter ) i tidsrummet kl og fredag fra kl Her vil børnene have mulighed for at få et let mellemmåltid. Vi forsøger at servere noget sundt og mættende med udgangspunkt i vores kostpolitik. Når barnet skal hjem fra GFO: Vi har et stort hus og mange børn. Børnene kan færdes overalt i indskolingshuset og på vores udearealer. I skal derfor være opmærksomme på, at det ind imellem kan tage lidt tid at hente Jeres barn. Der kan laves en aftale om, at barnet skal gå på et bestemt tidspunkt. Dette forudsætter, at barnet kan klokken og selv kan give besked på, at det går fra GFO en nu. Det er altså ikke acceptabelt, at forældre ringer til GFO en for at få deres barn gjort klar til afhentning, eller få det sendt ud til indgangen/vejen. Beskeder til GFO en: Børnene krydses ind i klassen når skoledagen slutter, og ud i GFO en når de går hjem om eftermiddagen. Børnene må IKKE selv krydse sig ind og ud. Ved afhentning har forældre pligt til, at meddele personalet, at barnet bliver hentet. Både børn og forældre skal huske at sige farvel til en af afdelingens personale. Børnene får kun lov at gå hjem selv, hvis der foreligger aftale om det mellem forældre og GFO. Skal børn sendes til faste aktiviteter udenfor GFO en, forsøger vi at være behjælpelige med, at få sendt børnene af sted til tiden. Giv besked, hvis andre henter Jeres barn. Ring også og giv os besked, hvis I bliver forsinket i f.t. aftalt hentetidspunkt. Et barn kan blive bange og bekymret, hvis I ikke dukker op som aftalt. Legeaftaler skal aftales dagen før, eller af forældre der henter deres barn og da bliver mødt af børn der gerne vil lege. Børnene må ikke benytte GFO ens telefon, med mindre vi vurderer, det er nødvendigt. Legelister med tlf. numre hænger i hver afdeling. 5

6 Aktiviteter: Vi tilbyder aktiviteter, der giver børnene et mangfoldigt udvalg af tilbud som tilgodeser både piger og drenge, store og små. Aktiviteterne skal udfordre børnene både socialt, motorisk, kreativt og intellektuelt. I GFOen arbejder vi med at understøtter børnenes naturlige nysgerrighed. Med inspiration fra Reggio Emilia filosofien arbejder vi fra spor til projekt, vi lærer og udforsker verden sammen med børnene. Reggio Emilia er en norditaliensk pædagogisk filosofi der sætter fantasi og kreativitet i højsædet, hvor aktiviteterne har fokus på det kreativt skabende arbejde. I dette forår er vi i gang med et undervisningsforløb med vores 2 nabobørnehaver, der netop arbejder ud fra Reggio Emilia. Ideen er, at vi viderefører og understøtter arbejdet fra børnehaven og således giver sammenhæng for børnene mellen børnehave og GFO. I GFOen ønsker vi hver dag at udbyde minimum 4 forskellige værksteder for børnene, vi søger at have et bredt tilbud af aktiviteter for alle børn, der understøtter barnets alsidige udvikling. Igennem eksperimenter, arbejde og deltagelse i de forskellige værksteder, hvor der tages udgangspunkt i den skabende kreativitet og fantasi og den håndværksmæssige kunnen, ønsker vi at støtte og udfordre de æstetiske erfarings- og erkendelsesprocesser i et de selvproducerende og skabende perspektiv. I værkstedstederne er der et stort udvalg af gode og inspirerende materialer. Vi introducerer børnene til farve- og materialelære, æstetik, kvalitet samt brug af værktøj. Gennem leg, fantasi, udfordring, fordybelse, rummelighed, æstetik og tolerance udvikles barnets lyst og evner til at skabe og forandre. I alle aktiviteter ønsker vi at dyrke de sociale relationer, samværet og den enkeltes sammenhængskraft med fællesskabet. Atelieret - Stort værksted i hele underetagen i Villaen/ Værkstedshuset, indeholdende ex. Maleri, gips, ler, træ osv. et værksted med plads til større armbevægelser og mulighed for lave projekter, konstruktioner, forsøg og studier med miks af forskellige materialer. Uderum - Overdækket rum på legepladsen med plads til Bål, udeliv arbejde omkring natur, rollespil osv. Krearum - Her arbejdes med de forskellige materialer og håndværksmæssig kunnen indenfor design, stof, syning, smykker, knytte, garn, snor dimser, dutter osv. Gymnastik & Bevægelse Igennem leg, spil og sport udfordres og trænes børnenes fysiske og motoriske udvikling. Drama/ Teater Her arbejdes bl.a. med drama, udtryk, kropssprog, samarbejde og sociale kompetencer. Musik/ Rytmik & Mediemekka Musikalsk samvær, rytmeforståelse, kompositioner, spil, Wii. Udover de faste værksteder er der selvfølgelig også rum og områder der er tematiseret med plads til leg og fritid ex. Lego, spil, tegne-, stilleområder osv. Se iøvrigt GFOens Læringsgrundlag på GFOens hjemmeside. 6

