Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen II. September Region Midtjylland Regional Udvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen II. September 2014. Region Midtjylland Regional Udvikling"

Transkript

1 Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen II September 2014 Region Midtjylland Regional Udvikling

2 Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen II Udgivet af: Region Midtjylland i samarbejde med Midtjysk Turisme, september oplag: 500 Grafisk bearbejdning: Grafisk Service Foto: Forside: Øverst: hvidesande.dk, I midten: Humlum Fiskerleje & Camping, Nederst: FoodExpo, MCH, fotograf: Tony Brøchner s. 2: Vibeke Dyrvig Eisenhardt s. 4: Anne Mette Kleis-Kristoffersen, Mymind s. 6: Vibeke Dyrvig Eisenhardt s. 7: Vibeke Dyrvig Eisenhardt s. 8: Vibeke Dyrvig Eisenhardt s. 9: Vibeke Dyrvig Eisenhardt s. 11: Vibeke Dyrvig Eisenhardt s. 12: Niels Aage Skovbo, FOKUS FOTO s. 14: Vibeke Dyrvig Eisenhardt s. 15: hvidesande.dk s. 16: Destination Djursland s. 17: Jens Bach s. 20: Tony Brøchner s. 22: Radisson Blu s. 23: Region Midtjylland s. 24: VisitHerning s. 25: Petri & Betz, VisitDenmark s. 27: Niels Aage Skovbo, FOKUS FOTO s. 28: Sofus Comer s. 29: Midtjysk Turisme s. 32: Mikkel Grabowski, VisitDenmark s. 33: Niels Aage Skovbo, FOKUS FOTO

3 Indhold Forord... 5 Ny VÆKST i turismen... 6 Midtjysk Turisme... 8 Turismens økonomiske betydning i Region Midtjylland Stærke Feriesteder Destinationsudvikling To superstrande i Region Midtjylland Oplevelsespladser med formidling bringer turister i et med Djurslands kyst Djurs Sommerland modtog TurismeVÆKSTprisen Videncenter for Kystturisme Nye værktøjer til at udnytte kystdestinationers fulde potentiale Erhvervsturisme Radisson øger salget med fokuseret LinkedIn-strategi Værtskabsforløb kommer virksomheder og gæster til gode Professionelt online netværk optimerer messedeltagelse Aarhus er blandt verdens 100 mest populære kongresbyer Mersalg Lokale turisme- og smagsoplevelser i internationalt TV program Kompetenceudvikling Nye salgskompetencer øger Hjejlens omsætning med 75 procent Turisme og erhverv rykker sammen i Viborg RETHINK Kulturturisme... 34

4

5 Forord Region Midtjylland er med strategien og handlingsplanen for»ny VÆKST i turismen«med til at udvikle det midtjyske turisterhverv og skabe synlighed langt ud over de danske grænser. En lang række operatører er i gang med at gennemføre projekter, som udmønter handlingsplanen og dermed bidrager med vækst, arbejdspladspladser og nye forretningsmuligheder til gavn for hele regionen. Den fokuserede indsats omkring udviklingen af stærke forretningsområder kyst, natur og erhvervsturisme ser nu ud til at bære frugt. Den seneste analyse fra VisitDenmark om»turismens økonomiske betydning i Danmark 2012«viser, at turismens samlede omsætning i Midtjylland er steget med flotte 20 % fra 2010 til Midtjylland er dermed den region, som har den højeste vækstrate. Der er tale om en stigning på knap 2,7 mia. kr., så den samlede turismeomsætning i Midtjylland udgør 15,7 mia. kr. Analysen viser også, at væksten er størst netop de steder, der i den regionale handlingsplan er blevet prioriteret som særlige forretningsområder. Vi kan derfor godt være stolte af vores indsats, som bygger på et godt samarbejde mellem turisterhverv, turistorganisationer, kommuner og region. Det er også glædeligt at se, at regeringens»vækstplan for dansk turisme«i store træk fokuserer på de samme forretningsområder, som vi har arbejdet med de seneste år. Nemlig Kyst & Natur, Møde & erhvervsturisme og Storby. Arbejdet med vores fokuserede indsats de seneste år betyder, at vi går styrket ind i det nye nationale samarbejde i dansk turisme, og vi skal sørge for at vores erfaringer bliver ført videre i den nye struktur med nye regionale udviklingsselskaber for bl.a. Kyst & natur og Møde & erhvervsturisme. Det vil medvirke til at styrke sammenhængen og kvaliteten af det danske turismeprodukt til glæde for vores gæster og til gavn for væksten og beskæftigelse i såvel Region Midtjylland som resten af landet. Du kan læse om en række af de gode eksempler fra de seneste års projekter i denne publikation. God læselyst! Bent Hansen Formand for Vækstforum og Regionsrådet i Region Midtjylland Ny VÆKST i turismen II 5

6 Ny VÆKST i turismen Vækstforum har de senere år foretaget en strategisk satsning på turismen ved at sætte en ambitiøs vækstplan i gang for at øge omsætningen og beskæftigelsen i erhvervet. Med afsæt i en undersøgelse af turismens vækstpotentiale og den efterfølgende proces med turismens parter er der i 2011 blevet udarbejdet en vækststrategi»ny VÆKST i turismen - en strategi for en fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland«. Som led i udmøntningen af strategien er der udarbejdet en handlingsplan frem til 2015.»Handlingsplan 2015 Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland«er udarbejdet i samarbejde med de relevante aktører på turistområdet i Region Midtjylland. Den regionale indsats er koncentreret om udvalgte, større indsatser i stedet for flere mindre og spredte projekter. Udgangspunktet er, at de regionale styrkepositioner skal være lokomotiver for en samlet regional udvikling af turismen. Strategien skal sikre etableringen af stærke partnerskaber, som kan samarbejde om at gennemføre indsatsen. Der bliver også lagt stor vægt på at sikre et internationalt udsyn i arbejdet. 6 Ny VÆKST i turismen II

7 De tre vigtigste hovedpunkter i strategien»ny VÆKST i turismen«er at: videreudvikle få, men stærke feriesteder styrke mersalget til turisterne videreudvikle et stærkt partnerskab om erhvervsturisme Strategien har også fokus på at styrke turisterhvervets rammer gennem en tværgående indsats vedrørende kompetenceudvikling, erhvervsservice, produkt- og kvalitetsudvikling, samt PR og markedsføring. Det forventes, at strategien vil øge den årlige omsætning i turismen med 1,5 mia. kr. i I denne publikation kan du læse mere om indholdet i de tre forretningsområder Stærke Feriesteder, Erhvervsturisme og Mersalg. Ligeledes kan du læse mere om den tværgående indsats. Turismeerhvervet består af en række store aktører og en lang række mindre virksomheder. Det bliver også afspejlet i de gode eksempler, som bliver beskrevet i publikationen. Det har kun været muligt at bringe et lille udpluk af de mange aktiviteter, og der er heldigvis mange flere gode eksempler fra de mange projekter under satsningen. Den økonomiske ramme for satsningen Den økonomiske ramme for udmøntningen af handlingsplanen i perioden er på godt 200 mio. kr., hvoraf de ca. 67 mio. kr. er regionale erhvervsudviklingsmidler. Dertil kommer en nogenlunde tilsvarende medfinansiering fra EU-midler, knap 40 mio. kr. fra kommuner og knap 40 mio. kr. i øvrig medfinansiering. Ny VÆKST i turismen II 7

8 Midtjysk Turisme Midtjysk Turisme er det regionale turismeudviklingsselskab, hvis hovedopgave er at sikre, at Vækstforums turismestrategi og -handlingsplan bliver gennemført i et tæt samarbejde med de prioriterede forretningsområder. Turismeudviklingsselskabet skal medvirke til, at Vækstforums ambitioner om større omsætning, værditilvækst, øget beskæftigelse, flere overnatninger og højere døgnforbrug bliver indfriet bl.a. ved at være omdrejningspunkt for videndeling og samarbejde mellem aktørerne. Midtjysk Turisme har ansvaret for de tværgående og koordinerende indsatser i satsningen og står i spidsen for to store kompetenceudviklingsprojekter:»det Professionelle Turisterhverv«og»Rethink Kulturturisme«. Opsamling og formidling af viden er et centralt fokusområde hos Midtjysk Turisme. Formålet er at omsætte viden til et strategisk, taktisk og operationelt redskab for de midtjyske turismeaktører med henblik på at drive en økonomisk sund og bæredygtig forretning med fokus på omsætning, beskæftigelse, indtjening, forretningsudvikling og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Den konkrete videndeling sker gennem målrettede værktøjer i form af håndbøger, gennem seminarer og kurser om fx digitale værktøjer og salg & service. Midtjysk Turisme har også tiltag, der retter sig mod den enkelte turismeaktør fx i form af forretningsudvikling. Midtjysk Turisme leverer bistand, sparring og vejledning om turismeudvikling og faciliterer processer, der kan være med til at skabe sammenhæng, fokus og en professionel turisme i Region Midtjylland. Et særligt fokusområde har været at arbejde med de elementer i turismens værdikæder, der går på tværs af forretningsområderne Stærke Feriesteder, Erhvervsturisme og Mersalg. 8 Ny VÆKST i turismen II

9 Ny VÆKST i turismen II 9

10 Turismens økonomiske betydning i Region Midtjylland Turister brugte i alt 87,2 mia. kroner i 2012 i forbindelse med ferie eller forretningsrejse i Danmark. Af det beløb tegner Region Midtjylland sig for de 15,7 mia. Det er en stigning på 20 % i perioden i Region Midtjylland, svarende til en stigning på knap 2,7 mia. kroner. Stigningen i den udenlandske omsætning udgør i samme periode 27 %. Begge vækstrater er de højeste af alle regioner i Danmark. De udenlandske turister i Danmark havde i 2012 et forbrug på 35,7 mia. kroner. Det svarer til 3,6 % af den samlede eksport. Turismen er således den 3. mest betydningsfulde indtægtskilde på betalingsbalancens løbende poster - kun overgået af fødevarer og transport. I Region Midtjylland havde udenlandske turister et forbrug på 5,5 mia. kr. i Den positive udvikling har naturligvis en stor afsmitning på jobskabelsen. I 2012 skabte turismen jobs, hvilket svarer til 3,4 % af de samlede jobs/årsværk i regionen. Turismeforbruget i Region Midtjylland fordeler sig på følgende produkter i mio. kr.: I alt Turismeprodukter Heraf: Overnatning Restaurant Lokal transport Rejseservice Kultur & Forlystelser Detailhandel Andre produkter (Kilde: VisitDenmarks analyse»turismens økonomiske betydning 2012«) 10 Ny VÆKST i turismen II

11 Status medio 2014 Turismen i Region Midtjylland er i fortsat fremgang, hvilket bl.a. kan ses på overnatningstallene, hvor der i regionen til og med juni 2014 var en stigning på overnatninger i forhold til samme tid 2013 (tallet er ekskl. feriehusovernatninger, der ikke opgøres regionalt på månedsbasis). Heraf udgjorde de udenlandske overnatninger , hvilket svarer til en stigning 9,7 % i forhold til Stigningen er markant over det samlede gennemsnit for hele landet, som ligger på 3,6 %. Det er især det tyske marked, som er i fremgang med en stigning 9,9 %, hvilket er væsentlig mere end landsgennemsnittet på 0,6 %. Feriehuse Den samlede udlejning og bookede hus-uger i de danske feriehuse er steget med 3,9 % i forhold til samme tid Denne stigning ser ud til at fortsætte. Antallet af bookede hus-uger ligger omkring 10 % højere end i 2013, hvilket skyldes en stigning af bookinger fra det tyske marked. (Kilde: Danmarks Statistik) Ny VÆKST i turismen II 11

12 Stærke Feriesteder Feriehuset er kerneproduktet i den midtjyske ferieturisme med naturen og havet som de helt store trækplastre. Målet med forretningsområdet Stærke Feriesteder er at fastholde og styrke Midtjyllands position som et område med attraktive kystdestinationer. Det centrale er derfor at videreudvikle få, men stærke og konkurrencedygtige feriesteder i international målestok. Hos Stærke Feriesteder Øst er operatøren et partnerskab mellem Norddjurs Kommune, Syddjurs Kommune og Fonden Destination Djursland. Hos Stærke Feriesteder Vest er operatøren et partnerskab mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Ringkøbing Fjord Turisme. Begge har forpligtet sig til at sikre, at der sker udvikling og forankring på tværs af regionen. Indsatserne for forretningsområdet er centreret om udvikling af kystprodukter, afsætning af sammenhængende ferieoplevelser samt destinations- og organisationsudvikling. Samtidig er der fokus på at styrke de ferieydelser og -produkter, der er centreret om afslapning og forkælelse. 12 Ny VÆKST i turismen II

13 Fakta om Stærke Feriesteder Østs projekter: Djursland Vækst gennem oplevelser Flere naturrelaterede oplevelses- og aktivitetsprodukter som synliggør udbud og sikrer sammenhæng såvel som adgang til oplevelser via skiltning, målrettet informationsmateriale og en række tema-portaler Udvikling af superkystlinjer på Djursland med fokus på at styrke gæsternes adgang til faciliteter der formidler kysten på Djursland og giver gæsterne nye oplevelser i relation til kysten Udvikling af ny international brandingplatform for Djursland skal styrke kommunikation af Djursland som destination på en række udvalgte markeder Afsætning og synliggørelse af ferieområdet Djursland via en række kampagner målrettet det tyske, norske, hollandske og svenske marked Oplevelsesudvikling langs kysterne på Djursland Oplevelsespladser (se best case s. 16) Levende formidling DMO Djursland (Destination Management Organisation DMO) Destinationsudvikling gennem professionalisering af samarbejdet mellem partnere og serviceringen af turister Shop-in-shop udbygger samarbejdet om gæsteservicen på Djursland med detailhandlen og turisterhvervet Fakta om Stærke Feriesteder Vests projekter: Oplevelsesudvikling ved Ringkøbing Fjord Ringkøbing Fjord Oplevelsesnet ønsker at udnytte Ringkøbing Fjords store oplevelsespotentiale for aktiv vandsport og kommercielle naturoplevelser Fremtidens Superstrand ser på, hvad fremtidens strande skal tilbyde gæsterne både af oplevelser, aktiviteter og sikkerhed Energivenlige Feriehuse har fokus på energirenovering og energimærkning af feriehuse, så husene er attraktive hele året rundt Mikrodestination Bork arbejder med at forbedre og udvikle Bork Havns store turismepotentiale ift. at blive en endnu bedre destination for surfere, småbørnsfamilier og dagsturister Synlighed på udvalgte markeder forbedres via skabelse af relevant indhold på digitale medier, samarbejde med VisitDenmark og fokus på pressearbejde Skjern Å Naturturisme Øget samarbejde og produktudvikling omkring Skjern Å samt øget synlighed for området overfor nationale og internationale gæster Den Digitale Destination Sikrer en digital tilstedeværelse og et bedre online værtskab for destinationen og områdets aktører og sætter fokus på destinationsudvikling gennem udvikling af en offentlig-privat partnerskabsmodel Ny VÆKST i turismen II 13

14 BEST CASE STÆRKE FERIESTEDER VEST (DEN DIGITALE DESTINATION) Destinationsudvikling Ringkøbing Fjord Turisme har i 2014 udviklet en ny medlemsstruktur, som med nye services, målrettede aktiviteter og større mulighed for medlemsinddragelse og samarbejde skaber værdi for de enkelte medlemmer. Den nye medlemsstruktur er skabt med afsæt i en spørgeskemaundersøgelse og en række interviews blandt eksisterende medlemmer. Undersøgelserne har vist, at medlemmerne definerer foreningens formål meget forskelligt, og at de har vidt forskellige behov, interesser og ressourcer. Derfor er Ringkøbing Fjord Turismes målsætning for den nye struktur, at medlemmerne kan have varieret tilknytning til foreningen og investere i netop de services, de finder mest relevante.»med den nye medlemsstruktur i Ringkøbing Fjord Turisme kan det enkelte medlem nu selv vælge graden af involvering i turistudviklingen. For vores vedkommende har det givet adgang til et stærkt netværk og mulighed for at trække på Ringkøbing Fjord Turismes ressourcer og viden, når det giver mening for udviklingen af sommerhusudlejningen«, siger Jacob Muldkjær Rasmussen fra Feriepartner Hvide Sande og Vedersø Klit. Den nye medlemsstruktur bygger på en ny forretningsmodel, som tilgodeser turistforeningens medlemmer samtidig med, at den også giver Ringkøbing Fjord Turisme et holdbart økonomisk grundlag. Den medvirker også til, at Ringkøbing Fjord Turisme kommer i tættere dialog med det professionelle turisterhverv i området og skaber et meget stærkt destinationsfællesskab, som er en styrke for områdets turisme. 14 Ny VÆKST i turismen II

15 BEST CASE STÆRKE FERIESTEDER VEST (SERVICE) To superstrande i Region Midtjylland Søndervig og Hvide Sande strande, der er de to mest besøgte badestrande i Ringkøbing-Skjern Kommune, kan nu kalde sig superstrande. Med superstrandene er fremtidige strandgæster garanteret sikkerhed, service, renhed og rekreative aktivitetstilbud.»vi gør det også lettere for små og store grupper at tage på stranden uden at skulle pakke og forberede så meget hjemmefra. På superstrandene kan man bestille levering af en madkurv med drikkevarer, og man kan leje strandstole til en rimelig pris, så man slipper for at slæbe sin egen med«, fortæller projektleder Suzi Elena Apelgren. Superstrandene er et resultat af delprojektet»fremtidens Superstrand«, hvor fokus har været på, hvilke oplevelser, aktiviteter og sikkerhed fremtidens strande skal tilbyde for at klare sig i den skarpe konkurrence om turisterne. Mange aktiviteter har været målrettet børnefamilier, som er en stor målgruppe. Allerede i sommeren 2013 var det en realitet med en mini-livredder sommerskole kaldet»ocean Rescue Camp«for børn og unge i alderen 8-16 år. Succesen er blevet gentaget i 2014 på begge superstrande. Vestkystens anden store gruppe af turister, der er interesseret i wellness og det gode liv, bliver også tilgodeset på superstrandene. På stranden i Søndervig er der mulighed for at få undervisning i Tai Chi, Qi Gong og yoga ved solopgang og solnedgang. Strand service Når gæster fremover besøger superstrandene, er det strande, hvor der foruden renhed, gode toiletforhold og stor sikkerhed også tilbydes service. Eksempelvis vil der være adgang til gratis wi-fi og vand til hunden. Ny VÆKST i turismen II 15

16 BEST CASE - STÆRKE FERIESTEDER ØST (OPLEVELSER OG FORMIDLING) Oplevelsespladser med formidling bringer turister i et med Djurslands kyst Fra og med sommeren 2014 har turister mulighed for med egne hænder at udforske kysten ved Femmøller og Bønnerup og få svar på spørgsmål om livet på stranden og i havet. Waders, rejenet, vandkikkerter m.m. til hands on oplevelser udlånes fra en formidlingsstation i Femmøller. Formidlingsstationen er en del af projektet»oplevelsesudvikling langs kysterne på Djursland«, hvis formål er at udbygge kystferieproduktet og knytte by, kyst og havn tættere sammen. Udgangspunktet er udtrykket»indtag vandet«, som skaber rammen for udvikling af aktivitets- og opholdsmuligheder for turister og borgere med et moderne udtryk i et autentisk miljø. Muligheden for at komme helt tæt på naturen har været et hit blandt turisterne, viser en evaluering af indsatsen i Femmøller efter sommersæsonen 2014, hvor 5075 lånte udstyr, modtog naturformidling, tog imod foldere eller fik information om turistaktiviteter i Nationalpark Mols Bjerge, Syddjurs Kommune og på Djursland generelt. Derudover deltog 35 i den guidede Blå Flag tur med fokus på at spise strandens planter, mens tre guidede geologiture tiltrak i alt 54 personer.»konceptet i oplevelsespladserne er med til at understrege og udbygge det vækstpotentiale, der ligger på Djursland i det kystnære kerneprodukt med lokale aktører som de drivende kræfter«, vurderer turismedirektør hos Destination Djursland, Flemming Rasmussen. 16 Ny VÆKST i turismen II

17 Djurs Sommerland modtog TurismeVÆKSTprisen 2013 Djurs Sommerland er Skandinaviens største sommerland og har været en katalysator i dansk turisme gennem mere end tre årtier. Djurs Sommerlands investeringer er med til at løfte turismen ikke alene på Djursland men også i andre dele af Region Midtjylland. Virksomhedsledelsen er dybt engageret i udviklingen af Djursland som kystferiedestination og er med til at fastholde udviklingen af forretningsskabende værdikæder, der kan bidrage til at skabe økonomisk og beskæftigelsesmæssig vækst. Herudover støtter de aktivt op om markedsføringen af destinationen både regionalt, nationalt og internationalt.»vi er meget stolte og beærede over den anerkendelse, der ligger i at modtage TurismeVÆKSTprisen Den betyder virkelig meget for Djurs Sommerland og vores engagerede medarbejdere. For at slå igennem nationalt og internationalt er det vigtigt hele tiden målrettet at udvikle og forny sit produkt. Vi er meget stolte over de resultater, vi har opnået og vi glæder os også meget over den positive effekt, det øgede antal besøgende har haft både på Djursland og i den øvrige del af Region Midtjylland«, udtaler adm. direktør Henrik B. Nielsen, Djurs Sommerland. Fakta om TurismeVÆKSTprisen: Henrik B. Nielsen og Michael B. Nielsen har succesfuldt udviklet og fornyet deres produkt gennem alle årene. Djurs Sommerland har et indgående kendskab til markedstendenser, en skarp fokusering på målgrupper og høj prioritering af kvalitet og serviceniveau. Sæsonen 2013 blev den hidtil bedste i sommerlandets historie med gæster og en vækst på 20 % i forhold til Region Midtjylland har oprettet TurismeVÆKSTprisen som led i den store turismesatsning»ny VÆKST i turismen«. Prisen bliver uddelt en gang om året, og formålet med prisen er at anerkende og belønne turisterhvervets arbejde med at øge professionaliseringen og udvikle turismen for at skabe øget vækst. Prisen sætter fokus på vellykkede tiltag, der kan inspirere resten af erhvervet. Ny VÆKST i turismen II 17

18 Videncenter for Kystturisme Videncenter for Kystturisme (CKT) er et landsdækkende videncenter, som er placeret i Hvide Sande. Videncenter for Kystturisme skal i samarbejde med turismens aktører og erhvervsliv skabe vækst og innovation i kystturismen. Region Midtjylland har sammen med Region Nordjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland, Ringkøbing-Skjern Kommune og Erhvervs- og Vækstministeriet været med til at stifte Videncenter for Kystturisme. I forlængelse af det har Region Midtjylland taget initiativ til det landsdækkende projekt»oplevelsesbaseret Kystturisme«, som gennemføres i perioden Videncenter for Kystturisme er projektleder og koordinator på projektet. Videncenter for Kystturisme har bl.a. ansvaret for at udvikle professionelle støttefunktioner for aktører inden for kystturismen og for at styrke produkt- og kvalitetsudviklingen i kystturismen. Endvidere har Videncenteret fokus på at udvikle, afprøve og udbrede en ny samlet tilgang og strømlining af den offentlige turistfremme på både destinations og virksomhedsniveau. Det gælder især klynge- og virksomhedsudvikling som drivkraft for innovation, vækst, udvikling af nye målgrupper og sæsonudvidelse i turisterhvervet. Fakta om projektet»oplevelsesbaseret Kystturisme«: Projektet har til formål at skabe vækst og innovation i turisterhvervet på kort og lang sigt gennem etablering af nye samarbejder og netværk, samt udvikling af konkrete koncepter, værktøjer og metoder i samspil med gennemførelsen af fem tværregionale demonstrationsprojekter. Projektet består af delprojektet»20 særlige feriesteder«og fem demonstrationsprojekter. De 20 udvalgte fyrtårnsdestinationer inden for kystturismen tegner sig for ca. 60 % af alle overnatninger i Danmark uden for de fire største byer. De fem demonstrationsprojekter er: Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturople vel ser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til by og havnemiljøer Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på kysten som servicelandskab Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til smagsoplevelser Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til kulturoplevelser med udgangspunkt i vækstprogram for kystturismevirksomheder Midtjysk Turisme har ansvaret for at gennemføre»erhvervsmæssig vækst i tilknytning til smagsoplevelser«. 18 Ny VÆKST i turismen II

19 BEST CASE VIDENCENTER FOR KYSTTURISME (SERVICE) Nye værktøjer til at udnytte kystdestinationers fulde potentiale Som led i projektet»oplevelsesbaseret Kystturisme«har Videncenter for Kystturisme (CKT) udviklet og testet værktøjer i et udviklingsforløb for destinationer. Især værktøjerne»mysteryshopping«og»potentialeplaner«har vist sig at være effektive metoder til at skabe et fællesskab hos destinationerne om den fremtidige turismeudvikling. Mysteryshopping er et kendt værktøj i bl.a. forlystelsesparker og shoppingcentre, men har ikke tidligere været anvendt systematisk af destinationer. Det ændrede CKT på i sommeren 2013 og 2014, hvor shoppere blev sendt rundt til 20 destinationer. Ud fra en manual testede og vurderede shopperne servicen fra en turists perspektiv hos butikker, turistinformationer, restauranter og lokale attraktioner. Efterfølgende har hver destination modtaget en detaljeret rapport for besøgene, hvilket er resulteret i ahaoplevelser for de fleste. Den indsamlede viden er detaljeret og handlingsorienteret, hvorfor rapporterne lokalt er blevet vurderet som et effektivt redskab. Undersøgelsen viste eksempelvis, at turister langt de fleste steder blev mødt af stor venlighed, men at initiativet til dialog og mersalg var mere sparsomt. Det har resulteret i lokale tiltag med fokus på at øge ambitionsniveauet for, hvad god service er. Potentialeplanen En potentialeplan er et dokument, som beskriver destinationens udviklingsmæssige potentialer af både stedbunden og markedsmæssig karakter. Der er ikke tale om en politisk godkendt strategi, men om en ambitiøs og vækstorienteret retning, som alle aktører i området er enige om at sigte mod. I Hvide Sande indeholder planen eksempelvis visionære planer om en markant opgradering af byen med ny infrastruktur og nye overnatnings- og fiskefaciliteter. Hver plan er unik og tager udgangspunkt i de udfordringer og ønsker, som kendetegner det enkelte sted. Planerne er blevet til i samarbejde med væsentlige aktører i områderne, herunder kommuner, detailhandlen, overnatningssteder, attraktioner, repræsentanter fra Naturstyrelsen, turistorganisationer mv. Et samarbejde som flere steder forventes at fortsætte i en forpligtende form. Potentialeplanen er et redskab, som er fremadrettet, og som består efter projektets afslutning. Ny VÆKST i turismen II 19

20 Erhvervsturisme Business Relations+ er titlen på erhvervsturismesatsningen i Region Midtjylland, der fokuserer på at tiltrække flere kongresser, konferencer, møder, messer og business events - nationale såvel som internationale - og at indfri det store uudnyttede erhvervsturismepotentiale i regionen. Indsatsen er forankret i et strategisk partnerskab mellem Herning og Aarhus kommuner, der i samarbejde med Midtjysk Turisme samt en række offentlige og private partnere sikrer en koordineret erhvervsturismeindsats på tværs af regionen. Herning Kommune har lavet en aftale med VisitHerning om den konkrete gennemførelse af projektet. Ligeledes har Aarhus Kommune lavet en aftale med VisitAarhus. Business Relations+ Aarhus: Meet with Aarhus Et af de væsentligste succesparametre i denne indsats er at vinde nationale og internationale konferencer og kongresser til Aarhus, men også målsætningen om at styrke Aarhus position på det nationale marked inden for dette felt indgår som en stor del af indsatsen. Business Relations+ Herning: Herning Means Business Målet om flere internationale messegæster på fagmesser i Herning er et af de store omdrejningspunkter for indsatsen, hvor der bl.a. er fokus på nye koncepter i form af totalevents. Såvel i Aarhus som i Herning er der gennemført en lang række indsatser, hvoraf der på næste side fremgår et udpluk af disse. Med udgangspunkt i regionens styrkepositioner og vidensmiljøer arbejder VisitHerning og VisitAarhus tæt sammen med henholdsvis Messecenter Herning og Aarhus Universitet om at styrke den såkaldte værdikæde»viden/talent«inden for erhvervsturisme. Der arbejdes desuden på at knytte forretningsmæssige relationer både nationalt og internationalt. VisitHerning og VisitAarhus gennemfører desuden projektet»erhvervsturismeakademiet«(et demonstrationsprojekt under»det Professionelle Turisterhverv«), som indeholder kompetenceudvikling målrettet erhvervsturismeaktører. 20 Ny VÆKST i turismen II

21 Fakta om projektet Business Relations+ Aarhus: Flere internationale møder og kongresser & styrkelse af Aarhus position som kongresdestination i Danmark Fælles digitalt præsentationsmateriale om Aarhus som kongresdestination Bidbog digitalt koncept for en bidbog til bud på kongresser Koncept for deltagelse på erhvervsturismemesser, herunder koncept for en fælles messestand Tiltrækning af konferencer gennem bids i samarbejde med Aarhus Universitet Opbygning af relationsdatabase over medlemmer af internationale organisationer og gennemførelse af site inspections Opsøgende salgsarbejde gennem deltagelse på relevante erhvervsturismemesser og fag/ kongresdage Profilering og synlighed Kommunikationsstrategi, online synlighed, nationalt og internationalt pressearbejde, herunder gennemførelse af presseture Fakta om projektet Business Relations+ Herning: Flere internationale messegæster på fagmesser Koncepter for oplevelsespakker og totalevents målrettet messegæster på fagmesser, herunder hosted buyer-koncept Udvikling af online messeværktøj til synliggørelse af bl.a. relevante leverandører og produkter til totalpakker Pilotevents målrettet udvalgte messer Salgsfremmende aktiviteter, herunder identifikation af internationale kundesegmenter og tiltrækning af internationale delegationer Flere internationale kongresser og møder Udvikling af IT system til håndtering af totalkoncepter og relationsopbygning Salgsfremmende aktiviteter, herunder udvikling af mødekoncepter og salgsmateriale Profilering og synlighed Kommunikationsstrategi, online synlighed og pressearbejde Ny VÆKST i turismen II 21

22 BEST CASE ERHVERVSTURISMEAKADEMIET (KOMPETENCEUDVIKLING) Radisson øger salget med fokuseret LinkedIn-strategi Medarbejdere hos Radisson Blu i Aarhus deltog i efteråret 2013 i ErhvervsturismeAkademiets LinkedInkursus. Og deltagelsen resulterede øjeblikkeligt i salg af en heldagskonference.»de sidste par år har vi brugt LinkedIn til at samle vores kunder i vores netværk og holde os opdateret på deres nyheder. Men nu er LinkedIn også blevet et fast punkt på dagsordenen til salgsmøderne og en fast ugentlig aktivitet til både at pleje kunderelationer og til opsøgende salg. Det er klart noget, vi vil prioritere højere fremadrettet«. Et er at tage på et kursus, noget andet er at omsætte den nye viden til konkrete resultater. Denne udfordring har Radisson Blu løst, efter virksomhedens medarbejdere på et af ErhvervsturismeAkademiets kurser om Digital Vækst blev præsenteret for værktøjer til, hvordan LinkedIn kan anvendes til at kontakte potentielle kunder. Rasmus Nørgaard, der er Sales Manager hos Radisson Blu, og hans kollegaer handlede hurtigt i timerne efter kursusdeltagelsen, hvilket udmøntede sig i et markant salg.»vi samlede salgsafdelingen i timerne efter kurset og brugte LinkedIns søgeværktøjer, segmenterede og fandt relevante nøglepersoner. Vi søgte konkret efter konferenceplanlæggere, som kunne have brug for mødefaciliteter af høj standard, og tog kontakt via InMail på LinkedIn. Øvelsen ledte faktisk til et salg af en heldagskonference med 50 mødedeltagere. Derudover har vi stadig flere gode dialoger kørende med potentielle kunder efter den første kontakt fra øvelsen«, fortæller han. 22 Ny VÆKST i turismen II

23 BEST CASE ERHVERVSTURISMEAKADEMIET (KOMPETENCEUDVIKLING) Værtskabsforløb kommer virksomheder og gæster til gode Flere hoteller og konferencecentre har opnået gode resultater ved at deltage i et værtskabsforløb - både for virksomheden selv, men også for deres gæster. Værtskabsforløbet, som er udarbejdet af ErhvervsturismeAkademiet, er primært et udviklingsforløb, hvor både ledelsen og medarbejderne får værktøjer til, hvordan de kan forbedre virksomhedens produkt og service, så gæsterne opnår en endnu større tilfredshed med deres besøg. En af de 18 virksomheder, som har deltaget i et værtskabsforløb, er Kystvejens Hotel & Konferencecenter i Grenaa. Virksomhedens mål med deltagelsen var bl.a. at blive bedre til proaktivt at imødekomme gæsternes behov og udvikle et servicekoncept, som skiller sig ud fra mængden.»vores værdier er blevet stærkt integreret i hverdagen, og alle medarbejderne kender og forstår, hvad visionen og missionen er. De enkelte medarbejdere har fået større forståelse for forskelligheder i afdelinger og indsigt i egne styrker og kvaliteter«, fortæller Laila Qvist, direktør hos Kystvejens Hotel & Konferencecenter og fortsætter:»vi har fået defineret, hvad vores Unique Selling Points er samt sat ord og handling på, hvad vi mener med kvalitet og service. Derudover er nye tiltag iværksat, således at vi er med til at skabe mere værdi for vores gæster under deres ophold. Vi har fået større fokus på mersalg med målbare indikatorer«. Ny VÆKST i turismen II 23

24 BEST CASE ERHVERVSTURISME Professionelt online netværk optimerer messedeltagelse VisitHerning har i forbindelse med hi[13] udviklet et professionelt online netværk for messens deltagere. Netværket fungerede både før, under og efter messen med henblik på at skabe øget værdi (Return On Investment) for den enkelte messedeltager og samtidig styrke tilknytningen til Hernings messeprodukt. På en messe mødes mennesker og laver forretning. Det er hele pointen. Med et professionelt online netværk optimeres sandsynligheden for, at de rigtige mennesker mødes og får mest muligt ud af deres messedeltagelse. Det var grundtanken bag det professionelle online netværk for hi[13]. Med messens nye netværk begyndte jagten på nye, værdifulde kontakter allerede før, at messen rent fysisk åbnede dørene. Via netværket fik besøgende og udstillere mulighed for at booke møder og kontakte potentielle/eksisterende kunder og leverandører på forhånd for på den måde at undgå unødvendig spildtid på messen. Netværket var kompatibelt med både desktop, tablet og smartphone. Det betød, at netværket også under messen var en fordel for de mange besøgende med interaktive haloversigter, der guidede dem til de ønskede stande. Derudover benyttede både udstillere og besøgende netværket aktivt til dialog - herunder videndeling, serviceoplysninger og meget andet. Fakta om netværkets modtagelse: Mere end 2000 brugere Mere end 150 mødeinvitationer og private forespørgsler blev sendt gennem netværket Mere end 100 offentlige dialoger blev startet Mere end 6250 unikke besøg på netværket med en gennemsnitlig besøgstid på knap 8 minutter 500 desktop- og mobilvisninger af messens program 2721 desktop- og mobilbesøg på udstillernes virtuelle standz 24 Ny VÆKST i turismen II

25 BEST CASE: ERHVERVSTURISME Aarhus er blandt verdens 100 mest populære kongresbyer Aarhus er nummer 99 på The International Congress & Convention Association s (ICAA) liste over verdens bedste kongresbyer. Den store fremgang fra nummer 207 i 2013 til nummer 99 i 2014 skal ses i lyset af en omfattende og fokuseret indsats for at profilere Aarhus som international kongresby. Satsningen er led i et strategisk samarbejde mellem Aarhus kommune, Region Midtjylland, Aarhus Universitet og VisitAarhus. Siden samarbejdets begyndelse i 2011 har Aarhus oplevet en vækst på 16,9 %, når det gælder erhvervsturismeovernatninger. Erhvervsturister bruger i gennemsnit fem gange så mange penge i døgnet som ferieturister. Således har erhvervsturisme en væsentlig økonomisk betydning for Aarhus og Region Midtjylland. Verdensranglisten fra ICCA viser ellers en generel tilbagegang for de skandinaviske hovedstæder i 2014, mens både Danmark og Sveriges næststørste byer stormer frem. Både København og Stockholm er gået otte pladser tilbage til en henholdsvis 16. og 20. plads.»takket være den politiske opbakning og en fokuseret indsats har vi en klar forventning om at fortsætte den positive udvikling og styrke indsatsen frem mod 2020, hvor vores mål er at placere Aarhus i top 75 i verden og i top 50 i Europa, når det gælder internationale konferencer«, siger Peer H. Kristensen, direktør i VisitAarhus. Ny VÆKST i turismen II 25

26 Mersalg Det overordnede mål med forretningsområdet Mersalg er at skabe øget vækst og omsætning i de midtjyske turismevirksomheder med udgangspunkt i tre temasamarbejder. De tre temasamarbejder og involverede kommuner er: Limfjorden Struer, Lemvig, Holstebro og Skive Kommune Hærvejen - Viborg, Silkeborg og Ikast-Brande Kommune Gudenåen - Hedensted, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Viborg, Favrskov og Randers Kommune Fælles for indsatsområderne er målet om at udvikle og synliggøre flere tilbud til turisterne i de respektive områder. Det skal få flere turister til at komme igen, forlænge deres ophold og ikke mindst få dem til at bruge flere penge, mens de er her. Indsatsen består af strategiske samarbejder på tværs af kommunerne og turismens værdikæde med følgende indsatsområder: Kvalitets- og partnerskabsmodning - bl.a. gennem en målrettet erhvervsserviceindsats Styrkelse af produkter og oplevelser gennem produktmodning og pakketering Branding og markedsføring - bl.a. med henblik på at skabe en unik fortælling for de respektive temaer I de enkelte indsatser er en lang række konkrete aktiviteter, hvor nedenstående repræsenterer et udpluk. Limfjorden Projektet»Enjoy Limfjorden«arbejder med at modne eksisterende turismeprodukter til de internationale markeder og gøre dem salgbare over for et internationalt publikum. Projektet har bl.a. fokuseret på cykelturisme, campister, lystfiskere og turister, som har gode smagsoplevelser i fokus på ferien. I samarbejde med Midtjysk Turisme og VisitDenmark realiseredes tv-produktionen Nordic Cookery om smagsoplevelser i Limfjordslandet. Der er desuden produceret et højkvalitetsmagasin med inspiration til fødevareoplevelser i området. Projektet har gennemført markedsførings- og presseaktiviteter på de prioriterede markeder og deltaget i tiltag som Blåt Guld (event med fokus på blåmuslinger) og Sansefestivalen i 2013 og Derudover bliver en bookingportal tilknyttet Enjoy Limfjordens hjemmeside. Ligeledes bliver et aktivitetskort og en udsendelse om Limfjordslandet fremstillet. Hærvejen Projektet»Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme«har gennemført et målrettet erhvervsserviceforløb med det formål at styrke turismens værdikæde i form af samarbejder om pakketilbud og markedsføring. Samtidig har Hærvejssamarbejdet etableret otte digitale infostandere langs ruten til servicering af Hærvejsturisten med relevant information på turen. 26 Ny VÆKST i turismen II

27 Der er nu fokus på at udvide samarbejdet mellem Hærvejs-kommunerne i Syddanmark og Nordjylland for at skabe en fælles kommunikations- og afsætningsplatform. Der er i den forbindelse produceret en samlet platform for branding og kommunikation. Gudenåen I projektet»gudenåen en strøm af oplevelser«har der været særligt fokus på sammensætning af allinclusive pakketilbud inden for en række temaer som fx lystfiskeri, luksus kanoture og gastronomi koblet med kultur. Der har i den forbindelse været afholdt en række produktkendskabsture og inspirationsarrangementer målrettet virksomheder med henblik på bl.a. at styrke det tværgående samarbejde i turismeværdikæden. I forlængelse heraf er der med afsæt i det fælles brand for Gudenåen gennemført markedsføringskampagner og presseaktiviteter på de prioriterede markeder i form af online tiltag og deltagelse i større events som fx VisitDenmarks turismefremstød i Mathallen i Oslo i 2013 og Ny VÆKST i turismen II 27

28 BEST CASE MERSALG (SYNLIGHED/BRANDING) Lokale turisme- og smagsoplevelser i internationalt TV program Retterne bliver vist ved tre cooking sessions i løbet af udsendelsen, hvor madlavningen foregår på Tareq Taylors lille midlertidige køkken med fantastiske naturkulisser fra Midtjylland, fx på Knudeklint på Fur med en fantastisk udsigt over Limfjorden og i historiske omgivelser på Øm Kloster. PR projekter har bidraget til at øge den internationale synlighed af Midtjyllands mange styrker og turismetilbud. Et eksempel er optagelserne af to TV udsendelser i serien»tareq Taylors Nordic Cookery«. Programmerne sætter fokus på de midtjyske turisme- og smagsoplevelser og støtter hermed op om de nye forretningsmuligheder og værdikædesamarbejder, som øger turisternes forbrug under ferien. To TV udsendelser fra Midtjylland vil i 2014, 2015 og 2016 blive vist i 25 lande med et seerpotentiale på 80 millioner husstande. Temaerne i udsendelserne er henholdsvis»limfjorden«(skive, Struer, Holstebro og Lemvig) og»søhøjlandet/juelsminde«(ry, Silkeborg og Juelsminde). Branding og værdier I hele produktionsarbejdet med planlægning, research og filmoptagelser har der været et tæt samarbejde mellem destinationerne, Midtjysk Turisme og produktionsselskabet for at sikre, at udsendelserne synliggør de enkelte områders styrker og værdier. De udvalgte locations og lokale fødevareproducenter får i udsendelserne besøg af den kendte kok Tareq Taylor. De giver ham indblik i deres råvareproduktion og fortæller om lokale traditioner og egnsretter. Ud fra denne inspiration komponerer og tilbereder kokken nye retter med de lokale råvarer. 28 Ny VÆKST i turismen II

29 Kvalitet og gæstfrihed Efter optagelserne i Midtjylland gav Tareq Taylor udtryk for, at han er meget imponeret over naturen, den høje kvalitet af de lokale råvarer og den store gæstfrihed, han er blevet mødt med overalt. Det vil også blive synligt for millioner af TV seere i udsendelserne»tareq Taylors Nordic Cookery at Limfjorden«og»Tareq Taylors Nordic Cookery in The Lake Lands«og dermed sætte Midtjylland på det internationale landkort.»vi er stolte over det færdige program og er samtidig glade for, at et godt og flot samarbejde mellem kommunerne i Enjoy Limfjorden, Midtjysk Turisme, Fødevarer og Landbrug og VisitDenmark gjorde det muligt at få realiseret dette TV program. Udsendelsen vil være en unik platform for branding af Limfjordsområdet, når vi snakker om kulinarisk turisme«, fortæller turistchef i Skive, Alice Bank Danielsen. Fakta om»tareq Taylors Nordic Cookery«Programmet er led i en række nye internationale madudsendelser, som sætter moderne nordisk mad og livsstil på verdenskortet. Optagelserne fra Limfjordsområdet og Søhøjlandet skal være med til at brande Midtjylland med fokus på lokale smagsoplevelser, livsstil, natur og aktive oplevelser. Udsendelserne varer 30 minutter og kan ses af ca. 80 mio. husstande i mere end 25 lande. De bliver bl.a. vist på BBC Food og BBC Lifestyle. Herudover bliver de vist i Tyskland, Norge, Sverige og England, en række øvrige europæiske lande samt lande i Asien og Afrika. Ny VÆKST i turismen II 29

30 Kompetenceudvikling En stor del af indsatsen for at skabe ny vækst i turismen i Region Midtjylland fokuserer på kvalitetsudvikling og professionalisering af turisterhvervet gennem uddannelse og kompetenceudvikling. Desuden er der brug for at synliggøre regionen ved at skabe flere og nye kanaler til markedet gennem PR og marketing. I indsatsen»det Professionelle Turisterhverv«skal tre forandringskilder bidrage til professionaliseringen af turismeerhvervet. De tre forandringskilder er: Fra offline til online kommunikation - Fokus på den digitale kommunikation Fra foreningsdrift til professionel virksomhed - Fokus på private og offentlige partnerskaber Fra turistinformation til turistservice og salg - Fokus på mersalg før, under og efter gæstens besøg En række af indsatsens aktiviteter er forankret hos Midtjysk Turisme: Digitale kompetencer i et online kommunikationsperspektiv: Viden om og øget anvendelse af digital forretningsudvikling, kommunikation og salg på online platforme. Digitale kompetencer - Eksempler på resultater: Håndbog i effektmåling på sociale medier Seminarforløb målrettet såvel ledere som medarbejdere i de midtjyske turismevirksomheder og destinationer med temaerne: -- Digital strategi og ledelse -Digital - tilstedeværelse -- Tematiske online tiltag -- Effektmåling og effektmålingsredskaber -- Indholdsdistribution og content marketing på digitale platforme Community management Professionelle Partnerskaber: Nye forretningsmodeller til forpligtende partnerskaber og finansiering af de indsatsområder, der er centrale for en professionel turistorganisation. Professionelle partnerskaber - Eksempler på resultater: Vidensforløb om partnerskaber og eventudvikling Håndbog i destinationsudvikling og professionelle partnerskaber Fremtidens turistservice og salg: Styrkelse og videreudvikling af relationen mellem turismeerhvervet og dens gæster med henblik på at skabe øget salg og gensalg. 30 Ny VÆKST i turismen II

31 Fremtidens turistservice - Eksempler på resultater: Potentiale- og inspirationsanalyse af turistens købs- og beslutningsadfærd Best Cases for salg før, under og efter ferien Seminarforløb målrettet såvel ledere som medarbejdere i de midtjyske turismevirksomheder og destinationer med temaerne: -- Booking -- Salg & Service onsite -- Kundeloyalitet & CRM (kunderelationsstyringsværktøj) Winterschool: Brobygning mellem det midtjyske turisme er hverv og regionens uddannelsesinstitutioner - særligt hvad angår efteruddannelse for medarbejdere i turismevirksomhederne. Winterschool - Eksempler på resultater: Inspirationsbog til midtjyske uddannelsesinstitutioner og aktører, der udbyder uddannelser og kurser inden for turisme. Etablering af sitet winterschool.dk - Samling og formidling af relevante og målrettede uddannelsestilbud for det midtjyske turismeerhverv Studentersamarbejde - bl.a. gennem praktikophold og projektarbejde Turismefokuseret erhvervsservice: Fremme af samarbejdet og brobygning mellem turismeerhvervet og erhvervsservicesystemet i regionen. Turismefokuseret erhvervsservice - Eksempler på resultater: Håndbogen»Vækst i turismeerhvervet«målrettet erhvervsservicekontorerne Seminarrække målrettet erhvervsservicesystemet i regionen med turismerelaterede temaer Vejledningsforløb i samarbejde mellem erhvervsservice og de lokale destinationer målrettet de midtjyske turismevirksomheder Desuden indeholder indsatsen tre demonstrationsprojekter: Destination Djursland gennemfører projektet:»dmo Djursland«, som bl.a. sætter fokus på destinationsudvikling (Destination Management Organisation DMO) gennem professionalisering af samarbejdet mellem partnere og serviceringen af turister. Destination Ringkøbing Fjord gennemfører projektet:»den digitale destination«. Projektet sætter bl.a. fokus på destinationsudvikling gennem udvikling af en offentlig-privat partnerskabsmodel og implementering af en digital strategi. VisitAarhus og VisitHerning gennemfører som tidligere nævnt projektet»erhvervsturismeakademiet«. Indsatsen sætter fokus på kompetenceudvikling og opkvalificering af medarbejderne hos de midtjyske erhvervsturismeaktører. Ny VÆKST i turismen II 31

32 BEST CASE: KOMPETENCEUDVIKLING (SERVICE OG SALG) Nye salgskompetencer øger Hjejlens omsætning med 75 procent Hjejlen A/S havde i sommeren 2013 en markant større omsætning om bord på deres både end året forinden. En stor del af æren tilskrives medarbejderne, som har udviklet nye salgskompetencer. Udvalgte medarbejdere hos Hjejlen A/S deltog i foråret 2013 i et 1,5 dage langt mersalgskursus arrangeret af Midtjysk Turisme. Deltagelsen inspirerede ledelsen til en mere offensiv salgsstrategi i forhold til mad, snacks og drikkevarer, men forløbet gav også en gruppe salgsmindede medarbejdere. Fakta om forløbet: Kompetenceudviklingsforløbet var en del af den igangværende indsats»fremtidens Turistservice«under»Det Professionelle Turisterhverv«, der blandt andet er finansieret af EU s Socialfond Hjejlen A/S har været en del af testprojektet af indsatsen om salg & service onsite På baggrund af testforløbet udbød Midtjysk Turisme i foråret 2014 en kursusrække med salg og service som omdrejningspunktet med deltagelse af omkring 180 turismeaktører fra Region Midtjylland»Medarbejderne oplever efterhånden, at det ikke er salg, men service over for gæsterne at tilbyde dem forfriskninger. Når de sælger billetter nu, spørger de også, hvad folk kunne tænke sig at drikke. Det er simpelthen blevet en del af rutinen«, vurderer direktør for Hjejlen A/S, Peder Kristensen. Også medarbejderne oplever kompetenceløftet efter kursusdeltagelsen. Bl.a. Nadia Møller Larsen, som de sidste tre år har brugt sin sommerferie fra gymnasiet på at servicere Hjejlens gæster.»jeg bruger især de teknikker, som kan være med til at identificere kundesegmenter og deres forskellige behov. Derudover bruger jeg simple spørgeteknikker som at spørge gæsterne, om de har lyst til at få kaffekoppen fyldt op igen. Selvom det er simpelt, er det en meget effektiv teknik, fortæller Nadia. 32 Ny VÆKST i turismen II

33 BEST CASE: TURISMEFOKUSERET ERHVERVSSERVICE Turisme og erhverv rykker sammen i Viborg VisitViborg og VIBORGegnens Erhvervsråd arbejdede tidligere uafhængigt af hinanden, men har i 2013 gennemført 25 fælles vejledningsbesøg hos turismevirksomheder. Målet er dobbelt, idet den enkelte turismevirksomhed skal have ydelser med særlig viden på turismen, men også at turisme- og erhvervsfremmesystemerne opnår bedre samspil og klarere arbejdsdeling i det daglige. Tilstedeværelsen af en repræsentant fra erhvervsrådet har åbnet op for ofte oversete, men essentielle vækstpotentialer for turismeerhvervet. Ud over kendskab til lavpraktiske udfordringer som kommunale regler for skiltning er det især viden om hardcore forretningsområder, som de besøgte virksomheder nyder godt af. Det forklarer Erik Sønderby fra VIBORGegnens Erhvervsråd:»En stor del af turismevirksomhederne bliver drevet som en delbeskæftigelse, og mange spørgsmål relaterer sig derfor til de måske lidt mindre interessante, men meget centrale emner som regnskabsførelse og forretningsplaner. Disse emner er nødvendige at have et vist kendskab til, hvis man som virksomhed vil skabe vækst«. Arbejdet fortsætter Destinationskontoret og erhvervsrådet har undervejs opnået stor indsigt i hinandens arbejdsområder, hvilket gør begge parter til stærkere samarbejdspartnere for turismevirksomhederne. Det skal udnyttes i fremtiden, påpeger turistchef Charlotte Kastbjerg:»Det må ikke ende med at blive et skrivebordsprojekt, der går op i snak. Der skal handling bag ordene i turismevirksomhederne, og derfor er det vigtigt, at vi følger op på de emner, vi har diskuteret med de enkelte virksomheder«. Erfaringerne fra»turismefokuseret Erhvervsservice«er siden blevet efterspurgt i flere af landets øvrige regioner. Ny VÆKST i turismen II 33

Modet til at zoome geografisk

Modet til at zoome geografisk Modet til at zoome geografisk Nye strategier for kystturismen, 23. september 2011 Afdelingschef Erik Sejersen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Turismens VÆKSTPOTENTIALE i Region Midtjylland

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 1. BAGGRUND Situation: Nye rejsemønstre og destinationer Flere kortere ferier Ubalance i pris kvalitet Lavt investeringsniveau Lille destination

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning) Resultatkontrakt Vedrørende Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning) For perioden 1. oktober 2011 31. december 2014 (Vækstforum tager i 2014 stilling til muligheden

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 06-06-2013 Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 Danske Regioners bemærkninger Regionerne og de regionale vækstfora prioriterer udvikling af turisme højt. Danske

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Formålet med vores strategi er: Generere flere overnatninger Generere flere arbejdspladser Generere større turismeomsætning Forbedre konkurrenceevnen Skabe bedre

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

TURISMEINDSATS

TURISMEINDSATS TURISMEINDSATS 2015-2018 UDGANGSPUNKT FORVENTNINGER TIL MARKEDET / 2015-2018 CENTRALE MULIGHEDER Der er opbygget et TÆT SAMARBEJDE mellem erhvervet og etableret en stærk markedsføringsplatform for både

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014 Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017 August, 2014 Hals Agenda 7. Marts 2013 1. Baggrund 2. Mission 3. Vision 4. Indsatsområder 1. Baggrund Turismeudviklingsstrategi 2017 er udarbejdet

Læs mere

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 Det strategiske fundament for VisitSilkeborg VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 er udarbejdet af: VisitSilkeborg info@silkeborg.com Tlf. 86 82 19 11 www.silkeborg.com

Læs mere

Baggrund Fonden Midtjysk Turisme indgik i 2008 en 3 årig resultatkontrakt med Region Midtjylland.

Baggrund Fonden Midtjysk Turisme indgik i 2008 en 3 årig resultatkontrakt med Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Att.: Afdelingsleder Erik Sejersen 26. november 2009 Ansøgning om procesmidler for Midtjysk Turisme 2010 Baggrund Fonden Midtjysk Turisme

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Lars H. Olsen. 12. september 2012

Lars H. Olsen. 12. september 2012 Lars H. Olsen 12. september 2012 1 Disposition Centerets formål Lidt baggrund: Fælles Fodslaw og nu Bestyrelsens strategi KUP projekterne 5 demonstrationsprojekter Kystferie steder med potentiale (minidestinationer)

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme] Resultatkontrakt Vedrørende [Hærvejen en international destination for cykel og vandreturisme] [1. januar 2013 31. oktober 2014] Journalnummer: 13376231411 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Stærke turismekompetencer kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse

Stærke turismekompetencer kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse Stærke turismekompetencer kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse Ansøgning til Region Midtjylland 1. Baggrund Gennem de seneste 5 år har der været arbejdet målrettet og strategisk på at udvikle turismen

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen , Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen 2007-2014 1 Effektmålingen omfatter udelukkende de 80 projekter, der er igangsat fra 2007 til 2011 og som er finansieret af såvel regionale erhvervsudviklingsmidler

Læs mere

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Lad os sammen skabe vækst! I Visit Ikast-Brande arbejder vi målrettet med udvikling af turismen både lokalt i Ikast-Brande området og bredt i den midtjyske region. Som

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til [2 år fra datoen for tilsagn fra NaturErhverv]

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til [2 år fra datoen for tilsagn fra NaturErhverv] Resultatkontrakt Vedrørende Djursland Vækst gennem oplevelser Kontraktperioden 2. april 2012 til [2 år fra datoen for tilsagn fra NaturErhverv] Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Kontraktens parter Region:

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD

EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD KOLOFON Midtjysk Turisme Eventboost er skrevet og udgivet

Læs mere

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Udgivet af: Region Midtjylland, April 2013 1. oplag: 200 Grafisk bearbejdning: Grafisk Service

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 November 2013 Turisme Silkeborg Status på samarbejdsaftale, november 2013 Birgit Cornelius Nielsen, november 2013 Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 Johanne

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Resultatkontrakt. Projektets titel. Djursland - vækst gennem oplevelser. 2. april 2012 31. august 2015 Journalnummer: 1-33-76-23-24-11

Resultatkontrakt. Projektets titel. Djursland - vækst gennem oplevelser. 2. april 2012 31. august 2015 Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Resultatkontrakt Projektets titel Djursland - vækst gennem oplevelser 2. april 2012 31. august 2015 Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Agenda Hvordan møder vi turisten i en digital verden FØR, UNDER og EFTER? Hvad er vores udgangspunkt og hvad ved vi om brugeren i dag? Hvad

Læs mere

Digitale kompetencer - destinationsmedarbejdere Uddannelsesforløb for nøglemedarbejdere fra de midtjyske turistbureauer

Digitale kompetencer - destinationsmedarbejdere Uddannelsesforløb for nøglemedarbejdere fra de midtjyske turistbureauer Digitale kompetencer - destinationsmedarbejdere Uddannelsesforløb for nøglemedarbejdere fra de midtjyske turistbureauer Ledelsesudviklingsforløbets strategiske resultater skal forankres i hele organisationen.

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Turismen på Sjællands Vestkyst

Turismen på Sjællands Vestkyst Turismen på Sjællands Vestkyst Organisationsdiagram 2016 Adm. Direktør Bogholder Udviklingsansvarlig & Daglig leder Presseansvarlig Online Marketing Ansvarlig Online Marketing Specialist Marketingassistent

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest:

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag 1: Uddrag af Kystturismen i Danmark Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Videncenter for Kystturisme

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan mellem Lemvig Kommune og Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Denne strategiplan er blevet til i en

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Kontaktinformation på ansøger Organisation: Ringkøbing Fjord Turisme Adresse: Nørregade 2B Postnr.: 6960 Hvide Sande Kontaktperson:

Læs mere

Destinationsmonitor Januar maj 2014

Destinationsmonitor Januar maj 2014 Destinationsmonitor Januar maj 2014 VisitDenmark, juli 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juli 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : maj 2014.

Læs mere

DESTINATION FYN KLYNGEN OKTOBER 2016

DESTINATION FYN KLYNGEN OKTOBER 2016 DESTINATION FYN KLYNGEN - 13. OKTOBER 2016 OPLÆG V. JENS HAUSTED, DANSK KYST- OG NATURTURISME Med kurs mod vækst i kyst- og naturturismen. - og fynske perspektiver HVAD ER DKNT S OPGAVE? 170 Udviklingen

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Dansk Kyst- og Naturturisme. Region Syd Turismekonference maj 2015

Dansk Kyst- og Naturturisme. Region Syd Turismekonference maj 2015 Dansk Kyst- og Naturturisme Region Syd Turismekonference maj 2015 0 Aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner Vision fra Vækstplanen Dansk Turisme og oplevelsesøkonomi skal frem mod

Læs mere

Vækst gennem oplevelser

Vækst gennem oplevelser Vækst gennem oplevelser Den turistpolitiske handlingsplan for Djursland Turismestrategi og indsatser for perioden 2012 2015 Destination Djursland, Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune igangsætter en række

Læs mere

Turismerelaterede arbejdspladser

Turismerelaterede arbejdspladser TURISMEN I RANDERS Hovedkonklusioner 1 Der er forholdsvist få turismerelaterede arbejdspladser i Randers Kommune Dog er etableringsraten for iværksætteri højest i denne branche Overnatningsraten er faldet

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme] Resultatkontrakt Vedrørende [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme] [1. januar 2013-31. oktober 2014] Journalnummer: 1-33-76-23-14-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til august VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til august VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til august 2016 VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til september VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til september VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til september 2016 VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Mere vækst gennem oplevelser Justeret strategi for turismen på Djursland 2016-2018

Mere vækst gennem oplevelser Justeret strategi for turismen på Djursland 2016-2018 Mere vækst gennem oplevelser Justeret strategi for turismen på Djursland 2016-2018 Forord Turismen på Djursland står på tærsklen til en række markante forandringer. I løbet af de næste år skal vi navigere

Læs mere

STRATEGI FOR TURISME. Strategi for turisme udarbejdet af Turistforeningen. for Viborg & Omegn.

STRATEGI FOR TURISME. Strategi for turisme udarbejdet af Turistforeningen. for Viborg & Omegn. STRATEGI FOR TURISME Strategi for turisme udarbejdet af Turistforeningen for Viborg & Omegn. 1 20152021 VISIONER Enhver turist i Viborg skal føle sig velkommen og have let adgang til klar information om

Læs mere

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. marts 2009

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. marts 2009 Opfølgning på Resultatkontrakt 1. marts 2009 Sæsonforlængelse frem mod helårsturisme i Midtjylland 01.01.08 31.12.09 Journalnummer: 1 33 76 23 29 08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Årsrapport vedr. resultatkontrakt

Årsrapport vedr. resultatkontrakt Årsrapport vedr. resultatkontrakt Vedrørende Procesmidler 2009 Fonden Midtjysk Turisme Tillæg til resultatkontrakt - Bevilling af basismidler til Fonden Midtjysk Turisme (1.1.2008-31.12.2010) [Kontrakten

Læs mere

Potentialevurdering af GudenåLandet

Potentialevurdering af GudenåLandet Potentialevurdering af GudenåLandet GudenåSamarbejdet Notat Februar 2015 Manto A/S Jorcks Passage Opg. B, 4. sal 1162 København K Denmark Phone: +45 3311 0111 CVR: 2867 2322 www.manto.dk Opsummering Gudenåen

Læs mere

Sønderjylland værd at erobre

Sønderjylland værd at erobre Sønderjylland værd at erobre DMO-dannelse Før destinationsdannelsen I 2012 havde vi i Sønderjylland, 4 kommuner med hver sin turismeorganisering, hver sin strategi og begrænsede midler til at udføre den.

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-23-24-11

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Resultatkontrakt Vedrørende Djursland Vækst gennem oplevelser Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. juni 2015 Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Indhentning af tilbud Der ønskes tilbud på to særskilte opgaver med separate leveringsdatoer og udformning:

Indhentning af tilbud Der ønskes tilbud på to særskilte opgaver med separate leveringsdatoer og udformning: Indhentning af tilbud Der ønskes tilbud på to særskilte opgaver med separate leveringsdatoer og udformning: En revidering af målgruppebeskrivelse på basis af eksisterende materiale (del 1) En definition

Læs mere

VISION OG STRATEGI SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD

VISION OG STRATEGI SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD VISION OG STRATEGI 2017-2022 SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD 1 V s t Vision og strategi 2017-2022 kort version Silkeborg Søhøjlandet - Danmarks Outdoor Hovedstad VisitSilkeborgs vision

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1. 1 of 5 Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 1 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den

Læs mere

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen Mio. KOMMUNALT TURISMEPOTENTIALE DANSK ERHVERVS ANALYSENOTAT # 32 JULI 2017 ANALYSENOTAT Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen AF ØKONOM JONAS MEYER OG STUDENT KIRSTINE MØLLER JENSEN

Læs mere

Mere vækst gennem oplevelser Justeret strategi for turismen på Djursland 2016-2018

Mere vækst gennem oplevelser Justeret strategi for turismen på Djursland 2016-2018 Mere vækst gennem oplevelser Justeret strategi for turismen på Djursland 2016-2018 1 Forord: Turismen på Djursland står på tærsklen til en række markante forandringer. I løbet af de næste år skal vi navigere

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Turisme Business Region North Denmark 2. september 2016 Baggrund for fælles indsats for turismen i Nordjylland Med vedtagelse af vækstplan for turisme i Danmark og ny national organisering af turismefremme

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til juli VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til juli VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til juli 2016 VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til oktober VisitDenmark, december 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til oktober VisitDenmark, december 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til oktober 2016 VisitDenmark, december 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt

Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt Notat Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt 1 1. Introduktion Dette oplæg til Vækststrategi for kyst- og naturturismen i Danmark er udviklet i bestyrelsen for Dansk Kyst- og

Læs mere

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Venstres turismekonference Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Turismen skaber omsætning i Danmark Omsætning: 73 mia. kr. Turismeomsætning fordelt på formål Danske: 36 mia. kr. Udenlandske: 37 mia.

Læs mere

Opfølgning på Resultatkontrakt per 1.september 2008

Opfølgning på Resultatkontrakt per 1.september 2008 Opfølgning på Resultatkontrakt per 1.september 2008 Vedrørende Sæsonforlængelse frem mod helårsturisme i Midtjylland 01.01.08 31.12.09 Journalnummer: 1-33-76-23-29-08 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

Konsulentbistand til udvikling af koncept- og forretningsmodel i testprojekt Energisafari

Konsulentbistand til udvikling af koncept- og forretningsmodel i testprojekt Energisafari Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af koncept-

Læs mere

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser gro gro GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og forretningsudvikling i din virksomhed grønne regionale madoplevelser Deltagelse kræver at din virksomhed ligger i Region

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

MADKVALITET I DANSK TURISME

MADKVALITET I DANSK TURISME MADKVALITET I DANSK TURISME AGENDA Data Egne observationer og analyse Erfaringer fra udlandet FOODs egne projekter plus et par bonus-events Bud på fremadrettet indsats Data fra Danmark TURISMEERHVERVET

Læs mere

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017 Miljøråd Vordingborg Kommune 27 februar 2017 Turismens omsætning 2015 1 Overnatningsstatistik 2008 2015 Vordingborg kommune Sum of Overnatning Column La Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Læs mere

Kommuner: Norddjurs & Syddjurs ca. 80.000 indbyggere

Kommuner: Norddjurs & Syddjurs ca. 80.000 indbyggere Kommuner: Norddjurs & Syddjurs ca. 80.000 indbyggere 21 attraktioner og museer - 6 heraf 4-stjernede - 1.1 mio gæster årligt 21 hoteller, kroer, feriecentre - 1.600 senge 21 campingpladser - 7 helårsåbne

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere