Indholdsfortegnelse. Introduktion. Introduktion Plot og spænding Fantastisk tøven Konklusion Bibliografi...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Introduktion. Introduktion... 1. Plot og spænding... 2. Fantastisk tøven... 6. Konklusion... 11. Bibliografi..."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Plot og spænding... 2 Fantastisk tøven... 6 Konklusion Bibliografi Introduktion Horror er en særdeles populær genre i mainstreamlitteraturen. Oftest forklares denne popularitet med hjælp fra en psykoanalytisk tilgang, og Freuds Das Unheimliche (1919) eller Rosemary Jacksons Fantasy: The Literature of Subversion (1981) bringes ofte i spil for at forklare hvorfor læseren skulle finde fornøjelse i at læse noget hvis raison d etre er at skræmme læseren og give dem ubehag med scenarier indeholdende monstre, genfærd og dæmoner. Disse socio-psykologiske teorier har uden tvivl deres relevans, men de fokuserer kun på horrorens indhold og ikke på form. Som de fleste andre former for genrelitteratur er horror i høj grad baseret på plot, og da plot er en af hovedårsagerne til populærlitteraturen popularitet, kan det samme også gøre sig gældende for horror 1. Derfor vil jeg i det følgende fokusere på horrorfortællingens narrative struktur, for at undersøge om der ikke også ligge grund til tiltrækning her. Jeg vil etablere baggrunden for undersøgelsen med en kort gennemgang af begrebet plot og diskutere berettermodellen som model til at afbillede spændingsopbygning i plotdrevne narrativer. Derefter vil jeg diskutere Tzvetan Todorovs plotkategorier. Især Todorovs begreb fantastisk tøven er relevant i en analyse af horror, da genrens centrale effekt er denne tøven, og denne effekt er primarily a matter of plotting (Carroll 144). Jeg vil benytte Edgar Allan Poes Den sorte kat (1843), fordi den er et paradigmatisk og 1 Horror defineres i den anglo-amerikanske tradition som fortællinger, hvor konflikten er centreret omkring en overnaturlig trussel. Terror er termen for fortællinger, som er skræmmende, men hvor truslen kommer fra naturlig kilde, f. eks. en psykopatisk morder. I denne opgave benytter jeg denne amerikanske definition, da den danske betegnelse gyser, ikke indeholder samme skelnen. 1

2 klassisk eksempel på horror og fantastisk tøven, og en analyse af novellen vil belyse spændingsopbygning og forstærkning i fantastisk litteratur og derved også horrorfortællinger. Plot og spænding Termen plot kan defineres som det arrangement af hændelser, som udgør en historie. Fra narratologiens begyndelse har man forsøgt at skelne mellem historiens råmateriale og selve den måde narrativen er udformet på. De russiske formalister brugte henholdsvis begreberne fabula og sjuzet til at forklare denne forskel. Story og plot eller story og discourse er andre begreber for samme distinktion. Den amerikanske litteraturteoretiker Seymour Chatman forklarer forholdet mellem fabula og sjuzet på denne måde: What is communicated is story, the formal content element of narrative; and it is communicated by discourse, the formal expression element (31). Fabula er bundet af kronologi, men sjuzet kan afvige kompositorisk fra kronologien. Plottet kan f. eks begynde in medias res og så vise udgangspunktet med flashback, det kan følge fabulaens kronologi eller bruge forudgreb (prolepsis) og foregribe hændelser. Der er få begrænsninger. Fabula kan modelleres til nøjagtigt det sjuzet som forfatteren mener bedst og mest effektivt fastholder læseren, belyser karakter og tema, samt driver læseren fremad. Denne frihed er særdeles interessant i relation til at skabe spænding. Spænding er struktureret omkring spørgsmål og svar. I hans læsning af Roland Barthes S/Z forklarer litteraturkritikeren Peter Brooks, at Barthes ser plot som two ireversible codes the prosaic and the hermeneutic (Brooks Reading for the Plot 18 [Brooks kursiv] ). Den proairetic kode er handlingens og plottets logik, hvordan de skaber sammenhængende sekvenser. Den hermeneutic kode er: The questions and answers that structure a story, their suspense, partial unveiling, temporary blockage, eventual resolution, with the resulting creation of a dilatory space the space of suspense which we work through toward what is felt to be [ ] the revelation of meaning that occurs when the narrative sentence reaches full predication (18). Et eksempel på en hermeneutisk kode kan være: Heltinden ligger bundet til togskinnerne, og toget er på vej - når hun at komme fri? Barthes forklarer i sin The Structural Analysis of Narrative, at spænding skabes ved: the threat of an uncompleted sequence, of an open 2

3 paradigm [ ] this disturbance [ ] is consumed with anxiety and pleasure (119). Den sekvens/forsinkelsesområde som ligger mellem spørgsmål og svar inden vi får svar på om kvinden når at komme væk, inden toget kører hende over, er altså spændingsområdet. I en narrativs åbning skabes der implicitte spørgsmål, som læseren ønsker at få svar på. Fra de store spørgsmål, som løber gennem hele narrativen f.eks.: Hvad vil der ske med protagonisten? Hvem slog offeret ihjel? til spørgsmål, som er knyttet til en enkelt scene, eller til en karakters psykologi. Hvorfor opfører karakteren sig sådan? Forhaling og antydninger er nogle at de virkemidler som forsinker svaret på disse spørgsmål og derved forøger spænding. Peter Brooks anser læsning som: a form of desire that caries us forward, onward, through the text (37) og bruger begrebet narrative desire til at karakterisere læserens begær efter at får svar på spørgsmålet. For Brooks er det at fortælle og læse aktiviteter, som ikke kan komme udenom deres relation til lysten, begæret: What animates us as readers of narratives is la passion du sens, which I would want to translate as both the passion for meaning and the passion of meaning: the active quest of the reader for those shaping ends that terminating the dynamic process of reading, promise to bestow meaning and significance on the beginning and the middle [Brooks s kursiv] (19). Hvis begæret er the motor of narrative totalizing, building ever-larger units of meaning, the ultimate determinants of meaning lie at the end, and narrative desire is ultimately, exorably, desire for the end (52). Slutningen på en fortælling er ukendt, og læseren begærer slutningen, for her vil det ukendte blive kendt. Dette narrative begær er altså hvad, der driver læsere (af plotbaserede fortællinger) gennem en narrativ som Den sorte kat. Ovenstående er selvfølgelig en overordnet gennemgang af begreberne plot og spænding. For at få en mere detaljeret forståelse af spændingsopbygning kan man illustreret en fortællings plot ved at benytte berettermodellen, som er en grundmodel for en narrativs spændingsmæssige udvikling. Berettermodellen bliver ofte illustreret som nedenstående, hvor kurven viser spændingsudviklingen: 3

4 Denne model er fra En læsning af Den sorte kat i relation til berettermodellen vil se sådan ud: Anslag: Her slås emnet an, og læseren får indtryk af, hvad historien handler om. Fungerer som appetitvækker, som skal fange læseren. Den sorte kat er et glimrende eksempel på hvor stor spændingskabende effekt initialsætningen kan have: Hvad jeg her skal til at nedskrive, er en vild beretning, om end den er henlagt til hjemmelivet, og jeg hverken forventer eller beder om, at man skal tro mig (Poe 63), og en Sætning som Følgerne af disse begivenheder har fyldt mig med rædsel (63) et forudgreb/prolepsis (reelt bagudgreb/analepsis da narrativen er fortalt retrospektivt) - skaber spænding om hvad det er for rædselsfulde hændelser. Læseren er på krogen. Præsentation: Præsentation af personer, tid og sted. Oplysninger som fæstner læseren i fortællingens rum. I Poes fortælling beretter førstepersonfortælleren om sig selv, sin kærlighed til dyr, sin kone og sit ynglingsdyr katten Hades. Desuden introduceres fortællerens problem: han begynder at drikke, hvilket medfører at han mishandler sin kone og sine dyr. I denne fortælling bruges telling til at fremstille omstændighederne. Uddybning: Personer og miljø tegnes mere detaljeret. Baggrunden for konflikten uddybes. I Den sorte kat gilder fremstillingen over i scenisk fremstilling showing, da fortælleren beruset skærer et af kattens øjne ud. Derefter glider fremstillingen tilbage i telling, og tiden går. Katten kommer sig, og fortælleren begiver sig ud i filosofisk betragtning vedrørende 4

5 noget han kalder - genstridighedens ånd (65), ifølge fortælleren en menneskelig drift, der får personer til at begå en handling, netop fordi de ikke må begå den. Point of no return: Angiver det sted eller hændelse, hvor konflikten er nået så langt, at der ingen vej er tilbage til tilstanden før point of no return. Det er som regel også det punkt hvor læseren føler sig fanget af fortællingen og er nødt til at følge med til slut. Læseren er blevet så interesseret i de(t) implicitte spørgsmål fortællingen har rejst, at han eller hun vil have svaret. I denne fortælling er mordet på katten dette punkt. En morgen trak jeg med koldt blod en løkke om dets [kattens] hals og hængte det fra en gren (66). Konfliktoptrapning: Konflikten udvikler sig, spændingen stiger, da udfaldet endnu er uklart. I The black cat udvikler begivenhederne sig ved at fortællerens hus brænder. Dagen efter ser han et relief af katten med løkken om halsen på en tilbageværende mur. Han forsøger at rationalisere denne hændelse, men forklaringen er svag, og læseren fornemmer det fantastiskes indtog. Der går nogle måneder, hvor fortælleren ikke kan lade være med at tænke over billedet af katten. Han fortsætter med at drikke og ser en dag på et værtshus en kat som ligner den gamle, undtagen på det punkt at den har en hvid plet på brystet. Katten følger med ham hjem. Senere opdager han, at den også mangler sit øje. Dette sammenfald pirrer igen læserens nysgerrighed. Fortælleren begynder at frygte katten, og frygten bliver til rædsel, da han opdager at den hvide plet forandrer sig indtil den ligner en galge. Fortælleren betegner synet som et af de mest oplagte fantasifostre man kan forestille sig (69). Men læseren drager ikke denne konklusion lige så hurtigt, og igen bringes det fantastiske i spil. I samme afsnit nævner fortælleren at Jeg skammer mig næsten over at tilstå ja, selv i denne forbrydercelle skammer jeg mig over det (69) [min kursiv]. Her foregriber fortælleren igen begivenhederne, og læseren ved nu at fortælleren ender i fængslet. Spændingsspørgsmålene kredser nu om omstændighederne for denne situation, hvorfor er han i fængsel? Dette spørgsmål får vi svar på i løbet af den næste side. Frygten for katten påvirker fortælleren i en sådan grad at hans temperament forværres yderligere, og da hans kone stopper ham i afstraffelse af katten, myrder han hende. Han beslutter at mure hende inde i kælderen og derved undgå at hans forbrydelse bliver opdaget. Da fortælleren har nævnt at han nu sidder i en celle, ved læseren at han bliver opdaget, men spørgsmålet er hvordan, og det driver læseren videre. 5

