UNDERVISNING Over et forløb på 7 lektioner om at LUK DØRENE FOR DEN ONDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNDERVISNING Over et forløb på 7 lektioner om at LUK DØRENE FOR DEN ONDE"

Transkript

1 1 UNDERVISNING Over et forløb på 7 lektioner om at LUK DØRENE FOR DEN ONDE Af Paula Shields Oversat af Mary Martinussen Januar 2007 Dette hæfte samt hæftet med Henrik Csimadias Befri dit hjem, din kirke og din by, og Spørgeskema til brug ved befrielse samt DVD med Henriks undervisning og vidnesbyrd fra d på Egely i Ishøj kan bestilles på eller hos: Børge Laustsen, Gildbrovej tv., 2635 Ishøj. DVD en kan også ses på Klik på Befri Fanger eller på GodTube: Henrik Csimadias bog Befri Fanger 2. udgave fra 2010 kan bestilles på Udgiver: Full Gospel Business Mens Fellowship International i Danmark (FGBMFI), Vestegnen Afd. Hjemmeside: Tryk: Eget tryk

2 LUK DØRENE FOR DEN ONDE Paula Shields Undervisningsforløb over 7 lektioner 1. lektion Deltagerne udfylder spørgeskemaet om udfrielse. Præsentation af den Ondes strategi og HVORFOR DET ER NØDVENDIGT AT HOLDE DØRENE LUKKET De forskellige døre undervisning om FORBANDELSER osv. Slut af med Johannes Åbenbaring 12:11a: De har besejret ham ved Lammets blod og ved deres vidnesbyrds ord. Stå fast på hvem vi er i Jesus. Det holder dørene lukket så den Onde ikke kan stjæle fra os. Uddel siderne med: LUK DØRENE FOR DEN ONDE og MIT VIDNESBYRD Johannes Åbenbaring 12:11a 2. lektion Underviseren refererer til spørgeskemaet Gennemgå undervisningen FRIHED FRA DET OKKULTE Gennemgå spørgsmålene i afsnit 3 Har du været involveret i noget? Lav og uddel siden med: HOLD HUSET RENT Bed over generationsbånd og referer til undervisningen i afsnittet BRYD DE FORKERTE BÅND TIL DIN FAMILIE 3. lektion Ubibelsk tro løgne vi tror på Gennemgå undervisningen INDRE LØFTER Bed over og bryd de løfter Hjemmearbejde skriv dine ubibelske meninger ned og erstat dem med bibelske. Lav og uddel siden med: SKRIFTSTEDER SOM FORNYER DIT SIND 4. lektion Undervis i LUK DØRENE TIL DIN FRYGT Frygt for Gud, frygt for omstændigheder osv. Bøn Anger over ikke at tro på Gud i stedet. Forklar din frygt Befri dig selv for de forskellige former for frygt 5. lektion Undervis om ÅG ud fra Matthæusevangeliet 11:28-30 Bed om enhver form for følelsesmæssig helbredelse som er tiltrængt efter de åg, man har haft over sig. Kom af med de ubibelske tanker omkring ågene Underviseren skal også referere til eksempler på ånder, som kan virke gennem følelsesmæssige sår. 6. lektion Undervis i LUK DØREN FOR ANGREB AF HEKSEKRAFT Luk døren til depression befri dig selv Lav og uddel siden med: STRATEGI MOD DEPRESSION og VI HAR FÅET NOGLE ÅNDELIGE VÅBEN TIL KAMPEN 7. lektion Undervis om hvordan SELVFORDØMMELSE åbner op og giver den Onde ret til at sende fordømmelse ind over os Bøn Spørg Helligånden om Han vil åbenbare de selvfordømmelser som man har haft. Vær nådig og barmhjertig og fortæl om fordømmelse Forklar på alle lektioner, at hvis man ikke er åben for at ville tilgive og blive helbredt, er dørene åbne og den Onde kan komme ind. Så vil de ubibelske tanker ikke forandres. 2

3 Navn: Alder: Ægteskabelig stilling: Single Gift Skilt Gift flere gange Enke SPØRGESKEMA OM UDFRIELSE SVAR VENLIGST JA ELLER NEJ PÅ SPØRGSMÅLENE TROLDDOM, OKKULTISME OG SPIRITISME Har du eller din familie på noget tidspunkt været involveret i: Trolddom (såsom forbandelser, trylleformularer, eller gjort brug af det åndelige ud over Helligånden til at være dominerende, manipulerende og kontrollerende overfor andre)? Okkultisme (spådomskunst, håndlæsning, krystalkugler, okkulte lege og spil osv.)? Spiritisme (kontakt med de døde)? Voodoo (hekseri eller voodoo dukker)? Ved du, om der ligger nogen forbandelser ind over dig eller din familie? Kæmper du med et passivt sind? Har du svært ved at koncentrere dig, når du læser i Bibelen? Har du kæmpet med oprør mod ledere, ægtefælle eller Gud? DØDEN Har du kæmpet med dødstanker? Har du nogensinde været fristet til at begå selvmord? Er der nogen i din familie som har prøvet at begå selvmord? Har du haft en provokeret abort eller været far til en provokeret abort? Fik din mor foretaget en provokeret abort? Tænkte dine forældre på at få en provokeret abort, da de ventede dig? Var du et ønskebarn? Led din mor af nogen form for trauma, mens hun ventede dig? Var din fødsel vanskelig eller kompliceret? Er der nogen, der har talt død over dig i vrede? Mislykkes alt hvad du prøver at gøre? RELIGIØSITET Er din familie russisk ortodoks? Kæmper du med at være religiøs, finder det svært at forstå Guds nåde? Har du vanskelig ved at tro på en kærlig Gud? Kæmper du med tvivl? Var din familie involveret i kommunistisk ideologi (pionerer, med i komsomol eller kommunistpartiet)? 3

4 4 ISLAM Er din baggrund muslimsk? Er man muslimer på begge dine forældres sider? Hvis nej, på hvilken side af familien? Var din oldefar, bedstefar eller far Mullah? Var der nogen åndemanere, medicinmænd eller hekse i din familie? Er der foretaget nogle ritualer og indvielser over dig før eller efter, du blev født? Er der blevet lagt nogen form for religiøse genstande på din pande? MISHANDLING Er du blevet verbalt mishandlet? Af hvem? Er du blevet følelsesmæssigt mishandlet? Af hvem? Er du blevet psykisk mishandlet? Af hvem? Er du blevet seksuelt mishandlet? Af hvem? Har du været udsat for incest fra et familiemedlem? Fra hvem? Er du nogensinde blevet voldtaget? Gentagne gange? Har du været involveret i pornografi? Kæmper du med masturbation eller onani? Har du været involveret i seksuel perversion (unaturlige seksuelle akter)? Har du været involveret i et lesbisk/homoseksuelt forhold? eller har nogen kvinde/mand prøvet at forføre dig? SKILSMISSE Var dine oldeforældre, bedsteforældre eller forældre skilt? Er du skilt? Hvor mange gange er du blevet skilt? ENLIGE Har du begået utugt? Hvor mange seksualpartnere har du haft? Har du nogensinde begået ægteskabsbrud (dyrket sex hvor mindst en af partnerne var gift med en anden)? Er der andre ting som kan være gavnligt at fortælle om, når vi skal bede for dig?

5 5 LUK DØRENE FOR DEN ONDE 1. lektion Formålet med denne lektion At påvise nogle åbne døre i vore liv som onde ånder måske kan gå ind ad At bryde forbandelser Forberedelse Sæt dig ind i undervisningen. Vær klar til at give et personligt vidnesbyrd. Lav nogle sider til at uddeling af: MIT VIDNESBYRD Få alle til at udfylde spørgeskemaet om udfrielse Indledning Vi må gøre det meget klart at vi selv er ansvarlig for at holde dørene for den Onde lukket. 1. Forbandelser går i arv gennem generationer oprør som er trolddom, afgudsdyrkelse som er at have andre guder 2. Har man været involveret i okkultisme så bryd de bånd fra din familie 3. Har man haft en ubibelsk tro (løgn). Det er løgne om os selv, om andre og om Gud 4. Har man frygt 5. Sæt i frihed og løft trældoms åg af 6. Luk døren for angreb fra trolddomskunst 7. Luk døren for fordømmelse

6 Undervisning - Forbandelser For det første hvordan definere en forbandelse? Begrebet forbandelse findes gennem hele det Gamle Testamente og jævnligt i det Nye Testamente. Almindeligvis er det et ønske om, at noget ondt skal tilstøde andre. 1. Guds brug af ordet forbandelse er: En forbandelse er den straf, som skal betales for at have brudt loven. Den bibelske betydning med hensyn til Guds lov er den konsekvens eller fordømmelse, som vil komme på grund af ulydighed og oprør mod Guds lov. 2. I dagligdagen betaler vi prisen, hvis vi bryder loven f.eks. en bøde for at have kørt for stærkt, hvis man kører 90 km/t på en strækning til højst 50 km/t. a. Myndighederne vil fortsætte med at opsøge os indtil bøden er helt betalt. b. Sådan vil også en forbandelse fortsat opsøge en slægt indtil straffen er betalt fuldt ud. c. Uden korset kan straffen imidlertid aldrig blive betalt fuldt ud. d. Gennem Jesus forsoning på korset kan vi i tro påkalde Jesu blod til at dække vor synd, betale prisen som kan standse forbandelser. Loven kræver faktisk, at næsten alt skal renses med blod. Hebræerbrevet 9:22: Ja, efter loven bliver næsten alt renset med blod, og der finder ingen tilgivelse sted, uden at der udgydes blod. En anden god definition på forbandelse er en bemyndigelse til at mislykkes, mens en velsignelse er en bemyndigelse til at lykkes. 6 Bemærk Forbandelse og velsignelse bliver tit brugt i samme forbindelse. Det er meget vigtig at holde sig for øje at Guds første valg altid er at velsigne. Derek Prince giver denne definition: Forbandelser er ord som er udtalt med en eller anden form for åndelig autoritet (god eller ond), og når de går i funktion, vil de fortsætte gennem generation efter generation. Bag ordene står en åndelig magt: Gud eller satan 3. Hvor kommer forbandelser fra? o Fra Gud o Nedarvede forbandelser o Gennem vores egen synd o Gennem andres udtalte forbandelser o Fra os selv Fra Gud I Bibelen kan vi finde forbandelser, som kom over dem, der ikke adlød Guds befalinger. Oprør mod Gud er som trolddomskraft: Første Samuelsbog 15:23 Men genstridighed er som spådomssynd, trods som afgudsdyrkelse. Fordi du har forkastet Herrens ord, har han forkastet dig som konge.

7 7 Femte Mosebog 27:12-15 Den dag gav Moses folket denne befaling: Når I kommer over Jordan, skal stammerne Simeon, Levi, Juda, Issakar, Josef og Benjamin tage opstilling på Garizims bjerg for at velsigne folket. Stammerne Ruben, Gad og Asher, Zebulon, Dan og Naftali skal tage opstilling på Ebals bjerg med henblik på forbandelsen. Så skal levitterne med høj røst fremsige for alle israelitterne: Forbandet være den, der laver et udskåret eller støbt gudebillede noget Herren afskyr, noget en håndværker har lavet og opstiller det i hemmelighed. Og hele folket skal svare amen. Femte Mosebog 28:20-24 Herren vil sende forbandelsen, rædslen og truslen over dig og over alt, hvad du erhverver, og alt, hvad du gør, til du hurtigt er tilintetgjort og gået til grunde, fordi du svigtede mig med dine onde gerninger. Herren vil lade pesten klæbe til dig, til den har udryddet dig fra det land, du skal ind og tage i besiddelse. Herren vil ramme dig med svindsot, feber, feberglød og feberhede, med tørke, kornbrand og rust; det skal forfølge dig, til du er gået til grunde. Himlen over dit hoved skal blive til bronze og jorden under dine fødder til jern. Herren vil forvandle den regn, dit land behøver, til støv og aske; fra himlen skal den komme ned over dig, til du er tilintetgjort. Fjerde Mosebog 24:9b Velsignet de, der velsigner dig, forbandet de, der forbander dig! Forbandelser som kommer over os gennem vor egen synd Hvis vi tilbeder afguder kom fri af enhver indflydelse Hvis vi ikke ærer vore forældre (de ti bud) Efeserbrevet 6:1 Børn, adlyd jeres forældre i Herren; for det er ret og rigtigt. Hvis vi har sex udenfor ægteskabet eller dyrker unaturlige former for sex som f.eks. homoseksualitet. Forbandelser som kommer gennem andres ord a. Hvis andre lægger en overbevisende energi i at forbande os og/eller vor slægt, kan det gøre stor skade (nedstamme fra tidligere generationer). Disse forbandelser kan ramme os, selv om vi for vores del er uden skyld deri. De gode nyheder er, at de kan brydes ved Guds kraft. b. Tættere på finder vi de kærlige forældre som ud af deres egen frygt for vores sikkerhed ubevidst og gentagne gange forbander os med advarsler som: Du kan blive forkølet, hvis du går ude i regnvejr. Du må ikke lege på gaden, så bliver du kørt over. c. Endnu værre er det med vrede eller nedgørende ord: Du bliver aldrig til noget. Det får du aldrig held til. Du er en elendig datter. Du er en skidt unge. Mange gange er sådanne ord sagt i vrede. Til den slags ord kan der tilknytte sig trolddom. Barnet tror på det, der bliver sagt. Det sker tit, at der er grund til at bryde et sjælebånd f.eks. mellem forældre/barn, barn/bedsteforældre, barn/lærer, muslimer og de onde øjne = overtro.

8 8 d. Forbandelse angående ens død kan komme over os, hvis ikke vi var ønskede. Det er nødvendigt at tilgive vore forældre, hvis de ikke ønskede os. Så bed om helbredelse fra moders liv og bryd den forbandelse af død fra ord som: Jeg ville ønske, du var død. Gid fanden havde dig. Ordsprogenes bog 18:21a Liv og død er i tungens vold, e. Mere raffinerede forbandelser kan være som følge af negative sammenligninger mellem søskende. En mor kan måske sige: Olga er så smuk. Olgas søster Julia opfatter imidlertid dette budskab, at så må hun være grim. Sashas far kan måske bemærke: Dima er hele familiens lyse hjerne. Hvis du er Sasha, begynder du at indse, at du aldrig vil komme til at leve op til fars forventninger. Det er klart af Guds nåde, at de fleste af os overlever processen at blive voksen og er i stand til at fungere og være virksomme i samfundet. Jesus gav os en befaling i Matthæusevangeliet 5:44 Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, Forbandelser fra os selv. Ret almindelige eksempler: Jeg har ikke noget at tilbyde nogen. Jeg kan ikke stå foran folk og tale. Jeg vil sikkert ødelægge det hele (et forventet nederlag). Jeg kan ikke huske navne. Mine børn bliver altid forbigået. Jeg vil altid være fattig. Jesus giver os en alvorlig advarsel om risikoen ved at tale tankeløst i Matthæusevangeliet 12:36-37 Men jeg siger jer: På dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for ethvert tomt ord, de har talt. På dine ord skal du frikendes, og på dine ord skal du fordømmes. Jesus fokuserer her på tomme, skødesløse ord som blev sagt, uden man tænkte over, hvad det var man sagde. Ofte siger vi noget dumt eller negativt om os selv, og så tilføjer vi: Men det mener jeg selvfølgelig ikke. Det er sådanne ord, Jesus advarer os imod. I sit budskab siger Jesus: Det er dit hjerte og ikke ordbogen, som giver dine ord mening. Matthæusevangeliet 12:34b For hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Og i vers 36 står der, at der er kraft i vore ord, så tag dem alvorligt. På nedenstående liste er der syv forhold som kan være tegn på en forbandelse Under hver overskrift er nogle typiske udtryk som kan tyde på at folk er i de beskrevne forhold. 1. Mentalt og/eller følelsesmæssigt sammenbrud Jeg er skør (vanvittig eller tosset).

9 9 Jeg kan bare ikke tage mere. Jeg bliver vanvittig af at tænke på det. Jeg får det garanteret ligesom min mor/far. 2. Gentagne eller kroniske sygdomme, især hvis de er arvelige Hvis der er en bakterie i nærheden, får jeg den. Jeg har det skidt og er dødtræt. Det ligger til familien, så jeg bliver nok det næste offer. 3. Ufrugtbarhed og tendens til at abortere eller beslægtede kvindelige problemer Jeg tror ikke, jeg kan blive gravid. Jeg har fået den pokkers menstruation igen. Jeg ved bare, at jeg taber det foster det gør jeg altid! 4. Ægteskabelige sammenbrud og familiesplittelse Jeg vidste hele tiden, at min mand ville finde en anden kvinde. Vi slås altid som hund og kat i vores familie. Jeg skal nok blive skilt. 5. Uafladelige økonomiske problemer Jeg kan aldrig få enderne til at hænge sammen, sådan havde min far det også. Jeg kan ikke få råd til at give tiende. Jeg kan aldrig få råd til det, jeg gerne vil. Jeg er fattig. 6. Være udsat for ulykker Det sker altid for mig. Jeg vidste at der ville komme problemer. Jeg er bare klodset. 7. Unaturlige familiehistorier (f.eks. selvmord) eller alt for tidlige dødsfald Hvad nytte er mit liv til. Det bliver over mit lig. Jeg vil hellere dø end leve sådan det åbner os til at dø åndeligt. Gennem fortsat verbal gentagelse og tro kan dæmoniske kræfter slippes løs til at hjælpe med at føre forbandelsen ud i livet. Men vi er skal ikke være bundet til noget som helst (udover til Herren Jesus Kristus). Mind igen om at Gud er en kærlig Far, som ønsker at velsigne os og fjerne alle de forbandelser, som binder os. Dette materiale om forbandelser skal ikke gøre os nedtrykte, det er for at fjerne al den elendighed ubehageligt, men der er nogen, der skal gøre det. Jesus tilvejebragte frihed fra forbandelser Galaterbrevet 3:13a Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vor skyld

10 10 De gode nyheder er, at Jesus blev til en forbandelse for os ved at blive hængt op på et træ, og ved at dø for at fri os fra enhver forbandelse specielt fra lovens forbandelse. Jesus kan forvandle enhver forbandelse, som kan have påvirket os, og omforme den ind i sin kærlighed og velsignelse. Tid til samtale og bøn Trin til frihed mens man beder over disse ting 1. Generelt om tilgivelse Led gruppen ind i bøn om at kunne tilgive alle som har forbandet dem, det indebærer også enhver forbandelse mod deres familie eller forfædre. 2. Anger Få dem til at vælge at vende sig fra deres forfædres synd så vel som fra deres egen personlige synd. 3. Generelt om tilgivelse Få alle til at tilgive sig selv for deres egen personlige synd, for forbandelser over sig selv og for at have båret på skyld, skam og selvhad. Tilgiv dem som havde autoritet over os, for de udtalte forbandelser. 4. Modtagelse Tal tilgivelses ord og bed om renselse. 5. Tilegnelse Anerkend og anvend korsets kraft og Kristi udgydte blod til at gøre ende på al fordømmelse og forbandelse. 6. Frigør Bryd samtlige forbandelsers magt i Jesu navn og autoritet fra det fuldbragte værk på korset. 7. Befal de ånder, som kom ind gennem forbandelse til at komme ud. De mest almindelige er: Oprør man tænker og gør oprørske ting. Kommer fra en eller anden i familien som gør/gjorde oprør mod Gud. Død tanker om at død og på selvmord. Selvhad selvfordømmende og selvkritisk. Afgudsdyrkelse man sætter mennesker, ting eller tjeneste over Gud. Og tragter efter det, andre har. 8. Modtagelse Få vedkommende til at lytte til Helligånden, som vil åbenbare de velsignelser, Gud har til hende i stedet for synd og forbandelser.

11 11 Bemærk Når forbandelserne er blevet brudt, er man stadig svag. Vi har brug for at vandre i alt det, som Gud har til os. Uddel Side Gennemgå den uddelte side Mit vidnesbyrd med gruppen. Hjemmearbejde Skriv det op som du ser du er svag i. Selv efter en befrielse vil du have brug for at stå imod det med Guds sandhed. Tilegn dig daglig den uddelte side med Mit vidnesbyrd ind i dit liv. Vejledning til underviseren skriftsteder om forbandelser Årsag til forbandelser fra Gud Daniels bog 9:11 Overtrædelser og ulydighed mod Guds lov skabte forbandelser og at Gud lod sine udtalte trusler føre ud i livet. Femte Mosebog 11:26-28 Gud stiller os overfor et valg. Vi beslutter om vi vil adlyde Hans befalinger, eller om vi ikke vil. Femte Mosebog 28 Heri er der skrevet om mange forbandelser som følge af ulydighed. De første forbandelser i Bibelen Første Mosebog 3:14-15 (hvor slangen bliver forbandet) Da sagde Gud Herren til slangen: Fordi du har gjort dette, skal du være forbandet blandt alt kvæg og blandt alle vilde dyr. På din bug skal du krybe, og støv skal du æde, alle dine dage. Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes: Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen. Første Mosebog 3:17-18 (hvor agerjorden bliver forbandet på grund af Adams synd) Til Adam sagde han: Fordi du lyttede til din kvinde og spiste af det træ, jeg forbød dig at spise af, skal agerjorden være forbandet for din skyld; med møje skal du skaffe dig føden alle dine dage. Tjørn og tidsel skal jorden lade spire frem til dig, og du skal leve af markens planter. Bemærk Gud forbandede slangen og jorden. Han forbandede ikke direkte manden eller kvinden, som Han havde skabt i sit billede og Han havde set, hvor godt det var (ikke perfekt men godt). Han sagde imidlertid til dem, at deres oprør og ulydighed ville få konsekvenser (straf) i form af fødselssmerter og møje med at skaffe føden. Og allerede her lovede Han at en kvindes afkom skulle fremstå som Frelseren. Første Mosebog 3:16 Til kvinden sagde han: Jeg vil gøre dit svangerskab plagsomt og pinefuldt, i smerte skal du føde børn. Du skal begære din mand, og han skal herske over dig.

12 12 Første Mosebog 3:17-19 Til Adam sagde han: Fordi du lyttede til din kvinde og spiste af det træ, jeg forbød dig at spise af, skal agerjorden være forbandet for din skyld; med møje skal du skaffe dig føden alle dine dage. Tjørn og tidsel skal jorden lade spire frem til dig, og du skal leve af markens planter. I dit ansigts sved skal du spise dit brød, indtil du vender tilbage til jorden, for af den er du taget. Ja, jord er du, og til jord skal du blive. Den første forbandelse udtalt af mennesker Første Mosebog 9:24-25 Da Noa vågnede af sin rus og blev klar over, hvad hans yngste søn havde gjort mod ham, sagde han: Forbandet være Kana an! Den usleste træl skal han være for sine brødre. Generelle udsagn om forbandelser Ordsprogenes Bog 3:33a Herrens forbandelse hviler over den uretfærdiges hus Jakobsbrevet 3:8-10 men tungen kan intet menneske tæmme, den er ustandselig på færde med sin ondskab og fuld af dødbringende gift. Med den velsigner vi Herren og Faderen, og med den forbander vi mennesker, som er skabt i Guds billede; fra samme mund lyder både velsignelse og forbandelse. Jesus har det afgørende ord om forbandelser Matthæusevangeliet 5:43-44 I har hørt, at der er sagt: Du skal elske din næste og hade din fjende. Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, Lukasevangeliet 6:27-28 Men til jer, som hører mig, siger jeg: Elsk jeres fjender, gør godt mod dem, der hader jer. Velsign dem, der forbander jer, bed for dem, der mishandler jer. Det sidste udsagn i Biblen om forbandelser Johannes Åbenbaring 22:3 Og der skal ikke mere være nogen forbandelse. LUK DØRENE FOR DEN ONDE Fjenden er TYVEN som kommer for at stjæle, slagte og ødelægge: Joh.10:10 Tyven kommer kun for at stjæle og slagte og ødelægge. Jer er kommet, for at de skal have liv og have i overflod. Vi bliver nødt til at lukke døren ved at komme med en positiv bekendelse af: hvem vi er i Jesus.

13 13 1. Jesus købte det til os på korset ved at udgyde sit blod for os. Johannes Åbenbaring 12:11 De har besejret ham ved Lammets blod og ved deres vidnesbyrds ord. De havde ikke livet for kært til at gå i døden. 2. Ved deres vidnesbyrds ord. Vi skal tale den sandhed, som Jesus har givet os og lade det være vidnesbyrdet om os selv. 3. De havde ikke livet for kært til at gå i døden. Jesus sagde at vi må fornægte os selv og følge Ham. Hvis vi mister vort liv, finder vi LIVET. Gennemgå og gentag hver dag for dig selv hver enkelt af disse sandheder. Ved at gøre det lukker du DØREN, så tyven ikke kan stjæle alt det fra dig, som Jesus har skænket dig i din frelse. Som du fortsætter med at gøre det, vil du få dit ned i dit hjerte, og det vil for altid være der. Støt dig til sandheden i Johannes 10:10. Også selvom tyven kommer for at stjæle fra dig, for Jesus kom for at give dig liv, og det er liv i overflod. MIT VIDNESBYRD 1. Jeg takker for at jeg er frelst af NÅDE. Jeg kan aldrig fortjene eller selv opnå min Himmelske Fars betingelsesløse kærlighed. Jeg tager imod NÅDEN i dag; det er en gave fra Gud. Efeserbrevet 2:8-9 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. 2. Jeg takker for at jeg har fået al min synd, skyld, skam og fordømmelse tilgivet. Tak fordi du ikke aldrig mere husker på mine synder. Jeg vil være enig med dig Jesus og tilgive mig selv for. Vil du vise mig alle dem, jeg skal tilgive, fordi du har tilgivet mig. 3. Tak fordi jeg er et nyt menneske, og at jeg har fået en ny identitet. Jeg vil ikke mere leve ud fra andre identiteter så som nederlag, ikke at være god nok osv. Jeg er et elsket Guds barn. Du er min nådige Far, alt trøst Gud, som er for mig og elsker mig med en evig kærlighed. 4. Tak fordi jeg af TRO har fået Jesu Kristi RETFÆRDIGHED. Fordi Jesus udgød sit blod, har jeg fået samme værdi som Jesus. Du ser mig gennem Jesu blod.

14 14 5. Tak fordi jeg i dag kan tage imod Guds NÅDE i al min magtesløshed. Hans nåde er nok; Hans kraft udfolder sig gennem min magtesløshed. Tak for NÅDEN til at blive forandret (det sker ved Guds kraft). 6. Tak for alt. Jeg kommer nu frimodigt frem for dig. Forklaring For hvert tak så bed om tilgivelse hvis du ikke har troet på denne sandhed og LUK DØREN, så tyven ikke kan stjæle noget af alt det fra dig, som Jesus har givet dig i din frelse. LUK DØRENE TIL DET OKKULTE OG BRYD DE FORKERTE BÅND TIL DIN FAMILIE 2. lektion Formålet med denne lektion At undervise om frihed fra det okkulte og at bryde generationsbånd Forberedelse Lav kopier af siden Hold huset rent Undervisning Frihed fra det okkulte Galaterbrevet 5:1b Stå derfor fast, og lad jer ikke atter tvinge under trælleåg! Angående det okkulte: 1. Det er forbudt i Bibelen Alle former for at spå om fremtiden, for spiritisme, for at drive magi samt ethvert engagement i falske, religiøse sekter er absolut forbudt i Bibelen. Gud fordømmer både praksis og deltagelse i dette. Anden Mosebog 22:17-18 Malakias Bog 3:5 Zakarias bog 10:2 Jeremias Bog 27:9-10 Esajas 8:19 Tredje Mosebog 19:26,31 og 20:6,27 Femte Mosebog 18:9-13 Apostlenes Gerninger 8:9-13; 16:16-18; 19:19 Første Krønikebog 10:13 Galaterbrevet 5:16-21 Johannes Åbenbaring 21:8. 22:14-15 Engagement i det okkulte bryder det første bud og fremkalder Guds vrede Anden Mosebog 20: Du skal selv lukke døren Har man været involveret i det okkulte, åbnede man en dør som giver undertrykkende ånder adgang, døren skal man selv lukke gennem positive handlinger og tro.

15 15 a. Det er umuligt, at en kristen får sin ånd besat af en anden ånd end Helligånden, men en kristen har sin personlighed (som Paulus skriver om: sind, vilje og følelser), som kan åbnes for satanisk kraft ved et engagement i det okkulte. b. Okkult undertrykkelse og bindinger skyldes tit en persons engagement i en eller anden form af de føromtalte handlinger ved at være i gang som praktiserende, være under en behandling, være en efterfølger eller en deltager. c. Hvis man er undertrykt eller bundet kan det give følgende symptomer: ikke at kunne læse og studere i Bibelen, ukontrollerbare onde tanker, blasfemiske tanker om Gud, Jesus eller Helligånden, umådeholden selvmedlidenhed, overvældende og vedvarende frygt, ukontrollerbare følelser, modstand mod det åndelige, religiøse vrangforestillinger, depression, tvangstanker om selvmord osv. 3. Har du været involveret? Har du eller nogen i din slægt på en eller anden måde medvirket i nogen af følgende ting? Har du nogensinde: fået set ind i din fremtid på en eller anden måde så som i krystalkugle, ved kort, i teblade, ved håndfladelæsning, ved et bræt eller en planche med alfabetet som en overføring af spiritistiske meddelelser, eller har du leget med disse ting for sjovt (måske allerede som barn)? læst eller fulgt horoskoper eller andre former for astrologi? været hypnotiseret, eller har du selv brugt hypnose i en eller anden form? dyrket nogen form for yoga? Deltaget i en seance, været til et spiritistisk møde, konsulteret et medium eller været med til kanalisering? Fået læst dit liv gennem reinkarnation? leget med det såkaldte legetøj med en okkult oprindelse så som E.S.P., telepati, kabale, underjordiske fangehuller og drager (Dungeons og Dragons)? søgt en åndelig helbredelse på anden måde end gennem Jesus Kristus, måske gennem psykiske healere, spiritistiske medier, charmører eller gennem magi hos en tryllekunstner? været involveret i kristen videnskab eller i andre former for videnskabelig tro: Unity, Science of Mind, Religious Science med mere? været involveret i New Ages bevægelsen eller i nogen af denne bevægelses fremgangsmåder f.eks. at spørge ånder til råds? Anvendt clairvoyance i en eller anden form som at spørge en clairvoyant til råds for at få tabte ting tilbage eller har du søgt efter vand ved trolddomskunst med en ønskekvist? fået et bord til at løfte sig eller været med i levitation? skrevet med automat skrift? været i besiddelse af eller båret en amulet (eller magisk armbånd) eller en fetich for at være beskyttet det kan være en harefod o.a.? læst eller ejet litteratur om okkulte eller psykiske emner, f.eks. noget fra denne liste?

16 16 set fjernsynsudsendelser eller film der reklamerer for det okkulte? taget nogen af de såkaldte bevidsthedsudvidende stoffer som LSD, marihuana osv.? været i besiddelse af nogle okkulte eller hedensk religiøse ting eller billeder så som af Buddha osv.? været involveret i magi, heksekunst, trolddom, fortryllelse eller forhekselse osv.? praktiseret transcendental meditation eller dyrket anden form for passiv meditation? praktiseret astral projektion eller rejser, tankelæsning, telepati eller tankeoverføring, clairvoyance, E.S.P. eller prøvet at bruge magt tankens kraft osv.? Tid til samtale og bøn 1. Bekend enhver form for deltagelse i det okkulte. Al engagement i det okkulte skal bekendes som synd, før man kan blive fri af det. Lav en bekendelse som følgende: Far, i Jesu navn bekender jeg, at jeg har syndet mod dig og dit ord ved at søge rådgivning hos en spåmand/kvinde ved at deltage i en seance eller være til et spiritistisk møde mm. Gennemgå det med den enkelte på dennes relevante områder. 2. Forsag Satan og befal ham at trække sig tilbage. Det skal være en direkte kommando til Satan selv for eks.: Satan, hermed forsager jeg dig og alle dine gerninger i mit liv. Jeg byder dig at gå i Jesu navn. Nu sætter jeg min vilje ind på én gang for alle at lukke døren for dig! 3. Bed Gud om at bryde enhver forbindelse til eller undertrykkelse fra det okkulte gennem din slægtshistorie og gennem Jesu blod at sætte dig, din familie og de kommende generationer fri fra påvirkning fra det okkulte. 4. Tag imod Guds tilgivelse og gør dig fri af skylden. Johannes første brev 1:9-10 Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os for al uretfærdighed. Hvis vi siger, at vi ikke har syndet, gør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i os. 5. Kast den okkulte ånd samt de ånder, der står under den, ud i Jesu navn! 6. Sig til personen at hun/han skal puste/gispe. Forklar min redegørelse om dette. 7. Under udfrielsesbønner kan det tit blive til skrigeri, hoste eller opkastninger. Jeg ville gerne have en mere stille metode, og Herren gav mig en. Den metode, Han viste mig, er den samme, som kvinden lærer under fødslen af sit barn. Fødselshjælperen underviser moderen i, hvordan hun bedst trækker vejret, at hun skal gispe under veerne. Når hun gør det, bliver det meget nemmere og mindre smertefuldt at føde barnet. Den samme instruktion virker under udfrielse. Når en person gisper, vil hun/han ikke skrige eller hoste. Spørg personen om hun/han føler sig anspændt eller

17 17 tung på nogen måde. Hvis vedkommende gør det, er udfrielsen er ikke gået helt igennem. Bliv ved med at bede højt i Jesu navn. Hvis der findes en forhindring, som ånden kan gemme sig i så gå tilbage og snak om tilgivelse. Somme tider er det nødvendigt at få en dybere udløsning af tilgivelse. 8. Overgiv alle områder af dit liv til Gud; sig f.eks.: Herre Jesus, jeg overgiver alt hvad jeg er til dig; mit legeme, min sjæl og ånd. Jesus, jeg vælger at have dig som Herre over ethvert område af mit liv, så jeg dermed kan blive holdt fast i at følge dig. Bryd de forkerte bånd til din familie Undervisning Femte Mosebog 5:9-10 Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren din Gud er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem, der hader mig; men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled. Inden for lægevidenskaben har man for længst indset, at arveanlæg er en stor faktor i at diagnosticere en sygdom. Når man går til læge, kan man regne med at blive stillet mange spørgsmål angående sin families sygehistorie. Vore svar fortæller lægen meget om, hvad der kan have indflydelse på vort helbred. Hjerteproblemer er for eksempel tit gået i arv fra den ene generation til den næste. Sukkersyge er en anden sygdom, hvor arveanlæg spiller en stor rolle (giv et eksempel fra din egen familie). Arveanlæg viser sig også med hensyn til alkoholisme. Det er blevet bevist, at svaghed og modtagelighed til at blive alkoholiker er gået i arv fra generation til generation. Hvis alkoholisme findes på begge sider af familien, og man selv vælger at drikke, er der en risiko på 80 % for at blive alkoholiker. Du kan se det i din egen eller i familier, du kender. Bibelen fortæller, at Gud straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem, der hader Ham (Femte Mosebog 5:9). Den ide om at synd nedarves gennem generationer kommer altså fra Det gamle Testamente. Det nye Testamente lærer, at vi er nye skabninger i Kristus. Det gamle er forbi (Andet Korintherbrev 5:17). Og som svar må vi stå fast på sandheden. Ja, vi er nye skabninger i Kristus vasket og renset af Hans blod. Når vi kommer til Ham, har vi stadig en masse affald med. Et nærmere eftersyn af to af ordene fra dette skriftsted i Det gamle Testamente hjælper os til at forstå det. Ordet skyld (eller misgerning) betyder ikke individuelle syndige handlinger; der menes forhærdet eller pervers og stammer fra den hebræiske rod, som betyder: at være bøjet eller krum. Ordet antyder en grundlæggende oprørsk, holdning.

18 18 Vi arver en modtagelighed til at synde på de samme områder, som gav vore forfædre, problemer. Vi har tilbøjelighed til at være bøjet eller krumme på samme måde, som de. Ordet hade er ikke brugt her, som vi almindeligvis bruger det i dag. I dette skriftsted fra femte Mosebog betyder det afgudsdyrkelse. Når vi søger til andre kilder end Gud for at få tilfredsstillet vore behov, betyder det på en vis måde, at vi hader Ham. Vi er ikke ansvarlige for vore forfædres synder; vi står kun til ansvar for vore egne. I Det nye Testamente fortæller Paulus os, at Jesus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vor skyld (Galaterbrevet 3:13). Da Han blev det, betalte Han for vores befrielse. Men fjenden kender imidlertid de svage områder i vor slægt og modarbejder os, gennem generationer. Hvis du kigger på din egen families historie, vil du se, hvordan det har udspillet sig. Nogle kalder det loven om slægtens svagheder. I Kazakhstan og Centralasien er der mange troende fra slægter med svagheder inden for det okkulte, heksekraft og spiritisme. På grund af deres folkeislam er disse ting meget udbredt ud over hele Centralasien. Mange kæmper mod en åndelig passivitet og har meget svært ved at læse i Bibelen. De, der har en muslimsk baggrund, har brug for at blive udfriet fra den islamiske ånd, lige så vel som fra en religiøs ånd, som fra det okkulte, heksekraft og spiritisme. Islamiske ritualer, som er blevet gennemført før og efter et barns fødsel, skal også brydes i Jesu navn og ved Hans blods kraft. Hos de russisk troende i Centralasien findes en religiøs ånd fra den ortodokse kirke, som går ned gennem generationerne. Antikrist og vantroens ånd, som stammer fra kommunismen, er der også. Jeg har erfaret, at alle troende har brug for at blive udfriet fra nogen af disse undertrykkende ånder. Bibelhistorie Vi læser i Bibelen om synd og svagheder, som er gået i arv fra generation til generation. Jeg taler her om gode mennesker, som Gud elskede og brugte som forbilleder. Han havde lagt sin hånd på dem, og dog så Han, at de jævnligt havde et problem med synd, som var gået i arv gennem slægten. Abraham Vi ser en synd af uærlighed i Abrahams slægt. Abraham fortalte Faraoen en halv sandhed at Sara var hans søster, og det var hun ikke. Hun var hans halvsøster. (Første Mosebog 12:10-20) Isak Isak løj også om, at hans kone Rebekka var hans søster. (Første Mosebog 26:7-11). Jakob Navnet Jakob betyder, han bedrager (Første Mosebog 25:26) Jakob bedrog sin far (Første Mosebog 27:19) samt sin bror (Første Mosebog 27:35-36)

19 19 Jakobs sønner Ved at bedrage en hel by dræbte Levi og Simeon alle indbyggerne (FørsteMosebog 34:25). Jakobs sønner solgte deres bror Josef som slave og løj om det (Første Mosebog 37:26-33). David Selvom Gud kaldte Kong David en mand efter sit eget hjerte, beretter Bibelen om Davids umoralske handlinger. Han var gift samtidig med fire kvinder og havde et harem af medhustruer, hvilket var imod Gud befaling i (Femte Mosebog 17:17). David fik også Batsebas mand Urias dræbt, så han selv kunne gifte sig med hende (Anden Samuelsbog 11:15-17). Davids søn Absalom gik ind og lå hos sin fars medhustruer på paladsets tagterrasse for øjnene af Jerusalems indbyggere (Anden Samuelsbog 16:21-22). En anden søn Amnon voldtog sin søster Tamar (Anden Samuelsbog 13:14). Salomo en tredje søn havde 700 koner af fyrstelig rang og 300 medhustruer (Første Kongebog 11:1-8). Nutidige generationsbånd I vores kultur så vel som i vore egne familier, kan vi se hvordan både gode og dårlige karaktertræk bliver reproduceret. Tag for eksempel nogle af følgende eksempler, hvor vi ser både velsignelser og forbandelser gå i arv fra generation til generation: De familier, som stammer fra kristne hjem vil sædvanligvis videregive deres tros velsignelser, ned gennem slægterne. Nogle familier er stridbare mens andre er venlige, milde og kærlige. I nogle familier har man aldrig haft en skilsmisse, og i andre har der i slægt efter slægt været skilsmisser. I nogle familier er der flere tilfælde af graviditet før ægteskab, og dette mønster fortsætter ned gennem generationer. I andre familier er der ingen seksuel synd. Nogle familier kæmper med at håndtere deres økonomi, mens andre synes at have held med sig, og er gode til at forvalte deres midler. I nogle familier er der specifikke sygdomme som cancer, hjerteproblemer, sukkersyge, øjensygdomme og døvhed mens andre familier aldrig får den slags sygdomme. Lad os se på vore familier, hvor der er velsignelser og forbandelser. Vi har alle megen velsignelse i vore familier; og vi har grund til at sætte pris på og være taknemmelige over disse velsignelser. De er gaver fra Herren. Men vi har også brug for at se ærligt på vore egne svagheder, som vi har arvet gennem slægterne og bringe dem til Jesus. Hvordan man beder om udfrielse fra forkerte bånd til familien 1. Begynd med at vedkende dig de bånd og den synd som er sket ned gennem generationer i din slægt. Bed specifikt om tilgivelse for at familien har dyrket afguder og for slægtens og svagheder, bed for din familie, at den må blive renset fra disse forbandelser fra tidligere generationer. Dette er meget vigtigt. Tilgivelse tilintetgør alle fjendens rettigheder og hans magt. Det er nøglen til blive sat fri. Matthæusevangeliet 7:1-2 Døm ikke, for at I ikke selv skal dømmes. For den dom, I dømmer med, skal I selv dømmes med, og det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med. at

20 20 2. Du skal bede om tilgivelse for al dom, du har afsagt i de særlige områder af slægtssynder. Mens du beder Herren om tilgivelse så tag imod Hans barmhjertighed. Barmhjertighed betyder, at vi ikke får efter fortjeneste. Husk ordene fra Jakobsbrevet 2:13b barmhjertighed triumferer over dom. a. Hvis slægtens synd er at kontrollere, så bed om tilgivelse for at have fordømt alle de, der har kontrolleret dig. Derefter bør du tilgive alle, som såret dig gennem kontrol velsign dem og vær barmhjertige mod dem. b. Dernæst tilgiver du dem, som har såret dig gennem denne specifikke generations synd. Bed Jesus om at Han ved sin nåde hjælper dig til at kunne tilgive dem af hjertet. 3. Det vil herefter være nødvendigt at du går fire generationer tilbage uanset på hvilken side af ens familie, denne synd stammer fra. Hvis du ikke ved, hvilken side så bed for begge dine familier tilbage til oldeforældre, bedsteforældre forældre og til dig selv, eller for den du beder for. Bryd denne forkerte indflydelse og slægtssynd i Jesu navn og ved Hans blods kraft. Jesu udgydte blod besejrede satan, og det vil vi gerne anerkende. 4. Nu er du klar til at byde den specifikke slægtsånd at forsvinde. Sig simpelt hen: Kom ud i Jesu navn! Jeg lægger for det meste hånden på maven og derefter på hovedet, mens jeg kommanderer ånden til at gå. Jeg gør sådan indtil, jeg er klar over, at ånden er væk. Et meget vigtigt skridt man skal huske er, at før og efter man beder (enten det er for sig selv, eller for en anden), er det nødvendigt at proklamere Jesus som Herre over dig og på ny bekræfte, at du tilhører Ham. På grund af dit forhold til Ham værner og beskytter Jesu Kristi blod dig til enhver tid, det er det samme blod, sombesejrede satan. (Hvis du beder for en anden, så spørg altid vedkommende om hun/han selv vil bekræfte dette). Derpå kan du byde ånden at gå. 5. I en udfrielse er det nemmest for vedkommende at gispe ånden ud. Når jeg beder for nogen, instruerer jeg hende/ham i at gispe, gispe og gispe, indtil ånden er gået. 6. Til sidst er det meget vigtig at bede Jesus om at fylde dig med sin kærlighed og fred. Bed Gud om at flyde gennem hele dit væsen med sit nærvær og i sit lys. Bed disse bønner for dig selv, eller hvis du beder for en anden så bed på samme måde for dem. Instruktion for underviseren når man skal bede om udfrielse fra: Ånden i Islam Bed om tilgivelse for afgudsdyrkelse at man har søgt en anden kilde end den sande Gud. Bryd ritualer og indvielser der er foretaget over barnet både før og efter det blev født. Bøn om udfrielse fra: Ånden over afgudsdyrkelse og religiøsitet. Heksekunst okkultisme, forbandelser, kontrol, frygt og onde øjne.

21 21 Spiritisme forbindelse til de døde eller tilbedelse af forfædrene. Urene ånder seksuelle forførende ånder. Bedrageri en bedragerisk ånd. Antikrists ånd Vedkommende skal sige højt: Jesus er den eneste vej, og Han udgød sit blod for os på korset. Der sejrede Jesus over satan. Satan er besejret. Vantro Sjælebånd Bryd dem med de slægtninge som var stærke i Islam og havde indflydelse på dig. Hvor der findes skam, bryd kraften i ord og bånd fra dem, som har været årsag til denne skam. Luk dørene for vrede, frygt, dom, negativ tale og eder. BED: om helbredelse for sår og forkastelse fra muslimske slægtninge, naboer osv. Den russisk ortodokse kirke Bed om tilgivelse for og udfrielse fra følgende: Afgudsdyrkelse inklusive religiøse genstande som er gået i arv. Religiøse ånder bed om Guds nåde over de religiøses ånd. Heksekraft kontrol Spiritisme Vantro Forbandelser der er talt over børn under dåb der er tit forbindelse med det okkulte. Sjælebånd Bryd båndene til dem, som havde en stærk religiøs indflydelse på deres liv. Hvor der findes skam, bryd ordenes og båndenes magt fra dem, som var årsag dertil. BED om helbredelse af sår fra forkastelse osv. Kommunisme Bed om tilgivelse for og udfrielse fra følgende: Afgudsdyrkelse at man har søgt en anden kilde end Gud. Antikrists ånd. Religiøse ånder at man arbejdede for systemet. Ateisme vantro Afstå fra eder som er svoret under kommunismen. Frygt og kontrol (for ældre mennesker). Til underviseren Gennemgå med gruppen det uddelte kort med: HOLD HUSET RENT Hjemmearbejde Daglig bøn over kortet: HOLD HUSET RENT.

22 22 HOLD HUSET RENT Udfrielse er en vandring ikke en én gang for alle oplevelse uden ansvarlighed fra det menneske, som er blevet sat fri. For at forblive fri fra al yderlig dæmonisk indflydelse skal det menneske vælge at vende sig omkring og begynde at vandre i Ånden. 1. Læs og mediter over skriftsteder. Styrk din tro med bl.a. følgende passager om udfrielse, beskyttelse og kraften i Jesu blod og i Hans navn: Salme 91; Anden Mosebog 12:23; Esajas Bog 54:17; Markusevangeliet 16:17; Lukasevangeliet 10:17; Johannesevangeliet 10:27-29; Romerbrevet 8:28-39; Efeserbrevet 2:6 og 6:10 og Johannes Åbenbaring 12:11 2. Bøn. Bed Gud give dig inderlighed og disciplin til at udvikle et konsekvent bønsliv. Lukasevangeliet 18:1, Efeserbrevet 6:18 og Judasbrevet Bed både på dit naturlige sprog og i tunger; det vil hjælpe dig til at kunne forblive i Guds kærlighed. 3. Taksigelse. Når fjenden angriber så vend dig om og begynd at fokusere på Gud i stedet for på fjenden. Begynd med at takke og lovprise Gud for Hans kærlighed og magt. Fjenden ønsker ikke at fremme denne respons i dig derfor forsvinder han igen. Jakobsbrevet 4: Sig hver dag til Jesus, at dit hjerte er åbent for Ham og bed Ham om at fylde dit hjerte, dit liv og hele væsen med Helligånden kraft. Efeserbrevet 5: Afvis. Efter din frigørelse skal satan nok prøve på at lokke dig. Stå ham imod Efeserbrevet 4:27 og Jakobsbrevet 4:7 Lad dig ikke igen blive fanget ind i et åg af trældom. Galaterbrevet 5:1 Husk at Jesu er langt stærkere end djævlen. Første Johannesbrev 4:4 6. Fællesskab. Brug tid på at være i et åndeligt fællesskab med andre på Jesu Kristi legeme. Apostlenes gerninger 2:41-47 og Hebræerbrevet 10:24-25 Fortæl om dine kampe og del dine sejre med dine kristne venner, hver gang du får mulighed til at gøre det.

23 23 LUK DØRENE TIL UBIBELSK TRO LØGNE VI TROR PÅ 3. lektion Formålet med denne lektion At påvise hvordan ubibelsk tro har indflydelse på vort liv Forberedelse Sæt dig ind i afsnittet om indre løfter Lav kopier af siden Skriftsteder som fornyer dit sind Undervisning Vi har alle vore egne overbevisninger om tro, og det er ikke sandt alt sammen. Hvis vor mening ikke stemmer overens med Guds Ord, kan vi kalde den for ubibelsk eller løgn. Der findes løgne om: Os selv Om andre Om Gud De er farlige, fordi de påvirker vort gudsforhold. Romerbrevet 12:2 Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, det som behager ham, det fuldkomne. Her står, at vi aldrig kommer til at kende Guds fuldkomne vilje med os, hvis vi ikke lader vort sind forvandles af Hans sandheder. Bibelsk tro er: Når ens overbevisninger, beslutninger, holdninger, aftaler, bedømmelser, forventninger og løfter stemmer overens med Gud (Guds Ord, Hans væsen og karakter). Sand bibelsk tro er, når den: Afspejles i vore handlinger. Er rodfæstet i hjertet. Står fast når den møder udfordringer. Det er ikke kun åndelig snak, som vi ikke lever ud. Ubibelsk tro Definitionen på ubibelsk tro: Når ens overbevisninger, beslutninger, holdninger, aftaler, bedømmelser, forventninger og løfter ikke stemmer overens med Gud (Guds Ord, Hans væsen og karakter). En ubibelsk tro har forbindelse med en dæmonisk nedtrykthed. Og den bevirker at fjendens ånder får tilladelse til at blive.

24 24 Hvorfor det? Det er fordi, vi snarere er enige med den onde end med Gud. Det er bedst, at tale om og bede over sådanne ubibelske overbevisninger før man begynder på en udfrielse for at rydde den lovlige begrundelse for det dæmoniske af vejen. Ubibelsk tro: 1. Har forbindelse til vore forfædres synd (henvis til undervisningen om at bryde de forkerte bånd til din familie). 2. Den specifikke synd fra vore forfædre er lige som et nav i et hjul. 3. Den ubibelske tro er som de eger, der udgår fra navet. 4. Hvis man kun tager fat på egerne og ikke navet, vil det medføre mangelfulde resultater, da rødderne stadig vil være tilbage på stedet. 5. Forbandelser og slægtens synd er gået i arv fra generation til generation, fordi der stod en dør åben på grund af FORDØMMELSE. Derved danner vi en ubibelsk tro løgn. Eksempler Misbrug både psykisk og verbalt. Vi dømmer vore forældre og handler på samme måde, overfor vore egne børn. Vi bliver lige som dem, vi dømmer: Matthæusevangeliet 7:1-3 Døm ikke, for at I ikke selv skal dømmes. For den dom, I dømmer med, skal I selv dømmes med, og det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med. Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje? Skilsmisse. Vi fordømmer vore forældre og frygter for selv at blev skilt. Dette åbner døren for en skilsmisse. Salme 23:4 Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig, din stok og din stav er min trøst. Oprør. Det medfører en tro, nemlig: jeg bliver nødt til at klare mig selv. Der er dannet en uafhængighed, og det falder derfor svært at sætte sin lid til Jesus eller helt stole på Ham. Forkastelse. På grund af forfædrenes synd ned gennem generationerne er vore forældre blevet afvist, eller forkastede. Det resulterer mange gange i, at vi ikke ved, hvordan vi kan vise eller give kærlighed. Grundet vore forældres handlinger eller mangel på samme danner vi en ubibelsk tro som: Der er ingen, der elsker mig eller: Der er noget galt med mig eller: Jeg føler mig afvist. Hvordan en ubibelsk tro er forbundet med sår i sjælen: a. Meget af det negative, vi tror om os selv, om andre og om Gud er en følgevirkning af de sårende måder, som vi er blevet behandlet på. b. Sår og forkert tro er ligesom to hænder, der holdes sammen af sammenflettede og låste fingre. Smerterne derfra er som betændte sår, og den ubibelske tro er som det materie, der kommer fra sårene.

25 25 c. Vi kan tørre materien af, men der vil bare komme mere, medmindre såret bliver helbredt. Sårene påvirker hjertet (følelserne) og materien sindet. Begge dele trænger til helbredelse. De samme typer smerter bliver gentaget generation efter generation. Derfor er den samme slags ubibelske tro arvelig. Skriftsteder: Romerbrevet 12:2, Andet Korintherbrev 10:3-6, Efeserbrevet 4:22-24, Første Petersbrev 4:1 og Kolossenserbrevet 3:9-10. Eksempler på en typisk ubibelsk tro Ubibelsk tro om os selv Tema: Forkastelse, ikke at høre til 1. Jeg hører ikke til nogen steder. Jeg vil altid være i opposition (holdt udenfor). 2. Mine følelser er uden betydning. Der er ingen, der tager sig af, hvordan jeg føler. 3. Der er ingen, der vil elske mig, og ingen bryder sig om mig, som jeg er. 4. Jeg kommer aldrig ud af min ensomhed. Manden i mit liv findes ikke. 5. Den bedste måde til at undgå flere sår eller afvisninger, er at holde sig for sig selv. Tema: Følelser af skyld, skam og at opleve sig som uværdig 1. Jeg er ikke værdig til at modtage noget fra Gud. 2. Det er mig, der er problemet. Når noget går galt, er det min skyld. 3. Jeg er et dårligt menneske. Hvis du kendte mig rigtigt, ville du afvise mig. 4. Hvis jeg tager en maske på, vil folk ikke finde ud af, hvor forfærdelig jeg er og derfor forkaste mig. Tema: Handlinger for at opnå selvværd, værdi og accept 1. Jeg vil aldrig få anerkendelse for, det jeg laver. 2. Selv når jeg gør eller giver mit bedste, er det er ikke godt nok. Jeg kan aldrig leve op til standarden. 3. Min værdi ligger i det jeg gør. Jeg er værdifuld, fordi jeg gør noget godt for andre, fordi jeg har held med det. Tema: Legemligt 1. Jeg er ikke attraktiv. 2. Jeg er dømt til at have forskellige fysiske handicaps. Det er bare noget af min arv. 3. Jeg er ikke kompetent/komplet som kvinde. Tema: Jeg vil altid være (vred, genert, jaloux, usikker, bange osv.) 1. Jeg skulle have været en dreng. Så ville mine forældre have værdsat/elsket mig mere osv. 2. Mænd har det nemmere. 3. Jeg bliver aldrig kendt eller påskønnet, som jeg virkelig er. 4. Jeg bliver aldrig rigtig forvandlet til at være, som Gud ønsker, jeg skal være. Tema: Diverse 1. Jeg har spildt en masse tid og energi i nogle af mine bedste år. 2. Jeg bliver ved med at have økonomiske problemer.

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere

Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Du er i krig Når du blev en kristen så fik du samtidig en fjende. Derfor stemmer det ikke at alle dine problemer vil blive løst om du bare tager

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 1 1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Det er forår og faste. Og 1.

Læs mere

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 5. november 2017 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Es 60,18-22; Åb 7,1-17; Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 568 * 571 * 566 * 784 I 1800-tallet skrev

Læs mere

MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED

MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED Troens lydighed MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED Fordi vores kulturs forståelse af ordet tro er anderledes end Bibelens forståelse af ordet tro, er mange der misforstår hvad det vil sige at

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

3. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 3. marts 2013 kl Salmer: 49/639/172/481//166/439/192/266 Uddelingssalme: se ovenfor: 192 Åbningshilsen

3. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 3. marts 2013 kl Salmer: 49/639/172/481//166/439/192/266 Uddelingssalme: se ovenfor: 192 Åbningshilsen 1 3. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 3. marts 2013 kl. 10.00. Salmer: 49/639/172/481//166/439/192/266 Uddelingssalme: se ovenfor: 192 Åbningshilsen Vi er dybt inde i fastetiden og nået frem til den

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

Studie 7 Guds lov 41

Studie 7 Guds lov 41 Studie 7 Guds lov 41 Åbningshistorie Lav en liste over de ti største problemer, verden står over for i dag. Når du tænker på verdens udfordringer, så tænk over, hvad mediemogulen Ted Turner havde at sige

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Djævelens taktik JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

Djævelens taktik JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Djævelens taktik JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING! 1. Petersbrev 5:8-9! Vær årvågne og på vagt! Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en! brølende løve og leder!efter nogen at sluge; tå ham

Læs mere

i deres spil. tabte kampe.

i deres spil. tabte kampe. Fjerde søndag efter trinitatis 13.juli 2014. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 598 O Gud, 306 O Helligånd, 710 Kærlighed til fædrelandet, 752 Morgenstund, Nadver: 377 I Herrens udvalgte. Gråbrødre

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

PÅLIDELIGE MENNESKER

PÅLIDELIGE MENNESKER 1 PÅLIDELIGE MENNESKER Kim Torp, søndag d. 14. juni 2015 HVEM ER DE PÅLIDELIGE MENNESKER? 2. Timotheus 2:1 7 Og du, mit barn, vær stærk ved nåden i Kristus Jesus! Hvad du har hørt af mig i mange vidners

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Herredømme og liv. Gennem hele Romerbrevet ser vi den kontrast, der er mellem døden, som kom gennem Adam og livet, som er i Kristus.

Herredømme og liv. Gennem hele Romerbrevet ser vi den kontrast, der er mellem døden, som kom gennem Adam og livet, som er i Kristus. 1 Herredømme og liv Romerne 5:17 Har døden på grund af den enes fald hersket ved denne ene, så skal endnu mere de, der får retfærdighedens overvældende nåde og gave, få herredømme og liv ved én eneste,

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr.

Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr. Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr. Bøn i Bibelen Find dias på Spørgsmål Beder du? Hvis ja: Hvordan? Hvor ofte? Hvornår? Hvis nej: Hvorfor

Læs mere

(Forbederen beder den pågældende stations bøn, evt. fulgt af et øjebliks stilhed)

(Forbederen beder den pågældende stations bøn, evt. fulgt af et øjebliks stilhed) Bøn i fastetiden F: Jeg er Herren, din Gud; du skal ikke have andre guder end mig. Guds øjne er langt klarere end solen, de ser ind i de skjulteste kroge af menneskenes hjerter. Far ikke vild! Hverken

Læs mere

1. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 17. februar 2013 kl Salmer: 753/336/172/292//205/439/192/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 192

1. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 17. februar 2013 kl Salmer: 753/336/172/292//205/439/192/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 192 1 1. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 17. februar 2013 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/292//205/439/192/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 192 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

Jeg ser ham, dog ikke nu. kasperbergholt.dk/jesus

Jeg ser ham, dog ikke nu. kasperbergholt.dk/jesus Jeg ser ham, dog ikke nu Jeg ser ham, dog ikke nu Agenda 1. Introduktion 2. Del I: Skabelse og patriarkerne 3. Del II: Udvandring og indvandring 4. Del III: Dommere og konger 5. Del IV: Eksil og tilbagekomst

Læs mere

Omvendelse fra døde gerninger

Omvendelse fra døde gerninger TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: OMVENDELSE FRA DØDE GERNINGER Omvendelse fra døde gerninger Hvad vil det sige at være et godt menneske? Om du spøger 100 tilfældige Er du et godt menneske? vil nok

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Fastelavnssøndag. Hvad betyder fastelavn?

Fastelavnssøndag. Hvad betyder fastelavn? Fastelavnssøndag Hvad betyder fastelavn? Fastelavn kommer af det plattyske ord vastelavent, der betyder fasteaften, og henviser til den 40 dages lange faste, som starter straks efter fastelavnstiden og

Læs mere

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 Mat 5,20-26 s.1 Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 FORLIGELSENS VEJ To slags vrede Vrede og forsoning er to store temaer i ethvert menneskes liv og i samfundet til

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 104 Åbent spørgsmål Lav en rangordning af de elementer, du tror, er nødvendige i et godt ægteskab, hvor 1 er det vigtigste og 5 det mindst vigtige. Kommunikation Personlig

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 6. søndag efter trinitatis,

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 102 Åbningshistorie Det lille, runde morgenmadsbord var fanget midt mellem det vrede par. Selv om der kun var en meter imellem dem, virkede det som om, de kiggede på hinanden

Læs mere

Patriarken Jakob havde tolv sønner. Han elskede Josef mest, af alle sine sønner, fortælles det.

Patriarken Jakob havde tolv sønner. Han elskede Josef mest, af alle sine sønner, fortælles det. 22 s efter trinitatis væ 2013 Det er voldsomme følelser vi i dag bliver konfronteret med i den urgamle historie om Josef og hans mange brødre historien handler i bund grund om de stærkeste følelser vi

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED

MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED 1 MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED Kim Torp, søndag d. 29. juni 2014 Menigheden er ikke underlagt nogen lov, undtagen kærlighedens lov. Romerbrevet 2:16 på den dag, da Gud dømmer det, som skjuler sig i mennesker,

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 14. april 2017 Kirkedag: Langfredag/A Tekst: 1 Mos 22,1-18; Es 52,13-53,12; Mk 15,20-39 Salmer: SK: 195 * 189 * 191 * 188,1-2 * 192 LL: samme Nogle gange,

Læs mere

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer:

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: DDS 739 - Rind nu op DDS 449 - Vor Herre tar de små i favn DDS

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14.

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14. Bruger Side 1 27-08-2017 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Lukas 18,9-14. Vi sammenligner os med hinanden. Måske går vi ikke ligefrem i Kirken og gør det, vi gå på de sociale medier.

Læs mere

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten.

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten. Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 27. juli 2014 Kirkedag: 6.s.e.Trin/B Tekst: Matt 19,16-26 Salmer: Gørløse: 402 * 356 * 414 * 192 * 516 LL: 402 * 447 * 449 *414 * 192 * 512,2 * 516 I De

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 1 Andagt 1-59 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er et

Læs mere

En ny skabning. En ny skabning

En ny skabning. En ny skabning En ny skabning At blive frelst er ikke kun at få sin synd tilgive, men også at blive født på ny. Det er noget noget der dør og det er et nyt liv der starter. Udrykket at blive født på ny er for mange kristne

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Lad dig fylde med Guds Ord!

Lad dig fylde med Guds Ord! Lad dig fylde med Guds Ord! Prædikener på CD og DVD Her kan du vælge mellem en række prædikener på CD og DVD. Det er åndsinspireret undervisning, som artiklerne her på Kampen om Sandheden. Men her er meget

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

1) Advarsler mod vrede Vi har nogle stærke advarsler mod vrede i Bibelen. Vi finder dem i GT og NT, og jeg har valgt at tage tre advarsler fra NT.

1) Advarsler mod vrede Vi har nogle stærke advarsler mod vrede i Bibelen. Vi finder dem i GT og NT, og jeg har valgt at tage tre advarsler fra NT. Vrede Jeg begynder med at beskrive nogle stærke advarsler mod vrede, dernæst beskriver jeg et realistisk syn på vores vrede, og endelig kommer jeg ind på Jesu og Guds vrede. 1) Advarsler mod vrede Vi har

Læs mere

Kristendom på 7 x 2 minutter

Kristendom på 7 x 2 minutter Kristendom på 7 x 2 minutter Der er skrevet tusindvis af tykke bøger om kristendommen. Men her har jeg skrevet kort og enkelt, hvad den kristne tro går ud på. Det har jeg samlet i syv punkter, som hver

Læs mere

Prædiken til 3. søndag i Fasten, Luk 11,14-28. 1. tekstrække.

Prædiken til 3. søndag i Fasten, Luk 11,14-28. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 3. marts 2013 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag i Fasten, Luk 11,14-28. 1. tekstrække. Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448,1-3 DDS 448,4-6

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

De 5 mosebøger mosebog: Velsignelserne. 2. mosebog: Gudsfrygt. 3. mosebog: For Herrens ansigt

De 5 mosebøger mosebog: Velsignelserne. 2. mosebog: Gudsfrygt. 3. mosebog: For Herrens ansigt De 5 mosebøger Gud skabte Israel, som sit hellige folk: I. 1 Mos 1 11: Skabelsen af himlen og jorden, dyrene, planter og træer, og menneskene II. 1 Mos 12 50: Patriark-historien III. 2 Mos 1 18: Guds folks

Læs mere

#2 Hvorfor du behøver en frelser

#2 Hvorfor du behøver en frelser #2 Hvorfor du behøver en frelser I vores sidste lektie så vi, at Gud tilbyder os fred gennem Jesus Kristus. Men hvordan fungerer det helt præcist? Hvorfor måtte Jesus dø for os? Og hvad betød det for hele

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

5. s.e.påske I 2017 Ølgod 9.00, Strellev (guldkonfirmation) 743/ /

5. s.e.påske I 2017 Ølgod 9.00, Strellev (guldkonfirmation) 743/ / Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb. Råber I til mig, og går i hen og beder til mig, vil jeg høre jer. Søger

Læs mere

Bindingen af Satan i Åb 20,1-3 kan derfor ikke være Satans binding ved Jesu første komme. b) Satans forførelse af folkene

Bindingen af Satan i Åb 20,1-3 kan derfor ikke være Satans binding ved Jesu første komme. b) Satans forførelse af folkene De tusind år (Åb 20,1-10) Ordet og Israel, 2010 nr. 8 s.12-17 Der er tekster, der er gået teologi i. Dette er sket med Åb 20,1-10. På et tidligt tidspunkt i kirkens historie begyndte man at forstå tusindårsriget

Læs mere

Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10

Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10 1 Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Johs 12,23-33 Salmer: 749, 434, 383, 449v.1-3, 289, 319, 467, 192v.7, 673 Du soles sol fra Betlehem

Læs mere

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs.

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 15. februar 2015 Kirkedag: Fastelavns søndag/a Tekst: Matt 3,13-17 Salmer: SK: 192 * 441 * 141 * 388,5 * 172 LL: 192 * 450 * 388,3 * 441 * 141 * 388,5 *

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses ion ækkelses enter Fordi vi brænder for vækkelse! Vores håb er: At et hvert menneske i København, i Danmark og i verden bliver livsforvandlet af Guds kærlighed og kraft og bliver en brændende efterfølger

Læs mere

Onsdag d. 1. april 2015 Anders Fisker. Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder. Jesus Kristus!

Onsdag d. 1. april 2015 Anders Fisker. Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder. Jesus Kristus! Onsdag d. 1. april 2015 Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder Jesus Kristus! Du er midt iblandt os, og dagligdagen er gennemlyst af din kærlighed. Men du kender også vores svigt og vores forvirrede

Læs mere

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor?

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Studie 5 Dåben 31 Åbent spørgsmål Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Åbningshistorie En lignelse: En teenagepige (lad os kalde

Læs mere

Bruden og skøgen 2. Bibeltime af: Finn Wellejus

Bruden og skøgen 2. Bibeltime af: Finn Wellejus Bruden og skøgen 2. Bibeltime af: Finn Wellejus Vi vil i dag fortsætte med at se på forskellen mellem skøgen og bruden. Eftersom det er endetidens største problem og en faldgrube for mange kristne, tror

Læs mere

THE THREE BROTHERS HVORDAN SER VI PÅ DØDEN?

THE THREE BROTHERS HVORDAN SER VI PÅ DØDEN? The Tale of the Three Brothers Punkt 1 Se filmen i gruppen. Punkt 2 Tal om filmen i gruppen. Punkt 3 Se dokumentaren Døden er som at køre på cykel (følg linket) og læs artiklen Vi har ikke lært at dø (lidt

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

3. søndag i advent 11. december 2016

3. søndag i advent 11. december 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke (dåb) Tema: Forventning skuffelse Salmer: 84, 78, 448; 86, 87 Evangelium: Matt. 11,2-10 Johannes Døberen havde fuldstændigt helliget sig den store opgave, som Gud havde givet ham:

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 7,15-21

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 7,15-21 1 8. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 26. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 392/434/436/292//390/439/341/391 Åbningshilsen Med denne søndag begynder en række søndage med temaet: De To Veje. I dag

Læs mere

Frygt er ikke i kærligheden, men den fuldkomne kærlighed driver frygten ud. Så bliver da tro, håb og kærlighed, men størst af dem er kærligheden

Frygt er ikke i kærligheden, men den fuldkomne kærlighed driver frygten ud. Så bliver da tro, håb og kærlighed, men størst af dem er kærligheden Øjet er legemets lys. Er dit øje klart, er hele dit legeme lyst; men er dit øje mat, er hele dit legeme mørkt. Hvis nu lyset i dig er mørke - hvilket mørke! Matthæus 6,22 - fra Jesu bjergprædiken Hvorfor

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 1 5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 Åbningshilsen Det har været en særlig uge, i aftes frydede alle sportselskere

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 Jesus fortæller i dagens evangelietekst to lignelser. I dem begge sigter han til folkets ledere: ypperstepræsterne, folkets ældste og farisæerne,

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken.

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken. Gud, overbevis os om, at du er den, du er og lad din sandhed frigøre os, så vi bliver virkelig frie ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Amen. Tekst: Joh 8.31-36 1 Reformatoren Martin Luther spurgte aldrig

Læs mere

2 Mos 20,3-17 DIN NÆSTE ER DINE MEDMENNESKER, DET VIL SIGE ANDRE MENNESKER, SOM DU MØDER.

2 Mos 20,3-17 DIN NÆSTE ER DINE MEDMENNESKER, DET VIL SIGE ANDRE MENNESKER, SOM DU MØDER. 2 Mos 20,3-17 De ti bud blev givet af Gud til hans udvalgte folk, det jødiske folk, mere end 1200 år, før Jesus blev født. Men de er også en rettesnor for kristne. Budene hjælper os ikke til at blive frelst.

Læs mere