HUNTER SENEIMPLANTATER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUNTER SENEIMPLANTATER 127846-6"

Transkript

1 HUNTER SENEIMPLANTATER Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese (sch) Türkçe (tk) Besøg vort websted på for yderligere sprog. Klik dernæst på valgmuligheden Prescribing Information (Ordinationsoplysninger). Kontakt producenten eller den lokale forhandler for yderligere oplysninger og oversættelser. M C 0086* P Wright Medical EMEA Wright Medical Technology, Inc Airline Rd. Krijgsman 11 Arlington, TN DM Amstelveen U.S.A. The Netherlands * CE-mærket for overensstemmelse gælder iht. katalognummer og vises på den ydre etiket, hvis relevant. Januar 2010 Trykt i USA

2 Til den opererende kirurg VIGTIG MEDICINSK INFORMATION HUNTER SENEIMPLANTATER ( ) OVERSIGT: I. GENEREL PRODUKTINFORMATION A. INDIKATIONER B. KONTRAINDIKATIONER C. ADVARSLER D. FORHOLDSREGLER E. STERILISERINGSPROCEDURER F. OPBEVARINGSBETINGELSER DEFINITIONER II. SPECIFIK PRODUKTINFORMATION A. HUNTER SENESTAV OG PASSIVE SENEIMPLANTATER B. HUNTER AKTIVE SENEIMPLANTATER C. HUNTER AKTIVT SENEIMPLANTAT BC (BI-CHORDAL) D. HUNTER AKTIVT SENEIMPLANTAT DC (DISTAL CHORDA) E. HUNTER AKTIVT SENEIMPLANTAT PC (PROKSIMAL CHORDA) Der kan være anvendt symboler og forkortelser på etiketterne. Følgende skema indeholder definitioner på disse symboler og forkortelser. Skema 1. Definitioner på symboler og forkortelser Symbol Definition g h D Y i H l p N M P[]\ I K Partikode Katalognummer Må ikke genbruges Forsigtig, se vedlagte dokumenter Se brugervejledningen Anvendes inden Temperaturbegrænsning Opbevares tørt Beskyttes mod sollys Fremstillingsdato Producent Autoriseret repræsentant i Den Europæiske Union Steriliseret med ethylenoxid Steriliseret med bestråling STERILE GAS Steriliseret med gasplasma

3 J Steriliseret med aseptisk steriliseringsmetode Kun efter ordination Forkortelse Ti Ti6Al4V CoCr SS UHMWPE Materiale Titan Titanlegering Kobolt-krom-legering Rustfrit stål Polyethylen af ultrahøj molekylvægt I. GENEREL PRODUKTINFORMATION Med udviklingen af delvis og total ledalloplastik har kirurgen fået en metode til at genoprette mobilitet, korrigere deformiteter og reducere smerte for mange patienter. Selvom de anvendte proteser generelt kan opnå disse mål, er de dog fremstillet af silikone og metal. Endvidere vil systemet ikke være lige så stærkt, pålideligt eller holdbart som en naturlig human sene. Kirurgen skal være opmærksom på følgende: A. Alle produkter er fremstillet af en vævet polyesterkerne dækket med bariumimprægneret silikoneelastomer. B. Kirurgens beslutning om at implantere silikoneelastomerimplantater skal omfatte overvejelser vedr. risici og fordele og skal tage patientens behov og ønsker i betragtning samt kirurgens kendskab til forventede resultater og komplikationer, såvel som alternative behandlingsmuligheder. Wright Medical Technology, Inc. kan forsyne lægen med en bibliografi over artikler om brug af og komplikationer forbundet med silikoneelastomerimplantater. Skriv eller ring til Wright. C. Valg af korrekt implantat og størrelse er uhyre vigtigt. Valg af korrekt størrelse, form og design af implantatet øger muligheden for, at udfaldet bliver vellykket. D. Wright anbefaler ikke en bestemt kirurgisk teknik til brug af implantatet. Det er lægens ansvar at anvende korrekte kirurgiske procedurer og teknikker. Hver kirurg skal vurdere, om indgrebet er passende til den aktuelle patient baseret på personlig medicinsk uddannelse og erfaring. E. Implantatet må ikke omformes, da det kan kompromittere eller ødelægge implantatets strukturelle integritet og funktionalitet. F. Følgende faktorer ved udvælgelse af patienter til senealloplastik kan være afgørende for et vellykket resultat af indgrebet: 1. Patientens beskæftigelse eller aktivitet. Hvis patienten er beskæftiget med eller involveret i en aktivitet, som omfatter betydelige løft eller muskelbelastninger, kan den påførte kraft forårsage svigt af fiksationen, implantatet eller begge dele. Protesen vil ikke genoprette funktionen til det niveau, der forventes for normal, sund sene, og patienten bør ikke have urealistiske forventninger til funktionen.

4 2. En tilstand af senilitet, mental sygdom eller alkoholisme. Disse tilstande, blandt andre, kan få patienten til at ignorere visse nødvendige begrænsninger og forholdsregler ved brug af protesen, hvilket kan føre til svigt eller andre komplikationer. 3. Overfølsomhed over for fremmedlegemer. Hvis der mistænkes overfølsomhed over for materialet, skal der udføres passende test inden valg af materiale eller implantation. A. INDIKATIONER Implantatet er indiceret til brug i første fase af den to-fasede procedure, der er udviklet af Dr. James M. Hunter til rekontruktion af fleksor- og ekstensorsener hos patienter med signifikante seneskader i hånden. Implantatet er beregnet til at blive midlertidigt implanteret for at fremme dannelse af en pseudo-vagina synovialis, som senere kan nære og smøre en autogen senegraft. Se afsnit II for specifik produktinformation. B. KONTRAINDIKATIONER Dette implantat er ikke beregnet til noget andet formål end det, som det er indiceret til. Rester af tidligere infektion er en kontraindikation for brug af dette implantat. Korrekt kirurgisk og antimikrobisk behandling og efterfølgende sårheling gør det muligt at udføre indgrebet senere. En finger med arret seneunderlag, dårlig næring, nervedeficit og svær ledstivhed kan muligvis reddes. Men dette bør sandsynligvis kun udføres under meget specielle betingelser. Se afsnit II for specifik produktinformation. C. ADVARSLER Synovitis, adhærence og sårinfektion er blevet rapporteret som komplikationer ved rekontruktionsprocedurer, som minder om proceduren med HUNTER seneimplantat, og som derfor må antages at være potentielle komplikationer ved brug af dette implantat. Implantatmigration er også blevet rapporteret ved brug af lignende implantater, men det menes at være usandsynligt ved brug af dette implantat. Alle kirurgisk indgreb indebærer en risiko for komplikationer. De risici og komplikationer, der er forbundet med silikoneimplantater, omfatter: Infektion, smerter, hævelse eller inflammation i implantatstedet Fraktur af implantatet Løsning eller dislokation af protesen, der kræver revisionskirurgi Knoglerekonstruktion eller overproduktion Allergisk(e) reaktion(er) over for protesematerialet Utilsigtet histologisk respons, der muligvis involverer makrofager og/eller fibroblaster Migration af slidpartikler, hvilket kan resultere i en kropslig reaktion Emboli En vis grad af partikeldannelse er uundgåeligt med alle implantater, inklusive implantater fremstillet af silikoneelastomer. Omfanget varierer afhængigt af faktorer som patientaktivitet, ledstabilitet eller instabilitet efter implantation, implantatposition og omfanget af støtte fra

5 bløddelsvæv. Patientens biologiske respons på disse partikler varierer, men kan omfatte lokal synovitis og lysering af knogle i tilstødende knogler. Se afsnit II for specifik produktinformation. D. FORHOLDSREGLER Risikoen for komplikationer eller uønskede hændelser ifm. med et implantat kan minimeres ved at følge den vedlagte brugsanvisning. Det er yderst vigtigt, at dette implantat ikke håndteres med bare fingre eller kommer i kontakt med fnuller. Silikoneelastomerer er meget elektrostatiske og derfor modtagelige for kontamination med luftbårne partikler eller overfladepartikler. Tilstedeværelse af disse kontaminanter kan forårsage uønsket vævsreaktion. I tilfælde af, at implantatet eksponeres for sådanne kontaminanter, skal det skylles grundigt med sterilt, destilleret vand. Dette produkt er kun til ENGANGSBRUG. Patientens input og motivation er vigtige for procedurens udfald pga. det omfang af deltagelse, der kræves af patienten under postoperativ pleje og genoptræning af hånden. Amerikansk lovgivning (USA) begrænser salg af dette instrument til en læge eller på en læges ordination. Resterilisering af disse implantater anbefales ikke, fordi resterilisation kan føre til, at implantaterne forvrides. Alle kirurger, som anvender implantater, er ansvarlige for at overveje den aktuelle patients kliniske og medicinske tilstand samt at være bekendt med alle aspekter af indgrebet og de potentielle komplikationer, der kan opstå. Fordelene ved kirurgisk implantation vil muligvis ikke opfylde patientens forventninger, eller kan forringes med tiden, hvilket kan nødvendiggøre revisionskirurgi for at udskifte implantatet eller foretage andre indgreb. Revisionskirurgi af implantater er almindelige. Patientens mentale tilstand bør også overvejes. Villighed og/eller evne til at følge postoperative instruktioner kan også påvirke udfaldet af operationen. Kirurger skal tage mange overvejelser i betragtning for at opnå det bedste resultat for den enkelte patient. Kliniske resultater afhænger af kirurg og teknik, præoperativ og postoperativ pleje, implantat samt patientens patologi og daglige aktivitetsniveau. Det er vigtigt, at kirurgen indhenter passende informeret samtykke og diskuterer risikoen for komplikationer med den aktuelle patient inden operationen. Dette kan omfatte en gennemgang af andre indgreb uden brug af implantat, såsom bløddelsrekonstruktion eller artrodese. Anbefalinger vedrørende fragmentering af implantater 1. Anvend implantater i overensstemmelse med de anførte indikationer og producentens brugsanvisning, især under indføring og udtagning. 2. Inspicer implantaterne inden brug for beskadigelse under forsendelse eller opbevaring eller eventuelle defekter efter åbning, der kan øge risikoen for fragmentering under en procedure. 3. Inspicer implantaterne straks efter udtagning fra en patient for tegn på brud eller fragmentering. 4. Hvis implantatet er beskadiget, skal det bevares som hjælp til producentens analyse af hændelsen.