6 Klimaks: Konfliktens højdepunkt og afgørelse. Fortælleren er så sikker på at han har skjult liget så godt, at han ikke frygter noget da Politiet kommer for at undersøge hans hus. Han er endda så overmodig, at han kommer med små antydninger til hvor liget befinder sig. Pludselig et skrig fra det sted liget er muret inde, og Politiet begynder at bryde muren ned. Katten sidder på ligets hoved - det hæslige dyr. Hvis list havde forført mig til at begå mordet, og hvis stemme havde stukket mig, så jeg nu var i bødlens vold (73). Novellen slutter her på spændingskurvens højdepunkt, der er ikke som i mange andre fortællinger en udtoning, hvor konflikten er forløst, og der kan være tid til eftertanke. Berettermodellen kan altså give et udmærket overblik over en narrativs spændingsopbygning fra introduktion af personer og konflikt til forløsningen af denne konflikt. Efter min mening er berettermodellen et udmærket redskab til spændingsanalyse når spændingen drejer sig om spørgsmålet: Hvad vil der ske, hvad vil personerne gøre? Osv. Men når det bl.a. gælder horrorfortællinger, er den langt fra tilstrækkelig, da denne genre indeholder et element det fantastiske som modellen ikke tager tilstrækkelig højde for. Fantastisk tøven Termen fantastisk litteratur bruges til at kategorisere litteratur hvori det overnaturlige spiller en fremtrædende rolle det er bredeste betydning af ordet fantastisk. I litteraturteorien opereres der også med en mere specifik betydning. Denne betydning blev etableret af Tzvetan Todorov i hans The Fantastic A Structural Approach to a Literary Genre. Todorov definerer fantastisk som en slags mellemstation. I en verden som ligner vores realverden realistisk og øjensynligt uden dæmoner, varulve eller vampyrer, sker der et indbrud af noget, som ikke kan forklares ved hjælp af denne verdens regler. Personen som erfarer dette indbrud må vælge én af to mulige løsninger: enten er han eller hun offer for en sanselig illusion og denne verdens regler forbliver som de er eller også har dette indbrud reelt fundet sted, og så er virkeligheden kontrolleret af hidtil ukendte love. Ifølge Todorov er det fantastiske usikkerheden om hvilken fortolkning dette indbrud skal have: The fantastic is that hesitation experienced by a person who knows only the laws og 6

7 nature, confronting an apparently supernatural event (25). Todorov udbygger denne forklaring således: There is an uncanny [mystisk] phenomenon which we can explain in two fashions, by types of natural causes and supernatural causes. The possibility of a hesitation between the two creates the fantastic effect (26). Hvem tøver i en fantastisk fortælling? I de fleste tilfælde er det protagonisten, som må vælge mellem to fortolkninger. Men hvis læseren ved hvilken løsning, der er den rigtige, vil det ifølge Todorov ikke være et eksempel på fantastisk litteratur, da fantastisk litteratur er karakteriseret ved, at læserens egne tvetydige perception af de fortalte hændelser: is given in the text, with the same precision as the movements of the characters (31), og derfor er The reader s hesitation the first condition of the fantasic (31 [Todorovs kursiv] ). Det fantastiske kræver opfyldelse af tre betingelser. Som nævnt ovenfor skal teksten for det første få læseren til at opleve karakterernes verden som en realistisk verden og tøve mellem en naturlig og overnaturlig forklaring tekstens hændelser. Dernæst mener Todorov at denne tøven også kan opleves af en karakter, og i det øjeblik at denne tøven er repræsenteret, bliver den én af værket temaer. Udover disse to betingelser, understreger Todorov, at læseren må have en særlig tilgang til teksten: læseren må afvise allegoriske fortolkninger, fordi han eller hun ved, at hændelserne ikke skal tages bogstaveligt hvis et dyr taler i en fabel, tvivler læseren ikke på hændelsens status, men ved at teksten skal fortolkes allegorisk. Først og sidstnævnte betingelser er ifølge Todorov essentielle for at noget kan kaldes fantastisk litteratur. (32-33). Todorov udbygger sin gennemgang af fantastisk litteratur ved at placere det fantastiske i relation til andre genrer. For Todorov varer det fantastiske kun den tid, læseren oplever tøven. Ved fortællingens slutning vælger læseren i langt de fleste tilfælde enten den ene eller den anden fortolkning af begivenhederne og forlader derved det fantastiske. Hvis læseren beslutter, at virkelighedens love er forblevet intakte og giver en forklaring på hændelserne, tilhører fortællingen en anden genre, som Todorov kalder the uncanny (41). Hvis læseren beslutter sig for, at virkelighedens love ikke kan forklare de forunderlige fænomener, glider fortællingen ind i den genre, Todorov kalder the marvelous (41). Det fantastiske kan ifølge Todorov evaporate at any moment. It seems to be located on the frontier of two genres, the marvelous and the uncanny, rather than to be an autonomous genre (41). Todorov opstiller sine genrekategorier i et diagram: 7

8 Uncanny fantastic-uncanny pure fantastic fantastic-marvelous marvelous Det fantastiske i dets rene tilstand er her repræsenteret i midten, som deler fantasticuncanny fra fantastic-marvelous. I fantastic-uncanny subgenren findes fortællinger, som har indeholdt fantastisk tøven, men de måske overnaturlige hændelser får en rationel forklaring i slutningen. Arthur Conan Doyles The Hound of the Baskervilles (1901) er et eksempel på en fantastic-uncanny fortælling tilhørende sidst kategori. Når det, efter fantastisk tøven er blevet klart, at intet overnaturligt har fundet sted, tilhører fortællingen genren the uncanny, da hændelserne, selv om de er utrolige, skræmmende og uventede, kan forklares rationelt. (Todorov 46-47). På den anden side af pure fantastic findes fantastic-marvelous tekster, hvor narrativerne ender med at acceptere en overnaturlig forklaring på hændelserne. Der er talrige eksempler på denne subgenre. William Blattys The Exorcist (1971) er en af de kendteste blandt tusinde. Som sagt opretholder langt de fleste narrativer indeholdende fantastisk tøven ikke denne tøven gennem hele plottet, men forlader den på et tidspunkt for en naturlig eller overnaturlig forklaring. Der findes dog tekster som er i stand til at opretholde fantastisk tøven hele vejen, og når fortællingen er slut, findes tvetydigheden stadig. Disse tekster er eksempler på hvad Todorov kalder pure fantastic (43), men det er ganske få værker, som tilhører denne kategori, så få at man ikke kan tale om en egentlig genre. Poes The Black cat nævne ofte som en af de få eksempler på pure fantastic-narrativer. Da denne opgave sigter på at forklare horrorgenrens appeal ud fra dens narrative struktur, samt at genrens centrale effekt er fantastisk tøven, er det interessant at se på hvilken effekt denne tøven har på en fortællings spændingsopbygning. Idet Den sorte kat påstås, bl.a. af Todorov, at være et eksempel på pure fantastic er den særlig interessant som basis for denne undersøgelse. Det fantastiske gør sit indtog allerede i novellens anslag og fremragende indledning, hvor man fornemmer fortællerens desperation og uudholdelige tvivl vedrørende hændelserne status: jeg hverken forventer eller beder om, at man skal tro mig. Gal ville jeg være. Hvis jeg forventede det, når nu mine egne sanser fornægter deres eget vidnesbyrd. 8

9 Men nej, gal er jeg ikke og lige så sikkert er det, at jeg ikke drømmer. Min umiddelbare hensigt er: ligefremt, kort og uden kommentarer at lægge en serie af jævne, huslige begivenheder frem for verden. Følgerne af disse begivenheder har fyldt mig med rædsel martret mig tilintetgjort mig. Alligevel skal jeg ikke gøre noget forsøg på at forklare dem. Mig har de ikke bragt andet end gru men på mange vil de virke mindre rædselsvækkende end barokke. Senere vil der måske komme en hjerne, der vil kunne reducere mine spøgelsessyner til noget ganske dagligdags en hjerne mere rolig, mere logisk og ikke nær så letfængelig som min egen, som i de omstændigheder, jeg her med gysen gør rede for, ikke vil se andet end en simpel følge af yderst naturlige årsager og virkninger (63) Allerede her lægges det ud at fortælleren oplever fantastisk tøven, og fanget i denne vaklen håber han, at en anden læseren - vil fortolke hændelsernes sande status. Men da protagonisten er fanget i fantastisk tøven er der også stor chance for, at læseren vil befinde sig i samme tilstand. Den fantastiske tøven i novellen skabes netop af fortælleren. Protagonisten er fortælleren af historien - en dramatiseret førstepersonsfortæller. Todorov understreger, at The represented ( dramatized narrator) is quite suitable to the fantastic (83) og foretrækkes ofte frem for en alvidende fortæller af to grunde. For det første: Hvis en overnaturlig hændelse blev rapporteret af en sådan fortæller, ville læseren med det samme befinde sig i the marvelous, da læseren stoler på den alvidende fortæller (i langt de fleste tilfælde), og det fantastiske kræver som nævnt tvivl. For det andet: den dramatiserede fortæller er ofte den bedste måde at få læseren til at identificere sig med karakteren. Læseren er omringet af en karakters diskurs, og ifølge Todorov bliver sproget ved dette subject to doubt, and we can well imagine that al these characters are mad; nonetheless, because they are not introduced by a discourse distinct from that of the narrator, we still lend them a paradoxical confidence (86). Fortælleren i Den sorte kat er ikke blot dramatiseret, men også upålidelig. Upålidelighed hos fortælleren gør alle informationer tvetydige for læseren, og tvetydighed er et vigtigt spændingselement ikke bare i Den sorte kat, men i al fantastisk litteratur. Christine Brooke-Rose slår i sin A Rhetoric of the Unreal Studies in Narrative & Structure, especially of the Fantastic fast, at ambiguity is at the core of the fantastic (224), og Jack Morgan argumenterer i sin The Biology of Horror Gothic Literature and Film, at den upålidelige fortæller får læseren til at opleve det tilsyneladende overnaturlige gennem a flawed, distorting intermediary: they therefore lack the essentials of apotropaion, a full and clear realization of what threatens. This heightens suspense because they lack sufficient command of the facts (209). 9

10 I Den sorte kat er fortælleren upålidelig fordi alle informationer i høj grad kommer fra en distorting intermediary, da han er alkoholiker, og de tre tre overnaturlige hændelser billedet af den første kat brændt ind i væggen, galgeformen på den anden kats bryst og opdagelsen af den anden kat bag muren i slutningen kan forklares med at han ser syner, men læseren kan aldrig være sikker. Måske er det endda skamfølelse ordet skam nævnes utallige gange i novellen som forleder ham til måske at tro, at det er den overnaturlige og dæmoniske kat, som leder ham til sine frygtelige gerninger. Kun én ting er sikkert: læseren er på lige så gyngende grund som fortælleren: Var den sorte kat en dæmonisk skabning, som forsøgte at få hævn over fortælleren? Eller var katten en hallucination frembragt af alkohol og skyldfølelse? Svaret på disse spørgsmål er lige så tvetydige som de mellemliggende hændelser. Den sorte kat opretholder som nævnt fantastisk tøven i hele narrativen og belyser derfor dette plotelement i særlig høj grad og er derfor et glimrende eksempel på hvad fantastisk tøven gør ved spændingsopbygningen. Da fantastisk tøven medfører tøven mellem to fortolkninger, møder læseren et hermeneutisk mysterium, og det forstærker spændingseffekten. Man kan sige at det narrative begær kolliderer med manglen på apotropaion. Begæret bliver skærpet og vedligeholdt ved nysgerrigheden om hændelsernes egentlige natur. Ifølge Todorov er dette det fantastiskes primære funktion: The fantastic serves the narration, maintains suspense (92). Som tidligere nævnt er narrativers spændingsopbygning opbygget omkring en forsinkelse i en spørgsmål-svar struktur. I fantastiske fortællinger skabes et ekstra spørgsmål, som der ikke tages højde for i berettermodellen: Hvad sker der egentligt, hvad er egentligt hændelsernes sande status? Dette spørgsmål eksisterer sideløbende med de almindelige spørgsmål, som er centreret omkring hvad der vil ske, hvad er hændelsernes udfald, ikke hvad er hændelserne egentlig. Så fantastisk tøven komplicerer læserens narrative begær og drejer derved en ekstra gang på spændingsskruen. Todorov mener, at dette er grunden til den fantastiske litteraturs popularitet og appeal. Fantastiske narrativer krystalliserer en overordnet narrativ struktur, hvor det indbrud af noget ukendt, som sætter begivenhederne i gang, i fantastiske fortællinger virkelig er ukendt, da det er noget tilsyneladende overnaturligt. Noël Carroll formulerer det således i sin The Philosophy of Horror: All narratives might be thought to involve the desire to 10

11 know at least the outcome of the interaction of the forces made salient in the plot, og for Carroll er fantastiske fortællinger a special variation on this general narrative motivation, because it has at the center of it something which is given as in principle unknowable something which, ex hypothesi, cannot, given the structure of our conceptual scheme, exist (182 [Carrolls kursiv] ). Konklusion Fantastiske fortællingers form komplicerer læserens narrative begær. De implicitte spørgsmål og svar som strukturerer narrativer og opbygger spænding omkring hvad der vil ske, og som kan udlægges i berettermodellen får et yderligere spørgsmål. Dette forøger det narrative begær. Da fantastisk tøven ifølge Todorov er krystallisering af spændingskonstruktion forhaling af et svar på et spørgsmål er fantastiske fortællinger derfor mønstereksempler på narrativer, og for Todorov er dette hovedårsagen til fantastisk litteraturs appeal. 11

12 Bibliografi Barthes, Roland. Structural Analysis of Narrative. Image-Music-Text. New York: Hill and Wang, Brooke-Rose, Christine. A Rhetoric of the Unreal Studies in Narrative & Structure, Especially the Fantastic. Cambridge University Press, Brooks, Peter. Reading for the Plot, Design and Intention in Narrative. Oxford: Claredon Press, Carroll, Noël. The Philosophy of Horror or Paradoxes of the Heart. New York: Routledge, Chatman, Seymour. Story and Discourse Narrative Structure in Fiction and Film. Ithaca, New York: Cornell University Press, Morgan, Jack. The Biology of Horror Gothic Literature and Film. Edwardsville, Illinois: Southern Illinois University Press, Poe, Edgar Allan. Den sorte kat. Ned i malstrømmen fortællinger og essays. København: Forlaget Centrum, Todorov, Tzvetan. The Fantastic A Structural Approach to a Literary Genre. Ithaca, New York: Cornell University Press,

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Noveller og kortfilm i dansk som fremmedsprog

Noveller og kortfilm i dansk som fremmedsprog Noveller og kortfilm i dansk som fremmedsprog Dansklærertræf Glymur maj 2015 Peter Plys: Det var klogt, da det var inde i mit hoved, men så skete der noget på vejen ud. Program Indledning Klasserummet

Læs mere

4. Berettermodellen:

4. Berettermodellen: 4. Berettermodellen: Buster har i forvejen lavet sin egen Motion Comic: Den Onde Vampyr (D.O.V.), så I kan se hvordan I kan bygge jeres egen Motion Comic op. Ligesom rigtig mange film er D.O.V. bygget

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Uddybende info til underviseren omkring dramaturgi.

Uddybende info til underviseren omkring dramaturgi. Uddybende info til underviseren omkring dramaturgi. Overvejelser om hvordan en historie fortælles og i hvilken rækkefølge scenerne falder kaldes også for dramaturgi. Begyndelse, midte og slutning er en

Læs mere

FIKTION (NOVELLE): NOVELLEANALYSE

FIKTION (NOVELLE): NOVELLEANALYSE FIKTION (NOVELLE): NOVELLEANALYSE OVERBLIK OVER TEKSTEN PRÆSENTATION Analyse af Henning Mortensens novelle Miraklet fra novellesamlingen Ofelia skal ikke være fed. Historier fra sindets hundehuller. Gyldendal,

Læs mere

Psykologi og fiktion

Psykologi og fiktion Med fokus på horrorgenren i evolutionært perspektiv Mathias Clasen, ph.d. Institut for Æstetik og Kommunikation http://au.dk/engmc@hum.au.dk http://www.horror.dk/mathias Hvorfor fiktion? Og hvad har Darwin

Læs mere

Lærerintroduktion. 2) Storyboardet Storyboardet og dermed handlingen vil bestå af følgende 11 scener/billeder (herefter billeder):

Lærerintroduktion. 2) Storyboardet Storyboardet og dermed handlingen vil bestå af følgende 11 scener/billeder (herefter billeder): Lærerintroduktion 1) Formål med forberedelsen Formålet med de 4 timers forberedelse til workshoppen er at få udviklet et storyboard (elevark 4), som udgangspunkt for udviklingen af elevernes Motion Comic.

Læs mere

Fortællingen. Fortællingen

Fortællingen. Fortællingen Bogen henvender sig til litteratur- og danskstuderende og studerende ved beslægtede fag på universiteter og seminarier. Fortællingen reklamer. Annemette Hejlsted Fortællingen teori og analyse introducerer

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Hosekræmmeren. Genre: Genren er epik, som man kan kende på, at der er en tekst med en handling, der foregår i ukendt tid og sted. Der er en fortæller.

Hosekræmmeren. Genre: Genren er epik, som man kan kende på, at der er en tekst med en handling, der foregår i ukendt tid og sted. Der er en fortæller. Hosekræmmeren Forfatter: Forfatteren er Steen Steensen Blicher og har dermed skrevet fortællingen. 1 Steen Steensen Blicher blev født den 11. oktober 1782 og døde den 16. marts 1848. Han var dansk præst

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

På egne veje og vegne

På egne veje og vegne På egne veje og vegne Af Louis Jensen Louis Jensen, f. 1943 Uddannet arkitekt, debuterede i 1970 med digte i tidsskriftet Hvedekorn. Derefter fulgte en række digtsamlinger på forlaget Jorinde & Joringel.

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Metoder og værktøjer til læring med film. Nye veje til filmfaglige læringsdesign

Metoder og værktøjer til læring med film. Nye veje til filmfaglige læringsdesign Metoder og værktøjer til læring med film Nye veje til filmfaglige læringsdesign Lærere og filmproduktion En historie om modeller Mediedidaktik i et nyt perspektiv En ny virkelighed for læreren i skolen

Læs mere

MAKING IT - dummy-manus

MAKING IT - dummy-manus MAKING IT - dummy-manus INT. RESTAURANT - DAG (32) og (43) sidder på den ene side af et bord på en restaurant. Amir smiler påklistret og forventningsfuldt, mens Jakob sidder og spiser en salat. De venter

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Skønlitterære tekster

Skønlitterære tekster Trin 1 Brevet af Jørn Jensen Læs historien højt i klassen og tal om indholdet. Eleverne vælger en af illustrationerne og laver en billedbeskrivelse. Det kan være mundtligt eller skriftligt. Tal om billedets

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Hvad er formel logik?

Hvad er formel logik? Kapitel 1 Hvad er formel logik? Hvad er logik? I daglig tale betyder logisk tænkning den rationelt overbevisende tænkning. Og logik kan tilsvarende defineres som den rationelle tænknings videnskab. Betragt

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk De skriftlige eksamensgenrer i engelsk Stx A og Hf A Man skal skrive et essay på 900-1200 ord, som altid tager udgangspunkt i en tekst. Der er 2 opgaver at vælge imellem, en om en skønlitterær tekst og

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Shakespeare: Macbeth. Handlingen. Spilleregler.

Shakespeare: Macbeth. Handlingen. Spilleregler. Shakespeare: Macbeth Handlingen Spilleregler. Alle sidder i en rundkreds omkring scenen. Mænd bliver spillet af piger, kvinder af drenge. Læreren er spilstyrer og bestemmer, hvem der skal ind på scenen.

Læs mere

Gys og gru. Forforståelse. Hvad ved du om genren gys og gru?

Gys og gru. Forforståelse. Hvad ved du om genren gys og gru? Gys og gru Forforståelse Hvad ved du om genren gys og gru? Har du læst nogen bøger fra genren? Skriv ja eller nej. Hvis ja, nævn en eller to. Kan du lide at læse gyser? Skriv ja eller nej. Hvorfor, eller

Læs mere

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013 Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy Dragør April 29, 2013 Program: 13:30-15:00 Om hvervekampagner 15:00-15:15 Introduktion to Group Work 15:15-16:15 Kaffe / Group

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Den besidderiske kærlighed 3. At spille den besidderiske kærlighed 6. Dine opgaver i løbet af scenariet 7

Den besidderiske kærlighed 3. At spille den besidderiske kærlighed 6. Dine opgaver i løbet af scenariet 7 1 Den besidderiske kærlighed 3 Fortællingerne 4 Kontroltabet 4 At spille den besidderiske kærlighed 6 Monologerne 7 Dine opgaver i løbet af scenariet 7 Værktøjer 10 2 Den besidderiske kærlighed Scenariet

Læs mere

Berettermodellen FILMUGE. Kortfilm

Berettermodellen FILMUGE. Kortfilm FILMUGE Berettermodellen MUST DO - TRICKS - OG ANDET DANSK FAGLIGT 1 2 Anslag: stemningssætter - en lille appetitvækker Præsentation af personer, tid og sted. Uddybning: Lære personerne at kende - kan

Læs mere

Motion Comic - 3. Handling. 3. Handling:

Motion Comic - 3. Handling. 3. Handling: 3. Handling: Buster har i forvejen lavet sin egen Motion Comic: Den Onde Vampyr (D.O.V.), så I kan se, hvordan I kan bygge jeres egen Motion Comic op. Ligesom rigtig mange film er D.O.V. bygget op ud fra

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Skab kraft i fortællingen

Skab kraft i fortællingen Skab kraft i fortællingen Dette er et værktøj for dig, som vil: - Brænde igennem med dine budskaber på små som store møder. - Gøre dine ord og billeder til en del af dine medarbejderes forståelse. - Skabe

Læs mere

Appendix 14. Date, time, place and room: 6/10-15, 8.30, room 201, Plays and Playwriting. Sketch of the room

Appendix 14. Date, time, place and room: 6/10-15, 8.30, room 201, Plays and Playwriting. Sketch of the room Appendix 14 Date, time, place and room: 6/10-15, 8.30, room 201, Plays and Playwriting Sketch of the room Date, time, place and class: Generel observations 1. Shared understandings (meaning, knowledge)

Læs mere

Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen

Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen 12 Det filosofiske hjørne Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen Det virker måske som et spøjst spørgsmål, men ved nærmere eftertanke virker det som om, at alle vores definitioner af tal refererer til andre

Læs mere

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August August 2017 www.lgbtasylum.dk Undersøgelse: Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark Indhold Sammenfatning... 2 Om denne undersøgelse tema, metode og datagrundlag... 2

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

METODER I FAGENE. - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an?

METODER I FAGENE. - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an? METODER I FAGENE Hvad er en metode? - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an? - Hvordan man går frem i arbejdet med sin genstand (historisk situation, roman, osv.) Hvad er

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

Kristeligt Dagblad 03.05.12 Århus Stiftstidende 07.05.12 Jyllandsposten 09.05.12 Børsen 10.05.12. P2 11.05.12 Radio24syv 10.05.12 Radio24syv 17.05.

Kristeligt Dagblad 03.05.12 Århus Stiftstidende 07.05.12 Jyllandsposten 09.05.12 Børsen 10.05.12. P2 11.05.12 Radio24syv 10.05.12 Radio24syv 17.05. For several years I ve been aware of the SPOR festival from a distance. It is remarkable that a festival in a (from an outside perspective) relatively small and remote location cannot only actively, but

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013 Side 1 af 7 Teknologisk singularitet 24. oktober 2013 Side 2 af 7 Begreberne teknologisk singularitet og accelereret udvikling dukker ofte op i transhumanistiske sammenhænge, idet de beskriver en udvikling,

Læs mere

LEGO StoryStarter - et engelskforløb om 'Mash up fairy tales' i 5.kl.

LEGO StoryStarter - et engelskforløb om 'Mash up fairy tales' i 5.kl. LEGO StoryStarter - et engelskforløb om 'Mash up fairy tales' i 5.kl. v/ Ulla Krogsgaard pædagogisk konsulent for fremmedsprog, Der er mange grunde til at arbejde med storytelling i engelsk på mellemtrinnet.

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72)

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet, Odense Onsdag den 18. januar 2006 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.),

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission 5 Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Læs mere

ST. KONGENSGADE 3, BAGHUSET, 1264 COPENHAGEN

ST. KONGENSGADE 3, BAGHUSET, 1264 COPENHAGEN KANT ST. KONGENSGADE 3, BAGHUSET, 1264 COPENHAGEN KSZ 100/70-11, 2016, Ball point on paper, 100 x 70 cm. PATTERN RECOGNITION MAGNUS PETTERSEN MIE OLISE KJÆRGAARD CAROLINE KRYZECKI CLAY KETTER 20. AUGUST

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI. Introduktion til konceptet 1. At være et menneske er at have en historie at fortælle. Isak Dinesen (Karen blixen)

STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI. Introduktion til konceptet 1. At være et menneske er at have en historie at fortælle. Isak Dinesen (Karen blixen) STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI Introduktion til konceptet 1 At være et menneske er at have en historie at fortælle Isak Dinesen (Karen blixen) Den gode historie Den gode historie bevæger os, får os til

Læs mere

Gys og gru. Lærerark. Opgaverne er egnet til undervisning i faget dansk.

Gys og gru. Lærerark. Opgaverne er egnet til undervisning i faget dansk. Lærerark Gys og gru Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 90 min. og som udgangspunkt, vil der være en afklaring af emne og gennemgang af relevant teori i undervisningslokalet i ca.

Læs mere

Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen.

Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen. Nidstangen Skrevet af Åsa Larsson og Ingela Korsell, illustreret af Henrik Jonsson. Resume De to brødre Alrik og Viggo kommer i pleje hos

Læs mere

Valgaften. - en analyse

Valgaften. - en analyse Valgaften - en analyse Valgaften Genre Filmen Valgaften er en dansk kortfilm skrevet og instrueret af Anders Thomas Jensen i 1998. I 1999 vandt filmen en oscar for bedste kortfilm. Denne kortfilm er en

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Læreplanens intention Fagets kerne: Sprog og litteratur (og kommunikation) Teksten som eksempel (på sprogligt udtryk) eller Sproget som redskab (for at kunne

Læs mere

Kommissær. Introduktion til afvikler. Et studie i en mand og hans ofre.

Kommissær. Introduktion til afvikler. Et studie i en mand og hans ofre. Introduktion til afvikler Kommissær Et studie i en mand og hans ofre. Tak fordi du har lyst til at køre Kommissær. Det er ikke et spil der kræver mere af dig som afvikler end af dine medspillere. Faktisk

Læs mere

Mogens Jacobsen / moja@itu.dk

Mogens Jacobsen / moja@itu.dk BIID11 Lektion 7 Personas & scenarios Mogens Jacobsen / moja@itu.dk Dagens program 2 8:00-8:20: Exemplarium 10,11 og 12 8:20-8:30: Feedback på visioner 8:30-8:50: Dourish kap 4. 8:50-9:00 Pause 9:00-10.00

Læs mere

Emotionel modtagelighedsanalyse

Emotionel modtagelighedsanalyse Emotionel modtagelighedsanalyse Denne analyse skal hjælpe dig til en erkendelse af din følelsesmæssige modtagelighed. Igennem dine egne svar, får du en indsigt i din modtagelighed for følelser - der er

Læs mere

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV Øvelsesinstruktion - lærer ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV Speed date Øvelsens formål: At eleverne får sat egne tanker i spil, som relaterer sig til temaet #privatliv. At eleverne

Læs mere

1. Disposition: Formalia. Hvad er filosofi? Filosofiens discipliner. Filosofiens metoder. Erkendelsesteori

1. Disposition: Formalia. Hvad er filosofi? Filosofiens discipliner. Filosofiens metoder. Erkendelsesteori 1. Disposition: Formalia Hvad er filosofi? Filosofiens discipliner Filosofiens metoder Erkendelsesteori 2. Hvad er filosofi? Ostensiv definition: det filosoffer gør En radikal spørgen og en systematisk

Læs mere

Tegn på læring til de 4 læringsmål

Tegn på læring til de 4 læringsmål Plot 6, kapitel 1 At spejle sig Side 10-55 Oplevelse og indlevelse fase 1 Eleven kan læse med fordobling at læse på, mellem og bag linjerne Eleven kan udtrykke en æstetisk s stemning måder at udtrykke

Læs mere

Ungdomslitteratur - genrer, temaer og tendenser

Ungdomslitteratur - genrer, temaer og tendenser Ungdomslitteratur - genrer, temaer og tendenser Program 1. Oplæg om ungdomslitteraturens temaer og tendenser ved RABO 2. Pause 3. Gruppearbejde omkring teksterne "ungdom og galskab" og "foxtrot" 4. Opsamling

Læs mere

Forfatter Romantikken Genre og art Fortællere

Forfatter Romantikken Genre og art Fortællere Hosekræmmeren Forfatter Steen Steensen Blicher er forfatteren af Hosekræmmeren. Han skrev novellen Hosekræmmeren i 1829. St. St. Blicher blev født d. 11 oktober 1782 og døde d. 26 marts 1848. Han var en

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

Hosekræmmeren. 1. Forfatter

Hosekræmmeren. 1. Forfatter Hosekræmmeren 1. Forfatter Forfatteren til Hosekræmmeren hed Steen Steensen Blicher. Han levede fra d. 11. oktober 1782 til d. 26. marts 1848. Han blev født i faderens præstegård i Vium, og han blev også

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Freefly B-Række Regler

Freefly B-Række Regler Freefly B-Række Regler Freefly B-Rækken er skabt til at imødekomme både nye og erfarende freeflyere, og præsentere dem for konkurrence elementet. Der konkurreres efter FAI regler, men der forekommer dog

Læs mere

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 Mat 5,20-26 s.1 Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 FORLIGELSENS VEJ To slags vrede Vrede og forsoning er to store temaer i ethvert menneskes liv og i samfundet til

Læs mere

Prøveopgaverne henvender sig til elever i 8.-10. klasse. Denne forløbsbeskrivelse er til prøveopgave 6 Talemåder.

Prøveopgaverne henvender sig til elever i 8.-10. klasse. Denne forløbsbeskrivelse er til prøveopgave 6 Talemåder. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Scener: I forhold til berettermodellen. Uddybet under centrale begreber 1. 1. Anslag: Scene 1: Synsvinkel/Perspektiv: Normalperspektiv

Scener: I forhold til berettermodellen. Uddybet under centrale begreber 1. 1. Anslag: Scene 1: Synsvinkel/Perspektiv: Normalperspektiv Bilag 1 20 unge mennesker er til fest fredag aften. X står og får en øl med sine venner, da han spotter lækre Y ud af øjenkrogen. X føler sig draget af Y, og han forlader derfor sine venner for at forfølge

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Innovation i Fysioterapi og Ergoterapi. Patricia de Lipthay Behrend Fagfestival den 23.03.2012

Innovation i Fysioterapi og Ergoterapi. Patricia de Lipthay Behrend Fagfestival den 23.03.2012 Innovation i Fysioterapi og Ergoterapi Patricia de Lipthay Behrend Fagfestival den 23.03.2012 Baggrund En stor innovationskraft er ikke bare afgørende for den offentlige sektors legitimitet. Også sektorens

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Det nye BRANDTS - et kunstmuseum der arbejder med visuel kultur. media literacy visual literacy

Det nye BRANDTS - et kunstmuseum der arbejder med visuel kultur. media literacy visual literacy Leslie Ann Schmidt Formidlings- og publikumschef, Brandts Det nye BRANDTS - et kunstmuseum der arbejder med visuel kultur media literacy visual literacy Leslie Ann Schmidt Formidlings- og publikumschef,

Læs mere

Den gode ansøgning. Tests, references, and essays

Den gode ansøgning. Tests, references, and essays Den gode ansøgning Tests, references, and essays Agenda Overordnede deadlines Selve ansøgningen UCAS og Common Application Personal statement og essays Tests SAT, TSA og TOEFL Referencer og anbefalinger

Læs mere

nyt håndmalet univers

nyt håndmalet univers ny kollektion 2017 NY KOLLEKTION 3 nyt håndmalet univers Det er med stor glæde og forventning at vi hermed præsenterer vores nyeste kollektion, som viser en helt ny og mere kunstnerisk og eksperimenterende

Læs mere

12. søndag efter Trinitatis

12. søndag efter Trinitatis 12. søndag efter Trinitatis Salmevalg 743: Nu rinder solen op af østerlide 417: Herre Jesus, vi er her 414: Den Mægtige finder vi ikke 160: Jeg tror det, min genløser 418: Herre Jesus, kom at røre Dette

Læs mere

Vi arbejder videre på de færdigheder og kundskaber eleverne allerede har opbygget med Mie Svane i 3 klasse.

Vi arbejder videre på de færdigheder og kundskaber eleverne allerede har opbygget med Mie Svane i 3 klasse. Årsplan 4. klasse Engelsk 2017/18 Trine Person Vi arbejder videre på de færdigheder og kundskaber eleverne allerede har opbygget med Mie Svane i 3 klasse. Kommunikative færdigheder: Kunne forstå sætninger,

Læs mere

De 7 synder Et undervisningsforløb København 2017

De 7 synder Et undervisningsforløb København 2017 De 7 synder Et undervisningsforløb København 2017 Hvad er prisen for at redde verden? Kære lærer I De 7 synder fra 2016 bruger romanen den klassiske fantasyfortælling til at fortælle den vedkommende becoming

Læs mere

TEMA: #PRIVATLIV. Elevmateriale TEMA: #PRIVATLIV ELEVMATERIALE

TEMA: #PRIVATLIV. Elevmateriale TEMA: #PRIVATLIV ELEVMATERIALE TEMA: #PRIVATLIV Elevmateriale HVAD HAR DU SAGT OG HVAD HAR JEG HØRT? Når vi kommer i skænderi eller diskussion med vores kæreste, eller en hvilken som helst anden person, kommer vi ofte til at sige eller

Læs mere

StoryGames lærervejledning. Til fremtidens historiefortællere TIL FREMTIDENS HISTORIEFORTÆLLERE. Vejledning

StoryGames lærervejledning. Til fremtidens historiefortællere TIL FREMTIDENS HISTORIEFORTÆLLERE. Vejledning StoryGames lærervejledning Til fremtidens historiefortællere TIL FREMTIDENS HISTORIEFORTÆLLERE Vejledning 2016 Lærervejledning Til fremtidens historiefortællere Velkommen til StoryGames 2016 4 Temaet for

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

STEDSANS I EN DIGITAL VERDEN. v. direktør Thomas Martinsen og projektchef Mette Mechlenborg

STEDSANS I EN DIGITAL VERDEN. v. direktør Thomas Martinsen og projektchef Mette Mechlenborg STEDSANS I EN DIGITAL VERDEN v. direktør Thomas Martinsen og projektchef Mette Mechlenborg STEDSANS - EN NY MÅDE AT FORANDRE STEDER PÅ Vi tror stedsans kan bruges til at skabe bedre steder. Også i en digital

Læs mere

Sara Skaarup: Sort sommer, Dansklærerforeningen, FFF,

Sara Skaarup: Sort sommer, Dansklærerforeningen, FFF, Sara Skaarup: Sort sommer, Dansklærerforeningen, FFF, Jonas og 27 andre unge ankommer til en sommerlejr, der er noget anderledes end de fleste af den slags lejre. Ingen fælles arrangementer og pligterne

Læs mere

Titlen. Diamanthulen

Titlen. Diamanthulen Bogen handler om: Da de finder hulen, melder spørgsmålet sig: Hvor mange diamanter må de tage? Og hvad skal de bruges til? Men mellemkomsten af en tredje og lidt ældre dreng, Yakup, bringer Philip i en

Læs mere

P.E. OG Q. Jeg ved godt at min kærlighed til Q handler om mig

P.E. OG Q. Jeg ved godt at min kærlighed til Q handler om mig P.E. 1 P.E. OG Q Q er min verden Hun er derude et sted. Alene. Hun er nødt til at være alene. Jeg vil ikke kunne håndtere det, hvis hun ikke er alene. Savnet brænder i mig. En dødelig lille stjerne af

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere