AFTALE OM BRUG AF SWIPP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFTALE OM BRUG AF SWIPP"

Transkript

1 AFTALE OM BRUG AF SWIPP Følgende Aftale vedrører Virksomhedens brug af Swipp som betalingsinstrument til modtagelse af Swipp-betalinger. Definitionerne i bilag 1 gælder også denne Aftaleblanket. 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Registreret virksomhedsnavn: Dagligt forretningsnavn: Kaldenavn: (Kaldenavn kan være på op til 34 karakterer, dog maksimalt 20 karakterer, hvis Virksomhedens anvender sit mobilnummer som betalingsmetode, jf. pkt. 4.) Adresse: Postnr. / By: CVR-nr.: Land: Tlf.nr.: (til modtagelse af afregningsoversigter og fakturaer): Branche/fagområde: Hvilke tjenesteydelser/varetyper sælger Virksomheden? Evt. kæde/koncern: Salgssted(er) (app-navn, web-adresse og/eller fysisk adresse): Geografiske koordinater til fysisk salgssted: Virksomhedens forventede årsomsætning for anvendelse af Swipp: Virksomhedens reelle ejere (fysiske personer der i sidste instans ejer eller kontrollerer mere end 25 % af ejerandelene eller stemmerettighederne i Virksomheden)* Ejerandel i Fuldt navn: Adresse: Postnr.: By: CPR-nr.: % Side 1 af 5

2 *Børsnoterede virksomheder, danske offentlige myndigheder samt virksomheder omfattet af hvidvaskningslovens 1, stk. 1, nr. 1-8, nr. 10 og 19 er undtaget. [ _ ] Virksomheden er omfattet af ovenstående undtagelse. Dokumentation bedes venligst vedlagt. [ _ ] Ingen ejer eller kontrollerer mere end 25 % af Virksomheden. Kommerciel kontaktperson: Teknisk kontaktperson: Daglig kontaktperson: Ja tak [ _ ] jeg ønsker at den daglige kontaktperson modtager elektronisk post (f.eks. og sms) med information om produkter, tilbud, events og konkurrencer fra Swipp ApS og andre selskaber i Swipp-koncernen, inden for områderne mobilbetaling, indløsning, betalingsformidling, kontaktløs betaling (f.eks. NFC), mobile marketing-løsninger og relaterede ydelser. Udbetaling af Swipp-betalinger skal ske til følgende Bankkonto (Bankkontoen skal være oprettet i et pengeinstitut, der udbyder Swipp): Reg.nr: Konto.nr. Pengeinstitut: Pengeinstituttets adresse: 2. DOKUMENTATION SOM SKAL MEDSENDES Dokumentation fra dit pengeinstitut for, at den ovenfor nævnte konto tilhører Virksomheden (kontoudtog eller anden udskrift fra pengeinstituttet, hvor pengeinstituttets navn, Virksomhedens navn samt reg.nr. og kontonr. fremgår). Kopi af billedlegitimation af Virksomhedens tegningsberettigede (den der skal underskrive Aftalen) og reelle ejere, fx af kørekort eller pas. Kopi af fuldstændig rapport fra Erhvervsstyrelsen, hvis Virksomheden er registreret hos Erhvervsstyrelsen. Organisationsdiagram, der viser Virksomhedens ejerstruktur med angivelse af ejerandele. Print af skærmbilleder for betalingsflowet/betalingsforløbet på Virksomhedens salgssteder (præsentation af hvordan Brugeren betaler) så Swipp ApS kan se, hvordan betaling foregår hos Virksomheden (kan udelades for fysiske butikker). 3. AFTALENS INDHOLD Aftalen mellem Virksomheden og Swipp ApS består af følgende dokumenter: Aftaleblanket: Aftale om brug af Swipp Side 2 af 5

3 Bilag 1: Vilkår for modtagelse af betalinger med Swipp Vejledning for Swipp 4. VALGTE BETALINGSMETODER Virksomheden har valgt følgende metoder til iværksættelse af en Swipp-betaling: [ _ ] Mobilnummer [ _ ] QR-kode [ _ ] In-app betalinger (forventes lanceret senere) [ _ ] Web-betalinger (forventes lanceret senere) 5. PRISER Prisen for benyttelse af Swipp består af et oprettelsesgebyr for Virksomheden samt en pris pr. modtaget Swipp-betaling. Priserne for de valgte betalingsmetoder er angivet nedenfor. Øvrige priser er angivet i bilag 1. Alle priser er angivet ekskl. moms. 5.1 Oprettelse Ved indgåelse af Aftalen skal Virksomheden betale et oprettelsesgebyr. Oprettelse pr. Aftale DKK 5.2 Pris pr. Swipp-betaling Prisen for at modtage Swipp-betalinger afhænger af antallet af Swipp-betalinger modtaget inden for de seneste 12 kalendermåneder. Ved indgåelse af Aftalen, beregnes prisen pr. modtaget Swipp-betaling på grundlag af antallet af Swipp-betalinger modtaget i den periode, hvor Aftalen har været i kraft, indtil Aftalen har været gældende i 12 måneder. Prisen pr. modtaget Swipp-betaling opkræves ved udgangen af den kalendermåned, hvori Swipp-betalingen er modtaget. Antal Swipp-betalinger pr. Virksomhed inden for 12 kalendermåneder Pris pr. modtaget Swipp-betaling (QR-kode eller mobilnr.) E-handel (in-app- og web-betalinger) ,60 0, ,55 0, ,50 0, ,45 0, ,40 0,60 Prisen for at modtage Swipp-betalinger er momsfri, med forbehold for anden fastsættelse fra offentlige myndigheder. Side 3 af 5

4 Det er aftalt, at Virksomheden modtager Swipp-betalinger som: [ _ ] Straksbetaling pris kr. 0,50_ pr. Swipp-betaling (udbetaling sker umiddelbart efter autorisation af Swipp-betalingen) [ _ ] Standardbetaling pris kr. 0 (udbetaling sker første bankdag efter autorisation af Swipp-betalingen) Virksomhedens eventuelle omkostninger til det pengeinstitut, hvor Virksomheden modtager Swipp-betalinger, er alene et forhold mellem Virksomheden og dennes pengeinstitut, og er således Swipp ApS uvedkommende. 6. SAMTYKKER FRA VIRKSOMHEDEN Ved underskrift af denne Aftale accepterer Virksomheden følgende: At have modtaget, læst og forstået Aftalen inklusiv bilag og Vejledning, der tilsammen udgør Aftalen mellem Virksomheden og Swipp ApS. Swipp ApS kan indhente oplysninger fra det pengeinstitut, som Virksomheden har opgivet kontooplysninger hos, om Virksomhedens identitet og kontoforhold. Swipp ApS kan videregive oplysninger om Aftalen til det pengeinstitut, som Virksomheden har opgivet konto hos, herunder oplysninger om omsætningens størrelse, antallet af betalingstransaktioner, refunderinger, indsigelser mv. Swipp ApS kan opbevare, behandle og videregive oplysninger om CPR-nr. og CVR-nr., i forbindelse med henvendelse til det pengeinstitut, som Virksomheden har opgivet konto hos, og ved anden administration af Aftalen. Swipp ApS kan opbevare, behandle og videregive ovenstående oplysninger om tegningsberettigede, Virksomheden og dens ejere, herunder CPR- og CVR-nr., til brug for kredit- og risikovurdering af Virksomheden og dens ejere. Swipp ApS indhenter desuden oplysninger om Virksomheden og dens ejere til kredit- og risikovurdering fra Virksomhedens pengeinstitut og kreditratingsbureauer. Oplysningerne gemmes, så længe det er nødvendigt. Swipp ApS kan anvende alle ovenstående oplysninger om Virksomheden til udarbejdelse af statistisk materiale. Virksomheden er indforstået med at modtage vilkårsændringer pr. , og at Virksomheden har ansvar for at meddele ændringer i de ovenfor givne oplysninger til Swipp ApS. Ændringer til Aftalen, fx Virksomhedens tilslutning til nye tjenester og ydelser, kan foretages af den kommercielle kontaktperson for Virksomheden og kræver ikke tegningsberettigedes underskrift. Swipp ApS har ret til at anvende Virksomhedens navn, varemærke og geografiske koordinater i forbindelse med markedsføring af og information om Swipps anvendelsesmuligheder på Swipp ApS hjemmeside for Swipp, Facebook side, i Swipp app en og ved Swipp ApS udsendelse af nyhedsbreve til Brugere, medmindre Virksomheden skriftligt har tilbagekaldt sit samtykke hertil over for Swipp ApS. Side 4 af 5

5 7. UNDERSKRIFTER Aftalen træder i kraft på datoen for begge parters underskrift af Aftalen. For: Dato: For Swipp ApS: Dato: Side 5 af 5

Betalingsservice og indbetalingskort

Betalingsservice og indbetalingskort Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for kreditorer Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 8 Nets 8 Formål 8 Målgruppe

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer

Læs mere

Aftale om Nykredit Internetbank

Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Gebyrkonto Reg. nr. Kontohaver(e): Bruger-ID: Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit om tilslutning til Nykredit Internetbank, Betalingsservice,

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2013-06-06-13.28.34.798224 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk,

Læs mere

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort Vejledning for kreditorer Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger

Læs mere

Terminskonto. 1. Rentevilkår. 5. Dispositionsadgang. 2. Kontoudskrifter. 6. Tilbageførsel af terminsydelser. 3. Gebyrer

Terminskonto. 1. Rentevilkår. 5. Dispositionsadgang. 2. Kontoudskrifter. 6. Tilbageførsel af terminsydelser. 3. Gebyrer Terminskonto For kontoen gælder Nykredit Banks Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank i det omfang, disse beting elser ikke er fraveget i nærværende aftale. Herudover er følgende

Læs mere

Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv

Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv Gebyr- og afregningskonto Cvr/CPR-nr. Kontohaver Adresse Postnr. By indgår aftale med Nykredit Bank om tilslutning til Nykredit

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

Aftale om Nykredit Internetbank

Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Gebyrkonto Reg. nr. Kontohaver(e): Bruger-ID: Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit om tilslutning til Nykredit Internetbank, Betalingsservice,

Læs mere

Vilkår for aftale om Nykredit Netbank

Vilkår for aftale om Nykredit Netbank Vilkår for aftale om Nykredit Netbank 1. Generelt Anvendelsesmuligheder Nykredits netbank anvendes ved at et antal brugere får fuldmagt til de relevante konti. Brugerne skal være indforstået med indholdet

Læs mere

Supplerende kortbestemmelser

Supplerende kortbestemmelser 1. november 2009 Supplerende kortbestemmelser Lyngby Storcenter a.m.b.a - Lyngby Storcenter 623-2800 Kongens Lyngby telefon 4527 7707 - telefax 4587 2015 - CVR nr. 4707 7417 - Danske Bank 4260-0007003773

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 1. Ejerskab og kontaktinformation Heyloyalty er udviklet, ejet og drevet af Loyalitetsbureauet Bazaki ApS, CVR. Nr. 29394458. Fulde kontaktoplysninger

Læs mere

Regler for Swipp - privat

Regler for Swipp - privat Side 1 Reglerne for Swipp angivet nedenfor er særlige regler for privatpersoners brug af Swipp, som supplerer Sådan handler Jyske Bank - generelle forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt Betingelser for FlexKredit Konto (herefter benævnt Kreditaftalen ) Gældende pr. 1. maj 2012. 1 Kreditgiver, kontaktoplysninger og aftalegrundlag 1.1 Kreditgiver af FlexKredit: EnterCard Danmark (cvr-nr

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Generelle kontovilkår og kortholderregler for First Card

Generelle kontovilkår og kortholderregler for First Card Generelle kontovilkår og kortholderregler for First Card 1. Definitioner... 1 First Card:... 2 First Card betalingskort:... 2 First Card med virksomhedshæftelse:... 2 First Card med virksomhedshæftelse

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Side 1 af 10 Gældende fra den 29. april 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Møns Bank, medmindre andet er aftalt. For

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave kontotil-konto-overførsler uden at kende Modtagers Kontonummer. Swipp kan også bruges til at anmode om at modtage

Læs mere

NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688

NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688 NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688 Vejledning i handel med andele Hvis du overvejer eller ønsker at sælge dine andele, vil vi som bestyrelse, anbefale at du læser denne vejledning grundigt.

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Gældende fra den 31. maj 2015 Brugerregler for Swipp Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-kontooverførsler uden at kende Modtagers Kontonummer. Swipp kan også bruges

Læs mere

KONTOBESTEMMELSER FOR EUROCARD

KONTOBESTEMMELSER FOR EUROCARD KONTOBESTEMMELSER FOR EUROCARD Internetkonto Eurocard Internetkonto udstedes af Eurocard A/S og administreres af SEB Kort, Danmark, filial af SEB Kort AB. Kontoudsteder betegnes herefter som Eurocard.

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Tilbuddet indeholder: Side Din pris: Fritidshusforsikring

Tilbuddet indeholder: Side Din pris: Fritidshusforsikring Forsikringstilbud Ejer Af Sommerhus I E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 3 Dit forsikringstilbud Her er vores tilbud på en forsikringsløsning til dig. Tilbuddet er sammensat ud

Læs mere

Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet)

Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Generelt om spillet herunder definitioner 1. Klasselotteriet er et spil, hvor en spiller spiller på et

Læs mere