Vælgerne dømmer politikere hårdest for pjæk og pjank

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vælgerne dømmer politikere hårdest for pjæk og pjank"

Transkript

1 Vælgerne dømmer politikere hårdest for pjæk og pjank Via videnskabelig metode er vælgerne for første gang spurgt om hvilken type skandale, de finder mest skadelig for folkevalgte politikere. Mens 3 ud af 4 mener, fravær fra arbejdet er den værste skandale, mener kun 1 ud af 4, det er en skandale, hvis politikeren bliver opereret på privathospital. ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 2011_05 DATO: LINK TIL ARTIKEL I Vælgerne dømmer politikere hårdest for pjæk og pjank Må benyttes ved tydelig kildeangivelse af Ugebrevet A4 og analyseinstituttet.

2 25. januar 2011 Politiske skandaler Af: Yosef Bhatti, Kasper Møller Hansen og Asmus Olsen Institut for Statskundskab, Københavns Universitet kaspermhansen.eu, Politiske skandaler er efterhånden en løbende del af det politiske liv. Medierne går tættere på end nogensinde før og grænsen mellem politikernes privatliv og deres politiske liv er mindre klar end tidligere. Politiske skandaler kan tage forskellig karakter nogle drejer sig om ulovligheder (fx sort arbejde, skattesnyd, overskridelse af hastighedsbegrænsningerne), andre om moral (fx utroskab, stort forbrug af alkohol), og andre om forskellige former for inkompetence (fx ikke styr på privatøkonomi) og endelig er de skandaler hvor politikeren adfærd i privatlivet går imod intensionen i politikernes politik (fx sætter sine børn i privatskole). Fælles for disse såkaldte skandaler er at de alle fokuserer på politikeres adfærd ofte direkte i forbindelse med deres privatliv og ikke direkte med den de politiske udspil. Altså alt andet end det politiske virke. Undersøgelsen afdækker effekten af politiske skandaler på politikernes troværdighed. Undersøgelsen er gennemført som et survey-eksperiment hvor forskellige respondentgrupper får spørgsmål, hvor der er ændret en lidt i formuleringen. På den måde kan man sammenligne om skaber på troværdigheden har forskellig effekt, når om det drejer sig om en Venstrepolitiker eller en Socialdemokrat eller en mandlig eller kvindelig folketingspolitiker. Undersøgelsen er tilrettelagt af professor Kasper Møller Hansen, ph.d.-stipendiat Yosef Bhatti og ph.d.-stipendiat Asmus Olsen fra Institut for Statskundskab Københavns Universitet i samarbejde Ugebrevet A4. Data er indsamlet af analyseinstituttet YouGov Zapera. Der er i alt gennemført CAWI-interview med befolkningen år. Undersøgelsen er gennemført i perioden januar De deskriptive analyser er vægtet på køn, alder, geografi samt partivalg forrige valg for at sikre fuld repræsentativitet på disse faktorer. 1

3 Vi tester seks typer af politiske skandaler i undersøgelsen. Tre af skandalerne sammenligner vælgernes vurdering af skandalernes konsekvenser for socialdemokrater i forhold til venstrefolk. De tre øvrige sammenligner kvinder i forhold til mænd. Nedenfor fokuserer vi på tre elementer i undersøgelsen: 1) Hvilken type skandale bliver betragtet som den største af vælgerne, gennemsnitligt set? 2) Betyder skandalepersonens køn og partifarve noget for vælgernes dom? 3) Hvordan påvirker baggrundskarakteristika for vælgerne deres vurdering af skandalerne? 1) Den største skandale I tabel 1 er de seks skandaler rangeret efter i hvor høj grad vælgerne vurderer, at de vil skade en politikers troværdighed. Procentandelen er den andel, som vurderer at skandalen i høj grad eller meget høj grad vil påvirke troværdigheden. De øverste skandaler er således de værste i vælgernes øjne. 2

4 Tabel 1: Troværdighedstab i forhold til skandaler Formulering af skandalen Forestil dig, at en politiker fra Socialdemokraterne / partiet Venstre det seneste år har været fraværende til halvdelen af møderne i de folketings-udvalg, politikeren sidder i for at passe sin private virksomhed. Hvordan synes du, det vil påvirke den socialdemokratiske politikers / Venstrepolitikerens troværdighed? Forestil dig, at en folketingspolitiker fra Socialdemokraterne / partiet Venstre er blevet offentligt gældssaneret for kr. efter at have optaget dyre forbrugslån. Hvordan synes du, det påvirke den socialdemokratiske politikers / Venstrepolitikerens troværdighed? folketingspolitiker det senest år har været fraværende til halvdelen af møderne i de folketingsudvalg, han / hun sidder i pga. børnepasning. Hvordan synes du, det vil påvirke hans / hendes troværdighed? folketingspolitiker er blevet taget i at køre 170 km/t på motorvejen, hvor man må køre 110 km/t. Hvordan synes du, det vil påvirke hans / hendes troværdighed? folketingspolitikers ægtefælle har snydt for kr. i moms i hendes / hans virksomhed. Hvordan synes du, det vil påvirke den mandlige / kvindelige folketingspolitikers troværdighed? Forestil dig, at en folketingspolitiker fra Socialdemokraterne / partiet Venstre selv betaler for en knæoperation på et privathospital og derved går uden om ventelisten på de offentlige hospitaler. Hvordan synes du, det påvirke den socialdemokratiske politikers / Venstrepolitikerens troværdighed? Pct. der vurderer den i høj grad eller i meget høj grad skadelig 75 (1.969) 65 (1.956) 55 (1.988) 50 (2.005) 49 (2.001) 24 (1.945) Alle de politiske skandaler vi tester påvirker troværdigheden af politikerne. Som det fremgår af tabellen er den mindste skandale i vælgernes øjne at springe køen over på et privathospital, mens den største skandale er fravær til møderne for at passe sin private virksomhed. Et interessant træk i tabellen er, at vælgerne straffer fravær utrolig højt (55% pga. børn, 75% pga. privat virksomhed). Det kan skyldes, at fravær ses som et udtryk for misligholdelse af kontrakten med vælgerne at man simpelthen ikke varetager sit politiske erhverv (løftebrud). Og helt generelt 3

5 kan det opfattes som, at politikeren simpelthen ikke passer sit arbejde. Dette kan måske være med til at forklare, hvorfor netop sagen om fravær ramte Lene Espersen så hårdt. Gældssanering regnes for den anden værste skandale, hvilket sandsynligvis skyldes, at det bliver tilskrevet privatøkonomisk inkompetence. Interessant nok bliver politikere straffet mindre for deciderede lovbrud som at køre for stærkt på motorvejen. Fartoverskridelser og ægtefælles momsbedrageri vurderes omtrent lige hårdt. Der er interessant at de to forhold der rent faktisk er ulovlige og kun medfører, der ligger omkring midt i feltet med hensyn til vælgernes vurdering af troværdighedstabet. Endelig vurderer ¼ af de adspurgte, at brugen af privathospitaler medfører troværdighedstab. Det kan virke overraskende i lyset af, at sagen om overbetaling til privathospitaler og blokkenes generelle uenighed om sundhedspolitikken har domineret debatten i længere tid. Desuden er skandalen vinklet forholdsvis hårdt det understreges i spørgsmål, at politikeren går uden om den offentlige venteliste. En mulig forklaring kan være, at mange vælgere selv benytter sig af private løsninger indirekte i form af det frie sygehusvalg og ventetidsgarantier eller direkte, fordi mange efterhånden selv har private sundhedsforsikringer via deres arbejdsgiver. 2) Hvem minister troværdighed Respondenterne blev delt op i to grupper et såkaldt spilt sample eksperiment. Den ene gruppe fik at vide at en socialdemokrat var involveret i skandalen den anden fik at vide, at det var en person fra partiet venstre. Derved kan vi analysere, om der er forskelle på, hvilken type politiker skandalen rammer. Nedenfor ses tre af skandalerne alt efter, om respondenterne fik oplyst, at det var en socialdemokrat eller en venstrepolitiker. 4

6 Tabel 2: Skaden på politikernes troværdighed pga. forskellige politiske skandaler Spørgsmål Forestil dig, at en folketingspolitiker fra Socialdemokraterne / partiet Venstre selv betaler for en knæoperation på et privathospital og derved går uden om ventelisten på de offentlige hospitaler. Hvordan synes du, det påvirke den socialdemokratiske politikers / Venstrepolitikerens troværdighed? Forestil dig, at en folketingspolitiker fra Socialdemokraterne / partiet Venstre er blevet offentligt gældssaneret for kr. efter at have optaget dyre forbrugslån. Hvordan synes du, det påvirke den socialdemokratiske politikers / Venstrepolitikerens troværdighed? Forestil dig, at en politiker fra Socialdemokraterne / partiet Venstre det seneste år har været fraværende til halvdelen af møderne i de folketingsudvalg, politikeren sidder i for at passe sin private virksomhed. Hvordan synes du, det vil påvirke den socialdemokratiske politikers / Venstrepolitikerens troværdighed? Socialdemokrat (%) 30 (982) 58 (980) 71 (1.039) Venstrepolitiker (%) 16 (1.027) 68 (1.029) 74 (970) Forskel (pct.point) Svarkategorierne var: Slet ikke, I mindre grad I nogen grad..., I høj grad skade og I meget høj grad skade troværdigheden og ved ikke Procenterne her er i høj grad og i meget høj grad slået sammen. Tallene i parentes er antal svar Der er ikke bare forskellige standarder mellem borgere og politikere, men også mellem politikere fra forskellige partier. Generelt er der en tendens til at vælgerne ser ilde på hykleri. Dvs. politikere vurderes hårdere på deres troværdighed, hvis sagen forbryder sig imod partiets officielle politik. Det kommer tydeligst til udtryk i eksemplet med privathospitaler, hvor socialdemokrater lider større troværdighedstab end venstrefolk. I snit er der 14 pct.-point flere vælgere, som mener, at det i høj eller meget høj grad skader socialdemokrater. Vælgerne forventer simpelthen ikke at socialdemokrater benytter sig af private tilbud og bliver derfor desto mere skuffede. Den samme effekt men med omvendt fortegn - ses på spørgsmålet om offentlig gældsernering. Her straffes venstrefolk ca. 10 pct-point hårdere. En mulig tolkning er, at venstrefolk i dette tilfælde 5

7 hykler ved at forbryde sig i mod borgerlige værdier om økonomisk ansvarlighed, og at man generelt ikke skal lægge fællesskabet til økonomisk last. Endelig ses, at fraværet vurderes omtrent lige hård for begge partier. Dvs. selv dette er den klar alvorligste troværdighedsbrud i vælgernes øjne, så der ikke nogen partimæssige forskelle på emnet. Dette kunne tyde på, at f.eks. Lene Espersens feriesag potentielt ville have haft samme omfang, hvis hun havde været socialdemokrat. Fravær handler sandsynligvis om at overholde sin kontrakt med vælgerne, hvilket man vil forvente at alle typer af politikere gør. Der er lavet en række lignende eksperimenter, hvor det er kønnet og ikke partifarven der varierer. Resultaterne ses nedenfor i tabel 3. Tabel 3: Skaden på politikernes troværdighed pga. forskellige politiske skandaler Spørgsmål folketingspolitikers ægtefælle har snydt for kr. i moms i hendes / hans virksomhed. Hvordan synes du, det vil påvirke den mandlige / kvindelige folketingspolitikers troværdighed? folketingspolitiker er blevet taget i at køre 170 km/t på motorvejen, hvor man må køre 110 km/t. Hvordan synes du, det vil påvirke hans / hendes troværdighed? folketingspolitiker det senest år har været fraværende til halvdelen af møderne i de folketingsudvalg, han / hun sidder i pga. børnepasning. Hvordan synes du, det vil påvirke hans / hendes troværdighed? Mand (%) 51 (1.034) 48 (979) 54 (1.003) Kvinde (%) 46 (987) 51 (1.042) 55 (1.018) Forskel (pct.point) Svarkategorierne var: Slet ikke, I mindre grad I nogen grad..., I høj grad skade og I meget høj grad skade troværdigheden Procenterne her er i høj grad og i meget høj grad slået sammen. Tallene i parentes er antal svar Det overordnede indtryk er, at vælgerne vurderer mænd og kvinder ens, når de tager stilling til enslydende politiske skandaler. Der er altså umiddelbart ligestilling, hvad angår effekten af politiske skandaler. 6

8 Den eneste målbare forskel i vurderingen af skandalerne er skandalen med momssnyd, og her er det manden som det går hårdest ud over. Der er altså noget, der tyder på, at mænd i lidt højere grad bliver holdt ansvarlige for deres koner end omvendt. Det kunne tyde på at årsagen til, at der har været flere skandaler med kvindelige politikeres mænd end omvendt simpelthen er, at kompositionen af ægtefæller er meget forskellig for de to grupper de kvindelige politikers mænd har oftere en selvstændig karriere og har derfor større sandsynlighed for at være involveret i skandaler. Det mest interessante resultat er, at mænd ikke får nogen rabat fra vælgerne, hvad angår fravær grundet børnepasning. Igen ser fravær ud til at omhandle en helt basalt kontrakt mellem vælgerne og politikerne, som man forventer, at alle politikere skal overholde uanset køn og parti. 3) Hvem straffer politikerne hårdest? Vi har nu set på, hvilket typer skandaler, der rammer politikerne hårdest, og om bestemte politikere bliver ramt hårdest af bestemte typer skandaler. Til slut ser vi på forskelle mellem vælgere. Er mænd fx mere fordømmende end kvinder? Er ældre mere fordømmende end unge osv? Nedenstående tabel 4 angiver om vælgere med en række karakteristika vurderer forskellige skandaler mildere eller hårdere end andre vælgere (bemærk der er tale om multivariate analyser, så det er den unikke betydning af den enkelte variabel, der er tale om): 7

9 Tabel 4: Hvilke typer vælgere straffer skandaler hårdest? Ældre Mand Jyde Pol. interesseret Højtuddannet Har børn Stemmer opposition Forestil dig, at en folketingspolitiker fra Socialdemokraterne / partiet Venstre selv betaler for en knæoperation på et privathospital og derved går uden om ventelisten på de offentlige hospitaler. Hvordan synes du, det påvirke den socialdemokratiske politikers / Venstrepolitikerens troværdighed? Forestil dig, at en folketingspolitiker fra Socialdemokraterne / partiet Venstre er blevet offentligt gældssaneret for kr. efter at have optaget dyre forbrugslån. Hvordan synes du, det påvirke den socialdemokratiske politikers / Venstrepolitikerens troværdighed? - Mildere - - Mildere - - Hårdere Mildere Forestil dig, at en politiker fra Socialdemokraterne / partiet Venstre det seneste år har været fraværende til halvdelen af møderne i de folketingsudvalg, politikeren sidder i for at passe sin private virksomhed. Hvordan synes du, det vil påvirke den socialdemokratiske politikers / Venstrepolitikerens troværdighed? - Mildere folketingspolitikers ægtefælle har snydt for kr. i moms i hendes / hans virksomhed. Hvordan synes du, det vil påvirke den mandlige / kvindelige folketingspolitikers troværdighed? - Mildere Hårde re - Mildere - - folketingspolitiker er blevet taget i at køre 170 km/t på motorvejen, hvor man må køre 110 km/t. Hvordan synes du, det vil påvirke hans / hendes troværdighed? Hårdere Mildere Hårde re Hårdere - - Hårdere folketingspolitiker det senest år har været fraværende til halvdelen af møderne i de folketingsudvalg, han / hun sidder i pga. børnepasning. Hvordan synes du, det vil påvirke hans / hendes troværdighed? Hårdere - - Hårdere - Milder e - 8

10 Som det fremgår af tabel 4 straffer ældre generelt vores politikere hårdere for skandaler end yngre, ligesom mænd måske noget overraskende er mere tilgivende end kvinder. Selv ikke på børnepasningseksemplet er kvinder mildere i deres bedømmelse end mænd. Der er en lille tendens til at straffe mildere på områder, man selv har inde på livet dvs., at respondenter med hjemmeboende børn er mere forstående overfor fravær grundet børnepasning, mens højtuddannede måske har større adgang til sundhedsforsikringer og derved har større forståelse for anvendelsen af privathospitaler. Generelt er forskellene mellem grupperne dog relativt beskedne dvs., at vælgerne er nogenlunde enige om, hvor hårde en given forseelse skal sanktioneres. Endelig har vi set på, om der er nogen grupper, der reagerer særligt på, om det er den ene type eller den anden type politiker, der er involveret i skandalen. Der er generelt store forskelle på basis af parti. Hvis du stemmer på oppositionen, vurderer du generelt, at en skandale er værre, hvis en venstremand var involveret og omvendt. Det viser, at partitilhørsforhold har stor betydning for den måde, som vi vurderer politisk information på. 9

11 Tabel 5: Skaden på politikernes troværdighed pga. forskellige politiske skandaler opdelt på respondentens partitilhørsforhold Spørgsmål Socialdemo krat (%) Socialdemo krat (%) Venstrepol itiker (%) Venstrepol itiker (%) Respondent stemmer på Regering Opposition Regering Opposition Forestil dig, at en folketingspolitiker fra Socialdemokraterne / partiet Venstre selv betaler for en knæoperation på et privathospital og derved går uden om ventelisten på de offentlige hospitaler. Hvordan synes du, det påvirke den socialdemokratiske politikers / Venstrepolitikerens troværdighed? Forestil dig, at en folketingspolitiker fra Socialdemokraterne / partiet Venstre er blevet offentligt gældssaneret for kr. efter at have optaget dyre forbrugslån. Hvordan synes du, det påvirke den socialdemokratiske politikers / Venstrepolitikerens troværdighed? Forestil dig, at en politiker fra Socialdemokraterne / partiet Venstre det seneste år har været fraværende til halvdelen af møderne i de folketingsudvalg, politikeren sidder i for at passe sin private virksomhed. Hvordan synes du, det vil påvirke den socialdemokratiske politikers / Venstrepolitikerens troværdighed? 46 (364) 71 (397) 81 (403) 18 (416) 46 (379) 62 (447) 8 (412) 65 (375) 66 (377) 24 (419) 70 (463) 84 (404) Svarkategorierne var: Slet ikke, I mindre grad I nogen grad..., I høj grad skade og I meget høj grad skade troværdigheden og ved ikke Procenterne her er i høj grad og i meget høj grad slået sammen. Tallene i parentes er antal svar. Som det fremgår af tabel 5 er tendensen meget stærk. Det viser sig endda, at man gennemsnitligt straffer politikerne fra den modsatte fløj hårdere end sin egne selv når det er en skandaletype, som burde ramme ens eget parti. Fx mener personer der stemmer på oppositionen, at det er værre for en venstrepolitiker at anvende privathospitaler end for en socialdemokrat selvom vælgerne gennemsnitligt set mener, at det er særligt slemt for netop socialdemokraterne. Til gengæld er der begrænset forskel mellem, hvordan mænd og kvinder vurderer skandaler, afhængig af om det er mandlige eller kvindelige politikere, der er involveret (se tabel 6). Der er en 10

12 lille tendens til, at kvinder straffer mænd hårdere for deres ægtefællers skandaler end mænd gør, men tendensen er meget lille relativt til partiforskellene. Tabel 6: Skaden på politikernes troværdighed pga. forskellige politiske skandaler opdelt på respondentens køn Spørgsmål Mand (%) Mand (%) Kvinde (%) Kvinde (%) Respondent er Kvinde Mand Kvinde Mand folketingspolitikers ægtefælle har snydt for kr. i moms i hendes / hans virksomhed. Hvordan synes du, det vil påvirke den mandlige / kvindelige folketingspolitikers troværdighed? folketingspolitiker er blevet taget i at køre 170 km/t på motorvejen, hvor man må køre 110 km/t. Hvordan synes du, det vil påvirke hans / hendes troværdighed? folketingspolitiker det senest år har været fraværende til halvdelen af møderne i de folketingsudvalg, han / hun sidder i pga. børnepasning. Hvordan synes du, det vil påvirke hans / hendes troværdighed? 55 (364) 51 (397) 52 (403) 48 (416) 46 (379) 58 (447) 46 (412) 55 (375) 55 (377) 47 (419) 49 (463) 57 (404) Svarkategorierne var: Slet ikke, I mindre grad I nogen grad..., I høj grad skade og I meget høj grad skade troværdigheden og ved ikke Procenterne her er i høj grad og i meget høj grad slået sammen. Tallene i parentes er antal svar. 11

6. juli 2010 Den kommunale valgkampagne anno 2009 Side 1 af 28. Den kommunale valgkampagne anno 2009. En kommenteret tabelrapport

6. juli 2010 Den kommunale valgkampagne anno 2009 Side 1 af 28. Den kommunale valgkampagne anno 2009. En kommenteret tabelrapport 6. juli 2010 Den kommunale valgkampagne anno 2009 Side 1 af 28 Den kommunale valgkampagne anno 2009. En kommenteret tabelrapport Kasper Møller Hansen og Jens Hoff Institut for Statskundskab Arbejdspapir

Læs mere

Mobning og Konflikt 2006. en undersøgelse i 9. klasse

Mobning og Konflikt 2006. en undersøgelse i 9. klasse Mobning og Konflikt 2006 en undersøgelse i 9. klasse 2 M O B N I N G O G K O N F L I K T E R 2 0 0 6 Indhold Forord 3 Resultater og Konklusioner 4 Fakta om mobning i 9. klasse 6 SMS mobning en myte? 12

Læs mere

Mildere syn på løgn og socialt bedrageri

Mildere syn på løgn og socialt bedrageri Nyt fra Februar 2011 Mildere syn på løgn og socialt bedrageri Visse former for lov- og normbrud er mere acceptable blandt danskerne i dag, end de var for ti år siden. Det gælder fx i forhold til at lyve

Læs mere

Skatter, incitamenter, arbejde

Skatter, incitamenter, arbejde Skatter, incitamenter, arbejde Jørgen Goul Andersen, CCWS En undersøgelse gennemført for Ugebrevet Mandag Morgen Arbejdsnotat. Ikke til citat undtagen efter aftale med forfatteren. 28.10.2006 jga Skatter,

Læs mere

HAR FAIR TRADE EN FAIR CHANCE? Rapport fra en surveyundersøgelse om danskernes holdninger til ulandsprodukter og etisk handel

HAR FAIR TRADE EN FAIR CHANCE? Rapport fra en surveyundersøgelse om danskernes holdninger til ulandsprodukter og etisk handel HAR FAIR TRADE EN FAIR CHANCE? Rapport fra en surveyundersøgelse om danskernes holdninger til ulandsprodukter og etisk handel Dansk Kommunikation Februar 2005 INDHOLD Resume af undersøgelsen 3 Grundlaget

Læs mere

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Køge Kommunes Biblioteker Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Rapport 3. december 2009 Udarbejdet af Anne Sophie Olsen

Læs mere

Rapporten er udarbejdet for FDIM af Jakob Linaa Jensen, Lisbeth Klastrup og Jens Hoff.

Rapporten er udarbejdet for FDIM af Jakob Linaa Jensen, Lisbeth Klastrup og Jens Hoff. Internettets rolle under Folketingsvalget 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 FORORD 4 OM FDIMS VALGUNDERSØGELSE 7 FOLKETINGSVALGET 2007 PÅ NETTET - EN INTRODUKTION 16 KAN INTERNETTET FLYTTE STEMMER? 28 VALGKAMPEN

Læs mere

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol Kapitel 3. Alkohol Der er flere gode grunde til at beskæftige sig med alkoholvaner. Alkohol er f.eks. ubetinget danskernes foretrukne rusmiddel. Hver dansker over 14 år drikker således gennemsnitlig godt

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner.

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner. Ungeprofil En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner Oktober 2010 SYDØSTJYLLANDS KREDS Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger

Læs mere

PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO. Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger

PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO. Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger RAPPORT PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger Projektperiode: April-august 2005 Projektnr.: 52475 Kunde: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Rapporteringsmåned:

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Hvorfor dør vi først?

Hvorfor dør vi først? Årsagsundersøgelsen Meget af den gængse viden om ulighed i sundhed er forældet og præget af myter. Derfor er der brug for en offentlig debat, der både er mere omfattende og mere dybtgående end hidtil,

Læs mere

Den etiske pensionsopsparer. Forbrugerundersøgelse om danskernes holdning til etik i investering

Den etiske pensionsopsparer. Forbrugerundersøgelse om danskernes holdning til etik i investering Den etiske pensionsopsparer Forbrugerundersøgelse om danskernes holdning til etik i investering Udarbejdet af Userneeds For Forsikring & Pension 19. december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FAKTA OM METODEN...

Læs mere

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt danske interesseorganisationer Anne Binderkrantz Ph.d.-stipendiat asb@ps.au.dk Juni 2004 DEPARTMENT

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud.

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. Konklusioner Undersøgelsen viser at: Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. I husstanden læser de

Læs mere

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund... 4 2.0 Fakta om forbrugerundersøgelsen... 4 3.0 Forbrugerundersøgelsens resultater... 6 3.1 Sammenfatning...

Læs mere

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop 7 Cutting når unge snitter og skærer i egen krop Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 103 1. Indledning Selvskadende handlinger er ikke noget nyt fænomen. Man har længe kunnet

Læs mere

Unge og rusmidler. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec

Unge og rusmidler. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 10 Unge og rusmidler Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 171 1. Indledning Dette kapitel belyser unges brug af rusmidler. Vi beskæftiger os således med et område af ungdomslivet,

Læs mere

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER Frivilligrådet Juni 2011 Copyright Frivilligrådet 2011 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Kan man øge valgdeltagelsen?

Kan man øge valgdeltagelsen? C E N T R E F O R V O T I N G A N D P A R T I E S F A C U L T Y O F S O C I A L S C I E N C E S U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N Kan man øge valgdeltagelsen? Analyse af mobiliseringstiltag ved

Læs mere

Brugerbetaling på velfærdsydelser - smart fix eller nødløsning?

Brugerbetaling på velfærdsydelser - smart fix eller nødløsning? Brugerbetaling på velfærdsydelser - smart fix eller nødløsning? Februar 2011 Søren Geckler og Henning Hansen CASA Brugerbetaling på velfærdsydelser - smart fix eller nødløsning? Februar 2011 Søren Geckler

Læs mere

De fleste danskere køber sort

De fleste danskere køber sort Nyt fra Juni 21 De fleste danskere køber sort Flere end hver anden dansker har fået udført sort arbejde inden for det seneste år. Det viser en interviewundersøgelse, Rockwool Fondens Forskningsenhed har

Læs mere

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel 2 Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 19 1. Indledning I dette kapitel forfølger vi det første spor i vores undersøgelse

Læs mere

Hvor melder de sig ind?

Hvor melder de sig ind? 123 Hvor melder de sig ind? Analyse af lønmodtageres tilbøjelighed til at vælge gule frem for LO-organisationer Christian Lyhne Ibsen Februar 2012 ISBN 978-87-91833-69-4 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds-

Læs mere

Danskernes finansielle forståelse

Danskernes finansielle forståelse MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Analyserapport 2:5 Morten Brønnum Andersen Jonathan Kahlke Philip Heymans Allé 1 29 Hellerup Telefon 41 91 91 91 www. forsikringogpension.dk

Læs mere