Opgave 1: Omprøve 12. august Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgave 1: Omprøve 12. august 2003. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:"

Transkript

1 Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Omprøve. august 003 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes frem til et bestemt tal. I disse situationer skal der helst være enighed om resultaterne. Mange af opgaverne er problembaserede opgaver, hvor løsningen i høj grad vil være afhængig af den argumentation, der bruges i opstillingen af løsningen. I disse situationer vil der kunne opnås andre løsninger, der er lige så tilfredsstillende som dette løsningsforslag eller mere tilfredsstillende, hvis vægten lægges på andre parametre end dem jeg bruger. Opgave : Spørgsmål.: Bestem den optimale produktion af de to produkter og illustrer løsningen grafisk Oversigtsskema Produkt X Produkt Y Kapacitet Vibration 00 Hærdning 3 40 Pris Variable enh.omk Dækningsbidrag Begrænsningsliniernes ligning: Vibration Hærdning Ikke negativitetsligninger: X => 0 Y => 0 X + Y <= 00 Y <= - X + 00 X + 3Y <= 40 Y <= -0, X + 80 Støttepunkter til indtegning af begrænsningslinier: Vibration Hærdning Brian Nielsen Side af

2 ISO-DB Omprøve 003 X Y Graf: 0 stk. Kegler (Y) Vibration Hærdning 0 ISO-DB stk. Brøndringe (X) DB - (X=0) X: 0 * 00 = - Y: 80 * 400 = 3.000,00 Det vil sige, at der skal produceres 80 kegler. De resterende: 0 kegler og 00 brøndringe skal så købes ved de mindre betonvareproducenter. Brian Nielsen Side af

3 Spørgsmål.: Beregn den optimale indkøbsmængde pr. gang: T Totale omkostninger pr. tidsenhed Kr/TE D Efterspørgsel pr. tidsenhed Me/Te 00,00 Q Ordrestørrelse Me/ordre S Bestillingsomkostninger pr. ordre Kr/ordre 50,00 C Indkøbspris pr. enhed Kr/Me 300,00 H Lageromkostning i % af C %/Te 8% c h Lageromkostning i kroner Kr/Me/Te 4,00 Q 0 Optimal ordrestørrelse Me/ordre Antal ordrer pr år Ordrestørrelse Gennemsnitlig lagerværdi Lageromkostninger Ordreafgivelsesomkostninger Omkostninger i alt Stk Kr. Kr/år Kr/år Kr/år Q N Q/*C Q/*C*H N*S T 0-5 8, ,00 300,00.00,00.500, , ,00 600,00 600,00.00,00 75,67.50,00 900,00 400,00.300,00 00, ,00.00,00 300,00.500,00 5, ,00.500,00 40,00.740,00 50,33.500,00.800,00 00,00.000,00 75,4 6.50,00.00,00 7,43.7,43 00, ,00.400,00 50,00.550,00 Q 0 = * D * S C * H = *6.000 *500 5* 0,0 = 50 Der skal således købes 50 stk. pr. gang. Opgave : Spørgsmål.: Hvilke overvejelser bør det give anledning til, at konsulenten anslår priselasticiteten til 0,875? Når priselasticiteten er under numerisk, befinder vi os på den uelastiske del af prisafsætningsfunktionen (der forudsættes lineær på det undersøgte interval). Brian Nielsen Side 3 af

4 Når prisafsætningsfunktionen er uelastisk, så er GROMS (grænseomsætningen) mindre end 0, dvs. negativ. En optimalsituation, hvor priselasticiteten numerisk er mindre end kan ikke forekomme under normale forhold (det kræver forrykkelse af kurverne med subsidier). Spørgsmål.: Du bedes indtegne Grimbergens afsætningsfunktion for Junkersten i et diagram og derefter i det samme diagram indtegne grænseomsætningsfunktionen. 60 Kr/m p=-(/0.000)m GROMS GROMK p=-(/0.000)m+50 Junkersten m Brian Nielsen Side 4 af

5 Spørgsmål.3: Bestem den optimale pris for Junkersten og beregn det dækningsbidrag, Grimbergen vil indtjene ved denne pris. Det ses af grafen ovenfor, at den optimale pris-/mængdekombination er 80 kr./m for m, hvilket giver et dækningsbidrag på ( *(80-0)=) kr., men for en god ordens skyld kontrolleres det matematisk: For p 90 kr./m p 0 p = am + b = m + b = m + b m b : 90 = b b = = p = : m + 50 GROMS = m Og for p > 90 kr./m : p 0 p = am + b = m + b = m + b m b :90 = b b = = p = GROMS = m m + 0 Herefter kan der forsøges optimeret med de to prisafsætningsfunktioner: Brian Nielsen Side 5 af

6 For p 90 kr./m GROMS = GROMK m + 50 = 0 m = (50 0)*5.000 = : Og for p > 90 kr./m GROMS = GROMK m + 0 = 0 m = (0 0)*0.000 = p = * = 80 p = + 0 = Denne løsning er ikke brugbar, da prisen ikke ligger i det tilladte interval Det ses således, at den optimale kombination er m til 80,00 kr/m. Dette giver et dækningsbidrag på: Omsætning m á 80 kr/m = kr. Variable omkostninger m á 0 kr/m = Dækningsbidrag : kr kr. Spørgsmål.4: Hvorledes vil du ud fra de foreliggende oplysninger vurdere konkurrenceformen på markedet for denne type fliser, og hvorledes vurderer du størrelsen af de konkurrerende virksomheders grænseomkostninger sammenlignet med grænseomkostningerne i Grimbergen? Konkurrenceformen kan vurderes til at være et oligopol. Der er flere virksomheder på markedet, men ikke nok til at skabe fuldkommen konkurrence. Dette ses af den knækkede prisafsætningsfunktion. Fliserne har forskellige navne, men fælles for dem er, at der er tale om brostenslignende betonfliser. Konkurrenceformen ligger måske i grænseområdet mellem oligopol, differentieret oligopol og monopolistisk konkurrence. Set ud fra grafen må det forventes, at alle andre virksomheder (af betydning) i på dette marked har højere grænseomkostninger end Grimbergen. Hvis de øvrige i branchen havde lige så lave grænseomkostninger, så ville prisen på 90 kr./m ikke være den forventede udsalgspris (da de studerende ikke alle har haft erhvervsret kan nogen måske føle sig fristet til at tale om vejledende udsalgspriser). Brian Nielsen Side 6 af

7 Spørgsmål.5: Giv en vurdering af konsulentens anbefaling af prisen på 90 kr. ud fra såvel Grimbergens som branchens synspunkt. Set fra Grimbergens synspunkt, vil en hævning af prisen til 90 kr. sænke såvel afsætning og omsætning som dækningsbidrag. Set fra branchens synspunkt (under forudsætning af, at der er tale om grænseomkostninger, der normalt ligger over 30 kr/m ) vil det være optimalt at fastsætte prisen til 90 kr/m. Spørgsmål.6: Beregn virksomhedens samlede dækningsbidrag ved den optimale produktion af Junkersten og Bismarcksklumper. Først prøves en simpel optimering af de to markeder for at se om det holder sig inden for kapacitetsgrænsen: p = m GROMS = m + 80 GROMS = GROMK m + 80 = 5 m = (80 5)*5.000 = p = + 80 = 97,50 kr./m Det ses således, at der er rigelig kapacitet til produktion af såvel Junkersten som Bismarcksklumper. Det samlede dækningsbidrag bliver så: Omsætning Junkersten m á 80,00 kr/m = ,00 kr. Bismarchksklumper Variable omkostninger Fliseproduktion Dækningsbidrag m á 97,50 kr/m = ,00 kr ,00 kr m á 0,00 kr/m = ,00 kr. Slåning m á 5,00 kr/m = ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Brian Nielsen Side 7 af

8 Spørgsmål.7: Bestem, hvorledes Grimbergen nu handler optimalt, og bestem det samlede dækningsbidrag fra Junkersten og Bismarcksklumper. Prisen til den svenske byggemarkedskæde kan anses for at være en offeromkostning og der kan derfor optimeres ved at sætte grænseomkostningen på de to danske markeder til kr. 35. På det oprindelige marked (Junkersten) fremgår det af tegningen vist ved opgave., at den optimale mængde så bliver m til 90 kr/m. Bismarcksklumperne har kr. 5 i særomkostninger, så derfor fås: GROMS = GROMK m + 80 = 40 m = (80 40)*5.000 = p = + 80 = 0,00 kr./m og: Omsætning Junkersten m á 90,00 kr/m = ,00 kr. Bismarchksklumper m á 0,00 kr/m = ,00 kr. Svensk byggemarked m á 50,00 kr/m = ,00 kr ,00 kr. Variable omkostninger Fliseproduktion m á 0,00 kr/m = ,00 kr. Slåning m á 5,00 kr/m = ,00 kr ,00 kr. Dækningsbidrag ,00 kr. Opgave 3: Spørgsmål 3.: Beregn anlæggets årlige omkostninger. Kapitaltjeneste : (afskrivning og rente) * s Service og vedligeholdelse I alt * α 8 8% 8 8% 64.63,8 kr ,00 kr ,8 kr. Brian Nielsen Side 8 af

9 Spørgsmål 3.: Hvor længe vil du anbefale, at man fortsætter produktionen på det gamle anlæg efter en evt. hovedreparation? Da det ses, at de løbende driftsomkostninger på det gamle anlæg overstiger gennemsnitsomkostningen til et nyt anlæg efter år 4, så vil det gamle anlæg under alle omstændigheder skulle udskiftes ved slutningen af år < 89.63, < 89.63, < 89.63, < 89.63, > 89.63, > 89.63,8 Spørgsmål 3.3: Beregn, hvad hovedreparationen max. må koste T ( År) Beløb , , , , =Σ t ( + 0,08) t = ,09 kr. Spørgsmål 3.4: Vis i en før skat beregning, om leasing vil være at foretrække frem for køb af anlægget. For at gøre ydelserne sammenlignelige omregnes den forudbetalte leasingydelse til en efterbetalt ydelse, da købet er opgjort som en efterbetalte annuitet: * (+0,08) = kr. Det vil sige, at leasingydelsen før skat er 63,8 kr. lavere pr. år og dermed at foretrække i en før skat beregning Spørgsmål 3.5: Giv en vurdering af, hvorledes en inddragelse af de skattemæssige forhold vil påvirke beslutningen om køb eller leasing. Der gennemføres først en beregning af omkostningen til leasing efter skat * (-0,30) = kr./år Herefter foretages der en beregning af betalingsstrømmene ved køb: Service og Skatteværdi År A og S Saldo primo Afskrivning vedligehold af fradrag NB 0 ( ,00) ( ,00) Brian Nielsen Side 9 af

10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 79.0, , , , , , , ,85 97, , , , ,39 (4.5,6) , , , , , ,7 Samlet nutidsværdi (kr ,97) Fordelt på 8 år kr ,40 Det vil sige, at på grund af at hele leasingydelsen er fradragsberettiget i det enkelte år, så bliver leasingarrangementet mere fordelagtigt efter skat. Opgave 4: Spørgsmål 4.: Beregn, hvor meget kapital, der skal fremskaffes for at realisere projektet (kapitalbehovet) For at få et udgangspunkt beregnes først omsætning og vareforbrug: Fliser Kr. Omsætning m á kr. 70 = Variable omkostninger m á kr. 8 = Dækningsbidrag Kapitalbehovet kan nu opgøres som et gennemsnitligt kapitalbehov: Pengebinding i debitorer: /8= kr. Pengebinding i varelager: /8= kr. Reduktion fra kreditorer: (kontant betaling) 0 kr. Svarende til en gennemsnitlig pengebinding på kr kr. Ovenstående forudsætter, at køb og salg sker jævnt hen over året. Man kan også opstille et likviditetsbudget, der viser ind- og udbetalinger: Uge Køb Salg Udbetalinger , , , , , , , ,00 Indbetalinger , ,00 I alt pr. uge , , , , , , , ,00 Brian Nielsen Side 0 af

11 Saldo , , , , , , ,00 Kapitalunderskud ( ,00) (80.000,00) (80.000,00) (80.000,00) (80.000,00) (80.000,00) - - Kapitaloverskud , ,00 Kapitalbehov/overskud , , , , , , , ,00 Det ses, at allerede efter 6 uger begynder kapitalbehovet at falde ret kraftigt, da indbetalingerne fra salg begynder at komme ind her. Spørgsmål 4.: Opstil et budget, der viser det. års forventede likviditetsresultat fra driften. Fliser Kr. Omsætning m á kr. 70 = Variable omkostninger m á kr. 8 = Dækningsbidrag Kontante kapacitetsomkostninger Indtjeningsbidrag Beholdningsforskydninger: Debitorer Primo 0 Ultimo ( ) Kreditorer Primo 0 Ultimo 0 - Lagre Primo 0 Ultimo ( ) Likviditetsvirkning af drift Spørgsmål 4.3: Beregn den effektive rente på dette lån Først beregnes ydelsen: Y = k * α = ( * 40%)* α n i 40,5% = ,8 kr. Ydelsen kan sammenlignes med det kontante provenu, for at få den effektive rente på lånet. Brian Nielsen Side af

12 Y = k * α ,8 kr. = * α r k var tal n i =,447% R = ( + 0,0447) 4 40 r = 0, ,78% Spørgsmål 4.4: Giv en sammenlignende vurdering af de to lånetilbud. Likviditetsmæssigt giver serielånet mere i provenu. Rentabilitetsmæssigt må man se på, at den russiske inflation formentligt vil medføre en kursregulering på lånet. Denne kan her beregnes som en inflationskorrigeret rente for at have en indikator for renteniveauet på det udenlandske serielån: Rno min el q 0,08 0,06 Rreal = = = 0,08868,89% + q + 0,06 Det vil sige, at den effektive rente er væsentligt lavere. Sikkerhedsmæssigt vil det være fordelagtigt at have lån i samme valuta som likviditetsindtjeningen, da inflationsrisikoen derved ophæves. I øvrigt individuel besvarelse. Brian Nielsen Side af

Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag.

Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Sommereksamen 29. maj 996 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes frem til et bestemt tal. I disse situationer

Læs mere

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk.

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen juni 999 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Opgaverne, der er afleveret er rettet med den udsendte rettevejlednings vejledende vægtning af de enkelte spørgsmål.

Opgaverne, der er afleveret er rettet med den udsendte rettevejlednings vejledende vægtning af de enkelte spørgsmål. Omprøve 1997 Løsningsforslag Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Omprøve 8. august 1997 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 2. juni 1997. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 2. juni 1997. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 2. juni 1997 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 28. maj 2003. Spørgsmål 1.1: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 28. maj 2003. Spørgsmål 1.1: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 28. maj 2003 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 29. maj 2001. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 29. maj 2001. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 29. maj 2001 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen maj 2000. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen maj 2000. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen maj 2000 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 24. maj 2004. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 24. maj 2004. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 4 Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 24. maj 4 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver,

Læs mere

Opgave 1: Omprøve august 2005. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Omprøve august 2005. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Omprøve august 2005 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Stedprøve Marts 1999, opgave 1 (40%):

Stedprøve Marts 1999, opgave 1 (40%): Stedprøve Marts 999, samlet Stedprøve Marts 999, opgave (4%): Spørgsmål.: Giv en vurdering af de to prisfastsættelsesmetoder, man har anvendt i de foregående to år. Metoden der blev anvendt for to år siden

Læs mere

Opgave 1: Stedprøve 13. marts 1997. Spørgsmål 1.1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Stedprøve 13. marts 1997. Spørgsmål 1.1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Stedprøve 13. marts 1997 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale.

1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale. Opgave 1 1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale. Liniens ligning for strømper: p = am + b To tal på linien: Nuværende

Læs mere

Opgave 1. Sommereksamen 29. maj 2002. Spørgsmål 1.1: Sommereksamen 29. maj 2002. Dette sæt indeholder løsningsforslag til:

Opgave 1. Sommereksamen 29. maj 2002. Spørgsmål 1.1: Sommereksamen 29. maj 2002. Dette sæt indeholder løsningsforslag til: Soereksaen 9. aj 00 Dette sæt indeholder løsningsforslag til: Soereksaen 9. aj 00 Det skal her understreges, at der er tale o et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI maj 2000 Skriftlig eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI maj 2000 Skriftlig eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte 2/1 Aalborg Universitet HD-studiet l.del Side 1 af 6 ERHVERVSØKONOMI maj 2000 Skriftlig eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af 4 opgaver, der vejledende forventes

Læs mere

Driftsøkonomiseminar HA 3. semester. Gruppe 13

Driftsøkonomiseminar HA 3. semester. Gruppe 13 Driftsøkonomiseminar Efterår 2004 Side 1 af 18 Titelblad Dato: Efterår 2004 Berglind Thorsteinsdottir Charlotta Rosenquist Daniel Dock Skogemann Lise Pedersen Maria Rasmussen Susanne Lund Olesen Side 2

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb Bilag 1. INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter FUNDAMENTALPRINCIP 2 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter

Læs mere

KAPITEL 10 flere eksempler

KAPITEL 10 flere eksempler KAPITEL 10 flere eksempler Afsnit 10.3 Matematik i virksomhedsøkonomiske problemstillinger E3a GROMS og GROMK til bestemmelse af optimale afsætning, hvis salgsprisen er konstant I eksempel 3 i kapitel

Læs mere

HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI. 31.maj 2006. eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI. 31.maj 2006. eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte 20J' 1 HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI 31.maj 2006 eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbeståraf4 opgaver, der vejledende forventes at indgå i bedømmelsen afden samlede

Læs mere

2. Matematiske modeller og grafiske løsninger

2. Matematiske modeller og grafiske løsninger Tillæg til lærebogen Økonomistyring for AkademiMerkonomer Dette tillæg dækker sammen med lærebogen Økonomistyring for AkademiMerkonomer af Jørgen Waarst og Knud Erik Bang den justerede fagmodulplan og

Læs mere

hvor x er den mængde råolie (antal tønder), der transporteres pr. dag og v er antal HK.

hvor x er den mængde råolie (antal tønder), der transporteres pr. dag og v er antal HK. Opgavesamling 1 Opgavesamling Opgaver til Kapitel 2 2.1. Råolie transporteres fra oliekilden til lagertanke eller udskibningssteder i rørledninger. Output af en rørledning er den mængde olie, ledningen

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI 28. maj 2003 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte. Opgave 1: 40% Opgave 2: 20% Opgave 3: 20% Opgave 4: 20%

ERHVERVSØKONOMI 28. maj 2003 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte. Opgave 1: 40% Opgave 2: 20% Opgave 3: 20% Opgave 4: 20% 1 1 50 Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI 28. maj 2003 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesæt består af4 opgaver, der vejledende forventes at indgå

Læs mere

Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15 personer ink!. ledelsen i administrationen.

Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15 personer ink!. ledelsen i administrationen. Hoegaarden A/S er en virksomhed i sund økonomisk udvikling. Virksomheden fremstiller lette og vedligeholdelsesfrie produkter i glasfiber. Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

Hvor er nøglen til elbil salget?

Hvor er nøglen til elbil salget? Afgangsprojekt udarbejdet af Udarbejdet på: HD-studiets 1. del AAU, maj 2013 Vejleder: Lektor Poul Bjerregaard Indholdsfortegnelse 1 Indledning - Tina... 4 2 Problemstilling - fælles... 5 2.1 Problemformulering...

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Afsætningsmæssig sammenhæng mellem to produkter

Afsætningsmæssig sammenhæng mellem to produkter Afsætningsmæssig sammenhæng mellem to produkter TDC Download free books at TDC Afsætningsmæssig sammenhæng mellem to produkter 2008 TDC & Ventus Publishing ApS ISBN 978-87-781-378-9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

3 VIRKSOMHEDENS OMKOSTNINGER

3 VIRKSOMHEDENS OMKOSTNINGER 3 VIRKSOMHEDENS OMKOSTNINGER Interessen for omkostninger udspringer af virksomhedens ønske om at nå de fastsatte mål med mindst muligt forbrug af produktionsfaktorer, jf. afsnit 2.1.2. Dette mål kan være

Læs mere

Investeringsteorien bag DLBR INVE

Investeringsteorien bag DLBR INVE Investeringsteorien bag DLBR INVE Denne vejledning omhandler, hvordan beregningerne i INVE er definerede. Vejledningen omhandler det teoretiske grundlag for vurdering og beregning af rentabiliteten for

Læs mere

11. Problemløser. Problemløser

11. Problemløser. Problemløser Problemløser Med målsøgning varieres indholdet i én af inputcellerne indtil det ønskede resultat - målet - er nået. Med PROBLEMLØSER er det muligt at variere - i Excelsprog: redigere (tidligere: justere)

Læs mere

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00 Matematik A Højere handelseksamen 1. Delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 hhx111-mat/a-305011 Mandag den 3. maj 011 kl. 9.00-14.00 Matematik A Prøven uden hjælpemidler Prøvens varighed er 1 time.

Læs mere