Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rekordvækst i realkreditudlån i euro"

Transkript

1 NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta. Realkreditudlånet i euro er vokset markant de seneste 10 år. Fra euroens introduktion i 1999 voksede udlånet hurtigt til 80 mia. kr. i 2002, hvorefter lån i euro ikke var attraktive i en periode. Væksten i euro-lån tog igen for alvor fart i 2007, hvorefter stigningen har været på mia. kr. om året de følgende år. (Se i øvrigt figur 1). Den markante fremgang skyldes primært landbruget, der august 2009 havde lån for 141 mia. kr. i euro. Landbruget tegner sig dermed for 72 procent af det samlede realkreditudlån i euro. "Landbruget får for det første landbrugsstøtte i euro, og for det andet er en række af vores største eksportmarkeder eurolande. Risikoen ved lån i udenlandsk valuta er således minimeret for landbrugserhvervet, da en stor del af landbrugets aktiviteter er i eurolandene," forklarer Karsten Beltoft, direktør i Realkreditforeningen. Realkreditsektorens udlån i euro nærmer sig med hastige skridt en værdi på 200 mia. kr. ud af et samlet realkreditudlån på mia. kr. Realkreditudlånet i euro svarer dermed til ca. 9 procent af det samlede udlån. Euro-lånene har de seneste år vundet markedsandele i forhold til realkreditudlånet i danske kroner. Stigningen i euro-lån fra år til år kan ses på figur 2, der viser, at realkreditudlånet i euro stort set altid har haft fremgang på nær i perioden 2004 til 2006, da ejerboliger og fritidshuse mindskede deres beholdning af euro-lån. Fra 2007 og frem er euro-lån steget med over 100 mia. kr. i alt.

2 2 NYT FRA REALKREDTIFORENINGEN NR. 2 OKTOBER 2009 Forklaringer på fremgang i euro-udlån er bl.a.: I 2007 lancerede institutterne en række Euribor-produkter, hvor specielt landbruget udnyttede muligheden for lavere rente ved at optage lån i euro. Landbruget har tilpasset sig hurtigt, og renten har været lavere ved euro-lån end lån i danske kroner. Landbruget får landbrugsstøtte i euro, og har stor samhandel med eurolande. Risikoen ved lån i udenlandsk valuta er minimeret for landbrugserhvervet, da en stor del af erhvervets aktiviteter er i euro-landene. Figur 1: i mia. DKK Realkreditudlån i Euro M M M11 Kilde: Nationalbanken 1999M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M04

3 3 NYT FRA REALKREDTIFORENINGEN NR. 2 OKTOBER 2009 Figur 2: i mia. kr. Årsændring i realkreditudlån i euro (fra august til august året før) Kilde: Nationalbanken samt Realkreditforeningens beregninger i mia. kr. Figur 3: realkreditsektorens Eurolån fordelt på sektorer Kilde: Nationalbanken Kilde: Nationalbanken Ejerboliger og fritidshuse Landbrug Industri og håndværk Kontor og forretning

4 4 NYT FRA REALKREDTIFORENINGEN NR. 2 OKTOBER 2009 Stigende antal tilbud om realkreditlån Siden nytår har tendensen været klar hver eneste måned er der afgivet flere lånetilbud. Det tolkes som et klart tegn på, at aktiviteten på boligmarkedet vil stige. Realkreditinstitutterne giver flere lånetilbud, end de har gjort længe. I 2009 er der givet ca lånetilbud, hvilket er højere end i både 2007 og I forhold til 2008 er der tale om en stigning på 20 procent. Perioden har været præget af en generel nedgang i antallet af lånetilbud fra realkreditinstitutterne, hvilket kan tilskrives et højere renteniveau kombineret med et boligmarked i lavt gear. Antallet af lånetilbud i realkreditsektoren er steget hver måned Tallene i figur 1 viser, at realkreditinstitutterne afgiver flere lånetilbud end de har gjort i de to foregående år. I 2009 er der givet ca lånetilbud, og årets første ni måneder har budt på fremgang måned for måned. Det tolkes som et klart tegn på, at aktiviteten på boligmarkedet vil stige. De positive tendenser på ejendomsmarkedet ser vi også i den seneste ejendomsprisstatistik, som blev offentliggjort i sidste uge, hvor antallet af handler for ejerboliger er steget henholdsvis 33 pct. og 41 pct. for parcelhuse og ejerboliger i forhold til det seneste kvartal. Stigningerne i antallet af lånetilbud i 2009 afspejler primært tre forhold: Flere har valgt at omlægge bankgæld til realkreditlån Flere har valgt at konvertere fastforrentede lån til variable forrentede lån Stigende antal handler på boligmarkedet Figur 2 viser væksten i antallet af lånetilbud i forhold til samme tidspunkt året før. Den viser en pæn opgang i 2003 på grund af den lavere rente. I 2005 var der også et opsving i lånetilbuddene, som primært skyldtes en konverteringsbølge på grund af den lave rente. I perioden har der været tale om en generel nedgang i realkreditinstitutternes behov for at give lånetilbud, som formentlig kan tilskrives et højere renteniveau kombineret med et boligmarked, som er kommet ned i gear. Fakta: Realkreditinstitutterne indberetter lånetilbud til realkreditsektorens brancheforeninger. Derved opgøres det samlede antal af lånetilbud fra realkreditinstitutterne til finansiering af private boliger og erhvervsejendomme.

5 5 NYT FRA REALKREDTIFORENINGEN NR. 2 OKTOBER 2009 Figur 1 antal Samlede antal lånetilbud fra januar til september konverteringsbølge DOT.COM krisen konverteringsbølge konverteringsbølge Finanskrisen Kilde: Realkreditforeningen og Realkreditrådet Figur 2 Vækst i lånetilbud (i forhold til samme måned året før) 150% 100% 50% 0% % -100% Kilde: Realkreditforeningen og Realkreditrådet

6 6 NYT FRA REALKREDTIFORENINGEN NR. 2 OKTOBER 2009 Hvorfor ikke nøjes med enkel og gennemskuelig regulering? Det nye Forbrugerkreditdirektiv sigter mod at hæve forbrugerbeskyttelsesniveauet i EUlandene. Arbejdsgruppen bag den centrale "betænkning 1509/09" anbefaler, at Forbrugerkreditdirektivets bestemmelser (kreditaftaleloven) også skal finde anvendelse på lån mod pant i fast ejendom. Realkreditforeningen vil endnu en gang gøre opmærksom på unødvendigheden af at anvende nye regler på dette område. Finanstilsynet fører allerede tilsyn med, at de gældende regler overholdes af realkreditbranchen. Nu skal et regelsæt, der i store træk er identisk med den gældende finansielle lovgivning, udstedes i Justitsministeriets ressort. Det er unødvendigt reglerne gælder jo allerede. Samtidig påfører det realkreditinstitutterne administrative byrder ved at gennemføre ændringer, som reelt ikke ændrer situationen for kunderne. Derudover er det fællesskabsretligt forkert at implementere et direktiv forskelligt i EU, når formålet netop er at skabe harmonisering og et indre marked for kreditaftaler. Det strider mod hensigten om integration på tværs af landegrænser at introducere nye, ulige konkurrencevilkår for danske realkreditinstitutter i forhold til konkurrenter i EU. Ændringer i kreditaftaleloven indebærer, at sektoren skal efterleve regler, som aldrig har været møntet på realkreditlån. Realkreditinstitutterne påføres derved unødvendige byrder og omkostninger med ændringer i systemer, der oven i købet inden for en overskuelig fremtid ventes ændret på grund af de kommende EU-regler for realkreditinstitutter. Man bør hellere undlade at medtage realkreditlån i implementeringen af direktivet. Det vil medføre en regelforenkling ikke en deregulering på området, og det vil efter Realkreditforeningens opfattelse medføre en mere gennemskuelig regulering både for forbrugere og branchen.

7 7 NYT FRA REALKREDTIFORENINGEN NR. 2 OKTOBER 2009 Fakta om Forbrugerdirektivet i forhold til realkredit Forbrugerkreditdirektivet skal harmonisere medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om forbrugerkreditaftaler for at sikre et ensartet forbrugerbeskyttelsesniveau i EU, og for at skabe et velfungerende indre marked for forbrugerkredit. De nye regler angår markedsføring og indgåelse af kreditaftaler om lån, henstand med betaling og andre tilsvarende finansielle produkter, eksempelvis kassekreditter og kontokort. Kort sagt elementer, der sigter imod forbrugslån. Arbejdsgruppen bag betænkning 1509/09 har til trods for, at direktivet har et andet sigte, anbefalet, at Forbrugerkreditdirektivets bestemmelser bl.a. også skal finde anvendelse på lån mod pant i fast ejendom - dog med modifikationer i forhold til tidspunktet for kreditgivers oplysningspligt, underretning om ændringer i debitorrenten, fortrydelsesret og førtidig indfrielse. Branchen har peget på vanskelighederne ved at anvende Forbrugerkreditdirektivets bestemmelser på realkreditlån, hvis indhold og vilkår først fastlægges, når lånet er endeligt hjemtaget. Direktivet foreskriver netop, at disse forhold skal oplyses, før aftalen indgås. Gennem de seneste mange år er der sket en betydelig udvikling på forbrugerbeskyttelsesområdet for realkreditlån. Realkreditlån er ud over kreditaftaleloven omfattet af: Voluntary Code of Conduct on Pre-contractual Information for Home Loans Europæiske regler om God Skik (med ESIS - European Standardized Information Sheet) Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder (med skema vedrørende dokumentation af rådgivning) Forbrugeraftaleloven (fjernsalg) Tilsammen dækker disse regler i alt væsentligt de emner, som kræves i henhold til de ventede ændringer i kreditaftaleloven.

8 8 NYT FRA REALKREDTIFORENINGEN NR. 2 OKTOBER 2009 Udgiver: Realkreditforeningen Ansvarshavende redaktør: Karsten Beltoft tlf

Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes bidragssatser mv.

Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes bidragssatser mv. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 197 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 24. april 2015 Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes

Læs mere

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv NR. 2 FEBRUAR 2011 Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv Sædvanligvis har sælgere og købere et nogenlunde præcist billede af forholdene på boligmarkedet. Ejendomsmæglerne rammer

Læs mere

K O M M E N T E R E T H Ø R I N G S O V E R S I G T. vedrørende

K O M M E N T E R E T H Ø R I N G S O V E R S I G T. vedrørende Retsudvalget 2009-10 L 91 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen Dato: 8. januar 2010 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7003-0028 Dok.: ATH40151 K O M M E N T E R E T H Ø R I N G S O V E R S I G T vedrørende

Læs mere

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr.

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. P R E S S E M E D D E L E L S E Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. Realkreditsektorens udlånsstatistik for 1. kvartal 215 viser et nettoudlån til boligejere på hele 7 mia. kr., der tyder på tillægslån

Læs mere

Den klassiske danske realkreditmodel

Den klassiske danske realkreditmodel Den klassiske danske realkreditmodel Realkreditrådet Zieglers Gaard Nybrogade 12 DK-1203 København K Telefon: +45 33 12 48 11 Fax +45 33 32 90 17 rkr@rkr.dk www.rkr.dk Indhold 1 Den klassiske danske realkreditmodel...

Læs mere

Regulering og produktivitet

Regulering og produktivitet N O T A T Regulering og produktivitet Finansrådet vil gerne kvittere for, at Produktivitetskommissionens sætter fokus på reguleringens betydning for produktivitet. 1. marts 2013 Banker er meget regulerede.

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet. Analyse af markedet for forbrugslån i Danmark

Økonomi- og Erhvervsministeriet. Analyse af markedet for forbrugslån i Danmark Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 299 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Analyse af markedet for forbrugslån i Danmark august 2010 Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. maj 2011 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kreditaftaler

Læs mere

Lad os få ro om dansk boligfinansiering

Lad os få ro om dansk boligfinansiering NR 3. DECEMBER 2009 Lad os få ro om dansk boligfinansiering SDO-lån er kommet for at blive; lad os derfor lægge SDO-diskussionerne bag os og få ro om den danske boligfinansieringsmodel. Da SDO-reglerne

Læs mere

Realkreditudlånet tilbage på sporet

Realkreditudlånet tilbage på sporet P R E S S E M E D D E L E L S E Realkreditudlånet tilbage på sporet Markant fremgang for fastforrentede lån til boligejerne. Også pæne tal for konverteringsaktiviteten. Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne

Læs mere

Tvangsauktioner i Danmark

Tvangsauktioner i Danmark Tvangsauktioner i Danmark Rapporten er udarbejdet af Camilla Riise Finansøkonomuddannelsen 4. semester 2012 Hovedopgave Tvangsauktioner i Danmark Rapporten er udarbejdet af: Camilla Riise 4fib0212, Underskrift:

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om kreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse. (EØS-relevant tekst)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om kreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse. (EØS-relevant tekst) DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.3.2011 KOM(2011) XXX endelig 2011/0062(COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om kreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse

Læs mere

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen NR. 8 OKTOBER 2010 Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen En halv million boligejere står over for en rentetilpasning af deres lån i december måned - og de har udsigt til lave renter. Men det er

Læs mere

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet Ved udgangen af 214 valgte ekstraordinært mange boligejere mere rentesikkerhed ved enten at gå ud af rentekurven til fx F3-lån eller

Læs mere

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk 30-04-2014 NR. 4 MAJ 2014 Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk I 2013 blev der afdraget det højeste niveau af obligationsrestgælden siden 2006. Samlet set steg boligejernes afdrag for fjerde

Læs mere

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 København 2009 Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside

Læs mere

Ny lov gør fastforrentede

Ny lov gør fastforrentede F i n a n s r å d e t s N y h e d s b r e v n R. 8. n o v e m b e r 2 0 0 9 I N D H O L D 1 Ny lov gør fastforrentede lån dyrere 3 Leder: Staten står til overskud på bankpakkerne 4 Udlånsrenten i bund

Læs mere

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug Kraftig stigning i dyre lån 6. november - JP, Berlingske Tidende, Urban, 24 Timer, Nyhedsavisen, Børsen Vi gældsætter os i lyntempo Danskerne gældsætter sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Danskerne

Læs mere

Positive takter på boligmarkedet

Positive takter på boligmarkedet NR. 3 MARTS 2015 Positive takter på boligmarkedet Det kan godt være, at foråret har bragt positive nøgletal med sig, men danskerne tænker sig alligevel godt om, før de går i markedet efter en ejerbolig.

Læs mere

Fortrydelsesretten forbrugerbeskyttelse eller et populistisk forslag?

Fortrydelsesretten forbrugerbeskyttelse eller et populistisk forslag? Cand.merc.(jur.) studiet Kandidatafhandling sommeren 2009 Fortrydelsesretten forbrugerbeskyttelse eller et populistisk forslag? Udarbejdet af: Christina Wandt Jørgensen Camilla Mathiesen Vejledere: Juridisk:

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente NR. 5 MAJ 2010 40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente Et variabelt forrentet lån med afdragsfrihed er danskernes mest benyttede låneform i dag. Et sådant lån har 40 pct. af boligejerne, hvilket

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Afdragsfrihed er oftest midlertidig

Afdragsfrihed er oftest midlertidig NR. 9 DECEMBER 2013 Afdragsfrihed er oftest midlertidig Godt 40 pct. af låntagere med afdragsfrihed planlægger at betale afdrag når 10-årsperioden udløber. Ny undersøgelse foretaget for Realkreditforeningen

Læs mere

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien!

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Realkreditrådet besvarer kritikken af de afdragsfrie lån. Mere end halvdelen af realkreditudlånet til boligejerne er afdragsfrit. Det har udløst en

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Vejleder. Aarhus Universitet. Forfatter. Per Harder. Forbrugerkredit. fokus på ÅOP og forbrugerbeskyttelsen ved prisoplysning

Vejleder. Aarhus Universitet. Forfatter. Per Harder. Forbrugerkredit. fokus på ÅOP og forbrugerbeskyttelsen ved prisoplysning Aarhus Universitet Kandidatafhandling Cand.merc.(jur.) Vejleder Hans Henrik Edlund Juridisk institut Forfatter Per Harder Forbrugerkredit fokus på ÅOP og forbrugerbeskyttelsen ved prisoplysning Handelshøjskolen

Læs mere

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 i:\september-99\5-b-sb-av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 RESUMÈ RENTEUDVIKLINGEN, ÅRSAG OG KONSEKVENSER Henover sommeren er de internationale renter

Læs mere

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter NR. 6 SEPTEMBER 2011 Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter Under sommerens uro på de finansielle markeder søgte investorerne mod sikre aktiver. Obligationer klarede

Læs mere

Boligejerne der købte på toppen har flere penge til dagen og vejen end da de købte

Boligejerne der købte på toppen har flere penge til dagen og vejen end da de købte NR. 4 MAJ 2011 Boligejerne der købte på toppen har flere penge til dagen og vejen end da de købte Hvis man købte bolig, da priserne toppede for fem år siden, er priserne mange steder lavere end på købstidspunktet,

Læs mere