Stikordsregister. autenticitet 32-35, 37, 93-95, , 179, , , 223 autoritært forhold 83

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stikordsregister. autenticitet 32-35, 37, 93-95, 124-125, 179, 187-188, 218-220, 223 autoritært forhold 83"

Transkript

1 Stikordsregister adoptivbørn afkald 163 afspændingsreaktionen 63 afvigelse, se normalitet og patologi Alberoni, Francesco 74 aleneværen 80-82, alkoholmisbrug 30, 176 Allport, Gordon W. 189 teori om værdier 189 altruisme universel amerikansk vs. europæisk tænkning 71 amor fati 60 Amundsen, Rune 131 anerkendelse 51, 205, , 227 angst 22-23, 66, , 221 dødsangst eksistentiel angst 23 patologisk angst 23 ansvar, ansvarlighed 156, , , 220 for andre fornægtelse af 181 for sit eget liv forskydning af 181 for verden undgåelse af antagelser, grund- (basic assumptions) 96-98, , 121, anvendelser af teorien 38-40, 67-69, 85-99, , , , , Argyle, Michael 44 ateisme Attali, Jacques 98 appreciative inquiry , 227 autenticitet 32-35, 37, 93-95, , 179, , , 223 autoritært forhold 83 barndommens betydning 156, eksistentielt syn på 177 erindring om psykoanalytisk syn på bekræftelse 73-80, Benson, Herbert 63 Berger, Peter. L. 93 beslutningstagning 161 Jaspers teori 164 Macquarries teori Mays teori Ranks teori beslutningsprocesser bestemmelse, min 59-61, 64, 74-75, 86-92, , bevidsthed, dissocieret 121 Binswanger, Ludwig 138, 201 bioenergetisk terapi 26 biologisk reduktionisme 9, 45 biologi vs. kultur 32, 118, 125 bokse begreber om aleneværen 86 Condraus teori om dødsangst 140 eksempler på livets mening 198 eksistentiel kriseterapi 124 fem slags kærlighed 79 fire måder at forholde sig til sygdom og andre former for lidelse på 59 psykologiske retninger set fra et eksistenspsykologisk perspektiv 41 spørgeskema om livsmål 189 STIKORDSREGISTER 237

2 tre grundbegreber om livsprocesser 27 tre lykkebegreber 67 teorier om at træffe livsbeslutninger 165 Bollnow, Otto 72, 108 om krise om kærlighed 72 Boss, Medard 18, 62, 113 grundtræk ved menneskelivet om døden 66 om ensomhed 70 om smerte 70 om terapeutiske mål 68, 230 Buber, Martin 69, 72, Bühler, Charlotte 46-49, 99 om livsmål 194 om livsstadier 47-48, om vurdering af tilværelsen 194 caritas 73, 99 case-historier den alkoholiske medarbejder 158 den bedragne kvinde 106 den druknende pige i svømmebassinet den døende mand med blodprop den fraskilte mand den fredfyldte død 127 den gamle patient, der bad om ikke at blive behandlet den handlekraftige kvinde den midaldrende kvinde, der blev sig selv 87 den sørgende ægtemand 218 den undrende sygeplejerske den unge kvinde, der ville frigøres fra sin mor den unge mand, der ikke kunne undvære gruppen 82 den vanskelige kollega 158 den voldsomme død 128 de to kvinder, der ville skilles de to naboer kvinden, der forsøgte selvmord 204 kvinden, der mistede sin søn 107 kvinden, der skaffede sig skilsmisse manden, der følte sig tom 88 Røde Kors-sygeplejersken 157 terapigruppen 122 se også kræftpatienter chok coaching Cohn, Hans 33 composed joyous serenity 35, 62, 68 Condrau, Gion 63, teori om dødsangst 140 Cooper, Mick 40 Coping/mestring 52, 53 crucial experiment 135 Csikszentmihalyi, Mihaly 62, 199 Culleberg, Johan 103 Dalai Lama 62 Davidsen, Nielsen, Marianne 102 depression, depressiv tilstand 129, 130, 216, 221 destruktivitet Deurzen, Emmy van om beslutsomhed 34 om de fire livsverdener om dilemmaer 31 om følelser 119 om terapiens længde 104 dialektik 17-19, 30-32, 38-40, 65-69, 73-80, 85-99, , , , , , , dialog 14-17, 38-41, 54-55, 59, 65-69, 71-79, 93-99, , 238 LIVETS DILEMMAER

3 , , , , , diagnoser 14, 50, 52, 54-55, , , , , 201, 216, Diener, Ed 45 dilemmaer i livet 30-32, 42, 70-71, 100, , , , døden at stå overfor 65-66, 81-82, , 138, eksistentielt set en vens forhold til 65-66, 69 livet efter længsel efter 138 møde med som tabu 126, 135 dødsangst 126, Condraus teori om Mays teori om Yaloms teori om døende , den døendes psykologi , dårlig behandling af hjælp til , eksistentialer eksistens 28-29, dybde 28-29, grundlæggende vilkår for 28-29, eksistensangst 22-24, 126, 243 eksistensmodus have-modus 192 være-modus 192 eksistentiel filosofi 10, 40 eksistentiel glemsel 145 eksistentielle valg 30-32, 57, , i dagens samfund , eksistentiel lykke 63, 219 eksistentiel psykologi, definition 9-10, 13-14, eksistentiel psykologi, særpræg 9-10, eksistentiel skyld 37-38, 64, 142, 143 eksistentiel terapi 13, 34, 40-41, 98-99, 124, ,166, , 200, , eksistentielt selvtab 113 eksistentiel åbning , eksistentielt vakuum 217 Elsass, Peter 97 empirisk metode 13-19, 41, 43-46, 48-49, 78-79, , 135, 144, , engagement 191 ensomhed 70, 80, 82, 86 Erikson, Erik 98 fakticitet 116 faser den døendes krisens livets 47-49, 65-67, 82-92, , , , fattige lande 95-98, , fire livsverdener, teorien om de 201 flow 62, forbundethed 16, 71-80, 85-99, , , forpligtelser 85-95, , , forståelse af ens eget liv 228 forskningsmetodik 13-19, 41, 43-46, 48-49, 78-79, , 135, 144, , forsvarsmekanismer 120, STIKORDSREGISTER 239

