Offentligt referat. 03. maj 2013/ HO J.nr / Referat fra nævnsmøde den 23. april Dagsorden:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentligt referat. 03. maj 2013/ HO J.nr. 1.10 / 20-486. Referat fra nævnsmøde den 23. april 2013. Dagsorden:"

Transkript

1 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade Frederiksberg Telefon man-torsdag Fax Eksp.tid: mandag og torsdag , tirs., ons., fredag Mail: - Offentligt referat 03. maj 2013/ HO J.nr / Referat fra nævnsmøde den 23. april 2013 Borgmester Ib Terp (formand) Byrådsmedlem Thomas Bak (næstformand) Borgmester Allan Holst Borgmester Thomas Lykke Pedersen Viceborgmester Jens Jørgen Nygaard Kommunalbestyrelsesmedlem Nils-Ole Heggland Kommunalbestyrelsesmedlem Leif Pedersen Kommunalbestyrelsesmedlem Egil Møller Borgerrepræsentant Mohammad Aslam Borgerrepræsentant Taner Yilmaz Sekretariatschef Frida Gísladóttir Fuldmægtig Helle Odgaard Afbud: Borgerrepræsentant Karin Storgaard Kommunalbestyrelsesmedlem Asger Larsen Borgmester Helge Friis Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra nævnets møde den 7. februar Meddelelser. 3. Beretning for Regnskab 2012 og budget Statistik for Møde i kontaktudvalget den 3. april Godkendelse af nye vedtægter for bestillingskontoret Taxa 4x Annullering af tilbagekaldelse af taxitilladelse pga. skattegæld..

2 9. Tilbagekaldelse af førerkort chauffør Ansøgning om førerkort Ansøgning om førerkort Udgået. 13. Ansøgning om fornyelse af førerkort Ansøgning om fornyelse af førerkort Ansøgning om genudlevering af førerkort Evt. Punkt 1. Godkendelse af referat fra nævnets møde den 7. februar 2013 Nævnet godkendte referatet. Punkt 2. Meddelelser Frida Gísladóttir oplyste om en retssag, som nævnet havde vundet. En vognmand mente at Taxinævnet skulle anerkende, at depositum indbetalt af vognmændene skulle indestå på en særskilt bankkonto tilhørende bestillingskontoret. Retten frikendte nævnet med den begrundelse, at der hverken i vedtægterne eller lovgivningen, er regler som fastslår, at deposita skal henstå på en bankkonto. Vognmanden blev pålagt at betale sagsomkostninger på kr. til nævnet. Digitalisering af tidsbestilling til førerkortprøve Sekretariatet arbejder på en digital løsning, hvor ansøgere til førerkortprøven kan bestille tid elektronisk. Sekretariatet bruger meget tid på tidsbestilling af førerkortprøver og det vil give en bedre service, at ansøgerne selv kan booke tiden via nettet. Persontransportudvalget har kun 2 møder tilbage. Udvalget diskuterer blandt andet, hvordan udfordringerne i provinsen og landområderne kan løses, hvordan konkurrencevilkårene kan blive mere ens, og hvordan den forholdsvis tæt regulerede branche kan afreguleres. Begrebet universaltilladelse er blevet introduceret. Samtidig skal udvalget have for øje, at der fortsat skal være forbrugerbeskyttelse og god service i erhvervet. Det er p.t. uklart hvilken indstilling udvalget vil komme med, og derfor er det svært at sige noget som helst om udfaldet, herunder om det fortsat vil være en kommunal opgave at administrere taxiloven. Vores nabolande har arbejdet med deregulerede markeder i et par år (Sverige, Holland, Norge) og kendetegnende ved situationen i dag er, at priserne er steget markant, og at der gradvis indføres regulering på ny. Besøg fra Norge. Forbrugerrådet i Norge, samt Oslo og Akershus Fylkeskommun, har været på besøg i sekretariatet, hvor Ib Terp også deltog, samt en repræsentant fra Dansk Taxi Råd, en fra Trafikstyrelsen og en fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Nordmæn-

3 dene er meget interesseret i at vide mere om danske lovgivning på taxiområdet. Norge har bl.a. problemer med høje priser, ulige konkurrencevilkår og dårlig adfærd hos vognmænd/ chauffører. Pressemeddelelse fra Produktivitetskommissionen Ib Terp orienterede, at Produktivitetskommissionens henvisning til taxibranchen, som et eksempel på en branche som halter efter produktivitetsmæssig, baserer sig på en antagelse. Det er et tænkt eksempel, som ikke basers på tal eller fakta. Det er lidt bekymrende, at et så magtfuldt organ bruger antagelser i sine redegørelser. Lufthavnen Frida Gísladóttir orienterede om at Taxinævnet fik 600 indberetninger fra Taxiservice i Københavns Lufthavn i 2012, og der er ikke noget der tyder på at tallet bliver mindre. Lufthavnen har ikke oplevet en stigning i antal af klager over kørselsvægring siden Den Blå Planet åbnede. Lufthavnen arbejder på en interessant løsning med et virtuelt depot. Lufthavnen vil nedsætte et par arbejdsgrupper, som blandt andet skal se på forslag til adgangskrav og serviceniveau. Sekretariatet venter på at blive indkaldt til projektarbejdet. De 4 bestillingskontorer, samt politiet, er også med i arbejdet. Referenten bemærker, at faldet i antal klager indberettet fra Lufthavnen fra 2011 til 2012 i høj grad skyldes, at Lufthavnen primært har brugt ressourcerne på kaperrækken. Det er Lufthavnens vurdering, at adfærden hos taxiførerne i 2012 ligger på niveau med adfærden i 2011, og at der således ikke er sket en forbedring. Frida Gísladóttir oplyste, at sekretariatet havde været på en besøgsrunde hos alle bestillingskontorerne. Det havde været gode og konstruktive møder. Alle 4 bestillingskonterer havde den fælles bekymring, at aldersfordelingen blandt vognmændene var høj, og at det indenfor en kort årrække kunne give endnu større udfordringer med manglende erfarne vognmænd som kunne tage over. Tilslutningspligten var også et af problemerne, at de ikke kunne skille sig af med vognmænd eller chauffører, der ødelagde bestillingskontorets navn overfor kunderne. De brugte også meget tid på kundeklager og de håndhæver alle egne disciplinær-regler. Punkt 3. Beretning Beretningen blev godkendt med få rettelser.

4 Punkt 4. Regnskab 2012 og budget 2014 Nævnet godkendte regnskab og budget. Punk 5. Statistik 2012 Nævnet tog statistikken til efterretning. Punkt 6. Møde i kontaktudvalget den 3. april 2013 Nævnet tog dagsorden og referat til efterretning. Punkt 7. Godkendelse af nye vedtægter for bestillingskontoret Taxa 4x35 Nævnet godkendte vedtægterne. Punkt 8. Annullering af tilbagekaldelse af taxitilladelse pga. skattegæld. Nævnet vedtog at annullere tilbagekaldelsen, da vognmanden har indgået en tilfredsstillende afdragsordning med Skat. Punkt 9. Tilbagekaldelse af førerkort chauffør. Nævnet vedtog at tilbagekalde førerkortet indtil videre. Tilbagekaldelsen af førerkortet er sket efter 6, stk. 4, 1 og 6 i lovbekendtgørelse nr. 107 af 30. januar 2013 om taxikørsel mv. Det fremgår heraf, at et førerkort kan tilbagekaldes på tid eller indtil videre, når indehaveren groft eller gentagne gange har overtrådt taxilovgivningen eller såfremt betingelserne i 3, stk. 1, nr. 7 ikke længere er til stede. Af 3, stk. 1, nr. 7 fremgår, at indehaveren skal udøve virksomheden på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik indenfor branchen. Punkt 10. Ansøgning om førerkort. Nævnet vedtog at meddele afslag på ansøgning om førerkort efter taxilovens 3, stk. 1, nr. 7 (sidste led), fordi ansøgeren ikke har gjort det antageligt at kunne udføre jobbet som taxichauffør på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik indenfor branchen. Nævnet vedtog at anbefale ansøgeren først at søge når straffeattesten er ren. Leif Pedersen stemte imod.

5 Punkt 11. Ansøgning om førerkort. Nævnet vedtog at meddele afslag på ansøgning om førerkort efter taxilovens 3, stk. 1, nr. 7 (sidste led), fordi ansøgeren ikke har gjort det antageligt at kunne udføre jobbet som taxichauffør på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik indenfor branchen. Punkt 12. Udgået Punkt 13. Ansøgning om fornyelse af førerkort. Nævnet vedtog at meddele afslag på ansøgning om fornyelse af førerkort efter taxilovens 3, stk. 1, nr. 7 (sidste led), fordi ansøgeren ikke har gjort det antageligt at kunne udføre jobbet som taxichauffør på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik indenfor branchen. Punkt 14. Ansøgning om fornyelse af førerkort. Nævnet vedtog at imødekomme ansøgningen. Egil Møller og Jens Jørgen Nygaard stemte imod. Punkt 15. Ansøgning om genudlevering af førerkort. Nævnet vedtog at meddele afslag på ansøgning om genudlevering af førerkort, da førerkortet var tilbagekaldt indtil videre, og at tilbagekaldelsen kun har været effektueret i 3 år. Punkt 16. Evt. Intet. Helle Odgaard

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Jens Jørgen Nygaard Formand for taxinævnet Ib Terp Næstformand for Taxinævnet Thomas Bak Taxinævnets forretningsudvalg

Jens Jørgen Nygaard Formand for taxinævnet Ib Terp Næstformand for Taxinævnet Thomas Bak Taxinævnets forretningsudvalg Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Hvis der er 2 eller flere, der er lige kvalificerede, kan nævnet vælge dem som har en helt ren profil (ingen klager, ingen domme, ingen

Hvis der er 2 eller flere, der er lige kvalificerede, kan nævnet vælge dem som har en helt ren profil (ingen klager, ingen domme, ingen Bilag 1 Skema over nævnets pointsystem 15. januar 2015/ FG J.nr. 3.00 / 370-351 På følgende sider kan du læse om nævnets pointsystem. Processen ved udvælgelsen af de bedst kvalificerede ansøgere kan i

Læs mere

Udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler

Udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler Betænkning nr. 1542 fra Udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler Oktober 2013 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2010 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 5. 2014. Nu ryger frikørselsordningen hvem vil nu købe min frikørte -8 er? Side 1

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 5. 2014. Nu ryger frikørselsordningen hvem vil nu købe min frikørte -8 er? Side 1 Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 5. 2014. Nu ryger frikørselsordningen hvem vil nu købe min frikørte -8 er? Side 1 Socialdemokraternes Rasmus Prehn: (Trafikordfører) Ny Taxilov vil hjælpe alle.

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere

Minister vil have taxier i hele Danmark. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Minister vil have taxier i hele Danmark. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2014-11. årgang Minister vil have taxier i hele Danmark side 8 Forhandlinger uden fedtspil Transportminister Magnus Heunicke vil have en ny persontransportlov,

Læs mere

Taxa går i lommen på vognmændene?

Taxa går i lommen på vognmændene? Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 2. 2013. Taxa går i lommen på vognmændene? Side 1 Dommen over ansvarshavende II. I blev i forrige blad lovet, at i i dette nummer ville få at vide, hvorvidt

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMrnOG

ØSTRE LANDSRETS DOMrnOG B073S003-MGP-PS-DW-MLE UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMrnOG DOM Afsagt den 14. maj 2003 af østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Ulla Rubinstein og Dorthe Wiisbye). 13. afd. nr. B-73S-01:

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2012.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2012. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2012. Hvad siger pædagogen? Dyt båt. Han er vist ikke den skarpeste kniv i skuffen! Side 1 En mærkelig mand? På lederplads i Taxa 4x35 s blad fra september

Læs mere

VOGNMANDSSPECIALISTERNE

VOGNMANDSSPECIALISTERNE Februar 2013 18. årgang TAXA 4x35 Stort millionunderskud for andet år i træk og en smuldret egenkapital Sekretariatschef Frida Gísladóttir Har allerede sat sit fingeraftryk på flere nye tiltag Tostrenget

Læs mere

131106.indd 1 09-11-2013 13:54:04. Vognmandskurser til TAXI BUS GODS. Tlf: 2234 0500 Find vores kursusprogram på www.vognms.dk

131106.indd 1 09-11-2013 13:54:04. Vognmandskurser til TAXI BUS GODS. Tlf: 2234 0500 Find vores kursusprogram på www.vognms.dk Januar 2014 19. årgang nr. 1 Bestillingskontorerne går i panik hvis de mister deres Cash flow Dansk Erhverv: Bestillingskontorer skal ikke være obligatoriske Endetalsundersøgelsen kan ikke bruges til noget

Læs mere

Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 06 - Juni 2014-11. årgang Eksperternes dom: Ny taxilov smadrer branchen side 10 Friheden fascinerer nævnsformand Jens Jørgen Nygaard kender branchen indefra med

Læs mere

Minister klar til at modernisere taxiloven. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Minister klar til at modernisere taxiloven. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 11 - November 2013-10. årgang Minister klar til at modernisere taxiloven side 6 Frygt for fremtiden Vognmænd på tværs af landet ser flere faldgruber i forslagene

Læs mere

TÆNK uden tanker! KAT-Bladet ønsker alle en rigtig god og afslappende sommerferie! Og hvem skal nu betale?

TÆNK uden tanker! KAT-Bladet ønsker alle en rigtig god og afslappende sommerferie! Og hvem skal nu betale? Juni 2009. 28. Årg. Nr. 6. TÆNK uden tanker! KAT-Bladet ønsker alle en rigtig god og afslappende sommerferie! Og hvem skal nu betale? Ny næstformand i Taxinævnet Valgt af Konkurrencestyrelsen? Læs også:

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2013.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2013. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2013. Hun ser meget godt ud og kører rundt sammen med poli- tiet, men hvad siger hendes jobbeskrivelse? Side 1 CF = CentralForeningen for storvognmænd? Er

Læs mere

Udløbet førerkort kan koste dyrt. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Udløbet førerkort kan koste dyrt. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 03 - Marts 2014-11. årgang Udløbet førerkort kan koste dyrt side 6 Nye chauffører skal have en mentor Det halter med servicen, fordi nye chauffører mangler opdragelse,

Læs mere

Taxi Nordjylland er en realitet

Taxi Nordjylland er en realitet Oktober 2012 17. årgang Ny taglygte i TAXA 4x35 Vestre Landsret: I orden at føre principsag mod Trafikstyrelsen Taxi Nordjylland er en realitet Kontakten Advokater Henrik Karl Nielsen, Advokat (H) Koch/Christensen

Læs mere

Kommunale taxinævn tøver med tilsyn side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Kommunale taxinævn tøver med tilsyn side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 01 - Januar 2010-7. årgang Høringssvar: DTR anbefaler ingen fritagelse for pligten til at installere overvågningsudstyr side 4 I New York er 18 procent af taxierne

Læs mere

App-bagmænd vil tage magten. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

App-bagmænd vil tage magten. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 09 - September 2014-11. årgang App-bagmænd vil tage magten i taxibranchen side 6 Opgør med den ulige konkurrence Transportministeren afviser at ville liberalisere

Læs mere

131106.indd 1 09-11-2013 13:54:04. Vognmandskurser til TAXI BUS GODS. Tlf: 2234 0500 Find vores kursusprogram på www.vognms.dk

131106.indd 1 09-11-2013 13:54:04. Vognmandskurser til TAXI BUS GODS. Tlf: 2234 0500 Find vores kursusprogram på www.vognms.dk Februar 2014 19. årgang nr. 2 Taxivognmand idømt bøde på 50.000 kroner ved Retten i Viborg Vognmænd lader sig trække rundt i manegen af bestillingskontorerne Taxifolk gider ikke hjertestartere taxi & gods

Læs mere

Branchen har brug for en modig minister

Branchen har brug for en modig minister Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 09 - September 2013-10. årgang Branchen har brug for en modig minister side 7 Plyndret af pirater En lokal pirattaxi har i årevis plyndret de rigtige taxier i

Læs mere

"Vi har været i en krisesituation" Kun kørsel mod forudbestilling. Stor interesse for Amager-Øbro Taxi i Nordjylland

Vi har været i en krisesituation Kun kørsel mod forudbestilling. Stor interesse for Amager-Øbro Taxi i Nordjylland September 2012 17. årgang Leif Hytten TAXA 4x35: "Vi har været i en krisesituation" Efter klokken 18.00 på Djursland: Kun kørsel mod forudbestilling Stor interesse for Amager-Øbro Taxi i Nordjylland Kontakten

Læs mere

Donner i nyt domicil

Donner i nyt domicil August 2012 17. årgang Donner i nyt domicil Chauffører blev instrueret i at svindle med offentlige kørselsopgaver i TaxiNord Opel-taxier stoppet af Trafikstyrelsen Kontakten Advokater Henrik Karl Nielsen,

Læs mere

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252.

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252. D O M afsagt den 18. april 2013 af Vestre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Torben Geneser, Ida Skouvig og Trine Poulsen (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 2635 10 Vognmandsforeningen NORTRA v/ formand

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Vores små kommentarer til 1.behandling af ny lov: Folketingets Trafikudvalg.

Vores små kommentarer til 1.behandling af ny lov: Folketingets Trafikudvalg. Vores små kommentarer til 1.behandling af ny lov: Folketingets Trafikudvalg. Forhandling (efter udskrift).(partiernes trafikpolitiske ordførere / Folketingssalen). Søren Pind (v). Der har været forskel

Læs mere

Kan Jørgen Kjær læse taxiloven?

Kan Jørgen Kjær læse taxiloven? Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening September2006. 27.Årg. Nr.6. Kører vi som (fart)svin? Eller passer politiet ikke deres arbejde? N N Y Y F(A) O - R M M O A R N A D L!? Kan Jørgen Kjær læse

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 2. 2014.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 2. 2014. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 2. 2014. Løn til chauffører annulleret. Taxi en forbryderbranche i udvikling. Paralleltakster. Røgfri miljøer og e- cigaretter. Side 1 Skal vi ikke have løn?

Læs mere

Flextur udsulter taxierne side 12. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Flextur udsulter taxierne side 12. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 11 - November 2014-11. årgang Flextur udsulter taxierne side 12 Prøveklude i panik En brat ændring af frikørselsreglerne uden en overgangsordning gør det umuligt

Læs mere