MULIGE FORKLARINGER PÅ BORGERENS PROBLEMER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MULIGE FORKLARINGER PÅ BORGERENS PROBLEMER"

Transkript

1 FORSTÅELSE, FORANDRING OG MOTIVATIONSSAMTALER, NÅR DER ER ET (FORMODET) ALKOHOLPROBLEM Program for 4. december 2012.Gentofte Jobcenter Runde med deltagernes forventninger og erfaringer Frokost - En individuel og en systemisk definition på afhængighed - Forandringsprocesser, motivation og MI. Oplæg - At skabe en passende diskrepans og de tre K er. Oplæg - At forholde sig til modstand. Spørgsmålstyper og refleksiv lytning. Oplæg og øvelse - At forholde sig til ambivalens. Oplæg og øvelse Ord, holdninger og sprogbrug. Oplæg. Fælles refleksioner Den eksternaliserende tænkning og metode. Oplæg Kaffepause og udvikling af spørgeguide Opsamling i plenum Evaluering og afslutning af kurset MULIGE FORKLARINGER PÅ BORGERENS PROBLEMER Fysisk tilstand? Psykisk tilstand?? Tidl. arbejdserfaringer? BORGERENS AKTUELLE PROBLEM Alkoholforbrug?? 1

2 HVORDAN FORSTÅ ALKOHOLPROBLEMET? I EN INDIVIDUEL- OG SYSTEMISK KONTEKST WHO S DEFINITION PÅ AFHÆNGIGHED Afhængighedssyndromet, hvis man kan sige ja til tre af følgende symptomer: Trang til alkohol (craving) Stigende forbrug (tolerans) Abstinenser; uro, angst, rastløshed, hjertebanken, sved, søvnløshed Drikker videre trods viden om negative konsekvenser Mindsket interesse i den sociale omverden Kontroltab fortsætter med at drikke trods beslutning om at lade være 2

3 SYSTEMISK DEFINITION PÅ AFHÆNGIGHED Når en person bruger rusmidler på en måde, så det går ud over de opgaver og funktioner, som skal gøres i familien og Når de følelsesmæssige bånd mellem familiemedlemmerne belastes og forstyrres af alkohol(rus)brugen (Frid Hansen) FORSVARS- BENÆGTNING (Det er svært at se i øjnene) MEKANISMER PROJEKTION (Splinten hos andre ) BAGATELLISERING (Svært at se i øjnene) MANIPULERING (Alkohol bliver styrende) IDYLLISERING (Jeg lader som om) REGRESSION (Hjælp mig. Pas på mig) 1 3

4 SVINGE MED - AFHÆNGIGHED Er at tillade, at et andet menneskes opførsel påvirker og præger ens liv og at være optaget af at kontrollere dette menneske Er at undskylde og dække over og dermed hindre den der har et alkohol/rusproblem i selv at opleve konsekvenserne af sin adfærd Er at drikke sammen med den, der drikker Er at overtage arbejde, der ikke bliver gjort af den, der har alkoholproblemet FAMILIEN SOM ET SYSTEM STRUKTUR RAMMER REGLER, RUTINER RITUALER KOMMUNIKATION MENING. HISTORIE 4

5 FORANDRINGSTEORI OG MOTIVATIONSSAMTALEN DE PROFESSIONELLES HOLDNINGER, SPROG OG SAMTALEMETODER FORANDRINGSPROCESSER OG MOTIVATION TM OG MI STABIL ÆNDRING TILBAGEFALD/ SLIP FØR- OVERVEJELSE - STATUS QUO 5

6 DEN TRANSTEORETISKE MODEL Ann Provis MOTIVATION OG DEN MOTIVERENDE SAMTALE (MI) MI er en evidensbaseret tilgang og metode - Motivation opstår i et samspil mellem mennesket og terapeut/rådgiver samt mellem personen og relevante mennesker i omgivelserne. - Måden hvorpå familiemedlemmer og andre relevante personer (venner, kollegaer, chefer etc.) reagerer på problemet og personen, kan have afgørende betydning for en persons motivation - Ændring består af forskellige stadier. En person vil ofte bevæge sig frem og tilbage i de forskellige faser. Ambivalens samt tilbagefald er en naturlig del af en hvilken som helst forandringsproces - Konfrontation, gode råd og argumentation øger risiko for modstand og minimerer sandsynlighed for forandring (evidens) - Bevægelsen hen imod varig forandring styrkes ved hjælp af den stil ( ånd )og de metoder, der kendetegner motivationssamtalen (evidens) 6

7 ÅNDEN o Samarbejde ikke konfrontation o At frembringe ikke fylde på eller installere o Autonomi ikke autoritet PRINCIPPERNE Udtryk empati Arbejd med diskrepans Støt troen på egne kompetancer Undgå diskussion Gå med modstand Find borgeren der, hvor han/hun er i sin ændringsproces. Tilpas metoder hertil 7

8 To hovedgrupper FORANDRINGSUDSAGN 1. Før-forpligtelsesudsagn - jeg kunne godt tænke mig at - måske skulle jeg se at ØNSKE OM, EVNE TIL, GRUNDE TIL-, BEHOV FOR FORANDRING 2. Forpligtelse - nu skal det være anderledes - jeg går i behandling nu - det kan kun gå for langsomt nu - jeg tager medicinen fra nu af FORPLIGTER SIG TIL KONKRETE OG SPECIFIKKE HANDLINGER DE TRE K ER AT SKABE EN PASSENDE FORSTYRRELSE AT STYRKE DISKREPANS At skabe en passende forstyrrelse hos den person, man taler med: Undersøg fx hvilke værdier, ønsker, forestillinger personen har (eller har haft) om sig selv, sit liv Sammenhold dette med den faktiske livssituation; effekten af problemets indflydelse på personen, situationen, livet En øget diskrepans mellem det ønskværdige og det faktiske kan skabe bevægelse hen imod forandring 8

9 FÆLDER/VEJSPÆRRINGER Spørgsmål - svar Konfrontation - benægtelse Ekspertrollen Gode råd og ordnerefleksen Etikettering (labeling) Bebrejdelser AT BRINGE EMNET PÅ BANE - Lad os undersøge mulige forklaringer på x - Jeg spørger altid ind til de områder, som man ved kan være på spil, når man har de og de problemer. Så jeg kommer ind på områder som m, n, alkohol, o, p - Hvordan er dit forhold til alkohol? Hvad drikker du? Hvor tit? Hvor meget? Bliver det nogle gange til mere, end du egentlig har lyst til/havde regnet med? Løber det af og til løbsk for dig? 9

10 STATUS QUO ( MODSTAND ): UDTRYK OG ÅRSAGER MODSTAND ER RELATIONEL! Udtryk: Afbryder argumenterer skifter emne er uopmærksom bagatelliserer undgår undskylder giver andre skylden er truende forsvarer sig osv. Årsager: Ambivalens, forsvar, usikkerhed, utilstrækkelig forståelse, beskyttelse. Klient og rådgiver er på hver sit niveau. Hvordan modstand opstår: - kan skabes i relationen (konfrontation, råd, etc) - personen kan have noget med ind i rummet (skilsmisse?) - intervieweren kan have noget med sig ( alle alkoholikere lyver ) Gå sammen to og to: ØVELSE OM MODSTAND 1. person a fortæller om et problem, som han/hun måske vil gøre noget ved. Problemet skal ikke være for alvorligt! 2. person b forsøger at argumentere for, hvordan personen skal løse sit problem: - Kom med gode råd - Fortæl om, hvordan du selv har løst et tilsvarende problem - Bagatelliser problemet - Fortæl om de negative konsekvenser af problemet - Hvis personen fastholder/insisterer på ikke at kunne bruge det du siger argumenter bedre og vær mere overbevisende 10

11 ÅBNE SPØRGSMÅL MED FORSKELLIGE FOKI Hvad vil du gerne have hjælp til Kan du sige noget mere om det? Fortæl lidt om? Åbne spørgsmål med fokus på følelser Hvordan har du det med, at x? - Hvilken følelse får du, når? Hvad gør det ved dig, at? Åbne spørgsmål med fokus på tænkning Hvad tænker du om? Hvilke overvejelser gør du dig om? ÅBNE SPØRGSMÅL MED FORSKELLIGE FOKI Åbne spørgsmål med fokus på adfærd Hvad gør du, når? Hvem tog initiativ til? Hvad skete der før x Hvad skete der efter x? (ny punktuering) Åbne spørgsmål med fokus på mening Hvilken mening tillægger du? Hvad betyder det for dig? Åbne spørgsmål med fokus på relationer Hvem er involveret i? Når x gør hvad sker der så med y? Hvad tror du, Sofie tænker/føler/gør, når Peter? 11

12 REFLEKSIV LYTNING Anerkendelse af, og respekt for, personens perspektiver: o Gentagelse af ord, sætninger (simpel refleksion) o Refleksion af: - en følelse ( så det bliver du vred over ) - et meningsindhold ( du har knoklet, men ingen ser det ) (simpel refleksion) o Opsummeringer Øvelse: De samme to taler videre. Men nu med ovenstående eksempler på refleksiv lytten. Start evt. med at rejse modstand (argumentere, give gode råd etc.) for derefter at bruge refleksiv lytning AMBIVALENS SOM FÆNOMEN(1) Ambi: Begge sider Valens: Værdi Samtidig tilstedeværelse af to modsatrettede følelser overfor et problem samt overfor løsningen heraf o Kan og kan ikke o Tør og tør ikke o Fornuftig og ufornuftig o Osv. At være motiveret hen imod begge tilstande: a) Jeg vil gerne motionere noget mere (velvære), men jeg har ikke den tid, der skal til (arbejdet er spændende, familien har brug for ) 12

13 AT ARBEJDE MED AMBIVALENS Husk den lille kontrakt: Er det ok, at vi taler om? Begge sider af ambivalensen afdækkes: o Problemets gode sider/fordele afdækkes: Hvordan hjælper problemet dig, hvad er det gode ved, hvilke fordele synes du, der er ved dit problem? (lytte, reflektere, uddybe, gå med modstand ). Ofte vil der opstå en spontan reaktion, hvor personen selv begynder at fortælle om de negative sider. Hvis ikke dette sker. o Problemets dårlige sider/mindre gode sider/ulemper undersøges: Fortæl lidt om, hvilke mindre gode sider/ulemper, der er ved? (lytte, reflektere, uddybe, gå med modstand ) o Opsummering. På den ene side, synes du og på den anden side er der o Lade ansvar og beslutning om ændring være hos personen o Vis forståelse afklaring af forandringsparathed forberedelse af hvilke handlinger der skal være, hvis personen ikke vil/kan ændring ØVELSE I AT ARBEJDE MED AMBIVALENS To personer a og b. Øvelsen varer 15 min.: 10 minutters samtale 5 minutters fælles refleksioner over metoden A. Fortæller om et problem, han/hun måske vil gøre noget ved B. Afdækker fordele og ulemper, opsummerer og lader valget være hos personen (se forrige oh ) 13

14 ÆNDRINGSAFKLARENDE SPØRGSMÅL KLIENTSVAR OG RÅDGIVERFEEDBACK Efter opsummering af gode sider og dårlige (eller mindre gode) sider: Hvor er du lige nu? Eller Hvad nu? Eller skal der ske ændringer eller hur? Det lyder som om, du har mange overvejelser. Hvad vil du gøre? Borgerens svar (forandringsparathed?) Rdgiverens feedback Det ved jeg ikke (ambivalens) Ok, det kan være svært tager tid at nå frem til... Viderehenvisning. Barn, børn? Ja, måske skal jeg i gang med at gøre noget ved det (vil gerne, men oplever fx forhindringer) Nu skal det bare være anderledes, jeg vil i gang med at Få hjælp til at afklare forhindringer Viderehenvisning Forberede ændring. SMART handleplan. Viderehenvisning Efter denne samtale har jeg fundet Ok dit valg men konsekvenser i forhold til x, y, z ud af, at jeg ikke har noget problem (det tredje K) ORDENES BETYDNING Alkoholiker Alkoholist Alkoholisme Kvartalsdranker At have et alkoholproblem At være afhængig af alkohol At drikke mere end godt er At forbruget løber løbsk i perioder 14

15 HOLDNINGENS BETYDNING Han har rygrad som en regnorm Hvordan kan hun dog gøre det mod sine børn? En gang alkoholiker altid alkoholiker Alle alkoholikere lyver De er svage mennesker og skal beskyttes Det er svært og kan tage tid at ændre sig Alkoholproblemet forstyrrer den gode hensigt Man vil altid være sårbar overfor alkohol Det er svært at se i øjnene, at man har et alkoholproblem Det er kun den med alkoholproblemet, der kan vælge, og som har ansvar for at drikke, eller æren for ikke at drikke MOTIVATIONEL INTERVIEWING OG ETISKE OVERVEJELSER 15

16 RETNINGSLINIER FOR ETISK PRAKSIS Retningslinje 1: Når du mærker dissonans, afklar personens og dine egne forhåbninger Retningslinje 2: Når din vurdering af, hvad der er bedst for personen, er dissonant med personens ønsker, skal du revurdere og genforhandle dagsorden Tydeliggør dine egne bekymringer og forhåbninger for personen Retningslinje 3: Jo større din personlige interesse er i et bestemt resultat for personen, jo mere upassende er det at anvende MI Retningslinje 4: Jo større mulighed du har for at påvirke personens adfærd og slutresultat gennem pression, jo større varsomhed med at bruge MI. + interesse i et bestemt resultat uetisk anvendelse af MI RETNINGSLINIER FOR ETISK PRAKSIS Åbenhed om egne forhåbninger Forklar formålet med MI Åbenhed omkring dobbeltkasketter: Jeg har to roller, det kan være lidt bøvlet for mig at kombinere dem. Den ene rolle er, som jeg skal leve op til/opfylde etc. Den anden rolle er at være din vejleder, at hjælpe dig med at foretage nogle ændringer i dit liv, som vi bliver enige i er gode for dig. Måske vil der være nogle områder, hvor jeg håber på en ændring, som du måske ikke er med på. Lad os tale om det, og se om vi kan finde områder med ændringer, som vi er enige om 16

17 EKSTERNALISERENDE TÆNKNING OG METODE EKSTERNALISERENDE SAMTALER (1) En sproglig konstruktion har blandet problem og person Individualisering af problemet (den internaliserede diskurs) Eksternalisering: Det er problemet, der er problemet og ikke personen, der er problemet: Hvilken indflydelse har problemet i X s liv? Hvilken indflydelse har X (og andre) på problemet? (B. Trembacz, 2011) 17

18 EKSTERNALISERENDE SAMTALER (2) Ift den med alkoholproblemet At eksternalisere problemet: Kan du forestille dig, at alkoholproblemet er en selvstændig størrelse. Noget der kommer til at styre dig etc.? At billedliggøre, gestalte, levendegøre problemet: Hvilke karakteristika, tillægsord kan du sætte på problemet Hvis du skulle finde et navn, et billede? Hvilken indflydelse har problemet på dig, dit liv, din familie? Hvilken indflydelse har du på problemet (undtagelser, perioder, situationer)? Hvad kendetegnede den periode etc.? Er der noget af dette der giver dig nogle ideer til, hvordan du kan begynde at få mere indflydelse på problemet? LITTERATURHENVISNINGER Den transteoretiske model (TTM) Prochaska, J.O. & Di Clemente, CC: Towards a ComprehensiveTheory of, Change in W.R. Miller & N. Heather (Eds) Treating Addictive Bahaviors; Processes of Change (pp. 3-27), New York, Plenum, 1986 Motivationel Interviewing (MI) Miller W.R. og Rollnick S. Motivationssamtalen, Reitzels Forlag 2004 TTM og MI Trembacz B. og Benzen K.: Den motiverende samtale i lægepraksis. (.Kan downloades fra TTM, MI og IST Trembacz B.: Familier med alkoholmonstre - Forståelse respekt, forandring, Psykologisk Forlag 2002 (s ) Eksternalisering: Michael White, 1988 Eksternalization of the Problem Trembacz B og

13-03-2013. BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 FORANDRING ELLER SKADESREDUKTION?

13-03-2013. BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 FORANDRING ELLER SKADESREDUKTION? BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 Forandringsproces samt motivationssamtalen og/eller - Hvordan forholde sig til borgere med alkoholproblemer

Læs mere

05-05-2013 SYSTEMISK OG NARRATIV TEORI OG METODE ANVENDT I FORSTÅELSEN AF FAMILIER MED ALKOHOLPROBLEMER OG BØRNENE AFHÆNGIGHED; DEFINITIONER

05-05-2013 SYSTEMISK OG NARRATIV TEORI OG METODE ANVENDT I FORSTÅELSEN AF FAMILIER MED ALKOHOLPROBLEMER OG BØRNENE AFHÆNGIGHED; DEFINITIONER ALKOHOLPROBLEMER, FORÆLDRE, BØRN OG GRUPPEMETODE Barnets blå Hus. Kursus den 9.5 og 22.8.2013 I alkoholens/rusens skygge Det er kun den, der drikker, der kan Det er problemet - og ikke personen der er

Læs mere

Den bedste måde at hjælpe børnene på, er at hjælpe forældrene til at være de forældre, de gerne vil være!

Den bedste måde at hjælpe børnene på, er at hjælpe forældrene til at være de forældre, de gerne vil være! PROBLEMETS OMFANG Den bedste måde at hjælpe børnene på, er at hjælpe forældrene til at være de forældre, de gerne vil være! 122.000 børn skønnes at vokse op i en familie med et alkoholproblem Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

INTRODUKTION Den Motiverende Samtale

INTRODUKTION Den Motiverende Samtale Ofte antager man i motivationsarbejdet, at motivation er noget der skal fyldes på udefra. At man som rådgiver skal overbevise personen om, hvad han/hun skal gøre, og at man skal levere det gode argument,

Læs mere

Den motiverende samtale i lægepraksis Af cand. psych. Birgit Trembacz og praktiserende læge Kim Bentzen

Den motiverende samtale i lægepraksis Af cand. psych. Birgit Trembacz og praktiserende læge Kim Bentzen 1 Den motiverende samtale i lægepraksis Af cand. psych. Birgit Trembacz og praktiserende læge Kim Bentzen Ændring af livsstilsproblemer såsom rygning, fedme, alkoholafhængighed, hashmisbrug, benzodiazepinmisbrug

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

Motivational Interviewing. Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt

Motivational Interviewing. Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt Motivational Interviewing Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt Velkommen Program for modul 2 Kl. 09.00 09.45: Velkommen Øvelse fra jeres praksis Diskrepans Kl. 09.45

Læs mere

trembacz.dk Cand. psych. Birgit Trembacz - Supervisor og specialist i psykoterapi

trembacz.dk Cand. psych. Birgit Trembacz - Supervisor og specialist i psykoterapi trembacz.dk Cand. psych. Birgit Trembacz - Supervisor og specialist i psykoterapi Rusmiddelproblemer i et familieperspektiv Alle kan være med til at forebygge alkoholproblemer Af Birgit Trembacz Denne

Læs mere

Den professionelle forældresamtale

Den professionelle forældresamtale Den professionelle forældresamtale Program: Fra 09.00 Formiddagsbuffet 09.30-10.00 Rundvisning 10.00 10.10 Velkomst og præsentation 10.10 11.00 En kort gennemgang af Den professionelle børnesamtale - erfaringsopsamling

Læs mere

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt Fokus på sundhed og livsstil er med til at forstærke menneskers ønske om og behov for forandring. Men hvad med motivationen? Den motiverende samtale har som metode i coaching dokumenteret effekt i forhold

Læs mere

Den Motiverende Samtale og børn

Den Motiverende Samtale og børn Den Motiverende Samtale og børn At arbejde med Den Motiverende Samtale og Stages of Change modellen med børn Af Gregers Rosdahl Implement Consulting Group Maj 2010 Om arbejdet med Den Motiverende Samtale

Læs mere

Kommunikationsanalyse af patientundervisning

Kommunikationsanalyse af patientundervisning D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Kandidatspeciale Mona Holkmann Jacobsen Kommunikationsanalyse af patientundervisning Vejleder: Hanne Ruus Institut:

Læs mere

Samtaler med unge om rusmidler

Samtaler med unge om rusmidler Samtaler med unge om rusmidler INSPIRATIONS- OG METODEHÆFTE TIL VEJLEDERE, MENTORER OG ANDRE, DER ARBEJDER MED UNGE I HVERDAGEN Fra bekymring til dialog og handling 1 Indhold Forord... 3 Hæftets opbygning

Læs mere

Motivation gennem kommunikation - Den motiverende samtale

Motivation gennem kommunikation - Den motiverende samtale REDSKABER TIL AT MOTIVERE TIL FORANDRING FUA, KUA 25 oktober 2014 Tina Haren, psykolog Motivation gennem kommunikation - Den motiverende samtale 1 Indhold Introduktion til den motiverende samtale (MI)

Læs mere

Den motiverende samtale for mennesker med overforbrug af alkohol

Den motiverende samtale for mennesker med overforbrug af alkohol Den motiverende samtale for mennesker med overforbrug af alkohol TEKST WILLIAM R. MILLER OVERSÆTTELSE TINA HAREN & GREGERS ROSDAHL Den traditionelle forståelse af motivation Den traditionelle forståelse

Læs mere

Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale

Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale Af psykolog Anne Kimmer Jørgensen mail: Anne.Kimmer@gmail.com tlf.: 26701416 Indhold Barrierer hos frontpersonalet

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

3. Praktisk konflikthåndtering

3. Praktisk konflikthåndtering 3. Praktisk konflikthåndtering Dette kapitel gennemgår nogle af udviklingsprojektets overvejelser i forbindelse med konfliktforståelse og de forskellige typer af konflikter, der kan opstå i en hverdag

Læs mere

Gravid på tværs. Ideer til forbedret indsats fra professionelle og gravide kvinder med rusmiddelproblemer

Gravid på tværs. Ideer til forbedret indsats fra professionelle og gravide kvinder med rusmiddelproblemer Gravid på tværs Ideer til forbedret indsats fra professionelle og gravide kvinder med rusmiddelproblemer Mulige aktører i graviditetsfaserne Graviditetsforløb kan være meget forskellige, og ofte er kun

Læs mere

Lisbeth Villumsen - Skibdalsvej 25, 7990 Ø Assels, Danmark - Tlf.:+45 97764174 - Mobil: +45 21905868 - Lisbeth@livviadialog.dk www.livviadialog.

Lisbeth Villumsen - Skibdalsvej 25, 7990 Ø Assels, Danmark - Tlf.:+45 97764174 - Mobil: +45 21905868 - Lisbeth@livviadialog.dk www.livviadialog. www.livviadialog.dk Liv via dialog. Hvad er en efterfødselsreaktion? Er man syg eller sund når man reagerer på overbelastning? Hvad sker der? Hvem kan hjælpe? Kan både kvinder og mænd få en efterfødselsreaktion?

Læs mere

Kommunikation og samtale om adfærdsændringer

Kommunikation og samtale om adfærdsændringer 1332 FOREBYGGELSE Kommunikation og samtale om adfærdsændringer Anette Søgaard Nielsen Vi anvender både den styrende, den følgende og den vejledende kommunikationsstil i vore professionelle samtaler i sundhedsvæsenet.

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach TEMA Psykisk arbejdsmiljø Værktøj 2 Ledercoaching Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach INDHOLD Ledercoaching 3 Ledere

Læs mere

Kursusprogram (Hold 5)

Kursusprogram (Hold 5) Kursusprogram (Hold 5) Familieorienteret Alkoholbehandling Et-årigt kursusforløb på ni moduler á to dage fra 17. marts til 2. december 2015 1. Modul 17. og 18. marts 2015 Introduktion, definitioner og

Læs mere

Refleksive spørgsmål - Spørgsmålsguide. Kilder: Karl Tomm, canadisk familieterapeut, samt B. Pearce, H. Maturana, A. Morgan udarbejdet af Locus.

Refleksive spørgsmål - Spørgsmålsguide. Kilder: Karl Tomm, canadisk familieterapeut, samt B. Pearce, H. Maturana, A. Morgan udarbejdet af Locus. Refleksive spørgsmål - Spørgsmålsguide. Kilder: Karl Tomm, canadisk familieterapeut, samt B. Pearce, H. Maturana, A. Morgan udarbejdet af Locus. 1. Refleksivitet og karakteristika på et refleksivt spørgsmål:

Læs mere

Maria Pedersen - kontakt med sindslidende i Hjemmeplejen marts 2015. Velkommen. Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje. Dag 5.

Maria Pedersen - kontakt med sindslidende i Hjemmeplejen marts 2015. Velkommen. Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje. Dag 5. Velkommen Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje Dag 5. Program Dag 5. Velkommen Hvad er anerkendelse Lineær og cirkulær kommunikation Aktiv lytning Frokost kropssprog Konflikter Ikke voldelig

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere