Indledning Situationsanalyse Baggrund og udfordringer Kommunikationsproblem Kommunikationspotentialet Kommunikationspotentialekort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning Situationsanalyse Baggrund og udfordringer Kommunikationsproblem Kommunikationspotentialet Kommunikationspotentialekort"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indledning Situationsanalyse Baggrund og udfordringer Kommunikationsproblem Kommunikationspotentialet Kommunikationspotentialekort Mål Kampagnemål Delmål Succeskriterier Målgruppe Karakteristika ved den overordnet målgruppe Krav til budskaber Krav til medie- og kanalvalg Kommunikationsformer Budskab Kommunikationsprodukter Bushængeskilte FlushAD s Bånd- deler Facebook aktiviteter Indstik i MetroXpres Annonce i Ud & Se Events Asfaltfolie Pengeseddel Skitser Kanaler og medievalg Effektiv frekvens Tidsplan for afviklingen Timing Evalueringsplan Mål for evalueringen Skitse til konkret udformning af spørgeskemaet Budget Organisering og tidsplan Bemanding af løsningen og samarbejdsorganisering Arbejdsplan

2 Indledning Penge- og Pensionspanelets formål er på en objektiv måde at fremme forbrugernes interesse for og viden om finansielle produkter og ydelser. I forlængelse heraf ønsker panelet at markedsføre en ny app til budgetlægning. Kampagnen Hvor blev dine penge af? henvender sig primært til de finansielt svage unge i alderen 18-25, som ikke tidligere har anvendt budgetlægning. Situationsanalyse Baggrund og udfordringer Penge og Pensionspanelet (PPP) har siden 2011 haft stor fokus på gæld og gældsproblemer. PPP arbejder målrettet mod at styrke unges forståelse for penge og gæld, da netop denne gruppe er i stor risiko for at starte et voksenliv med gæld, hvis de ikke tidligt lærer at optræde økonomisk ansvarligt. Penge og Pensionspanelet ønsker at fremme unges viden om værktøjer, der aktivt kan anvendes til at skabe overblik over privatøkonomien og træffe økonomiske fornuftige beslutninger. Der tegner sig et billede af, at specielt unge i alderen årige har særligt brug for ekstra information og råd til at få en sund økonomi. 24 procent svarende til unge bruger hver måned flere penge, end de har til rådighed. Vi har valgt at fokusere kommunikationsindsatsen mod den del af de finansielt svage unge i alderen 18-25, der har et løssluppen forhold til penge, og som ikke har styr på hvad deres penge går til, men som ofte har mulighed for at få økonomisk støtte i deres bagland. Mange af de unge står for første gang i deres liv med udgifter til husleje, mad, forsikringer og så videre, som de ikke har haft brug for at tage stilling til tidligere, og derfor kan budgetlægning være et værktøj til at danne overblik over disse poster. En af de store udfordringer ligger i, at økonomi er et lavinteresseområde blandt de unge. Mange unge kender ikke til de fordele, der kan være ved at lægge et budget over privatøkonomien. For mange unge virker det som et uhåndgribeligt og tidskrævende værktøj, og derfor benytter de det ikke i deres dagligdag. Jeg lægger ikke budget, fordi jeg selv føler, at jeg har et godt overblik over, hvad jeg bruger mine penge på. Christoffer Skødt Mortensen, 24 år, med en kassekredit på og et forbrugslån på kroner Kommunikationsproblem De unge, vi ønsker at ramme, kender ikke til konkrete redskaber, som de kan bruge til at få styr på deres økonomi, hvilket en målrettet kommunikationsindsats kan være en løsning på. De unge skal 2

3 oplyses og opfordres til at tage stilling til deres økonomi, og vi har derfor valgt at fokusere kommunikationsindsatsen mod den del af målgruppen, hvor kommunikation kan være en læsning på problemet. Det vil sige de finansielt svage i alderen 18-25, der via et værktøj som en budget- app kan få styr over deres privatøkonomi. En budget- app alene ville ikke være løsningen på problemet hos den del af de finansielt svage unge i alderen 18-25, hvis økonomiske situation hænger sammen med en række sociale forhold og trivselsproblemer. Denne gruppe af unge har ikke mulighed for at få hjælp og støtte i deres netværk og bagland, da de ofte ikke kan hjælpe eller rådgive dem i økonomiske situationer. Hos denne gruppe skulle et redskab som budget- app en suppleres med professionel økonomisk rådgivning. Kommunikationspotentialet Det er en klar udfordring ved målgruppen, at emner som privatøkonomi, budgetlægning og forbrugslån ligger langt uden for deres interesseområde. Økonomi er typisk noget, som de unge aldrig har brugt meget tid på at tænke over, og for mange er det typisk et indviklet og tørt emne at gå i gang med. Samtidig befinder målgruppen sig i en livssituation, hvor penge har en stor betydning. De er netop flyttet hjemmefra og står for første gang alene med udgifter til mad, husleje, regninger og lignende, samtidig med at der skal være penge tilovers til socialt samvær med vennerne. Livssituationen er ikke mulig at ændre, men det er muligt at få målgruppen til at opfatte emnet som relevant, hvis budskaberne og konteksten taler til dem på en måde, som de synes om. Kommunikationspotentialet for at nå de forkælede finansielt svage unge er altså stort, da det blot kræver indsigt i, hvad der kan gøre emnet interessant for modtageren. Det er vigtigt at tale til en konkret situationen, som de unge kender til. Kommunikationspotentialekort Informationsbehovet hos målgruppen er stort, da de ikke ved, hvordan de skal agere økonomisk ansvarligt og mangler værktøjer til at holde deres økonomi i snor. Som udgangspunkt er informationsomkostningerne høje for målgruppen, da de føler, at det kræver for meget tid og aktiv indsats at få dækket behovet for viden. Det er derfor vigtigt at mindske omkostningerne ved at fjerne så mange barrierer som muligt, hvilket kan gøres ved at opsøge målgruppen, hvor de færdes. 3

4 Mål Kampagnemål Delmål Få målgruppen til at tage stilling til deres privatøkonomi Målgruppen skal have kendskab til fordelene ved budgetlægning 20 procent af målgruppen skal have kendskab til app en 5 procent af målgruppen skal anbefale app en til deres omgangskreds (forældre, søskende, venner) Succeskriterier i målgruppen skal indenfor kampagneperioden downloade app en 30 procent af dem, der er blevet eksponeret for Facebook annoncen, skal have klikket på den. 40 procent af dem, der downloader app en, skal benytte sig af QR- koden på kommunikationsprodukterne. 40 procent af respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen skal have været eksponeret for kampagnen tre gange eller mere. Målgruppe Karakteristika ved den overordnet målgruppe Målgruppen bruger ofte mere, end de tjener, og de fleste i målgruppen har optaget et forbrugslån og skylder derfor penge væk. Denne gruppe af unge er typisk udeboende studerende, der lever på en SU med et rådighedsbeløb på cirka kroner om måneden, og som sidst på måneden har et overtræk på deres konto. Emnet økonomi interesserer dem ikke, og de har ikke noget overblik over deres udgifter og forbrug. Målgruppen er vokset op med, at det er i orden at bruge deres lommepenge og arbejdsindtægter på forbrugsgoder, mens deres forældrene dækker basis udgifterne. Når de unge flytter hjemmefra går det op for dem, hvilke udgifter der følger med voksenlivet (husleje, forsikringer, mad etc.), hvilket betyder at mange må søge økonomisk støtte hos deres forældre, da de ikke kan få det til at hænge sammen 4

5 uden hjælp. Det gør det svært for de unge at vide og forstå, hvad ansvar for egen privatøkonomi betyder, og hvad de skal gøre for at leve op til det ansvar. En anden faktor, der spiller ind i målgruppens forhold til økonomi, er fremvæksten af de elektroniske købsformer. De unge har i større grad mistet det fysiske forhold til deres penge og bankkonto. De anvender i dag deres dankort som betalingsmiddel i stedet for fysiske pengesedler, hvilket gør det sværere for dem visuelt at skabe et overblik over deres rådighedsbeløb. De unge har ofte ikke lagt et budget før, og de lægger ikke penge til side til opsparing og dækning af uforudsete omkostninger, som ofte resulterer i, at de må låne penge hos enten forældre eller optage et forbrugslån. For de unge er det vigtigere at leve i nuet, hvilket resulterer i, at de er økonomiske uansvarlige, da de ikke ønsker at være den person, som ikke tager med i byen sidst på måneden. Det er ikke cool at bekymre sig om sin økonomi i vennekredsen, og kravet om at kunne forbruge er afgørende for, om man lever op til vennekredsens normer. Målgruppen har ingen problemer med at tage nye teknologier som f.eks. en app til sig, da det er noget, de har gjort mange gange før. Krav til budskaber I forhold til kampagnebudskabet er det vigtigt at have for øje, at emnet økonomi har begrænset interesse hos målgruppen, da de forbinder emnet med noget komplekst og kedeligt. Det stiller krav til udformningen af budskabet, der hverken må blive for teksttung eller komplekst i formidlingen. Budskabet skal i stedet fremstå catchy og lige til, så målgruppen uden videre kan afkode meningen i det. Det er vigtigt at fokusere på what s in it for me, altså henvende sig til dem på en måde, så de bliver overbevist om, at de skal skride til handling. Krav til medie- og kanalvalg Målgruppen skal eksponeres for kommunikationsprodukterne, hvor de i forvejen færdes f.eks. på uddannelsesinstitutioner, supermarkeder og i bybilledet. Det er optimalt, at førstegangseksponeringen sker i situationer, hvor de unge ikke er optaget af andet som for eksempel ventetid i tog, i bus, på toilettet eller i køen i supermarkedet, hvor de her kan bruge tiden på at downloade app en. Kommunikationsformer Vi vil benytte en kombination af masse- og interpersonel kommunikation for at opnå en adfærdsændring i målgruppen og samtidig nå en så bred del af de finansielt svage som muligt. For at skabe yderligere opmærksomhed i kampagneperioden vil der samtidig være en række ukonventionelle kommunikationstiltag i form af events og guerilla aktiviteter, som beskrives nærmere under punktet; kommunikationsprodukter. 5

6 Vi opnår at fange deres indledende opmærksomhed gennem massekommunikationen, der skal give input til og genere sideløbende interpersonel kommunikation, som det fremgår af nedenstående model. I målgruppen er der en tendens til, at man gerne deler og anbefaler applikationer, som man selv finder relevante, til venner og familie. Jeg har selv anbefalet forskellige lignende apps som netbank- app en og den til E- boks. Jeg kunne sagtens forestille mig også at dele og anbefale budget- app en til mine venner og søskende. Cathrine Sloth Poulsen, 22 år, studerende i Aarhus. 6

7 Budskab Vi har valgt at udforme et budskab, der spiller på en følelse, som de fleste i målgruppen kan nikke genkendende til, og som samtidig kan appellere bredt. Budskabet kan tale til en stor del af PPP s målgruppe - de årige - da det ikke kun er unge i alderen 18-25, der kan relatere til følelsen. For at opnå kampagnemålet vil vi med budskabet gøre målgruppen klar over, at de med en budgetapplikation kan få overblik over, hvad deres penge bliver brugt på i løbet af måneden, hvilket er et led i at skabe en sund økonomi. Vi vil tale til den øv- følelse, som mange i vores målgruppe kan identificere sig med, nemlig følelsen af at man ikke har styr på, hvad ens penge er blevet brugt på, når måneden når sin ende. Jeg sidder altid med spørgsmålet om, hvor mine penge er blevet af, når jeg når hen sidst på måneden - de kroner, jeg havde først på måneden, er bare pist forsvundet. Christina Berg Olesen, 23 år, studerende i Aarhus Den genkendelige følelse hos målgruppen skal lede dem videre til sloganet Find ud af det nu - hent budget- app en. Gennem dette skaber vi kendskab (viden) til app en, og dette kendskab sat sammen med en genkendelig følelse skal føre målgruppen til handling og overtale dem til at downloade app en. Først efter målgruppen har hentet app en vil de danne sig en holdning til dens funktion. Denne proces kan illustreres som nedenstående. Kommunikationsprodukter Få at nå vores målgruppe de forkælede finansielt svage har vi udformet en række kommunikationsprodukter, der strategisk skal placeres i de fire største studiebyer i Danmark - Aalborg, Aarhus, Odense og København - for at sikre den største eksponering. Kommunikationsprodukterne skal fremstå overraskende og fangende, så vi derved vækker målgruppens interesse for emnet. 7

8 Bushængeskilte FlushAD s Bånd- deler Toiletreklamer, bånd- deler i supermarkedet og bushængeskilte rammer alle målgruppen i situationer, hvor de venter og skal have tiden til at gå. Her har målgruppen altså tid til at hive smartphonen frem og downloade app en. Fælles for disse medier er, at de opfattes positivt af modtagere, da de ikke afbryder og irriterer, men i stedet udfylder ventetiden og underholder. Toiletreklamerne bliver placeret på uddannelsesinstitutioner rundt om i hele landet, mens bushængeskiltene vil blive hængt op i busser i henholdsvis Aarhus, Aalborg, Odense og København. Her vil vi især have fokus på ruter, der kører til og fra uddannelsesstederne. Bånd- deler udleveres til COOP Danmarks butikker i de fire storbyer. Facebook aktiviteter Facebooks segmenteringsværktøj gør det muligt at målrette annoncen, så kun en udvalgt målgruppe eksponeres for den. Fordelen er, at modtageren kun er et klik væk fra at hente app en. Vi nedbryder altså nogle af de barrierer, der kan gøre det besværligt for målgruppen at hente app en, og på den måde mindsker vi informationsomkostningerne for gruppen. Med PPP s likers er der et stort potentiale for at nå en bred målgruppe via sponsorerede indlæg, da venners venner eksponeres for disse. Gennem det sponsoreret indlæg har vi mulighed for at få vores opslag ind på målgruppens newsfeed. Newsfeedet får generelt mere opmærksomhed fra brugeren end sideannoncerne, og dermed er det en oplagt kombination. Når kampagnen bliver skudt i gang, vil den overtage det visuelle udtryk på På Røvens Facebookside, så der er en klar sammenhæng med resten af kampagnen, og derved sikrer vi yderligere opmærksomhed og eksponering hos målgruppen. Under afviklingen vil vi løbende sende indlæg og billeder til PPP, de skal poste på siden. Vi vil tilrettelægge denne kommunikation, så målgruppen eksponeres i de såkaldte Peak Hours. Ligeledes vil vi afholde en konkurrence på Facebook, hvor vi udlodder 10 stk. koncert billetter til Raske Penge. Konkurrencen skal være med til at motivere målgruppen til at like og dele budskabet om app en. Indstik i MetroXpres Annonce i Ud & Se Indstikket i MetroXpress vil være en løst hængende pengeseddel (se skitse). Pengesedlen skal fungere som blikfang og samtidig lægge op til, at man kan tage budskabet med videre og eventuelt give den til en ven eller et familiemedlem. Annoncen i DBS s magasin, Ud & Se, skal fange den brede målgruppen, når de er på farten. Magasinet har en ungdommelig appel og kan fylde ventetiden ud, mens de sidder i toget. Events Asfaltfolie Pengeseddel Når kampagnen skydes i gang, vil vi for at få størst mulige eksponering lave et event ved hver af de fire byers banegård. Via en luftkanon vil vi skyde pengesedler ud, som så flyver gennem luften. Imens vil eventpiger iført orange heldragt med budskabet foran og sloganet på ryggen dele pengesedlerne ud fra deres pengeposer til de forbipasserende. 8

9 Samme dag som eventet kører, bliver der sat pengesedler fast på cykler ved banegården, uddannelsesinstitutioner og i gågaden. Der vil ligeledes blive lavet aftryk på asfalten af pengesedlen med QR- kode på i hver af de fire storbyers centrum. Skitser Nedenfor ses to skitser af vores FlushAD s den ene på drengetoilettet og den anden på pigetoilettet. Ansigterne udformes som spejle, så man kan spejle sig selv i cirklen. Pengeseddel forside Pengeseddel bagside 9

10 Kanaler og medievalg Vores kommunikationsindsats skal sikre en bred eksponering og stor spredning af kampagnen og tager derfor udgangspunkt i en række differentieret medier i de fire største studiebyer. For at vurdere mediernes evne til at skabe, involvere og fastholde modtagerens opmærksomhed har vi valgt at udarbejde følgende skema til udregning af den mest effektive frekvens for eksponeringspotentiale i målgruppen. Effektiv frekvens 10

11 Den effektive frekvens for kommunikationsindsatsen ligger på 3,22, hvilket vil sige, at målgruppen i gennemsnittet skal eksponeres 3,22 gange for kampagnen for at indoptage budskabet. Vi vil bruge tallet til at sikre, at medieplanen hverken rummer for få eller for mange eksponeringer. Tidsplan for afviklingen Indrykningen af kampagnen skal ske ud fra fremgangsmetoden Burst, hvor medieindrykningerne koncentreres inden for en kort periode for at opnå den størst mulige effekt og spredning i målgruppen. Da produktet er nyt, er det vigtigt med et massiv kommunikationstryk, således at målgruppen oplever at blive mødt af budskabet flere gange og mange steder samtidig for at opnå det ønskede kendskab. Timing Den sidste uge i måneden føler jeg mig virkelig på røven, og det er her, jeg klart har følelsen af ikke at vide, hvor mine penge er blevet af. Cathrine Sloth Poulsen, 22 år, studerende, Aarhus 11

12 Medieindrykningen skal ske den sidste uge i august, da studerende enten starter eller kommer tilbage på deres studie efter sommerferien. I forbindelse med studiestart vil der altid være en lang række udgifter - i høj grad for dem som skal flytte hjemmefra for første gang (depositum, husleje og udgifter til forbrug). De studerende kan derfor stå tilbage med en følelse af at være presset på pengepungen. Det vil kunne skabe motivation i målgruppen for at hente app en. For mange vil det være naturligt at begynde på en ny vane i starten af måneden, og derfor har vi valgt at eksponere målgruppen for kampagnen op til den 1. september. Evalueringsplan Evaluering skal ses som et led i at kunne dokumentere, de opnåede resultater inden for kampagneperioden. Mål for evalueringen Vi ønsker med evalueringen af afdække: Om målgruppen har fået kendskab til app en, og om de har brugt den som et aktivt værktøj i deres dagligdag. Hvilke kommunikationstiltag i kampagnen, der har virket, og hvilke der ikke har for på den måde at kunne bruge det i fremtidige kampagner. Om kommunikationsindsatsen har haft en effekt på målgruppen, og om kommunikationsprodukterne er blevet bemærket og forstået. I forlængelse af ovenstående vil vi udarbejde undersøgelsesdesignet med udgangspunkt i følgende punkter: Om målgruppen kender til app en Hvor målgruppen blev eksponeret for kampagnen Hvad der fik målgruppen til at hente app en Vi vil anvende følgende metoder i vores evaluering: Prætest - test af koncept og kommunikationsprodukter gennem kvalitativt fokusgruppeinterview Facebook Insights Kvantitativt spørgeskema til uddannelsesinstitutioner i Aarhus, Aalborg, Odense og København efter kampagnen er løbet af stablen Undersøgelsesmetoden består af en kombination af både kvalitative og kvantitative tiltag. Vi vil, inden kampagnen afvikles, foretage kvalitative prætest i form af fokusgruppeinterview med personer i målgruppen for at teste produkterne og for at afdække, hvilke følelser og behov vi skal tale til hos gruppen. 12

13 Efter kampagnen vil vi benytte os af kvantitativ spørgeskemaer, som vi vil sende ud til uddannelsesinstitutioner for at få svar på, hvor de er blevet eksponeret for kampagnen. Spørgeskemaet vil blive sendt ud til skolernes elektroniske opslagstavler, og gennem et internetbaseret link vil respondenterne udfylde undersøgelsen. For at motivere de unge til at svare på spørgeskemaet vil vi udlodde billetter til en koncert med Raske Penge. Skitse til konkret udformning af spørgeskemaet 13

14 14

15 Budget Overordnet budget kr. ekskl. moms 15

16 Organisering og tidsplan Bemanding af løsningen og samarbejdsorganisering Projektgruppen består af tre personer - en projektleder og to projektdeltagere. Projektlederens primære opgave bliver at koordinere og afholde møder med styregruppen. Projektlederen fungerer ligeledes som formidler mellem projektgruppe til styregruppe for at sikre de nødvendige godkendelser. Styregruppen består af Penge og Pensionspanelets otte medlemmer og deres formand samt vores projektleder. De otte medlemmer i panelet repræsenterer hver sin branche, hvis forskellige interesser er vigtigt at medtænke i vores oplæg. Vi har et samarbejde i støbeskeen med Coop Danmark, og hvis dette bliver en realitet, vil de selvfølgelig også have en plads i styregruppen. Af eksterne fagpersoner har vi hyret en fotograf og en grafiker, der anvendes til visuelle opgaver. Der vil inden kampagneafviklingen blive afholdt to møder. Til det første måde vil projektlederen holde et oplæg og præsenterer skitser af produkterne, så de forskellige interessenter i styregruppen har mulighed for at komme med input. Det næste møde har til formål at få godkendelser til de konkrete og endelige dele af kampagnen. 16

17 Arbejdsplan Nedenfor findes en oversigt over opgaver og arbejdsfordeling i perioden maj til december. 17

Præsentation af Penge- og Pensionspanelets aktiviteter - Formål, fokus og finansiel forståelse

Præsentation af Penge- og Pensionspanelets aktiviteter - Formål, fokus og finansiel forståelse Præsentation af Penge- og Pensionspanelets aktiviteter - Formål, fokus og finansiel forståelse Oplæg 2 til konference 13. september om Matematikkens Dag Louise Skjødsholm, Sociolog Penge- og Pensionspanelets

Læs mere

OPLÆG TIL MARKEDSFØRING AF SMARTPHONE APP FOR PENGE- OG PENSIONSPANELET

OPLÆG TIL MARKEDSFØRING AF SMARTPHONE APP FOR PENGE- OG PENSIONSPANELET Kommunikation DMJ 4. semester opgave, gruppe 10 OPLÆG TIL MARKEDSFØRING AF SMARTPHONE APP FOR PENGE- OG PENSIONSPANELET Lars Thyregod, Jens Hjalte Løgstrup & Mads Severinsen 1 Skal man opnå maksimal kenskab

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

05-08-2013. Gruppe: 7. Shiko Nzorubara MULTIMEDIEDESIGNER CPH BUSINESS

05-08-2013. Gruppe: 7. Shiko Nzorubara MULTIMEDIEDESIGNER CPH BUSINESS 05-08-2013 Gruppe: 7 Shiko Nzorubara MULTIMEDIEDESIGNER CPH BUSINESS INDHOLDSFORTEGNELSE Problemformulering... 2 Metode... 3 Produkter... 3 Planlægning og proces... 4 Interessent... 4 Analyse af toys R

Læs mere

Velkommen til CASA Arena Horsens. Fokus på AC Horsens fans

Velkommen til CASA Arena Horsens. Fokus på AC Horsens fans Velkommen til CASA Arena Horsens Fokus på AC Horsens fans AC Horsens har i dag 3 kerneprodukter: 1.Hospitality (VIP, billetter, events og rejser) 2.Eksponering (Bandereklamer, annoncer, bannere m.v) 3.Netværk

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Forsvarets uddannelser Elitekampagne 2009. IIA prisen 2009

Forsvarets uddannelser Elitekampagne 2009. IIA prisen 2009 Forsvarets uddannelser Elitekampagne 2009 IIA prisen 2009 Baggrund Kunden: Forsvaret Vigtig baggrundsviden: Forsvaret uddanner og udsender soldater til deltagelse i de internationale aktioner, som Danmark

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK Sydbank skabte en markant effekt, da banken sendte en direct mail med tilbud om en ny 18/25 konto

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Hvorfor denne guide? Formålet med denne guide er at give jer som forening og frivillige nogle konkrete idéer til, hvordan I markedsfører jeres lokale foreningsevent

Læs mere

Aabenraa Kommune. Oplæg, PR og kommunikation. Markedsføring af bybusserne

Aabenraa Kommune. Oplæg, PR og kommunikation. Markedsføring af bybusserne Aabenraa Kommune Oplæg, PR og kommunikation Markedsføring af bybusserne Indhold Baggrund Formål & målsætninger Målgrupper Budskab og koncept Mediestrategi Proces og timing Baggrund og situation Med det

Læs mere

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter,

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter, Strategi 2014-2016 Det er sin sag at være forbruger i dag. Der er flere varer på hylderne, og med flere varer følger flere valg. Skal man vælge den lave pris eller den høje kvalitet og udelukker det ene

Læs mere

Kommunikationsuddannelsen. Eksamensopgave i Kommunikation III, 4. semester

Kommunikationsuddannelsen. Eksamensopgave i Kommunikation III, 4. semester 07.06.2013-1/1 - REH Kommunikationsuddannelsen Eksamensopgave i Kommunikation III, 4. semester Eksamenstermin: Forår 2013 /ordinær Navne: Jesper Munk Jakobsen, Steffan Sønderskov Frostholm, Anders V. Jacobsen

Læs mere

IAA 2011. 1. Baggrund/opdragsgiver/kampagneårsag. 2. Formål (ønsket effekt på viden, holdning eller adfærd)

IAA 2011. 1. Baggrund/opdragsgiver/kampagneårsag. 2. Formål (ønsket effekt på viden, holdning eller adfærd) IAA 2011 1. Baggrund/opdragsgiver/kampagneårsag 2. Formål (ønsket effekt på viden, holdning eller adfærd) 3. Målsætning (de konkrete målbare mål for den aktuelle kampagne) 4. Kampagne- og kommunikationsstrategien

Læs mere

Når gæld bliver et problem

Når gæld bliver et problem Offentliggørelse: Når gæld bliver et problem - en undersøgelse af gæld blandt unge under uddannelse Udført af UngdommensAnalyseEnhed for Danske Studerendes Fællesråd og Danske Bank 14. juni 2011 Seniorkonsulent

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

Roskilde Kommune Medieanbefaling

Roskilde Kommune Medieanbefaling Roskilde Kommune Medieanbefaling Roskilde Kommune Kampagne: Alle Tiders Roskilde Formål Styrke image og branding af Roskilde kommune over for potentielle tilflyttere til kommunen Dvs. tiltrække nye borgere

Læs mere

SocialTime. Du kan gøre opmærksom på din nye Facebook-side eller app uden at bruge penge på reklamer. Gratis markedsføring START I DAG

SocialTime. Du kan gøre opmærksom på din nye Facebook-side eller app uden at bruge penge på reklamer. Gratis markedsføring START I DAG S O M M E R 2 0 1 3 SocialTime Skab din forretning på Facebook Gratis markedsføring Du tror allerede på værdien af Facebook markedsføring - det er derfor du læser dette nu, ikke? Du kan gøre opmærksom

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Formidling og metode forår 2011. Oplæg: Strategisk Kommunikation ved Paul R. Metelmann

Formidling og metode forår 2011. Oplæg: Strategisk Kommunikation ved Paul R. Metelmann Formidling og metode forår 2011 Oplæg: Strategisk Kommunikation ved Paul R. Metelmann Skriv nonstop hvad vil jeg skrive projekt om? Skriv i 10 min med sort skærm eller uden at se på hvad du skriver på

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

BILAG 1 YDELSESBESKRIVELSE

BILAG 1 YDELSESBESKRIVELSE BILAG 1 YDELSESBESKRIVELSE BILAG 1: Ydelsesbeskrivelse INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Rammeaftalen og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet

Læs mere

KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november

KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november Regionernes indsats for en høj stemmeprocent Kandidat? Dine vælgere vil møde kampagnen fra regionerne. Se mere her EN HØJ VALGDELTAGELSE En høj stemmeprocent er målsætningen

Læs mere

Bilag 13: Transskription af interview med Marc

Bilag 13: Transskription af interview med Marc 13: Transskription af interview med Marc I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Marc. Spørgsmål vil være i fed og svar vil være i

Læs mere

Præsentation for Danske Regioner Regionsrådsvalg 2013 kampagne Strategisk og kreativt oplæg Anbefaling på medievalg

Præsentation for Danske Regioner Regionsrådsvalg 2013 kampagne Strategisk og kreativt oplæg Anbefaling på medievalg Præsentation for Danske Regioner Regionsrådsvalg 2013 kampagne Strategisk og kreativt oplæg Anbefaling på medievalg PrimeTime Kommunikation A/S Onsdag 20. december 2012 Baggrund for kampagnen > Regionsrådsvalg

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Indledning Dette notat beskriver et forslag til etablering af en frivillig gældsrådgivning i Skive. Formål, indhold og organisering er kort beskrevet, ligesom der er

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

Get Moving IUM kampagneevaluering Juni 2016

Get Moving IUM kampagneevaluering Juni 2016 Get Moving 2016 IUM kampagneevaluering Juni 2016 Medieplan Get Moving uge 21+22 Internet Reach 55% Avg. Frequency(OTS) 5 Impressions 4.400.000 Outdoor TV Title Placement Format Cadreon BT & RT 930x180,

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor Torsdag 25.02.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Puljemidler 2016 3 Evaluering af tværkommunal alkoholkampagne

Læs mere

Notat om bæredygtig vandindvindingskampagne

Notat om bæredygtig vandindvindingskampagne By, Kultur og Miljø Miljø Sagsnr. 23129 Brevid. 212402 Ref. GLOL / LC Notat om bæredygtig vandindvindingskampagne 15. juni 2015 1 Baggrund Byrådet vedtog i september 2013 en handleplan for bæredygtig vandindvinding.

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt.

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt. Bilag 6: Spørgeguide inklusiv forskningsspørgsmål Intro: (5 min.) Velkommen og tusind tak, fordi du vil deltage i vores samtale om unge og økonomi. Jeg hedder XX. Vi er 5 studerende fra Roskilde Universitet,

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub

Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub Børnefamilierne i Frederiksberg Boldklub Børnefamilierne i Frederiksberg Boldklub er mennesker med overskud, der går op i deres børns engagement i klubben. De kommer

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

DEN GRAFISKE BRANCHE SENDER EN HYLDEST TIL MAGASINET MAG 2012 FÅR MARKETING- OG KOMMUNIKATIONSCHEFER TIL AT FORDYBE SIG

DEN GRAFISKE BRANCHE SENDER EN HYLDEST TIL MAGASINET MAG 2012 FÅR MARKETING- OG KOMMUNIKATIONSCHEFER TIL AT FORDYBE SIG DEN GRAFISKE BRANCHE SENDER EN HYLDEST TIL MAGASINET MAG 2012 FÅR MARKETING- OG KOMMUNIKATIONSCHEFER TIL AT FORDYBE SIG Selv den mest kræsne og travle målgruppe stopper op og fordyber sig, når de bliver

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

En lettere barndom. Kampagne for Sundhedsstyrelsen Efterår 2009

En lettere barndom. Kampagne for Sundhedsstyrelsen Efterår 2009 En lettere barndom Kampagne for Sundhedsstyrelsen Efterår 2009 Baggrund I Danmark er der mere end 1,3 mio. overvægtige, og noget af det mest bekymrende er, at flere og flere børn og unge kæmper med vægten.

Læs mere

KOMMUNIKATIONSDØGN MÅLING AF KOMMUNERNES KOMMUNIKATIONSINDSATS

KOMMUNIKATIONSDØGN MÅLING AF KOMMUNERNES KOMMUNIKATIONSINDSATS MÅLING AF KOMMUNERNES KOMMUNIKATIONSINDSATS 29/10-2015 Mål det rigtige Typiske formål med kommunikationsmålinger At dokumentere kommunikationsafdelingens værd At levere bedre service At prioritere ressourcerne

Læs mere

Introduktion. Praktisk kommunikationsteori

Introduktion. Praktisk kommunikationsteori Indholdsfortegnelse 5 Indholdsfortegnelse... 5 Om forfatterne...10 Forord....11 Introduktion 1 Emne og formål...15 2 Tilgang og begreber...19 Der er teori bag al praksis 19 Kampagneteori....20 Centrale

Læs mere

Kommunikationsplan hvordan? - en guide til en god kommunikationsplan i KMS

Kommunikationsplan hvordan? - en guide til en god kommunikationsplan i KMS Kommunikationsplan hvordan? - en guide til en god kommunikationsplan i KMS Kommunikationsplan hvorfor? Alle større oplæg til projekter, beslutninger og initiativer i KMS skal ledsages af en kommunikationsplan.

Læs mere

MARKEDSFØRING. Målgrupper. Billetsalg. Grafisk identitet. Billetnet

MARKEDSFØRING. Målgrupper. Billetsalg. Grafisk identitet. Billetnet MARKEDSFØRING Hvem er arrangementets primære og sekundære målgrupper? Hvordan skal eventens grafiske udtryk være? Hvordan organiseres billetsalget? Hvor og hvordan skal begivenheden markedsføres i Danmark?

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Kampagnemanual for Sammenslutningen af Unge Med Handicap. Forår 2010

Kampagnemanual for Sammenslutningen af Unge Med Handicap. Forår 2010 Kampagnemanual for Sammenslutningen af Unge Med Handicap. Forår 2010 Indholdsfortegnelse Indledning I kampagneplanlægningen er der mange forskellige ting, der skal tænkes igennem inden man gennemfører

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

Sorg kan ødelægge børn og unges liv

Sorg kan ødelægge børn og unges liv Sorg kan ødelægge børn og unges liv Men du kan hjælpe dem. Bliv sponsor for Team Giv Håb og lad hele Danmark se, at din virksomhed er med til at hjælpe børn og unge, der rammes af ødelæggende sorg. Team

Læs mere

Indhold: Indledning 2. Kommunikations koncept 3. Design udvikling 4 Skitser Bobbel. Refleksion 6

Indhold: Indledning 2. Kommunikations koncept 3. Design udvikling 4 Skitser Bobbel. Refleksion 6 Indhold: Indledning 2 Kommunikations koncept 3 Design udvikling 4 Skitser Bobbel Refleksion 6 Indledning: I dette projekt var opgaven at fremstille otte plakater, fire i B1 og fire i A3, for en udstilling

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Test en elcykel et storskala pendler-elcykel projekt

Test en elcykel et storskala pendler-elcykel projekt Abstract Test en elcykel et storskala pendler-elcykel projekt 1.1 Baggrund 1. august 2013 søsatte Gate 21, 8 kommuner og 8 hospitaler i Region Hovedstaden med støtte fra Cykelpuljen Danmarks største elcykelprojekt.

Læs mere

LOKAL. markedsføring. trygt og frit. Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark.

LOKAL. markedsføring. trygt og frit. Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark. LOKAL markedsføring Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark. trygt og frit Indledning Lejefremmende kommunikation Er tomme boliger og tynde ventelister

Læs mere

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til Oktober - November 2008 Produkt Camilla Bøcher Roesen, Mie Aksglæde Olsen & Camilla Trihøj Nielsen Danmarks Biblioteksskole 2008 Undersøgelse angående

Læs mere

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Sommer 2014 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Partner Allan Falch www.tele-mark.dk info@tele-mark.dk

Læs mere

Kommunikation og Samfund

Kommunikation og Samfund rt Kommunikation og Samfund KOM/IT Jannik Nordahl-Pedersen HTX - Roskilde Klasse 3.5 28-02- 2 0 1 2 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Problemformulering... 3 Valg af løsning...

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Vejledning til Facebook-virksomhedsprofil

Vejledning til Facebook-virksomhedsprofil Vejledning til Facebook-virksomhedsprofil Tillykke med din Facebook-virksomhedsprofil. I denne vejledning finder du hjælp til hvordan du inviterer dit personlige netværk, hvordan du bliver administrator,

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Facebook Timeline FACEBOOK TIMELINE KOMPLET GUIDE TIL FACEBOOK TIMELINE. Udarbejdet af Kasper Ebsen webdanmark.com

Facebook Timeline FACEBOOK TIMELINE KOMPLET GUIDE TIL FACEBOOK TIMELINE. Udarbejdet af Kasper Ebsen webdanmark.com Facebook Timeline KOMPLET GUIDE TIL FACEBOOK TIMELINE Udarbejdet af Kasper Ebsen webdanmark.com W EBDANMARK.COM APS T: +45 7020 1619 CVR 25 85 88 32 SØNDERHØJ 7 DK- 8260 VIBY J F: +45 7020 1629 INFO@W

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU

Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU Indholdsfortegnelse Nye veje i arbejdet med synliggørelse af AMU s styrker, projektnummer 135798 omtales i publikationen som

Læs mere

Finanskrisen kløver Danmark i to

Finanskrisen kløver Danmark i to Finanskrisen kløver Danmark i to Finanskrisen påvirker danskerne vidt forskelligt. Mens nogle er hårdt ramt via tab af job og formue, har et flertal slet ikke mærket den økonomisk. Det viser undersøgelse

Læs mere

Markedsføringsplan. Indhold. 1. Introduktion. 2. Markedsbeskrivelse

Markedsføringsplan. Indhold. 1. Introduktion. 2. Markedsbeskrivelse Markedsføringsplan Indhold 1. Introduktion... 1 2. Markedsbeskrivelse... 1 3. Målsætning og budget... 2 4. Målgruppe... 3 5. Afklaring omkring kommunikation, budskab og virkemidler... 4 6. Medievalg og

Læs mere

Små og store projekter. på baggrund af. SMART Senior. Foto: Lars Horn, Baghuset Pressefoto. Like!

Små og store projekter. på baggrund af. SMART Senior. Foto: Lars Horn, Baghuset Pressefoto. Like! Små og store projekter på baggrund af SMART Senior Foto: Lars Horn, Baghuset Pressefoto Like! Små og store projekter på baggrund af SMART Senior Aalborg Kommune havde d. 26. september 2017 inviteret til

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Baggrund. Denne præsentation danner rammen for startskuddet til Danmarks første officielle refleksdag i oktober 2011.

Baggrund. Denne præsentation danner rammen for startskuddet til Danmarks første officielle refleksdag i oktober 2011. Baggrund Med inspiration fra en årlig refleksdag i Norge, der i år blev gennemført for 6.år i træk, besluttede Børneulykkesfonden, at et lignende tiltag skulle indføres i Danmark. I samarbejde med Codan

Læs mere

OneEyeAlien Kampagne

OneEyeAlien Kampagne OneEyeAlien Kampagne Vi har valgt at gå i dybden med tøjprodukter. Situationsanalyse - Problemer med produktionen. Det kræver en del arbejde at få vare bestilt fra Kina. Man skal have nogle gode kontakter

Læs mere

Roskilde tekniske gymnasium. Afsluttende opgave. Kommunikation/IT C. Rune, Christian og Kasper G.

Roskilde tekniske gymnasium. Afsluttende opgave. Kommunikation/IT C. Rune, Christian og Kasper G. Roskilde tekniske gymnasium Rune, og 2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Laswells kommunikationsmodel:... 4 Målgruppe... 5 Fra start til slut... 6 Hvordan tog vi billederne?... 8 Test... 9 Passer

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Periode: Side: 1 af 8. Facebook. Evalueringsark til Effektmåling på sociale medier. Vi investerer i din fremtid

Periode: Side: 1 af 8. Facebook. Evalueringsark til Effektmåling på sociale medier. Vi investerer i din fremtid Side: 1 af 8 Facebook Evalueringsark til Effektmåling på sociale medier Vi investerer i din fremtid Side: 2 af 8 Facebook formål Dit overordnede formål med at være på Facebook F.eks. Få flere unge til

Læs mere

Samarbejdsprojekt mellem Bikubenfonden og KL/kommunerne om tidlig opsporing og støtte til udsatte børn og familier i dagtilbud

Samarbejdsprojekt mellem Bikubenfonden og KL/kommunerne om tidlig opsporing og støtte til udsatte børn og familier i dagtilbud P R O J EKTBESKRIVELSE Samarbejdsprojekt mellem Bikubenfonden og KL/kommunerne om tidlig opsporing og støtte til udsatte børn og familier i dagtilbud Baggrund Dagtilbuddene spiller en afgørende rolle i

Læs mere

Djursland stikker næsen frem - Opfølgning på møde d. 28. april

Djursland stikker næsen frem - Opfølgning på møde d. 28. april Djursland stikker næsen frem - Opfølgning på møde d. 28. april Baggrund Kendskabet til Norddjurs som job- og beboelsesområde er meget lavt. En imageundersøgelse fra Epinion afslører at manglende jobmuligheder

Læs mere

BORGERPANEL I HOLBÆK KOMMUNE

BORGERPANEL I HOLBÆK KOMMUNE BORGERPANEL I HOLBÆK KOMMUNE 2015 FORMÅL MED BORGERPANELET Som en del af Demokratieksperimentariet og Strategi for brugerundersøgelser er det besluttet, at der som et 1-årigt eksperiment etableres et borgerpanel.

Læs mere

- HF OG KULTURTEKNOLOGI

- HF OG KULTURTEKNOLOGI - HF OG KULTURTEKNOLOGI En hf-enkeltfagsuddannelse for dig, som vil tænke innovativt og fordybe dig i teknologi, men som også har brug for en kompetencegivende uddannelse. Uddannelsen er placeret på Odense

Læs mere

Strategisk kommunikation

Strategisk kommunikation Strategisk kommunikation v/ Henriette Lungholt 29.8-2011 Øvelse: Hvad kan vi gøre ved problemet? Hvorfor er det lige, kommunikation er vigtig for jer? Kan navigere i et professionelt miljø, hvor softwarekrav,

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

EVALUERING AF GET MOVING KAMPAGNEN 2013 SUNDHEDSSTYRELSEN

EVALUERING AF GET MOVING KAMPAGNEN 2013 SUNDHEDSSTYRELSEN EVALUERING AF GET MOVING KAMPAGNEN 2013 SUNDHEDSSTYRELSEN 1 Indholdsfortegnelse! Om kampagnen: side 3! Hovedkonklusioner: side 4! Get Moving i 2015: side 7! Kampagnens målopfyldelse: side 9! Kampagnens

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

Informationskampagne. Midttrafik

Informationskampagne. Midttrafik Informationskampagne Nyt busnet Midttrafik 1 Baggrund I august 2010 vedtog Aarhus Byråd den Kollektive Trafikplan. I praksis betyder den nye plan en ændring af samtlige busruter og busnumre i Aarhus. Busruterne

Læs mere

Evaluering: Pilotprojekt om børn og unges digitale dannelse og færden på sociale medier

Evaluering: Pilotprojekt om børn og unges digitale dannelse og færden på sociale medier Evaluering: Pilotprojekt om børn og unges digitale dannelse og færden på sociale medier Børn og Unge 21-4-2016 1 1. Baggrund og introduktion Undersøgelser og forskning viser, at jo tidligere børn introduceres

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Planlæg din kommunikation

Planlæg din kommunikation Planlæg din kommunikation Dette er et værktøj for dig, som står over for en kommunikationsindsats vil sikre, at dine budskaber når frem vil kommunikere effektivt med medarbejderne vil gøre indtryk på dine

Læs mere

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING PROGRAM: Taxaquizzen er en dansk tv-serie på Tv2, produceret efter det internationale koncept Cash Cab, som første gang blev vist på britisk tv i 2005. I programmet

Læs mere

Guide: Sådan lærer du børnene at få styr på pengene

Guide: Sådan lærer du børnene at få styr på pengene Guide: Sådan lærer du børnene at få styr på pengene Lær her hvordan du undgår, at dine børn kaster sig ud i voksenlivet med overforbrug og gæld Af Louise Kastberg, 06. november 2012 03 Lær dine børn at

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen - med studieretninger inden for netværk og elektronik Praktikvejledning til virksomheder i Danmark Invitation til et værdifuldt samarbejde Den 1. august

Læs mere

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog OPRINDELSE Ordet blog har sin oprindelse i Weblog OPRINDELSE blog: a website that contains an online personal journal with reflections, comments and often hyperlinks provided by the writer - Merriam-Webster

Læs mere

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook RANDERS BIBLIOTEK Introduktion til Facebook Indhold 1. Facebook derfor!... 3 1.1. Hvorfor bruge Facebook?... 3 1.2. Hvad får jeg ud af at bruge Facebook?... 3 2. Biblioteket på Facebook... 4 2.1. Facebook-ansvarlige...

Læs mere

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis?

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Oplæg på VEU-konferencen 2011 i workshoppen Uddannelse af ledere 29. november 2011 Ved evalueringskonsulenterne

Læs mere