NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv"

Transkript

1 NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr

2 Lokalhistorisk Arkiv Hovedvejen Glostrup Åbningstid: Mandag kl Torsdag kl samt efter aftale Telefon: Fax: Daglig leder: Hans-Henrik Rasmussen Nyt fra Arkivet udkommer fire gange årligt Redaktionen afsluttet: Maj 2005 Redaktion: Hans-Henrik Rasmussen Grafisk tilrettelæggelse: Eric Klitgaard Indhold De gamle billeder... 3 Stationsvej... 6 Gaver til Arkivet På rejse i tidsmaskinen.. 22 Tryk: Kailow Graphic Oplag: 2000 ex ISSN X 2 Forside: Stationsvej var byens oprindelige hovedgade med beboelseshuse og småhandlende. Bemærk børnene på vejen. Set mod sydøst. Postkort, 1905.

3 De gamle billeder Da vi udsendte Nyt fra Arkivet, nr. 34, var det med lidt blandede følelser. Bladets indhold var ikke helt, som det plejede at være. Ganske vist var jeg i en periode blevet bestormet med forslag om at udsende et billedblad, dvs. en udgave, der stort set kun indeholdt fotos, særligt fotos fra en tid, som mange let erindrer. Man tænkte her især på tiden før opførelsen af Glostrup Storcenter og de store ombygninger ved Banegårdspladsen, dengang Glostrup endnu i høj grad var en stilfærdig stationsby. Den tid kunne kun være 1950 erne og 1960 erne. Glostrupcentret opføres. Øverste foto er set fra Banegårdsvej, nederste foto er set fra Banegårdspladsen. Sidstnævnte blev samtidig både ombygget og udvidet,

4 Bladet indeholdt altså ingen egentlig lokalhistorisk artikel, og jeg følte nok, at jeg snød læserne en smule. Jeg var derfor meget spændt på reaktionen. Mine bekymringer blev dog snart gjort til skamme. Læserne var meget begejstrede. Ja, de var faktisk så glade, at de ønskede succes en gentaget. Flere gamle billeder, tak, lød opfordringen, og det være hermed gjort. Som motiv har jeg valgt Stationsvej, der i mange år var Glostrups hovedstrøg, men som nu er helt væk. Vi vil følge vejens huse på såvel nordsiden som sydsiden, og mon ikke en og anden vil genkalde sig minder og tanker fra dengang. Jeg håber, at mange vil finde udvalget spændende. Arbejdet med forberedelsen til Internet, publikumsekspeditioner, modtagelse og behandling af gaver og lån m.m. er så tidkrævende, at det er vanskeligt at finde plads til andre opgaver. En opgave er imidlertid så vigtig, at der skal bruges en vis mængde tid på den. Det drejer som beskrivelse og digitalisering af arkivets gamle billedsamling. Mange af billederne er år gamle, og de kan ikke tåle at ligge meget længere. De skal behandles nu, hvis vi ikke skal risikere, at de forsvinder for altid. Når vi taler om billeder, kan det nævnes, at der nu er beskrevet og digitaliseret i alt stk. De netop omtalte gamle billeder udgør måske stk., og når de er ekspederet, har vi nået en milepæl. Det betyder dog ikke, at arbejdet med billederne er afslut- 4

5 tet. Der findes flere samlinger af billeder, som ligger og venter på bedre tider. Det drejer sig om følgende: AF-samlingen, som er AF-fotograferinger af lånte billeder. SH-samlingen, som er ikke-fremkaldte Sort/Hvide negativer, optaget CN-samlingen (Colour- Negativer), som er farvebilleder, optaget Alle arkivets nyoptagelser er fra 2001 blevet optaget med digitalkamera. De tre sidstnævnte samlinger er optaget af arkivets personale (fra 1983 alle af Eric Klitgaard). Der findes søgemuligheder til alle samlingerne, der således i et vist omfang kan anvendes i det daglige arkivarbejde. Samlingerne udgør i alt fotos. Mange spørger efter ældre numre af Nyt Fra Arkivet. De ca. 20 senest udkomne er stillet frem til afhentning i Den Gamle Præstegårds foyer, ligesom også Glostrup Bibliotek har et lager. Det komplette lager befinder sig imidlertid på Lokalhistorisk Arkiv, og hvis nogen mangler numre eller ønsker at betænke familie og venner med sådanne, så spørg endelig. Alt kan fremskaffes hurtigt og let. e 5

6 Stationsvej En del læsere vil formentlig have et godt kendskab til Stationsvejs historie. Men for at alle kan forstå dens baggrund og betydning, bringes her udviklingen i korte træk. Stationsvej er en del af den gamle vejforbindelse mellem Glostrup og Brøndbyvester. Ikke overraskende kaldte man derfor her i Glostrup vejen for Brøndbyvestervej. Dens forløb fulgte nutidens Brøndbyvestervej og Kærmindevej og fortsatte over sporene. Den styrede dernæst op til nutidens Jernbanevej, videre over Nyvej (ved Kubens andelsboliger) og ned ad Rådhusparken til Hovedvejen. Glostrup Vejviserkort,

7 Da Glostrups store økonomiske fremgang satte ind for godt 100 år siden, skete udviklingen især på strækningen fra stationen op mod Nyvej. Her så man både private boliger, håndværksmestre og småhandlende. Hovedvejen var dengang af marginal betydning. Roskilde Landevej var aldeles udkonkurreret af jernbanen. Det nævnte vejstykke fik sit eget navn. At have en station i byen var ikke nogen ringe ting, og navnet Stationsvej vandt snart genklang. Vejen blev byens hovedstrøg og strakte sig fra jernbanen til Hovedvejen. Begrebet Rådhusvej var endnu ikke opfundet, det hører en senere tid til. Da privatbilismen for alvor satte ind i årene efter 2. verdenskrig, aftog Stationsvejs betydning. Det blev nu Hovedvejen, som Roskilde Landevej kaldes her i byen, der blev byens livsnerve. Handlende i stort tal slog sig ned her, og samtidig tabte Stationsvej sin betydning. I 1970 blev der foretaget en stor omlægning af Banegårdspladsen. Samtidig blev et større antal huse ved Stationsvejs sydøstlige ende revet ned. Til gengæld blev Glostrupcentret opført (indviet 1972). En generation senere søsattes det store bymidteprojekt. Med det forsvandt Stationsvej endegyldigt. Enkelte huse ved den gamle vej har dog overlevet, som vi skal se i det følgende. De fleste er for længst borte. Glostrups udseende hernede er således blevet et ganske andet end for blot et par generationer siden. Vi vil følge den gamle vej og kommentere husene både på sydsiden og på nordsiden. Mange vil sikkert erindre et eller flere steder. 7

8 Udsigt fra Østbroen. Til højre ser man lige op ad Stationsvej. Det høje hus til højre er Vejlehus, Stationsvej 5. Bagest midtfor ses stationen, 28. juni 1958 Til højre udmunder Stationsvej i Banegårdspladsen. Det er Vejlehus til højre. Til venstre finder vi stationsbygningen med det smukke S-togsskilt, 28. juni

9 Et kig ned ad Stationsvej. I nr. 9 til højre ses Glostrup Boghandel (Thim). I midten Forstædernes Bank (nr. 7). Til venstre Vejlehus (nr. 5). Set mod sydøst, 1908 Samme motiv som ovenstående. I huset til højre ses nu Henriksens manufakturhandel. Bemærk sammenbygningen mellem husene og asfalten, 28. juni

10 Et kig fra Banegårdspladsen op mod bankbygningen viser dette smukke anlæg med trapper og beplantning.. Alt forsvandt ca Set mod nordvest, ca.1919 Samme motiv: bankbygningen er overtaget af blikkenslagermester J.T. Haagerup. Forstædernes Bank er flyttet til Hovedvejen. Bemærk hyrevognen. 28. juni

11 Solvejs udmunding i Stationsvej. Til venstre Dr. Glentes Hus, nu Solvej 10, dengang Stationsvej 18. Længst tilbage apoteket ved Hovedvejen, 10. oktober 1943 Stationsvej 22: Carl Gunsts købmandshandel. Til venstre Nyvejs udmunding. På skiltet til venstre står: Carl Gunst sælger alt. Set mod øst. 10. oktober

12 Stationsvej 16. Set fra udmundingen af Sydvestvej mod nordøst. I baggrunden skimtes et af datidens smukkeste huse, KFUM-huset (nr. 14), 10. oktober 1943 Stationsvej 19 ved Nyvej, der krydser her. I husets kælder startede mineralvandsfabrikken Thor sin virksomhed. Huset kendes også som Nyvej 15, marts

13 Stationsvej 12 med bl.a. bagerbutik og grøntforretning. Bager Wiuff flyttede senere ind her. Til højre ses bolighuset. Bemærk tidens Renault 4 CV., 1. juni 1963 Stationsvej 10: Glostrup Bolighus på hjørnet af Jernbanevej. Husene her overlevede de første store ændringer men er nu borte. Set mod nordøst, 1. juni

14 Stationsvej 11 var engang hjemsted for Pagsbergs Guld & Sølv. På dette tidspunkt ses skilt for svigerdatter Astrids Parfumeri. Set fra Solvej mod sydøst, 1. juni 1963 Stationsvej ved Nyvej. Set mod øst. Til venstre det endnu eksisterende hus, Stationsvej 20 (nu kendt som Jernbanevej 22). Til højre lidt af Stationsvej 19,

15 Stationsvej set fra stationen. Til venstre Vejlehus, Stationsvej 5. Til højre Glostrup Jernbanehotel, Stationsvej 8. Bemærk det frembrusende tog. Set mod nord, 1944 Glostrup Jernbanehotel, Stationsvej 8, i nærbillede. Set mod nordvest. Bemærk de mange biler, der besøger stedet. Hotellet er forlængst revet ned, januar

16 Glostrup Brugsforening startede sin virksomhed i 1908 her på Stationsvej 25. På grund af pladsmangel flyttede man i 1940 op på Hovedvejen 85, ca Her mødes to veje: til venstre Pelsmagasinet i Brugsens tidligere bygning, til højre Stjernens Depot i Kildevej 1. Set mod sydøst. Husene er nu borte, 28. juni

17 Stationsvej 14: den velkendte KFUM-bygning med de savtakkede gavle var opført i 1925 og nød ry som en af byens smukkeste bygninger. Den er nu borte, ca Der skulle ryddes mange huse for at skaffe plads til det kommende Glostrupcenter. Forrest er det sket, og snart forsvandt også Vejlehus her, 10. august

18 Gaver til arkivet Ib Sandahl: Samlermærker fra virksomhederne, Glostrup Cykelimport, Premier Is, Thims Boghandel og Paul Bergsøe & Søn, ca Birgit Mortensen: Beboerfest i Vestergårdsvej 61. Ugebladsartikel med fotos, Jens Ove Jensen: Hvissinge Mejeri, nedrivning og opførelse af nye boliger (Mejerihusene), fotos. Lars Ammitzbøll: Frederik Ammitzbøll (fængselsinspektør i Vridsløselille). Artikel i Albertslund-posten, skrevet af giver, Lise Krøner: Fire Glostrup-platter med forskellige motiver, udført af Poul Brinkhard,

19 Rudy Dorfer: To klassebilleder fra Glostrup Kommuneskole (klasselærer: Alice Ludvigsen), 1946 og Tømrermester Alfred Nielsen og hustru Anna Nielsen (Vestervej) fejres, ca fotos. Kildevej 3 nedrives, marts Foto. Restaurant Siesta efter branden 11. januar fotos. Nyvej 13, 28. oktober Foto. Vestervangavisen : 3 numre. Danmarks Besættelse: plakater, udg. af Frihedsmuseet, Siesta (restaurant og forsamlingshus) brændte den 11. januar Fotos optaget 6 dage efter branden 19

