Vores fælles vej til en bedre folkeskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vores fælles vej til en bedre folkeskole"

Transkript

1 Til skolens ansatte Vores fælles vej til en bedre folkeskole Hvem er hun og hvad vil hun? Jeg gætter på, at nogle af jer har tænkt noget i den retning, da min ansættelse blev offentliggjort. I pressemeddelelsen hæftede René Junker sig meget venligt ved, at jeg har haft ansvaret for at gennemføre to vellykkede skolestrukturprocesser, der minder om den proces, vi nu er i gang med at gennemføre her i kommunen. Mine første måneder i Holbæk har været travle. Jeg har blandt andet skullet lære skolelederne at kende. Ved møderne med jer har jeg fået et vigtigt indblik i, hvordan I arbejder. Det har været en særdeles positiv oplevelse, fordi jeg har mødt engagerede, arbejdsomme og visionære ledere. Jeg har ligeledes mødt den store gruppe af ledere og ser frem til at lære alle bedre at kende. Sans for visioner er vigtig i en organisation, hvor vi som ansatte skal gennemføre de visioner, kommunens politiske flertal vedtager. En af visionerne er strategien for Fremtidens Folkeskole, hvor det overordnede mål handler om, at vi årgang for årgang skal øge andelen af unge, som fuldfører en ungdomsuddannelse. Dét er et konkret mål, hvor omverdenen helt berettiget vil måle vores indsats for at gøre de unge uddannelsesparate. Fokus på udskoling Vi skal have øje for elevernes behov, så vi løfter dem og forbereder dem bedst muligt til at videreuddanne sig og blive selvforsørgende. Udskolingen er vigtig for at nå målet om at få flere unge til at tage en ungdomsuddannelse. >> fortsættes - side 1 af 6

2 UngHolbæk har betydelige erfaringer i at drive 10. klassecentret, hvor hver enkelt elev sammensætter sit skema og undervises målrettet med henblik på optimal udskoling. Jeg er sikker på, at de otte folkeskoler kan drage nytte af den viden, som UngHolbæk har genereret på dette vigtige område. Fælles kurs I min optik er et sundt skolevæsen ensbetydende med at arbejde sammenhængende, at koordinere de forskellige indsatser og se helheder. Vi er ikke længere 21, men otte skoler med SFO-afdelinger. Vi skal blandt andet koordinere skole og fritidstilbud, så de hænger bedst muligt sammen. Vores organisation fungerer i udpræget grad ved, at alle otte skoler følger en fælles kurs. I disse år er der mange centrale bindinger på området. Det betyder imidlertid ikke, at lokale initiativer og løsninger ikke er velkomne - tværtimod. Som chef for skole og uddannelse vil jeg respektere de gode argumenter for at vælge andre lige så gode løsninger på de givne udfordringer. Videndeling er én af de metoder, som jeg vil prioritere højt: Vi skal sætte lys på det, der lykkes og glæde os over de sejre, som vi hjælper eleverne med at vinde. Samtidig skal vi være parate til at erkende og lære af de fejltrin, som vi også vil komme til at begå undervej. Nyhedsbrevet, som du læser her, er også tænkt som videndeling på tværs af skolerne i Holbæk Kommune. Jeg vil løbende sende nyhedsbreve ud til alle ansatte på skolerne, således kan I overordnet følge med i, hvad der sker. Jeg ser frem til at lære alle skoler godt at kende. Skoleledere på skolebænken Holbæk Kommunes skoleledere har med den nye skolestruktur fået ekstra udfordringer som ledere. Derfor gennemgår de nu et længere uddannelsesforløb, som kommunen har tilrettelagt i samarbejde med Copenhagen Business School (CBS). Den nye skolestruktur giver skolelederne en ny rolle som strategiske ledere af de fusionerede skoler. De er således hver især blevet ledere for langt over 100 medarbejdere og godt elever. Derfor skal de i praksis lede gennem andre nemlig via daglige ledere, afdelingslederne og SFO-lederne, der sammen skal være et stærkt ledelsesteam i hverdagen. En folkeskole er desuden en stor virksomhed med et årligt budget på over 50 millioner kroner. >> fortsættes - side 2 af 6

3 CBS uddannede oprindeligt professionelle ledere til erhvervslivet, men i dag er professionel ledelse lige så relevant i kommunerne. Skolelederne har ansvar for arbejdspladser, som rummer mange af de samme udfordringer, man støder på i erhvervslivet. Undervisningsprogrammet blev skudt i gang med en workshop i foråret. Siden har skolelederne blandt andet arbejdet med forandringsledelse, fusionsledelse og strategisk ledelse. Programmet løber resten af året og slutter i begyndelsen af Bedre beslutninger på skolerne Lars Høgstedt Hansson, skoleleder på Katrinedalskolen, lægger ikke skjul på, at skolelederne har fået flere udfordringer: - Vi har nu et tilhørsforhold til hele tre afdelinger. Her skal vi gerne have tætte relationer til såvel de lokale ledere som medarbejderne. Samtidig bliver vi involveret i ledelse på både driftsmæssigt og strategisk niveau. - Forløbet på CBS har et højt fagligt niveau og er meget relevant. Jeg er overbevist om, at vi som ledere vil kunne træffe bedre beslutninger oven på forløbet. I sidste ende vil det blive til gavn for helheden. Et lille eksempel er, at vi har opdelt de ugentlige ledermøder i to med fokus på henholdsvis drift og strategi, fordi begge dele er lige nødvendige for de mål, vi vil nå med vores skoler, understreger Lars Høgstedt Hansson. Langsigtede mål for øje Mette Hunsdahl, skoleleder på Isefjordskolen, mener, at fremtidens udfordring bliver at styrke det fællesskab, som folkeskolen bygger på. Det gælder både den enkelte afdeling, hele skolen og det samlede skolevæsen: - Tidligere var vi det, jeg vil kalde skoleorienterede. Nu skal vi have de mere langsigtede fælles mål for øje som for eksempel Fremtidens Folkeskole. Her forpligter vi os til at nå nogle bestemte mål samtidig med at vi skal spille sammen med de andre medarbejdergrupper. - Uddannelsesforløbet har ikke alene givet os nyttige ledelsesredskaber. Et par af delforløbene var internater, hvor vi blev tømret sammen som gruppe. Det er vigtigt, at vi kender og forstår hinanden, når vi i fællesskab skal styrke skoleudviklingen og takle de fælles udfordringer, siger Mette Hunsdahl. De rigtige ledelsesværktøjer Jørgen Schandorff er UngHolbæks souschef og leder af dagundervisningen. Han er en del af et større ledelsesteam og finder det spændende at lede gennem andre: >> fortsættes - side 3 af 6

4 - Uddelegering handler om at turde tro på, at andre end én selv kan løse opgaverne. Uddannelsesforløbet har desuden givet mig tættere relationer til de otte folkeskoleledere. Som et team vil vi i fællesskab kunne sætte overliggeren højere for at nå de mål, vi sætter. - Jeg er dybt imponeret over undervisningens høje, faglige niveau og dens relevans for vores hverdag i skolesystemet. Ledelsesværktøjerne er helt rigtige til de opgaver, vi skal løse som ledere. CBS har naturligvis ikke undervist os gratis, men jeg er sikker på, at kommunen får fuld valuta for pengene i form af bedre skoleledere, mener Jørgen Schandorff. 14 millioner til nyt it-netværk I løbet af 2013 og første halvdel af 2014 får alle skolerne et helt nyt it-netværk. Det betyder, at senest til august 2014 kan alle komme trådløst på nettet med superhurtige og stabile forbindelser, der kan trække både skolens udstyr og alle de forskellige former for udstyr, som elever og medarbejdere selv tager med. I foråret 2012 blev alle skolernes netværk undersøgt og beskrevet af eksperter. Det resulterede i en beskrivelse af, hvad der skal laves på den enkelte skole, for at netværket har en moderne standard. Efterfølgende har byrådet bevilget 14 millioner kroner over to år til at få det nye netværk etableret, sådan som ekspertanalysen beskriver. Desuden er der afsat ekstra tre millioner årligt til at vedligeholde netværket, så det er stabilt og funktionsdygtigt. Den nye netværksstandard betyder, at: Alle elever og medarbejdere kan komme trådløst på nettet Netværket er dimensioneret til alle typer udstyr (bærbare computer, ipads, mobiltelefon og så videre) Alle programmer kan afvikles via internettet, så der ikke længere behøver at være programmer installeret på computeren. Det kaldes cloudcomputing programmerne ligger i skyen Moderniseringen går efter tur Det er ikke praktisk muligt at renovere alle afdelingers netværk på én gang. Derfor udarbejdes der i øjeblikket en udrulningsplan, sådan at alle afdelinger kan se, hvornår det er deres tur til at få nyt netværk. Princippet for udrulningen bliver, at afdelinger med den dårligste standard tages først, og at én skole gøres færdig ad gangen. >> fortsættes - side 4 af 6

5 Datoen for færdiggørelsen på den enkelte skole kan oplyses, når udbuddet er gennemført, og entreprenøren til den store opgave er udvalgt. Nye computere I takt med at netværket bliver moderniseret, købes der også nye bærbare computere til skolerne. Det er en del af den løbende serviceaftale, som skoleafdelingen er ved at forhandle på plads med It og Telefoni. Serviceaftalen betyder, at alle nye computere bliver vedligeholdt af en central funktion. Det sikrer høj driftsikkerhed. Kompetenceudvikling Når skolerne i Holbæk for alvor går i (it-)skyen, vil der ske en kompetenceudvikling af lærerne og pædagogerne. SkoleITprojektgruppen er i øjeblikket ved at designe et forløb, som indebærer kurser, aktionslæring og uddannelse af ressourcepersoner. Denne del forventes at gå i gang i skoleåret SkoleIT er en del af kvalitetsudviklingsprogrammet Fremtidens Folkeskole. De 14 millioner til nyt netværk og de tre millioner til løbende vedligeholdelse af netværket er nye penge, som byrådet har bevilget fra og med Udskiftningen af computere, de nye cloudbaserede løsninger og lærernes kompetenceudvikling betales af puljen til Fremtidens Folkeskole. Kurser i klasseledelse og relationskompetence I dette skoleår er 125 lærere og daglige ledere på kursus i enten Cooperative Learning eller ICDP træning i relationskompetence. Et af indsatsområderne i kvalitetsudviklingsprogrammet Fremtidens Folkeskole er kompetenceudvikling af lærere og ledere. Kompetenceudvikling kan ske på mange måder. Blandt andet gennem kurser, som har en snæver forbindelse til den daglige praksis på skolerne. På bagrund af forskning i hvilke lærerkompetencer, der har betydning for eleverne faglige, sociale og personlige udvikling, centrerer kurserne i dette skoleår sig om at træne relationskompetence og klasserumsledelse. International Child Development Programme (ICDP) Relationskompetencen er den største enkeltfaktor for, at eleverne får lært noget. Kurset i ICDP træner relationskompetencen som en professionel, faglig kompetence, sådan at den ansatte kan opbygge positive samspil med alle. >> fortsættes - side 5 af 6

6 Cooperative Learning (CL) Evnen til at lede en gruppe elevers læring er af stor betydning. Dette giver Cooperative Learning gode redskaber til. CL bygger på at tilrettelægge undervisningen, så høj deltageraktivitet sikres, og hvor eleverne bliver selvhjulpne. Hvad siger forskningen om lærerkompetencer? I perioden er der publiceret 70 undersøgelser om sammenhængen mellem lærer og pædagogkompetencer og så børnenes udbytte af børnehaven og skolegangen: En god voksen er dygtig til: Relationer evner at etablere sociale relationer et godt samspil til og mellem børnene Regelledelse evner klart og eksplicit at udtrykke hvilke regler, der gælder for klassens arbejde og dermed understøtte, at børnene lidt efter lidt overtager disse regler (klasserumsledelse) Faget - didaktikken evner at være over sit fag og sætte det i relation til børnenes forudsætninger Kollegialt samarbejde - evner fagligt at reflektere, analysere og lægge en ny strategi for læringsfællesskabet sammen med kolleger (Kilde: Dansk Clearinghouse) Det sker også lige nu lærere deltager i kursus i Cooperative Learning - klasserumsledelse 14 lærere og 24 ledere deltager i kursus i ICDP træning i relationskompetence SkoleIT-projektgruppen arbejder med det første udkast til en digitaliseringsstrategi for kommunen(s skoler). Strategien kommer i høring i foråret Udbud og It og Telefoni forbereder et udbud af det samlede netværk for skole-it, som skal stå færdigt i hele kommunen den 1. august 2014 Skoleledere og skolechef drøfter pejlermærker for Fremtidens Folkeskole i og Danmarks Lærerforening Kreds 52 og Holbæk Kommune er ved at etablere en faglig følgegruppe, så aktiviteter aftales og planlægges i et tæt samarbejde Det computerbaserede program til fastlæggelse af elevens uddannelsesmål og registrering af de ældste elevers fravær (Uddannelsesparat.dk og E-protokol) er under udrulning i alle udskolingsafdelinger Mange hilsner fra Marianne Stentebjerg, chef for skole og uddannelse side 6 af 6

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering... Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Fjerritslev Skole Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Strategi for Fremtidens Folkeskole i Holbæk Kommune

Strategi for Fremtidens Folkeskole i Holbæk Kommune Strategi for Fremtidens Folkeskole i Holbæk Kommune Foto:colourbox.com Maj 2011 1 Holbæk Byråd har på møde den 11. maj 2011 vedtaget Strategi for Fremtidens Folkeskole i Holbæk Kommune. Strategien har

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Baggrund... 2 Gjøl skole en tilbagemelding på baggrund af temaaften... 3 Udkast til PixiVersion2030... 8 Noget om skoleledelse... 10 Ledelsesgrundlag

Baggrund... 2 Gjøl skole en tilbagemelding på baggrund af temaaften... 3 Udkast til PixiVersion2030... 8 Noget om skoleledelse... 10 Ledelsesgrundlag Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Gjøl Skole Baggrund... 2 Gjøl skole en tilbagemelding på baggrund af temaaften... 3 Udkast til PixiVersion2030... 8 Noget om skoleledelse... 10 Ledelsesgrundlag

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling 2013 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012 2013

Kvalitetsrapport 2012 2013 Odsherred Kommune e Kvalitetsrapport 2012 2013 1. Forord... 5 2. Arbejdet med kvalitetsrapporten... 5 3. Værdier og Mål i Odsherred Kommunes Skolevæsen... 6 4. Sammenfattende helhedsvurdering... 7 Dynamisk

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

fremtidens folkeskole - Én af verdens bedste

fremtidens folkeskole - Én af verdens bedste fremtidens folkeskole - Én af verdens bedste casekatalog c 360-graders-eftersyn af folkeskolen gennemført af Skolens rejsehold juni 2010 Rapport C: Casekatalog til Fremtidens folkeskole - én af verdens

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse nye regler, nye muligheder Redaktion: Ministeriet

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

BU nyt. Planlægning og samarbejde. Nyt økonomistyringssystem skaber forventning hos ledere. Innovation: Vi tager fat nu side 2

BU nyt. Planlægning og samarbejde. Nyt økonomistyringssystem skaber forventning hos ledere. Innovation: Vi tager fat nu side 2 nr. 2 januar 2013 BU nyt Innovation: Vi tager fat nu side 2 Fusion: Vi skal tænke højt side 4 Skills : Vi har seks hold med side 11 HMU: Vi måler trivsel digitalt side 13 2 BU nyt januar 20 13 Planlægning

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Ansættelse af skoleleder til Gribskolen Oktober 2012 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Denne job- og personprofil indeholder

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole.

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. 1. Indledning Da vores tidligere viceinspektør går på efterløn, er stillingen som

Læs mere

Oplæg på Sorø-mødet v. BKF-formand Per B. Christensen, Børne- og Kulturdirektør i Næstved

Oplæg på Sorø-mødet v. BKF-formand Per B. Christensen, Børne- og Kulturdirektør i Næstved Oplæg på Sorø-mødet v. BKF-formand Per B. Christensen, Børne- og Kulturdirektør i Næstved De aktuelle udfordringer for skoleledelsen Indledning Ledelsen af den enkelte skole er vigtigere end nogensinde.

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere