SOFTWARE I BILER. Med fokus på hacking af biler 19. SEPTEMBER Gruppe: B2-13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOFTWARE I BILER. Med fokus på hacking af biler 19. SEPTEMBER 2013. Gruppe: B2-13"

Transkript

1 SOFTWARE I BILER Med fokus på hacking af biler 19. SEPTEMBER 2013 Gruppe: B2-13

2 Titel: Software i biler Med fokus på hacking af biler Tema: Software i biler Første Studieår Datalogi Strandvejen Aalborg Projektperiode: Projektgruppe: B2-13 Deltagere: Morten Stig, Lau Kondrup, Jakob Andersen, Andreas Andersen, Alexander Brandborg, Mathias Jensen & Thomas Kærgaard Synopsis: I denne rapport vil vi analysere emnet software i biler med fokus på bilhacking. Software i biler udgør i dag omkring 40% af en bils produktionspris, da der ikke er nogen beskyttelse mod hackerangreb er det et potentielt problem. For at vurdere problemet har vi først analyseret emnet software i biler. Dernæst har vi fokuseret på problemet hacking af biler gennem trådløs adgang. Til sidst har vi givet forslag til mulige løsningsforslag af problemet. Vejledere: Ulrik Mathias Nyman Oplagstal: 1 Sideantal: 20 Bilagsantal og -art: 0 Afsluttet den Rapportens indhold er frit tilgængeligt, men offentliggørelse (med kildeangivelse) må kun ske efter aftale med forfatterne.

3 Forord Vi har valgt emnet Software i Biler hvor vi tager udgangspunkt i følgende initierende problem, som er en af de emner, der blev stillet til P0 projekt på Aalborg universitet. Vi har valgt emnet, fordi det er et interessant og relevant emne. Software i biler: I moderne biler sidder utalige (i nogle over 100) sma computere der har til forma l at gøre bilerne smartere og mere intelligente (funktioner som motorstyring, stabiliserings- og bremsestyring, cruise control, airbags, parkeringsautomatik, infotainment), og der eksperimenteres med autonome og endda førerløse biler. Der findes estimater pa at den samlede mængde software udgør 100 millioner linier program kode. Men der findes opgørelser der viser at der findes fejl per 1000 linier kode. Vores formål er primært at analysere problemer og konsekvenser ved software i biler og udarbejde en problemformulering. Denne rapport vil fokusere på at undersøge hacking af software i biler. Side 2 af 20

4 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Problemanalyse Definition af begreber Relevans: Problemer State of the art ISO Cloud computing AUTOSAR (Automotive Open System Architecture) Collision mitigation braking system (CMBS) Interessenter Producenter Brugere Sites og Systemer Problemafgrænsning Hvordan og hvornår blev bilhacking et problem og hvad indeholder det? Hvorfor er bilhacking et problem? Hvem er bilhacking et problem for og hvor skaber bilhacking problemer? Konsekvenser Problemformulering Perspektivering (problemløsning) Referenceliste Side 3 af 20

5 Indledning Inden for de sidste 30 år er mængden af software og elektronik i biler steget eksponentielt [5]. I dag bruger bilindustrien store mængder penge på udvikling og produktion af software i biler, hvor med prisen for software er kommet op på 40% [5] af den samlede pris det koster at producere en bil [2]. Softwarens indtog i biler har åbnet op for nye muligheder for at forbedre bilerne og bilisters oplevelse af at køre bil. Da software først blev implementeret stod det mest for små adskilte opgaver som at tænde for motoren. Igennem årene har software overtaget flere og flere funktioner i bilen til at bilen har udviklet sig til et komplekst system. Mange manuelle og mekaniske funktioner bliver nu taget over af software. De nye systemer gør det muligt for forskellige dele i bilen at arbejde sammen på en hidtil uset måde, hvorved man kan opnå mål, som før var utænkelige. Fx er hybrid biler og miljøvenlige biler, der sparer på brændstof, blevet en realitet. Dog bringer software ikke kun positive resultater. Da der er så meget kildekode medfører det uundgåeligt også en del fejl [6], som i værste fald kan have alvorlige konsekvenser. Dertil kommer at systemerne er så komplekse, at almindelige mekanikere har svært ved at fikse fejl, da de måske er elektroniske i stedet for mekaniske. Et muligt problem er at biler nu også kan blive stjålet af hackere, som kan bryde ind i bilernes sårbare software, og dermed tage kontrol over bilen [8]. Da hacking er et problem, som bilproducenterne ikke har behøvet at tage hensyn til førhen. Hacking er blevet ekstra relevant efter introduktionen af trådløse funktioner, som gør det muligt for hackere at få adgang til bilen fra en afstand. Side 4 af 20

6 Problemanalyse I det følgende afsnit vil vi lave en overordnet problemanalyse af emnet Software i biler. Denne analyses struktur baserer vi på følgende mindmap, som vi har lavet ud fra metoder introduceret i PV kurset, og hvis formål er, at give os et overblik over vores emne. Vi vil separat beskrive hver gren af mindmappet i det følgende afsnit. Side 5 af 20

7 1 Definition af begreber Personsikkerhed - Svarer til det engelske ord safety, som dækker over fysisk beskyttelse, så som airbags der skal udløses ved kollision. Softwaresikkerhed - Svarer til det engelske ord security, som dækker over hvor sikker softwaren er over for hacking. Software - Systemer og programmer der er opbygget af kildekode, og som er lagret på og kan afvikles på noget hardware. Hardware - Består af processor og diverse andre elektroniske komponenter, som er styret af softwaren. Hacking - Implementering af fremmed software, eller ændring af systemets egen software, der gør det muligt at manipulere det. Firewall - Et software program som al ny data føres igennem før det kommer ind i et system. Her bestemmer firewallen hvilken data, der får lov at komme ind i systemet baseret på bestemte kriterier [3]. Safety Critical System [1] - Er den software, der anvendes i udformningen af fysiske strømme og strukturer, hvis fejl og svigt kan have, livstruende konsekvenser eller massive økonomiske konsekvenser. Hvad der kendetegner safety critical systems kan være bredt forstået. Der er dog nogle systemer der er lette at kategorisere. Det er systemer som er til stede i atomkraftværker, i fly og andre store maskiner. Hvad der kendetegner disse systemer er at fejl eller problemer med disse kan have fatale følger for mennesker eller det omgivne miljø. Autonome Biler - Førerløse biler, der er fuldt automatiske. Sikkerhedssystemer - Systemer som er til for at gøre det sikrere at køre bil (fx Auto-brems). Cloud - Online lagring af dokumenter, filer og lignende ting på en server. Side 6 af 20

8 CAN-bus - CAN-bus (Controller Area Network bus) er en teknik, som gør at alle styreenheder er forbundet i et fælles datanetværk ved hjælp af et enkelt kabel. Alle de informationer som bliver registreret på køretøjet, sendes til kørecomputeren. Outsourcing - Outsoucering er, hvor et firma uddelegerer opgaver til forskellige andre firmaer. I bilindustrien uddeler man udviklingen af software til andre. Kildekode - Tekst skrevet af udviklere og læsbart af andre udviklere. Kildekoden omdannes af computeren til programkode. Programkode - Koden computeren processerer. Side 7 af 20

9 2 Relevans: Med det stigende antal ECU'er (Electronic Control Units), der i dag befinder sig i vores biler, holder den gamle forestilling om den 100% mekaniske bil ikke længere. De tilstedeværende computere kan i dag styre bilens horn og bremser samt meget andet. Hovedformålet med disse komponenter er generelt at øge sikkerheden ved brug af køretøjet, men samtidig også at øge bilens effektivitet når det bl.a. kommer til brændstofs forbrug. Biler og computere er endda blevet bundet så tæt sammen i de seneste år, at man har eksperimenteret med førerløse biler, hvis brug af sensorersystemer (så som video og radar), GPS (Global Positioning System) samt andre computerenheder, guider dem sikkert til deres destination. Dog, ligesom med alle andre computersystemer, så hænder der software fejl, og når computersystemerne i bilen styrer såkaldte "Safety Critcal Systems" kan disse fejl være fatale. Et eksempel på sådan en fejl, så man i September 2010, hvor Volvos nye "Full auto break" system skulle fremvises [4]. Det var meningen at dette computerstyrede system skulle få bilen til at bremse op når nogle bestemte følere registrerede en fodgænger foran køretøjet. Desværre hændte det under fremvisningen, at systemet fejlede og en "dummy" blev påkørt. Ifølge Volvo hændte denne fejl dog "kun" 0,3% af gangene under tests af det nye system [4]. Det viser sig rent faktisk, at softwarefejl ikke er en sjældenhed i bilerne, og estimater sætter antallet af fejl per 1000 linjer kildekode i systemerne til at være imellem 15 og 50 [6]. Det er endda blevet udtalt at softwaresikkerhedssystemerne i bilerne er på ligefod, med dem man fandt i PC erne fra start til midt 90 erne [8]. Dette kan være et resultat af, at bilernes software er blevet bygget fra bunden af og ikke i koalition med dem der laver PC ernes software. Og selv med det stigende antal af tilstedeværende ECU'er, er der mange steder, fx i USA [7], hvor der endnu ikke er opsat specifikke krav til bilsoftware. Alt dette gør, at man nu går mod en fremtid, hvor computere i større og større grad "overtager" styringen af vores køretøjer, alt imens at disses systemer er uregulerede og holder sig til en relativ lav standard software sikkerhedsmæssigt. Dette skaber potentielle nye problemer og endda potentielle nye farer i fremtiden, hvilket gør det relevant at se nærmere på disse computere og deres systemer. Side 8 af 20

10 3. Problemer Transport sikkerhedsmyndigheder er langt bagefter udviklingen i industrien. Software i biler udvikles lynhurtigt. Så hurtigt, at myndigheder som NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) ingen chance har for at kontrollere softwaren lever op til deres personsikkerhedsregler, ifølge en rapport bestilt af USA s regering i 2012 [16]. Rapporten kommer efter problemer som Toyota i 2009, der havde problemer med bremserne i visse modeller, hvilket var forårsaget af en ny ABS software [17], og Jaguar i 2011, hvor cruise control nogle gange ikke kunne slås fra [18]. 4 State of the art Det nyeste og det bedste inden for et område kaldes for state of the art. I denne sektion vil vi redegøre for state of the art inden for bilsoftware. 4.1 ISO26262 ISO26262 er en standard for Road vehicles-functional safety ISO26262 fokusere på den funktionelle sikkerhed af E/E (Elektrisk/Elektronik)-systemer i biler. Det påvirker alle systemer som er forsynet med elektriske, elektroniske eller elektromekaniske komponenter, dvs systemer fra områderne motor og sensor-teknologi samt styreelektronik. ISO26262 er forlængelse af IEC61508, hvor ISO bare er for bilindustrien [19]. 4.2 Cloud computing Flere og flere biler får software som bruger internettet til at hente software opdateringer [14]. Opdateringerne ligger i skyen og sendes så til brugeren fx ved Tesla, hvor det kommer op på skærmen inde i bilen at der er en opdatering klar, som kan installeres når man har tid [14]. Cloud computing vil også gøre at det kræver mindre hardware i bilerne og data er outsourcet til en ekstern server. For bilister vil det betyder at de har adgang til deres kalender og mails m.m. Bilproducenterne mener dog ikke at der vil være brug for noget sikkerhed, da de oplysninger som gemmes i skyen ikke er personfølsomme [15]. Side 9 af 20

11 4.3 AUTOSAR (Automotive Open System Architecture) AUTOSAR er en åben og standardiseret køretøjs-software arkitektur, som er udviklet i fællesskab af bilproducenterne, leverandørene og værktøjsælgerne. Målet med AUTOSAR er at skabe og etablere åbne standarder for bilers E/E (Elektrisk/Elektronik) arkitektur, og derved få en grundlæggende infrastruktur til at assistere med udviklingen af software til biler, brugergrænseflader og ledelse for alle anvendelsesområder. AUTOSAR skal på denne måde være medvirkende til at gøre sådan at bilens software vedligeholdes gennem hele produktets livscyklus, ved hjælp af softwareopdateringer [9]. 4.4 Collision mitigation braking system (CMBS) CMBS er et system Honda har lavet, som ved hjælp af radarer kan detektere om bilen er for tæt på den forankørende bil og advarer så føreren og hvis føren ikke reagere på det bremser bilen selv. Radarene som man bruger til dette system virker inden for 100 meter. Der er tre stadier i når man nærmer sig den forankørende. Første stadie er at der er en lampe som lyser i instrumentbrættet. Andet stadie hvor man er kommet tættere på den forankørende, strammes selen tre gange for at advare føren. Tredje stadie er hvor bilen selv bremser hvis den kommer for tæt på den forankørende. Programmet kan også mærke hvis et uheld vil ske hvor man banker op i den forankørende, så strammes selerne til [10]. Honda er ikke de eneste der har lavet sådan nogle systemer. Volvo har også lavet det, men under en af deres sidste test fejler softwaren og bilen kørte galt [11]. Side 10 af 20

12 5 Interessenter Mange folk og grupper er involveret og/eller relevante når man snakker om software i biler. Man kan indele disse i to grupper, producenter og brugere. 5.1 Producenter Bilproducenter - De direkte producenter af biler og den overordnede ledelse bag produktionen. De er interessenter fordi kvaliteten af software i biler er med til at styre salget. Software udviklere - Dem der udvikler softwaren og implementere det i bilerne. Universiteter - Forskere på universiteter skaber ny viden om software i biler hvilket hjælper med udviklingen af softwaren. Trafikministeriet - Trafikministeriet står for lovgivning i trafikken hvor bilen kører og softwaren bliver brugt. Lovgivningen sætter visse krav til bilens og softwarens funktioner. Teleselskaber - Diverse trådløse teknologiere begynder at blive inplementeret i biler og vil være opkoblet til mobil netværket [12]. 5.2 Brugere Bilister - Dem der kører i bilen er naturligvis interesserede i at bilen og dens indbyggede software fungerer så fejlfrit som muligt. Hackerer - Hackerer står under brugere fordi de teknisk set bruger softwaren i bilerne når de hacker, selvom softwaren ikke blev produceret til at blive brugt sådan. Side 11 af 20

13 6 Sites og Systemer Bilproducenter i dag bruger en stor mængde tid og energi på elektronik og software i biler, det er med til at gøre en bil langt sikrere på et utal af måder, som alt lige fra autobrems systemer til automatisk nødhjælp. Sådanne systemer er med til at øge sikkerheden på veje og i trafik da de kan tage over for det fejlbarlige menneske. Elektronik og software bruges også til at gøre den almene køretur langt mere komfortable med fartpilot, bluetooth, internet, osv. Det gør også biler en hel del mere miljøvenlige da det er med til at regulerer alt fra benzin tilførsel til motoren, gearskift og til at slukke motoren hvis bilen står i tomgang. Det ser ud til at mængden af elektronik og software i biler stiger og stiger. I 1990 udgjorde elektronik og software blot 15% af en bils værdi, i dag udgør elektronik og software hele 40% af en bils værdi, og det ser kun ud til at elektronik/software vil udgøre en stigende procentdel af prisen i fremtiden [2]. Softwaren er så med til at forbinde alle computerne og få dem til at arbejde sammen om en lang række opgaver og funktioner. Dette kræver dog nogle gange op til flere millioner linjer af kildekode hvori der tit opstår fejl. Denne store mængde af fejl i kildekoden kan gøre det lettere for en bil at blive hacket og kontrolleret internt og externt af andre personer. Side 12 af 20

14 Problemafgrænsning I denne næste sektion vil vi gå fra at skrive overordnet om vores emne, software i biler, til at afgrænse en bestemt del af området. Dette har vi valgt skal være hacking, men for at indsnævre yderligere vælger vi helt specifikt at fokusere på trådløs hacking af computersystemerne i biler. Vi har valgt dette fokus, da der i realiteten ikke er meget grund til at hacke ind i en bil fysisk, da man i denne situation allerede ville være inde i bilen og derved have adgang til den. Igennem trådløs hacking kan hackeren få meget mere ud af sit arbejde, end hvis han gjorde det fysisk ved brug af fx et kabel. Vi finder derfor at det er mere interessant at fokusere på trådløs sikkerhed. Vores afgrænsning i følgende sektion er struktureret efter nedenstående mindmap, som vi har lært om i PV kurset. Dette mindmap tager udgangspunkt i problemfeltet hacking. Dette gør det vha. uddybende hv-spørgsmål. Side 13 af 20

15 Hvordan og hvornår blev bilhacking et problem og hvad indeholder det? Bilhacking er at en hacker bryder ind i bilens computersystem, normalt uden tilladelse. I dag er der mange trådløse apperater i biler og de kan potentielt give en hacker adgang. Det kunne fx være gennem bluetooth, GPS-og radio-signaler. Hackeren kan gennem hvilken som helst af disse kanaler få adgang til hele bilens system, og overskrive bilens software. Ved overskrivning af softwaren, kan hackeren styre bilen, ligesom man styrer en fjernstyret bil. Problemet opstod da software i bilen begyndte at overtage tidligere manuelle funktioner, såsom bremser, hjul styring og brandstof tilførsel. Problemet er blevet mere aktuelt, nu hvor trådløse forbindelse til bilen er blevet mulig. Det er nu muligt for hackere at komme ind i bilens system fra afstand [12]. Side 14 af 20

16 Hvorfor er bilhacking et problem? Når man spørger sig selv, hvorfor en person ønsker at hacke ind i en bil, så kan det være interesant først at svare på, hvorfor det overhovedet kan lade sig gøre at skaffe sig adgang til bilens system. Kort sagt så er bilernes softwaresikkerhed relativ svag. Ja, det er endda blevet påstået, at de omtalte sikkerhedssystemer ligger på fod med dem, som man fandt i PC ere for 20 år siden [8]. Dog selv efter at Charlie Miller og Chris Valasek viste, at de kunne hacke ind i en bils computersystem [8], er denne fare ikke blevet taget seriøst af Toyota, da man under fremvisningen kun hackede ind i bilen via en fysisk forbindelse og ikke trådløst. Det viser sig rent faktisk, at det er meget svært at hacke sig trådløst ind i en bil. Forskere fra Washington University og California University kunne ikke undgå at CAN-bus en i en bil ignorerede deres input, når bilen kørte med en fart over 5 mil i timen. Dette har meget at gøre med, at CAN-bus en i bilen ikke er skabt til at modtage trådløse signaler [13]. Dog kunne de samme forskere hacke ind i en låst bil og låse den op samt starte motoren. De kunne også aflytte samtaler i bilen og aflæse dens GPS koordinater, mens bilen kørte [21]. Men med det stigende antal biler, der kan synkroniseres med smartphones, åbnes der nye indgange til hackere, og trådløs hacking kan gå hen og blive et egentligt problem. Helt rationelt set så giver det også mere menning, at hacke sig trådløst ind i en bil i stedet for fysisk, da man ved med fysisk hacking allerede har adgang til bilen. Sådan en tankegang kunne vel tolkes som, at en af grundene til, at en person ønsker at hacke en bil trådløst er, at få adgang til bilens interiør. Dette virker realistisk nok, da en hacker i denne situation bare skulle give computersystemet et bestemt input for at låse bildørene op, og ligeledes hvis han ønsker at tænde for bilen. En anden grund til at hacke en bil kunne være for at få information. Biler lagrer i dag data omhandlende en bils kørsel så som antallet af kilometer kørt, og igennem hackning kunne en hacker udvinde disse private data fra systemerne [20]. Det er selvfølgelig også muligt, at et angreb kunne finde sted med henblik på at ødelægge bilen eller skade føreren. Miller og Valasek fik som nævnt adgang til bilens bremser [8], så i teorien burde man trådløst kunne stoppe bremserne i at virke, mens bilen er i bevægelse. Det virker dog mere realistisk, at ulovlig hacking af en bil vil finde sted, hvis hackeren ønsker adgang til bilen, eller hvis han ønsker noget information ud fra bilens digitale lager. Og med bilers ringe softwaresikkerhed, er dette måske ikke så utænkeligt. Side 15 af 20

17 Hvem er bilhacking et problem for og hvor skaber bilhacking problemer? Det at man kan hacke sig ind i en bil og derved få adgang til en lang række funktioner, så som at låse bilen op og starte motoren eller som at styre hele bilen trådløst og derved stjæle bilen eller indsætte den sådan at den kører sine passengerer ihjel. Dette gør at bilindustrien måske bliver presset til at udvilke ny software som kunne arbejde sammen med deres nuværende, for at gøre det i stand til at kunne modarbejde og modstå hackerangreb. At udvikle ny software koster dog mange penge og de fleste bilproducenter vil derfor ikke at investere tid og penge på det, da problemet stadigvæk er forholdsvis lille. Forskere interesserer sig også for at finde og løse måder at hacke sig ind i biler på [2]. Konsekvenser Man har endnu ikke oplevet trådløs hacking af biler uden for forskning. Dette betyder, at der endnu ikke er kommet store konsekvenser af hacking, og selv bilproducenterne går ikke meget op i softwaresikkerheden [13]. Men i takt med, at bl.a. smartphones og biler i større grad bliver forbundet, vil det blive lettere at skaffe sig adgang til biler og konsekvenserne vil dukke op. Først og fremmest er der mulighed for fysiske konsekvenser for bilister, hvis biler bliver hacket ind i. Der kan samtidig også komme store konsekvenser for bilproducenterne. En af disse kunne være, at de ville blive nødt til at trække biler tilbage, hvis det viser sig, at de ikke er ordentligt sikret imod hackerangreb. Dette vil producenterne selvfølgelig tabe penge på, og i fremtiden vil de blive nødt til at bruge ressourcer på at sikre deres biler imod hackning. Det er selvfølgelig muligt, at nogle producenter går væk fra fx at sykroniserer med smartphones og yderligere forbinde deres biler med diverse netværk. Hacking truslen vil ihvertfald lægge en dæmper på udviklingen, da man i større grad skal bruge ressourcer og tid på at sikre nye teknologier imod hacking. Side 16 af 20

18 Problemformulering Hvordan kan man hacke sig ind i en bil indirekte, uden at skulle have direkte fysisk kontakt med bilen, og hvad kan bilsoftware udviklere gøre for at gøre det svære at hacke sig ind i bilen? Perspektivering (problemløsning) Så hvad kan vi allerede i dag gøre, for at undgå, at vores bilers computersystemer bliver hacket? Ens første tanke vil måske være, at sikre enkelte udsatte ECU er i bilen. Problemet er her, som forskere på Washington University og California University også fandt, at dette ikke vil hjælpe meget på grund af disse enheders store forbindelse til hinanden igennem bl.a. CAN-bus en [12]. De samme forskere fandt dog også, at siden de i stor grad kunne hacke sig ind i biler igennem bluetooth indgange, så kunne det hjælpe at gøre bilens system mere kritisk over for enheder der forsøger at tilslutte sig. Dette kunne fx gøres ved ikke at lade enheder tilslutte hvis de allerede før ikke har været i stand til at tilslutte sig ordentligt. Samtidig kunne det hjælpe at bilens fører i større grad skal kunne kontrollere og se hvilke enheder der tilslutter sig til bilens system. [12]. Outsourcing af produktionen af diverse komponenter kan lede til, at bilproducenter fx ikke har adgang til deres ECU ers kildekode [12]. Uden denne kildekode er det selvfølgeligt sværere at tjekke software sikkerheden af en bil, og i forlængelse øge denne sikkerhed. Det vil derfor hjælpe enten at stoppe outsourcing, selvom dette vil øge priser, ellers skal bilproducenter fokusere på, at få aftaler i hus så de har lov til at få adgang til denne kildekode. En anden løsning vil selvfølgelig også være, at minimere mængden af indgange i bilerne, ved fx ikke at lade nogle bluetooth enheder tilslutte sig køretøjerne. Man kunne selvfølgelig i udstrækning af denne tankegang minimere mængden af software i biler, hvorfra bilen igen vil blive et mere mekanisk fartøj. Herved mister man dog også alle de gode ting, der kommer med digitalisering, og i dag, hvor vi endnu ikke har oplevet nogle egentlige angreb, kan dette virke som at skyde spurve med kanoner. Et problem der også skal løses er, at forskellige biler har forskellige programmeringssprog [13], hvilket gør det ressource - og tidskrævende at sikre alle bilmodeller. Et fælles sprog vil selvfølgelig gøre det nemmere at sikre biler generelt, men selv hvis man ser bort fra hvor svært det ville være at få et fælles sprog, kan dette føre til større problemer, i det at hackere nemmere vil kunne arbejde med bilernes systemer når de har hacket sig ind. Side 17 af 20

19 Referenceliste Appendiks og bilag Materiale liste [1] John C. Knight, University of Virginia - Safety Critical Systems: Challenges and Directions, published at 24th International Conference on Software Engineering 2002 [Available on] kortlink.dk/cwub (cited ) [2] Dan Mygind - Fremtidens biler er baseret på software - Computerworld.dk 2010 [Available on] kortlink.dk/cwuc (cited ) [3] Firewall (computing) - Wikipedia.org [Available on] kortlink.dk/cwud (cited ) [4] Video: Volvo suffers another auto-stop safety system failure in public fashion - Autoblog.com 2010 [Available on] kortlink.dk/cwue (cited ) [5] Manfred Broy, Institut für Informatik, Technische Universität München - Challenges in Automotive Software Engineering, published at International Conference on Software Engineering 2006 [Available on] kortlink.dk/cwug (cited ) [6] Tech. view: Cars and software bugs - The Economist 2010 [Available on] kortlink.dk/cwuh (cited ) [7] Steve Johnson, Automotive electronic control draw scrutiny - San Jose Mercury News 2010 [Available on] kortlink.dk/cwuk (cited ) [8] Andy Greenberg - Hackers Reveal Nasty New Car Attacks - Forbes.com 2013 [Available on] kortlink.dk/cwum (cited ) Side 18 af 20

20 [9] AUTOSAR - Wikipedia artikel. [Available on] kortlink.dk/cwun (cited ) [10] Eurocap - Reward Honda Collision Mitigation Brake System - eurocap.com 2010 [Available on] kortlink.dk/cwup (cited ) [11] Brandon Hill - Technology Fail: Volvo Test Car Crashes During Collision Warning System - Demo - dailytech.com 2010 [Available on] kortlink.dk/cwur (cited ) [12] Stephen Checkoway, Damon McCoy, Brian Kantor, Danny Anderson, Hovav Shacham, and Stefan Savage, University of California, San Diego. Karl Koscher, Alexei Czeskis, Franziska Roesner, and Tadayoshi Kohno, University of Washington - Comprehensive Experimental Analyses of Automotive Attack Surfaces. Report for the National Academy of Sciences Committee on Electronic Vehicle Controls and Unintended Acceleration, [Available on] kortlink.dk/cwub (cited ) [13] Stephen Edelstein - Can your car be hacked? From brakes to GPS, a look at what s vulnerable - Digital trends 2013 [Available on] kortlink.dk/cwus (cited ) [14] Bjørn Godske - Tesla opdatere software mens du sover - Ingeniøren 2012 [Available on] kortlink.dk/cwut (cited ) [15] Justin Stoltzfus - Cloud Computing for Vehicles: Tomorrow's High-Tech Car - Techopedia 2012 [Available on] kortlink.dk/cwu8 (cited ) [16] Leo King, Car Control software revealed in major safety study, 2012 [Available on] kortlink.dk/cwu7 (cited ) Side 19 af 20

21 [17] Martyn Williams, Toyota Prius software glitch forces global recall, Computerworld, 2010 [Available on] kortlink.dk/cwu6 (cited ) [18] Leo King, Jaguar recalls 18,000 cars over cruise control software fault, Computerworld, 2011 [Avaible on] kortlink.dk/cwu5 (cited ) [19] ZVEL-German Electrical and Electronic Manufacturers' Association e.v. Electronic Components and Systems (ECS) Division - Executive Summarty Functional Safety in accordance with ISO 26262, 2012 [Available on] kortlink.dk/cwv9 (cited ) [20] Benwojdyla - Your Car is Spying on You But Whom is it Spying For? - PopularMechanics.com, 2012 [Available on] kortlink.dk/cwu4 (cited ) [21] Stephen Checkoway - Comprehensive Experimental Analyses of Automotive Attack Surfaces (video) - Refereed Paper presented by Stephen Checkoway (University of California, San Diego) at the 20th USENIX Security Symposium (USENIX Security '11), held August 8--12, 2011, in San Francisco, CA. [Available on] kortlink.dk/cwvg (cited ) Side 20 af 20

Titelblad. Denne rapport har til formål at analysere og besvare visse dele af det initierende problem:

Titelblad. Denne rapport har til formål at analysere og besvare visse dele af det initierende problem: Titelblad Titel: IP- telefoni Projektperiode: 06/10 2003 19/12 2003 Projektgruppe: 318D Storgruppe: 0335 Afleveringsdato: 15/12 2003 Vejleder: Henning Karlby Opponent gruppe: 307D/E Udarbejdet af: Uffe

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

mfood Direct En forretningsimplementering

mfood Direct En forretningsimplementering Department of Computer Science Aalborg University, Denmark 9. juni - 2009 mfood Direct En forretningsimplementering Esben Skov Pedersen Martin Møller Larsen Lars Tabro Sørensen Department of Computer

Læs mere

Den Sikre Mobile Medarbejder

Den Sikre Mobile Medarbejder Den Sikre Mobile Medarbejder Kenny Magnusson Kongens Lyngby 2007 IMM-THESIS-2007-105 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark

Læs mere

Titel: Online Roulettespil. Tema: Internetspil Projektperiode: P0. Projektgruppe: A303 Deltagere: Synopsis: Vejledere:

Titel: Online Roulettespil. Tema: Internetspil Projektperiode: P0. Projektgruppe: A303 Deltagere: Synopsis: Vejledere: Titel: Online Roulettespil Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Naturvidenskab Strandvejen 12-14 9000 Aalborg Tlf. 96 35 97 33 Fax 98 13 63 93 http://tnb.aau.dk Tema: Internetspil Projektperiode: P0

Læs mere

Synopsis AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR DATALOGI. Selma Lagerlöfs Vej 300, 9220 Aalborg Øst DK-9220 Aalborg Ø Tlf.: 96 35 80 80 TITEL:

Synopsis AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR DATALOGI. Selma Lagerlöfs Vej 300, 9220 Aalborg Øst DK-9220 Aalborg Ø Tlf.: 96 35 80 80 TITEL: Interaktionsdesign Teoretisk afklaring af centrale faktorer for brugertilpasset interaktionsdesign Niels Wittrup Andersen Rasmus Eriksen Morten Holst 9. semester Informatik 2008 AALBORG UNIVERSITET INSTITUT

Læs mere

NAT B208 17. December 2003 Aalborg Universitet

NAT B208 17. December 2003 Aalborg Universitet NAT B208 17. December 2003 Aalborg Universitet Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet Basisuddannelsen TITEL: ROUTING PROJEKTPERIODE: P1, 6. Oktober 17. December, 2003 PROJEKT GRUPPE:

Læs mere

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni.

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni. Forord Denne rapport af udarbejdet ved Aalborg Universitet, Institut for Datalogi, af projektgruppe E3-208b herunder Kim Buhl Christensen, Simon Rodil Mikkelsen og Lars Sørensen, i perioden 1. februar

Læs mere

Elektroniske betalingsarmbånd på festivaler

Elektroniske betalingsarmbånd på festivaler Elektroniske betalingsarmbånd på festivaler Gruppemedlemmer: David Kærlund Nielsen Maiken Marker Bonde Mads Christiansen Johannes S Hansen Mariette Buchvald Hansen Mathias Mannerup Rasmussen Thomas Staugaard

Læs mere

og sociale medier i det senmoderne samfund. Bachelorprojekt.

og sociale medier i det senmoderne samfund. Bachelorprojekt. 08-01-2015 Identitetsdannelse og sociale medier i det senmoderne samfund. Bachelorprojekt. Anja Martinek(PA11719) & Hanne Nissen(PA11826) VEJLEDER: LENE BUSCH CARØE Antal tegn:51.315 Indhold 1.1 Indledning

Læs mere

Department of computer science

Department of computer science Department of computer science Titel: Wap.studenternet.auc.dk Tema: Design og vurdering af et edb-system i samarbejde med brugere Projektperiode: 3/2 30/5 2003 Semester: Informatik 2. Semester Projektgruppe:

Læs mere

Undersøgelse og udvikling af mobil menustrukturer og manøvrering ved hjælp af accelerometer og touchskærm

Undersøgelse og udvikling af mobil menustrukturer og manøvrering ved hjælp af accelerometer og touchskærm Undersøgelse og udvikling af mobil menustrukturer og manøvrering ved hjælp af accelerometer og touchskærm Forfatter: Michael Christian Valentin van Zanten Bachelorprojekt, 1. september 2009 Vejledere Jakob

Læs mere

Usikre trådløse netværk i private hjem.

Usikre trådløse netværk i private hjem. ? Usikre trådløse netværk i private hjem. Datanomspeciale i Datakommunikation Udarbejdet af Dion Rønne-Rasmussen Udarbejdet Foråret 2005 Specialevejleder Finn Jensen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

- En privacy udfordring?

- En privacy udfordring? - En privacy udfordring? 4-ugers projekt, 27.05.05 IT-Universitetet i København Fagområde: Forretningsteknisk Projektdeltagere: Peter Hørsted Rysgaard, Peter Winther, Morten Rold Vejleder: Freddie Drewsen

Læs mere

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy Dette er produktrapporten til Bacheloropgaven på University College Nordjylland, omhandlende udviklingen af et Administrationssystem til Driving Academy. Opgaven indeholder alt information og dokumentation

Læs mere

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 Uddannelse: Projekt: Semester: Klasse: Vejledere: Synopsis: Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 4. Semester 2014 4MMDA Lisbeth Mathiesen Det afsluttede

Læs mere

IT System til administration af UEFA Champions League

IT System til administration af UEFA Champions League IT System til administration af UEFA Champions League P2-projekt 2009: IT System til administration af UEFA Champions League Vejleder: Kurt Nørmark Gruppe B122: Michael K. Nielsen Christoffer H. Poulsen

Læs mere

Usabilitymetoder i systemudvikling - Fokus på brugerne

Usabilitymetoder i systemudvikling - Fokus på brugerne Usabilitymetoder i systemudvikling - Fokus på brugerne 8. semester humanistisk datalogi Udarbejdet af: Morten Møller Jacobsen Vejleder: Tom Nyvang Censor: Ellen Christiansen Usabilitymetoder i systemudvikling

Læs mere

SPYWARE. Gruppe 18 Bilal, Mirza og Nicolai Vejleder : Niels Christian Juul

SPYWARE. Gruppe 18 Bilal, Mirza og Nicolai Vejleder : Niels Christian Juul SPYWARE Gruppe 18 Bilal, Mirza og Nicolai Vejleder : Niels Christian Juul 1 Indholdsfortegnelse Indledning Problemformulering Teknologiens betydning for hverdagen World Wide Web og internet Hvordan fungere

Læs mere

BRUGEN Af DEN INTERAKTIVE TAVLE I FOLKESKOLEN

BRUGEN Af DEN INTERAKTIVE TAVLE I FOLKESKOLEN BRUGEN Af DEN INTERAKTIVE TAVLE I FOLKESKOLEN Roskilde Universitet 2009 1. Semester Projektrapport Det Humanistisk-teknologiske Basisstudium Af: Louise Snowman, Sara Louise Hansen, Kathrine Krog Samuelsen,

Læs mere

Søren Urenfeldt Selmer Kristensen - Mikkel Sejr - Kristian Birkkjær Hansen - Mathias Andersen - Jannik Odgaard. Markedsanalyse

Søren Urenfeldt Selmer Kristensen - Mikkel Sejr - Kristian Birkkjær Hansen - Mathias Andersen - Jannik Odgaard. Markedsanalyse Søren Urenfeldt Selmer Kristensen - Mikkel Sejr - Kristian Birkkjær Hansen - Mathias Andersen - Jannik Odgaard Markedsanalyse HBOs indtrængen på det danske marked Business Development Engineer, 1. Semester.

Læs mere

Rejseportalen. Informatik Gruppe B333 Aalborg Universitet 29-05-2007

Rejseportalen. Informatik Gruppe B333 Aalborg Universitet 29-05-2007 2007 Rejseportalen Informatik Gruppe B333 Aalborg Universitet 29-05-2007 Side 2 Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Basisår Informatik Titel: Rejseportalen Tema: Udvikling af et IT-system Projektperiode:

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Sikkerhed i Z-Wave systemer

Sikkerhed i Z-Wave systemer Eksamensprojekt Sikkerhed i Z-Wave systemer Institut for Matematisk Modellering (IMM) Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Eksamensprojekt er udført af: Rasmus Christiansen, s971458 Yavuz Seker, s992477

Læs mere

Berøringsfrit håndtag

Berøringsfrit håndtag Berøringsfrit håndtag Færre sygehusinfektioner på de danske sygehuse Gruppe B230 2. semester Elektronik & IT Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet Afleveres 25. maj

Læs mere

Bachelorprojekt. Interaktive Elektroniske Tekniske Manualer I Søfartsindustrien. Udarbejdet af: Jesper Hauge Rasmussen Aarhus Maskinmesterskole

Bachelorprojekt. Interaktive Elektroniske Tekniske Manualer I Søfartsindustrien. Udarbejdet af: Jesper Hauge Rasmussen Aarhus Maskinmesterskole Bachelorprojekt Interaktive Elektroniske Tekniske Manualer I Søfartsindustrien Udarbejdet af: Jesper Hauge Rasmussen Aarhus Maskinmesterskole 04/06-2013 Forfatterens navn: Jesper Hauge Rasmussen Studienummer:

Læs mere

Cloud computing i danske virksomheder

Cloud computing i danske virksomheder Cloud computing i danske virksomheder (Cloud Computing in Danish Companies) Copenhagen Business School, maj 2010 Speciale: HD 2. del, Økonomistyring og procesledelse Udarbejdet af: Casper Thomsen Peter

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Hvilken indflydelse på spillernes sociale kompetencer har World of Warcraft

ROSKILDE UNIVERSITET. Hvilken indflydelse på spillernes sociale kompetencer har World of Warcraft ROSKILDE UNIVERSITET Hvilken indflydelse på spillernes sociale kompetencer har World of Warcraft Christopher Becker, Helene Drejer, Patrick Holmkjær Hoxer, Alexander Klavsen, Rasmus Pries-Heje og Roligen

Læs mere

IMPLEMENTERINGEN AF REVIT DEN GODE TEMPLATE

IMPLEMENTERINGEN AF REVIT DEN GODE TEMPLATE 2011 IMPLEMENTERINGEN AF REVIT DEN GODE TEMPLATE 7. semester speciale bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College, Campus Horsens Af: Jesper Engvang Steensen Studie nr.: 124685 Vejl. Kirsten

Læs mere

IT-infrastrukturens sårbarhed

IT-infrastrukturens sårbarhed IT-infrastrukturens sårbarhed Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Teknologirådets rapporter 2004/4 IT-infrastrukturens sårbarhed Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe

Læs mere