Målinger af stofskifte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Målinger af stofskifte"

Transkript

1 Målinger af stofskifte vha. Udstyr fra Skolebutik.dk Formål: Denne vejledning giver dig mulighed for at bestemme 1) Lungeventilationen i liter pr minut. 2) Iltforbruget i liter pr minut. 3) Carbondioxidproduktionen i liter pr minut. 4) Energiforbruget pr minut på baggrund af ilt måling og på baggrund af CO 2 målingerne. 5) Den ydede effekt bestemt på baggrund af ilt og på baggrund af CO 2 målingerne 6) Den respiratoriske kvotient. 7) Kroppens arbejdsenergieffektivitet på baggrund af ilt og på baggrund af CO 2 målingerne. 8) Kondital beregnet direkte ud fra maximal iltoptag. 9) Hvorledes kostens sammensætning påvirker stofskiftet. 10) Hvilestofskiftets afhængighed af tidspunktet efter sidste måltid, Føde Induceret Termogenese. 11) Stofskiftes afhængighed af køn og alder. 12) Stofskiftets afhængighed af fedtfri kropsmasse. Apparatur: Stofskifte-kasse med fastspændt slange, envejsventil og maske. Iltsensor, to stk. CO 2 sensorer hvor mindst den en skal være af den nye udgave der kan måle på til ppm, spirometer, adapter og dobbelt-envejsventil m gummiprop størrelse 28. Kondicykel der kan måle belastningen i watt, personvægt og elektrisk vifte. Man kan med fordel medtage apparatur til måling af puls, blodets iltmætning og kroppens fedtprocent. Hvis du kun råder over en enkelt af de nye CO 2 -sensorer, kan du anvende den gamle type til måling i rummet. Denne sensor skal tilsluttes en anden LabQuest eller LabPro. Udførelse: 1) Forbind iltsensor til CH1, carbondioxidsensor til måling i kassen den nye udgave, der kan måle til ppm - til CH2, carbondioxidsensor til måling i rummet til CH3 og Spirometer til CH4 på Vernier Labpro eller LabQuest, der forbindes til PC. Åben programmet LoggerPro.

2 2) Ilt og den nye carbondioxidsensor placeres hullerne i kassen, spirometeret sættes på kassens luftafkast. Adapter og dobbelt-envejsventil sættes på spirometeret luftafkast. I det hul på envejsventilen, hvor masken kunne monteres sættes en gummiprop størrelse 28. 3) I LoggerPro ser du en tabel hvor Kolonne 1: Angiver tiden i sekunder. Kolonne 2: Ilt koncentrationen i % Kolonne 3: Carbondioxidkoncentrationen i ppm i kassen. Kolonne 4: Carbondioxidkoncentrationen i ppm i rummet. Kolonne 5: Flow Rate i L/s Disse kolonner oprettes automatisk. 4) Nulstil Flow Rate ved at vælge: Experiment, Zero, sørg for, at der kun er et flueben ved Spirometer og vælg Done. 5) CO 2 -sensoren der skal sættes i kassen stilles på selve sensoren på High ppm, den CO 2 -sensoren der skal måle i rummet sættes på Low ppm. Begge CO 2 - sensorer og iltsensoren kalibreres ved at trykke på CAL med en papirklips efter at sensoren har hængt ud ad et vindue et par minutter. 6) Placer iltsensoren lodret i et stativ og mål og noter iltkoncentrationen i rummet: % 7) I LoggerPro-s menulinjen vælger: Experiment, Data Collection, Time Based, 300 sek, 12 samples / second, idet vi ser bort fra begrænsningen i CO 2 målehastigheden. Klik på Done. 8) Indstil masken så den sidder tæt men behageligt, og tag masken på. Tænd den elektriske vifte således at den producerede CO 2 fordeles jævnt til hele rummet. 9) Foretag en kort måling, for at kontrollere om alt fungerer efter hensigten. 10) Start derefter med at måle stofskiftet i hvile, gerne afslappet, sidende i ro på kondicykel. Start målingerne ved at trykke Collect den grønne knap i menulinjen. Når målingen er slut gemmer du dine måledata. Se derefter på dem? Ser de fornuftige ud? I løbet af de 5 minutter som målingen foregår, indstiller der sig stady-state. Det sidste minut af måleserierne vil derfor afspejle stofskiftet ved den valgte arbejdsbelastning. 11) Genetag forsøget ide du nu udfører et passende arbejde på kondicyklen, hvor du kan fastholde arbejdsbelastningen i hele forsøgets længde. Noter hvor stor en effekt du yder på cyklen: Cykeleffekt = W 12) Gentag forsøget ved maximal arbejdsbelastning. Cykeleffekt = W 13) Forsøget kan gentages a) Fastende for at belyse forholdene ved fedtforbrænding. b) Ved høj arbejdes belastning (RQ = 1) for at belyse forholdene ved glucoseforbrænding. 14) Noter forsøgspersonens køn, alder og antal timer efter sidste måltid. Mål forsøgspersonens masse og bestem evt. personens fedtfrie masse.

3 Databehandling: 1) For at finde den Akkumulerede Lungeventilationen skal vi integrere grafen for Flow Rate. Da den dobbelte-envejsventil monteret på kassen er et lille stykke tid om at lukke, vil der, ved kraftig vejrtrækning, kunne løbe lidt luft gennem Spirometeret den forkerte vej. Dette viser sig ved at vi måler negative værdier for Flow Rate. Vi kan korrigere denne fejl på følgende måde: Vælg: Data, New Calculated Column Indfør navnet: Korrigeret Flow Rate, Short Name: KFR og enhed: L/s. Under Equation, Variables(Column) vælges (Flow Rate + den positive værdi af Flow Rate) divideret med 2, således at der kommer til at stå: ("Flow Rate "+abs("flow Rate "))/2. Funktionen abs findes under Function og Statistics. Den akkumulerede lungeventilationen kan nu beregnes som integralet af Korrigeret Flow Rate: Vælg: Data, New Calculated Column Indfør navnet: Akkumuleret Lungeventilation, Short Name: ALV og enhed: L. Under Equation, Functions vælges: Calculus: Integral. Variabels(Column) vælges Korrigeret Flow Rate, således at der komme til at stå: integral("korrigeret Flow Rate"). Klik på Done. 2) Iltforbruget i %-point beregnes som: Atmosfærens iltindhold Målt iltkoncentrationen. Som atmosfærens iltindhold anvender vi iltmålingen ved forsøgets start: Vælg: Data, New Calculated Column Indfør navnet: Iltforbrug-%-point, Short Name: IF%-point og enhed: %-Point. Under Equation skal der stå " 20,82- "Oxygen gas". " Oxygen gas " finder du under Variabels(Column). De er et eksempel på iltkoncentrationen ved forsøgets start. Klik på Done. 3) Akkumuleret iltforbruget i liter beregnes som: Iltforbruget i %-Point gange Akkumuleret Lungeventilation /100: Vælg: Data, New Calculated Column Indfør navnet: Akkumuleret Iltforbrug-L, Short Name: AIF-L og enhed: L. Under Equation Variabels(Column) vælges ("Iltforbrug %-Point" * "Akkumuleret Lungeventilation") / 100. Klik på Done. 4) Akkumuleret Energiforbruget beregnes på baggrund af iltens kaloriske værdi, E(O 2 )/kj, ved at gange iltforbruget i liter med 20kJ/L. Beregningen forudsætter at forsøgspersonen er på en almindelig blandingskost. Vælg: Data, New Calculated Column Indfør navnet: Akkumuleret Energiforbrug (O 2 ), Short Name: AE(O 2 ) og enhed: kj. Under Equation skal der stå: 20 * "Akkumuleret Iltforbrug-L". Klik på Done. 5) Den ydede effekt beregnes ved at dividere Akkumuleret Energiforbruget (O2) med tiden. Vælg: Data, New Calculated Column Indfør navnet: Effekt-O 2, Short Name: P(O 2 ) og enhed: kw. Under Equation vælges: "Akkumuleret Energiforbrug (O2) " / "Time". Klik på Done.

4 Punkt 2) 5) har taget udgangspunkt i iltmålingerne. Vi kan udføre tilsvarende beregninger ud fra CO 2 målingerne: 6) Akkumuleret volumen af produceret CO 2 beregnes som Akkumuleret Lungeventilation ganget (CO 2 -målingerne i kassen (Kolonne 3) CO 2 -målingerne fra rummet (Kolonne 5)) divideret med : Vælg: Data, New Calculated Column Indfør navnet: Akkumuleret volumen af produceret CO 2, Short Name: AV(CO 2 -P) og enhed: L. Under Equation skal der stå: "Akkumuleret Lungeventilation" * (("CO2 kolonne 3"-"CO2 kolonne 5")/ ). Klik på Done. 7) Akkumuleret energiforbrug (CO 2 ) beregnet på baggrund af carbondioxids kaloriske værdi, E(CO 2 )/kj, beregnes ved at gange Akkumuleret volumen af produceret CO 2 med 23,93kJ/L. Beregningen forudsætter at forsøgspersonen er på en almindelig blandingskost. Vælg: Data, New Calculated Column Indfør navnet: Akkumuleret energiforbruget (CO 2 ), Short Name: AE(CO 2 ) og enhed: kj. Under Equation skal der stå: " Akkumuleret volumen af produceret CO2" * 23,93. Klik på Done. 8) Den ydede effekt beregnes ved at dividere Akkumuleret energiforbruget (CO2) med tiden. Vælg: Data, New Calculated Column Indfør navnet: Effekt-CO 2, Short Name: P(CO 2 ) og enhed: kw. Under Equation vælges "Akkumuleret energiforbruget (CO2) " / "Time". Klik på Done. 9) Den respiratoriske kvotient RQ beregnes ved at dividere Akkumuleret volumen af produceret CO2 med Akkumuleret Iltforbrug-L. Vælg: Data, New Calculated Column Indfør navnet: Respiratorisk kvotient, Short Name: RQ. Under Equation skal der stå: " Akkumuleret volumen af produceret CO2" / " Akkumuleret Iltforbrug-L ". Klik på Done. 10) Den ydede effekt bestemt på baggrund af ilt og CO 2 målingerne, samt den respiratoriske kvotient kan aflæses direkte i regnearket, men du finder: 13) Lungeventilationen i liter pr minut 14) Iltforbruget i liter pr minut 15) Energiforbruget pr minut på baggrund af ilt måling 16) Carbondioxidproduktionen i liter pr minut 17) Energiforbruget pr minut på baggrund af CO 2 måling ved med musen at markere ca. det sidste minut på den relevante graf, hvor der burde være stady state. Derefter foretager du lineær regression, idet du trykker på ikonknappen på menulinjen og aflæser hældningskoefficienten.

5 11) Kroppens arbejdsenergieffektivitet finder du ved at beregne: * 100% Denne beregning kan foretages på baggrund af ilt såvel som CO 2 målingerne. 12) Konditallet kan bestemmes direkte ud fra det maximale iltoptag pr. min: Målingen foretages på en person, der yder sit maximale arbejde på kondicyklen. Vej personen og beregn konditallet som maximal iltoptagelse i ml pr minut per kilo legemsvægt: Kondital = Enheden bliver således: ml*min -1 *kg -1 13) Hvis du fortager forsøget fastende for at undersøge stofskiftet ved fedtforbrænding er Iltens kaloriske værdi = 19kJ/L og CO 2 kaloriske værdi = 27,1kJ/L. 14) Hvis du fortager forsøget ved høj arbejdsintensitet for at undersøge stofskiftet ved glucoseforbrænding er Iltens kaloriske værdi = 20,5 kj/l og CO 2 kaloriske værdi = 20,5 kj/l. Hvorfor er disse ens? 15) Hvis du vil undersøge Føde Induceret Termogenese, skal du bestemme hvilestofskiftet som funktion af tiden efter sidste - gerne proteinrige - måltid. 16) Ved sammenligning af forskellige forsøgspersoners stofskifte, er man nødt til at tage hensyn til forsøgspersonens masse, fedtfri masse, køn og tidspunkt i menstruationsperioden. Det er således muligt at undersøge, hvorledes forsøgspersonens hormonelle status indvirker på stofskiftet. Ref. Ulrik Ravnborg December 2012 Gribskov Gymnasium

Når den nederste hylde er slået ned vil det hvide lysnetstik være til den indbyggede lampe der

Når den nederste hylde er slået ned vil det hvide lysnetstik være til den indbyggede lampe der Vejledning i brug af den mobile termokasse og datafangst af temperatur og fugtighed i forbindelse med måling af kroppens hvilestofskifte (BMR=basic metabolic rate). Ved hjælp af termokassen er det muligt

Læs mere

Mobil Lab 1. Lærervejledning

Mobil Lab 1. Lærervejledning Mobil Lab 1 Lærervejledning I traileren finder du i alt fire forskellige øvelser: 1. Isoleret kasse temperatur, luftfugtighed og effekt: Eleverne skal beregne deres basale energiomsætning i en isoleret

Læs mere

SUPPLERENDE AKTIVITETER GYMNASIEAKTIVITETER

SUPPLERENDE AKTIVITETER GYMNASIEAKTIVITETER SUPPLERENDE AKTIVITETER GYMNASIEAKTIVITETER De supplerende aktiviteter er ikke nødvendige for at deltage i Masseeksperimentet, men kan bruges som et supplement til en undervisning, der knytter an til Masseeksperimentet

Læs mere

Kroppens energiomsætning

Kroppens energiomsætning Kroppens energiomsætning Stofskiftet Menneskets stofskifte består af tre dele: Hvilestofskiftet BMR (Basal Metabolic Rate), det fødeinducerede stofskifte FIT (Food Induced Thermogenesis) og stofskiftet

Læs mere

NATURVIDENSKAB FOR ALLE

NATURVIDENSKAB FOR ALLE NATURVIDENSKAB FOR ALLE 1. ÅRGANG NR. 3 / 006 MENNESKEKROPPEN SOM MOTOR 1 Legemshøjde Spændvidde = 1 Strækhøjde Navlehøjde = Legemshøjde Navlehøjde = 1 + 5 Karosseriets dimensioner Livvidde Halsomkreds

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematiksider.dk. Erik Vestergaard

Erik Vestergaard www.matematiksider.dk. Erik Vestergaard 1B 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematiksider.dk 3 2B1. Introduktion Efter I foråret 2004 at have gået regelmæssigt i fitness center og fulgt en speciel

Læs mere

Laboratoriekursus 2014

Laboratoriekursus 2014 Laboratoriekursus 2014 Øvelsesvejledninger Biologi B VUC Århus, Bülowsgade 68, 8000 Århus C På kursusdagene kan du få fat på os på telefon 87322478 Indholdfortegnelse: Velkomstbrev (læses grundigt) side

Læs mere

Energiproduktion. Varme og strøm En selvfølge?

Energiproduktion. Varme og strøm En selvfølge? Energiproduktion Varme og strøm En selvfølge? Forord Dette undervisningsmateriale er udarbejdet i forbindelse med projektet: som er et projekt, der har til formål at styrke samspillet mellem uddannelse

Læs mere

Undersøgelser og Opfindelser

Undersøgelser og Opfindelser Undersøgelser og Opfindelser Opfindelser I Kontrakten kan elevernes firmaer lave opfindelser, som har den effekt i spilverdenen, at nye teknologier bliver introduceret og nye forbedringer mulige at bygge.

Læs mere

Øvelsesvejledninger til laboratoriekursus

Øvelsesvejledninger til laboratoriekursus VUC AARHUS Øvelsesvejledninger til laboratoriekursus Fysik 0-C 2015 Indhold Rapporter og journaler... 3 1 Lydens hastighed i luft... 5 2 Bølgelængde af laserlys... 8 3 Brydning i akryl... 11 4 Hydrogenspektret...

Læs mere

LED-tEknoLogi En introduktion

LED-tEknoLogi En introduktion DEL 2 undervisningsmateriale til ELEvEn undervisningsforløb til fysik b (og A) LED-tEknoLogi En introduktion niels iver Winstrup nielsen & Jens Jacob thomsen indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1 Hvorfor

Læs mere

Laboratoriekursus 2014

Laboratoriekursus 2014 Laboratoriekursus 2014 Øvelsesvejledninger Biologi C VUC Århus, HF-afdelingen Bülowsgade 68, 8000 Århus C På kursusdagene kan du få fat på os på telefon 87322478 Indholdfortegnelse: Velkomstbrev side 3

Læs mere

Biofag Nr.3 August 2009

Biofag Nr.3 August 2009 Biofag Nr.3 August 2009 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

Eksempler på test. Kuliltemåling

Eksempler på test. Kuliltemåling Temagruppen: Sundhed på arbejdspladsen Oktober 2012 Eksempler på test Som nævnt i vejledningen Sundhedstjek sundhedsfremme på arbejdspladsen anbefales det, at arbejdspladsen meget grundigt overvejer om

Læs mere

Hubble relationen Øvelsesvejledning

Hubble relationen Øvelsesvejledning Hubble relationen Øvelsesvejledning Matematik/fysik samarbejde Henning Fisker Langkjer Til øvelsen benyttes en computer med CLEA-programmet Hubble Redshift Distance Relation. Galakserne i Universet bevæger

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Øvelsesvejledninger til laboratoriekursus

Øvelsesvejledninger til laboratoriekursus VUC AARHUS Øvelsesvejledninger til laboratoriekursus Fysik B 2013 Indhold 1. Galileis faldlov... 3 2. Pendulbevægelse... 5 3. Batteri som spændingskilde... 10 4. Wheatstones bro og temperaturkoefficient...

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

Premier Crosstrainer Brugermanual

Premier Crosstrainer Brugermanual Premier Crosstrainer Brugermanual 1 Brugermanual Reebok Premier Crosstrainer Kære Kunde, det glæder os at du har valgt et Reebok Fitness produkt. Dette kvalitetsprodukt er produceret med henblik på brug

Læs mere

30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man kan rejse sig fra en stol på 30 sekunder.

30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man kan rejse sig fra en stol på 30 sekunder. Manual 30-sekunder rejse-sætte-sig-test (RSS) Visuel demonstration af testen findes på: www.regionh.dk/rehabilitering Beskrivelse af testen 30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man

Læs mere

Introduktion til arbejdet med dataopsamling...3

Introduktion til arbejdet med dataopsamling...3 Indhold Introduktion til arbejdet med dataopsamling.......3 Kommentarer til øvelserne..................4 Øvelserne 11. Alfapartikler.......................6 12. Baggrundsstrålingens variation............7

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER.

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER. Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 1 af 20 SØGESPOR HVORDAN? Af Glenn Abramsson Som de fleste ved, så består en stor del af det arkæologiske arbejde i at indsamle data, også data om hvordan data er blevet

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

FYSIKØVELSER Fysik B 2015/2016

FYSIKØVELSER Fysik B 2015/2016 NAVN: Horsens d. 23. september 2015 FYSIKØVELSER Fysik B 2015/2016 I. Naturvidenskabelige rapporter... 1 II. Sikkerhed i laboratoriet... 3 III. Databehandling på computer med FPro... 4 IV. Usikkerhedsberegning...

Læs mere

Regneark for begyndere

Regneark for begyndere Regneark for begyndere Regneark i Open- og LibreOffice Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er et regneark?...4 Grundlæggende opbygning...4 Kast dig ud i det!...5 Du arbejder med: Din første

Læs mere

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2 Matematik Grundforløbet (2) y 2 Q 1 a y 1 P b x 1 x 2 (1) Mike Auerbach Matematik: Grundforløbet 1. udgave, 2014 Disse noter er skrevet til matematikundervisning i grundforløbet på stx og kan frit anvendes

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere