Freud og forsvarsmekanismerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Freud og forsvarsmekanismerne"

Transkript

1 KISII 2012 KISII Freud og forsvarsmekanismerne Ib Goldbach KISII 1. udgave 1. oplag 2012 KISII og Ib Goldbach

2 Hvad har Freud at gøre i erhvervsuddannelsen? De fleste mennesker forbinder den østrigske læge Sigmund Freud med drømmetydning og det underbevidste. Og det er da også hvad han er mest kendt for. Som uddannet læge med speciale i neurologi var han naturligvis optaget af sygdomsbilleder mere end af raske mennesker. Men hans forskning og senere datteren Anna Freuds forskning har ført til mange videnskabelige landvindinger, som er almengyldige. Østrig i det stortyske rige. Sigmund Freud ( ) er født af jødiske forældre i Tjekkiet, uddannet i Wien, hvor han virkede som læge og senere professor i neurologi ved Wiens Universitet, og hvor han levede det meste af sit liv, men måtte i 1938 flygte til London, efter det såkaldte Anschluss, hvor Hitler indlemmede Med udgangspunkt i hypnose blev han opmærksom på hjernens dybereliggende og ikke bevidste lag, som bl.a. kom til udtryk, når patienten skulle beskrive sine drømme. Han første og hidtil største hovedværk blev da også Traumdeutung, som udkom i år 1900 (dansk udgave Drømmetydning, 1974). Drømmens formål er at patienten oplever eller ligefrem gennemlever nogle drifter, som omverdenen fandt uacceptable. På Freuds tid var det oftest seksuelle forestillinger i form af seksuel frustration og skyldfølelse. Men det var jo ikke kun Freuds tid, det var også dronning Victorias tid, som var belagt med utallige seksuelle tabuer. Senere inspireret freudiansk drømmetydning var ikke længere lige så optaget af den seksuelle skyldfølelse. Fra hypnose og drømmetydning blev det klart for Freud at underbevidstheden har sin verden, som er lige så virkelig som den bevidste verden. Det førte til grundlæggelsen af den videnskabelige psykoanalyse. Mennesket er siger Freud i høj grad styret af kræfter i det underbevidste, kræfter som i sygelige tilfælde kan føre til neuroser. Behandlingen er vist velkendt, selv om den nok er parodieret på film og i romaner, hvor patienten ligger på en sofa og fortæller psykoanalytikeren om sin barndom. I virkelighedens verden kunne der være tale om en flerårig samtaleproces. Og helbredelsen var langt fra 100 %. Psykoanalysens model er den velkendte tredeling oftest udformet som et æg: 1

3 Superego eller overjeg Ægget forestiller psyken. Den har tre kasser eller instanser, som normalt læses nedefra. Id eller det Ego eller jeg Superego eller overjeg Ego eller jeg et Id eller det et Id et Den mest primitive instans og den der først optræder i livet er id et. Her findes de medfødte instinkter og psykiske ønsker og drifter. Id er lystbetonet, det fungerer udelukkende efter personlig tilfredsstillelse uden hensyn til andre individer eller omgivelser. Når det utilfredse barn græder, sker det uden hensyn til om moderen står i kassen i Brugsen, er til jobsamtale eller sover trygt i sin egen seng. Gråden har udelukkende et mål om at tilfredsstille et behov. Behovene er ofte ubevidste. Det er ikke sikkert at barnet er bevidst om hvorfor det græder. Det kan være sult, utryghed eller blot ønsket om kontakt. Når en sulten gadedreng i Rio de Janeiro første gang stjæler en kotelet i kødboden på torvet, gør han sig ikke klart, at hans handling er umoralsk. Han følger sin libido (lyst eller begær) for at tilfredsstille sin sult. Først når han bliver tævet af slagteren eller meldt til politiet, går det op for drengen, at der vist er forskellige opfattelser dette her. Id er udgøres af to handlinger. Den ene er libido, den anden aggression. Begge reaktioner ses hos børn, og også hos erhvervsskolelever. Superego eller overjeg et Det rationelle superego er id ets diametrale modsætning. Mens id er styret af drifter, er superego rationel, det er personens styrende instans. Men superego er ikke blot rationel (fornuftig), den udgør samtidig personens samvittighed, moralforestillinger og idealforestillinger. Det er superego, som fortæller os, hvad vi bør gøre. Hvis vi ikke gør som overjeget befaler får vi problemer. Og vi reagerer med skamfølelse eller skyld. Ego eller jeg et Jeg et er den realitetsbetonede del af psyken og befinder sig mellem drifterne (id) og samvittigheden (superego). Jeget er en slags mægler mellem id og overjeget. Det er her det realitetsbetonede kommer ind. Fordi personen på den ene side vil følge sine lyster og på den anden side respektere omgivelsernes krav og forventninger. Det er en balancegang, 2

4 hvor jeget både råder over nogle bevidste funktioner og nogle ubevidste. De bevidste funktioner, som også kaldes jeg-funktioner, er iagttagelse, perception, hukommelse, tænkning, brug af sprog osv. De ubevidste funktioner består af en række forsvarsmekanismer. Forsvarsmekanismer (bevidst). Allerede Charles Darwin ( ) beskrev alle individers kamp for indre ligevægt. Hvis kroppen kommer i uligevægt, vil den bestræbe sig på at komme i ligevægt. Når vi fryser, kommer vi ud af balance og tager en trøje på for at genskabe ligevægt. Denne søgen efter ligevægt kan være bevidst eller ubevidst. Vi kniber øjnene i, når vi kommer ud i stærkt sollys (ubevidst), vi nyser, når næsen irriteres (ubevidst), hunisbjørnen går i hi (ubevidst). Vi trækker hånden til os, når vi brænder fingrene (ubevidst). Vi svarer, når vi bliver spurgt Ligesom kroppen søger ligevægt, vil psyken også søge ligevægt. Og ligesom kroppen har bevidste og ubevidste reaktioner, råder psyken også over bevidste og ubevidste reaktioner. Og det er jeget, der både har bevidste reaktioner (jeg-funktionerne) og de ubevidste reaktioner (forsvarsmekanismerne). En bevidst jeg-funktion kan f.eks. være at man udfordres af et problem, man ikke umiddelbart kan løse (man bliver bragt lidt ud af balance), hvorefter man tænker sig om, søger oplysning osv. (for igen at komme ligevægt). En ubevidst reaktion kan være at man beskyldes for et eller andet og uden nærmere refleksion siger Det har jeg aldrig sagt, det er ikke mig, det må være systemet. Og det er netop her forsvarsmekanismerne træder i kraft. Man kan også sige at hvad immunforsvaret er for kroppen, er forsvarsmekanismerne for psyken. Immunforsvaret sikrer kroppens overlevelse, den fysiske overlevelse. Hvis immunforsvaret svigter, opstår sygelighed. Hvis det psykiske immunforsvar svigter, opstår der i værste tilfælde sår på sjælen, og i mindre grelle tilfælde tilpasningsproblemer. Det betyder, at vi har brug for forsvarsmekanismerne! Og det er netop i den forstand, at Sigmund Freud 1 får betydning for erhvervsuddannelserne. 1 Og ikke mindst Freuds datter Anna Freud ( ) Das Ich und die Abwehrmechanismen, 1946 (dansk oversættelse: Jeget og Forsvarsmekanismerne 1973). 3

5 Vi ser forsvarsmekanismer komme til udtryk overalt i erhvervsuddannelserne. Og derfor gennemgås nedenfor samtlige forsvarsmekanismer. Og i efterfølgende øvelser skal kursisten vise, hvordan forsvarsmekanismerne håndteres i praktiske situationer i erhvervsuddannelsen på egen skole. Forsvarsmekanismerne sker i jeg et, ikke i id et eller overjeget. En stor del af jeg et er ubevidst og det er her Definition: Forsvarsmekanismer er automatiske psykologiske processer, som beskytter individet mod angst fra indre eller ydre farer eller stressorer. Man er ofte ikke selv opmærksom på disse stressorer forsvarsmekanismerne optræder. Jeg et er påvirket af id et, drifterne, lysten. Overjeget er påvirket af omgivelserne (forældre, det sociale miljø, kammerater, lærere osv.) og regulerer jeg et. Der opstår således konflikt mellem de kræfter der påvirker overjeget og jeget. Og denne konflikt signalerer en eller anden form for angst eller ubehag, som kommer til udtryk i forsvarsmekanismerne. Styrende socialitet, forældre, lærere, kammerater osv. konflikt Superego overjeg Signalerer angst Ego/jeg ID, det, drifter/lyst Udgangspunktet er som ovenfor nævnt, at der skal genoprettes en ligevægt. Tre typer forsvarsmekanismer Forsvarsmekanismerne kan inddeles i tre kategorier: De primitive eller umodne forsvarsmekanismer De modne forsvarsmekanismer De neurotiske forsvarsmekanismer 4

6 De primitive forsvarsmekanismer er også de tidligste i udviklingen. Særligt kendetegn ved de primitive forsvarsmekanismer er at personen ikke indkapsler dem, men lever dem ud, og skubber problemet fra sig. Man fremmedgør dele af sig selv og lægger dem udenfor. Hvis jeg ser verden som sort/hvid er det for så vidt ikke mit problem, men verdens problem, at den er sort eller hvid. Professor Claus Haugaard Jacobsen, Aalborg Universitet beskriver det således: De primitive forsvarsmekanismer kommer ud nærmest som ureguleret afføring eller diaré uden at bekymre eller genere personen, men til gengæld til gene for andre. 2 De modne forsvarsmekanismer ses som angst og skyldskabende impulser, ønsker, følelser eller tanker, som håndteres ved at blive kanaliseret til en konstruktiv jeg-udviklende adfærd. Eller sagt med jævne ord: Den indre konflikt bliver løst tilfredsstillende, både for personen og for hans omgivelser. De modne forsvarsmekanismer er derfor også kaldt de adaptive eller tilpassende forsvarsmekanismer. For nu at bruge Claus Haugaards billede fra før placerer personen sin afføring på dertil indrettede steder, så det hverken er til gene for personen selv eller for hans omgivelser. De neurotiske forsvarsmekanismer 3 kommer i modsætning til de primitive og modne forsvarsmekanismer ikke til synligt udtryk. De forbliver så at sige i sjælen. Og for igen at bruge professor Claus Haugaards billede kan de neurotiske forsvarsmekanismer sammenlignes med en person med forstoppelse, hvor afføringen ikke kan komme ud, men der slipper alligel nogle ildelugtende vinde ud. De primitive forsvarsmekanismer Psykoanalytisk definition: Forsvarsmekanismer er psykiske strukturer i jeget, der manifesterer sig som følelser, tanker eller adfærd. Benægtelse eller fornægtelse Man lukker øjnene for noget ubehageligt. Ved benægtelse vil man ikke se noget ubehageligt i øjnene. Benægtelse betragtes som en umoden form for fortrængning. Men mens fortrængningen indkapsles som en ubevidst reaktion er benægtelsen bevidst på den måde, at personen ikke mener den eksisterer. Hvis der er fare på færde, kan personen (typisk børn) fornægte at der er fare på færde. F.eks. vælger 2 Foredrag i Danskernes Akademi, januar psykisk forstyrrelse med angst og tvangstanker; påvirker ikke patientens personlighed og virkelighedsopfattelse. Er ikke så skadelig som psykose, hvor man ofte mister realitetssans. Neuroser ses som reaktioner i form af ængstelse og angst, fobier, tics, træthed, søvnløshed. 5

7 mange børn at falde i søvn, hvis de udsættes for stress som flyvning, mørke, uhyggelige billeder i en film osv. Eller vælger at holde hænderne for øjnene. Projektion Et forhold fra én selv overføres til andre. Den morgensure tror at alle mennesker er morgensure. Tyv tror at hver mand stjæler, er også et dækkende eksempel på projektion. Men bemærk: det går ikke ud over personen selv, han har projiceret problemet over på en anden person. Og det er netop hvad der gør den til en primitiv forsvarsmekanisme. Projektiv identifikation Projektiv identifikation ligner projektion. Men forskellen er at personen ikke er helt uvidende om, at han skyder en anden person noget i skoene. Det interessante er måske snarere at den anden person accepterer projektionen. Det var ikke mig, der smadrede vasen, altså må det være dig. Splitning Ved splitning er verden sort/hvid eller god/ond. Der findes ingen mellemting. Hvis moderen forkæler barnet er hun god, og resten af verden ond. I børnelitteraturen er der normalt de gode og de onde. Og det er nemt at forholde sig til for børn. I voksentilstand bliver splitning noget mere kritisk. Dr. Jekyll og mr. Hyde er et af de mere grelle eksempler. Idealisering og devaluering Idealisering og devaluering er hinandens modsætninger. Ved idealisering ser personen kun de gode sider ved en anden person. Ved devaluering ser personen kun det negative hos en anden person. Idealisering og devaluering er kernen i splitning. De neurotiske forsvarsmekanismer De neurotiske forsvarsmekanismer resulterer i ubevidste handlinger. Og de er ikke altid hensigtsmæssige, ja faktisk er de ofte uhensigtsmæssige. De kommer ikke op til overfladen. Men modparten reagerer naturligvis på dem. Det har ført til mange uoverensstemmelser, skilsmisser, misforståelser mellem forældre og børn, mellem lærere og elever, mellem kammerater og endog til større konflikter. Fortrængning Fortrængning er den hyppigste og måske mest grundlæggende forsvarsmekanisme. En ubehagelig tanke eller oplevelse udelukkes fra bevidstheden men lagres i underbevidstheden. Tilsyneladende glemmes begivenheden. Man kan f.eks. have været på jagt i efteråret, og når man så skal fortælle om jagten til andre venner 6

8 næste forår, glemmer man alle strabadserne og husker kun de behagelige oplevelser. Det er eller kan være en uskyldig forsvarsmekanisme, men hvis der er for mange af dem, tapper de for energien, fordi det kræver energi at undertrykke oplevelser. Samtidig kan man jo i vennekredsen fremstå som lidt naiv, hvis man har for mange forglemmelser. For mange uforløste fortrængninger på en gang kan give en mangel på sammenhæng i personligheden. Oftest sker der dog det, at tiden opløser fortrængningen. I den omtalte jagttur kan man senere komme i tanke om ubehagelighederne og grine ad dem. Fornægtelse Fornægtelse er en variant af fortrængning og falder i forlængelse af den primitive forsvarsmekanisme benægtelse. Ved fornægtelsen vil personen ikke konfronteres med angstfremkaldende oplevelser. Fornægtelse kan i modsætning til fortrængning være en alvorlig lidelse hos voksne, da den ved gentagne tilfælde kan medføre psykoser. Forskydning Ved forskydning overføres et problem til tredje person eller genstand. Typisk ved vrede, hvis personen ikke kan håndtere sin vrede mod 2. person, går vreden ud over 3. person. Hvis en ansat f.eks. ikke kan lade sin vrede går ud over chefen, går det måske ud over konen. Neurotisk projektion Ved neurotisk projektion tilskriver personen fejlagtigt uerkendte følelser til andre. Hvis en person føler vrede mod en anden person, vil den første person ved neurotisk projektion opleve en vrede mod sig selv fra anden person, som slet ikke føler vreden og derfor heller ikke forstå første personen. Reaktionsdannelse Uacceptable følelser erstattes med diametralt modsatte bevidste følelser. En person (der mere eller mindre ubevidst) ikke bryder sig om børn, kan som gæst i et hjem med børn lovprise børn. Det ses også i det der kaldes politisk korrekt sprogbrug, hvor man for at være korrekt siger noget ganske andet end det man mener. Rationalisering Ved rationalisering finder personen en fornuftig forklaring på en ubehagelig begivenhed. De er sure sagde ræven om rønnebærrene, da den ikke kunne nå dem. Eller den fattige, der hævder, at penge gør ingen lykkelig, og den grimme der tilføjer heller ikke skønhed. Eller en irrationel adfærd retfærdiggøres med sund fornuft. 7

9 Identifikation Personen overtager og indlever sig i en andens persons adfærd og holdninger. Det kan være særlige positive træk, som personen ønsker om sig selv, men ikke besidder, men som personen identificerer sig med hos en anden person. Personen A mangler nogle karaktertræk som personen B har, og derfor identificerer sig med B. Det er en ganske udmærket mekanisme gennem opvæksten. Fordi evnen til at identificerer sig med andre er en del af socialiseringen. I erhvervsuddannelserne taler vi også om, at de unge skal have idealbilleder. Men mekanismen bliver farlig, hvis den slår over i det der kaldes identifikation med angriberen. Det var det billede man så i filmen om autoritær opdragelse, hvor et børnehavebarn identificerer sig med tante Kati, fordi barnet vil overtage hendes rå magt. For voksne kan identifikation slå over i personlighedsspaltning. Intellektualisering Uacceptable følelser håndteres ved abstrakt tænkning og lidenskabsløse ord. Typisk hvis personen skal beskrive noget der er smerteligt eller følelsesmæssigt ubehageligt. Det kan være et krigsbillede, der beskrives intellektuelt. Og personen vil ikke vise, at han er berørt af begivenheden for ikke at vise følelser. Affekt-isolering Affektisolering er en endnu kraftigere mekanisme end intellektualiseringen. Det følelsesmæssige indhold ved en bestemt situation skubbes helt ud af bevidstheden. Det kan være en pige, der er blevet voldtaget, og fuldstændigt lidenskabsløst beskriver voldtægten som læste hun op af en vejrudsigt. Følelserne tales ihjel. Regression Ved regression vender personen tilbage til et tidligere udviklingstrin typisk til en periode med tryghed. Når personer regredierer søger de tilbage til omsorg. Det ses hyppigt blandt børn der i en alt for høj barnealder igen begynder at tisse i sengen, fordi de mangler ømhed eller tryghed og så ubevidst udfører handlinger som udløser tryghed. Regression kommer til udtryk ved utryghed, og hos voksne er en del alkoholisme en slags regression. På det mindre skadelige plan ser vi regression, når ældre kursister skal på skolebænken. De falder alle tilbage til rollen som skoleelever fra egen skoletid. Alene det, at de anvender udtrykket skolebænk er et udtryk herfor. Ordet skolebænk bruges vist kun af kursister. Men det har også den konsekvens, at når kursisten regredierer til egen skoletid, hvor læreren havde autoriteten og alle de rigtige meninger, er det vanskeligt at få kursisten til at tage del i ansvar for egen læring. For læreren ved jo alligevel, hvad det er rigtigt og hvad forkert. 8

10 De modne forsvarsmekanismer De modne forsvarsmekanismer er som nævnt angst og skyldskabende følelser eller tanker, som bliver kanaliseret til en konstruktiv adfærd. De modne forsvarsmekanismer bliver derfor også kaldt de adaptive eller tilpassende forsvarsmekanismer. Sublimering Sublim, af latin sublimis højt hævet, bruges om noget storslået i åndelig forstand, noget ophøjet. På Freuds tid opfattedes sublimering fortrinsvis om en undertrykt seksualdrift som førte til skabende virksomhed inden for kunst, litteratur, musik eller selvofrende social aktivitet. Og på Freuds tid brugte man ofte munkene som eksempel på sublimering. I dag opfattes sublimering som et bredere begreb som ikke nødvendigvis en undertrykt seksualitet, men andre skyldfølelser som kanaliseres til sublime aktiviteter. Humor Et pinligt emne eller tabuemne håndteres hvis det gøres humoristisk. Humoren giver en distance til noget angstprovokeret, og spænding og ubehag mindskes eller opløses. Humoren fremhæver det morsomme eller ironiske i en konflikt, og indeholder et moment af sandhed eller selvobservation. Humor er i Grønland en meget hyppigt forekommende forsvarsmekanisme. Langt mere end f.eks. i Danmark. Den som kun tager spøg for spøg og alvor kun alvorligt, har forstået begge dele lige dårligt. 9

PSYKOLOGI 3. FORELÆSNING

PSYKOLOGI 3. FORELÆSNING PSYKOLOGI 3. FORELÆSNING Forsvars mekanismer Krisereaktioner Sundhedspsykologi Carol Tornow * calt@ucl.dk * Fysioterapiuddannelsen 1 FORSVARSMEKANISMER GENERELT Freud kaldte dem abwehr-mekanismuss = afværge

Læs mere

Hvor der er mennesker - er der konflikter. Foredrag for Socialpædagogerne Lillebælt. Tirsdag den 28. april 2015

Hvor der er mennesker - er der konflikter. Foredrag for Socialpædagogerne Lillebælt. Tirsdag den 28. april 2015 Hvor der er mennesker - er der konflikter Foredrag for Socialpædagogerne Lillebælt Tirsdag den 28. april 2015 Forventninger er med til at styre vores hverdag og har indflydelse på de historier vi fortæller.

Læs mere

Freuds personlighedsmodel. Overjeg (Super-ego) Samvittighed. Jeg (Ego) Bevidst. (Førbevidst) Id (Det) Ubevidst

Freuds personlighedsmodel. Overjeg (Super-ego) Samvittighed. Jeg (Ego) Bevidst. (Førbevidst) Id (Det) Ubevidst Freuds personlighedsmodel Overjeg (Super-ego) Samvittighed Jeg (Ego) Bevidst Id (Det) (Førbevidst) Ubevidst Primitive og modne forsvarsmekanismer Primitive Benægtelse Splitting Projektion Idealisering

Læs mere

Ordbog - psykologiske termer. Som det fremgår af ovenstående kunne udfaldet af en fase både være positivt eller negativt.

Ordbog - psykologiske termer. Som det fremgår af ovenstående kunne udfaldet af en fase både være positivt eller negativt. Ordbog - psykologiske termer 4.Skolebarnet: Evne til at gå op i opgaverne en følelse af underlegenhed (latensfasen) 5.Identitet uklar rolleopfattelse (puberteten). 6.Tidlig voksenalder : Intimitet

Læs mere

Alternativ til vold.

