Transskription af interview med Klyngeleder- d 14 januar 13. I = Interviewer. R = respondent. Varighed: min

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Transskription af interview med Klyngeleder- d 14 januar 13. I = Interviewer. R = respondent. Varighed: 25.31 min"

Transkript

1 Transskription af interview med Klyngeleder- d 14 januar 13 I = Interviewer R = respondent Varighed: min I: det var rigtig interessant at være med til det der møde. (nå, det var godt) og specielt den sidste del af det omkring værdibaseret ledelse og så noget (ja) det sætter jo al tid nogle ting i perspektiv, men jeg har ligesom sådan, altså bare lige en kort forventningsafstemning. Jeg tror at det kommer til at vare en halv time sådan nu ehh og at du selvfølgelig holdes anonym i det omfang det kan lade sig gøre i og med at du vil være klyngelederen i konteksten og sådan noget ikk (ja) og noget af det jeg egentlig gerne vil tale med dig om er egentlig primært sådan de ledelsesopgaver du sidder med og hvordan en typisk uge, hvad er det for nogle opgaver der ligesom falder ind og ud og hvordan er det organiseret, klyngen. men også noget omkring hvad er det for en struktur i arbejder under i forhold til hvordan ligger budget, hvor ligger ansvaret henne og hvordan er det sådan organiseret ehh og nu med det her værdibaseret ledelse os, hvordan, nu nævnte du det selv ikk, det er noget der kommer oppe fra og så bliver der sagt at nu skal vi arbejde sådan her ikk og hvordan er dine tanker omkring det og så noget (ja). Men ehh bare sådan lige kort så kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om din pædagogiske baggrund og din ledelsesmæssige baggrund? R: altså jeg er uddannet pædagog og så har jeg en diplom i ledelse, så har jeg en proceskonsulentuddannelse, så har jeg en systemisk lederuddannelse og så er jeg i gang med en master I: og er det korrekt forstået at du før du blev klyngeleder der var du leder af en institution (ja) i en anden klynge ikke? Ikke i denne her klynge (nej nej) okay I Så hvilken betydning føler du at det har haft at du ikke for eksempel har arbejdet med de her mennesker før du blev klyngeleder? R: Altså på godt og ondt det gode har jo været at man ligesom ku. Ku sætte en streg og at alle ehh havde det samme udgangspunkt, altså alle de pædagogiske ledere kendte mig jo ikke på forhånd ehm, forældrebestyrelserne, forældrene, ingen kendte mig på forhånd ehm og det gjorde jo at alle ligesom havde lige vilkår for at starte op og det var også et helt bevidst valg at jeg ikke søgte en klynge hvor min egen (gamle red) var u. Altså det der har været ehh hårdt, men det har jo været rent personligt og det ved jeg ikke om er så interessant for strukturen, men det er jo at der ikke har været givet noget kredit på forhånd, altså jeg havde jo hvor jeg kom fra rigtig meget kredit i form af at de kendte mig og hvis jeg snakkede med bestyrelsen om nogle ting så vidste de mine intentioner, så det var ikke svært at få nogle ting ud til folk mødte mig ikke med armene over kors fordi at et eller andet. jeg kom jo som repræsentant for en, for en besparelsesstruktur så det var rigtig meget op ad bakke det første år og jeg brugte rigtig meget tid på at vise folk at jeg faktisk ville det her så så så så på den måde har det jo givet pote. Ja, men jeg skulle jo vise kunne ehh og tænkte Kommentar [km1]: erfaringsbaggr und Kommentar [km2]: Erfaringsbaggr und Klyngeleder har ikke tidligere relation med klyngen. Kommentar [km3]: Relation af betydning for tillid Kommentar [km4]: Besparelse Tillid tager tid 1

2 rigtig m eget over at lave strategi over hvordan jeg ville gøre tingene og det har jeg også gjort for at få alle med og for at det skulle være en god start. jeg har været meget opmærksom på det fra starten af (ja) I: nu i forhold til det der med at du som klyngeleder, det var jo en nyoprettet stilling, øhh hvordan følte du egentlig at din, nu taler vi om rammebeskrivelser os i forhold til det værdibaseret, var der en klar rammebeskrivelse for dit arbejde eller skulle du lidt selv opfinde ehh dine opgaver? R: Det var der overhovedet ikke. Jeg jeg ehh der var nogle klare overordnede, som hed at alt det man ligesom var ansvarlig for, du var ansvarlig for økonomi, du er ansvarlig for pædagogikken og alt ansvaret blev ligesom lagt ud til klyngelederen, men der var jo ikke nogen beskrivelser af noget, ehhm alt var, ehh alt lige fra hvordan får man dannet en bestyrelse, altså fordi at, mange af de vejledninger der kom, kom 8 mdr efter og det kunne bare ikke nytte noget at vente på en bestyrelse, så det var meget at vi opfandt tingene selv og så måtte tingene rettes til efterfølgende sådan at der kom nogle vejledninger til, så det var lidt den modsatte. Altså I skal danne et SU, men der gik 6 måneder før der kom et, altså samarbejdsudvalg kom og det kan man bare ikke vente på hvis man vil have medarbejderne med fra starten af altså, så der var ikke en overordnet beskrivelse. Kommentar [km5]: Strategi for hvordan den nye struktur skal gribes an Alle skal med Kommentar [km6]: Manglende rammebetingelser I: nu siger du jo vi, er det i forhold til at du, er det de andre klyngeledere du indgår i et netværk med? R: ja og begge dele i virkeligheden for jeg brugte også ledelsesteamet meget til at hvordan gør vi her og hvordan kommer det til at give mest mening her og det kan godt være at det så efterfølgende bliver lavet om, men lige nu hvad giver mest mening for os her (ja ja ) ehm og så brugte vi også hinanden som Klyngeledere, meget selv. Ja men hvordan har I gjort det? sådan at man ikke alle sammen behøves at sige ja men vi har gjort det sådan. Det snupper jeg den der, den låner jeg lige og sådan noget ikke (yes) I: hvordan i forhold til hvordan klyngen er nu, hvordan er det helt, hvordan er det organiseret i forhold til hvilke opgaver sidder du med ene og alene og hvilke opgaver er ligesom skubbet til de pædagogiske ledere? R: altså ehh stort set alt administrativt er på min bane halvdel, vi har jo så en administrativ medarbejder, som laver alt det der tastearbejde og sådan nogle ting og så ehh de de de som udgangspunkt de pædagogiske ledere har omkring det administrative er deres budget og det er deres interne budget de skal holde. Ehm og så er tingene en smule differentieret fordi der sidder nogle ledere som ligesom er ansat til strukturen, og så sidder der en leder som Leif for eksempel som har været i strukturen i rigtig mange år og der er nogle arbejdsopgaver som han har bibeholdt for eksempel i forhold til budgettet og sådan nogle ting fordi at han er på vej ud af strukturen og det giver ingen mening at tage de arbejdsopgaver fra ham lige nu når han selv synes at det er spændende at lave, men ellers er det primært det og det jeg har jo det overordnede pædagogiske ansvar forstået på den måde at det er de overordnede principper vi har lagt for klyngen, med at det skal være en anerkendende tilgang og sådan nogle ting, det er jo det jeg er med til, men så har de jo sådan set metodefrihed i de enkelte Kommentar [km7]: Samarbejde i ledelsesteam Samarbejde på tværs af klynger Kommentar [km8]: KL opgaver Kommentar [km9]: PL opgaver Økonomi budget Kommentar [km10]: Differentieret ledelse Forskellige ledelsesprofiler. Kommentar [km11]: KL opgvaer 2

3 enheder. Og det er også på forskellige måder at de gør det på, hvordan de arbejder med det. I: det der med det pædagogiske, i hvor stor en det indgår du i dagligdagen, jeg ved godt at du ikke på nogen måde er bemandet ind nogen steder men, den pædagogfaglige sparring med de pædagogiske ledere. Hvordan vil du ligesom skalere det til at fylde ehh? R: jamen det er lidt forskelligt for det første, men i, altså, () nu når de der to pædagogiske ledere, altså Bodil og Annette er mere funderet i deres ledelsesrolle, altså de var jo helt nye, der er det jo primært ledelsesudvikling og ledelsessparring som jeg giver, men der kan godt være, eller opstå en eller anden situation med Annette med en børnegruppe der havde det rigtig svært ikk, så ku det, det vi gjorde der var at beskrive, hvis jeg skulle hjælpe med en ide til hvis jeg skulle udføre rent ledelsesmæssigt, så skulle hun jo beskrive gruppen for eksempel, men ellers så ehh handler det meget om det overordnede. Jeg kan godt finde på at komme med nogle artikler om anerkendende pædagogik for eksempel, men så handler det meget om at de læser dem og vi diskuterer ud fra hvordan implementerer man det, altså så ehh I: så din rolle er klart mere på ledelsessiden end på det pædagogiske R: ja det er den helt klart I: ehm nu ku jeg forstå at klyngemøderne holdes hver 14. Dag og der sidder i jo så samlet alle, ja dig og alle de pædagogiske ledere, men hvordan er jeres kontaktmønstre ellers i forhold til at mødes, telefonere og mail os? R: Altså, de ringer rigtig meget til mig og så har vi som udgangspunkt, altså jeg sidder jo, har kontor nede i Drivhuset [en mand kommer ind på stuen han undskylder] og så eh når jeg kommer derned laver vi jo noget ledelsessparring og sådan nogle ting. Jeg siger til Bodil, jamen jeg er dernede på onsdag for eksempel, så sætter hun nogle timer af der hvis hun har nogle tig hun sådan skal ha og så ehh med de andre, så er det sådan at jeg som udgangspunkt kommer jeg forbi Annette en gang om ugen. Medmindre der er rigtig mange ting og det har der været lige nu, men sådan som udgangspunkt en gang om ugen ehm og ja sådan har det ikke helt været her på højen fordi Leif har en anden baggrund, men ellers så ringer han omkring nogle ting og så har vi jo samarbejdet rigtig meget omkring i det sidste stykke tid omkring det her fritids, ungdomsklubberne ikk. Så jeg er meget rundt også, jeg bevæger mig meget rundt og snakker med dem og sådan og det tror jeg ikke at alle klyngelederne gør, altså det kan jeg sådan høre, men det gør jeg altså og så samler det sammen, men de ringer rigtig meget, hvis der er, opstår et eller andet så ringer de med det samme nærmest, så har vi sådan en liste, hvad med det og hvad med det og hvordan gør vi med det? gi mig lige noget kan du ikke spare mig lidt på denne her problematik eller sådan noget I: men det der med at sidde i Drivhuset? hvor meget sidder du der? det gør du jo så ikke så meget kan jeg høre fordi du kører meget rundt ikke, så det er ikke sådan eller hvordan Kommentar [km12]: PL opgaver: metodefrihed Kommentar [km13]: Ledelsesrolle Ledelsesfortælling Kommentar [km14]: ledelsesrolle Kommentar [km15]: lederrolle = værdisættende Kommentar [km16]: KL lederroller frem for pædagogrolle. Kommentar [km17]: Telefonisk kontakt Kommentar [km18]: Kommentar [km19]: Fysisk tilstedeværelse hos PL Kommentar [km20]: Differentieret ledelse Kommentar [km21]: Positionering i forhold til andre klyngeledere. Telefonisk kontakt ledelsesrolle 3

4 R. altså ehh... Det sidste lange stykke tid er det, har jeg måske være der. Sammenlagt en dag om ugen men så er det sådan lige sådan to timer her eller to timer der eller altså og så sidder jeg jo også så er jeg også sammen med nogle andre klyngeledere hvor vi så sidder og så selvom vi så arbejder, så sidder vi jo så bare sammen og arbejder ehm men altså ja, måske en gang om ugen. Hmm ja mm ja, men det er svært at arbejde der også (ja ok) det er svært at få ro til at arbejde der og når man er der og når man sidder imellem folk så vil de hele tiden snakke eller hele tiden spørge om noget eller altså prøve og inkludere mig til at være en del af nogle ting det hat jeg jo selvfølgelig. men det er også sødt af dem at komme ind med en småkage altså der er jo også. Det er jo også fordi de godt kan lide at jeg er der, men der er også det forstyrrende hvis man skal sidde og lave budget en hel dag eller sådan noget, så sidder jeg nogen gange derhjemme eller et andet sted ikk. I: okay [pause] det der med hvem der kontakter hvem er det 50/50 de samler sammen og de ved at du kommer en gang om ugen og de ringer hvis de har noget, og det der med tillid vs. ligegyldighed ikk hvor tit er du ligesom initiativtager til nu siger du selv at du sender en artikel og sådan noget, men hvordan vil du ligesom definere din egen ledelsesrolle, er du meget proaktiv det eller lidt mere reaktiv og tænker at de skal de klare selv og det kan de klare selv? i de forskellige enheder R: altså jeg er meget proaktiv, altså jeg ehh. Jeg er rigtig meget til. Jeg ehh. jeg er rigtig meget til at være på forkant med tingene, med at så kunne vi også gøre sådan og så kunne vi gøre sådan og når nogen gange i virkeligheden også for meget hvor de slet ikke altså slet ikke er nået dertil fordi at dagligdagen fylder jo så meget for dem og det skal den også det er jo derfor de er der. Ehm- så ehm så jeg er meget proaktiv, så kan vi også gå ind i det - nu er der en personalesag her ikk, nåmen så prøver jeg også rigtig meget at få de andre fra ledelsen, de andre ledere med til at jamen hvordan kunne vi liige løse og hvordan ville i løse denne her, hvordan sådan og sådan, så der er sådan en balance, men jeg er meget opsøgende os.. ehm og det er også tit når de sidder med deres liste så kan jeg også tit spørge ind til jamen hvordan gik det så med det der andet og du skulle have den der samtale, hvordan gik det for det er jo ikke nødvendigvis at de har det på listen, der har de bare en masse ting jeg skal tage stilling til og vi skal diskutere (ja, nogle beslutninger du skal tage ) ja præcis, men, men jeg prøver på at holde det til at vi også så man også vokser som leder ikk og for udviklet sig og jamen hvordan kunne du have gjort det anderledes hvis du ikke siger at det gik så godt, hvordan kunne vi så gøre det eller altså og prøver også at være opmærksom på hvis de siger nogle ting ikk så så siger Annette. jeg ved ikke hvordan det er sket ej hun har knoklet to år for at få det til at ske ikk så du ved godt hvordan det er sket der her ikk altså ehm. Altså at få dem til at se dem selv om ledere os i alt det de kan alt det de er smadder gode til og sådan Kommentar [km22]: KL kontortid Kommentar [km23]: klyngelederne tværk Kommentar [km24]: KL kontortid Arbejdsfællesskab Bedre at arbejde hjemmefra Kommentar [km25]: Proaktiv ledelse? positionering Kommentar [km26]: Proaktiv ledelse? I: nu var mit næste spørgsmål også det der med om man er proaktiv og sådan og hvis man er det hvordan det så bliver modtaget, nu kunne jeg jo også se at det er nogle forskellige typer af ledere du har siddende ikk og har du oplavet at det har været modtaget, nu siger du selv at de ikke har været klar til det endnu eller 4

5 har du oplevet at der har været (host) hvad kan man sige modstand mod din involvering i tingene? R. altså Leif i vores team der havde rigtig store problemer med klyngeledelse fra starten og det var sådan set ikke møntet på mig som person, men på selve strukturen og dybest set når han aldrig, tror jeg, at få, at synes at det bliver en god ide, men han har udviklet, tror jeg, det er i al fald det jeg bilder mig ind, en god relation og ehm og ehm en respekt for mig som klyngeleder og jeg har det jo også for ham den anden vej rund, men i starten hvor at jeg eh det har jeg jo stadigvæk, men man har jo endnu flere ambitioner når man starter med nogle nye ting og nu skal vi og så skal vi og vi skal møde hinanden og ledelsesudvikling og alle de her ting jeg kan med ledelsesudvikling der havde han problemer med nogle af de ting i starten og der fandt jeg så ud af at tilpasse det på en bestemt måde sådan at vi fik alle med og sådan man lærer jo at snakke, altså Leif har det sådan at hvis det bare er noget der kommer oppe fra så er det pr så er det dårligt ikk? selvom at det faktisk kan være en god ide ikk og selvom at det er udviklende og sådan noget ikk (ja, jo) ehm, og så skal man lære at få det ind på en bestemt måde, men der var rigtig stor modstand (ja). Og det var ikke personlig modstand og det kunne jeg sagtens mærke at det ikke var, men det blev bare sådan at der kom nogle. Unødvendige diskussioner, altså og de andre resignerede fordi det var, de synes jo at det var en god ide, men ehh, men altså nu bruger vi hinanden rigtig godt, Leif er super dygtig så det er jo guld værd at have sådan noget erfaring i ens gruppe (lidt utydeligt) så hvis man bare finde ud af navigere i det. Kommentar [km27]: Tillid til forvaltningen? Kommentar [km28]: ledelsesfortæl ling I: Det der med ting oppefra og ting fra ledelsen, nu snakkede vi til mødet om, om eh den værdibaseret(red. tillidsbaseret) ledelsestilgang, dig og de pædagogiske ledere imellem, men hvis du skal prøve at kigge opad, hvad er så dine tanker om hele det her projekt værdibaseret ledelse? er strukturen til det? R: altså.. jeg synes at det er svært ehm jeg synes at det er svært fordi vi er i en politisk styret organisation, altså også ehh og jeg synes helt klart at man skal arbejde på at det bliver sådan, rigtig meget med tillid og rigtig meget med ehh værdier på den måde ehm. men jeg tror at det kræver at alle niveauer er med på det, som vi snakkede om på mødet, når politikerne siger at vi vil gerne have tillid, så skal man ikke inden for samme åndedræt sende 15 sider ud omkring kontrol altså det hænger bare ikke sammen ikke uden at definere helt tydeligt, hvad er så tillidsbaseret ledelse. altså hvad er det så skal man gå ind og sige at der er de her klare rammer, hvor det er henne og det her er en helt anden side af sagen det med dankort eller en helt tredje siden af sagen og alt muligt så der er her vi kan have den her tillidsbaseret ledelse, men så ved jeg bare ikke hvor effektiv det er hvis det indsnævrer sig til at være en altså (det bliver en ny magtform) ja, det er det ikk? Så jeg ved ikke om strukturen er til det, jeg tror måske fra mit niveau og ned altså ehm er det rigtig vigtigt at italesætte det og jeg har også brug for det i forhold til min chef ehm, men igen så er det jo også bundet meget op på hvad det er for nogle personer der sider på de forskellige ledelsesposter og hvad for en ledelsesstil de vælger at have og arbejde med ikke? Kommentar [km29]: politisk organisation tillid til forvaltningen Kommentar [km30]: tillid til forvaltningen kontrol og tillid kan ikke fungere sammen Kommentar [km31]: tillid i klyngen 5

6 I: men noget af det for eksempel som ehh eller hvis jeg har forstået hele klyngestrukturen korrekt så er det jo at den enkelte klynge, hvad kan man sige, har et større råderum, fordi at økonomien bliver samlet et sted og at man derved har lidt mere at spille med som klyngeleder fordi man ligesom får samlet ting sammen og at det økonomisk kan skabe nogle andre størrelsesordner - ja økonomisk beløb ja om det på den måde om det på den måde giver mere tillid i forhold til at man har et større det er vel os altså nogle af opgaverne er vel også sendt tilbage til den enkelte klynge, som har været centraliseret før ikk, - de er jo blevet decentraliseret og om det - om strukturen på den måde i virkeligheden så ligger mere op til at der at man kan arbejde tillidsbaseret? R: altså det er jo en god ideologi hvis det var det var sådan jeg synes bare at tit, det er sker er at man ligesom giver ud med den ene hånd og siger ehm. Nu vil gøre sådan her med aktionslæring og klynger i udvikling og vi vil lave det sådan og sådan. Og så tænker vi (klap) jaaa, ej hvor godt ehh og sådan og sådan og så kommer der lige ind fra højre, men i skal gøre det på denne her måde og I skal gøre sådan og I skal gøre sådan, så er det der med at have tillid og selv udvikle og have mangfoldighed i klyngen, det bliver ligesom indskrænket på en eller anden måde, altså fordi, jamen hvis nu vi gerne vil have noget pædagogisk udvikling og det er jo kærkomment, lad os endelig arbejde med pædagogernes udvikling og sådan, men hvad nu hvis vi alle sammen vil være Marte Meoterapeuter, så skal vi i virkeligheden bruge nogle andre ting altså. Det er muligt at gøre det, men samtidigt kommer der også bare nogle andre ting ind med pres omring noget andet så i i dagligdagen for at personalet ikke skal rende på kursus hele tiden og være i al t muligt hele tiden, så kommer der alt for mange ting som ehh som bliver styret oppefra. så kommer der pejlemærker til eh og det er da en smadder god ide og man bliver introduceret til et reflektionsmetode, men i har lige for et par måneder siden gået i gang med at arbejde med aktionslæring som er en reflektionsmetode, hvorfor bruger man ikke den samme, altså hvis vi skal have pejlemærker så lad os bruge det samme fordi det bliver bare så noget så kommer personalerne på kursus idet og så lægger de der, altså det når ikke at blive integreret tingene og det kunne klyngestrukturen rigtig godt profilere af hvis vi fik noget fred og ro til at gære det enkelte ting altså. I: Så har jeg et spørgsmål, i forhold til Klyngens ehh økonomi. Hvordan er det organiseret o forhold til sådan noget med at nu siger Leif at han organiserer det her på stuerne som om at der får de hver stue et budget og så er det hver deres, hvad kan man sige lille pulje og så får de af vide at nu er der så og så meget tilbage til resten af året bum bum og denne her måned og sådan noget (ja). Men lad os nu sige at der ikke bliver brugt en hel pulje på en stue, hvad gør der. hvordan mingelere du rundt med pengene? og hvor meget kan du mingelere rundt med pengene? R: ja altså jeg kan sådan set mingelere rundt med pengene som jeg ville alts, men det jeg gør er at eh for hver enhed der laver jeg et budget for hvor mange personaler er der, og hvad koster de personaler og så skal de i deres budgetter som jo egentlig er klyngens jo dække min og den administrative medarbejders løn og så en pulje som vi har i klyngen, det kunne være til at holde personaledage og sådan nogle Ting og så får de og ud fra det får de så et budget ud. Det kan være jamen her har du til inventar og du har til beskæftigelse og Kommentar [km32]: tillid til forvaltning følelsen af tillid fra forvaltning Kommentar [km33]: politisk organisation hierarki manglende ressourcer Kommentar [km34]: metodefrihed tillid Kommentar [km35]: opfattelse af kompetence positionering 6

7 der må de sådan set gøre hvad de vil med det altså og hvis de så har tilbage og de ikke har brugt dem det år, så medmindre der er en rigtig god forklaring på hvorfor man har valgt ikke at købe beskæftigelse til børnene et helt år altså så men ellers så bruger de dem til sidst, hvis de så ikke havde brugt dem så ville de bare gå i budgettet for næste år, medmindre det var noget som der var henlagt til eller vi havde aftalt på forhånd at nu sparer vi sammen fordi vi gerne vil have nye stole, så overfører vi til næste år, men de bestemmer selv inden for deres, når Leif siger hvis vi har til beskæftigelse så eg (Guli, vi får børn nu, Jeg fik af vide at jeg kunne bruge lokalet, vi er os færdige om 3 minutter) så ehm det bestemmer de selv Kommentar [km36]: budget økonomi styring I. så lynhurtigt, en ide om at penge kan flyttes fra enhed til enhed hvis der for eksempel er overskud hvordan for ligesom os at man arbejder for netop ligesom at skabe tillid blandt enhederne ikk at så spa arbejder man med at man også har en fælles pulje som så kan bruges til hvis for eksempel højen har brug for en eller anden rigtig stor ting, hvis der nu er oversku eh at der så er en eller anden rotationsordning i forhold til at man ved at hver 4. Å så får man denne her fælles pulje der ligesom er frembragt af et overskud sådan at det der med at man lige til sidst skynder sig at bruge pengene for ellers så får man ikke til næste års budget at man kunne lave en eller anden sådan eller hvad tænker du om den der ide om at man kunne skabe noget tillidsskabene i forhold til at man fælles i klyngen arbejder på at nå nogle andre mål R: jamen det gør vi faktisk ved at ligge nogle penge i en fælles pulje altså fordi det kan godt være at der ligger i den pulje altså og så eh eh eh har en institution været hårdt ramt af sygdom eller et eller andet jamen så har de fået nogle flere penge fra den pulje til vikarer, så der er fælles i de som bliver trukket ud af deres budgetter er der til en fælles, men altså klyngen havde et underskud på 2,4 millioner da vi startede og det er væk nu og der har vi blandt andet også taget nogle penge fra højen som ehh som havde nogle penge i overskud og som ikke manglede noget i dagligdagen kan man sige. I: Lad os sige at børnene skal ind he he ja. Kommentar [km37]: økonomi klyngsestrukturen er løsning på økonomiske problemer. 7

Øhh men jeg tænkte på om du ikke først ville fortælle dig om din baggrund for at sidde i den stilling du gør i dag? for eksempel

Øhh men jeg tænkte på om du ikke først ville fortælle dig om din baggrund for at sidde i den stilling du gør i dag? for eksempel Transskription af interview med pædagogisk leder 1 Varighed: 30.26 min I = interviewer R = Respondent I: så tro rjeg at den er kalr.først så vil jeg bare lige sige at jeg tror at det kommer til at vare

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne 5 workshops målrettet klyngedannelsen LivingValue har udarbejdet 5 workshops, der er målrettet klyngeledere og pædagogiske ledere i forbindelse med klyngedannelsen, samt

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Ny struktur og pædagogisk udvikling. Søren Smidt Videncenter for I Institutionsforskning UCC sm@ucc.dk

Ny struktur og pædagogisk udvikling. Søren Smidt Videncenter for I Institutionsforskning UCC sm@ucc.dk Ny struktur og pædagogisk udvikling Søren Smidt Videncenter for I Institutionsforskning UCC sm@ucc.dk Hvorfor strukturforandringer? nye ledelsesformer, pædagogisk udvikling, ønsket om øget fleksibilitet,

Læs mere

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC 27.04.2015 Interviewer 1 (I1) Interviewer 2 (I2) Respondent (R) I1: Ja, vi vil jo lave en app, som skal vejlede den studerende igennem sit studieforløb.

Læs mere

M: Jeg vidste godt det var en mulighed, men jeg vidste ikke hvordan det egentlige forløb er.

M: Jeg vidste godt det var en mulighed, men jeg vidste ikke hvordan det egentlige forløb er. Interview med Malene J: 00.27: først så skal jeg spørge om hvor gammel du er? M: 25 J: Studere eller arbejder du? M: Jeg arbejder J: Hvor er du opvokset henne? M: Køge J: Og hvilket postnummer bor du i

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Nu er det så interviewet med YY og den kører kan jeg se og det er jo herligt.

Nu er det så interviewet med YY og den kører kan jeg se og det er jo herligt. Nu er det så interviewet med YY og den kører kan jeg se og det er jo herligt. Ja det er godt med teknologi. Ja det er det nemlig. Først vil jeg gerne have at du fortæller mig hvad det er for en klynge

Læs mere

Bilag 4. Interview med Kasper

Bilag 4. Interview med Kasper Bilag 4 Interview med Kasper Intro I: Jamen jeg skal starte med at fortælle dig, at vi er en gruppe på fem piger, der studerer kommunikation og skriver det her projekt på baggrund af den aktuelle debat

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Bilag 6. Interview med Emil

Bilag 6. Interview med Emil Interview med Emil 5 10 15 20 25 30 Emil: Østjyllands Politi, det er Emil. Cecilia: Hej, det er Cecilia. Emil: Ja hej. Cecilia: Hej. Nåmen tak fordi du lige havde tid til at snakke. Emil: Jamen selvfølgelig.

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Oversættelse og styringsværktøjer - Med strategier som eksempel

Oversættelse og styringsværktøjer - Med strategier som eksempel Oversættelse og styringsværktøjer - Med strategier som eksempel 23. Maj 2014 Søren Obed Madsen som.om@cbs.dk Dagsorden Oversættelsesteori Hvordan læses strategier? Hvordan oversættes strategier? Hvad er

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Afklaring af tegn: - Pause på 1-5 sek. ( ) - Minimal udeladelser for tydelighed (G) - Latter

Afklaring af tegn: - Pause på 1-5 sek. ( ) - Minimal udeladelser for tydelighed (G) - Latter Interviewperson: Tove Knudsen TK Interviewer: Asbjørn Busk Jørgensen ABJ Afklaring af tegn: - Pause på 1-5 sek. ( ) - Minimal udeladelser for tydelighed (G) - Latter I forbindelse med transskribering af

Læs mere

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst.

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Kald 4: Hvad er dit behov lige nu. Nu er det tid til at ligge ønskerne lidt væk. Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Men i dag skal vi tale om dit behov.

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Ma: yes øhhm og så øhh laver vi lige sådan en kort opsummering om hvad ægdonation handler om

Ma: yes øhhm og så øhh laver vi lige sådan en kort opsummering om hvad ægdonation handler om Interview med Mona Ma: Vi starter lige med lidt generelle ting Mo: Ja Ma: som øhh ja din alder? Mo: 0:53: 35 Ma: og øh din beskæftigelse? Mo: Jeg er lære Ma: og hvor er du opvokset? Mo: I sønderjylland

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Iw1: Hvad var din beskæftigelse før du kom i arbejde, øhh aktivering eller blev arbejdsløs?

Iw1: Hvad var din beskæftigelse før du kom i arbejde, øhh aktivering eller blev arbejdsløs? Bilag 2 Ip2: Informant Iw1 og Iw2: Interviewere Iw1: Men det første spørgsmål er bare hvor gammel er du? Ip2: Jeg er 49. Iw1: Hvornår blev du arbejdsløs? Ip2: Det gjorde jeg i 2011 i sommeren. Iw1: Hvad

Læs mere

Anerkendelse. Vi møder barnet for det de er, frem for det de kan, har med eller har på.

Anerkendelse. Vi møder barnet for det de er, frem for det de kan, har med eller har på. Anerkendelse I forhold til Børn Vi bruger trivselslinealen, tras, trasmo, sprogvurdering, SMTTE, mindmapping som metode for at møde barnet med et trivsels- og læringsperspektiv. Vi skal være nysgerrige

Læs mere

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Facebook Instagram Snapchat Bruger en lille smule YouTube, hvis

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

To af samme køn. Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson

To af samme køn. Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson To af samme køn By Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson SCENE 1 EXT UDENFOR SKOLEN DAG Anna er i gang med at parkere sin cykel. Hun hører musik. Laura kommer trækkende med sin cykel,

Læs mere

Altså det jeg laver opgave om, det er hvordan klyngelederen bliver styret af budgettet og hvordan klyngelederen styrer med budgettet

Altså det jeg laver opgave om, det er hvordan klyngelederen bliver styret af budgettet og hvordan klyngelederen styrer med budgettet Altså det jeg laver opgave om, det er hvordan klyngelederen bliver styret af budgettet og hvordan klyngelederen styrer med budgettet Så det er det de fleste spørgsmål kommer til at gå på. Men fordi der

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010. Knuser dit hjerte SIGNE. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole.

Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010. Knuser dit hjerte SIGNE. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole. Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010 Knuser dit hjerte SC 1. SKOLEGANG DAG Signe og Michelle er på vej til time. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole. MICHELLE Ej,

Læs mere

Interview med Thomas B

Interview med Thomas B Interview med Thomas B 5 10 15 20 25 30 Thomas B: Det er Thomas. Cecilia: Hej, det er Cecilia. Thomas B: Hej. Cecilia: Tak fordi du lige havde tid til at snakke med mig. Thomas B: Haha, det var da så lidt.

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse De følgende spørgsmål handler om social kapital og indgår i projektet Social kapital i (navn på arbejdsplads eller område, hvor der foretages undersøgelse). Social kapital er de ressourcer, der findes

Læs mere

Evaluering af praktikken i vuggestuen Malurt. Perioden 1. august 31. januar.

Evaluering af praktikken i vuggestuen Malurt. Perioden 1. august 31. januar. Evaluering af praktikken i vuggestuen Malurt. Perioden 1. august 31. januar. 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Mit første besøg i afdelingen var godt, jeg fandt

Læs mere

Bilag 15. Gitte: Transskriberet og kodet interview - ekstra

Bilag 15. Gitte: Transskriberet og kodet interview - ekstra Bilag 15 Gitte: Transskriberet og kodet interview - ekstra (Interviewer) (Informant) 0.05: Det var bare lige noget opfølgende omkring noget du har sagt osv. Du sagde sidst Lige fra startener medarbejderne

Læs mere

Bilag nr. 6: Interview med Anders A.

Bilag nr. 6: Interview med Anders A. Bilag nr. 6: Interview med Anders A. (Anders stammer og har en talevanskelighed, der gør, at han udtaler g-lyden som d, og forlyd sk) 5 I: Vi stiller nogle spørgsmål, så snakker vi lidt, og så sidder Randi

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

Interview med eleven Asta I = interviewer (Anders), A = informant (Asta)

Interview med eleven Asta I = interviewer (Anders), A = informant (Asta) nterview med eleven sta = interviewer (nders), = informant (sta) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Yes, jamen mit navn det er nders, og du hedder? Jeg

Læs mere

I: Oplever du en kobling eller en sammenhæng mellem teori og praksis i dit praktikforløb?

I: Oplever du en kobling eller en sammenhæng mellem teori og praksis i dit praktikforløb? 1 Interview 2 Lasse I: Oplever du en kobling eller en sammenhæng mellem teori og praksis i dit praktikforløb? S: Ja. Jamen det synes jeg da. Øhh...jeg snakkede om omkring øh, hvordan det med det sundhedsfremmende

Læs mere

Bilag 11. Søren: Transskriberet og kodet interview - ekstra

Bilag 11. Søren: Transskriberet og kodet interview - ekstra (Interviewer) (Informant) Bilag 11 Søren: Transskriberet og kodet interview - ekstra 00.02 Hvordan blev du første gang introduceret for TDC 2.0 00:09 er det her sådan nogle spørgsmål vi ikke fik sidste

Læs mere

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara.

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara. Bilag 1. Transskription af interview. Interview gennemført d. 5. maj 2014, via Skype. Beskrivelse af interview med Clara Interviewet med Clara blev udført den 5. maj 2014, som et Skype-interview. Vi blev

Læs mere

Demenssygeplejerske, Tinna Klingberg.

Demenssygeplejerske, Tinna Klingberg. Kursus for pårørende til mennesker med demens. Undersøgelsens problemstilling: Betydningen af at deltage i et kursus for pårørende til demensramte, og hvordan det afspejles i håndteringen af hverdagslivet

Læs mere

Spørgsmål til refleksion kapitel 1

Spørgsmål til refleksion kapitel 1 Spørgsmål til refleksion kapitel 1 Tag en runde i gruppen, hvor I hver især får mulighed for at fortælle: Hvad er du særligt optaget af efter at have læst kapitlet? Hvad har gjort indtryk? Hvad kan du

Læs mere

Interviewperson: Mona Knudsen MK Primær Interviewer: Peter Glipstrup-Bonde PGB

Interviewperson: Mona Knudsen MK Primær Interviewer: Peter Glipstrup-Bonde PGB Interviewperson: Mona Knudsen MK Primær Interviewer: Peter Glipstrup-Bonde PGB Afklaring af tegn: - Pause på 1-5 sek. (...) - Minimal tilpasning for tydelighed (G) - Latter I forbindelse med transskribering

Læs mere

Konflikthåndtering mødepakke

Konflikthåndtering mødepakke Indledning af historie Trin 1 Her er Louise. For et halvt år n købte hun en mobiltelefon til 2500 kr. hos jer, men nu er bagcoveret i stykker, og hun er kommet for at bytte den. Her er Kasper. Han er lidt

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Interview med pigerne

Interview med pigerne Interview med pigerne Interviewer: M = Michelle og J = Julie Informanter: K = Karla og S = Sofie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 M: For en god ordens skyld

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Kvalitet i den generelle sprogstimulerende indsats. Daginstitutionen som sprogligt læringsmiljø

Kvalitet i den generelle sprogstimulerende indsats. Daginstitutionen som sprogligt læringsmiljø Kvalitet i den generelle sprogstimulerende indsats Daginstitutionen som sprogligt læringsmiljø Kvalitet i daginstitutioner Uddannet personale Stærk fælles faglig kultur God normering Ambitiøs og kompetent

Læs mere

Bilag 4 Pædagog interview Interviewspørgsmål 5.1 Interviewsvar 5.1 Interviewspørgsmål 5.2 Interviewsvar 5.2 Interviewspørgsmål 5.3 Interviewsvar 5.

Bilag 4 Pædagog interview Interviewspørgsmål 5.1 Interviewsvar 5.1 Interviewspørgsmål 5.2 Interviewsvar 5.2 Interviewspørgsmål 5.3 Interviewsvar 5. Bilag 4 Pædagog interview Interviewspørgsmål 5.1: Hvad er arbejdsetik for dig? Interviewsvar 5.1: Jamen altså.. Etik så tænker jeg jo gerne i forhold til, ikke i forhold til personlig pleje, men i forhold

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Transskribering af interview med tidligere fængselsindsat

Transskribering af interview med tidligere fængselsindsat Transskribering af interview med tidligere fængselsindsat Den fængselsindsattes identitet vil blive holdt anonym, derfor vil der i transskriberingen blive henvist til informanten med bogstavet F og intervieweren

Læs mere

Spørgsmål til forældrene samt forældrenes svar til forældremødet d. 28/10.-2015

Spørgsmål til forældrene samt forældrenes svar til forældremødet d. 28/10.-2015 1. Spørgsmål til forældrene samt forældrenes svar til forældremødet d. 28/10.-2015 Konflikter er en del af det at være forældre og barn altså menneske Det er OK at sige: NEJ! Det er OK at sige: det bestemmer

Læs mere

Transskribering af interview med Nanna

Transskribering af interview med Nanna Transskribering af interview med Nanna [00:00:09.15] Interviewer 1: Der er lige noget formalia som jeg er nødt til at sige. Samtalen bliver optaget sådan så vi kan bruge det i vores speciale og du bliver

Læs mere

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår.

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. Bilag G - Sofie 00.00 Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. 00.10 Sofie: Ja, jamen det er, at jeg står

Læs mere

Aggression eller Misforståelser?

Aggression eller Misforståelser? Aggression eller Misforståelser? Min hund er pludselig blevet aggressiv! Min hund knurrede ad mig, og bed ud efter mig! Min hund gik til angreb på et barn! Dette er bare noget af det jeg syntes at kunne

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Bilag nr. 9: Interview med Zara

Bilag nr. 9: Interview med Zara Bilag nr. 9: Interview med Zara Man kan høre raslen af papir. Randi og Katja fortæller Zara lidt om hvordan interviewet kommer til at foregå. I: Kan du huske, at vi lavede nogle tegninger i går? 5 Papirerne

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Bilag 1: Interviewguide:

Bilag 1: Interviewguide: Bilag 1: Interviewguide: Vores interview guideforskningsspørgsmål Spiller folk på ITU multiplayer, frem for singleplayer? Skaber onlinespil sociale relationer mellem folk på ITU? Interviewspørgsmål Foretrækker

Læs mere

Skema til kortlægning af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i Valmuen Børnehaven

Skema til kortlægning af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i Valmuen Børnehaven Skema til kortlægning af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i Valmuen Børnehaven Fysisk arbejdsmiljø Nævn 3 ting der fungerer godt i dit fysiske arbejde Lokalerne Gode lokaler Dejlig lys og venlig inst.

Læs mere

PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken

PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken Praktik i afd.: Sirius. Praktikperiode: 1. praktikperiode. Generelt: 1. 2. 3. 4. 5. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart?

Læs mere

Konkretisering af indsatsteorien i SFO

Konkretisering af indsatsteorien i SFO Konkretisering af indsatsteorien i SFO Følgende er en oversigt over de aktiviteter der igangsættes i SFO foråret 2010 i forbindelse med projekt om Negativ social arv. For hver aktivitet er der en eller

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Bilag 2. Informant: Mette Interviewer: Josephine

Bilag 2. Informant: Mette Interviewer: Josephine Bilag 2 Informant: Mette Interviewer: Josephine Det er Mette Hej Mette, det er Josephine. Ja hej. Hej. Passer det okay med, at jeg øhh, ringer nu? Ja, det er helt fint. Det lyder godt. Har du fået det

Læs mere

BILAG 4. Transskription af interview med Lars produktionsmedarbejder, d. 02.04.2014. L: Lars.. = mindre pause

BILAG 4. Transskription af interview med Lars produktionsmedarbejder, d. 02.04.2014. L: Lars.. = mindre pause BILAG 4 Transskription af interview med Lars produktionsmedarbejder, d. 02.04.2014 L: Lars.. = mindre pause I = Ida (Interviewer 1)... = lang pause J = Jakob (Interviewer 2) [] = markerer lyde og andet

Læs mere

Transskribering af interview 5

Transskribering af interview 5 Transskribering af interview Interviewguiden er udarbejdet med udgangspunkt i de af Bryman (0) opstillede guidelines til kvalitative semistrukturerede dybdeinterviews. Spørgsmålene i interviewguiden inddeles

Læs mere

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henriette og Jesper, som er i konflikt med hinanden.

Læs mere

Referat fra dialogmøde i Børnehuset Planeten

Referat fra dialogmøde i Børnehuset Planeten Referat fra dialogmøde i Børnehuset Planeten Afholdt den 6. september 2016 i Børnehaven Planetens daglige leder, Sus, indledte med at fortælle om målet for mødet. Ledelsen har et ønske om at få en forældregruppe,

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND Mine forventninger til opholdet var at prøve at blive kastet ud i en anden kultur, hvor kommunikationen foregår på engelsk. Da jeg altid har haft meget svært

Læs mere

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Gældende fra den September 2012 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil skabe og vedligeholde et miljø, hvor eleverne kan udvikle sig, og som er præget

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende

Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende Vi interviewer tre studerende den 22. og 23. april 2014 efter aftale. Vores formål er efter user tests med hver af de studerende at få kendskab til deres

Læs mere

Bilag 1 Interview med Michael Piloz Interviewet blev foretaget d. 3. april kl på Michael Piloz kontor ved Aarhus Stadion.

Bilag 1 Interview med Michael Piloz Interviewet blev foretaget d. 3. april kl på Michael Piloz kontor ved Aarhus Stadion. Bilag 1 Interview med Michael Piloz Interviewet blev foretaget d. 3. april kl. 11.00 på Michael Piloz kontor ved Aarhus Stadion. Da interviewet er delt op i to dele grundet en kort afbrydelse af Bakken

Læs mere

Stykket mellem den første og den anden samtale

Stykket mellem den første og den anden samtale Stykket mellem den første og den anden samtale (Thomas har også forladt lokalet, nok for at gå på toilettet. Deres evaluering af ham starter først lidt inde, Thomas er ikke kommet tilbage endnu) [00:31:24.11]

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Transskribering af samtale 1

Transskribering af samtale 1 Transskribering af samtale 1 Nå Arne det her det er optrapningsskemaet for Metformin. Nu kan du se her hvordan man sædvanligvis optrapper med ca. 500 mg om ugen. Det du får nu er... Jeg får to gange om

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune

Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune - forventninger til en kommende leder En tilbagemelding til brug for forvaltning, ansættelsesudvalg og ansøgere til stillingen.

Læs mere

Interview med frivillig fra URK

Interview med frivillig fra URK Interview med frivillig fra URK Demografi: I: Hvad er dit køn? R: Jeg er en mand. Og sin alder? R: Jeg er 26. Hvad er din beskæftigelse ud over at være frivillig? R: Så er jeg pædagog. Færdiguddannet pædagog?

Læs mere

Bilag 6: Transskribering blogforbruger Sofie

Bilag 6: Transskribering blogforbruger Sofie Bilag 6: Transskribering blogforbruger Sofie Dato for interview: 26. juli 2016 Lokation: København Varighed: 13 min Transskriberingen bygger på Steinar Kvales teori om grov transskribering, hvor tænkepauser,

Læs mere

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014 Institution: Stærevænget Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen Klynge / netværk: Muffen Klyngeleder / netværkskoordinator:

Læs mere

Evaluering af individuelt sparringsforløb for skoleledere Ringsted Kommune aug marts 2017

Evaluering af individuelt sparringsforløb for skoleledere Ringsted Kommune aug marts 2017 Evaluering af individuelt sparringsforløb for skoleledere Ringsted Kommune aug. 2016 marts 2017 Ramme for forløbet: Forløbet skulle have startet før sommerferien 2016. Opstart blev udsat, da flere af skoleledernes

Læs mere

A: Ja, øhm, altså hvis jeg skal sige noget omkring det overordnet så synes jeg at det det er dejligt at der var nogen der gad at gøre det, sådan så

A: Ja, øhm, altså hvis jeg skal sige noget omkring det overordnet så synes jeg at det det er dejligt at der var nogen der gad at gøre det, sådan så Interview med barn 5 10 15 20 25 30 35 40 45 A: Hej I: Hej igen, du kan sagtens høre mig ikke også? A: jeg kan sagtens høre dig, kan du også høre mig? I: Jeg kan godt høre dig, og det fungerede fint, øhm,

Læs mere

Interview med borgermesteren om professionalisme i ledelse og ledelsesudfordringer 1

Interview med borgermesteren om professionalisme i ledelse og ledelsesudfordringer 1 1 Indledning Har du lyst til at læse lidt om dine øverste lederes tanker om ledelse og professionalisme? Så har du her 8 dugfriske sider, baseret på et interview den 8. december 2014. Interviewet var en

Læs mere

1 Bilag. 1.1 Vignet 1. udkast

1 Bilag. 1.1 Vignet 1. udkast 1 Bilag 1.1 Vignet 1. udkast Case Fase 1: Forventninger Yousef er 17 år gammel og er uledsaget mindreårig flygtning fra Irak. Yousef har netop fået asyl i Danmark og kommunen skal nu finde et sted, hvor

Læs mere

Interviewguide lærere uden erfaring

Interviewguide lærere uden erfaring Interviewguide lærere uden erfaring Indledningsvist til interviewer Først og fremmest vi vil gerne sige dig stor tak for din deltagelse, som vi sætter stor pris på. Inden vi går i gang med det egentlige

Læs mere

DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE?

DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE? DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 08/09 Unge Hjem, efterskolen i Århus

Selvevaluering skoleåret 08/09 Unge Hjem, efterskolen i Århus Selvevaluering skoleåret 08/09 Unge Hjem, efterskolen i Århus Plan og mål for udviklingsarbejdet. Skoleåret 08/09 er det tredje og foreløbig sidste år, hvor selvevalueringsobjektet er den anerkendende

Læs mere

Mette Frederiksen, 30101019, Vejledere: Morten Kortf Madsen og Charlotte Reusch

Mette Frederiksen, 30101019, Vejledere: Morten Kortf Madsen og Charlotte Reusch Interviewguide: Den gode bog: - Vil I ikke fortælle mig om den bedste bog, I har læst? - Hvornår er en bog god? Hvornår er en historie god? - Hvordan vælger I de bøger, som I læser? Læsning i skolen/derhjemme:

Læs mere

Transskription af interview med Hassan den 12. november 2013

Transskription af interview med Hassan den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Bilag J Transskription af interview med Hassan den 12. november 2013 Kursiv:

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere