5. Semester: Mik 1 Adaptationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5. Semester: Mik 1 Adaptationer"

Transkript

1 5. Semester: Mik 1 Adaptationer Adaptation er anvendt i patologien for at beskrive ændringer, der opstår i celler eller væv som respons på længere stimuli af fysiologisk art eller skader Typer Definition Eksempel Kommentar Mikroskopi Atrofi Reduktion af cellestørrelse eller af organ Aldersatrofi Thymus, gonader hjerneatrofi Hypertrofi Øget cellestørrelse hjertemuskel Hyperplasi Øget antal celler Prostata/uterus Hypertrofi+ Både øget celletal og Blærevægsmuskel, hyperplasi cellestørrelse Gravid uterus Degeneration Aflejring Metaplasi Dysplasi Fedt, glykogen Amyloid Skift af epiteltype Skift af vævstype Celleforandringer: Cytologiske malignitetskritierier Fedtlever Amyloid i lever Cylinder epitel til pladeepitel Lungecarcinom (25) Carcinoma in situ på cervix (65 Nedsat brug, Alder Hormonelt iskæmisk Hjertemuskel kan ikke dele sig Fedt: intracellulært, amyloid : extracellulært Muskel til knoglevæv Mik 6 Mik 36 Mik 37 Mik 14 Mik 25, 65 Eksamensspørgsmål a) Nævn 5 former for patologisk adaptation Svar: 1. Hypertrofi 2. Hyperplasi 3. Atrofi 4. Metaplasi 5. Dysplasi, anføres i nogle lærebøger under neoplasi og i andre under adaptation 6. Degenerationer: f.eks. clowdy swelling, hydrop, fedt, glykogen 7. Hyperplasi + hypertrofi optræder ofte sammen Reidar Albrechtsen

2 MIK-adaptationer Atrophia fusca cordis, Mik-præp nr 6 Kendetegn: tværstribet muskulatur med centrale kerner. Lipofuscin pigment ofte lokaliseret omkr kernerne. Steatosis Hepatis Mik-præp nr 36 Amyloidosis Mik-præp nr. 37 Alkalisk kongorødt farvning Reidar Albrechtsen

3 Pladeepitelcell metaplasi Mik-præp nr. 14 Ex larynx, lunge, cervix Cylinderepitel omdannes til pladepeitel Carcinoma in situ cervicis, Mik-præp nr. 65 Reidar Albrechtsen

4 5. Semester: Mik 2. Celledød/Infarkt (Præp nr 3, 50, 22, 23, 41) Ved Infarkt forstås lokal nekrose (celledød) pga iskæmi Typer: Anæmiske (gebeter med anatomiske endearterier eks hjerte, hjerne, nyre milt, blege af udseende) og hæmorrhagiske (dobbelt blodforsyning (lunger, lever) eller veludviklede anastomoser (tarm og hjerne røde af udseende). Hertil kommer septisk infarkt (thromboemboli med bakterier som ved endocarditis). Gangræn celledød /infarkt vådt eller tørt. I de fleste gebeter ses infarkter som såkaldt koagulationsnekrose, i hjerne pga af manglende høj protein findes infarkt som liquefactions nekrose (bliver henflydende). Karakteristisk for begge typer af infarkter er at der efter nogle dage optræder en såkaldt hæmorrhagisk randzone mellem normal og infarceret væv Årsager: Infarkt opstår ved pludselig reduktion af blodforsyning til et givet gebet Arterie: obstruktion pga thrombe i relation til arteriosclerose eller nedsat perfusion eks shock Vene: tillukning af det venøse outflow PRÆP 3 og 50 eksempel på anæmiske blege infarkter Præp. 3: Frisk hjerteinfarkt (infarctus recens): Hjertemuskulatur (kendetegn:tværstribning + centrale kerner) Der ses myokardienekrose med ophævet tværstribning, karyolyse og kerneforandringer (karorrhexis og pyknose) af hjertemuskelcellerne og neutrofile granulocyter. I det omgivende vitale væv ses kernepolymorfi af muskelcellerne betinget af den øget belastning og anoxi. 24 timer senere optræder en såkaldt hæmorrhagisk, makroskopisk synlig randzone omkring infarktet pga af kraftig karproliferation Kommentarer: faktorer der reducerer coronar blod tilførsel. Nedsat diastolisk tryk, øget intraventrikulær tryk, coronar stenose pga a plaque, intimablødning, thrombose, vasokonstriktion. Valvulær aorta stenose, øget tryk i højre atrie. Opheler med ar Præp. 50: Anæmisk nyreinfarkt med hæmorragisk randzone Nyre (kendetegn: tubuli og glomeruli) Makroskopisk ses et trekantet blegt område med evt hæmorrhagisk randzone. Det infarcerede væv ses med utydelige kerner pga af karyolyse og karyorhexis og vævsstruktureren er delvis ophævet. I nogle præparater ses også den obstruerende trombe eller embolus. Parietaltromber ved hjerteinfarkt, andre arterielle embolier eller polyarterilis nodosa er ofte årsag til nyreinfarkter. Kommentarer: nyreinfarkt ofte pga af løsrevet thrombe fra hjerne, aorta eller renal arterie. Embolien sidder ofte i a. arcuata (mellem bark og marv). Infarktformen trekantet med bredest længst væk fra arterien. NB den yderste del af cortex uafficeret forsynes nemlig af kar fra kapsel. Ved opheling efter 1-2 mdr synker overfladen og danner et plateauformet ar. (NB ar i nyre kan forårsage blodtryksforhøjelse). Andre typer af ar i nyre ses som følger kornisk- glomerulonefritis, -pyelonefritis, benign nephrosclerose, senil skrumpenyre og som sagt multiple infarktar.

5 PRÆP 22 og 23 eksempel på hæmorrhagiske (røde) infarkter Præp. 22: Lungeinfarkt Organdiagnose: Lungevæv med alveoler, kar og bronchier. Der ses et hæmorrhagisk og nekrotisk lungevæv med karyolyse af cellerne. Forandringer er oftest beliggende perifer i lungen og strækker sig helt ud til pleura (der eventuel er fibrin belagt). I tilstødedende lungeafsnit ses alveoler med kronisk staseforandrigner med mange hæmosiderin positive makrofager. Karrene er blodfyldt og dilaterede og der ses embolus i en kar a. pulm. Kommentarer: dobbelt blodforsyning gør at der kommer blod ind i infarktområdet. Ofte løsrevet thrombe fra dybe vener i ben. Præp. 23: Septisk Lungeinfarkt Organdiagnose: Lungevæv med alveoler, kar og bronchier. Forandringerne ses principelt som i præparat Nr 22 med lungevæv med infarkt og embolus i a.pulmonalis forgrening. Flere steder forekommer absceslignende forandringer opstået som komplikation. Abscessen kan bryde igennem til pleura og afstedkomme empyem, en livstruende tilstand. Kommentarer: Bakterier allerede forekommende i lunge trænger ind i infarktområdet. Septiske infarkter i andre organer er derimod i regel forårsaget af eks thrombe med bakterie løsrevet fra eks hjertet ved endocarditis. Virulensen af bakterien bestemmer det septiske forløb. Præp 41 eksempel på kraftige betændelse om udløser Nekrose (celledød) Præp. 41: Pancreasnekrose (akut) Pancreasvæv opbygget af talrige kirtel i lobuli med Langerhanske øer. Der ses større udførelsesgange. Mange steder ses kraftig betændelse og nekroser. I nekroserne forekommer nedbrudt fedt med kalksæber (stearinpletter), som følge af frigjorte lipaser. Kommentarer: pancreatitis ofte relation til alkoholisme.

6 MIRRAX _BILLEDER Mik-3 Acut myocardieinfarkt myocardiemuskulatur med total nekrose af fiber og ophævet tværstribning, + granulocyter=akut (recet) anæmisk infarkt 0-7 dage, subrecens (nekrose+granulationsvæv+arvæv 4-14 dage, vetus (arvæv) dage. komplikationer: død, insufficiens (musculær og impuls-betinget), perforation, mural thrombe, emboli, aneurisme, (meget hyppig) Mi-50 Nyre infarkt Nyreinfarkt, (anæmisk)vævet næsten strukturløst med skygger af glomeruli. årsag: arteriosclerose med lukning af a.renalisgren, eller emboli. opheling giver ar med skrumpet område. multiple ar efter infarkter kan give hypertension (meget hyppig) Mik-22 hæmorrhagisk Lungeinfarkt Hæmrorrhagisk infarkt med embolus til ve. i billeder. Blod i alveoler og nekrose af alveolesepta.

7 Mik-23 hæmorrhagisk lungeinkarkt med absces Hæmrorrhagisk infarkt Blod i alveoler og nekrose af alveolesepta. De blå områder lidt til ve. for midten repræsenterer store mængder granulocyter. Til højre i billedet findes lungevæv med kronisk stase (hjertfejlsceller i alveoler+stase af kar i alveolesepta). Meget hyppig) Mik-41, Acut Pancreatitis Acut necrotiserende pancreatitis, med svær destruktion af vævet pga af betændelse. Samtidig frigøres såvel proteaser som lipaser forårsagende stor ødelæggelse af kirtelvævet. Nedbrydning af omkringliggende fedtvæv, afstedkommer såkaldte stearin-pletter, hvor simple fedtsyrer sammen med Ca- ioner aflejer kalksæber. ( sjælden)

8 5. Semester: Mik 3. Akut inflammation (Præp nr 16,17,32,46,47) Terminologi: akut (skarp) modsat kronisk (tid), -itis tilføjes til lokalisationsområde (eks. appendix bliver til appendicitis ) Ved akut Inflammation forstås et hurtigt udløst respons fra organismen pga celleskader og som heler op efter få dage. Formål : formålet for inflammation er at eliminere eller neutralisere årsagen til påførte skader og reparere efterfølgende vævsødelæggelse. NB : celler der karakteriserer akut inflammation: neutrofile granulocytter Ved kronisk inflammation: lymfocytter, plasmaceller og makrofager Komponenter af inflammation: Vaskulær response Kardilation(histamine (venoler), serotonin, PGE 1+2d, PGD 2, NO. Øget permeabilitet (histamine, serotonin, PAF, C3a og C5a Emigration af leucoytter fra blodbane til væv Cellulær response Humoral response Vigtige plasma-deriverede mediatorer ved akut inflammation Kinin-, komplement-, clotting- og fibrinolytisk- systemer Karakteristik af akut inflammation: Calor, dolor, rubor, tumor (varme, smerte, rødme, svulst) Absces: Ansamling af pus i et ikke præformeret hulrum (eks. Byld) Phlegmone: diffus udbredelse af betændelse i vævet (eks. Appendicitis) Gradering af akut inflammation på serøse hulheder (pleura = pleuritis, peritoneum =peritonitis). Fibrinøs (fibrin aflejring) Sero-fibrinøs Purulent (empyem) hæmorrhagisk type (ofte forårsaget af tumor) NB Transudat klart, lavt celleindhold lavt protein, Exudat uklar, viskøst, granulocytter, høj protein Resultat af akut inflammation Resolution Suppuration, absces Transition til kronisk inflammation Vævstab, ulcus, fibrose Exempler på akut inflammation: Bronchopneumoni, appendicitis acuta, abces i hud, bakteriel meningitis, tonsillitis osv Reidar Albrechtsen

9 Mikroskopiske præparater med akut inflammation Præp. 16: Præp. 17: Præp. 32: Præp. 46: Præp. 47: Lungevæv med bronchopneumoni (lobulær) Organdiagnose: Lungevæv med alveoler og bronchier og kar. Fokale nodulære forandringer med akut inflam. (granulocyter) omkring små bronchier og tilgrænsende alveoler. Ofte ses reaktiv ødem og stase af lungevævet. Flere steder ses nekrose af små bronchier. Vigtigst er at processen aldrig heler helt op da bronchiegrenen er ødelagt og der efterlades små ar og dermed reduktion af lungekapaciteten. Forudgående bronchitis hos børn og ældre. Årsag mange forskellige bakt. Stafylokok, pneumokok. Lobær (fibrinøs) pneumoni Organdiagnose: Lungevæv med alveoler og kar og bronchier. Diffuse forandringer medindragende alle alveoler i en lungelap. Alveolerummene er udfyldt af et eosinofilt fibrinagtigt materiale med få betændelsesceller (makrofager). Alveolevæggene selv er normale. Der ses ikke nekroser i modsætning til forandringerne ved bronchopneumoni (Præp. 16) og forandringen heler i mange tilfælde fuldstændigt op. Klassisk 4 stadier = kongestion-, rød hepatisation- og grå hepatisation og resolutions-stadie. Hyppigst forårsaget af pneumokokker Appendicitis phlegmonosa Tarmvæg opbygget i mucosa/tele submucosa/tunica muscularis. Ofte lymfoid væv i tele submucosa. Tarmvæggen ses med betydelige akutte betændelsesforandringer med mange granulocyter. Der er flere steder ulcerationer af slimhinden og betændelsesreaktionen forløber gennem alle væggens lag. Undertiden ses fæcolith i tarmlumen Akut pyelonefritis Kendetegnet ved glomeruli og tubuli Små absesser indeholdende neutrofile granulocyter ses overvejende i nyremarven i relation til tubuli som er destruereret lokalt. Betændelses kan også ses i pelvis slimhinden Stor absces i nyreparenkymet som resultat af akut pylonefritis Supplerende undervisningsmateriale Indgang til databaser på nettet med makro/mikroskopiske præparater (database med et meget stort antal præp) (her er mulighed for virtuel mikroskopi) Reidar Albrechtsen

10 Mik- 16 Bronchopneumoni Mik-17 Lobær Pneumoni Mik-32 Appendicitis acuta phlegmonosa Reidar Albrechtsen

11 Mik- 46 Akut pyelonefritis Mik-47 Absces i nyre Reidar Albrechtsen

12 5. Semester: Mik 3. Akut inflammation (Præp nr 16,17,32,46,47) Terminologi: akut (skarp) modsat kronisk (tid), -itis tilføjes til lokalisationsområde (eks. appendix bliver til appendicitis ) Ved akut Inflammation forstås et hurtigt udløst respons fra organismen pga celleskader og som heler op efter få dage. Formål : formålet for inflammation er at eliminere eller neutralisere årsagen til påførte skader og reparere efterfølgende vævsødelæggelse,mere simpelt er af få fjernet bakterierne ved phagocytosecc. NB : celler der karakteriserer akut inflammation: neutrofile granulocytter Ved kronisk inflammation: lymfocytter, plasmaceller og makrofager Komponenter af inflammation: Vaskulær response Kardilation(histamine (venoler), serotonin, PGE 1+2d, PGD 2, NO. Øget permeabilitet (histamine, serotonin, PAF, C3a og C5a Emigration af leucoytter fra blodbane til væv Cellulær response Humoral response Ødem Transudate (til forskel fra et exudat) Øget hydrostatisk tryk ved arterioledilation, increased permeabilitet, reduceret osmotisk tryk ved nedsættelse af protein i blodbanen Leucocyt vandring fra kar til væv Margination, activation, rolling (selectins), firm adhesions, transmigration and chemotaxis (active migration imod en kemisk gradient) Hvilke signal udløses ved chemotaxis Release of G proteins. DAG and IP 3, calcium ions, calcium-ediated assembly of microfilaments Bakterier coates med opsonin (immunglobulin G, C3b fragment, collectins as mannose binding protein fra transudatet som gør dem mere modtagelige Vigtige plasma-deriverede mediatorer ved akut inflammation Kinin-, komplement-, clotting- og fibrinolytisk- systemer Karakteristik af akut inflammation: Calor, dolor, rubor, tumor (varme, smerte, rødme, svulst) Absces: Ansamling af pus i et ikke præformeret hulrum (eks. Byld) Phlegmone: diffus udbredelse af betændelse i vævet (eks. Appendicitis) Gradering af akut inflammation på serøse hulheder (pleura = pleuritis, peritoneum =peritonitis). Fibrinøs (fibrin aflejring) Sero-fibrinøs Purulent (empyem) hæmorrhagisk type (ofte forårsaget af tumor) NB Transudat klart, lavt celleindhold lavt protein, Exudat uklar, viskøst, granulocytter, høj protein

13 Resultat af akut inflammation Resolution Suppuration, absces Transition til kronisk inflammation Vævstab, ulcus, fibrose Exempler på akut inflammation: Bronchopneumoni, appendicitis acuta, abces i hud, bakteriel meningitis, tonsillitis osv

14 5. Semester: Mik 4. Kronisk inflammation (Præp nr 29,61,93,4,5 ) Kronisk inflammation er ofte en kontinuation af en akut inflammation hvor tilgrundliggende agens ikke er fjernet. Nonhelende eller persisterende akut inflammation (peptisk ulcus) Persisterende infektion forårsaget af patogener der ikke kan elimineres (viral hepatitis, tuberkelbakterier) Kontinuert udsættelse for toksisk påvirkning (rygning; bronchitis chronica) Fremmedlegeme som ikke fjernes (fremmedlegemegranulom) Autoimmune sygdomme med endogen antigen som provokerer hele tiden Transplantations afstødning hvor fremmede antigener inducerer kronisk inflammation med B og T lymfocytter Sygdomme af ukendt årsag eks Morbus Chrohn og Colitis Ulcerosa NB : Celler der karakteriserer kronisk inflammation: lymfocytter, plasmaceller og makrofager (fælles kaldes disse celler mononuklære celler i modsætning til granulocyter som har segmenterede kerner). Makrofager kommer enten lokalt fra vævet eller fra blodbanens monocyter baseret på samme stimuli som hidkalder granulocytterne, imidlertid noget senere (24-48 timer). Ofte neovaskularisering og proliferation af fibroblaster Makrofagens rolle (clean up=fagocytose,recruitment,stimulation, remodelering) Makrofagen kan syntetisere en række vigtige faktorer Il-1 og Il-2 Chemokiner (attrakter andre makrofager og lymfocyter) Free oxygen radikaler, som dræber bakterier og celler FGF og PDGF væksthormoner, stimulerer vækst især fibroblaster og angioblaster Proteaser, fjerner ødelagte vævsdele Arachidonsyre metabolitter, som forøger inflammationen Exempler på kronisk inflammation: Kronisk bronchitis, kronisk salpingitis, kronisk ulcus duodeni/ventriculi, kronisk hepatitis og colitis ulcerosa NB: ved kronisk inflammation ses meget ofte substanstab af væv og ved flere af den type sygdomme finder der en ikke ubetydelig regeneration og opheling sted, ofte med fibrosedannelse. DVS: at man i den kroniske inflammation både finder akutte forandringer som kan være stimuli for at processen er kronisk samtidig med at der via granulationsvævsdannelse også foregår en opheling og evt ardannelse sted af vævet (ex kronisk ulcus). NB: Granulationsvæv forekommer også hvor der er sket vævstab som f.eks. efter infarkter hvor det det døde væv fjernes, erstattes af granulationsvæv (3-5 dage efter nekrosen) som herefter mere langsomt går over i fibrøst bindevæv, ar (tager cirka 1-2 mdr).

15 Mikroskopiske præparater med kronisk inflammation (nr 93, 29, 61, 4,5) Præparater med opheling Præp. 93: Granulationsvæv Vævet er opbygget som løst bindevæv med mange retikulære fibriller. Flere steder er der forekomst af betændelsesceller af forskellig type, ofte makrofager og granulocyter. Der ses kraftig angiogenese med proliferation af endothelceller og pericytter. Ofte forekommer der blødning i vævet. Nr 29: Nr 61: Præp. 4: Præp. 5: Ulcus chronicum ventriculi Organdiagnose: ventrikel med slimhinde og underliggende muskellag Overfladepitelet stopper brat gående over i ulcus. Dette kan opdeles i følgende lag. 1. Blod+fibrin. 2. nekrotisk granulationsvæv. 3. vitalt granulationsvæv. 4. Fibrøst bindevæv, som delvis erstatter det muskulære lag udfor ulcus. Husk sår på tarm/ventrikel kun omfattende lamina mucosa kaldes erosion (heler op på få timer). kronisk sår afficerer også under l.muscularis mucosa og dybere lag (tela submucosa og l. muscularis),blødning, perforation, penetration, stenosis, cancer Salpingitis chronica Organdiagnose: tuba uterina Karakteriseret som et tubulært hulorgan. Lumen er smal ved isthmus, ved ampullen større og med en papillifer, fliget slimhinde beklædt med et enkeltlaget epitel (samme type som findes på corpusendometriets overfladen). Glat muskulatur ses anordnet koncentrisk omkring lumen. Tuba er peritonealbeklædt. Simple cyster på peritonealsiden betegnes som para-ovarielle cyster. Ved kroniske betændelsestilstande ses sammenvoksninger af slimhinde med heraffølgende opdeling af lumen i flere små lumina. Betændelsesforandringer med lymfocytter/plasmaceller-/granulocytter især i mucosa er karakteristisk. Ingen blodansamlinger/ ingen villi chorii til sammenligning med næste præp.62,63,70. Årsager: forskellige bakterieformer el lign. chlamydia osv Komplikat: extrauterin graviditet,sterilitet, absces. Myokardieinfarkt 7 10 dage gammelt Hjertemuskulatur (tværstribning + centrale kerner). Nekrose og betændelsesinfiltration nu overvejende med lymfocyter og markrofager. Der ses granulationsvæv i periferien af infarktet samtidig med at det strækker sig ind i den nekrotiske væv i form af cellulært karrigt ødematøst bindevæv. Van Gieson Hansen farvede hjerte med ophelet infarkt Hjertemuskulatur (tværstribning + centrale kerner). Følge af myokardieinfarkt med opheling og arvævsdannelse. Fibrosen ses rød med mellemliggende rester af gult farvet, intakt myokardievæv. Ingen betændelse.

16 Mik-93 Granulationsvæv Mik-29 Ulcus chronicum ventriculi

17 Mik 61 Salpingitis chronica Mik- 4-5 Myocardieinfarkt i begyndende opheling (infarctus subrecens) 4 5 bindevæv: rødt, hjertemuskel brunt

18 5. Semester: Mik 5. Granulomatøs inflammation (Præp nr 18,19,78,92 ) Granulomatøs kronisk inflammation opstår hvor det skadelige agens (bakterie eller fremmedlegeme) ikke kan fjernes ved den akutte inflammation, men resterer i makrofagen Exempler på granulomatøs inflammation: Tuberkulose (infektiøs type), Boecks sarcoid (noninfektiøs type), fremmedlegeme granulom (fremmedlegeme fx træsplint eller suturmateriale som er uopløselig og ikke nedbrydelig), Terminologi: Granulom er en rundagtig ansamling af epiteloide makrofager (makrofager med lidt større cytoplasma og som samler sig ligesom et epitel) og lymfocytter. Makroskopisk danner de små knuder i vævet. Der er ofte tilstedeværelse af kæmpeceller og plasmaceller, undertiden også eosinofile leucocytter. Ved tuberkulose dannes granulomer ved en T celle-medieret hypersensitivitet. De aktiverede makrofager secernerer chemokiner som tiltrækker nye makrofager og lymfocyter. Makrofager transformeres til epitheloide celler som er immobile i vævet. Interferon-gamma medvirker til kæmpecelledannelsen, der er karakteriseret ved at være store celler med mange kærner. Processen resulterer i central nekrose (caseøs=osteagtig) hvor alt væv er totalt destrueret (dvs ingen celler). Hvad er en kæmpecelle En kæmpecelle er en celle større end um i diameter med flere eller mange kerner. Ved tuberkulose og Mb. Boeck ses kerner anordnet ringformet i periferien af cellen eller hestoskoformet (kaldet Langhansk kæmpecelle). Ved fremmedlegeme kæmpeceller ses kernerne spredt i cytoplasmaet. Langerhansk celle er til forskel for Langhansk kæmpecelle en vigtig makrofag i huden. I normalt væv findes kæmpeceller eks. som osteoclaster, trofoblaster og megakaryocyter. Kæmpeceller kan også optræde ved neoplasier især ved ondartede svulster. Ofte ses såkaldte tumorkæmpeceller med bizarre kerneformer, eks ved osteogent sarkom og hepatocellulært karcinom. Tuberkulose Tuberkelbakterier er grampositiv, syrefast stave. De prolifererer langsomt i makrofager. Påvises med Ziel Nielsen farvning. Mantoux er først positiv 2-4 uger efter primær infektion og vedvarer for livet. Primær tuberkulose Første gang man smittes optræder det såkaldte Ghon s komplex, hvorved man forstår udvikling af et granulom subpleuralt (ofte i nederste del af overlappen) samtidig med et granulom i hilus lymfeknuder. Følger efter den primære infektion: a) I over 90% opheles processen, men efterlader ar hvor der med tiden aflejres kalk (som kan ses på røntgen), tuberkelbaciller kan persistere b) ved nedsat resistens (sult, sukkersyge, pt i behandling med immunsuppressiva osv) eller kraftig virulens kan den primære infektion videreudvikle sig til en langsom progredierende kronisk inflammation hvor granulomerne bliver større og større og evt kan resultere i cavernedannelse eller meget sjældent kan infektionen gå over i c) den såkaldte akut rapidt forløbende miliære type, med et stort antal små granulomer, der kan sprede sig via blodbanen til andre organer. Sekundær tuberkulose Ved sekundær infektion eller opblussen af tuberkulose vil granulomerne oftest sidde i apikale dele af overlappen, opheling vil i regel ske med kavernedannelse med kraftig fibrosedannelse..

19 Mikroskopiske præparater med granulomatøs inflammation (Præp nr 18,19,78,92 ) Præp. 18: Miliær lungetuberkulose Organdiagnose: Lungevæv med alveoler, bronchier og kar. Flere små karakteristiske granulomer med centrale caseøs nekroser omgivet af epiteloidceller og flere kæmpeceller af Langhansk type (perifert symmetrisk anordnet kerner i antal fra 6-12 i fælles cytoplasma). Ødem og stase af lungevævet forekommer ofte. Præp. 19: Fibrocaseøs tuberculose Organdiagnose: Lungevæv med alveoler, kar og bronchier. Større granulomer med centrale caseøs nekroser omgivet af epiteloidceller, lymfocyter og flere kæmpeceller af Langhansk type. Ofte kraftig reaktiv fibrose i tilstødende områder. Resterende lungevæv er ofte svært forandret med aktivt kubisk formet alveoleepitel. Præp. 78: Lymfeknude med Boecks sarcoidose Organdiagnose: Lymfoidt væv med kapsel og follikler med kimcentre. Overalt i lymfeknuden ses granulomer opbygget af epitheloide histiocyter med rigeligt eosinofilt cytoplasma. Der forekommer ingen caseøse nekroser i relation til granulomerne. Præp. 92: Fremmedlegemegranulom. Organdiagnose tarm. Mange steder i tarmvæggen forekommer rester af suturmateriale. I relation hertil ses kæmpeceller med mange kerner i cytoplasmet. Flere findes suturmaterialet inde i kæmpecellerne (fagocytose). Spørgsmål: under hvilke former kan makrofager optræde under granulomatøs betændelse (som epiteloide celler og kæmpeceller)

20 Mik-granulomatøs inflammation Mik-18 miliær tuberculose Tuberkulomer=granulomer Langehans kæmpeceller Mik-92 fremmedlegeme i hud

21 5. Semester: Mik 6. Kardiovaskulære sygdomme (Præp nr 10, 9,20,21, 11,1 2 ) Arteriosclerosis universalis begrebet: Ordet henfører til hårdhed af arterier (hvilket mest ofte skyldes kalkaflejringer i intima-laget)som skyldes forskellige årsager herunder også aldring og hypertension. Inddeles i : Sygdommen atherosclerosis, som er karakteriseret ved atheromer (plaque), som er de forandringer der optræder i intima-laget i aorta og større arterier samt hjerte og hjernens kar. Arteriolosclerosis er en anden form for arteriosclerosis universalis der omfatter arterioler især i nyrer (ofte i forbindelse med hypertension) deles i hyalin (diabetes og benign hypertension) og hyperplastisk type (malign hypertension). Mønckeberg s media sclerose findes som kalkaflejringer i media i muskulære arterier eks. A. tibialis, men hører alligevel med under begrebet arteriosclerosis universalis, og har ingen patologisk betydning. Atherosclerosis sive Ateromatosis : Synonymt med plaquedannelse. Atheroslcerosis er en langsom progredierende sygdom lokaliseret til intima-laget især i aorta, dens forgreninger navnlig a. iliacae, og a. carotis interna samt i hjerne og hjerne. Mikroskopisk ses initialt ophobning af lipid (intracellulært i makrofager og extracellulært som små cigarformede huller i præparatet), ofte med en sammensætning som ses i blodet. Plaque ses især ved karafgange og optræder allerede omkr midten af 30års alderen især med aorta abdominalis som prædikationssted (ex ved afgang af truncus coeliacus, mesenterica sup og inf og aa renales). Plaque ses som makroskopisk gullige eleverede aflange områder (omkr 1-5 mm) på indsiden af karret og betegnes den gule plaque. Lipidophobningen initierer aktivering af fibroblastproliferation omkring plaquen og desuden kan der forekommer angiogenese i media således at plaqueområdet i intima invaderes af kar. Der kan ses kroniske betændelsesceller. Ved tilstedeværelse af øget bindevæv bliver plaquen mere fast og hvidlig, og betegnes nu den hvide plaque. I plaquen udfældes cholesterol krystaller og samtidig kommer det også udfældning af kalk, hvilket gør karvæggen endnu mere uelastisk. Dvs at plaquen på det stadie udgør fysiologisk set et nedsat funktionelt områder af karvæggen, forstyrrer eks pulsbølgen, ændrer den normale transport at væske som udsiver fra blodet til intima og ikke mindst med sin rumopfyldning medvirker til at reducere karrets åbning. I almindelighed ses forskellige komplikationer først efter 50 års alderen. Den komplicerende plaque Plaquen kan okkludere karret helt eller delvis (især coronararterier) Beskadigelse af endotelet over plaquen og dannelse af thrombe med efterfølgende mulighed for infarkt (coronarkar i hjerte) eller emboli (fra aorta med infarkter af tarm, hjerne, gangræn af ben til følge) Karindvæksten ind i intima kan briste ind i ateromet, blødning kan i sig selv være karokkluderende, men samtidig resultere i at der også danne en thrombe på endotelet. Aneurismedannelse ( oftest i aorta) hvor svaghed af karret resulterer i udposning (udvidelse) af karret. Aneurismet kan gå i stykker (rupturere) med fatal blødning retroperitoneal Kommentar: Uanset de mange teorier til arteriosclerosis, (øget lipid i blodet, ændringer af karrets endotel, dannelser af microthromber, mulighed inflammation af karvæggen eller mutagene påvirkninger på de intimale celler (som både kan optage lipid og danne lipid), er det lipidophobningen i intima som er det afgørende for sygdommens videre forløb og dens komplikationer (hypoxi og infarkt). Thrombe: En thrombe er en intravital koagulation hvor der aflejres forskellige lag af blodets bestanddele, omfattende fibrin, thrombocyter (hvidt lag) og erythrocytter (rødt lag), evt leucocytter. Thromben bliver derved fast og sprød og stribet (Zahnske striber) som kan ses på overfladen. Thromben adskiller sig således fra et koagel som er en størkning af blod (efter udtagelse eller ved død). Koaglet ses rødt eller hvidt efter dets sammensætning og er meget elastisk. Husk findes både i arterie og venesystemet.

22 Virchows triade (faktorer betydende for at der kan dannes thrombe) Ændringer i kar væggen: beskadigelse af endotelet, Ændringer af blodstrømmen : højt tryk, atherosclerosis, infektion (phlebitis), trauma/kirurgi Ændringer af blodets sammensætning: hyperkoagulering, (eks mangel af antithrombin III, polycytæmia ) Mikroskopiske præparater med Kardiovaskulære sygdomme (Præp nr10, 9,20,21, 11,1 2 ) Præp. 9: Atherosclerosis (aortae) Forandringen findes i karvæggens intima. I den fortykkede intima ses akkumulation af lipid og lancetformede kolesterolkrystaller (udvasket i præparatet). I omfanget ses en fibrøs kappe af bindevæv (indeholder også basalmembranmateriale). Ovenliggende endothel ses evt beskadiget med thrombedannelse. Vasa vasorum vokser ind i intima. Adventitia kendes på tilstedeværelse af fedtceller, bindevæv og små kar (ingen inflammation her i modsætning til syphilis i 3.stadie hvor der kan forekommer infiltrater of lymfocytter). Præp. 10: Atherosclerosis a. coronariae Nær hjertemuskulaturen ses en forandret muskulær coronararterie med aterom med fortykket intima, fibrose og fokale forkalkninger. Læg mærke til at mediamuskulaturen er betydelig atrofieret. Præp. 20: Lungeødem Organdiagnose: Lungevæv med alveoler, kar. Lungevævet ses med alveoler som er fyldt med ødemvæske der ses som en eosinofil-farvet substants. Der er relativ få celler i alveolerne. Oftest opstår forandringen som følge af inkompenseret morbus cordis, ikke mindst under akutte forhold som eks ved myokardieinfarkt. Blodet stases i lungerne og bliver presset som et transudat over i alveolerne. Nitrøse gasser kan også forårsage lungeødem ofte med et frit interval på nogle timer. Præp. 21: Kronisk lungestase Organdiagnose: Lungevæv med alveoler, kar og bronchier. Lungevævet med alveoler fyldt ud med makrofag-lignende celler hjertefejlsceller) heraf mange med blodpigment (hæmosiderin). Der er endvidere kraftig stase af karrene. Ofte ses øget bindevæv af lungevævet. Forandringen kan lede til forhøjet pulmonal tryk og heraf følgende cor pulmonale. Præp. 11 og 12: Thrombe Lagvis fibrin, thrombocyttter og erythrocytter i en delvis organiseret struktur. Afgrænsningen mellem det komponenter er de såkaldte Zanske striber man ser makroskopisk karakteristisk for thromben og mangler i koaglet.

23 Mik-9 Atherosclerosis (elastisk artierie eks aortaa) Mik-10 Atherosclerosis a coron. cordis lancetformet hulrum=cholesterolkrystaller Mik- 20: Lungeødem Alveoler kan indeholde Transudat væske erythroytter Hjertefejlsceller Diagnose Ødema pulm Akut stase Kronisk stase Makrofager med bloddpigment granulocytter bronchopneumoni Erythrocytter= akut stase

24 Mik- 21: Kronisk stase med hjertefejlsceller Mik- 11 Thrombe (lagdelt opbygning) Mik- 12 Thrombe i organisation

25 5. Semester: Mik 7 Neoplasia (Præp nr 15,85,51,65,66) Neoplasia: betyder ny vækst. En celle er neoplastisk, når dens proliferation unddrager sig den normale vækstregulation. Klassificeres som benign eller malign. Godartede tumorer karakteriseret ved tydelig afgrænsning til omgivelserne og langsom vækst, maligne ved invasiv vækst og metastasering. Maligne tumorer deles i carcinomer (epiteliale) og sarkomer ( fra fedt, fibroblaster, muskelceller, knogleceller). Desuden fra blod og knoglemarv (leucæmier), fra nervevæv (ex astrocytom og glioblastom) og fra kimceller (germ cell tumor ex seminoma). Hamartoma forstås en benign tumorlignende dannelse hvori indgår samme type vævselementer som hvorfra den udgår, men med en ændret sammensætning (eks i lunge tumordannelse med meget brusk). Choristoma er en benign tumorlignende dannelse som er sammensat af væv som normalt ikke ses på det sted hvorfra den udgår (eks hjernevæv i næsehulen). Celleforandringer Dysplasia er abnorm vækst og differentiering (eks i cervixdysplasi i let moderat svær og carcinoma in situ) Anaplasia forstås tumorceller der mangler differentiering. Mikroskopiske præparater med Neoplasi (Præp nr15,85,51,65,66 ) Præp. 15: Præp.: 85 Papillloma laryngis Der ses pladeepitel som hviler på en fingerlignende (papillifer) bindevævsoverflade. Epitelet er højt differentieret og ses som et normalt pladeepitel. Condylomer ses med sammet op - bygning som papillomet. Lipoma Normalt fedt omgivet af en tynd bindevævskapsel. Fedtcellerne er uden tegn på cytologiske malignitetskriteriet. Ofte varierende mængder kar i tumor. Præp. 51: Adenoma renis Organdiagnose kendetegnet ved glomeruli og tubuli. I barkområdet ses et rundagtig tumor sammensat af celler der efterligner tubuli. Undertiden kan tumorcellerne ses som såkaldte clear cells. Præp. 65: Carcinoma in situ cervicis uteri Præparat ses opbygget af bindevæv med glat muskulatur og beklædt med et uforhornet flerlaget pladeepitel som går i et enlaget cervix epitel. I overganszonen ses cytologiske ændringer af plaepitelet med hypercellularitet, ophævet polaritet, forstørre kerner med hyperkromasi og et øget antal mitoser. Disse forandringer betegnes som cytologiske malignitetskritierier. Der forekommer ingen områder med tegn på invasiv vækst. Præp. 66: Carcinoma cervicis uteri Samme opbygning som præp nr 65 bestående af bindevæv med glat muskulatur og beklædt på den ene side med et uforhornet flerlaget pladeepitel som går i et enlaget cervix epitel. NB ingen hudappendices (hår, talg- eller svedkirtler). I bindevævet ses øer af epitelial væv med celler med cytologiske malignitetskriteriet. Disse øer invaderer flere steder kar eller perineuralt.

26 Mik-15 papilloma laryngis (benign) pladeepitel uden dysplasi Mik-85 lipoma Mik-51 Adenoma renis fedtceller (udvasket cytoplasma) Veldifferentierede adenomaceller

27 Mik-65 Carcinoma in situ epitel med c.in situ normalt uforhornet pladepitel

28 5. Semester: Mik 8 Neoplasia (Præp nr 24,2515,85,51,65,66) Neoplasia: betyder ny vækst. En celle er neoplastisk, når dens proliferation unddrager sig den normale vækstregulation. Anaplasia: Pleomorfism,hyperchromasi,atypiske mitoser, høj kerne/cytoplasma ratio Spredningsformer af maligne tumorer: Direkte invasiv vækst til nærtliggende væv. Indvækst til lymfekar og lymfeknuder, til blodkar, og omkring nerver. Spredning til serøse hulheder og herfra videre spredning til andre organer. Kanikulær spredning fra eks den ene lung til den anden via bronkietræet. Metastasering til hjerne, lunge lever og knoglemarv. Mikroskopiske præparater med Neoplasi (Præp nr 24,25,33,34,91 ) Præp. 24: Småcellet lungekarcinom Lungevæv med udbredt spredning af småcellet karcinom opbygget af enkelt beliggende kraftige kernefarvet celler. Tilstødende lungevæv delvis ødelagt. Præp. 25 Planocellulært lungekarcinom Lungevæv med udbredt spredning af tumorvæv opbygget som epitheliale øer ofte med central forhorning (kraftig rød farvning). Udgang fra bronchievæggen ses. Præp.33: Tubulært adenom i colon (colon polyp) Colonslimhinder dannende mindre rundagtig dannelse (polyp) opbygget af kirtler og bindevæv. Præp. 34: Colon karcinom Colonvæg med normal slimhinde i den ene ende med overgang til et områder med ulceration af slimhinden og betændelse. Mange steder er tumorvæv opbygget af kirtellignende strukturer som vokser ned og igennem tunika muscularis. Præp. 91: Fibrosarcom Der ses snit fra hud med øget bindevæv i dermis. Tumor er opbygget af bindevævsceller liggende tæt op til hinanden og ofte orienteret i paliasader. Der ses flere steder mitoser af tumorcellerne.

29 Mik-24 småcellet karcinom i lungen Brusk er en hjælp til at stille diagnosen:lunge Mik-25 planocellulært karcinom i lungen Mik-33 Tubulært adenom

30 Mik-34 colon carcinom tumorvækst gennem tunica mucosa Mik-91 Fibrosarkom Tumorceller med mitose

Noter i patologisk anatomi

Noter i patologisk anatomi Hjertet 2 serielle kredsløb. 1/200 af kropsvægten. Sulcus coronarius 9-10 cm. Sulcuc apex 9-10 cm. Vægtykkelse hø. Vent. 4-5 mm. Ve. Vent. 12-15 mm. Forsynes af RCA, LAD og CX. Minutvol. Ca. 5 L. i hvile.

Læs mere

Peter Kofoeds Patologi kompendium

Peter Kofoeds Patologi kompendium Opdateret af Manan: 16. januar 2004 PATOLOGI KOMPENDIE Følger opbygningen i E. Rubin Essential Pathology third edition. Kompendiet er skrevet ved førstegangslæsning af bogen. Der er både tastefejl og måske

Læs mere

Eksamensopgaver i Patalogisk anatomi januar 2003 januar 2004

Eksamensopgaver i Patalogisk anatomi januar 2003 januar 2004 Eksamensopgaver i Patalogisk anatomi januar 2003 januar 2004 De Medicinstuderendes Faglige Forlag Medicinerhuset - Ole Worms allé Bygning 161-8000 Århus C Tlf.:89422811; Fax:86137225 e: mr@studmed.au.dk

Læs mere

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 25/6-2004

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 25/6-2004 STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 25/6-2004 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på gult papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt (trykt

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå NOTER I LUNGESYGDOMME asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd Af Asma Bashir,

Læs mere

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 19/6-2008

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 19/6-2008 EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 19/6-2008 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt

Læs mere

NOTER I GASTROENTEROLOGI

NOTER I GASTROENTEROLOGI NOTER I GASTROENTEROLOGI Af Asma Bashir, stud med Københavns Universitet Forår 2010 Side 1 af 78 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Oesophagus, spiserøret Klinik Infektiøs oesophagitis Candida albicans oesophagitis

Læs mere

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 21/1-2010

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 21/1-2010 STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 21/1-2010 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt

Læs mere

STANDARDBESVARELSE. Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Mandag d. 22/1-2007

STANDARDBESVARELSE. Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Mandag d. 22/1-2007 STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Mandag d. 22/1-2007 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på gult papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt (trykt

Læs mere

Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 31. maj 2011 4. semester, odontologi

Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 31. maj 2011 4. semester, odontologi Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 3 maj 2011 4. semester, odontologi Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan

Læs mere

Lektion 1 Introduktion til faget:

Lektion 1 Introduktion til faget: Lektion 1 Introduktion til faget: Begreber Opløsningsevne den mindste afstand, hvor man kan skelne to punkter fra hinanden (øje 0.2 mm, LM 0.2 µm, EM 0.2 nm). Forstørrelse forholdet mellem billedstørrelse

Læs mere

Medicinsk kompendium i hjertets anatomi, fysiologi og embryologi

Medicinsk kompendium i hjertets anatomi, fysiologi og embryologi Medicinsk kompendium i hjertets anatomi, fysiologi og embryologi Skrevet af: Asma Pinky Bashir Medicinstuderende 4. Semester, Modul B8 Syddansk Universitet, Odense Læst og rettet af: Professor Peter Bie,

Læs mere

[WIKI OM BRYSTKRÆFT]

[WIKI OM BRYSTKRÆFT] [2013] Region Hovedstaden Herlev Hospital Susanne Bokmand Overlæge Brystkirurgisk afdeling F [WIKI OM BRYSTKRÆFT] [Ønsket med denne Wiki er at skabe et opslagsværk til anvendes i det daglige brug eller

Læs mere

MI-H02 Streptokokker Modul b10 E08

MI-H02 Streptokokker Modul b10 E08 Undervisningen vil fokusere på: 1) de væsentligste arter inden for streptokokkerne - hæmolytiske streptokokker - pneumokokker (S. pneumoniae) - non-hæmolytiske streptokokker - enterokokker 2) streptokokker

Læs mere

Hånden på hjertet. passer du på det? af phytoterapeut og biopat Birgith Broberg

Hånden på hjertet. passer du på det? af phytoterapeut og biopat Birgith Broberg Hånden på hjertet passer du på det? af phytoterapeut og biopat Birgith Broberg Indholdsfortegnelse: Indledning side 3 Hjerte/blodkredsløb kort fortalt side 4 Hjertekredsløbssygdomme side 6 Forhøjet blodtryk

Læs mere

NOTER I MAMMASYGDOMME

NOTER I MAMMASYGDOMME Forår 2010 Københavns Universitet NOTER I MAMMASYGDOMME Af Asma Bashir, stud med INDHOLDSFORTEGNELSE Anatomi Klinik Objektiv undersøgelse Paraklinisk undersøgelse Mastitis Fedtnekrose Fibroadenomatose

Læs mere

Eksamensopgavesæt Standardsvar. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Fredag den 29. maj 2015

Eksamensopgavesæt Standardsvar. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Fredag den 29. maj 2015 Eksamensopgavesæt Standardsvar Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende Fredag den 29. maj 2015 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt,

Læs mere

Tema-F7 Kampen mod eukaryoterne Modul b10 E08 Abstrakt Thøger Gorm Jensen og Henrik Senest opdateret: 07-11-2008

Tema-F7 Kampen mod eukaryoterne Modul b10 E08 Abstrakt Thøger Gorm Jensen og Henrik Senest opdateret: 07-11-2008 Temaforelæsningen tager udgangspunkt i evolutionen af eukaryote mikroorganismer. Dette bruges som en ramme om, hvordan eukaryoternes større genom og evt. flercellethed og kønnet formering medfører et langt

Læs mere

Cytoplasma (organeller + inklusioner) mere flydende konsistens end centrosomet. Lige under plasmalemma. Karakter af en gel.

Cytoplasma (organeller + inklusioner) mere flydende konsistens end centrosomet. Lige under plasmalemma. Karakter af en gel. Lektion 2: Celleorganeller. Plasmalemma Organeller Inklusioner Cytosol Centrosomet Endoplasmaet Ektoplasmaet Cytoskelet trilaminær struktur. 8 nm tyk (to lag af 2,5 nm samt mellemrum på 5 nm). Består af

Læs mere

Hudtype: Klassisk kombineret hud Kendetegn. Hudtype: Sart hud Kendetegn

Hudtype: Klassisk kombineret hud Kendetegn. Hudtype: Sart hud Kendetegn 10 566 I Anomalier Hudtype: Klassisk kombineret hud Kendetegn T-zonen er fedtet med udvidede porer. Resten af ansigtet er normal til tør. Comedoner. Teleangiectasia. Kombineret hud. Behandlingsformål Rense

Læs mere

NOTER I TOKSIKOLOGI MEDICIN

NOTER I TOKSIKOLOGI MEDICIN NOTER I TOKSIKOLOGI MEDICIN Revideret Juli 2003 Sven Edelfors Kapitel 1. Almen toksikologi Hvad er ikke giftigt? Alt er giftigt og intet er ugiftigt Kun dosis bestemmer om en ting er giftig eller ugiftig.

Læs mere

Lægemiddelkonsulentuddannelsen. Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012. Modul 2: Sygdomslære. Lif Uddannelse

Lægemiddelkonsulentuddannelsen. Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012. Modul 2: Sygdomslære. Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulentuddannelsen Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012 Modul 2: Sygdomslære Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 2: Sygdomslære MED svar

Læs mere

MI-H109 Importerede infektioner Modul b10

MI-H109 Importerede infektioner Modul b10 MI-H19 Importerede sygdomme (Schaechter s kapitel 35, 47, 52, 55) Infektioner der ikke normal kan erhverves ved ophold i Nordvesteuropa, men som er almindelige i andre dele af verden gennemgås. De fleste

Læs mere

Klinisk Undersøgelsesmetodik G 1.8

Klinisk Undersøgelsesmetodik G 1.8 Klinisk Undersøgelsesmetodik G 1.8 Kompendium. Vol. I Ken Lunn Skolen for Medicinsk Urteterapi (The Danish School of Phytotherapy) 1. udgave 1996 Ken Lunn 2. udgave 1999 Ken Lunn Mangfoldiggørelse af indholdet

Læs mere

TS-kursus 2015 Esofagus og ventrikel

TS-kursus 2015 Esofagus og ventrikel TS-kursus 2015 Esofagus og ventrikel Overlæge Jane Preuss Hasselby Disposition Benigne og præmaligne forandringer i eosfagus og den gastroesofagale overgang (GEJ) Maligne tumorer i esofagus og GEJ Ventriklens

Læs mere

Kræft og kræftfremkaldende stoffer

Kræft og kræftfremkaldende stoffer KAPITEL 2 Kræft og kræftfremkaldende stoffer Håkan Wallin Lisbeth E Knudsen Ulla Vogel Peter Møller 64 Kræft og kræftfremkaldende stoffer Kræft og kræftfremkaldende stoffer Kræft forårsaget af påvirkninger

Læs mere

Klaringsrapport vedrørende. udredning og behandling af cancer pancreatis

Klaringsrapport vedrørende. udredning og behandling af cancer pancreatis Klaringsrapport vedrørende udredning og behandling af cancer pancreatis September 2008 DPCG Klaringsrapport 2008 Side 2/94 Indholdsfortegnelse FORORD...4 INCIDENS, ÆTIOLOGI OG SYMPTOMER...6 INCIDENS...

Læs mere

Forstå dine blodprøver. Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg.

Forstå dine blodprøver. Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg. Forstå dine blodprøver Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg. Indhold 3 Velkommen 4 Forord af Susse Wold 5 Hvad er en blodprøve?

Læs mere

Differentialdiagnose & sikker praksis G 1.15

Differentialdiagnose & sikker praksis G 1.15 Differentialdiagnose & sikker praksis G 1.15 Kompendium. Ken Lunn Skolen for Medicinsk Urteterapi (The Danish School of Phytotherapy) 2. udgave (A4 format) 2000 Skolen for medicinsk Urteterapi (1. udgave

Læs mere