Alternativ til vold. Alternativ til vold www.atv-roskilde.dk Forskellige former for vold Fysisk vold Psykisk vold Seksuel vold Materiel vold Kontrollerende adfærd Fysisk vold Fysisk mishandling er enhver form for fysisk handling

Læs mere

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital Gennem de seneste årtier er: opfattelser af kronisk sygdom forandret vores forventninger til behandling og til

Læs mere

3-trinsmodel. Forstå følelsernes hemmelige sprog - og tag kontrollen tilbage over dit liv

3-trinsmodel. Forstå følelsernes hemmelige sprog - og tag kontrollen tilbage over dit liv 3-trinsmodel Forstå følelsernes hemmelige sprog - og tag kontrollen tilbage over dit liv Udarbejdet af Annette Schmidt-Mogensen Dit livs oase - Hypnose & hypnoterapi 3-trinsmodel Forstå følelsernes hemmelige

Læs mere

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra TRANSFORMATION UBEVIDSTE HANDLEMØNSTRE Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra vores barndom. De hjælper os til at overleve og få vores behov opfyldt.

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

NFH MAJ 2013 DEN TRAUMATISEREDE PATIENT NÅR PSYKEN ER MODSPILLER ERHVERVSPSYKOLOG MICHAEL R. DANIELSEN MRD@PSYKIATRIFONDEN.DK

NFH MAJ 2013 DEN TRAUMATISEREDE PATIENT NÅR PSYKEN ER MODSPILLER ERHVERVSPSYKOLOG MICHAEL R. DANIELSEN MRD@PSYKIATRIFONDEN.DK 30.04.2013 1 NFH DEN TRAUMATISEREDE PATIENT NÅR PSYKEN ER MODSPILLER MAJ 2013 ERHVERVSPSYKOLOG MICHAEL R. DANIELSEN MRD@PSYKIATRIFONDEN.DK PROGRAM Velkommen og ønsker? Om psykisk sårbarhed Det sårbare

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Pårørende - reaktioner og gode råd

Pårørende - reaktioner og gode råd Pårørende - reaktioner og gode råd Når et menneske får kræft, rammes hele familien. Sygdommen påvirker ofte familiens liv, både praktisk og følelsesmæssigt. Det er hårdt for alle parter, også for de pårørende.

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Måden du tænker på baner vejen for din personlige vækst

Måden du tænker på baner vejen for din personlige vækst SELVVÆRD & MENTAL MODSTANDSKRAFT Den 27. september, Jakobskirken, Roskilde Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Måden du

Læs mere

PROJICERING. Laurence J. Bendit.

PROJICERING. Laurence J. Bendit. 1 PROJICERING Laurence J. Bendit www.visdomsnettet.dk 2 PROJICERING Af Laurence J. Bendit Fra The Mirror of Life and Death (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) I sindet findes der en bestemt

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Kriser i ægteskabet. Ordsp. 27, 17. Jern slibes til med jern, det ene menneske sliber det andet til.

Kriser i ægteskabet. Ordsp. 27, 17. Jern slibes til med jern, det ene menneske sliber det andet til. Kriser i ægteskabet Ordsp. 27, 17. Jern slibes til med jern, det ene menneske sliber det andet til. Konflikter Naturlig konsekvens af et ægteskab Vi valgte nemlig vores modsætning Naturlig konsekvens af

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden DET SUNDE SIND 10 BUD At fungere selvstændigt og tage ansvar for sit eget liv At have indre frihed til at tænke og føle At kunne

Læs mere

Jeg er uddannet både fysioterapeut og psykoterapeut og har derigennem fået en bred forståelse og indsigt i menneskers fysiske og psykiske verden.

Jeg er uddannet både fysioterapeut og psykoterapeut og har derigennem fået en bred forståelse og indsigt i menneskers fysiske og psykiske verden. Introduktion til psykoterapeutisk behandling. Min baggrund: Jeg er uddannet både fysioterapeut og psykoterapeut og har derigennem fået en bred forståelse og indsigt i menneskers fysiske og psykiske verden.

Læs mere

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog Frygten for ens egen storhed eller at undgå sin skæbne eller at løbe bort fra ens bedste talent én ting er sikker, vi besidder alle muligheden for at blive mere, end vi faktisk er. Vi har alle uudnyttet

Læs mere

Sådan takles frygt og bekymringer

Sådan takles frygt og bekymringer Sådan takles frygt og bekymringer Frygt og bekymringer for reelle farer er med til at sikre vores overlevelse. Men ofte kommer det, vi frygter slet ikke til at ske, og så har bekymringerne været helt unødig

Læs mere

Når psykisk sygdom rammer parforholdet

Når psykisk sygdom rammer parforholdet Når psykisk sygdom rammer parforholdet I Danmark får hver tredje af os på et eller andet tidspunkt en psykisk sygdom. Næsten 700.000 danskere har ifølge Psykiatrifonden psykiske problemer. Det betyder

Læs mere

Nærvær, tilknytning og relationer

Nærvær, tilknytning og relationer Nærvær, tilknytning og relationer Refleksionsøvelse Ikke eksistens 1 Fødsel Ikke eksistens 2 Døden Hvad er meningen med det her liv? Hvis ansvar er livet? EU? Staten/regeringen/folketinget? Regionerne?

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

Hospitalsenheden Vest Serviceområdet Holstebro Personalemøde, 6. oktober 2014 Forandringer og psykologi

Hospitalsenheden Vest Serviceområdet Holstebro Personalemøde, 6. oktober 2014 Forandringer og psykologi Hospitalsenheden Vest Serviceområdet Holstebro Personalemøde, 6. oktober 2014 Forandringer og psykologi Hvilken psykologi kommer i spil, når der skal laves om på noget på en arbejdsplads og hvordan kan

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Stress og Coaching. I følge WHO vil stress og depression blive en af de største sygdomsfaktorer i år 2020.

Stress og Coaching. I følge WHO vil stress og depression blive en af de største sygdomsfaktorer i år 2020. Stress og Coaching Stress og coaching I følge WHO vil stress og depression blive en af de største sygdomsfaktorer i år 2020. Ca. 200.000 mennesker på det danske arbejdsmarked har psykiske problemer og

Læs mere

VELKOMMEN. Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje Dag 4

VELKOMMEN. Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje Dag 4 VELKOMMEN Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje Dag 4 Team møde Sæt Jer sammen i teamet Hvordan er det gået siden sidst? Hvad har du haft fokus på Hvad synes du, du mangler? Program Dag 4. Angst

Læs mere

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag?

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Undervisningsaften i Søften/Foldby d.19. marts 2015 1 Kl. 18-19.15: Aftenens forløb

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Personlig profil hvem er du der hvor du er lige nu?

Personlig profil hvem er du der hvor du er lige nu? Øvelse til at fortælle nye historier Mette Weber Personlig profil hvem er du der hvor du er lige nu? Hvis du vil arbejde med de historier du fortæller eller andre har fortalt om dig kan du anvende denne

Læs mere

Drom dig glad Lime 02.08.2012 Side 26 1686 ord Artikel-id: e35881a3. Af: Marie Varming

Drom dig glad Lime 02.08.2012 Side 26 1686 ord Artikel-id: e35881a3. Af: Marie Varming Original artikel Drom dig glad Lime 02.08.2012 Side 26 1686 ord Artikel-id: e35881a3 Original artikel Derfor drømmer din hjerne Drømme er ikke blot nattens underholdning. Det er billeder, som hjælper os

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

Stress og stresshåndtering Teamets form Stressorer i tandlægefaget Forebyggelse og håndtering af stress 28. november 2013 v. Benjamin Mac Donald Oplevede stressorer: Intensitet% Frekvens% Rang Rang Blive

Læs mere

Patientinformation. Behandling af børn. der er gået for tidligt i pubertet. Børneambulatoriet 643

Patientinformation. Behandling af børn. der er gået for tidligt i pubertet. Børneambulatoriet 643 Patientinformation Behandling af børn der er gået for tidligt i pubertet Børneambulatoriet 643 Tidlig pubertet kan behandles Puberteten kan stoppes ved, at barnet hver 3. - 4. uge får en indsprøjtning,

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Kompleks Autisme foreningen. arbejder for GUU & GUA. Den gode. pædagog, vejleder, lærer, mentor, sagsbehandler. www.kompleksautisme.

Kompleks Autisme foreningen. arbejder for GUU & GUA. Den gode. pædagog, vejleder, lærer, mentor, sagsbehandler. www.kompleksautisme. Kompleks Autisme foreningen arbejder for GUU & GUA Den gode pædagog, vejleder, lærer, mentor, sagsbehandler. Vi har spurgt en masse unge 13-30-årige, som lever med den komplekse autisme spektrum forstyrrelse

Læs mere

Du er ikke alene - hvorfor er psykosocial rehabilitering vigtig? v. Helle Spindler, PhD

Du er ikke alene - hvorfor er psykosocial rehabilitering vigtig? v. Helle Spindler, PhD Du er ikke alene - hvorfor er psykosocial rehabilitering vigtig? v. Lidt om min baggrund 2001 uddannet psykolog fra Aarhus Universitet 2004-2007 PhD ved Aarhus Universitet om Hjertepsykologi 2012 Lektor

Læs mere

Heksemor Lidt om eventyret Hans og Grethe

Heksemor Lidt om eventyret Hans og Grethe Heksemor Lidt om eventyret Hans og Grethe Eventyret Hans og Grethe handler om to søskende, en dreng og en pige, som to gange på moderens opfordring og mod faderens vilje efterlades af deres forældre ude

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

visualisering & Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser

visualisering & Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te PSYKE OG KRÆFT Der er

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

Guide: Sådan lytter du med hjertet

Guide: Sådan lytter du med hjertet Guide: Sådan lytter du med hjertet Når du i dine kærlighedsrelationer er I stand til at lytte med dit hjerte, opnår du som oftest at kunne bevare det intense og mest dyrebare i et forhold. Når du lytter

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

ACT. Acceptance and Commitment Therapy. Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner

ACT. Acceptance and Commitment Therapy. Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner ACT Acceptance and Commitment Therapy Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner Programmet Hvad er ACT Hvordan virker ACT Tanker Overbevisninger Pause Værdier Adfærd Hvordan gør jeg Litteratur Hvad er

Læs mere

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator.

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. PERNILLE MELSTEDS SHADOW FACILITATOR TRAINING. 21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. Hvad får du (og dem, du arbejder med) ud af, at du deltager

Læs mere

23-05-2016. Livets knubs set i et psykologisk perspektiv. De svære følelser. De brugbare tanker. Opbygning af robusthed. Spørgsmål fra salen..

23-05-2016. Livets knubs set i et psykologisk perspektiv. De svære følelser. De brugbare tanker. Opbygning af robusthed. Spørgsmål fra salen.. Irene Oestrich, Chefpsykolog., Ph.D. PSYKIATRISK CENTER FREDERIKSBERG HOSPITAL REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Livets knubs set i et psykologisk perspektiv De svære følelser De brugbare tanker Opbygning

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

Handleplan for sorg og krise i Markusskolens Børnehave

Handleplan for sorg og krise i Markusskolens Børnehave Handleplan for sorg og krise i Markusskolens Børnehave At være i sorg og at være i krise kan være forårsaget af mange ting: - Alvorlig fysisk og psykisk sygdom - Dødsfald - Skilsmisse - Omsorgssvigt -

Læs mere

Koncert mod Angst. Rådhushallen. Ringkøbing. Onsdag d. 16. november 2011

Koncert mod Angst. Rådhushallen. Ringkøbing. Onsdag d. 16. november 2011 Koncert mod Angst Rådhushallen Ringkøbing Onsdag d. 16. november 2011 Angst & OCD Angst & OCD Angst og frygt er et eksistentielt grundvilkår en del af det at være menneske. Det bliver til egentlige angstlidelser,

Læs mere

Velkommen )l onlineforedraget. Kuren mod Stress 4 vig1ge trin, der lærer dig at slippe stress. For al1d.

Velkommen )l onlineforedraget. Kuren mod Stress 4 vig1ge trin, der lærer dig at slippe stress. For al1d. Velkommen )l onlineforedraget Kuren mod Stress 4 vig1ge trin, der lærer dig at slippe stress. For al1d. Cand. negot. og Coach Mor )l Sebas)an og Oliver Gi< med Morten Specialist i stresshåndtering siden

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Angst & OCD Hvad er det? Hvordan kan det forstås? Hvad kan man gøre for at hjælpe?

Angst & OCD Hvad er det? Hvordan kan det forstås? Hvad kan man gøre for at hjælpe? Angst & OCD Hvad er det? Hvordan kan det forstås? Hvad kan man gøre for at hjælpe? Kulturcenter Limfjord, Skive Torsdag d. 10. oktober 2013 Angst & OCD Angst & OCD Angstreaktioner er livsvigtige Flygt

Læs mere

Den seksuelle problematik

Den seksuelle problematik Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 Den seksuelle problematik

Læs mere

Sådan skælder du mindre ud E-bog

Sådan skælder du mindre ud E-bog Sådan skælder du mindre ud E-bog Hvis ikke skældud, hvad så? "Når min mor skælder ud, får jeg ridser i hjertet" Clara, 5år Skældud er stadig en alt for almindelig del af opdragelsen af børn i dag. På tværs

Læs mere

Angst Ængstelighed Sårbarhed Frygt Stress Skrøbelighed Generthed. Det ængstelige barn: Carsten Stoemann Rasmussen

Angst Ængstelighed Sårbarhed Frygt Stress Skrøbelighed Generthed. Det ængstelige barn: Carsten Stoemann Rasmussen Angst Ængstelighed Sårbarhed Frygt Stress Skrøbelighed Generthed Det ængstelige barn: Carsten Stoemann Rasmussen Lære at gå. Lære at svømme. Tæt knyttet til min mor. Leger stille med mit legetøj. Foto:

Læs mere

Aut. klinisk psykolog. Helle Kjær. Distriktsleder Lænke-ambulatorierne Københavns amt Nord. 10/30/06 Cand. psych. aut.

Aut. klinisk psykolog. Helle Kjær. Distriktsleder Lænke-ambulatorierne Københavns amt Nord. 10/30/06 Cand. psych. aut. Aut. klinisk psykolog Helle Kjær Distriktsleder Lænke-ambulatorierne Københavns amt Nord 10/30/06 Cand. psych. aut. Helle Kjær 1 Personlighed Selvfølelse Selvværd Selvtillid 10/30/06 Cand. psych. aut.

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Egegård Skole. OmSorg. Handleplan

Egegård Skole. OmSorg. Handleplan Egegård Skole OmSorg OmSorg Ved forældres død: 1. Får man viden om et dødsfald orienteres skolelederen. Man skal sikre at informationen er korrekt. 2. Klasseteamet, SFO en og evt. klubben (hvis der er

Læs mere

STENSNÆSSKOLEN Omsorg ved sorg

STENSNÆSSKOLEN Omsorg ved sorg Syg i sjælen - Ondt i hjertet - Rod i det hele Gå på vej til døden Alle mennesker kommer til at opleve kriser i deres liv. Børn oplever også kriser og mange af disse er store og voldsomme for dem. Det

Læs mere

Hvad er holistisk medicin? Sundhed gennem livskvalitet og personlig vækst

Hvad er holistisk medicin? Sundhed gennem livskvalitet og personlig vækst Sundhed gennem livskvalitet og personlig vækst Hvad er holistisk medicin? Forbedring af livsfilosofi og livspraksis gennem mødet sjæl til sjæl med et kærligt, respektfuldt og omsorgsfuldt menneske Inspiration

Læs mere

Kursusoplæg Tommerup d. 6. februar 2011

Kursusoplæg Tommerup d. 6. februar 2011 Kursusoplæg Tommerup d. 6. februar 2011 Dagens program til frokost 9.00 9.30 Introduktion 9.30 10.00 Aquafobi angstens væsen [1] Kender vi noget til området fra venner og bekendte? Kan vi sætte os ind

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

holistisk rehabilitering efter traumer og chok Livskvalitet efter krænkelser

holistisk rehabilitering efter traumer og chok Livskvalitet efter krænkelser holistisk rehabilitering efter traumer og chok Livskvalitet efter krænkelser 21 Intens følelsesmæssig smerte kan give sår på sjælen Begivenheder, der overvælder os følelsesmæssigt, HOLISTISK REHABILITERING

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Introduktion til Positiv psykologi...17 Figur 1.6 Lykkefremmende faktorer...18

TIL GENNEMSYN. Introduktion til Positiv psykologi...17 Figur 1.6 Lykkefremmende faktorer...18 Indholdsfortegnelse Vores tilgang til tanker...6 Indledning...7 Baggrunden for materialet og begrebet Kognitiv pædagogik...8 Læreren/ pædagogen som samtalepartner...10 Dette materiale...10 Introduktion

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

KAN JEG EGOISTISK? 3 TRIN TIL AT

KAN JEG EGOISTISK? 3 TRIN TIL AT GRATIS EBOG KAN JEG KALDE DIG EGOISTISK? (UDEN AT DU BLIVER SUR) 3 TRIN TIL AT ELSKE HELE DIG (OG IKKE KUN DINE PÆNE SIDER!) IDA BLOM Indhold Intro Trin 1 D I S C O V E R Trin 2 A C C E P T Trin 3 F I

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Temaaften om personlighedsforstyrrelser Forståelse og behandling Rikke Bøye Ledende psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Klinik for Personlighedsforstyrrelser Aarhus Universitetshospital, Risskov

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde Netværket Interne Auditorer i Danmark Frederiksminde 16. april 2013 Coach og Organisationskonsulent Karsten Schiøtz Auditorers udfordringer? Hvad oplever du som dine største udfordringer ved at være intern

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Forlaget BB KULTUR. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor.

Forlaget BB KULTUR. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor. Med afsløring af de psykologiske spil, der spilles i familien og på arbejdspladsen. Forlaget BB KULTUR 1 KOPI eller ÆGTE Bodil Brændstrup, 2009

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 16 Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 17 Mange psykisk syge er fyldt med fordomme, siger 32-årige Katrine Woel, der har valgt en usædvanlig måde at håndtere sin egen sygdom på: Den (næsten) totale åbenhed.

Læs mere

Gladsaxe Skole. OmSorg. Handleplaner om sorg

Gladsaxe Skole. OmSorg. Handleplaner om sorg Gladsaxe Skole OmSorg Handleplaner om sorg Indholdsfortegnelse: Børns forståelse af døden side 3 Handleplan ved forældres død side 4 Handleplan ved elevs død side 5 Handleplan ved medarbejders død side

Læs mere

Psykoanalyse og billedkunst

Psykoanalyse og billedkunst Psykoanalyse og billedkunst JØRGEN BRUUN PEDERSEN Psykoanalyse og billedkunst Omkring Picassos "Guernica" Roskilde Universitetsforlag Jørgen Bruun Pedersen Psykoanalyse og billedkunst Omkring Picassos

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet?

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Bilag 2 Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Christina Mortensen: Der er rigtig mange måder at arbejde med livshistorie på, for vi har jo den del

Læs mere

Kærlighed og selvbeskyttelse

Kærlighed og selvbeskyttelse At lægge afstand til virkeligheden Kærlighed og selvbeskyttelse Eget indre Andre mennesker Realiteterne i sin egen aktuelle livssituation 1 Jens på vej i skolen Selvbeskyttelsesstrategier mod det indefra

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien?

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen I SAMARBEJDE MED SCLEROSEFORENINGEN hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret krise- og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011/2012 Institution VUC Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf Psykologi C Trine Sepstrup Bang Hold

Læs mere

Hvordan får vi ideer til at leve?

Hvordan får vi ideer til at leve? Hvordan får vi ideer til at leve? Workshop for UKYL er: Yngre læger som en organisatorisk ressource Fredag d. 10.juni 2016 kl. 10.10-12 Temadøgn 2016, Lægelig videreuddannelse Lisbeth Rune Schultz og Mette

Læs mere

GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG

GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG SORG 1 Guide til familier med børn i sorg Når familien rammes af kritisk sygdom eller dødsfald, befinder de sig i en slags undtagelsestilstand. Der er ikke noget, der

Læs mere

Vi vil bede dig om at besvare spørgsmålene et ad gangen, med udgangspunkt i din umiddelbare reaktion på det der spørges om.

Vi vil bede dig om at besvare spørgsmålene et ad gangen, med udgangspunkt i din umiddelbare reaktion på det der spørges om. Vi vil gerne takke dig for at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Tests og Eksperimental Socialpsykologi (CETES) i samarbejde med Stressklinikken, ved Aalborg Universitet. Vi

Læs mere

Sådan laver du en fobi

Sådan laver du en fobi Sådan laver du en fobi Det er supernemt! En fobi laver du ved at krydskombinere to sanseoplevelser. Lad mig give dig et eksempel. Jonas er 16 år. Han er bange for edderkopper. Meget bange for edderkopper.

Læs mere

Stigmatisering. v. Helle Kjær Cand.psych./Centerleder Blå Kors Behandlingscenter

Stigmatisering. v. Helle Kjær Cand.psych./Centerleder Blå Kors Behandlingscenter Stigmatisering v. Helle Kjær Cand.psych./Centerleder Blå Kors Behandlingscenter 1 En hurtig flyvetur henover begrebet stigmatisering - Definition af Stigmatisering - Konsekvenser på individniveau og samfundsniveau

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Psykoonkologisk Forskningsenhed Aarhus Universitets Hospital Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

Psykoonkologisk Forskningsenhed Aarhus Universitets Hospital Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Evaluering af et rådgivningsprojekt for kræftramte familier Fokuseret kort-tids forebyggende familierådgivning for familier med en forældre med kræft. Kræftens Bekæmpelse i Århus Psykologisk Institut,

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere