Freud og forsvarsmekanismerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Freud og forsvarsmekanismerne"

Transkript

1 KISII 2012 KISII Freud og forsvarsmekanismerne Ib Goldbach KISII 1. udgave 1. oplag 2012 KISII og Ib Goldbach

2 Hvad har Freud at gøre i erhvervsuddannelsen? De fleste mennesker forbinder den østrigske læge Sigmund Freud med drømmetydning og det underbevidste. Og det er da også hvad han er mest kendt for. Som uddannet læge med speciale i neurologi var han naturligvis optaget af sygdomsbilleder mere end af raske mennesker. Men hans forskning og senere datteren Anna Freuds forskning har ført til mange videnskabelige landvindinger, som er almengyldige. Østrig i det stortyske rige. Sigmund Freud ( ) er født af jødiske forældre i Tjekkiet, uddannet i Wien, hvor han virkede som læge og senere professor i neurologi ved Wiens Universitet, og hvor han levede det meste af sit liv, men måtte i 1938 flygte til London, efter det såkaldte Anschluss, hvor Hitler indlemmede Med udgangspunkt i hypnose blev han opmærksom på hjernens dybereliggende og ikke bevidste lag, som bl.a. kom til udtryk, når patienten skulle beskrive sine drømme. Han første og hidtil største hovedværk blev da også Traumdeutung, som udkom i år 1900 (dansk udgave Drømmetydning, 1974). Drømmens formål er at patienten oplever eller ligefrem gennemlever nogle drifter, som omverdenen fandt uacceptable. På Freuds tid var det oftest seksuelle forestillinger i form af seksuel frustration og skyldfølelse. Men det var jo ikke kun Freuds tid, det var også dronning Victorias tid, som var belagt med utallige seksuelle tabuer. Senere inspireret freudiansk drømmetydning var ikke længere lige så optaget af den seksuelle skyldfølelse. Fra hypnose og drømmetydning blev det klart for Freud at underbevidstheden har sin verden, som er lige så virkelig som den bevidste verden. Det førte til grundlæggelsen af den videnskabelige psykoanalyse. Mennesket er siger Freud i høj grad styret af kræfter i det underbevidste, kræfter som i sygelige tilfælde kan føre til neuroser. Behandlingen er vist velkendt, selv om den nok er parodieret på film og i romaner, hvor patienten ligger på en sofa og fortæller psykoanalytikeren om sin barndom. I virkelighedens verden kunne der være tale om en flerårig samtaleproces. Og helbredelsen var langt fra 100 %. Psykoanalysens model er den velkendte tredeling oftest udformet som et æg: 1

3 Superego eller overjeg Ægget forestiller psyken. Den har tre kasser eller instanser, som normalt læses nedefra. Id eller det Ego eller jeg Superego eller overjeg Ego eller jeg et Id eller det et Id et Den mest primitive instans og den der først optræder i livet er id et. Her findes de medfødte instinkter og psykiske ønsker og drifter. Id er lystbetonet, det fungerer udelukkende efter personlig tilfredsstillelse uden hensyn til andre individer eller omgivelser. Når det utilfredse barn græder, sker det uden hensyn til om moderen står i kassen i Brugsen, er til jobsamtale eller sover trygt i sin egen seng. Gråden har udelukkende et mål om at tilfredsstille et behov. Behovene er ofte ubevidste. Det er ikke sikkert at barnet er bevidst om hvorfor det græder. Det kan være sult, utryghed eller blot ønsket om kontakt. Når en sulten gadedreng i Rio de Janeiro første gang stjæler en kotelet i kødboden på torvet, gør han sig ikke klart, at hans handling er umoralsk. Han følger sin libido (lyst eller begær) for at tilfredsstille sin sult. Først når han bliver tævet af slagteren eller meldt til politiet, går det op for drengen, at der vist er forskellige opfattelser dette her. Id er udgøres af to handlinger. Den ene er libido, den anden aggression. Begge reaktioner ses hos børn, og også hos erhvervsskolelever. Superego eller overjeg et Det rationelle superego er id ets diametrale modsætning. Mens id er styret af drifter, er superego rationel, det er personens styrende instans. Men superego er ikke blot rationel (fornuftig), den udgør samtidig personens samvittighed, moralforestillinger og idealforestillinger. Det er superego, som fortæller os, hvad vi bør gøre. Hvis vi ikke gør som overjeget befaler får vi problemer. Og vi reagerer med skamfølelse eller skyld. Ego eller jeg et Jeg et er den realitetsbetonede del af psyken og befinder sig mellem drifterne (id) og samvittigheden (superego). Jeget er en slags mægler mellem id og overjeget. Det er her det realitetsbetonede kommer ind. Fordi personen på den ene side vil følge sine lyster og på den anden side respektere omgivelsernes krav og forventninger. Det er en balancegang, 2

4 hvor jeget både råder over nogle bevidste funktioner og nogle ubevidste. De bevidste funktioner, som også kaldes jeg-funktioner, er iagttagelse, perception, hukommelse, tænkning, brug af sprog osv. De ubevidste funktioner består af en række forsvarsmekanismer. Forsvarsmekanismer (bevidst). Allerede Charles Darwin ( ) beskrev alle individers kamp for indre ligevægt. Hvis kroppen kommer i uligevægt, vil den bestræbe sig på at komme i ligevægt. Når vi fryser, kommer vi ud af balance og tager en trøje på for at genskabe ligevægt. Denne søgen efter ligevægt kan være bevidst eller ubevidst. Vi kniber øjnene i, når vi kommer ud i stærkt sollys (ubevidst), vi nyser, når næsen irriteres (ubevidst), hunisbjørnen går i hi (ubevidst). Vi trækker hånden til os, når vi brænder fingrene (ubevidst). Vi svarer, når vi bliver spurgt Ligesom kroppen søger ligevægt, vil psyken også søge ligevægt. Og ligesom kroppen har bevidste og ubevidste reaktioner, råder psyken også over bevidste og ubevidste reaktioner. Og det er jeget, der både har bevidste reaktioner (jeg-funktionerne) og de ubevidste reaktioner (forsvarsmekanismerne). En bevidst jeg-funktion kan f.eks. være at man udfordres af et problem, man ikke umiddelbart kan løse (man bliver bragt lidt ud af balance), hvorefter man tænker sig om, søger oplysning osv. (for igen at komme ligevægt). En ubevidst reaktion kan være at man beskyldes for et eller andet og uden nærmere refleksion siger Det har jeg aldrig sagt, det er ikke mig, det må være systemet. Og det er netop her forsvarsmekanismerne træder i kraft. Man kan også sige at hvad immunforsvaret er for kroppen, er forsvarsmekanismerne for psyken. Immunforsvaret sikrer kroppens overlevelse, den fysiske overlevelse. Hvis immunforsvaret svigter, opstår sygelighed. Hvis det psykiske immunforsvar svigter, opstår der i værste tilfælde sår på sjælen, og i mindre grelle tilfælde tilpasningsproblemer. Det betyder, at vi har brug for forsvarsmekanismerne! Og det er netop i den forstand, at Sigmund Freud 1 får betydning for erhvervsuddannelserne. 1 Og ikke mindst Freuds datter Anna Freud ( ) Das Ich und die Abwehrmechanismen, 1946 (dansk oversættelse: Jeget og Forsvarsmekanismerne 1973). 3

5 Vi ser forsvarsmekanismer komme til udtryk overalt i erhvervsuddannelserne. Og derfor gennemgås nedenfor samtlige forsvarsmekanismer. Og i efterfølgende øvelser skal kursisten vise, hvordan forsvarsmekanismerne håndteres i praktiske situationer i erhvervsuddannelsen på egen skole. Forsvarsmekanismerne sker i jeg et, ikke i id et eller overjeget. En stor del af jeg et er ubevidst og det er her Definition: Forsvarsmekanismer er automatiske psykologiske processer, som beskytter individet mod angst fra indre eller ydre farer eller stressorer. Man er ofte ikke selv opmærksom på disse stressorer forsvarsmekanismerne optræder. Jeg et er påvirket af id et, drifterne, lysten. Overjeget er påvirket af omgivelserne (forældre, det sociale miljø, kammerater, lærere osv.) og regulerer jeg et. Der opstår således konflikt mellem de kræfter der påvirker overjeget og jeget. Og denne konflikt signalerer en eller anden form for angst eller ubehag, som kommer til udtryk i forsvarsmekanismerne. Styrende socialitet, forældre, lærere, kammerater osv. konflikt Superego overjeg Signalerer angst Ego/jeg ID, det, drifter/lyst Udgangspunktet er som ovenfor nævnt, at der skal genoprettes en ligevægt. Tre typer forsvarsmekanismer Forsvarsmekanismerne kan inddeles i tre kategorier: De primitive eller umodne forsvarsmekanismer De modne forsvarsmekanismer De neurotiske forsvarsmekanismer 4

6 De primitive forsvarsmekanismer er også de tidligste i udviklingen. Særligt kendetegn ved de primitive forsvarsmekanismer er at personen ikke indkapsler dem, men lever dem ud, og skubber problemet fra sig. Man fremmedgør dele af sig selv og lægger dem udenfor. Hvis jeg ser verden som sort/hvid er det for så vidt ikke mit problem, men verdens problem, at den er sort eller hvid. Professor Claus Haugaard Jacobsen, Aalborg Universitet beskriver det således: De primitive forsvarsmekanismer kommer ud nærmest som ureguleret afføring eller diaré uden at bekymre eller genere personen, men til gengæld til gene for andre. 2 De modne forsvarsmekanismer ses som angst og skyldskabende impulser, ønsker, følelser eller tanker, som håndteres ved at blive kanaliseret til en konstruktiv jeg-udviklende adfærd. Eller sagt med jævne ord: Den indre konflikt bliver løst tilfredsstillende, både for personen og for hans omgivelser. De modne forsvarsmekanismer er derfor også kaldt de adaptive eller tilpassende forsvarsmekanismer. For nu at bruge Claus Haugaards billede fra før placerer personen sin afføring på dertil indrettede steder, så det hverken er til gene for personen selv eller for hans omgivelser. De neurotiske forsvarsmekanismer 3 kommer i modsætning til de primitive og modne forsvarsmekanismer ikke til synligt udtryk. De forbliver så at sige i sjælen. Og for igen at bruge professor Claus Haugaards billede kan de neurotiske forsvarsmekanismer sammenlignes med en person med forstoppelse, hvor afføringen ikke kan komme ud, men der slipper alligel nogle ildelugtende vinde ud. De primitive forsvarsmekanismer Psykoanalytisk definition: Forsvarsmekanismer er psykiske strukturer i jeget, der manifesterer sig som følelser, tanker eller adfærd. Benægtelse eller fornægtelse Man lukker øjnene for noget ubehageligt. Ved benægtelse vil man ikke se noget ubehageligt i øjnene. Benægtelse betragtes som en umoden form for fortrængning. Men mens fortrængningen indkapsles som en ubevidst reaktion er benægtelsen bevidst på den måde, at personen ikke mener den eksisterer. Hvis der er fare på færde, kan personen (typisk børn) fornægte at der er fare på færde. F.eks. vælger 2 Foredrag i Danskernes Akademi, januar psykisk forstyrrelse med angst og tvangstanker; påvirker ikke patientens personlighed og virkelighedsopfattelse. Er ikke så skadelig som psykose, hvor man ofte mister realitetssans. Neuroser ses som reaktioner i form af ængstelse og angst, fobier, tics, træthed, søvnløshed. 5

7 mange børn at falde i søvn, hvis de udsættes for stress som flyvning, mørke, uhyggelige billeder i en film osv. Eller vælger at holde hænderne for øjnene. Projektion Et forhold fra én selv overføres til andre. Den morgensure tror at alle mennesker er morgensure. Tyv tror at hver mand stjæler, er også et dækkende eksempel på projektion. Men bemærk: det går ikke ud over personen selv, han har projiceret problemet over på en anden person. Og det er netop hvad der gør den til en primitiv forsvarsmekanisme. Projektiv identifikation Projektiv identifikation ligner projektion. Men forskellen er at personen ikke er helt uvidende om, at han skyder en anden person noget i skoene. Det interessante er måske snarere at den anden person accepterer projektionen. Det var ikke mig, der smadrede vasen, altså må det være dig. Splitning Ved splitning er verden sort/hvid eller god/ond. Der findes ingen mellemting. Hvis moderen forkæler barnet er hun god, og resten af verden ond. I børnelitteraturen er der normalt de gode og de onde. Og det er nemt at forholde sig til for børn. I voksentilstand bliver splitning noget mere kritisk. Dr. Jekyll og mr. Hyde er et af de mere grelle eksempler. Idealisering og devaluering Idealisering og devaluering er hinandens modsætninger. Ved idealisering ser personen kun de gode sider ved en anden person. Ved devaluering ser personen kun det negative hos en anden person. Idealisering og devaluering er kernen i splitning. De neurotiske forsvarsmekanismer De neurotiske forsvarsmekanismer resulterer i ubevidste handlinger. Og de er ikke altid hensigtsmæssige, ja faktisk er de ofte uhensigtsmæssige. De kommer ikke op til overfladen. Men modparten reagerer naturligvis på dem. Det har ført til mange uoverensstemmelser, skilsmisser, misforståelser mellem forældre og børn, mellem lærere og elever, mellem kammerater og endog til større konflikter. Fortrængning Fortrængning er den hyppigste og måske mest grundlæggende forsvarsmekanisme. En ubehagelig tanke eller oplevelse udelukkes fra bevidstheden men lagres i underbevidstheden. Tilsyneladende glemmes begivenheden. Man kan f.eks. have været på jagt i efteråret, og når man så skal fortælle om jagten til andre venner 6

8 næste forår, glemmer man alle strabadserne og husker kun de behagelige oplevelser. Det er eller kan være en uskyldig forsvarsmekanisme, men hvis der er for mange af dem, tapper de for energien, fordi det kræver energi at undertrykke oplevelser. Samtidig kan man jo i vennekredsen fremstå som lidt naiv, hvis man har for mange forglemmelser. For mange uforløste fortrængninger på en gang kan give en mangel på sammenhæng i personligheden. Oftest sker der dog det, at tiden opløser fortrængningen. I den omtalte jagttur kan man senere komme i tanke om ubehagelighederne og grine ad dem. Fornægtelse Fornægtelse er en variant af fortrængning og falder i forlængelse af den primitive forsvarsmekanisme benægtelse. Ved fornægtelsen vil personen ikke konfronteres med angstfremkaldende oplevelser. Fornægtelse kan i modsætning til fortrængning være en alvorlig lidelse hos voksne, da den ved gentagne tilfælde kan medføre psykoser. Forskydning Ved forskydning overføres et problem til tredje person eller genstand. Typisk ved vrede, hvis personen ikke kan håndtere sin vrede mod 2. person, går vreden ud over 3. person. Hvis en ansat f.eks. ikke kan lade sin vrede går ud over chefen, går det måske ud over konen. Neurotisk projektion Ved neurotisk projektion tilskriver personen fejlagtigt uerkendte følelser til andre. Hvis en person føler vrede mod en anden person, vil den første person ved neurotisk projektion opleve en vrede mod sig selv fra anden person, som slet ikke føler vreden og derfor heller ikke forstå første personen. Reaktionsdannelse Uacceptable følelser erstattes med diametralt modsatte bevidste følelser. En person (der mere eller mindre ubevidst) ikke bryder sig om børn, kan som gæst i et hjem med børn lovprise børn. Det ses også i det der kaldes politisk korrekt sprogbrug, hvor man for at være korrekt siger noget ganske andet end det man mener. Rationalisering Ved rationalisering finder personen en fornuftig forklaring på en ubehagelig begivenhed. De er sure sagde ræven om rønnebærrene, da den ikke kunne nå dem. Eller den fattige, der hævder, at penge gør ingen lykkelig, og den grimme der tilføjer heller ikke skønhed. Eller en irrationel adfærd retfærdiggøres med sund fornuft. 7

9 Identifikation Personen overtager og indlever sig i en andens persons adfærd og holdninger. Det kan være særlige positive træk, som personen ønsker om sig selv, men ikke besidder, men som personen identificerer sig med hos en anden person. Personen A mangler nogle karaktertræk som personen B har, og derfor identificerer sig med B. Det er en ganske udmærket mekanisme gennem opvæksten. Fordi evnen til at identificerer sig med andre er en del af socialiseringen. I erhvervsuddannelserne taler vi også om, at de unge skal have idealbilleder. Men mekanismen bliver farlig, hvis den slår over i det der kaldes identifikation med angriberen. Det var det billede man så i filmen om autoritær opdragelse, hvor et børnehavebarn identificerer sig med tante Kati, fordi barnet vil overtage hendes rå magt. For voksne kan identifikation slå over i personlighedsspaltning. Intellektualisering Uacceptable følelser håndteres ved abstrakt tænkning og lidenskabsløse ord. Typisk hvis personen skal beskrive noget der er smerteligt eller følelsesmæssigt ubehageligt. Det kan være et krigsbillede, der beskrives intellektuelt. Og personen vil ikke vise, at han er berørt af begivenheden for ikke at vise følelser. Affekt-isolering Affektisolering er en endnu kraftigere mekanisme end intellektualiseringen. Det følelsesmæssige indhold ved en bestemt situation skubbes helt ud af bevidstheden. Det kan være en pige, der er blevet voldtaget, og fuldstændigt lidenskabsløst beskriver voldtægten som læste hun op af en vejrudsigt. Følelserne tales ihjel. Regression Ved regression vender personen tilbage til et tidligere udviklingstrin typisk til en periode med tryghed. Når personer regredierer søger de tilbage til omsorg. Det ses hyppigt blandt børn der i en alt for høj barnealder igen begynder at tisse i sengen, fordi de mangler ømhed eller tryghed og så ubevidst udfører handlinger som udløser tryghed. Regression kommer til udtryk ved utryghed, og hos voksne er en del alkoholisme en slags regression. På det mindre skadelige plan ser vi regression, når ældre kursister skal på skolebænken. De falder alle tilbage til rollen som skoleelever fra egen skoletid. Alene det, at de anvender udtrykket skolebænk er et udtryk herfor. Ordet skolebænk bruges vist kun af kursister. Men det har også den konsekvens, at når kursisten regredierer til egen skoletid, hvor læreren havde autoriteten og alle de rigtige meninger, er det vanskeligt at få kursisten til at tage del i ansvar for egen læring. For læreren ved jo alligevel, hvad det er rigtigt og hvad forkert. 8

10 De modne forsvarsmekanismer De modne forsvarsmekanismer er som nævnt angst og skyldskabende følelser eller tanker, som bliver kanaliseret til en konstruktiv adfærd. De modne forsvarsmekanismer bliver derfor også kaldt de adaptive eller tilpassende forsvarsmekanismer. Sublimering Sublim, af latin sublimis højt hævet, bruges om noget storslået i åndelig forstand, noget ophøjet. På Freuds tid opfattedes sublimering fortrinsvis om en undertrykt seksualdrift som førte til skabende virksomhed inden for kunst, litteratur, musik eller selvofrende social aktivitet. Og på Freuds tid brugte man ofte munkene som eksempel på sublimering. I dag opfattes sublimering som et bredere begreb som ikke nødvendigvis en undertrykt seksualitet, men andre skyldfølelser som kanaliseres til sublime aktiviteter. Humor Et pinligt emne eller tabuemne håndteres hvis det gøres humoristisk. Humoren giver en distance til noget angstprovokeret, og spænding og ubehag mindskes eller opløses. Humoren fremhæver det morsomme eller ironiske i en konflikt, og indeholder et moment af sandhed eller selvobservation. Humor er i Grønland en meget hyppigt forekommende forsvarsmekanisme. Langt mere end f.eks. i Danmark. Den som kun tager spøg for spøg og alvor kun alvorligt, har forstået begge dele lige dårligt. 9

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

1.0 INDLEDNING... 2 2.0 FAKTA OM MOBNING... 2 3.0 HVORFOR MOBBER BØRN HINANDEN? INDRE FAKTORER... 5

1.0 INDLEDNING... 2 2.0 FAKTA OM MOBNING... 2 3.0 HVORFOR MOBBER BØRN HINANDEN? INDRE FAKTORER... 5 1.0 INDLEDNING... 2 1.1 PROBLEMFORMULERING:... 2 2.0 FAKTA OM MOBNING... 2 2.1 HVAD ER MOBNING?... 2 2.2 HVOR UDBREDT ER MOBNING?... 3 2.3 MOBNING - ALDER OG KØN... 3 2.4 MOBBERE... 4 2.5 MOBNINGSOFRE...

Læs mere

Social arv i voldsramte familier

Social arv i voldsramte familier A R B E J D S P A P I R Social arv i voldsramte familier Else Christensen Arbejdspapir 15 om social arv August 1999 Socialforskningsinstituttet Herluf Trolles Gade 11 DK-1052 København K www.sfi.dk 1 Bidrag

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004

Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004 Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004 Allan Nyhus Ditte Hoffmann Glarø Kim Erik Steenbrandt Kristian Drumm Maria Møller Mie Hørbo Vejleder: Tine Jensen 1 1. Indledning...3 1.1 Problemfelt...3

Læs mere

Indledning. Indholdsfortegnelse. Problemfelt. Motivation

Indledning. Indholdsfortegnelse. Problemfelt. Motivation Indholdsfortegnelse Indledning(...(2 Motivation(...(2 Problemfelt(...(2 Problemformulering(...(3 Arbejdsspørgsmål(...(4 Projektmetode(...(4 Redegørelse(for(socialpolitikkens(lovændringer(fra(1930 erne(...(6

Læs mere

Per Fabæch Knudsen og Dorthe Bredesen Skøt. Stammen - psykologisk set

Per Fabæch Knudsen og Dorthe Bredesen Skøt. Stammen - psykologisk set Per Fabæch Knudsen og Dorthe Bredesen Skøt Stammen - psykologisk set 1 Per Fabæch Knudsen og Dorthe Bredesen Skøt: Stammen psykologisk set Forfatterne og Dansk Videnscenter for Stammen 2003 Lay-out og

Læs mere

Hvad er hypnose? Hypnose er en tilstand. Du kan ikke sammenligne denne tilstand med hverken det at sove eller det at være vågen. Populært kan hypnose beskrives som tilstanden mellem vågen og søvn. Det

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

Information til pårørende

Information til pårørende Information til pårørende Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen Information til pårørende Tekst og grafisk tilrettelæggelse: Psykologerne Louise Due og Maria Houe samt kommunikationsmedarbejderne

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

Mobning og Konflikt 2006. en undersøgelse i 9. klasse

Mobning og Konflikt 2006. en undersøgelse i 9. klasse Mobning og Konflikt 2006 en undersøgelse i 9. klasse 2 M O B N I N G O G K O N F L I K T E R 2 0 0 6 Indhold Forord 3 Resultater og Konklusioner 4 Fakta om mobning i 9. klasse 6 SMS mobning en myte? 12

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED

Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED Anja Nielsen og Anita Christensen Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED Hjertevarm, inspirerende og lærerig bog fra Cert. konsulent i ernæring og sundhed Anja Nielsen og tidligere tredobbelt verdensmester

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

tema om pårørende Hvad vil det sige at være pårørende? Gud som pårørende Barn af psykisk syge Gift med psykisk syg Nummer 1 2009

tema om pårørende Hvad vil det sige at være pårørende? Gud som pårørende Barn af psykisk syge Gift med psykisk syg Nummer 1 2009 tema Nummer 1 2009 om pårørende Hvad vil det sige at være pårørende? Gud som pårørende Når hjælperrollen bliver usund Barn af psykisk syge Gift med psykisk syg Helende omsorg Pårørende - pas på dig selv!

Læs mere

DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM

DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM Indhold 2 Indledning 3 De Styrende principper for Den Kreative Platform 5 Princip 1: Horisontal Tænkning 14 Princip 2: Ingen Bedømmelse

Læs mere

ALFA-HAN eller TØFFELHELT

ALFA-HAN eller TØFFELHELT Kåre Fog: ALFA-HAN eller TØFFELHELT Uddrag af e-bog 169 KAPITELOVERSIGT Kapitel 1. Den flinke fyrs problemer Kapitel 2. Mændenes nye udfordringer Kapitel 3. Scoretrænernes baggrund Kapitel 4. Opdragelsens

Læs mere

Parterapi, parforhold & kærlighed. Parterapi og parforhold

Parterapi, parforhold & kærlighed. Parterapi og parforhold Parterapi, parforhold & kærlighed Psykoterapeut, Kasper Thormod Larsen, 11.05.10. Cvr.nr. 26612667. All rights reserved. Yderligere oplysninger findes på www.parterapi-parterapeut.dk Parterapi og parforhold

Læs mere

Spørgsmål og svar. til dig, der er ny i fællesskabet. Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier.

Spørgsmål og svar. til dig, der er ny i fællesskabet. Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier. Spørgsmål og svar Adult Children of Alcoholics Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier til dig, der er ny i fællesskabet Genoptryk må kun foretages med henblik på uddeling inden for

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning Kap. 1 Noget er anderledes Kap. 2 Livet forandres Kap. 3 Nye valg og udfordringer

Indholdsfortegnelse Indledning Kap. 1 Noget er anderledes Kap. 2 Livet forandres Kap. 3 Nye valg og udfordringer 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kap. 1 Noget er anderledes... 4 De første små tegn... 4 Omkring diagnosen... 5 Dagen jeg aldrig glemmer... 6 Nedtur...... 8 Kap. 2 Livet forandres..... 11 Den svære

Læs mere

PÅ TOLV UGER ELLER MER

PÅ TOLV UGER ELLER MER STRESSFRI PÅ TOLV UGER ELLER MER Af Majken Matzau og Christina Bølling People spresss forord VI KAN LIGE så godt sige det, som det er: Stress er kommet for at blive. I de sidste ti år er antallet af stressramte

Læs mere

Hvad mon. m ø r k e t. gemmer

Hvad mon. m ø r k e t. gemmer Hvad mon m ø r k e t gemmer? Inspireret af Eva Matjekas seneste bog Hvad mon mørket gemmer? satte jeg mig ned og begyndte at formulere nogle betragtninger om et af de mest spændende aspekter i mit liv

Læs mere

Kvindelighed. Seksualitet fra første færd

Kvindelighed. Seksualitet fra første færd Kvindelighed Seksualitet fra første færd En pige fødes sexet! Det er måske ikke det første, vi tænker på, når vi betragter en rødmosset nyfødt. Men erkendelsen af, at seksualiteten er til stede fra første

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BEHOV FOR SELVREALISERING At opnå sine mål. Realisere og udvikle specielle potentiale og kompetencer. Højdepunktsoplevelser, spiritualitet. BEHOV FOR ANERKENDELSE Alle

Læs mere

DEN TEORETISKE DEL side 9 - Indledende ord side 9

DEN TEORETISKE DEL side 9 - Indledende ord side 9 Skrevet af: Morten Drud Jarl Heggen Christian Møller & Sander Schwartz Vejleder: Inger-Magrethe Holm Gruppe 104 Antal tegn: 99483 Svarende til 41, 5 normalsider INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 4 Motivation

Læs mere

Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson

Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson En artikel om The Healing Code af Jarle Tamsen 1 2 Bogen, The Healing Code, er skrevet på grundlag af en gave, som Alex Loyd modtog fra Universet (Gud) i 2001.

Læs mere