20 Skoleklasse fra Glostrup Kommuneskole. Bagest lærer Alice Ludvigsen, ca Birgit Mortensen: Skoleblade fra Vestervangskolen: Nåleøjet, Nimbusrøret og Venus, årgangene (ukomplet) Vestervangskolen (skolefotos) Glostrup Bibliotek: Hvem er hvem? Bestyrelse og aktive i biografforeningen. Udg. af biografforeningen Sofarækken, Jytte Wello: Fest på Siesta, 1940 erne. Foto. Glostrup Sogneråd Foto. Bartho Foto: Kuvert med tiltryk, ca Dias fra Glostrup, div. år. Jens Erik Langkow: Glostrup Kirke ansøger om penge til vedligeholdelse. Fotokopi, Originaltekst og oversættelse til nutidsdansk. Tom Jeppesen: Vinkelvej 12, festklædt gruppe i pensionatet, ca Foto. Jan Rasmussen: Glostrup Søndagsblad nr. 8, 1932: På forsiden Glostrup Kirke udført i xylografi. Jette Jørgensen: Premier Is, avisartikel i Berlingske Tidende, 27. juli

21 Leif Olsen: Glostrup Sogn (matrikelkort), forfattet og udgivet af Severin Storm ( ), ca Forokopi Ove B. Poulsen: Glostrup Kommuneskole: 5-års fest for tidligere elever hos lærer Jens Kjær-K. Jensen: indbydelse forfattet af Ejvind Tofte m.fl. i et tillempet Christian den 4. sprog, Glostrup Kommunes Økonomiforvaltning: Hvissinge Øst. Foto i kommunens Beretning og Regnskab for Egon Funch: Glostrup Kommunes pensionistudflugt Lejlighedssang forfattet af giver. Glostrup Bibliotek: Analyserapport for Rengøringsfunktionen ved biblioteket (8 sider), På Hovedet i Bassinet: omkring Erik Hagens Udsmykning af Svømmehallen i Glostrup Fritidscenter (folder), Projekt Frølageret, ved foreningen Bevar Pakhuset (25 sider), Glostrup - en By i Forandring, udg. af Socialdemokratiet i Glostrup, Henning Sørensen: Albertslund i tusind år (bog), Albertslund, Grethe Hovgaard: Familien Gunst, særlig Eyvind Gunst som barn, ca originalfotos indsat i fotoalbum. 21

22 På rejse i tidsmaskinen Før Østbroen blev opført (1918) var der en såkaldt bevogtet jernbaneoverskæring mellem Stationsvej og Kærmindevej. Vejen var en del af den gamle forbindelse mellem Glostrup og Brøndbyvester og af stor lokal betydning. Militæret ønskede i første omgang ikke broen åbnet, da man var bange for, at en fjende ville kunne anvende den til at beskyde Vestvolden. Nogen tid efter 1. verdenskrigs afslutning blev den dog åbnet for trafik, og den gamle overskæring blev derefter sløjfet. På billederne kan man følge udviklingen gennem ca. 100 år, fra bommenes tid til vor tids store ændringer på stedet. Den gamle overskæring var velbevogtet. Yderst til venstre ses Axelhus (Kærmindevej 1), til højre Stendis Købmandshandel (Kærmindevej 2). Set mod syd,

23 Den gamle overgang er sløjfet. Købmand Chr. Jensen har butik i Kærmindevej 1. Samtlige huse står endnu. Bemærk Gerdasvej-skiltet til højre, 12. september 1943 Der er sket store ændringer i området. En række bygninger er revet ned. Kærmindevej nr. 5 og 7 står dog stadig, og området er blevet mere grønt, 26. maj

24 24

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 40 2006 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 samt efter aftale Telefon: 4343 5838

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 34 2004 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 samt efter aftale Telefon: 4343 5838

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 41 2006 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 samt efter aftale Telefon: 4343 5838

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 45 2007 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 (samt efter aftale) Telefon: 4343 5838

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 26 2002 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag og torsdag kl. 13-17 samt efter aftale Nye åbningstider gældende

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 46 2007 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 samt efter aftale Telefon: 4343 5838

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 33 2004 Lokalhistorisk Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 samt efter aftale Telefon: 4343 5838 Fax: 4343

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 43 2007 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 samt efter aftale Telefon: 4343 5838

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 30 2003 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 samt efter aftale Telefon: 4343 5838

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 53 2009 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 (samt efter aftale) Telefon: 4343 5838

Læs mere

Årsberetninger fra Køge Arkiverne 2009

Årsberetninger fra Køge Arkiverne 2009 Årsberetninger fra Køge Arkiverne 2009 Køge Byhistoriske Arkiv Magasinforhold Da Køge Byhistoriske Arkiv i 2007 flyttede til nye lokaler i Vestergade 26, var det ikke muligt at flytte magasinerne med til

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Indhold Nyt fra formanden af Ole Asbjørn Petersen Side 3 Kastanienborg/Lysholm set indefra af Bent Birkegaard Side 4 Da Avedøre blev sammenlagt med Hvidovre af Lisbeth Hollensen, Poul Sverrild, Ole Asbjørn

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 54 2009 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 (samt efter aftale) Telefon: 4343 5838

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 24 APRIL 2015 INDHOLD: SIDE 4: Kværndrup Fjernvarme etablerer solvarmeanlæg SIDE 6: Årets frivillig- sociale ildsjæl SIDE 8: Kværndrup på vægten SIDE 9: 3E-Butikken skaber energi OBS Kirkeblad og Program

Læs mere

Hedensteds historiske udvikling

Hedensteds historiske udvikling Hedensteds historiske udvikling med særlig vægt på den del af udviklingen, der har haft betydning for Hedensted bymidte Indhold Hedensted i 1297...2 Hedensted omkring 1800...2 Hovedvejen mellem Horsens

Læs mere

Kikkenborgen. November 2014. Medlemsblad for Dragør Lokalhistoriske Forening og nyt fra Dragør Lokalarkiv

Kikkenborgen. November 2014. Medlemsblad for Dragør Lokalhistoriske Forening og nyt fra Dragør Lokalarkiv Kikkenborgen November 2014 Medlemsblad for Dragør Lokalhistoriske Forening og nyt fra Dragør Lokalarkiv DLF s logo er tegnet af Niels Febber Andersen. Lokalarkivets kikkenborg er fotograferet af Jørgen

Læs mere

I FLENSBURG'S FODSPOR En tidsrejse gennem Kastrup

I FLENSBURG'S FODSPOR En tidsrejse gennem Kastrup TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT SEPTEMBER / OKTOBER 2015 I FLENSBURG'S FODSPOR En tidsrejse gennem Kastrup NUMMER 5 / 2015 FORSIDE: Formentlig var det et fotografi, de tre herrer kiggede på.

Læs mere

DSSO udarbejdet af Gitte Christensen EUC Nord, Hjørring.

DSSO udarbejdet af Gitte Christensen EUC Nord, Hjørring. DSSO udarbejdet af Gitte Christensen EUC Nord, Hjørring. DSSO - Samtidshistorie B, Skrevet af Gitte Christensen EVC Nord, Hjørring. Indledning...... 2 Jernbanens betydning for Danmark befolkningsudvandring......

Læs mere

Vejskilt ved Strandvejen Ny bog og foredrag om vejene på Søllerødegnen Se side 8

Vejskilt ved Strandvejen Ny bog og foredrag om vejene på Søllerødegnen Se side 8 ISSN 1601-0728 Side 2-3 Byvandring, Nærum Side 3 Aktivitetskalender Side 4-5 Hørsholm Slotshave Side 6 Åben Boplads Side 7 Cykling og Rundvisning Side 8 Vejnavne Side 9 Historien under København Side 10

Læs mere

Nr. 3588 September-Oktober 2008 123. årgang

Nr. 3588 September-Oktober 2008 123. årgang Nr. 3588 September-Oktober 2008 123. årgang 89 90 Sneglerup Møllevej 6-10 B 4571 Grevinge TLF. 59 31 55 81 Fax 59 31 54 81 Mobil 21 60 66 51 www.moellebygger.dk Møllen er medlemsblad for Dansk Møllerforening

Læs mere

MAJ 2012 HOLMSLAND SOGNEBLAD 14. ÅRGANG NR. 2

MAJ 2012 HOLMSLAND SOGNEBLAD 14. ÅRGANG NR. 2 MAJ 2012 HOLMSLAND SOGNEBLAD 14. ÅRGANG NR. 2 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 14. ÅRGANG NR. 2 MAJ 2012 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmslandsogneforening.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej 21,

Læs mere

Hald Vind. Feernes hjem. Se side 10-11.

Hald Vind. Feernes hjem. Se side 10-11. Hald Vind Feernes hjem. Se side 10-11. NR. 2 33. ÅRGANG APRIL 2015 Hald Vind Det selvejende lokalblad Hald Vind udgives af den til enhver tid siddende redaktion, der supplerer sig selv. Redaktionsmedlemmerne

Læs mere

16. årgang Nr. 2 juni 2012

16. årgang Nr. 2 juni 2012 16. årgang Nr. 2 juni 2012 Konfirmanderne 2012 2 Stokkemarke Friskole Nyt fra Stokkemarke Friskole Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Østofte Rersnæs Nørreballe

Læs mere

H L A H. Indhold. Forstadsmuseet / Hvidovre Lokalhistoriske Selskab 32. årgang - Nr. 4-2014

H L A H. Indhold. Forstadsmuseet / Hvidovre Lokalhistoriske Selskab 32. årgang - Nr. 4-2014 Indhold Nyt fra formanden af Ole Asbjørn Petersen Side 3 Yderst i Hvidovre-på grænsen til Brøndby af Jens Fr. Jørgensen Side 4 Abe Erik fortæller af Jens Fr. Jørgensen Side 6 Soldaterforeningens svanesang

Læs mere

ASRA NYT. Arbejderhistorisk Støttekreds i det gamle Ringkøbing amt. 25. Årgang nr. 2 2008

ASRA NYT. Arbejderhistorisk Støttekreds i det gamle Ringkøbing amt. 25. Årgang nr. 2 2008 ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds i det gamle Ringkøbing amt 25. Årgang nr. 2 2008 Ved genralforsamlingen takker kasserer Jørn Jensen - Bent Søndergaard for mange års formandskab i ASRA ASRA skifter

Læs mere

Lokal- og slægtshistorisk forening for. Brande. og omegn. Medlemsorientering 2009

Lokal- og slægtshistorisk forening for. Brande. og omegn. Medlemsorientering 2009 Lokal- og slægtshistorisk forening for Brande og omegn Medlemsorientering 2009 Fire lærere og en snemand ved Brande Skole 1910 Fra venstre ses Frk. Ane Simonsen, Fru Grønbech, Peter Grønbech og Johannes

Læs mere

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet SEPTEMBER 2011 1

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet SEPTEMBER 2011 1 MÅRSLET-bladet SEPTEMBER 2011 1 September 2011 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet SEPTEMBER 2011 E-mail Mårslet-bladet

Læs mere

Færdsel. landskendt under navnet»vestervig Marked«.

Færdsel. landskendt under navnet»vestervig Marked«. E. BODDUM Rønheden Følgende artikel handler om forfatterens barndomsland, Rønheden. Men det er ikke en traditionel barndomserindring. Den beretter om, hvordan udviklingen gennem beplantning, bebyggelse

Læs mere

Medlemsblad for Sofarækken

Medlemsblad for Sofarækken Film i Glostrup Bio Medlemsblad for Sofarækken Nr. 64 - december 2013 Lars Brygmann Lars Brygmann Glostrupdreng med stor karriere Se de sidste års medlemsblade på www.glostrupbio.dk/sofa Film i Glostrup

Læs mere

Beldringe - Bårse - Køng - Lundby - Svinø - Sværdborg - Udby. Mette bygger store huse - i miniature

Beldringe - Bårse - Køng - Lundby - Svinø - Sværdborg - Udby. Mette bygger store huse - i miniature 3. årgang Nr. 27 - Juni-Juli 2006 4750 Avisen Beldringe - Bårse - Køng - Lundby - Svinø - Sværdborg - Udby Bor Danmarks klogeste barn Sikke en fest! 700 festglade mennesker gjorde Svend Gønges Venners

Læs mere