FRD OG MÅGEN. står man med nogle store følelser når noget lykkes især når man virkelig har satset.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRD OG MÅGEN. står man med nogle store følelser når noget lykkes især når man virkelig har satset."

Transkript

1 LEDER FORMANDEN HAR ORDET FRD OG MÅGEN AF CHARLOTTE GRAUNGAARD, FORMAND Jonathan Livingston Havmåge er fortællingen om en havmåge, der afviger fra sin flok. Jonathan kan ikke indordne sig flokkens normer og lade sig nøje med at søge efter føde, spise og ellers følge flokkens døgnrytme. Han elsker at flyve og bruger al sin tid på dette, og for hver dag der går, bliver han hurtigere og dygtigere til at flyve og manøvrere rundt i luften. For sagen er den, at når Jonathan flyver, glemmer han alt om tid og sted, han lever i nuet, og han er uafhængig og fri. Jonathan bliver udvist fra flokken og dømt til at leve resten af sit liv alene. Dette bekymrer ham dog ikke, for i stedet for at være en del af frygten, kedsomheden og vreden, der prægede mågeflokkens liv, kan han i stedet flyve og dygtiggøre sig hver eneste dag. En dag møder Jonathan to andre måger, strålende og smukke, milde og venlige, samt ikke mindst meget, meget dygtige til at flyve. De siger, de er kommet for at tage ham hjem, og Jonathan tror straks, at han nu er på vej i himlen. Det varer lidt før det går op for havmågen at han IKKE er i himlen. Derimod tager de to havmåger Jonathan med til en anden flok, hvor alle har det til fælles, at de som Jonathan elsker at flyve og stræber efter at blive helt frie. Lidt pompøs i sin sammenligning indrømmet men engang imellem står man med nogle store følelser når noget lykkes især når man virkelig har satset. Sådan havde jeg det efter kongressens afvikling den 1. oktober. Hovedbestyrelsen havde valgt, at gøre op med den klassiske kongres, hvor den gode debat oftest bliver kvalt i paragraffer, strukturer, vedtægter og forretningsordener og hvor vi oftest har set de samme få personer gå den lange vej op gennem salen for at indtage talerstolen. Det er sjældent hvis overhovedet - blevet til dialog. Og det er jo i virkeligheden det, vi hele tiden skal forsøge at opnå til hverdag og fest og dermed selvfølgelig også på kongresserne, at være i dialog med medlemmerne hvordan skal vi ellers vide, hvilken vej, I vil, at vi skal gå. Det er jeres meninger og holdninger, der er vores inspiration og mandat. Og jeg skal love for at vi fik inspiration, signaler og dialog, både mellem kongressen og det centrale niveau, men i særdeleshed også mellem kongressens deltagere. Men det kan I læse meget mere om andet steds i bladet. Jeg var dybt imponeret over kongressens måde at gå ind i den nye form på. Åbenheden var stor og der blev spillet med hele vejen igennem. Og vigtigst af alt, så lykkedes det, at få kongressen til at være andet og mere end et skin-demokrati. Så er en formand nærmest lykkelig. Kongressen beviste, at vi er en organisation, der besidder en forandringsvillighed uden frygt. Det er stort og lover godt for fremtiden. Vi kan både være med og vi kan sandelig også gå foran. Og det er blevet bemærket. Jonathan Livingston Havmåge gjorde det han brød ud af konformiteten, fik succes og nåede et højere niveau. FRD (det kommende Radiograf Rådet) gjorde det også den 1. oktober Stor tak for det og dyb respekt. Charlotte Graungaard Formand, FRD OKTOBER 2011 RADIOGRAFEN 3

2 KONGRES I forandringens TEGN DET BLEV PÅ ALLE MÅDER HISTORISK, DA DER BLEV AFHOLDT KONGRES I ÅRHUS DEN 1. OKTOBER. DET SKETE PÅ DEN SMUKKESTE OKTOBERDAG NOGENSINDE REGISTRERET, AFVIKLIN- GEN SKETE UDEN TALERSTOL OG SÅ FIK FORENINGEN EN NY IDENTITET. AF MICHAEL DREYER Den nye identitet var klimaks på en lang dag, hvor ingen delegerede kunne lade sin mening være usagt. Formen var ikke som vi er vant til, hvilket kan læses andetsteds, og det smittede allerede af efter formandens beretning, hvor der blev tid til selvrefleksion, drøftelse i tremandsgrupper og egentlige oplæg. Det blev under den efterfølgende debat nævnt, at det er rigtig godt, at vi får gang i kursusvirksomheden i foreningen. Det er der behov for, og medlemmerne ser med glæde frem til, at det bliver sat i gang. Der var også ros til hjemmesiden, hvor det er blevet enkelt at søge de informationer, man har brug for. Masser af ros I det hele taget var der megen ros til beretningen og det arbejde, der er blevet gjort i kongresperioden. Der var ros til formandskabet for at være ude på besøg på afdelingerne og den direkte VOXPOP LARS OHLHUES, REGION HOVEDSTADEN Bortset fra navneskiftet, var den rigtig god. Det nye virkede godt, og jeg har anbefalet mine kolleger at deltage næste gang også selvom man ikke er delegeret. Bop-bop, jeg er ikke så meget til sådant noget, men mange synes vist, at det er vældigt morsomt, så jeg vil ikke lægge mig i vejen. Bedre end tidligere. Det, at man kan tale fra sin plads, gør, at det ikke bliver så formelt, og der kommer formodentlig flere indslag. DENNIS ANDERSEN, REGION SYD Afviklingen var afvekslende, iderig og fornyende. Dette gjorde at dagen gik hurtigt og tiden fløj af sted. Sjove og lærerige. Tror jeg vil kopiere konceptet (hvis man må?) God debat. Det var nemmere at få ordet og blive hørt 10 RADIOGRAFEN OKTOBER 2011

3 KONGRES POLITISK dialog med medlemmerne, som det giver, og der var ros til den måde, der i kongresperioden er blevet dannet netværk med andre organisationer og samarbejdsparter på. Hvid Zone blev også nævnt, og når vi er ved de studerende, så syntes RSD s repræsentanter selv, at de studerende har fået mere gennemslagskraft og at RSD er blevet en velfungerende organisation. Det blev rost, at der er sket en medlemsfremgang på trods af de hårde tider og de tendenser vi ser hos andre fagforeninger. Dette var ifølge en delegeret fordi, radiograferne er blevet mere Det er jo fantastisk, at kongressen synes at vi gør det godt og melder det ud i så rigt mål. bevidste om deres fagforening. Den tidligere næstformand Johnny Jensen ville gerne rose, at en af hans kæpheste var blevet efterstræbt, nemlig forfølgelsen af brud på røntgenregulativet, nationalt og internationalt. Han opfordrede til, at vi fortsat holder SIS ved ilden og ikke giver op overfor sløseri og det Johnny kalder at svine med strålerne. Der var også god ros til ledelsesarbejdet fra en mellemleder, ligesom en tillidsrepræsentant glædede sig over at TR netværket er blevet styrket til gavn for alle kolleger. Det er jo fantastisk, at kongressen synes at vi gør det godt og melder det ud i så rigt mål, som det var tilfældet på kongressen. Det er det, vi er her for og det er det vi brænder for. Det beviser, at vi har den rette kurs og kongressens udmeldinger animerer os til at fortsætte arbejdet og giver os viljen til at frembringe vort yderste, udtaler Charlotte Graungaard. Tilfredse medlemmer er toppen, og vi vil gerne have ros på næste kongres. Nogle delegerede mente endelig, at der skulle arbejdes videre med forfølgelse af overenskomstbrud, og at der skal fokuseres på, at der vælges en radiograf som AMiR ude på afdelingerne. Charlotte Graungaard samlede op efter de 14 positive indlæg til beretningen, og satte derefter beretningen til afstemning. Beretningen blev enstemmigt godkendt. Efter beretningen blev de delegerede bedt om at give et bud på de vigtigste opgaver de næste 5 år. Overskud Gennemgangen af regnskabet blev kort. Det er en procedure vi påbegyndte ved sidste kongres, og det var der ikke nogen indsigelser imod i Det skulle da lige være at der nu ikke længere var tid til at læse op på de andre punkter under gennem- gangen af regnskabet! Charlotte Graungaard indledte punktet om regnskab for 2008 med den generelle betragtning, at alle tre regnskaber viser overskud, og vigtigheden af at understrege, at overskuddene ikke skyldes en nedgang i aktiviteterne, tværtimod har der været aktivitetsfremgang alle tre år. Hun nævnte Hvid Zone, ekstra fokus på de studerende og opprioritering af kommunikationen, særligt under OK 11. Overskuddene er fremkommet ved medlemsfremgang og så det faktum at vi konstant trimmer vores organisation Overskuddene er fremkommet ved medlemsfremgang og så det faktum at vi konstant trimmer vores organisation, så vi effektivt udnytter vores resurser. Der var spørgsmål til de tre overskud, om hvorvidt vi sparer sammen til noget? Charlotte Graungaard forelagde, at der ikke er konkrete tiltag i støbeskeen, men at vi skal have et råderum til nye aktiviteter. Der var også et spørgsmål om, hvorvidt vores strejkekontingent havde fyldt kassen op igen. Det blev svaret at strejken var finansieret gennem vores aftale med DSR, og i henhold til den økonomiaftale gik strejkekontingentet derfor tilbage til DSR s konfliktkasse. Forskning Radiografernes forskningsfond blev en realitet efter en god debat, hvor der blev åbnet med en videofremvisning, hvor der var MARIA TEILMANN, REGION HOVEDSTADEN Mit overordnede indtryk var godt. Alle de delegerede virkede engagerede i Radiograf Rådet. Folk kom godt ud af det med hinanden og talte pænt til hinanden på trods af meningsuoverensstemmelser. Hvordan oplevede du stemningen? Glad, engageret, folk interesserede sig for hinanden. JOHAN KENSLER, REGION NORD Hvordan oplevede du stemningen? Det var tydeligt, at de fremmødte var engagerede og klar til en dag med masser af meningsudvekslinger. Virkelig veltilrettelagt! Det nye format med mini-diskussionsgrupper, dernæst plenum-indlæg og slutteligt beslutning/afstemning gav god mulighed for at vende de mange meninger. Debatten virkede fri og lettilgængelig.jeg tror, der kom mange flere korte indlæg og dermed meninger frem, end hvis en mere traditionel form havde været anvendt. OKTOBER 2011 RADIOGRAFEN 11

4 videooplæg fra Grethe Christensen, Dansk Sygepleje Råd, Lotte Gaardbo, Danske Bioanalytikere og Johnny Kuhr fra Danske Fysioterapeuter. Efter videoindslagene var der en god debat og spørgsmål til fonden. Der var holdninger til økonomien, og mulighed for både udvidelse af fonden alt efter et eventuelt overskud og en flytning af midlerne mellem kongresperioderne. Der blev også spurgt til de skattemæssige forhold, og det blev svaret, at der vil skulle afholdes skat af et personligt honorar. Direkte adspurgt blev det sagt, at vores bidrag ikke batter særligt meget økonomisk, men giver et rygstød til forskeren. Hvad vi får ud af det er konkret to artikler, men også god omtale. En studerende undrede sig over at vi ikke allerede havde en forskningsfond og anbefalede i den anledning at oprette fonden. Der var enkelte holdninger til, at de ikke rigtigt batter noget, og dermed forsvinder grunden til overhovedet at have en forskningsfond. En enkelt pointerede endvidere, at det er væsentligt at der sidder en radiograf i rådet, og at det overtrumfer en ph.d. med anden uddannelsesmæssig baggrund. Sidstnævnte løsning er den, der i forslaget er lagt op til, hvis ikke det lykkes at fremskaffe en ph.d. med radiografbaggrund i første omgang. Kongressen vedtog stiftelsen af en forskningsfond med 48 stemmer for, 2 stemte imod og 1 stemte hverken for eller imod. I samme boldgade skal det lige nævnes at Nålefonden blev til Uddannelsesfonden og Studiefonden blev lovfæstet. Radiograf Rådet Inden det store punkt var der traditionen tro nogle lovændringer, der skulle vedtages. Der var både konsekvenser af nutidens praksis og øvrige tilrettelser. Ændringen af magtdelingen i RSD afstedkom mest debat, men alle lovændringerne blev enstemmigt vedtaget. Så manglede kun den sidste lovændring: 1: Navn. Der var lagt op til en god og spændende debat, hvor mange synspunkter blev ytret. Charlotte lagde for med at give baggrunden for at punktet blev taget op. På sidste kongres var vi blevet bedt om, at søge at en navneændring blev sammenhængende og professionelt gennemarbejdet, hvilket var blevet lovet. Det løfte skulle nu indfries, og der blev fremlagt to valgmuligheder: Danske Radiografer og Radiograf Rådet. Begge navne med nye tilhørende logoer. Dorthe Petersen og Thea Lund Knudsen fra Bindslev A/S knyttede kommentarer til de to profiler. Dorthe Petersen gav baggrundsoplysninger til arbejdet med en ny identitet og Thea Lund Knudsen uddybede. Derefter beskrev dirigent, Torben Lennike Petersen proceduren. Først blev der stemt om, hvorvidt vi på kongressen skulle fortsætte proceduren, hvilket der kun var 8 stemmer imod, og dernæst om hvilket af de to navne, der skulle udfordre det nuværende. Det blev således vedtaget at Danske radiografer fik 19 stemmer og Radiograf Rådet 28 stemmer. Til slut skulle der så stemmes om lovændringen, der skulle vedtages med 2/3 flertal. Der var en livlig debat, hvor der i starten var mange, der var skeptiske. Men efterhånden som debatten gik, kom der flere og flere ytringer om, at der var brug for noget nyt. Og Charlotte sluttede af med, at spørge forsamlingen: Hvis det gamle var nyt, ville I så stemme for det? Dirigenten kundgjorde at der var 50 delegerede til stede, hvorfor det var nødvendigt med 34 stemmer for at forslaget kunne vedtages. Da hænderne kom i vejret, gik han rundt og talte hver enkelt, og til sidst nåede han 34, 35 og 36. Visse steder hørtes et JA! Foreningen har pr. 1. januar 2012 fået navnet Radiograf Rådet. Evalueringen Skønt det mest følelsesladede punkt siden kampvalget i 99 var færdigt, så var kongressen endnu ikke slut. Der skulle vælges formand og næstformand. Der var én opstillet til hver post, så der var dog mere tale om en kåring. For god ordens skyld skal nævnes at formand blev Charlotte Graungaard og næstformand Christian Gøttsch Hansen. Det havde været en anderledes kongres, hvor der oveni det hele havde været en gæstetaler, Michael Ward, ISRRT s præsident fra USA og et oplæg af Allan René Olesen, der sædvanligvis og også denne dag gav anledning til både grin og eftertanke. De delegerede evaluerede kongressen på udsagn, og det blev Michael Wards nærværende og passionerede oplæg om radiografien i et internationalt perspektiv samt den danske radiografs rolle i dette, der blev evalueret som det bedste indslag på dagen. Det viser at den danske radiograf er internationalt orienteret, og at satsningen på at åbne radiograferne i Danmarks øjne overfor det internationale arbejde har været rigtig. Det er jo blandt andet derfor at vi har udloddet fire deltagelser i Verdenskongressen i anledning af jubilæet. To af vinderne var på kongressen. Formen uden talerstol var også en succes. Den bliver nok gentaget til næste kongres, der er ingen grund til andet. 12 RADIOGRAFEN OKTOBER 2011

5 Værsgo. FRD har sørget for, at du kan tjene penge på din lønkonto Som du måske ved, så har FRD en aftale med Lån & Spar. Aftalen betyder, at du som medlem kan få Danmarks suverænt højeste rente på din lønkonto. Med LSBprivat Løn får du hele 5% på de første kr. på kontoen og 0,25% på resten. Det betyder, at du får mere ud af dine penge hver eneste dag. Også, når du ikke bruger dem. Det er nemt at få mere at vide Du får ikke bare mere på lønkontoen hos Lån & Spar. Du får en bundsolid bank, som holder hvad den lover og som har fokus på dig og de ting, som du synes er vigtige. Hvis du vil vide mere om, hvad 5% kan betyde for din økonomi, så tag en snak med en af vores rådgivere, som hurtigt kan fortælle dig om og hvorfor, det kan betale sig for dig at skifte bank. Ring: Ring til os på Online: Gå på radiografbank.dk og vælg book møde. Så kontakter vi dig, så du kan få mere at vide om, hvad det betyder at få Danmarks højeste rente på din lønkonto. SÅDAN FÅR DU 5% PÅ DIN LØNKONTO For at få den høje rente skal du være medlem af FRD og du skal samle hele din privatøkonomi hos Lån & Spar. LSBprivat Løn får du på baggrund af en almindelig kreditvurdering. Rentesatserne er variable og gældende pr. 15. august Hvis du allerede er kunde hos Lån & Spar, så kontakt din rådgiver og hør, hvordan du får 5% i rente på din lønkonto.