4 fortrydelser fortællinger (narrativer), dominerende fraspaltet materiale 120, Frankl, Viktor E. 147, om livsmål 219 om samtaleteknik 217 om værdier 194 Freire, Paulo 193, 227 om dialektisk forhold mellem person og verden 185 Freud, Sigmund 67, 74, 136, 172 Frihed, være fri 62, 95, , fri og munter sindsligevægt 35, 62, 68 Fromm, Erich 71 om at have og at være 192 om frygt for ensomhed 83 om grundlæggende behov 30 om kærlighed og samfund 96 om næstekærlighed 29 teori om livsmål 191 frugtbarhed 55, 98 fuldt fungerende person 68 fulfilment 48 fænomenologi 14-19, 39, 78-79, 93, , fænomenologiske metoder 16 beskrivelsesreglen ligeværdighedsreglen 17 parentesreglen 16 følelser gavmildhed 76-78, generøsitet 76-78, Giddens, Anthony 21, 51, 97 Giorgi, Amadeo 16, 18 globale problemer 193 globalisering 193, gode liv, det 9, 13-14, 38-40, 61-66, 71-97, , , , grundlæggende livsbegreber 19 gruppepres 80-85, 177 grænsesituation græsrodsvirksomhed , have som livsmodus 192 Heidegger, Martin 15 om angst 141 om autenticitet om døden 152 om man et 179 om samvittighedens kalden 64 heiteres gelassenheit 35, 62, 68 herre over eget liv 32-35, 37, , Hesse, Herman 65-66, 91 humanvidenskab 16 humanisme 29-30, humanistisk psykologi 41, Husserl, Edmund 15 ideernes verden 202 Illich, Ivan 65 incest individuation 86, 89-92, 194 indvandre intention/intentionalitet 47, 175 interaktion 238 autentisk og uautentisk interdependens 184 internationalisme , , isolerethed 80 Jacobi, Jolande 89-92, 99 Janoff-Bulman, Ronnie 112 Jaspers, Karl om beslutninger om døden 66, 153 om grænsesituationer LIVETS DILEMMAER

5 jeg-det-relation jeg-du-relation jeg-er-til-oplevelsen 21 Jung, C.G , om individuation 89-92, 166 om livsstadier 193 Kabat-Zinn, Jon 22, 54, 63, 185 Kagan, Roger 71 kastethed 116 kerneselv Kierkegaard, Søren om angst og frihed 141 om krise 118 om livsstadier 194 om troens spring 168 klarhed 35, 63-64, , , , 228 klinisk psykologi 14 kognitiv terapi 37, 102, 169, 224 Kohut, Heinz 167 konformitet, robotagtig 84 kriminalitet 30 krise 101, , 122, , 221 definition af dimensioner i 109 kendetegn ved som brud kriseterapi, eksistentiel 124 kritik og krise 125 krop, min 62-63, 73-75, 93-95, , 112, kræftdiagnose, virkning af 50 kræftpatienter 50, 55-56, 123, 137, 145 kræft, positive aspekter af 50, kulturelle forskelle, kulturpsykologi 10, 17, 40, 51 Kübler-Ross, Elisabeth kærlighed 70-71, 79, altruistisk 76 centrale aspekter ved for andre 192 forelskelse 74 næstekærlighed typer af 73-75, 79 udvikling af 99 universel 79 Laing, Ronald D. 21, 208 leve frit og ansvarligt 62, 95, , leve fuldt ud, at 32-38, 48-49, 64, 116, 139, , , Leick, Nini 102 leve sit liv igen, hvis man kunne 36 Lewin, Kurt 18 lidelse 42, 49-51, 58, 59 at hjælpe med 218 og kultur 51 liv, ens eget 220 liv, ulevet 32-38, 48-49, 64, 116, 139, , , livet selv 17, 71-73, livets mening , 193, , livets store spørgsmål 27 livets værdi 38-40, 71-72, , , livsangst 22-24, 126, 243 livsbegreber, grundlæggende 27 livsenergi 19, 26, 219 livsfølelse livskraft livsmod livsbeslutninger 30-32, 57, , , livsdilemmaer 30-32, 42, 70-71, 100, , , livsengagement livsfortrydelser livsmuligheder, se livsudfoldelse STIKORDSREGISTER 241

6 livsmål 47, 87-88, , spørgeskema livsopfyldelse 139 livsopgave 217 livsspørgsmål livsstadier, se stadier livstilfredshed livsudfoldelse 19-27, 46-48, 61-67, 73-80, 85-98, 139 hvordan øge sin , , , , livsverdener 18, , 223 livsvilkår, grundlæggende livsværdier , , se også værdier logoterapi 217 lokaldansker , , Luckmann, Thomas 93 lykke 42-49, dyb lykke 62 i eksistentiel psykologi 13-14, i humanistisk psykologi 41, i international forskning i positiv/traditionel psykologi kropslig 63 lykkebegreber 49, 67 lykkefremkaldende aktiviteter 45 lyksalighed 61 måling af 43 og terapi spirituel 64 ved klar bevidsthed lykkepiller 9, 23-24, 125, 139, 216 lyst, sanselig 62-63, 73-75, Løgstrup, Knud E. 183 Macquarrie, John 33, 40, 94, , 168 man et (das man) 34, 94, 179 Marcel, Gabriel 119, 147 Maslow, Abraham 48 May, Rollo 21, 62-63, 66, 163 om angst om beslutninger 161, 165 om former for kærlighed 73 om omsorg 183 medgang 100, 125 medicinsk diagnose 105 meditation 22, 63, 200 mekanistisk objektivisme 185 Merleau-Ponty, Maurice 15 mening, livets 112, 122-1, 124, , meningsløshed 112, 117, 122, mennesketyper 14, mestring 52, 53 mindfulness meditation 63, 200 min-hed 82 misbrugsproblemer 30, 176 modgang 100, , 125 modgangsefficient 115 Moody, Raymond A. 131 Moustakas, Clark 71 munterhed 35, 62, 68 møde mellem to mennesker 98-99, , , 222 møde verden frit og åbent 67-69, 140, 182, 220, mål i livet 47, 87-88, , narrativ terapi 224 naturverden neurotisk skyld Nietzsche, Friedrich 94 normalitet 101, , , , Noyes, Russell 145 nydansker LIVETS DILEMMAER

7 nærdødsoplevelser , næstekærlighed 77, 79, 96 nødvendighed , 191 omsorg 68, falsk for døende frigørende manipulerende ægte omsorgssvigt , , ontisk-ontologisk forbindelse 222 ontologiske kendsgerninger 30 ontologisk sikkerhed 21 ontologisk tryghed 21 oplysning , overspisning 176 parforhold 71-80, 90, 93-98, 106 patologi 9, 14, 23, 37, 41, 74, 90, , , , , , 216 personlighedspsykologi 14 personlige verden, den 202 person-verden-relation 17-19, 38-39, 61-67, 85-97, , , , , positiv psykologi 40, 45 positiv rekonstruktion 55-57, , Post, Stephen 77 Prasinos, Steven 78 pres fra andre 80-85, 177 privilegeret, mindre privligeret 95-98, , prøvelse 32-38, 57-61, 82-85, 93-95, , , 177 psykoanalytisk teori 83, 103, 130, 142, psykoanalytisk terapi 39 psykodynamisk terapi , 110, psykologiske retninger 41 psykiatri 9, 14, , , , 216 PTSD Rank, Otto om vilje og beslutning , 165 relation 18, 92-93, 112, , 185, 199 Dialektisk 185 og selvdefinition / selvopfattelse 169 religiøs tænkning 231 religiøsitet 144, 149 resoluthed rige lande 95-98, , , Ring, Kenneth 144 rodfæstethed (sikkert fodfæste) 32, 61, 122, 125, , 186, , 228 Rogers, Carl 167 rygestop 176 rådighed, til , , samtaleterapi, se terapi samfundet, som bestemmende kraft samvittighedens kalden 34, 64 Sartre, Jean-Paul 147, 219 modgangsefficient 115 om kriser 115 om ansvar 180 Satisfaction with Life Scale 45 Scandinavian Star skibsforlis 117, Schneider, John 114 seinlassen 68, 72, , 184, seksuel aktivitet 73, 98, 162, 201 STIKORDSREGISTER 243

8 selv, selvopfattelse , , aktualisering af definition af , 176 eksistentielt, relationelt kerne realisering af 47-49, 87-92, , udvikling af selv-anden-dialektik selvdeterminering 87, Seligman, Martin 45 selvindsigt , 228 selvmord 30, 126, , selvmordsovervejelser 216 separationsangst 83 Siddhartha 65 sindsligevægt 35, 62, 63, 68, skilsmisser 71-80, 83, 90, 93-98, , 221 skyld , 162 eksistentiel 37-38, 64, 142 skæbne 27-30, 48-49, 57-61, 63-65, 73-75, 80-82, 84-85, 88-89, , , , 193, 200, se også bestemmelse smerte 54 sociale bånd sociale forskelle 95-98, , sociale verden, den 202, socialt, frygt for at skille sig ud 82 sociologisk fantasi 226 sorg , 221 Sorokin, Pitirim A. 76 Spinelli, Ernesto 81 om at gøre og at være om dissocieret bevidsthed om fænomenologiske metoder om selvopfattelse spiritualitet 51, 64, 148, 149 spirituel lykke 64, 219 spiseforstyrrelser 176 spring, springen ud i TV 168 jeg vil være Christen 168 som homoseksuel 168 som politiker 168 som svar på angst som svar på samvittighedens kalden 34 som u-lands-frivillig 168 spørgeskema til livsmål stadier den døendes krisens livets 47-49, 65-67, 82-92, , , , stemninger, stemthed 24, 118, 176 Stern, Daniel 168 stofmisbrug 30, 176 stress 22, 63, styrke livsudfoldelsen, hvordan subjektivt velvære 43, 45, 67 succes 100, 125 sygdom og andre former for lidelse systemisk terapi 224 søgen efter mening tab af en del af sig selv 113 af mening 112 eksistentielt 113 fysisk 112 psykisk 112 tankemønstre, dominerende terapi eksistentiel 13, 35, 40, 41, 68-69, 98-99, 124, , 166, 244 LIVETS DILEMMAER

9 , 200, katarsisorienteret 102 kognitiv 23, 37, 102, 110, 169, 224, krise- 102, 103, og lykke psykodynamisk orienteret , 110, PTSD-orienteret terapeutiske mål 68 terapeutisk relation 68-69, 222 teorier om at tage livsbeslutninger the relaxation response 63 tilbliven 95 tilgængelighed, være til stede for den anden , 182 Tillich, Paul til stede , 182 Tittler, Bennett I. 78 tomhed 70 Tornstam, Lars 149 traditionel psykologi 41 traume 101, , 112, 121 troens spring 168 trosopfattelser (beliefs) 96-98, , 121, , tvang , , 181 tvangsmæssige liv, det 181 tværkulturelle perspektiver 17, 40, 43-46, 51, , 212 udseende kunstigt 94 naturligt 94 tab af 112 ved døden udvikling, optimal og personlig 85 ufrihed 83-84, ulevede liv, det 32-38, 48-49, 64, 116, 139, , undervisning, eksistentiel , valg 154, 165, 168, 175, af barndomserindringer 177 og mening og nødvendighed 171 og ansvar 180 som dilemma se også beslutningstagning, livsbeslutninger, eksistentielle valg vente, værdien af at kunne 91, 95, , verden globale, den , 212 kaotisk 187 mindre privilegerede dele af 154 stress 185 velhavende dele af 154 verdensborger 125, , , , vilje 155, kreative 163 manglende 163 negative 163 overgang fra ønske til 162 vitalitet værdier 188, indstillingsmæssige 195 oplevelses-værdier 195 politiske 190 religiøse 190 skabende 195 sociale 190 teoretiske 190 æstetiske 190 økonomiske 190 se også livsværdier væren-henimod-døden 153 væren-i-verden 18, 141, 196 væren-med-andre 179 væren som livsmodus 192 STIKORDSREGISTER 245

10 Warnock, Mary 33 Willi, Jürg 72, 74-75, 98 Wilson, David 74 World Values Study Group 43 Yalom, Irvin D. om ansvar om aleneværen 70, 81 om caritas 99 om grundlæggende livsvilkår 28-29, 117 om liv efter døden 81, , om skyld 37-38, 143 økologisk balance 17-19, 27-28, 38, 43-46, 49, 51, 65-69, 70-80, , , , , , , , Aalbæk, Nielsen 95 åbenhed 39-40, 63, 76-78, 94-95, 114, , 182, , , 228 åbent, leve frit og 63, 94-95, 114, , 182, , , 228 åbning mod eksistensen , LIVETS DILEMMAER

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70 Indhold Forord 9 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13 Eksistentiel psykologi 13 Fænomenologi: mennesket bag kategorierne 14 Kan psykologi handle om selve livet? 17 Tre grundbegreber: livsfølelse, livsmod

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Eksistentiel dynamisk psykoterapi bygger på eksistensfilosofien og henter således inspiration hos tænkere som Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vibenhus HTX HTX Psykologi C Nanna

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Termin August december 2013 VoksenUddannelsescentret Frederiksberg (VUF) Uddannelse. Hold 812 ps 1308

Undervisningsbeskrivelse. Termin August december 2013 VoksenUddannelsescentret Frederiksberg (VUF) Uddannelse. Hold 812 ps 1308 Undervisningsbeskrivelse Termin August december 2013 Institution VoksenUddannelsescentret Frederiksberg (VUF) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Psykologi C Allan Ramsnæs (ARA) Hold 812 ps 1308 Grundbøger:

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Semester/årgang: Socialrådgiveruddannelsen, SOC 2008-3. semester, Hold X. Efteråret 2009

Semester/årgang: Socialrådgiveruddannelsen, SOC 2008-3. semester, Hold X. Efteråret 2009 august 2009 Kursets titel: Fagområde 2: Det psykologiske og psykiatriske fagområde Semester/årgang: Socialrådgiveruddannelsen, SOC 2008-3. semester, Hold X. Efteråret 2009 Undervisere: Psykologi: Gitte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 11/12 Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Det eksistentielle i det religiøse Tro som fænomen blandt døende Hanne Bess Boelsbjerg

Det eksistentielle i det religiøse Tro som fænomen blandt døende Hanne Bess Boelsbjerg Det eksistentielle i det religiøse Tro som fænomen blandt døende Hanne Bess Boelsbjerg Spørgsmål Hvordan søges eksistentielle vilkår lindret gennem religiøs tro? Hvordan er det muligt at støtte en religiøs

Læs mere

Sygdom som eksistentielt / åndeligt vendepunkt

Sygdom som eksistentielt / åndeligt vendepunkt Sygdom som eksistentielt / åndeligt vendepunkt Hospitalspræst Christian Juul Busch, Rigshospitalet. christian.busch@regionh.dk Palliationskursus, Praktiserende læger RegionH. Charlottehaven, den 28. oktober

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse til elever pensum, teori, begreber

Undervisningsbeskrivelse til elever pensum, teori, begreber Undervisningsbeskrivelse til elever pensum, teori, begreber Termin Maj/juni 2012 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX Psykologi niveau c Tina Ovesen Hh12psy11123 Materiale:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December-januar 14/15 Institution Vestegnen Hf & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Psykologi

Læs mere

Det store i det små. Af Annette Haugaard, journalist Foto af Asbjørn Sand

Det store i det små. Af Annette Haugaard, journalist Foto af Asbjørn Sand Det store i det små Af Annette Haugaard, journalist Foto af Asbjørn Sand 12 nr. 09 2016 Eksistentiel terapi Død, ensomhed, kærlighed, valg, ansvar og meningen med det hele er omdrejningspunktet i den eksistentielle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Skive-Viborg HF enkeltfag Psykologi B HF niveau Lærer

Læs mere

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29 Mindfulness Temadag for sundhedspersonale V/ Silke Rowlin www.center for mindfulness.dk Tlf. 21 12 12 29 Dagens program: Hvad er Mindfulness Meditation? Mindfulness stressreduktion for sundhedspersonale

Læs mere

Kunstterapi i psykiatrisk behandling med særlig fokus på skizofreni

Kunstterapi i psykiatrisk behandling med særlig fokus på skizofreni Kunstterapi i psykiatrisk behandling med særlig fokus på skizofreni Hanne Stubbe Teglbjærg Center for Psykiatrisk Forskning Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Århus Universitet Disponering Hvad er kunstterapi?

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2013 Institution VUF Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2012 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HH3 psy Psykologi valgfag niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2014 Institution HF og VUC, IBC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HF enkeltfag Psykologi

Læs mere

Dage med sorg et psykologisk perspektiv

Dage med sorg et psykologisk perspektiv Dage med sorg et psykologisk perspektiv Sct. Johannes kirke d. 15. januar 2014 Ved psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape 1. Definitioner på sorg og tab 2. Hvordan kan sorgforløb opleves, akut og på sigt?

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin december-januar 2016-2017 Institution Skive-Viborg HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe/fagpakke

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December-januar 2013/2014 Institution VUC Vestegnen, Albertslund. Gymnasievej 10, 2625 Vallensbæk Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF(2-årig) Psykologi C

Læs mere

Institut for Dynamisk Lederskab

Institut for Dynamisk Lederskab Grunduddannelsens formål og værdigrundlag Grundforløbet tager afsæt i humanistisk og eksistentiel psykologi med fokus på det personlige lederskab. Derved lærer du coaching, hvis særkende er anerkendende

Læs mere

Eksistentiel terapi i København

Eksistentiel terapi i København Eksistentiel terapi i København Hvem er du? Hvor vil du hen? Hvordan får du et meningsfuldt liv? Hvordan får du et liv uden lidelse og bekymringer? Vi kan alle sammen have brug for en guide til at finde

Læs mere

Eksistentiel terapi i København

Eksistentiel terapi i København Eksistentiel terapi i København Hvem er du? Hvor vil du hen? Hvordan får du et meningsfuldt liv? Hvordan får du et liv uden lidelse og bekymringer? Vi kan alle sammen have brug for en guide til at finde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2014 Institution VUC vest, Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HF enkeltfag Psykologi C HF

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Skive-Viborg, Viborg Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HF enkeltfag Psykologi

Læs mere

Introduktion til faget psykologi og hukommelsesstudieteknik

Introduktion til faget psykologi og hukommelsesstudieteknik Undervisningsbeskrivelse Termin Sommeren 2015 Institution VoksenUddannelsescentret Frederiksberg (VUF) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Psykologi C Allan Ramsnæs (ARA) 2G ps Grundbøger: Ole Schultz

Læs mere

Sygdom som eksistentielt vendepunkt

Sygdom som eksistentielt vendepunkt Sygdom som eksistentielt vendepunkt Hospitalspræst Christian Juul Busch, Rigshospitalet. christian.busch@regionh.dk Palliationskursus, Praktiserende læger RegionH. Charlottehaven, den 27. november 2017

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution Uddannelse IBC Kolding Hhx Fag og niveau Psykologi C Lærer(e) Hold Marianne Kipp

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution VUF Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF (Fagpakke)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Termin Skoleår 2012/2013 Institution IBC Aabenraa. Uddannelse. hhx. Fag og niveau. Psykologi B. Lærer

Undervisningsbeskrivelse. Termin Skoleår 2012/2013 Institution IBC Aabenraa. Uddannelse. hhx. Fag og niveau. Psykologi B. Lærer Undervisningsbeskrivelse Termin Skoleår 2012/2013 Institution IBC Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold hhx Psykologi B Simone Wiest Bösselmann hh3e Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi Jacobsen,Bo og Klaus Pedersen: Humanistiske og eksistentielle terapier. I: Møhl, Bo og Morten Kjølbye (red.): Moderne Psykoterapi. København: Psykiatrifondens Forlag 2012 (i trykken). Kapitel II,7. Eksistentiel

Læs mere

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i: Psykologi B Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: 10-15 tirsdag og torsdag På mailadressen: btmo@kvuc.dk Eller

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Thy-Mors HF&VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Psykologi C Carla

Læs mere

Eksistentiel terapi i København

Eksistentiel terapi i København Eksistentiel terapi i København Hvem er du? Hvor vil du hen? Hvordan får du et meningsfuldt liv? Hvordan får du et liv uden lidelse og bekymringer? Vi kan alle sammen have brug for en guide til at finde

Læs mere

Eksistentiel terapi i København

Eksistentiel terapi i København Eksistentiel terapi i København Hvem er du? Hvor vil du hen? Hvordan får du et meningsfuldt liv? Hvordan får du et liv uden lidelse og bekymringer? Vi kan alle sammen have brug for en guide til at finde

Læs mere

Eksistentiel terapi i København

Eksistentiel terapi i København Eksistentiel terapi i København Hvem er du? Hvor vil du hen? Hvordan får du et meningsfuldt liv? Hvordan får du et liv uden lidelse og bekymringer? Vi kan alle sammen have brug for en guide til at finde

Læs mere

Eksistentiel terapi i København

Eksistentiel terapi i København Eksistentiel terapi i København Hvem er du? Hvor vil du hen? Hvordan får du et meningsfuldt liv? Hvordan får du et liv uden lidelse og bekymringer? Vi kan alle sammen have brug for en guide til at finde

Læs mere

Eksistentiel terapi i København

Eksistentiel terapi i København Eksistentiel terapi i København Hvem er du? Hvor vil du hen? Hvordan får du et meningsfuldt liv? Hvordan får du et liv uden lidelse og bekymringer? Vi kan alle sammen have brug for en guide til at finde

Læs mere

At leve videre med sorg Strandby kirkecenter d. 14. januar 2015 Ved psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape

At leve videre med sorg Strandby kirkecenter d. 14. januar 2015 Ved psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape At leve videre med sorg Strandby kirkecenter d. 14. januar 2015 Ved psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape 1. Definitioner på sorg og tab 2. Hvordan kan sorgforløb opleves, akut og på sigt? 3. Hvornår

Læs mere

Filosofisk terapi i København

Filosofisk terapi i København Filosofisk terapi i København Hvem er du? Hvor vil du hen? Hvordan får du et meningsfuldt liv? Hvordan får du et liv uden lidelse og bekymringer? Vi kan alle sammen have brug for en guide til at finde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2016 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer HF enkeltfag Psykologi C HF niveau Alice Nutzhorn

Læs mere

VELKOMMEN EKSISTENTIELLE PERSPEKTIVER PÅ

VELKOMMEN EKSISTENTIELLE PERSPEKTIVER PÅ VELKOMMEN EKSISTENTIELLE PERSPEKTIVER PÅ Ph.d. og filosof, Emily Hartz Certificeret systemisk coach og konsulent, Frederik Fredslund-Andersen JERES ERFARINGER MED MUS Et kort møde med sidemanden om emnet:

Læs mere

Kun ganske få glædesstudier.

Kun ganske få glædesstudier. Depression Glæde 26-02-2015 Med psykomotorik og positiv psykologi Berit Svart Psykomotorisk terapeut, Pb 40.000 depressionsstudier Kun ganske få glædesstudier. 1 Glæde er en af grundfølelserne: Kærlighed-Sorg

Læs mere

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien?

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen I SAMARBEJDE MED SCLEROSEFORENINGEN hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret krise- og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Handelsgymnasiet Tradium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Psykologi C Anja

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin januar - maj 15 Institution Vestegnen Hf & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Psykologi C Elisabeth

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2016 HF

Læs mere

Barndommens skygger introduktion til udviklingspsykologisk synsvinkel. Barndommen som forklaring på voksenlivets reaktionsmønster og personlighed

Barndommens skygger introduktion til udviklingspsykologisk synsvinkel. Barndommen som forklaring på voksenlivets reaktionsmønster og personlighed Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 13 Institution IBC Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Psykologi C Teddy Barrett Kt2hhpsyc213 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel

Læs mere

Erfaringer fra palliativ praksis

Erfaringer fra palliativ praksis PALLIATION Af Arne Skovgaard Juhl Erfaringer fra palliativ praksis At sige verden ret farvel er ingen enkel sag. En psykolog fortæller og reflekterer fra sit arbejdsliv på et hospice, hvor døden er ventet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution International Business College, Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

PeakStates k l i n i k k e n

PeakStates k l i n i k k e n PeakStates k l i n i k k e n Methods for Fundamental Change in the Human Psyche 99% af alle traumer starter før fødslen Nye veje til et liv i balance med PeakStates Harmoni, balance og momentvis lykkefølelse

Læs mere

YALOM. Portræt Af Bo Jacobsen. Det er altid. Terapeutens empati. Bøger som anledning

YALOM. Portræt Af Bo Jacobsen. Det er altid. Terapeutens empati. Bøger som anledning Portræt Af Bo Jacobsen YALOM Den amerikanske psykiater Irvin D. Yalom er en af verdens mest kendte terapeuter. Bo Jacobsen fik lejlighed til at besøge ham i hans hjem i Californien og interviewede ham

Læs mere

KORREKTUR. kastethed og frihed En eksistentielfænomenologisk

KORREKTUR. kastethed og frihed En eksistentielfænomenologisk Vibe Strøier Frygtløs ledercoaching mellem kastethed og frihed En eksistentielfænomenologisk tilgang Indledning Mange proceskonsulenter og organisationspsykologer har individuel ledercoaching som en vigtig

Læs mere

LYKKE. WORKSHOP FLOW INTRO: LYKKE 03.09.07 v. Louise Aagaard, Institut IV

LYKKE. WORKSHOP FLOW INTRO: LYKKE 03.09.07 v. Louise Aagaard, Institut IV LYKKE Lykke er... Man har siden tidernes morgen filosoferet over det at være lykkelig: Lykke er så vigtig, at den transcenderer alle andre verdslige hensyn (Aristoteles) Lykke er for de fleste, til alle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 15 Herning HF

Læs mere

Ensomhed, der dræber

Ensomhed, der dræber Ensomhed, der dræber Elene Fleischer,Ph.d Mail: fleischer@elene.dk www.nefos.dk og www.laeger.dk www.ensomhed.info og efterladteforskning.dk www.selvmordsforebyggelse.info www.elene.dk ensomhed Den udstødte

Læs mere

Praktisk Filosofi og Coaching

Praktisk Filosofi og Coaching Praktisk Filosofi og Coaching Ved Kristian Moltke Martiny Del 2 Resume af Del 1:Edmund Husserl (1859-1938) Projekt: at beskrive hvordan verden fremtræder i ens bevidsthed. Søger en ren, streng, objektiv

Læs mere

Oversigt over temaer. Undervisningsbeskrivelse. Termin Sommer 2015. VUC Vestegnen. Institution. FLEX hf. Uddannelse. Psykologi C hold.

Oversigt over temaer. Undervisningsbeskrivelse. Termin Sommer 2015. VUC Vestegnen. Institution. FLEX hf. Uddannelse. Psykologi C hold. Undervisningsbeskrivelse Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Flex hold VUC Vestegnen FLEX hf Psykologi C hold Kursisterne et såkaldt flex-hold. Holdet har ikke fulgt undervisning, men

Læs mere

Anerkendelse. og selverkendelse INTERVIEW. En helhedstænkning om relationer karakteriserer

Anerkendelse. og selverkendelse INTERVIEW. En helhedstænkning om relationer karakteriserer INTERVIEW Anerkendelse og selverkendelse En helhedstænkning om relationer karakteriserer norske Anne-Lise Løvlie Schibbyes psykoterapi. I et personligt interview til Psykolog Nyt forener hun filosofi,

Læs mere

Hospice et levende hus

Hospice et levende hus 78 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr. 1 2014 PH.D.-PRÆSENTATION Hospice et levende hus En analyse af levet liv og omsorg på hospice som bidrag til forståelse af åndelig omsorg Vibeke Østergaard Steenfeldt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Vestegnen HF & VUC HFe HF Psykologi B Anne Marie

Læs mere

PSYKOLOGI 1. FORELÆSNING

PSYKOLOGI 1. FORELÆSNING PSYKOLOGI 1. FORELÆSNING Introduktion af jer og mig Introduktion til bogen Pas på dig selv Grundbegreber i praktisk psykologi Begrebsafklaring om psykologi Socialpsykologi 1. del Litteratur er udvalgt

Læs mere

Forord Dødsangst og livsengagement 126 Kan man lære sin egen død at kende på forhånd? 127

Forord Dødsangst og livsengagement 126 Kan man lære sin egen død at kende på forhånd? 127 Velkommen til Livets dilemmaer. Vi får det bedste liv ved at kende til og kunne rumme livets centrale dilemmaer. Livet består af glæder, engagement og nydelse. Samt nedtrykthed, irritation og skuffelse.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Indholdsfortegnelse Del 1 Indledning 7 Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11 Indholdsfortegnelse Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Kapitel 3 Kognitive grundbegreber og udviklingspsykologi

Læs mere

Positiv psykologi og lederskab

Positiv psykologi og lederskab Positiv psykologi og lederskab Trivsel, arbejdsglæde og bedre præstationer Positiv psykologi skyller i disse år ind over landet. Den lærende organisation, systemisk tænkning, Neuro Linqvistisk Programmering,

Læs mere

I dialog med barnet. Intersubjektivitet i udvikling og psykoterapi

I dialog med barnet. Intersubjektivitet i udvikling og psykoterapi I dialog med barnet. Intersubjektivitet i udvikling og psykoterapi af Bjørg Røed Hansen. Akademisk Forlag 2014. Pris: 299 DKr. 301 sider. ISBN-13: 9788750044369 Bjørg Røed Hansen, der er psykolog og dr.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Vinter 2015 (21 og 22 dec.) Vestegnen HF og VUC HF Psykologi C

Læs mere

Eksistentiel krise og åndelig omsorg

Eksistentiel krise og åndelig omsorg Eksistentiel krise og åndelig omsorg Ved Jens Rasmussen Se Livsanskuelser, 2012, s. 102-126. Jens Rasmussen Side 1 Sundhedsstyrelsens definition af åndelig omsorg: eksistentielle og religiøse problemstillinger.

Læs mere

Psykologi B Samlet undervisningsbeskrivelse August 2008 - maj 2011

Psykologi B Samlet undervisningsbeskrivelse August 2008 - maj 2011 Psykologi B Samlet undervisningsbeskrivelse August 2008 - maj 2011 Termin Juni 2011 Institution Uddannelse Grenaa Handelsskole HHX Fag og niveau Psykologi B Lærer(e) Hold Gitte Bjørn Psykologi B 3. år

Læs mere

Semester: Socialrådgiveruddannelsen, 3. semester. Efterår 2011

Semester: Socialrådgiveruddannelsen, 3. semester. Efterår 2011 Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde Undervisningsprogram Fagområdets/modulets titel: Fagområde 2: Det psykologiske og psykiatriske fagområde Semester: Socialrådgiveruddannelsen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin maj-juni 2016. hhtxpsyc315

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin maj-juni 2016. hhtxpsyc315 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2016 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX & HHX Psykologi C Brian

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Psykologi C Alice Legarth Nutzhorn

Læs mere

FOKUS PÅ MULIGHEDER ELLER HVORDAN MAN GØR BEGRÆNSNINGER TIL EN STYRKE

FOKUS PÅ MULIGHEDER ELLER HVORDAN MAN GØR BEGRÆNSNINGER TIL EN STYRKE FOKUS PÅ MULIGHEDER ELLER HVORDAN MAN GØR BEGRÆNSNINGER TIL EN STYRKE Anders Dræby Sørensen MIN BAGGRUND Filosof, idéhistoriker, terapeut, underviser og forfatter Erhvervsbaggrund, bl.a.: Tidl. leder for

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse: Michael Rantzau-Meyer

Undervisningsbeskrivelse: Michael Rantzau-Meyer Undervisningsbeskrivelse: Michael Rantzau-Meyer Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinteren 2016 Institution HF & VUC Nordsjælland Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Aadland, Einar (2000) Etik dilemma og valg. 1.udg., 1opl. København: Dansk psykologisk Forlag.

Aadland, Einar (2000) Etik dilemma og valg. 1.udg., 1opl. København: Dansk psykologisk Forlag. Litteraturliste EKSISTENS-PSYKOLOGI/-FILOSOFI Jensen, Gitte Bach: Den menneskelige Eksistens og den eksistentielle samtalepartners forholden sig til den. Kandidatafhandling, Psykologisk Institut, Århus

Læs mere

Velkommen Fællesskabelse om kunsten at vedligeholde og udvikle på samme tid

Velkommen Fællesskabelse om kunsten at vedligeholde og udvikle på samme tid Velkommen Fællesskabelse om kunsten at vedligeholde og udvikle på samme tid Erhvervspsykolog/cand.psych.aut. Allan Chang 24. oktober 2015 Køge Kommune Imagine You may say I am a dreamer but I m not the

Læs mere

Filosofisk psykoterapi i København

Filosofisk psykoterapi i København Filosofisk psykoterapi i København Hvem er du? Hvor vil du hen? Hvordan får du et meningsfuldt liv? Hvordan får du et liv uden lidelse og bekymringer? Vi kan alle sammen have brug for en guide til at finde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Termin August december 2014 VoksenUddannelsescentret Frederiksberg (VUF) Uddannelse. Hold 681 ps 1308

Undervisningsbeskrivelse. Termin August december 2014 VoksenUddannelsescentret Frederiksberg (VUF) Uddannelse. Hold 681 ps 1308 Undervisningsbeskrivelse Termin August december 2014 Institution VoksenUddannelsescentret Frederiksberg (VUF) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Psykologi C Allan Ramsnæs (ARA) Hold 681 ps 1308 Grundbøger:

Læs mere

Den eksistentielle psykologi i organisationspsykologien. Eksistentialisme, forandringer og ledelse. Af Vibe Strøier

Den eksistentielle psykologi i organisationspsykologien. Eksistentialisme, forandringer og ledelse. Af Vibe Strøier Den eksistentielle psykologi i organisationspsykologien Eksistentialisme, forandringer og ledelse Af Vibe Strøier Denne artikel sætter fokus på den inspiration som den eksistentielle psykologi kan give

Læs mere

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse Anastasis 4 årig psykoterapeutuddannelse ANASTASIS PSYKOTERAPEUTUDDANNELSE Anastasis Psykoterapi bygger på en syntese af elementer fra forskellige selvudviklings-traditioner og terapeutiske retninger,

Læs mere

Læservejledning til. Som at se på solen. Bogens titel

Læservejledning til. Som at se på solen. Bogens titel Læservejledning til Som at se på solen Irvin Yalom har sagt at han skrev Som at se på solen som en dybt personlig bog der udspringer af hans egen konfrontation med døden.»jeg deler frygten for døden med

Læs mere

Dødsangst. Inspiration Irvin D. Yalom: Som at se på solen. A. Damkier, Palliativt Team Fyn

Dødsangst. Inspiration Irvin D. Yalom: Som at se på solen. A. Damkier, Palliativt Team Fyn Dødsangst Inspiration Irvin D. Yalom: Som at se på solen At beskæftige sig med dødsangst At kradse hvor det ikke klør? En nødvendighed i forhold til vores job? En nødvendighed i relation til patienten?

Læs mere

Mænd og deres biologiske og psykiske udvikling

Mænd og deres biologiske og psykiske udvikling Biologi eller fup? Mænd og deres biologiske og psykiske udvikling Svend Aage Madsen Det biologiske og psyken Det Psykologiske og det Biologiske Hjernens størrelse: ca. 23 milliarder nerveceller ca. 19

Læs mere

Pædagogisk relationsarbejde og styrkebaseret pædagogik

Pædagogisk relationsarbejde og styrkebaseret pædagogik Pædagogisk relationsarbejde og styrkebaseret pædagogik Psykolog og forfatter Anne Linder Oplæg ved psykolog og forfatter Anne Linder www.annelinder.dk Program. Inklusion Kl. 9 10.30 Pædagogisk relationsarbejde

Læs mere

fænomenologisk intellektualistisk religion symbolistisk sociologisk psykologisk

fænomenologisk intellektualistisk religion symbolistisk sociologisk psykologisk Religion er... fænomenologisk intellektualistisk religion symbolistisk sociologisk psykologisk Intellektualistiske perspektiver... irrationelle forklaringer på verdens indretning. En måde at tænke på (som

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2014/15 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Psykologi C

Læs mere

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk Mindfulness Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut Mindfulness Mindfulness er evnen til at være opmærksom, på en bevidst måde, i det aktuelle øjeblik, uden at dømme. (Jon Kabat-Zinn)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 15 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Psykologi C Camilla McCuiston

Læs mere

Eksistentielle overvejelser hos døende - et kvalitativt studie af døende kræftpatienter på danske hospices

Eksistentielle overvejelser hos døende - et kvalitativt studie af døende kræftpatienter på danske hospices Eksistentielle overvejelser hos døende - et kvalitativt studie af døende kræftpatienter på danske hospices Lene Moestrup, RN, cand. scient. san. PhD student, University of Southern Denmark Baggrund for

Læs mere

Hvad er Positiv Psykologi

Hvad er Positiv Psykologi Hvad er Positiv Psykologi Positiv Psykologi er et nyt felt, som beskæftiger sig med mental sundhed, styrker, positive følelser, positive institutioner og optimal funktionsevne Positiv Psykologi er en videnskab

Læs mere