7 Forældreintra: Vi bestræber os på at al information og orientering fra os til jer forældre, foregår via skolens intranet. Dette kan både være evt. tilmeldinger til ferier, orientering om lukkedage og andre praktiske oplysninger vedr. GFOen. Hver uge sender vi ugebrev ud til jer forældre og jeres børn, om GFOen, hvad der rør sig på GFOen, i de forskellige værksteder, indblik i processerne, hvor er vi på vej hen og anden relevant information i som forældre skal have viden om. GFOen har deres egen hjemmeside på forsiden af skoleintra, her kan du bl.a. læse om GFO ens principper for mobiltelefoner, legetøj, computerspil, telefonnumrene til ledelsen og afdelingerne, samt GFOens Læringsgrundlag. Vores forventninger til Jer forældre: - At I holder jer opdaterede ugentligt på forældreintra. - At I svarer hurtigt på vores forespørgsler om deltagelse i arrangementer. - At I sørger for at Jeres barn har indesko, skiftetøj, ekstra strømper og underbukser, regntøj og gummistøvler, samt badetøj, håndklæde og solcreme. Disse ting skal ligge fast i GFO en i barnets garderobe. Husk navn på tingene. Det er ikke muligt at låne badetøj, håndklæde og skiftetøj. - At du og dit barn siger farvel til en voksen hver dag. Børnene må IKKE selv krydse sig ud. - At I giver besked, når andre henter jeres barn. - At I sørger for, at barnet er her senest kl på skolefridage. - At barnet på skolefridage medbringer turrygsæk, madpakke og fyldt drikkedunk. - At I giver os besked, hvis barnet har været ude for oplevelser eller sorger, der kan påvirke dagligdagen. - At vi kan tale om problemer, når de opstår enten på Jeres eller vores initiativ. - At I så vidt muligt deltager i vores arrangementer og møder. - At I sørger for, at legeaftaler så vidt muligt ordnes hjemme. - At I afsætter tid til at hente Jeres barn. - At I kommer og spørger, hvis der er noget I vil vide eller undrer Jer over. Forslag til aktiviteter og andet er altid velkomne 7

8 Sygdom og lus Hvis barnet får en smitsom sygdom, skal vi have besked om, hvad barnet fejler. Barnet må selvfølgelig ikke komme i GFO en så længe der er risiko for smitte. Vi opbevarer gerne allergi-medicin o.lign., men giver ikke børnene penicillin mm. Vi er i perioder plaget af lus. Vi forventer derfor, at I jævnligt kigger Jeres barn efter. Kun børn, der ikke har lus og børn i behandling, må komme i institutionen. Hvis Jeres barn har fået lus, så sig det til personalet. Vi sætter så sedler op (selvfølgelig uden navne), så andre forældre kan være opmærksomme. Opdager vi, at et barn har lus, kontaktes hjemmet. I er så forpligtede til at hente Jeres barn. Barnet må vende tilbage, når behandling er startet. I forbindelse med sygdom eller ulykker skal vi altid kunne komme i kontakt med Jer forældre. Det er derfor vigtigt, at I sørger for, at vi ALTID er opdateret med Jeres nyeste telefonnumre. Sikkerhed: 1.Hjælpskursus: Vi vægter sikkerheden meget højt i GFO en, derfor har vi valgt at personalet hvert år gennemgår et 1. hjælpskursus. Dette er ikke noget Gentofte kommune kræver, men udelukkende en prioritering fra vores side. Bassinprøve: Vi har hvert år pædagoger til Bassinprøve i Kildeskovshallen. Der deltager altid minimum en pædagog med bassinprøve, ved ture til svømmehallen eller ved badeture til stranden. Personalet i GFO en: GFOens personale består af 1 afdelingsleder Maria Wolstrup, 12 pædagoger (1 kontakt pædagog pr. klasse), 4 pædagogmedhjælpere og 1 studerende fra seminariet. Kontaktpædagoger: 0.A. Tine 0.B. Hanne 0.C. Tanja 2.A. Helle 2.B. Stefan 2.C. Susan 1.A. Sebastian 1.B. Santiago 1.C. Hanne 3.A. Janus 3.B. Allesandra 3.C. - Dorthe 8

9 Kontakt/ Åbningstider På almindelige skoledage har vi åbent fra kl og kl (fredag til kl.16.00) På skolefridage har vi åbent kl (fredag til kl.16.00). GFO'en har telefonen i Afdeling Syd åbent kl. 7-8, og begge afdelinger har telefonerne åbne kl På skolefridage er kun telefonen i Syd afdeling åben. OBS: Der kan ikke lægges besked på evt. telefonsvarer. Afdeling Syd (0.+3.klasser) tlf Afdeling Nord (1.+2.klasser) tlf Leder Dorthe Koch-Hansen Tlf: eller Afdelingsleder Maria Wolstrup Tlf: Lukkedage i GFO'en: I vil blive orienteret på Intra og på GFOens hjemmeside, hvornår GFOen lægger lukkedage. Stamkort: På sidste side i denne velkomstfolder findes et stamkort til udfyldelse. Dette skal afleveres til personalet i udfyldt stand senest den dag barnet starter. Det er meget vigtigt at I får ajourført kortet ved ændringer, da det er de eneste kontaktoplysninger vi har. Da vi ikke må udlevere forældres telefonnumre til andre forældre, og behovet ofte er der f.eks. i forbindelse med legeaftaler, har vi indført en legeliste. Hvis der gives tilladelse til at Jeres barn kommer på legelisten, betyder det, at Jeres telefonnumre vil være tilgængelige for andre forældre med tilknytning til GFO en. Når vi har fået tilbagemeldinger fra alle, laves en liste der kommer til at hænge i GFO en. Legeaftaler skal stadig aftales mellem forældre. 9

10 Barnets navn: CPR nr. Adresse: Moderens navn: Cpr nr: Tlf (hjemme og mobil): Adresse: Arbejdssted Arb.tlf: Faderens navn: Cpr nr: Tlf (hjemme og mobil): Adresse: Arbejdssted: Arb.tlf: Moderens og faderens civilstand: Henvendelse ved sygdom o.lign.: Daginstitutioner barnet tidligere har benyttet: Søskendes navn: Cpr.nr: Evt. Daginstitutioner: Barnets læges navn, adresse, tlf: Må jeres barn sminkes i GFOen: JA NEJ Må vores tlf.nr. komme på legelisten, hvilke: Navn/tlf: Navn/tlf: 10

11 11

12 12

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Forældreguiden KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Arne Jacobsens Allé 21, 2300 København S Tlf. 3530 2310 Telefontid mellem 6:30-8:00 og 12:30-17:00. Email: Ørestad

Læs mere

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Forældreguiden KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Arne Jacobsens Allé 21, 2300 København S Tlf. 3530 2310 Telefontid mellem 6:30-8:00 og 12:30-17:00. Email: Ørestad

Læs mere

Velkommen til Eventyrhulens side

Velkommen til Eventyrhulens side Velkommen til Eventyrhulens side Her på siden håber vi at du kan finde oplysninger og svar på en stor del af det der rører sig når dit barn enten snart skal starte, eller allerede går i børnehaven. Skulle

Læs mere

Velkommen til. Daginstitution Stensballe

Velkommen til. Daginstitution Stensballe Velkommen til Daginstitution Stensballe Velkommen til Daginstitution Stensballe Vi vil gerne byde velkommen til Daginstitution Stensballe. Vi glæder os til at lære Jer og Jeres barn at kende. Det er dejligt

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen PRÆSENTATION AF KRUDTUGLEN... 2 Personalefordeling... 3 Pædagogik... 4 KRUDTUGLENS ABC... 5 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 10 Betaling... 10 Skovhuset Stormfulde

Læs mere

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 2010 1 Velkommen til Virum Skoles SFO Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til skolefritidsordningen. Vi håber, at den må være med til at besvare nogle

Læs mere

Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk

Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk OM BØRNEHUSET Ved Skoven Børnehuset ligger i et spændende, nybygget boligområde med mange forskellige bebyggelser og rekreative

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere

Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk

Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMSTFOLDER.... 4 BØRNEHUSETS PERSONALE... 4 ÅBNINGSTIDER:... 5 LUKKEDAGE:...

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

Va l l ø B ø r n e h u s

Va l l ø B ø r n e h u s Va l l ø B ø r n e h u s Velkommen Med denne folder vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Vallø Børnehus. Når jeres barn starter i institution, er der meget at forholde sig til, og der er mange

Læs mere

VELKOMSTFOLDER BØRNEHAVEN I

VELKOMSTFOLDER BØRNEHAVEN I VELKOMSTFOLDER BØRNEHAVEN I Valdemarsgade, Vesterbro, København Velkommen til Valdes Børnehus børnehave Kære nye forældre I vil i denne folder finde følgende informationer om Valdes Børnehus, de vil være

Læs mere

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE 1 Indholdsfortegnelse Kære forældre... 3 Dagtilbuddet Christiansbjerg.... 4 Bodøgården... 4 De ydre rammer... 4 Haven... 5 Havens pædagogiske målsætning... 5 Tryghed,

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

www.munkebjergskolen.odense.dk Vi er voksne, der er engagerede, anerkendende, lyttende og tydelige i samværet med børn og hinanden.

www.munkebjergskolen.odense.dk Vi er voksne, der er engagerede, anerkendende, lyttende og tydelige i samværet med børn og hinanden. Skoleåret 2014/15 Fritter abc VELKOMMEN TIL MUNKEBJERGSKOLENS FRITIDSORDNING Fengersvej 6-5230 Odense M www.munkebjergskolen.odense.dk e-mail munkebjergskolen.buf@odense.dk Vi har følgende kriterier for

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus.

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus. D.I.I. Kælkebakken. 0 3 år Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79 Email: Hjemmeside: lrz@aarhus.dk www.dagtilbudaarhus.dk Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 Email: anda@bu.aarhus.dk

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Personale: Fysiske rammer: Åbningstider: Vigtige telefonnumre:

Personale: Fysiske rammer: Åbningstider: Vigtige telefonnumre: Dus-folder 2014/15 Byplanvejens Skole, Byplanvej 2, 9210 Aalborg SØ Skole 99 82 47 70 DUS 99 82 47 80 www.byplanvejensskole.dk byplanvejensskole@aalborg.dk VELKOMMEN I DUS på Byplanvejens Skole 2014 /

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Beskrivelse af praktikstedet... side 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Beskrivelse af praktikstedet... side 3 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelse af praktikstedet... side 3 Uddannelsesplan: Særlige forhold... side 26 Forbesøg... side 27 Praktikvejledning... side 27 Organisering af kontakten til uddannelsesinstitutionen...

Læs mere

FÆNØSUND FRISKOLE VELKOMMEN TIL ET NYT SKOLEÅR I LILLEGRUPPEN 2011-2012

FÆNØSUND FRISKOLE VELKOMMEN TIL ET NYT SKOLEÅR I LILLEGRUPPEN 2011-2012 FÆNØSUND FRISKOLE VELKOMMEN TIL ET NYT SKOLEÅR I LILLEGRUPPEN 2011-2012 6. udgave februar 2012 SKOLENS FORMÅL Fænøsund Friskole hviler på det grundtvigske livssyn og Kolds skoletanker. Skolen tager udgangspunkt

Læs mere

Luther udflytterbørnehave, Østerbrogården. Forældrefolder. Praktisk guide til hverdagen i børnehaven i alfabetisk orden.

Luther udflytterbørnehave, Østerbrogården. Forældrefolder. Praktisk guide til hverdagen i børnehaven i alfabetisk orden. Luther udflytterbørnehave, Østerbrogården Forældrefolder Praktisk guide til hverdagen i børnehaven i alfabetisk orden Nickolai Thoms Afhentning Børnene kan afhentes ved bussen mellem kl.15.30 og 15.45.

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

For Dus Tornhøj. Aalborg Øst. Bydelen

For Dus Tornhøj. Aalborg Øst. Bydelen For Dus Tornhøj. Udarbejdet skoleåret 2006-2007 Aalborg Øst Bydelen Aalborg Øst er en ung bydel, der blev planlagt i midten af 1960 erne. Aalborg havde på det tidspunkt boligproblemer og man ville give

Læs mere

Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420. Kontor: 30695960. Brumbasserne: 30695952. Sommerfugle 30695957.

Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420. Kontor: 30695960. Brumbasserne: 30695952. Sommerfugle 30695957. Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420 Kontor: 30695960 Brumbasserne: 30695952 Sommerfugle 30695957 Myggene: 30695946 Larverne: 30695956 Mail: bh-kroghoej@frederikssund.dk Åbningstid:

Læs mere