Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 2/2015 Onsdag den 15. april 2015, kl Malervangen 1, Glostrup.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 2/2015 Onsdag den 15. april 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup."

Transkript

1 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 2/2015 Onsdag den 15. april 2015, kl Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Lars Jensen Fra administrationen: Ulrik Brock Hoffmeyer Louise Hansen Martin Kristiansen deltog under punkt 2 Mads W. Steiness og revisionen deltog under punkt 3-7 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Beretning Godkendelse af Tranemosegårds årsregnskab Godkendelse af årsregnskaber 2014 for afdelingerne 1 Tranevænget, 3 Maglelund, 4 Tranevænget, 6 Moserne, 12 Gillesager/Lindeager, 13 Silergården og 15 Gurrelund/ Bjerrelund 5. Revisionsprotokollat 6. Budget Oversigt over underskrevne pantebreve 8. Aktionslisten 9. Godkendelse af dispositionsfondens dækning af vaskeriadministrationsgebyr for 2011, 2012 og Afdeling 4 Tranehaven - Orientering om tagudskiftning 11. Afdeling 6 Moserne - Undersøgelse af tage mv. 12. Afdeling 13 Silergården - Indledende beboerproces 13. Afdeling 13 Silergården - Procesplan for T Afdeling 13 Silergården - Sammenlægning og tilgængelighed i højhusene (etapel)

2 15. Lukket punkt 16. Planlægning af repræsentantskabsmøde i Tranemosegård den 19. maj Orienteringssager Antenneforeningen, v/ulrik Brock Hoffmeyer 18. Orienteringssager BO-VEST, v/ Dorthe Larsen 19. Orienteringssager BIB, v/ Dorthe Larsen 20. Orienteringssager BL, v/ Allan Nielsen 21. Orienteringssager Brøndby Fjernvarme, v/ Hugo Thuge 22. Orienteringssager fra administrationen 23. Næste møde 24. Eventuelt 1. Godkendelse af dagsorden Bestyrelsen godkendte dagsordenen. Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender dagsordenen i den foreliggende form. 2. Beretning 2014 Bestyrelsen godkendte formandens beretning, resultatopgørelse for Tranemosegård samt de økonomiske nøgletal for Tranemosegård til årsberetningen De øvrige artikler blev taget til efterretning med enkelte bemærkninger. indstilling Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender årsberetning Martin Kristiansen deltager på mødet og giver en mundtlig orientering. Resultatopgørelse for Tranemosegård De økonomiske nøgletal for Tranemosegård BO-VEST formandens beretning Direktørens beretning Kort nyt om afdelingerne 3. Godkendelse af Tranemosegårds årsregnskab 2014 Bestyrelsen godkendte Tranemosegårds årsregnskab

3 Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender Tranemosegårds årsregnskab Tranemosegårds årsregnskab 2014 Kommenteret årsregnskab Godkendelse af årsregnskaber 2014 for afdelingerne 1 Tranevænget, 3 Maglelund, 4 Tranehaven, 6 Moserne, 12 Gillesager/Lindeager, 13 Silergården og 15 Gurrelund/Bjerrelund Regnskab for afd. 1 Tranevænget er godkendt på bestyrelsesmøde d. 14. april Regnskab for afd. 6 Moserne er godkendt på afdelingsmøde d. 26. marts Der blev stillet spørgsmål til hvorvidt ekstraordinære indtægter i forbindelse med PCB i afd. 13 Silergården kan tilbagebetales til dispositionsfonden. Administrationen oplyser, at det ikke kan ske førend skema A er godkendt i Landsbygge fonden. Bestyrelsen godkendte således årsregnskaber 2014 for afdelingerne 1 Tranevænget, 3 Magiel und, 4 Tranehaven, 6 Moserne, 12 Gillesager/Lindeager, 13 Silergården og 15 Gurrelund/Bjerrelund. Bestyrelsen bemærkede dog, at det er uhensigtsmæssigt, at alle afdelinger har et stort overskud. Der er behov forbedre budgetlægning. Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender årsregnskaber 2014 for afdelingerne 1 Tranevænget, 3 Maglelund, 4 Tranehaven, 6 Moserne, 12 Gillesager/Lindeager, 13 Silergården og 15 Gurrelund/Bjerrelund Beskrivelse: Afdeling 1. Tranevænqet. Årsregnskabet forventes godkendt af afdelingsbestyrelsen i foråret 2015 og forelægges afdelingsmødet i efteråret Formanden har ikke været til stede, så det har ikke været muligt at få godkendt årsregnskabet. Ejendomsmester Thomas Hjulmann har rykket formanden gentagne gange. Overskuddet er kr , hvilket er en afvigelse på 7,06 % i forhold til de samlede driftsudgifter. 3

4 Overskuddet skyldes primært besparelser på vandafgift ( ), el og varme til fællesarealer ( ), almindeligt vedligehold ( ). Der har endvidere været besparelse på afskrivning vedr. lån til forbedringsarbejder ( ) og øgede renteindtægter ( ). Der er også i året foretaget en korrektion vedrørende varmeregnskab tidligere år ( ). Der er afholdt yderligere udgifter til dækning af tab på fraflyttere i året på kr , da henlæggelsen ikke var tilstrækkelig. Af det opsamlede overskud anvendes kr til afvikling af opsamlet underskud, og de resterende kr overføres til opsamlet resultat. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Afdeling 3, Maqlelund. Årsregnskabet er godkendt af afdelingsbestyrelsen den 11. marts 2015 og forelægges afdelingsmødet i efteråret Overskuddet er kr , hvilket er en afvigelse på 6,02 % i forhold til de samlede driftsudgifter. Overskuddet skyldes primært besparelser på vandafgift ( ), energiforbrug ( ) samt almindelig vedligeholdelse ( ). Dette modvirkes af merudgifter på afskrivning af kollektiv råderet ( ) og korrektion vedrørende varmeregnskab tidligere år ( ). Det samlede overskud er overført til konto 407 som opsamlet resultat. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Afdeling 4, Tranehaven. Årsregnskabet forventes godkendt af afdelingsbestyrelsen i foråret 2015 og forelægges afdelingsmødet i efteråret Vi afventer mødedato fra bestyrelsen. Overskuddet er kr , hvilket er en afvigelse på 5,14 % i forhold til de samlede driftsudgifter. Overskuddet skyldes primært besparelser på vandafgift (93.000) samt besparelse på samlet vedligehold ( ). Dette modvirkes af budgetoverskridelser på selskabslokaler ( ), øgede renteudgifter ( ), korrektion vedrørende tidligere år af varmeregnskab ( ) og afsatte rekvisitioner ( ). 4

5 Det samlede overskud er overført til konto 407 som opsamlet resultat. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Afdeling 6. Moserne. Årsregnskabet forventes godkendt på afdelingsmødet den 26. marts Overskuddet er kr , hvilket er en afvigelse på 3,51 % i forhold til de samlede driftsudgifter. Overskuddet skyldes besparelser på ejendomsskatter ( ), vandafgift ( ), samlet vedligeholdelse ( ), øgede indtægter vedrørende råderet ( ) samt øgede renteindtægter ( ). Dette modvirkes af merudgifter på afskrivning af forbedringsarbejder ( ) samt korrektion vedrørende afsatte rekvisitioner tidligere år ( ). Overskuddet er overført til konto 407 som opsamlet resultat. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Afdeling 12, Gillesaqer/Lindeaqer. Årsregnskabet forventes godkendt på afdelingsmødet den 23. marts Overskuddet er kr , hvilket er en afvigelse på 6,17 % i forhold til de samlede driftsudgifter. Overskuddet skyldes besparelser på vandafgift ( ), el og varme på fællesarealer ( ), renholdelse ( ), øgede renteindtægter ( ) og korrektioner vedrørende tidligere år på ( ). Det samlede overskud er overført til konto 407 som opsamlet resultat. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Afdeling 13, Silerqården. Årsregnskabet forventes godkendt på afdelingsmødet den 26. marts Overskuddet er kr , hvilket er en afvigelse på 1,51 % i forhold til de samlede driftsudgifter. Overskuddet skyldes primært besparelser på ejendomsskatter (99.400), vandafgift ( ), renovation ( ), samlet vedligeholdelse ( ) og ydelser på realkreditlån til bygningsskader ( ). Dette modvirkes af merudgifter på netto- 5

6 kapitaludgifter ( ), afdelingens energiforbrug ( ), budgetoverskridelse på renholdelse ( ). Det samlede overskud anvendes til afvikling af underfinansiering. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Afdeling 15, Gurrelund/Bjerrelund. Årsregnskabet er godkendt af afdelingsbestyrelsen den 2. marts 2015 og forelægges afdelingsmødet i efteråret Overskuddet er kr , hvilket er en afvigelse på 9,36 % i forhold til de samlede driftsudgifter. Overskuddet skyldes primært besparelser på ejendomsskatter ( ), renholdelse ( ) almindelig vedligeholdelse ( ), øgede renteindtægter ( ) samt korrektion vedrørende varmeregnskab tidligere år ( ). Dette modvirkes af merudgifter på øget henlæggelse til tab ved lejeledighed ( ). Det samlede overskud er overført til konto 407 som opsamlet resultat. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Overskudsdisponering I henhold til bekendtgørelsen om drift af almene boliger af 15. december 2013, skal overskud først og fremmest anvendes til afvikling af opsamlet underskud. Eventuelt overskud herefter skal anvendes til dækning af underfinansiering (typisk egenfinansierede sager på konto 126/303). Hvis der i afdelingen ikke er underfinansiering, overføres overskuddet til resultatkontoen 407, og beløbet vil blive indarbejdet i kommende budgetter som en indtægt (konto 203) delt over højest tre år. Tranemosegårds bestyrelse har tidligere besluttet, at overskud som udgangspunkt skal afvikles over op til 3 år på samme måde som gælder efter loven for underskudsafvikling. Ved hver af Tranemosegårds afdelinger står det anført, hvad overskuddet i regnskabsåret 2014 er blevet disponeret til. Årsregnskaber 2014 for afdelingerne 1 Tranevænget, 3 Maglelund, 4 Tranehaven, 6 Moserne, 12 Gillesager/Lindeager, 13 Silergården og 15 Gurrelund/Bjerrelund 5. Revisionsprotokollat 6

7 Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollatet. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager gennemgangen af revisionsprotokollatet til efterretning. Revisionsprotokollat 6. Budget 2016 Bestyrelsen godkendte budgetudkast Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender budgetudkast 2016 herunder budgetforudsætningerne. Budget 2016 Forudsætninger for budget Oversigt over underskrevne pantebreve Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Oversigt over underskrevne pantebreve 8. Aktionsliste Administrationen undersøger hvorvidt et nedslag i prisen for EMO i afd. 15 er mulig. Bestyrelsen besluttede at afholde bestyrelsesmøde d.23. september i stedet for d. 24. september Bestyrelsen tog herefter aktionslisten til efterretning. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager aktionslisten til efterretning. 7

8 På grund af sammenfald mellem organisationsbestyrelsesmødet den 24. september og generalforsamling i Brøndby Fjernvarme, skal bestyrelsen finde en ny mødedato. Aktionslisten 9. Godkendelse af dispositionsfondens dækning af vaskeriadministrationsgebyr for 2011, 2012 og 2013 Bestyrelsen godkender, at den del af vaskerigebyret, der ved en fejl ikke er blevet opkrævet i 2011, 2012 og 2013 opkræves. Tranemosegårds andel udgør kr. Udgiften afholdes af de to afdelinger, der har betalingsvask med administrationsgebyr (afd. 12 og 13). Administrationen indstiller, at bestyrelsen beslutter, at den del af vaskerigebyret, der ved en fejl ikke er blevet opkrævet i 2011,2012 og 2013, betales. Beskrivelse: Der har fra 2011 været en fejl i faktureringen af vaskekortadministrationsgebyr hos afdelingerne, som betyder, at der i 2011,2012 og 2013 er blevet opkrævet for lidt. Årsagen er en fejlprogrammering af det program, der styrer faktureringen af vaskekortadministrations-gebyret. Der betyder, at BO-VEST for årene 2011, 2012 og 2013 mangler indtægter på i alt ca kr. BO-VEST-bestyrelsen har drøftet sagen på bestyrelsesmøde den 3. februar og besluttede i lyset af BO-VESTs vanskelige økonomiske situation, at indstille til AB, VA og Tranemosegård, at organisationerne dækker de manglende beløb. VA's organisationsbestyrelse behandlede punktet på deres møde den 16. marts 2015 og besluttede følgende: Bestyrelsen besluttede at sende beslutningen tilbage til BO-VEST med en opfordring til at udgiften for vaskerigebyr deles i lige dele, og at BO-VEST også skal betale en del af udgiften. Dette ville betyde, at hver organisation skulle betale ca kr. hver. For detaljer om opkrævning af gebyrer i forbindelse med fællesvaskerier, henvises til vedlagte bilag. Økonomi og ressourcer I Tranemosegård mangler der opkrævning af i alt kr.

9 VA AB Tranemosegård I alt Vurdering Selvom administrationen har begået en fejl ved ikke at få opkrævet alle gebyrerne, er det vurderingen, at administrationen ikke skal dække udgiften, da vaskekortene jo er blevet brugt. Administrationen har håndteret opkrævningen hos beboeren, og derved er ydelsen leveret. Det indstilles, at dispositionsfonden dækker beløbet. Vaskekortadministrationsgebyr - regler og praksis 10. Afdeling 4 Tranehaven - orientering om tagudskiftning Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Beskrivelse: Til mødet den 28. januar 2015 var der udsendt rapport indeholdende tilstandsregistrering og prissætning af renoveringsforslag omkring udskiftning af tagbelægning. Rapporten er udarbejdet af ingeniørfirmaet Gaihede, november Rapporten er gennemgået med afdelingsbestyrelsen ved et møde den 15. januar Afdelingsbestyrelsen har på sit møde den 12. marts 2015 nedsat et byggeudvalg. Der pågår planlægning afen møderække, hvor administrationen i samarbejde med byggeudvalgetvil udarbejde handlingsplaner, budgetoplæg og finansieringsforslag for projekt om udskiftning af tagbelægning. Det indgår i dette arbejde, at der foretages en nærmere analyse af henlæggelser og huslejeudvikling i afdelingen. På bestyrelsens møde den 28. januar 2015 blev administrationen anmodet om at fremkomme med supplerende oplysninger om en række særlige forhold. Disse beskrives i det følgende. 9

10 Pris alene på taqudskiftninq En udskiftning, der ikke inddrager andre tiltag end selve udskiftningen af tagbelægningen på de 15 boligblokke, har en anslået udgift på 43 mio. kr. Ved 100 % lånefinansiering vil det medføre en huslejestigning på ca. 16 %. Huslejekonsekvenserne vil ved dette scenarie blive: 55 m2 64 m2 72 m2 85 m2 Stigning pr. mdr. 521 kr. 606 kr. 682 kr. 805 kr. Det skal bemærkes, at Gaihedes anbefaling er, at der samtidig med udskiftning af tagbelægning gennemføres en række andre arbejder på facade. Dette på grund af de relativt store udgifter til stillads. Mulige energibesparelser I den ovenstående økonomi alene vedrørende tagudskiftningen, indgår ikke forbedring af isolering af de kolde loftsrum. I rapportens budgetoverslag er isolering af trapperum og loftsrum prissat i en egen post udover tagudskiftningen. Der kan derfor ikke påregnes besparelser på varmeregningen ved alene at udskifte taget jf. ovenstående. Den eksisterende mineraluld, der er udlagt på lofterne, varierer i tykkelse mellem 200mm - 300mm, da den er delvist nedtrådt. Det foreslås at der indblæses yderligere 100mm isoleringsmateriale som genopretning af det eksisterende. Dette vurderes af Gaihede gennemsnitligt at udgøre 75 kr. pr. m2, hvilket for alle 15 boligblokke løber op i 1 mio. kr. inkl. moms, rådgiver, administration mm. Dette skal tillægges ovenstående økonomi fortagudskiftning på 43 mio. kr. og en samlet løsning beløber sig således til i alt 44 mio. Dette vil alt andet lige forbedre energiregnskabet, men da der er så store usikkerheder i forhold til det præcise omfang af den nuværende stand og dermed omfang af det endelige projekt, er det ikke muligt at give et retvisende bud på samlet energibesparelse. Levetid og vedligeholdelsesudgifter ved en minimal renoveringsløsning Som beskrevet i rapporten vurderer Gaihede, at udgifter til vedligehold vil stige jævnt i de første 5 år. Gaihede har efterfølgende oplyst, at stigningen i de årlige udgifter til vedligehold formodes at flade ud efter det 5. år. Gaihede gør dog opmærksom på, at der er så mange usikkerheder, at der reelt ikke kan gives et kvalificeret bud på de faktiske udgifter, hvorfor dette ikke er medtaget i rapporten. Rapporten vurderer i øvrigt, at minimumsløsningen har en maxlevetid på 10 år, hvorefter tagbelægningen må påregnes udskiftet. 10

11 Lånetype ved realkreditfinansierinq Ved en større renovering som en tagudskiftning vil administrationen altid anbefale et 30-årigt fastforrentet lån. Ved et vedligeholdelsesprojekt, hvor arbejdet kun medfører en begrænset forlængelse af restlevetid for bygningsdelen anbefaler administrationen, at løbetid på lånet ikke overstiger vedligeholdsarbejdets forventede levetid, hvilket i dette tilfælde som nævnt ovenfor er anslået til maksimum 10 år. Rapport fra Gaihede 11. Afdeling 6 Moserne - undersøgelser af tage mv. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Beskrivelse: Gaihede har foretaget undersøgelse af tagene mv. samt supplerende undersøgelser af vandinstallationer og varmecentraler, jf. rapport fra Gaihede "Udkast til beslutningsoplæg for tagrenovering, jan 2015 Bygningernes tilstand, hovedkonklusioner iht. rapport fra Gaihede januar Tagene: Ved gennemgang af tagene er det konstateret at tagene er i god stand, understrygningen er løbende vedligeholdt på alle 25 blokke, dog mangler der bindere i forhold til nutidige krav, binderne er ikke vedligeholdt i samme omfang som understrygningen. Træværket, spær og lægter, er ligeledes i god stand og bærer ikke præg af vandindtrængning. En gennemgribende renovering af tagene og efterfølgende løbende vedligeholdelse vil forlænge tagene i op til 30 år. Man vurderer derfor, at det ikke er nødvendigt med fuldstændig udskiftning af tagene. Andre udvendige renoveringsarbejder der skal overvejes er: Renovering af murværk Renovering af sålbænke Isolering af gavle Efterisolering af trappetårne og tage kan overvejes. 11

12 Installationer: Det anbefales at der udføres en udskiftning af faldstammer for at imødegå eventuel brud og heraf skader på bygningsdele. Levetiden for faldstammer er ca. 30 år. Faldstammerne er fra ca og de har på nuværende tidpunkt været i brug i ca. 50 år. Dette kan eventuelt udføres i forbindelse med udskiftningen af stiestrenge til brugsvand, disse formodes at være de oprindelige og er derved også fra Varmecentralerne er ca. 35 år gamle og står over for en renovering. Der vil være væsentlige energibesparelser at opnå på driften ved en renovering / udskiftning. Afdelingsbestyrelsen d. 10. marts 2015 Afdelingsbestyrelsen er blevet orienteret på møde d. 10. marts 2015, hvor Thomas Klem fra Gaihede gennemgik rapporten. Efterfølgende kom BO-VEST med oplæg til handlingsplan for det videre forløb. Der blev her lagt vægt på vigtigheden af, at et muligt projektomfang besluttes ud fra en overordnet sammenhæng mellem Fremtidssikringsanalyse, Energimærkningsrapport, Gaihederapport, Langtidsplaner, andre byggearbejder i afd. mv. Der arbejdes videre med dette, næste møde afdelingsbestyrelsen er aftalt til først i maj. Rapport fra Gaihede "Udkast til beslutningsoplæg for tagrenovering, jan Afdeling 13 Silergården - Indledende beboerproces Bestyrelsen godkendte en økonomisk ramme på kr inkl. moms forat sikre en god beboerproces i Brøndby Strand Parkerne. Pengene bevilges fra dispositionsfonden med henblik på at udgiften senere forsøges indarbejdet i budgettet for helhedsplanen. : Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender en økonomisk ramme på i alt kr inkl. moms, således at Sbs rådgivning og Domus team kan sikre de bedste forudsætninger for en god beboerproces i Brøndby Strand Parkerne (BSP). Administrationen har på forhånd sikret sig støtte til denne opgaves igangsættelse af Dorthe Larsen 18. marts Den økonomiske ramme foreslås bevilget fra dispositionsfonden, idet udgiften senere vil blive forsøgt indarbejdet i budget for helhedsplanen. Beskrivelse: 12

13 På FBU møde nr. 11 den 10. marts 2015, blev fællesskabet enige om at der skulle etableres de faciliteter, der overordnet set sikrer beboernes opmærksomhed på at beboerprocessen nu går i gang, samt at sikre en god afholdelse af arrangementerne. Budgettet indeholder følgende hovedklumper: Udarbejdelse og tryk af en pixi-udgave af vinderforslaget Design, tryk og ophængning af bannere Design og tryk af invitationer, flyers og postkort Leje af telt med diverse tilbehør (som f.eks. varmekanoner) til fælles beboerarrangement både lørdag den 28. marts og den 9. maj. Leje af bus med chauffør til at køre beboerne i pendul frem og tilbage til teltet (placeres i Esplanade-parken) både lørdag den 28. marts og den 9. maj. Forplejning til arrangementerne, kaffe, vand og kage mv. I det oprindelige budgetoverslag fra Sbs rådgivning, var de samlede omkostninger samlet kr inkl. moms. Dette svarede til kr inkl. moms for T13's andel. Efter det seneste møde i FBU, blev der dog truffet nogle beslutninger, der medførte et behov for et øget budget der er vokset til kr inkl. moms. Dette svarer til en T13 andel på i alt kr inkl. moms. Nedenstående to punkter er grunden til at der er en forøgelse af udgifterne: - at man ikke kunne benytte boligafdelingernes festlokaler, men at der skulle et telt til dette arrangement og at der også skulle benyttes telt til refleksions arrangement den 9. maj. Teltet er desværre også blevet lidt dyrere. - at der også til refleksions-arrangement den 9. maj - skulle være bustransport i BSP, hvilket har øget udgifterne, for at så mange som muligt kunne komme til også dette møde i teltet. Budget - beboerproces - designmanual. 13. Afdeling 13 Silergården - Processplan fort13 Bestyrelsen godkendte en økonomisk ramme på kr inkl. moms til at udføre arbejdet på en procesplan for T13's aktiviteter i Pengene bevilges fra dispositionsfonden med henblik på at udgiften senere forsøges indarbejdet i budgettet for helhedsplanen. : Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender en økonomisk ramme på kr. 10,000 inkl. moms, således at Rambøll kan udføre arbejdet på en procesplan fort13s mange aktiviteter i

14 Administrationen har på forhånd sikret sig støtte til denne opgaves igangsættelse af Dorthe Larsen den 23. februar Den økonomiske ramme foreslås bevilget fra dispositionsfonden, idet udgiften senere vil blive forsøgt indarbejdet i budget for helhedsplanen. Beskrivelse: Der er i HP4 mange sideløbende aktiviteter, møder m.v. Det har været et ønske fra afdelingen, grundet den komprimerede tidsplan i 2015, at der blev udfærdiget en procesplan. En sådan har været til gavn for afdelingen tidligere år. Rambøll har fremsendt et overslag på en ramme på max. kr inkl. moms for dette arbejde. Arbejdet er afsluttet og afdelingens projektgruppe har fået procesplanen 2015 udleveret. Administrationen afrapporterer, når endelig økonomi forligger. Procesplan for T13 - år Afdeling 13 Silergården - Sammenlægning og tilgængelighed i højhusene (etape 1) Bestyrelsen besluttede, at godkende en økonomisk ramme på kr til skitsering af de mulige sammenlægninger og tilgængelighed i højhusene. Pengene bevilges fra dispositionsfonden med henblik på at udgiften senere forsøges indarbejdet i budgettet for helhedsplanen. Bestyrelsen spurgte til hvordan altaner ifølge nye regler regnes med i BBR - henholdsvis inden og uden for facaden. Det skal endvidere undersøges om, at der kan laves fradrag for installationskanaler i forhold til boligydelse. : Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender en økonomisk ramme på kr inkl. moms, således at DOMUS kan skitsere på de mulige sammenlægninger og tilgængelighed i højhusene ud fra de ønsker Landsbyggefonden har til skitseringen. Administrationen har på forhånd sikret sig støtte til denne opgaves igangsættelse af Dorthe Larsen den 11. marts Den økonomiske ramme foreslås bevilget fra dispositionsfonden, idet udgiften senere vil blive forsøgt indarbejdet i budgettet for helhedsplanen. Beskrivelse: På FBU møde nr. 7 den 24. oktober 2014 blev det annonceret, at hver boligafdeling skulle vælge egen rådgiver til de ønskede forslag til sammenlægninger og tilgængelighed i højhusene. Værdien af opgaven er under grænsen for annonceringspligten iht. tilbudsloven, hvorfor der ikke skal foregå udbud af denne rådgiveropgave. 14

15 Administrationen har afventet kontraktindgåelsen med DOMUS, da det har været et udtrykt ønske fra T13's projektgruppe, at det var Domus de ønskede til opgaven. Kravet fra LBF er, at vi med pyjamasskema/ økonomien fremsender: - Klarlæggelse affør og fremtidige lejemåls antal m.v. før og efter planer for sammenlægninger og tilgængelighed. Udlejningsproblemstillinger skal ligeledes indgå i argumentationen. - Udfærdigelse af skitser over disse nye lejemål, så LBF kan se, hvilken ide der ligger bag forslagene og de skal kunne danne sig et indtryk af lejemålenes udformning. Skitsering af tilgængelighed og sammenlægning mv. i højhusene. Landsbyggefonden vurderer, at 25 % af boligerne i hele T13, højhus som lavhuse, kan komme i betragtning til sammenlægning og tilgængelighed. Man bør dog have for øje, at der jf. Landsbyggefonden er afsat kr. 18 mia. i perioden og heraf kan kr. 2,4 mia. være med til at finansiere tilgængelighed og sammenlægning. Dette fokus på højhusene skyldes LBFs ønske om etape-opdeling af HP4 i Brøndby Strand Parkerne (BSP), således at PCB højhuset Tranumparken 1 er etape 1 og kommende etape 2 er de øvrige højhuse. Herefterfølger etape 3 - etape 4, hvori lavhusene og rækkehusene indgår. Administrationen vil returnere med en anmodning om yderligere midler til en snarlig skitsering af mulige sammenlægninger og tilgængelighed i lavhusene, hvor der er lignede krav. Det er vigtigt, at arbejdet med lavhusene kommer næsten sideløbende, da Landsbyggefondens vurdering af tilgængelighed og sammenlægning er en helhedsbetragtning mht. de 25 %, Landsbyggefonden har overfor rådgiverne i sbs ytret, at boligselskaberne selv lægger strategien for hvor i bebyggelse der ønskes tilgængelighed og sammenlægning. 15. Lukket punkt Bestyrelsen behandlede sagen. 16. Planlægning af repræsentantskabsmøde i Tranemosegård den 19. maj 2015 Bestyrelsen diskuterede afholdelsen af repræsentantskabsmødet og godkendte dagsordenen. Administrationen indstiller, at bestyrelsen diskuterer afholdelsen af repræsentantskabsmødet den 19. maj Udkast til dagsorden til repræsentantskabsmødet 15

16 17. Orienteringssager Antenneforeningen v/ Ulrik Brock Hoffmeyer Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Aftale med Dansk Kabel TV/YouSee Antenneforeningen Brøndby er ved at være på plads med en 3 årig samarbejdsaftale med hhv. Dansk Kabel TV og YouSee. Det er to forskellige aftaler, der indgås uafhængigt af hinanden. Begge aftaler vil gælde fra 01/ Aftalen med Dansk Kabel TV vil betyde en fastholdelse af prisen på den billigste hastighed, 10/10 og et prisfald på de høje hastigheder. Der introduceres desuden nye hastigheder til de afdelinger der har 1Gigabit udstyr, fra 120/120 Mbit/s op til 360/360Mbit/s. Det er administrationens opfattelse, at Antenneforeningen Brøndby med de nye priser og hastigheder, vil stå endnu stærkere og blive endnu mere interessante for nye afdelinger. Aftalen med YouSee er ligeledes 3 årig og betyder en fastholdelse af hidtidige priser. Repræsentantskabsmødet Repræsentantskabsmødet i Antenneforeningen Brøndby er planlagt til afholdelse onsdag den 24. juni Administrationen arbejder p.t. på at finde egnede lokaler. På repræsentantskabsmødet er følgende på valg: Bestyrelsesmedlemmerne Hugo Thuge, Dan Norén, Per Seirup og Claus Hansen. Poul Brix Andersen har meddelt at han ikke genopstiller. Suppleanterne Rutger Vagnild og Trygvi Streymnes. "Messe på BLs 9-kreds weekendkonference marts 2015 Der var stor søgning til Antenneforeningen Brøndbys stand på BLs 9-kreds konference. Administrationen følger op på henvendelserne, bl.a. via de ca. 50 skemaer der blev udfyldt af interesserede. Nye medlemmer/arbejdes med Nyt medlem - Rødovre Boligselskab afd tilslutninger pr. 01/ Nyt medlem - Bæk-og Fosgården og Damkildekær- ca. 500 tilslutninger pr. 01/ Der har desuden været henvendelse fra en håndfuld nye afdelinger, som administrationen arbejder videre med. 16

17 Administrationen har udarbejdet en kommunikationsplan, der bl.a. omfatter terminerne for: Bredbåndsnyt, Nyhedsbrev, Nyheder på hjemmesiden, Håndbog m.v. 18. Orienteringssager BO-VEST v/ Dorthe Larsen Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 19. Orienteringssager BIB v/ Dorthe Larsen Der er netop indkaldt til generalforsamling d. 29. april Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 20. Orienteringssager BL v/ Allan Nielsen Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 21. Orienteringssager Brøndby Fjernvarme v/ Hugo Thuge Der er fortsat en disputs mellem Brøndby Fjernvarme og kommune om tilslutning af fjernvarme i Vesterled. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 22. Orienteringssager fra administrationen Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Der spørges til hvorvidt der har været leje ledighed i forbindelse med erhvervslejemålet Lenas smørrebrød. 17

18 Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Tranehaven - solceller På bestyrelsesmødet den 15. januar 2015 var udsendt notat fra ingeniørfirma Alectia A/S om screening, fase 1, af mulighederne for etablering af solceller i afdelingen samtidig med, at der skal udskiftes tagbelægning. Notatet konkluderede, at det med stor sandsynlighed vil være fordelagtigt at etablere solcelleanlæg i Tranehaven i forbindelse med tagudskiftning, hvorfor Alectia anbefalede, at der blev igangsat fase 2, hvor der skal ske en mere dybtgående teknisk undersøgelse af tagets bærevne, simulering af el produktion, el-struktur og lokalplanforhold. Administrationen har gennemgået notatet for afdelingsbestyrelsen på et møde den 15. januar Efter en intern drøftelse i afdelingsbestyrelsen ved et møde den 12. februar 2015 har afdelingsbestyrelsen meddelt, at de ikke ønsker der arbejdes videre med forslag om solceller. Solcellelovgivningen og dermed de økonomiske vilkår er under løbende forandring i disse år. Administrationen vil i det fortsatte arbejde omkring udvikling af projekt for udskiftning af tagbelægning være opmærksom på muligheden for at bringe overvejelser om solceller ind i projektet igen. Tranehaven - altaner På mødet den 2. december 2014 blev bestyrelsen orienteret om, at der på baggrund af den tredje skønserklæring var fremkommet oplæg til forlig fra modparten, Balco AB. Forligsforhandlinger går trægt, hvorfor sagen sandsynligvis må henvises til endelig afgørelse i Voldgiftsretten. På baggrund af meldinger fra ejendomskontoret om, at der var registreret pladebeklædninger under altanbunde, der så ud til at være ved at falde ned, er der, efter aftale med afdelingsbestyrelsen, foretaget en vurdering af dette ved ingeniørfirma Gaihede. Gaihede har gennemlæst skønserklæringer, set på konstruktionstegninger m.v. og har besigtiget altaner. På grundlag heraf har Gaihede vurderet, at der ikke er risiko forbundet med beboernes brug af altaner. Det er aftalt med Gaihede, at de fremkommer med oplæg til den videre proces omkring udarbejdelse af prissatte forslag til forskellige renoveringsløsninger. Administrationen vil på dette grundlag fremkomme med forslag til finansiering, der også vil blive forelagt bestyrelsen. 18

19 Tranehaven - nyt beboerhus i samarbejde med Tranevænget Efter aftale med den tidligere bestyrelse er der foretaget indledende analyser af mulighederne for opførelse af nyt fælleshus. Der foreligger skitseforslag af dette fra arkitektfirmaet Rubow. Analyserne er blevet forelagt på et møde den 26. februar 2015 med to repræsentanter fra hver afdelingsbestyrelse. Begge parter var meget positive for mulighederne og Tranevænget var principielt klar til at gå videre med at informere Tranevængets beboere. Tranehavens repræsentanter gav udtryk for, at behovet for et nyt beboerhus er meget stort og at analysen viste, at der er gode muligheder for at få en tilfredsstillende løsning. Vurderingen var dog, at der for tiden er for stor usikkerhed om de økonomiske konsekvenser i forhold til det uafsluttede projekt vedrørende udskiftning af vandinstallationer i Tranehaven samt i forhold til den kommende tagudskiftning. Det blev derfor besluttet at stille projektet i bero indtil der er skabt mere klarhed over økonomien i disse projekter. Det var et fælles ønske, at der kan orienteres om et nyt fælles beboerhus på afdelingsmøder i begge afdelinger i efteråret Forsikringsrapport 2014 Administrationen har fra forsikringsmæglerne Nordflex modtaget årsrapporten over antal skader og udviklingen af disse. Tendensen er overordnet set endog meget positiv med skadesprocenter på under 20 % i de fleste afdelinger. Forsikringsåret 2014 Styringsdialogmøde med Brøndby Kommune Onsdag den 18. februar blev der afholdt Styringsdialogmøde med Brøndby Kommune. Det var primært fremtidens renoveringer samt de igangværende Helhedsplaner, der var på dagsordenen. Referat af Styringsdialogmøde den 18. februar BO-VEST konference 2015 BO-VEST konferencen afholdes i weekenden den oktober 2015 på Kobæk Strand i Slagelse. Konferenceudvalget har haft deres første møde og er i fuld gang med planlægningen. Ansøgning til 20 MW-puljen indsendt for Silergården Energistyrelsen åbnede 16. marts for ansøgninger til puljen for forhøjet pristillæg til solcelleanlæg. Denne pulje giver tillæg til den pris, man som ejer af et solcelleanlæg får for den overskydende producerede el, der sælges tilbage til elnettet. 19

20 Denne ordning tog noget tid at få godkendt i EU, men er nu klar. Puljen er pga. forsinkelsen vokset til 60 MW, fordelt på nogle underpuljer. Vores rådgiver Alectia har med BO-VEST administrationens fuldmagt indsendt ansøgning 16. marts, så der er størst mulig chance for, at Silergården får del i puljen. Der forestår dog stadig afklaring af den anden store problematik for fælles solcelleanlæg (elstruktur og nettoafregning), der har betydning for Silergården. Her håber BL at have mere nyt efter påske. Medlem af foreningen "Byggeriets samfundsansvar Bestyrelsen besluttede i december, at BO-VEST skal melde sig ind i den nystiftede forening "Byggeriets samfundsansvar. Foreningens formål er at udbrede en samfundsansvarlig arbejdsmåde i den danske ejendoms-, bygge- og anlægsbranche. Det vil blandt andet sige, at der skal være orden i ansættelses- og arbejdsforholdene, at det sikres, at der arbejdes for bæredygtige løsninger, at der er dialog blandt parterne om samfundsansvar, og at der sikres en uafhængig og ikke-korrupt praksis. Medlemsskaren tæller en række boligselskaber, rådgivende ingeniører, arkitekter, entreprenører og kommuner. For yderligere information henvises til Foreningens charter Vaskekortadministrationsgebyr betales a conto fremover Hidtil har vaskekortadministrationsgebyret været opgjort og faktureret hver anden måned efter forbrug på de enkelte vaskerier i afdelingerne. BO-VESTs bestyrelse har på møde den 3. februar besluttet, at der fremover betales et årligt acontobeløb for administration af vaskekort, beregnet på tidligere års forbrug - eventuelle udsving udlignes så det følgende år. Der spares megen tid i administrationen ved ikke at skulle opgøre forbruget hver anden måned, hvilket også giver besparelser for afdelingerne. Det beløb, den enkelte vaskeribruger betalerfor at vaske, opgøres fortsat hver måned og faktureres sammen med huslejen. Status på udsættelser-januar - marts 2015 Antal udsatte i januar - marts måned som følge af økonomiske forhold: - Fordelt på organisationer: VA: 1 udsættelse Tranemosegård: 1 udsættelse AB: 0 udsættelser - Fordelt på afdelinger: Blokland: 1 udsættelse Silergården: 1 udsættelse 20

21 Kommentar til udsættelse i Silerqården: Gældsrådgiverteamet har været opmærksomme på udsættelsen i Silergården, men beboeren reagerede ikke på deres eller Brøndby Kommunes henvendelser, og var ikke tilstede i lejemålet, da fogeden mødte op. Gældsrådgiverteamet reagerer på alle fogedsager, hvis beboeren ønsker deres rådgivning. Status på udsættelser Status på ledige lejemål i Tranemosegård pr. 31. marts 2015 Antal ledige lejemål Boliger: 0 Erhvervslejemål: 0 Institutioner: 0 Kommentarer til lejemål: Følgende lejemål giver lejetab pga. udlejningsproblemer. Ingen Opsigelses- og fraflytningsstatistik Statistik for januar - februar Til- og fratrædelser Tiltrædelser Administrationen: Flemming Kent von Wowern, driftskonsulent i Drift, 1. februar Christian Lind, projektleder i Byg, 7. april Christian Abraham, økonomimedarbejder i Øko, 7. april (tidsbegrænset) Christina Nilsson, økonomimedarbejder i Øko, 20. april (tidsbegrænset) Boligafdelingerne: Eva Pedersen, rengøringsassistent i Moserne, 1. februar Jesper Holst, ejendomsfunktionær i Gurrelund/Bjerrelund, 1. marts Michael S. Petersen, EF i Gillesager, 15. marts (tidsbegrænset) Fratrædelser Administrationen: Tine Refsgaard, projektleder i BYG, 28. februar Marianne Bach, administrativ medarbejder i Drift, 31. marts 21

22 Boligafdelingerne: Ingen 23. Næste møde Næste møde i organisationsbestyrelsen er tirsdag den 19. maj 2015 i forbindelse med repræsentantskabsmødet. 24. Eventuelt Huge Thuge orienterer om, at der er god dialog med Landsbyggefonden om fremrykkede arbejder i forbindelse med renoveringen i T13. Glostrup den 15. april

De implicerede afdelingsformænd skal snarest indkaldes til et fællesmøde, hvor fælles retningslinjer skal aftales.

De implicerede afdelingsformænd skal snarest indkaldes til et fællesmøde, hvor fælles retningslinjer skal aftales. 11. Orientering fra kursusudvalget. 12. Orientering om Tranemosegårdkursus 2012. 13. Orientering om Forsikringsåret 2011. 14. Fællesdatabase over dårlige betalere. 15. Orienteringssager BO-VEST, v/ Dorthe

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter.

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter. Afdeling 15, Gurrelung/Bjerrelund Steen Lippert Kurt Christensen Tove Post Mogens Bøje Andersen Dorthe Larsen bød velkommen til repræsentantskabsmødet. 1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 26 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 16.00 Hvidovrevej 327, kælderen

HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 26 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 16.00 Hvidovrevej 327, kælderen Hvidovre, den 8. maj 2014 Referat Den 5. maj 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 26 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 16.00 Hvidovrevej 327, kælderen Deltagere: Lars Holm

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Fra

Læs mere

12. Opfølgning repræsentantskabsmødet den 17. juni 2010 (bilag). - Repræsentation i BO-VEST miljøudvalg. - Repræsentation i BO-VEST kursusudvalg

12. Opfølgning repræsentantskabsmødet den 17. juni 2010 (bilag). - Repræsentation i BO-VEST miljøudvalg. - Repræsentation i BO-VEST kursusudvalg 8. Godkendelse af mødekalender for bestyrelsen i 2011. 9. Evaluering af kurser i Tranemosegård: - Beboerkurset/aktivkurset den 1.-5. september - Tranemosegårdkurset, den 18.-19. september. 10. Drøftelse

Læs mere

Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2016/17

Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2016/17 Afdeling 2 Ved Stadion Budget for 2016/17 Boligafgiftsforhøjelse 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for 2016/17 6

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 11. november 2013 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Tirsdag den 29. oktober 2013

Læs mere

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser DFB Afd. 93-43 Gadehavegård Energirenovering til Passivhusstandard -Blok 9- REVIDERET Økonomi og huslejekonsekvenser Udarbejdet d. 6. november 2013 Rev. dato: d. 16.06.2014 1 Af Domea og Energi & Miljø

Læs mere

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med.

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. BUDGET 2016 Afd. 33 DELTA HOUSE Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. Organisationsbestyrelsen har

Læs mere

Kay Åge Petersen, Flemming Jørgensen (Albertslund Kommune)

Kay Åge Petersen, Flemming Jørgensen (Albertslund Kommune) Albertslund Boligselskab 2. maj 2012 Referat fra selskabsbestyrelsesmøde 16. april 2012 kl. 17.00 Deltagere: Adm.: Afbud: Karl Neumann, Lars Bremer, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm, John Christiansen,

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Gladsaxe Almennytt. Andelsboligforening. Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2015/16

Gladsaxe Almennytt. Andelsboligforening. Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2015/16 Afdeling 2 Ved Stadion Budget for 2015/16 Boligafgiftsforhøjelse 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for 2015/16 6

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Afdeling 5. Kildevænget. Budget for 2016/17

Afdeling 5. Kildevænget. Budget for 2016/17 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Afdeling 5 Kildevænget Budget for 2016/17 Boligafgiftsforhøjelse 3,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen Boligselskabet DFB Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde nr. 51 Tirsdag d. 30. august 2011 kl. 17.00 i Nimb, Tivoli, Bernstorffsgade 5, 1577 København V med efterfølgende spisning Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 40.081. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A den 19. februar 2014 Side 1 af 5 1705 BIG 1705 / Lejer 26-02-2014 19:00 26-02-2014 22:00 Til beboerne Hermed fremsendes endelig dagsorden for med følgende dagsorden: Ordinært afdelingsmøde 26. februar

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. JUNI 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. JUNI 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 40 & 41 Kallemosen 22 78 & Rugkobbel 100 232 6200 Aabenraa Cvrnr 14 79 86 17 Sydbank A/S

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til beboere i Afdeling Fruehøj Brorsonsvej 13-63, Herning Grundtvigsvej 22-74, Herning Fruehøjvej 14-38, Herning Herning, den 28/8 215 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til brug ved det ordinære

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.744.581. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden for bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 16.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945-15.01.2013 side

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 119.893. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 5 MEJLGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 5 MEJLGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.098. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

Budget Afdeling 58. Huslejeforhøjelse 2,78% Smedebakken Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A

Budget Afdeling 58. Huslejeforhøjelse 2,78% Smedebakken Stil dig her og vælg Indsæt, Billede. Vælg herefter afdelingens billede A Budget 2017 Afdeling 58 Smedebakken 22-76 Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AB's administration udarbejdet dette forslag

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 16 CHRISTIANSBJERG

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 16 CHRISTIANSBJERG Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 9.326. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4 Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 På det ordinære afdelingsmøde gennemgås sammendrag af det reviderede afdelingsregnskab for 2011.

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 15. december 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 218.723. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Budget Afdeling 42 Firkløveren. Huslejeforhøjelse 1,14% Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A

Budget Afdeling 42 Firkløveren. Huslejeforhøjelse 1,14% Stil dig her og vælg Indsæt, Billede. Vælg herefter afdelingens billede A Budget 2016 Afdeling 42 Firkløveren Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AB's administration udarbejdet dette forslag

Læs mere

Budget Afdeling 7. Huslejeforhøjelse 0,0% Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A

Budget Afdeling 7. Huslejeforhøjelse 0,0% Stil dig her og vælg Indsæt, Billede. Vælg herefter afdelingens billede A Budget 2015 Afdeling 7 Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AB's administration udarbejdet dette forslag til budget. Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Åpark Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Åpark Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016 Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 410.380 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris Jægerspris Boligselskab 133 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris 1. Godkendelse af referat fra mødet den 22. september 2009 2. Godkendelse

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 5. november 2013 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14. Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.00 På Toftehøjen Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 18. december 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 14 VEJLBY

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 14 VEJLBY Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 10.273. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 08. oktober 2013 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Bendt Nielsen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 08. oktober 2013 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Bendt Nielsen 13.09.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 08. oktober 2013 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 24 Mødested: Hvidovrevej 327, kælderen Mødetid kl. 16.00

HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 24 Mødested: Hvidovrevej 327, kælderen Mødetid kl. 16.00 Hvidovre, den 5. februar 2014 Referat Den 4. februar 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 24 Mødested: Afdeling: Hvidovrevej 327, kælderen Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Lars Holm

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 11.828. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Referat. Repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. maj 2016, kl Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre. Boligselskabet AKB, Rødovre

Referat. Repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. maj 2016, kl Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre. Boligselskabet AKB, Rødovre Repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. maj 2016, kl. 18.30 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Til stede: Formand Klaus Lind Bentsen, næstformand Max Grenaae, Bent Nielsen, Bjarne Clausen, Dorthe Dalby Nielsen,

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 21. juni 2011, kl. 16.00 Beboerhuset, Lyngbygårdsvej 135

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 21. juni 2011, kl. 16.00 Beboerhuset, Lyngbygårdsvej 135 Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 21. juni 2011, kl. 16.00 Beboerhuset, Lyngbygårdsvej 135 Til stede Britta Pedersen, Lis Silberbauer, Søren Timann Hansen, Erik Frikke, Stanley Rathjen, Ole

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 4/2015 Mandag den 15. juni 2015, kl Café 13, Kisumparken 2, Brøndby Strand 15. juni 2015

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 4/2015 Mandag den 15. juni 2015, kl Café 13, Kisumparken 2, Brøndby Strand 15. juni 2015 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 4/2015 Mandag den 15. juni 2015, kl. 19.15 Café 13, Kisumparken 2, Brøndby Strand 15. juni 2015 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 19 DANIA

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 19 DANIA Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 171.474. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 14.609. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311

Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311 Nygårdsvej 37-6700 Esbjerg - Telefon 76 13 50 50 Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311 Oplysninger om afdelingen: Antal boliglejemål: 206

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012/2013

Bestyrelsens beretning 2012/2013 Bestyrelsens beretning 2012/2013 Indledning Det har været et travlt år, hvor mange forretningsgange er ført ajour. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 25 CHRISTIANSHØJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 25 CHRISTIANSHØJ Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 69.459. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

AAB, afdeling 2 Driftsbudget for 2016

AAB, afdeling 2 Driftsbudget for 2016 BOLIGFORENINGEN AAB AAB, afdeling 2 Driftsbudget for 2016 Boligafgift og lejer Antal M² Boligafgift Ændring Boligafgift Ændr. Årsbasis kr/m² % kr/m² Dato kr/m² kr. i alt Boliger 37 3.195,0 661,66 6 39,75

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 21 SKELAGER

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 21 SKELAGER Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 225.215. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen...

Læs mere

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse.

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 17.00 I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Tidsplanen er som følger: Kl. 17.00 17.45 Kl. 17.45 18.30 Kl. 18.30 20.00 Besigtigelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 112.573. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 30-04-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

Sager til orientering... 4

Sager til orientering... 4 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 3-2014 Langelandsvej 32 Køge kl. 19.00 Torsdag den 25. september 2014 Sager til orientering... 4 Pkt. 27. Udlejningen 4 Pkt. 28. Budgetkontrol

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 18.627. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april 2016 Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april 2016 1 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Orientering

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 115.558. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 148.203. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Referat Den 28. august 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 26. august 2014

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 20 STEEN BILLES TORV

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 20 STEEN BILLES TORV Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 8.230. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Afdeling 1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2. Beholdnings- og afkastopgørelse på værdipapirer 3. Kort orientering om status på

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2012 Referat af: Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid: onsdag

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,22% Ungdomsboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,1% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr.

Læs mere

Torsdag den 15. juni 2017 kl

Torsdag den 15. juni 2017 kl 22. juni 2017 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 17.08: Torsdag den 15. juni 2017 kl. 14.30 Tilstede: June Larsen, Lindy Nymark Christensen, Martin E.H. Jacobsen, Jytte G. Hansen, Inez Bach, Annica Dahlgren,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 21 SKELAGER

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 21 SKELAGER Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 16.607. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 3 GRØNNEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 3 GRØNNEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 53.100. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 23 LADEGÅRD

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 23 LADEGÅRD Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 135.030. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 13 NØRREPORT Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 20.779. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2014/2015 Budgetperiode fra 01-07-2014 Budgetperiode til 30-06-2015

Almene boligorganisationer Budgetår 2014/2015 Budgetperiode fra 01-07-2014 Budgetperiode til 30-06-2015 Forside Almene boligorganisationer år periode fra 0-07-204 periode til 30-06-205 for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 62 LBF's afdelingsnr. 200 Kommunenr.

Læs mere