6 SKAL VI FØRE EN monolog SAMMEN? I FRD HAR MAN TURDET SPØRGE SIG SELV, OM DET ER DIALOG ELLER MONOLOG MAN ØNSKER MED MEDLEMMERNE. SVARET ER KLART DIALOG OG DERFOR HAVDE HOVEDBESTYRELSEN RYSTET POSEN OG OPFUNDET EN HELT NY OG INDDRAGENDE FREMGANGSMÅDE FOR KONGRESSEN. AF TROELS JEPPESEN Demokrati er danskernes hjerteblod. Vi bryster os af det stærke foreningsliv og de fleste af os, er også medlem af et af disse små demokratier. Alligevel føler de fleste sig sat uden for indflydelse, når politikerne træffer beslutninger på fællesskabets vegne. Vi hører deres monologer om planer, visioner og ideer men hører de nogen sinde os? Det naturlige forum for demokratiet, og hvad der burde være politikernes idekatalog, er kongresser og generelforsamlinger. Alligevel ender den gængse praksis omkring talerstole og begæring af ordet ofte med, at det kun er få udvalgte, der taler hver deres sag, og at ingen reelt lytter til hinanden. Det store,tavse flertal forbliver tavse og ingen bliver klogere på, hvad der egentligt er fællesskabets ønsker. Om det er en statsminister, formanden for boligforeningen eller i idrætsforeningen er egentlig ligegyldigt.fælles for alle politikere er, at langt de fleste faktisk gerne vil høre, hvad medlemmerne har på hjertet. Men på den klassiske kongres eller generelforsamling bliver den gode debat ofte kvalt i paragraffer, strukturer, vedtægter og forretningsorden. Sådan ønsker vi ikke det skal være i FRD. Vi har brug for at indgå i dialog med medlemmerne. For det er deres meninger og holdninger, som bliver vores inspiration og mandat. Derfor valgte vi at tage opgøret med de traditioner og procedurer, som dikterede en kongres uden dialog, refleksion og indsigt, siger Charlotte Graungaard, formand for FRD og fortsætter: Vi har spurgt os selv, om vores kongresform gav os den dialog, vi ønskede. Det tog os ikke mange sekunder at komme frem til, at det gjorde den ikke. Derefter var der ikke andet at gøre end at opfinde en ny form. Det har været en udfordring at genopfinde en så indgroet og traditionsbunden del af vores demokrati. Der er mange uskrevne regler og procedurer, som vi har været nødt til at gøre op med. Men vi har været stålsatte omkring at finde frem til en ny form, der fordrer dialog og inddragelse. Det er nu lykkedes, oven i købet i en form der rækker ud over vores lille fagforenings store visioner. Måger, gårdsplads og fysisk landkort Det første som mødte de delegerede var mågerne. Rygtet om at der på kongressen ville være måger, var allerede sluppet ud noget tid inden. Og blandt de delegerede havde der været en del spekulationer om, hvad der dog kunne menes med måger? Men efter lidt indledende uro og undren valgte alle de delegerede at indgå som en aktiv del af den nye kongresform. 14 RADIOGRAFEN OKTOBER 2011

7 KONGRES VOXPOP PETER BUTTY, REGION SJÆLLAND Har du tidligere deltaget på en af FRD s kongresser eller generelforsamlinger?? Jeg har deltaget ved kongressen flere gange, nyeste gang jeg deltog, var for ca. 10 år siden. Havde du gjort dig nogen forestilling om, hvordan denne kongres ville være anderledes? Jeg havde en forventning om at den var blevet moderniseret, dels pga. de år der er gået siden jeg deltog sidst og dels pga. den nye struktur i FRD. Den nye formand, som har været meget synlig og informativ, har bestemt ligeledes været med til at højne forventningerne til denne kongres. Jeg synes, den var meget professionel uden at være kedelig. SARAH NØRRIS, REGION SYD NY FORM Havde du gjort dig nogen forestilling om, hvordan denne kongres ville være anderledes? Jeg havde på forhånd læst kongresmaterialet, men forstod ikke hvad "måger" betød. Jeg havde dog godt gættet at det var noget med en eller anden slags gruppearbejde. Det gav dog hurtigt mening da jeg så hvordan stolene var placeret i mødelokalet. Jeg syntes at "mågerne" fungerede rigtig godt. Til forbedring kunne man måske overveje om man skal flytte lidt rundt på folk. Generelt er jeg positivt overrasket, og jeg synes vi havde en god og konstruktiv debat hvor rigtig mange kom til orde, og hvor man var meget opmærksom på hvad andre sagde, netop fordi vi sad som vi gjorde. Desuden var oplægget af Michael Ward virkelig godt og spændende. Aktiviteten, hvor vi skulle dele os i grupper efter henholdsvis region, alder og frakturtyper, var et glimrende forsøg på at ryste folk lidt sammen. Debatten var god. Der var flere end jeg tidligere har oplevet, der fik sagt noget. Vores afstemninger har jeg ikke en finger at sætte på. LISBETH ROED, REGION MIDT Havde du gjort dig nogen forestilling om, hvordan denne kongres ville være anderledes? Jeg tænkte, at det blev en lang dag med de forskellige indlæg som ikke var direkte kongresrelaterede, og jeg var lidt bekymret over om de nu også ville give mening i kongressammenhængen De var sjove og en god måde at møde og lære hinanden at kende på Hvordan oplevede du stemningen? God stemning. Folk var glade og indstillet på at få en god dag. Ros til Nordjylland for at tage en overnatning samlet, det skal da vist overvejes i vores egen region næste gang vi skal "langt hjemmefra" til kongres. Jeg synes debatten var fin og relevant. Måge-diskussioner fik nok filtreret en del fra og det der kom frem i plenum, var yderst relevant. Jeg tror godt at vi kunne have droppet "tænke-selv" perioderne, for det havde de fleste nok gjort hjemmefra. Hvordan oplevede du stemningen? Jeg synes at stemningen var rigtig god. Det er altid hyggeligt at mødes med kollegaer som man ikke ser så tit. Det er mit indtryk at der var mange der kom til orde på grund af måden vi sad på. Netop fordi det var nemt at engagere sig i debatten. OLGA VENDELBO, REGION SYD Havde du gjort dig nogen forestilling om, hvordan denne kongres ville være anderledes? Nej. Jeg havde ikke tænkt nærmere over det. Formen var ikke væsentlig for mig. Frisk pust at der var indlæg udefra til at bryde. Mange kom til orde der var en god stemning. Men hrdt for ryggen at sidde uden mulighed for aflastning. Det havde været godt med et bord at læne sig på en gang imellem. OK. Sikkert nødvendigt for at fjerne hæmninger. Fint at de ikke var grænseoverskridende. Dog ikke nogen god ide at synge "Når jeg ser et rødt flag..." i en "upolitisk" fagforening. Debatten var åben, og det er min opfattelse at der ikke var mange der holdt sig tilbage. Demokratiet var vel også ok, men lidt surt at tingene var koblet sammen i navneafstemningen, så vi var nød til at få et fimset navn for at få et rimeligt logo. OKTOBER 2011 RADIOGRAFEN 15

8 NY PROFIL KONGRESSEN HAR BESLUTTET, AT FORENINGEN MED VIRKNING FRA ÅRSSKIFTET, ÆNDRER NAVN TIL RADIOGRAF RÅDET. NAVNESKIFTET ER ET LED I MODERNISERINGEN AF FORENINGENS PROFIL, SÅ DEN AFSPEJLER EN MODERNE FAGFORENING MED STÆRKE HOLDNINGER, MENINGER OG VISIONER. AF TROELS JEPPESEN I 2008 besluttede kongressen at få et professionelt kommunikationsbureau til at undersøge behovet for, og mulighederne i, et navneskifte. I den mellemliggende periode har kommunikationsbureauet Bindslev A/S arbejdet med at udvikle en ny profil, der kan opfylde de behov foreningen står med. På den netop overståede kongres, lørdag den 1. oktober 2011, slog de delegerede fast, at foreningen har brug for en ny profil, der både er tidssvarende og tilsvarende den moderne organisation som medlemmer og samarbejdsparter kender fra deres daglige virke. Foreningens profil skal signalerer, at vi er proaktive, strategiske og fremadrettede i forhold til fagets og professionens udvikling. Den skal signalerer troværdig, så vi i højere grad kan være med til at sætte den sundhedspolitiske dagsorden. Og med 72 % flertal besluttede kongressen, at Radiograf Rådet er navnet, der fremover skal præsentere foreningen. Den nye profil demonstrerer stolthed, faglighed og de værdier som medlemmer og samarbejdsparter kendetegner os for. Den afspejler ikke kun hvem vi er men i særdeleshed også, hvad vi gerne vil være. Igennem fyrretyve år har FRD formået kontinuerligt at udvikle og tilpasse sig i takt med medlemmernes behov. Foreningen er i dag en moderne professionel fagforening med stærke holdninger, meninger og visioner. Og kongressens beslutning om at foretage et navneskifte, viser med al tydelighed, at foreningen stadig har viljen til, uden frygt, at tilpasse og udvikle sig, så den også i fremtiden kan honorere medlemmernes behov udtaler Charlotte Graungaard, formand for FRD. HVAD SIGNALERER DET NYE NAVN OG LOGO? Inden afstemningen om navneskiftet, havde Bindslev A/S fortalt om arbejdet med udviklingen af nyt navn og logo til foreningen. Her fortalte de om, hvordan netop Radiograf Rådet både nyder troværdighed og gennemslagskraft. BINDSLEV FORKLAREDE RÅD ER ET STÆRKT BRAND i Danmark og bliver oftest knyttet tæt sammen med ord som troværdighed, seriøsitet og kompetence og afspejler hvad I gerne vil være. Et råd er noget man opsøger for at få viden og råd om en konkret problemstilling. Det er et udadvendt brand. Det signalerer, at I er seriøse og besidder en faglig ekspertise på jeres felt. LOGOET, MED DE TO R ER, er iøjefaldende og let genkendeligt. Det fremadrettede R bringer dynamik og fremdrift Radiograf Rådet arbejder fremadrettet med at nå sine mål. Samtidig løsner de bløde buer op for, hvad der kunne have været, et ellers koldt udtryk. DE GRÅ NUANCER er både tidløse og klassiske. De understreger foreningens seriøsitet og er sammen med navnet, med til at give foreningen en fremtidssikret profil. Den 1. januar 2012, skifter FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK navn til RADIOGRAF RÅDET. 16 RADIOGRAFEN OKTOBER 2011

9 KONGRES POLITISK FONDE TIL UDDANNELSE PÅ KONGRES- SEN BLEV DE TRE FONDE, STUDIEFON- DEN, UDDANNELSESFONDEN OG FORSKNINGSFONDEN LOVFÆ- STET. FOR DEN SIDSTES VED- KOMMENDE VAR DER TALE OM ET NYT TILTAG, OG BESLUTNIN- GEN SKETE IKKE UDEN BEMÆRK- NINGER FRA DE DELEGEREDE. Der har siden 2005 været en studiefond, som har uddelt kr. årligt, siden 2007 fordelt på kr. den 1.4 og kr. den Denne studiefond har ikke tidligere været skrevet ind i lovene, men det er den nu. Studiefonden er populær blandt de studerende, både til mindre indenlands rejseaktivitet, større udenlandsophold og til støtte til kurser af forskellig art. Dog er det sådan at der primært gives støtte til større udlandsophold. I kan også i dette nummer af Radiografen læse om et sådan ophold, ligesom der er beskrivelser på radiograf.dk. Der er i forhold til den nuværende praksis en lille ændring i fondsbestyrelsens sammensætning. Tidligere bestod denne af RSD s repræsentant, FRD s formand og FRD s uddannelsesansvarlige. Den nye fond lægger mere magt over i RSD, da den består af to personer udpeget af RSD samt én person udpeget blandt hovedbestyrelsen. Søgekriterier og økonomisk råderum er uændrede. Farvel til Nålefonden Nålefonden har eksisteret godt, om end en smule anonymt de sidste 30 år. Der blev valgt en ny bestyrelse på forrige kongres, og denne bestyrelse har arbejdet hårdt på at synliggøre de muligheder der ligger i at kunne søge støtte. Det er blevet obligatorisk at beskrive uddannelsens art og det er blevet mere fleksibelt at søge fonden i denne periode. Men der har været tale om udelukkende frivilligt arbejde, hvor det har altid er vanskeligt at opretholde fleksibilitet, når der ikke er en officiel tovholder i fonden. Derfor er det også et brud med den gamle Nålefond, hvor hovedbestyrelsesmedlemmer var forment adgang, at FRD s formand nu er en lovfæstet del af bestyrelsen. På kongressen blev endvidere valgt Peter Butty, Næstved Sygehus og Sarah Nørris, Esbjerg Sygehus til at sidde i fonden fra den 1. januar Forskningen i fokus Lovfæstelsen af Studiefonden og ændringen til Uddannelsesfonden gik igennem som enstemmigt vedtagende lovændringer. Helt uden sværdslag gik det ikke med oprettelsen af Forskningsfonden, da der var blandt andet var et indlæg om det nyttesløse i en fond, der ikke rigtigt vil batte noget i det samlede regnskab for forskeren. Baggrunden er helt konkret det faktum, at hovedbestyrelsen i den forgangne kongresperiode modtaget flere ansøgninger fra radiografer der ønsker støtte til Ph.d. Der har været ønske om at støtte de radiografer, der vil udføre forskning til gavn for faget, men samtidig ønsker hovedbestyrelsen ikke at begrænse mulighederne for at give radiograferne støtte til videre - og efteruddannelse. Forskningsfonden skal fremover råde over et beløb på kr årligt, og pengene kan overføres fra år til år inden for en kongresperiode. Det betyder at hvis ikke det maksimale rådighedsbeløb ikke bruges inden for et år, så kan det overskydende beløb overføres til næste år, til og med et kongresår, næste gang Der vil således af regnskabstekniske årsager ikke kunne overføres penge fra 2014 til Radiografer der har været medlem af FRD (pr. 1. januar Radiograf Rådet) uafbrudt i mindst 3 år inden ansøgningen, kan søge støtte i fonden. Højeste beløb der kan gives i samlet støtte er kr og pengene bevilges af Hovedbestyrelsen. Der nedsættes et bedømmelsesudvalg, der skal fremkomme med prioriterede indstillinger til HB om, hvilke radiografer der bør modtage støtte. Bedømmelsesudvalget består af FRD s formand, en repræsentant udpeget af hovedbestyrelse samt én fagperson (Ph.d.) Modtagere af støtte fra Forskningsfonden forpligtes til at skrive om sin forskning og resultater i Radiografen samt informere om sin forskning på et landskursus eller lignende. Forskningsfonden blev vedtaget med stemmerne 48 for, 2 imod og 1 hverken for eller imod. De studerende var aktive på kongressen, og fik også øget indflydelse i Studiefonden. TAK TIL DEN SIDDENDE NÅLEFOND I forbindelse med kongressen skete der samtidig en udskiftning af Nålefonden. I den anledning vil vi gerne sige tak til den afgående bestyrelse for det arbejde de har lagt i fornyelsen af Nålefonden og de konkrete opgaver der har været ved tildelingen af midler. Tak til Pica Andersen, Helle Hegelund og Marianne Schmidt Madsen. OKTOBER 2011 RADIOGRAFEN 17

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Ninna Friis bød velkommen. Der var 30 medlemmer til stede. 1. Valg af dirigent Erik Roland blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet.

Læs mere

Referat fra møde den 14. juni 2007

Referat fra møde den 14. juni 2007 Referat fra møde den 14. juni 2007 Mødested: Røntgenafdelingen Sønderborgsygehus Sydvang 1 6400 Sønderborg Fremmødte: Anne-Grethe Hansen, Dorthe Møller, Lars Jensen, Jørgen Nørris Christensen og Boye Eckmann

Læs mere

Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011

Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011 Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011 Erfaringer og udfordringer Kreds Nordjylland: Svært at TR og AMiR ikke kommer på GF. I 2009 havde vi engageret en korleder. Tidligere var det KB medlemmer,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 FRD s kongres lørdag den 27. september På FRD s kongres den 27. september 2008 blev følgende kontingentsatser for de kommende 3 år vedtaget: Medlemstype 2009 2010 2011 Uddannede,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Referat fra den 6. december 2006

Referat fra den 6. december 2006 Referat fra den 6. december 2006 Mødested: Grindsted sygehus røntgenafdelingen. Engparken 1, 7200 Grindsted den 6. Dec. 2006 kl. 09.00-14.00 Fremmødte: Christian, Lars, Dorthe, Anne-Grethe, Pica, Maria

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJE & OMSORG

SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJE & OMSORG SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJE & OMSORG 5. April 2011 Fremtidens Plejehjem som levende laboratorium Njalsgade 106,2 5. april 2011.COM DK2300 Kbh. S info@copenhagenlivinglab.com +45 2023 2205

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. februar 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. februar 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. februar 2013 Afbud fra Lars Jensen, Mette Groes suppleant. Mødeleder Charlotte Graungaard Falkvard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt 20.

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning.

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Claus-Peter Aanum. Boligforeningen Ungdomsbo i Esbjerg, den 15. marts 2012. Første gang jeg stiftede

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Region Hovedstaden. Som regionsbestyrelsesmedlem har du et særligt ansvar for at repræsentere faget og din organisation.

Region Hovedstaden. Som regionsbestyrelsesmedlem har du et særligt ansvar for at repræsentere faget og din organisation. VELKOMMEN Kære Regionsbestyrelsesmedlem Tillykke med valget som medlem af Radiograf Rådets regionsbestyrelse i Region Hovedstaden, og velkommen til arbejdet i Radiograf Rådet. Du er valgt for en treårig

Læs mere

Rådet var således beslutningsdygtigt. Workshoppen blev faciliteret af konsulent Bjørn Nygaard.

Rådet var således beslutningsdygtigt. Workshoppen blev faciliteret af konsulent Bjørn Nygaard. 15-01-2009, Workshop Opsamling på workshop. Integrationsrådets organisering 2009. Indledning Integrationsrådet afholdt ekstraordinær workshop torsdag d. 15. januar 2009, for at tage stilling til rådets

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf.

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf. Juli 2015 / side 1 af 5 På vej mod ny hovedorganisation Følgende notat baseret på informationer, kommentarer og spørgsmål til Bente Sorgenfrey, formand for FTF, og Kent Petersen, næstformand for FTF og

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

"Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning".

Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning. Selvevaluering 2012 Sammenfatning og konklusion. Bestyrelsen for Skanderup Efterskole og skolens ledelse har i år besluttet at spørge forældregruppen om deres tilfredshed med skoleåret. Vi finder det meget

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmødet den 2. november Kl Hos Peter H C Lumbyesvej 135, Næstved

Referat fra regionsbestyrelsesmødet den 2. november Kl Hos Peter H C Lumbyesvej 135, Næstved Referat fra regionsbestyrelsesmødet den 2. november Kl. 17.45 Hos Peter H C Lumbyesvej 135, Næstved Tilstede: Kit, Jeppe, Peter, Jane og Stine Afbud: Helle og Kathrine 1. Valg af ordstyrer: Jeppe 2. Valg

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering 2014 Rejsby Europæiske Efterskole november 2014 1 Undervisningsmiljøvurdering November 2014 Beskrivelse af processen for indsamling af data I uge 39-40 har vi gennemført den

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG AF JOURNALIST IBEN BAADSGAARD AL-KHALIL, 2013 21 årige Osman Sari er kurder og blind. Da han kom til Danmark fra Tyrkiet for fem år siden,

Læs mere

Evaluering af Styr Livet Kursus

Evaluering af Styr Livet Kursus Evaluering af Styr Livet Kursus 1. Skriv på et blad, hvad du har fået ud af kurset sæt det på plakaten! Jeg synes kurset indeholder mange gode redskaber til at lære sig selv at kende Jeg er blevet mere

Læs mere

Arbejdsark i Du bestemmer

Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark 1 Inspiration til gruppens møderegler Arbejdsark 2 Jeg er en, der... Arbejdsark 3 Protokol for gruppesamtale Arbejdsark 4 Det rosa ark: Godt og dårligt Arbejdsark 5

Læs mere

Kære bestyrelsesmedlemmer, kære kollegaer, kære venner.

Kære bestyrelsesmedlemmer, kære kollegaer, kære venner. Kære bestyrelsesmedlemmer, kære kollegaer, kære venner. 1 Vi gjorde det sammen I er en stor del af en succes! Vi havde en vision i Domeas bestyrelse. Vi satte meget ambitiøse mål med Domea 2015 om at blive

Læs mere

Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden.

Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. 1 Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. Først vil jeg ønske jer til lykke med eksamen. Det er for de fleste en tid med blandede følelser. Det er dejligt

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

teknikker til mødeformen

teknikker til mødeformen teknikker til mødeformen input får først værdi når det sættes ift. dit eget univers Learning Lab Denmarks forskning i mere lærende møder har vist at når man giver deltagerne mulighed for at fordøje oplæg,

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 1. Valg af dirigent. Advokat Lars Stuckert blev valgt som dirigent og bød efterfølgende velkommen. 2. Forslag til vedtægtsændring.

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Jeg bygger kirken -4

Jeg bygger kirken -4 Jeg kirken - Sandhed og hellighed Mål: Denne gang lægger vi vægt på det alvorlige. Mit hus skal være et bedehus! råbte Jesus, da han så, hvordan folk misbrugte Guds hus til selv at bliver bedre af det.

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Konflikter med kunder. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henrik og Lisbeth, hvor Henrik

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

fra de virksomheder, som deltog med en to, tre, fire medarbejdere.

fra de virksomheder, som deltog med en to, tre, fire medarbejdere. Flemming Sørensen, dagens lærer, som et lokomotiv i venteposition med dampen oppe, klar til start. Der lyttes intenst bordet rundt, for at få det hele med. Vi leverer varen 2 4 6 8 10 12 14 16 Det blev

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Erik Roland Referat udsendt 13. december 2011 DAGSORDEN PUNKT

Læs mere

Spiller du en rolle i SF! Vær med til at foregribe skævvridning af magten og gør arbejdsmiljøet i SF tiltrækkende!

Spiller du en rolle i SF! Vær med til at foregribe skævvridning af magten og gør arbejdsmiljøet i SF tiltrækkende! Forumspil for deltagere til sommermødet på Snoghøj Folkehøjskole den 14. august 2004 Spiller du en rolle i SF! Vær med til at foregribe skævvridning af magten og gør arbejdsmiljøet i SF tiltrækkende! Workshop

Læs mere

Formandsberetning 2008

Formandsberetning 2008 Formandsberetning 2008 Jeg har valgt at opbygge formandsberetningen på følgende måde: Tilbageblik på året der gik Bestyrelsens arbejde Udfordringer for fremtiden Afslutning Tilbageblik på året der gik

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg. Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april 2015 1 af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i 2014. Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.) Ud over hvad koordinatorerne lige har berettet, vil

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen

Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen Nyt fra Projektet Samdrift af institutionerne på Ørbækvej 47-53 September 2008 130 til stormøde 130 forældre og medarbejdere deltog i stormøde om

Læs mere

a. Tema: Autorisationslov og ledelsesret: et etisk dilemma c. Temadrøftelse: Etik i sundhedsfremme og forebyggelse

a. Tema: Autorisationslov og ledelsesret: et etisk dilemma c. Temadrøftelse: Etik i sundhedsfremme og forebyggelse Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 22. november 2010 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 1. december 2010 Deltagere: Hanne Munch, Anne Marie Svenningsen, Brian Errebo-Jensen

Læs mere

INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN

INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN Liggende møder i farverige Fatboys er ikke innovation. Innovation handler om, at alle på arbejdspladsen er enige om, hvad der er den fælles kerneopgave. Medarbejdere

Læs mere

Bilag 2 Resultater af borgerundersøgelse

Bilag 2 Resultater af borgerundersøgelse Bilag 2 Resultater af borgerundersøgelse Besvaret af borgere, der har haft en sag på rehabiliteringsteammødet. Spørgeskemaet er udfyldt umiddelbart efter endt møde. 77 svar ud af 107, svarprocent 72 %

Læs mere

herning motorflyveklub

herning motorflyveklub herning Referat af ordinær generalforsamling i Herning Motorflyveklub Afholdt den 23. februar 2013 kl. 10:00 Skinderhoimvej 25, 7400 Herning. 1) VALG AF DIRIGENT Dagsorden ifølge vedtægter 1, Valg af dirigent

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. september 2012

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. september 2012 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. september 2012 Afbud fra René Gordon Larsen, Mette Groes deltager Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Michael Dreyer Referat

Læs mere

Vedtægter for 875. o Respekt er at støtte hinanden til stævner. lngen skal ont muligt spille uden støtte fra et andet

Vedtægter for 875. o Respekt er at støtte hinanden til stævner. lngen skal ont muligt spille uden støtte fra et andet t\ i...!., \ Vedtægter for 875 r. Foreningens navn, hiemsted, formå, værdigrundlag og slogan. 1 Stk. 1: Foreningens navn er 875 og klubben er stiftet 14. november L974. : Foreningens hjemsted er Hirtshals

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14,

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14, Bruger Side 1 15-05-2016. Tekst. Johs. 14, 15-21. Der er altid noget overstadigt over Pinsesøndags gudstjeneste. Det er så let at synge og i al sin glans stråler livslyset over Guds nåde. Det er centrum

Læs mere

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.:

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.: Lederstøtte til MUS Her får du hjælp og guidelines til som leder at forberede dig til MUS og derved agere hensigtsmæssigt og værdiskabende i MUS. Vi tager udgangspunkt i spørgerammen fra musskema.dk, hvor

Læs mere

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden.

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden. 1 Sådan går der mange mange år. 1 Alle de væsener En gang for mange mange år siden blev skabt et væsen uden ben. Den måtte være i vandet, ellers kunne den ikke komme rundt. Så blev skabt en med 2 ben,

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe

Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe Palle Jørgensen 29. september 2001 Til stede Thomas M. Widmann, Thorsten Nielsen, Peter B. Frederiksen, Peter J. Christiansen, Thomas

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

- Om at tale sig til rette

- Om at tale sig til rette - Om at tale sig til rette Af psykologerne Thomas Van Geuken & Farzin Farahmand - Psycces Tre ord, der sammen synes at udgøre en smuk harmoni: Medarbejder, Udvikling og Samtale. Det burde da ikke kunne

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Kære Aisha Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Introduktion I den senere tid hører vi af og til I medierne om et ungt, kompetent og elskeligt menneske, som får afvist sin ansøgning

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014 Den 23. januar 2014 Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere