KonjunkturNYT - uge 42

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 42"

Transkript

1 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion og forbrugertillid Tyskland: Fald i erhvervstillidsindikatoren Storbritannien: Lille fald i ledigheden Sverige: Uændret ledighed Kina: Svagt fald i inflationen, lille fald i BNP-væksten samt stigende industriproduktion Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Stigende aktiekurser i Danmark og udlandet Faldende oliepris Dansk Økonomi / Makropolitik Redaktionen er afsluttet fredag kl. 9 Henvendelse rettes til

2 DANSK KONJUNKTURNYT Lavere forbrugerprisinflation i september Forbrugerprisinflationen var, pct. i september, jf. figur.. Det er, pct.-point lavere end måneden før, hvilket især afspejler prisudviklingen på brændstof og biler. Faldet i inflationen sker efter tre måneder med stigende inflation. Fra august til september steg forbrugerprisindekset med, pct., jf. figur., og den lavere inflation afspejler således udviklingen i prisindekset året før (basiseffekt). Forbrugerprisinflationen renset for energi var, pct. i september, og energipriserne bidrog således ikke til en højere inflation. I perioden fra december 9 til april var det gennemsnitlige inflationsbidrag derimod, pct.-point. Det er primært prisstigninger på husleje, fødevarer samt alkoholiske drikkevarer og tobak herunder afgifter der holder inflationen oppe. Nettoprisinflationen, som svarer til forbrugerprisinflationen fratrukket afgifter, var,9 pct. i september. Det er, pct.-point lavere end måneden før. Den faktiske forbrugerprisinflation i september svarer til det niveau, som er lagt til grund i Økonomisk Redegørelse, august. For som helhed skønnes en forbrugerprisinflation på, pct. Figur. Forbrugerprisinflation Figur. Forbrugerprisindeks Dec. = Dec. = 9 99 D J F M A M J J A S O N D 9 99 Anm.: Prikkerne i figur. angiver de faktiske observationer, som er blevet tilgængelige siden fastlæggelsen af talgrundlaget til Økonomisk Redegørelse, august. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

3 Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Inflationstakten målt ved det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) var, pct. i Danmark og, pct. i euroområdet i september, jf. figur.. Det er et fald på, pct.-point i forhold til måneden før i Danmark, hvilket især afspejler prisudviklingen på brændstof, mens inflationstakten er uændret i euroområdet. Den aktuelle inflationstakt i euroområdet og Danmark er forholdsvis høj i lyset af den relativt lave kapacitetsudnyttelse og svage økonomiske vækst. I euroområdet er en af årsagerne prisudviklingen på energi, og inflationen renset for energi var, pct. i september. Udviklingen i energipriserne bidrog således med godt ¾ pct.-point til inflationen i euroområdet, mens der ikke var noget bidrag til den danske inflation i september. Afgiftsstigninger bidrager til et højere inflationsniveau i både euroområdet og Danmark. Inflationstakten i Danmark adskiller sig særligt fra euroområdet ved et højere inflationsbidrag fra fødevarer, alkoholiske drikkevarer og tobak (blandt andet som følge af afgiftsforhøjelser på fedt, sukker, øl og vin) samt finansielle tjenester (som følge af højere bankgebyrer). Kerneinflationen (HICP ekskl. energi og uforarbejdede fødevarer) var uændret på, pct. i Danmark og faldt, pct.-point til, pct. i euroområdet i september, jf. figur.. Inflationen inden for euroområdet svinger fra, pct. i Grækenland til, pct. i Estland i september. Figur. Forbrugerprisinflation (HICP) Figur. Kerneinflation Euroområdet Danmark - 9 Euroområdet Danmark Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

4 INTERNATIONALT KONJUNKTURNYT USA Inflationen var i september på, pct., hvilket er en stigning på, pct.-point i forhold til august, jf. figur.. Inflationen toppede i september med,9 pct. og har siden da været faldende med undtagelse af de seneste to måneder. Kerneinflationen, defineret som forbrugerprisindekset eksklusive fødevare- og energipriser, har det seneste års tid ligger nogenlunde stabilt på pct. Industriproduktion steg med, pct. i september, jf. figur.. Industriproduktionen har stort set ligget fladt indtil nu i år. På årsbasis steg produktionen, pct. Figur. Inflation, USA Figur. Industriproduktion, USA (å/å) (å/å) Indeks (=) Indeks (=) Forbrugerpriser Kerneinflation Kilde: Reuters Ecowin. Forbrugertilliden, målt ved Michigan indikatoren, steg i oktober, indeksenheder til indeks,, jf. figur.. Niveauet ligger fortsat under men tæt på det historiske gennemsnit på,9. Stigningen skyldes især en fremgang både i forventningerne til fremtiden, men der var også fremgang i vurderingen af den nuværende situation. Figur. Forbrugertillid (Michigan), USA Figur. Erhvervstillid (ZEW-indikatoren), Tyskland Indeks 9 9 Samlet forbrugertillidsindeks Nuværende situation Forventninger til fremtiden Indeks 9 Indeks - Anm.: Den stiplede linje i figur. angiver det historiske gennemsnit. Kilde: Reuters Ecowin ZEW situation ZEW forventning Indeks

5 Tyskland Ifølge ZEW-indikatoren, som måler tilliden blandt eksperter i finanssektoren, faldt vurderingen af den nuværende situation fra, i september til, i oktober, mens forventningerne til den økonomiske udvikling de kommende seks måneder steg fra -, til -,, jf. figur.. Begge underindeks er svækket siden foråret. Storbritannien Ledigheden, målt ved ILO s (International Labour Organization) definition, var i august,9 pct. ( mdr. glidende gennemsnit), hvilket er, pct.-point lavere end i juli, jf. figur.. Ledigheden har siden midten af 9 ligget nogenlunde stabilt omkring det nuværende niveau. Beskæftigelsen steg med 9. personer fra juli til august, svarende til en stigning på, pct. (m/m). Figur. Ledighed, Storbritannien Figur. Ledighed, Sverige af arbejdsstyrken. personer af arbejdsstyrken af arbejdsstyrken Ændring i beskæftigelsen (højre akse) Ledighed ILO Kilde: Reuters Ecowin. Sverige AKU-ledigheden var i september på, pct af arbejdsstyrken, jf. figur., hvilket er det samme som i august. Ledigheden har vist en svagt stigende tendens det seneste år. Kina Inflationen var i september,9 pct., hvilket er, pct.-point lavere end i august, jf. figur.. Faldet i inflationen siden sommer kan især tilskrives lavere prisstigninger på fødevarer. Opgørelsen af BNP i. kvartal viste en vækst på, pct. (å/å), hvilket er, pct. point lavere end i. kvartal, jf. figur.. Det er den laveste årsvækstrate siden. kvartal 9. Den kvartalsvise vækst var på, pct. i. kvartal, efter en vækst på. pct. i det forudgående kvartal. Industriproduktionen steg med 9, pct. i september (å/å), hvilket er, pct. point højere end i august måned.

6 Figur. Inflation, Kina Figur. BNP-vækst, Kina (å/å) (å/å) (å/å) (å/å) Kilde: Reuters Ecowin.

7 RENTER, OLIEPRISER, VALUTA- OG AKTIEMARKEDER Siden sidste fredag er aktiekurserne steget i både Danmark og udlandet. Det japanske og europæiske aktiekursindeks har oplevet de største stigninger, jf. tabel.. Olieprisen (målt i USD) er faldet, pct. siden sidste fredag. Tabel. Renter og valutakurser mv. Danske renter og valutakurser mv. Internationale renter og valutakurser mv. Fredag Ændring ift. Fredag 9/ sidste fredag 9/ Ændring ift. sidste fredag Renter, pct. p.a.: -md. pengemarkedsrente Ledende renter, pct. p.a.:,, pct.point USA (federal funds rate),, pct.point Japan (unc. call rate),, pct.point Stat. -årig,, pct.point Sverige (repo),, pct.point Realkreditrenter : Euroområdet (min. bid),, pct.point Kort realkreditlån,, pct.point Storbritannien (repo),, pct.point Langt realkreditlån,, pct.point Danmark (udlånsrenten),, pct.point Nationalbankens satser: Rente på -årige statsobligationer, pct. p.a.: Diskonto,, pct.point USA,, pct.point Indskud på folio,, pct.point Japan,, pct.point Indskudsbeviser -,, pct.point Tyskland,, pct.point Udlån,, pct.point Storbritannien,9, pct.point Rentespænd til Tyskland (pct.-point): Valutakurser : Kort (-md.) -,, pct.point USD/JPY 9,, pct. Langt (-årigt), -, pct.point GBP/USD, -, pct. Aktiekurser (kursindeks): OMXC (/-9 = ),, pct. Aktiekurser (kursindeks): EUR/USD,,9 pct. USD, S&P, pct. Valutakurser : Japan, Nikkei 9, pct. EUR/DKK, -, pct. Euroomr., Eurostoxx USD/DKK, -,9 pct. indeks, pct. SEK/DKK,9, pct. Storbritannien, FTSE 9, pct. NOK/DKK,, pct. GBP/DKK 9, -, pct. Oliepriser: JPY/DKK, -,9 pct. Brent (USD), -, USD Effektiv kronekursindeks (9 = ),9,9 point Brent (DKK) -, DKK ) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med - og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af -årige realkreditrenter. ) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). ) Pris i yen for én dollar. Kilde: Reuters Ecowin og Danmarks Nationalbank

8 Figur. Pengepolitisk rente Figur. Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland 9 -point,,,,,, -, -, -, -, -, nov feb maj aug nov feb maj aug nov -årig, rentespænd (h.a.) -mdr., rentespænd (h.a.) Kilde: Reuters Ecowin USA Danmark Euroområdet -årig, dansk -mdr., dansk Figur. Rentespænd i forhold til Tyskland Figur. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og Euro -point -point - - nov maj 9nov 9maj nov maj nov maj nov Euro Dollar 9 9 nov feb maj aug nov feb maj aug nov Italien Grækenland Spanien Portugal Irland Frankrig Kilde: Reuters Ecowin Euro Dollar (h. akse) Figur. Udvalgte aktieindeks Figur. Udvalgte valutakurser Indeks (=) Indeks (=) 9 9 nov feb maj aug nov feb maj aug nov USD/EUR USD/JPY,9,9 9, 9,,,, nov feb maj aug nov feb maj aug nov Eurostoxx OMX C Nikkei S&P USD/EUR USD/JPY (h. akse) Kilde: Reuters Ecowin

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 13

KonjunkturNYT - uge 13 KonjunkturNYT - uge. marts 7. marts Danmark Stigende forbrugertillid i marts Stigende huspriser i. kvartal Lave energipriser holder stadig forbrugerpriserne nede i både Danmark og euroområdet Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 12

KonjunkturNYT - uge 12 KonjunkturNYT - uge 1 1. marts. marts 15 Danmark Firmaernes salg steg i januar efter fald i december Detailsalget faldt svagt i februar Producent- og importpriserne tiltog i februar Nationalbankens kvartalsoversigt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 9. august. august Danmark Faldende ledighed og stigende beskæftigelse ifølge AKU Stort set uændret lønmodtagerbeskæftigelse, når der ses bort fra lockouten Fald i F-ledigheden i juli

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 39 23. september 27. september 213 Danmark Bruttoledigheden faldt i august Stigende erhvervstillid i industri og service Stigende huspriser i 2. kvartal Det samlede udlån steg svagt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 52-2

KonjunkturNYT - uge 52-2 KonjunkturNYT - uge -. december 1 9. januar 1 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal 1 Lille fald i bruttoledigheden i november Stilstand i industriproduktionen, men på et højere niveau end i 13 Vareeksporten

Læs mere

Konjunkturnotat, Dansk Økonomi forår 2013

Konjunkturnotat, Dansk Økonomi forår 2013 13. maj 13 Konjunkturnotat, Dansk Økonomi forår 13 Notatet beskriver baggrunden for konjunkturprognosen i Dansk Økonomi, forår 13. INDHOLD 1. International økonomi.... Dansk økonomi... 15.1. Finansielle

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal 2004 D A N M A R K S 4 N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2004 Det lille billede på forsiden viser et udsnit af det lille

Læs mere

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER SAMMENFATNING Aktiviteten i den internationale økonomi tager gradvist til, om end der er betydelige forskelle på tværs af lande. I euroområdet har væksten været

Læs mere

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER SAMMENFATNING Aktiviteten i den globale økonomi vokser langsomt, men med betydelige forskelle på tværs af regioner. Blandt de avancerede økonomier er væksten stærkest

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback MAKRO UGESCENARIO Uge 22-215 Markedsføringsmateriale 22. maj 215 Moderat amerikansk comeback Revisionen af den amerikanske BNP rapport forventes at vise, at den meget skuffende BNP rapport for første kvartal

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Finansiel krise giver økonomisk tilbageslag Gunstigt udgangspunkt i Danmark Den globale finansielle uro er forøget markant de seneste måneder med voldsomme

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse August 15 Økonomisk Redegørelse August 15 Økonomisk Redegørelse August 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse August 15 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 5

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 5 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal 2005 D A N M A R K S 4 N A T I O N A L B A N K 2 0 0 5 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2005 Det lille billede på forsiden viser et udsnit af erindringsmønten

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Beretning og regnskab D A N M A R K S N A T I O N A L

Danmarks Nationalbank. Beretning og regnskab D A N M A R K S N A T I O N A L Danmarks Nationalbank Beretning og regnskab 2003 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 3 Beretning og regnskab 2003 kan rekvireres ved henvendelse til: Danmarks Nationalbank, Informationssektionen,

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Krybende opsving fortsat lang vej til fuld normalisering Aktivitetsniveauet faldt voldsomt i både Danmark og resten af verden under krisen, og selvom produktionen

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvartalsoversigt 2. kvartal B A N K 1 9 9 9

Danmarks Nationalbank. Kvartalsoversigt 2. kvartal B A N K 1 9 9 9 Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 2. kvartal 1999 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 1 9 9 9 Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 2. kvartal 1999 Kvartalsoversigten udgives af Danmarks Nationalbank

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere