Stikordsregister. autenticitet 32-35, 37, 93-95, , 179, , , 223 autoritært forhold 83

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stikordsregister. autenticitet 32-35, 37, 93-95, 124-125, 179, 187-188, 218-220, 223 autoritært forhold 83"

Transkript

1 Stikordsregister adoptivbørn afkald 163 afspændingsreaktionen 63 afvigelse, se normalitet og patologi Alberoni, Francesco 74 aleneværen 80-82, alkoholmisbrug 30, 176 Allport, Gordon W. 189 teori om værdier 189 altruisme universel amerikansk vs. europæisk tænkning 71 amor fati 60 Amundsen, Rune 131 anerkendelse 51, 205, , 227 angst 22-23, 66, , 221 dødsangst eksistentiel angst 23 patologisk angst 23 ansvar, ansvarlighed 156, , , 220 for andre fornægtelse af 181 for sit eget liv forskydning af 181 for verden undgåelse af antagelser, grund- (basic assumptions) 96-98, , 121, anvendelser af teorien 38-40, 67-69, 85-99, , , , , Argyle, Michael 44 ateisme Attali, Jacques 98 appreciative inquiry , 227 autenticitet 32-35, 37, 93-95, , 179, , , 223 autoritært forhold 83 barndommens betydning 156, eksistentielt syn på 177 erindring om psykoanalytisk syn på bekræftelse 73-80, Benson, Herbert 63 Berger, Peter. L. 93 beslutningstagning 161 Jaspers teori 164 Macquarries teori Mays teori Ranks teori beslutningsprocesser bestemmelse, min 59-61, 64, 74-75, 86-92, , bevidsthed, dissocieret 121 Binswanger, Ludwig 138, 201 bioenergetisk terapi 26 biologisk reduktionisme 9, 45 biologi vs. kultur 32, 118, 125 bokse begreber om aleneværen 86 Condraus teori om dødsangst 140 eksempler på livets mening 198 eksistentiel kriseterapi 124 fem slags kærlighed 79 fire måder at forholde sig til sygdom og andre former for lidelse på 59 psykologiske retninger set fra et eksistenspsykologisk perspektiv 41 spørgeskema om livsmål 189 STIKORDSREGISTER 237

2 tre grundbegreber om livsprocesser 27 tre lykkebegreber 67 teorier om at træffe livsbeslutninger 165 Bollnow, Otto 72, 108 om krise om kærlighed 72 Boss, Medard 18, 62, 113 grundtræk ved menneskelivet om døden 66 om ensomhed 70 om smerte 70 om terapeutiske mål 68, 230 Buber, Martin 69, 72, Bühler, Charlotte 46-49, 99 om livsmål 194 om livsstadier 47-48, om vurdering af tilværelsen 194 caritas 73, 99 case-historier den alkoholiske medarbejder 158 den bedragne kvinde 106 den druknende pige i svømmebassinet den døende mand med blodprop den fraskilte mand den fredfyldte død 127 den gamle patient, der bad om ikke at blive behandlet den handlekraftige kvinde den midaldrende kvinde, der blev sig selv 87 den sørgende ægtemand 218 den undrende sygeplejerske den unge kvinde, der ville frigøres fra sin mor den unge mand, der ikke kunne undvære gruppen 82 den vanskelige kollega 158 den voldsomme død 128 de to kvinder, der ville skilles de to naboer kvinden, der forsøgte selvmord 204 kvinden, der mistede sin søn 107 kvinden, der skaffede sig skilsmisse manden, der følte sig tom 88 Røde Kors-sygeplejersken 157 terapigruppen 122 se også kræftpatienter chok coaching Cohn, Hans 33 composed joyous serenity 35, 62, 68 Condrau, Gion 63, teori om dødsangst 140 Cooper, Mick 40 Coping/mestring 52, 53 crucial experiment 135 Csikszentmihalyi, Mihaly 62, 199 Culleberg, Johan 103 Dalai Lama 62 Davidsen, Nielsen, Marianne 102 depression, depressiv tilstand 129, 130, 216, 221 destruktivitet Deurzen, Emmy van om beslutsomhed 34 om de fire livsverdener om dilemmaer 31 om følelser 119 om terapiens længde 104 dialektik 17-19, 30-32, 38-40, 65-69, 73-80, 85-99, , , , , , , dialog 14-17, 38-41, 54-55, 59, 65-69, 71-79, 93-99, , 238 LIVETS DILEMMAER

3 , , , , , diagnoser 14, 50, 52, 54-55, , , , , 201, 216, Diener, Ed 45 dilemmaer i livet 30-32, 42, 70-71, 100, , , , døden at stå overfor 65-66, 81-82, , 138, eksistentielt set en vens forhold til 65-66, 69 livet efter længsel efter 138 møde med som tabu 126, 135 dødsangst 126, Condraus teori om Mays teori om Yaloms teori om døende , den døendes psykologi , dårlig behandling af hjælp til , eksistentialer eksistens 28-29, dybde 28-29, grundlæggende vilkår for 28-29, eksistensangst 22-24, 126, 243 eksistensmodus have-modus 192 være-modus 192 eksistentiel filosofi 10, 40 eksistentiel glemsel 145 eksistentielle valg 30-32, 57, , i dagens samfund , eksistentiel lykke 63, 219 eksistentiel psykologi, definition 9-10, 13-14, eksistentiel psykologi, særpræg 9-10, eksistentiel skyld 37-38, 64, 142, 143 eksistentiel terapi 13, 34, 40-41, 98-99, 124, ,166, , 200, , eksistentielt selvtab 113 eksistentiel åbning , eksistentielt vakuum 217 Elsass, Peter 97 empirisk metode 13-19, 41, 43-46, 48-49, 78-79, , 135, 144, , engagement 191 ensomhed 70, 80, 82, 86 Erikson, Erik 98 fakticitet 116 faser den døendes krisens livets 47-49, 65-67, 82-92, , , , fattige lande 95-98, , fire livsverdener, teorien om de 201 flow 62, forbundethed 16, 71-80, 85-99, , , forpligtelser 85-95, , , forståelse af ens eget liv 228 forskningsmetodik 13-19, 41, 43-46, 48-49, 78-79, , 135, 144, , forsvarsmekanismer 120, STIKORDSREGISTER 239

4 fortrydelser fortællinger (narrativer), dominerende fraspaltet materiale 120, Frankl, Viktor E. 147, om livsmål 219 om samtaleteknik 217 om værdier 194 Freire, Paulo 193, 227 om dialektisk forhold mellem person og verden 185 Freud, Sigmund 67, 74, 136, 172 Frihed, være fri 62, 95, , fri og munter sindsligevægt 35, 62, 68 Fromm, Erich 71 om at have og at være 192 om frygt for ensomhed 83 om grundlæggende behov 30 om kærlighed og samfund 96 om næstekærlighed 29 teori om livsmål 191 frugtbarhed 55, 98 fuldt fungerende person 68 fulfilment 48 fænomenologi 14-19, 39, 78-79, 93, , fænomenologiske metoder 16 beskrivelsesreglen ligeværdighedsreglen 17 parentesreglen 16 følelser gavmildhed 76-78, generøsitet 76-78, Giddens, Anthony 21, 51, 97 Giorgi, Amadeo 16, 18 globale problemer 193 globalisering 193, gode liv, det 9, 13-14, 38-40, 61-66, 71-97, , , , grundlæggende livsbegreber 19 gruppepres 80-85, 177 grænsesituation græsrodsvirksomhed , have som livsmodus 192 Heidegger, Martin 15 om angst 141 om autenticitet om døden 152 om man et 179 om samvittighedens kalden 64 heiteres gelassenheit 35, 62, 68 herre over eget liv 32-35, 37, , Hesse, Herman 65-66, 91 humanvidenskab 16 humanisme 29-30, humanistisk psykologi 41, Husserl, Edmund 15 ideernes verden 202 Illich, Ivan 65 incest individuation 86, 89-92, 194 indvandre intention/intentionalitet 47, 175 interaktion 238 autentisk og uautentisk interdependens 184 internationalisme , , isolerethed 80 Jacobi, Jolande 89-92, 99 Janoff-Bulman, Ronnie 112 Jaspers, Karl om beslutninger om døden 66, 153 om grænsesituationer LIVETS DILEMMAER

5 jeg-det-relation jeg-du-relation jeg-er-til-oplevelsen 21 Jung, C.G , om individuation 89-92, 166 om livsstadier 193 Kabat-Zinn, Jon 22, 54, 63, 185 Kagan, Roger 71 kastethed 116 kerneselv Kierkegaard, Søren om angst og frihed 141 om krise 118 om livsstadier 194 om troens spring 168 klarhed 35, 63-64, , , , 228 klinisk psykologi 14 kognitiv terapi 37, 102, 169, 224 Kohut, Heinz 167 konformitet, robotagtig 84 kriminalitet 30 krise 101, , 122, , 221 definition af dimensioner i 109 kendetegn ved som brud kriseterapi, eksistentiel 124 kritik og krise 125 krop, min 62-63, 73-75, 93-95, , 112, kræftdiagnose, virkning af 50 kræftpatienter 50, 55-56, 123, 137, 145 kræft, positive aspekter af 50, kulturelle forskelle, kulturpsykologi 10, 17, 40, 51 Kübler-Ross, Elisabeth kærlighed 70-71, 79, altruistisk 76 centrale aspekter ved for andre 192 forelskelse 74 næstekærlighed typer af 73-75, 79 udvikling af 99 universel 79 Laing, Ronald D. 21, 208 leve frit og ansvarligt 62, 95, , leve fuldt ud, at 32-38, 48-49, 64, 116, 139, , , Leick, Nini 102 leve sit liv igen, hvis man kunne 36 Lewin, Kurt 18 lidelse 42, 49-51, 58, 59 at hjælpe med 218 og kultur 51 liv, ens eget 220 liv, ulevet 32-38, 48-49, 64, 116, 139, , , livet selv 17, 71-73, livets mening , 193, , livets store spørgsmål 27 livets værdi 38-40, 71-72, , , livsangst 22-24, 126, 243 livsbegreber, grundlæggende 27 livsenergi 19, 26, 219 livsfølelse livskraft livsmod livsbeslutninger 30-32, 57, , , livsdilemmaer 30-32, 42, 70-71, 100, , , livsengagement livsfortrydelser livsmuligheder, se livsudfoldelse STIKORDSREGISTER 241

6 livsmål 47, 87-88, , spørgeskema livsopfyldelse 139 livsopgave 217 livsspørgsmål livsstadier, se stadier livstilfredshed livsudfoldelse 19-27, 46-48, 61-67, 73-80, 85-98, 139 hvordan øge sin , , , , livsverdener 18, , 223 livsvilkår, grundlæggende livsværdier , , se også værdier logoterapi 217 lokaldansker , , Luckmann, Thomas 93 lykke 42-49, dyb lykke 62 i eksistentiel psykologi 13-14, i humanistisk psykologi 41, i international forskning i positiv/traditionel psykologi kropslig 63 lykkebegreber 49, 67 lykkefremkaldende aktiviteter 45 lyksalighed 61 måling af 43 og terapi spirituel 64 ved klar bevidsthed lykkepiller 9, 23-24, 125, 139, 216 lyst, sanselig 62-63, 73-75, Løgstrup, Knud E. 183 Macquarrie, John 33, 40, 94, , 168 man et (das man) 34, 94, 179 Marcel, Gabriel 119, 147 Maslow, Abraham 48 May, Rollo 21, 62-63, 66, 163 om angst om beslutninger 161, 165 om former for kærlighed 73 om omsorg 183 medgang 100, 125 medicinsk diagnose 105 meditation 22, 63, 200 mekanistisk objektivisme 185 Merleau-Ponty, Maurice 15 mening, livets 112, 122-1, 124, , meningsløshed 112, 117, 122, mennesketyper 14, mestring 52, 53 mindfulness meditation 63, 200 min-hed 82 misbrugsproblemer 30, 176 modgang 100, , 125 modgangsefficient 115 Moody, Raymond A. 131 Moustakas, Clark 71 munterhed 35, 62, 68 møde mellem to mennesker 98-99, , , 222 møde verden frit og åbent 67-69, 140, 182, 220, mål i livet 47, 87-88, , narrativ terapi 224 naturverden neurotisk skyld Nietzsche, Friedrich 94 normalitet 101, , , , Noyes, Russell 145 nydansker LIVETS DILEMMAER

7 nærdødsoplevelser , næstekærlighed 77, 79, 96 nødvendighed , 191 omsorg 68, falsk for døende frigørende manipulerende ægte omsorgssvigt , , ontisk-ontologisk forbindelse 222 ontologiske kendsgerninger 30 ontologisk sikkerhed 21 ontologisk tryghed 21 oplysning , overspisning 176 parforhold 71-80, 90, 93-98, 106 patologi 9, 14, 23, 37, 41, 74, 90, , , , , , 216 personlighedspsykologi 14 personlige verden, den 202 person-verden-relation 17-19, 38-39, 61-67, 85-97, , , , , positiv psykologi 40, 45 positiv rekonstruktion 55-57, , Post, Stephen 77 Prasinos, Steven 78 pres fra andre 80-85, 177 privilegeret, mindre privligeret 95-98, , prøvelse 32-38, 57-61, 82-85, 93-95, , , 177 psykoanalytisk teori 83, 103, 130, 142, psykoanalytisk terapi 39 psykodynamisk terapi , 110, psykologiske retninger 41 psykiatri 9, 14, , , , 216 PTSD Rank, Otto om vilje og beslutning , 165 relation 18, 92-93, 112, , 185, 199 Dialektisk 185 og selvdefinition / selvopfattelse 169 religiøs tænkning 231 religiøsitet 144, 149 resoluthed rige lande 95-98, , , Ring, Kenneth 144 rodfæstethed (sikkert fodfæste) 32, 61, 122, 125, , 186, , 228 Rogers, Carl 167 rygestop 176 rådighed, til , , samtaleterapi, se terapi samfundet, som bestemmende kraft samvittighedens kalden 34, 64 Sartre, Jean-Paul 147, 219 modgangsefficient 115 om kriser 115 om ansvar 180 Satisfaction with Life Scale 45 Scandinavian Star skibsforlis 117, Schneider, John 114 seinlassen 68, 72, , 184, seksuel aktivitet 73, 98, 162, 201 STIKORDSREGISTER 243

8 selv, selvopfattelse , , aktualisering af definition af , 176 eksistentielt, relationelt kerne realisering af 47-49, 87-92, , udvikling af selv-anden-dialektik selvdeterminering 87, Seligman, Martin 45 selvindsigt , 228 selvmord 30, 126, , selvmordsovervejelser 216 separationsangst 83 Siddhartha 65 sindsligevægt 35, 62, 63, 68, skilsmisser 71-80, 83, 90, 93-98, , 221 skyld , 162 eksistentiel 37-38, 64, 142 skæbne 27-30, 48-49, 57-61, 63-65, 73-75, 80-82, 84-85, 88-89, , , , 193, 200, se også bestemmelse smerte 54 sociale bånd sociale forskelle 95-98, , sociale verden, den 202, socialt, frygt for at skille sig ud 82 sociologisk fantasi 226 sorg , 221 Sorokin, Pitirim A. 76 Spinelli, Ernesto 81 om at gøre og at være om dissocieret bevidsthed om fænomenologiske metoder om selvopfattelse spiritualitet 51, 64, 148, 149 spirituel lykke 64, 219 spiseforstyrrelser 176 spring, springen ud i TV 168 jeg vil være Christen 168 som homoseksuel 168 som politiker 168 som svar på angst som svar på samvittighedens kalden 34 som u-lands-frivillig 168 spørgeskema til livsmål stadier den døendes krisens livets 47-49, 65-67, 82-92, , , , stemninger, stemthed 24, 118, 176 Stern, Daniel 168 stofmisbrug 30, 176 stress 22, 63, styrke livsudfoldelsen, hvordan subjektivt velvære 43, 45, 67 succes 100, 125 sygdom og andre former for lidelse systemisk terapi 224 søgen efter mening tab af en del af sig selv 113 af mening 112 eksistentielt 113 fysisk 112 psykisk 112 tankemønstre, dominerende terapi eksistentiel 13, 35, 40, 41, 68-69, 98-99, 124, , 166, 244 LIVETS DILEMMAER

9 , 200, katarsisorienteret 102 kognitiv 23, 37, 102, 110, 169, 224, krise- 102, 103, og lykke psykodynamisk orienteret , 110, PTSD-orienteret terapeutiske mål 68 terapeutisk relation 68-69, 222 teorier om at tage livsbeslutninger the relaxation response 63 tilbliven 95 tilgængelighed, være til stede for den anden , 182 Tillich, Paul til stede , 182 Tittler, Bennett I. 78 tomhed 70 Tornstam, Lars 149 traditionel psykologi 41 traume 101, , 112, 121 troens spring 168 trosopfattelser (beliefs) 96-98, , 121, , tvang , , 181 tvangsmæssige liv, det 181 tværkulturelle perspektiver 17, 40, 43-46, 51, , 212 udseende kunstigt 94 naturligt 94 tab af 112 ved døden udvikling, optimal og personlig 85 ufrihed 83-84, ulevede liv, det 32-38, 48-49, 64, 116, 139, , undervisning, eksistentiel , valg 154, 165, 168, 175, af barndomserindringer 177 og mening og nødvendighed 171 og ansvar 180 som dilemma se også beslutningstagning, livsbeslutninger, eksistentielle valg vente, værdien af at kunne 91, 95, , verden globale, den , 212 kaotisk 187 mindre privilegerede dele af 154 stress 185 velhavende dele af 154 verdensborger 125, , , , vilje 155, kreative 163 manglende 163 negative 163 overgang fra ønske til 162 vitalitet værdier 188, indstillingsmæssige 195 oplevelses-værdier 195 politiske 190 religiøse 190 skabende 195 sociale 190 teoretiske 190 æstetiske 190 økonomiske 190 se også livsværdier væren-henimod-døden 153 væren-i-verden 18, 141, 196 væren-med-andre 179 væren som livsmodus 192 STIKORDSREGISTER 245

10 Warnock, Mary 33 Willi, Jürg 72, 74-75, 98 Wilson, David 74 World Values Study Group 43 Yalom, Irvin D. om ansvar om aleneværen 70, 81 om caritas 99 om grundlæggende livsvilkår 28-29, 117 om liv efter døden 81, , om skyld 37-38, 143 økologisk balance 17-19, 27-28, 38, 43-46, 49, 51, 65-69, 70-80, , , , , , , , Aalbæk, Nielsen 95 åbenhed 39-40, 63, 76-78, 94-95, 114, , 182, , , 228 åbent, leve frit og 63, 94-95, 114, , 182, , , 228 åbning mod eksistensen , LIVETS DILEMMAER

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi Jacobsen,Bo og Klaus Pedersen: Humanistiske og eksistentielle terapier. I: Møhl, Bo og Morten Kjølbye (red.): Moderne Psykoterapi. København: Psykiatrifondens Forlag 2012 (i trykken). Kapitel II,7. Eksistentiel

Læs mere

Den eksistentielle psykologi i organisationspsykologien. Eksistentialisme, forandringer og ledelse. Af Vibe Strøier

Den eksistentielle psykologi i organisationspsykologien. Eksistentialisme, forandringer og ledelse. Af Vibe Strøier Den eksistentielle psykologi i organisationspsykologien Eksistentialisme, forandringer og ledelse Af Vibe Strøier Denne artikel sætter fokus på den inspiration som den eksistentielle psykologi kan give

Læs mere

KORREKTUR. kastethed og frihed En eksistentielfænomenologisk

KORREKTUR. kastethed og frihed En eksistentielfænomenologisk Vibe Strøier Frygtløs ledercoaching mellem kastethed og frihed En eksistentielfænomenologisk tilgang Indledning Mange proceskonsulenter og organisationspsykologer har individuel ledercoaching som en vigtig

Læs mere

Unge med kræft Psykologiske aspekter og sygeplejerskens rolle. Young adults with cancer Psycological aspects and the role of the nurse

Unge med kræft Psykologiske aspekter og sygeplejerskens rolle. Young adults with cancer Psycological aspects and the role of the nurse Unge med kræft Psykologiske aspekter og sygeplejerskens rolle Young adults with cancer Psycological aspects and the role of the nurse Bachelorprojekt Modul 14 Antal tegn: 71.154 Michelle Barner Lentz Studienummer:

Læs mere

2-årig klinisk specialistuddannelse i eksistentiel ericksoniansk psykoterapi

2-årig klinisk specialistuddannelse i eksistentiel ericksoniansk psykoterapi 2-årig klinisk specialistuddannelse i eksistentiel ericksoniansk psykoterapi August 2014 Maj 2006 Specialistuddannelse for psykologer, læger, psykiatere og andre akademikere, der arbejder med samtaler

Læs mere

Eksistentiel psykoterapi og diagnoser Hvordan kan man arbejde med klientens livsverdener og derved bygge bro mellem tilsyneladende modsætninger?

Eksistentiel psykoterapi og diagnoser Hvordan kan man arbejde med klientens livsverdener og derved bygge bro mellem tilsyneladende modsætninger? behandling Eksistentiel psykoterapi og diagnoser Hvordan kan man arbejde med klientens livsverdener og derved bygge bro mellem tilsyneladende modsætninger? Af CHARLOTTE SILAS HOULBERG De sidste mange år

Læs mere

Jacob Dahl Rendtorff Roskilde Universitet ETIK OG PSYKIATRI

Jacob Dahl Rendtorff Roskilde Universitet ETIK OG PSYKIATRI Jacob Dahl Rendtorff Roskilde Universitet ETIK OG PSYKIATRI Baggrund for foredraget Jacob Dahl Rendtorff: Etik for psykologer, Jurist og økonom forbundetsforlag, København 2013 Etik versus jura? Lovlydigt

Læs mere

GESTALTTERAPIEN - BEDRE END SIT RYGTE

GESTALTTERAPIEN - BEDRE END SIT RYGTE GESTALTTERAPIEN - BEDRE END SIT RYGTE Et oveblik over gestalterapiens danske historie og udvikling Af Hanne Hostrup, lic.psych., gestaltterapeut 2 Gestaltterapien opstod sidst i 40 ernes USA. En lille

Læs mere

Transformativ læring i empativitale fællesskaber

Transformativ læring i empativitale fællesskaber Transformativ læring i empativitale fællesskaber - Et masterprojekt om transformativ læring i empativitale fællesskaber for udvalgte elever på Faxehus Efterskole i skoleåret 2013/2014 Udarbejdet af Thomas

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

DSR-aftale Odense. Filosofi, religion og teologi... 2 TRÆTHED, KEDSOMHED OG LANGSOMHED... 2

DSR-aftale Odense. Filosofi, religion og teologi... 2 TRÆTHED, KEDSOMHED OG LANGSOMHED... 2 DSR-aftale Odense Filosofi, religion og teologi... 2 TRÆTHED, KEDSOMHED OG LANGSOMHED... 2 ONDSKABENS FILOSOFI... 2 EKSISTENTIEL FILOSOFI OG FÆNOMENOLOGI... 3 Kultur og samfund... 3 NETVÆRKSSAMFUNDET -

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

DSR-aftale Odense INDHOLDSFORTEGNELSE

DSR-aftale Odense INDHOLDSFORTEGNELSE DSR-aftale Odense INDHOLDSFORTEGNELSE Filosofi, religion og teologi... 3 Filosofien og de samfundsmæssige udfordringer... 3 Kierkegaard og Løgstrup... 3 Lykken og det gode liv i filosofisk betydning...

Læs mere

Sygeplejersken som coach

Sygeplejersken som coach Sygeplejersken som coach Bachelorprojektet er udarbejdet af sygeplejerskestuderende Daniela Decca-Winding Syk10278, Sep07 Klasse C. Vejleder Merete Wonsyld Afleveringsdato 3. Januar 2012 på professionshøjskolen

Læs mere

Rapport Evaluering på et på udviklingsprojekt

Rapport Evaluering på et på udviklingsprojekt BEDRE PSYKIATRI Landsforeningen for pårørende til psykisk syge i Århus Rapport Evaluering på et på udviklingsprojekt for psykisk for psykisk sårbare sårbare unge unge 15-23 år afsluttet mellem 201115 23

Læs mere

Jeg hedder ikke Menière. Jeg hedder Charlotte!

Jeg hedder ikke Menière. Jeg hedder Charlotte! Jeg hedder ikke Menière Jeg hedder Charlotte! Et speciale om de psykosociale aspekter ved øresygdommen Menière Dorte Lundgaard Susanne Steen Nemholt Københavns Universitet Institut for Almen og Anvendt

Læs mere

En granskning af begrebet skam i Finn Skårderuds forfatterskab

En granskning af begrebet skam i Finn Skårderuds forfatterskab Institutionen för psykologi En granskning af begrebet skam i Finn Skårderuds forfatterskab Et litteraturstudie og en interviewundersøgelse Per Dissing Odgaard Psykologprogrammet, kurs J: Psykologexamensuppsats

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET INSTITUT FOR PSYKOLOGI EKSISTENTIEL PSYKOTERAPI I EN GERONTOLOGISK KONTEKST

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET INSTITUT FOR PSYKOLOGI EKSISTENTIEL PSYKOTERAPI I EN GERONTOLOGISK KONTEKST DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET INSTITUT FOR PSYKOLOGI EKSISTENTIEL PSYKOTERAPI I EN GERONTOLOGISK KONTEKST Speciale af Lea Tønning Johansen December 2013 Eksistentiel psykoterapi

Læs mere

Ensomhed, der dræber

Ensomhed, der dræber Ensomhed, der dræber Elene Fleischer,Ph.d Mail: fleischer@elene.dk www.nefos.dk og www.laeger.dk www.ensomhed.info og efterladteforskning.dk www.selvmordsforebyggelse.info www.elene.dk ensomhed Den udstødte

Læs mere

GESTALTTERAPI I DANMARK Hanne Hostrup,

GESTALTTERAPI I DANMARK Hanne Hostrup, PSYKE & LOGOS GESTALTTERAPI I DANMARK Hanne Hostrup, Der hersker nogen forvirring om, hvad gestaltterapi egentlig er. Det skyldes den udvikling, som gestaltterapien har gennemløbet siden sin ankomst til

Læs mere

POSITIV PSYKOLOGI. Hvad er POSITIVT AF ANDERS MYSZAK OG SIMON NØRBY

POSITIV PSYKOLOGI. Hvad er POSITIVT AF ANDERS MYSZAK OG SIMON NØRBY POSITIVT AF ANDERS MYSZAK OG SIMON NØRBY POSITIV PSYKOLOGI Står arbejdet med problemer og sygdom for højt på dagsordenen, og glemmer psykologien at være fag og profession for mentalt velvære og menneskelige

Læs mere

SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER

SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER UD AF DEPRESSIONEN SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER Strategier, indsatser og værktøjer, der vil hele din depression, øge dit humør og skabe livsglæde på en naturlig måde. 1 Ud af depressionen

Læs mere

UNGEKONFERENCE 8. - 9. MAJ 2012. De lykkelige unge. Unge Rusmidler Samfund

UNGEKONFERENCE 8. - 9. MAJ 2012. De lykkelige unge. Unge Rusmidler Samfund UNGEKONFERENCE 8. - 9. MAJ 2012 De lykkelige unge Unge Rusmidler Samfund VELKOMMEN Udgiver Perron 3, Slagelse Kommune Ansvarshavende Pedro Michael Tekst & foto Perron 3, oplægsholdere og Colourbox Layout

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

Positiv Psykologi. Hans Henrik knoop

Positiv Psykologi. Hans Henrik knoop Positiv Psykologi Hans Henrik knoop æn e au e POSITIV PSYKOLOGI Viden i verdensklasse»fremragende «Jørgen Carlsen, Kristeligt Dagblad»genialt «Johs. Nørregaard Frandsen, Kulturkontoret P1»sjældent visionært«rune

Læs mere

Kultur og selvforståelse implikationer for psykisk trivsel

Kultur og selvforståelse implikationer for psykisk trivsel Kultur og selvforståelse implikationer for psykisk trivsel Specialeopgave Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet Århus sommer 2004 Marianne Geisler Vejleder: Grethe

Læs mere

Kvinders afhængighed ved overspisning set i et kybernetisk perspektiv

Kvinders afhængighed ved overspisning set i et kybernetisk perspektiv Kvinders afhængighed ved overspisning set i et kybernetisk perspektiv Speciale ved psykoterapeutisk uddannelse fra Vedfelt Instituttet (111101) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé... 3 2. Indledning... 3 1.

Læs mere

Kærlighed 2. Symbiose - nærhed og afstand

Kærlighed 2. Symbiose - nærhed og afstand Moden kærlighed vil sige et forhold, som lader den enkelte bevare sin integritet: man accepterer den anden som en person, der er forskellige fra en selv, med ønsker og interesser, der ikke nødvendigvis

Læs mere

DØDEN ER IKKE EN FIASKO HER I LIVET

DØDEN ER IKKE EN FIASKO HER I LIVET DØDEN ER IKKE EN FIASKO HER I LIVET METTE KOLD JENSEN PH.D. AFHANDLING PSYKOLOGISK INSTITUT AARHUS UNIVERSITET 2003 TAK til informanterne for den åbenhed og tillid, som gjorde projektet muligt. til de

Læs mere