Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen II. September Region Midtjylland Regional Udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen II. September 2014. Region Midtjylland Regional Udvikling"

Transkript

1 Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen II September 2014 Region Midtjylland Regional Udvikling

2 Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen II Udgivet af: Region Midtjylland i samarbejde med Midtjysk Turisme, september oplag: 500 Grafisk bearbejdning: Grafisk Service Foto: Forside: Øverst: hvidesande.dk, I midten: Humlum Fiskerleje & Camping, Nederst: FoodExpo, MCH, fotograf: Tony Brøchner s. 2: Vibeke Dyrvig Eisenhardt s. 4: Anne Mette Kleis-Kristoffersen, Mymind s. 6: Vibeke Dyrvig Eisenhardt s. 7: Vibeke Dyrvig Eisenhardt s. 8: Vibeke Dyrvig Eisenhardt s. 9: Vibeke Dyrvig Eisenhardt s. 11: Vibeke Dyrvig Eisenhardt s. 12: Niels Aage Skovbo, FOKUS FOTO s. 14: Vibeke Dyrvig Eisenhardt s. 15: hvidesande.dk s. 16: Destination Djursland s. 17: Jens Bach s. 20: Tony Brøchner s. 22: Radisson Blu s. 23: Region Midtjylland s. 24: VisitHerning s. 25: Petri & Betz, VisitDenmark s. 27: Niels Aage Skovbo, FOKUS FOTO s. 28: Sofus Comer s. 29: Midtjysk Turisme s. 32: Mikkel Grabowski, VisitDenmark s. 33: Niels Aage Skovbo, FOKUS FOTO

3 Indhold Forord... 5 Ny VÆKST i turismen... 6 Midtjysk Turisme... 8 Turismens økonomiske betydning i Region Midtjylland Stærke Feriesteder Destinationsudvikling To superstrande i Region Midtjylland Oplevelsespladser med formidling bringer turister i et med Djurslands kyst Djurs Sommerland modtog TurismeVÆKSTprisen Videncenter for Kystturisme Nye værktøjer til at udnytte kystdestinationers fulde potentiale Erhvervsturisme Radisson øger salget med fokuseret LinkedIn-strategi Værtskabsforløb kommer virksomheder og gæster til gode Professionelt online netværk optimerer messedeltagelse Aarhus er blandt verdens 100 mest populære kongresbyer Mersalg Lokale turisme- og smagsoplevelser i internationalt TV program Kompetenceudvikling Nye salgskompetencer øger Hjejlens omsætning med 75 procent Turisme og erhverv rykker sammen i Viborg RETHINK Kulturturisme... 34

4

5 Forord Region Midtjylland er med strategien og handlingsplanen for»ny VÆKST i turismen«med til at udvikle det midtjyske turisterhverv og skabe synlighed langt ud over de danske grænser. En lang række operatører er i gang med at gennemføre projekter, som udmønter handlingsplanen og dermed bidrager med vækst, arbejdspladspladser og nye forretningsmuligheder til gavn for hele regionen. Den fokuserede indsats omkring udviklingen af stærke forretningsområder kyst, natur og erhvervsturisme ser nu ud til at bære frugt. Den seneste analyse fra VisitDenmark om»turismens økonomiske betydning i Danmark 2012«viser, at turismens samlede omsætning i Midtjylland er steget med flotte 20 % fra 2010 til Midtjylland er dermed den region, som har den højeste vækstrate. Der er tale om en stigning på knap 2,7 mia. kr., så den samlede turismeomsætning i Midtjylland udgør 15,7 mia. kr. Analysen viser også, at væksten er størst netop de steder, der i den regionale handlingsplan er blevet prioriteret som særlige forretningsområder. Vi kan derfor godt være stolte af vores indsats, som bygger på et godt samarbejde mellem turisterhverv, turistorganisationer, kommuner og region. Det er også glædeligt at se, at regeringens»vækstplan for dansk turisme«i store træk fokuserer på de samme forretningsområder, som vi har arbejdet med de seneste år. Nemlig Kyst & Natur, Møde & erhvervsturisme og Storby. Arbejdet med vores fokuserede indsats de seneste år betyder, at vi går styrket ind i det nye nationale samarbejde i dansk turisme, og vi skal sørge for at vores erfaringer bliver ført videre i den nye struktur med nye regionale udviklingsselskaber for bl.a. Kyst & natur og Møde & erhvervsturisme. Det vil medvirke til at styrke sammenhængen og kvaliteten af det danske turismeprodukt til glæde for vores gæster og til gavn for væksten og beskæftigelse i såvel Region Midtjylland som resten af landet. Du kan læse om en række af de gode eksempler fra de seneste års projekter i denne publikation. God læselyst! Bent Hansen Formand for Vækstforum og Regionsrådet i Region Midtjylland Ny VÆKST i turismen II 5

6 Ny VÆKST i turismen Vækstforum har de senere år foretaget en strategisk satsning på turismen ved at sætte en ambitiøs vækstplan i gang for at øge omsætningen og beskæftigelsen i erhvervet. Med afsæt i en undersøgelse af turismens vækstpotentiale og den efterfølgende proces med turismens parter er der i 2011 blevet udarbejdet en vækststrategi»ny VÆKST i turismen - en strategi for en fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland«. Som led i udmøntningen af strategien er der udarbejdet en handlingsplan frem til 2015.»Handlingsplan 2015 Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland«er udarbejdet i samarbejde med de relevante aktører på turistområdet i Region Midtjylland. Den regionale indsats er koncentreret om udvalgte, større indsatser i stedet for flere mindre og spredte projekter. Udgangspunktet er, at de regionale styrkepositioner skal være lokomotiver for en samlet regional udvikling af turismen. Strategien skal sikre etableringen af stærke partnerskaber, som kan samarbejde om at gennemføre indsatsen. Der bliver også lagt stor vægt på at sikre et internationalt udsyn i arbejdet. 6 Ny VÆKST i turismen II

7 De tre vigtigste hovedpunkter i strategien»ny VÆKST i turismen«er at: videreudvikle få, men stærke feriesteder styrke mersalget til turisterne videreudvikle et stærkt partnerskab om erhvervsturisme Strategien har også fokus på at styrke turisterhvervets rammer gennem en tværgående indsats vedrørende kompetenceudvikling, erhvervsservice, produkt- og kvalitetsudvikling, samt PR og markedsføring. Det forventes, at strategien vil øge den årlige omsætning i turismen med 1,5 mia. kr. i I denne publikation kan du læse mere om indholdet i de tre forretningsområder Stærke Feriesteder, Erhvervsturisme og Mersalg. Ligeledes kan du læse mere om den tværgående indsats. Turismeerhvervet består af en række store aktører og en lang række mindre virksomheder. Det bliver også afspejlet i de gode eksempler, som bliver beskrevet i publikationen. Det har kun været muligt at bringe et lille udpluk af de mange aktiviteter, og der er heldigvis mange flere gode eksempler fra de mange projekter under satsningen. Den økonomiske ramme for satsningen Den økonomiske ramme for udmøntningen af handlingsplanen i perioden er på godt 200 mio. kr., hvoraf de ca. 67 mio. kr. er regionale erhvervsudviklingsmidler. Dertil kommer en nogenlunde tilsvarende medfinansiering fra EU-midler, knap 40 mio. kr. fra kommuner og knap 40 mio. kr. i øvrig medfinansiering. Ny VÆKST i turismen II 7

8 Midtjysk Turisme Midtjysk Turisme er det regionale turismeudviklingsselskab, hvis hovedopgave er at sikre, at Vækstforums turismestrategi og -handlingsplan bliver gennemført i et tæt samarbejde med de prioriterede forretningsområder. Turismeudviklingsselskabet skal medvirke til, at Vækstforums ambitioner om større omsætning, værditilvækst, øget beskæftigelse, flere overnatninger og højere døgnforbrug bliver indfriet bl.a. ved at være omdrejningspunkt for videndeling og samarbejde mellem aktørerne. Midtjysk Turisme har ansvaret for de tværgående og koordinerende indsatser i satsningen og står i spidsen for to store kompetenceudviklingsprojekter:»det Professionelle Turisterhverv«og»Rethink Kulturturisme«. Opsamling og formidling af viden er et centralt fokusområde hos Midtjysk Turisme. Formålet er at omsætte viden til et strategisk, taktisk og operationelt redskab for de midtjyske turismeaktører med henblik på at drive en økonomisk sund og bæredygtig forretning med fokus på omsætning, beskæftigelse, indtjening, forretningsudvikling og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Den konkrete videndeling sker gennem målrettede værktøjer i form af håndbøger, gennem seminarer og kurser om fx digitale værktøjer og salg & service. Midtjysk Turisme har også tiltag, der retter sig mod den enkelte turismeaktør fx i form af forretningsudvikling. Midtjysk Turisme leverer bistand, sparring og vejledning om turismeudvikling og faciliterer processer, der kan være med til at skabe sammenhæng, fokus og en professionel turisme i Region Midtjylland. Et særligt fokusområde har været at arbejde med de elementer i turismens værdikæder, der går på tværs af forretningsområderne Stærke Feriesteder, Erhvervsturisme og Mersalg. 8 Ny VÆKST i turismen II

9 Ny VÆKST i turismen II 9

10 Turismens økonomiske betydning i Region Midtjylland Turister brugte i alt 87,2 mia. kroner i 2012 i forbindelse med ferie eller forretningsrejse i Danmark. Af det beløb tegner Region Midtjylland sig for de 15,7 mia. Det er en stigning på 20 % i perioden i Region Midtjylland, svarende til en stigning på knap 2,7 mia. kroner. Stigningen i den udenlandske omsætning udgør i samme periode 27 %. Begge vækstrater er de højeste af alle regioner i Danmark. De udenlandske turister i Danmark havde i 2012 et forbrug på 35,7 mia. kroner. Det svarer til 3,6 % af den samlede eksport. Turismen er således den 3. mest betydningsfulde indtægtskilde på betalingsbalancens løbende poster - kun overgået af fødevarer og transport. I Region Midtjylland havde udenlandske turister et forbrug på 5,5 mia. kr. i Den positive udvikling har naturligvis en stor afsmitning på jobskabelsen. I 2012 skabte turismen jobs, hvilket svarer til 3,4 % af de samlede jobs/årsværk i regionen. Turismeforbruget i Region Midtjylland fordeler sig på følgende produkter i mio. kr.: I alt Turismeprodukter Heraf: Overnatning Restaurant Lokal transport Rejseservice Kultur & Forlystelser Detailhandel Andre produkter (Kilde: VisitDenmarks analyse»turismens økonomiske betydning 2012«) 10 Ny VÆKST i turismen II

11 Status medio 2014 Turismen i Region Midtjylland er i fortsat fremgang, hvilket bl.a. kan ses på overnatningstallene, hvor der i regionen til og med juni 2014 var en stigning på overnatninger i forhold til samme tid 2013 (tallet er ekskl. feriehusovernatninger, der ikke opgøres regionalt på månedsbasis). Heraf udgjorde de udenlandske overnatninger , hvilket svarer til en stigning 9,7 % i forhold til Stigningen er markant over det samlede gennemsnit for hele landet, som ligger på 3,6 %. Det er især det tyske marked, som er i fremgang med en stigning 9,9 %, hvilket er væsentlig mere end landsgennemsnittet på 0,6 %. Feriehuse Den samlede udlejning og bookede hus-uger i de danske feriehuse er steget med 3,9 % i forhold til samme tid Denne stigning ser ud til at fortsætte. Antallet af bookede hus-uger ligger omkring 10 % højere end i 2013, hvilket skyldes en stigning af bookinger fra det tyske marked. (Kilde: Danmarks Statistik) Ny VÆKST i turismen II 11

12 Stærke Feriesteder Feriehuset er kerneproduktet i den midtjyske ferieturisme med naturen og havet som de helt store trækplastre. Målet med forretningsområdet Stærke Feriesteder er at fastholde og styrke Midtjyllands position som et område med attraktive kystdestinationer. Det centrale er derfor at videreudvikle få, men stærke og konkurrencedygtige feriesteder i international målestok. Hos Stærke Feriesteder Øst er operatøren et partnerskab mellem Norddjurs Kommune, Syddjurs Kommune og Fonden Destination Djursland. Hos Stærke Feriesteder Vest er operatøren et partnerskab mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Ringkøbing Fjord Turisme. Begge har forpligtet sig til at sikre, at der sker udvikling og forankring på tværs af regionen. Indsatserne for forretningsområdet er centreret om udvikling af kystprodukter, afsætning af sammenhængende ferieoplevelser samt destinations- og organisationsudvikling. Samtidig er der fokus på at styrke de ferieydelser og -produkter, der er centreret om afslapning og forkælelse. 12 Ny VÆKST i turismen II

13 Fakta om Stærke Feriesteder Østs projekter: Djursland Vækst gennem oplevelser Flere naturrelaterede oplevelses- og aktivitetsprodukter som synliggør udbud og sikrer sammenhæng såvel som adgang til oplevelser via skiltning, målrettet informationsmateriale og en række tema-portaler Udvikling af superkystlinjer på Djursland med fokus på at styrke gæsternes adgang til faciliteter der formidler kysten på Djursland og giver gæsterne nye oplevelser i relation til kysten Udvikling af ny international brandingplatform for Djursland skal styrke kommunikation af Djursland som destination på en række udvalgte markeder Afsætning og synliggørelse af ferieområdet Djursland via en række kampagner målrettet det tyske, norske, hollandske og svenske marked Oplevelsesudvikling langs kysterne på Djursland Oplevelsespladser (se best case s. 16) Levende formidling DMO Djursland (Destination Management Organisation DMO) Destinationsudvikling gennem professionalisering af samarbejdet mellem partnere og serviceringen af turister Shop-in-shop udbygger samarbejdet om gæsteservicen på Djursland med detailhandlen og turisterhvervet Fakta om Stærke Feriesteder Vests projekter: Oplevelsesudvikling ved Ringkøbing Fjord Ringkøbing Fjord Oplevelsesnet ønsker at udnytte Ringkøbing Fjords store oplevelsespotentiale for aktiv vandsport og kommercielle naturoplevelser Fremtidens Superstrand ser på, hvad fremtidens strande skal tilbyde gæsterne både af oplevelser, aktiviteter og sikkerhed Energivenlige Feriehuse har fokus på energirenovering og energimærkning af feriehuse, så husene er attraktive hele året rundt Mikrodestination Bork arbejder med at forbedre og udvikle Bork Havns store turismepotentiale ift. at blive en endnu bedre destination for surfere, småbørnsfamilier og dagsturister Synlighed på udvalgte markeder forbedres via skabelse af relevant indhold på digitale medier, samarbejde med VisitDenmark og fokus på pressearbejde Skjern Å Naturturisme Øget samarbejde og produktudvikling omkring Skjern Å samt øget synlighed for området overfor nationale og internationale gæster Den Digitale Destination Sikrer en digital tilstedeværelse og et bedre online værtskab for destinationen og områdets aktører og sætter fokus på destinationsudvikling gennem udvikling af en offentlig-privat partnerskabsmodel Ny VÆKST i turismen II 13

14 BEST CASE STÆRKE FERIESTEDER VEST (DEN DIGITALE DESTINATION) Destinationsudvikling Ringkøbing Fjord Turisme har i 2014 udviklet en ny medlemsstruktur, som med nye services, målrettede aktiviteter og større mulighed for medlemsinddragelse og samarbejde skaber værdi for de enkelte medlemmer. Den nye medlemsstruktur er skabt med afsæt i en spørgeskemaundersøgelse og en række interviews blandt eksisterende medlemmer. Undersøgelserne har vist, at medlemmerne definerer foreningens formål meget forskelligt, og at de har vidt forskellige behov, interesser og ressourcer. Derfor er Ringkøbing Fjord Turismes målsætning for den nye struktur, at medlemmerne kan have varieret tilknytning til foreningen og investere i netop de services, de finder mest relevante.»med den nye medlemsstruktur i Ringkøbing Fjord Turisme kan det enkelte medlem nu selv vælge graden af involvering i turistudviklingen. For vores vedkommende har det givet adgang til et stærkt netværk og mulighed for at trække på Ringkøbing Fjord Turismes ressourcer og viden, når det giver mening for udviklingen af sommerhusudlejningen«, siger Jacob Muldkjær Rasmussen fra Feriepartner Hvide Sande og Vedersø Klit. Den nye medlemsstruktur bygger på en ny forretningsmodel, som tilgodeser turistforeningens medlemmer samtidig med, at den også giver Ringkøbing Fjord Turisme et holdbart økonomisk grundlag. Den medvirker også til, at Ringkøbing Fjord Turisme kommer i tættere dialog med det professionelle turisterhverv i området og skaber et meget stærkt destinationsfællesskab, som er en styrke for områdets turisme. 14 Ny VÆKST i turismen II

15 BEST CASE STÆRKE FERIESTEDER VEST (SERVICE) To superstrande i Region Midtjylland Søndervig og Hvide Sande strande, der er de to mest besøgte badestrande i Ringkøbing-Skjern Kommune, kan nu kalde sig superstrande. Med superstrandene er fremtidige strandgæster garanteret sikkerhed, service, renhed og rekreative aktivitetstilbud.»vi gør det også lettere for små og store grupper at tage på stranden uden at skulle pakke og forberede så meget hjemmefra. På superstrandene kan man bestille levering af en madkurv med drikkevarer, og man kan leje strandstole til en rimelig pris, så man slipper for at slæbe sin egen med«, fortæller projektleder Suzi Elena Apelgren. Superstrandene er et resultat af delprojektet»fremtidens Superstrand«, hvor fokus har været på, hvilke oplevelser, aktiviteter og sikkerhed fremtidens strande skal tilbyde for at klare sig i den skarpe konkurrence om turisterne. Mange aktiviteter har været målrettet børnefamilier, som er en stor målgruppe. Allerede i sommeren 2013 var det en realitet med en mini-livredder sommerskole kaldet»ocean Rescue Camp«for børn og unge i alderen 8-16 år. Succesen er blevet gentaget i 2014 på begge superstrande. Vestkystens anden store gruppe af turister, der er interesseret i wellness og det gode liv, bliver også tilgodeset på superstrandene. På stranden i Søndervig er der mulighed for at få undervisning i Tai Chi, Qi Gong og yoga ved solopgang og solnedgang. Strand service Når gæster fremover besøger superstrandene, er det strande, hvor der foruden renhed, gode toiletforhold og stor sikkerhed også tilbydes service. Eksempelvis vil der være adgang til gratis wi-fi og vand til hunden. Ny VÆKST i turismen II 15

16 BEST CASE - STÆRKE FERIESTEDER ØST (OPLEVELSER OG FORMIDLING) Oplevelsespladser med formidling bringer turister i et med Djurslands kyst Fra og med sommeren 2014 har turister mulighed for med egne hænder at udforske kysten ved Femmøller og Bønnerup og få svar på spørgsmål om livet på stranden og i havet. Waders, rejenet, vandkikkerter m.m. til hands on oplevelser udlånes fra en formidlingsstation i Femmøller. Formidlingsstationen er en del af projektet»oplevelsesudvikling langs kysterne på Djursland«, hvis formål er at udbygge kystferieproduktet og knytte by, kyst og havn tættere sammen. Udgangspunktet er udtrykket»indtag vandet«, som skaber rammen for udvikling af aktivitets- og opholdsmuligheder for turister og borgere med et moderne udtryk i et autentisk miljø. Muligheden for at komme helt tæt på naturen har været et hit blandt turisterne, viser en evaluering af indsatsen i Femmøller efter sommersæsonen 2014, hvor 5075 lånte udstyr, modtog naturformidling, tog imod foldere eller fik information om turistaktiviteter i Nationalpark Mols Bjerge, Syddjurs Kommune og på Djursland generelt. Derudover deltog 35 i den guidede Blå Flag tur med fokus på at spise strandens planter, mens tre guidede geologiture tiltrak i alt 54 personer.»konceptet i oplevelsespladserne er med til at understrege og udbygge det vækstpotentiale, der ligger på Djursland i det kystnære kerneprodukt med lokale aktører som de drivende kræfter«, vurderer turismedirektør hos Destination Djursland, Flemming Rasmussen. 16 Ny VÆKST i turismen II

17 Djurs Sommerland modtog TurismeVÆKSTprisen 2013 Djurs Sommerland er Skandinaviens største sommerland og har været en katalysator i dansk turisme gennem mere end tre årtier. Djurs Sommerlands investeringer er med til at løfte turismen ikke alene på Djursland men også i andre dele af Region Midtjylland. Virksomhedsledelsen er dybt engageret i udviklingen af Djursland som kystferiedestination og er med til at fastholde udviklingen af forretningsskabende værdikæder, der kan bidrage til at skabe økonomisk og beskæftigelsesmæssig vækst. Herudover støtter de aktivt op om markedsføringen af destinationen både regionalt, nationalt og internationalt.»vi er meget stolte og beærede over den anerkendelse, der ligger i at modtage TurismeVÆKSTprisen Den betyder virkelig meget for Djurs Sommerland og vores engagerede medarbejdere. For at slå igennem nationalt og internationalt er det vigtigt hele tiden målrettet at udvikle og forny sit produkt. Vi er meget stolte over de resultater, vi har opnået og vi glæder os også meget over den positive effekt, det øgede antal besøgende har haft både på Djursland og i den øvrige del af Region Midtjylland«, udtaler adm. direktør Henrik B. Nielsen, Djurs Sommerland. Fakta om TurismeVÆKSTprisen: Henrik B. Nielsen og Michael B. Nielsen har succesfuldt udviklet og fornyet deres produkt gennem alle årene. Djurs Sommerland har et indgående kendskab til markedstendenser, en skarp fokusering på målgrupper og høj prioritering af kvalitet og serviceniveau. Sæsonen 2013 blev den hidtil bedste i sommerlandets historie med gæster og en vækst på 20 % i forhold til Region Midtjylland har oprettet TurismeVÆKSTprisen som led i den store turismesatsning»ny VÆKST i turismen«. Prisen bliver uddelt en gang om året, og formålet med prisen er at anerkende og belønne turisterhvervets arbejde med at øge professionaliseringen og udvikle turismen for at skabe øget vækst. Prisen sætter fokus på vellykkede tiltag, der kan inspirere resten af erhvervet. Ny VÆKST i turismen II 17

18 Videncenter for Kystturisme Videncenter for Kystturisme (CKT) er et landsdækkende videncenter, som er placeret i Hvide Sande. Videncenter for Kystturisme skal i samarbejde med turismens aktører og erhvervsliv skabe vækst og innovation i kystturismen. Region Midtjylland har sammen med Region Nordjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland, Ringkøbing-Skjern Kommune og Erhvervs- og Vækstministeriet været med til at stifte Videncenter for Kystturisme. I forlængelse af det har Region Midtjylland taget initiativ til det landsdækkende projekt»oplevelsesbaseret Kystturisme«, som gennemføres i perioden Videncenter for Kystturisme er projektleder og koordinator på projektet. Videncenter for Kystturisme har bl.a. ansvaret for at udvikle professionelle støttefunktioner for aktører inden for kystturismen og for at styrke produkt- og kvalitetsudviklingen i kystturismen. Endvidere har Videncenteret fokus på at udvikle, afprøve og udbrede en ny samlet tilgang og strømlining af den offentlige turistfremme på både destinations og virksomhedsniveau. Det gælder især klynge- og virksomhedsudvikling som drivkraft for innovation, vækst, udvikling af nye målgrupper og sæsonudvidelse i turisterhvervet. Fakta om projektet»oplevelsesbaseret Kystturisme«: Projektet har til formål at skabe vækst og innovation i turisterhvervet på kort og lang sigt gennem etablering af nye samarbejder og netværk, samt udvikling af konkrete koncepter, værktøjer og metoder i samspil med gennemførelsen af fem tværregionale demonstrationsprojekter. Projektet består af delprojektet»20 særlige feriesteder«og fem demonstrationsprojekter. De 20 udvalgte fyrtårnsdestinationer inden for kystturismen tegner sig for ca. 60 % af alle overnatninger i Danmark uden for de fire største byer. De fem demonstrationsprojekter er: Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturople vel ser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til by og havnemiljøer Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på kysten som servicelandskab Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til smagsoplevelser Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til kulturoplevelser med udgangspunkt i vækstprogram for kystturismevirksomheder Midtjysk Turisme har ansvaret for at gennemføre»erhvervsmæssig vækst i tilknytning til smagsoplevelser«. 18 Ny VÆKST i turismen II

19 BEST CASE VIDENCENTER FOR KYSTTURISME (SERVICE) Nye værktøjer til at udnytte kystdestinationers fulde potentiale Som led i projektet»oplevelsesbaseret Kystturisme«har Videncenter for Kystturisme (CKT) udviklet og testet værktøjer i et udviklingsforløb for destinationer. Især værktøjerne»mysteryshopping«og»potentialeplaner«har vist sig at være effektive metoder til at skabe et fællesskab hos destinationerne om den fremtidige turismeudvikling. Mysteryshopping er et kendt værktøj i bl.a. forlystelsesparker og shoppingcentre, men har ikke tidligere været anvendt systematisk af destinationer. Det ændrede CKT på i sommeren 2013 og 2014, hvor shoppere blev sendt rundt til 20 destinationer. Ud fra en manual testede og vurderede shopperne servicen fra en turists perspektiv hos butikker, turistinformationer, restauranter og lokale attraktioner. Efterfølgende har hver destination modtaget en detaljeret rapport for besøgene, hvilket er resulteret i ahaoplevelser for de fleste. Den indsamlede viden er detaljeret og handlingsorienteret, hvorfor rapporterne lokalt er blevet vurderet som et effektivt redskab. Undersøgelsen viste eksempelvis, at turister langt de fleste steder blev mødt af stor venlighed, men at initiativet til dialog og mersalg var mere sparsomt. Det har resulteret i lokale tiltag med fokus på at øge ambitionsniveauet for, hvad god service er. Potentialeplanen En potentialeplan er et dokument, som beskriver destinationens udviklingsmæssige potentialer af både stedbunden og markedsmæssig karakter. Der er ikke tale om en politisk godkendt strategi, men om en ambitiøs og vækstorienteret retning, som alle aktører i området er enige om at sigte mod. I Hvide Sande indeholder planen eksempelvis visionære planer om en markant opgradering af byen med ny infrastruktur og nye overnatnings- og fiskefaciliteter. Hver plan er unik og tager udgangspunkt i de udfordringer og ønsker, som kendetegner det enkelte sted. Planerne er blevet til i samarbejde med væsentlige aktører i områderne, herunder kommuner, detailhandlen, overnatningssteder, attraktioner, repræsentanter fra Naturstyrelsen, turistorganisationer mv. Et samarbejde som flere steder forventes at fortsætte i en forpligtende form. Potentialeplanen er et redskab, som er fremadrettet, og som består efter projektets afslutning. Ny VÆKST i turismen II 19

20 Erhvervsturisme Business Relations+ er titlen på erhvervsturismesatsningen i Region Midtjylland, der fokuserer på at tiltrække flere kongresser, konferencer, møder, messer og business events - nationale såvel som internationale - og at indfri det store uudnyttede erhvervsturismepotentiale i regionen. Indsatsen er forankret i et strategisk partnerskab mellem Herning og Aarhus kommuner, der i samarbejde med Midtjysk Turisme samt en række offentlige og private partnere sikrer en koordineret erhvervsturismeindsats på tværs af regionen. Herning Kommune har lavet en aftale med VisitHerning om den konkrete gennemførelse af projektet. Ligeledes har Aarhus Kommune lavet en aftale med VisitAarhus. Business Relations+ Aarhus: Meet with Aarhus Et af de væsentligste succesparametre i denne indsats er at vinde nationale og internationale konferencer og kongresser til Aarhus, men også målsætningen om at styrke Aarhus position på det nationale marked inden for dette felt indgår som en stor del af indsatsen. Business Relations+ Herning: Herning Means Business Målet om flere internationale messegæster på fagmesser i Herning er et af de store omdrejningspunkter for indsatsen, hvor der bl.a. er fokus på nye koncepter i form af totalevents. Såvel i Aarhus som i Herning er der gennemført en lang række indsatser, hvoraf der på næste side fremgår et udpluk af disse. Med udgangspunkt i regionens styrkepositioner og vidensmiljøer arbejder VisitHerning og VisitAarhus tæt sammen med henholdsvis Messecenter Herning og Aarhus Universitet om at styrke den såkaldte værdikæde»viden/talent«inden for erhvervsturisme. Der arbejdes desuden på at knytte forretningsmæssige relationer både nationalt og internationalt. VisitHerning og VisitAarhus gennemfører desuden projektet»erhvervsturismeakademiet«(et demonstrationsprojekt under»det Professionelle Turisterhverv«), som indeholder kompetenceudvikling målrettet erhvervsturismeaktører. 20 Ny VÆKST i turismen II

21 Fakta om projektet Business Relations+ Aarhus: Flere internationale møder og kongresser & styrkelse af Aarhus position som kongresdestination i Danmark Fælles digitalt præsentationsmateriale om Aarhus som kongresdestination Bidbog digitalt koncept for en bidbog til bud på kongresser Koncept for deltagelse på erhvervsturismemesser, herunder koncept for en fælles messestand Tiltrækning af konferencer gennem bids i samarbejde med Aarhus Universitet Opbygning af relationsdatabase over medlemmer af internationale organisationer og gennemførelse af site inspections Opsøgende salgsarbejde gennem deltagelse på relevante erhvervsturismemesser og fag/ kongresdage Profilering og synlighed Kommunikationsstrategi, online synlighed, nationalt og internationalt pressearbejde, herunder gennemførelse af presseture Fakta om projektet Business Relations+ Herning: Flere internationale messegæster på fagmesser Koncepter for oplevelsespakker og totalevents målrettet messegæster på fagmesser, herunder hosted buyer-koncept Udvikling af online messeværktøj til synliggørelse af bl.a. relevante leverandører og produkter til totalpakker Pilotevents målrettet udvalgte messer Salgsfremmende aktiviteter, herunder identifikation af internationale kundesegmenter og tiltrækning af internationale delegationer Flere internationale kongresser og møder Udvikling af IT system til håndtering af totalkoncepter og relationsopbygning Salgsfremmende aktiviteter, herunder udvikling af mødekoncepter og salgsmateriale Profilering og synlighed Kommunikationsstrategi, online synlighed og pressearbejde Ny VÆKST i turismen II 21

22 BEST CASE ERHVERVSTURISMEAKADEMIET (KOMPETENCEUDVIKLING) Radisson øger salget med fokuseret LinkedIn-strategi Medarbejdere hos Radisson Blu i Aarhus deltog i efteråret 2013 i ErhvervsturismeAkademiets LinkedInkursus. Og deltagelsen resulterede øjeblikkeligt i salg af en heldagskonference.»de sidste par år har vi brugt LinkedIn til at samle vores kunder i vores netværk og holde os opdateret på deres nyheder. Men nu er LinkedIn også blevet et fast punkt på dagsordenen til salgsmøderne og en fast ugentlig aktivitet til både at pleje kunderelationer og til opsøgende salg. Det er klart noget, vi vil prioritere højere fremadrettet«. Et er at tage på et kursus, noget andet er at omsætte den nye viden til konkrete resultater. Denne udfordring har Radisson Blu løst, efter virksomhedens medarbejdere på et af ErhvervsturismeAkademiets kurser om Digital Vækst blev præsenteret for værktøjer til, hvordan LinkedIn kan anvendes til at kontakte potentielle kunder. Rasmus Nørgaard, der er Sales Manager hos Radisson Blu, og hans kollegaer handlede hurtigt i timerne efter kursusdeltagelsen, hvilket udmøntede sig i et markant salg.»vi samlede salgsafdelingen i timerne efter kurset og brugte LinkedIns søgeværktøjer, segmenterede og fandt relevante nøglepersoner. Vi søgte konkret efter konferenceplanlæggere, som kunne have brug for mødefaciliteter af høj standard, og tog kontakt via InMail på LinkedIn. Øvelsen ledte faktisk til et salg af en heldagskonference med 50 mødedeltagere. Derudover har vi stadig flere gode dialoger kørende med potentielle kunder efter den første kontakt fra øvelsen«, fortæller han. 22 Ny VÆKST i turismen II

23 BEST CASE ERHVERVSTURISMEAKADEMIET (KOMPETENCEUDVIKLING) Værtskabsforløb kommer virksomheder og gæster til gode Flere hoteller og konferencecentre har opnået gode resultater ved at deltage i et værtskabsforløb - både for virksomheden selv, men også for deres gæster. Værtskabsforløbet, som er udarbejdet af ErhvervsturismeAkademiet, er primært et udviklingsforløb, hvor både ledelsen og medarbejderne får værktøjer til, hvordan de kan forbedre virksomhedens produkt og service, så gæsterne opnår en endnu større tilfredshed med deres besøg. En af de 18 virksomheder, som har deltaget i et værtskabsforløb, er Kystvejens Hotel & Konferencecenter i Grenaa. Virksomhedens mål med deltagelsen var bl.a. at blive bedre til proaktivt at imødekomme gæsternes behov og udvikle et servicekoncept, som skiller sig ud fra mængden.»vores værdier er blevet stærkt integreret i hverdagen, og alle medarbejderne kender og forstår, hvad visionen og missionen er. De enkelte medarbejdere har fået større forståelse for forskelligheder i afdelinger og indsigt i egne styrker og kvaliteter«, fortæller Laila Qvist, direktør hos Kystvejens Hotel & Konferencecenter og fortsætter:»vi har fået defineret, hvad vores Unique Selling Points er samt sat ord og handling på, hvad vi mener med kvalitet og service. Derudover er nye tiltag iværksat, således at vi er med til at skabe mere værdi for vores gæster under deres ophold. Vi har fået større fokus på mersalg med målbare indikatorer«. Ny VÆKST i turismen II 23

24 BEST CASE ERHVERVSTURISME Professionelt online netværk optimerer messedeltagelse VisitHerning har i forbindelse med hi[13] udviklet et professionelt online netværk for messens deltagere. Netværket fungerede både før, under og efter messen med henblik på at skabe øget værdi (Return On Investment) for den enkelte messedeltager og samtidig styrke tilknytningen til Hernings messeprodukt. På en messe mødes mennesker og laver forretning. Det er hele pointen. Med et professionelt online netværk optimeres sandsynligheden for, at de rigtige mennesker mødes og får mest muligt ud af deres messedeltagelse. Det var grundtanken bag det professionelle online netværk for hi[13]. Med messens nye netværk begyndte jagten på nye, værdifulde kontakter allerede før, at messen rent fysisk åbnede dørene. Via netværket fik besøgende og udstillere mulighed for at booke møder og kontakte potentielle/eksisterende kunder og leverandører på forhånd for på den måde at undgå unødvendig spildtid på messen. Netværket var kompatibelt med både desktop, tablet og smartphone. Det betød, at netværket også under messen var en fordel for de mange besøgende med interaktive haloversigter, der guidede dem til de ønskede stande. Derudover benyttede både udstillere og besøgende netværket aktivt til dialog - herunder videndeling, serviceoplysninger og meget andet. Fakta om netværkets modtagelse: Mere end 2000 brugere Mere end 150 mødeinvitationer og private forespørgsler blev sendt gennem netværket Mere end 100 offentlige dialoger blev startet Mere end 6250 unikke besøg på netværket med en gennemsnitlig besøgstid på knap 8 minutter 500 desktop- og mobilvisninger af messens program 2721 desktop- og mobilbesøg på udstillernes virtuelle standz 24 Ny VÆKST i turismen II

25 BEST CASE: ERHVERVSTURISME Aarhus er blandt verdens 100 mest populære kongresbyer Aarhus er nummer 99 på The International Congress & Convention Association s (ICAA) liste over verdens bedste kongresbyer. Den store fremgang fra nummer 207 i 2013 til nummer 99 i 2014 skal ses i lyset af en omfattende og fokuseret indsats for at profilere Aarhus som international kongresby. Satsningen er led i et strategisk samarbejde mellem Aarhus kommune, Region Midtjylland, Aarhus Universitet og VisitAarhus. Siden samarbejdets begyndelse i 2011 har Aarhus oplevet en vækst på 16,9 %, når det gælder erhvervsturismeovernatninger. Erhvervsturister bruger i gennemsnit fem gange så mange penge i døgnet som ferieturister. Således har erhvervsturisme en væsentlig økonomisk betydning for Aarhus og Region Midtjylland. Verdensranglisten fra ICCA viser ellers en generel tilbagegang for de skandinaviske hovedstæder i 2014, mens både Danmark og Sveriges næststørste byer stormer frem. Både København og Stockholm er gået otte pladser tilbage til en henholdsvis 16. og 20. plads.»takket være den politiske opbakning og en fokuseret indsats har vi en klar forventning om at fortsætte den positive udvikling og styrke indsatsen frem mod 2020, hvor vores mål er at placere Aarhus i top 75 i verden og i top 50 i Europa, når det gælder internationale konferencer«, siger Peer H. Kristensen, direktør i VisitAarhus. Ny VÆKST i turismen II 25

26 Mersalg Det overordnede mål med forretningsområdet Mersalg er at skabe øget vækst og omsætning i de midtjyske turismevirksomheder med udgangspunkt i tre temasamarbejder. De tre temasamarbejder og involverede kommuner er: Limfjorden Struer, Lemvig, Holstebro og Skive Kommune Hærvejen - Viborg, Silkeborg og Ikast-Brande Kommune Gudenåen - Hedensted, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Viborg, Favrskov og Randers Kommune Fælles for indsatsområderne er målet om at udvikle og synliggøre flere tilbud til turisterne i de respektive områder. Det skal få flere turister til at komme igen, forlænge deres ophold og ikke mindst få dem til at bruge flere penge, mens de er her. Indsatsen består af strategiske samarbejder på tværs af kommunerne og turismens værdikæde med følgende indsatsområder: Kvalitets- og partnerskabsmodning - bl.a. gennem en målrettet erhvervsserviceindsats Styrkelse af produkter og oplevelser gennem produktmodning og pakketering Branding og markedsføring - bl.a. med henblik på at skabe en unik fortælling for de respektive temaer I de enkelte indsatser er en lang række konkrete aktiviteter, hvor nedenstående repræsenterer et udpluk. Limfjorden Projektet»Enjoy Limfjorden«arbejder med at modne eksisterende turismeprodukter til de internationale markeder og gøre dem salgbare over for et internationalt publikum. Projektet har bl.a. fokuseret på cykelturisme, campister, lystfiskere og turister, som har gode smagsoplevelser i fokus på ferien. I samarbejde med Midtjysk Turisme og VisitDenmark realiseredes tv-produktionen Nordic Cookery om smagsoplevelser i Limfjordslandet. Der er desuden produceret et højkvalitetsmagasin med inspiration til fødevareoplevelser i området. Projektet har gennemført markedsførings- og presseaktiviteter på de prioriterede markeder og deltaget i tiltag som Blåt Guld (event med fokus på blåmuslinger) og Sansefestivalen i 2013 og Derudover bliver en bookingportal tilknyttet Enjoy Limfjordens hjemmeside. Ligeledes bliver et aktivitetskort og en udsendelse om Limfjordslandet fremstillet. Hærvejen Projektet»Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme«har gennemført et målrettet erhvervsserviceforløb med det formål at styrke turismens værdikæde i form af samarbejder om pakketilbud og markedsføring. Samtidig har Hærvejssamarbejdet etableret otte digitale infostandere langs ruten til servicering af Hærvejsturisten med relevant information på turen. 26 Ny VÆKST i turismen II

27 Der er nu fokus på at udvide samarbejdet mellem Hærvejs-kommunerne i Syddanmark og Nordjylland for at skabe en fælles kommunikations- og afsætningsplatform. Der er i den forbindelse produceret en samlet platform for branding og kommunikation. Gudenåen I projektet»gudenåen en strøm af oplevelser«har der været særligt fokus på sammensætning af allinclusive pakketilbud inden for en række temaer som fx lystfiskeri, luksus kanoture og gastronomi koblet med kultur. Der har i den forbindelse været afholdt en række produktkendskabsture og inspirationsarrangementer målrettet virksomheder med henblik på bl.a. at styrke det tværgående samarbejde i turismeværdikæden. I forlængelse heraf er der med afsæt i det fælles brand for Gudenåen gennemført markedsføringskampagner og presseaktiviteter på de prioriterede markeder i form af online tiltag og deltagelse i større events som fx VisitDenmarks turismefremstød i Mathallen i Oslo i 2013 og Ny VÆKST i turismen II 27

28 BEST CASE MERSALG (SYNLIGHED/BRANDING) Lokale turisme- og smagsoplevelser i internationalt TV program Retterne bliver vist ved tre cooking sessions i løbet af udsendelsen, hvor madlavningen foregår på Tareq Taylors lille midlertidige køkken med fantastiske naturkulisser fra Midtjylland, fx på Knudeklint på Fur med en fantastisk udsigt over Limfjorden og i historiske omgivelser på Øm Kloster. PR projekter har bidraget til at øge den internationale synlighed af Midtjyllands mange styrker og turismetilbud. Et eksempel er optagelserne af to TV udsendelser i serien»tareq Taylors Nordic Cookery«. Programmerne sætter fokus på de midtjyske turisme- og smagsoplevelser og støtter hermed op om de nye forretningsmuligheder og værdikædesamarbejder, som øger turisternes forbrug under ferien. To TV udsendelser fra Midtjylland vil i 2014, 2015 og 2016 blive vist i 25 lande med et seerpotentiale på 80 millioner husstande. Temaerne i udsendelserne er henholdsvis»limfjorden«(skive, Struer, Holstebro og Lemvig) og»søhøjlandet/juelsminde«(ry, Silkeborg og Juelsminde). Branding og værdier I hele produktionsarbejdet med planlægning, research og filmoptagelser har der været et tæt samarbejde mellem destinationerne, Midtjysk Turisme og produktionsselskabet for at sikre, at udsendelserne synliggør de enkelte områders styrker og værdier. De udvalgte locations og lokale fødevareproducenter får i udsendelserne besøg af den kendte kok Tareq Taylor. De giver ham indblik i deres råvareproduktion og fortæller om lokale traditioner og egnsretter. Ud fra denne inspiration komponerer og tilbereder kokken nye retter med de lokale råvarer. 28 Ny VÆKST i turismen II

29 Kvalitet og gæstfrihed Efter optagelserne i Midtjylland gav Tareq Taylor udtryk for, at han er meget imponeret over naturen, den høje kvalitet af de lokale råvarer og den store gæstfrihed, han er blevet mødt med overalt. Det vil også blive synligt for millioner af TV seere i udsendelserne»tareq Taylors Nordic Cookery at Limfjorden«og»Tareq Taylors Nordic Cookery in The Lake Lands«og dermed sætte Midtjylland på det internationale landkort.»vi er stolte over det færdige program og er samtidig glade for, at et godt og flot samarbejde mellem kommunerne i Enjoy Limfjorden, Midtjysk Turisme, Fødevarer og Landbrug og VisitDenmark gjorde det muligt at få realiseret dette TV program. Udsendelsen vil være en unik platform for branding af Limfjordsområdet, når vi snakker om kulinarisk turisme«, fortæller turistchef i Skive, Alice Bank Danielsen. Fakta om»tareq Taylors Nordic Cookery«Programmet er led i en række nye internationale madudsendelser, som sætter moderne nordisk mad og livsstil på verdenskortet. Optagelserne fra Limfjordsområdet og Søhøjlandet skal være med til at brande Midtjylland med fokus på lokale smagsoplevelser, livsstil, natur og aktive oplevelser. Udsendelserne varer 30 minutter og kan ses af ca. 80 mio. husstande i mere end 25 lande. De bliver bl.a. vist på BBC Food og BBC Lifestyle. Herudover bliver de vist i Tyskland, Norge, Sverige og England, en række øvrige europæiske lande samt lande i Asien og Afrika. Ny VÆKST i turismen II 29

30 Kompetenceudvikling En stor del af indsatsen for at skabe ny vækst i turismen i Region Midtjylland fokuserer på kvalitetsudvikling og professionalisering af turisterhvervet gennem uddannelse og kompetenceudvikling. Desuden er der brug for at synliggøre regionen ved at skabe flere og nye kanaler til markedet gennem PR og marketing. I indsatsen»det Professionelle Turisterhverv«skal tre forandringskilder bidrage til professionaliseringen af turismeerhvervet. De tre forandringskilder er: Fra offline til online kommunikation - Fokus på den digitale kommunikation Fra foreningsdrift til professionel virksomhed - Fokus på private og offentlige partnerskaber Fra turistinformation til turistservice og salg - Fokus på mersalg før, under og efter gæstens besøg En række af indsatsens aktiviteter er forankret hos Midtjysk Turisme: Digitale kompetencer i et online kommunikationsperspektiv: Viden om og øget anvendelse af digital forretningsudvikling, kommunikation og salg på online platforme. Digitale kompetencer - Eksempler på resultater: Håndbog i effektmåling på sociale medier Seminarforløb målrettet såvel ledere som medarbejdere i de midtjyske turismevirksomheder og destinationer med temaerne: -- Digital strategi og ledelse -Digital - tilstedeværelse -- Tematiske online tiltag -- Effektmåling og effektmålingsredskaber -- Indholdsdistribution og content marketing på digitale platforme Community management Professionelle Partnerskaber: Nye forretningsmodeller til forpligtende partnerskaber og finansiering af de indsatsområder, der er centrale for en professionel turistorganisation. Professionelle partnerskaber - Eksempler på resultater: Vidensforløb om partnerskaber og eventudvikling Håndbog i destinationsudvikling og professionelle partnerskaber Fremtidens turistservice og salg: Styrkelse og videreudvikling af relationen mellem turismeerhvervet og dens gæster med henblik på at skabe øget salg og gensalg. 30 Ny VÆKST i turismen II

31 Fremtidens turistservice - Eksempler på resultater: Potentiale- og inspirationsanalyse af turistens købs- og beslutningsadfærd Best Cases for salg før, under og efter ferien Seminarforløb målrettet såvel ledere som medarbejdere i de midtjyske turismevirksomheder og destinationer med temaerne: -- Booking -- Salg & Service onsite -- Kundeloyalitet & CRM (kunderelationsstyringsværktøj) Winterschool: Brobygning mellem det midtjyske turisme er hverv og regionens uddannelsesinstitutioner - særligt hvad angår efteruddannelse for medarbejdere i turismevirksomhederne. Winterschool - Eksempler på resultater: Inspirationsbog til midtjyske uddannelsesinstitutioner og aktører, der udbyder uddannelser og kurser inden for turisme. Etablering af sitet winterschool.dk - Samling og formidling af relevante og målrettede uddannelsestilbud for det midtjyske turismeerhverv Studentersamarbejde - bl.a. gennem praktikophold og projektarbejde Turismefokuseret erhvervsservice: Fremme af samarbejdet og brobygning mellem turismeerhvervet og erhvervsservicesystemet i regionen. Turismefokuseret erhvervsservice - Eksempler på resultater: Håndbogen»Vækst i turismeerhvervet«målrettet erhvervsservicekontorerne Seminarrække målrettet erhvervsservicesystemet i regionen med turismerelaterede temaer Vejledningsforløb i samarbejde mellem erhvervsservice og de lokale destinationer målrettet de midtjyske turismevirksomheder Desuden indeholder indsatsen tre demonstrationsprojekter: Destination Djursland gennemfører projektet:»dmo Djursland«, som bl.a. sætter fokus på destinationsudvikling (Destination Management Organisation DMO) gennem professionalisering af samarbejdet mellem partnere og serviceringen af turister. Destination Ringkøbing Fjord gennemfører projektet:»den digitale destination«. Projektet sætter bl.a. fokus på destinationsudvikling gennem udvikling af en offentlig-privat partnerskabsmodel og implementering af en digital strategi. VisitAarhus og VisitHerning gennemfører som tidligere nævnt projektet»erhvervsturismeakademiet«. Indsatsen sætter fokus på kompetenceudvikling og opkvalificering af medarbejderne hos de midtjyske erhvervsturismeaktører. Ny VÆKST i turismen II 31

32 BEST CASE: KOMPETENCEUDVIKLING (SERVICE OG SALG) Nye salgskompetencer øger Hjejlens omsætning med 75 procent Hjejlen A/S havde i sommeren 2013 en markant større omsætning om bord på deres både end året forinden. En stor del af æren tilskrives medarbejderne, som har udviklet nye salgskompetencer. Udvalgte medarbejdere hos Hjejlen A/S deltog i foråret 2013 i et 1,5 dage langt mersalgskursus arrangeret af Midtjysk Turisme. Deltagelsen inspirerede ledelsen til en mere offensiv salgsstrategi i forhold til mad, snacks og drikkevarer, men forløbet gav også en gruppe salgsmindede medarbejdere. Fakta om forløbet: Kompetenceudviklingsforløbet var en del af den igangværende indsats»fremtidens Turistservice«under»Det Professionelle Turisterhverv«, der blandt andet er finansieret af EU s Socialfond Hjejlen A/S har været en del af testprojektet af indsatsen om salg & service onsite På baggrund af testforløbet udbød Midtjysk Turisme i foråret 2014 en kursusrække med salg og service som omdrejningspunktet med deltagelse af omkring 180 turismeaktører fra Region Midtjylland»Medarbejderne oplever efterhånden, at det ikke er salg, men service over for gæsterne at tilbyde dem forfriskninger. Når de sælger billetter nu, spørger de også, hvad folk kunne tænke sig at drikke. Det er simpelthen blevet en del af rutinen«, vurderer direktør for Hjejlen A/S, Peder Kristensen. Også medarbejderne oplever kompetenceløftet efter kursusdeltagelsen. Bl.a. Nadia Møller Larsen, som de sidste tre år har brugt sin sommerferie fra gymnasiet på at servicere Hjejlens gæster.»jeg bruger især de teknikker, som kan være med til at identificere kundesegmenter og deres forskellige behov. Derudover bruger jeg simple spørgeteknikker som at spørge gæsterne, om de har lyst til at få kaffekoppen fyldt op igen. Selvom det er simpelt, er det en meget effektiv teknik, fortæller Nadia. 32 Ny VÆKST i turismen II

33 BEST CASE: TURISMEFOKUSERET ERHVERVSSERVICE Turisme og erhverv rykker sammen i Viborg VisitViborg og VIBORGegnens Erhvervsråd arbejdede tidligere uafhængigt af hinanden, men har i 2013 gennemført 25 fælles vejledningsbesøg hos turismevirksomheder. Målet er dobbelt, idet den enkelte turismevirksomhed skal have ydelser med særlig viden på turismen, men også at turisme- og erhvervsfremmesystemerne opnår bedre samspil og klarere arbejdsdeling i det daglige. Tilstedeværelsen af en repræsentant fra erhvervsrådet har åbnet op for ofte oversete, men essentielle vækstpotentialer for turismeerhvervet. Ud over kendskab til lavpraktiske udfordringer som kommunale regler for skiltning er det især viden om hardcore forretningsområder, som de besøgte virksomheder nyder godt af. Det forklarer Erik Sønderby fra VIBORGegnens Erhvervsråd:»En stor del af turismevirksomhederne bliver drevet som en delbeskæftigelse, og mange spørgsmål relaterer sig derfor til de måske lidt mindre interessante, men meget centrale emner som regnskabsførelse og forretningsplaner. Disse emner er nødvendige at have et vist kendskab til, hvis man som virksomhed vil skabe vækst«. Arbejdet fortsætter Destinationskontoret og erhvervsrådet har undervejs opnået stor indsigt i hinandens arbejdsområder, hvilket gør begge parter til stærkere samarbejdspartnere for turismevirksomhederne. Det skal udnyttes i fremtiden, påpeger turistchef Charlotte Kastbjerg:»Det må ikke ende med at blive et skrivebordsprojekt, der går op i snak. Der skal handling bag ordene i turismevirksomhederne, og derfor er det vigtigt, at vi følger op på de emner, vi har diskuteret med de enkelte virksomheder«. Erfaringerne fra»turismefokuseret Erhvervsservice«er siden blevet efterspurgt i flere af landets øvrige regioner. Ny VÆKST i turismen II 33

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Udgivet af: Region Midtjylland, April 2013 1. oplag: 200 Grafisk bearbejdning: Grafisk Service

Læs mere

Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015. En god forretning!

Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015. En god forretning! Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015 En god forretning! 2 Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015 Indhold Forord... 5 En god forretning!...6 1. Baggrunden...8 2. Nøglen til succes...12 3.

Læs mere

Afsluttende Projektrapport. RETHINK Kulturturisme. Indhold:

Afsluttende Projektrapport. RETHINK Kulturturisme. Indhold: Afsluttende Projektrapport RETHINK Kulturturisme Indhold: 1. Baggrund 2 2. Overordnede målsætninger 3 3. Målgruppe. 4 4. Hovedaktiviteter.... 4 4.1 Opstartskonference. 6 4.2 Netværksseminarer.. 6 4.3 Masterclass

Læs mere

0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3

0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3 Indhold 0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3 PROJEKTETS BAGGRUND... 4 Fra offline til online kommunikation... 4 Fra foreningsdrift til professionel virksomhed... 5 Fra turistinformation til turistservice...

Læs mere

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Resume December 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Læs mere

EKSPERIMENTERER. Fra Rethink til Result. i kulturturismens navn. 10 testprojekter. Forretningsmodel. Målgruppe. Værdikæde

EKSPERIMENTERER. Fra Rethink til Result. i kulturturismens navn. 10 testprojekter. Forretningsmodel. Målgruppe. Værdikæde Fra Rethink til Result 10 testprojekter EKSPERIMENTERER i kulturturismens navn Forretningsmodel Hvordan tjener du penge på de usynlige værdier, der er unikke for dig? Værdikæde Hvordan står I sammen for

Læs mere

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Rapport April 2014 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. RESUMÉ 7 1.1 Evalueringens formål 7 1.2 Kort introduktion

Læs mere

Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger

Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger Demoprojekt: Kysten som servicelandskab Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark Phone: +45 3311 0111

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg

Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg Job i landdistrikterne Udgivet af Region Midtjylland Regional Udvikling August 2013 Layout og print: Grafisk Service Fotos: Side 16: Niels Åge Skovbo Side 17:

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Fonden Midtjysk Turismes strategiske udviklingsplan og aktiviteter 2008-2010

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Fonden Midtjysk Turismes strategiske udviklingsplan og aktiviteter 2008-2010 Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Fonden Midtjysk Turismes strategiske udviklingsplan og aktiviteter 2008-2010 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 6

Læs mere

Djursland Vækst gennem oplevelser

Djursland Vækst gennem oplevelser Ansøgning Djursland Vækst gennem oplevelser Ny Vækst i turismen i Region Midtjylland Operatør af Stærke feriesteder ØST 26. oktober 2011 1 Ansøges af: Fonden Destination Djursland (herefter kaldt Destination

Læs mere

Skriftlig beretning 2012

Skriftlig beretning 2012 Skriftlig beretning 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S 2 SKRIFTLIG BERETNING 2012 Toppen af Danmark er Lysets Land. Lys er liv, og lys giver energi og godt humør. I Lysets Land har vi flere

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 INDHOLD SAMMENFATNING... 7 DANSK TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI I DAG... 10 DANSK TURISME

Læs mere

Vækst gennem oplevelser Strategi for turismen på Djursland 2012-2015

Vækst gennem oplevelser Strategi for turismen på Djursland 2012-2015 Vækst gennem oplevelser Strategi for turismen på Djursland 2012-2015 Forord... Turisme som erhverv og aktivitet har en stor betydning for Djursland. Turisme skaber vækst, arbejdspladser og gode oplevelser

Læs mere

Årsberetning 2007 Nordjysk turisme står sammen og tænker stort

Årsberetning 2007 Nordjysk turisme står sammen og tænker stort Årsberetning 2007 Nordjysk turisme står sammen og tænker stort Indholdsfortegnelse Nordjysk turisme står sammen og tænker stort 2007 var et spændende år............ 5 KICKSTART Nordjylland mål og baggrund...................................

Læs mere

Resultat og retning 2013-2014

Resultat og retning 2013-2014 Resultat og retning 2013-2014 #tivoli #odense #aarhus #sharingcph #skagen #legoland #bornholm #visitdenmark Indhold Resultater 3 Formandens beretning 4 Turismen er vigtig for Danmark 6 Kort om VisitDenmark

Læs mere

Skive Kommunes turisme- og oplevelsespolitik 2010-2014 En fokuseret vækstpolitik

Skive Kommunes turisme- og oplevelsespolitik 2010-2014 En fokuseret vækstpolitik Skive Kommunes turisme- og oplevelsespolitik 2010-2014 En fokuseret vækstpolitik www.skive.dk Turismepolitik er alt det, som en myndighed beslutter sig for at gøre eller ikke at gøre med hensyn til turisme.

Læs mere

PROFESSIONELLE PARTNERSKABER I TURISMEN Inspiration til destinationsudvikling og temabaserede partnerskaber. Indledning 1

PROFESSIONELLE PARTNERSKABER I TURISMEN Inspiration til destinationsudvikling og temabaserede partnerskaber. Indledning 1 PROFESSIONELLE PARTNERSKABER I TURISMEN Inspiration til destinationsudvikling og temabaserede partnerskaber Indledning 1 Udgivet af: Midtjysk Turisme Midtjysk Turisme er det regionale turismeudviklingsselskab

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi ANBEFALINGER Juni 2013 INDHOLD 1. FORORD...3 2. VÆKSTTEAMETS VISION...5 3. VÆKSTTEAMETS SAMLEDE ANBEFALINGER...8 4. UDFORDRINGER, UDVIKLING, OG POTENTIALER...9

Læs mere

Årsberetning 2003. www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk

Årsberetning 2003. www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Årsberetning 2003 www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk 2 Dansk turisme fremtidens væksterhverv 2003 var et skæbneår for den globale turisme. Med krig i Irak, SARS-epidemi i Asien og lav økonomisk

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 INDHOLD SAMMENFATNING... 7 DANSK TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI I DAG... 10 DANSK TURISME

Læs mere

VORES REJSE DEN FÆLLES STRATEGI FOR DANSK TURISME MOD 2015 JANUAR 2009 STRATEGIPARTNERE DER HAR GIVET SKRIFTLIGT HØRINGSSVAR

VORES REJSE DEN FÆLLES STRATEGI FOR DANSK TURISME MOD 2015 JANUAR 2009 STRATEGIPARTNERE DER HAR GIVET SKRIFTLIGT HØRINGSSVAR STRATEGIPARTNERE DER HAR GIVET SKRIFTLIGT HØRINGSSVAR MINISTERIER / Kulturministeriet / Miljøministeriet NATIONALE ORGANISATIONER / Campingrådet / Danmarks Rejsebureau Forening / Danmarks Vækstråd / Dansk

Læs mere

Boost. undervisningen med turismefaglig viden. Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi. Vi investerer i din fremtid

Boost. undervisningen med turismefaglig viden. Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi. Vi investerer i din fremtid 1 Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi Boost undervisningen med turismefaglig viden DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid 2 Boost undervisningen

Læs mere

Vækstmodel for turismen

Vækstmodel for turismen VÆKSTMODEL FOR TURISMEN I SYDDANMARK 1 Vækstmodel for turismen i Syddanmark Udarbejdet af Region Syddanmark i samarbejde med EHSB - Oktober 2013 INDHOLD Forord... 3 Vækstmodel for turismen i Syddanmark...

Læs mere

Panorama Cycling Cykel- og naturoplevelser som reason to go

Panorama Cycling Cykel- og naturoplevelser som reason to go Panorama Cycling Cykel- og naturoplevelser som reason to go Projektbeskrivelse Januar 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund, formål og målgruppe... 4 1.1 Formål med projektet... 5 1.2 Målgrupper og

Læs mere

Vækst gennem oplevelser

Vækst gennem oplevelser Strategi for turismen Djursland Vækst gennem oplevelser Forord: Turisme som erhverv og aktivitet har en stor betydning for Djursland. Turisme skaber vækst, arbejdspladser og gode oplevelser for områdets

Læs mere

Destination Sydvestjylland nye samarbejdsformer for succes

Destination Sydvestjylland nye samarbejdsformer for succes DESTINATION SYDVESTJYLLAND Destination Sydvestjylland nye samarbejdsformer for succes Esbjerg, Fanø, Tønder, Varde og Vejen Sydvestjysk Udviklingsforum 03-01-2012 Ansøgning til Den Europæiske fond for

Læs mere

Årsberetning 2007 vvv-uhrhscdml`qj-bnl.c`mrjstqhrld

Årsberetning 2007 vvv-uhrhscdml`qj-bnl.c`mrjstqhrld Årsberetning 2007 VisitDenmark er Danmarks nationale turismeorganisation. Gennem viden, værktøjer og aktiviteter udvikler og markedsfører vi dansk turisme i samarbejde med partnere og bidrager hermed til

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNES TURISMESTRATEGI

HOLSTEBRO KOMMUNES TURISMESTRATEGI HOLSTEBRO KOMMUNES TURISMESTRATEGI 1 visitholstebro.dk Holstebro Kommunes Turismestrategi 2013 Indledning Denne turismestrategi er vedtaget af Holstebro Byråd den 18. august 2009 og revideret i januar

Læs mere

ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen

ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen Aldrig har efteruddannelse været vigtigere FORORD Turisme handler om mennesker, og det er alene menneskelige ressourcer, der kan få

Læs mere