6 5. Overvej nøje og drøft med patienten (om muligt) risici og fordele ved at udtage fragmentet eller lade det blive i patienten. 6. Rådgiv patienten om art og sikkerhed af ikke-udtagne implantatfragmenter, inklusive følgende oplysninger: a. Fragmentets materialesammensætning (hvis kendt) b. Fragmentets størrelse (hvis kendt) c. Fragmentets placering d. De potentielle mekanismer for skade, f.eks. migration, infektion e. Procedurer eller behandlinger, der bør undgås, som f.eks. MR-scanning i tilfælde af metalfragmenter. Dette kan hjælpe med at reducere risikoen for, at fragmentet forårsager alvorlig skade. Vedrørende miljøer med magnetisk resonans Anordningerne, der beskrives i denne indlægsseddel, er ikke blevet evalueret for sikkerhed og kompatibilitet i et MR-scanningsmiljø. Anordningerne, der beskrives i denne indlægsseddel, er ikke blevet testet for ophedning eller migration i MR-scanningsmiljøet. Se afsnit II for specifik produktinformation. E. STERILISERINGSPROCEDURER Implantater i steril emballage skal inspiceres for at sikre, at pakken ikke er blevet beskadiget eller åbnet. Hvis integriteten af den indvendige emballage er blevet kompromitteret, kontaktes producenten for yderligere anvisninger. Implantaterne skal tages ud af emballagen med aseptisk teknik på operationsstuen. De må først åbnes efter, at den korrekte størrelse er blevet bestemt. Implantatet skal håndteres med afrundede instrumenter for at undgå, at overfladen beskadiges eller kontamineres med fremmedlegemer. Skyl implantatet grundigt med sterilt saltvand inden indføring. Dette produkt er kun til engangsbrug. Et implantat må aldrig resteriliseres efter kontakt med kropsvæv eller -væsker. Anordninger, der er mærket kun til engangsbrug, må aldrig genbruges. Genbrug af disse anordninger kan eventuelt resultere i alvorlig patientskade. Eksempler på farer i forbindelse med genbrug af disse anordninger omfatter, men er ikke begrænset til: signifikant forringelse af anordningens ydeevne, krydsinfektion og kontamination. F. OPBEVARINGSBETINGELSER Alle implantater skal opbevares rent og tørt og beskyttes mod sollys og ekstreme temperaturer.

7 II. SPECIFIK PRODUKTINFORMATION A. HUNTER SENESTAV OG PASSIVE SENEIMPLANTATER BESKRIVELSE HUNTER senestavsimplantat består af en vævet polyesterkerne dækket med silikoneelastomer (bariumimprægneret mhp. røntgenfasthed). Dette design giver den nødvendige kombination af inerte kvaliteter, fasthed, fleksibilitet og glat overflade, der kræves for at inducere dannelse af pseudo-vagina synovialis og sikre let indføring og glideevne gennem finger, håndflade og underarm. HUNTER passivt seneimplantat består primært af en vævet polyesterkerne dækket med silikoneelastomer (bariumimprægneret mhp. røntgenfasthed). Der er en fiksationskomponent af rustfrit stål AISI 316 i den distale ende af implantatet. Et hul i fiksationskomponenten passer til en 2,0 mm knogleskrue af rustfrit stål (medfølger ikke), som bruges til at fastgøre implantatet til phalanx. (Specifikationer for skruen findes i den kirurgiske teknik.) Både HUNTER senestavsimplantater og HUNTER passive seneimplantater er dobbeltindpakkede og STERILE, medmindre den indvendige emballage er åbnet eller beskadiget. ADVARSLER Fase I er ikke kontraindiceret til patienter under 5 år. Men senerekonstruktion hos børn kræver brug af en 2-4 mm forstærket senestav uden distal fiksationskomponent. B. HUNTER AKTIVE SENEIMPLANTATER BESKRIVELSE HUNTER aktivt seneimplantat består primært af en vævet polyesterkerne dækket med silikoneelastomer (bariumimprægneret mhp. røntgenfasthed), der giver den nødvendige kombination af inerte kvaliteter, fasthed, fleksibilitet og glat overflade, der kræves for at inducere dannelse af pseudo-vagina synovialis og sikre let indføring og glideevne gennem finger, håndflade og underarm. Der er en fiksationskomponent af rustfrit stål AISI 316 i den distale ende af implantatet. Et hul i fiksationskomponenten passer til en 2,0 mm knogleskrue af rustfrit stål (medfølger ikke), som bruges til at fastgøre anordningen til knoglen. Hullet er vinklet for at lette indføring af skruen i substantia corticalis. Den proksimale ende slutter i en løkke, som kan anvendes til at fastgøre den motoriske sene kirurgisk til implantatet. HUNTER aktivt seneimplantat er STERILT, medmindre den indvendige emballage er åbnet eller beskadiget. KONTRAINDIKATIONER De nuværende implantatstørrelser begrænser brug af implantatet til udvoksede, voksne hænder. Senerekonstruktion hos børn kræver brug af et 2 mm, 3 mm eller 4 mm forstærket senestavsimplantat uden distal fiksationskomponenter eller proksimal løkke.

8 C. HUNTER AKTIVT SENEIMPLANTAT BC (BI-CHORDAL) BESKRIVELSE HUNTER aktivt seneimplantat BC består af en vævet polyesterkerne dækket med silikoneelastomer (bariumimprægneret mhp. røntgenfasthed). Staven på implantatet er 4 mm bred og 2 mm tyk og fås i forskellige længder. Der er to chordae af polyester i implantatets proksimale og distale ende, som er en fortsættelse af stavens indvendige kerne, og som muliggør hhv. vævet anastomose til den motoriske sene og fastgørelse til phalanx. Disse chordae rækker 15 cm ud fra hver ende af staven. HUNTER aktivt seneimplantat BC er dobbeltindpakket og STERILT, medmindre den indvendige pose er åbnet eller beskadiget. Intervallet mellem fase I (implantation af anordningen og dannelse af pseudo-vagina synovialis) og fase II (fjernelse af anordningen og autogen senegraft) bør være to til seks måneder for at tillade modning af senelejet til det punkt, hvor det kan nære og smøre en senegraft. Kirurgen skal på grundlag af undersøgelser af hånden afgøre det korrekte tidspunkt for, hvornår fase II af proceduren skal begyndes. INDIKATIONER HUNTER aktivt seneimplantat BC er specielt indiceret til tilfælde, hvor distal fiksation med knogleskrue kan blive kompromitteret pga. den lille størrelse og dårlige kvalitet af phalanx. Det er også indiceret til brug hos patienter med små trochlea, som medmindre de åbnes kirurgisk ikke tillader indføring af et standard HUNTER aktivt seneimplantat. ADVARSLER Patienten skal monitoreres hyppigt ved klinisk undersøgelse og røntgen efter fase I-operationen for at vurdere progression og justere behandlingen efter behov. D. HUNTER AKTIVT SENEIMPLANTAT DC (DISTAL CHORDA) BESKRIVELSE HUNTER aktivt seneimplantat DC består af en vævet polyesterkerne dækket med silikoneelastomer (bariumimprægneret mhp. røntgenfasthed). Staven på implantatet er 4 mm bred og 2 mm tyk og fås i forskellige længder. Den proksimale ende slutter i en løkke, som også består af en polyesterkerne dækket med bariumimprægneret silikoneelastomer. Denne løkke muliggør anastomose af den motoriske sene til implantatet. Der er to chordae af polyester i implantatets distale ende, som er en fortsættelse af stavens indvendige kerne og muliggør fastgørelse til phalanx. Disse chordae rækker 15 cm ud fra stavens distale ende. HUNTER aktivt seneimplantat DC er dobbeltindpakket og STERILT, medmindre den indvendige pose er åbnet eller beskadiget.

9 Intervallet mellem fase I (implantation af anordningen og dannelse af pseudo-vagina synovialis) og fase II (fjernelse af anordningen og autogen senegraft) bør være to til seks måneder for at tillade modning af senelejet til det punkt, hvor det kan nære og smøre en senegraft. Kirurgen skal på grundlag af undersøgelser af hånden afgøre det korrekte tidspunkt for, hvornår fase II af proceduren skal begyndes. INDIKATIONER HUNTER aktivt seneimplantat DC er specielt indiceret til tilfælde, hvor distal fiksation med knogleskrue kan blive kompromitteret pga. den lille størrelse og dårlige kvalitet af phalanx. Det kan også anvendes efter kirurgens skøn til patienter med små trochlea, som medmindre de åbnes kirurgisk ikke tillader indføring af et standard HUNTER aktivt seneimplantat. ADVARSLER Patienten skal monitoreres hyppigt ved klinisk undersøgelse og røntgen efter fase I-operationen for at vurdere progression og justere behandlingen efter behov. E. HUNTER AKTIVT SENEIMPLANTAT PC (PROKSIMAL CHORDA) BESKRIVELSE HUNTER aktivt seneimplantat PC består af en vævet polyesterkerne dækket med silikoneelastomer (bariumimprægneret mhp. røntgenfasthed). Staven på implantatet er 4 mm bred og 2 mm tyk og fås i forskellige længder. Der er to chordae af polyester i implantatets proksimale ende, som er en fortsættelse af stavens indvendige kerne og muliggør vævet anastomose til den motoriske sene. Disse chordae rækker 15 cm ud fra stavens proksimale ende. Der er en fiksationskomponent af rustfrit stål AISI 316 i den distale ende af implantatet. Et hul i fiksationskomponenten passer til en 2,0 mm knogleskrue af rustfrit stål (medfølger ikke), som bruges til at fastgøre anordningen til knoglen. Hullet er vinklet for at lette indføring af skruen i substantia corticalis. HUNTER aktivt seneimplantat PC er dobbeltindpakket og STERILT, medmindre den indvendige pose er åbnet eller beskadiget. Intervallet mellem fase I (implantation af anordningen og dannelse af pseudo-vagina synovialis) og fase II (fjernelse af anordningen og autogen senegraft) bør være to til seks måneder for at tillade modning af senelejet til det punkt, hvor det kan nære og smøre en senegraft. Kirurgen skal på grundlag af undersøgelser af hånden afgøre det korrekte tidspunkt for, hvornår fase II af proceduren skal begyndes. INDIKATIONER HUNTER aktivt seneimplantat PC er specifikt indiceret til tilfælde, hvor proksimal anastomose skal udføres dybt i den proksimale underarm. Det kan også anvendes efter kirurgens skøn til patienter med små trochlea, som medmindre de åbnes kirurgisk ikke tillader indføring af et standard HUNTER aktivt seneimplantat.

10 ADVARSLER Patienten skal monitoreres hyppigt ved klinisk undersøgelse og røntgen efter fase I-operationen for at vurdere progression og justere behandlingen efter behov. Varemærker og registrerede varemærker ejes eller licenseres af Wright Medical Technology, Inc.

115314-6. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

115314-6. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA ANCHORLOK BLØDDELSANKERSYSTEM 115314-6 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese (sch)

Læs mere

139728-2. English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese (sch) Türkçe (tk)

139728-2. English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese (sch) Türkçe (tk) G-FORCE TM Tenodesis Screw 139728-2 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese (sch) Türkçe

Læs mere

INBONE TOTALT ANKELSYSTEM MED CALCANEUS PROTESESKAFT 142742-2

INBONE TOTALT ANKELSYSTEM MED CALCANEUS PROTESESKAFT 142742-2 INBONE TOTALT ANKELSYSTEM MED CALCANEUS PROTESESKAFT 142742-2 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt)

Læs mere

P 5677 Airline Rd. Hoogoorddreef 5

P 5677 Airline Rd. Hoogoorddreef 5 ORTOPÆDISKE IMPLANTATER UDEN SILIKONE TIL SMÅ LED 129592-11 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) Besøg vort websted på www.wmt.com for yderligere sprog. Klik dernæst på valgmuligheden

Læs mere

ORTHOLOC 3Di-FODREKONSTRUKTION 150880-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

ORTHOLOC 3Di-FODREKONSTRUKTION 150880-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) ORTHOLOC 3Di-FODREKONSTRUKTION 150880-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (Forskriftsoplysninger).

Læs mere

Brystforøgelse -muligheder og ofte stillede spørgsmål om brystimplantater.

Brystforøgelse -muligheder og ofte stillede spørgsmål om brystimplantater. Brystforøgelse -muligheder og ofte stillede spørgsmål om brystimplantater. Indhold 1 Introduktion 2 Brystets anatomi 3 Indførings- og placeringsmuligheder 5 Typer af bryst implantater 10 Din operation

Læs mere

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish)

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish) Cochlear Implants RONDO Brugervejledning AW30140_2.0 (Danish) Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2. INTRODUKTION 3 3. TILSIGTET ANVENDELSE INDIKATIONER KONTRAINDIKATIONER

Læs mere

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT - til kvinder, der overvejer brystforstørrende operation 2013 Hvis du overvejer at få lavet kunstige bryster (indsat brystimplantater), skal du vide, at den læge,

Læs mere

Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi.

Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi. Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi. Brugervejledning Instrumenter og implantater godkendt af AO Foundation Indhold Indledning Generelle

Læs mere

Generator G11 (GEN11) Brugsanvisning

Generator G11 (GEN11) Brugsanvisning Generator G11 (GEN11) Brugsanvisning Denne side skal være tom. Indhold Oversigt 5 Konventioner i manualen 5 Kapitel 1 - Generelle oplysninger 5 Indikationer 5 Kontraindikationer 5 Beskrivelse af anordningen

Læs mere

OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler

OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler 070-2621-00 Rev. A www.spacelabshealthcare.com B R U G E R V E J L E D N I N G Se dokumentationen DETTE SYMBOL BETYDER, AT DU SKAL LÆSE DE MEDFØLGENDE DOKUMENTER

Læs mere

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING Tak, fordi du har valgt Contour -systemet til måling af blodsukker! Vi er stolte over, at du har valgt os til at hjælpe dig i behandlingen af din diabetes.

Læs mere

Manuelle ortopædiske kirurgiske instrumenter

Manuelle ortopædiske kirurgiske instrumenter Manuelle ortopædiske kirurgiske instrumenter Anvisninger fra Zimmer vedrørende instrumentbehandling, -rengøring, vedligeholdelse og sterilisering Anvisninger fra Zimmer vedrørende instrumentbehandling,

Læs mere

CONCERTO C174AWK. Implantationshåndbog

CONCERTO C174AWK. Implantationshåndbog CONCERTO C174AWK Implantérbar dobbeltkammer kardioverterdefibrillator med kardiel resynkroniseringsterapi (DDE-DDDR), atrielle og ventrikulære terapier, OptiVol -væskemonitorering og Conexus -telemetri

Læs mere

ROHO. shape fitting technology. Non-Powered Mattress Overlays & Accessories Operation Manual THIS MANUAL MUST BE KEPT WITH THIS PRODUCT.

ROHO. shape fitting technology. Non-Powered Mattress Overlays & Accessories Operation Manual THIS MANUAL MUST BE KEPT WITH THIS PRODUCT. ROHO Non-Powered Mattress Overlays & Accessories Operation Manual SUPPLIER: CAREGIVER: THIS MANUAL MUST BE KEPT WITH THIS PRODUCT. BEFORE USING THIS PRODUCT, READ THESE INSTRUCTIONS AND SAVE FOR FUTURE

Læs mere

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Læs mere

Q-TECH PROGRAMMERINGSENHED EN DEL AF S-ICD -SYSTEMET BRUGERVEJLEDNING

Q-TECH PROGRAMMERINGSENHED EN DEL AF S-ICD -SYSTEMET BRUGERVEJLEDNING Q-TECH PROGRAMMERINGSENHED EN DEL AF S-ICD -SYSTEMET BRUGERVEJLEDNING 3200 Copyright 2013 Cameron Health, Inc., San Clemente, CA USA Alle rettigheder forbeholdes. Begrænset softwarelicens og anvendelse

Læs mere

Indhold DANSK. -beholderen, tørremiddel, fodkontakt og netledning, som er udformet til at blive anvendt som et samlet system.

Indhold DANSK. -beholderen, tørremiddel, fodkontakt og netledning, som er udformet til at blive anvendt som et samlet system. Indhold Tjekliste for læger................................... 1 Beskrivelse af systemet.............................. 1 Indikationer........................................ 3 Kontraindikationer...................................

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tisseel, vævsklæber

PRODUKTRESUMÉ. for. Tisseel, vævsklæber 13. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Tisseel, vævsklæber 0. D.SP.NR. 06026 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tisseel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Komponent 1: Proteinopløsning: Humant fibrinogen (koagulerbart

Læs mere

Guidelines til tryksår

Guidelines til tryksår Guidelines til tryksår Udviklet af National European EPUAP Pressure Pressure Ulcer Ulcer Advisory Panel Advisory (EPUAP) Panel og National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) Fra barrierer til muligheder

Læs mere

Insight Instruments, Inc.

Insight Instruments, Inc. Insight Instruments, Inc. Brugervejledning Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 SYMBOLFORKLARING... 4 1. INDIKATIONER FOR BRUG OG BEREGNET ANVENDELSE... 5 1.1 INDIKATIONER FOR BRUG...5 1.2 BEREGNET ANVENDELSE...5

Læs mere

Behandling af tryksår

Behandling af tryksår Behandling af tryksår KORT VERSION DEVELOPED BY EUROPEAN PRESSURE ULCER ADVISORY PANEL (EPUAP) AND NATIONAL PRESSURE ULCER ADVISORY PANEL (NPUAP) Behandling af tryksår Kort version af guidelines Udviklet

Læs mere

Spørg på afdelingen, hvor du er opereret, om de eventuelt kan udlevere en skriftlig generel information om brystrekonstruktion.

Spørg på afdelingen, hvor du er opereret, om de eventuelt kan udlevere en skriftlig generel information om brystrekonstruktion. Side 1 af 10 Rekonstruktion af bryst Hvis man er opereret eller står foran en operation for brystkræft, kan man overveje at få rekonstrueret brystet. Det betyder, at man ved operation får en efterligning

Læs mere

Patientinformation. Kunstigt knæ... Velkommen til Vejle Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling

Patientinformation. Kunstigt knæ... Velkommen til Vejle Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling Patientinformation Kunstigt knæ... Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 1 Notater Send oplysningsskema til afdeling A250 i den frankerede svarkuvert - senest d.... 2 Vigtige datoer Navn:...

Læs mere

User guide User guide Dansk

User guide User guide Dansk User guide Dansk DANSK Velkommen AirSense 10 AutoSet og AirSense 10 Elite er ResMeds apparater af højeste kvalitet til automatisk trykjustering og kontinuerligt positivt luftvejstryk (CPAP). ADVARSEL Hele

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

Samtykke og information

Samtykke og information Samtykke og information Ved plastikkirurgisk og kosmetisk behandling gælder der særlige lovregler, der skal sikre at du som patient er velinformeret og giver dit samtykke til behandling på baggrund af

Læs mere

pulsoximeters med signalekstraktion BRUGERVEJ LEDNING

pulsoximeters med signalekstraktion BRUGERVEJ LEDNING pulsoximeters med signalekstraktion BRUGERVEJ LEDNING Betjeningsvejledningen til Rad-5 har til formål at give de nødvendige oplysninger til korrekt betjening af alle modeller af Rad-5-pulsoximetre. Der

Læs mere

Medicinsk udstyr. Udvikling med agile metoder. We help ideas meet the real world / madebydelta.com

Medicinsk udstyr. Udvikling med agile metoder. We help ideas meet the real world / madebydelta.com delta /Health & Care Medicinsk udstyr Udvikling med agile metoder We help ideas meet the real world / madebydelta.com 01 At udvikle og markedsføre medicinsk udstyr er et spørgsmål om tillid Agil tankegang

Læs mere