LITTERATURGUIDE. Gunvor Høst. Caroline Ørsum/Ronnie Andersen Den første freak på månen/komatøs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LITTERATURGUIDE. Gunvor Høst. Caroline Ørsum/Ronnie Andersen Den første freak på månen/komatøs"

Transkript

1 LITTERATURGUIDE Gunvor Høst Caroline Ørsum/Ronnie Andersen Den første freak på månen/komatøs 1

2 Litteraturguide til nyere realstiske ungdomsromaner Den første freak på månen af Caroline Ørsum (2013) Komatøs af Ronnie Andersen (2012) Gunvor Høst og Høst & Søn/rosinante & co, København udgave, 2015 Omslagstegninger: xxxxx Grafisk tilrettelæggelse: Christensen Grafisk Høst & Søn er et forlag i rosinante & co Købmagergade 62, 3. Postboks 2252 DK-1019 København K rosinante-co.dk 2

3 Indhold 4 1. Indledning 4 Optakt til arbejdet med realistiske ungdomsromaner 4 Realismen som litterær genre 5 Realismen historisk set 6 Den nye realisme 7 Den moderne realistiske ungdomsroman 8 Kilder 8 Elevopgave: Skriv og tal om genren Referater og analysearbejde 10 De to udvalgte ungdomsromaner 10 1) Den første freak på månen af Caroline Ørsum (2013) 11 2) Komatøs af Ronnie Andersen (2012) 11 Opbygning af guidens opgaver 11 Før-fasen Opgaver til begge (og andre) romaner 12 Kig på bogen Elevopgaver til Den første freak på månen Elevopgaver til Komatøs: Tematisk arbejde med de to romaner 30 Elevopgaver 3

4 1. Indledning Optakt til arbejdet med realistiske ungdomsromaner Som optakt til læsningen af de to romaner, kan læreren evt. holde et oplæg om realismen som litterær genre. Det er en genre, som kan være svær at ramme med en præcis definition, idet der eksisterer mange nuancer af den. Her følger en kort introduktion til begrebet. Realismen som litterær genre Realismen som litterær genre kan overordnet set defineres som en skrivemåde, der søger at beskrive virkeligheden, som den kan se ud for nogle mennesker. Den koncentrerer sig om erfaringer og oplevelser, vi har fra vores eget liv og vores egen hverdag. Her findes altså hverken flyvende kosteskafter eller rumskibe og lyssværd. Den realistiske litteratur spiller en særlig pædagogisk og didaktisk rolle, fordi den illuderer eller tematiserer virkelighed. Den tilbyder dermed læseren en undersøgelse af, hvordan virkeligheden kan udspille sig i nogle menneskers tilfælde. Både miljøbeskrivelser, personkarakteristikker og tingsdeskriptioner fremstår i realismen med en aura af autenticitet omkring sig. Realismen kan, ved sin lighed med læserens egen verden, bevæge ham/hende på en måde, som kan tilbyde nye vinkler på livet. Den kan (i bedste fald) få læseren til at danne nye billeder nye billeder af mennesket selv og nye billeder af verden. Disse nye billeder kan fremme evnen til at anskue forskellige situationer fra forskellige vinkler, og dermed i sidste ende være med til at udvikle os som (med)mennesker og bevidste samfundsborgere. 4

5 Realismen historisk set Allerede i beskrev Herman Bang den litterære realisme som en ny»kunstform«eller en ny måde at anskue virkeligheden på. Problemerne og konflikterne i menneskers liv havde ikke ændret sig, men måden de fremstilledes på var ny. Bang lancerede den litterære realisme som en genre, der koncentrerede sig om følelseslivet hos mennesker. Forfatteren skulle forholde sig objektivt og upartisk i sine beskrivelser af miljøet og personernes handlinger. På den måde ville læseren danne sine egne holdninger og forståelse af hvad, der var på spil også på det psykologiske plan. Det stof, som den tids realister særligt interesserede sig for i begyndelsen, var af socialrealistisk karakter: fattigdom, håbløshed, samfundets ulighed og andre af tilværelsens skyggesider. Dette var i samklang med den vågnende politiske interesse for samfundets opdeling. Realismens fremkomst i Danmark kan ses som en direkte modreaktion på guldalderens romantiserede virkelighedsbillede. Perioden kaldes for det moderne gennembrud. I 1970 erne fik realismen fornyet interesse og bliver meget populær. Det didaktiske formål var her at introducere social bevidsthed, og børne- og ungdomslitteraturen ansås som et vigtigt led i opdragelsen af politisk bevidste og demokratiske samfundsborgere. I 1980 erne kom en modreaktion, da man begyndte at bekymre sig om alt det, børn og unge ikke fik gennem den slags læsning; nemlig fantasi og magi. Dermed startede fantasyfeberen 2. I 1990 erne fik realismen et comeback og 1 Fra essaysamlingen»realisme og Realister«2 Nogle af de mest kendte navne er fx Michael Endes Den uendelige historie (1981) og herhjemme kan nævnes værker som Lars-Henrik Olsens trilogi, der begynder med bogen Erik Menneskesøn (1986) og Josefine Ottesens populære Eventyret om fjeren og rosen (1986) 5

6 blev igen en anvendt litterær genre på lige fod med fantasygenren. Mange forfattere eksperimenterede endda med blandingsformer af de to genrer (magisk realisme), men overordnet set var der sket et skred i forhold til de pædagogiske intentioner fra 1970 erne. Det, der rørte sig i 1990 ernes realisme, var, udover almindelige menneskers møde med deres egne indre afgrunde, også et blik udad mod den omgivende verden. Litteraturen blev et forum, hvor ikke kun det individuelle liv, men også samfundets og hele verdens fremtid diskuteredes. Den nye realisme I det, der kaldes den nye realisme (fra slutningen af 1990 erne og til nu), sættes der i langt højere grad fokus på personernes indre tanke- og følelsesliv og i mindre grad på den omgivende verden. Det er øjebliksbilleder og»tilfældige«nedslag i de konflikter, som finder sted i personernes liv. Den nye realisme er kendetegnet ved brud på den lineære fortællemåde og på opfattelsen af identitet og sammenhæng. I Komatøs og Den første freak på månen ender begge hovedpersoner i en situation, hvor deres hverdag går i opløsning, og der stilles spørgsmål til om det, de oplever, er virkelighed eller fantasi (se analyseafsnittene). Hovedpersonerne selv oplever i begge romaner en form for mental opløsning, og de tvinges til at stille spørgsmål til deres egen identitet og tilhørsforhold. Sproget bliver i den nye realisme mere eksperimenterende og poetisk og giver mulighed for nye fortolkninger af verden gennem teksten. Eksempelvis ses denne udprægede eksperimenterende sprogbrug i Jesper Wung-Sungs ungdomsroman Kopierne fra Bogen handler om nogle drenge, der finder ud af, at de i virkeligheden er kopier af de rigtige drenge. De flygter fra resten af samfundet og finder ly i skoven. Her nedbrydes 6

7 de dog helt automatisk, da de er afskåret fra menneskelig kontakt og omsorg. Typografien i bogen»nedbrydes«i takt hermed; sætningerne bliver kortere, sammenhængen går i opløsning, indtil der til sidst ikke står flere ord. I Komatøs spiller ordene også en betydningsfuld rolle, i og med de ord, Maj og hendes alkoholiske mor skriver til hinanden i spillet Kribblekryds, understreger et vigtigt forhold i historien; nemlig den manglende frie kommunikation imellem dem. I Den første freak på månen er det rummetaforerne, der spiller en vigtig rolle, idet de understreger den længsel, som Neil konstant kæmper med i sit indre. Rummetaforerne bliver Neils måde at navigere rundt i en forvirrende verden. Sprogets betydning i romanerne bliver yderligere behandlet i arbejdet med dem senere i guiden, hvor der også findes elevopgaver, der skal hjælpe med at sætte fokus på det. Den moderne realistiske ungdomsroman Temaerne i den aktuelle ungdomslitteratur er for nyligt samlet af Ayoe Quist Henkel under overskriften»krig, koma og kærlighed«. Henkel påpeger, at der er krig på spil i de unges liv med bøger som Hell man af Sanne Søndergaard fra 2012, Soldater græder ikke af Jesper Nicolaj Christensen fra 2010 og Komatøs (som behandles i denne guide) med en fader, som lider af PSD. Der kæmpes ydre krige i ude verden, hvor livet sættes på spil, men der kæmpes i lige så høj grad indre krige hos de unge hovedpersoner. Og de har lige så meget på spil. De ungdomslitterære fortællinger er alle fortællinger om eksistens: om det at finde sig selv og den overhængende fare for at miste sig selv eller dø i processen. En ting er sikker personerne er nødt til at foretage de svære valg i livet, for de kan ikke blive i det eksistentielle tomrum, som de aktuelle ungdomslitterære 7

8 hovedpersoner befinder sig i. De svære valg må træffes, man må stå ved sig selv som menneske og tage ansvar for sit eget liv. Det er ofte unge i en gråzone, der portrætteres i den aktuelle ungdomslitteratur. De unge, der lever enten på kanten af samfundet, på kanten af forskellige institutioner eller på kanten af en mental og følelsesmæssig afgrund. Både i Komatøs og Den første freak på månen møder læseren en ung hovedperson, som på flere områder i tilværelsen (familie, uddannelse, venskaber og fællesskaber) er overladt til sig selv. Fraværet af kærlige, hjælpende og stærke voksne er tydeligt. Fortællestilen er rå og på mange måder ufiltreret, hvilket der kigges nærmere på i analysedelen, og hovedpersonernes virkelighed er brutal og nådesløs. Aktuel ungdomslitteraturs tematisering af identitetsforvirring og usikkerhed, af mødet med kærligheden, af fællesskab og ensomhed, af livet og døden i en kaotisk verden kan tilbyde læseren et indblik i en radikalt anderledes tilværelse og i kraft heraf tilbyde den unge en mere nuanceret forståelse af sig selv og omverdenen. Kilder Realismer i science fiction genremiks og potentiale i den moderne ungdomsroman, specialeafhandling af Gunvor Høst, maj 2012 Slides fra Ayoe Quist Henkels foredrag Krig, koma og kærlighed ved Dansklærernes dag, 12. Marts 2014 Elevopgave: Skriv og tal om genren Eleverne reflekterer over følgende spørgsmål og skriver hver især deres tanker ned i noteform (ca min.). Tag derefter en snak i klassen: 8

9 Beskriv med dine egne ord, hvad der kendetegner den realistiske genre. Hvilke realistiske ungdomsromaner har du læst? Hvad kan du godt lide/ikke så godt lide ved den realistiske genre? Har du nogensinde været i tvivl om, hvorvidt den roman, du var i gang med, var realistisk? Find eksempler på fantasyromaner. Find ligheder og forskelle mellem de to typer af genrer. Forslag til måde at dele klassens arbejde på: Inden læsningen af forskellige værker kan det være en god ide, at gøre sig overvejelser over, hvordan man kan delagtiggøre alle elever i det arbejde, der produceres. En måde kunne være at oprette en facebookside eller en blog og kalde den»læseoplevelser i 9. x«eller noget tilsvarende. Her kan eleverne dele deres anmeldelser, analyser, personkarakteristikker, uploade billeder, kommentere på hinandens indlæg osv. Det er allerede velkendt for eleverne at arbejde online. 9

10 2. Referater og analysearbejde De to udvalgte ungdomsromaner Valget af de to ungdomsromaner er sket ud fra en vurdering af, at de hver især kan noget særligt og indeholder en litterær kvalitet. Ronnie Andersen modtog i 2012 Kulturministeriets forfatterpris for børne- og ungdomsbøger for Komatøs. Tonen i bøgerne er ungdommelig, og temaerne, som begge romaner berører, er tidstypiske for den aktuelle realistiske ungdomsroman (jf. de indledende afsnit). 1) Den første freak på månen af Caroline Ørsum (2013) Neil er 16 år gammel. Der er ikke rigtig noget, der fungerer for ham hverken skole- eller privatliv. Neils far er totalt fraværende, hans mor har nok i sine egne problemer og Neils handicappede lillebror, Samuel, trænger til mere støtte end nogen af dem kan give. Den dag Neil bliver smidt ud af sin efterskole, kommer hans mor og henter ham i en bil, hun har stjålet fra sin voldelige ekskæreste. Morens plan er at bo midlertidigt hos sin søster i Jylland. For Neil er Jylland langt væk fra hans verden, og med den manglende internetforbindelse, føler han sig totalt afskåret fra sin eneste virkelige interesse. Neil fantaserer om at blive astronaut og udforske det ukendte. Da han møder pigen Thea, forelsker han sig i hende, og sammen deler de drømmen om at slippe væk fra deres nuværende tilværelser. Efter en turbulent nat er Thea forsvundet, og Neil har svært ved at finde ud af, hvad der i virkeligheden er sket. 10

11 2) Komatøs af Ronnie Andersen (2012) Maj er 16 år og bor sammen med sin alkoholiske mor. Moren kan ikke styre sit misbrug, og de to har et anspændt forhold. Majs far er soldat og helt fraværende i hendes nuværende liv voldelig og med posttraumatisk stress. Majs opvækst har været og er præget af mange skift og mange svigt. Udadtil virker hun stærk og kan klare morens op- og nedture, men indadtil kan afgrunden synes meget tæt på. De to er flyttet til Jylland, og Maj begynder i sin nye klasse. I klassen møder hun Philip, og de to bliver forelskede i hinanden. Men det er også i klassen, at Maj bliver udsat for grov mobning. Selvom hun forsøger at række ud til både de jævnaldrende og de voksne, er der ikke nogen, der i sidste ende forstår, hvad der sker. I en ondskabsfuld situation bliver Maj tvunget ud på den tynde is, som ikke kan bære hendes vægt. Hun bliver, i en tilstand af koma, konfronteret med sine egne dæmoner og spørgsmålet er, om hun kan vinde den kamp. Opbygning af guidens opgaver Forslagene til elevopgaver er inddelt i en før-læsningsfase, kaldet før-fasen, en under-læsningsfase, kaldet under-fasen og en efter-læsningsfase, kaldet efter-fasen. Hver fase har nogle fokuspunkter, hvor der er givet forslag til elevopgaver. Førfaseopgaverne er til begge romaner; derefter begynder guiden med forslag til arbejde med Den første freak på månen efterfulgt af Komatøs. Som afslutning tilbydes en tilgang til en mulig sammenligning og samlæsning af de to ungdomsromaner og forslag til arbejdet hermed. Før-fasen Opgaver til begge (og andre) romaner Før læsningen af en roman kan det være en god idé at aktivere elevernes forventninger til bogen. Eleverne skal»tunes«ind på 11

12 det foreliggende arbejde. En idé er at begynde med forsiden. Et par forslag kunne være: Kig på bogen Typografien er især i interessant på de to udvalgte ungdomsromaners forsider, fordi den peger i retningen af handlingen. De digitale bogstaver på forsiden af Den første freak på månen, som peger i retning af elektronik og kan forbindes med et rumfartøj. På forsiden af Komatøs er titlen skrevet med skrabble-brikker, som ligeledes peger på bogens indhold. Ordet»komatøs«har også dobbeltbetydning (en pige i koma og det at være i en komatøs tilstand), og det er vigtigt, at henlede elevernes opmærksomhed på det, hvis de ikke allerede selv har opdaget det. Elevopgave: Eleverne skal kigge på omslaget af bogen, de har foran sig. Stil dem følgende spørgsmål: Beskriv alt hvad du kan se både skrift, typografi, farver, layout, billeder og tegn. Læg mærke til detaljerne og tal om eventuelle symboler/symbolske betydninger. Hvad stikker ud? Hvad søger dine øjne først hen imod? Hvad er i forgrunden, hvad er i mellemgrunden, og hvad er i baggrunden? Fx kan man spørge, hvad en campingvogn normalt bruges til og på hvilken årstid. Den faldefærdige, algebefængte campingvogn i vinterlandskabet peger i en anden retning. Hvilke forventninger har du nu til bogen, efter at have nærstuderet forsiden? Har du bud på, hvad handlingen kunne være? 12

13 3. Elevopgaver til Den første freak på månen Under-fasen: Fokus på bogens komposition Mens eleverne læser bogen, er det en god ide at tale om opbygningen, idet den har betydning for handlingen (se afsnit om nedtællingen). Hvert kapitel indledes med en tale til den berømte amerikanske astronaut Neil Armstrong, som hovedpersonen Neil både deler sit navn og sin passion for rummet med. Mind map om Neil Armstrong og fokus på titlen Lad eleverne på egen hånd søge information om Neil Armstrong på internettet. Lav en hurtig»vidensbank«, dvs. facts om Neils Armstrongs liv og karriere. Lav det evt. som et mindmap på tavlen eller i»mindmeister«(find det på og log på med UNI LogIn). Mindmeister er et program, der hjælper til at lave overskuelige mind maps. Man kan inddele de punkter, man har, i underpunkter og give dem forskellige farver. Til sidst kan man gemme og dele dem med alle i klassen gennem . På den måde er noterne godt gemt til fx afgangsprøverne. Har man lavet en blog eller facebookside, kan man indsætte et link til sit mindmap. I forbindelse med at eleverne finder information om Neil Armstrong, vil de uden tvivl læse, at han var den første mand på månen. Her kan man pege på den direkte sammenhæng med bogens titel. At Neil ser sig selv som en»freak«, kan man læse på bogens første side, hvor han sidder på trappen foran sin skole. Vejret er vidunderligt og Neil fortæller:»på sådan en 13

14 dag som i dag er man en freak, hvis man sidder og drømmer om det sorte, tomme ydre rum«(s. 7). Kapitlernes indledning: En hvid, måske ildevarslende fuldmåne hænger øverst på en sort nattehimmel og henleder opmærksomheden på det uendelige rum, hvor mennesker er bittesmå og ligegyldige. Der tales direkte til Neil Armstrong med et»du«. Denne direkte henvendelse suger læseren med ind i historien og berører hans/hendes egne erfaringer og følelsesregister med konstante spørgsmål som:»kender du følelsen?«og»mærker du et stik af savn?«elevopgave: Eleverne skal holde fast i deres oplevelse af tekstens univers. Teksten spiller på sanserne og på tanken om at være betydningsløs og balancere mellem liv og død. Med udgangspunkt i indledningerne til hvert kapitel kan eleverne færdiggøre følgende sætninger: Kapitlernes indledninger tegner et billede af... Jeg kan se, høre, lugte, smage, mærke... Følgende ord eller forhold fra teksten fremkalder mine fornemmelser... Variation af elevopgave: Illustration med rum-ord: Meddigtning kan være en befriende og sjov måde at variere litteraturarbejdet på uden at der eksisterer et facit. I denne variation kan eleverne vælge en af de sorte nattehimler og tegne et billede med de ord og informationer, de får. Det kan fx være ord som kontrolpanel, månelandingsfartøj, alarmberedskab, jordklode osv. Måske skal astronauten tegnes med. Illustrationsopgaven kan også laves som en collage med udklip fra blade og aviser. 14

15 Fokus på nedtællingen: Når eleverne er ca. halvvejs gennem bogen eller længere, er det en god ide at sikre sig, at de har opdaget, at bogens komposition er udarbejdet som en nedtælling. Spørg ud i klassen, hvordan kapitelinddelingen er bygget op, og lad dem selv få øje på mønsteret med nedtællingen. Der er sikkert nogle, der allerede har fået øje på det. Eksempler på spørgsmål til diskussion af nedtællingsfunktionen: Hvilken funktion har en nedtælling? Hvad tælles der ofte ned til? Hvor er I stødt på nedtællinger før (fx nytårsaften, raketaffyring, bomber, tv-shows osv.) Hvad sker der/kan der ske/forventes der, når en nedtælling er forbi? Den første sorte side i bogen beskriver hændelserne d. 16. juli 1969, hvor Neil Armstrong bliver sendt ud i rummet med kurs mod månen. Her starter vores hovedperson selv nedtællingen fra 15, 14, 13, 12, 11. Bogens første kapitel hedder 00:00:00:10 og er en direkte fortsættelse af nedtællingen. Det peger i retning af bogens gradvise tilspidsning af konflikter i Neils liv, og det er billedet på nedtællingen i den periode, som handlingen strækker sig over (ca. 1 uge). Endnu mere tilspidset bliver den nedtælling som læses i slutningen af romanen. Thea fortæller Neil, at bussen kører præcis kl. 17:52 (s. 142), og hun har tænkt sig at tage den, for at komme langt væk fra det hul, de befinder sig i nu. Da Neil stadig leder efter Thea, når han at registrere, at klokken er 17:14:53. Derefter bliver klokken 17:26, 17:32, 17:35, 17:48, 17:49, 17:50, 17:51 og 17:52. I mellem de to sidste klokkeslæt begynder realiteterne 15

16 at gå op for Neil. Thea tog hverken sine hvide sko eller Neil med, og det kan kun betyde en ting. Denne sidste nedtælling er virkelighedens og realiteternes nedtælling for Neil. Efter at han fortolker den skæbnesvangre nats hændelser, er der ingen vej tilbage. Fokus på sproget og Neils person Neil bruger hele tiden rummetaforer og astronautfunktioner til at håndtere sine problemer. Han længes efter et sted, som er ganske anderledes end det, han kender fra sit eget liv:»i rummet er der stille. I rummet kan man være i fred. Lukke lugen, læne sig tilbage i sædet og kikke op i skyerne, der sejler forbi på himlen, mens kontroltårnet tæller ned til liftoff«(s. 23). Når Neil er presset, ruster han sig med alle kvaliteterne ved en astronaut: coolness, systematisk overblik, logisk sans, lukker følelserne ude, følger procedurerne og absolut ingen panik (s. 25). Elevopgave Mens eleverne læser, skal de finde og notere henholdsvis de karakteristika en astronaut har, og de karakteristika Neil har. De skal huske sidehenvisninger. Eleverne skal også finde mindst fem formuleringer i løbet af bogen, hvor Neil er i en problematisk situation, og hvor han beskriver den med rummetaforer. De kan dele deres iagttagelser på facebooksiden eller på bloggen. Fokus på det at miste kontrollen En stor del af bogens opmærksomhed kredser om det»at miste kontrollen«. Nedtællingsfunktionen har også karakter af det at slippe kontrollen, for der er ingen sikkerhed for, at det man forventer, vil ske, faktisk også sker. 16

17 Teksten berører både følelsen af at være i kontrol og være uden kontrol. Neil veksler mellem at længes efter først det ene og så det andet. Herunder er hentet nogle teksteksempler:»det blå lys forvrænges og får en helt særlig glød, når man er høj på sin egen ubetydelighed«(s.79) Fra blaffe-turen:»jeg er rumhunden Laika, i kredsløb om jorden, allerede meget, meget langt væk fra min hundekurv.«(s. 94) Neil får endelig forbindelse til internettet og siger til sig selv:»det er nu jeg tager kontrollen«(s. 122) Eksempler på spørgsmål til åbning af diskussion i klassen Hvad vil det sige at miste kontrollen? Kan man blive frataget eller givet kontrol? Hvordan? Hvad kan man miste kontrollen over? Hvad kan konsekvenserne være? Giv eksempler. Læs dette citat fra bogen højt for eleverne og spørg dem derefter:»gennem kommandomodulets vindue kan du se en lille firkant af den blå himmel, Neil Armstrong. Den ser velkendt og rar ud. Som den jordklode, du snart skal forlade. Mærker du et stik af savn? Eller er adrenalinrusen stærk nok til at vinde over hjemveen? En astronaut må være cool, Neil Armstrong, for i rummet er der koldt. Du skal ud og møde det ukendte og ingen kan vide hvad det ukendte finder på.«(indledning på side 33) Kunne dette være billedet på overgangen fra barn til voksen? I så fald hvad symboliserer henholdsvis jordkloden og rummet så? Har I selv prøvet at miste kontrollen? Hvornår og hvordan? Hvordan føltes det? 17

18 Uden internetadgang føler Neil sig totalt afskåret fra omverdenen og uden mulighed for at handle. Har I også selv prøvet at være uden internet? Hvad følte I (lettelse, desperation, kedsomhed)? Lyst til mere? Se filmen Gravity For at undervisningen skal spille på alle sanser kan det være en sjov idé at se filmen Gravity fra Her kan eleverne få indblik i følelsen af vægtløshed, tabet af kontrol og mest af alt følelsen af hvor alene, udsat og betydningsløs man er i rummet. Filmen vandt syv Oscars, heriblandt for bedste instruktør. Efter-fasen: Lav et litteraturinterview I et litteraturinterview interviewer eleverne hinanden i forhold til romanen. Alle elever får mulighed for at tale, lytte og reflektere. Gennem samtaler bliver eleverne inspireret til at gøre sig tanker om teksten og vurdere, hvad det er vigtigt at holde fokus på og arbejde videre med i en afsluttende fortolkning af teksten. Organisering: Man skal i litteraturinterviewet tale med tre forskellige personer. Alle elever går rundt mellem hinanden og finder en klassekammerat, som enten kan: genfortælle handlingen karakterisere Neil kan forklare titlen kan beskrive miljøet Frequently Asked Questions Efter at have lyttet aktivt til klassekammeraternes svar og noteret dem ned, sætter eleverne sig i grupper af 3-4 personer. Grupperne skal herefter udarbejde 2-4 spørgsmål på baggrund af de svar som er indsamlet, og som anses for særligt vigtige at få diskuteret i klassen. 18

19 At stille spørgsmål til en tekst er en god måde at nærme sig en fortolkning på. Neil selv stiller hele tiden spørgsmål i romanen til sit eget liv og de ting, han oplever. Han kalder dem frequently asked questions, for det er helt i tråd med hans livsstil og interesse for computere. Der kan stilles forskellige typer af spørgsmål: Spørgsmål, hvor svaret findes i teksten. Spørgsmål til noget eleven kender fra sit eget liv. Spørgsmål som peger på nogle af de dilemmaer og udfordringer, Neil bliver stillet overfor, og som kan sige noget om det at være menneske i denne verden. Fokus på romanens slutning Den sidstnævnte type spørgsmål er den nøgle, der skal bruges til at lukke op for fortolkningsarbejdet. Romanen slutter meget åbent, og læseren sidder tilbage med spørgsmålet om Thea klarede den eller ej? Klarer Neil den? Er de på vej ud i verden? Er det virkelighed eller fantasi? Elevopgave: Fortsæt slutningen Lad eleverne læse det sidste kapitel højt i grupper på 3-4, hvor de hver især læser en lille bid. Nedtællingen er slut. Neil leder efter Thea, men det hele er som en drømmeverden, han går rundt i. Bussen er kommet og kørt igen, men en ny»afgang«viser sig umiddelbart efter:»i tårnet er der en elevator. Lydløst bringer den os helt op til toppen. Så står vi foran den åbne luge ind til rumkapslen. Vi kravler ind. Jeg lukker lugen. Klik. «19

20 Lad eleverne give deres bud på, hvad der sker efter ordet»klik«. De skal skrive en halv til en hel side. De skal beholde for tællersynsvinklen og så vidt muligt bestræbe sig på at bevare den sproglige tone. Lad dem bagefter læse siden op for de andre i den gruppe, hvor de læste kapitlet højt. Til sidst skal de beslutte i gruppen, hvilken slutning de synes bedst om (evt. flere) og læse den/dem højt for resten af klassen. Læg slutningerne ind på bloggen/facebooksiden og lad dem give hinanden feedback. En mere dybdegående fortolkning af romanens slutning, brug af symboler samt dens behandling af temaer kan findes i denne guides sidste afsnit, hvor der gives forslag til en samlæsning af de to romaner. Ekstraopgave: Sæt dig i forfatterens stol og lad ideerne komme Lad eleverne læse interviewet som Karin Hald har lavet med forfatteren Caroline Ørsum. Det findes på Karin Halds blogspot. Det første spørgsmål og svar lyder således: Karin Hald:»Hvordan fik du ideen til Den første freak på månen?«caroline Ørsum:»Mine romanidéer starter som regel med en idé til en hovedperson og måske noget om, hvilken stemning der skal være i romanen, og hvilken stemning hovedpersonen befinder sig i. I Den første freak på månens tilfælde fik jeg et billede af en ung fyr, der befandt sig i et forfaldent hus et sted langt ude på landet, og som følte, at hans liv kørte i ring. Den næste indskydelse var at drage en parallel mellem drengen i huset og en astronaut i kredsløb om jorden. Og så var jeg i gang.«20

21 Eleverne skal nu forestille sig, at de selv er forfattere. De skal gøre ligesom Caroline Ørsum og først finde på en hovedperson. Bed dem om at tænke over, hvilken personlighed denne person har, og hvilke ydre karaktertræk han/hun har (udseende, køn, alder osv.) Bed dem gerne lave en tegning af deres figur på et A3 ark. Dernæst skal de finde på et udgangspunkt for historien, altså hvilken startsituation befinder han/hun sig i. Det kan være en god idé at bladre nogle gamle aviser eller kulørte blade igennem for at finde inspiration i fx overskrifter, billeder, korte artikler osv. Eleverne skriver deres tanker ned. Nu har de starten på deres helt egen roman. Man kan vælge at arbejde videre med elevernes ideer eller stoppe arbejdet her. Hvis du vælger at arbejde videre med ideerne, kan det være givtigt at lade eleverne»fylde på«hinandens ideer og i fællesskab udvikle nogle gode historier. Fra Den første freak på månen går guiden nu over til arbejdet med Komatøs. Til sidst i guiden findes forslag til en sammenligning af de to ungdomsbøger med særlige fokusområder. 21

22 4. Elevopgaver til Komatøs: I de følgende forslag til elevopgaver er der sat fokus på henholdsvis sproget, på symbolbrug og på meddigtende arbejde. Under-fasen: Fokus på sproget Forfatteren Ronnie Andersen kan noget helt særligt med sproget. Han kan skabe et sprogligt univers, hvor den unge læser kan føle sig talt til. Særligt for Ronnie Andersen er hans brug af ironi og sarkasme, leg med dobbeltbetydninger og en gennemgående ungdommelig tone. Her er givet et par eksempler på Ronnie Andersens sprogbrug:»jeg kunne godt høre, at jeg ikke lød vildt begejstret for udsigten til at sidde fastspændt i en mor/datter situation uden en voksen til stede«(s.44)»pigen hed Liv, men var mere død end levende. Livsforladt noterede jeg i min mentale notesbog«(s. 14)»Jeg har fjernet alt ude i fyrrummet og lagt en madras derud, der er dejlig varmt, og du har det helt for dig selv«. Han peger mod en lukket dør.»tak«. Jeg nikker. Super, jeg har simpelthen et helt fyrrum for mig selv. Hvor er jeg bare heldig.«(s. 142) Eleverne kan selv finde flere eksempler, som enten fik dem til at grine, græde, forarges, undres og lægge dem ind på facebooksiden eller på bloggen. Til deres opslag kan de kort fortælle, hvorfor de valgte netop det sted. 22

23 Kriblekryds Kriblekrydsspillet har en helt særlig funktion i romanen. Det er det redskab, Maj og hendes mor bruger til at kommunikere med hinanden på, eller i hvert fald til at sende hinanden korte, rammende beskeder. De voksne i Majs liv er ikke i stand til at støtte hende på den måde, hun har brug for. Moderen omtaler faderen som»billigbilistfader«, Maj kalder moderen»skuffedrikker«, sagsbehandleren»sagsubehandler-lone«, og læreren er»distræte- Magrete«. Maj (som er»natteprutter«) er overladt til sig selv. Eksempler på spørgsmål: Når Maj spiller Kriblekryds og danner ord, som ikke eksisterer på dansk, hvad er det så et udtryk for? Hvorfor gør hun det? Hvordan hjælper det hende? Hvordan virker det på dig at læse disse ord? Kender du det fra dig selv og dit eget liv? Find gode eksempler på kriblekrydsord i bogen. Isbjergteknikken Isbjergteknikken handler om at læse mellem eller bagved linjerne. Når eleverne har fundet Kriblekrydsord i bogen, kan de prøve at oversætte dem. Ordet»skuffedrikker«indeholder en særlig værdiladning, og eleverne skal prøve at sætte ord på, hvad det er, Maj i virkeligheden vil sige til sin mor. Fx: Skuffedrikker, betyder i virkeligheden... SagsUbehandler-Lone betyder i virkeligheden... Spil selv Hvis det er muligt at skaffe nogle Scrabble-spil, kunne det være en sjov ide at lade eleverne sidde og danne 3-5 ord hver, som de synes mangler i det danske sprog. De skal kunne forklare ordenes betydning. Jo længere, jo bedre, som Maj siger på side 9. 23

24 Læs aktivt og involver dine klassekammerater Komatøs og Den første freak på månen er begge barske fortællinger om svigt og misbrug. For nogle elever kan det være en hård oplevelse, hvis det fx rammer tæt på deres egen virkelighed. Derfor kan en god måde at komme»helskindet«igennem på være at lade eleverne poste deres spørgsmål, deres undren, irritation, glæde på bloggen eller facebooksiden. Her kan de føle sig som en del af et læsefællesskab, og de kan støtte hinanden med kommentarer og tilbyde forskellige synsvinkler på de elementer i bogen, der sættes fokus på. Eksempler på hvad der kan postes: Lige det du tænker»det forvirrer mig, at hovedpersonen starter med at dø«(s. 5)»Kan en kænguru virkelig ikke hoppe baglæns?«(s.13)»det er ikke meget information, vi får om faren. Jeg tror ikke, han er en del af Majs liv, og efter hvad man kan læser om hans humørsvingninger, er det måske meget godt«. (67)»Jeg kan ikke forstå, hvorfor hun har så svært ved at gengælde Filips følelser. Han er da bare den sødeste kæreste, og han er jo helt vild med hende. Jeg synes, hun behandler ham dårligt«(s.103)»det er som om hun befinder sig i en labyrint af lys og mørke i bogens slutning. Hun prøver at gå efter lyset. Hun siger selv»jeg er i lyset. Lyset er i mig««(s. 170) Det er vigtigt, at eleverne husker at sige/skrive sidetallet, så de, der vil kommentere, ikke skal sidde og bladre rundt. Bogens symbolbrug: Slangen og fortolkning af denne Romanen gør brug af et gennemgående symbol, nemlig slangen. Den er både tatoveret på Majs håndled, og den bliver hen- 24

25 des ledsager på koma-rejsen (fra kapitel 15 og frem). Slangen er et universelt symbol med mange facetter. Den er et sammensat væsen, som både er knyttet til liv i form af sin evne til hamskifte og død i kraft af, at den er en dræber af natur. Den har i sig både lys og mørke, sol og måne, godt og ondt. Den symboliserer både åndelig og fysisk genfødsel. Brugen af slangen som symbol i Komatøs kan sammen lignes med den indiske opfattelse af Kundalini, en latent spirituel energi, som bor i kroppen hos alle mennesker. Kundalini er ifølge traditionen symboliseret ved en sammenrullet slange, der ligger neden for rygsøjlen. Den ligger slumrende, indtil den bliver vækket af åndelig virksomhed, og derefter begynder den at stige op gennem kroppens energifelter, kaldet chakraerne. I denne opstigning aktiveres stadig større kræfter, indtil den når det højeste punkt i totalt bevidsthed og indsigt. I Komatøs ser vi denne udvikling; denne sovende slangekraft bliver vakt og tager Maj med på hendes rejse til fuldstændig indsigt og accept. Her følger nogle eksempler fra bogen: Slangen vågner ved rygsøjlen:»slangen kilder sig selv vågen, og min rygsøjle smerter.«(s. 130)»Lille og eksotisk ligger den sammenrullet med et spidst hoved der stikker frem.«(s. 132) Som Maj kommer længere og længere ind i sig selv og sine minder, begynder slangen langsomt at bevæge sig opad:»det er næsten, som om jeg kan mærke, hvordan den rejser sig lidt og kryber længere op i mig.«(s. 135) Mod enden er slangen nået op til hovedet:»slangen rejser sig op på halen og prikker til billedet af min krop oppe i hjernen. Der er ikke plads til mig derinde mere. Jeg falder ned gennem min krop.«(s. 157) 25

26 Til sidst sker dette:»det er slangen der strækker sig ud gennem min krop. Den rejser sig fra tæerne og rammer min pande, mit pandekammer og brænder filteret ned. Jeg ser det hele.«(s.169) Slangen er vakt, og den har rullet sig ud inde i Majs bevidsthed. Det betyder, at Maj har brudt det jordnære plan, og hun er nået til dyb indsigt i sit eget væsen. Hun ser nu hele sammenhængen, og det filter, som har holdt hende fastlåst i koma, er omsider væk. Denne indsigt rummer Majs egen mulighed for at bryde de dårlige cirkler, hun har siddet fast i. Slangen som ledsageren i bogen er sammensat af flere ting. Hun er selv slangen, og det ser vi i beskrivelsen af, hvordan hun svæver, flyder eller kryber (s. 136), og hvordan slangen også er urolig, slimet, glat og krybende (s. 139). Slangen er hendes modgang, hendes sværeste minder og hendes indre dæmoner. Slangens hvide øjne stirrer på hende (s. 130) og hun er nødt til at se den i øjnene:»min mor kigger op på mig. Hendes øjne brænder sig ind i mig. Det er hende, som sidder i min krop. Slangens hvide øjne er skabt af hende.«(s. 137) I slutningen er der også direkte referencer til, at de er samme væsen:»slangen kryber igennem kammeret i min hjerne og slikker filteret i sig. Den æder mig. Jeg æder mig selv.«(s. 169) Filtrene, splittelsen og virkelighedsforvirring Maj beskriver følelsen af to filtre:»det er, som om der er to filtre. Et med stemmer og følelser og slangen, der bevæger sig rundt, og så et andet filter, der er minderne eller drømmene.«(s ) 26

27 Filtrene holder hende fast i den komatøse tilstand, indtil hendes bearbejdningsproces er overstået. Hun prøver:»men jeg kan ikke komme igennem filteret, der holder mig ude fra den anden side«(s. 144) Slangen er det gådefulde, det mystiske og fungerer som mellemled imellem himmel og jord, mellem liv og død. Maj er nødt til at finde helt ind til sin inderste kerne for derefter at kunne vælge enten den ene vej eller den anden. Hun er ikke nået dertil endnu; hun føler ikke, hun er sig selv, hun føler sig som en kopi af sig selv med krop og hjerne adskilt. Spørgsmålet»hvem er jeg?«og»hvad er virkeligt?«er konstant tilstede i hendes komatøse drømmeverden. Dette går helt i tråd med karakteristikken af den moderne realistiske ungdomsroman, som beskrevet i begyndelsen af denne guide. Arbejde med bogens slutning Meddigtende litteraturarbejde kan skabe intenst og nærværende samspil mellem teksten og læseren, jf. opgavetyperne til Den første freak på månen. Gennem meddigtning i form af fx nye slutninger til tekster, dramatiseringer eller tegninger/ malerier kan andre måder at fortolke på komme frem. I den følgende opgave»tegneserie med tekst«er teksten netop med som et kriterium for at opfylde opgaven. Det er for bedst muligt at sikre, at meddigtning ikke bliver»fradigtning«, og at elevens fokus fastholdes på romanens detaljer. Tal først sammen om, hvordan eleverne oplevede slutningen, og led deres opmærksomhed hen på det filmiske islæt. Filmisk slutning Den sidste sekvens i Komatøs (fra kapitel 15, side 122) er en nøglesekvens i bogen. Det er her, læseren får et indblik i Majs 27

28 baggrund og barndom. Maj ligger på hospitalet; hun er i koma efter at være faldet igennem isen. Det er beskrevet filmisk i den forstand, at Maj selv er tilskuer til sit eget liv. Læseren bliver ført fra afsnit til afsnit via Majs beskrivelser af, hvad hun ser. Det filmiske islæt understøttes af Majs beskrivelse af at være adskilt i krop og sind:»det føles som en kopi af mig inden i mig. Som om min hjerne og krop ikke er samme sted.«(s.140)»ude i forhaven kan jeg se det hele fra oven. Som om jeg svæver over billedet og kigger ned på alt det, der sker på samme tid.«(s.140)»billederne bliver trukket ud af mine øjne, som om jeg stirrer dem ud af mig selv. Alle farver forsvinder fra billedet, og sneen flimrer ned over skærmen. Den går i sort.«(s.141) Meddigtende elevopgave: Tegneserie med tekst»min bevidsthed er et træ uden rødderne, men med tusind krøllede grene«(side 131) Eleverne skal genlæse eller skimme bogen igen fra kapitel 15 og frem. Bed dem udvælge ca. 6 steder i bogen, som de anser for vigtige steder i Majs koma-rejse. De skal nu illustrere deres udvalgte steder i det tomme tegneserieark. Det sidste billede skal vise bogens sidste scene, hvor Maj ligger i hospitalssengen. Der skal være tekst i hvert tegneseriefelt, som de har hentet i bogen til at understøtte tegningerne. Musikteksterne, som der henvises til i teksten, kan også inddrages. Rundt om bordene (4-5 elever) viser eleverne hinandens tegneserier frem og forklarer, hvorfor de har udvalgt netop de seks steder. Hæng til sidst tegneserierne op i klassen og gå rundt og se på hinandens arbejder. 28

29 Fortolkning af bogen»jeg ved sgu heller ikke helt, hvor jeg er, eller igen hvornår jeg er«(s.138) Bogens store tema handler om identitet og ensomhed og om at finde sig selv, når alle odds er imod en. Hovedpersonens navn»maj«leder tankerne hen på ordet»mig«og peger dermed meget direkte på temaet. Maj befinder sig i en komatøs tilstand hele bogen igennem, og det skal ses som både en fysisk og mental tilstand. Hun kæmper konstant med en uro i kroppen, en desperat følelse og en følelse af at være uden kontrol (meget lig hovedpersonen Neil). Maj befinder sig altså»på tynd is«i både bogstavelig og overført betydning. Bogens slutning er åben. Der kan findes elementer, som både peger i retning af en positiv og negativ slutning. Vælger man at se den positivt, kan lysets tilstedeværelse læses som noget livgivende. Maj går med åbne øjne ind i et nyt kapitel i sit liv, hvor kærligheden til Filip er stærk. Fortiden er spist af slangen, som er blevet bearbejdet i den komatøse tilstand. Hun deler også navn med forårsmåneden maj, som er måneden, hvor alting vækkes til live og blomstrer op. Det lysner forude og varsler om en ny begyndelse. Ser man slutningen i et negativt lys, vil den komatøse tilstand ende med døden, og lyset kan i den forbindelse symbolisere det himmelske lys. Maj siger selv, at hun er klar til at vågne og sige farvel (s. 170). Hun åbner øjnene og ser verden på ny men hvilken verden det er, overlades til læseren. 29

30 5. Tematisk arbejde med de to romaner Hvis man læser begge romaner i samme klasse, er det oplagt at lave en sammenlignende analyse af de to værker. De behandler begge to temaer, som er aktuelle i den moderne ungdomslitteratur, fx identitetsdannelse, svære familieforhold, følelsen af ensomhed, mødet med kærligheden, mødet med døden samt en tematisering af virkelighedsbegrebet. I de følgende afsnit bliver der sat fokus på den forvirring begge bøger beskriver omkring virkeligheden, hvad der er virkeligt, og hvordan det passer sammen med genren realisme. Til sidst gives forslag til hvilke områder, der kan sættes fokus på. Elevopgaver Bed eleverne kigge på bloggen/facebooksiden, hvor de har lagt deres arbejde med romanerne. De skal nu arbejde sammen i grupper på 3-4 elever. Lad dem finde ligheder og forskelle til de følgende syv fokusområder. Alle grupper skal arbejde med alle syv punkter. De kan lægge deres arbejde op på facebooksiden eller bloggen. Arbejdet afsluttes med en diskussion om, hvorvidt disse romaner er realistiske eller ej. Her er en skematisk oversigt over nogle af de ligheder og forskelle, der er, ved de to ungdomsromaner: 30

31 Fokuspunkter Komatøs Den første freak på månen 1) Fortællerforhold Jeg-fortæller. Indre synsvinkel. En pige på 16 år. Jeg-fortæller. Indre synsvinkel. En dreng på 16 år. 2) Familieliv Svigt, vold og misbrug Faren er fraværende og voldelig. Mor er alkoholiker med skiftende partnere. Har ikke styr på sit liv. Maj er ensom og overladt til sig selv. Faren er fraværende. Mor er på flugt fra en voldelig eks-kæreste. Har ikke styr på sit liv. Neil er ensom og har ikke nogen god forbindelse til sin mor. 3) Skoleliv Utrygt og præget af mange skift Mange skoleskift. Passer ikke ind, bliver mobbet. Smidt ud af endnu en skole. Passer ikke ind. 4) Kærlighedshistorier Forelsker sig i Filip. Gennem kærligheden finder Maj tilbage til livet (måske). Filips familie fremstår som harmonisk, hvorimod hendes egen er splittet. Silja og halstørklædet fremstår også som en slags kærlighedshistorie. Silja er det tætteste Maj har været på en rigtig familie. Det er også derfor hun går ud efter tørklædet på den tynde is. Forelsker sig i Thea. Gennem kærligheden til hende, kommer han mere i kontakt med sig selv og får håb om en bedre fremtid. Thea er ligeså langt nede som Neil. De finder trøst i hinanden. 31

32 Fokuspunkter Komatøs Den første freak på månen 5) Sproget og dets funktion Kriblekryds: Majs eneste oprigtige måde at kommunikere budskaber til sin fordrukne mor på. Ordene er en fortolkning af deres liv. Månefantasierne: Neils måde at distancere sig fra virkeligheden på, men samtidig også måden, hvorpå han forholder sig til den. 6) Mødet med det ubevidste Begge hovedpersoner kommer en tur i»underverdenen«for derefter at vælge livet eller døden I en komatøs tilstand bliver Maj konfronteret med sine indre dæmoner og spøgelser fra fortiden. I en blanding af chok og tømmermænd fortolker Neil Theas forsvinden som hendes død. Han kan ikke håndtere tanken, og døden synes pludselig ikke som det værste alternativ (s. 173) 32

33 Fokuspunkter Komatøs Den første freak på månen 7) Åben slutning Majs komatøse tilstand er ved at opløse sig. Maj befinder sig et lyst sted, som kan pege i retning af både livet og døden. Hun husker det hele, og hun fortæller sig selv, at hun skal slippe de dårlige minder. Hun anerkender sin stærke kærlighed til Filip og hun føler sig fri. Hun er klar til at vågne og hun åbner øjnene. Disse ledetråde kan pege i retning af en positiv slutning. Andre ledetråde kan pege i den modsatte retning, fx idet hun siger, hun har et valg. Vi ved som læsere ikke, hvad hun vælger. Hun åbner øjnene og ser verden på ny, men vi ved ikke hvilken verden. Bussen er kommet og kørt igen. Ingen Thea. Neil forsvinder ind i bevoksningen, som her er et symbol for hans underbevidsthed, idet han møder hende iført rumdragt. En solstråle brænder hul gennem skyerne, som en guddommelig indgriben. I lyset ser han en raket, som kan fragte han derhen, hvor han hører til. sammenblandingen af virkelighed og fantasi, samt pistolen i rygsækken, kan pege i retning af en negativ slutning. Selve ordet»klik«har lyd af noget, der enten slukkes eller tændes. 33

34 Fokuspunkter Komatøs Den første freak på månen Symboler: Vand: Vand symboliserer både livets og dødens magt. Det kan både adskille og forene. Det iskolde, rolige vand: Hun falder gennem isen, bliver omsluttet af vandet. Pludselig kan hun trække vejret dernede, og det føles godt og varmt. Hun åbner øjnene i mere end én forstand og indtræder i sin egen underbevidsthed. Hun vender tilbage til den oprindelige tilstand af renhed og uskyld (hun ved ikke, hvem hun selv er). Det bliver et opgør med et tidligere liv og en genfødsel til det nye. Det oprørte hav. De dybe vande er forbundet med dødsriget. I modsætning til Komatøs har Neil ikke den samme fredfyldte oplevelse af druknedøden:»alt er smerte«(s. 147). Slangen: Symbol for både liv og død som dræber og med evnen til at skifte ham, har slangen potentiale til både godt og ondt. Slangen bliver her en hjælper, som giver hende kraft til at gøre op med fortiden. Slangen er også i sig selv et sammensat væsen, som både symboliserer død ved at være en dræber, men samtidig også liv eller genopstandelse ved evnen til at skifte ham. 34

35 Er det realistisk? Selvom Neils og Majs hverdag og familieforhold ligger langt væk fra elevernes egne, så kan det være godt at få talt om, hvorvidt eleverne mener, at disse to ungdomsromaner er realistiske eller ej. Mange elever er tøvende overfor dette spørgsmål, hvis det, der læses, ligger langt fra deres egen referenceramme. Her er det oplagt, at få draget paralleller til det indledende arbejde med realismen som litterær genre. Romanerne fortæller ikke om ungdomsliv, som de er flest, men repræsenterer netop en undersøgelse af virkeligheden, som den kan se ud for nogle. De ekstreme situationer, som Maj og Neil kommer ud i, kan fortælle os noget om det at være menneske i denne verden, og de svære valg man nogle gange må træffe. 35

36 36 Følg med om nyt inden for børnelitteraturen på vores blog: laerervaerelset.dk

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at Drømme i kunsten - surrealisme Hvilken betydning har drømme? Engang mente man, at drømme havde en Undervisningsmateriale 5.-7. klasse stor betydning. At der var et budskab at Drømmen om en overvirkelighed

Læs mere

Komatøs af Ronnie Andersen

Komatøs af Ronnie Andersen Herning, december 2012 at sidde fastspændt i en mor/datter situation uden en voksen til stede I Ronnie Andersens fjerde bog Komatøs har han for første gang en pige som hovedperson. Og for første gang er

Læs mere

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog DRENGEN der gik BAGLÆNS Undervisnings-e-bog Et touch værd! En UNDERVISNINGS-E-BOG tilpasset børneromanen "Drengen der gik baglæns" med fokus på læse- og fortællestrategier, samt indeholdende differentierede

Læs mere

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen Peter Thrane Indhold: 1. Titlen side 2 2. Sproget side 2 3. Tiden side 2 4. Forholdet til moren side 3 5. Venskabet til Julie side 3 6. Søsteren

Læs mere

Skønlitterære tekster

Skønlitterære tekster Trin 1 Brevet af Jørn Jensen Læs historien højt i klassen og tal om indholdet. Eleverne vælger en af illustrationerne og laver en billedbeskrivelse. Det kan være mundtligt eller skriftligt. Tal om billedets

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Indeni mig... og i de andre

Indeni mig... og i de andre KAREN GLISTRUP er forfatter, socialrådgiver, familie, par- og psyko t erapeut MPF. PIA OLSEN er freelance illustrator og tegner til bøger, web, magasiner, apps og reklame. Når børn får mulighed for at

Læs mere

Pædagogisk vejledning

Pædagogisk vejledning Pædagogisk vejledning Sara Sejrskild Rejsenhus september 2013 Indhold Information til læreren... 3 Gå på opdagelse.... 4 Når litteraturen bliver digital... 4 Symmetri og kontrapunkt i fortællingen....

Læs mere

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Undervisningsmateriale 8.-10. klasse Malerier på grænsen mellem verdener En gruppe kunstnere i 1920ernes Paris troede fuldt og fast på, at man igennem kunsten

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 12 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge12_herborjeg.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 12 l Her bor jeg Hopp er på vej hen

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra TRANSFORMATION UBEVIDSTE HANDLEMØNSTRE Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra vores barndom. De hjælper os til at overleve og få vores behov opfyldt.

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Bag banegården ligger havet, Jutta Richter Forslag til undervisningen

Bag banegården ligger havet, Jutta Richter Forslag til undervisningen Steffen Larsen skrev i anmeldelsen i Politiken 2003: Bag banegården ligger havet' er titlen på den prisbelønnede tyske børnebogsforfatter Jutta Richters nye bog. Hun mener nok, at alle veje fører til Rom.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Analyse af Eksil - af Jakob Ejersbo

Analyse af Eksil - af Jakob Ejersbo Analyse af Eksil - af Jakob Ejersbo Skrevet af Asta Sofia Resume Eksil er en ungdomsroman der handler om en ung pige, ved navnet Samantha. Man følger hende gennem fire år, fra hun er 15, tii hun er 18

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Pædagogisk vejledning til KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Udarbejdet af pædagogisk konsulent Sara Sejrskild Rejsenhus TIL LÆREREN Litteraturundervisning på mellemtrinnet skal fokuserer på genre,

Læs mere

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog Frygten for ens egen storhed eller at undgå sin skæbne eller at løbe bort fra ens bedste talent én ting er sikker, vi besidder alle muligheden for at blive mere, end vi faktisk er. Vi har alle uudnyttet

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Fra delebørn til hele børn

Fra delebørn til hele børn Fra delebørn til hele børn Når far og mor bliver skilt kan verden gå i stå. Et væld af nye følelser og tanker overtager barnets verden, og somme tider er de r ikke plads til så meget andet. Projektet Delebørn

Læs mere

Ungdomslitteratur - genrer, temaer og tendenser

Ungdomslitteratur - genrer, temaer og tendenser Ungdomslitteratur - genrer, temaer og tendenser Program 1. Oplæg om ungdomslitteraturens temaer og tendenser ved RABO 2. Pause 3. Gruppearbejde omkring teksterne "ungdom og galskab" og "foxtrot" 4. Opsamling

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Novelleanalyse. Præsentation af novellen. Oplæsning af et valgt stykke fra teksten. Novellens opbygning: Komposition og åbning

Novelleanalyse. Præsentation af novellen. Oplæsning af et valgt stykke fra teksten. Novellens opbygning: Komposition og åbning Præsentation af novellen Oplæsning af et valgt stykke fra teksten Novellens opbygning: Komposition og åbning Personkarakteristik: Indre og ydre Miljøbeskrivelse: Kan fortælle meget om personerne, det kan

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

LAD DER BLIVE LYD. Af Lis Raabjerg Kruse

LAD DER BLIVE LYD. Af Lis Raabjerg Kruse LAD DER BLIVE LYD Af Lis Raabjerg Kruse Prøv du at skrive det i dit interview folk tror, man er fuldstændig bindegal det er jeg måske også. Men det er rigtigt, det jeg siger! Verden bliver til en stjernetåge,

Læs mere

Undervisningsforløb med billedromanen Emmely M i 5. klasse

Undervisningsforløb med billedromanen Emmely M i 5. klasse Undervisningsforløb med billedromanen Emmely M i 5. klasse Af Mette Kjersgaard Andersen Dette undervisningsforløbs overordnede formål er at etablere en forståelse for genren fantastiske fortællinger. Hensigten

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Pædagogisk vejledning til

Pædagogisk vejledning til 1 Pædagogisk vejledning til 1 Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Helle Rahbek VIA Center for Undervisningsmidler 1 DET SKJULTE KORT af Morten Dürr Målgruppe: 6.-7.klasse Bogen er læseteknisk ikke svær

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Drageherren. Forløbet - generelt

Drageherren. Forløbet - generelt Drageherren Forløbet - generelt Som indledning tales der om fantasygenren. Der fortælles, at der kan være tale om to eller ét univers, hvor der sker ting, som ikke kan ske eller sker i vores verden. Der

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BENNI BÅT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Michael Svennevigs Bag de blå bjerge

Michael Svennevigs Bag de blå bjerge Uddrag fra Michael Svennevigs Bag de blå bjerge Forlaget Epigraf 2011. 2. scene Jeg drømmer, at jeg er en fugl. En fugl, der får vingerne skåret af. Bid for bid. Tomme for tomme og langsomt. Vingerne bliver

Læs mere

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende.

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende. Du skal lære o o o o o At tale om, hvad der sker i filmen på dansk. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmen. At læse og forstå korte tekster om filmen på dansk. At skrive ord og sætninger om

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Krageungen af Bodil Bredsdorff

Krageungen af Bodil Bredsdorff Fokusområder Litterær analyse og fortolkning Mål: At eleverne prøver at indgå i et fortolkningsfællesskab omkring en fælles litterær oplevelse. At eleverne lærer at finde begrundelser i teksten for deres

Læs mere

ENGLEN. Undervisningsforløb til 9.-10. klasse

ENGLEN. Undervisningsforløb til 9.-10. klasse FORLAG Undervisningsforløb til 9.-10. klasse ENGLEN, 10iCampus, Varde Illustration til Englen af Flemming Schmidt Introduktion Englen af Nick Clausen fra Heksens briller, Ordet fanger 2013 Undervisningsforløbet

Læs mere

Undervisningsforløb til Luremine Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune

Undervisningsforløb til Luremine Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune FORLAG Undervisningsforløb til Luremine Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune Til eleven Indledning Du skal nu læse bogen Luremine. Bogen består af to dele,

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende.

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende. Du skal lære o o o o o At tale om, hvad der sker i filmen på dansk. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmen. At læse og forstå korte tekster om filmen på dansk. At skrive ord og sætninger om

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER KEVINS HUS Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie Kære oplægsholder Det, du sidder med i hånden, er en guide der vil hjælpe dig til at løfte din opgave som oplægsholder. Her finder

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder:

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder: Om essayet Et essay er en teksttype der balancerer mellem sagprosa og fiktion. Essayet er en kort, afsluttet tekst der bliver til i forbindelse med forfatterens personlige interesse for emnet. Afsættet

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Lektionsplan: Drengen i den stribede pyjamas

Lektionsplan: Drengen i den stribede pyjamas Lektionsplan: Drengen i den stribede pyjamas Lektionsplan Modul Indholdsmæssigt fokus Færdighedsmål Læringsmål Undervisningsaktivitet Tegn på læring 1 (1/3 lektion) 2 (1 2/3 lektioner) 3 4 Introduktion

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Undervisningsideer. Indledning. Faglige mål: - kreativt arbejde med bogen Annas Himmel af Stian Hole. Alt har to sider Ondt til godt Symbol jagt

Undervisningsideer. Indledning. Faglige mål: - kreativt arbejde med bogen Annas Himmel af Stian Hole. Alt har to sider Ondt til godt Symbol jagt Alt har to sider Ondt til godt Symbol jagt Indledning Bogen Annas Himmel tager fat på et meget stort emne for både børn og voksne, nemlig døden. Anna har mistet sin mor og gennem bogen bliver Annas sorg

Læs mere

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier.

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Drom dig glad Lime 02.08.2012 Side 26 1686 ord Artikel-id: e35881a3. Af: Marie Varming

Drom dig glad Lime 02.08.2012 Side 26 1686 ord Artikel-id: e35881a3. Af: Marie Varming Original artikel Drom dig glad Lime 02.08.2012 Side 26 1686 ord Artikel-id: e35881a3 Original artikel Derfor drømmer din hjerne Drømme er ikke blot nattens underholdning. Det er billeder, som hjælper os

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Analysemodel til billeder

Analysemodel til billeder Analysemodel til billeder En vigtig del af et billede er den historie det fortæller. Når du skal aflæse denne historie, skal du bruge din egen oplevelse af billedet, men du skal også se nøje på hvad billedet

Læs mere

Du har mistet en af dine kære!

Du har mistet en af dine kære! Du har mistet en af dine kære! Midt i den mest smertefulde og stærke oplevelse i dit liv, mangler du måske nogen at tale med om døden, om din sorg og dit savn. Familie og venner lader måske som ingenting,

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv Guide MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her 12 hvordan du kommer videre sider Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv GUIDE INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side

Læs mere

INTET Janne Teller SPØRGSMÅL TIL HELE ROMANEN FORTÆLLER: BUNKEN AF BETYDNING: Hvilken type fortæller er Agnes?

INTET Janne Teller SPØRGSMÅL TIL HELE ROMANEN FORTÆLLER: BUNKEN AF BETYDNING: Hvilken type fortæller er Agnes? SPØRGSMÅL TIL HELE ROMANEN FORTÆLLER: Hvilken type fortæller er Agnes? Ville det være blevet en anden fortælling, hvis Sofie var fortælleren? Hvorfor/hvorfor ikke? Hvis ja på hvilken måde? Hvordan er Agnes

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER MARS ER FOR TABERE Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet

Læs mere

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv 1. Kend de faktorer, der fastholder dig i smerte og lidelse. 2. Forstå, hvordan automatpiloten styrer dit liv. 3. Bliv bevidst, så du kan gøre

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild s dagpleje Gunhilds dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild Rask Jensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Det du skal til at læse nu, er det første kapitel i vores bog. Rigtig god oplevelse !!!!!! Hilsen. Kasper & Tobias. Side! 1 of! 9

Det du skal til at læse nu, er det første kapitel i vores bog. Rigtig god oplevelse !!!!!! Hilsen. Kasper & Tobias. Side! 1 of! 9 Det du skal til at læse nu, er det første kapitel i vores bog. Rigtig god oplevelse Hilsen Kasper & Tobias Side 1 of 9 1 -" DIN BESLUTNING Det er altså ikke så svært. Livet handler om at træffe én beslutning.

Læs mere

Fucking forelsket - af Nils J. A. Schou

Fucking forelsket - af Nils J. A. Schou Viborg, oktober 2008 Denne bog (og titel) deler vandene. Hvor nogle lærere finder sproget i bogen uegnet til undervisningsbrug, mener jeg, at Nils Schou fanger tidens tone blandt unge og fortæller med

Læs mere

Formen. Kamera. Perspektiv: Normal perspektiv er oftest brugt i filmen. Der bliver brugt normal perspektiv forskudt.

Formen. Kamera. Perspektiv: Normal perspektiv er oftest brugt i filmen. Der bliver brugt normal perspektiv forskudt. Forrest Gump Berettermodel Formen Kamera Perspektiv: Normal perspektiv er oftest brugt i filmen. Der bliver brugt normal perspektiv forskudt. Vinkel: Der er meget total, halvtotal og nær. Der bliver brugt

Læs mere

P.E. OG Q. Jeg ved godt at min kærlighed til Q handler om mig

P.E. OG Q. Jeg ved godt at min kærlighed til Q handler om mig P.E. 1 P.E. OG Q Q er min verden Hun er derude et sted. Alene. Hun er nødt til at være alene. Jeg vil ikke kunne håndtere det, hvis hun ikke er alene. Savnet brænder i mig. En dødelig lille stjerne af

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

1. Lav en indre og ydre karakteristik af Kathrin. Husk at inddrage det, du får at vide mellem linjerne.

1. Lav en indre og ydre karakteristik af Kathrin. Husk at inddrage det, du får at vide mellem linjerne. OPGAVER TIL ROMANEN side 9 33 1. Lav en indre og ydre karakteristik af Kathrin. Husk at inddrage det, du får at vide mellem linjerne. 2. Lav en karakteristik af Emma Aren (farmor) jævnfør ovenstående.

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Introduktion til Positiv psykologi...17 Figur 1.6 Lykkefremmende faktorer...18

TIL GENNEMSYN. Introduktion til Positiv psykologi...17 Figur 1.6 Lykkefremmende faktorer...18 Indholdsfortegnelse Vores tilgang til tanker...6 Indledning...7 Baggrunden for materialet og begrebet Kognitiv pædagogik...8 Læreren/ pædagogen som samtalepartner...10 Dette materiale...10 Introduktion

Læs mere

Når vi bevæger os ud på rejsen mod vores mål, støder vi på frygt barrieren.

Når vi bevæger os ud på rejsen mod vores mål, støder vi på frygt barrieren. Dag 5: Identificerer din mur Når vi bevæger os ud på rejsen mod vores mål, støder vi på frygt barrieren. Frygt barrieren opstår, når du begynder at lukke hullet mellem der, hvor du er nu og dine mål. Den

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

Hvilke særheder har du? Stabilitet er? Jeg er alene fordi... Fordele ved din singlestatus. Hvis du bliver kæreste med mig vil du opleve..

Hvilke særheder har du? Stabilitet er? Jeg er alene fordi... Fordele ved din singlestatus. Hvis du bliver kæreste med mig vil du opleve.. Hvilke særheder har du? Jeg er alene fordi... Hvis du bliver kæreste med mig vil du opleve.. Manden er jægeren... eller? Hvordan/hvornår afviser du en date og hvordan føles det? Hvor mange må man date

Læs mere

Hjem. Helsingør Gymnasium Eksamen dansk Emma Thers, 3.U Torsdag d. 22. maj

Hjem. Helsingør Gymnasium Eksamen dansk Emma Thers, 3.U Torsdag d. 22. maj Hjem Min mor er ude at rejse, og jeg har lovet at se efter hendes lejlighed. Der er ingen blomster, som skal vandes, men en masse post og aviser 1. Sådan lyder indledningen til Maja Lucas novelle fra novellesamlingen,

Læs mere

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv Susan Nielsen Med sjælen som coach vejen til dit drømmeliv Tænker du nogle gange: Der må være noget mere? Længes du indimellem efter noget større? Prøver du at fastholde de glimt af jubel og lykke, som

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

1 + 1. Et novellescenarie om kærlighed, for tre personer

1 + 1. Et novellescenarie om kærlighed, for tre personer 1 + 1 Et novellescenarie om kærlighed, for tre personer Indledning 1+1 er en rammefortælling, hvor spillerne sammen skaber historier om kærlighed og kriser i forhold. Hver scene spilles i en udvalgt spilstil,

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Prædiken til 19. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 19. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til 19. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 402 Den signede dag 448 fyldt af glæde 28 De dybeste lag i mit hjerte 414 Den mægtige finder vi ikke 412 v.4-5 Af som vintræs grene 266 Mægtigste Kriste

Læs mere

Mikkel og Line får stråler

Mikkel og Line får stråler Mikkel og Line får stråler En bog for børn om at få strålebehandling Aarhus Universitetshospital Onkologisk Afdeling D Stråleterapien Mikkel og Line får stråler Denne bog handler om Mikkel og Line. De

Læs mere

Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin

Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin Du skal se tre film o o o Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin Du skal lære o o o o o At tale på dansk om ting og dyr i naturen. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmene.

Læs mere

Sara Skaarup: Sort sommer, Dansklærerforeningen, FFF,

Sara Skaarup: Sort sommer, Dansklærerforeningen, FFF, Sara Skaarup: Sort sommer, Dansklærerforeningen, FFF, Jonas og 27 andre unge ankommer til en sommerlejr, der er noget anderledes end de fleste af den slags lejre. Ingen fælles arrangementer og pligterne

Læs mere

Inspirationsmateriale til

Inspirationsmateriale til Inspirationsmateriale til Til de voksne: Vi har lavet dette inspirationsmateriale, som kan hjælpe til at forberede børnene på forestillingen Min farmors spøgelse og på oplevelsen i teatret. I skal ikke

Læs mere