interaktivitet og it - historie ii

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "interaktivitet og it - historie ii"

Transkript

1 interaktivitet og it - historie ii

2 i dag interaktivitet og it - historie II krop og interaktion øvelse: exploratorium

3 sidste gang eniac programmering gennem re-wiring manchester small-scale experimen-tal machine første computer med software vi kan rekonfigurere computeren uden re-wiring korporlig og materiel betjening computeren er en beregningsmaskine, automatisering af omfattende beregninger mennesket må tilpasse sig maskinen - fokus på at træne medarbejdere i at bruge maskinen 1960 erne kommercielle computere - fx ibm s system 360 aka mainframes information på hulkort, tape (data og programmer), betjening vedkontakter, knapper, etc. command-line direkte interaktion med computerens software (først teletype, siden skærm) skærme: papir ikke nødvendigt, mulighed for at redigere (cut, copy, paste), scrolling et nyt rum at designe fra knapper og kontakter, etc. mod en mere sproglig interaktion med computeren vi er nu i dialog med computeren computeren er stadig til for at automatisere beregninger som skatteberegninger, forsikringer, militære formål, men er i stigende grad også en arbejdsplads for programmører, og nye paradigmer er på vej...

4

5 sidste gang 1970 erne ergonomics og human factors - et medicinsk / performance perspektiv på krop-computer processtyring i industrien automatisering og de-skilling af medarbejdere participatory design - krav om demokratisering af teknologiudvikling (inddragelse af arbejdere i designprocessen) og fokus på computeren som et redskab, værktøj fremfor en maskine 1980 erne personal computing (pc + mac) grafisk brugergrænseflade (gui) udbredes direct manipulation (sml. direct interaction ) knapper, skydere, kontakter genopstår, men nu som grafiske objekter fra operator el. programmør til bruger hci (human-computer interaction) opstår som forskningsfelt i opposition til human factors / ergonomics. menneske-maskin interaktion begrebsliggøres som kommunikation mellem to informations-processorer, dvs. mennesket forstås som noget mentalt uden krop, hvor human factors i en vis udstrækning kan sige at have forstået mennesket som en fysisk maskine, der kan (ned)slides, er mekanisk, etc. computerspil

6 1990 erne

7 MOBILITY WORK 155 knows about the social background and family relations of the patient. In these circumstances, clinicians need to seek out and locate persons that have the latest information in the head. mobilitet - væk fra skrivebordet vi er ikke længere nødvendigvis bundet til skrivebordet for at bruge en computer vores krop har fået ben 8. Discussion The aim of the concepts introduced in this paper is to help us reflect and better understand why, when, and how people are mobile in their job. This might help us think about the design and deployment of computer technol ogy for mobile workers in, for example, a hospital. Information systems which store information in centralized databases accessible from clients distributed in a local area network are obvious candidates for helping overcome the challenge of locating and accessing knowledge in terms o information. Therefore, clinical information systems for storing data on patient treatment and care have been developed and deployed. Such Elec tronic Patient Records (EPRs) are now being installed in most Danish hos pitals, including at department B. From studies of other hospitals in Denmark which have been using EPR systems for a while, such systems clearly help accessing and locating relevan medical information across the hospital premises. Hence, clinicians are no longer looking for the unique paper-based record for a patient it is now accessible from a desktop PC, as illustrated in Figure 7. Such computer mindre skærme, og generelt mindre interaktion skaber nye udfordringer Bardram & Bossen (2005) - The Spatial Dimension of Collaboration at a Hospital Figure 7. Nurses accessing the Electronic Patient Record from Deskop PCs in an office on a ward pga. af vores mobilitet bliver et helt nyt sæt af applikationer mulige såkaldte lokations-baserede services fx kort, gps, betaling, sport, etc.

8 cmc computer-mediated communication (cmc) computeren bliver et medie som vi kan kommunikere med andre mennesker igennem word-wide web (www) cyberspace / virtualitet

9 cscw computer-supported cooperative work (cscw) computeren som samarbejdsteknologi dvs. en teknologi som understøtter koordination og kommunikation i arbejdssammenhænge det handler om samarbejde og dermed også i mange tilfælde en kritik af individualistiske forståelser af arbejde introducerede etnografi i design af informations teknologi jf. microsoft word med google docs

10 ubicomp ubicomp = ubiquitous computing (ubiquitous = allestedsnærværende) weiser sammenligner nutidens (1991) computer teknologi med skriftteknologi vores hverdag er fuld af tekst, hvoraf det meste forbliver i baggrunden i modsætning til computere som kræver vores fulde opmærksomhed (minimal fokuseret interaktion) et nyt designideal computeren skal være så usynlig og integreret del af menneskers hverdag som mulig, computeren som infrastruktur trækker bl.a. på heidegger s begreb om ready-to-hand (zuhandenheit) / present-at-hand (vorhandenheit)

11 ubicomp ubiquitous computing står i direkte modsætning til virtual reality vi skal ikke ind i en virtuel verden, men computeren skal ud i verden tab - xerox parc prototype forskellige størrelser til forskellige formål: tabs (inch), pads (foot), boards (yard) der kan være hundrede af computer i et rum på samme måde som der kan være hundrede af dokumenter, papirer, noter, postkort, etc.office (notes, documents, etc.) pad - xerox parc prototype

12 ubicomp tabs, pads, og boards behøver ikke være personlige, men være en del af en fælles infrastruktur (modsat personal computing kan man sige) filer og programmer kan kaldes frem på alle terminaler (som i dag er ved at blive norm med cloud-computing) tabs, pads og boards registrerer hinanden i deres nærhed

13 tangible bits inspireret af ubiquitous computing og traditionelle videnskabelige instrumenter tangible user interfaces (TUI) mere dedikerede interaktionsformer end den traditionelle grafiske brugergrænseflade (GUI) er i en vis forstand et opgør med GUI virtuelle / grafiske interaktionsformer og en tilbagevenden til en mere fysisk og kropslig interaktionsform TUI: augmentation of the physical world by coupling digital information to everyday physical objects and environments

14 tangible bits computeren fjerner sig fra skrivebordet på to måder: i direkte forbindelse med vores krop og ud i det fysiske rum (verden er interface) benytte sig af naturlige fysiske affordances så der er større sømløshed i interaktionen mellem mennesker og information PAPERS Typical HCI GUI of desktop PC Tangible UI World will be interface. Figure 2 From GUI to Tangible User Interfaces screen. The Star was the first commercial system which demonstrated the power of a mouse, windows, icons, property sheets, and modeless interactions. The Star also set several jens important pedersen HCI ixd interaktivitet design principles, og it - historie such ii as "seeing and pointing vs remembering and typing," and "what you see is what you get." The Apple Macintosh brought this

15 PAPERS tangible bits Typical HCI GUI of desktop PC Tangible UI World will be interface. CHI 97 * March 2) Coupling of Bits and Atoms: Seamless couplin everyday graspable objects (e.g., cards, books, mo with the digital information that pertains to them; an 3) Ambient Media: Use of ambient media such as so light, airflow, and water movement for backgro interfaces with cyberspace at the periphery of hu perception. tangible bits new style of HCI into the public's attention in 1984, interactive surfaces creating interaktive a new stream the personal overflader computer industry [1]. gør Now, the GUI is widespread, largely through the vægge og andet til et aktivt pervasiveness interface of Microsoft Windows. computers into the background and attempts to make them coupling of bits and atoms invisible. sømløs sammenkobling The aim of our research is to show concrete ways to move af objekter fra hverdagen beyond (fx., the current kort, dominant bøger, model of GUI modeller, bound to computers with a flat rectangular display, windows, a etc.) med digital information mouse, and a keyboard. To make computing truly information to everyday physical objects and environments. ambient media brug Fig. 2 af illustrates baggrundsmedier the transition of HCI from the GUI of som lyd, desktop PCs to Tangible User Interfaces which will change lys, luft- og vandbevægelse the world itself into an interface. Figure 2 From GUI to Tangible User Interfaces screen. The Star was the first commercial system which demonstrated the power of a mouse, windows, icons, property sheets, and modeless interactions. The Star also set several important HCI design principles, such as "seeing and pointing vs remembering and typing," and "what you see is what you get." The Apple Macintosh brought this In 1991, Mark Weiser (Xerox PARC) published an article on his vision of "Ubiquitous Computing" [18], illustrating a different paradigm of computing and HCI which pushes ubiquitous and invisible, we seek to establish a new type of HCI that we call "Tangible User Interfaces" (TUIs). TUIs will augment the real physical world by coupling digital We see the locus of computation is now shifting from the desktop in two major directions: i) onto our skins/bodies, and ii) into the physical environments we inhabit. The transition to our bodies is represented by recent activities in the new field of "wearable computers" [13]. We are focusing on the second path: integration of computational augmentations into the physical environment. Our intention is to take advantage of natural physical affordances [15] to achieve a heightened legibility and seamlessness of interaction between people and information. GOALS OF TANGIBLE BITS Figure 3 graspable media Foreground Center Background Periphery ambient media Center and Periphery of User's Attention wit Physical Space Ultimately, we are seeking ways to turn each stat physical matter not only solid matter, but also liquids gases within everyday architectural spaces "interfaces" between people and digital informa We are exploring ways of both improving the quality broadening the bandwidth of interaction between people digital information by: allowing users to "grasp & manipulate" foreground by coupling bits with physical objects, and enabling users to be aware of background bits at periphery using ambient media in an augmented spac Current HCI research is focusing primarily on foregro activity and neglecting the background [2]. How subconsciously, people are constantly receiving var information from the "periphery" without attending t explicitly. If anything unusual is noticed, it immedia comes to the center of their attention. The sm transition of users focus of attention between backgro and foreground using ambient media and graspable ob is a key challenge of Tangible Bits. RELATED WORKS Our work is inspired by the vision of "Ubiqui Computing" [18] and the new stream of "Augme Reality" research [20, 7, 9, 4]. The notion "foreground/background" [2] also has stimulated our vis Tangible Bits is also directly grounded on the prev works of ClearBoard [12] and Graspable User Interfaces

16 tangible bits Katja Knecht - Augmented Urban Model (2010/2011

17 interaktion mobilitet - vi behøver ikke længere sidde ved et skrivebord for at interagere med computeren design kommer også til at handle om design af social interaktion og ikke kun design af interaktion med teknologien computeren ikke længere kun en arbejdsteknologi ikke funktionelle interaktioner, fx brug af computeren som et arkitektonisk element

18 designfilosofi en mere holistisk forståelse af mennesket i relation til computeren (kropsligt, socialt, materielt) i takt med at computeren ikke længere er knyttet til arbejdspladsen alene, men bliver et langt bredere kulturelt fænomen samtidig et opgør med en mental og psykologisk forståelsen af brugeren i retning af mere socialt, kulturelt og materielt forankrede analyser

19 designfilosofi interaktions-design som opgør med en ingeniørorienteret hci og som resultat af kropsligt, socialt, kulturelt og materielt fokus det er således langt mere omfattende og kompliceret hvad vi designer it-design kan ikke længere reduceres til et spørgsmål effektivitet, reduktion af fejl, sikkerhed, etc. og interfacet til computeren kan heller ikke længere reduceres til skærm, tastatur og mus

20 2000

21 nye interaktioner wii, kinect hele kroppen er involveret kinect er i stand til at aflæse vores håndbevægelser eksempelvis

22 tale med tale har vi vores hænder fri samtaler er vanskeligt, fordi computeren har problemer med at forstå konteksten/situation context/ situation cf. discussion about agents det er en af grundene til at talesystemer gentager, hvad de har hørt det er vores gamle dialogiske interaktion i nye klæder (jf. tty, command-line, etc) apple siri

23 touch / pen touch har været kendt før iphone iphone populariserede touch med gestures som pinch, swipe, flicking etc. for nogle typer af interaktioner er touch meget effektivt i forhold til mus og keyboard men for andre typer af interaktioner er det langsomt (skrivning) og upræcist, fordi vores håndled er låst. med et skriveredskab kan vi bedre bruge vores hånd

24 mode/æstetik

25 opsamling

26 opsamling hvad en computerteknologi er, hvad interaktion er, og hvilke forestillinger og filosofier om mennesket, som er indskrevet i teknologien og human-computer interaction som videnskabelig disciplin har varieret meget gennem historien menneske, computer og interaktion er cokonstrueret i gennem denne udvikling det er delvis en konsekvens af den teknologiske udvikling, men også af ideologier, kulturer, politiske kampe, kommercielle interesser, etc.

27 opsamling på denne baggrund skulle det gerne være tydeligt at interaktionsdesign har en kompliceret historie, men at der også er gode grunde til, at det er en designdisciplin i dag, mere end en eksakt videnskab; at vi forstår mennesker holistisk, dvs. socialt, kulturelt, kropsligt og at det også er et argument for de metoder, vi anvender i interaktionsdesign: nemlig en designorienteret tilgang på den ene side og et socialt og kulturvidenskabeligt perspektiv på den anden side det betyder ikke at fx human factors eller en kognitivt psykologisk tilgang ikke har nogen anvendelse, den er blot mere afgrænset

28 opsamling i skulle også gerne begynde at have danne jer et andet og mere kritisk blik på interaktion med informationsteknologi end i måske har haft før dvs. i skal kunne overveje fordele og ulemper ved forskellige typer af interaktioner i forhold til situationen i stedet for blindt at overtage etablerede konventioner hvilke kropsmodaliteter skal involveres i interaktionen med teknologien? hvilken social interaktion er i med til skabe? hvilke nye teknologier og interaktionsformer kunne man udvikle?

29 kroppen

30 cogito ergo sum descartes krop-sjæl dualisme (res extensa / res cogitans) cogito ergo sum (jeg tænker altså er jeg) informationsprocesserings paradigmet er barn af descartes rationalisme

31 menneske som computer

32 embodiment & interaction

33 hvad er embodiment? dourish s definition: det handler både om at give mennesker og teknologi en krop jf. den kognitivistiske/informationelle forståelse af computer og menneske den krop er også altid allerede er en social krop (det skal vi tale mere om næste gang) og til kroppen hører følelser, liv, død, sex, bevægelse, det er meget anden måde at tematisere mennesket på

34 merlau-ponty maurice merleau-ponty ( ) fænomenolog og kroppens filosof par excellence kroppens fænomenologi (1945) merleau-ponty s krop er ikke den fysiologiske (eller medicinske) krop (ikke primært i hvert fald) men den levede krop, le corps propre jf. ergonomics det er det at være i en krop touchant touché

35 merlau-ponty handling og perception er vævet ind i hinanden og kan ikke skilles ad vores perception af verden er afhængig af hvem vi er, hvad vi har gang i vi forsøger at få maksimalt greb om verden tænk fx på forskellen i hvordan et sprog man forstår lyder i modsætning til et man ikke forstår

36 den levede krop hvor langt noget er væk ikke i absolut forstand, men om det er inden for rækkevidde fiskeren ser på havet med andre øjne end kitesurferen det hiv i kroppen jeg føler, når jeg er tiltrukket af noget eller nogen (eller det modsatte) hvordan jeg kan mærke, at jeg har trykket min pin-kode forkert ind i fingerne hvordan jeg uden at tænke mig balancerer på min cykel hvordan jeg kan føle mig hjemme i mine sutsko

37 heideggers tøj martin heidegger ( ) væren & tid (1927) ready-at-hand (zuhandenheit) present-at-hand (vorhandenheit) eksempler: have briller på, den blindes stok, tøj, hat, rullestol

38 går i stykker det er først, når noget går i stykker at lægger mærke til det indtil da handler vi gennem teknologien og har fokus på det vi gør godt værktøj skal designes så det er transparent i brug

interaktivitet og it - historie

interaktivitet og it - historie interaktivitet og it - historie i dag interaktionsdesign historie 1940-1990 vi tager 1990-2020 næste gang øvelse intimitet indskrevet i teknologier, artefakter og rum historie understreg, hvordan paradigmer

Læs mere

UNDERSTANDING AND CONCEPTUALIZING INTERACTION KAP. 2. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.

UNDERSTANDING AND CONCEPTUALIZING INTERACTION KAP. 2. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au. UNDERSTANDING AND CONCEPTUALIZING INTERACTION KAP. 2 MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk I dag Forstå problemområdet Konceptuelle modeller Metaforer Begreber

Læs mere

BILAG 1 SPILBESKRIVELSE, PAPER OG BRUGERSCENARIO 3 BILAG 2 REFERATER AF SAMTALER, WORKSHOPS OG FOREDRAG 17

BILAG 1 SPILBESKRIVELSE, PAPER OG BRUGERSCENARIO 3 BILAG 2 REFERATER AF SAMTALER, WORKSHOPS OG FOREDRAG 17 BILAG 1 SPILBESKRIVELSE, PAPER OG BRUGERSCENARIO 3 SPILBESKRIVELSE 3 DESIGNING AN AUDITORY W-LAN BASED GAME 7 BRUGERSCENARIO 14 BILAG 2 REFERATER AF SAMTALER, WORKSHOPS OG FOREDRAG 17 SAMTALE MED BUE VESTER-ANDERSEN

Læs mere

Det virker, og hvad så?

Det virker, og hvad så? Det virker, og hvad så? Interfacets betydning og spørgsmålet om overflade versus dybde eksemplificeret med en analyse af Google Peter Sejersen Specialeserie/Master Thesis Specialeserie/Master Thesis: Digital

Læs mere

VIRTUREALITET ONLINE OG OFFLINE VIRKELIGHED. Skrevet af Martin Iskou Olsen (miol) Stefan Søndervang (stso)

VIRTUREALITET ONLINE OG OFFLINE VIRKELIGHED. Skrevet af Martin Iskou Olsen (miol) Stefan Søndervang (stso) VIRTUREALITET OPLEVELSE OG IDENTITET I TRANSCENDENSEN MELLEM ONLINE OG OFFLINE VIRKELIGHED Skrevet af Martin Iskou Olsen (miol) Stefan Søndervang (stso) Hovedvejleder Gitte Stald Bivejleder Ian Wisler-Poulsen

Læs mere

ETABLERING AF TROVÆRDIGHED PÅ BLOGS

ETABLERING AF TROVÆRDIGHED PÅ BLOGS ETABLERING AF TROVÆRDIGHED PÅ BLOGS EN EKSPLORATIV UNDERSØGELSE AF ASPEKTER TIL ETABLERING AF TROVÆRDIGHED PÅ PERSONLIGE BLOGS Specialet er udarbejdet af Louise Rothaus Hvitved Madsen Aalborg Universitet

Læs mere

TANGIBLE INTERACTION, OVERBLIK OG REPETITION

TANGIBLE INTERACTION, OVERBLIK OG REPETITION TANGIBLE INTERACTION, OVERBLIK OG REPETITION Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Tangible Interaction

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NYE ANVENDELSER AF INTERAKTIVE TEKNOLOGIER I RUMLIGT DESIGN Situated Computing: afsæt i rum, sted & tid - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PH.D.-AFHANDLING RUNE NIELSEN CENTER

Læs mere

Virkelige-og-imaginære rum. Stedbevidste medier i et humangeografisk perspektiv

Virkelige-og-imaginære rum. Stedbevidste medier i et humangeografisk perspektiv Virkelige-og-imaginære rum Stedbevidste medier i et humangeografisk perspektiv Københavns Universitet Medievidenskab; Afdeling for Film- og Medievidenskab; Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

DESIGN TIL SECOND SCREENS

DESIGN TIL SECOND SCREENS DESIGN TIL SECOND SCREENS At engagere tweens til aktiv deltagelse gennem brug af interaktive virkemidler Speciale Bo Bille Informationsvidenskab Aarhus Universitet Vejledning ved Ole Sejer Iversen Design

Læs mere

TITELBLAD. Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s. Navn på universitet: Aalborg Universitet

TITELBLAD. Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s. Navn på universitet: Aalborg Universitet TITELBLAD Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s Navn på universitet: Aalborg Universitet Afleveringsmåned og år: Maj, 2012 Rapportens omfang: 154.934

Læs mere

INFO ART. - Et tværsnit igennem tidens digitale kunst og arkitektur. Thomas Birch. Årskortnr. 19951240. Vejleder: Lars Kiel Bertelsen

INFO ART. - Et tværsnit igennem tidens digitale kunst og arkitektur. Thomas Birch. Årskortnr. 19951240. Vejleder: Lars Kiel Bertelsen INFO ART - Et tværsnit igennem tidens digitale kunst og arkitektur Thomas Birch Årskortnr. 19951240 Vejleder: Lars Kiel Bertelsen 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 New Media Art Info Art Dada, Fluxus,

Læs mere

1.0 Indledning... 2 1.1 Problemstilling... 2 1.2 Problemformulering... 2 1.3 Metode... 2

1.0 Indledning... 2 1.1 Problemstilling... 2 1.2 Problemformulering... 2 1.3 Metode... 2 1. 10 Digitalt design Hvordan kan interaktiviteten mellem hjemmeside og bruger forstærkes på WWW? Om digitalt designede syns-analogier og begrænsningerne ved digital tekst. 1.0 Indledning..............................

Læs mere

Ny design tilgang, Nye designprincipper

Ny design tilgang, Nye designprincipper Ny design tilgang, Nye designprincipper 10. SEMESTER - INTERAKTIVE DIGITALE MEDIER PHONG NGOC BUI VEJLEDER: TEM FRANK ANDERSEN TITELBLAD Projekttitel Ny design tilgang, nye designprincipper Studieretning:

Læs mere

OH SO SOCIAL. En undersøgelse af social cross media - tværmedial kommunikation i en social kontekst CAMILLA CHRISTIANSEN & THEA JEPSEN

OH SO SOCIAL. En undersøgelse af social cross media - tværmedial kommunikation i en social kontekst CAMILLA CHRISTIANSEN & THEA JEPSEN OH SO SOCIAL En undersøgelse af social cross media - tværmedial kommunikation i en social kontekst CAMILLA CHRISTIANSEN & THEA JEPSEN Speciale, Medieformidlet Kommunikation, Aalborg Universitet Vejleder:

Læs mere

English abstract. We have examined the motivation for liking a Page, and have come to the following two

English abstract. We have examined the motivation for liking a Page, and have come to the following two English abstract The purpose of this Master s Thesis is to uncover how a company can take advantage of a social media like Facebook to nurture their relationships. Social Medias are not only a communicative

Læs mere

SOCIAL TRAVEL. Storbyrejsende i deleøkonomien JESPER RASMUSSEN: JRAS@ITU.DK KANDIDATSPECIALE: DIGITALT DESIGN OG KOMMUNIKATION 2014

SOCIAL TRAVEL. Storbyrejsende i deleøkonomien JESPER RASMUSSEN: JRAS@ITU.DK KANDIDATSPECIALE: DIGITALT DESIGN OG KOMMUNIKATION 2014 SOCIAL TRAVEL Storbyrejsende i deleøkonomien JESPER RASMUSSEN: JRAS@ITU.DK KANDIDATSPECIALE: DIGITALT DESIGN OG KOMMUNIKATION 2014 VEJLEDER: ISABEL FROES IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN 2014 1 SOCIAL TRAVEL

Læs mere

Optimering af informationssøgning på mobiltelefoner ved brug af Microformats

Optimering af informationssøgning på mobiltelefoner ved brug af Microformats Optimering af informationssøgning på mobiltelefoner ved brug af Microformats Johannes Rasmussen Kongens Lyngby 2009 Bachelorprojekt Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling

Læs mere

Motiverende design. Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov. fristende personligt forførende

Motiverende design. Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov. fristende personligt forførende Motiverende design Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov simpelt overbevisende fristende personligt forførende attraktivt relevant interessant sælgende vejledende formidlende

Læs mere

Nr. 1 Januar 2009. Den menneskelige. faktor

Nr. 1 Januar 2009. Den menneskelige. faktor Nr. 1 Januar 2009 Den menneskelige faktor Indhold Det kommunikerende menneske Anette Grønning, Knowledge Lab 4 Kortlæg kommunikationen Gitte Hartwig, Svendborg Brakes A/S 8 Det legende menneske - at lade

Læs mere

Authentic Companies are the Winners of Tomorrow

Authentic Companies are the Winners of Tomorrow Authentic Companies are the Winners of Tomorrow www.stagis.com www.stagisblog.com +45 33 23 13 00 IMAGE AUTHENTICITY This above all: to thine own self be true And it doth follow, as the night the day,

Læs mere

Webkanban - praktik og refleksion

Webkanban - praktik og refleksion Webkanban - praktik og refleksion Masterafhandling: Interaktionsdesign og Multimedier Per Thykjær Jensen Anslag: 139.947 Årskort: 19810234 Kontakt: URL: Vejleder: per@multimusen.dk http://multimusen.dk/webkanban/

Læs mere

1 INDLEDNING...4 2 BSCW...10 3 TEORI...14

1 INDLEDNING...4 2 BSCW...10 3 TEORI...14 Resume I denne rapport diskuteres forslag til redesign af BSCW således, at det bedre kan understøtte projektskrivning på RUC. Som begrebsapparat til denne diskussion anvendes begreber fra Computer Mediated

Læs mere

DEL I: DET MAKROSOCIOLOGISKE UDGANGSPUNKT... 9 DEL II: HACKERETIKKEN OG MOTIVATIONSTEORI... 21

DEL I: DET MAKROSOCIOLOGISKE UDGANGSPUNKT... 9 DEL II: HACKERETIKKEN OG MOTIVATIONSTEORI... 21 Abstract The present thesis seeks to shed light on the motivational basis of musicians in their work with, and distribution of, music. This is done with a normative theoretical basis in The Hacker Ethic

Læs mere

FORORD 3 ABSTRACT 4 RESUMÉ 4 INDLEDNING 6 PROBLEM DISKUSSION 7 METODE 11 INTERAKTION MELLEM KROP OG TEKNOLOGI 15 HVAD ER KROPPEN?

FORORD 3 ABSTRACT 4 RESUMÉ 4 INDLEDNING 6 PROBLEM DISKUSSION 7 METODE 11 INTERAKTION MELLEM KROP OG TEKNOLOGI 15 HVAD ER KROPPEN? FORORD 3 ABSTRACT 4 RESUMÉ 4 INDLEDNING 6 PROBLEM DISKUSSION 7 UDVIKLINGEN AF DEN MODERNE COMPUTER 7 FORHOLDET MELLEM KROP OG TEKNOLOGI 8 PROBLEMSTILLING 10 METODE 11 VALG AF TEORI 11 BILLEDANALYSE 12

Læs mere

Fremtidens Velfærdsteknologi på tapetet

Fremtidens Velfærdsteknologi på tapetet Fremtidens Velfærdsteknologi på tapetet En casesamling om at udvikle fremtidens teknologi med ældre der gør det muligt for dem at blive længere i eget hjem BDSI Magasinet 2011 KOLOFON Indholdsansvarlig

Læs mere

Synopsis AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR DATALOGI. Selma Lagerlöfs Vej 300, 9220 Aalborg Øst DK-9220 Aalborg Ø Tlf.: 96 35 80 80 TITEL:

Synopsis AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR DATALOGI. Selma Lagerlöfs Vej 300, 9220 Aalborg Øst DK-9220 Aalborg Ø Tlf.: 96 35 80 80 TITEL: Interaktionsdesign Teoretisk afklaring af centrale faktorer for brugertilpasset interaktionsdesign Niels Wittrup Andersen Rasmus Eriksen Morten Holst 9. semester Informatik 2008 AALBORG UNIVERSITET INSTITUT

Læs mere

Applied 3D modelling and Parametric Design

Applied 3D modelling and Parametric Design ENGLISH SUMMARY Applied 3D modelling and Parametric Design The field that has arisen in Denmark in connection to building information modelling (BIM), and digital construction (DDB) - the laws of Client

Læs mere

Et kræmmermarked i dialog på de sociale medier

Et kræmmermarked i dialog på de sociale medier speciale Et kræmmermarked i dialog på de sociale medier Mia Sylvester-Nielsen Cand.it i webkommunikation Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab Syddansk Universitet, Kolding Vejleder:

Læs mere