Relationsarbejdet og forhindringerne for integrationen af hjemløse belyst via case

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Relationsarbejdet og forhindringerne for integrationen af hjemløse belyst via case"

Transkript

1 Relationsarbejdet og forhindringerne for integrationen af hjemløse belyst via case Denne artikel beskriver en kontakt, projekt UDENFOR har haft med en hjemløs mand i 50erne, som er EUborger. I denne artikel kalder vi ham Carlo. Carlo har pendlet mellem DK og sit oprindelsesland som hjemløs i op mod 7 år og har ikke haft en opholdstilladelse i Danmark. Efter flere års besvær, er det lykkedes for projekt UDENFOR i samarbejde med Carlo at skaffe ham en bolig, et arbejde og en opholdstilladelse. Artiklen beskriver forhindringerne på vejen. Formålet med artiklen er dels at vise vigtigheden af relationsarbejdet og en gennemgående og fleksibel kontaktperson og dels at vise, hvor svært det er at komme igennem systemet. Artiklen vil pege på de faldgrubber, der har været forbundet med at skaffe en bolig og et arbejde til en udenlandsk hjemløs med vægt på det sidste. I artiklen vil vi vise, hvordan bureaukrati, lovgivning, formkrav og misinformation spænder ben for bl.a. hjemløses integration på arbejdsmarkedet. Med en uddybede forløbsbeskrivelse fra april til juni 2008 vil vi tydeliggøre nødvendigheden af relationsarbejdet og nødvendigheden af, at hjemløse har en fleksibel kontaktperson, der tager det koordinerende ansvar på sig, hvis en given indsats skal lykkes og bære frugt. Relationsarbejdet og projekt UDENFORs kontakt til Carlo projekt UDENFOR har kendt Carlo i ca. 3 år, og vi har lavet intenst relationsarbejde med ham de sidste par år. Den succes vi har haft i forhold til at skaffe en bolig og et arbejde til ham i foråret 2008, skal ses med afsæt i det foregående relationsarbejde, der har fundet sted de sidste par år, hvor vores gadeplansmedarbejdere har opbygget Carlos tillid til projekt UDENFOR og genopbygget hans selvtillid ved at anerkende ham som menneske samt motiveret ham til ikke at give op, når han har mødt barrierer og forhindringer på sin vej. Uden det langvarige relationsarbejde ville integration på arbejdsmarkedet og boligmarkedet ikke have været mulig, da relationsarbejdet har motiveret Carlo til at tro på forandring og på, at han ville kunne få en bolig og et arbejde. I modsætningen til mange andre hjemløse, vi har været i kontakt med i tidens løb, er Carlo en af de brugere, som har været meget glad og imødekommende for vores kontakt med ham. Mange hjemløse får ofte modstand mod systemet, hvilket som regel bunder i en følelse af ikke at blive mødt af systemet. Carlo har ikke haft decideret modstand mod systemet, men han har haft ringe tiltro til systemet. Ofte har hjemløse, selv om det for udestående måske ikke ser sådan ud, de samme drømme om bolig, arbejde og familie, og Carlo har ikke været anderledes, hvad det angår. Han har længe gerne ville have et arbejde, en bolig og leve et normalt liv, og vi har forsøgt af flere omgange at finde en bolig og et passende arbejde til ham, da han ikke selv har kunnet gennemskue, hvordan han skulle komme i gang. Han har tidligere haft småjobs her og der, og han har overlevet ved at samle og sælge flasker, da han ikke har haft et forsørgelsesgrundlag. 1

2 De første forsøg på at hjælpe Carlo og forhindringerne Allerede for ca. to år siden, da vi for alvor lærte Carlo at kende, var han i stor risiko for at blive overfaldet af andre hjemløse. Livet på gaden er hårdt, og nogle gange stjæler de hjemløse fra hinanden for selv at kunne overleve på gaden og skaffe sig penge til fornødenheder som mad, alkohol og stoffer. Som en dreven flaskesamler lavede Carlo flere penge end de fleste andre, der samler flasker på gaden, hvorfor han også havde en masse kontanter på sig. Det fik de andre hjemløse nys om, og Carlo har derfor flere gange været udsat for overfald og tyveri. I vores indledende kontakt med Carlo efter tillidsopbygningen, forsøgte vi derfor at eliminere risikoen for, at han blev overfaldet og mistede sine hårdtjente penge ved at skaffe en bankkonto til ham. Vores gadeplansmedarbejdere henvendte sig til noget nær samtlige banker i København i forsøget på at oprette en bankkonto til ham, og samtlige banker afviste Carlo med den begrundelse, at Carlo ikke havde et dansk CPR-nr. Borgerservice tager sig af spørgsmål vedr. CPR-nr., så projekt UDENFOR henvendte sig efterfølgende til Borgerservice, som pointerede nødvendigheden af et arbejde for at få et dansk CPR-nr. Efter mødet med Borgerservice gik projekt UDENFOR derfor i arbejdsretning og fik flere aftaler på plads med forskellige arbejdspladser ud fra Carlos ønsker og ressourcer. Her blev Carlo og gadeplansmedarbejderen fra projekt UDENFOR mødt med mistro. Arbejdsgiverne forlangte en bankkonto og oplevede det som ekstremt underligt, at Carlo ikke havde en bolig. Ganske forståeligt sagde en arbejdsgiver bl.a. hvordan skal han kunne møde op på arbejde uden en bolig, og en anden stillede sig undrende og mistroisk overfor det faktum, at Carlo oveni alt det heller ikke havde en -adresse! Ting vi andre ikke tænker over kunne blive en forhindring for ens integration på arbejdsmarkedet, blev det pludselig for Carlo, hvorfor næste skridt blev at etablere en adresse til Carlo, som åbenbart er adgangsgivende og en del af normalitetsopfattelsen i samfundet. En adresse ser godt ud på et CV hvem skulle have troet det? En stabil bolig er ofte et nødvendigt fundament for at kunne varetage et arbejde og derfor er det ikke helt ved siden af, at arbejdsgiveren tænker at en bolig er en nødvendighed for at kunne varetage et arbejde. Men ikke at give hjemløse en chance ud fra projekt UDENFORs anbefaling - fx via en prøvetid på nogle måneder - er ærgerligt, da Carlo via fast indtægt ville blive i stand til at betale, og derfor formentlig med projekt UDENFORs hjælp skaffe sig, en bolig. Det, at arbejdsgiveren forlangte en bankkonto, kunne vi ikke komme uden om. Samtidig havde Borgerservice givet udtryk for at et arbejde var nødvendigt for at få et CPR-nr., og idet banken forlangte et CPR-nr. for at åbne en bankkonto til Carlo endte hele sagen i en uløselig cirkelslutning. Vi måtte derfor ryste posen, tænke anderledes og begynde et nyt sted, hvilket var som at begynde forfra. 2

3 projekt UDENFOR begyndte at overveje anskaffelsen af bolig som det første skridt. Men hvordan skaffer man en bolig til en udenlandsk hjemløs, som ikke har en holdbar indtægtskilde? Integrationen på boligmarkedet lykkes Det er ikke nemt at skaffe en bolig som udenlandsk hjemløs uden fast indtægt, men en indtægt fra flaskesamling. Vi forsøgte også mange gange og efter lang tids søgen, fandt vi endelig en passende bolig til Carlo. Grunden til, at det overhovedet kunne lade sig gøre at skaffe en bolig til Carlo, var, at en række boliger stod tomme i en overgangsperiode hos en samarbejdspartner, og fordi projekt UDENFOR gik ind og dækkede huslejeudgifterne de første 3 måneder. (For at værne om Carlos anonymitet vil vi ikke nævne navnet på samarbejdspartneren). Med andre ord skal der penge på bordet - i det mindste for en periode, hvis man vil skaffe en bolig til en hjemløs mand uden fast indtægt. I dette tilfælde indgik vi derudover en aftale med boligejeren, vores samarbejdspartner om, at de til enhver tid kunne ringe til os. Selv i en situation, hvor boligejeren er en samarbejdspartner, som har fokus på udsatte mennesker, kan det være nødvendigt at stille en støttekontaktperson til rådighed for boligejeren, således at samarbejdspartneren føler sig tryg til at tage en hjemløs ind og ikke skal tænke på arbejdsressourcer, der kan være forbundet med det. I marts 2008 flyttede Carlo ind i egen bolig, projekt UDENFOR stod fleksibelt til rådighed i form af en af vores gadeplansmedarbejdere som støttekontaktperson, og projekt UDENFOR betalte huslejen de første tre måneder. Efter indflytningen gik jobjagten endnu engang i gang. Integrationen på arbejdsmarkedet mislykkes endnu engang I mellemtiden var vi i projekt UDENFOR blevet noget klogere på EU-lov og Udlændingeloven. Som bekendt er det ikke nemt at få en opholdstilladelse i Danmark. For EU-borgere er det dog langt nemmere end for andre udlændinge, idet EU arbejder for den frie bevægelighed af arbejdskraft indenfor EU's grænser. Så hvis man er EU-borger, kan man få en opholdstilladelse i Danmark uden de store problemer, hvis man har et arbejde i Danmark. Ud fra en lovgivningsmæssig ramme kan Carlo betragtes som en af de heldige udenlandske hjemløse, idet han er EU-borger, umiddelbart er arbejdsdygtig og uden forhindrende fysiske og/eller psykiske problemer. En måneds tid efter Carlos indflytning, lykkedes det os at skaffe en ny aftale om job til ham. Så i midten af april fandt projekt UDENFOR et job til Carlo ud fra de ønsker, Carlo selv havde givet udtryk for. Vores pædagogpraktikant deltog i jobsamtalen og sørgede for den indledende kontakt til arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren var utrolig positiv over for Carlo og ønskede også at ansætte ham, men inden den endelige aftale kunne falde på plads og kontrakten kunne underskrives, ønskede arbejdsgiveren imidlertid at se en 3

4 ren straffeattest, hvilket er almindelig procedure i DK. Bolig og en adresse var nu ikke længere et problem, bankkonto blev der ikke spurgt ind til, men i stedet en ren straffeattest. For at skaffe en straffeattest til Carlo, tog projekt UDENFOR herefter kontakt til politiet, og fortalte dem om Carlos situation som udenlandsk hjemløs uden opholdstilladelse. Vi bad politiet om at udstede et dokument, der viser, at Carlo ikke er kendt af dansk politi - selvfølgelig såfremt, at de ikke havde set Carlo før. Svaret fra politiet var nej, at det ville de ikke, og begrundelsen var, at politiet ikke kan udstede straffeattester uden et CPR-nr. Politiet henviste os til Borgerservice og bad os om at skaffe Carlo et CPR-nr. først! Deja-vu, sagen endte endnu engang i en blindgyde, selv om vi havde skaffet forhindringen, manglen på bolig, af vejen. Alligevel tog vores pædagogpraktikant personlig kontakt til Borgerservice endnu engang. Ved Borgerservice fremlagde han situationen og bad om at få udsted et CPR-nr. til Carlo efter politiets opfordring. Borgerservices svarede, at det kunne de ikke, og at udstedelse af CPR-nr. kræver en opholdstilladelse og en lejekontrakt. Vores pædagogpraktikant vendte derpå tilbage til projekt UDENFORs lokaler og talte med os andre om sagen. Vi kontaktede derpå Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og spurgte en fuldmægtig til råds. Den fuldmægtige er velbevandret i reglerne omkring den frie bevægelighed af arbejdskraft i EU og kunne heller ikke forstå, at det var så besværligt at få udstedt en straffeattest og få Carlo i arbejde. Sidst i samtalen foreslog den fuldmægtige, at vi kontaktede Justitsministeriet vedr. betingelserne for udstedelse af straffeattester. Dernæst kunne vi evt. gå tilbage til arbejdsgiveren for at få præciseret, om arbejdsgiveren ønskede en dansk straffeattest eller en straffeattest fra oprindelseslandet. Den fuldmægtige afbrød imidlertid sig selv midt i sætningen, da der højst sandsynligvis, ifølge vedkommende, ikke er noget, der hedder straffeattest i Carlos oprindelsesland. Sagen blev dermed endnu mere kompliceret, og alt pegede på, at vi ikke ville kunne skaffe en straffeattest i Carlos navn. Efter telefonsamtalen, påpegede vores pædagogpraktikant, der havde haft kontakten til politiet, at det er nødvendigt med et CPR-nr. for at få udstedt en straffeattest. Med andre ord, havde vi ingen grund til at ringe til Justitsministeriet, når vi allerede kendte svaret. Men hvad skulle vi gøre nu? Ringe til oprindelseslandets ambassade i DK og spørge, om straffeattester findes i det pågældende land, og om de kan udstede eller rekvirere en fra oprindelseslandet i Carlos navn? Eller skulle vi snarere forsøge at få arbejdsgiveren til at omgå procedurerne ved at overtale arbejdsgiveren til at lave en midlertidig kontrakt på fx en måned, så Carlo kunne få en opholdstilladelse, et CPR-nr., derefter en dansk straffeattest, derefter en ny arbejdskontrakt og ny opholdstilladelse? Kunne det overhovedet lade sig gøre? Vi vidste det ikke, men vi måtte finde en løsning. 4

5 Integrationen på arbejdsmarkedet lykkes endelig Ovenstående sagsgang strandede på manglen på straffeattest, hvilket endnu engang tydeliggør, at det nærmest er umuligt at komme igennem junglen af regler, formkrav m.v., hvis arbejdsgiveren fx forlanger at se en straffeattest. Derfor er det nemmeste også at finde et job, hvor straffeattester ikke er et krav fra arbejdsgiverens side, når vi har at gøre med udenlandske hjemløse. Carlo var så heldig, at et andet job bød sig midt i al problematikken omkring anskaffelse af en straffeattest. Han havde fået tid til en jobsamtale via en af projekt UDENFORs samarbejdspartnere, og vores pædagogpraktikant deltog i selve samtalen for at skabe tillid til arbejdsgiveren, således at Carlo følte sig tryg og for at lette sagsgangen. I mellemtiden havde Carlo også fået sin lejekontrakt, som dokumentation på fast bopæl. Den nye arbejdsiver spurgte ikke ind til straffeattest, hvorfor det var meget nemmere at komme igennem. Ansættelseskontrakten blev derfor underskrevet af parterne og med den i hånden som dokumentation for arbejdstilknytning til DK, gik det hele gnidningsfrit i forhold til at skaffe Carlo en opholdstilladelse og derefter et CPR-nr. Nu var det blot at få styr på formalia. Det er Statsforvaltningen, der udsteder et EU-opholdsdokument med baggrund i ansættelseskontrakten, og udover ansættelseskontrakten skal foto, id-kort og lejekontrakt også medbringes til den personlige henvendelse i Statsforvaltningen. Derefter sender Statsforvaltningen papirerne til ens adresse, hvorefter man kan henvende sig til Borgerservice med dokumenterne og få udstedt et CPR-nr. i form af det gule sygesikringsbevis. Alt dette blev gjort i den angivne rækkefølge, og i dag er Carlo lykkelig over, at han endelig efter mange år i hjemløshed har fået en bolig, et arbejde og en fast indtægt. Carlo har stadig kontakt til gadeplansmedarbejderne i projekt UDENFOR og har derudover fået et lille netværk af bekendte igennem det nye arbejde, som giver ham et nyt fast holdepunkt i tilværelsen. Vigtigheden af relationsarbejdet og en fleksibel kontaktperson En gennemgående kontaktperson var nødvendig og vigtig i den to år lange proces fra at skabe tillid til og til at få en udenlandsk hjemløs mand fra gaden i bolig og i arbejde. Selv som erfarne systemkendere, som vi professionelle er, har sagsforløbet i denne sag, endnu engang været overvældende, og vi er som professionelle endnu engang blevet overrasket over junglen af regler, formkrav og bureaukrati. Hvordan mon det så er for hjemløse i en yderst udsat situation at forholde sig til denne jungle uden kontakt til ressourcepersoner? Når selv vi som videnspersoner har svært ved at greje system-logikken og finde frem til relevant information, så er det vel ikke så mærkeligt, at udsatte mennesker slet ikke kan forstå og komme igennem systemet. 5

6 I det foregående har vi hovedsageligt beskrevet de praktiske gøremål og de forhindringer, der har været i vores kontakt til det offentlige system, potentielle boligudlejere og potentielle arbejdsgivere. Relationsarbejdet i projekt UDENFOR rummer langt mere end det. Når Carlo har haft svære dage, og når han endnu engang har mødt en forhindring (sammen med os), har vi skulle opmuntre ham til fortsat at tro på, at det kan lykkes. Gadeplansmedarbejderne i projekt UDENFOR har spillet en vigtig rolle i den henseende og genopbygget Carlos selvtillid, hver gang de via nederlagene blev taget fra ham. Måske bruges 80 pct. af tiden i relationsarbejdet på denne opgave - at genopbygge folks selvtillid, således at de ikke endnu engang oplever sig forkerte. Vi opbygger selvtilliden ved at opmuntre de hjemløse, ved at fokusere på de positive ting i tilværelsen og ved at anerkende dem og de ressourcer, de er i besiddelse af. Det er vigtigt at få fokus fjernet fra deres hjemløshed og de fiaskoer, de har mødt gennem et længere forløb - måske gennem hele livet. Fokus skal være fremadrettet på positive ting og på den enkeltes ressourcer. I dette arbejde er det derfor vigtigt også at give folk gode oplevelser. I projekt UDENFOR samler vi derfor på gode oplevelser med vores brugere: Med Carlo har vi for blot at nævne nogle - været ude at spise, gået ture og været til fodboldkamp, og vi har set ham blive rørt over små og store oplevelser, fordi han i lang tid ikke har haft sådanne oplevelser eller kontakt til personer, der kunne give ham gode oplevelser. Hvad har vi lært? Via kontakten til Carlo og andre udenlandske hjemløse er vi i projekt UDENFOR dag for dag blevet klogere på, hvor svært det er at hjælpe udenlandske hjemløse, som ikke har et dansk CPR-nr. Vi er desuden endnu engang blevet bevidste om, hvor meget umiddelbar fysisk fremtoning betyder i mødet med systemrepræsentanter og andre. Fx er det helt tydeligt, at Carlo har fået en god og fair behandling, når han er dukket op i Udlændingeservice med to velklædte mænd (projekt UDENFORs ansatte). Omvendt har Carlo haft knap så gode oplevelser alene. Han har berettet om helt andre, negative og ydmygende oplevelser i de tilfælde, han er mødt op alene fx i Udlændingeservice. Der kan være to grunde til denne forskel: For det første kan det skyldes det faktum, at vi som fagfolk er godt forberedte, og at vi ved, hvad vi skal spørge om eller for det andet, at man får en anden behandling, når man er udsat, fordi man ser forkert ud. Uanset hvilken grund det er, er det uacceptabelt og ikke godt nok for, hvad skal vi bruge et system til, hvis ikke det kan tage sig af udsatte mennesker? Er systemet kun for folk, der har ressourcerne til selv at søge hjælp og er så vidende, at de måske ikke engang behøver at henvende sig til systemet? 6

7 projekt UDENFOR har flere oplevelser med Borgerservice med udgangspunkt i de forskellige brugerkontakter vi har, og vi har gentagne gange oplevet, at få forskellige og til tider modstridende informationer fra forskellige medarbejdere i Borgerservice, hvilket har forhindret os i at give den rette hjælp og gjort arbejdet med de hjemløse endnu mere udfordrende. Fx har de ikke altid formået at fortælle os, hvor man skal henvende sig for at få en opholdstilladelse. Forskellige medarbejdere har endvidere fremlagt forskellige rækkefølger over, hvordan tingene skal gribes an, før man kan løse en given udfordring - fx at skaffe en opholdstilladelse. Vores erfaring er, at de medarbejdere, vi har mødt i denne sag, tænker firkantet ud fra lovgivning eller til tider slet ikke ved, hvordan tingene/lovgivningen hænger sammen. Hele tiden har vores gadeplansmedarbejdere skulle pendle mellem udstødelsesprocessen og marginaliseringen på den ene side og lovgivningen på den anden. Fx står der ingen steder, at man skal have et CPR-nr. for at få et arbejde, men det er stadigvæk et (u)udtalt krav fra arbejdsgiverens side, fordi arbejdsgiveren har brug for en bankkonto. Det er derimod et krav som ikke-dansk statsborger at have et arbejde for at få et CPR-nr., såfremt personen ikke har et andet opholdsgrundlag som fx familiesammenføring. Ud fra ovenstående case er vi blevet mere overbeviste om, at anskaffelse af bolig er vigtig som et første skridt, hvis det skal lykkes for hjemløse at få et arbejde. Hvis vi har at gøre med en udenlandsk hjemløs uden fast indtægtskilde, er det imidlertid ikke muligt at skaffe en bolig uden, at en (offentlig) hjælpeinstans dækker huslejen i en periode, indtil den hjemløse har fået et arbejde og kan forsørge sig selv. Carlos historie vidner om, at det kan lykkes, hvis det professionelle system er fleksibelt. Serap Erkan, projekt UDENFOR, d. 4. juli

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Den svære samtale - ér svær

Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm 18. november 2017 www.diakoni.dk cohj@filadelfia.dk Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm, Filadelfia Uddannelse cohj@filadelfia.dk Den svære samtale ér svær Nogle gange er samtalen svær,

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

når alting bliver til sex på arbejdspladsen

når alting bliver til sex på arbejdspladsen når alting bliver til sex på arbejdspladsen Fagligt Fælles Forbund Udgivet af 3F Kampmannsgade 4 DK, 1790 København V Februar 2015 Ligestilling og Mangfoldighed Tegninger: Mette Ehlers Layout: zentens

Læs mere

High:five. J o b t i l u n g e p å k a nte n

High:five. J o b t i l u n g e p å k a nte n High:five J o b t i l u n g e p å k a nte n Kære samarbejdspartnere i kommuner, politi og kriminalforsorg r er brug for en indsats i forhold til unge på kanten. High:Five er startet af Virksomhedsforum

Læs mere

Notat. Fundamentet Social coaching til udstødte og marginaliserede - Projekt 133. Projekt nr Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker

Notat. Fundamentet Social coaching til udstødte og marginaliserede - Projekt 133. Projekt nr Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker Notat Projekt nr. 133 Konsulent Referent Dato for afholdelse Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 5.september 2007 Godkendt d. 10.oktober 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Nedenstående er en uddybende beskrivelse af forløb for de hjemløse, der har taget ophold i boliger etableret under

Læs mere

Tips til at lave en ansøgning

Tips til at lave en ansøgning Tips til at lave en ansøgning Det er ikke nemt at skrive en god ansøgning. Det kræver forberedelse og tålmodighed, hvis du skal opnå et godt resultat. Virksomheden kender dig som udgangspunkt ikke og du

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henriette og Jesper, som er i konflikt med hinanden.

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord,

Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord, Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord, december 2014 Cabi har evalueret Ungeindsats Himmerland. Dette notat opsummerer og målretter konklusioner og anbefalinger

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

18. s. e. trin. I 2015 Ølgod

18. s. e. trin. I 2015 Ølgod For nogle år siden læste jeg i en avis om en ung kvinde, der var det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Hun blev det tilfældige offer for en overfaldsmand, og blev nedværdiget og ydmyget i al offentlighed.

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

NYE RAMMER - NYE MULIGHEDER? BORGERES OPLEVELSE AF DEN FREMSKUDTE BESKÆFTIGELSESINDSATS I URBANPLANEN

NYE RAMMER - NYE MULIGHEDER? BORGERES OPLEVELSE AF DEN FREMSKUDTE BESKÆFTIGELSESINDSATS I URBANPLANEN NYE RAMMER - NYE MULIGHEDER? BORGERES OPLEVELSE AF DEN FREMSKUDTE BESKÆFTIGELSESINDSATS I URBANPLANEN INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetdecember2012 ForfattetafSocialRespons: SofieBertoltWinther,EaHelthØgendahlogLotteKarlsgaardThost.

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Integration. - plads til forskellighed

Integration. - plads til forskellighed Integration - plads til forskellighed Plads til forskellighed Integration handler ikke om forholdet til de andre. Men om forholdet til én anden - det enkelte medmenneske. Tryghed, uddannelse og arbejde

Læs mere

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 754 Se, nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 412 - som vintergrene 158 - Kvindelil din tro er stor 192 v. 7 du som har dig selv mig givet 375 Alt står

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

1 Bilag. 1.1 Vignet 1. udkast

1 Bilag. 1.1 Vignet 1. udkast 1 Bilag 1.1 Vignet 1. udkast Case Fase 1: Forventninger Yousef er 17 år gammel og er uledsaget mindreårig flygtning fra Irak. Yousef har netop fået asyl i Danmark og kommunen skal nu finde et sted, hvor

Læs mere

Bike4Life projektbeskrivelse. Et U- turn projekt for socialt udsatte unge

Bike4Life projektbeskrivelse. Et U- turn projekt for socialt udsatte unge Bike4Life projektbeskrivelse Et U- turn projekt for socialt udsatte unge Om projektet Resumé: Et projekt, der beskæftiger sig med unge i alderen 18-30 år, som modtager offentlig forsørgelse (uddannelseshjælp,

Læs mere

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden.

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden. 1 Sådan går der mange mange år. 1 Alle de væsener En gang for mange mange år siden blev skabt et væsen uden ben. Den måtte være i vandet, ellers kunne den ikke komme rundt. Så blev skabt en med 2 ben,

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil. GRUNDLOVSTALE 2015 I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.) Det var en milepæl i udviklingen af det dengang

Læs mere

Guds engle -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Guds engle -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Guds engle -1 Mål: At give børnene et bibelsk syn på engle. Læs bilaget Info igennem, så du kan besvare børnenes spørgsmål. Tekst: Lukas 1, 5-25 (Zakarias ser en engel). Visualisering: Pynt rummet med

Læs mere

Alle helgen I 2015 Strellev

Alle helgen I 2015 Strellev For et par år siden indviede man et fælles gravsted for hjemløse og andre udsatte på Assistens Kirkegård i København. Gravstedet blev oprettet for at anerkende gadens folk, at give dem et sted, hvor de

Læs mere

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG AF JOURNALIST IBEN BAADSGAARD AL-KHALIL, 2013 21 årige Osman Sari er kurder og blind. Da han kom til Danmark fra Tyrkiet for fem år siden,

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47 JOBFEST To ud af tre nye job er gået til danskere Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Torsdag den 1. oktober 2015, 05:00 Del: Det seneste år er to ud af tre nye job gået til danskere, viser ny analyse fra

Læs mere

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Det hænger sammen. Når ledigheden stiger over en længere periode, vokser gruppen af langtidsledige. Dette giver udfordringer

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 8 til afdelingsbestyrelserne: Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

Hurtigt i gang. det betaler sig

Hurtigt i gang. det betaler sig Hurtigt i gang det betaler sig Arbejdsmarkedsstyrelsen Maj 2008 Sikker viden Denne pjece indeholder en klar opfordring til landets jobcentre: Tag hurtigt kontakt til nye ledige og fasthold en intensiv

Læs mere

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt.

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. Rapporten er udarbejdet af : Forebyggelseskonsulent Anja Nesgaard Dal Rusmiddelcenter Randers

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale 27.09.13 En komplet guide til dig, der skal holde ansættelsessamtale. Ved at bruge spørgerammer sikrer du dig, at du får afklaret ansøgerens kompetencer og

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

Bilag 2 interview IP2

Bilag 2 interview IP2 Bilag 2 interview IP2 Projekttitel: Supervision & Flow - A Relation? Overvågning & Flow - En Sammenhæng? Gruppenr: 11 Hus: SAMBACH 20.1 Semester: 2 Årstal: 2016 Udarbejdet af: Jakob Aagaard Hansen - Studienr.:

Læs mere

Forord. »Det er svært at stille ét spørgsmål, for kristendommen giver anledning til mange spørgsmål.«marie, 17 år, gymnasieelev

Forord. »Det er svært at stille ét spørgsmål, for kristendommen giver anledning til mange spørgsmål.«marie, 17 år, gymnasieelev Forord»Det er svært at stille ét spørgsmål, for kristendommen giver anledning til mange spørgsmål.«marie, 17 år, gymnasieelev I løbet af efteråret 2011 blev der talt om tro, tvivl og svære spørgsmål på

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

Nye regler og muligheder på fraværsområdet. hvordan fungerer de i praksis?

Nye regler og muligheder på fraværsområdet. hvordan fungerer de i praksis? Nye regler og muligheder på fraværsområdet hvordan fungerer de i praksis? Oktober 2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 3 4-ugers samtalen... 5 Kendskab og anvendelse... 5 Erfaringer og holdninger...

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Notat. Analyse af barrierer for SME vedr. ansættelse af personer på kanten af arbejdsmarkedet

Notat. Analyse af barrierer for SME vedr. ansættelse af personer på kanten af arbejdsmarkedet Notat Analyse af barrierer for SME vedr. ansættelse af personer på kanten af arbejdsmarkedet Indhold Indhold og opsummering... 2 Baggrund... 3 Om undersøgelsen... 3 Begrundelse for ansættelse... 3 Erfaringer

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn Nyt job god løn SNYD IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER Nyt job til den rigtige løn Danske Fysioterapeuter har valgt at sætte fokus på de muligheder og faldgruber der er, når man skal have løn og vilkår

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du Ansøgningsskema AS1_da_170615 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

Tale til åbningen af Workindenmark Center East, Høje-Taastrup

Tale til åbningen af Workindenmark Center East, Høje-Taastrup Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 (Omtryk - Manglende bilag) AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 242 Offentligt Bilag 1 N O T A T Tale til åbningen af Workindenmark Center East, Høje-Taastrup den 3.

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Ansøgningsskema AS2_da_310516 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Hvad kan I bruge dette skema til? I kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014 1 Kontaktpersonens navn: Den unges navn: Dato: 2 Boligforhold Profil 1: Jeg er meget tilfreds med at bo på Rismøllegården og har det godt med de andre beboere og personalet. Profil 2: Jeg er hovedsagligt

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Fokus på job og motivation

Fokus på job og motivation Fokus på job og motivation også for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet Oplæg på Workshop den 22/10-15 Af Thomas Vesterby Mikkelsen, Faglig Koordinator Dagpenge & Kontanthjælp Jobcenter Aarhus

Læs mere

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU?

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Bilag 3 Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013 Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Ole: Jamen det har jeg en positiv holdning til. Altså de udfordringer vi står overfor

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

Ansøgning om tidsubegrænset ophold efter EU-retten

Ansøgning om tidsubegrænset ophold efter EU-retten Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. / Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA OD2/D_da_010414

Læs mere

Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud. Socialstyrelsen

Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud. Socialstyrelsen Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud Socialstyrelsen Februar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Indledning 3 02 Planlægningsfasen 3 03 Opstartsfasen 5 04 Driftsfasen 7 01 Indledning

Læs mere

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Kære Aisha Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Introduktion I den senere tid hører vi af og til I medierne om et ungt, kompetent og elskeligt menneske, som får afvist sin ansøgning

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

SCA-øvelse: IND. SCA-øvelse: IND

SCA-øvelse: IND. SCA-øvelse: IND Fortæl om en eller flere konkrete opgaver hjemmefra, der er løst (fx plænen er slået/der er lukket for vandet i sommerhuset). repeteres sammen] (fx brug af papir og blyant). [primært sengeafsnit] Fortæl,

Læs mere

5 konkrete tips til helstøbt ledelse! Bliv en helstøbt leder og få det bedste! frem i dine medarbejdere

5 konkrete tips til helstøbt ledelse! Bliv en helstøbt leder og få det bedste! frem i dine medarbejdere 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Side 1 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Bliv en helstøbt leder og få det bedste frem i dine medarbejdere 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Side 2 Tip 1: Vær

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Frivilligrådets beretning til årsmødet d

Frivilligrådets beretning til årsmødet d Kontakt mellem Mennesker Att. Frivilligrådet Toldbodvej 5 5700 Svendborg Tlf. 6220 1130 Formand Karen Strandhave Tlf. 62 26 11 50 (privat) Tlf. 72 53 65 34 (arbejde) e.mail:strandhave@post.tele.dk Frivilligrådets

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00 »Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«- UgebrevetA4.dk 31-01-2016 22:00:46 LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

BESKRIVELSE AF DE VOKSNE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN

BESKRIVELSE AF DE VOKSNE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN MÅLGRUPPE: De voksne BESKRIVELSE AF DE VOKSNE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN Ved IS IT A BIRD 20. februar, 2015 Annika Porsborg Nielsen annika@isitabird.dk Hvem er de voksne? De voksne kæmper for at genskabe

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

D O M. afsagt den 5. december Rettens nr. K /2016 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer

D O M. afsagt den 5. december Rettens nr. K /2016 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer D O M afsagt den 5. december 2016 Rettens nr. K01-4829/2016 Politiets nr. 3300-84143-00029-16 Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af

Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af Jobmål Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af styringen. Sådan er det også med jobsøgning. AS3 3 Jobmål

Læs mere

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn)

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) FÆRFÆR/S G3 Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) GL/SG2_da_150814 Ansøgning om opholdstilladelse i

Læs mere

Internationaliseringsundersøgelsen 2015

Internationaliseringsundersøgelsen 2015 Internationaliseringsundersøgelsen 2015 Undersøgelsen indeholder 877 respondenter, hvilket svarer til 23,5 % af VIA s 3725 studerende. De internationale studerendes ankomst til Danmark: 1.a Hvad har de

Læs mere

Forord af Inger Thormann

Forord af Inger Thormann Forord af Inger Thormann Omsorgssvigt har mange ansigter, og i denne bog får vi hele paletten. Ti børn, der nu er voksne, fortæller om deres liv. De ser tilbage på det, der var, hvor smerteligt det end

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte

Læs mere

JOBCENTER Sekretariatet. Dato: 06-05-2015. Kontaktperson: Ulla Kamp

JOBCENTER Sekretariatet. Dato: 06-05-2015. Kontaktperson: Ulla Kamp JOBCENTER Sekretariatet Dato: 06-05-2015 Kontaktperson: Ulla Kamp E-mail: uak@vejen.dk NOTAT Input til beskæftigelsesplanen 2016-19 Cases: Nyledig Stabil tilknytning til arbejdsmarked Egne ønsker God habil

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-150-1011

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål : Tænk på indhold, branche, arbejdstid, geografi. Brug internettet HK Jobformidling har sin egen database på www.mithk.dk.

Læs mere

2 (mini)konfirmandforløb, hvor der arbejdes med bøn, billeder og bibeltekst.

2 (mini)konfirmandforløb, hvor der arbejdes med bøn, billeder og bibeltekst. 2 (mini)konfirmandforløb, hvor der arbejdes med bøn, billeder og bibeltekst. Forløb 1, den barmhjertige samaritaner. Udgangspunktet for timerne (2x45 min) var lignelsen om den barmhjertige samaritaner

Læs mere

og 225-timersreglen er tvunget til at flytte bolig, generelt flytter de samme steder hen i Danmark?

og 225-timersreglen er tvunget til at flytte bolig, generelt flytter de samme steder hen i Danmark? Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 121 Offentligt T A L E 9. november 2016 Samrådstale vedr. spørgsmål T-V J.nr. 2016-7561 SYD/CAP MTA/MMA Samrådsspørgsmål T Ministeren

Læs mere

Tilværelsespsykologi - bekymringssamtalen

Tilværelsespsykologi - bekymringssamtalen Samtale stil: Generelt Kontaktskabende og åben Informativ og undersøgende Støttende og konfronterende Anerkendende ressourceorienteret (se også: Vi skal tale sammen) Samtalestil : generelt Kontaktskabende

Læs mere

PRAKTIKPLADS. match. Brug dit netværk til at finde praktikplads

PRAKTIKPLADS. match. Brug dit netværk til at finde praktikplads PRAKTIKPLADS match Brug dit netværk til at finde praktikplads Hvordan kan du bruge netværk til at finde en praktikplads? At netværke handler om at lære folk at kende, der gerne vil hjælpe dig videre. Og

Læs mere

STÅSTEDER VIDENSBASEREDE OPLÆG

STÅSTEDER VIDENSBASEREDE OPLÆG STÅSTEDER VIDENSBASEREDE OPLÆG 1 Hvor kommer læringen fra? Empowermentprojektet Projekt for 30 kommuner, der har udviklet og afprøvet forskellige empowermentorienterede metoder og tilgange Ca. 3700 deltagere

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere