generalforsamling. Og da det jo er imod bestyrelsens anbefalinger, så stiller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "generalforsamling. Og da det jo er imod bestyrelsens anbefalinger, så stiller"

Transkript

1 Bestyrelsens gennemgang af sagen vedrørende dagens forslag. Jeg vil ikke gennemgå sagen kronologisk og detaljeret, men mere koncentrere mig om indholdet. Som I ved, så handler det om, at Bestyrelsen mistede tilliden til Petanqueudvalget og derfor nedlagde det. Og når vi sidder her i dag til en ekstraordinær generalforsamling, så er det fordi 53 grundejere imod bestyrelsens anbefalinger har ønsket en ekstraordinær generalforsamling. Og da det jo er imod bestyrelsens anbefalinger, så stiller bestyrelsen selvfølgelig sit mandat til rådighed, og åbner mulighed for nye kræfter kan tage over. Det begyndte med en god ide. Hvorfor ikke klippe græsset selv, og i stedet bruge de kroner på nogle sociale arrangementer som petanquebane, fastelavnsfester og sommerfester? Det blev aftalt, at der skulle etableres et udvalg, og som en del af den aftale skulle græsset slås af frivillige, og udvalget fik til gengæld et budget på kroner årligt. Det begyndte fint. Der blev brugt ca kroner på petanquebanen, ca kroner på en græsslåmaskine og ca på en fastelavnsfest. Et super arrangement til ca kroner, men det kostede kun kroner. Resten blev fundet via sponsorer og entre. Godt gået af de frivillige! Så langt, så godt. Alle var glade og det hele så fint ud. Herefter gik det så kun ned ad bakke, og bestyrelsen valgte derfor på et tidspunkt at nedlægge udvalget. Udvalget findes således ikke. Første problem: Udvalget nægter at aflevere et regnskab med bilag. Bestyrelsen håndterer foreningens pengesager, og står til ansvar over for medlemmerne og generalforsamlingen. Bestyrelsen bad derfor om et dokumenteret regnskab. Det nægtede udvalget, og der er til dato ikke aflagt dokumenteret regnskab.

2 Bestyrelsen har kun bilag for ca. halvdelen af udgiftsposterne. Resten kendes kun fra en oplistning på en A4-side. Eksempel fra oplistningen: Plakat 800 kroner. Ingen yderligere dokumentation. Hvem der har fået de 800 kroner. Det er selvsagt helt uacceptabelt, at hverken bestyrelse eller grundejere kan få oplyst, hvem der har fået de 800 kroner. Tilsvarende gælder for en lang række udgifter. Bestyrelsen kender kun til de sponsorer, som har indbetalt via bankkonto. For resten (menes at være mindst kroner) kender bestyrelsen ikke sponsorerne. Helt uacceptabelt, da udvalget ikke vil bidrage til udarbejdelsen af en samlet sponsoroversigt? Bestyrelsens beslutning blev i første omgang: Der bliver ikke udbetalt flere penge til udvalget, før der er aflagt tilstrækkeligt regnskab. I anden omgang blev beslutningen, at der ikke er tillid til udvalget, og udvalget blev derfor nedlagt. (En lille krølle på sagen er, at selvom udvalget selv har oplyst, at udvalget lå/ligger inde med kroner efter Fastelavnsfesten, så nægter personerne i det nu nedlagte udvalg at aflevere pengene. Pengene er grundejerforeningens, men alligevel nægtes de udleveret. Den sag kommer vi tilbage til i et efterfølgende punkt.) Problem nummer 2: Udvalget vil ikke acceptere aftalen om et budget på kroner. Den oprindelige aftale omtaler et budget på kroner. Det betyder, at der er adgang til kroner, men at der gælder samme regler for disse penge, som for alle andre af foreningens penge. Foreningens måde at gøre det på er at et forslag til en aktivitet/udgift præsenteres for bestyrelsen, og hvis det er i overensstemmelse med vedtægter, kutyme og sund fornuft, kan der udbetales et forskud, eller der kan refunderes efter regning. Det accepterer udvalget ikke. Udvalget vil selv bestemme UDEN at koordinere med bestyrelsen. Altså have fri adgang til de kroner, og bruge dem efter for godt befindende. Bestyrelsens beslutning: Med ansvaret for foreningens økonomi overfor medlemmer og generalforsamling, vil bestyrelsen ikke acceptere en aftale, hvor bestyrelsen kan komme til at stå i den situation, at den skal aflægge regnskab med måske stærkt kritisable udgifter, som bestyrelsen på ingen måde har kunnet afværge.

3 Det tredje problem: Udvalget vil ikke aflægge regnskab til bestyrelsen. Udvalget vil ikke aflægge regnskab til bestyrelsen, men vil i stedet aflægge regnskab til foreningens revisor. Det er helt hen i skoven. Revisor har på ingen måde ansvar for økonomien. En revisor i en forening er bilagskontrollant. Han skal altså kun tjekke, at posterne i regnskabet er understøttet af dokumentation i form af bilag, og at tallene er lagt rigtigt sammen. Vedtages dagens forslag, vil der altså opstå en situation, hvor bestyrelsen ikke kan fremlægge et samlet regnskab for grundejerforeningen. Det vil så være to regnskaber. Det ene skal godkendes på Generalforsamlingen, men hvad skal der ske med regnskab nummer to? Det vil direkte stride imod foreningens vedtægter, og en beslutning om at gennemføre forholdet, vil være stærkt kritisabelt og direkte ugyldigt. Bestyrelsens beslutning. Går generalforsamlingen direkte imod egne vedtægter, gør bestyrelsen opmærksom på at det er ugyldigt, og fralægger sig et hvert ansvar. Undervejs var der et problem mere. En stor del af øl, vand, vin, spiritus og slik til Fastelavnsfesten blev indkøbt i Tyskland. Det må man ikke, uden at der svares afgift til staten. I første omgang kunne det nok tilskrives uopmærksomhed vedrørende regler mv., men sagen blev for alvor problematisk, da bestyrelsen gjorde opmærksom på, at det selvfølgelig ikke må ske igen. Udvalget var uenig, og udvalget tilkendegav, at udvalget ikke havde til hensigt at følge bestyrelsens beslutning. Det løste sig så af sig selv, da både det nedlagte udvalg og bestyrelse senere uafhængigt af hinanden fik besked fra SKAT om, at det selvfølgelig var ulovligt. Bestyrelsens beslutning. Ingen grund til at bruge mere tid på det, da der nu er enighed i sagen. Grundejerforeningen køber ikke ind syd for grænsen igen.

4 Et fjerde og helt afgørende problem: Udvalget vil have egen bankkonto. Udvalget vil have egen bankkonto, hvortil de kroner skal overføres, hvorefter udvalgets medlemmer kan hæve af pengene uden yderligere kontrol. Det er helt absurd, og vil ikke kunne gennemføres. For at en person skal kunne råde over en forenings bankkonto, skal han have hjemmel via foreningens vedtægter, og samtidigt skal det fremgå af et generalforsamlings notat, at pågældende er blevet valgt på generalforsamlingen. Udvalget findes ikke i vedtægterne, og udvalget har ingen medlemmer, som er valgt på en generalforsamling. Banken vil aldrig indgå i en sådan aftale. Bestyrelsens beslutning. Bestyrelsen vil tydeligt tilkendegive, at forslaget er direkte ugyldigt, og ingen bestyrelse vil på noget tidspunkt være nødt til at følge beslutningen. Bestyrelsen vil på det kraftigste fraråde, at generalforsamlingen vedtager forslaget. Det vil kunne medføre problemer i hidtil uset omfang. Det femte og også helt afgørende problem: Ingen kan stilles til ansvar. Besluttes forslaget, placeres ansvaret for foreningens penge (3* kroner) i et kollektiv af medlemmer, som kan komme og gå, som det passer dem. Og måske være med i en kortere eller længere periode. Grundejerforeningens medlemmer og bestyrelse ved ikke, hvem der på et givet tidspunkt er med i udvalget. Hvem har så ansvaret? Og hvem skal stå til regnskab, hvis der pludseligt mangler kroner, eller hvis der er brugt mange penge på noget kritisabelt? Tilbage til de kroner, som ingen vil aflevere. Hvem skal grundejerforeningen eller bestyrelse forsøge at forfølge? De daværende medlemmer? Dem alle sammen, eller kun nogen af dem? ( Der var vist nok 8 grundejere med på et tidspunkt ) Eller de nuværende medlemmer? (Der var 3 grundejere tilbage, da udvalget blev nedlagt. Siden hen har yderligere 1 meldt fra, så der d.d. kun står 2 tilbage)

5 Eller måske de nye medlemmer, som måske er med i udvalget om kort tid skal de stå til regnskab for, hvad andre medlemmer tidligere har gjort, selvom det ikke har haft en chance for at påvirke det? Det er helt absurd, og det er bestyrelsens gæt, at ingen af foreningens medlemmer ville vælge at håndtere kroner af egne penge på den måde. Og derfor er bestyrelsen selvfølgelig stærkt imod, at foreningens penge skal håndteres sådan. Bestyrelsens beslutning. Bestyrelsen vil tydeligt tilkendegive, at forslaget er direkte ugyldigt, og ingen bestyrelse vil på noget tidspunkt være nødt til at følge beslutningen. Bestyrelsen vil på det kraftigste fraråde, at generalforsamlingen vedtager forslaget. Det vil kunne medføre problemer i hidtil uset omfang. Afsluttende bemærkning. Husk, at det er kroner, altså mere end 2/3 af et helt års indbetaling af kontingent, som forslaget vedrører. Forslaget indebærer uopsigelighed i tre år. STEM IKKE FOR FORSLAGET. DET ER DIREKTE UGYLDIGT, OG VIL KUNNE KASTE FORENINGEN UD I STORE PROBLEMER.

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Der var mødt 32 stemmeberettede medlemmer op til generalforsamlingen. Tilstede er Keld Løvqvist fra Singlerock.dk. 2 & 3 valg af dirigent,

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer.

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer. Bestyrelsens beretning begynder, som den plejer, med et velkommen til de andelshavere, der er kommet til siden sidste generalforsamling; i år drejer det sig om Emil, som pr. 1. juli (?) 2010 overtog Sandras

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Sidste led i borgernes retssikkerhed

Sidste led i borgernes retssikkerhed Sidste led i borgernes retssikkerhed Af Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen Den 1. februar i år tiltrådte jeg stillingen som Folketingets Ombudsmand og afløste samtidig Hans Gammeltoft-Hansen,

Læs mere

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30.

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. Årsagen er, at bestyrelsen ved sidste ordinære generalforsamling ikke kunne fremlægge et regnskab for 2012, der var korrekt.

Læs mere

Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen

Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen ~ 1 ~ Beboermøde Valg af dirigent og referent Formand for BrKr, Thomas Ehlers: Indstilling af Cæcilie

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Beretning for året 2008-2009

Beretning for året 2008-2009 Beretning for året 2008-2009 Det forgangne år har været præget ganske kraftigt af den økonomiske krise, der for alvor ramte landet i sensommeren 2008. Konsekvenserne af krisen har påvirket både køb og

Læs mere

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S Generalforsamling lørdag den 18. juni, 2011, kl. 10.00 Fuglsø Centret, Dragsmurvej, Knebel Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Indkomne

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Møde: Repræsentantskabsmøde i DFSU Mødedato: 9. marts 2008 Mødested: Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Tilstedeværende: DFSUs bestyrelse: Claus Schmidt, Franziska Sinner, Steffen

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere