Gruppe 1. Kapitel 11: Penge Kinesisk møntfod: Kinesisk møntfod yuán, kuǎi i daglig tale. 1/10 yuán kaldes jiǎo=máo 1/100 yuán kaldes fēn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gruppe 1. Kapitel 11: Penge Kinesisk møntfod: Kinesisk møntfod yuán, kuǎi i daglig tale. 1/10 yuán kaldes jiǎo=máo 1/100 yuán kaldes fēn"

Transkript

1 Gruppe 1 Dette bruges når handlingen er kortvarig, finder sted få gange, hvis man vil være høflig F.eks. Nimen kankan. F.eks: Congming de - den intelligente. Bestemmer substantivet. ge=det mest brugte måleord. Kan bruges til alt. bei=glas, kopper. Eksempel: Liang bei cha - en kop te ben=bøger bu=film, Tv og udsendelser feng=breve, s kou=familie - ni jia you ji kou ren? lu=busnumre liang=køretøjer Zhang=Flade objekter tiao=tøj til underkroppen jian=tøj til overkroppen Kinesisk møntfod: Kinesisk møntfod yuán, kuǎi i daglig tale. 1/10 yuán kaldes jiǎo=máo 1/100 yuán kaldes fēn 3.47 læses op som sán kuǎi, sì máo, qī fēn 7.05 qī kuǎi, líng, wǔ fēn Undtagelse Man kan godt glemme/lade vær med at bruge líng hvis man så bare siger 7 kuǎi, wǔ fēn. Når man skal snakke om hvor meget noget koster bruger man altid duōshǎo (hvor meget over 10) Så for at spørge hvor meget en genstand koster bruger man duōshǎo qián: Hvor meget koster Tǎojià huánjià: prutte bruges om prisen. Tài piānyì le: alt for billig Tài guì le: alt for dyr Ægte/falsk. f.eks. wo de maoyi zhen de Cong=Fra Dui=Til, Med hensyn til Dao=Til Gei=Til, For. Eksempel: Ta gei wo yi jian liwu - han køber en gave til ham. li=(afstand)fra Wang=(i)mod Zai=På;I Eksempel: Boris zai zuo - Boris er til stede. Gruppe 2 :

2 Man fordobler enstavelsesverber ved at gentage verbet: f.eks. kan "kàn" fordobles til kànkan Når man fordobler et enstavelsesverbum beholder man kun tonen over det første verbum. Fordobling af verber har flere formål: Man gør dette for at være høflig. Det mildner verbets betydning. Det viser handlingen er kortvarig - Nǐ kànkan (Se engang) Det er en ydmyg måde at omtale sine egne aktiviteter. Det viser at man gør noget for at prøve det. Man kan knytte en betydning til et bestemt substantiv ved at indsætte partiklen "de". substantivet fremgår af konteksten kan det udelades. - Hóngsè de (máoyī) Partiklen bruges også når bestemmelsen er et enstavelsesadjektiv. - Hǎo de Hvis Et måleord bruges når man vil angive i hvilken kategori substantivet tilhøre og placeres mellem tallet og substantivet. gè - Beksriver: mennesker/ting et eksempel kunne være: Yí ge rén (Et menneske) Bēi - Glass/kopper eks: Yí bēi chá (En kop te) Běn - Bøger eks: Liǎng běn shū (2 bøger) Bù - Film/tv eks: Sān bù yǐngpiàn (3 film) Fēsānng - Breve, s eks: yí fēng xìn (Et brev) Kǒu - Familie eks: Tā jiā yǒu wǔ kǒu rén (Der er fem personer i hans familie) Lù - Busnumre eks: 331 lù gōnggòng qíchē (Bus nr. 331) Liàng - Køretøjer eks: Yí liàng kòng de chūzū qìchē (en ledig taxa) Shāng - Flade objekter eks: Yí shāng piào (En billet) Gruppe 3 Man fordobler et verbum for at indikere f.eks at handlingen er kortvarig. Det gør det mere høfligt, og en ydmyg måde at omtale egne aktiviteter på. Det kan ofte oversættes med: "lige en gang" som i "lad mig lige prøve en gang" Kan sammenlignes med en udvidet genitiv. Bestemmelsen fortæller noget om substantivet. Selve substantivet kan udelades, hvis det allerede fremgår af konteksten Generelt bruger vi måleordet ge til mennesker, og vi kan erstatte de fleste måleord med dette, hvis vi ikke kender til måleordet. Vi refererer til side 155, da der her er en oversigt over måleord.

3 Skriftsprog og officielt sprog bruger man betegnelserne yuan og jiao, hvor man i talesprog bruger kvai og mao. I begge tilfælde bruger man fen. Betegnelserne for om noget er falsk eller ægte, typisk om varer som antivkiteter og mærkevarer Der er en oversigt over præpositioner som vi har gennemgået i forgående kapitler cóng - fra duì - til/med hensyn til dào - til/ankomme til gěi - til; for lí - fra/afstand fra wǎng - mod; imod zài - på; i Gruppe 4 Fordobling af verber bruges ved enstavelsesverber til at indikere en kortvarig handling eller høflighed. Når verbet fordobles skal der kun tone over den forste halvdel af ordet. Det er en form for udvidet genetiv, der fortæller noget om substantivet vha. partiklen de. ofte kan selve substantivet udelades, hvis eksempelvis at substantivet allerede er "kendt". Mennesker/ting Ge Om familiemedlemmer To af noget Liǎng Glas,kopper Bēi Bøger Běn Film Bù Breve Fēng Busnumre Lù Køretøjer Liàng Flade objekter af fx papir Kǒu Zhāng Den kinesiske møntfod = yuan men i daglig tale kaldes det kuai. Man siger tallene kronologisk. 1/10del = jiao/mao 1/100del=fen/fen

4 Gruppe 5 Kan vise at handlingen er kort. Kan også vise at man er høflig. Shìshi. Kan kun bruges til enstavelsesord. Man kan bruge det til at lave genetiv 'Wǒ de lǎoshì'. Hvis man senere hen ved, at man stadig taler om det samme substantiv, i dette tilfælde læreren, kan man udelade det. ge - mennesker ting/standard måleord som man stort set kan bruge til alt. Bēi - glas, kopper běn - bøger bù - film, tv-udsendelser fēng - breve, s kǒu - om familiemedlemmer lù - busnume liàng - køretøjer zhāng - flade objekter/billeder, billetter papirer Skriftsprog/talesprog yuán/kuài - kinesisk møntfod jiǎo/máo - 1/10 yuan fēn - 1/100 yuan 1,55 vil skrives sådan her: 1 yuan 5 jiao 5 fen. Det er ligesom på dansk hvis man siger 10 kroner og 50 øre. Handler om hvorvidt en vare er falsk eller ægte. Zhen de = ægte Jia de=falsk cóng - fra duì - til/med hensyn til dào - til/ankomme til gěi - til; for lí - fra/afstand fra wǎng - mod; imod zài - på; i Gruppe 6 : Når man af høflighed eller for at indikere at en handling er kort fordobler et enstavelsesverbum. Ved fordobling bortfalder tonen på sidste stavelse. Eks: Wǒ kànkan yī běn shū Jeg læser lige en bog

5 : Man knytter bestemmelsen 'de' til et substantiv. Hvis substantivet fremgår af konteksten, kan det udelades. Eks: Wǒ yǒu yī jiàn mǎoyī. Zhè shì huángsè de. Jeg har en trøje. Den er gul. :Man bruger måleord på kinesisk mellem tal og substantiv. Eks: Wǒ jiā yǒu sān kǒu rén. Der er tre personer i min familie. 200 lù qōnggòng qìchē Bus nummer 200 : På kinesisk hedder penge formelt "Yuán" I daglig tale bruger man Kuài, Mǎo (for tiører) og Fēn (for 100-delene ører) : betyder om det er falsk eller ægte. Zhen de = ægte og jia de = falsk. Når man bruger disse gloser kan man godt understrege med shi foran selvom det er adjektiver. Eks: shi jia de! Den er falsk! - Cóng = fra - Duì = til/med hensyn til - Dào = til - Gěi = for/til/give til - Lí = (astand) fra - Wǎng = (i)mod - Zài = på/i Gruppe 7 Bruges ved enstavelsesverber og har 3 formål: - at vise handlingen er kortvarig - gøre udsagnet høfligt - for at vise det er noget man skal prøve Wo kankan ni de zhongwen shu ma? Må jeg lige se din kinesisk bog? Udvidet genitivt. Hvis msn skal beskrive et substantiv, kan man bruge partiklen de. Alt hvad der kommer før 'de' vil lægge sig til substantivet. Det gælder både udsagn og adjektiver. Hvis substantivet er åbenlyst i konteksten, kan man udelade substantivet efter 'de'. Zhe shi gaoxing de ren. Det er glade mennesker Wo xihuan hongse de Jeg kan lide den røde wo you yi bei cha

6 jeg har en kop the Wo jia you wu kou ren Der er 5 personer i min familie. Der er forskel på hvad man kalder penge i henholdsvis skrift og talesprog. I skriftsprog kaldes møntfoden yuan, tiørerne jiao og enørerne fen. I talesprog kaldes møntfoden kuai, tiørerne mao og enørerne ligeså fen. F.eks.: 5,52 yuan = wu kuai wu mao liang fen. Betyder hhv. ægte og uægte. zhen de betyder ægte, og jia de betyder uægte. F.eks.: Shu shi zhen de eller Shu shi jia de. Wo wang xuexiao zou. Jeg går mod skolen. Wo gei shuo ni. Jeg taler til dig. Gruppe 8 (Katrine, Maria og Klara) Kan kun bruges med enstavelsesord, fx shi eller kan. Det illustrerer at handlingen er kortvarig, at den kun finder sted få gange, eller også gør handlingen høflig. "ni kankan - se engang". Når man gør et substantiv bestemt benytter man partiklen de. "wo de mama - min mor". "hao ren" - et godt menneske ge - Dette måleord bruges når man snakker om ting eller menneske. "shi ge ren" På kinesisk har man to forskellige systemer for penge: skriftsproget og talesproget. På skriftsprog hedder 1 enhed yuan, 1/10 jiao og 1/100 fen. På talesprog hedder en enhed kuai, 1/10 mao og 1/100 fen. I første eksempel har vi brugt talesprog, og i det andet eksempel skriftsprog. 53,08 - wushisan kuai, ba fen. 322,76 sanbai ershier yuan, qi jiao liu fen. Med nogle adjektiver skal man sætte hen foran. Dette gælder dog ikke her, da det er et enten eller kvalitet. Skal omkranses af verbet shi, og partiklen de. Katrine shi zhen de - Katrine er ægte

7 Klara shi jia de - Klara er uægte

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Værktøjskasse: Sproglære og grammatik

Værktøjskasse: Sproglære og grammatik Værktøjskasse: Sproglære og grammatik Vores sprog er først og fremmest et meddelelsesmiddel. Det vil sige at sproget er et middel til at videregive en meddelelse. I en simpel kommunikationsmodel kan vi

Læs mere

Rodt, / gult, gront / sprog O M

Rodt, / gult, gront / sprog O M Rodt, / gult, gront / sprog T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse, hvor eleverne skal gå rundt mellem hinanden og sige ord på forskellig måde. Formål At eleverne bliver bevidste om, hvordan de

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

AFFALDETS RESSOURCER LÆR AT SE VÆRDIEN I DIT AFFALD! AKTIVITET 1 FORLØB NR. 1. Hvad er affald, og hvad er ressourcer?

AFFALDETS RESSOURCER LÆR AT SE VÆRDIEN I DIT AFFALD! AKTIVITET 1 FORLØB NR. 1. Hvad er affald, og hvad er ressourcer? AFFALDETS RESSOURCER LÆR AT SE VÆRDIEN I DIT AFFALD! FORLØB NR. 1 Har du nogensinde tænkt over, at dit affald har værdi? Vores affald indeholder det, man kalder ressourcer. Det betyder, at vores affald

Læs mere

Tal i det danske sprog, analyse og kritik

Tal i det danske sprog, analyse og kritik Tal i det danske sprog, analyse og kritik 0 Indledning Denne artikel handler om det danske sprog og dets talsystem. I første afsnit diskuterer jeg den metodologi jeg vil anvende. I andet afsnit vil jeg

Læs mere

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk Min Historie Denne bog tilhører Hvem er jeg? Din identitet har at gøre med den måde, du opfatter dig selv på hvem du selv synes, du er. Den er de kendetegn, der afgrænser netop dig fra alle andre. Du kan

Læs mere

Hvad er det, du siger -4

Hvad er det, du siger -4 Hvad er det, du siger -4 Dine ord skaber Mål: Børn indser, at det, vi siger, gør noget i os selv, andre og den verden, vi lever i. Ord bliver ofte til handling. At sige gode og positive ord skaber noget

Læs mere

Når dit barn skal lære at læse

Når dit barn skal lære at læse Når dit barn skal lære at læse Gode råd til forældre Ishøj Kommune PPR 1 2 Velkommen til skolen Når dit barn begynder i skole, er det allerede godt i gang med at lære at læse og skrive. Det har måske gået

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

Johannesevangeliet 17

Johannesevangeliet 17 Johannesevangeliet 17 Johannesevangeliet 17:6-18 Jeg har åbenbaret dit navn for de mennesker, du gav mig fra verden. De var dine, og du gav dem til mig, og de har holdt fast ved dit ord. Johannesevangeliet

Læs mere

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Gud er min far -2 Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Mål: Børnene oplever forventningsglæde: Guds rige vokser der, hvor Guds vilje sker. Gud ønsker at vi er med til at opbygge

Læs mere

De to bedragere. Opgave 1

De to bedragere. Opgave 1 Opgave 1 Formål: At gøre kursisterne bekendt med temaet bedrag. Omhyggelig global læsning. ca. 30 minutter. Organisering: Kursisterne læser hver for sig teksten om de to bedragere. Derefter snakker de

Læs mere

Økonomi 'i de her tider handler alt om penge'

Økonomi 'i de her tider handler alt om penge' Økonomi 'i de her tider handler alt om penge' En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Oktober 2010 Redaktion Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst og analyse Trine Krab Nyby, Børnerådets

Læs mere

Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen

Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen 12 Det filosofiske hjørne Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen Det virker måske som et spøjst spørgsmål, men ved nærmere eftertanke virker det som om, at alle vores definitioner af tal refererer til andre

Læs mere

Gode råd til den motiverede ansøgning

Gode råd til den motiverede ansøgning Gode råd til den motiverede ansøgning Mange uddannelsessteder vil gerne have, at kvote 2 ansøgere vedlægger en motiveret ansøgning (nogle steder også kaldet en levnedsbeskrivelse). Den motiverede ansøgning

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Kapitel 11 SÆTNINGER I TEKSTER. Sætninger i tekster

Kapitel 11 SÆTNINGER I TEKSTER. Sætninger i tekster Kapitel 11 SÆTNINGER I TEKSTER Indhold: 1 Hvad skal vi med ledsætninger? 2 Forskellen mellem hel- og led-sætninger 3 Nu skal vi spise Peter 4 Grammatiske kommaer 5 Ledsætninger har forskellige funktioner

Læs mere

Jeg er bare den logerende

Jeg er bare den logerende Jeg er bare den logerende Arbejdsopgaver til grundskolen (8.-10.klasse) til kortfilm af Lone Scherfig Se filmen på aiu.dk/mediehandbogen/opgaver/pressens-rolle Det er en god ide at begynde arbejdet med

Læs mere

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige VELoverstået - eksamen. Vi skaber succeser. Det er vores

Læs mere

Specielle tegn. Specielle tegn. Specielle tegn...1 Indhold:...1 Teori og praksis...1 Koder...2 Brug af symboler...5

Specielle tegn. Specielle tegn. Specielle tegn...1 Indhold:...1 Teori og praksis...1 Koder...2 Brug af symboler...5 Siede 1 af 6 Specielle tegn Indhold: Specielle tegn...1 Indhold:...1 Teori og praksis...1 Koder...2 Brug af symboler...5 Teori og praksis Man kan ind i mellem få brug for at kunne skrive specielle tegn.

Læs mere

5. Hun gav både Kim og Kamma cola med hjem. 7. Hun sagde, at hun både havde givet Kim og Kamma cola med hjem.

5. Hun gav både Kim og Kamma cola med hjem. 7. Hun sagde, at hun både havde givet Kim og Kamma cola med hjem. Både og begge Både og Både er en konjunktion, der altid følges af og. Den binder to ord, udtryk eller sætninger sammen til 105 procent udtrykket betyder ikke bare men også. På den måde overvinder både

Læs mere

lærersıder ı ı 59 Hvad vil du være, om Uddannelse og arbejde

lærersıder ı ı 59 Hvad vil du være, om Uddannelse og arbejde lærersider 59 hvad vil du være, OM UDDANNELSE OG ARBEJDE 60 lærersider Fokus Filmen om Bülent har fokus på, hvad man drømmer om. Om forældres forestillinger og forventninger til deres børn, og om deres

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud Tosprogede børn i dagtilbud Teksten har fokus på tosprogede børns særlige udfordringer og ressourcer. Først beskrives børnenes udfordringer i forhold til deres andetsprogstilegnelse med vægt på sprogforståelse,

Læs mere